ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Maud Svensson

Sidor: [1] 2 3 ... 44
1

På Anders Johannes-
son:
1884 15/8 afsågades vid Möllenfors båda
händerna samt en del af venstra handen
(!),
båda händerna afsågades midt öfver
pulsen, de 3 afsågade delarne begrofvos
i Tofteryds Kyrkogård 18/8 på begäran,
drängen fördes ofördröjligen till Jön-
köping för erhållande af läkarevård.

2
Björklinge / SV: Hellstedt
« skrivet: 2024-03-04, 08:08 »
Pat(er) Befallningz-
man Petter Helg-
stet, mat(er) Helena
Linman.

Dopvittnen:
Past. Mag: Joh: Ny-
man. Sold: Lars
Sandberg.
Fru Pastorskan
Nyman. Hustru Anna
i Mikelsbo (senare stavning Mixbo).

3
– Uxor ve-
ro longe ante
nuptias stupratu, spu-
riam genuit filiam.

Hustrun har långt före äktenskapet blivit våldtagen och fött en oäkta dotter.

Får jag det till.

4
Friedländer / SV: Friedländer Backa
« skrivet: 2024-03-01, 11:49 »
Åjo, nog går det att leta:

  • Ingen Margareta/Maja Greta i fertil ålder funnen hos Friedländers i Bäckebol i Backa husförhörslängd 1866–1873 (AI:6 uppslag 15–18).
  • Inte heller som moder till något barn fött i Backa 1870 (födelseboken ofullständig, se i stället SCB-utdraget: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0035856_00045).
  • Inte heller som avliden i Backa dödbok 1870 (BI:1).

Med ytterligare några uppgifter om Margaretha (såsom efternamn, föräldrar, födelseår, födelseort, make, barn) bör hon kunna hittas i kyrkbokföringen, om än inte i Bäckebol 1870. Men kontrollera gärna själv att jag inte råkat missa henne där.

5
Södra Solberga / SV: Dödsnotis 1713
« skrivet: 2024-03-01, 11:08 »
… ifrån Wapenhuusdören, lefvat stilla,
Christligen, gudeligen och wähl,  åldr(en) 59 åhr.

6
Svårtolkat. Men – om du inte redan sett det – finns i Halword Simonssons i Bön bouppteckning upplysningar om efterlevande barn och deras avlidna syskons barn:
Valbo häradsrätt (P) FII:4 (1758-1763) Bild 148 / Sida 289 (AID: v143231.b148.s289)

7
Januarii den 18 föddes et Dräng Barn i Hemmestynge, och döptes
samma dag wid Namn Nils, Fadren Ryttaren Nils
Siögren, Modren Marna Nils dotter, Faddrarna Rust-
Hållaren Mårten Nilßon och Enewald Jacobßon, Hustru Anna
Jacob Serlens(?), änkan Sine Pär Jönßon bar barnet, alla hemma i Hemmesdynge.

8
Ramsberg / SV: Ramsberg El:1 sid 249 nr 66
« skrivet: 2024-02-28, 22:06 »
Du ställde samma fråga 2018, och jag svarade:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=157724.msg1489282#msg1489282

9
Till St. Tuna Sn

10
Nykyrka / SV: Läshjälp Ingrid Andersdotter?
« skrivet: 2024-02-24, 20:34 »
1756
Sept 22 född, 26 begravd
Ingri And:dr
86 år
Möseslätstorpet
And: Larsson Ingebor Pehrsdr
(död) af bröst siuka.

11
fallit och slått sig til döds

12
Åtvid / SV: Ord i födelsenotis?
« skrivet: 2024-02-24, 11:40 »
Sockenskräddarens

13
Rödeby / SV: Rödeby CI:4 (1771-1846) Bild 306 / Sida 563
« skrivet: 2024-02-23, 11:43 »
Til Barnefader utlades Förstärknings
Karlen Carl Germundsson, som sedermera ägtade Henne.

14

Alma Andersson flyttade hem till Mörrum 1936:
Mörrum AIIa:8 (1920-1937) uppslag 1054
Mörrum AIIa:9 (1938-1947) uppslag 150

Skriven i Mörrum 1960. F d kokerska, ogift. Troligen död före 1970 (har inte tillgång till Sveriges dödbok för tillfället).

Arkiv Digital: Sveriges befolkning 1940–1990

15
28/11 24 hänvisar till inflyttningslängden; Hedvig Eleonora BIa:83 uppslag 15. Detta datum antecknades Alma Andersson, f. 13/11 1891 i Mörrum, Blekinge, inflyttad från Matteus. Noterad utflyttad 19/4 1929 – se Hedvig Eleonora BIIa:46 (1929) sid 4.

16
Testes HäradsDomaren Anders Kristofersson Katrina
Larsdotter i Enås döpt af Westmark.

17
Lokrume / SV: Catharina Elisabeth Tomaedotter
« skrivet: 2024-02-22, 17:27 »
Se även här:
Tingstäde (I) AI:10 (1888-1894) uppslag 52
Tingstäde (I) AIIa:1 (1895-1906) uppslag 52

18
Dalhem / SV: Greta Anderdotters föräldrar?
« skrivet: 2024-02-22, 01:51 »
Gretas mor kan inte ha fött henne vid 63 års ålder.

I Dalhem AI:2 sid 219 finner man familjen i Örstorp: Anders Nilsson anges född 1751, hustrun Anna Andersdotter 1765, sonen Nils 1785, dottern Greta 1790. Där bor också hustrun Annas föräldrar Anders Östensson f. 1728 och Greta Andersdotter f. 1727.

Anders Nilsson och Anna Andersdotter vigda 29/11 1789 i Dalhem – han änkling från Tranebo, hon piga från Örstorp. Se under Tranebo, samma volym och sida som ovan.

Anders Nilssons hustru i tidigare giftet var Lena Andersdotter f. 1758 (hfl), vigsel 7/12 1783 i Dalhem. Lena Andersdotter dog 21/12 1788 i Tranebo, 30 år gammal. Hon var alltså mor till ovan nämnde Nils, enligt födelseboken f. 5/9 1784 i Tranebo. 

Anders Nilssons och Anna Andersdotters son Andreas f. 9/1 1793 i Örstorp.
Deras dotter Anna f. 13/11 1796 i Åhlhult. Se Dalhem AI:3 sid 121. Anders Nilsson anges där född i Ukna, hustrun i Dalhem.

Arbetskarlen Anders Nilsson dog 1/1 1798, 47 år gammal, i Karstorpet (ej funnen där). Hans änka och dottern Anna (harmynt) kom till Fattigstugan; Dalhem AI:4 sid 3 och AI:5 sid 10. Anna Andersdotter uppges där född 27/11 1764 i Dalhem, enligt födelseboken 27/9 1764, dotter till Anders Östensson och Greta Andersdotter i Idockra (Idåkra). Familjen återfinns senare i Örstorp, se ovan.

Anna Andersdotter dog 17/3 1824 i Fattigstugan; Dalhem AI:7 sid 6.

Det föddes en Anders 8/4 1751 i Ukna, son till Nils Andersson och Ingrid Olofsdotter i Full (Fuld) – men osäkert om det är rätt Anders.

19
Anno 1734
Julius 7 = Dominica 4 post Trinitatis = fjärde söndagen efter trefaldighet (begravdes)
Pig. Sara lars dotter från långshyttan. nata 1716 in Dec. renata.
Kunde wackert läsa och förstod wäl sin Christendomb. Tiente
borta på åtskilliga ställen med godt beröm. Låg siuk 2 dagar
öfwer 6 weckor, och syntes siukdomen först likna en hetsig
feber; men sedan påkom henne en odrägelig wärk, som
öpnade åtskilliga sår på kroppen. In vita pia et proba.
undfik straxt då hon siuknade den H. nattwarden. Berett
sig Christeligen och dog saligen den 4 Julii. ætas 18 år 8 månader.
Kyrkian 4 Daler
Fattiga 1 Daler.

20
… med anständig heder förd …

21
Förkärla / SV: Förkärla HII:2 (1818-1827) Bild 92
« skrivet: 2024-02-20, 11:17 »
Pigan Johanna Maria Malm
ström född den 27 Mars 1800, af
flyttar nu till Hufvud staden
med följande besked:
Hon läser wäl uti bok och utom bok
lilla Catechesen samt förstår något.
Hennes upförande har warit oklan-
derligt. Af den Heliga Nattwarden blef
hon delaktig, senast, 24 post Trin.
detta åhr. Skatten är liquiderad
och hon har haft ympkoppor. Äfven
är hon ledig att ingå ecktenskap.
Carlskrona d. 20 Nov. 1817.

afgår till Förkärla         CarlMolin?
         församling          K. H. & [--] Pastor
[--] den 14/3. 1819.

22
Jo, här vågar man gissa på far och son:
Bertell Knutzon
Knut Bertelson

23
härstades (härstädes)

24
Dals-Ed / SV: Söker föräldrarna till Anna Enardotter.....
« skrivet: 2024-02-19, 20:25 »
Vid generalmönstringen 1790 är om Enar Olofsson Edman noterat att han var ”siuk i Stockholm”.
Och vid dito 1798 antecknades Enar Olofsson Edman ha dött 24 augusti 1790 och året därpå blivit ersatt med annan soldat.
Soldater som dog under kommendering finner man vanligen inte i hemsocknens dödböcker.
Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente (P, R) 573 (1790-1798) Bild 101 (AID: v46749a.b101)
Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente (P, R) 573 (1790-1798) Bild 375 (AID: v46749a.b375)

25
Gränna / SV: Johannes Jonsson f 1771-05-01
« skrivet: 2024-02-19, 19:52 »
Här kan Johannes Jonsson f. 1771 följas bakåt några år:

Bohult 1792–1793

Gränna (F) AI:10 (1792-1796) Bild 227 / Sida 222 (AID: v23564.b227.s222)

Huseby Ribbagård
1791–1792
Gränna (F) AI:9 (1788-1792) Bild 66 / Sida 44 (AID: v23563a.b66.s44)

Snorran 1790–1791
Gränna (F) AI:9 (1788-1792) Bild 124 / Sida 102 (AID: v23563a.b124.s102)

Har inte lyckats lista ut varifrån han kom till Snorran 1790, tredje raden nerifrån:
fr Högrum(?)
i ?

26
Anno 1745 den 13 Augusti blef hållet wärdering
skifte och dehlning efter afledne hustruen hanna
Joens dotter på gatuhuset N 26 Biärlöf emellan
deß efterlämnade man ohla Rasmußon och
fyra barn, älsta dotteren Kierstena 16 åhr, sonen
Joen på 11te åhret, Anders på 7de åhret, och Ras-
mus på 2dra åhret, åde omyndigas wägnar
närwarande Morbroderen, Timmermannen
Mäster Måns Wremp, Tillwärderingz män
wore uptagne Mickell Tykaßon och Truls Pärßon
i Biärlöf, widare gik till som följer.

27
Läshjälp / SV: Knästorp, Malmöhus, födda 1874
« skrivet: 2024-02-18, 19:26 »
Christian Elias

28
Pjätteryd / SV: Pehr Esbjörnsson
« skrivet: 2024-02-16, 00:54 »
1775
April 21 född, 23 döpt
Per Esbiörnsson från Skiepshult modren hustru Kierstin Nilsdotter.

Faderns förnamn var alltså Esbjörn. Hans patronymikon (fadersnamn) – Sunesson – finner man i husförhörslängden:
Pjätteryd (G) AI:3 (1779-1792) sid 30

Följer man Per Esbjörnsson f. 1775-04-21 framåt i kyrkböckerna, eller Per Esbjörnsson f. 1775-04-04 bakåt, så visar det sig nog om de två är en och samma.

29
börgesd (Börjesdotter). Tror jag.

30
Stenstorp / SV: Läshjälp Stentorps vb 1721-12-28
« skrivet: 2024-02-15, 11:36 »
från Åstorp i Wahl-
torpa Sokn


Se Åstorp i Valtorp.

31
Hedvig Eleonora / SV: Vad döms hon för
« skrivet: 2024-02-14, 22:02 »
Hitkom den
17 Juni
1861, att,
för 1a resan
stöld, efter
föregående bestraffning
af 23 dagar vatten
och bröd,
här i 3
månader
arbeta, jemlikt
RådhusRättens i Stock-
holm utslag
af den 23
Maji sistlidna.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten_och_br%C3%B6d

32
Allmänt / SV: Johan Fredrik Westin
« skrivet: 2024-02-14, 19:30 »
Det du hänvisar till är församlingens bok över obefintliga 1871–1894, så visst är det möjligt att den f d kronomatrosen gått till sjöss och hoppat av i någon hamn.  Han var obefintlig ännu 1900, enligt folkräkningen.

33
Brandros. /Erysipelas gang-
rænos/


Rosfeber med vävnadsdöd; kallbrand.

34
Vansö / SV: Anders Eld f 1799 11 30
« skrivet: 2024-02-14, 18:43 »
Eld var ett ganska vanligt soldatnamn; alltså inte något släktnamn utan ett namn som bars av soldaten så länge han tjänstgjorde för en viss rote. Flyttades han till annan rote fick han byta till namnet som hörde till den.

Per Olof Eld f. 1816 efterträdde 1835 Anders Eld f. 1800 som soldat på Elma rote nr 612, Strängnäs kompani, Södermanlands regemente. Se Centrala soldatregistret:

https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx
Vansö (D) AI:9 (1836-1840) uppslag 68

Per Olof Persson (Eld) var född 30/8 1816 i Strängnäs, son till soldaten Per/Petter Liff f. 1792 i Sköldinge ohh Catharina Olsdotter f. 1781 i Gåsinge. Per Liff blev 1816 soldat för Eneby rote nr 616 i Vansö, samma kompani som ovan.
Vansö (D) AI:7 (1825-1829) uppslag 18

35
Du har så rätt. :)   Jag lurades av det som kan tolkas som ett i efter Stina.

Namnet Gunnar är fornnordiskt:

https://historiska.se/nomina/?nomina_name=Gunnar

36
1782
september 19 född, 22 döpt
Soldat Pär lelieqvest (Liljeqvist)
Ester Jöns dott barn på
biensåsen (Bjänsåsen, AI:1 sid 9) N. Johanna
Gudmor: Maria Jöns dot på borgås
hållsliunga (Holsljunga) Sochen
Mansfaddrar: Lars Pers son i halstorp
anders Pärs son i stenshult
olof bengt son Idm
Kvinnofaddrar: Kerstin Jons dot Idm
hellena Lars dot i tåsthult
Stina i Gunerydet(?) i öxabäck.

37
Svea livgarde / SV: Läshjälp Novander/Söderbom
« skrivet: 2024-02-13, 15:51 »
Sonen Johan, 15, i Finland.

38
Vansö / SV: Anders Eld f 1799 11 30
« skrivet: 2024-02-13, 10:00 »
Soldat 612 Anders Eld på Elma ägor i Vansö var född 1800-02-02 i Berg, enligt Vansö AI:7 (1825-1829) uppslag 57 och AI:8 (1830-1835) uppslag 68.

39
Västra Skrävlinge / SV: Dödsorsak 1940
« skrivet: 2024-02-13, 08:26 »
Ca pulmo-
nis


Lungcancer

40
Männen var sadelmakare.
hoo med ett streck över vokalerna = honom
Andra resan gift med = andra gången
v. p. 1736 = vid pass (cirka, omkring)
Theß ålder är 73 = dess = i detta fall hennes

41
Glava / SV: Glava AII:9 sid 515
« skrivet: 2024-02-12, 19:52 »
Noteringarna finns på raderna 12–14 och gäller fäderna till de två äldsta barnen. Med upplösta förkortningar:

Trolovningsbarn med arvsrätt enligt laglig förklaring
inför barnavårdsman den 8/8 1932.
Fader: Erik Verner Karlman, Säffle.
–––––
Fader: Enligt lagstadgat erkännande inför barnavårdsmannen den 22/11 1937
Grovarbetaren John Einar Karlsson från Ryd, Gåseberg i Brastads församling,
Göteborgs och Bohus län. Född 14 7/4; barnet trolovningsbarn och äger arvsrätt
såsom barn av äktenskaplig börd.

42
Allmänt / SV: Hjälp att tyda i dödbok
« skrivet: 2024-02-12, 19:36 »
1788
December 31
Bond. Eric Andersson i Hallen, född år 1695, den 30 Novemb.
Fadr. förra detta Bond. Anders Ersson i besagda by, Modr. Segrid
Nilsdr frå samma by. Efter njuten Qristelig upfostran blef han på
19de Ålders (år) antagen til krono-Båtsman, hwarifrå han till slut
löste sig. War i Föräldrarnas (hus) till år 1735, då han gifte sig med
deß afledna Hust. Segrid Olsdr fr. Brattfors, som födt honom 6 barn,
5 söner och 1 dotter, af hwilka sönerna fadren öfverlefva. Blef
Änkling år 1775, hvarefter han mästadels hållit till hos sonen
Eric Ersson. Förde vacker vandel. Deß hälsa var länge svag, och
var de 12 sista åren blind. Begrofs den 6 Januar. 1789. lifstiden 93 år 4 månader 3 veckor

Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild 116 / Sida 223 (AID: v139699.b116.s223)

43
Åhr 1767 den 11te December Blef Laga
Boupteckning uprättad, på 4 rå och rörs
Hemman öfra Nordqvarnen, efter Afledna
Hustrun Kierstin Påfwels Dotter, utj
samteliga Arwingarnes närwaro; Son Anders
Perßon derstädes och Sonnen Lars Perßon i
Ledsgården Wing, samt mågen Swen Andesson(!) i
Bregården Wing, och mågen Ander(!) Bengtßon
i Snugge; men för Afledne Sonnen Mgnus(!) Kiell-
ström til faller detta Möderne-Arf en liten
Goße Anders Magnusson 8ta Åhr gammal, som
är utan förmyndare. Til biträde Härwid,
war undertecknad nämdeman tilstädes,
då ägendomen upgafs och befantz i
följande stånd               Nembligen:

44
Okänd församling i Göteborg / SV: Min fars halvbror
« skrivet: 2024-02-12, 12:24 »
Inlägget raderat av mig.

45
Från Holm, en församling i samma pastorat vid den tiden.

46
Okänd församling i Göteborg / SV: Min fars halvbror
« skrivet: 2024-02-12, 11:53 »
Från Svenska gravar; https://www.svenskagravar.se :

47
Norra Strö / SV: Norra Strö (L) CI:2 (1741-1825)Sida: 121
« skrivet: 2024-02-12, 11:32 »
af hiertsprång

48
I kolumnen längst till höger är antecknat en enda fadder vid Kari Samuelsdotters dop den 9 januari 1757:
hustru Kari i söra
uarshult

= Södra Valshult i Valdshults församling, samma pastorat.

49
Det ska väl föreställa Lymfosarkom = lymfom = lymfkörtelcancer.

50
1733
December 27 född, 30 döpt
Anna
Svens dotter i Fruvalsinge Vitnen; Johan och Erick i
Tegelsätter dräng Johan Ibm Oluf Kinberg hustru Cerstin i Fruval
singe, Pigorna Catharina Ibm Carin i Bråta, Cerstin i Prä
stegården.

51
Linneryd / SV: Hilda Charlotta Fransdotter Skog född 1864
« skrivet: 2024-02-11, 12:43 »
Se danska Rigsarkivets Dansk Demografisk Database, https://www.ddd.dda.dk/

Där kan du kostnadsfritt söka i ett antal databaser, exempelvis Folketællinger, Invandrede och, kanske mest intressant i detta fall: Arbetsophold.

52
Södra Ving / SV: Anders el Andreas Ödstedt
« skrivet: 2024-02-09, 22:08 »
Anders
död 1762 29/7, begravd 1/8
7 år 8 månader gammal
– såvitt jag kan se var familjens hemvist Gaståhs (Gastås) men något ställe med detta eller liknande namn hittar jag varken i Södra Ving eller i de dåvarande annexförsamlingarna.

53
Undersåker / SV: Orsill Eriksdotter
« skrivet: 2024-02-08, 19:20 »
Orsill och Orsilla (och eventuellt fler) är stavningsvarianter av Ursilla (ursprungligen Ursula). Man får alltså ha ögonen öppna för alla varianter när man vill hitta en Orsill i födelseböckerna.

Då läste jag bara nästan rätt, tack, Maud för rättelsen. Ūrsilla står det.

Namnet Ursilla är i notisen skrivet med gemen begynnelsebokstav och ovanför u:et har skrivaren lagt till ett diakritiskt tecken (~). Det gjordes i handskrift för att utesluta förväxling med gement n.
Tecknet fanns inte över u/U i tryckt text, och behövdes inte heller över versalt U i handskriven text.
Det finns ingen anledning att trassla med detta tecken i avskrifter här, där u och n inte riskerar att förväxlas.

54
Hällestad / SV: Dödsorsak för Per Månsson?
« skrivet: 2024-02-08, 18:47 »
Per Månsson i Wagled (senare namn Vaglö, Vagelö), död av bröstfeber.

56
Undersåker / SV: Orsill Eriksdotter
« skrivet: 2024-02-08, 10:08 »
Alsen-notisen:
Barnets namn är Ursilla (svensk form av latinska Ursula). Född den 18 och döpt den 22 december 1717. Föräldrar Erik Olsson ohh Gertrud Mårtensdotter i Rödom.

57
Långserud / SV: Soldat Egel död 1809
« skrivet: 2024-02-08, 01:30 »
Åhr 1809 den 13 Juni var underteknad
på anmoderan af Enkan Maria
Lars doter i Elofsbyns Soldatte stom i Långse-
Ruds soken at för Rätta Laga boup-
tekening efter afledene Soldatten
Olof Pärs son Egell som med döden afled
utti fältt han efter lemnade Enkan
och en son Anderias och war wid boup-
tekeningen Bryngell Anders son i Stenbyn
när warande at den omyndigas
Rätt bewaka och och företogs uptekening-
en på fiölgande sätt

––––––

Gärna en bild men glöm inte hänvisningen/länken – det är alltid lättare att tolka text i källan.

58
underhållshjon

Hon kunde inte försörja sig/var fattig och fick underhåll/understöd/hjälp av socknen.

59
Dals-Ed / SV: Tyda dödsorsak
« skrivet: 2024-02-07, 14:01 »
Den sedan länge obefintlige Axel Teodor Olsson blev dödförklarad enligt domstolsbeslut (Tössbo och Vedbo häradsrätt) 7/2 1951. Såsom hans dödsdag antogs 31/3 1924.
Hänvisning till död- och begravningsboken 1951 nr 9.

60
Stoby / SV: Vad står det för extra notering?
« skrivet: 2024-02-07, 13:30 »
Nedre anteckningen tidigast:
rådd med barn

Ovanför är senare noterat:
födt oäkta barn (Nilla 1856 8/1)

61
Norrköpings Sankt Olai (Sankt Olof) / SV: Maja Stina Eklöf
« skrivet: 2024-02-07, 12:00 »
Service: :)
Norrköpings Hedvig (E) AI:9 (1836-1842) Bild 348 / Sida 332 (AID: v27891.b348.s332)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:42 (1843-1848) Bild 179 / Sida 174 (AID: v28192.b179.s174)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:47 (1848-1853) Bild 197 / Sida 192 (AID: v28197.b197.s192)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:43 (1848-1853) Bild 186 / Sida 180 (AID: v28193.b186.s180)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:45 (1848-1853) Bild 140 / Sida 133 (AID: v28195.b140.s133)

62
Norrköpings Sankt Olai (Sankt Olof) / SV: Maja Stina Eklöf
« skrivet: 2024-02-07, 11:44 »
Via fem träffar i AD:s befolkningsregister finner man i Norrköpings husförhörslängder en piga Maria Christ. Eklöf noterad född 1815-10-15 i Dagsberg.
Hon föder en oä son Adolf Fredrik (1849–1850), och hon utvandrar till Amerika 1851.

Har du kontrollerat om hon är den Maja Stina du söker?

63
Stora Åby / SV: Brita Stina
« skrivet: 2024-02-06, 23:14 »
Brita Stina döptes s.d. (= samma dag), i detta fall den 26 december.
Faddrar:
Fru Häradsh. Torpadius
madem. Maja Jul. Meurling
Herr Fendrich Reutersvärd
Herr Cornett Meurling

64
Godegård / SV: Läshjälp Kronobergsman Nils i Rödje och Boda
« skrivet: 2024-02-05, 23:52 »
Giestgiffuare (gästgivare)

65
Det var alltså en bilaga till lysnings- och vigselboken du ville ha tolkad; närmare bestämt Graninge HV:1 (1757-1830) bild 46 (RA) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014174_00046:

Igenom den allrahögstas nådiga försyn
och allvisa skickelse, samt veder börande
anhörigas lemnade bifall och tilstädjelse
är under trogna böner om hjelp och välsignelse
ett kristeligt ägta förbund slutit emellan
Torparen ärlig och förståndig Johan
Jonsson i Gammelgård samt Enkan ärliga
och Gudfruktiga Malin Eriksdotter därsamma
städes
hvilket uti denna kristeliga och hedervärda
Guds församling 1. gången till känna gifves etc.
–––––

Johan och Jan är varianter av samma namn och användes ofta om en och samma person, beroende på vilken variant skrivaren valde.

66
Karlskrona / SV: 1830 Peter Carlsson
« skrivet: 2024-02-05, 19:39 »
Det är inte samma Peter – den här fången hette Jonas Petter Cassel och var född 19/2 1824 i Åtvid, Östergötland. Gissar att du länkat till fel bok eller sida.

67
Något är fel med din hänvisning.

68
Morlanda / SV: Morlanda C:2 (1745-1780) sid. 101
« skrivet: 2024-02-05, 18:57 »
Föräldrarna var Olof Relfsson och Inger Andersdotter på Gullholmen.

69
Karlskrona / SV: 1830 Peter Carlsson
« skrivet: 2024-02-05, 12:02 »
Född den 20 Juli 1830 i Ronneby
socken af Blekinge län.
Är 5 fot 6 tum lång; har ovalt
ansigte, brunt hår, gråblå ögon, rak
näsa, ordinär växt och ett mindre
ärr på venstra tummen.
Tjenstedräng. Gift.
Sist mantalsskrifven i Backaryd församling.
–––––

1846 och 1848 straffad
för snatteri.
1851 straffad för 1a resan
stöld med 9 dygns vatten
och bröd och 6 månaders
fängelse i Malmö Cell-
fängelse.
Samma år straffad
för 2a resan stöld.
1854 straffad med
3 års straffarbete i
Malmö fästning enligt
Mellerstads* Härads Rätts
Dom.
e.e.u
(enligt egen uppgift)

* Medelstads
–––––
4 resan Stöld
med inbrott.
Dömd af Konga
Härads Rätt den 19
Februari 1869 till
straffarbete i 8 år
samt förlust af medbor-
gerligt förtroende i 10 år.
–––––
1 Tröja ___ 75 öre
2 par Byxor
1 Wäst
1 Halsduk
1 Skjorta ___ 75
1 par Strumpor
1 Mössa
1 Lifrem ___ utlemnad
1 Silfverknapp
1 Börs
1 par träskor
–––––
Mönstringen
     1870.
   2a Class
Mönstringen 1871
   1a Class
Mönstringen 1872
   1a Class
Mönstringen 1873
   1. Class
–––––
Fullt arbetsför.
–––––
Fängelsetiden slutar:
1877
den 8/3
–––––
1870 21/1 utlemnad
på grund af Kong.
Majsts Befallnings-
hafvandes i Blekinge
Läns skrifvelse den
20/1 1870 för inställel-
se vid Medelstads
Häradsrätt.
1870 22/1 återkom
Carlsson.

70
General questions / SV: Marriage Record
« skrivet: 2024-02-04, 21:50 »
The record is found in Stora Kopparberg's landsförsamling (rural parish), nr 24:
Stora Kopparberg (W) EI:9 (1915-1942) page 78 (AID: v184493.b820.s78)

71
Kalmar stadsförsamling / SV: Jag kan inte tyda hela texten
« skrivet: 2024-02-04, 21:39 »
Ej attest, och ej här mantalsskrifven.
Obs: förutstående Christina Magnidtr blef
2/1 1846 kyrkotagen såsom hustru till Drängen
Jonas Danielsson / Krantz / i Prestorp medan den-
ne sednare såväl muntligt som skriftligt erkändt det af
Christina framfödda barnet för sitt. lärer vistas
i Smedby; men barnet vistas här
(?) 46.

72
Lunds stadsförsamling / SV: Var är Nils Christian född?
« skrivet: 2024-02-04, 21:04 »
Jöns Christian Thorn var nationspedell; nationsvaktmästare i Lund.

Någon närmare upplysning om familjens hemvist får man inte i sonens födelse- och dopnotis.

73
Våxtorp / SV: Våxtorp 1775.01.22
« skrivet: 2024-02-04, 15:38 »
Faddrarna:
Bengt Pärs Hustru i wåxtorp, ibm
Åke Wåxdorff, Bengt Mickelßon i Kiär-
bygget, Ingwar Pärßon i Hyltehus,  pigan
Boel Knuts dotter i Bastena, pigan Kier-
sti Pärs dotter i Menlösa.

74
Mölltorp / SV: Hfl A1:1 sid 99 - Jonas Olofssons födelseort
« skrivet: 2024-02-04, 14:06 »
Kommerud (i Mölltorp)

75
Volymen sträcker sig över sekretessgränsen (70 år) och är därför inte allmänt tillgänglig i sin helhet.

Kopia av en födelse- och dopnotis kan beställas från Riksarkivet (https://bestall.riksarkivet.se/sv/person-slaktforskning).

SCB-utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860–1949 finns här:
https://sok.riksarkivet.se/scb-fodda-vigda-doda

76
Länna / SV: Vem ägde vad enl BoU
« skrivet: 2024-02-03, 13:57 »
Enkans Jordeandel medfört från Dy-
vasö, som på hennes upgift är utbetalte
under ägtenslapet för husets gemen-
samma nytta, ett Capital af … 666. 32.

Fastigheten 1/2 mantal purt frälse i Svartnö
kunde ej i denna Bouppteckning intagas, emedan
den aflidnes föräldrar icke har lemnat Arfsuplå-
telse på detsamma.

77
Borås / SV: Hittar inte i församlingsböckerna
« skrivet: 2024-02-02, 11:53 »
Har som hastigast (i Riksarkivet, https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen) kollat två av hänvisningarna och de gäller volymer som sträcker sig in på 1970-talet, alltså långt över den 70-åriga sekretessgränsen.

78
Nössemark / SV: Laura Kristina Karlsdotters föräldrar
« skrivet: 2024-01-30, 22:28 »
Helena Mattsdotter Rye finns här som frånskild hos föräldrarna, båda noterade avlidna 1882:
Dals-Ed (P) AI:17 (1876-1885) uppslag 35

Enligt SCB-utdraget Dals-Ed 1900 (”folkräkningen”) var Helena Mattsdotter Rye då bokförd som obefintlig med noteringen ”Amerika 91”.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Folk_015205-057

79
Här anges barnets dopnamn, fadersnamn och hemvist samt dopvittnenas namn och hemvist. Ingenting annat.

1745
den 20 februari: Erich Bengtson i lilla Backa. Testes:
Lars Anderß och Britta Larsdott i hölte.

80
Funbo / SV: Funbo C:3 sid 12
« skrivet: 2024-01-30, 11:17 »
Erik Kyndilßon
i Brobyha-
gen

81
Anno 1732
April
den 11(?) döptes Oluf Piscators och Lisa
Killins* barn uti Ulfwerud som föd-
des den 4(?) ejusd. uti dopet kallat Maria
Britta. Mansfaddrar Petter i Smedstad Jean
Olufßon i Ulfwerud. Qvinnofaddrar hustru Stina
Jeansdotter i Smedstad och Annika
Olufsdotter i Gamlegården.

–––

* Lisa's last name also spelled Kiellin and Kilin:

Stora Kil C:4 page 91 (son Anders 1726 July 24)
Stora Kil C:4 page 138 (daughter Margareta 1729 July 12)

82
Norrköpings Sankt Olai / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2024-01-30, 01:48 »
Bulbös paralys.

Bulbös är av allt att döma en felskrivning – på dödsattesten stod nog bulbär paralys (pares) vilket är en äldre benämning på ALS:

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/als/

83
Genom domstolsutslag förklarad fader till Emmy Maria
Jönssons barn Gullan Maj-Britt Cecilia född
5/4 1921 i Caroli församling.

Se även födelsenotisen 1921 i Malmö Caroli CI:27 uppslag 75. Där framgår att rättegången i detta faderskapsmål hölls i Gärds och Albo häradsrätt och att domen vann laga kraft 6/4 1922.

Gjutmästaren Carl Edvin Björklund hade alltså nekat till faderskapet och stämdes därför av modern, eventuellt med hjälp av barnavårdsnämnden. Domstolens utslag blev att Björklund var far till barnet (och därmed underhållsskyldig).

84
… Laga upteckning förrättad efter afledne Fält
wäblen Anders Nyberg, som warit bonde på augmentet
Stafwared Noregård under rusthållet Röshult, och efter sig
lemnat en sorgbunden Enka med sex barn i lifwet, tre
söner och tre döttrar, af hwilka två söner och två döttrar
ännu äro omyndige, för hwilka Frälse Rättaren wid Kjäl-
lebacka säterije Håkan Johansson Ryberg å mödernes
wägnar, emedan å fäderne ingen tillgång finnes, och Tor-
paren Jacob Andersson på Fållan under Fästereds Säterije i
Finnakumla Sockn, såsom något i slächtskap å fädernet, sig
åtaga förmynderskapet.

85
Det finns inga uppgifter i rotemansarkivet efter 1926 eftersom denna särskilda folkbokföring för Stockholms stad upphörde detta år.
Därefter söker man stockholmare i bland annat mantalslängder och församlingarnas ministerialböcker.

Abonnemang hos Arkiv Digital ger tillgång till Befolkningen i Sverige 1800–1947 och Sveriges befolkning 1940–1990, med mera.

86
Norrbärke / SV: Familjen Höijer/Höjer, Norrbärke
« skrivet: 2024-01-29, 01:59 »
Enligt bouppteckningen, daterad 24 augusti 1875 (Norrbärke tingslags häradsrätt FII:18 AD-bild 1990 / sid 1) efterlämnade Axel Höjer följande barn,
1. giftet:
Magnus Mauritz, doktor
Carl Axel, konsulatsekreterare
Maria Lovisa, gift med Carl Moberg, länsnotarie
Fredrik Emil, sjökapten
2. giftet:
Johan Adolf, fil kand
Gustaf Vilhelm, notarie
Nils Jakob

87
Norrbärke / SV: Familjen Höijer/Höjer, Norrbärke
« skrivet: 2024-01-29, 01:40 »
AD-länken leder till samma sida men fotograferad i färg och av betydligt högre bildkvalitet. Dock inte gratis, som RA.

88
Östra Ed (Eds kapell) / SV: Julius Ferdinand Mattsons fader?
« skrivet: 2024-01-29, 01:17 »
Det har påpekats många gånger, och nu blir det en gång till:

Att bli mor (eller far) har aldrig varit något brott.
Det som förr var olagligt (för båda könen) var att ha sexuellt umgänge med person som man inte var gift med. Oavsett om det resulterat i graviditet eller inte.

89
Ystads Sankta Maria / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-01-28, 17:17 »
Eodem die (samma dag, 21 december, döptes) Dragonens Jochum Wellerdts dotter Maria, som föddes
den 19 ejusdem eftermiddag kl. 3.

90
Söderbärke / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-01-28, 17:03 »
År 1763
Hans Larsson i Källan, född 1729. fadren Lars Larsson och mo-
dren Karin Jansdotter i Källa. döpt. kunnat Christendo-
mens stycken. gift på sit 24 år med sin efterlemnade
Hustru Cathrina Matsdotter ifrån Siöändan. haft med henne
6 barn, 2 söner och 4 dottrar, som alla efterlefva.
lefvat stilla och beskedligt, begådt sina salighets
medel. dog af håll och stygn \ efter 5 dygns sjukdom / den 21 febr. klockan 6 om mor-
gonen, tå han lefvat 33 och 3/4 år. begrofs den 6 mart.

91
Norrbärke / SV: Familjen Höijer/Höjer, Norrbärke
« skrivet: 2024-01-28, 12:19 »
Se familjen här:
Norrbärke (W) AI:14c (1870-1877) sid 53
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0013411_00055 (Riksarkivet)
(AID: v131228.b59.s53) (Arkiv Digital)

92
Nilsson (resp Nilsdotter)

93
Runtuna / SV: Runtuna, AI:12, sidan 8 i boken, bild 19 i SVAR
« skrivet: 2024-01-28, 11:39 »
dålig karl, men lofvat förbättring.
Onda efterdömen* af Husbonde
folket har kanske vållat desse
tjenares försämring.

–––––––

* efterdöme = föredöme, se SAOB: https://www.saob.se/artikel/?seek=efterd%C3%B6me&pz=1

94
Glava / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2024-01-25, 17:48 »
Den 23 Octob. föddes Anders Lars-
sons och hust. Elin Pärsdotters
dotter i Löfåhs, döptes den
28
ejusdem af P.S. blef kallad
Anna. Faddrar etc.

95
Artilleristen No 12 Anders Bläck-
berg rymdt den 18 Junii 1794 och i dess
ställe insattes approberade 6års Capitu-
lanten
12. Jonas Kihlberg
       född i Vermland

96
Lungsund / SV: Stegelviken i mantal 1671
« skrivet: 2024-01-25, 13:11 »
Steglewijken – Hr Pär Swardt

97
Fosie / SV: Läshjälp med födelsenotis Anna Larsdotter 1710
« skrivet: 2024-01-25, 12:57 »
Notisen gäller en Boel, dotter till Lars Ibzson i Hindby.

98
Svenska Akademiens ordbok om substantivet lom:

99
Älfhyttan – Älvhyttan som då tillhörde Nora landsförsamling, från 1871 den då utbrutna Vikers socken.

100
Tystberga / SV: Anders Gustaf Holger Hellman
« skrivet: 2024-01-18, 22:51 »
The family moved to Råby-Rönö 1941 and to Runtuna 1944.
Råby-Rönö (D) AIIa:8 (1939-1950) Page 90 (AID: v252206.b1100.s90)
Runtuna (D) AIIa:7 (1937-1952) Page 282 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00158041_00298

101
Färgaryd / SV: Tecken kors
« skrivet: 2024-01-18, 00:04 »
Noteringar i husförhörslängder gjordes inte för eftervärldens släktforskare utan kan till stor del ses som prästens minnesanteckningar. Lika lite som det fanns stavningsregler var förkortningar, tecken av olika slag etc reglerade. Varje präst kunde ha sitt eget sätt att föra anteckningar.
I bästa (sällsynta) fall lämnade han en teckenförklaring i volymens början. I annat fall får man försöka förstå noteringarna genom att gå igenom längden och följa upp återkommande tecken etc.

102
Stöde / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-01-17, 23:11 »
Svenska Akademiens ordbok (https://www.saob.se/) anger flera förklaringsalternativ:

103
Källor / SV: Födelsenotering
« skrivet: 2024-01-17, 20:00 »
Enligt Katarina födelse- och dopbok över oäkta barn var Hedvig Amalias moder en demoiselle Maria Sandberg, 35 år, Högbergsgatan, kv Häcklefjäll nr 21. Ovanför efternamnet är med svagare skrift antecknat Ros.
Katarina (A, AB) CIII:5 (1813-1827) Bild 630 (AID: v220804.b630)

104
Källor / SV: Födelsenotering
« skrivet: 2024-01-17, 19:23 »
Hedvig Amalia föddes den 7 april 1825 i Katarina församling, enligt pastor Winters intyg som finns bland flickans intagningshandlingar (nr 58) :
Allmänna barnhuset (AB) E5C:36 (1833) Bild 2700 (AID: v788759.b2700) + 3

105
Maria Charlotta Johansson b. Svanberg died May 2, 1870 of pulmonary tuberculosis. Address Kvarngatan 31.
Hedvig Eleonora (A, AB) FI:11 (1869-1877) Bild 69 (AID: v85676.b69)

106
Torsås / SV: Anteckning i Hfl
« skrivet: 2024-01-17, 01:24 »
Om familjen:
detta Hushåll bevista sällan Hus-
förhör


Den strukna noteringen om Andreas:
// denne gosse är ej upta-
gen till ålder, men an-
gifven af fadren vara
(?) år

107
Vintrosa / SV: Läshjälp Kerstin Jönsdotter f 1746
« skrivet: 2024-01-16, 19:32 »
Anno 1746
Dec 25
Jöns Jönsons dr Kierstin i gilsåsen
Wittn Pär Larsson och hustrun ibm,
Dr Johan Swänson ibm Pigan Catarina
Swäns dr

108
Anno 1745
den 2 Marti
Afled Ländzmannen wälacktad Håkan Edman
uti brasbo och begrofs den 17(?) ejusdem uti gården
tilhörig grifteplatsz. Thes ålder war 54 åhr.

109
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Vilka är dödsorsakerna?
« skrivet: 2024-01-15, 23:45 »
Ja, det ser ut att vara rätt tolkat. :)

110
General questions / SV: Gustaf Andersson
« skrivet: 2024-01-15, 23:03 »
Here he is at Olshyttan in Garpenberg before he left for North America in May 1880:
Garpenberg (W) AI:15 (1873-1882) Bild 169 / Sida 160 (AID: v130096.b169.s160)

111
Bewis på des ålder den 19/4 93

Med någon osäkerhet vad gäller ordet ålder och datumet 19.

112
Långaryd / SV: Elin Joensdotter 1765
« skrivet: 2024-01-15, 12:48 »
Det finns en Elin född 1765 21/4 (döpt 28/4) i Fjusnäs, Långaryds socken. Dotter till Jon Pehrsson och Karin Pehrsdotter.
Långaryd (F, N) CI:3 (1746-1797) sid 336 (AID: v92989a.b1720.s337)

Men familjen är inte antecknad under Fjusnäs i Långaryd AI:6 (1764-1768) sid 534 (AID: v92979.b271.s535, NAD: SE/LLA/13259)

113
Även systern Maja Lisa kallade sig Kindorff:
Vårdnäs (E) AI:4 (1812-1823) sid 470 (AID: v27253.b243.s471)

Detta är nog brodern Lars med samma efternamn:
Norrköpings Hedvig (E) AI:6 (1819-1825) uppslag 9 (AID: v27888.b28.s9)

Och brodern Carl Johan:
Skeppsholm (AB) AI:3 (1800-1812) uppslag 93 (AID: v89846.b95.s93)
Skeppsholm (AB) AIIa:4 (1814-1825) uppslag 85 (AID: v89852.b89.s85)

114
Risinge / SV: Ord i dödsorsak?
« skrivet: 2024-01-13, 11:10 »
sin. = sinister = vänster (dexter = höger)
op. = operation

Död av hjärtinfarkt under/efter operation av brott på vänster lårbenshals.

115
Övre Ullerud / SV: Elin Svensdotter 1767 i Edeby
« skrivet: 2024-01-13, 00:42 »
I vigselnotisen 1811: ”. . . och Enkan ärbara och Gudfruktiga Elin Svensdr, som af(v)ittrat.”

Elin f. 1767 1/1, dotter till Sven Månsson och Ingeborg Månsdotter i Hedegården, enligt hfl:

Övre Ullerud AI:2 (1769-1776) uppslag 58

Elin Svensdotter återfinns senare som änka hos brodern Måns Svensson och fadern i Hedegården. Hon hade med sin make Olof Olofsson en son med samma namn f. 1801 19/7 i Hedegården (C:5 sid 124). Sonen noterad död 1807 (fb+hfl) och ”vanlytt” (hfl) :
Övre Ullerud AI:5 (1801-1810) uppslag 145

116
Sparrsätra / SV: Sparrsätra (C) EI:1 (1699-1744)
« skrivet: 2024-01-12, 23:45 »
Anno 1726
den 16 Februarii Erik Ehrsons barn i Karkesta, Johan, modren Karin
Jansdotter, Testes, Bonden Olof Ehrson, drängen Erik Ohlson, hustru
Martha Thomasdotter de 3 ifrån Karkesta, Pigan Brita Ehrsdotter ifrån
Wårfrukyrkas Sokn ock Rekaste.

117
Södra Finnskoga / SV: Södra Finnskoga
« skrivet: 2024-01-12, 21:43 »
admonitus = förmanad, varnad

118
Jonas Jonsson från Prästgården.

Det var bara bruden som hade giftoman. Stina Ersdotters giftoman var rusthållaren Eric Jansson i Gränsta.

119
Ramsberg / SV: Nederhyttan 8?
« skrivet: 2024-01-12, 01:55 »
Folio 64b med nr 8 Nederhytta finns hos AD:
Ramsberg (T) AI:10a (1775-1785) Bild 75 / Sida 64b (AID: v52183.b75.s64b)

120
Nyköpings västra / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-01-12, 01:24 »
Nyköpings S:t Nicolai (1757-1814) Bild 121
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005787_00121

1779
den 22 Junii föddes et oägta Gåße barn, som
döptes den 24 dito och blef kalladt Carl Peter.
Modren Pigan Brita Nyman som tjente wid
Lilla Kongs Ladugården hos Hans Alquist.
Witnen: Strumpwäfwaren Aron Lekovius
på Öster.
Hust. Maria Fougt på Öster. Maria Greta Le
Lisa Lekovius ibidem.

121
Utan förkortningar:

Dominica 25 post Trinitatis
den 25 November
Begrofs änkan hustro Catharina Halvards
dotter, född år 1674 i Sörbarke och Sorbo
af ärliga föräldrar, fadren aflidne Bergsman Halvard
Persson, modren hustro Margareta Lars dotter
renata, informata i bok christendoms kund-
skapen, christeligen upfostrad. Gift år 1710 wid Mich(aeli)
tid med sin för detta aflidne man Hammar smeds
mästaren Matts Mårtensson wid Rockhammars
Bruk, lefde med honom i förtrolig kärlek 26 och
1/2 år. 3 Barn, 1 son och 2 döttrar, af hwilka son
och 1 dotter efterlefva, om den andra dottren lefver
wet man icke. lefwat ensörjande 22 och 1/2 år.
V. C. fört et gudeligt och stilla lefverne christeligen
brukat nådemedlen. Har merendels efter sin
mans död warit sjuklig och flere åren sänge-
liggande i ålderdoms swaghet. communicerad näst
för sin död, afled sachtmodeligen den 14 November
klockan 9 afton ____________________ 85.

122
Att soldaten vid Hundra Härads
Compagnie, af nr 8 Kongliga Uplands Rege-
mente nr 13 Hägg, i anseende till öfver-
ben på venstra låret, är till krigstjenst
oduglig, och äger minskad förmåga att sig
genom arbete försörja, intygas på
aflagd Embetsed.
     Polackebacken d. 11 Junii 1857
     Fr. Elisson(?)
     t. f. Regements Läkare

123
1738
Feria annunciationis* begrofz raß-
mus ragnarson i Gullarp
49 åhr
gammal


* Marie bebådelsedag, den 25 mars.

124
Bräkne-Hoby / SV: Läs-och sökhjälp
« skrivet: 2024-01-09, 13:52 »
Forts:

Med make Olof Fredriksson och barn:

Bräkne-Hoby (K) AIIa:3 (1910-1919) Bild 1820 / Sida 172 (AID: v375248.b1820.s172)
Bräkne-Hoby (K) AIIa:4 (1910-1919) Bild 1590 / Sida 502 (AID: v375249.b1590.s502)
Bräkne-Hoby (K) AIIa:8 (1920-1930) Bild 1430 / Sida 737 (AID: v375253.b1430.s737)
Bräkne-Hoby (K) AIIa:15 (1931-1941) Bild 1290 / Sida 1323 (AID: v375260.b1290.s1323)

125
Bräkne-Hoby / SV: Läs-och sökhjälp
« skrivet: 2024-01-09, 13:34 »
Hon finns på sidan 184 rad 13 i samma volym.

127
Leksand / SV: Leksand AI:17e sid 183
« skrivet: 2024-01-09, 11:57 »
Där står att Hans Larsson var ”fader till Daniel, son
till C. Danielsdotter No West: 22
”.

Se Carin Danielsdotter med oä son Daniel (raderna 2 och 4) under Westanwik nr 22:

Leksand (W) AI:17e (1868-1877) uppslag 168 (AID: v130779.b172.s168)

128
Västra Karaby / SV: Födelseboken 1770
« skrivet: 2024-01-09, 02:15 »
1770
den 29 ejusdem föddes Swen Tyres(sons) dotter Pernilla
och döptes följande dag en Söndag. Faddrar etc.

Modern inte nämnd. Födelsemånaden var september.

129
General questions / SV: Help with 1818 estate inventory
« skrivet: 2024-01-09, 01:37 »
Jacob Svensson's heirs were his ten children who were all present.
Håkan Jacobsson and Sven Jacobsson had been given the task of informing about the assets and liabilities of the estate.


130
Ringarum / SV: Läshjälp i födelsebok Ringarum C/3, sid 332
« skrivet: 2024-01-08, 20:21 »
Fifalla
Hans Måns Hanßons och hustru Brita Hå-
kansdotters son född den 25 Juni christnad den 30.

131
Östmark / SV: Jon Mårtensson, f. 16.09.1864
« skrivet: 2024-01-08, 13:16 »
[---] men jag kan tänka mig att prästen skrev in flickan i husförhörslängden som oä för att fadern Erik dog innan hon var född. Detta kan ju vara en av orsakerna till varför Johanna står som oä

Ett barn antecknades inte som oä för att moderns make var avliden vid dess födelse – däremot om han varit död så länge att han omöjligt kunde vara barnets far.

132
Länktips / SV: Hjelp til å finne riktig kilde
« skrivet: 2024-01-08, 00:18 »
Personerna överförda 1896 från församlingsboken sidorna 325 respektive 326:
Östmark (S) AI:31 (1896-1899) Bild 345 / Sida 325 + 1 (AID: v9156.b345.s325)

133
Grythyttan / SV: Vad står i dödboken?
« skrivet: 2024-01-08, 00:08 »
1758
död 26 mars, begravd 9 april
”Johan Hanssons hustru Lisa Ersdotter ifrån
Sirsiötorp, född år 1709 uti Brunsiötorp; wistats
hemma, tils hon, wid fylte 20 år, trädde i ächtenskap
med bemälte sin man, med hwilken hon lefwat i
29 år, och derunder aflat 15 barn til werlden,
12 söner och 3 dottrar, deraf 9 stycken förut i ewighe-
ten ingått, men 4 söner och 2 dottrar öfwerlefwa.
Hon warit gudfruchtig och fridsam i sitt upfö-
rande, en flitig hushållerska, och förswarligen
upfostrat sina barn. Siuk i otta dagar af
hosta och hufwud-wärk, derunder hon bered-
de sig christeligen til sitt sista, och slöt sina mödors
dagar med 49 års ålder.”

134
angår Hustrun,
lemnat bruket till
sin måg Swen Blom-
ster.

afflytt till Sannum
*
i Frökens (Frökinds) Härad.
––––––––

* Finns ett Sannum i Starrkärr, dock i Ale härad.

135
Drothem / SV: Efterlysning: Brita Stina Högström
« skrivet: 2024-01-06, 15:20 »
Det bör nämnas att Brita Stina Johan(ne)sdotter Högström var född 1811 26/4 i Kullerstad.
Och att flickan som konfirmerades i Drothem 25/6 1826 var livgrenadjärdottern Brita Stina Johansdotter f. 1811 – jag antar att det är henne du uppger som identisk med Brita Stina Högström. Vilket kan vara rätt eller fel.

Drothem (E) C:2 (1695-1724) Bild 228 / Sida 449, handpag 228 (AID: v37186.b228.s449)

o Oavsett vilket så är konfirmanden i Drothem eventuellt identisk med pigan Brita Stina Johansdotter som i Östra Ryd uppges född 1810 i Kullerstad (där ingen Brita Stina föddes det året) och ha inflyttat från Drothem 1831.
o Flyttade åter till Drothem 1836 och hade då med sig sin oä dotter Johanna Christina.
o Gifte sig med Petter Spångberg och födde flera barn.
o Dog på fattighuset i Drothem 1875 1/1. Då hade hon sedan 1841 antecknats med fel fadersnamn; Göransdotter. Födelsetiden aldrig närmare angiven än 1810.

Östra Ryd (E) AI:9 (1830-1834) Bild 18 / Sida 22, handpag 11 (AID: v26490.b18.s22)
Drothem (E) AI:9 (1831-1835) Bild 172 / uppslag 161 (AID: v25183.b172.s161)
Drothem (E) AI:10 (1836-1840) uppslag 62 (AID: v25184.b71.s62)
Drothem (E) AI:21 (1874-1880) uppslag 164 (AID: v25199.b171.s164)

Brita Stina Johansdotter verkar svårfunnen i Drothem, även med hjälp av BiS, före återflytten från Östra Ryd 1836. Utflyttningslängd saknas 1831. Återstår väl bara att gå igenom Drothem AI:9 (1831-1836) och kanske också AI:8 (1826-1830) som har en del anteckningar t o m 1831.

136
Roßmäte hallagård (i Linderås)
Anders Rossman  gift, ålder: 34

Jern grå häst
med bläs och
vita bakfötter
11 år

137
Drothem / SV: Efterlysning: Brita Stina Högström
« skrivet: 2024-01-06, 00:38 »
Det är antecknat att Brita Stina vistas i Linköping. Hon har följt med modern endast på pappret; flyttningsbetyget.

138
Lilla Beddinge / SV: Hans Jönssons dödsnotis 1707
« skrivet: 2024-01-05, 15:56 »
1707
4de Dag Pingz den 5 Juni begrofz Hans Jönsson
som war född i Lilla Betinge af äkta och christeliga
föräldrar: fadren Jöns Larsson, Modren Anna
Hans Dotter. War hemma hos sina föräldrar till
des han wart 9 år, tiente sedan en rund tijd
hos wackert folk till des han omsider kom
uti Ecktenskap med Karna Pers Dotter, med hvilken
han lefde wäl uti 18 år och 4 månader. Emedler
tijd har Gud wählsignat dem med 2 söner och
4 döttrar. Dödde den 29 Maij då han war 48 år gammal
och 4 månader.

139
Introducerad adel - F / SV: Frölich
« skrivet: 2024-01-05, 15:03 »
Hans Frölich föddes 26/9 1906 i Oscars församling i Stockholm. Son till greve Gösta Frans Oskar Frölich ohh Gunborg Hedenblad.

Se tabell 11 här:

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fr%C3%B6lich_nr_49

Se även familjen Frölich i rotemansarkivet (särskild folkbokföring för Stockholms stad 1878–1926).

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

140
Sura / SV: Hjälp att tyda i födelseboken!
« skrivet: 2024-01-05, 01:09 »
1896
Febr 27
Augusta Maria, oä
Moder: ogifta Augusta Adolfina Carlson f 1871 27/9

Modern död 7/4 1896, enligt

Västerås Domkyrkoförsamling AIa:23 (1893-1900) uppslag 277

Augusta Adolfina var oä dotter till änkan Christina Catharina Ersdotter, enligt
Eskilstuna Kloster och Fors (D) AIb:20 (1869-1873) uppslag 306

141
Kristinehamn / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-01-04, 20:22 »
Lifmoderskräfta (cancer i livmodern)

Tydligare antecknat i SCB-utdraget:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0036522_00803

142
Arby / SV: Läshjälp Maja Månsdotter
« skrivet: 2024-01-04, 10:42 »
Fadern till denna Maja hette inte Måns:

16 Sönd: efter Trinit:
(döptes) Båtsmannen Olof Hammars dotter från Grösiö,
kallades Maia, född d: 2 october. Fad
(d)rar: Båtsman Måns Propps
hustru Brita etc.

143
Bjursås / SV: Jan Samuelsson 1766
« skrivet: 2024-01-04, 10:16 »
Johan (Jan) född 1766 1/11 och döpt 2/11, son till Samuel Samuelsson och Margta Göransdotter, Slättberg.
Bjursås (W) C:6 sid 24 (AID: v129608.b16.s25)

Familjen i Slättberg nr 5:
Bjursås AI:3 (1772-1775) sid 101 (AID: v129574.b55.s101)

Familjen noterad bortflyttad, sonen Jan med fel födelsemånad:
Bjursås AI:5 (1776-1785) uppslag 84 (AID: v129576.b92.s84)

Sonen Jan med föräldrar inhyses i Backa:

Östervåla (C, U) AI:4a (1781-1788) uppslag 58 (AID: v75047.b65.s58)

Föräldrarna i Backa:
Östervåla AI:5a (1790-1803) uppslag 41 (AID: v75049.b48.s41)

Drängen Jan Samuelsson från Backa och pigan Lena Andersdotter i Kullarbo vigda 1795 13/10.
Östervåla C:4 Bild 122 (AID: v75088.b122)
Östervåla AI:5a (1790-1803) uppslag 14 (AID: v75049.b109.s14)

144
Kullerstad / SV: Husförh.längd
« skrivet: 2024-01-04, 08:29 »
Du har läst slarvigt – jag svarade på den frågan också.

145
Gerda Ekelund har i skrifvelse
af den 21/9 1901 anhållit att få
Hilding Theodor antecknad
såsom sitt barn*
Skrifvelsen be-
vittnad af Ola Nilsson
och Anton Andersson
–––––
* Genom denna anteckning fick det oä barnet arvsrätt efter modern.

146
Mattias Enroth efterlämnade tre barn: från förra giftet Anna Christina på 11:e året, från senare giftet Anna Sofia på 5:e året och Mattias på 3:e året.

Änkans namn var Anna Barcken.

Förra hustrun Catharina Berg avliden den 28 mars 1730, enligt bou:

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:102 (1730) Bild 10300 / Sida 981 (AID: v222414.b10300.s981

147
Generalmönsterrullor - Kalmar regemente (F, G, H) 422 (1833) Bild 160 (AID: v60234.b160)

Præs.* får tillgodoräkna 2ne tjensteår som vargärings karl** wid
Smålands Dragon Regemente under 1808 och 1809 årens fälttåg
enligt företedt bewis.
_____

* närvarande
** vargeringskarl

148
Afvittring förrättad den 3/10 39 af
Nämdeman C. E. Carlson
och Carl Anderson på Heden
på så sätt, att 2ne omyn-
diga barn Olof och Gustaf
njuta upfostran och 50 riksdaler banco
hvardera efter Modrens död
härmed var förmyndaren Eric
Erson i Danvik och Enkan
nöjda enligt skriftligt under-
tecknande den 3 Oct. 1839.

150
Kullerstad / SV: Husförh.längd
« skrivet: 2024-01-03, 13:32 »
har lemnat

Hustrun inflyttad i Stora Malm 1803, från Kullerstad. Kallades då madam, betitlad änka först i AI:12b. Utflyttad till Krokek 1816.

Stora Malm (D) AI:10b (1803-1807) AD-bild 137 / uppslag 132
Stora Malm (D) AI:11b (1808-1812) AD-bild 114 / uppslag 109
Stora Malm (D) AI:12b (1813-1818) AD-bild 133 / uppslag 130

151
Hjorted / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-01-03, 01:15 »
Kräftskada = kräfta; särskilt om kräftsvulst eller kräftsår (SAOB)

152
Säfsnäs / SV: Säfsnäs AI:5
« skrivet: 2024-01-02, 21:40 »
Båda flyttade till Ramsberg, Stina 1786 och Catharina 1787.

153
Götlunda / SV: Undrar vart familjen utflyttar 1850?
« skrivet: 2024-01-02, 21:29 »
Se här:
Österunda (C, U) AI:14 (1852-1856) Bild 86 / Sida 81 (AID: v127631.b86.s81)
Arboga stadsförsamling (U) AIa:10b (1846-1855) Bild 72 / Sida 66 (AID: v71763.b72.s66)

154
Klåckaren här wid Kiöpingz försambling
Danjel Olofsson i Gröndahl, som war
född uti Forssa af Mönsterås sochn 1661 wid
St. Bartholomei tid. 1687 emottog han klåckare-
sysslan wid denna försambling på annan dag
Pingest, och på samma dag nästlidne år 1751 afsa-
de han sig den samma, med den förmon, at
församblingen bestod honom full löön, så län-
ge han lefde. Ifrån det han war tre år gammal
har han aldrig någon enda dag warit siuk,
förr än nu efter Jul. Han har warit 2ne gån-
ger gift och lefde tilhopa med sin första hu-
stru [---] i 54 år, på 2ne dagar när, och med
den senare 6½ år. Hans lijktext blef tagen
af Dent(?) 34 capitlet 7 versen.

155
10) Namnbyte / SV: Ändrat efternamn
« skrivet: 2024-01-02, 17:32 »
Före den första namnlagen (1901) var det mycket enkelt att skaffa sig ett släktnamn. När man träffade prästen, till exempel vid husförhör eller vid uttag av flyttbetyg, berättade man vad man börjat kalla sig och fick det antecknat i kyrkboken.
Något namnskydd fanns inte då, med undantag för de adliga namnen.

156
Västra Skrävlinge / SV: Svårläst namn
« skrivet: 2024-01-02, 00:39 »
Nansa står det i hennes födelsenotis och i huvuddelen av hennes senare folkbokföring.
Malmö Sankt Petri (M) CI:15 (1912-1915) Bild 1170 / Sida 111 (AID: v104061.b1170.s111)

157
Ljur / SV: Lars Svensson vigs Ljur C:1 bild 66/s.123
« skrivet: 2024-01-01, 22:43 »
1743
den 23 Octobr: Änkm: Lars Swenß i Gullered med Pigan Elin Ga-
brielsdr från Hiulsered bo i Gullered Smediegården.

158
Nårunga / SV: Vigsel Nårunga 21/8 1743 C:2 bild 57
« skrivet: 2024-01-01, 22:29 »
1743
den 21 Augusti Dräng Lars Olufß
med Pigan Kierstin Pärsdr från
Åhsgerde bo i Häradswad

159
Ystad / SV: Barnavårdsärende Ystad
« skrivet: 2024-01-01, 15:29 »
Hon har ett barn i Ystad
som hon reste ifrån och vars
fader hon då vägrade att uppgiva.

160
Svedala / SV: Hans Jönssons dödsnotis 1698
« skrivet: 2024-01-01, 15:13 »
. . . Aprilis, blef af häst släpat till
döds, emedan hans foot satt i
stigbygelen; hwaruthöfwer han
iche allenast blef illa slagin af
hästen, uthan och fich många
stöt; så han dödde på 3die da-
gen där effter, ætas 57 åhr.

162
Enligt egen utsago för några år sedan gör Herman Lindqvist inga försök att kontrollera sanningshalten eller rimligheten i de påståenden om oä kungabarn som han sprider vidare.

163
Östuna / SV: Östuna, C:1
« skrivet: 2023-12-29, 17:23 »
1762
den 26 Jan: Christnades Erik Jans lilla son i
Tislingetorp och kallades:        född den 25:
                         Hindric 

164
Hjärtum / SV: Mor till Olof
« skrivet: 2023-12-29, 13:41 »
Se notisen högst upp till höger på vänstersidan:

1753
Januari
den 11 föddes och den 17 döptes
Måns Håkansons och Ka-
rin Torstens dotters
piltebarn i Uttersåker ____ Olof.

165
Norrbärke / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-12-29, 09:50 »
Avis till P. Embt (pastorsämbetet)

166
Vissefjärda / SV: Vad står det om Måns när han dör?
« skrivet: 2023-12-29, 07:54 »
1772
död 23 juli, begravd 2 augusti
Måns Olofsson i Smedemåla, en af Församlingens
Åldermän, hans sot börjades med svullnad, som liknade
watusot, kom sig åter före att han 2 söndagar kunde
gå i Herrens Hus, feck sedan, effter egen berättelse,
sin dödssot i wädret, under hemgången ifrån kyrkan, blef
sedan sängliggande 8 weckor, torkades bort*, dog den 23 hujus war 62 år
 
–––––

* tynade bort

167
1773
Septemb.
den 30
Hustru Marje Mickels dotter i Kolstad, en gammal
Bonde Enka, född Ibm 1688 den 18 november,
(död) af ålderdoms krämpor. Gammal 85 åhr, på 1½ må-
nad när. Denna hustru, som kunde läsa i Bok
och något wiste hwad Herren af oß fordrar,
har, i hälsotiden, warit mycket snål efter
jordiske ting, hwadan hon ock icke giordt
sig samwet öfwer, huru de blifwit samlade.
Något öfwer 30 år tilbakers blef hon lag-
ligen anklagad och straffad för signerie,
och för wid paß 16 år sedan, stod hon en
tima wid Tingsdörren med et miölke-kärill
i handen at skämmas, för det hon olofligen 
på marken miölkat sin grannhustrus, Enkans
Ingerd Anders dotters, koo. Under sit lång-
liga sängliggande har hon wäl wisat någon
botfärdighet; men Herren wet bäst af hwad
hemta(?). NB Hon feck hwarken lik-prädikan eller
Personalier, emädan man der uti eij kunde annat
än berätta sanningen, hwarföre hennes efterläm-
nade sig sådant undanbådo, at få höra.

168
Ljusdal / SV: Ljusdal AI:20b s. 232 och AI:19a s. 220.
« skrivet: 2023-12-28, 19:24 »
         på okänd ort
vistas i Hudikswall.


bör skrifvas bland serskilde skrifvne (kvarskrivna, obefintliga)

169
Bergvik / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-12-28, 18:57 »
Fadern antecknad på egen
begäran, då han själf infann sig på
pastorsexp
(editionen) för att anmäla barn

170
Ajdå, jag missade: Elsa Maria Karolina dog 1883 11/12 i Österhaninge.

171
Statdrängen Karl August Berglund kom i november 1883 från Brännkyrka till Österhaninge tillsammans med sin hushållerska Augusta Strömberg. En månad senare antecknas ”Berglunds fosterbarn Elsa Maria Karolina” f. 1881 15/7 i Stockholm. Berglund och Strömberg flyttar åter till Brännkyrka 1885, ingen notering om vart fosterbarnet tar vägen och hon verkar svårfunnen efter 1885.
Österhaninge (AB) AI:22 (1881-1885) Bild 2090 / Sida 201 (AID: v94869.b2090.s201)

Elsa Maria Carolina föddes angivet datum på Södra BB (i Maria). Modern var ogifta sömmerskan Emma Mathilda Karlman, enligt rotemansarkivet f. 11/11 1856 i Norra Vånga och skriven i Maria. Är namnet bekant? Dottern fördes 1881 till ”bilagan” (över obefintliga i rote 15, Maria), borttagen 1883.

172
Skinnskatteberg / SV: Anders Christiansson
« skrivet: 2023-12-27, 23:43 »
Christian Ifvarson och Kerstin Pärsdotter.

173
Byarum / SV: Läshjälp C:2 1760
« skrivet: 2023-12-27, 00:21 »
I Skogshyltan.

174
Bäckseda / SV: Si(slle)gården?
« skrivet: 2023-12-26, 19:47 »
Sandåkra Sisslegård, senare stavad Sislegård.

175
Kattarp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-12-26, 19:37 »
Född och döpt 6/12 1818
oäkta
Elna Gudmundsdotter
Moderm var förra pigan Hanna Larsdotter i Möllarp.
Fadern upgavs vara drängen Gudmund Larsson i Bj
uv.

176
Träne / SV: Läshjälp HFB Träne
« skrivet: 2023-12-26, 14:06 »
icke admitterad (inte tillåten att begå nattvarden)

har en dotter Tyre född
i Wä 1841 8/3 med fader
Bengt Andersson med
hvilken hon är stadd i förbin-
delse
icke skattskr
(ivna) här 43

177
Bladåker / SV: Läshjälp, inflyttning Bladåker 1790
« skrivet: 2023-12-23, 08:49 »
En piga Cajsa Jansdotter f. 1763 i Knutby kom 1787 därifrån till Bladåker och Bennebols Masugn. Utskrevs 1790 till Edsbro.
Se Bladåker AI:3 med två upplägg: 1783-1789 uppslag 25 och 1790-1796 uppslag 95

Rätt piga? I Knutby finns goda sökmöjligheter.
:)

178
Bladåker / SV: Läshjälp, inflyttning Bladåker 1790
« skrivet: 2023-12-23, 08:04 »
Pigan Cajsa Jansdotter är antecknad som nr 109 bland Afflyttade Personer år 1790.
Hon flyttade alltså från Bladåker, til Edsbro.
Inflyttningslängder saknas i Bladåker före 1826.

179
1775
Anders Paulsson. Sockneskomakare här i Församlingen. Född
1722 d: 11 Nov: Fadren war Ryttaren Paul Wallström
och Modren hustr: Cherstin Jonsdr i Gatan. Kom straxt
i lära hos skomakare och sedan han dem följt
7 åhr, gaf han sig bort at tjena såsom dräng
i andra 7 åhr; och blef sedan Torpare til Prostin-
nan i Högby. Wid samma tid gifte han sig med
Pigan Margreta Olofsdr i Pukhult, med hwil-
ken han sammanlefwat 26 åhr, och under sam-
ma tid med henne haft 3ne Barn 1 son och 2
dottrar som ännu lefwa. Hälsan har warit
god til deß han Pingestdagen siuknade i håll
och styng. Han annammade Herrans heliga Natt-
ward den 7 Junii förmiddagen och blef samma dag den 7 Junii
eftermiddagen död, sedan han wäl och Christeligen
lefwat 52 åhr, och 7 månader. Begrofs den 11 Junii.

180
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 20:39 »
Första rättsinstansen var i detta fall (som du antagligen vet) Ölands norra mots häradsrätt. Här aktuella domböcker är, vad jag kan se, inte digitaliserade.

181
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 20:26 »
Det är inte alldeles lätt att följa kronologin i prästens redogörelse för händelseförloppet. Jag har därför kontrollerat flera källor och gjort, hoppas jag, en mer lättöverskådlig sammanställning.

1759

I maj (2½ år före den 12 november 1761) blev Måns Nilssons hustru Carin Larsdotter ”beslagen med dubbelt hoor”. Hon och lägersmannen, gifte bonden  Elof Andersson, dömdes i häradsrätten till döden.
Den 14 juli födde Carin Larsdotter i Dalby en dotter Carin. Som far är maken Måns Nilsson antecknad. Men det faderskapet är ju tveksamt med tanke på horsbrottet och på prästens skriftliga utsaga 1762 att Carin Larsdotter ”på 7de året låg uti otuckt” med Elof Andersson.
Den 25 oktober mildrade hovrätten deras straff (vilket var vanligt vid horsbrott, men här vädjade dessutom både Carins man och Elofs hustru om strafflindring för sina makar). Carin fick slita 30 par ris, Elof dömdes till 40 par spö och ett års straffarbete. Hovrättens utslag innehåller också en villkorlig dom: om Elof och Carin fortsatte att ”umgås” med varandra, skulle han straffas med 15 par spö och hon med 10 par ris.

1760
Den 13 april dog bonden Måns Nilsson i Dalby av ålderdomskrämpor och bräcklighet, 71 år gammal.

1761
Den 2 augusti lystes till äktenskap mellan Pär Larsson och Carin Larsdotter. Men trots att de redan flyttat ihop vägrade de att vigas.
Den 12 november beordrades Pär Larsson och Carin Larsdotter att låta viga sig inom 14 dagar, annars skulle de få böta 20 daler silver var. Carin visade sig då vara gravid men Pär Larsson nekade till faderskapet.
Den 6 december födde ”konan” Carin Larsdotter ett flickebarn som fick namnet Gunnilla. Fadern är inte nämnd i födelsenotisen.

1762
Den 10 mars inleddes häradsrättens vinterting där Pär och Carin var instämda för sin vägran att vigas och Pärs nekande till faderskapet.
Dessutom var Carin och Elof Andersson kallade till samma ting som misstänkta för att ha återupptagit sitt olagliga förhållande, men då brott inte kunde bevisas slapp de undan det hotande ris- respektive spöstraffet.
Natten emellan den 13 ch 14 mars dog dottern Gunnilla genom olyckshändelse, då den sovande Carin råkat kväva den lilla i sängen där de båda sov. 
Den 16 mars ålades Carin av häradsrätten att låta sig kyrkotagas.
Den 19 mars ålade häradsrätten Pär att gifta sig med Carin. Han hade inte lyckats övertyga rätten om att han inte kunde vara far till Gunnilla.
Den 4 april kyrkotogs Carin i samband med att hon och Pär vigdes.
––––

Hovrättens dom:
Göta Hovrätt - Huvudarkivet BIIA:64 (1759) Bild 439 / Sida 412 (AID: v55168.b439.s412)

182
Andrarum / SV: Pehr Olsson Illstorp No 8
« skrivet: 2023-12-22, 11:29 »
Tilltalad såsom misstänkt att hafva genom förgiftning afhändt
sin stjuffader Åboen Ola Person å No 8 Ilstorp, lifvet enligt skrifvelse från Läns-
man Montan 12/1 1883 (attest aflemnad den 1 Maj 1882)

183
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 09:41 »
Här min tolkning av den resterande texten – mer dramatik :) :

Wigde 1762
Aprilis
den 4de Drängen Pär Larßon i Öf: Wanborga och
Enkian Carin Larsdotter uti Dahlby. Charta för 16 öre.
NB: För deßa pärsoner blef nästlidne år den 2 Augusti,
som war Dom: XI post Trinitatis, til ägtenskap ut-
lyst; men man kunde, ehuru de emot förbud
långt förut flött tilsamman, icke förmå dem til
wigsel. Pastor war derföre nödsakad at angif-
wa målet uti [--] Consistorio, som hos höga
Landshöfdinge Ämbetet utwärkade Ordres, af den
12 Novemb 1761, til Herr Crono-Befallningsman
Åhstrand, det de, wid Wite af 20 daler silfwer 
hwardera, skulle sig innom 14 dagars för-
lopp til wigsel inställa. Men som Carin Lars
dotter, hwilken 2½ år förut blef, då hennes
förra man, Måns Nilßon wid namn, ännu
lefde, beslagen med dubbelt hoor, hwarföre
hon, som här, tillika med sin Lägersman, blef
dömd til döden, slet 30 paar Rijs, och stod 3ne
söndagar på Plikte-Rummet, samt [---]

absolverades, och det alt i stöd af Höglofliga
Kungliga Giötha HofRätts Utslag af den 25 O-
ctober 1759, redan befants wara hafwande,
och rådd med barn; angaf Pär Larßon hos
Herr Crono-Befallningsmannen, det han inga-
lunda kunde kännas wid fostret, emedan
häfdandet icke kom öfwerens med den tid
han med henne hafft omgänge. Crono-Betie-
ningen lät derföre fordra dem bägge in
til detta års Winter Ting, som den 10 nästlidne Mar-
tii uti Solbärga tog sin begynnelse, där Pär,
effter han icke kunde uptee giltiga skäl
til at bestyrcka, hvad han om Carin föregif-
wit, blef den 19 ejusdem pålagd at med henne
ägtenskapet fullborda. Under påstående Ting,
nemligen natten emällan den 13 och 14 Martii, qwafde
Carin i sömnen sit foster, Gunnilla wid namn,
til döds, hwilket hon den 6 December nästlidne år
framfödde, hwarföre hon, effter lofliga Tings-
Rättens Utslag af den 16 nästwekne Martii blef
tilkänd, at, effter wanligheten, i Kyrckian in-
tagas, som ok skedde samma dag, då hon ock
wigdes.    Denna Carin Larsdotter, som på
7de året etc.

184
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 08:04 »
Skrivaren menade absolut att kistorna plundrats, och det hade han nog rätt i. Kustfolk har väl i alla tider försett sig med strandgods av olika slag och uppfattat det, mer eller mindre, som en hävdvunnen rättighet.

I Köping F:1 är den stämplade sidnumreringen (1–646), som i detta fall används av både RA och AD, av senare datum och den äldre, handskrivna dito börjar med uppslag 446. De första 445 uppslagen har fallit ur volymen och återfinns nu, sånär som på 1–14, i Köping C:2 i stället:

Köping (H) C:2 (1734-1790) uppslag 309 (AID: v40394.b158.s309)
RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027906_00169

På detta uppslag finns, under rubriken Wigde 1762, en lång text om paret drängen Pär Larsson i Övra Vannborga och änkan Carin Larsdotter i Dalby. På slutet nämns Elof Andersson:

”Denna Carin Larsdotter, som på
7de året låg uti otuckt med gifte Bonden
Elof Anderßon i Häsleby, hwilken af Höglofliga
Kongliga Hof-Rätten, jämte 40 paar Spös slitande
och uppenbar Kyrkioplikts undergående 3ne
söndagar å slag, wardt dömd at arbeta ett
år uti LandsCrona, som ock skiedt, har altid
warit en stursk, trätosam och lättfärdig människa,
och satt Prästerskapet uti mycket bekymmer.
Hon så wäl som Elof Anderßon woro ok til det-
ta Ting derföre inkallade, at de å nyo umgåts
med hwar annan; men som Crono-Betienin-
gen det icke kunde bewisa, ehuru det syntes
nog troligit, sluppo de denna gången utan
näpst, hwilken war af Höglofliga Kongliga Hof-
Rätten utsatt til 15 paar Spö för honom, och
10 paar Rijs för henne, om de funnos umgås
med hwar annan. Herren [--] deßa stora
och grofwa Syndare och gifwe dem nåd
               till omwändelse!”

185
Läshjälp / SV: Läshjälp, Dödsorsak
« skrivet: 2023-12-21, 15:36 »
Om du anger din källa, gärna tillsammans med en direktlänk, blir det lättare att hjälpa till. Nu får jag (efter visst krångel) bara upp en mörk och oskarp förhandsvisning av ditt urklipp.

186
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-21, 11:54 »
NB Förestående 4 Bönder omkommo ömkeligen under
hemresan ifrån Westervijk på Furu Fjäl i ett
häftigt sniö-glåpp och stormwäder på ofwan-
stående Dato d: 24 Octob: Ingen af deras krop-
par är ännu igenfunnen, men Båten med segel
och trenne kistor funnos den 26 Oct: i landdrefne
nedföre Lofta By i Föra Sochn. På kistorne woro
locken upslagne och de (var) aldeles tomma, när deras äga-
re igenfunno dem. Gud förbarme sig öfwer den
eller dem, som sådan ohyggelig gerning giordt, samt
gifwe nåd till bättring! Trenne af deßa på så
ömkeligit sätt omkomne Personer woro kände
för ganska stillsamma, skickeliga och beskedeliga
Bönder; men Elof Anderssons lefwerne utwisar
sidan, i denna Bok, 170, huru dant det warit.
Herre lär oß betänka att wi (mot)(den) wandra!

187
Calander/Callander / SV: Olof (Olofson) Calander
« skrivet: 2023-12-20, 20:04 »
rymd d: 24 Martii i Dublin.

188
Skabersjö / SV: Rasmus 1767
« skrivet: 2023-12-19, 12:25 »
1767
den 3 november
Hemmadöptes Åboens i skabersiö Jon Jönssons
Son, kallad Rasmus. Testes: Sophia på Liun-
gen. Åboen Jöns Assarsson. Johan Skrädda-
res hustru Boel Jöns dotr.

189
Calander/Callander / SV: Sjömannen Calander
« skrivet: 2023-12-18, 17:51 »
Död 19 februari 1789
Sjöman Calander, från Finska (församlingen), af do (slag).

190
Ystads Sankta Maria / SV: Vigselboken 1724 Sankta Maria Ystad
« skrivet: 2023-12-12, 10:16 »
Förutan har här betydelsen förutom, utöver (se SAOB).

Brudparet vigdes 'hemma i huset'; i brudens föräldrahem.

191
Ystads Sankta Maria / SV: Vigselboken 1724 Sankta Maria Ystad
« skrivet: 2023-12-12, 01:12 »
Söndagen den 22 Novembris blef efter föregången
trolofning til ett christeligit äcktenskap första gången
och så vidare afkunnat för Kopparslagaren Ärbare och
Konstrike Mästaren Otto Sörenson Möller; Så och
then Ärbara, Gudälskande och Dygdesamma Möö Catha-
rina Margareta Frantz dotter; hvartil föruthan
hennes egne Föräldrar, som härtil samtyckt, såsom
vittnen antecknade Mäster Nicolai Behn, och Mäster Hans
Åkeson Mård, som och berätta om hans föräldrars sam-
tyckie ifrån Kiöpenhamn, hvarest de äro boende. Och
blefvo de hemma i huset med rijk brudeskrud vigde,
den 13 December 1724.

192
Ystads Sankta Maria / SV: Födelsebok Ystads Sankta Maria 1708
« skrivet: 2023-12-12, 00:35 »
Den 18 Martij döptes Hattemakarens Mäster Frantz
Pettersons barn Catharina Margareta, som föddes
den 14 ejusdem kl 2 eftermiddagen. Testes. Niels Larson
Skräddare. Lars Jacobsson Skräddare. Mattz Hindrichson
Hans Hanson. Mad. Elina Christina Gylich.
Inger Hans Jochum Fäldberedares. Elsebe Andrej
Hanson Skomakares.
_____

Tillägg:
Elina Christina Gylichs titel ska nog vara mademoiselle.

193
Frågan om denna släktgren ser ut att vara under pågående behandling här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=196208.msg1664384#msg1664384

Anbytarforums ordningsregler:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=135752.0

194
Kolbäck / SV: Läshjälp gällande Bengt Hjalmar
« skrivet: 2023-12-11, 15:45 »
Som födelseort bokfördes då ännu nedkomstorten, oavsett var modern var skriven. Om nedkomstorten var en annan meddelades dock moderns hemförsamling.

I Munktorps födelsebok ser jag ingen Bengt Hjalmar f. 1912?

195
Oppmanna / SV: Oppmanna
« skrivet: 2023-12-11, 15:22 »

den 31 Mart: begrofs gårdqwinna från Opm: ben(ämnd) Kirstena, föd i
Kongsgården i Örkene Sockn. Par: Nills Frostensson M. Elna
Pers dr   Warit gifft första gången med Per Persson, som blef
utskrifwen. Sedan, effter hon intet af honom hört och hon sin
tiid effter honom wentat, kom hon andra gången i ächten-
skap med Swen Månsson uthi 7 åhr aflat 1 son och 1 dott:
3die gången kom hon i ächtenskap med Rytt: Hans Olasson
sutit Enkia 3 åhr. Warit siuk. Warit siuk 1/4 åhr.
död 22 Mart: 55 åhr gammal.

196
Kolbäck / SV: Läshjälp gällande Bengt Hjalmar
« skrivet: 2023-12-11, 14:53 »
1912
Född Januari 19
Bengt Hjalmar
         oä

Moder og. Agnes Sofia
Andersson fr. Västerås
Bostad:
(Klippan* eller)   St. Gat No 11

Döpt Mars 20 av Didoff

Utan förkortningar:
Modrens nedkomstort Kolbäck
attest till Pastorsämbetet i
Västerås 27/3 1912

* i Kolbäck

--------

Mor och son:
Västerås Domkyrkoförsamling (U) AIIa:17 (1910-1928) uppslag 2610
Västerås Lundby (U) AIIa:2 (1908-1923) uppslag 241

Modern hade även dottern Ingeborg Viktoria f. 1906:
Västerås Domkyrkoförsamling (U) AIIa:19 (1912-1930) uppslag 3033

Se även rotemansarkivet:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

197
1/6 Br(ukas) af Erik Anderßon i samma by

198
Maria Magdalena / SV: Läshjälp dopbok för oäkta barn
« skrivet: 2023-12-11, 00:48 »
1836
October
12 Döptes Gustava Charl. Grönlund / 36 / Dotter Amalia Wilhelmina född
samma dag (eller d. 12 October,) Faddrarne Jungfru Sophia Wilhelmina
Boman och Barnmorsk. Gustava Fröberg. Modern bor vid
Stora Skinnarviksgat. Qw. Skinnarviken ytterst No 2, (döptes) af och hemma
hoss Comm. Adj. P. M. Wallinder enligt dess Sedel 


I vänstermarginalen:
affl. l.
1865:102
Litt S.

(Maria Magdalena BIIa:8 (1865-1866) uppslag 107, löpnr 102)

199
Sundsvall / SV: Lite läshjälp, tack
« skrivet: 2023-12-10, 15:44 »
Casus mortiferi
maskinskada


Casus mortiferi tidigare diskuterat här:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=127917.msg1299660#msg1299660

200
1772
Berga
Carl Olofsson
af Lungsot
83 åhr gammal

Den 5 Julii som war 3 Söndagen efter Trinitatis begrofs Carl
Olofsson i Berga. Han war född 1689 i Puckfält, Fa-
dren het Olof, Modren Lussie. Wistades hema 20 åhr,
–––
tjente sedan alenast på et ställe nemligen wid Forß i
Floda Sn [--] Kutsk i 3 åhr. Har warit 2ne gånger
gift 1o med Lisken Matsdr 1712 med hwilken han sam-
manlefwat i 30 åhr och haft 8 Barn, 4 söner och 4 dött-
rar. Efter 1 åhrs Änkligestånd blef han gift 2o med ef-
terlefwande Hustrun Beata Larsdr 1742 med henne
haft alenast 1 dotter som lefwer efter.   Denna man-
nen har af Gud warit wälsignad med tämmeligen god
hälsa hela sin tid, tils Påskhelgen detta åhr, då han
blef angripen af swår Bröstwärk som på slutet lik-
nade Lungsot hwar af han dog den 30 Junii 83 åhr gammal.

201
Dräng. Anders Olof Eliasson från
Ramsele o Norrånäs har
\ i bevittnad skrifvelse / erkänt sig vara
barnets fader.

Anders Olof Eliassson f. 1860 27/4, enligt Ramsele (Y) AI:11b (1884-1893) uppslag 353.

202
Långasjö / SV: Läshjälp Märtha
« skrivet: 2023-12-10, 00:07 »
1772
d. 26 Jan föddes Magnus Ericssons och hustru Ingrid Larsdrs barn
i Trollamåla norrgård, döptes d. 2 Febr. och kallades Martha
–––––

Föräldrarna är ordentligt bokförda under Trollamåla norrgård men med barnen verkar det inte ha varit så noga. I Långasjö AI:5 skrevs inte Martha in förrän i den tredje och sista husförhörslängden (1784–1789). Magnus Ericsson noterad född 3 april 1742, Ingrid Larsdotter 28 februari 1744.

Långasjö (G, H) AI:5 (1771-1789) Bild 17 / Sida 23 (AID: v19060.b17.s23)
Långasjö (G, H) AI:5 (1771-1789) Bild 98 / Sida 185 (AID: v19060.b98.s185)
Långasjö (G, H) AI:5 (1771-1789) Bild 238 / Sida 465 (AID: v19060.b238.s465)

203
Södra Sandby / SV: Läshjälp födda 1758
« skrivet: 2023-12-09, 12:11 »
1758
den 17de Julii föddes och den 23die påfölljande
Christnades Husmannens Knut Nillßons och
Kirstena Nills dotters i Sandby lilla dotter
Maria. buren till dopet af Trulls Frisks
Hustru Sophia i Sandby, faddrar woro
Husmannen Nills Nillßon och Husmannen
Nills Ohlßon, Skräddaren Nills Pärsßons
Hustru och Pär Jönßons Hustru i Sandby.

204
Regna / SV: Behöver mer läshjälp
« skrivet: 2023-12-09, 11:53 »
Bläcket har ju bara räckt till halva bokstäver här och var, men jag får det hela till:

Per Jonson i kyrkobyen. 63 år gammal. Död af
bröst feber.

205
… i Emnabo, siuk 3 wekor död den 22 aug.

206
Skräddn Peter Persson
Jungfru Eva Holmberg
– i övrigt u.a.

207
Bredsätra / SV: Bredsättra (H) C:1 sid 192
« skrivet: 2023-12-07, 12:40 »
”I en beskrivning av Bredsättra från 1722” – ingen källreferens?

Svenska Akademiens ordbok om präststom
:

208
Övriga släkter - T / SV: Turban
« skrivet: 2023-12-07, 11:24 »
Skriv endast Turban i rutan 'Soldatens namn' och klicka på 'Sök'. Ger 25 träffar.

209
Bredsätra / SV: Bredsättra (H) C:1 sid 192
« skrivet: 2023-12-06, 23:00 »
på Präststommen

210
Övriga släkter - T / SV: Turban
« skrivet: 2023-12-06, 22:30 »
Det var det – se Centrala soldatregistret:
https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx

211
Anno 1737.
(Nummer) 1 och 2.
Nilß Jonßon i Magersry och deß hustru Karin Zachrisdotter
afledo den 1 Januarii och begrofwos den 16 Jan: Han 58 åhr gammal
och hon 44 åhr.

212
Herråkra / SV: Läshjälp Dödsnotis Johan Jonsson 1726
« skrivet: 2023-12-06, 19:48 »
Johan Jonßon i Näßby Skallagård drunknade uti Lin-
börke Siö den 24 Novemb: begrofz den 4 10br 54 åhr gammal.

213
Lilla Malma / SV: Lilla Malma AI:13 sid 103
« skrivet: 2023-12-06, 19:21 »
folio 96

Se uppslag 96 i samma volym.

214
Perstorp / SV: Föräldrar till Hindrich
« skrivet: 2023-12-05, 18:58 »
1757
Dominica 3tia post Epiphan:
den 23 Jan: döptes Per Ohlßons och
thes Hustrus Thora Hindriks dot-
ters gåße-barn ifrån Tusiöholm,
nomine: Hindrich, som föddes
den 16 ejusdem. Hustru Bengta
Hindriks dotter ifrå Tusiöholm
hölt barnet. Testes: Per Nilßon
ifrå Lilla Kampholma uti
Torups Sochn, Måns Torstensson
i Tåstarp, Pigan Tora Nils
dotter ifrån Pålstorp i Torup
Sochn etcetera.

215
Yrken A / SV: Academiabonde
« skrivet: 2023-12-05, 18:36 »
Akademibönder kallades de som brukade akademihemman. Dessa var ”antingen skänkta under full eganderätt till universiteten eller af kronan till bruk upplåtna såsom bidrag till lärarnes och tjenstemännens aflönande”.
SAOB: https://www.saob.se/

216
Grude / SV: Läshjälp Grude Smedstorp A:1 Bild 24, Sid 5
« skrivet: 2023-12-05, 18:07 »
1/2 (mantal av Smedstorp)
egare omyndiga barnen

Båda föräldrarna dog 1874:
Grude (P) AI:4 (1862-1874) uppslag 17 (AID: v43538.b26.s17)

217
Jönköping / SV: Vilken födelseförsamling
« skrivet: 2023-12-05, 10:37 »
Det är ingen felregistrering. Fram till ungefär mitten av 1940-talet folkbokfördes man som född i den församling där man faktiskt föddes, inte i den där modern var skriven.
Under första delen av 1900-talet blev det allt vanligare med BB-förlossningar, varför väldigt många som föddes på den tiden i till exempel Jönköpingstrakten fick Sofia församling som födelseort. Där låg då (1877–1988) Jönköpings länslasarett med barnbördshus.

I SCB-utdraget ur BB:s födelsebok 1927 finner man Astrid Ingegärd, född 20/9, med föräldrar Dahl. Det är antecknat att avis skickats till Kristine församling i Jönköping 30/9 1927.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0032413_00472

Och i hennes födelsenotis i Kristina står att nedkomstorten var Jönköpings Sofia församling, BB.

218
Vilken sjukdom? / SV: Dödsorsaken
« skrivet: 2023-12-04, 23:07 »
Samma fråga från samma frågeställare besvarades här i förrgår och i går:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=196063.msg1663774#msg1663774

Anbytarforums ordningsregler, bland annat om dubbelpostade inlägg:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=135752.0

219
Hon fick ”bevis til Tierp”.

Flyttningsbevis (-betyg/-attest) skickades vanligen inte utan togs med av den som flyttade och visades upp för/lämnades in till präst i den nya församlingen.

220
Våmhus / SV: Mora F&D bok C:2 1714 Våmhus l. 16
« skrivet: 2023-12-04, 09:15 »
Dopet ägde rum i Elfdahl.

221
RA:s ortregister hänvisar i denna volym, helt korrekt, till den senare gjorda maskinpagineringen långt ner på varje sida. Sidan 274 har det handskrivna numret 135 högst upp på vänstra sidan men den numreringen gäller hela uppslaget.

222
… blef första gången gift med son
i Nytorp Bengt Simonsson och
hade med honom under deras
sammanlefnad i 16 år 4 barn 3 sö-
ner och en doter, af hka 2 söner och dote-
ren änu lefa. Effter 2 års Enkotid
blef hon åter gift med Enklingen
Eric Jonsson i Sanvik med hken
hon sammanlefwat 28 åhr Hade
i många år lungsot som til
slut hölt henne wid sängen alt
ifrån Helgonsmäßa.

223
Södervidinge / SV: Läshjälp Carl Adam Dahlin
« skrivet: 2023-12-03, 22:54 »
NB. NB.
Den 19 Octobris afled genom döden här i församlingen
Sergeanten Carl Adam Dalin, uthaf ett olyckeligt
skått uti låret, hwar uthi, innan han hijttkom,
Kall Brand hade öfwerhanden tagit, så att Herr Re-
gimentz fältskären Heusler intet kunde göra där wid.
Men såsom ingen wårdades om samma lijk blef
thet ståndande i jorden obegrafwt, till nästa Ting,
i februari månad 1743, då dett, efter Lofliga
Häradz Rättens Uthslag den 10 febr. 1743, har åthniutit
Jordkastning och Christelig begrafning i stillhet, uthi lä-
gerstället till No 1 i Annelöf, som skedde den      febr.
sidst berörde åhr 1743.
Denne afdödes fader skall warit Lieutnant wid et Regiment
                                                           uppe i landet.

224
Övriga släkter - R / SV: Rödin
« skrivet: 2023-12-03, 19:54 »
Per (Persson Rödin) var född 27/8 1838 i Rot, Älvdalen, son till Ribb Per Olsson och Anna Göransdotter:
Älvdalen (W) C:5 (1809-1851) Bild 202 (AID: v75581.b202)
Älvdalen (W) AI:18 (1837-1847) Bild 81 / Sida 76 (AID: v75528.b81.s76)

Familjen flyttade till Gysinge i Österfärnebo 1841:

Österfärnebo (X) AI:16a (1843-1848) Bild 208 / Sida 202 (AID: v137321.b208.s202)

Bröderna Olof och Per blev hjälpkarlar och började kalla sig Rödin:
Österfärnebo (X) AI:18a (1853-1860) Bild 207 / Sida 200 (AID: v137325.b207.s200)

Per Rödin gifte sig 25/9 1863 med Kristina Olsdotter:
Österfärnebo (X) EI:2 (1863-1892) Bild 6 (AID: v137353.b6)
Österfärnebo (X) AI:20a (1861-1865) Bild 195 / Sida 189 (AID: v137328.b195.s189

Sedan ändras födelsedatumet till 28/8.

225
Kvidinge / SV: Hjälp att tyda föräldrar / ev, gård 1784
« skrivet: 2023-12-03, 16:17 »
1784
den 13 Junii Christnades Inhyses Mannen
Pehr Nilssons och Ellna Nilsdotters
gåßebarn Nils ifrån Goentorp, som
föddes den 7 Junii.

226
Vilken sjukdom? / SV: Sjukdomsfall under 1800-talet i Sverige
« skrivet: 2023-12-03, 15:26 »
Det är en sekundärkälla du hänvisar till. Enligt den dog i Rystad, Östergötland, åtta barn i åldrarna 0–5 år av ”sag”. Året framgår inte.

Det finns ingen sjukdom med det namnet. ”Sag” är en felskrivning av slag.

Se i stället primärkällan; Rystads dödbok för det aktuella året, där du lär finna att slag är vad – om antalet är korrekt i din källa – just åtta småbarn anges ha dött av detta år.

https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv?Arkivsok=Rystad&Lan=0&Arkiv=SE%2FVALA%2F00314&Serie=SE%2FVALA%2F00314%2FF&PageSize=100

227
Vilken sjukdom? / SV: Sjukdomsfall under 1800-talet i Sverige
« skrivet: 2023-12-02, 22:35 »
Svenska Akademiens ordbok (https://www.saob.se/) om slag:

228
Vilken sjukdom? / SV: Sjukdomsfall under 1800-talet i Sverige
« skrivet: 2023-12-02, 22:13 »
Var kan vi se exempel på detta?
Menar du möjligen den då mycket vanliga dödsorsaken slag?

229

           … i Ingvalsbenning
Afvittrings Bevis lemnadt af
den 2 April 1811 utaf Jan Anders
son.

… compagnie Öfverste Leutenantens
vid Westmanlands Regemente.

230
Risinge / SV: Texttydning.David Ericsson m fam flyttar vart?
« skrivet: 2023-12-02, 00:36 »
Familjen överfördes 1855 från Löslistan (med personer utan bestämd hemvist), som den förts till 1851. Se samma volym uppslagen 219 och 479.

231
Tuna / SV: Johanna Mathilda Olofsdotter
« skrivet: 2023-12-01, 20:43 »
Pigan Johanna Mathilda Olofsdotter utskrivs 1878 från Vimmerby till Gamleby (Gamla Västervik). Från Gamleby kommer hon 1880 till Lennartsnäs i Kungsängen (Näs, Stockholms-Näs). Där antecknas hon med fel födelsedag – 1851 4/10.
Hon gifter sig 1882 med trädgårdsmästaren Carl August Pousette f. 1851 i Ununge och får flera barn.
Så småningom förväxlas makarnas födelsedagar och -orter.
Mannen dör julafton 1914 i Marum, Ljusterö.
Änkan Johanna Mathilda dör 1930 17/10, också i Marum, Ljusterö.

Vimmerby stadsförsamling (H) AI:15 (1877-1880) uppslag 284
Kungsängen (AB, C) AI:13 (1876-1880) uppslag 59
Hilleshög (AB) AI:11 (1881-1885) uppslag 118
Färentuna (AB) AI:17 (1886-1890) uppslag 118
Nacka (AB) AI:18 (1891-1895) uppslag 147
Värmdö (AB) AIIa:1 (1896-1902) uppslag 477
Ekerö (AB) AIIa:1 (1900-1905) uppslag 101
Ljusterö (AB) AIIa:2 (1906-1911) uppslag 201
Ljusterö (AB) AIIa:3 (1911-1916) uppslag 214
Ljusterö (AB) AIIa:4a (1916-1923) uppslag 76
Ljusterö (AB) AIIa:5a (1924-1933) uppslag 153

232
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 14:30 »
Testamentet:

”Min yttersta vilja, i den
händelse att Gud skall behaga
kalla mig hädan, är att sedan jag
är begrafven och min skuld är
betald, att min öfriga Qvarlå-
tenskap må öfwerlämnas till Herr
Sekreteraren J.W. Bouckow* för
at af honom användas till min
lilla son Per Olofs upfostran
och framtida bärgning. Äfwen
som min Sedel af bemälte Herr
Bouchou på Fyra Hundrade Riks-
daler Banco må honom återlemnas,
med en vänlig anhållan ifrån
mig, att den tillika med det öf-
riga måtte användas till samma
ändamål. Stockholm den 2 A-
pril 1813.
                      Olof Öberg

Herr Sectern Buckou bör ha un-
derrättats om alt innan det
minsta af mina saker (av)yttras.
ut supra       
                          Öberg.”
------------

* Flera olika stavningar av namnet här, i Stockholms mantalsregister 1810 och 1820 samt i bou-register 1801–1850 finner man Bouchau respektive Bouckau och Boukou, dock ingen J.W.

233
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 13:36 »
Stockholms stads bouppteckningar finns inte digitaliserade hos Riksarkivet.

234
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 13:22 »
Missade förut att Olof Öberg skrivit testamente (se avskrift i bou) till förmån för sonen Per Olof. Dock översteg skulderna värdet av boets tillgångar.

Jag fann Olof Öberg via Stockholms stadsarkivs register till äldre kyrkböcker – Nikolai församling (= Storkyrkoförsamlingen).

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Databas/aldre-kyrkbocker/Sok

235
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 12:46 »
Bokhållaren Olof Öberg tycks inte ha varit kyrkoskriven någonstans i Stockholm förrän den 2 april 1813 då flyttningsbetyget från Fittja uppvisades i Storkyrkoförsamlingen. Han bodde där hos mantalskommissarien Claesson.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) BIa:4 (1813-1814) sid 2 (AID: v90584.b5.s3)

Olof Öberg dog i lungsot två dagar senare, den 4 april, 43 år, ogift, kronouppbördsskrivare och krögare, bosatt i kv Cephalus 7 vid Klockgjutargränd, begravd 7/4.

Storkyrkoförsamlingen (A, AB) FIa:4 (1800-1819) sid 247 (AID: v90748.b129.s247)

Hans arvingar var okända, enligt bouppteckningen, där Olof Öberg har titlarna kronouppbördsskrivare och bisittare i krögareämbetet. Boet uppgavs av Theodor Claesson, kommissarie vid stadens kronouppbördskontor.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:390 (1813) sid 862 (AID: v223029.b9550.s862)

236
Övriga släkter - S / SV: Spross
« skrivet: 2023-12-01, 04:04 »

Sven Åke Halvar Spross f. 1952-08-28 i Uppsala

Far
Rolf Lars Herman Spross f. 1917-01-26 i Ludvika

Farfar
Sven Spross f. 1883-08-13 i Västerås. Postexpeditör.

Farfars far
Herman Rudolf August Spross f. 1855-08-24 i Tyska Sankta Gertrud i Stockholm. Bokbindare.

Farfars farfar
Heinrich Gottlieb Rudolph Spross f. 1830-12-05 i Berlin, Preussen. Död 1864-01-03 i Stockholm (Tyska). Lackerfabrikör. Vigd 1855-05-05 i Maria, Stockholm, med Sofia Magdalena Lundberg (1833–1919).
Bouppteckning:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:604 (1864) Bild 4250 / Sida 108 (AID: v223314.b4250.s108)

Farfars farfars far
Johan Gottlieb Spross f. 1807-10-28 i Niedergrauschwitz, Sachsen. Död 1880-03-04 i Stockholm (Tyska). Fabrikör.
Bouppteckning:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:671 (1880) Bild 1520 / Sida 252 (AID: v565022.b1520.s252)

Det tyska ordet Spross betyder skott, telning, gren, ättling.

237
2o Johan Textorius varit andra gången gift
med Maija, som nu är gift med väfvaren Possman vid
Börringe, etc.

238
Västerhaninge / SV: Önskar hjälp att läsa födelsebok
« skrivet: 2023-11-30, 19:59 »

Pär Ol(of)sson f. 1722 och hans hustru Maria Månsdotter f. 1726 hade minst tre barn, alla födda i Häradskärr, Västerhaninge:
Maria f. 1760-08-06
Pär f. 1766-02-06 
Johan f. 1770-06-21

Se även under Häradskärr här:

Västerhaninge (AB) AI:4b (1781-1790) Bild 18 / Sida 14 (AID: v94512.b18.s14)
Västerhaninge (AB) AI:2 (1712-1740) Bild 204 / Sida 391 (AID: v94509.b204.s391)

239
Björsäter / SV: Björsäter dödsbok C/3 sid 392
« skrivet: 2023-11-29, 23:31 »
Förqvafd af modren (kvävd av modern). En inte alldeles ovanlig olyckshändelse förr, om spädbarnet sov hos modern i en smal bädd.

240
Björsäter / SV: Björsäter dödsbok C/4 sid 384
« skrivet: 2023-11-29, 23:22 »
Moderpassion

241
Den 29 september 1702 döptes Simons och hustru Annas barn i Nytorp, Pehr.

242
Västerhaninge / SV: Önskar hjälp att läsa födelsebok
« skrivet: 2023-11-29, 18:58 »
Härads Kärr var bostället.

Enligt husförhörslängden var faderns namn Pär Pärsson, och troligen var han son till Pär Olsson överst på sidan. Pär Pärsson f. 1766 med hustru Brita Olsdotter f. 1770 och sönerna Johan f. 1791 och Olof f. 1793.

Västerhaninge (AB) AI:5b (1792-1800) Bild 17 / Sida 13 (AID: v94514.b17.s13)

243
Skarstad / SV: Erick Wedman född 1752-03-19 i Skarstad
« skrivet: 2023-11-29, 15:18 »
Långeg(ården) i Skatofta (Långgården i Skattofta by, Skarstad)

244
Äspinge / SV: Gift vid 17 års ålder
« skrivet: 2023-11-29, 14:53 »
Lägsta giftasålder för kvinnor var 15 år i 1734 års lag. Den höjdes till 17 år 1892 och till 18 år 1915. Möjlighet till dispens för yngre har funnits, men inte yngre än 15 år.   

245
Råneå / SV: Dödsorsak Halshufning?
« skrivet: 2023-11-28, 20:34 »
Dödsorsaken var halsbulning (halsbulnad, svullnad/böld på halsen). Död 1833 25/9, begravd 29/9.

246
AA - Smedsläkt utan känt släktnamn / SV: Mäster Jochum
« skrivet: 2023-11-28, 20:23 »
Snarare tysk eller dansk, skulle jag tro. Jochum är ju en form av Joakim som användes i områden där tyska och/eller danska talades.

247
Ankom den
6 April 1869 an-
klagad för stöld.
Genom Närdinghundra
HäradsRätt enligt utslag
den 22 April 1869
dömd för 1sta resan
stöld med inbrott (att) hållas
till straffarbete i 7 måna-
der samt vara medborgerligt
förtroende förlustig uti
sex år.

I kolumnen närmast till vänster därom står "Förut icke straffad".

248
Var ligger platsen / SV: Vilken församling?
« skrivet: 2023-11-27, 22:23 »
Snabb sökning i folkräkningarna:
Naveröd och Göksäter – Röra
Taflebord – Tegneby

249
Liljeroth dog på Katarina fattighus i Katarina församling – ej att förväxla med Klara dito.

Katarina församlings fattighus var 1745–1888 inrymt i Lillienhoffska palatset vid Götgatan intill nuvarande Medborgarplatsen.

Katarina församlings fattigvårdsstyrelse i NAD:

https://sok.riksarkivet.se/arkiv/LjUEmyQOHwP99EhHBd9rW4

250

251
Dödsorsaken är antecknad som Morbus Brighti, det vill säga Brights sjukdom; i dag benämnd glomerulonefrit (njurinflammation). Det äldre namnet efter engelske läkaren Richard Bright (1789-1858).

252
Ukna / SV: Text vad står det
« skrivet: 2023-11-26, 22:58 »
1769
Nils
Soldaten Samuel Feldtskots Son i Qwarntorpet, född
d: 5 och döptes d. 6 Augusti. Wittnen Pär Nilsson i Fuld, Nils
Torstensson ibm och Jonas Andersson therstädes. H: Catharina
Nilsdr, Kierstin Bengtsdr och Annika Andersdr i Fuld.

253
Billeberga / SV: Hanna 1778 Billeberga
« skrivet: 2023-11-26, 20:31 »
December 18
föddes, och den 20 Dito Döptes Årad Perßons
Barn i Ågård och blef i dopet kallat Hanna
Moderens namn Anna Swensdotter 28 år gammal.
Anna Bonde Månssons från Hufvidstorp bar
dett. Faddrar: mäster Chalmare från Röa
mölle, Måns Arfwidßon, Mårten An-
derßon, Klåkarens Hustru, och änkian
Gunnilla Swen Jönßons i Billeberga.

254
Sköllersta / SV: Läshjälp födelsebok Sköllersta
« skrivet: 2023-11-26, 20:07 »
(Den) 21 Marti föddes Kierstin Larsdotter i Gulbo och döptes den 22
(eju)sdem. Fadren: Ryttaren Lars Gilberg. Modren hustru
(Br)ita Ersdotter. Wittnen: Nils Anderßon och theß hustru
(Ka)rin Bengtsdotter i Hällebo. Drängen Anders Nilsson ib(idem)
(Pi)gan Brita Larsdotter ibid.

Familjen i Gullbo, dottern ej införd:
Sköllersta (T) AI:3 (1746-1752) Bild 49 / Sida 41 (AID: v52266.b49.s41)

255
Åtvid / SV: Svårtydd anteckning
« skrivet: 2023-11-26, 14:27 »
Och därunder står Fattigdel (= fattigunderstöd).

256
Våmhus / SV: Mora D&B Bok F:1
« skrivet: 2023-11-26, 14:06 »
Soldaten Pär Dufwa – är kanske inte så intressant för dig?

257
Skatelöv / SV: Vigselbok Skatelöv 1722
« skrivet: 2023-11-25, 16:27 »
In Septembri
den 28
Edle och Wähl(b)orne Herr Ryttemästaren Thomas Rudebeck samt Edle
och wählborna Jungfru Eleonora LejonCrona.

258
Vreta kloster / SV: Tyda text i dödbok
« skrivet: 2023-11-25, 16:09 »
Du tycks ha missuppfattat innebörden av begreppet livsfrukt.

”… lefde med henne (hustrun) i 2 år och 8 månader, utan lifsfrucht” betyder att äktenskapet var barnlöst.

259
Söderbärke / SV: Läshjälp Söderbärke fb 1699-02-01
« skrivet: 2023-11-25, 15:53 »
Jeremias

260
Skatelöv / SV: Födelsebok Skatelöv 1680-1719
« skrivet: 2023-11-25, 15:39 »
Eleonora Lejoncrona hittas inte bland födda 1700 i Skatelöv CI:1. Är det inte troligare att hon var född i London som systern Hedvig f. 1698?

261
Våmhus / SV: Mora D&B Bok 1717-1741 F1
« skrivet: 2023-11-24, 20:37 »
Quinquagesima; fastlagssöndagen, den 20 februari 1726.

Men Lars Larsson begravdes Dominica Oculi; tredje söndagen i fastan/fjärde söndagen före påsk, den 13 mars 1726.

https://www.slaktingar.se/historisk-kalender

262
Våmhus / SV: Mora D&B Bok 1717-1741 F1
« skrivet: 2023-11-24, 20:15 »
Se där! ;)

 … med Cherstin Matts
dotter, lefde med henne i 2 åhr utan
lifzfrucht. Enkling åter igen i 30 åhr, död af Blodsot

263
Våmhus / SV: Mora D&B Bok 1754-1760 F:4
« skrivet: 2023-11-24, 20:06 »
Utan förkortningar:

Hustru  Anna Larsdotter ifrån Wåmhus, född 1681 af
ärliga föräldrar, fadren Lars Larsson och modren
Anna Nilsdotter ibidem. Är genom den heliga döpelsen
inympad i Christo och uptagen i nådeförbun-
det med gud, samt Christeligen wårdad, så at
hon fått lära sine Christendoms stycken.
Wistades hos sine föräldrar i ungdomen
til deß hon 1705 gifte sig med sin qvarlem-
nade man Ribb Hans Larsson, med hvilken
hon lefwat tilsamman i 53 åhr, och egt til-
hopa 7 barn 4 söner och 3 döttrar, af hvilka
1 son och 2 döttrar lefwa, de andre äro
förut hädanskilde. Hon eger det loford
at hon altid beflitat sig om en stilla och an-
ständig lefnad, kommit flitigt i guds hus,
och christeligen brukat de heliga sacramenten, som hon
och blef bespisad med den heliga nattwarden
sidstlidne Kyndersmäßodag. Sjuklig har hon
warit i 3 år, och altsedan Juhl warit
sängliggande af ålderdoms bräckligheter.
Blef död förleden Lördag 8 dagar sedan,
då hon lefwat här i werlden 79 år.
_____

Jag antar att du vid det här laget klarar att läsa en hel del i dessa nekrologer som ju är rätt lika till innehållet. Nästa gång skulle du kanske kunna skriva ned det du kan tyda för att sen få hjälp med eventuella luckor.

264
Våmhus / SV: Mora D&B Bok 1763-1769 F:5
« skrivet: 2023-11-24, 11:32 »
1768
Rib Hans Larsson född 1684 af ärliga föräldrar i Wåmhus
Myran fadr. Lars Hansson modr: Brita Matsdotter, hka
i rättan tid befordrat honom till dopet och sedan
i Christendoms Kunskapen förswarligen
underwisat. På sin ålders 23 år gifte sig
med för 9 år sedan hädankallade hustru
Anna Lars dotter och med henne, under 52 års äg-
tenskap, haft 6 barn, 2 söner och 4 döttrar af hka 2 döttrar 1 son
lefwa. Har fört en god umgängelse bland

menniskor älskat Guds (ord) och wördsammeligen bru-
kadt sacramentet. warit 4 weckor sjuk af
swullnad och andetäppa, som efter
Gudelig beredelse och barnslig förtröstan
på syndaförsonaren Jesum Christum
sidstlidne den 12 april slöt deß jemmerstid med
84 år.

265
Våmhus / SV: Mora D&B bok F:2 1743-1748
« skrivet: 2023-11-24, 10:57 »
Hustru Brita Matts d. ifrån Wåmhus, född åhr
1664 af ärliga föräldrar, fadren Matts Mattsson
och modren Karin Nilsd. ibd. Döpt och Christeligen
wårdad, så at hon fått lära sine Christen-
domsstycken. Warit hos föräldrarne til
deß hon på 15 åhret gifte sig med sin för-
detta afledne Man Lars Hansson, med
hwilken hon lefde tillsammans i 43 åhr
och egt tillhopa 8 barn, 6 söner och 2 döttrar
af hka 4 söner och 1 dotter lefwa, de andre
äro döde. Har lefwa(t) stilla och wackert
och warit änka i 21 åhr. Kommit i guds
hus så länge hon kunnat, och Christeligen
brukat de heliga sacramenten. Siuklig
har hon warit några åhr och deß
utom blind i 6 åhr. Har legat till
sängs alt sedan Juhl af ålderdoms
bräcklighet och blef död förleden Tis-
dag, sedan hon lefwat 79 åhr.
---------

Död tisdagen den 29 mars 1743.

266
Stavby / SV: Läshjälp Född i Stavby, Uppland
« skrivet: 2023-11-24, 02:02 »
1773
Död den 12 augusti, begravd den 15 dito
Pär Erson i Kiälgården
Född 1694 d. 22 Oct. Fadren Erik Olson och
modren h. Kirstin i Gränome. Tiente i 8 år
hos generalskan Post på Årby, war sedan
hemma til des han trädde i ächtenskap med sin
efterlemnade maka h. Elsa Ols i Kiälgården,
hwilka hade tilsammans 4 söner och 4 dottrar,
en son och en dotter woro förut döde. I sit stånd
har han warit en hedersman, i några år förestådt
kyrkowärds syslan, lefwat fredligt och stilla med
grannar och någrannar. Warit siuk i rödsoten,
beredt sig wäl til döden, och lefwat 78 år 9 m. 3 w.

268
Össeby-Garn / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-11-23, 20:03 »
Av Christina Wilhelminas intagningshandlingar framgår att modern lämnat kvar sitt späda flickebarn hos bonden Anders Mårtensson i Rönninge och nu hölls häktad i Stockholm för stöld. Då hon var begiven på liderlighet och lösaktighet förmodades hon dömas till korrektionshus.
Vidare framgår att modern redan tidigare övergivit två andra oä barn, varför Överståthållareämbetet ansåg att Christina Wilhelmina skulle intas på barnhuset.
Christina Wilhelmina var enligt den bifogade dopsedeln född 15 juli och döpt 17 dito 1817 på Allmänna barnbördshuset (BB). Enligt förlossningsjournalen uppgav sig modern vara ogift, 31 år gammal och andra gången födande.

Allmänna barnhuset (AB) E5B:15 (1818) Bild 3970 (AID: v788574.b3970)
Allmänna barnbördshuset (A, AB) F1aa:23 (1817-1818) Bild 570 (AID: v484821.b570)

269
Össeby-Garn / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-11-23, 19:07 »
No 284 Sp.B.* Modren Arrest(erade)
Qwinsperson Brita Stina Jansdotter
Mörberg.
     (Barnet) upfostras af
Bonden
––––––––––

* Se rulla över späda barn 1818, barn nr 284:

Allmänna barnhuset (A, AB) D2BA:8 (1817-1821) Bild 830 (AID: v749453.b830

270
Hållnäs / SV: Hållnäs (C) C:1 (1664-1725) Bild: 38 Sida: 65
« skrivet: 2023-11-21, 00:19 »
Ja, men förkortat Ers.

271
Säter / SV: Säter C:2 bild 156
« skrivet: 2023-11-20, 23:24 »
1714 Feb 7
begrofs Hammarsmeden Mäster Hindrich Maßon i
Staden, warit en flijtig och arbetzsam Man, ålder 74 åhr

272
Riseberga / SV: Riseberga CI:2 (1765-1795) Bild 43 / Sida 33
« skrivet: 2023-11-20, 23:05 »
Visst Bengt-Göran, men det framgick inte att din avskrift gällde samma barn men i en senare notis på nästa uppslag. ???

273
Nederkalix / SV: Läshjälp Vigselbok
« skrivet: 2023-11-20, 22:45 »
drängen Lars Persson på gammal gården med
sin trolofwade fästeqwinna Maria
Anders dotter dersammastädes.

Före gården står inte gl utan g + förkortningstecken = gammal, se Gammelgården.

274
Forshälla / SV: Hjälp med texttydning i flytthänvisning
« skrivet: 2023-11-20, 19:59 »
Ja, han gav sig iväg utan attest och därför blev han inte utskriven ur församlingen utan kvarskriven som obefintlig. Men tydligen var det åtminstone någon som kände till vart han tagit vägen.

275
Riseberga / SV: Riseberga CI:2 (1765-1795) Bild 43 / Sida 33
« skrivet: 2023-11-20, 19:44 »
Frågan gäller den enda överkorsade notisen på uppslaget och där läser jag, med upplösta förkortningar:

Doter Bengta född i Bonnarpshus
den 25 april kl 8 förmiddag och döpt den 30 samma månad.
Modren är Karina Assarsdoter,
Bonnarp, Fadren är, enligt dom-
stolens utslag(s) innehåll, en okänd
resande.


(Ett streck över konsonant – som över n:et i Bonarp – markerar att bokstaven är dubbeltecknad: Bonnarp.)

276
Forshälla / SV: Hjälp med texttydning i flytthänvisning
« skrivet: 2023-11-20, 19:18 »
”Särskilda listan” (över obefintliga) brukar man hitta längst bak i volymerna men den här var svårfunnen. Se rad 19, tycker mig se Amerika efter hans namn:
Forshälla (O) AI:18 (1890-1898) Bild 117 / Sida 278b (AID: v1394.b117.s278b)

277
Forshälla / SV: Hjälp med texttydning i flytthänvisning
« skrivet: 2023-11-20, 18:29 »
Han fördes till Särskild(a) förteckning(en).

278
Stöde / SV: Anders Nilsson
« skrivet: 2023-11-20, 18:25 »
Jag var långsammare men kom till samma resultat:
 
Det står Ifr. 171 och på sid 171 i samma volym finns han, inflyttad från Attmar 1816.
Här en Anders Nilsson, f. 29/7 1798, i föräldrahemmet i Attmar, han är struken och har anteckning Stöde:

Attmar (Y) AI:4 (1814-1823) Bild 157 / sid 149

279
Härslöv / SV: Hans Nilsson Härslöv
« skrivet: 2023-11-20, 16:21 »

… afledne husmannen
Hans Nilssons qwarlåtenskap, hwilken, om
något öfwer blifwer sedan gjäld  är
gullden, kommer at fördelas emillan
deß efterlämnade Enka Karna Pehrsdr
och fem stycken bröstarfwingar, nemligen med
förra giftet, dottrarne Elsa, Karna och
Hanna, hwaraf the 2ne förstnemde äro
gifta, men then sednare ogift, och med
andra giftet sönerne Jöns och Nils,
then förra 6 och then sednare 3 åhr gamla.
At theßas rätt bewaka, war tillstädes
Far Brodren Sven Nilsson häraf Byen,
samt then aflednas Swåger skattehemmans
Åboen Jöns [--]sson från Hilleshög.

281
Själevad / SV: Västerhus
« skrivet: 2023-11-19, 18:09 »
Själevad AI:1 (1791-1815) sid 135
Själevad AI:2b (1815-1825) uppslag 72

282
Härslöv / SV: Nils Härslöv 1881
« skrivet: 2023-11-19, 17:59 »
1781
Samma dag (18/11) döptes i Herslöfs kyrka Hans Nilßons
och theß Hustrus Karen Pärs dotters i Herslöf
gåße barn, Nils, som blef föd then 17 ejusdem.
Susc: Pär Pärßons Hustru Ingar Pärs doter ibm
Test: Jöns Jönßon i S. wallåckra, Swän Nilßon
Lars Elfwerßon i Herslöf.

283
AdelsRyttaren Simon Löfgren, haft 4 söner 3 döttrar,
lefwat wackert.  73 år gammal. _____ förstoppning

284
Vankiva / SV: Christina Victoria född 1769-02-14
« skrivet: 2023-11-18, 19:45 »
Barna fadren war Wählbordne herren, herr
Erik Magnus Riddersiöld af Wankifva
Herregård.

285
Sidensjö / SV: Vad heter hon?
« skrivet: 2023-11-18, 13:17 »
Cherstin Kälsdotter (Käll, Kjell).
Läsligt på Arkiv Digitals bild.

Sidensjö (Y) C:2 (1729-1781) Bild 49 / Sida 68 (AID: v122208.b49.s68)

286
Hammarsmedens Matthie Guillaums Encka, gift i
22 års tid, haft 3 söner 6 döttrar, filii (sönerna) äro döde. har
warit Encka i 49 år. lefwat wackert.      89 år gammal.

287
Läshjälp / SV: Tolkning av beväringsinformation
« skrivet: 2023-11-18, 12:35 »
Ja, du har läst rätt: förkortning av approberad (godkänd).

288
Sidensjö / SV: Vad står det här?
« skrivet: 2023-11-18, 12:29 »
Styrnäs, tror jag. I Ångermanland, Y-län.

289
Frågan gäller nog Anders Gustafs son Carl Gustaf Lindberg:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=195804.msg1662663#msg1662663

Carl Gustaf Lindberg, f. 29/10 1861 i Lofta, är antecknad i som grenadier även här:
Törnsfall (H) AI:14 (1878-1884) uppslag 273 (AID: v24268a.b2840.s273)
Törnsfall (H) AI:15 (1885-1891) uppslag 260 (AID: v24269.b269.s260)
Törnsfall (H) AI:15 (1885-1891) uppslag 282 (AID: v24269.b291.s282)
Törnsfall (H) AI:16 (1891-1898) uppslag 281 (AID: v24270.b295.s281)

Carl Gustaf Lindberg skrevs (som framgår av hfl) på socknen 1885 och var obefintlig i Törnsfall ännu 1930 (folkräkningen).

290
Torp / SV: Vad står det här?
« skrivet: 2023-11-17, 23:03 »
återrest til Jämteland
återrest 76 med a
)   (med attest?)

291
Husby / SV: Husby F:2 (1730-1746) sid 26 nr 31.
« skrivet: 2023-11-17, 22:50 »
1734
Martius 31
Carl Carlsson från Öfwer nora. natus ibm Anno 1657 in Januaris.
Renatus. lärt wackert läsa i bok, och förstå sin Christendomb. Tiente
med godt beröm hos Salig Probsten här i Församblingen, Mag. Georg;
Gezelius. 28 åhr gammal gift, med sin qwarlåtna K: hustru Cherstin
Matthsdot. lefwat wäl med henne i 49 åhr. blifvit af Gud wälsig:
nad med 6 barn, 1 dotter död. in vita pius ex probus*. För 5 weckor se:
dan fick en swulnad i benen som steg sedan opp i lifwet. lät sig
med den Hel. nattwarden bespisa. dog saligen den 25 Martii. Ætas
77 år 2 månader.
_______

* Behöver kollas av någon latinkunnig.

292
Kalle hann före med en kort version, här får du också min något längre:

Du glömde sidnumret, men jag antar att du söker Carolina Mathilda Jonsdotter, f. 21/5 1856 i Tryserum, som finns på rad 7 på uppslag 31a i Törnsfall AI:14. Hon kom till Blekhem från Eds kapell (Östra Ed) 1878.

I nästa längd, Törnsfall AI.15 uppslag 279, är hon skriven på socknen tillsammans med oä dottern Linnea Maria f. 1/10 1880 i Törnsfall.
Mor och dotter flyttar 1885 till Ankarsrums bruk, se Hallingeberg (H) AI:20 (1881-1885) uppslag 525. Där finns anteckning om att Karolina Mathilda Jonsdotter kyrkotagits som livgrenadjären Carl Gustaf Lindbergs hustru. Dottern bär senare namnet Lindberg.

Karolina Mathilda Jonsdotter gifter sig 11/9 1892 med statkarlen och änklingen Sven Johan Alfred Larsson, se Hallingeberg AI:21 (1886-1895) uppslag 104.
Därefter kan hon följas i Hallingeberg till sin död 1/1 1930, Hallingebergs södra kbfd (H) AII:2 (1929-1937) uppslag 170.

293
Johan Edvin Johansson inskrevs med nr 476 i Göteborgs sjömanshus 12/5 1891, enligt församlingsboken Vårvik (P) AIIa:1 (1900-1912) uppslag 300.

Arkiv Digital har digitaliserat sjömanshusets arkiv med påmönstringsliggare, sjömansrullor med mera.

294
Våmhus / SV: Mora D&B Bok 1717-1741 F:1
« skrivet: 2023-11-16, 21:34 »

… Enka 8 åhr. Warit siuk 20 åhrs tid i händer och föt-
ter död den 15 Dec: af _ _ _ tilstötande  Håll  62 åhr.

295
Ransberg / SV: abraham svensson föds 1794
« skrivet: 2023-11-16, 10:38 »
Mölnaren
i hönsa
qwarn

296
Össeby-Garn / SV: Vad står det här?
« skrivet: 2023-11-15, 11:17 »
Pell (Per) Perßon
i Hußa (Husa)

297
Vidbo / SV: Vad står det här?
« skrivet: 2023-11-15, 11:01 »
Britas föräldrar:
drängen wid Alby Johan Olßo(n)
H. Karin Anders dotter

298
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-11-14, 23:52 »
drunknat fallande
sot, hvarigenom han fallit
i watten och blifvit qväfd

299
Äldre ord A - K / SV: Kyrkoplikt/absolution?
« skrivet: 2023-11-14, 19:38 »
Ja, man kunde ju på eget initiativ uppsöka präst, eller låta kalla präst till sin sjukbädd, för att bekänna en eller annan synd, bedyra sin ånger och därefter få absolution (syndaförlåtelse). 

300
… till rättelse för
deß 3ne Barn; nämbligen af förra
giftet med aflidna hustrun Elisabeth
Öhrlund Sonen Skomakare Gesäl-
len Johan Örlundh 19 åhr gammal när-
warande och sonen Anders på 12te
åhret, wistas hos sin moderbro-
der Slotts Cancellie Betjenten Öhr-
lundh här i staden samt af sed-
nare giftet med hustru Maria
Malmsten dottren Maria Rahm
på 7de åhret gammal.
Härwid woro Bisittaren i Sko-
makare Embetet Fredric Zander
och skomakarne Martin Malmberg
och Eric Berggren närwarande,
den förra såsom tillförordnad
förmyndare för sönerna och de
bägge sednare för dottren.

301
Sollerön / SV: Sollerön (W) F:2 (1821-1860) Bild 60. nr.33
« skrivet: 2023-11-14, 12:41 »
Som Soldat bevistat
2ne Fälttåg under
hvilka han varit
fången i Dannemark
i det första åhr 1808
men i det sednare 1814
utmärkter med Tapper-
hets medalj. Huru han
lefvat är allom bekant.
Fredlig och stilla då det
olycksaliga begäret efter
Bränvin ej förde honom
från sina plikter, bort-
rycktes han,
i blomman af sin
ålder
_____

Omkom vådligen
genom os, i
en Badstufva
uti Gesunda
fäbodar


Sollerön (W) F:2 (1821-1860) Bild 60 (AID: v131689.b60)

302
Kvarsebo / SV: Vart flyttar Eva Jonsdotter?
« skrivet: 2023-11-13, 22:16 »
Eva Jonsdotter utskrivs från Djupvik och Kvarsebo 25/10 1823 och flyttar till Lunda.
Kvarsebo AI:5 (1817-1829) uppslag 124
Lunda (D) AI:9 (1823-1825) uppslag 239 och 10

303
Sankt Lars / SV: Ord i vigselnotis?
« skrivet: 2023-11-13, 21:31 »
Handstilen är vad man kan kalla driven, men det står nog
mang-
lerska

304
Kvarsebo / SV: Vart flyttar Eva Jonsdotter?
« skrivet: 2023-11-13, 21:21 »
Till Djupvik – se Kvarsebo AI:4 (1801-1817) uppslag 108 i RA, 226 i AD.

305
Ramdala / SV: Läshjälp födelsebok 1782
« skrivet: 2023-11-13, 20:23 »
Skrivarens k är snarlika n.

Bonden Håkan Påhlssons och Inger Jons
dotters Barn Anders. Exhibeo: Påhl Gummessons
hustru Botill Håkans dotter i Granhult.
Testes: Jon Håkansson och Nils Michelsson i
Ramdala.

306
Vid sonen Carl Gustafs dop den 8 mars 1785 fanns bland faddrarna kassören Christian Crongren och fru Botella (Betella?) Crongren.
Svea artilleriregementes församling CI:4 sid 13

307
Avskedade styckjunkaren Carl David Haij (sägs död) och hans hustru Inga Johanna Lansell, död 31/12 1808:
Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:7 (1801-1830) sid 77

308
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Hjälp att tyda dödsorsak
« skrivet: 2023-11-13, 12:27 »
Paralysis agitans = äldre benämning på Parkinsons sjukdom.

309
               … till rättelse för
deß enda Arfwinge, som angafs
wara en Systerdotter gift med
Styckjunkaren Haÿ wid Kongliga
Artillerie Regementet här i
Staden.

310
1767
den 10 Maij lystes 1sta gången för tienstedrängen Anders Person
och des trolofwade tienstepigan Lusse Åkas dotter
och fortfors sedan med lysningar de 2ne följande sönda-
gar; deße Personer wigdes den 26 Julii derpå följande.

311
Äldre ord A - K / SV: Kyrkoplikt/absolution?
« skrivet: 2023-11-13, 11:35 »
absolv(erad) 8/5 70
~~ +6 d(en) 31/4 70

Anteckningarna är gjorda vid olika tillfällen, den nedre först.
Hon absolverades 8/5 70.
Noteringen ”~~ +6” handlar troligen om brott mot 6:e budet (du skall icke begå äktenskapsbrott). Den finns även för andra kvinnor som fött oä barn – se uppslag 239 och 251 i samma volym.

312
Morup / SV: Lars Samuel Johansson
« skrivet: 2023-11-13, 01:45 »
Han avled på S:t Olofshemmet i Halmstad. Se artikel + bild här:
https://www.hallandsposten.se/v%C3%A5r-historiska-stad/v%C3%A5r-historiska-stad-om-fattigv%C3%A5rden-genom-seklerna-1.72894352

Förra Boken 1913sid 32
Morup (N) AIIa:5 (1913-1926) Bild 450 / Sida 32 (AID: v230549.b450.s32)

313
Capittu-
lerat innom
Regementet

Här anges det antal år som soldaten tagit värvning.
 
Rubriken i sista kolumnen vänstersidan:
Hela
tienste
tiden


40. Vacant för Kronans räkning
ärsatt d
en 14 Januarii 1762 med
Recrüten
Gottlieb Poseman

314
Hjulsjö / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-11-13, 00:59 »
Anm. Hustrun uppgaf d. 7
Juni 1861, att både
mannen, hon och de 2ne
yngsta barnen sedan 6 år
tillbaka vistats vid Rockes-
holm i Nora Sn. På hustruns
begäran meddelade jag skrift-
ligen de upplysningar här fin-
nas om dessa 4 personer.

315
Morup / SV: Lars Samuel Johansson
« skrivet: 2023-11-13, 00:46 »
Demens senilis (senildemens, demens på grund av hög ålder*)
       +
Gangræna senilis (ålderdomsbrand; vävnadsdöd vid hög ålder på grund av tilltäppta artärer)

* https://sv.wikipedia.org/wiki/Demens

316
Erlagt [-----] till kyrkan
och undergått enskild skrift d. 22/1 43.

Detta på grund av att hon – bevisligen – haft en utomäktenskaplig sexuell förbindelse.

317
You are correct, the note refers to Vänersborg AIIa:34 (1946–1974) page 1762.

In 1950 Ida Olivia Helldén b. Lind lived at Gasverksgatan 16 in Vänersborg. She was a cleaning-woman, widow since August 19, 1924.
In 1960 her address was Kronogatan 60, Vänersborg.
Population of Sweden 1940–1990 (Arkiv Digital)

Ida Olivia Helldén died December 5, 1965 at Möjereds vårdhem (a nursing home) in Vänersborg.
Swedish Death Index

318
Algutsrum / SV: Tyda text i kyrkobok
« skrivet: 2023-11-10, 19:17 »
1786
Feb 27
Olof, Ingrid Olofsdr Hallbergs Oäckta barn, efter angifwande, med
drängen Nils Ander(,) i Bårby och Mörbylånga sochn född, döpt
samma dag för dess swaghet skull af Olof Sandbergs hustru Re-

becka Nilsdotter i Holmtorp och confirmerat af Kyrkoh. Nils Wentling den 10 Mars
i Algutsrum Kyrka. Mansfaddrar: [--] Jon Anderßon och Nilß Larsson i Holmtorp.
Qvinnofaddrar: U. Anders Nilßons hustru Kaijsa och Rebecka Sandberg i Holmtorp.

320
Sövde / SV: Kurmannen ? - Sjöhuset
« skrivet: 2023-11-09, 15:41 »
Det står Husmannen Nils Öberg.
Sövde (M) CI:5 (1817-1860) Bild 730 / Sida 70 (AID: v112534a.b730.s70)

321
They were given permission to adopt the name Helldén 4/2 1944.

322
Ununge / SV: Läshjälp - fängelseorsak
« skrivet: 2023-11-08, 22:08 »
Undergått 7 mån. fängelse för stöld.

323
Se Allmänna arbetsinrättningen (A, AB) F:1 (1860-1894) Bild 21 (AID: v81389.b21)

Dödsorsaken var kronisk nefrit (njurinflammation). Ingen attest skickades om dödsfallet/begravningen.

324
Himmeta / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-11-08, 21:53 »
1771
Nov 30 död
Dec 8 Begrofs tjenstgjörande Soldatens Hans Ersson
Winges Hustru Caisa Ersdotter på Wägs ägor.
Är född den 7 febr: 1722 af Xsteliga föräldrar fadren
war Grufdrängen Eric Ersson och modren Cherstin
Johansdr ifrån Riddarhyttan och Skinskattebergs
Sochn. År 1743 begaf hon sig i tjenst hos Anders
Larsson i Naddebo och Gunnilbo Sochn, hwarest hon
med godt loford förblef i 3ne år. År 1746 begaf
hon sig i tjenst hos BruksPatron Edman, hwarest
hon äfwen med lika godt loford förblef i 3ne år.
År 1749 trädde hon i ägta stånd med sin nu wa-
rande effterlemnade maka, under hwilken samman-
lefnad hon af Gud blifwit wälsignad med 4 barn,
2 sönner och 2 döttrar, af hwilka 1 son och en dotter
för detta med döden afgått. Har fördt wacker
wandel. I flere år warit plågad af Gicht och
en swår moderpassion
. 15 dygn för sin död
måst hon hållas wid sängen, och tyckes Gicht, som
sedermera slagit sig till kallbrand warit orsaken
till hennes död. Åldren war 50 år på 2 månader
när.

325
Ärtemark / SV: Hjälp att hitta föräldrar
« skrivet: 2023-11-08, 01:39 »
Födelsenotisen finns i Ärtemark C:5 uppslag 21, löpnr 44. Föräldrarna var Hindrik Danjelsson och Christina Magnusdotter i Hökhult.

Familjen:

Ärtemark AI:9 (1841-1845) uppslag 162
Ärtemark AI:10 (1846-1850) uppslag 138

326
Det är en av fängelsets kyrkböcker du hittat. Där står att Johan August Heurlin ankom 8/7 1866 såsom Försvarslös och att han aldrig tidigare varit ”häktad, för brott tilltalad, frikänd, bestraffad eller benådad”.

I fängelsets fångrulla D4A:14 (1866) AD-bild 1740 finner man samme man som ”transportfånge” nr 303. Han ankom den 22 juli, häktad som misstänkt för förskingring. Antecknat:

Den 24 Juli ankom Rådst. Rättens den 23 i samma månad meddelade
beslut, derigenom arbetshjonet Johan August Heurlin, tilltalad för
förskingring af honom till nyttjande lemnadt gods, ansetts icke böra
för berörde brott vidare i häkte hållas.

Samma dag (24/7) överlämnades han till Kungliga Poliskammaren.


Den 26 juli intogs Heurlin på Allmänna arbetsinrättningen (”Dihlströmska” på Södermalm). Noterad intagen där även 22/10 1866, då närmast kommen från Långholmen där han avtjänat straff för förskingring av anförtrott gods 66. Ogift, enligt egen uppgift.
Johan August Heurlin afled å Arbetsinrättningen d. 25 och jordf. d. 30 Mars 1869.

Allmänna arbetsinrättningen A:1 (1859-1869) uppslag 101

327
Lysning 1 gången 1/10 48 – Mannen Lars Eric Larsson
i Storbo


I vigselkolumnen står 26/11 1848.

Lysnings- och vigselnotisen i Kvistbro C:8 :

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001550_00181

Ingen notering om fader i Anna Gustavas födelsenotis, trots att paret tagit ut lysning 13 dagar innan hon föddes. Men i Kvistbro AI:10a (1846-1850) uppslag 260 (när de skrivits på Socknen, Lekebergs häradsdel) och i senare längder är Anna Gustava antecknad som dr, det vill säga lika ”äkta” dotter som sina syskon. Det får alltså anses troligt att Lars Eric Larsson var fadern.

Kvistbro AI:11b (1851-1855) uppslag 362
Kvistbro AI:12b (1856-1860) uppslag 452
Kvistbro AI:16 (1866-1870) uppslag 439a

328
Leksand / SV: Anders Hammarström varthän?
« skrivet: 2023-11-06, 22:21 »
Här tre nedslag. Anders Hammarström, f. 1814-06-09 i Leksand, med hustru. Utflyttade till Stora Tuna 1860.

o Leksand (W) AI:14d (1836-1846) Bild 39 / Sida 35 (AID: v130766.b39.s35)
o Leksand (W) AI:15d (1847-1856) Bild 29 / Sida 25 (AID: v130770.b29.s25)
o Leksand (W) AI:16d (1857-1866) Bild 29 / Sida 25 (AID: v130774.b29.s25)

329
Stora Tuna / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-11-06, 18:01 »
hennes
Son Carl Johan Wärre

Senare har antecknats att Carl Johan antagits som:
Soldat No 2, LifComp Stor

Du hittar honom i Centrala soldatregistret.

330
Äldre ord L - Ö / SV: Sexman?
« skrivet: 2023-11-05, 23:09 »

331
Moderns efternamn: Möllerstedt
Modern Kyrktagen d. 6/12

I övrigt är din avskrift korrekt och komplett, vad jag kan se.


332
Löt / SV: Löt (AI:1) 1765-1776
« skrivet: 2023-11-05, 15:31 »
Han född i Wekh. (Veckholm, antar jag), hon i Vårfrukyrka.

333
General questions / SV: Help with 1758 death record
« skrivet: 2023-11-05, 15:18 »
1758
September 10
Pehr Andersson Tåman from Norra Fägerhult (was buried)
born in Tommaryd in the year 1692 by honest parents; was
soldier for Tommaryd for 30 years, married for 33 years and
during those years he farmed several places. He led a Christian,
decent life. He suffered for many years from increasingly
worse stomach pains, that also ended his life on the 3rd of
September, since he had lived here for 66 years.

334
Tack Åke, Marcus och Annika!

Då kan jag avskriva den gamla myten som florerat om att han avled pga en olyckshändelse där hästar skulle ha varit inblandade.

Vänliga hälsningar Hans

En hästspark kan väl ha orsakat den brustna tarmen varav sedan följt bukhinneinflammation. Eller vad säger doktorn?

335
Järvsö / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-11-05, 13:44 »
rad 12
Vigd den 1/9 35 med -arbetaren Sigurd Birger Nordin
                          från Tegeltjär, Ljusdals församling.
Lysning 1 gången 1/8 35

rad 13
Fader Arbetaren Sivert Svensson i Östra Skästra 4,
                                     folio 617 Gamla Boken

rad 14
Fader enligt erkännande skogsarbetaren Sigurd
Birger Nordin från Ljusdal Tegeltjär.
-----------

Alla tre överförda till uppslag 888 år 1936.

336
Grinstad / SV: Hjälp att tyda utflyttning
« skrivet: 2023-11-05, 10:27 »
Gossen Anders Andersson f. 1784 till Östebyn (i Grinstad) 1798.

337
Det framgår av sidan du hänvisar till att han, liksom de två männen antecknade närmast ovanför respektive under honom, satt inne för Böter. Om man inte kunde betala sina böter fick man tillbringa en viss tid i fängelse i stället. Varför han fått böter är inte noterat.

338
Oscar / SV: Fader
« skrivet: 2023-11-03, 23:24 »
Det är lätt gjort. :)
Fadern till Knut Harry är antecknad i hans födelsenotis i Norrbärke C:16 uppslag 250 (AID: v131273.b2580.s250)

339
Svarttorp / SV: Husförhör Svarttorp AI9 - Sida 204 - Rad 5
« skrivet: 2023-11-03, 22:25 »
Under Fräjd (= frejd) etc:

Enskild skrift 23/6 72, efter för
stöld lidet straff, efter egen
- - - - - - - bevis afvaktas(?).
frejdbetyg till Vårtinget d. 5/6 1871.

340
Kristdala / SV: Vem var Nils Börgessons hustru?
« skrivet: 2023-11-03, 18:07 »

341
I AD:s info till den närmast föregående församlingsboken (Hyllie/Limhamn AIIa:77, 1828-1939) kan man se att han flyttade till Hylliegården (stadsäga 2423-2424). Men den församlingsbok som han infördes i 1945 är inte digitaliserad eftersom den sträcker sig över sekretessgränsen.

Familjen kan följas i AD:s Sveriges befolkning 1940–1990 – se under Registersökning.
Observera att Knut Erhard Johansson är bokförd med födelsedag 1898-12-17, om rätt eller fel okänt för mig.

342
Lemmeströ / SV: Lemmeströ C:1 1689-1771 bild 35
« skrivet: 2023-11-03, 15:10 »
1700
Den 4 Martii föddes Anders Ipßon och Bodil Eglartzd.
i Dehlztorp en Son döpt Dom. Lætare Eglart. Ingar
Nilßes i Dehlzt. baar honom. Faddr. Drängiarna Swän
och Hanß Eglartzsöner. Anna Pär Mårtens i bir-
kesåkra. Pig. Anna Nilsd. i Haffgård.
----------

Dominica Lætare = tredje söndagen före påsk/fjärde söndagen i fastan = den 11 mars 1700

Eglart är liksom Eglert en stavningsvariant av Ejlert.

343
Hylletofta / SV: Ingela Svensdotter kom ifrån var ?
« skrivet: 2023-11-03, 11:22 »
Rosen
dahl


Och här finns hon under dragontorpet Rosendal:

Hylletofta (F) AI:6 (1816-1828) Bild 75 / Sida 135 (AID: v20402.b75.s135)
Hylletofta (F) AI:5 (1801-1815) Bild 302 / Sida 290 (AID: v20401.b302.s290)

344
Dominica 10 (post) Trinitatis
= 10:e söndagen efter trefaldighet
= den 15 augusti 1680 (döptes)
Johannes (son till) Herr Lands Cammereren Raclitz.

Directeuren Zacharias Uneson, Directeurens Herr
Gripenmarkz Fru, Inspectoren Johan Gil-
liison, Hdr Mohr Mohr i Prestgården, Rådman
Fredrich Hanson, Herr Pastoris i Huseby
M. Gezelii Hustro, w? Jöns Olson cum uxore (= med sin hustru)
w? Brander ifrån Fahlun cum uxore.

345
Det går bra att kontakta Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd) för kopia/utdrag ur boken över obefintliga; Örkened AIII:1 (1890-1967) sid 15, dit personen överfördes den 31 december 1918.

346
Svedala / SV: Dömd för ….
« skrivet: 2023-11-02, 14:45 »
Från 1810 till 1864 utdömdes straff först vid tredje lönskaläget, då det blev böter.

Absolution (syndernas förlåtelse) gavs av präst sedan den syndande bekänt och ångrat sin gärning, inför hela församlingen eller i enskilt samtal med prästen.

347
Genarp / SV: Genarp CI:3 1751-1791 s. 48
« skrivet: 2023-11-02, 14:27 »
Den 28 mars 1755 döptes Kjerstin, Jacob Nilsons dotter i Ramnhult. Modern är inte nämnd.

348
Svedala / SV: Dömd för ….
« skrivet: 2023-11-02, 10:59 »
1864 :)

349
Svedala / SV: Dömd för ….
« skrivet: 2023-11-02, 09:06 »
för lönskeläge (lönskaläge)

Se
https://riksarkivet.se/forbjudna-forbindelser

350
Edsbro / SV: Dödboken Edsbro FI:1 1740-1828 bild 87
« skrivet: 2023-11-02, 01:20 »
Den 20 september 1808 födde bonden Eric Janssons hustru Caisa Mattsdotter, 29, tvillingdöttrar i Vagn, Edsbro. Den ena döptes den 21 september och kallades Brita Stina. Den andra var dödfödd och bör då vara det flickebarn som begravdes den 22 september.
Edsbro CI:1a sid 155 (AID: v84583.b159.s155)

Av dödboken framgår inte om hon begravdes tillsammans med Eric Nilssons hustru, men det är fullt tänkbart eller till och med troligt.

352
Linderås / SV: Text om Dop 1783 6 maj
« skrivet: 2023-11-01, 18:43 »
1783
Född 5/5, döpt 6/5
Måns i rößmäte
Ryttaretorp

Pigans Brita Andersdotters i rößmäte Ryttaretorp
oächta son.

353
Lindome / SV: Lars Olovsson Lindberg
« skrivet: 2023-11-01, 08:50 »
1743
den 24 Eiusd: (juli) döptes Olof Persons b: i Knipered N: Lars

Därefter dopvittnena, modern är inte nämnd.

354
Berga (G) / SV: Anders Persson Fors i Dörarp med familj
« skrivet: 2023-10-31, 15:00 »
Några korrigeringar och kompletteringar:

AI:7
Corporal Forss och Pigan Sara
Svensdotter dömdes 1828 för
lägersmål i förbudit led.
Hon är Epileptica.
––––––––––––––––––––––––––
(= död) på Wexiö Hospital 2/5 1828.
Inlöst på Hospitalet 1827.

AI:9
dömd 1829 d. 26te febr.
för olofligt umgänge med
sin Svägerska Pig. Sara
Svensdotter, undergått
enskilld skrift. 1831.

AI:11
Legat på vatten och bröd samt un-
dergått
uppenbar kyrkoplikt för
stöld 1839. Dömd 1829 för olofligt
umgänge med sin svägerska pig. Sara
Svens Dr i qvenarp. Dömd för
2dra resan stöld 1841; se förtek. 1842 27/1.

355
Karlskrona Amiralitetsförsamling / SV: Läshjälp dödsorsak
« skrivet: 2023-10-31, 13:52 »
Nephr. chr.
= nephritis chronica = kronisk nefrit = kronisk njurinflammation

356
Långsele / SV: Magdalena Johansdotter 1831-1911
« skrivet: 2023-10-31, 10:54 »
Magdalena (Maglena) föddes i Vestby i Helgum 20/1 1831:
Helgum (Y) C:2 (1811-1861) Bild 46 (AID: v121497a.b46)

Familjen:
Helgum (Y) AI:4 (1828-1837) Bild 168 / Sida 160 (AID: v121477.b168.s160)

357
Musik / SV: Williams, Jerry (Erik Fernström) (f. 1942)
« skrivet: 2023-10-31, 10:28 »
Obs! Jonny Eklunds kommentar till mitt gamla inlägg (citerat närmast ovan) har dessvärre hamnat inne i citatet:

Namnet Fernström tillkom p.g.a att Mats Janson hette 2 st personer vid Molnebo. Varav Vpran Mats fick ta sig namnet Fernsström för han kom nerflyttandes från Västerfärnebo./Jonny, pyssling med Erik.

358
Nässjö / SV: Gamla Anna
« skrivet: 2023-10-31, 09:58 »
1759
den 5 Dec. Gamla Anna på sokn 85 år blind i 4 åhr
död uti ålderdom och elende.

359
Antar att du menar pigan Annicka f. 1774 15/2, antecknad närmast under mitten på högersidan. Efter hennes förnamn står hennes patronymikon Sjönnas doter, inte ”hennes dotter”.

360
Sköllersta / SV: Läshjälp för Bengt Bengtsson
« skrivet: 2023-10-30, 00:18 »
I de tre spalterna på varje sida är födda, döda respektive vigda antecknade.

1723
den 12 Jan.
Bengt Bengtßons Barn
i Tomta Bängt
döpt den 13 Januarii Testes:
Pär Michelßon i Fastorp och Asker
dr. Swen Swenßon i Stensbo,
H. Catharina Pärsdotter i Fastorp
p. Kierstin Ehrsdr i Tomta.

361
Malmö Sankt Pauli / SV: Läshjälp dödsorsak
« skrivet: 2023-10-29, 23:50 »
Marasmus
sen
(ilis)
= ålderdomssvaghet

362
Lilla Malma / SV: Catharina Carolina Stålberg
« skrivet: 2023-10-27, 21:31 »
Obs namnet:
Enkan Cathr. Charlotta Stålberg, Malmköping.
Bröstwerk.

363
Enligt bouppteckningen, förrättad den 1 november 1805, dog frälsebonden Sven Håcansson i Långholmen (i Norra Sandsjö) den 14de sistlidne Junii, det vill säga den 14 juni 1805.
Han efterlämnade änkan Lena Abrahamsdotter och fyra omyndiga barn: sönerna Nils 13½ år, Johannes 5½, Håcan 2 och dottern Ingela 9½ år. Barnens farbror Nils Håcansson i Ånhult var närvarande för att bevaka deras rätt.


Västra häradsrätt (F) FI:16 sid 1007

364
Goujarn (goujaren)*
och Enklingen

* Goujar, goujart, gujar är tre av flera stavningsvarianter av franskans goujat (gosse). Det var vallonsmedernas benämning på kolpojken eller koldrängen.

365
Murgeßellen (= murargesällen)

366
Utan förkortningar:
Anmälan från barnmorska d. 18/5 31. Avis om
barnets födelse till Barnavårdsnämnden i Malmö samma dag.
Han har i laga ordning erkänt sig
vara fader till barnet enligt meddelande
från Malmö Barnavårdsämnd av den 14/8 31.


Fader: Plåtslagare John Torsten Sigurd Larsson f. 03 19/4, bosatt kv Rundelen 6-8, fol 58
Moder: Gummifabriksarbeterskan Hilma Elisabet Persson, f. 01 13/5, bosatt kv Olof 13, fol 151

367
Katrineholm / SV: Dödsorsak riksdagsman Adolf Weckman
« skrivet: 2023-10-20, 09:46 »
Diabetes
mellitus

368
Allerum / SV: Anders Nilsson född 1753-08-28
« skrivet: 2023-10-18, 16:51 »
Den 2 Sept: lät Nils Anderson i Gategården med sin hust: Chier-
stina Påls dot: Christ(na) sin son Anders född den 28 Aug: etc.

369
Ja, exemplet Christian August Snäll visar hur viktigt det är att inte lita på sekundärkällor innan uppgifterna kontrollerats.

Stort tack för länken, Lennart.

370
09 - Fader okänd / SV: Fader okänd för son/släkten
« skrivet: 2023-10-18, 14:01 »
Forts:
Nils Erik Osborn Nilsson dog 4/6 1969 i Kortedala, Göteborgs kommun. Hustrun Ester Maria Nilsson dog 12/3 1986 i Göteborgs Oskar Fredrik.

(Sveriges dödbok)

Sonen Sven Erik Nilsson f. 28/8 1935 antog namnet Ramneborn. Avled 13/2 2017.
(Sveriges befolkning 1940–1990 + dödsannons)

371
09 - Fader okänd / SV: Fader okänd för son/släkten
« skrivet: 2023-10-18, 13:13 »
Jodå, en födelse finner man vanligen (åtminstone på 1900-talet) bokförd i två församlingar i de fall där nedkomsten ägde rum på annan ort än där modern var skriven. Att attest om födelsen skickades till moderns hemförsamling blev särskilt viktigt från och med 1917 då en ny barnavårdslag stadgade att alla uä födslar skulle anmälas till barnavårdsnämnden i hemkommunen.

Enligt Bromma (AB) CI:15 uppslag 133 var nedkomstorten i detta fall Grangärde medan modern var skriven i Bromma, Stockholm, sedan 11/2 1920. Hon var fabriksarbeterska på Tangen i Bromma.

Attest skickades till barnavårdsnämnden (i Stockholm) 18/3 1920. Nils Erik Osborn Nilsson f. 26/1 1897, eldare, Skeppsholmen, 2:a kompaniet, lämnade lagstadgat erkännande av faderskapet 24/4 1920.

Nils Erik Osborn Nilsson var född i Eksjö, son till arbetaren Sven August Nilsson och hustru Amanda Kristina Rask, Charlottenborg.

Eksjö (F) CI:11 uppslag 25
Familjen:
Eksjö (F) AI:40 (1890-1899) uppslag 272

Nils Erik Osborn Nilsson gifte sig 26/2 1927 med Ester Maria Mattsson f. 26/3 1897 i Skaftö (O). En son f. 1935 i Göteborgs Masthugg.
(Befolkningen i Sverige)

372
Jag är övertygad om att soldatregistrets och Olof Strömbergs efternamn Oldenborg härstammar från vår bok Släkter och gårdar i Nordingrå som kom ut 1975. Har inte kunnat bekräfta namnet Oldenborg på Christian August d.ä. Mer än 40 år senare säljer jag en uppdaterad version av släktboken, där utan släktnamn på Christian August Snäll. För övrigt känner jag mig inte orolig över att kedjan inte skulle hålla, bl.a. med tanke på att oäkta födda pojkar brukade under denna tid ges namn efter fadern. Har också försökt kartlägga släkten Oldenburg med hjälp av bouppteckningar i Stockholm, dock utan att där ännu påträffat handelsbokhållaren Christian August Oldenburg.

Bra, då blev det bekräftat att det saknas belägg för att barnhusbarnet, senare kronobåtsmannen Christian August Snäll (CAS) f. 1810 någonsin bar namnet Oldenburg/-borg. Enligt vad som framkommit så här långt var han aldrig antecknad med vare sig ett patronymikon eller ett släktnamn, endast med sitt båtsmansnamn.


Du känner dig ändå säker på att fadern till CAS ska vara en Christian August Oldenburg. Detta grundat på CAS-sonen Christian Augusts (f. 1838) namnval + din uppfattning att ”oäkta födda pojkar brukade under denna tid ges namn efter fadern” + eventuellt något mer som du inte nämnt.


En (1) av CAS söner kallade sig Oldenborg, de övriga tre (3) Nor(d)berg. (Dottern har jag bara sett med faderns båtsmansnamn.)
o  Om du nu vill tro att barnen visste vem som var deras farfar – varför måste han heta Oldenborg? Varför inte Nor(d)berg?

oäkta födda pojkar brukade under denna tid ges namn efter fadern.
o  Är du säker på det? Med tanke på att de allra flesta okända fäder 1779–1916 förblivit okända? Det gäller inte minst fäderna till de oä barnhusbarn som skickades ut i landsorten.
I brist på ledtrådar är det lätt att lägga alltför stor vikt vid barnens förnamn, och inte bara pojkarnas – fadern till Augusta Wilhelmina bör ju heta August Wilhelm, eller hur?

Namnkombon Christian August tillhörde inte de vanligaste i Stockholm men fick kanske ett litet uppsving genom den danske prinsen. Jag har inte undersökt saken men såg att bara på Allmänna barnhuset fanns minst fyra Christian August födda 1809–1811. 

Var har du förresten sett att handelsbokhållaren Oldenburg hette just Christian August? I mantalslängden du refererar till står bara initialerna:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057148_00017.


Finns det någon som intresserat sig för att söka modern till CAS, pigan Maria Eriksdotter? 

373
Kalmar stadsförsamling / SV: Anteckning
« skrivet: 2023-10-18, 05:39 »
1874 varnad för oenig sammanlefnad

374
Hässlunda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-10-17, 22:46 »
Modern nämns inte i notisen.

375
Kumla / SV: Läshjälp husförhör Kumla
« skrivet: 2023-10-17, 22:32 »
Wikatorp
Hans Hansson – ifrån Öfverstad i Halsberg
Hustru Kierstin – död
Hustru Kierstin Larsdr
dottren Karin
dito Anna
dito Kierstin
sonen Jöns
sonen Hans
dot: Anna – död
Systren Margr. Hansdr – gift med afskedade capitein Anders Palm
dottren Anna Sophia Palm
dr Catarina
stiufsonen Anders
dott: Anna

376
Hässlunda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-10-17, 20:13 »
1764
April
17 Döptes som föddes den 14 ejusdem
Pehr Påhls(sons) Son på Berget, kallat  Påhl.
Moderens Namn Bengta; Bars
till dopet af Jöns Lars(sons) hustru på
Berget, Fad(drar) Swen Påhlßon i
Kiällaregården, Jöns Larßon, och
Jungfru Maija --oberg på Ber-
get. 

I marginalen under Påhls namn står: Åbo i Assartorp

377
Tack Lennart, nu hittade jag rätt årgångar av Flottans GMR som jag sökte förgäves förut.
Vore tacksam för länk till Strömbergs databas över kronobåtsmännen; inte heller den lyckas jag hitta.


Christian August d.ä. är alltså inte antecknad med något civilt efternamn i vare sig kyrkbokföring eller generalmönsterrullor. I den här första hade jag annars väntat mig att det skulle finnas med:
Västernorrlands läns landskontors arkiv, Mönsterrullor för båtsmanshållet., GIf:41 (1830-1840) bildid: A0069269_00015
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069269_00015

Jämför med hans företrädare Johan Abrahamsson Snäll – när han antogs 1819 noterades hela det civila namnet:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069266_00015

Om Soldatregistret använt Strömbergs Databas är den ovan påstådda möjliga andrahandsuppgiften ingen andrahandsuppgift alls.
Hänger inte riktigt med i din tankegång där.
Hela soldatregistret är en andrahandskälla – i bästa fall. Om de som lämnat uppgifter dit hämtat dem från annat än originalkällor, är registret i stället en tredje- eller fjärdehandskälla, eller värre.

Har inte Strömberg angett sina källor?

378
Bra fråga! I våra (min fars och mina) familjesedlar för våra Nordingråforskningar står det visserligen att han hette "Snell-Oldenburg" men det kan vara en min efterkonstruktion som bygger på släktbegrepp och namnlikhet med sonen. Men jag tycker att det har mindre betydelse. Varför skulle annars en båtsmansson kalla sig Oldenborg om han inte på något sätt fått reda på släktskap med dem som bar på detta namn i Stockholm? Kanske fadern till Christian August d.ä. i något skede av sitt liv haft anledning att ta reda på var hans son blev av och gett sig tillkänna exv. brevledes till sina bröstarvingar i Nordingrå?

Du ”tycker att det har mindre betydelse” om släktforskning grundas på fakta eller på lösa antaganden. Jösses.

Nu har jag åtminstone funnit en andrahandskälla, Centrala soldatregistret, som anger Oldenborg som Christian August Snells släktnamn. Uppgiften bör som alltid kontrolleras mot originalkällan (som jag inte hittar digitaliserad).

https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx

379
Christian August Oldenburg född 1810 kallas för soldatnamnet Snäll i Nordinggrå
Nordingrå (Y) AI:8 (1837-1845) Bild 332 / sid 329 (AID: v122016.b332.s329, NAD: SE/HLA/1010140)

Sonen Christian August född 1838-03-08 kommer som vuxen att kalla sig Oldenburg

Javisst, men det är inte svar på min fråga.

Christian August döptes den 5 september 1810, på Allmänna BB där han fötts den 1 dito:

Allmänna barnbördshuset (A, AB) F1aa:19 (1810-1812) Bild 580 (AID: v484817.b580)

I Allmänna barnhusets rullor har Christian August inget efternamn, inte heller i Nordingrå husförhörslängder förrän 1828 när han blir kronobåtsman med namnet Snäll. Under detta namn gifter han sig 1833 och dör 1857.


Av hans barn är det, såvitt jag kunnat finna, bara Christian August, f. 1838 och båtsman, som är noterad med namnet Oldenborg i senare husförhörslängder/församlingsböcker, annars Lejon.
Erik Gustaf, f. 1834 och sjöman, kallar sig Norberg.
Margreta Johanna f. 1841 heter Snäll när hon konfirmeras.
Johan Petter, f. 1843 och fästningsfånge, kallar sig ibland Sandberg (moderns namn), annars Norberg.
Carl Wilhelm f. 1851 är antecknad ”(Snäll) Nordberg”.


Så frågan kvarstår:
Enligt vilken källa hette Christian August d.ä. Oldenburg?

380
Barnhusgossen/båtsmannen Christian August f. 1810 – enligt vilken källa hette han Oldenburg?

381
Ekeby / SV: Johan Jönsson Wallmark
« skrivet: 2023-10-16, 13:01 »
Om det undgått dig – se här biografi över Johan Wallmark samt flera av hans tecknade kartor (förhandsvisning, under Innehåll) i Avsnitt 30 sidorna 152–155 i ”Trollhättans äldre kartor” av Lars Myrén:
https://books.google.se/books/about/Trollh%C3%A4ttans_%C3%A4ldre_kartor.html?id=OjwO0AEACAAJ&redir_esc=y

I ”Strengnäs stifts herdaminne, Fjärde delen” nämns bland andra komministern i Ekeby Jöns Wallmark med hustru och barn. Sonen Johan sägs ha varit en ”snäll mechanicus” som ”tog mycken del i byggandet af Trollhättans slussverk”.

https://interlinearbooks.com/literature/swedish/reader/strengnas-stifts-herdaminne-fjarde-delen

382
Ekeby / SV: Johan Jönsson Wallmark
« skrivet: 2023-10-16, 11:10 »
Paret hade inga bröstarvingar, enligt bouppteckningen efter hustrun, daterad 18 februari 1801. Efterlevande make satt i orubbat bo, enligt inbördes testamente.
Selebo häradsrätt (AB, D) FII:6 (1800-1808) Bild 26 / Sida 24 (AID: v147838.b26.s24)

Bouppteckningen efter Johan Wallmark gjordes (7 juni 1802) på anmodan av (hans systrar) änkefruarna Christina och Magdalena Wallmark. Där framgår att kvarlåtenskapen skickats till Örebro.
Selebo häradsrätt (AB, D) FII:6 (1800-1808) Bild 123 / Sida 122 (AID: v147838.b123.s122)

383
Ransberg / SV: Detta kan jag inte läsa...
« skrivet: 2023-10-15, 23:15 »
Ordet som Staffan satt inom parentes ska nog i stället vara penning, syftande på den penningsumma man fick i samband med att man lät värva sig; värvningspenning(ar).

384
affskrift
//
Förtekning på framledne Factoren och Borgaren
Herr Lars O: Lindbergs och dess äfwen afledna
Änka fru Maria Barbara Lindbergs /: född
Westman :/ uti Lundby befinteliga qwarlåtenskap
och ägendom nembligen:
                 Inventarium.
                Fast ägendom.
Tre åttondels mantal förmedlat uti Frälse
Hemmanet Lundby Klåckaregården uti
Lundby by Lundby Sokn och Östra Hisinge-
Härad beläget, är inkiöpt och aflat under
äcktenskapet, enligt köpebref af den 5 Julii
1781 och utwärkat fastebref derå af den 21
Junii 1783, som med derå befinteliga hus
och åbyggnader samt förbättringar, anses
wärdt wara _______________________ 1000.
Tresextondels mantal uti förmedlade Fräl-
sehemmanet Lundby Litsegård uti förbemäl-
te Sokn och Härad belägit är obebygt, hwil-
ket sålunda tilkommit, at Hemmans-
brukaren dersammastädes Swen Hult-
ström medelst behörigen uprättat och be-
wittnat kiöpebref af den 9 Aprill år
1785, afstådt skatte och besittnings-rätten
och samma dag igenom transport å det
förpantnings bref hwilket framlidne Han-
delsmannen Petter Ekman den 8de Julii
1782 meddelt, frälse rättigheten derå
äfwen til aflidne Lindberg öfwerlåtet, som
således jemwäl aflinge är, och skattas wärdt  200.

385
Hagshult / SV: Magnus i Hagshult
« skrivet: 2023-10-15, 18:58 »
Magnus
visat
ricktig
Attest af
d. 7 Octobr.
1785 från
Jönköping.

386
Gillberga / SV: Hjelp til å tyde husförhörslängd
« skrivet: 2023-10-14, 16:13 »

Om äktenskapsledighet är intet kändt eller nämdt   Kristiania 25/6 84

Personen har, såvitt jag förstår, inflyttat från Kristiania angivet datum utan flyttbetyg eller med ofullständigt fyttbetyg.

388
Tidersrum / SV: Dödslängd för Måns Hansson (1713)
« skrivet: 2023-10-13, 23:46 »
1713
(den) 17 Febr: blef Krögaren Måns Hanßon i Årteflo död, och
begrofs den 22 ejusdem med tilbörlig heder, efter han wäl
lefwat 76 åhr.

389
Fasterna / SV: Fasterna HL 1814-1820, s. 120, rad 6
« skrivet: 2023-10-12, 08:24 »

I marginalen står möjligen en förkortning för Inhyses Piga. Namnet var Catharina Malena Andersdotter. Inflyttad från Rimbo 1820. Haft smittkoppor.

Födelseorten är antecknad som Fasterna men församlingsnamnet var Esterna fram till 1797 då Fasta införlivades och namnbytet skedde.
Catharina Malena var född 7/3 1795 i Storbolet i dåvarande Esterna. Dotter till frälsebonden Anders Andersson och hans andra hustru Catharina/Cajsa Clasdotter (vigda 27/12 1794).

Fasterna CI:2 sid 180

Födelseåret kan nog vara rätt noterat första gången i husförhörslängden, även om sista siffran lätt kan misstas för en sexa. Sen blev det definitivt 1796. Familjen utflyttad till Rimbo 1798.
Esterna AI:5 (1790-1806) uppslag 37 och 125

390
Kaijsa var namnet, enligt bouppteckningen, inte Layla. Kajsa är ett smeknamn för Karin som är en nordisk form av grekiska Katarina, så vilken som helst av de tre namnformerna kan stå i födelsenotisen, med stavningsvarianter som Catharina, Carin, Cajsa.

391
1806
Född september 24, döpt 27
Dejan Kjersti Björn-
rams Dotters Sohn
Pahl    Modren 38 år
gammal

GudMor: Bobergs Hustru. Testes
Hans Pålsson och Jons Nilsson
Pigan Anna Assars Dr
------------

G(ossen) Påhl Andersson med rätt födelsedata finns (utan modern) i Barkåkra AI:3 uppslag 75 (AID: v97790.b810.s75) – utflyttar till Höja pastorat.

392
Högby / SV: Läshjälp dödsorsak
« skrivet: 2023-10-11, 12:11 »
Hernia ingui-
nal(is) incar-
cerata

= inklämt ljumskbråck

SCB-utdraget finns i bättre kvalitet hos RA:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0032482_00988

393
Missade gossens dödsnotis – jo, där står att Per Nilssons son Abraham uti Melösa dödde av rödsoten, 1½ år gammal.

394
Barnets namn är Abraham. Om han nu var bror till Lars, Ingeborg, Kajsa och Anna, så var han avliden utan bröstarvingar innan bouppteckningen efter modern gjordes.

395
Äldre ord L - Ö / SV: Medling
« skrivet: 2023-10-11, 00:40 »
Här kan du läsa om skilsmässor genom tiderna – i slutet av artikeln, under mellanrubriken ”Skilsmässa genom domstol 1915”, hittar du vad som gällde för paret i Borgholm 1936:
https://slakthistoria.se/slaktforskning/arkiv/skilsmassor-i-arkiven

396
Enskilda barn / SV: Planmark, Maria
« skrivet: 2023-10-10, 18:57 »
Margareta Christina Planmark f. 25/10 1796 i Jakob och Johannes.
Gift 16/4 1827 i Storkyrkoförsamlingen med skomakargesällen Carl Gustaf Ahlbom f. 1805.
En son Carl Erik Rudolph f. 1828 dog 1829.

Jakob och Johannes CIa:19 sid 240
Storkyrkoförsamlingen EIa:7 sid 67

Skomakaränkan Margareta Christina Ahlboms mantalsuppgifter, i Adolf Fredrik
1835 med två döttrar och en lärgosse:

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M3510010729_150dpi.pdf
1845 med yngsta dottern och en inneboende timmermansänka Christina Nyström (släkting på moderns sida?) :
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4510021156_150dpi.pdf

Änkan Margareta Kristina Ahlbom f. Planmark inskrevs på Sabbatsbergs fattighus 1879 och dog där 18/2 1886, av ålderdom.
Sabbatsbergs fattighus B:4 sid 1
Sabbatsbergs fattighus F:4 bild 35 (AD)

397
Enskilda barn / SV: Planmark, Maria
« skrivet: 2023-10-10, 15:50 »
Lars Fredrik (Planmark) Plan f. 2/2 1794 i Jakob. Gardist nr 13 vid 2. Livgardet. Fick avsked 1820, uttog betyg 1825. Därefter skriven i Svea livgardes församling till sin död 3/5 1829. Dödsorsak: ”Operation efter förkylning”. Ogift.
Jakob och Johannes CIa:19 sid 173
Göta livgardes församling AIa:1 (1811-1820) sid 52
Göta livgardes församling AIa:2 (1821-1830) sid 346
Svea livgardes församling AIa1:33 (1828-1837) sid 11
Svea livgardes församling F:2 sid 30

398
Enskilda barn / SV: Planmark, Maria
« skrivet: 2023-10-10, 13:21 »
PS.
Bouppteckning 2/5 1821 efter Anders Planmark:

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:418 (1821) sid 591 (AID: v223057.b6270.s591)

Där framgår att Maria Charlotta hade två äldre syskon:

Lars Fredrik Plan, gardist vid 2:a Kungliga Livgardet, 26 år
Margareta Christina Planmark, 24 år

399
Enskilda barn / SV: Planmark, Maria
« skrivet: 2023-10-10, 12:46 »
Det fullständiga namnet var Maria Charlotta Planmark och hon var född 15/5 1810 i Adolf Fredrik, Stockholm. Dotter till vaktmästaren Anders Planmark ohh Maria Margareta/Greta Nyström.
Adolf Fredrik CIa:5 sid 819

Föräldrarna vigda 6/10 1793 i Jakob och Johannes, Stockholm. Anders Planmark vid lysningen antecknad med titeln Extra Besökaren wid Landttulls och Accis Kammaren i Stockholm. Han var enligt flyttbetyg bland lysningshandlingarna född 1768 i Skånela (AB). Maria Greta Nyström var enligt sitt flyttbetyg född 1769, ingen uppgift om födelseort, i en flyttlängd uppges endast Östergötland.

Jakob och Johannes EII:3 sid 139
Jakob och Johannes HVa:18 (1793) bilderna 1510–1540 (AD)

Familjen finns i mantalslängd (där makarna påstås vara födda samma dag) Adolf Fredrik 1820 sid 887, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057171_00517

Vaktmästaren och änklingen Anders Planmark dog 9/1 1821 i Adolf Fredrik, av lungsot, 52 år gammal.
Adolf Fredrik FI:6 sid 145

Dottern Maria Charlotta Planmark var enligt barnhusrullan fosterbarn i två bondefamiljer i Hammerdal från 1821 till 1824 då hon fick frisedel. Antecknat att hon 1827 fått en vinst på sin lott nr 51 i Kungliga Nummerlotteriet.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_06962.pdf

400
Sunne / SV: Sunne C13 bild 14
« skrivet: 2023-10-09, 19:26 »

Wästra Ivarsbjörke

401
Titlar och befattningar / SV: Avståndsbedömare
« skrivet: 2023-10-09, 15:37 »
Såvitt jag förstår hade avståndsbedömaren vid artilleriet till uppgift att bedöma/beräkna avståndet till fientliga mål och ge instruktioner om hur artilleripjäserna skulle riktas för att träffa dessa mål.

402
Titlar och befattningar / SV: Avståndsbedömare
« skrivet: 2023-10-09, 13:45 »
Se afstånds-bedömning i SAOB; https://www.saob.se/

403
Lerum / SV: Hjälp att tyda text på dokument.
« skrivet: 2023-10-09, 00:15 »

Genom numera lagakraftvunnen resolution den 5 mars 1945
blev den å denna karta tecknade avstyckningsplanen godkänd
av Länsstyrelsen i Älvsborgs län; betygar Vänersborg i lands-
kansliet den 11 maj 1945.

                                         På tjänstens vägnar:
                                            (namnteckning)
Utan avgift.

404
Hornaryd / SV: Drev (G) LIb:1 (1635-1690) Bild 1620 / sid 307
« skrivet: 2023-10-08, 20:43 »

Det bör ju vara en del av JJ:s inkomster av försålda skinn. Såg även ”mårdepenningar” nånstans i samma volym, tyvärr glömt var.

405
Medelplana / SV: Karl Fredrik Larsson f. 26/6 1860 i Medelplana
« skrivet: 2023-10-08, 20:08 »
PS.
Här artikel om arbetarbostaden Kärrgården, Karl Fredrik med familj omnämnd i listan över boende i huset:

https://kinnekullehembygd.se/karrgarden-i-medelplana-socken/

406
Karl Fredrik var kvar i föräldrahemmet i Kjerregården (Kärrgården, Hällekis) till 1876 då han flyttade till Bosgården. Därifrån till Västerplana 1877.
Medelplana AI:11 (1871-1879) uppslag 205 och 42

407
02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin / SV: Egnoia
« skrivet: 2023-10-07, 10:05 »
Femton personer dog på Vadstena hospital 1880, ingen av dem av någon orsak som ens liknar ”egnoia”. Detta enligt SCB-utdraget ur hospitalsförsamlingens dödbok (i originalboken saknas dock dödsorsakerna).
Vilken är din källa? Mannens namn och dödsdag?

408
Piteå / SV: Information sökes om Michael Wilhelm Sjöblom
« skrivet: 2023-10-06, 17:07 »
Ja, Margaretha, det är en riktigt tråkig ovana som du bör upphöra med. Det är enkelt:
  • Lämna ditt redan publicerade inlägg orört.
  • Skriv ett nytt när du har något mer att meddela.
Tack!

409
Kverrestad / SV: Kverrestad
« skrivet: 2023-10-06, 16:16 »
1735
den 26 Januarii döptes Jöns Håkons och hustru Magretha Pehrsdotters
barn och dotter Ädela af Södra Qwärresta, som war född den 22 hujus.
Bar Barnet Bengta Larß Mårtens af Norra dito, faddrar woro
Nils Hansson, Anders Swänsson, Anders Raßmusson, Hans Håkonsson, alla
af Södra Qwärresta och drängen Mårten Håkonsson af Öfrebys och hustru
Anna Pehr Nilsson af Qwärresta.

410
Piteå / SV: Information sökes om Michael Wilhelm Sjöblom
« skrivet: 2023-10-06, 14:01 »
Michael Wilhelm Sjöblom var född 1821-07-27 i Killingsnäs, Grundsunda (Y). Son till torparen Emanuel Sjöblom och Anna Catharina Sikström.
Grundsunda C:3 uppslag 25
Grundsunda AI:3 (1820-1835) uppslag 225 – här finns även Emanuel Sjöbloms föräldrar; Mikel Mikelsson och Beata Mårtensdotter.

Michael Wilhelm Sjöblom och Catharina Christina Dahlbäck vigda 1845-10-26 i Maria Magdalena (A).
Maria Magdalena EIII:1 uppslag 54

411
Ann-Britt,
skräddarsonen Per f. 15/5 1778 i Sätra i Edebo hade en bror Olof f. 18/8 1775 som kallade sig Sätterberg/Zetterberg när han flyttade till Stockholm 1795.
Se mitt inlägg här:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=194675.msg1658927#msg1658927

412
Låstad / SV: Vart flyttar Jonas Larsson ?
« skrivet: 2023-10-05, 18:30 »
Herende

Härene, Norra (R) eller Södra (P)

413
20) Engelska / SV: Dödsorsak Ancestry
« skrivet: 2023-10-05, 15:27 »
Övre raden, primär dödsorsak:
Carcinomatos = allmän spridning av metastaser i kroppen

Nedre raden, sekundär orsak:
carcinoma of breast = bröstcancer

414

af styng och häfvelse

hävelse = uppsvällning, svullnad; (sjuklig) utvidgning (av ett organ)
SAOB

415
Lars Erik född 15 dec. 1820 i Kalvö, Ösmo. CI:6 sid 3.  AID: v94769.b50.s3
Föräldrarna Erik Larsson och Catharina (Cajsa) Andersdotter.

Obs! Lars Erik från Kalvö var inte far till Lars Magnus Larsson. För att hitta rätt Lars Erik Ersson måste man ta den långa, säkra vägen.

Enligt födelsenotisen (Västerhaninge CI:8 (1850-1861) Bild 190 i AD, handpag 30) var Lars Magnus född 2/5 1853 vid Häringe.
Hans föräldrar Lars Erik Ersson och Greta Lovisa Olsdotter var, enligt husförhörslängd, båda födda i Ösmo socken, han 30/10 1820. Familjen (man, hustru och hustruns son i förra giftet) kom till Västerhaninge från Ösmo 1852:

Västerhaninge (AB) AI:15 (1851-1855) Sid 5 (AID: v94529.b120.s5)

Vigda 24/10 1852 i Ösmo:
Drängen Lars Erik Ersson i Storbacken och änkan Greta Lovisa Olsdotter i Pettersberg.

Ösmo (AB) CI:6 (1820-1856) Sid 361 (AID: v94769.b1860.s361)

Här nedan kan brudgummen Lars Erik Ersson följas från Storbacken hela vägen tillbaka till sin födelse. Till att börja med anges han vara född 30/10 1820. Den uppgiften visar sig så småningom vara ändrad från 30/10 1822. Ännu tidigare saknas födelsedagen: 1822  /10. Men födelseorten blir samtidigt preciserad till Ö.fors. Till slut kan konstateras att 30/10 1822 är rätt födelsedag, och Överfors i Ösmo rätt födelseort.

Ösmo AI:17a (1851-1855) Sid 10 (AID: v94736.b140.s10)
Ösmo AI:17a (1851-1855) Sid 6 (AID: v94736.b100.s6)
Ösmo AI:16a (1841-1850) Sid 126 (AID: v94733.b1320.s126)
Ösmo AI:16a (1841-1850) Sid 129 (AID: v94733.b1350.s129)
Västerhaninge AI:14 (1846-1850) Sid 37 (AID: v94528.b460.s37)
Ösmo AI:16a (1841-1850) Sid 40 (AID: v94733.b450.s40)
Ösmo AI:16a (1841-1850) Sid 42 (AID: v94733.b470.s42)
Ösmo AI:15a (1836-1840) Sid 40 (AID: v94730.b440.s40)
Ösmo AI:15a (1836-1840) Sid 84 (AID: v94730.b880.s84)
Ösmo AI:14a (1831-1835) Sid 84 (AID: v94727.b870.s84)
Ösmo AI:14a (1831-1835) Sid 61 (AID: v94727.b640.s61)
Ösmo AI:13a (1826-1830) Sid 82 (AID: v94725.b870.s82)
Ösmo AI:11a (1817-1826) Sid 241 (AID: v94722.b2480.s241)
Ösmo CI:6 (1820-1856) Sid 11 (AID: v94769.b90.s11)

416
Floda / SV: Jenny A
« skrivet: 2023-10-04, 16:49 »

417
Floda / SV: Jenny Amalia Hasselberg
« skrivet: 2023-10-04, 16:46 »
Familjen inflyttad från Svartå Bruk i Finland:
Sala stadsförsamling (U) AI:20b (1876-1885) uppslag 371

418
Östra Vemmenhög / SV: Läshjälp Dödsnotis den 26 jan 1752
« skrivet: 2023-10-04, 13:13 »
Det var två begravningar den 26 januari 1752 – jag gissar att du menar den övre notisen, eftersom den nedre inleds med Dito Dito.

Den 26 Januarij begrofs Jöns Gunnarsons
och hustru Bengta Nils dotters lilla
doter Ingar, som dödde den 20 Januarij
af 4½ åhrs ålder.

419

Arteriosclero-
sis + Cardioscle-
rosis + para-
lysis cordis


420
Gladsax / SV: Dödsorsaken oklar
« skrivet: 2023-10-04, 01:02 »
Dödsorsaken slag (slaganfall) var mycket vanlig och kunde anges vid plötsliga dödsfall i alla åldrar, även vid späda barns död. Ersattes på 1900-talet med dels hjärtförlamning, dels hjärnblödning.

Efter misshandel till döds skrevs i dödboken ihjälslagen eller dräpt eller mördad.

Med stickfluss avsågs akuta andningsbesvär eller kvävning. Beskrevs på 1800-talet som ”en genom kvävning vanligtvis hastigt dödande sjukdom, bestående i onaturlig blodstockning till lungorna” (SAOB).

Det är oftast vanskligt att försöka ”översätta” de gamla sjukdomsnamnen till specifika nutida diagnoser. De förra är namn på symptom – om orsakerna visste man föga eller intet, och samma eller liknande symptom kan förekomma vid olika sjukdomar.

421
Sankt Nikolai (Storkyrkoförsamlingen) / SV: Inflyttning 1855
« skrivet: 2023-10-03, 21:36 »
Kort resumé av hennes senare öden, om du vill ha den – annars får du blunda ;)

Carolina Ulrika Bergfalk blev kvar på adressen, även efter broderns död, enligt mantalsuppgifterna:

1860
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M6002010342_150dpi.pdf
1870
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M7001020373_150dpi.pdf

Samma adress, nu gift med handlanden Carl Johan Örtegren:
Storkyrkoförsamlingen AI:118 (1870-1871) sid 38
Familjen utökad med sonen Thore Carl Gustaf f. 1871:
Storkyrkoförsamlingen AI:134 (1874-1875) sid 37

Sedan kan du följa familjen i rotemansarkivet: 
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx
Kort flytt 1884 till Stora Gråmunkegränd 3. Carolina Ulrika blev änka 1900, dog 8/1 1926.

422
Malm / SV: Malm, Signe Kristina
« skrivet: 2023-10-03, 20:55 »
Se lysningsbok Högalid (A, AB) EI:12 (1937) Bild 2190 / Sida 392 (AID: v254384.b2190.s392)

423
Sankt Nikolai (Storkyrkoförsamlingen) / SV: Inflyttning 1855
« skrivet: 2023-10-03, 20:15 »
Carolina Ulrika Bergfalk inskrevs i Storkyrkoförsamlingen 17/11 1855, utskriven från Örebro 13/7. Adressen i Gamla stan: 5 Stora Gråmunkegränd, i kv Pyrænæus 2.
Och där finner man destillator och fastighetsägare A G Bergfalk med fru, barn och tjänstefolk, bland de senare pigan Carolina Ulrika.

Storkyrkoförsamlingen AI:62 (1855-1856) uppslag 19

424
Våda
Drunknat


425
Ed / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-10-03, 12:27 »
1728
Den 20 octob döptes Soldatens And: Mörmans och
hust: Kerstins i ängrud Soldatstugu kallad ingrid
Test: Jonas Klåckare Biör Högman Hust Kierstin i
ängerud och hust: Kierstin i Tufverud.

426
Gladsax / SV: Dödsorsaken oklar
« skrivet: 2023-10-03, 11:20 »
1829
Augusti 15 Dog hastigt i Örneberga, hos Åboen Jöns
Hansson på No 3, i dess och Ola Månssons
närvaro, Torparen Pehr Nilsson ifrån Sten-
åckra, 66 år 7 månader gammal, utan tvifvel af
stick-fluss eller slag, begrafningen skedde
den 21 augusti.

427
1835
Gifte Drängen Nils Olssons Hustru Anna Cajsa Nilsdotter från
Mellösa, död d. 7 Oct. af vådelig händelse under
sin sjöresa från Mönsterås till Borgholm, ef-
ter en lefnad 19 år 5 mån. 2 dagar.

Bredsättra (H) C:2 (1747-1832) Bild 205 / Sida 397 (AID: v37368.b205.s397)

I husförhörslängden (längst ned på sidan) står drunknad d. 7 oktober 1835 på återresan från Mönsterås.
Bredsättra (H) AI:2 (1832-1838) Bild 83 / Sida 150 (AID: v21721.b83.s150)

428
Furuby / SV: Furuby C1:6 bild 99 s. 187
« skrivet: 2023-10-02, 00:01 »
Dödsdatum var fel men hänvisningen rätt:
Johannes Nilsson f. 18260421 i Sjösås dog 18711104 i Furuby av vattensoth.

429
Discussions in English / SV: Translation of cause of death
« skrivet: 2023-10-01, 19:29 »
Död af vådlig händelse 26/9 34.
Dead by misadventure/in an accident on Sep 26, -34.

430
Västra Skrävlinge / SV: Jan Rickard Hansson?
« skrivet: 2023-10-01, 17:24 »

Typograf Karl Hansson och hans hustru Hedvig Viktoria Hansson (vigda 1916 2/6) blev föräldrar till ett gossebarn som föddes på Malmö Allmänna sjukhus den 19 juni 1939. Attest om födelsen skickades till Västra Skrävlinge församling 20/6. Se SCB-utdraget:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040754_00603

Västra Skrävlinges födelse- och dopböcker är inte digitaliserade efter 1923, men i SCB-utdraget 1939 finner man Jan Rickard med föräldrar. Dopdatum saknas här, för det var inte SCB intresserad av:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040754_00179

431
Häggenås / SV: Lite läshjälp, Eric Ersson
« skrivet: 2023-10-01, 16:48 »
Dödsnotiserna är inte införda i kronologisk ordning, så det är tveksamt om dödsåret var 1766 eller 1767.

Den 12 april dödde drängen Erik Erßon
i Qwickgården i en hufwudswulnad och be-
grofs den 19 ejusdem, lefwat sachtmodeligen
i 23 år och 3 månader.

432
Det kan det nog. Åtminstone ser gårdsnamnet ut att börja med Qw.

433
Olof från Sättra hade en lillebror Per f. 15/5 1778 som troligen också kallade sig Zetterberg, enligt detta inlägg från 2019:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=75953.msg1504350#msg1504350

434
Per Modigs son Olof Persson utflyttade från Järinge, Edebo, till Söderby 1797.
Kom från Söderby till Spånga 1798 och var då förlovad med pigan Stina Larsdotter.
Kom med hustru Stina från Spånga till Karlskyrka 1808.

Edebo (AB) AI:2 (1770-1778) AD-bild 170 / sid 327
Spånga (A, AB) AI:7 (1790-1801) AD-bild 130 / sid 249
Karlskyrka (AB) AI:5 (1800-1820) AD-bild 114 / sid 110

Admittera betyder släppa fram/in; tillåta någon att få eller undergå något. I detta fall admitterades Olof till nattvarden; konfirmerades.

Har du funnit Olof Zetterbergs och Christina Norströms vigsel?

435
Husie / SV: Tacksam hjälp med födelsenotis Elsa
« skrivet: 2023-09-30, 18:54 »
Anno 1704 Dom Cantate* Christnadeß Hans Larsons pigebarn,
nomine Elsa blef född till werlden den 12 Maij kl. 6 efter
middag Susceptrix Elsa Broor Persons Testes etc (svårläst)

* söndagen den 15 maj

436
Malm / SV: Malm, Signe Kristina
« skrivet: 2023-09-30, 18:21 »
Signe Kristina Malm var född 19/8 1887 i Maria, Stockholm. Hon ägde en tobakshandel på Maria Prästgårdsgata 27. Frånskild 12/3 1940.
Gift 26/9 1943 med Per Reinhold Lindblad f. 18/5 1878 i Norrbärke. Han står som köpman och deltagare i hustruns affär. Paret bodde 1945 i Bromma. Skilda 16/11 1950.
Signe Kristina Lindblad f. Malm gifte sig inte igen. Hon dog 23/10 1978 i Högalid, Stockholm. Sista adressen var Hornsgatan 94, 3 tr.
Sveriges befolkning 1940, 1945, 1950
Sveriges dödbok

437
den 10 Nov. begrofs
Änkan Märet
Olofsdr i [--]-
gården, som
dödde den 16 Oct
i magsiuka
lefvat 79½ år


438
Vrigstad / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2023-09-30, 17:28 »
brostsiuka (bröstsjuka)

440
Häggenås / SV: Erik Eriksson, läshjälp
« skrivet: 2023-09-30, 14:56 »
1762
den 28 Februarii dödde i en swår sweda i
kroppen och begrofs den 14 Martii Bonden
Erik Erikßon i Österåsen lefwat gudeligen i 58 år
9 månader och 6 dagar.

441
Efter att ha kunnat utesluta övriga Olof födda i Edebo socken (AB) 1774–1776, antar jag nu att Olof (Zetterberg) var född den 18 augusti 1775 i Edebo, närmare bestämt i Sätra (Sättra) vilket nog förklarar hans senare namnval. Son till skräddaren Johan Jönsson (f. 1731) och Ingrid Johansdotter (f. 1737).
Edebo CI:2 (AID: v84557a.b1430)
Familjen i Sättra, sex barn:
Edebo AI:2 (1770-1778) sid 226 (AID: v84528a.b120.s227)
Edebo AI:3 (1779-1785) uppslag 121 (AID: v84529.b128.s121)

I nästa längd är Olof struken utan hänvisning. Hans sista husförhör i Sättra hölls 10/11 1789. Ej funnen 1789 eller 1790 i vare sig utflyttningslängd eller dödbok.
Edebo AI:4 (1786-1792) uppslag 23 (AID: v84530.b29.s23

Men i samma längd finner man under Jeringe (Järinge) hos lagman Clas Engelcrantz en dräng Olof f. 1775. Ingen notering om när eller varifrån han kommit, men första husförhöret han närvarade vid på Järinge hölls 16/6 1790. Det är också antecknat att han admitterades 1791 men i konfirmationslängden anges bara förnamnet Olof, Jeringe och husbondens namn.
Edebo AI:4 (1786-1792) uppslag 52 (AID: v84530.b58.s52)
Edebo AI:2 sid 415 (konfirmation) (AID: v84528a.b214.s415)

I nästa längd är drängen Olof noterad utflyttad från Jeringe och Edebo till Stockholm 1795.

Edebo AI:6 (1793-1806) uppslag 89 (AID: v222641.b940.s89)

I utflyttningslängden 1795, högst upp på högersidan:
Drängen Olof Sätterberg 1775, Jeringe, Stockholm.

Edebo AI:2 sid 325 (AID: v84528a.b169.s325)

Fortsättning följer i Stockholm.

442
Hallingeberg / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-09-29, 16:47 »
1772
September 22 (sista 2:an osäker)
Unge Drängen och Mjölnaren Skickelig
och Wälbeskiedelig Nils Persson wid den
så kallade Qwarnen Hafwet uti Odens-
wi Lofliga Församling, samt dottren
Sedesamma och Dygdälskande Pigan Cathari-
na Johansdotter i Kiälkestad. Morgon-
gåfwan utfästade Brudgummen skola
bestå af 30 lod Silfwer, samt 2 Duca-
ter in Specie, at förgylla med.

443
År 1739
Brita, Såldatens wid Skrämstad Erik Samu-
elsson Älgqwistz och hust. Kierstin Olofs-
dotters barn, föddes d. 12. Jan. och befor-
drades til thet Hel. dopet d. 14. dito, eller
2. Sönd. efter 13. dag. Witnen ther wid:
Olof Persson och theß hust. Margreta Benctz
dr. Äldre Lars Ers Son Lars, och thes piga
Karin Johans dr i samma by.

444
Vigseln:
Dominica 17 post Trinitatis = 17:e söndagen efter trefaldighet = den 6 oktober 1723

Brukzdrängen i Afwesta David Davidsson

445
Övriga släkter - S / SV: Sahlén
« skrivet: 2023-09-28, 20:52 »
Det finns flera släkter Sahlén med stavningar som varierat över tid (Salén, Sahlin etc). För att få veta vem som var först i din släkt med att kalla sig så, får du helt enkelt släktforska.
Om du behöver hjälp är det bara att fråga här.


446
Fägre / SV: Läshjälp med Ellen Teresia Lundell 1924
« skrivet: 2023-09-28, 20:08 »
Ordagrant:
Intagen till vård för sinnessjukdom å vård-
hemmet Lyckås Sjukhem d. 5.4.35.

447
Gårdsby / SV: Lisbet född 15 februari 1778
« skrivet: 2023-09-27, 21:53 »
Johannes Jonssons och hust Ingebors barn i lilla ulfwafall
Christnades den 15 febr. Nom Lißbet.
Dopvittnen:
[--] Hultman
Nils på Wikahult
d: Måns i Klockaregården
d: Per i Ulfwafall
hust Ingier i Stora Ulfwafall
hust Stina i Sågen
Pig. Maja på Stommen


448
Edestad / SV: Edestad (K) CI:1 (1721-1794) Bild 1800 / sid 357
« skrivet: 2023-09-27, 18:47 »
Denna Sissa Hansdotter, f. 1685 och dotter till Hans Larsson och Inger, gifte sig 1702 med Nils Jonsson i Boahaga, födde 8 barn varav 5 överlevde henne, blev änka 1726 och bodde sedan hos sonen Jon Nilsson i Boahaga.
Dog 1750 4/11, begravdes 11/11.

449
Enl. 22/11 56 inlemnadt Prestbetyg ”mycket duglig i
sina göromål, men blifvit beträdd* med otrohet
medelst mjölkförskingring” – vistas i Kittelstad.

* ertappad


450
skall undergå en-
skild skrift – har
lagt foster å lön(n)


451
Görslöv / SV: Lars Persson död 1739 - tacksam läshjälp!
« skrivet: 2023-09-27, 14:08 »
1739
Novembris
Dom 22 p. Trinit: eller den 18, begrofz Gambla Gubben
ok Rusthållaren här i Kyrckeby, Lars Persson, hvilken, uti
2½ åhrs tijd, varet så uti ålderdoms barndom, at han ingen
kunnat känna, eller något förstå ok minnas; hafver ok be-
synnerligen uti sidsta åhret waret så älendig, at han hvarken
kunnat sig röra eller vända, utan i alla måhl, måst såsom
ett barn hanteras; hafver dok lefvat i världen [--] mer
än 87 åhr. Ämbetet förättades af NS(?) Krutz(?)

453
Kisa / SV: Ord i vigsekbok om tillstånd att ingå äktenskap?
« skrivet: 2023-09-26, 22:16 »
före stadgad ålder

454
Klara / SV: Klara C1:d9 sid: 19
« skrivet: 2023-09-26, 20:52 »
Gösta Arvid f. 20/7 1909 hittar du i samma födelsebok uppslag 18, löpnr 138.
Hans mor var ogifta Hildur Emilia Maria Dahlgren f. 22/2 1884 och bosatt Tunnelgatan 3 i Klara. Hänvisning till inflyttningslängden 15/12 1903.
Gösta Arvid var född och döpt på Södra Barnbördshuset.
Han utflyttade 15/1 1914 med sin mor och yngre syster till rote 5 Adolf Fredrik – se rotemansarkivet.

455
Klara / SV: Klara C1:d9 sid: 19
« skrivet: 2023-09-26, 20:31 »
Nej, inte Gösta Arvid Dahlgren.

I sista kolumnen står att detta gossebarn föddes på Allmänna Barnbördshuset och ”dog den 20/7 09, innan det hann bli döpt”.

456
Nederkalix / SV: Vad betyder det?
« skrivet: 2023-09-26, 20:16 »

29/9 til Torne(?)
retour ≈ tillbaka, återkomna

Osäker på orten och lite förvånad över franskan.

Familjen i nästa hfl:

Nederkalix (BD) AI:4b (1817-1828) uppslag 435

457
Bjällerup / SV: Tacksam läshjälp dödsnotis 1693
« skrivet: 2023-09-26, 11:42 »
den 19 Juli döde Hans Nelssons Hustru som
bode i lilla biellerup och döde i sin
ålder 65 åhr och liger begrafven rett
föra kyrcke döran, under den lik-
stenen som hindis Mand hahr låttet
der på lagtt

458

Werlinska stiftelsen

Dödsorsakerna på svenska:
hjärnblödning
+ inflammation i hjärtmuskeln


459
Hedvig Eleonora / SV: Maria Christina Lundgren f. 1767
« skrivet: 2023-09-25, 17:46 »

Laqvayen (lakejen) Johan Fogelberg

460
Östra Tommarp / SV: Åbo på Wranarp
« skrivet: 2023-09-25, 13:51 »
Modern hette Elna Andersdotter. Familjen utflyttad till Hammenhög 1859.

461
Östra Tommarp / SV: Åbo på Wranarp
« skrivet: 2023-09-25, 13:45 »

Östra Tommarp (L) AI:11 (1856-1863) uppslag 82

462
Boda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-09-25, 13:39 »
I tidigare källor är namnet tveklöst Kuse – här kan jag, vid jämförelse med skrivarens övriga h och s på sidorna, inte se att det står annat än Kuhl. Men smednamnet Kuse bar han nog ändå. :)

463
Gunnilbo / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-09-25, 13:13 »
Obs! Tolkade efternamnet fel. Modern hette enligt rotemansarkivet Rut Emma Kristina Hultberg och var född 14/8 1896 i Arvika. Hon vistades en tid 1921 med sin dotter hos Sällskapet Barnavård på Kungsholmen i Stockholm. Dottern utskrevs samma år till Gunnilbo, modern till Saltsjöbaden.

464
Gunnilbo / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-09-25, 12:56 »
Utan förkortningar:

På grund av meddelande från Pastors Embetet i Gustav Wasa, Stock-
holm antecknas vara fader till det af Rut Emmy Hultling
födde barnet Rut, f. 27/6 1920, detta enligt eget lagstadgat er-
kännande den 27/5 20.

465
Boda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-09-25, 12:46 »
1759
Mästersmeden Olle Eriksßon Kuhl, som lefwat
med hust Sara från Michaëlis tid 1731*,
til den 16 Januarii 1759, 59 åhr gammal, död
af torr wärk, begrofs den 28 Januarii.

* osäker på 3:an

466
Gränna / SV: Johan Johansson + Maria Nilsdotter
« skrivet: 2023-09-24, 21:31 »
Johan Johansson, Jaen Jaensson, Jan Jansson, Johannes Johannesson är varianter av samma namn. Vilken som användes berodde helt på den som skrev.

467
Södra Sandsjö / SV: Södra Sandsjö A1:13 s. 120
« skrivet: 2023-09-24, 21:21 »
sterbhusdelegare

dömd för 2. resan brännvinsförsäljning
vinter Tinget 53.

468
Karlshamn / SV: Tolkning_läshjälp Bouppteckning
« skrivet: 2023-09-24, 20:29 »
Sjökaptenen Kristoffer Sjöström var gift med den avlidnes dotter Juliana Maria Holmqvist.

”… men som” (den avlidnes son) ”Hattmakaren Kristoffer
Holmqvist uppgaf, att fadren några år före döden och allt
dittils åtnjutit sitt underhåll hos mågen Sjökapten Sjöström,
hwilken äfwen bekostat begrafningen, fanns något till upp-
teckning icke att uppgifva. Till bevis härom warder det-
ta meddeladt.”

Carl Holmqvist hade alltså bott hos (dottern och) mågen sedan flera år och försörjts av honom.

469
Ja, Sönne (okänt namn för mig).

470
Den 8 Augustij blef Hans persons hustru i Legeved förlöst med
een dotter om afftonen klockan 8 och den 16 Augustij
Christnad här (i) fielkinge kyrka wed nampn Kestena.
Sisa per Jönsons i vanneberga bar henne till
dopet, faddrarne voro desse +(svårläst)

En av faddrarna var Per Anderson.

471
Den gamla Pigan Margeta Johansdr Matts Johanßons HustruSyster* I Öfwer-
säfne är född i Österunda och Miölkebo 1646. parentes Johan Thomßon och
Hustru Brita Persdr. Döpt och undervisad i föräldrahemmet**,
sedan warit i tienst hoos sin Käre Broder och andra här i
församblingen. Nu på the sidsta 16 åhren, sedan hon (inte?) orkat tiena, hållit sig
för sig sielf inhyses stilla och fromt, och ifrå Kyndersmessan warit siuk.
Och såsom hon i wälmachten brukat sine Christendoms medel; altså
under sin siukdom låtit sig trösta af guds ord och den heliga nattvarden. afled
i Thorßdags 8 dagar, sedan hon lefwat i tu och 50 åhr.

* svägerska
** Ungefärlig översättning av latinet.

472
Svenarum / SV: Dödsorsak och bostad
« skrivet: 2023-09-23, 18:58 »
Fattigstugan, rödsot

473
Kyrkås / SV: Lite läshjälp, tack
« skrivet: 2023-09-23, 16:38 »
Föräldarna var Anders Smed och Sigrid Nilsdotter.
Bland dopvittnena kan möjligen urskiljas Iwar Persson, Hustru Brijta Ifwars(?) i Siön och Hust Anna -- i Fiäl.

474
Gränna / SV: Johan Johansson + Maria Nilsdotter
« skrivet: 2023-09-23, 16:19 »
Vid vigseln 26/10 1760 var drängen Johan Johanssons hemvist Reaby Norregård och pigan Maria Nilsdotters var Ahlviken.
Gränna C:6 sid 21

Britas äldste bror Johan var född 9/11 1761 i Nyarp:
Gränna C:6 sid 265

De övriga syskonen antecknade under Nyarp får ju förmodas vara födda där, de också. Men kontrollera i födelseboken, så du får exakta datum.

475
Gränna / SV: Johan Johansson + Maria Nilsdotter
« skrivet: 2023-09-23, 14:20 »
När ortregister saknas får man helt enkelt bläddra sig fram till rätt gård.

Det framgår inte var föräldrar eller barn var födda. Noteringarna gäller husförhören. Exempelvis anger förkortningarna pr. resp abs. efter namnen (under Nyarp) att mannen och de tre äldsta barnen närvarade vid husförhöret medan hustrun var frånvarande.

Under Reaby Södragård kan på den ganska kladdiga sidan utläsas att hustrun Maria Nilsdotter är död (struken) och änklingen omgift med Anna Nilsdotter som inflyttat från Askarp (också i Gränna landsförsamling). Vilket visar sig stämma efter koll i dödbok och vigselbok:


Gränna C:7 sid 645
1783, nr 58
den 6 Dec: afled, den 14 dito begrofs
Hustru Maria Nilsdotter
i Reaby Söregård, af lång-
sam och swår gickt-swullnad, 44 år gammal.

Gränna C:7 sid 10
1784, nr 25
den 28 Dito (december) Enko- och dannemannen
Jaen Jaensson i Re-
aby Söregård och Pigan
Anna Nilsdr i Askarp.

476
Skrivaren har haft en del svårigheter med stavningen.

Cardioarterio-
sclerosis +
Hypertrophia
prostatae +
Nephrolithiasis +
Haemorrhagia
           cerebri


åderförkalkning +
sjukligt förstorad prostata +
njursten +
hjärnblödning

477
Erska / SV: Var föddes Maja Jonsson?
« skrivet: 2023-09-22, 14:23 »

I de äldsta skrifterna står Holmäng Lång som födelseort och i de yngre Lena. Vilket stämmer?


I Västergötland angavs ofta moderförsamlingen i ett pastorat som födelse- eller utflyttningsort etc, även om personen i fråga var född i eller utflyttade till någon av annexförsamlingarna.

Från omkring år 1500 till och med 1881 var Långared annexförsamling i pastoratet som omfattade Lena, Bergstena, Fullestads och Långareds församlingar. Lena var alltså moderförsamlingen, varför det i Västergötland var helt korrekt att ange Lena som Maria/Maja Jonas-/Jonsdotters födelseförsamling trots att hon var född i annexet Långared.

Samma sak med hennes flyttning till Mellby efter vigseln i Långared. Hon flyttade närmare bestämt till (Stora) Mellbys dåvarande annexförsamling Erska.

En del kyrkböcker kunde vara gemensamma för alla församlingarna i pastoratet.

478
Erska / SV: Var föddes Maja Jonsson?
« skrivet: 2023-09-22, 13:40 »
Holmängen 1773–1783
Jonas Jonasson med hustru Anna Svensdotter och dotter Maria:

Långared (P) AI:2 (1760-1783) Bild 97 / Sida 185 (AID: v44130.b97.s185)

Holmängen 1783-1789
Jonas Jonasson struken (död 16 oktober 1784, se Lena F:1 bild 10 sid 13), efterlämnar änkan Anna Svensdotter och barnen Maria f. 1773, Johanna f. 1775, Britta 1778 och Petter f. 1780. Änkan gifter om sig med Anders Carlsson (vigda 26 december 1785, se Lena E:3 bild 18).

Långared (P) AI:3 (1783-1798) Bild 6 / Sida 3 (AID: v44131.b6.s3)
Holmängen 1790–1798
Dottern Maria struken med anteckningen: gift och bortfl: till Melby.

Långared (P) AI:3 (1783-1798) Bild 53 / Sida 97 (AID: v44131.b53.s97)

Drängen från Mellby Mathes Larsson och pigan från Holmängen Maria Jonasdotter vigda 14 oktober 1792. Vigselboken gemensam för pastoratet:

Lena (P) E:3 (1762-1850) Bild 25 (AID: v55446.b25)

Stora Ryet (Ryd)
Mattes Larsson med hustru Maja Jonsdotter och barnen Catharina, Pehr och Brita.

Erska (P) AI:1 (1785-1797) Bild 28 / Sida 47 (AID: v43359.b28.s47)

479
Trelleborg / SV: Trelleborg CI:1 b.21 / s.17
« skrivet: 2023-09-21, 13:34 »
Efter jämförelse med skrivarens J och övriga H tyder jag lysningsparets namn som Knut* Hans(son) och Kirstin Hendricz d(otter).

* eller möjligen Kurt

480
Gränna / SV: Johan Johansson + Maria Nilsdotter
« skrivet: 2023-09-20, 23:43 »
Enligt Britas födelsenotis bodde familjen i Nyarp, och finns också där i Gränna AI:8 (1775-1789) sid 373 (RA handpag sid 268).

Noterat där att familjen 1776 flyttat till Reaby Söregård (Södragård) – se samma volym sid 436 (RA bild 227).

481
Fjärås / SV: Oluf Larsson - Qwarnåhs
« skrivet: 2023-09-19, 09:37 »
1760
den 11 Martii
dödde mycket hastigt, genom följande olycke-
lika händelse, gifte mannen Oluf Lars-
son från Qwarnåhs: nemligen: Han war i följe
med en sin Son, med hästar och släde borth-
kjörd i sitt gärde at hemföra något brän-
sle; och tå han, under påläsandet*, skulle
bära en björketopp till släden föll han
omkull med bemälte trä ofwanpå honom, hwar
wid blodet språng löst och så starkt ige-
nom näsa och munn utflöt, at han,
utan at kunna tala ett enda ord,
inom några få minuter afled. Hade
warit gifft med sin qwarlämnade
Hustru, Anna Lars dotter på 16de åhret,
och aflat tilsammans 5 stycken Söner,
som alla lefwa. Hans ålder war
41 åhr och 3 wekor. Begrofs den 16 dito.
––––––
* pålassandet

482
Kristianstad / SV: Dödsorsak Kristianstads lasaretts?
« skrivet: 2023-09-18, 23:07 »

Det står Nephritis chron(ica).

483
Utan förkortningar:
Enligt lagstadgat erkännande den 31/5 22 fader till det gossebarn, som fötts den 24/4 22 (folio 7:2945)
av Laura Andrea Wallman, Broddgatan* 47
Medling den 18/10 1921 av vice Pastor L----.
Äktenskapet upplöst genom domstols utslag den 12/1 1924,
som vunnit laga kraft den 1/2 1924 enligt meddelande
från Kungliga Statistiska Centralbyrån den 12/2 1924

* senare stavning Bråddgatan

484
Häggenås / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2023-09-18, 19:51 »

af Håll och styng

485
fr. Häggenås. I hans attest står att han gifvit äktenskapslöfte år en piga i Hammerdal
fl. tillbaka till Häggenås

lemnat attest om
svag Xstendom

486
Floda / SV: Carl Thor
« skrivet: 2023-09-17, 15:54 »
Det står ingenting om medalj eller Göta kanal. Det står att avskedade soldaten Carl Thor blev änkling 1847 och att han var gratialist, det vill säga fick ekonomiskt understöd efter avslutad krigstjänst.

487
Nr 515 Carl Gustaf Oldbergs intagningshandlingar:
Allmänna barnhuset E5B:53 (1864) Bilderna 4200–4250
(AID: v788612.b4200)

Här framgår att gossen remitterades till barnhuset av fattigvårdsnämnden, att den fattiga, ogifta modern Maria Mathilda Oldberg hade sökt tjänst på barnhuset som amma men saknat tillräcklig mjölk, att hennes förra arbetsgivare Christina Hagtorn var villig att ta henne i sin tjänst igen om barnet intogs på barnhuset, och att Carl Gustaf var född och döpt i Maria Magdalena församling (CIa:15 uppslag 116. Dopvittnen var modern och änkan C Hagtorn.)

Där finns också ett intyg, daterat 8 juni 1864 och undertecknat av kyrkoherden i Maria Magdalena, att ogifte cigarrarbetaren Carl Olsson Dahlberg, född den 4 juli 1836, avlidit den 2 juni 1864.
Oklart om detta intyg hamnat bland Carl Gustaf Oldbergs handlingar av misstag eller vilken relation Dahlberg i annat fall hade till modern/barnet.

488
Varnhem / SV: Varnhem C:1
« skrivet: 2023-09-17, 12:17 »
I tur och ordning:

i Wäbergia (Väberga)

i Ledzg(ården)
Skarkiet
(Skarke Ledsgården)

i Ledsg
(ården) Skarke

ifr Dikaretorp wid Backa

489

Handlingarna finns digitalt hos Arkiv Digital, och bilder ur rullorna över utlämnade barn finns sökbara på Stockholms stadsarkivs nätsida:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/

Rulla över späda barn, barn nr 515, innehåller i detta fall inte mer än namn, nummer samt intagnings- och utlämningsdatum:

Allmänna barnhuset (A, AB) D2BA:16 (1863-1866) Bild 1340 (AID: v749461.b1340)

Här bild ur barnhusrulla över utlämnade barn, barn nr 9263:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/02_09263.pdf

490
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Hjälp med dödsorsak
« skrivet: 2023-09-17, 00:38 »
Hur skriver man ett nytt (eget) inlägg hittar bara scar på ...
Tack på förhand

Logga in och följ instruktionerna under fliken Hjälp.

491
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Hjälp med dödsorsak
« skrivet: 2023-09-17, 00:16 »
Självmord, skjut-
ning med slaktmask

Legal besiktning 31/10; intet hinder för begravning
enligt länstyrelsens resolution som ankom 6/11


Statistiska Centralbyrån (SCB) H1AA:2559 (1926),
utdrag ur Kärrbo dödbok, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0032398_00624
–––––

I ditt SCB-utdrag (vilken församling?) står:
Självmord,
skott i huvudet
med slaktmask

492
Norra Strö / SV: Straffad för stöld?
« skrivet: 2023-09-16, 21:01 »
afstraffad för stöld år 1831.

Var domen ska sökas beror på var brottet begicks. Han är antecknad inflyttad från Åsum 1831.

Norra Strö – Östra Göinge häradsrätt
(Norra) Åsum (L) – Gärds häradsrätt
(Södra) Åsum (M) – Färs häradsrätt

493
Norra Åsum / SV: Måns Lundbeck f 1784-10-18 Norra Åsum
« skrivet: 2023-09-16, 20:38 »

Ryttaren Påhl Lundbecks
i Åsumstorp Son Måns
af modren Kjersti
Lars doter. 30 åhr.

Susc: Bengta Österbergs
i Åsumstorp, Fadd: Rytte
Nils Österberg ibidem och
Hans Kjerstensson i Åsum.

494
Ja, det är samme man. Hans födelsedatum ändrades från 20/4 till 29/4 i Stockholm.
Oftast skrevs han bara Johan Zetterberg men ibland med båda förnamnen, till exempel här:

Kungsholm AIa:51 (1855) sid 241

I Allmänna arbetsinrättningens kyrkböcker är det, som jag skrev ovan, antecknat att han var född i Svennevad och gift med Anna Margareta Zetterberg.

495
Ellen Emilia Andersson, daughter from Torp Nolgård in Hassle parish.

Drunkning
Sinnesförvirring
dränkt sig

=
Drowning
Mental abberation
drowned herself

It happened near the harbor of Mariestad on Jan 4, 1916. Her body was found on Apr 4, 1916 and was buried in Hassle Apr 14, 1916.

Mariestad F:4 p. 164 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00074745_00167

496
Här följer en redogörelse för vad jag kunnat belägga vad gäller Johan Herman Zetterbergs mor och eventuelle far.

Obs!
1. Det finns en del födelse- och andra uppgifter som jag inte lyckats verifiera och de står därför med (kursiv stil inom parentes).
2. Stavningen Zetterberg används konsekvent här även om det ibland står Setterberg, Sätterberg etc i källorna.


Johan Hermans blivande moder Anna Greta Andersdotter vigdes 2/12 1827 i Hedvig Eleonora med stalldrängen Erik Zetterberg f. (16/4 1796 i Falun). Av lysnings- och vigselnotisen framgår att bruden varken hade någon förälder eller bror som var i livet.
Hedvig Eleonora EII:5 sid 90

Enligt en attest bland lysningshandlingarna, utfärdad 1/11 1827 av pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora, var pigan Anna Greta Andersdotter f. (29/10 1801 i Högby på Öland) och inflyttad (från Högby 1816).
Hedvig Eleonora HVa:57 Bild 4920 (AD)

Paret finns sedan i Svea artilleri, där Erik Zetterberg dog 12/5 1832. 
Svea artilleriregementes församling AIa:9 (1823-1830) sid 348
Svea artilleriregementes församling AIa:10 (1831-1841) sid 110

Änkan Anna Greta/Margareta Andersdotter Zetterberg utskrivs till Hedvig Eleonora 12/7 1834. Det visar sig nu att hon har två barn; Carl Ephraim (f. 28/3 1825) och Sophia Helena (f. 6/8 1827) – barnens födelsedata enligt moderns uppgift. Änkan men inte barnen inskrevs i Hedvig Eleonora 19/11 1834.
Svea artilleriregementes församling AIa:10 (1831-1841) sid 263
Hedvig Eleonora BIa:6 uppslag 138

Den 17/7 1839 utskrevs batterihantverkaränkan Anna Margareta Zetterberg (f. 1801 29/10 på Öland) och hennes oä son Johan Herman f. 1838 8/12 i Stockholm till Finland:
Hedvig Eleonora BIIa:7 uppslag 12

Någon gång 1844–1849 återkom mor och son från Finland med pipfabrikören Johan Zetterberg, som uppges vara född 1809 29/4, och ytterligare två barn: Carl Oscar f. 1841 2/7 och Frans Joseph f. 1844 15/2, båda födda i Nagu församling i landskapet Egentliga Finland.
Enligt Hiski föddes gossarna angivna datum vid Pipfabriken i Kjeldinge by i Nagu. Moder hushållerskan Anna Greta Zetterberg, 40 resp 43 år vid sönernas födelse. Ingen uppgift om fader.
Familjen utskrevs 24/7 1849 från Hedvig Eleonora till Ulrika Eleonora/Kungsholm. Antecknat i utflyttningslängden att Johan Zetterberg och änkan ”ärna med hvarandra ingå äktenskap”.

Hedvig Eleonora BIIa:8 uppslag 184
https://hiski.genealogia.fi/historia/indexr.htm
–––––

Den f d gardisten och pipfabrikören Johan Peter Zetterberg var född 20/4 1809 i Svennevad (T). Föräldrarna var betjänten/taffeltäckaren Olof Zetterberg vid Skogaholm och hans hustru Christina Norström, död 10/5 1828 i Hedvig Eleonora.
Familjen kom till Svennevad från Stockholm 1808, flyttade 1816 till Ed (S) och därifrån till Hedvig Eleonora, Stockholm, 1823.

Svennevad C:6 sid 228
Svennevad AI:9 (1806-1811) uppslag 238
Ed (S) AI:8 (1822-1826) uppslag 162
Hedvig Eleonora BIa:3 uppslag 51 – noterat att sonen Johan Peter bor på Kungsholmen.

Han var livgardist i Stockholm 1829–1835, redan då med födelsedatum 29/4. Utskrevs från Göta livgarde till Kungsholmen 8/8 1836. På Kungsholmen återfinns han 1838 i kv Päronträdet 1, Hantverkargatan 29. Där bor samtidigt en änka Anna Margreta Zetterberg med födelsedag 21/4 1801, som möjligen är densamma som ska föda sonen Johan Herman i december, vilket i så fall gör Johan Peter Zetterberg till hans ganska trolige fader. Där bor också kakelugnsfabrikören Olof Hjalmar Åkerlind, som paret ska återvända till så småningom.
Göta livgardes församling AIa:3 (1831-1840) sid 396
Kungsholm AIa:34 (1838) sid 199

Johan Zetterbergs mantalsuppgift för 1860 – hela familjen samlad. Arbetsgivaren är kakelugnsfabrikören Åkerlind.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M6007011335_150dpi.pdf

Johan Zetterberg vistades tidvis på Allmänna arbetsinrättningen, ”Dihlströmska”, på Södermalm. Första gången 1866, sist utskriven 1874. Det är noterat att han var född i Svennevad och gift med Anna Margareta Zetterberg.

Allmänna arbetsinrättningen A:1 (1859-1869) uppslag 312
Allmänna arbetsinrättningen A:3 (1870-1905) uppslag 400
–––––

Mycket återstår att utforska, men nu sätter jag punkt här.

497
Jag har sedan igår forskat vidare i Johan Hermans anor och återkommer med en sammanställning, förhoppningsvis i dag.

498
Varnum / SV: Var flyttar hon?
« skrivet: 2023-09-14, 22:05 »
Men till Nysund kom hon inte. Hon flyttade till Rudskoga i stället:
Rudskoga (S) AI:22 (1866-1870) uppslag 202
Rudskoga (S) AI:23 (1871-1875) uppslag 205 – till Visnum 1872

499
Varnum / SV: Vart flyttar hon?
« skrivet: 2023-09-14, 21:47 »
Till Nysund. Syns något bättre i hfl (åtminstone hos AD).
Varnum (S) AI:22 (1866-1870) uppslag 86

500
Nyinflyttad som E M Erngren:
Uppsala domkyrkoförsamling AIa:8a (1836-1840) uppslag 144

Sidor: [1] 2 3 ... 44