ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Maud Svensson

Sidor: [1] 2 3 ... 45
1
Sorunda / SV: Fördelsmannen Carl Olof Andersson
« skrivet: 2024-05-27, 18:54 »
tilltalad för olaga tillgrep; aflöst derför 13/10 46.

2
Mo / SV: Födelsebok
« skrivet: 2024-05-26, 10:26 »
Det står att han var född i Orsa.

3
åhr 1701
Hyttön
(i Älvkarleby)

4
Döde och Begrafne åhr 1737:
35.  Maj d(en) 8 Begrofs g(amle) Per Olofson i Nymyra som afsomna-
de d(en) 29 April i åldern 69 åhr.

Älvkarleby C:1 (1730-1759) uppslag 99

5
siuk och ofärdig

död d(en) 29 April åhr 1737

6
Maria och hennes tvillingsyster Brita föddes den 9 oktober 1770 i Gesta Mellangård.
Fadern Nils Olofsson f. 1736 (hfl) dog där 3/8 1773.
Modern/änkan Brita Persdotter f. 1739 (hfl) gifte om sig med Johan Persson f. 1749 (hfl) som dog i samma gård 14/6 1791.
Brita Persdotter dog 20/2 1822 i Gesta Mellangård.

7
Man får försöka följa Jan Jansson (JJ) bakåt. Här så långt jag kommit i Toresund i dag:

Vigseln med Maria Nilsdotter ägde rum i Toresund 1793 27/12. Han var då dräng i Gesta Mellangård, hon dotter i samma gård. Deras äldsta dotter Brita Catharina föddes där 1794 10/10. 1795 flyttade familjen till Alsängen (AI:6 uppslag 281).

Till Gesta Mellangård hade JJ kommit från Salby, till Salby från Sallnäs, till Sallnäs från Harby. Det är först 1787 i Harby (AI:6 uppslag 204) som man finner honom med åtminstone ett födelseår (1768) men även där saknas uppgift om födelseort.

8
Torparen Jan Jansson i Långkärr dog den 14 december 1817 av ”håll och sting”, 49 år 5 månader gammal.
Strängnäs lands- och stadsförsamlingar AIc:6 (1815-1820) uppslag 84
Strängnäs lands- och stadsförsamlingar F:1 (1774-1856) uppslag 93

9
Holm / SV: Holm, Christina
« skrivet: 2024-05-22, 19:11 »
There is a note there that I don't understand, but this is the last trace I have found of her. Can someone read what it says or what it means?
obefR = Obefintligas register

Here she is listed from 1883, line 36:

Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIII:1a (1883-1890) sid 213

10
Larv / SV: Efterlysning
« skrivet: 2024-05-22, 12:49 »
Om du nu inte redan sett det: I Edsvära (R) AI:24 (1876-1885) uppslag 49 (Fattigstugan) finns antecknat att ”F.d. skolläraren Zellén har uppgifvit sig vara fader till dessa barn”, alltså till bland andra Reinhold. Här finner man också Johanna Karlsdotters dåvarande make Johan Linderot dömd för 2:a resan stöld 1869 och avförd ur längden 1882, och makarna blev lagligen skilda samma år.
Carl/Karl Zellén/Sellén och Johanna Karlsdotter gifte 13/4 1883 och flyttade samma år till Hudene, där Johanna dog 1886 och änklingen gifte om sig 1887.
Hudene (P) AI:10 (1883-1895) uppslag 256

11
Oscar / SV: Utan husförhör?
« skrivet: 2024-05-22, 00:44 »
Det finns minst lika mycket information om Erik David Karlsson med familj i Oscars inflyttningslängd 1916 som man annars hade fått i församlingsboken. Har du läst allt?
Oscar BI:11 uppslag 190

På vänstra sidan:
Lodrätt i marginalen är antecknat att familjen utflyttat 1925.
Ovanför namnet Karlsson har namnet Björkedal lagts till.

På högra sidan, om Erik David Karlsson:
Enligt lagakraftvunnen dom 22/6 16 antecknad i Kungsholms födelsebok
såsom fader till Erik Arvid f. 24/1 1916 i Kungsholmen
af Tjänarinnan Johanna Konstantia Jansson”
.
Och:
Enligt Kungl. Maj:ts resolution av den 18 juni 1925 hava makarna Karlsson erhållit bifall
till ansökan om antagande av släktnamnet Björkedal
”.

Jag antar att du vet att Erik David Karlsson Björkedal varken var konfirmerad eller döpt och att hans äktenskap med Ebba Wendla Kristina Strömberg var borgerligt.

Adressen i Oscar var Karlavägen 46 – se bild:
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/154

I Oscars utflyttningslängd 1925 (BII:28 sid 29) är bara Erik David Björkedal med son antecknade, utskrivna 31/12 till Klara församling.
Men i Klara inflyttningslängd (BI:67 sid 28) finns även hustrun med. Adress Tunnelgatan 19. Notering om mannens död 1955 och om sonens äktenskapsbetyg 1940.

Johanna Konstantia Jansson f. 31/7 1886 i Åker (D) med sonen Erik Arvid finner du i rotemansarkivet, 9 resp 2 poster.

12
Oscar / SV: Utan husförhör?
« skrivet: 2024-05-21, 19:38 »
Rotemansarkivet är inte till någon hjälp i detta fall, eftersom rotarna i bland annat Oscars församling saknas i nätupplagan.

Se i stället Oscars inflyttningslängd – flyttlängderna brukar vara frikostiga med extra uppgifter och hänvisningar.

13
Nej, det är fel gubbe. Anders Johan Petersson f. 1823 28/6 var inte gift med Anna Lena Johansdotter utan med en Johanna Andersdotter. Se till exempel Rumskulla AI:13 uppslag 138.

Den Anders Johan Petersson, som 25/10 1845 gifte sig med Anna Lena Johansdotter i Hässleby, var född 1823 25/8 i Rumskulla. Föräldrarna var inhysesmannen, klensmeden Peter Fahrman och Maja Jonsdotter i backstugan Petersborg på Hamra ägor.
Rumskulla C:5 uppslag 195


Familjen i backstugan Pet(t)ersborg kan lätt följas i Rumskulla husförhörslängder.

Vid vigseln 1845 står Anders Johan Petersson som bonddräng i Hamra af Rumskulla socken.

Hässleby (F) CI:2 sid 355

Under Hamra i Rumskulla finner man honom också, utskriven till Hässleby 1845 och med korrekt födelseuppgift; 1823 25/8.
Rumskulla AI:10 uppslag 230

Men i Hässleby får han genast fel födelsedag: 23/8, och det felet följer med till hans död 1878.
Hässleby AI:7 uppslag 137
Hässleby AI:12 uppslag 491

14
Virestad / SV: Virestad C:2 (1753-1771) Bild 90 / Sida 160
« skrivet: 2024-05-21, 12:29 »
1766
augusti 3 (döptes) Christina Elisabeth född den 27 (juli)
Fadren, Mäster Nils
Weberg, modren
Anna Christina Au-
lænia i qwarnatorp

Herr magister Jonas Bergenholts
Sergeant Leonhard Boring
Fru Magdalena Montelia
Jungfru             Boring.

15
Lösen ( + Lyckeby) / SV: Läshjälp Döda
« skrivet: 2024-05-21, 11:01 »
Notisen närmast under möllaren Söderbergs upptar ett samma dag begravt och icke namngivet ”qwinfolk” som dött i Lyckeby fängelse, ålder 30 år.

I de följande notiserna nämns inte Söderbergs hustru, däremot två andra Höijer/Höyer:

Den 27 maj begravdes änkan Agneta Höyers son Äskel Friedrik, 1 år.
–––
Den 2 juni begravdes inspektor Friedrik Höyers dotter Anna Friedrika, 3 år och 5 månader.
–––


16
Odarslöv / SV: Odarslövs nattvardslängd 1709
« skrivet: 2024-05-20, 22:26 »
Ja, Isaak Pährsson var namnet på drängen.

17
Måhlberg / Målberg / SV: Måhlberg i Stockholm
« skrivet: 2024-05-20, 16:48 »
Efter närmare granskning vill jag nog påstå att faderns efternamn var Mählberg/Mälberg snarare än Måhlberg.
Hans patronymikon var Eriksson, enligt dottern Elisabeths födelse- och dopnotis den 19 resp 22 februari 1756. Familjen ska då ha bott i Wendan (Vändan) i Össeby. Bland dopvittnena finner man skogvaktaren Erik Mählberg/Måhlberg från Täby socken och en Anders Andersson i Löfhagen.

Össeby (AB) C:1 (1695-1771) Bild 58 / Sida 52 (AID: v94790.b58.s52)

Se familjen 1755 i Össeby AI:1 sid 23:
Anders Mälberg f. 1724
Hustrun f. 1723
Son Anders f. 1751
noterade utflyttade till Garn och Löfhagen.

18
Måhlberg / Målberg / SV: Måhlberg i Stockholm
« skrivet: 2024-05-20, 15:22 »
Anders Måhlbergs och Margreta Andersdotters dotter Christina föddes den 3 februari 1760 i Löfhagen i Garn.
Garn (AB) C:1 (1694-1772) uppslag 136 (AID: v84991.b140.s136)

Observera att Össeby var moderförsamling i pastoratet Össeby och Garn från 1500-talet fram till 1838, då den förra församlingen införlivade den senare och Össeby-Garns församling bildades.
Vallentuna är en annan församling och den utgjorde eget pastorat fram till 1961.
Dessa församlingar finns i Stockholms län, men inte ”i Stockholm” med vilket avses endast Stockholms stad.

19
Åkerblom / SV: Åkerblom
« skrivet: 2024-05-19, 12:35 »
Olof Åkerbloms hustru/änka kan följas vidare:

Västra Vingåker AI:6a uppslag 260
Västra Vingåker AI:7b uppslag 279 – noterad änka
Västra Vingåker AI:8b uppslag 261
Västra Vingåker AI:9b uppslag 261 – ”har sitt tillhåll i Floda”
Västra Vingåker AI:10b uppslag 282 – utskriven till Floda 1834

20
Du fann inte familjen på sid 271 utan på uppslag 107 i AI:23b. Som jag förklarade ovan är det fastighetsnumret som står högst upp på uppslagets vänstra sida, på den högra finns sidnumret.

Familjen flyttade till p. 57 III:2 – se uppslag 57 i AI:23h.

Sonen Karl Johan Andersson flyttade 1898 till Fjelie. Där började han kalla sig  Palmblad. Han återvände till Gävle 1900 och utskrevs därifrån till Norra Amerika 1903.

Gävle Heliga Trefaldighet (X) AIIaa:4 (1896-1919) uppslag 1295
Fjelie (M) AI:11 (1881-1900) uppslag 44
Fjelie (M) AIIa:1 (1900-1917) uppslag 48
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AIIaa:10 (1896-1920) uppslag 3615

21
Familjen flyttar från fastighet nr 326 i I:1 (kv I, 1:a avdelningen) i stadens västra del, uppslag 204 i Gävle Heliga Trefaldighet AI:21b.

De flyttar till fastighet nr 41,44 i II:1, också i västra delen, se
uppslag 327 i Gävle Heliga Trefaldighet AI:21d.

Därifrån utflyttade till St Nicolai i Stockholm 1884.

22
Västerbotten / SV: Dorotea
« skrivet: 2024-05-18, 08:31 »
Utan förkortningar och med vaktmästarens namn på rätt ställe:

enligt Kongliga HofRättens Utslag af 19/2 1845 för slag å sin Moder dömd till Tjugoåtta /28/ dagars
watten och bröd, uppenbar Kyrkoplikt,
och offentlig afbön inför
Rätta; har undergått watten och
bröstraffet enligt Waktmästare Joh. Lindströms å
Länshäktet intyg af den 12/8
1845.

undergick Kyrkoplikten
i Dorothea Kyrka den 31
Augusti 1845.

23
Arnäs / SV: Jonas Reinold Gimbergson
« skrivet: 2024-05-17, 13:57 »
Undergått 20 dagars fängelse vid
vatten o bröd 1852 för det han
utprånglat mynt, som han afvetat
vara falskt, enligt Svea HofRätts
dom d. 9 aug. 1852.

24
Läshjälp / SV: Hvad er dødsårsagen
« skrivet: 2024-05-17, 10:39 »
af frås:&swuln.

av frossa och svullnad

25
12 Företag / SV: Svenska turistföreningen 1910-tal
« skrivet: 2024-05-17, 08:23 »
STF:s arkiv 1885–2005 förvaras av Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FRA%2F730309

26
Hallingeberg / SV: Nån som kan hjälpa mig tyda detta?
« skrivet: 2024-05-15, 11:55 »
1702
11 Maj Christnadeß Jahan* Larsonß
och hustru Kierstin Jönßdåtters
barn i Stormbo Jon.
Gudfaddrar Larß i Stormbo
Oluf i Rumma
Jan i Hummelsta
Jacob Pärson
Gudmödrar Mester Staffanß hust:
i Swartsmöria
Bengtz Hustru i Ankar
s(r)um, Anna Biörns
dåtter  Gunnil
----dåtter.


Hallingeberg (H) C:2 (1689-1720) Sid 143 (AID: v38966.b75.s143)

* Jahan är liksom Johan m fl en kortform av Johannes.

27
Odarslöv / SV: Odarslövs dödbok 1765
« skrivet: 2024-05-14, 12:04 »
Källan framgår inte men det står Elna Bothels, så jag förmodar att Botelsdotter var hennes fadersnamn.

28
Odarslöv / SV: Odarslövs dödbok 1765
« skrivet: 2024-05-12, 10:59 »
Ja, men med stavningen Mätta Pær Pærs.

29
Kristine / SV: Vigsel 1937
« skrivet: 2024-05-12, 10:44 »
Lysnings- och vigselbok 1932-1943 för den svenska avdelningen av Kristine/Christinæ församling finner du i Göteborgs Kristine EIII:8. 

Om församlingen:

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_Kristine_f%C3%B6rsamling

30
1876
Lysning nr 2
Jonsson Gustaf Alfred Dr: i Tyresta Öhag Sn, 49 14/7
Carlsson Augusta Wilhelmina Åfva, 52 19/11
Lysningsdagar: 7. 14. 21./6 (juni)
Skriftl. bifall af Modren A. C. Carlsson. Rörstrand
Vigsel: Juli 3


Brudgummen var dräng i Tyresta i Österhaninge socken – se (AID: v94868.b2040.s194)
Bruden var piga på Åfva gård i Tyresö – se (AID: v84362.b1080.s105)
Paret utflyttade till Danvik-Sicklaö 1876.

31
up(p)syningsmän

32
dr(äng) Swen Erikßon

33
Själevad / SV: Sara Johanna Lindström
« skrivet: 2024-05-09, 10:07 »
Det var dottern Christina (1851–1853) som Sara Christina/Stina Johansdotter mördade. Motivet till dådet antecknades i Spinnhusets kyrkobok:
Hon ville gifta sig
med en dräng, men
som hennes 1850
(!) föd-
da doter var dertill
ett hinder, så skra-
pade hon phosforn
af 2 buntar tänd-
stickor och gaf bar-
net in, hvaraf det
dog.


Hennes andra dotter Sara Johanna f. 1853 uppfostrades av fattigvården (i Själevad), enligt samma källa:

Kriminalvårdsanstalten i Norrköping DIIId1:5 (1847-1854) Bild 1310 / Sida 125 (AID: v219071.b1310.s125)

Spinnhusets stamrulla DIIIa1:9 (1854-1866) är inte digitaliserad men om fånge nr 4095 Sara Christina Johansdotter finns uppgifterna i avskrift här:

https://ep.liu.se/databases/fangrullar/dbrecord.aspx?id=29401

34
Biskopskulla / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-05-07, 22:16 »
Hilda Josefina Carlsdotter dömd 14/2 1878 av Stockholms rådhusrätt till fem års straffarbete ”för å helgdag föröfvadt barnamord”. Hon var tidigare ostraffad.
Stockholms stads rannsakningsfängelse (AB) D4A:26 (1878) Bild 370 (AD) fånge nr 37

Den 18/2 flyttades hon till fängelset på Norrmalm. Hon kunde inte läsa när hon kom dit men fick undervisning i fängelsets skola, ”i hvars 2 klass hon vid afgången var”. Hennes uppförande var gott och hon frigavs 18/2 1883, till Stockholm.
Centralfängelsets på Norrmalm kyrkoarkiv AIa:13 (1872-1878) uppslag 276

35
Yxnerum / SV: Torpen Weimar och Filipsdal
« skrivet: 2024-05-05, 21:38 »
Hembygdsföreningen kan säkert hjälpa dig:
https://yxnerumshbf.se/

36
Wijk i Torsåker

37
Titlar och befattningar / SV: Vad gör en krigsfiskal
« skrivet: 2024-05-05, 13:23 »
Om personen inte på goda grunder kunde antas ha omkommit en specifik dag (till exempel i fartygsförlisning eller naturkatastrof av något slag) fastställde rätten en dödsdag: det år och den sista dagen i den månad som personen senast hört av sig till sina anhöriga eller på annat sätt bevisligen visat sig vara vid liv.

Jag rättar mig själv:

… fastställde rätten en dödsdag: det år och den sista dagen i den månad som personen senast hört av sig till sina anhöriga eller på annat sätt bevisligen visat sig vara vid liv + tio år.

38
Int: d 15:
Decemb:

= datum för moderns kyrktagning
24
år gammal

= moderns ålder

39
Västerlövsta / SV: Hildur Viktoria
« skrivet: 2024-05-05, 00:45 »
Nej Leon,
man läser inte alla böckerna sida upp och sida ned.
Man följer metodiskt en person/familj i husförhörslängder/församlingsböcker, flyttningslängder samt födelse-, vigsel- och dödböcker. Med flera källor.

Om jag förstått rätt har du inte hunnit bekanta dig med mycket mer än födelseböckerna än så länge, så jag tror att du skulle ha stor nytta av en bra lärobok i släktforskningens grunder och metodik. Ditt närmaste bibliotek bör kunna plocka fram flera böcker av det slaget.

40
Bankekind / SV: Födelsedatum?
« skrivet: 2024-05-05, 00:24 »
Ett fel i en husförhörslängd upprepades inte sällan i bok efter bok till och med dödsnotisen. Det var ju ingen som kollade uppgifterna – och den närmast berörda hade ingen insyn och visste förmodligen inte själv att hon var bokförd med fel födelsedag.

41
Bankekind / SV: Födelsedatum?
« skrivet: 2024-05-04, 23:58 »
Jag instämmer.
Även i utdraget till SCB uppgavs hon född den 25 april.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0036446_00119

Runt en månad mellan födelse och dop var inget ovanligt vid denna tid (se övriga notiser).

42
Västerlövsta / SV: Hildur Viktoria
« skrivet: 2024-05-04, 22:47 »
Leon,
du har samma möjlighet som alla andra att läsa kyrkböcker yngre än 110 år hos Riksarkivet. Det enda du behöver göra är att – precis som du gjort här i Anbytarforum – skapa ett kostnadsfritt användarkonto:

https://sok.riksarkivet.se/skapa-anvandarkonto

43
Titlar och befattningar / SV: Vad gör en krigsfiskal
« skrivet: 2024-05-04, 22:27 »
Ansökan om dödförklaring av försvunnen person kunde (och kan) endast göras av nära anhörig/arvinge och blev aktuellt när ett arv skulle skiftas.

Det dröjde vanligen minst fem år mellan ansökan och dödförklaring, under vilken tid upprepad annonsering skedde i Post- & Inrikes Tidningar för att ge den försvunna möjlighet att ge sig till känna.

Om personen inte på goda grunder kunde antas ha omkommit en specifik dag (till exempel i fartygsförlisning eller naturkatastrof av något slag) fastställde rätten en dödsdag: det år och den sista dagen i den månad som personen senast hört av sig till sina anhöriga eller på annat sätt bevisligen visat sig vara vid liv.

Många försvunna blev aldrig dödförklarade av det enkla skälet att ingen anhörig ansökte om detta. I församlingarnas böcker över obefintliga kan man se att personer strukits som förmodat avlidna när 100 år passerat sedan deras födelse, men det är inte detsamma som dödförklaring som kräver domstolsbeslut.

44
Norra Solberga / SV: Läshjälp Zacharias 1709
« skrivet: 2024-05-02, 23:06 »
den 20 Octob. Christnades hemma i Huset för des svaghetz skull An-
ders ZachrisSons och des hustrus Ingred Larsdrs barn uti
Glimminge födt den 18 Octob. och kallades i dopet _ _ _ _ Zacharias
Faddrarna Bror Nilßon och Anders Perßon i Glimminge
Sväns hustru Kirstin Håkonsdr ibid. Piga Maria ibid.

45
Säters landsförsamling / SV: Greta Stina Larsdotter
« skrivet: 2024-05-02, 16:44 »
Erik Bergmans hustru Greta Stina Larsdotter var enligt Säter AI:23 uppslag 176 född 1828 15/5 i Hedemora.
En Greta Stina född detta datum finner man i Hedemora CI:9, landsförsamlingen, bild 71 (AD). Oäkta dotter till pigan Greta Jansdotter i Ingvallsbenning nr 5. Greta flyttar med dottern hem till sin mor i Lerviken i Säter i november 1828 – Säter AI:19 (1821-1831) uppslag 202.

46
Alma Vilhelmina Gustafsdotter f. 7/4 1879 uppges vara född i Vassända när hon 1896 utflyttar från Naglum till Kristiania, Norge.
Vassända-Naglum (P) AI:16 (1893-1901) uppslag 459

Men genom att följa henne bakåt har jag kunnat konstatera att hon var född i Vänersborg som 'oäkta' dotter till Sofia Andersdotter (densamma som jag nu ser att även Åke funnit).

Se även här:

Vänersborg (P) AI:26 (1870-1881) sid 330 – med modern
Vassända-Naglum (P) AI:13 (1870-1882) sid 52 – med modern i hennes föräldrahem
Trollhättan (P) AI:8 (1891-1894) uppslag 141 – med modern, styvfadern och halvsyskon

47
Gällersta / SV: Hilda Maria Andersson
« skrivet: 2024-05-02, 11:18 »
Inget av barnen födda efter 1881 i denna familj bokfördes någonstans förrän efter en flyttning 1889 inom Gällersta, från Eriksberg på Ökna ägor till Norra Bro ägor.
Gällersta AI:27 (1881-1885) uppslag 335
Gällersta AI:28 (1886-1890) uppslag 305 och 137

48
Sund / SV: Sund, Olaus & Per Erik
« skrivet: 2024-05-01, 15:11 »
Herr Pehr Erik Sund f. 26/6 1796 i Munktorp kom därifrån till Maria, Stockholm, där han inskrevs 12/8 1816. Han hade fått tjänst hos slaktaren Sejmer.
Maria Magdalena BI:4 uppslag 84

Enligt bouppteckningen 1820 efter fadern var Pehr Erik bokhållare, i mantalslängden (Maria norra 1820 sid 399) står han som dräng hos ovannämnde slaktare, Johan Jacob Seijmer, i nr 5 kv Haren mindre (vid Besvärsgatan).

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057180_01612

Du kan söka vidare i Stockholms stadsarkiv, se till exempel register till ”Äldre kyrkoböcker” och till Mantalslängder:

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/

49
Rogberga / SV: Justina Charlotta Karlsson
« skrivet: 2024-04-30, 18:41 »
Familjen flyttade 1940 från Rogberga till Stora Ostabygd i Daretorp. Två år senare till Furulund under Lilla Gälleberg i samma församling.
Daretorp (R) AIIa:5 (1934-1950) uppslag 240
Daretorp (R) AIIa:4 (1934-1950) uppslag 141

50
Kartor skickade med e-post.

51
Sollefteå / SV: Dödsorsak 1962
« skrivet: 2024-04-29, 18:37 »
För beställning av kopia/utdrag ur dödbok:
https://bestall.riksarkivet.se/sv/person-slaktforskning

För beställning av journalkopia eller uppgift(er) ur journal:
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/regionens-organisation/regionledningsforvaltningen/stod-och-samordning/Administration/Arkiv/

Sekretessprövning görs i båda fallen.

52
Jag kan förhoppningsvis återkomma med en sådan i slutet av veckan.

53
Allmänt / SV: Anna Sofia Andersson
« skrivet: 2024-04-29, 12:36 »
Ångarp = Agnetorp

Anna Sophia f. 17/5 1843, bondebarn från Leringen (i Agnetorp), föräldrar Andreas/Anders Andersson och Lena Jansdotter.

Acklinga (R) C:4 (1829-1856) Bild 57 / Sida 141 (AID: v26376a.b57.s141)
Agnetorp (R) AI:7 (1839-1857) Bild 96 / Sida 175 (AID: v26402.b96.s175)
Agnetorp (R) AI:8 (1858-1867) Bild 183 / Sida 174 (AID: v26403.b183.s174)
Agnetorp (R) AI:9 (1867-1876) Bild 177 / Sida 169 (AID: v26404.b177.s169)
Södra Fågelås (R) AI:6 (1865-1875) Bild 181 / Sida 172 (AID: v56467.b181.s172)

54
Tomten/fastigheten 127 b, p(agina) = sida 823 i Ronneby stadsförsamling.
Ronneby AI:49 (1880-1898) sid 823 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0058534_00829

Välkommen till forumet!


55
11 Föremål / SV: Inredningsdetalj
« skrivet: 2024-04-29, 10:00 »
Var har du sett ordet? Vill gärna ha en källhänvisning så att jag kan se om vi är överens om tolkningen. :)

56
Nils Olof Olofsson studerade juridik (jur.stud.) och hade titeln extra ordinarie hovrättsnotarie i Hudiksvalls AIIa:3d. Inflyttad från Orsa (i Dalarna) 24/5 1928.
Det du tyder som ”Norget” är hans adress i Hudiksvall: Storgat(an) 23.

Till Orsa kom han 1/12 1925 från Lunds domkyrkoförsamling.

Orsa (W) AIIa:3a (1920-1930) sid 158
Lunds domkyrkoförsamling (M) AIIa:90 (1925-1933) sid 746

57
Ekshärad / SV: Tidskrift
« skrivet: 2024-04-28, 15:50 »
Om det, som jag antar, var en drunkningsolycka och inte ”bara” ett tillbud, får du nog träffar här:
https://tidningar.kb.se/

58
Kristdala / SV: Läshjälp,, Tack
« skrivet: 2024-04-28, 15:30 »

59
17 Juridik / SV: Juridisk terminologi - sytningalön
« skrivet: 2024-04-28, 12:02 »
Verbet syta har sitt ursprung i fornsvenskan.
Se SAOB:

https://www.saob.se/artikel/?seek=syta&pz=1

60
Nye / SV: Vad dog Magnus av 1798 ?
« skrivet: 2024-04-27, 16:43 »
drunknad

Magnus Jonsson, 16, och Magnus Pettersson, 18, drunknade vid samma tillfälle.

Begge dessa
Gossar dränkte
sig mitt för Östra
Skierö under Guds
tiensten, då de
utgåt at lögia sig

61
05) Brev m. m. - 1800-talet / SV: Hjälp att tyda en textrad
« skrivet: 2024-04-27, 16:14 »
Teknar venskaptfult (Tecknar vänskapsfullt)

62
Till Kjerf.born (Kärvingeborn)

Se ortregistret i början av Grythyttan AIa:11a.

63
dito dato föddes och Xstnades Tråtzdrängen* Jonas Hog(-)
ströms och Hust: Anna Salomonsds barn wid brun(n): kallad Bengt
––––––––
* trossdrängen

64
Många hopskrivningar här som jag delat upp:

Beder til Haran för mig jag vil beja för eder bade hon (Bed till Herran för mig, jag vill bedja för eder, sa hon.)

men hon var vid sin fulla samns (sans) tils hon dog

jag hade sökt 3 Dåktorer en i vennersporg och 2 på melrud en af dem var heren (herrn) som heter Linblom

… i 10 vikor det sista.
jag jorde Det besta jag kunde

… fått lånt 100 kroner som jag är skyldig något her och der men jag är nöjd endå för det jag fik dem för det blir vel någon råd för att få betalt dem om jag får helsan.

Du får ursekta mig att jag inte

Jag skref och besvara dit bref Den 6 janiari men

skrif så snart Du får Dita bref så jag hår (får) höra något från Dig uti min stora sorg

Jag får sluta min skrifvelse med en inligsker helning (innerlig hälsning)

65
Avsked / SV: Ej återkommen från fälttåget 1814
« skrivet: 2024-04-26, 11:32 »
Enligt notering i husförhörslängden utskrevs Jonas Erik Berg till Arvika 1815, och han finns också i utflyttningslängden 26/4 detta år. Han var fältjägare.
Sunne (S) B:1 sid 69

Ej funnen i Arvika men i Stora Kil. Fältjägare.
Hustru Cajsa Ersdotter f. 1794. Son Carl f. 1815, noterad död.
Dotter Sara Lisa f. 1817, både hon och hustrun noterade döda. Jonas Erik Berg utflyttad till Fryksände.
Stora Kil AI:13 (1812-1817) uppslag 127 och 24
Stora Kil AI:14 (1817-1821) uppslag 21

66
Attmar / SV: Märta Carolina 1855
« skrivet: 2024-04-26, 10:38 »
Skalins dotter var skriven hos sina föräldrar tills hon gifte sig 20/12 1877 i Hudiksvall med bankbokhållare Hallgren. Hon är inte den Märta som söks här.

67
Tvååker / SV: Johan Albin Jakobsson
« skrivet: 2024-04-26, 10:32 »
Man behöver inte ha AD-abonnemang för att söka i kyrkböckerna! Hos Riksarkivet är det dessutom gratis:
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Johan Albins födelsenotis:
Tvååker CI:16 bild 163 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00138272_00163

Familjen i husförhörslängd:
Tvååker AI:19 (1876-1884) sid 4 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011669_00012

68
Attmar / SV: Märta Carolina 1855
« skrivet: 2024-04-25, 14:06 »
Intressant anteckning i lysnings- och vigselnotisen: bruden hade bifall av modern som var änka och av fosterfadern. Märtas mor levde alltså 1878 och hade kontakt med dottern.

Märta skulle kunna vara en syster- eller brorsdotter till någon av fosterföräldrarna – har du undersökt den möjligheten?

69
Tuna / SV: AD Tuna Y AIIa:1a (1896-1911) Bild 810 sid 69
« skrivet: 2024-04-25, 12:09 »
Betyg 6/9 1904 för häktad för förfalskningsbrott.
den 9/9 1904 af Tuna Tingslags häradsrätt dömd
till 2 månaders fängelse för förfalskning.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5/10 1905 infordradts betyg af domhafvanden Birger Malmström
(såsom dömd till straffarbete)
af Selångers Tingslags Häradsrätt den 29/9 1905 (dömd) för straffbart
tvång medelst våld (att) hållas till straffarbete i sex månader.

70
Förkortningar / SV: Förkortning "S"?
« skrivet: 2024-04-25, 11:02 »
salig

73
Förnamn - B / SV: Bjärne
« skrivet: 2024-04-23, 17:47 »
PS.
För närvarande finns det 13 personer skrivna i Sverige som har Bjärne som förnamn och 60 som heter Bjärne i efternamn.

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytaefternamn/sokhurmangasomharettvisstnamn.4.515a6be615c637b9aa413027.html

74
Census 1920 gjordes i januari, enligt
https://www.hhogman.se/us-census.htm

Uppgifterna samlades in genom dörrknackning så det vore väl konstigt om inte ett okänt antal personer förbigicks, av misstag eller på grund av att de höll sig undan.

Dahlgren var undertaker = begravningsentreprenör.

76
Ringarum / SV: Tyda text i dödlängd
« skrivet: 2024-04-23, 16:16 »
. . . och blef Påskafton igenfunnen
uti en wik af siön yxningen wid namn Trompa under
isen död liggande i lågt wattn, warande owist antingen han
med wilja eller wåda kommit i siön, men af
urtima Tingsrätten, wid undersökningen therom på
Skählbo-ö den 9 april, dömd til ärlig begrafning;
han war ock i 14 dagar förut mycket ängslig. Deß
ålder war 42 år på 13 weckor och 6 dagar när.

77
Östersund / SV: Märta Katarina 1855-03-05
« skrivet: 2024-04-23, 15:30 »
Märta Katarina Nilsson f. 1855-03-05 i Östersund kan följas framåt här:
Östersund (Z) AIa:8b (1863-1872) Bild 1300 / Sida 320 (AID: v115531.b1300.s320)
Östersund (Z) AIa:8a (1863-1872) sidorna 136, 3 och 135 – utskriven till Hallen 1872
Östersund (Z) AIa:9a (1873-1878) Bild 320 / Sida 3 (AID: v115532.b320.s3) – efter återkomsten från Hallen 1876 felaktigt noterad född där
Östersund (Z) AIa:9b (1873-1878) sidorna 379 och 304
Östersund (Z) AIa:10b (1879-1882) Bild 2190 / Sida 455 (AID: v115535a.b2190.s455)
Östersund (Z) AIa:10a (1879-1882) Bild 1660 / Sida 140 (AID: v115534.b1660.s140) – utskriven till Minnesota, Norra Amerika, 1882.

78
Spånga / SV: Spånga F1a:5 s. 77
« skrivet: 2024-04-23, 09:47 »
Myocarditis
chron.


Kronisk myokardit; hjärtmuskelinflammation.

79
Blackstad / SV: Kan nån tyda denna text?
« skrivet: 2024-04-23, 09:34 »
Andranamnet Johan saknas:

1761
Maij 29 - 31
Laggetorp
Johan Pers-
sons och Hust:
Kierestin
mates dott-
ters Son
Carl. 

80
Tjällmo / SV: Tjällmo före 1750
« skrivet: 2024-04-22, 11:26 »
De finns hos både Riksarkivet och Arkiv Digital:
Tjällmo C:2 (1697-1730) och C:3 (1730-1771)81
Maria Magdalena / SV: Maria Magdalena
« skrivet: 2024-04-22, 09:21 »
Anna Mathilda Hellström föddes 1870-06-02 (2 juni) och döptes 7 juni på (Provisoriska) Södra barnbördshuset i Maria. Modern var pigan Christina Erika Hellström, 28 år, med bostad Tullgatan 10 i Hedvig Eleonora.
Södra barnbördshusets kyrkoarkiv (A, AB) CI:1 uppslag 145

Anna Mathilda Hellström inlöstes på Allmänna barnhuset den 18 juli 1870 och växte upp i en rad olika fosterhem.

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/03_00176.pdf

Av barnhusrullan ovan och av intagningshandlingarna framgår att Anna Mathildas far var tjänstedrängen Carl Erik Johansson. Båda föräldrarna var obemedlade, modern vårdades på sjukhus för barnsängsfeber och fadern anhöll om att få in dottern på barnhuset.
Allmänna barnhuset E5B:68 (1870) bilderna 1030–1090 (AD; Arkiv Digital)

Anna Mathilda Hellström har 42 poster åren 1870–1919 i AD:s Befolkningen i Sverige. Vigseln 7/5 1893 med Sigfrid Olsson ägde rum i Enköping (EI:3 AD-bild 73).

82
Pjätteryd / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-04-22, 08:14 »
Pjätteryd C:1 sid 288

1720
Karin  Pär Jonsßons i Kråkatorpet*
Nata den 12 Maij klockan 9 för Middag  Mater (här: gudmor)
Kirstin HåkansDotter ifrån Norregården Osnaköp.
–––––––

* annat namn på Brotorpet, enligt ortregistret i Pjätteryd AI:3

83
Anno 1729
Samma dag (den 13 april) christnades Anderses barn på Gydingz-
måhla torp, wed namn Ingrid. Testes Bengt på Hästebeckz
torp, drängen Johan i Gydingzmåhla, hustru Annika
Ioidem, pigan Ingrid i l---(?)

84
Året var 1712.

Med förkortningarna utskrivna:


Dominica X post Trinitatis* som var den 24 augusti begrofs Trued
Pederßon, hvilken var född i Keflinge åhr 1634 af Ähr-
lige Bondefolk. Då han var 19 åhr gammal gaf han
sig i tiänst hoos ährligit folk där i byn uthi 6 åhr.
Sedan kom han till Lackelängia och tiänte där uthi 5(?)
åhr. Kom i Stäfje 1 åhr. Sedan kom han tillbaka till
Lackelängia och antog där gårdsbruk. Tres uxores
habuit.** Med den första lefde han uthi 12½ åhr och aflade
7 barn. Med den andra lefde han uthi 5½ åhr och
aflade 4 barn. Med den sidsta har han lefvat uthi 28
åhr och 35 veckor, och aflat 5 barn. ibland hvilka
barn allenast 1 dotter af andre kullen lefver och 1
sohn och 2nne dottrar af den sidste. Den 19 sidstlidne
blef han dödh klockan 2 effter middagen, då han lefvat
uthi 78 åhr och nogre månader.

--------------

* 10:e söndagen efter trefaldighet
** Tre hustrur hade han.

85
Främmestad / SV: Hänvisning till Nya b. s 132 '96
« skrivet: 2024-04-19, 12:26 »
Gamla (förra) boken, volym 1 sid 91 (= det gamla handpaginerade sidnumret på maskinpaginerade sid 56 i AI:9 varifrån de överfördes till nya boken).

86
Främmestad / SV: Hänvisning till Nya b. s 132 '96
« skrivet: 2024-04-19, 11:53 »
Främmestad (R) AIIa:1 (1896-1920) Bild 142 / Sida 132 (AID: v50116.b142.s132)

87
Samma dag* föd-
des uti Kullebo
qwarn mölna-
ren Israel Peterssons
och H: Gorela Lind-
grens barn kallades Johan Petter

* som barnet i notisen närmast ovanför; den 10 december

88
Odarslöv / SV: Två efternamn ur födelseböcker
« skrivet: 2024-04-18, 22:48 »
Christiansdotter, ser det ut som i båda fallen.

89
Ovansjö / SV: Matts Mårtensson Stillman
« skrivet: 2024-04-18, 00:20 »
1770
Augusti 13 död, 17 begravd
Högbo Väst(ra) by Saltp(eter) Siud(are) Matz Mårtensson Stillman
39 år 4 månad. gammal. Hetzig feber

90
Legalisering var inte detsamma som adoption.
Legalisering innebar att de (förmodat) biologiska föräldrarna till ett oä barn gifte sig vid någon tidpunkt efter barnets födelse. Därmed förvandlades barnet till äkta och fick samma juridiska ställning som barn födda inom äktenskap.

Det framgår inte vilken tid Anettes fall härrör från, men det kan vara på sin plats att påminna om att adoption inte var möjlig i Sverige före 1917 och att det under några årtionden framåt rörde sig om ”svaga” adoptioner, där de juridiska banden till den biologiska modern eller till båda de biologiska föräldrarna delvis bibehölls.

91
Leksand / SV: Leksand (W) AI:4 (1705-1735) Bild 730 / Sida 139
« skrivet: 2024-04-17, 23:15 »
Om du menar att det är din önskan att du läst rätt, måste jag göra dig åtminstone delvis besviken.

upsyns man 1712
Steenhools Anders Olson
hro Margeta Andersdr
syst. Anna Olsdotter
syst. Karin Olsdotter

93
Bernadotte / SV: Bernadotte
« skrivet: 2024-04-17, 20:09 »
Det står mycket dumheter där.

Föräldrarna till Jan Jansson Brask f. 17/2 1830 i Bromma (AB) var drängen Jan Ersson och hans hustru Anna Cajsa Olsdotter i Karsvik (under Åkeshov) :

Bromma CI:3, nr 2 år 1830
Föräldrarna: Bromma AI:9 (1827) uppslag 59
Föräldrarna med sonen 1831: Bromma AI:11 (1829-1833) uppslag 60
Familjen i Boglösa, fem barn: Boglösa AI:11 (1833-1843) uppslag 105

Paret vigdes i Boglösa (C) redan 11/3 1825. Han bondeson, hon piga i Kumla:
Boglösa C:4 uppslag 11

94
För att fullt ut förstå flera hundra år gamla texter räcker det inte alltid med handstilstolkning och ordböcker. Och det är lönlöst att utgå från sig själv och sin egen tids uppfattningar om vad som är vettigt, rimligt och logiskt.

Här gäller det en text skriven 1711 av en person född på 1600-talet. Då krävs det att man sätter sig in i de villkor som de flesta människor levde under på den tiden, hur deras tankevärld såg ut, vad de trodde på, ängslades för och försökte skydda sig mot (eller med) – en straffande gud, ett otal övernaturliga väsen, trolldom, ordens makt etc etc. Där någonstans ska nog folkets skäl att ”mummla” uppenbara sig . . .

95
Katarina / SV: Församlingsböcker i Katarina församling
« skrivet: 2024-04-17, 13:23 »
Ett långt hopp framåt, men här finns hon med make och barn, och med uppgifter som leder både bakåt och framåt:
Enköping (C) AIIa:43 (1944-1948) uppslag 965

96
Katarina / SV: Församlingsböcker i Katarina församling
« skrivet: 2024-04-16, 23:37 »
  • Kyrkbokföringen – bland annat födda, vigda, döda och inte minst flyttningslängderna som i Stockholm är mycket generösa med upplysningar.
  • Mantalslängderna.
  • Arkiv Digitals Registersök – Befolkningen i Sverige 1800–1947 med direktlänkar till källorna, Sveriges befolkning 1940–1990, med mera.

97
Göteryd / SV: Göteryd AI:4 (1800-1804) Bild 149 / Sida 139
« skrivet: 2024-04-16, 13:22 »
bortgådt utur Sochnen

fölgt med modren

98
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / SV: Vad dör lille Carl av?
« skrivet: 2024-04-16, 12:59 »
Skarl.feber = scharlakansfeber

99
som folket sig emillan mummlade = viskade om

Se mumla 3) i SAOB.

100
Yrken K / SV: Kaféidkerska
« skrivet: 2024-04-16, 08:50 »
Om det låter konstigt eller inte beror väl på ens ålder. Verbet idka används knappast i vardagligt tal numera.
 
Att vara kaféidkare/kaféidkerska innebär att idka/driva kaférörelse; inneha/äga kafé.

Svenska Akademiens ordbok:

https://www.saob.se/artikel/?seek=idka&pz=1

101
Odarslöv / SV: Födelsenotis 1778
« skrivet: 2024-04-15, 23:21 »
Frågan om ”fina” dopvittnen har ställt förr, flera gånger, och fått svar: https://forum.rotter.se/index.php?topic=131466.msg1334333#msg1334333

102
Gränna / SV: Johannes Andersson
« skrivet: 2024-04-15, 22:43 »
I Gustafs födelsenotis står följande:
Gustaf, född d. 15 döpt d. 17 (april 1833). Föräld: DanneMannen Johannes
Andersson i Sånaby och Dess hustru Brita Jonasdr 29 år gammal.

Det var inte vad som stod i din första fråga …

Är du nu helt säker på att just denne Gustaf var din mfmff? I så fall har du fått uppgifter här ovan om hans föräldrar samt far- och morföräldrar + källreferenser. Kontrollera dem.

103
Ljuder / SV: Läshjälp, anteckning i HFL 1921
« skrivet: 2024-04-15, 21:43 »
Bet. för intr. å Nannylund 21/10 21

Bet. för Nannylund 21/10 21; intogs å Nannylund 1/8 23.


Se under mellanrubrik 5. Skolor för utvecklingsstörda etc – där finns info om Nannylund, f d Smålands Idiothem, i Eksjö:

https://forvaltningshistorik.riksarkivet.se/23_Omsorg.htm

104
Odarslöv / SV: Födelsenotis 1778
« skrivet: 2024-04-15, 21:28 »
Test: Studiosus Linqvist

Fru Hofmarskinnan Eva Scharlotta Gyllenkrok (f. grevinna Bielke) – hennes make Fredrik Gustaf Gyllenkrok var hovmarskalk.

105
Gränna / SV: Johannes Andersson
« skrivet: 2024-04-15, 19:03 »
Vad jag skulle göra?
Det kan jag omöjligt svara på innan du berättat var du funnit personerna som du söker uppgifter om. Ska de finnas i Gränna eller i Tofteryd eller någon annanstans? Jag antar att de ska vara föräldrar till någon av dina anor – namn, födelsetid och födelseort på den? Eller kanske lika så gott att du berättar var du har din tidigaste säkerställda ana på den linjen.

106
Åsbo / SV: Åsbo C:3 sid 263
« skrivet: 2024-04-15, 18:28 »
Jodå, familjen finns under Slästorp:
Åsbo (E) AI:1 (1789-1798) Bild 87 / Sida 157 (AID: v26838.b87.s157)

107
Lekeryd / SV: Lisa född 17860604
« skrivet: 2024-04-15, 15:16 »
Familjens hemvist var Åäng. Fadern Nils Johansson f. 1744, modern Lisbeth Johansdotter f. 1748, enligt Lekaryd (G) AI:3 (1772-1791) Bild 205 / Sida 399 (AID: v18716.b205.s399)

108
Arvika (landsförsamling) / SV: Söker Anders Emanuel Andersson
« skrivet: 2024-04-15, 10:16 »
Med hjälp av Arkiv Digitals registersök kan man följa Anders Emanuel Andersson (f. 1895-09-09 i Arvika landsförsamling) från födelsen till och med 1980, totalt 17 poster.
Här i föräldrahemmet:

Arvika landsförsamling (S) AI:25 (1891-1895) uppslag 16
Med hustru och dotter:
Kalmar stadsförsamling (H) AIIa:43 (1925-1931) uppslag 3562
Noterad frånskild:
Hofors (X) AIIa:25 (1937-1944) uppslag 1279

109
Odarslöv / SV: Födelsenotis 1778
« skrivet: 2024-04-15, 09:21 »
Den 2 Aprilis (1778) döptes et Pigebarn, nom: Kierstina som föddes den 29 Martij.
Fadren Sigfrid Jonasson, modren Kierstina Persdotter ifrå Östra Bars-
löf. Susc: Fröken Högvälborna Maria Ulrica Gyllenkrok på Sven-
storp. Test: Högvälborne Herr Öfversten Johan Herrmodson, Hög-
välborne Herr Capitain: Axell Gyllenkrok. Jungfru Christina
Tillgren, och Ingrid Anders Nilssons uti Östra Odarslöf.

110
Mora / SV: Mamma till ingift släkting
« skrivet: 2024-04-15, 09:01 »
Ragnar Valdemar Johansson f. 1910-01-07 i Mora var bror till Ann-Maries mormor.
Hans hustru Rut Dorotea Blomqvist f. 1913-11-22 i Mora var dotter till gasmästare/sågverksarbetare Ernst Josef Blomqvist f. 1888-05-14 i Rämmen (S) och Agda Alina f. Jansson f. 1888-10-13 i Skön (Y), vigda 1911-04-25. Modern dog redan 1919-03-08.

Mora (W) C:15 (1904-1913) Bild 3850 / Sida 376 (AID: v131142.b3850.s376)
Mora (W) AIIa:10 (1911-1920) Bild 3490 / Sida 2043 (AID: v184126.b3490.s2043)
Mora (W) F:18 (1912-1929) Bild 1320 (AID: v184162.b1320)

111
Odarslöv / SV: Vigselnotis 1771
« skrivet: 2024-04-14, 23:54 »
Kierstena Christensdotter

112
Anteckningen behövdes inte längre – det oä barnet hade arvsrätt efter modern ändå.

113
Bengtsing var ett soldatnamn i Visnum och Grums (se Centrala soldatregistret).

Gissningsvis var Katrina änka efter någon av soldaterna Bengtsing på roten Bengtsgård/Valunda i Visnum. Möjligen denna Catarina f. 1738, gift med soldaten Johan Beng(t)sing:

Visnum (S) AI:5 (1779-1788) Bild 153 / Sida 144 (AID: v9281.b153.s144)

114
Gränna / SV: Johannes Andersson
« skrivet: 2024-04-14, 19:21 »
”Riksarkivet” är ingen källa, Leon. En kyrkobok är en källa. Den som lämnar en uppgift bör hänvisa till sin källa, så att den som har intresse av saken snabbt kan hitta och kontrollera uppgiften. Utan kontrollerbara uppgifter i dina frågor riskerar du att få svar som handlar om andra personer än dem du söker – vilket jag alltså befarar har skett här.

Är det bara en tillfällighet att man i Stustorp (Studstorp) i Tofteryd (F) finner en Johannes Andersson med hustru Britta Stina Jonsdotter åren 1808–1855? Till exempel här:

Tofteryd (F) AI:11 (1820-1824) uppslag 89 (AID: v22411.b98.s89)

115
Gränna / SV: Johannes Andersson
« skrivet: 2024-04-14, 13:02 »
Johannes Anderssons hustru heter endast Brita Jonasdotter i vigselnotisen och i Gränna hfl:er – så varifrån kommer andranamnet Stina?

Paret bor i Sånaby i Gränna, där Johannes föddes enligt födelsenotisen (alltså inte i Funeryd) och där han dör 1837 – så varifrån kommer ”Stustorp”?   

Johannes Andersson har rätt födelsedag i Grännas hfl:er – så varifrån kommer 19/4?

Brita Jonasdotter var född i Boeryd i Gränna och flyttade därifrån till Sånaby efter vigseln 12/3 1826 – så varifrån kommer ”Åhult”?

Med dessa brister i överensstämmelse fråga–svar måste jag undra om det är ett annat par som du söker, Leon. Berätta alltså varifrån du hämtat dina uppgifter om Johannes och Brita Stina. Källhänvisning bör ju alltid lämnas, och i det här fallet är det absolut nödvändigt.


Gränna (F) AI:17 (1826-1830) Bild 121 / Sida 111 (AID: v23574a.b121.s111)
Gränna (F) AI:18 (1831-1835) Bild 117 / Sida 112 (AID: v23575.b117.s112)
Gränna (F) AI:19 (1836-1840) Bild 115 / Sida 108 (AID: v23576.b115.s108)
Gränna (F) C:8 (1806-1830) Bild 29 / Sida 51 (AID: v34022.b29.s51) - vigseln

116
Sonen Daniel (tvilling) f. 15/12 1794 (i senare längder felnoterat 12/12) i Östra Torsås. Såvitt jag kunnat finna kallade han sig inte Färm utan Johansson. Färm var ju fadern Johans soldatnamn och sådana bars vid den här tiden vanligtvis inte av soldatens barn.

Johan Färm var gift två gånger, första hustrun hette Elin Jacobsdotter enligt sonen Gabriels födelsenotis 23/10 1777 i Ö Torsås. I tvillingarna Daniels och Svens födelsenotis kallas modern Elin Andersdotter men i hfl står Persdotter (och födelseår 1753). Du behöver finna båda vigslarna och första hustruns dödsnotis samt eventuella bouppteckning.

Familjen:

Östra Torsås (G) AI:3 (1782-1790) sid 70
Östra Torsås (G) AI:4 (1791-1799) uppslag 85
Östra Torsås (G) AI:5 (1799-1806) sid 438

Fadern Johans Färms patronymikon var Gabrielsson, enligt Centrala soldatregistret: https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx

Modern Elin Persdotter dog 1828, fadern Johan Färm 1832, båda i backstugan Olofsdal i Nöbbele:
Nöbbele (G) AI:10 (1826-1831) uppslag 112

Bouppteckningen efter modern upptar två barn: Daniel och Märta, den senare gift och boende i Urshult.
Konga häradsrätt (G) FII:26 (1828-1829) sid 499
–––––––––––

PS. Elin och Elsa är inte varianter av samma namn.

118
Det ska ha funnits ett boställe Sandsbäck i grannsocknen Myresjö ”å 8 Myresjö 1/4”, 1939 noterat öde boställe å Myresjö Östregård. Antar att det är ett och samma ställe. Ortnamnsregistret:
https://www4.isof.se/NAU-ortnamn/jkp1.php?socken=%25Hela+riket%25&rubrik=Sandsb%E4ck%25&lokal=%25&sockenort=%25&haradort=%25&avdnr=0&sprak=alla&formular=+++S%F6k+++

119
Korsberga / SV: Varifrån kom Israel Persson 1801 ?
« skrivet: 2024-04-13, 15:16 »
Bexheda (församling), senare stavning Bäckseda.

120
Granhult / SV: Vad dog Lena Svensdotter i Granhult av ?
« skrivet: 2024-04-13, 13:39 »

Jonas Johannissons Hustru Lena Svensdotter i Witthult Ödegård, död 28 år gammal den 15 augusti 1816, av barnsbörd. Se notisen närmast ovanför: ett dödfött flickebarn den 6 augusti.

121
Sura / SV: Karl August Johansson
« skrivet: 2024-04-13, 09:51 »
Obs! Har rättat min text ovan.

122
Sura / SV: Per Erik Andersson
« skrivet: 2024-04-13, 09:44 »
Enligt SCB-utdraget ur Sura annexförsamlings (i Munktorps pastorat) födelsebok 1875:
Den 23 oktober föddes Per Erik, 5:e barnet till torparen Anders Andersson ohh Albertina Christina Jansdotter, 31 år, gifta i 10 år, hemvist Degran.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0036034_00056

123
Sura / SV: Karl August Johansson
« skrivet: 2024-04-13, 09:36 »
Enligt SCB-utdraget ur Sura annexförsamlings (i Munktorps pastorat) födelsebok 1873:
Den 7 januari föddes Karl August, 2:a barnet till torparen Jan Jansson och Anna Andersdotter, 31 år, gifta i 2 år, hemvist Broforstorp.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0035968_00054

124
Norska kyrkböcker är också skannade, se Digitalarkivet: https://media.digitalarkivet.no/
https://media.digitalarkivet.no/kb/contents/16687

Lovise Benedikte född 26/3 1876, uegte.
Föräldrar: Pige Elen Johanne Martine Olausdatter, Kvankjos, og Ungk. Fisker Nils Andreas Jensen, Offersö
(om jag lyckats läsa rätt).

https://media.digitalarkivet.no/view/16687/93298/154

125
Yllestad / SV: GMR 527 1710-1712 sidan 4
« skrivet: 2024-04-12, 14:24 »
Regemäntz Sadell-
makaren Hans
Routbaur

Warit tillförne under sadell-
makare Ämbetet i Jönkiöping,
och sedermera Anno 1682 blifwit
här antagen född i Slesien,
62 åhr gammal, för sitt siuk-
liga tillstånds skull fådt per-
mission, att reesa hemb utj
nästlidne Februarij Månadh,
sedermera deß sohn Jean Rout-
baur giordt tiensten, är 28
åhr gammal.

Approberas der han fins tiänlig
der till.
Haar 1 Red häst.
–––––––––

Tidigare inlägg om dessa sadelmakare:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=40973.msg639551#msg639551

126
Sura / SV: Karl August Johansson
« skrivet: 2024-04-12, 09:11 »
Och samma svar – se SCB-utdraget.

127
Sura / SV: Per Erik Andersson
« skrivet: 2024-04-12, 08:58 »
När bildvisningen fungerar igen hos RA: se SCB-utdraget ur Sura födelsebok (Specialsök – Skannat – SCB födda, vigda, döda 1860–1949).

128
Njurunda / SV: Johan Erik Norman 1845?
« skrivet: 2024-04-12, 08:55 »
Jan Erik Norman var av allt att döma gift med Ingrid Märta Råbom ännu vid sin död 3/7 1917:
Njurunda (Y) AIIa:1a (1899-1912) Bild 2170 / Sida 206 (AID: v121958.b2170.s206)
Njurunda (Y) AIIa:2b (1913-1934) Bild 570 / Sida 451 (AID: v211380.b570.s451)
Njurunda (Y) F:2 (1917-1935) Bild 130 / Sida 7 (AID: v211423.b130.s7)

Jan Erik Norman med hustrun:
Attmar (Y) AI:10b (1877-1886) uppslag 365, 531 (i socknen ej befintliga)
Attmar (Y) AI:11b (1887-1896) uppslag 653 (obefintliga)
Attmar (Y) AII:1b (1897-1912) uppslag 604 (han utskriven till Njurunda 11/7 1903, hustruns betyg återsänt till Attmar 15/7 1903).

129
Segersta / SV: Försvunnen piga; Segersta AI:15a sid 341
« skrivet: 2024-04-11, 23:27 »
Carl Christian Wigg återlämnades som sagt till Allmänna barnhuset 1850 och dog där 17/3 1851, av kikhosta, 4 år och 4 månader gammal.
Adolf Fredrik FI:8 (1844-1856) sid 311

130
Segersta / SV: Försvunnen piga; Segersta AI:15a sid 341
« skrivet: 2024-04-11, 23:01 »
Källan är alltså inte Segersta utan Söderala AI:15a sid 341 (AID: v136739.b355.s341)

Hon kallade sig Margreta Ersdotter Wigg i Stockholm.
Inskrevs 5/11 1841 i Katarina BI:8 sid 675.
November 1843 in Jakob BIa:5 sid 90v.
1846 2/12 till Adolf Fredrik BIa:5 uppslag 167 – ”fött oäkta barn”.

Barnet var Carl Christian Wigg f. 9/11 1846 på Allmänna barnbördshuset. Placerades 1847 av Allmänna barnhuset i fosterhem hos sockensmeden Gustaf Eklund i Bladåker. Återlämnad 1850.
Modern pigan Margreta Wigg död 12/7 1847, nervslag – Adolf Fredrik FI:8 sid 123.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/07_03288.pdf

131
Njurunda / SV: Johan Erik Norman 1845?
« skrivet: 2024-04-11, 16:52 »
Stenarbetare Jan Erik Norman f. 1845 9/1 i Grytnäs (W), inskriven i Njurunda 1903, utskriven från Attmar. Gift sedan 1877 med Ingrid Märta Råbom f. 28/5 1847 i Attmar, som ”enligt uppgift” befinner sig i Amerika.
Bor ihop med arbetaren Herman Vilhelmssons änka Brita Kristina Vikström och har uppgivit sig vara far till fyra av hennes barn.

Njurunda (Y) AIIa:1a (1899-1912) Bild 3050 / Sida 294 (AID: v121958.b3050.s294)

(Kan återkomma med länk till Riksarkivets sida när den är tillgänglig igen.)

132
Hällefors / SV: Drängen Jan vid Sandsjön i Hellforsen
« skrivet: 2024-04-11, 15:58 »
Tveksamt – men Sandsjön i Hellforsen skulle möjligen kunna avse Sandsjön i Hällefors (T), cirka tio mil från Äppelbo.

I Äppelbo AI:8 sid 96b (AID: v132542.b102.s96b) är efter Christophers namn antecknat:
fadren Jan Mattsson
i Hellforsen
.

133
Hamrånge / SV: Hamrånge död och begravningsbok F/1 1722 - 90
« skrivet: 2024-04-11, 12:48 »
Gamle Nämde Mannens Jon Olssons Maka, Hustru
Margareta Andersdotter född år 1694 d. 2 Sept i Wahlbo
Sn och Åsbo. Fadren hete Anders Mårtensson och modren
Brita Olsdotter. Då hon war på sit 3. ålders år flyttade
hon med Föräldrarna hit till Församlingen, hwilka togo
emot Bruks Hemmanet i Siökall, hwilket Bruks Patron
i Wifors Anders Walljemott tilhörde. Sedan hennes fader
öfwergaf hemmet, blef han antagen här för Sockn-Skräd-
dare, då denna hans dotter gaf sig i tjenst här i Försam-
lingen, såsom hos då warande Pär Kallman, Kyrkoherden
  Mårten Pärlman(?) ; Olof Ersson i Berg; Erik Ersson i Åbyn
Lars Persson i Häckelsång. Der på gaf hon sig hem til sin Mo-
der, som då blifwit en ensörjande Enka, tog sedan tjenst
igen hos Olof Jonsson i Siökall, som sedermera
blef hennes Swärfader. Blef gift med Jon Olofsson
år 1720 med hwilken hon haft 8 Barn 2 söner och 6
döttrar, af hwilka 3 döttrar äro döda. År 1732 blef
hon ganska menför til at gå, dock förståndig och flitig
at stå sitt hus wäl före. Wid slutet af sin lefnad blef hon
hårdt ansatter af bröstwärk och ande-täppa, med tillstö-
tande wattusot. Efter en Christeligen förd wandell blef död
d. 15. Maji och begrafwen d. 19. Ejusdem ____ 70. 9. 13.

134
Österåker / SV: Ingeborg f.1744
« skrivet: 2024-04-11, 02:00 »
Testes: Anders Nilßon i Hökhult, Mats
Jonßon i Wästorp, Mats Perßon i Norr
Ettersta, Fru Probstinnan Leijonflycht
och H. Brita Persdr i Wästorp.

135
Ankom 18/11 1830     N: 2883
Lindström Anna. Utdrag af Protocol-
                  let hållet å LandsCansli-
            et Calmar den 9: Nåvember
            1830

Ifrån Länshäktet var afhämtad och
inför Landshöfdinge Embetet inställd
Enkan Anna Lindström, hwilken för syß-
lolöst kringstrykande blifvit fastta-
gen. Hon är af det så kallade Zigue-
nare slägtet, af medelmåttig stor-
lek, har svarta hår och ögonbryn,
mörkbruna ögon och bred näsa, säger
sig vara född i Roslagen, nu 55 år
gammal, har warit gift med en Sjö-
artillerist wid namn Lindgren, som för
omkring Sju år sedan skall här
i Länet wådligen omkommit. Un-
der mannens lifstid skola han och
hustrun, då han emellan exercitie tiden
njöt permissjon haft sitt tillhåll i
Tryserums Socken, utan att dock der haf-
va någon bostad. Efter hans död har
Anna Lindström obehörigen kringstrukit
i Riket, derföre hon och flere
gånger blifvit häktad, äfven här
i Länet, och antyde att förse sig
med något laga försvar wid på-
följd af allmänt arbete. Nu se-
nast har hon funnits kringstry-
kande i Stockholms Län, der hon
blifwit fasttagen och hwarifrån

hon, som ansetts tillhöra detta Län,
blifvit hitskickad. Hon medgifwer
att hon nu saknar allt försvar,
hwadan Landshöfdinge Embetet jem-
likt Kongliga Brefvet den 11:te Maji
1814 förordnar att ofta nämnda An-
na Lindström skall försändas till
krono Spinnhuset i Norrköping att
der i Tre månader hållas till
allmänt arbete.
Den härmed mißnöjde äger
att innan Trettionde dagen häref-
ter, denna oräknad, till Konglig Majt
uti deß Justitiæ Revisjon ingifva un-
derdånige besvär.  Ut Supra.
                               In fidem
                       C. M. Lundstedt

136
Tåby / SV: Läshjälp född Tåby 1774
« skrivet: 2024-04-10, 16:08 »
1774
October 6
Föddes och Christnades den 9 Stenswads Ryttarens Benct Nystens
och Hustru Catharina Monsdotters dotter Ingri. Faddrarna
Herr Inspector Mathias Nyren
Herr Cornet N.   Montgumerie  Mamsell Christina Greta Nyren
Olof Gierdtsson i Sö(d) Furingsta.  Pig: Catharina Andersdr i Stensvad
Nils Thyrsson i Biörnebo  Pig. Anna Pärsdr i Fyrby
Dr. Jonas Svensson i Stensvad  Pär Jonsson i Åsvittinge (i grannsocknen Kuddby).

Familjen:
Tåby (E) AI:1 (1779-1792) Bild 16 / Sida 15 (AID: v29561.b16.s15)

137
1749 Vartofta kompani

Ryttaren Bengt Boberg, 40 år, tjänat i 19 år, född i Västergötland, gift.

Den tidigare klipparen afgången enligt Kongliga Brefwet af den 29 october 1744. Den 12 juni 1747 i stället uppvisat ett brunt sto med stor bläs och vit vänster bakfot. Åtta år gammalt, tjänat 2 år.

Karlen god. rider klippare nu som förr.

Karlen har gårdsbruk, får afsked. I stället uppvisades, besiktigades och approberades Mårten Hagman, 21-årig västgöte.
Stoet godt håller målet, approberas.

138
Timrå / SV: Timrå Y F:5 (1936-1950) Bild 1560 sid 147 i AD
« skrivet: 2024-04-10, 12:23 »
Kronisk nervåkomma – ses tydligare i SCB-utdraget:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0041875_00077

139
Köping / SV: Köping F:1 sid 288 Olof Johansson
« skrivet: 2024-04-09, 19:49 »
En gammal Bonde uti Kol-
stad, född 1685. den 21 Martii, un-
der sin lefnad mycket siuklig. Låg
sidst allena 2 dygn til Sängz, och
blef strax mållös, samt, som tyck-
tes, död af Slag. Gammal: 71 år på
3 dygn när.

140
Den Anders Andersson som flyttar från Ludgo till Runtuna 1810 har – rätt eller fel – födelseår 1785 i Ludgo husförhörslängd (AI:8 uppslag 152). Det är troligt att han fick med sig den årsuppgiften på flyttningsbetyget.

I Runtuna AI:6 uppslag 161 finns drängen Anders Andersson f. i Runtuna 11/4 1785 eller 1786 (sista siffran har ändrats). Han flyttar till Spelvik 1813.


I Spelvik uppges han född 11/4 1785. Han gifter sig där med Anna Maja Carlsdotter f. 1786 och flyttar in hos svärföräldrarna i Stora Sursa. Anders och Anna Maja flyttar till Lilla Sursa 1818.
Spelvik AI:4 uppslag 56
Spelvik AI:5 sid 12 (handpag 11) och 13 (handpag 12)


Familjen inflyttad 1823 i Ludgo (AI:11 uppslag 44).

141
Det handlar om hästen och utrustningen:

mörkbrun wal-
lak med
liten stiern
död i Nyland
den 11 aprill 1742
Jstället den
28 febr 1743
till Klippare
blekbrun
wallak med
swart åhl ut
åt ryggen

3 dußin skar-
pa Patroner
Hästetäcke
1 Fourage
strek.

Klipparen gillas.

142
Björketorp / SV: Lars Halfvardsson 1728
« skrivet: 2024-04-09, 10:45 »
Sätila in Älvsborg county (P), Västergötland province.

143
Syns bättre i dödboken:
1814
Mars 19 död, 25 begravd
Enkan Maria Lyckow från Muggeboa - Fattighjon, 64 (år), Håll och styng

Bräkne-Hoby (K) CI:7 (1801-1820) Bild 1840 / Sida 190 (AID: v95553a.b1840.s190)

144
Rachel (Rakel)

145
1809
April 24 död, 30 begravd
Måns Torparen Gumme Håkanssons i Grepen* son, 11 (år), feber.

* Grepen (eller Stengrepen), by i Bräkne-Hoby.

146
Malå / SV: Byggnadskontrakt, 1890
« skrivet: 2024-04-08, 17:06 »
… fogar, samt dessjemte hel-borras(?) på alla nö-
diga ställen och emellan hvarje stock(?) inlägges
vanlig väggmassa.

149
Katarina / SV: Högbergsgatan 22 Katarina
« skrivet: 2024-04-07, 21:19 »
Han är antecknad i Katarina AI:74 (1836) Bild 38 / Sida 33 (AID: v86820.b38.s33). Tre personer i hushållet.

Året därpå finns en änka Maria Christina Gerhardsson på adressen (4 personer).
Katarina AI:76 (1837) Bild 35 / Sida 51 (AID: v86822.b35.s52)

150
Katarina / SV: Högbergsgatan 22 Katarina
« skrivet: 2024-04-07, 20:57 »
Högbergsgatan 22 hade tomtnummer 21 i kvarteret Häckelfjäll.

151
Daretorp / SV: Spårning och läshjälp
« skrivet: 2024-04-07, 09:34 »
Pigan Lisa Johansdr f. i Yllestad 1784 20/1
Son Johan Benctson f. i Bolsäng 1811 27/1 (dopdatum)
Kom från Bolsäng 1813

Texten längst till höger gäller Anna Andersdotter från Sandhem som underhålles af Sandhems fattig [--].

152
Blädinge / SV: Var bor Magnus när han föds 1795?
« skrivet: 2024-04-06, 15:16 »
den 21 Jan: föddes Jonas Carlssons och
hustru Anna Zachrisdotters son
i Degerö och döptes den 25 dito
Nne Magnus.

153
Gift 31/12 1913 med Elsa Sigrid Maria Johansson f. 3/7 1894 i Västra Ny, enligt Motala (E) AIIa:9 (1906-1917) Bild 3420 / sid 339. Hustrun senare noterad född Hellberg. Makarna skilda 3/7 1940.

Paret flyttade till Södertälje 1917:
Motala (E) AIIa:12 (1910-1918) Bild 330 / sid 427

Inget biologiskt barn men en fosterdotter:
Södertälje (AB) AIIa:32 (1915-1920) Bild 2370 / sid 2183

154
Krokstad / SV: Krokstad (O) AI:7 (1814-1816) Bild: 29 Sida: 49
« skrivet: 2024-04-06, 13:13 »
Ussel, siuklig,
ej lagt skatt på
många år

155
Los / SV: Lars Johan och Per Olof Viström
« skrivet: 2024-04-06, 09:50 »
rad 20, kolumn 14:
Ådalen, Näs, Norge, arbetsbetyg den 25/2 96
Inom Herjedalen dammen(?)
rad 20, kolumn 16:
Bok öfver
obefintliga
sidan 2*


rad 21, kolumn 14:
den 11 November 1895 för hemfridsbrott dömd
till fängelse en månad och för misshandel
till fängelse en månad eller tillhopa två månader.

* I obefintlighetsboken utskriven till Hurums Prästegäll, Buskeruds Amt i Norge 27/10 1902.

Los (X) AIIa:2 (1895-1904) Bild 1900 / Sida 2 (AID: v136054.b1900.s2)

156
Daretorp / SV: Spårning och läshjälp
« skrivet: 2024-04-05, 18:50 »
Johannes f. 26/1 1811 i Bolsäng, Utvängstorp, är antecknad med fadersnamnet Benctsson som spädbarn – han bör alltså ha haft en far som hette Bengt.
Utvängstorp (F, R) AI:1 (1804-1826) sid 5, längst ned

Modern gifte sig cirka sex år senare med Johannes Johansson och flyttade med sonen till honom i Nykyrka. Där har namnet Benctsson fallit bort.

Nykyrka (F, R) AI:3 (1806-1820) sid 22
Nykyrka (F, R) AI:5 (1829-1838) sid 113

157
År 1813 den Tjugu-
Tredje Februarii,
uti Söderköpings stad,
förrättades af under-
tecknade Magistra-
tens Ledamöter, La-
ga Boupteckning och
wärdering, efter För-
re Lif Grenadieren Bengt
Nystén, som genom döden
afled den Tolfte i den-
na månad, samt efter
sig lämnade deß Hustru,
Enkan Catharina Måns
dotter, samt en med hen-
ne sammanaflad dot-
ter, Enkan Inga Greta
Nystén, hwars wistande
är obekant, men hon
äger trenne omyndi-
ge barn, hwilkas Förmyn-
dare, Bonden Lars i Benn-
torp, Styrestad Socken och
Lösings Härad, be-

hörigen blifvit om
denna Bouptecknings-
förrättning underrättad,
men dock war frånwaran-
de.  Deßutom ägde den
afledne i förra gif-
tet Trenne barn, dottren
Enkan Ingeborg Nystén,
dottren Anna Nystén,
gift med Afskedade
Båtsmannen Jacob Till-
kråka, och afledne so-
nen Jacob Nystén, som i
lifstiden med deß Hustru
Lisa Gudmundsdotter
sammanaflat Fyra än-
nu omyndige barn, hwil-
kas rätt bewakades
af deras förut tillförord-
nade Förmyndare,
Bonden Anders i Skjorstad,
Tåby Socken och Björke-
kinds Härad – de öfri-
ga arfwingarne, nemli-

gen Tillkråka och deß
Hustru Anna Nystén
woro personligen till-
städes.
Enkan Catharina Måns
dotter upwiste wid den-
na förrättningens början,
ett emellan henne och
deß nu mera afledne
man, Förre Lif Grena-
dieren Bengt Nystén,
uprättadt Inbördes Te-
stamente af den Ellof-
te sistledne Februa-
rii, som den Femton-
de i samma månad, wid
Rådstufwu Rätten här-
städes, blifwit behöri-
gen bewakadt, och har
den efterlefwande
Makan i följe däraf blif-
wit tillagdt nyttjande
rätten af hela Ägen-
domen, men efter bå-

da makarnas död, träda
arfwingarne å öm-
se sidor till deras lag-
liga arfsrätt.
Enkan, som uppgaf
ägendomen, tillsa-
des, att icke något där-
af undandölja; och blef
den antecknad och wär-
derad, i följande ord-
ning:

158
Öja / SV: Öja
« skrivet: 2024-04-05, 13:55 »
Johanna befann sig i Danmark redan 1871 (Öja AI:10 uppslag 142) och var frånvarande vid husförhören 1872 och 1873 men utskrevs inte till Danmark förrän 31/7 1874 (Öja AI:11 uppslag 147). Ingen närmare bestämmelseort än Danmark anges i husförhörslängd och flyttningslängd.

Har du sökt henne i Dansk demografisk database? Arbetsuppehåll, invandrade, medborgarskap, folkräkningar, kyrkböcker etc.
https://www.ddd.dda.dk/

159
Daretorp / SV: Spårning och läshjälp
« skrivet: 2024-04-05, 13:07 »
I lysnings- och vigselnotisen (Habo EI:1 uppslag 167 nr 12) är brudparets föräldrar antecknade.
Johannes Johanssons:
Johannes Johansson och Lisa Johansdotter i Espekullen under Julared (i Habo)
Anna Stina Johansdotters:
Johannes Andersson Snygg och Greta Magnusdotter i Kifarp (Kivarp i Gustav Adolf)


Anna-Stinas familj i Kivarp:
Gustav Adolf (F, R) AI:2 (1830-1838) uppslag 53

160
2. Vidbo, Stockholms län
3. Svea artilleriregemente, Stockholm

161
Älvsbacka / SV: Mormors, mormors, mormors födelse?
« skrivet: 2024-04-03, 16:35 »
1787
Junii 23
Sammanvigdes drän-
gen Olof Håkansson
från Örtenästorp med Pigan
Stina Svensdr från N:
Wiken, då i tjänst på Lersjön.

Älvsbacka (S) EI:1 (1732-1810) Bild 105 / Sida 197 (AID: v9060.b105.s197)

Pigan Stina Svensdotter i Norra Wiken, noterad flyttad till Lersjön. Här med fullständigt födelsedatum: 14/10 1764.
Älvsbacka (S) AI:1 (1779-1790) Bild 49 / Sida 94 (AID: v9027.b49.s94)

Stinas födelse- och dopnotis finns i moderförsamlingen Nyed, föräldrar Sven Jonsson och Kersti Larsdotter i N. Wiken:
Nyed (S) C:5 (1762-1813) Bild 22 / Sida 37 (AID: v8050.b22.s37)

162
Malå / SV: Vad har han huvudet på?
« skrivet: 2024-04-03, 15:53 »
Vid Lappvallen Jallatåppe blef PH funnen liggande med hufvudet på sin mars och snus-
dosan framför sig, under en gran 6 dagar efter avläg(s)nandet från N.
Ersson i Racknäs, redan död.


Har inte lyckats hitta någon i sammanhanget rimlig betydelse av mars. Möjligen skulle det ha stått märs, ett fornsvenskt ord med betydelser som korg eller kasse (att bära ull eller fisk i), nätpåse (för hö) – se SAOB.

163
Kalmar stadsförsamling / SV: Var föddes Stina Persdotter
« skrivet: 2024-04-03, 15:24 »
i grysåhs (Gryssås)

164
Jakob (och Johannes) / SV: Anmerkning ved dop
« skrivet: 2024-04-03, 08:52 »
Leg. d. 31/12 04
Legaliserad den 31/12 1904

Vilket betyder att föräldrarna vigdes efter gossens födelse varvid han legaliserades, det vill säga fick status som född inom äktenskap med de rättigheter detta medförde vad gäller arvsrätt etc.

165
Osby / SV: Läshjälp Dödsnotis 23 dec 1777
« skrivet: 2024-04-02, 16:44 »
Enkan
Elna
från
Haslaryd

Samma Söndag den 28 Dec: begrofs ålderstegna Enkan Elna
Pärs dotter från Haßlaryd. född uti Gunenga den 12 Jan: 1697
fadren Pär Anderson, modren Bolla, ägde enfaldig Christendoms
kunskap, war ock ständigt hemma hos föräldrarne, tils hon trädde
i äktenskap med Jon Jonson, ock med honom aflat 5 barn
hwaraf en son, och en dotter är död, hennes lefwerne anstän
digt  död af ålderdom den 23 Dec: 80 år gammal.

166
1730
den 11 Oct. (döptes) Ryttaren Olof Lundbergs son Jonas.
Faddrar: Carl i Sigtuna. Trägårdsdrängen i Täckhammar Erick.
Nilses hustru i Kappala. Pigan Maria Carlsdotter i Thuna qvarn.

Bärbo C:1 sid 218

167
Kvistbro / SV: Kvistbro C:5 Bild: 14
« skrivet: 2024-04-02, 15:25 »
Du säger att du ”har” uppgiften att Nils Backmans föräldrar var Nils Andersson och Cajsa Melkersdotter. Den upplysningen kan bli intressant först när du berättar varifrån du har uppgiften, det vill säga anger källan.

Har nu följt Nils Nilsson (Backman) bakåt tills det tar stopp i Tångeråsa dit han ska ha kommit 1801 från Skagershult (där kyrkoarkivet brann 1893).

Tångeråsa (T) AI:3 (1796-1812) Bild 46 / Sida 39 (AID: v52487.b46.s39)

168
Riseberga / SV: Riseberga CI:1 (1689-1764) Bild 151 / Sida 133
« skrivet: 2024-04-02, 12:19 »
* Atßerßon (= Atssersson) är en av många stavningsvarianter av Assarsson.

169
Riseberga / SV: Riseberga CI:1 (1689-1764) Bild 151 / Sida 133
« skrivet: 2024-04-02, 12:11 »
Den 27 Januarii Christnades Huus
mannens Måns Pärßons dot
ter Bengta från Brande
borgs Huus, som Nils Jönßons
Hustru Karina i Brandeborg
baar; faddrar Eskield At
ßerßon* i Slättåkra, Åke
Nilßon i Brandeborg, Pär
Mattißon i Swenstorp; blef
född den 17 Dito.

170
Kvistbro / SV: Kvistbro C:5 Bild: 14
« skrivet: 2024-04-02, 11:39 »
Det enda barnet som föddes i Kvistbro 17830404 var Cathrina, dotter till Nils Andersson och Cajsa Melkersdotter i Harsbo.

Senare husförhörslängders uppgifter om Nils Backmans födelse får alltså antas vara fel på ett eller flera sätt. Följ honom så långt som möjligt bakåt i längderna. Backman var hans soldatnamn, antar jag – känner du till hans fadersnamn?

171
Stenkyrka / SV: Tysk underofficer drunknad
« skrivet: 2024-04-01, 22:34 »
Endast en nyckel, en näsduk märkt H.S.,
en guldring å hvars insida grafverats B. Rudolf 26
som sändts till tyska                                    10, 08
konsulatet kan gifva vägledning för
den dödes identifiering.

172
i Skiulstaqwarn (Sjustad Kvarn)

173
Nacka / SV: Nacka AllA:27 s. 490
« skrivet: 2024-04-01, 22:10 »
Enligt sidan du hänvisar till flyttade Hilma Olivia Åsberg från Nacka till Jakobs församling i Stockholm 2/12 1926.

Hon inskrevs i Jakob samma dag, adress Jakobsbergsgatan 3 – se Jakob BI:10 uppslag 267. Där finns hänvisning till födelseboken 1927 nr 90 (Jakob CI:2 uppslag 205).

174
Eksjö / SV: Dödsdatum och församling
« skrivet: 2024-04-01, 20:16 »
Paret bodde i Hultåkra i Eksjö landsförsamling från åtminstone 1828 och kan mycket enkelt följas i husförhörslängderna.

Jonas Månsson dog 1840 11/1 i Hultåkra, enligt
Eksjö landsförsamling AI:18 sid 51 (ej kontrollerat med dödboken).

175
Åsele / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-04-01, 15:38 »
Pyæmi = pyemi = blodförgiftning genom metastatiska varhärdar i kroppen, varförgiftning. (SAOB)

176
Törnsfall / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-04-01, 14:10 »
Maj-Lis,
skaffa gärna ett användarkonto hos Riksarkivet. Där forskar du gratis i bland annat Sveriges alla kyrkböcker, med korrekta volymbeteckningar och bättre bildkvalitet.

https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen – se under Logga in.

177
Allmänt / SV: Adoption
« skrivet: 2024-04-01, 13:52 »
De blivande adoptivföräldrarna ansökte om adoption i domstolen på sin hemort. Anteckning om adoptionen – när den beviljades och av vilken domstol – bör finnas både i barnets födelsenotis och i församlingsboken i den församling dit barnet adopterades.

178
Hultsjö / SV: Dör både Johannes och Anders 1812 ?
« skrivet: 2024-03-31, 08:51 »
Båda är strukna, Johannes antecknad ”död” utan datum, Anders ”död den 7 Julii 1812”.

I nästa längd finner man föräldrarna med sonen Per Johan f. 1819.

Hultsjö (F) AI:11 (1816-1821) Bild 296 / Sida 283 (AID: v20381.b296.s283)

179
Allmänt / SV: Vad betyder siffrorna?
« skrivet: 2024-03-29, 10:52 »
Troligen den danska motsvarigheten till svenska Statistiska Centralbyråns koder för olika yrkesgrupper etc.

180
Länk till sidan (Riksarkivet) – kräver registrering, gratis:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037835_00495
och kopior (Arkiv Digital) :

181
Ekeby / SV: Läshjälp för Peter Carlsson i Götebo Lugnet
« skrivet: 2024-03-28, 19:21 »
Pliktfälld för fylleri 39
Varit på fästning för Sabbatsbrott, slagsmål före min tid.

1845 25/4 Erhöll arbetsbetyg att gå till Tullgarn
1845 höstetinget häktad för stöld, Peter Carlsson dömd att för smädesord mot sin Fader undergå uppen-
bar kyrkoplikt och inför Rätta göra fadren afbön samt 20 dygns fängelse.
1846 d. 29 mars undergick P. Carlsson i Ekby kyrka uppenbar kyrkoplikt.


182
Förlovningen annonserades säkert i en eller flera tidningar.
https://tidningar.kb.se/

183
Sankt Anna / SV: Olof Tyrsson Sankt Anna
« skrivet: 2024-03-28, 12:44 »
Det var flera familjemedlemmar som strök med peståren 1710, 1711:

December
Uthi Trännö Roten
Erik Tyrßons Änkia
I Trännö by H: Brita

Sahl: Eriks Son ibm
Hänning, om 20 år.
dotr Pig: Brita om 20 åhr
Sahl. Hust: Britas Son
Clemmet Suneßon
Sahl: Eriks Broder
Olof Tyrßon, nyß
dit flött ifrån Mißiö,
blef hastigt tagen den
27 Junii 1711. Item
hans Sahl: hustru
Ingrid Bengts-
dotter, som dog 3 wekor
för mannen. Och 3 Barn nämbligen
(lucka)
blefvo och af Pästen döde.

184
1690
dhen 4de Pingestedagen begrofs Jon Måns änkia i
Barkare, en barnlöös qvinna, dödh på sitt 84 åhr
(av) bröstsiuka.

185
Arbrå / SV: Avliden pojke
« skrivet: 2024-03-27, 15:24 »
Här en genomgång (2023) av hur man kan få fram uppgifter som den 70-åriga sekretessen sätter stopp för på nätet. (Vidhängande text om indexerade register är inte dagsaktuell; publicerad 2015.) Tidningen Släkthistoria:
https://slakthistoria.se/slaktforskning/arkiv/forska-pa-1900-talet-trots-sekretessen

186
Ingrid Dorotea Hansdotter Hammarström kom från Södertälje till Storkyrkoförsamlingen 1900, adress Kornhamnstorg 51.
Hon flyttade till Klara 1901 och gifte sig 20/11 samma år med kusken Karl Johan Eriksson från Fjällsjö, där paret bosatte sig.

Rotemansarkivet
Fjällsjö (Y, Z) AIIa:1a (1899-1905) uppslag 2

187
Varit elak mot fadern
och hustrun. Se protokoll(?)
               1 Jan. 1849

188
Strängnäs / SV: 1779 Jacob Walberg
« skrivet: 2024-03-26, 19:30 »
Lunda Torp.
Familjen finns i landsförsamlingen, inhyses under Lunda såg:

Strängnäs lands- och stadsförsamlingar (D) AIc:1 (1772-1779) sid 69

Jacob får titeln Krögare:
Strängnäs lands- och stadsförsamlingar (D) AIc:2 (1780-1789) sid 37

Familjen flyttar 1782 till folio 80 i samma volym, Jacob måg.

189
Mor och dotter lär inte kunna hittas under mellantiden då de inte varit skrivna någonstans. Det framgår av anteckningen i Kyrkhult AIIa:3 uppslag 641:
Ej hinderslös, burit sedeln på sig 30/10 96
– 20/8 98.

190
Äldre ord A - K / SV: Karvstock - karfstock
« skrivet: 2024-03-25, 22:05 »
Svenska Akademiens ordbok:

191
Motala / SV: Vad dör Anna av?
« skrivet: 2024-03-25, 21:59 »

Hjärtförlamning

192
General questions / SV: Hangelösa death, 1749
« skrivet: 2024-03-25, 20:42 »
död af andetäpp(a)
och Håstta (hosta)  71 åhr

died of suffocation
and cough  71 years (old)


194
Ekeby / SV: Vad dör Katrina av?
« skrivet: 2024-03-25, 20:01 »

Ok(änd) Sjuka

195
Jöns Siöbom fången, och
den 1 Jan. 1792 Istället hit
Transporterad Ryttaren för
No 41 wid Compagniet Nils Sjöstedt
död den 9 Martii 1797. Istället
d. 29 i samma månad an
tagen Wargarninz
karlen*
Måns Sjöstedt _____ 20
              Skåne

*vargeringskarlen

196
Nye / SV: Nye (F) C:2 sid 29.
« skrivet: 2024-03-25, 18:05 »
Eric Christersson och Helena Svensdotter i Mörsebo Persgård.

197
Näshult / SV: Näshult C:4 sid: 25
« skrivet: 2024-03-25, 18:00 »
Magnus Adamsson och Märtha Johansdotter i torpet Rosendahl.
Näshult C:4 sid 35

198
Vadstena / SV: Läshjälp Vadstena 1860
« skrivet: 2024-03-25, 17:20 »

Fadder är inte detsamma som fader. Läs här:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fadder

199
Vadstena / SV: Läshjälp Vadstena 1860
« skrivet: 2024-03-25, 15:28 »

PS. Flickan föddes 1860-02-08 och döptes samma dag.

200
Vadstena / SV: Läshjälp Vadstena 1860
« skrivet: 2024-03-25, 15:14 »
Fadern till det oä flickebarnet är inte nämnd.

Modren Actrisen Mathilda Evelina Ny-
berg från Örebro, där hennes fader är Sadelmakare
och hon är mantalsskrifven.
Faddr(ar) Bagaremästare Callerstedt med hu-
stru f. No 31. Skomakare Engström och
acteuren Olsson från Hernösand.
(Dopsedel afsänd till Pastors Embetet i Örebro 1860 10/3)

201
A-M / SV: Clara Johansdotter forsvunnet?
« skrivet: 2024-03-25, 12:37 »
Troligen denna Klara Johan(ne)sdotter Sandholm f. 1834-07-02, död i Göteborgs Vasa 1913, ogift f d piga:
Göteborgs Kristine (O) AIb:1 (1883-1889) Bild 23 / Sida 19 (AID: v35153.b23.s19)
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIIa:28 (1899-1907) Bild 265 / Sida 7686 (AID: v82251.b265.s7686)
Göteborgs Vasa (O) AIIa:5 (1908-1927) Bild 16 / Sida 813 (AID: v82573.b16.s813)

202
1724
nr 4
Den 25 dito (februari) döptes Nels Pålß Barn i [---]
N: Pål

203
Lyrestad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-24, 12:20 »
Vigda 1704
Den 3 April. Peder Ambiörßon dreng och Sold. i Slättevalla
med Ingeborg Pädersdoter Piga från Thoresöö.

Lyrestad C:1 sid 623

204
Med ”vedervärdigheter” menas här motgångar, olyckor, vedermödor (se SAOB).

Lars Thomasson hade varit ”en ganska nöjd och tålig man”, det vill säga en som inte beklagade sig utan var stark nog att tackla tillvarons svårigheter.
”En man med positiv livssyn”, hade eftermälet kanske blivit med dagens språkbruk.   

205
Nävelsjö / SV: Text om Johanna Andersdotter ?
« skrivet: 2024-03-23, 14:17 »
Johanna Andersdotter kryade visst på sig. Fick 1850 ny pigtjänst i Nöbbeled Södregård och flyttade året därpå till Vallsjö socken.
Nävelsjö AI:9 uppslag 128

206
Nävelsjö / SV: Text om Johanna Andersdotter ?
« skrivet: 2024-03-23, 14:07 »
Läser illa

1849 i Juli måst öfvergifva tjensten
Sjuklig – bor hos föräldrarne
i Petersborg under Åhult


Se uppslag 62 i samma volym. Där antecknat:
Sjuk(lig) och oduglig

207
Allmänt / SV: Hur hittar man en flytt till Ryssland
« skrivet: 2024-03-22, 12:12 »
Enligt rotemansuppgiften flyttade Adolf Ferdinand Törngren 8/7 1878 till Sankt Petersburg.
Men enligt Hedvig Eleonora BIIa:14 sid 395 utskrevs han samma dag till Lofta (H).

208
Torsås / SV: Torsås AI:7 (1805-1810) Bild 105 / Sida 98
« skrivet: 2024-03-21, 13:37 »
Se samma volym uppslag 16. Noterad utflyttad därifrån till Fridlevstad (K).

209
… til wilkas förmyndare förreslös*
närmesta fränder, dannemannen Gumun …


* föreslogs, antar jag, på småländska

210
Alskog / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-21, 13:08 »
År 1802
Dec. d. 5
Klockan emellan 9 och 10 före Gudstjensten Dom 1. Adventus
behagade den Gode Guden ifrån detta mödosamma lifvet för-
lossa och til sig hemkalla afledne Kyrkovarden Erasmi Larsson(s),
Lillbjörke Enka Hust. Cath. Hanses Dotter. Född vid Isoms
Fadren Gamle Kyrkvarden Hans Christopherson, Mod
Margaretha den 23 Decemb. 1725; gift 1744 med ofvannäm-
de Erasmus Larsson, med hvilken hon under 24-årigt ägten-
skap samman aflat 8 barn; 4 af hvardera könet, af hvilka
5 sörja sin k. moder; Husbond. Källgårds Lars, och Johan-
nes Lillbjörke, Husb. Peter Nygårds [--], och
aflidne Jacob Källgårds Enka; Kyrkovard. Jonses Hust.
Räknar 19 Barnebarn. Varit Enka sedan 1768. Haft
god hälsa, utom några magplågor, som stundom besvä-
rade henne; fört en ganska sagtmodig stilla
vandel berömes af sin [--] alla kände. Sjuknade
i Bröst-feber och Colique, dog efter 3 veckors
sjukdom, den 5 ofvanskrifne.  Så-
som hon lefvat Christeligen och berömligen; så dog hon
ock efter en Christelig beredelse stilla och saligen.
Sedan hon lefvat 77 år, på 18 Dygn när.
Begrafdes den 12 [--] strax vid Rondarfve
Bänken.

Lite knepig text här och var.

211
1730
Klocka-
re går-
den.
Maria
Den 17 Septembris föddes Klockarens Hans Lind-
bohms och hustru Margaretha Nils dotters
lilla dotter, och döptes den 19 ejusdem wid namn:
Maria
                        Testes.
Anders Erichßon i Spelwijkby, Jbidem Joen Anders-
son, hustru Karin Anders dotter i Spelwijkby,
och Pigan Karin Jöns dotter i Stora Surßa.

Spelvik (D) LIa:1 (1646-1761) uppslag 155 (AID: v64831.b159.s155)

212
Broman / SV: Broman
« skrivet: 2024-03-20, 11:31 »
Om du kopierar in Bildid hos RA kommer du direkt till sidan.

Så även med dessa länkar:
1773

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070772_00168

1775
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070773_00092

213
Urshult / SV: Sven Petersson, död 1880-10-02, dödsorsak?
« skrivet: 2024-03-20, 09:20 »

… behandladt knifsår

214
1. Hypertrofia prostatæ
2. [--]-pyelo-nephritis

1. Förstorad prostata
2. pyelonefrit = infektion i övre urinvägarna (njurbäcken, njurar)

215
Jönköping / SV: Var hittar jag Anna Charlotta Alsing ?
« skrivet: 2024-03-19, 18:33 »
Anna Charlottas födelsenotis 26/2 1865 finns i Jönköpings Sofia (F) CI:6 (opaginerad) årsnr 34.
Fadern antecknad som lokomotivförare J. Alsing i Stockholm.

Husförhörslängden:

Jönköpings Sofia (F) AI:15 (1861-1867) uppslag 229

216
Sveg / SV: Oskar Berglund
« skrivet: 2024-03-19, 14:45 »
Var har du funnit uppgifterna?

En Oskar Vilhelm föddes oä 16/11 1890 i Sveg (C:2 uppslag 89). Moder Karolina Berglund, hemvist Herrö i Sveg. Fader arbetaren Jon Matsson Bergström, hemvist Kyrkbyn i Linsell. De gifte sig och bodde i Kyrkbyn där sonen Oskar Vilhelm dog 28/12 1890 (Linsell B:1 uppslag 21).

217
Nordmaling / SV: Olofsson i Olofstorp & Abo
« skrivet: 2024-03-19, 12:32 »
Om med ”totlöarna” menas titlarna:

Kohlaren Olof Olofsson

Engevaktaren
Dagkarlen Johan Olofsson

Olofsfors & Mo, står det – se ortregistret i början av volymen.

218
Ja, det stämmer.
Lisa Hansdotter saknade bröstarvingar (barn, barnbarn etc) och hennes sidoarvingar var modern, de två bröderna och de två systrarna. Men änklingen ärvde allt, enligt testamentet.

220
Önnestad / SV: Önnestad (L) AI:15 (1891-1899) Sida: 83
« skrivet: 2024-03-18, 18:03 »
Fattigvården underrättad i
Kristianstad

221
Norrköping / SV: Efterlysningshjälp
« skrivet: 2024-03-18, 16:34 »
Primärkällan:
Norrköpings S:t Olai (E) CI:17 (1905-1910) uppslag 488 (AID: v177963.b492.s488)

Familjen i församlingsbok
:
Norrköpings S:t Olai (E) AIIaa:12 (1910-1915) uppslag 471 (AID: v177829.b770.s471)

Fader: Axel Erik Peterson f. 1883 28/3 i Hedvig, kakelarbetare
Moder: Agnes Charlotta Torvall f. 1885 12/7 i Hedvig
Vigda 1908 18/4

222
Övriga ämnen / SV: Födelseår
« skrivet: 2024-03-18, 11:54 »
Den huvudsakliga anledningen till att husförhörslängdernas angivna födelsedata inte stämmer med födelseböckernas är felnoteringar i flyttningsattesterna. De felaktiga uppgifterna skrevs in i husförhörslängden på nya stället och följde inte sällan personen till sista noteringen i död- och begravningsboken.
Ibland blev födelsedata fel på flera olika sätt ju mer frekvent man flyttade – det fungerade ungefär som viskningsleken.

Andra gånger behövdes inte ens en flytt: för varje gång en ny husförhörslängd lades upp dit församlingsbornas uppgifter skulle överföras, var risken stor för nya och gamla fel.

223
Leksand / SV: AD: Leksand C:5 (1740-1751) Bild: 1140 Sida: 104
« skrivet: 2024-03-18, 11:17 »
Födelsenotisen:
Döpt 27/9 1747
Pehr
Per Perßons och hustro Anna
Tolftes drs i Biörkberg
född den 23 sept. Testes Lars
Olßon, Per Perßon  hustro Margeta
Olsdotter och Pigan Anna
Persdotter, alla på Biörkberg

224
Orsa / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-18, 08:38 »
6te är den i lifztiden ährliga och gudfruchtiga ho An-
na Hansdr ifrån Michelvål. Hon är född i Ble-
ket åhr 1695 af ährliga och Christeliga förälldrar
Hans Hinderßon och ho Anna Eriksdr. Renata.
Hon har beständigt i sin barn- och ungdom wi-
stats hema hos sin K. förälldrar, och dem
med lydno och kärlek upvachtadt; til des hon
kom i ett Christeligt ächtenskap, efter Gudz gu-
domeliga skikelse, med sina vederbörandes
samtyke, med sin i sörjan efterlemnade
K. man, ährlige och beskiedelige Joen Larßon i
Michelvål, med hvilken hon har förplägat --
liuflig ächta kärlek i 23 åhr, och emedlertid
välsignad blifvit med 5 lifzarfvingar, af
hvilka 1 son och 3 döttrar ännu lefva. Vita Com-
munis. Hvad des siukdom beträffar, har den
varit håll och styng, däruti hon, under en
gudelig beredelse, saligen afled den 9 febr. när
hon vandrat i denna werlden i 45 åhr.

225
General questions / SV: Hangelösa death, 1749
« skrivet: 2024-03-18, 07:23 »
sönderslagen
af et trä i
skogen

shattered
by a (falling) tree in
the forest

226
Bredsätra / SV: Dödsorsak i mantalslängd (pesten?)
« skrivet: 2024-03-17, 21:56 »
döde af ödhe

döde af ödhe

Dito.

skrjfvas på
annat ställe.

alla döde.

döde.

227
Rubriken är Fräjd (frejd) och enskilda anteckningar.

Med två frågetecken:

obs. ett betyg hit med 16 knappnålar
hopfästadt. oeniga.
Hustrun en ilsken, knapt
(?) slug(?) menni-
ska.

228
Leksand / SV: Leksand döda 1742
« skrivet: 2024-03-15, 11:09 »
Leksand (W) F:9 (1741-1752) Bild 62 / Sida 59 (AID: v130844a.b62.s59, NAD: SE/ULA/10826)

229
Hällaryd / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-15, 09:10 »
Obs! Mitt inlägg ovan korrigerat.

230
Hällaryd / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-15, 08:59 »
Möjligen:
Wårdas af Skom(akare) Nils etc.

231
Dala / SV: Ett ovanligt flicknamn
« skrivet: 2024-03-15, 08:03 »
Bokstävernas utseende förändrades genom århundradena. Se här Henrik Anderös exempel på hur versalt G kunde skrivas, från 1600-talets början till 1700-talets slut. Hela alfabetet med varianter av både stora och små bokstäver finns i bland annat ”Läsebok för släktforskare” av Henrik Anderö och Elisabeth Thorsell.

232
Lid / SV: Läshjälp , Lid, födelse lista 1745
« skrivet: 2024-03-14, 22:16 »
1745
den 16 Junii föddes Nils Joenßons Son i welfwesta och
Christnades den 29 ejusdem til Jonas  wittnen Kyr-
kioherden Ehrewördige Herr Johan Benedickte Strand
Anders Andersson i pänningeby och Ludgons Sochn  drengen
Olof Joenßon i sparsta  Befallningsmans Hustru på
Jursta Hustru Greta Reling, Hustru Kierstin Anders-
dotter i Skåttsiön Biörlunda Sochn  Pigan Karin
Jonsdotter i stora welfwesta.

den 7 September föddes Nembdeman Claes Watzelissons
Dotter i Höke och Christnades den 8 ejusdem til Karin,
wittnen Comminister Ehrewördige Herr Andreas Thuning
Pähr Hanßon i stora lundby  drengen Gustaf i Höke,
Jungfru Anna Maria Thuning i wäringe  Hustru
Anna Erichsdotter i lilla lundby.

Höke = Hökö

Se https://forum.rotter.se/index.php?topic=31023.msg473463#msg473463

233
No, that did not change his right of inheritance.

234
Äldre ord L - Ö / SV: Wåhlwachten/wachtwåhlarne
« skrivet: 2024-03-14, 16:28 »
bränna vål = svedjebränna
vål = svedjeland
(SAOB)

Det brända området måste hållas under uppsikt dygnet runt tills det inte längre var någon risk för att elden skulle blossa upp och sprida sig okontrollerat. En syssla för svedjevakt(are) / vålvakt(are) skulle jag tro.

235
qwins Perßon (kvinnsperson) – nedsättande epitet om ogift mor

236
Gustaf Alexander Sjögren probably died before 1877 as he is not mentioned in the estate inventory of his mother, the widow Greta Stina/Kristina Sjögren, born Svanström, who died January 14, 1877 in Nämdö:
Sotholms häradsrätt (AB) F2:48 (1876-1877) Image 6940 / Page 687 (AID: v161293.b6940.s687)

237

Längd 1.66 meter
Wäxt undersättsig
Ögon blå
Hår rött
Näsa spetsig o rak
Ansigte ovalt

238
1689
den 25 Octob föddes Gumund Haraldzsons son i W. quarn  Framburen till
Christendom af h. Anna Svens dott: i Näßia den 3 Novemb:
Nom: Sven  Test. Pähr Nielß. i Quarngården  Pähr Jönß. ib:
Påfwel Haraldßon i Börka, Britta Jonsd. Elin Suänsd.

239
Stala / SV: Stala AI:5, sida 189
« skrivet: 2024-03-12, 22:29 »
Rad 19, Johan (Johannesson) f. 1858 27/3:
Lysning 26/10 84 med Anna Maria Olsdr, här ofvan, förd till ”Ofvan” 84 (se samma sida, raderna 3 och 4: vigda 21/11 84).

Rad 20, fosterson Ernst Theodor Lagerqvist:
Kom från Göteborgs domkyrkoförsamling 11/6 83, flyttade tillbaka dit 16/5 90. Sjömansbok 5/4 90.
Hans avlidna föräldrar är antecknade och enligt Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:12 sid 622 dog modern Johanna Maria Johansdotter 26/3 1876. Hennes make (vigsel 5/10 1873) var f. d. artilleristen Otto Wilhelm Andersson Lagerqvist som avfördes till Kronoarbetskåren 1876 och sedan antecknades som obefintlig.

241
Döderhult / SV: Far till Emma Kristina Andersdotter Zaar
« skrivet: 2024-03-11, 14:26 »
Som så ofta ändrades genom åren husförhörslängdernas uppgifter om födelsedatum – se Anders Larsson här:
Döderhult AI:2 (1807-1822) sid 388: f. 26/12 1808 i Döderhult.
Kristdala AI:9 (1822-1829) uppslag 24: f. 26/12 1809 i Döderhult.
Mörlunda AI:14 (1833-1841) uppslag 40: f. 26/12 1809 i Döderhult.
Kristdala AI:14 (1836-1843) uppslag 273: f. 20/12 1809.
Kristdala AI:17 (1851-1857) uppslag 216: f. 20/2 1809.

Anders Larsson föddes 26/12 1808, i Lämmedal, Döderhult. Son till dragonen Lars Andersson Pamp ohh Lisa/Lisken Olsdotter.

Dottern Emma Christinas födelsenotis 18/1 1852:

Kristdala C:8 sid 48

242
Döderhult / SV: Far till Emma Kristina Andersdotter Zaar
« skrivet: 2024-03-11, 09:39 »
Du får kontrollera dina uppgifter, för det föddes ingen Emma Kristina i Kristdala 1811. Och fadern kan inte vara född endast två eller tre år före dottern.

243
1776
Har torp
Backstufwuhjon

1777
Backstufwuhion

1778
Har torp
Sitter i Backstufwa

1779
har jordbruk
Tjenar i Näset.    utfattig, men har torp

1790
dito (utfattig)    Har jord

1791
utf(attig) och oferdig    Har jord

244
1737
then 14 Maii (begrofs) H: Sicilia Johansd i Hysinge f i Ringsfal den 28 Dec 1668. 2 g
gifter (förste mannen) war Pär Tyrisson i Löta, thes andra och efterlemnade man är Anders Östenson
i Hysinge, med hwilken hon sammanlefwat 45 åhr, aflat och föd 9 barn, blef död den 6.

245
Furuby / SV: Bouppteckning 1815
« skrivet: 2024-03-09, 11:41 »
… sonen Johan är i
Stralsund, efter sista bref
(enligt senaste brev)

246
Det var illa att jag missade den – tur att du kollade, Helena.

… och anständigt Lefwerne, lefwat
i ett Christeligit ägtenskap
etc.

247
bortflyttad åt Landet etc.

248
Noteringen om överföring till pag 209 N.B. (nya boken) finns i Karlstads stadsförsamling AI:33 (1876-1880) uppslag 206.

'Nya boken' är i detta fall Karlstads stadsförsamling AI:36 (1881-1885) uppslag 209, där du finner Anna Nilsdotter med tre barn. Se vidare:

Karlstads stadsförsamling:

AI:39 (1881-1885) uppslag 1326, 1327 och 1557
AI:43 (1886-1890) uppslag 1560, 1289 och 1310.

Kroppa:
AI:25 (1886-1890) uppslag 244
AI:26 (1891-1897) uppslag 306

249
Uppslaget du hänvisar till upptar döda och begravna juni 1755–februari 1756. Finns ingen Oluf Bengtsson Pihlman där, inte heller på nästa uppslag (1756).

250
Maria Magdalena / SV: Mathilda var är du?
« skrivet: 2024-03-07, 12:38 »
Matilda/Mathilda Andersdotter/Andersson finner man också i tre poster (1878–1881) i rotemansarkivet hos Stockholms stadsarkiv:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx
(Ange endast födelsedatum och kön, klicka på en träff och sedan på 'Samma individ' i högermenyn.)

I sista posten (1880–1881) är hon noterad utflyttad till Amerika 1881-06-17.

Uppgiften bekräftas av församlingens utflyttningslängd, men där anges hon utskriven 18/6 1881:

Jakob och Johannes (A, AB) BIIa:13 (1881-1884) Bild 7 / uppslag 3 (AID: v86333.b7.s3)

251
Valla / SV: Vad står det om Herman?
« skrivet: 2024-03-05, 22:58 »
Sjömannen Herman Andersson f. 55 12/3, led(ig), kom(municerad), medb(orgerligt) förtr(oende), K(ristendoms) kunskap
försvarl(ig).

252
Den 2 Julij begrofs Johan i Branstorp wä-
ster sör ifrån kyrkan

253
Bredsätra / SV: Rubrik i mantalslängd 1705 sid 1713
« skrivet: 2024-03-05, 06:20 »
Rubriken är Husfolk (Huus Folck) i båda fallen.

1705:
Skrädaren Gabrill
skrädaren Oluf
Jöran Rytare

1706:
Gabriel skräddar
Olof skräddare
Giöran Rättare

254
Kverrestad / SV: Vielse i Kverrestad 1759
« skrivet: 2024-03-04, 16:58 »
1759
Dom: 20 post Trin. den 28. octob. skiedde liusning 1a gg
för Möllarn Ähreborne och wälförståndige Enkio
mannen Hans nelsson Biörck af Tungbyholms mölla
uti Smedstorp Församling så ok för Dygdesamma
och Gudfruchtiga Jungfruen, Jungfru Sara
Greta Georg här af Qwäresta Församling och
by. Cautionsmännen i theß ställe up-
wist behörigt bewis til Herr magist: gramen.

255
Det förklarar inte den tredje begravda delen. Så troligast är väl att skrivaren var okoncentrerad och av sitt eget sätt att beskriva olyckan (2 händer + 1 del till) misstog sig på antalet begravda kroppsdelar. Han skrev ju fel även inledningsvis; en del af venstra handen i stället för armen.

256

På Anders Johannes-
son:
1884 15/8 afsågades vid Möllenfors båda
händerna samt en del af venstra handen
(!),
båda händerna afsågades midt öfver
pulsen, de 3 afsågade delarne begrofvos
i Tofteryds Kyrkogård 18/8 på begäran,
drängen fördes ofördröjligen till Jön-
köping för erhållande af läkarevård.

257
Björklinge / SV: Hellstedt
« skrivet: 2024-03-04, 08:08 »
Pat(er) Befallningz-
man Petter Helg-
stet, mat(er) Helena
Linman.

Dopvittnen:
Past. Mag: Joh: Ny-
man. Sold: Lars
Sandberg.
Fru Pastorskan
Nyman. Hustru Anna
i Mikelsbo (senare stavning Mixbo).

258
– Uxor ve-
ro longe ante
nuptias stupratu, spu-
riam genuit filiam.

Hustrun har långt före äktenskapet blivit våldtagen och fött en oäkta dotter.

Får jag det till.

259
Friedländer / SV: Friedländer Backa
« skrivet: 2024-03-01, 11:49 »
Åjo, nog går det att leta:

  • Ingen Margareta/Maja Greta i fertil ålder funnen hos Friedländers i Bäckebol i Backa husförhörslängd 1866–1873 (AI:6 uppslag 15–18).
  • Inte heller som moder till något barn fött i Backa 1870 (födelseboken ofullständig, se i stället SCB-utdraget: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0035856_00045).
  • Inte heller som avliden i Backa dödbok 1870 (BI:1).

Med ytterligare några uppgifter om Margaretha (såsom efternamn, föräldrar, födelseår, födelseort, make, barn) bör hon kunna hittas i kyrkbokföringen, om än inte i Bäckebol 1870. Men kontrollera gärna själv att jag inte råkat missa henne där.

260
Södra Solberga / SV: Dödsnotis 1713
« skrivet: 2024-03-01, 11:08 »
… ifrån Wapenhuusdören, lefvat stilla,
Christligen, gudeligen och wähl,  åldr(en) 59 åhr.

261
Svårtolkat. Men – om du inte redan sett det – finns i Halword Simonssons i Bön bouppteckning upplysningar om efterlevande barn och deras avlidna syskons barn:
Valbo häradsrätt (P) FII:4 (1758-1763) Bild 148 / Sida 289 (AID: v143231.b148.s289)

262
Januarii den 18 föddes et Dräng Barn i Hemmestynge, och döptes
samma dag wid Namn Nils, Fadren Ryttaren Nils
Siögren, Modren Marna Nils dotter, Faddrarna Rust-
Hållaren Mårten Nilßon och Enewald Jacobßon, Hustru Anna
Jacob Serlens(?), änkan Sine Pär Jönßon bar barnet, alla hemma i Hemmesdynge.

263
Ramsberg / SV: Ramsberg El:1 sid 249 nr 66
« skrivet: 2024-02-28, 22:06 »
Du ställde samma fråga 2018, och jag svarade:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=157724.msg1489282#msg1489282

264
Till St. Tuna Sn

265
Nykyrka / SV: Läshjälp Ingrid Andersdotter?
« skrivet: 2024-02-24, 20:34 »
1756
Sept 22 född, 26 begravd
Ingri And:dr
86 år
Möseslätstorpet
And: Larsson Ingebor Pehrsdr
(död) af bröst siuka.

266
fallit och slått sig til döds

267
Åtvid / SV: Ord i födelsenotis?
« skrivet: 2024-02-24, 11:40 »
Sockenskräddarens

268
Rödeby / SV: Rödeby CI:4 (1771-1846) Bild 306 / Sida 563
« skrivet: 2024-02-23, 11:43 »
Til Barnefader utlades Förstärknings
Karlen Carl Germundsson, som sedermera ägtade Henne.

269

Alma Andersson flyttade hem till Mörrum 1936:
Mörrum AIIa:8 (1920-1937) uppslag 1054
Mörrum AIIa:9 (1938-1947) uppslag 150

Skriven i Mörrum 1960. F d kokerska, ogift. Troligen död före 1970 (har inte tillgång till Sveriges dödbok för tillfället).

Arkiv Digital: Sveriges befolkning 1940–1990

270
28/11 24 hänvisar till inflyttningslängden; Hedvig Eleonora BIa:83 uppslag 15. Detta datum antecknades Alma Andersson, f. 13/11 1891 i Mörrum, Blekinge, inflyttad från Matteus. Noterad utflyttad 19/4 1929 – se Hedvig Eleonora BIIa:46 (1929) sid 4.

271
Testes HäradsDomaren Anders Kristofersson Katrina
Larsdotter i Enås döpt af Westmark.

272
Lokrume / SV: Catharina Elisabeth Tomaedotter
« skrivet: 2024-02-22, 17:27 »
Se även här:
Tingstäde (I) AI:10 (1888-1894) uppslag 52
Tingstäde (I) AIIa:1 (1895-1906) uppslag 52

273
Dalhem / SV: Greta Anderdotters föräldrar?
« skrivet: 2024-02-22, 01:51 »
Gretas mor kan inte ha fött henne vid 63 års ålder.

I Dalhem AI:2 sid 219 finner man familjen i Örstorp: Anders Nilsson anges född 1751, hustrun Anna Andersdotter 1765, sonen Nils 1785, dottern Greta 1790. Där bor också hustrun Annas föräldrar Anders Östensson f. 1728 och Greta Andersdotter f. 1727.

Anders Nilsson och Anna Andersdotter vigda 29/11 1789 i Dalhem – han änkling från Tranebo, hon piga från Örstorp. Se under Tranebo, samma volym och sida som ovan.

Anders Nilssons hustru i tidigare giftet var Lena Andersdotter f. 1758 (hfl), vigsel 7/12 1783 i Dalhem. Lena Andersdotter dog 21/12 1788 i Tranebo, 30 år gammal. Hon var alltså mor till ovan nämnde Nils, enligt födelseboken f. 5/9 1784 i Tranebo. 

Anders Nilssons och Anna Andersdotters son Andreas f. 9/1 1793 i Örstorp.
Deras dotter Anna f. 13/11 1796 i Åhlhult. Se Dalhem AI:3 sid 121. Anders Nilsson anges där född i Ukna, hustrun i Dalhem.

Arbetskarlen Anders Nilsson dog 1/1 1798, 47 år gammal, i Karstorpet (ej funnen där). Hans änka och dottern Anna (harmynt) kom till Fattigstugan; Dalhem AI:4 sid 3 och AI:5 sid 10. Anna Andersdotter uppges där född 27/11 1764 i Dalhem, enligt födelseboken 27/9 1764, dotter till Anders Östensson och Greta Andersdotter i Idockra (Idåkra). Familjen återfinns senare i Örstorp, se ovan.

Anna Andersdotter dog 17/3 1824 i Fattigstugan; Dalhem AI:7 sid 6.

Det föddes en Anders 8/4 1751 i Ukna, son till Nils Andersson och Ingrid Olofsdotter i Full (Fuld) – men osäkert om det är rätt Anders.

274
Anno 1734
Julius 7 = Dominica 4 post Trinitatis = fjärde söndagen efter trefaldighet (begravdes)
Pig. Sara lars dotter från långshyttan. nata 1716 in Dec. renata.
Kunde wackert läsa och förstod wäl sin Christendomb. Tiente
borta på åtskilliga ställen med godt beröm. Låg siuk 2 dagar
öfwer 6 weckor, och syntes siukdomen först likna en hetsig
feber; men sedan påkom henne en odrägelig wärk, som
öpnade åtskilliga sår på kroppen. In vita pia et proba.
undfik straxt då hon siuknade den H. nattwarden. Berett
sig Christeligen och dog saligen den 4 Julii. ætas 18 år 8 månader.
Kyrkian 4 Daler
Fattiga 1 Daler.

275
… med anständig heder förd …

276
Förkärla / SV: Förkärla HII:2 (1818-1827) Bild 92
« skrivet: 2024-02-20, 11:17 »
Pigan Johanna Maria Malm
ström född den 27 Mars 1800, af
flyttar nu till Hufvud staden
med följande besked:
Hon läser wäl uti bok och utom bok
lilla Catechesen samt förstår något.
Hennes upförande har warit oklan-
derligt. Af den Heliga Nattwarden blef
hon delaktig, senast, 24 post Trin.
detta åhr. Skatten är liquiderad
och hon har haft ympkoppor. Äfven
är hon ledig att ingå ecktenskap.
Carlskrona d. 20 Nov. 1817.

afgår till Förkärla         CarlMolin?
         församling          K. H. & [--] Pastor
[--] den 14/3. 1819.

277
Jo, här vågar man gissa på far och son:
Bertell Knutzon
Knut Bertelson

278
härstades (härstädes)

279
Dals-Ed / SV: Söker föräldrarna till Anna Enardotter.....
« skrivet: 2024-02-19, 20:25 »
Vid generalmönstringen 1790 är om Enar Olofsson Edman noterat att han var ”siuk i Stockholm”.
Och vid dito 1798 antecknades Enar Olofsson Edman ha dött 24 augusti 1790 och året därpå blivit ersatt med annan soldat.
Soldater som dog under kommendering finner man vanligen inte i hemsocknens dödböcker.
Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente (P, R) 573 (1790-1798) Bild 101 (AID: v46749a.b101)
Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente (P, R) 573 (1790-1798) Bild 375 (AID: v46749a.b375)

280
Gränna / SV: Johannes Jonsson f 1771-05-01
« skrivet: 2024-02-19, 19:52 »
Här kan Johannes Jonsson f. 1771 följas bakåt några år:

Bohult 1792–1793

Gränna (F) AI:10 (1792-1796) Bild 227 / Sida 222 (AID: v23564.b227.s222)

Huseby Ribbagård
1791–1792
Gränna (F) AI:9 (1788-1792) Bild 66 / Sida 44 (AID: v23563a.b66.s44)

Snorran 1790–1791
Gränna (F) AI:9 (1788-1792) Bild 124 / Sida 102 (AID: v23563a.b124.s102)

Har inte lyckats lista ut varifrån han kom till Snorran 1790, tredje raden nerifrån:
fr Högrum(?)
i ?

281
Anno 1745 den 13 Augusti blef hållet wärdering
skifte och dehlning efter afledne hustruen hanna
Joens dotter på gatuhuset N 26 Biärlöf emellan
deß efterlämnade man ohla Rasmußon och
fyra barn, älsta dotteren Kierstena 16 åhr, sonen
Joen på 11te åhret, Anders på 7de åhret, och Ras-
mus på 2dra åhret, åde omyndigas wägnar
närwarande Morbroderen, Timmermannen
Mäster Måns Wremp, Tillwärderingz män
wore uptagne Mickell Tykaßon och Truls Pärßon
i Biärlöf, widare gik till som följer.

282
Knästorp / SV: Knästorp, Malmöhus, födda 1874
« skrivet: 2024-02-18, 19:26 »
Christian Elias

283
Pjätteryd / SV: Pehr Esbjörnsson
« skrivet: 2024-02-16, 00:54 »
1775
April 21 född, 23 döpt
Per Esbiörnsson från Skiepshult modren hustru Kierstin Nilsdotter.

Faderns förnamn var alltså Esbjörn. Hans patronymikon (fadersnamn) – Sunesson – finner man i husförhörslängden:
Pjätteryd (G) AI:3 (1779-1792) sid 30

Följer man Per Esbjörnsson f. 1775-04-21 framåt i kyrkböckerna, eller Per Esbjörnsson f. 1775-04-04 bakåt, så visar det sig nog om de två är en och samma.

284
börgesd (Börjesdotter). Tror jag.

285
Stenstorp / SV: Läshjälp Stentorps vb 1721-12-28
« skrivet: 2024-02-15, 11:36 »
från Åstorp i Wahl-
torpa Sokn


Se Åstorp i Valtorp.

286
Hedvig Eleonora / SV: Vad döms hon för
« skrivet: 2024-02-14, 22:02 »
Hitkom den
17 Juni
1861, att,
för 1a resan
stöld, efter
föregående bestraffning
af 23 dagar vatten
och bröd,
här i 3
månader
arbeta, jemlikt
RådhusRättens i Stock-
holm utslag
af den 23
Maji sistlidna.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten_och_br%C3%B6d

287
Allmänt / SV: Johan Fredrik Westin
« skrivet: 2024-02-14, 19:30 »
Det du hänvisar till är församlingens bok över obefintliga 1871–1894, så visst är det möjligt att den f d kronomatrosen gått till sjöss och hoppat av i någon hamn.  Han var obefintlig ännu 1900, enligt folkräkningen.

288
Brandros. /Erysipelas gang-
rænos/


Rosfeber med vävnadsdöd; kallbrand.

289
Vansö / SV: Anders Eld f 1799 11 30
« skrivet: 2024-02-14, 18:43 »
Eld var ett ganska vanligt soldatnamn; alltså inte något släktnamn utan ett namn som bars av soldaten så länge han tjänstgjorde för en viss rote. Flyttades han till annan rote fick han byta till namnet som hörde till den.

Per Olof Eld f. 1816 efterträdde 1835 Anders Eld f. 1800 som soldat på Elma rote nr 612, Strängnäs kompani, Södermanlands regemente. Se Centrala soldatregistret:

https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx
Vansö (D) AI:9 (1836-1840) uppslag 68

Per Olof Persson (Eld) var född 30/8 1816 i Strängnäs, son till soldaten Per/Petter Liff f. 1792 i Sköldinge ohh Catharina Olsdotter f. 1781 i Gåsinge. Per Liff blev 1816 soldat för Eneby rote nr 616 i Vansö, samma kompani som ovan.
Vansö (D) AI:7 (1825-1829) uppslag 18

290
Du har så rätt. :)   Jag lurades av det som kan tolkas som ett i efter Stina.

Namnet Gunnar är fornnordiskt:

https://historiska.se/nomina/?nomina_name=Gunnar

291
1782
september 19 född, 22 döpt
Soldat Pär lelieqvest (Liljeqvist)
Ester Jöns dott barn på
biensåsen (Bjänsåsen, AI:1 sid 9) N. Johanna
Gudmor: Maria Jöns dot på borgås
hållsliunga (Holsljunga) Sochen
Mansfaddrar: Lars Pers son i halstorp
anders Pärs son i stenshult
olof bengt son Idm
Kvinnofaddrar: Kerstin Jons dot Idm
hellena Lars dot i tåsthult
Stina i Gunerydet(?) i öxabäck.

292
Svea livgarde / SV: Läshjälp Novander/Söderbom
« skrivet: 2024-02-13, 15:51 »
Sonen Johan, 15, i Finland.

293
Vansö / SV: Anders Eld f 1799 11 30
« skrivet: 2024-02-13, 10:00 »
Soldat 612 Anders Eld på Elma ägor i Vansö var född 1800-02-02 i Berg, enligt Vansö AI:7 (1825-1829) uppslag 57 och AI:8 (1830-1835) uppslag 68.

294
Västra Skrävlinge / SV: Dödsorsak 1940
« skrivet: 2024-02-13, 08:26 »
Ca pulmo-
nis


Lungcancer

295
Männen var sadelmakare.
hoo med ett streck över vokalerna = honom
Andra resan gift med = andra gången
v. p. 1736 = vid pass (cirka, omkring)
Theß ålder är 73 = dess = i detta fall hennes

296
Glava / SV: Glava AII:9 sid 515
« skrivet: 2024-02-12, 19:52 »
Noteringarna finns på raderna 12–14 och gäller fäderna till de två äldsta barnen. Med upplösta förkortningar:

Trolovningsbarn med arvsrätt enligt laglig förklaring
inför barnavårdsman den 8/8 1932.
Fader: Erik Verner Karlman, Säffle.
–––––
Fader: Enligt lagstadgat erkännande inför barnavårdsmannen den 22/11 1937
Grovarbetaren John Einar Karlsson från Ryd, Gåseberg i Brastads församling,
Göteborgs och Bohus län. Född 14 7/4; barnet trolovningsbarn och äger arvsrätt
såsom barn av äktenskaplig börd.

297
Allmänt / SV: Hjälp att tyda i dödbok
« skrivet: 2024-02-12, 19:36 »
1788
December 31
Bond. Eric Andersson i Hallen, född år 1695, den 30 Novemb.
Fadr. förra detta Bond. Anders Ersson i besagda by, Modr. Segrid
Nilsdr frå samma by. Efter njuten Qristelig upfostran blef han på
19de Ålders (år) antagen til krono-Båtsman, hwarifrå han till slut
löste sig. War i Föräldrarnas (hus) till år 1735, då han gifte sig med
deß afledna Hust. Segrid Olsdr fr. Brattfors, som födt honom 6 barn,
5 söner och 1 dotter, af hwilka sönerna fadren öfverlefva. Blef
Änkling år 1775, hvarefter han mästadels hållit till hos sonen
Eric Ersson. Förde vacker vandel. Deß hälsa var länge svag, och
var de 12 sista åren blind. Begrofs den 6 Januar. 1789. lifstiden 93 år 4 månader 3 veckor

Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild 116 / Sida 223 (AID: v139699.b116.s223)

298
Åhr 1767 den 11te December Blef Laga
Boupteckning uprättad, på 4 rå och rörs
Hemman öfra Nordqvarnen, efter Afledna
Hustrun Kierstin Påfwels Dotter, utj
samteliga Arwingarnes närwaro; Son Anders
Perßon derstädes och Sonnen Lars Perßon i
Ledsgården Wing, samt mågen Swen Andesson(!) i
Bregården Wing, och mågen Ander(!) Bengtßon
i Snugge; men för Afledne Sonnen Mgnus(!) Kiell-
ström til faller detta Möderne-Arf en liten
Goße Anders Magnusson 8ta Åhr gammal, som
är utan förmyndare. Til biträde Härwid,
war undertecknad nämdeman tilstädes,
då ägendomen upgafs och befantz i
följande stånd               Nembligen:

299
Okänd församling i Göteborg / SV: Min fars halvbror
« skrivet: 2024-02-12, 12:24 »
Inlägget raderat av mig.

300
Från Holm, en församling i samma pastorat vid den tiden.

301
Okänd församling i Göteborg / SV: Min fars halvbror
« skrivet: 2024-02-12, 11:53 »
Från Svenska gravar; https://www.svenskagravar.se :

302
Norra Strö / SV: Norra Strö (L) CI:2 (1741-1825)Sida: 121
« skrivet: 2024-02-12, 11:32 »
af hiertsprång

303
I kolumnen längst till höger är antecknat en enda fadder vid Kari Samuelsdotters dop den 9 januari 1757:
hustru Kari i söra
uarshult

= Södra Valshult i Valdshults församling, samma pastorat.

304
Det ska väl föreställa Lymfosarkom = lymfom = lymfkörtelcancer.

305
1733
December 27 född, 30 döpt
Anna
Svens dotter i Fruvalsinge Vitnen; Johan och Erick i
Tegelsätter dräng Johan Ibm Oluf Kinberg hustru Cerstin i Fruval
singe, Pigorna Catharina Ibm Carin i Bråta, Cerstin i Prä
stegården.

306
Linneryd / SV: Hilda Charlotta Fransdotter Skog född 1864
« skrivet: 2024-02-11, 12:43 »
Se danska Rigsarkivets Dansk Demografisk Database, https://www.ddd.dda.dk/

Där kan du kostnadsfritt söka i ett antal databaser, exempelvis Folketællinger, Invandrede och, kanske mest intressant i detta fall: Arbetsophold.

307
Södra Ving / SV: Anders el Andreas Ödstedt
« skrivet: 2024-02-09, 22:08 »
Anders
död 1762 29/7, begravd 1/8
7 år 8 månader gammal
– såvitt jag kan se var familjens hemvist Gaståhs (Gastås) men något ställe med detta eller liknande namn hittar jag varken i Södra Ving eller i de dåvarande annexförsamlingarna.

308
Undersåker / SV: Orsill Eriksdotter
« skrivet: 2024-02-08, 19:20 »
Orsill och Orsilla (och eventuellt fler) är stavningsvarianter av Ursilla (ursprungligen Ursula). Man får alltså ha ögonen öppna för alla varianter när man vill hitta en Orsill i födelseböckerna.

Då läste jag bara nästan rätt, tack, Maud för rättelsen. Ūrsilla står det.

Namnet Ursilla är i notisen skrivet med gemen begynnelsebokstav och ovanför u:et har skrivaren lagt till ett diakritiskt tecken (~). Det gjordes i handskrift för att utesluta förväxling med gement n.
Tecknet fanns inte över u/U i tryckt text, och behövdes inte heller över versalt U i handskriven text.
Det finns ingen anledning att trassla med detta tecken i avskrifter här, där u och n inte riskerar att förväxlas.

309
Hällestad / SV: Dödsorsak för Per Månsson?
« skrivet: 2024-02-08, 18:47 »
Per Månsson i Wagled (senare namn Vaglö, Vagelö), död av bröstfeber.

310
Förnamn - O / SV: Oddervar
« skrivet: 2024-02-08, 10:44 »

311
Undersåker / SV: Orsill Eriksdotter
« skrivet: 2024-02-08, 10:08 »
Alsen-notisen:
Barnets namn är Ursilla (svensk form av latinska Ursula). Född den 18 och döpt den 22 december 1717. Föräldrar Erik Olsson ohh Gertrud Mårtensdotter i Rödom.

312
Långserud / SV: Soldat Egel död 1809
« skrivet: 2024-02-08, 01:30 »
Åhr 1809 den 13 Juni var underteknad
på anmoderan af Enkan Maria
Lars doter i Elofsbyns Soldatte stom i Långse-
Ruds soken at för Rätta Laga boup-
tekening efter afledene Soldatten
Olof Pärs son Egell som med döden afled
utti fältt han efter lemnade Enkan
och en son Anderias och war wid boup-
tekeningen Bryngell Anders son i Stenbyn
när warande at den omyndigas
Rätt bewaka och och företogs uptekening-
en på fiölgande sätt

––––––

Gärna en bild men glöm inte hänvisningen/länken – det är alltid lättare att tolka text i källan.

313
underhållshjon

Hon kunde inte försörja sig/var fattig och fick underhåll/understöd/hjälp av socknen.

314
Dals-Ed / SV: Tyda dödsorsak
« skrivet: 2024-02-07, 14:01 »
Den sedan länge obefintlige Axel Teodor Olsson blev dödförklarad enligt domstolsbeslut (Tössbo och Vedbo häradsrätt) 7/2 1951. Såsom hans dödsdag antogs 31/3 1924.
Hänvisning till död- och begravningsboken 1951 nr 9.

315
Stoby / SV: Vad står det för extra notering?
« skrivet: 2024-02-07, 13:30 »
Nedre anteckningen tidigast:
rådd med barn

Ovanför är senare noterat:
födt oäkta barn (Nilla 1856 8/1)

316
Norrköpings Sankt Olai (Sankt Olof) / SV: Maja Stina Eklöf
« skrivet: 2024-02-07, 12:00 »
Service: :)
Norrköpings Hedvig (E) AI:9 (1836-1842) Bild 348 / Sida 332 (AID: v27891.b348.s332)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:42 (1843-1848) Bild 179 / Sida 174 (AID: v28192.b179.s174)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:47 (1848-1853) Bild 197 / Sida 192 (AID: v28197.b197.s192)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:43 (1848-1853) Bild 186 / Sida 180 (AID: v28193.b186.s180)
Norrköpings S:t Olai (E) AI:45 (1848-1853) Bild 140 / Sida 133 (AID: v28195.b140.s133)

317
Norrköpings Sankt Olai (Sankt Olof) / SV: Maja Stina Eklöf
« skrivet: 2024-02-07, 11:44 »
Via fem träffar i AD:s befolkningsregister finner man i Norrköpings husförhörslängder en piga Maria Christ. Eklöf noterad född 1815-10-15 i Dagsberg.
Hon föder en oä son Adolf Fredrik (1849–1850), och hon utvandrar till Amerika 1851.

Har du kontrollerat om hon är den Maja Stina du söker?

318
Stora Åby / SV: Brita Stina
« skrivet: 2024-02-06, 23:14 »
Brita Stina döptes s.d. (= samma dag), i detta fall den 26 december.
Faddrar:
Fru Häradsh. Torpadius
madem. Maja Jul. Meurling
Herr Fendrich Reutersvärd
Herr Cornett Meurling

319
Godegård / SV: Läshjälp Kronobergsman Nils i Rödje och Boda
« skrivet: 2024-02-05, 23:52 »
Giestgiffuare (gästgivare)

320
Det var alltså en bilaga till lysnings- och vigselboken du ville ha tolkad; närmare bestämt Graninge HV:1 (1757-1830) bild 46 (RA) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014174_00046:

Igenom den allrahögstas nådiga försyn
och allvisa skickelse, samt veder börande
anhörigas lemnade bifall och tilstädjelse
är under trogna böner om hjelp och välsignelse
ett kristeligt ägta förbund slutit emellan
Torparen ärlig och förståndig Johan
Jonsson i Gammelgård samt Enkan ärliga
och Gudfruktiga Malin Eriksdotter därsamma
städes
hvilket uti denna kristeliga och hedervärda
Guds församling 1. gången till känna gifves etc.
–––––

Johan och Jan är varianter av samma namn och användes ofta om en och samma person, beroende på vilken variant skrivaren valde.

321
Karlskrona / SV: 1830 Peter Carlsson
« skrivet: 2024-02-05, 19:39 »
Det är inte samma Peter – den här fången hette Jonas Petter Cassel och var född 19/2 1824 i Åtvid, Östergötland. Gissar att du länkat till fel bok eller sida.

322
Något är fel med din hänvisning.

323
Morlanda / SV: Morlanda C:2 (1745-1780) sid. 101
« skrivet: 2024-02-05, 18:57 »
Föräldrarna var Olof Relfsson och Inger Andersdotter på Gullholmen.

324
Karlskrona / SV: 1830 Peter Carlsson
« skrivet: 2024-02-05, 12:02 »
Född den 20 Juli 1830 i Ronneby
socken af Blekinge län.
Är 5 fot 6 tum lång; har ovalt
ansigte, brunt hår, gråblå ögon, rak
näsa, ordinär växt och ett mindre
ärr på venstra tummen.
Tjenstedräng. Gift.
Sist mantalsskrifven i Backaryd församling.
–––––

1846 och 1848 straffad
för snatteri.
1851 straffad för 1a resan
stöld med 9 dygns vatten
och bröd och 6 månaders
fängelse i Malmö Cell-
fängelse.
Samma år straffad
för 2a resan stöld.
1854 straffad med
3 års straffarbete i
Malmö fästning enligt
Mellerstads* Härads Rätts
Dom.
e.e.u
(enligt egen uppgift)

* Medelstads
–––––
4 resan Stöld
med inbrott.
Dömd af Konga
Härads Rätt den 19
Februari 1869 till
straffarbete i 8 år
samt förlust af medbor-
gerligt förtroende i 10 år.
–––––
1 Tröja ___ 75 öre
2 par Byxor
1 Wäst
1 Halsduk
1 Skjorta ___ 75
1 par Strumpor
1 Mössa
1 Lifrem ___ utlemnad
1 Silfverknapp
1 Börs
1 par träskor
–––––
Mönstringen
     1870.
   2a Class
Mönstringen 1871
   1a Class
Mönstringen 1872
   1a Class
Mönstringen 1873
   1. Class
–––––
Fullt arbetsför.
–––––
Fängelsetiden slutar:
1877
den 8/3
–––––
1870 21/1 utlemnad
på grund af Kong.
Majsts Befallnings-
hafvandes i Blekinge
Läns skrifvelse den
20/1 1870 för inställel-
se vid Medelstads
Häradsrätt.
1870 22/1 återkom
Carlsson.

325
General questions / SV: Marriage Record
« skrivet: 2024-02-04, 21:50 »
The record is found in Stora Kopparberg's landsförsamling (rural parish), nr 24:
Stora Kopparberg (W) EI:9 (1915-1942) page 78 (AID: v184493.b820.s78)

326
Kalmar stadsförsamling / SV: Jag kan inte tyda hela texten
« skrivet: 2024-02-04, 21:39 »
Ej attest, och ej här mantalsskrifven.
Obs: förutstående Christina Magnidtr blef
2/1 1846 kyrkotagen såsom hustru till Drängen
Jonas Danielsson / Krantz / i Prestorp medan den-
ne sednare såväl muntligt som skriftligt erkändt det af
Christina framfödda barnet för sitt. lärer vistas
i Smedby; men barnet vistas här
(?) 46.

327
Lunds stadsförsamling / SV: Var är Nils Christian född?
« skrivet: 2024-02-04, 21:04 »
Jöns Christian Thorn var nationspedell; nationsvaktmästare i Lund.

Någon närmare upplysning om familjens hemvist får man inte i sonens födelse- och dopnotis.

328
Våxtorp / SV: Våxtorp 1775.01.22
« skrivet: 2024-02-04, 15:38 »
Faddrarna:
Bengt Pärs Hustru i wåxtorp, ibm
Åke Wåxdorff, Bengt Mickelßon i Kiär-
bygget, Ingwar Pärßon i Hyltehus,  pigan
Boel Knuts dotter i Bastena, pigan Kier-
sti Pärs dotter i Menlösa.

329
Mölltorp / SV: Hfl A1:1 sid 99 - Jonas Olofssons födelseort
« skrivet: 2024-02-04, 14:06 »
Kommerud (i Mölltorp)

330
Volymen sträcker sig över sekretessgränsen (70 år) och är därför inte allmänt tillgänglig i sin helhet.

Kopia av en födelse- och dopnotis kan beställas från Riksarkivet (https://bestall.riksarkivet.se/sv/person-slaktforskning).

SCB-utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860–1949 finns här:
https://sok.riksarkivet.se/scb-fodda-vigda-doda

331
Länna / SV: Vem ägde vad enl BoU
« skrivet: 2024-02-03, 13:57 »
Enkans Jordeandel medfört från Dy-
vasö, som på hennes upgift är utbetalte
under ägtenslapet för husets gemen-
samma nytta, ett Capital af … 666. 32.

Fastigheten 1/2 mantal purt frälse i Svartnö
kunde ej i denna Bouppteckning intagas, emedan
den aflidnes föräldrar icke har lemnat Arfsuplå-
telse på detsamma.

332
Borås / SV: Hittar inte i församlingsböckerna
« skrivet: 2024-02-02, 11:53 »
Har som hastigast (i Riksarkivet, https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen) kollat två av hänvisningarna och de gäller volymer som sträcker sig in på 1970-talet, alltså långt över den 70-åriga sekretessgränsen.

333
Nössemark / SV: Laura Kristina Karlsdotters föräldrar
« skrivet: 2024-01-30, 22:28 »
Helena Mattsdotter Rye finns här som frånskild hos föräldrarna, båda noterade avlidna 1882:
Dals-Ed (P) AI:17 (1876-1885) uppslag 35

Enligt SCB-utdraget Dals-Ed 1900 (”folkräkningen”) var Helena Mattsdotter Rye då bokförd som obefintlig med noteringen ”Amerika 91”.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Folk_015205-057

334
Här anges barnets dopnamn, fadersnamn och hemvist samt dopvittnenas namn och hemvist. Ingenting annat.

1745
den 20 februari: Erich Bengtson i lilla Backa. Testes:
Lars Anderß och Britta Larsdott i hölte.

335
Funbo / SV: Funbo C:3 sid 12
« skrivet: 2024-01-30, 11:17 »
Erik Kyndilßon
i Brobyha-
gen

336
Anno 1732
April
den 11(?) döptes Oluf Piscators och Lisa
Killins* barn uti Ulfwerud som föd-
des den 4(?) ejusd. uti dopet kallat Maria
Britta. Mansfaddrar Petter i Smedstad Jean
Olufßon i Ulfwerud. Qvinnofaddrar hustru Stina
Jeansdotter i Smedstad och Annika
Olufsdotter i Gamlegården.

–––

* Lisa's last name also spelled Kiellin and Kilin:

Stora Kil C:4 page 91 (son Anders 1726 July 24)
Stora Kil C:4 page 138 (daughter Margareta 1729 July 12)

337
Norrköpings Sankt Olai / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2024-01-30, 01:48 »
Bulbös paralys.

Bulbös är av allt att döma en felskrivning – på dödsattesten stod nog bulbär paralys (pares) vilket är en äldre benämning på ALS:

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/als/

338
Genom domstolsutslag förklarad fader till Emmy Maria
Jönssons barn Gullan Maj-Britt Cecilia född
5/4 1921 i Caroli församling.

Se även födelsenotisen 1921 i Malmö Caroli CI:27 uppslag 75. Där framgår att rättegången i detta faderskapsmål hölls i Gärds och Albo häradsrätt och att domen vann laga kraft 6/4 1922.

Gjutmästaren Carl Edvin Björklund hade alltså nekat till faderskapet och stämdes därför av modern, eventuellt med hjälp av barnavårdsnämnden. Domstolens utslag blev att Björklund var far till barnet (och därmed underhållsskyldig).

339
… Laga upteckning förrättad efter afledne Fält
wäblen Anders Nyberg, som warit bonde på augmentet
Stafwared Noregård under rusthållet Röshult, och efter sig
lemnat en sorgbunden Enka med sex barn i lifwet, tre
söner och tre döttrar, af hwilka två söner och två döttrar
ännu äro omyndige, för hwilka Frälse Rättaren wid Kjäl-
lebacka säterije Håkan Johansson Ryberg å mödernes
wägnar, emedan å fäderne ingen tillgång finnes, och Tor-
paren Jacob Andersson på Fållan under Fästereds Säterije i
Finnakumla Sockn, såsom något i slächtskap å fädernet, sig
åtaga förmynderskapet.

340
Det finns inga uppgifter i rotemansarkivet efter 1926 eftersom denna särskilda folkbokföring för Stockholms stad upphörde detta år.
Därefter söker man stockholmare i bland annat mantalslängder och församlingarnas ministerialböcker.

Abonnemang hos Arkiv Digital ger tillgång till Befolkningen i Sverige 1800–1947 och Sveriges befolkning 1940–1990, med mera.

341
Norrbärke / SV: Familjen Höijer/Höjer, Norrbärke
« skrivet: 2024-01-29, 01:59 »
Enligt bouppteckningen, daterad 24 augusti 1875 (Norrbärke tingslags häradsrätt FII:18 AD-bild 1990 / sid 1) efterlämnade Axel Höjer följande barn,
1. giftet:
Magnus Mauritz, doktor
Carl Axel, konsulatsekreterare
Maria Lovisa, gift med Carl Moberg, länsnotarie
Fredrik Emil, sjökapten
2. giftet:
Johan Adolf, fil kand
Gustaf Vilhelm, notarie
Nils Jakob

342
Norrbärke / SV: Familjen Höijer/Höjer, Norrbärke
« skrivet: 2024-01-29, 01:40 »
AD-länken leder till samma sida men fotograferad i färg och av betydligt högre bildkvalitet. Dock inte gratis, som RA.

343
Östra Ed (Eds kapell) / SV: Julius Ferdinand Mattsons fader?
« skrivet: 2024-01-29, 01:17 »
Det har påpekats många gånger, och nu blir det en gång till:

Att bli mor (eller far) har aldrig varit något brott.
Det som förr var olagligt (för båda könen) var att ha sexuellt umgänge med person som man inte var gift med. Oavsett om det resulterat i graviditet eller inte.

344
Ystads Sankta Maria / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-01-28, 17:17 »
Eodem die (samma dag, 21 december, döptes) Dragonens Jochum Wellerdts dotter Maria, som föddes
den 19 ejusdem eftermiddag kl. 3.

345
Söderbärke / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-01-28, 17:03 »
År 1763
Hans Larsson i Källan, född 1729. fadren Lars Larsson och mo-
dren Karin Jansdotter i Källa. döpt. kunnat Christendo-
mens stycken. gift på sit 24 år med sin efterlemnade
Hustru Cathrina Matsdotter ifrån Siöändan. haft med henne
6 barn, 2 söner och 4 dottrar, som alla efterlefva.
lefvat stilla och beskedligt, begådt sina salighets
medel. dog af håll och stygn \ efter 5 dygns sjukdom / den 21 febr. klockan 6 om mor-
gonen, tå han lefvat 33 och 3/4 år. begrofs den 6 mart.

346
Norrbärke / SV: Familjen Höijer/Höjer, Norrbärke
« skrivet: 2024-01-28, 12:19 »
Se familjen här:
Norrbärke (W) AI:14c (1870-1877) sid 53
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0013411_00055 (Riksarkivet)
(AID: v131228.b59.s53) (Arkiv Digital)

347
Nilsson (resp Nilsdotter)

348
Runtuna / SV: Runtuna, AI:12, sidan 8 i boken, bild 19 i SVAR
« skrivet: 2024-01-28, 11:39 »
dålig karl, men lofvat förbättring.
Onda efterdömen* af Husbonde
folket har kanske vållat desse
tjenares försämring.

–––––––

* efterdöme = föredöme, se SAOB: https://www.saob.se/artikel/?seek=efterd%C3%B6me&pz=1

349
Glava / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2024-01-25, 17:48 »
Den 23 Octob. föddes Anders Lars-
sons och hust. Elin Pärsdotters
dotter i Löfåhs, döptes den
28
ejusdem af P.S. blef kallad
Anna. Faddrar etc.

350
Artilleristen No 12 Anders Bläck-
berg rymdt den 18 Junii 1794 och i dess
ställe insattes approberade 6års Capitu-
lanten
12. Jonas Kihlberg
       född i Vermland

351
Lungsund / SV: Stegelviken i mantal 1671
« skrivet: 2024-01-25, 13:11 »
Steglewijken – Hr Pär Swardt

352
Fosie / SV: Läshjälp med födelsenotis Anna Larsdotter 1710
« skrivet: 2024-01-25, 12:57 »
Notisen gäller en Boel, dotter till Lars Ibzson i Hindby.

353
Svenska Akademiens ordbok om substantivet lom:

354
Älfhyttan – Älvhyttan som då tillhörde Nora landsförsamling, från 1871 den då utbrutna Vikers socken.

355
Tystberga / SV: Anders Gustaf Holger Hellman
« skrivet: 2024-01-18, 22:51 »
The family moved to Råby-Rönö 1941 and to Runtuna 1944.
Råby-Rönö (D) AIIa:8 (1939-1950) Page 90 (AID: v252206.b1100.s90)
Runtuna (D) AIIa:7 (1937-1952) Page 282 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00158041_00298

356
Färgaryd / SV: Tecken kors
« skrivet: 2024-01-18, 00:04 »
Noteringar i husförhörslängder gjordes inte för eftervärldens släktforskare utan kan till stor del ses som prästens minnesanteckningar. Lika lite som det fanns stavningsregler var förkortningar, tecken av olika slag etc reglerade. Varje präst kunde ha sitt eget sätt att föra anteckningar.
I bästa (sällsynta) fall lämnade han en teckenförklaring i volymens början. I annat fall får man försöka förstå noteringarna genom att gå igenom längden och följa upp återkommande tecken etc.

357
Stöde / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-01-17, 23:11 »
Svenska Akademiens ordbok (https://www.saob.se/) anger flera förklaringsalternativ:

358
Källor / SV: Födelsenotering
« skrivet: 2024-01-17, 20:00 »
Enligt Katarina födelse- och dopbok över oäkta barn var Hedvig Amalias moder en demoiselle Maria Sandberg, 35 år, Högbergsgatan, kv Häcklefjäll nr 21. Ovanför efternamnet är med svagare skrift antecknat Ros.
Katarina (A, AB) CIII:5 (1813-1827) Bild 630 (AID: v220804.b630)

359
Källor / SV: Födelsenotering
« skrivet: 2024-01-17, 19:23 »
Hedvig Amalia föddes den 7 april 1825 i Katarina församling, enligt pastor Winters intyg som finns bland flickans intagningshandlingar (nr 58) :
Allmänna barnhuset (AB) E5C:36 (1833) Bild 2700 (AID: v788759.b2700) + 3

360
Maria Charlotta Johansson b. Svanberg died May 2, 1870 of pulmonary tuberculosis. Address Kvarngatan 31.
Hedvig Eleonora (A, AB) FI:11 (1869-1877) Bild 69 (AID: v85676.b69)

361
Torsås / SV: Anteckning i Hfl
« skrivet: 2024-01-17, 01:24 »
Om familjen:
detta Hushåll bevista sällan Hus-
förhör


Den strukna noteringen om Andreas:
// denne gosse är ej upta-
gen till ålder, men an-
gifven af fadren vara
(?) år

362
Vintrosa / SV: Läshjälp Kerstin Jönsdotter f 1746
« skrivet: 2024-01-16, 19:32 »
Anno 1746
Dec 25
Jöns Jönsons dr Kierstin i gilsåsen
Wittn Pär Larsson och hustrun ibm,
Dr Johan Swänson ibm Pigan Catarina
Swäns dr

363
Anno 1745
den 2 Marti
Afled Ländzmannen wälacktad Håkan Edman
uti brasbo och begrofs den 17(?) ejusdem uti gården
tilhörig grifteplatsz. Thes ålder war 54 åhr.

364
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Vilka är dödsorsakerna?
« skrivet: 2024-01-15, 23:45 »
Ja, det ser ut att vara rätt tolkat. :)

365
General questions / SV: Gustaf Andersson
« skrivet: 2024-01-15, 23:03 »
Here he is at Olshyttan in Garpenberg before he left for North America in May 1880:
Garpenberg (W) AI:15 (1873-1882) Bild 169 / Sida 160 (AID: v130096.b169.s160)

366
Bewis på des ålder den 19/4 93

Med någon osäkerhet vad gäller ordet ålder och datumet 19.

367
Långaryd / SV: Elin Joensdotter 1765
« skrivet: 2024-01-15, 12:48 »
Det finns en Elin född 1765 21/4 (döpt 28/4) i Fjusnäs, Långaryds socken. Dotter till Jon Pehrsson och Karin Pehrsdotter.
Långaryd (F, N) CI:3 (1746-1797) sid 336 (AID: v92989a.b1720.s337)

Men familjen är inte antecknad under Fjusnäs i Långaryd AI:6 (1764-1768) sid 534 (AID: v92979.b271.s535, NAD: SE/LLA/13259)

368
Även systern Maja Lisa kallade sig Kindorff:
Vårdnäs (E) AI:4 (1812-1823) sid 470 (AID: v27253.b243.s471)

Detta är nog brodern Lars med samma efternamn:
Norrköpings Hedvig (E) AI:6 (1819-1825) uppslag 9 (AID: v27888.b28.s9)

Och brodern Carl Johan:
Skeppsholm (AB) AI:3 (1800-1812) uppslag 93 (AID: v89846.b95.s93)
Skeppsholm (AB) AIIa:4 (1814-1825) uppslag 85 (AID: v89852.b89.s85)

369
Risinge / SV: Ord i dödsorsak?
« skrivet: 2024-01-13, 11:10 »
sin. = sinister = vänster (dexter = höger)
op. = operation

Död av hjärtinfarkt under/efter operation av brott på vänster lårbenshals.

370
Övre Ullerud / SV: Elin Svensdotter 1767 i Edeby
« skrivet: 2024-01-13, 00:42 »
I vigselnotisen 1811: ”. . . och Enkan ärbara och Gudfruktiga Elin Svensdr, som af(v)ittrat.”

Elin f. 1767 1/1, dotter till Sven Månsson och Ingeborg Månsdotter i Hedegården, enligt hfl:

Övre Ullerud AI:2 (1769-1776) uppslag 58

Elin Svensdotter återfinns senare som änka hos brodern Måns Svensson och fadern i Hedegården. Hon hade med sin make Olof Olofsson en son med samma namn f. 1801 19/7 i Hedegården (C:5 sid 124). Sonen noterad död 1807 (fb+hfl) och ”vanlytt” (hfl) :
Övre Ullerud AI:5 (1801-1810) uppslag 145

371
Sparrsätra / SV: Sparrsätra (C) EI:1 (1699-1744)
« skrivet: 2024-01-12, 23:45 »
Anno 1726
den 16 Februarii Erik Ehrsons barn i Karkesta, Johan, modren Karin
Jansdotter, Testes, Bonden Olof Ehrson, drängen Erik Ohlson, hustru
Martha Thomasdotter de 3 ifrån Karkesta, Pigan Brita Ehrsdotter ifrån
Wårfrukyrkas Sokn ock Rekaste.

372
Södra Finnskoga / SV: Södra Finnskoga
« skrivet: 2024-01-12, 21:43 »
admonitus = förmanad, varnad

373
Jonas Jonsson från Prästgården.

Det var bara bruden som hade giftoman. Stina Ersdotters giftoman var rusthållaren Eric Jansson i Gränsta.

374
Ramsberg / SV: Nederhyttan 8?
« skrivet: 2024-01-12, 01:55 »
Folio 64b med nr 8 Nederhytta finns hos AD:
Ramsberg (T) AI:10a (1775-1785) Bild 75 / Sida 64b (AID: v52183.b75.s64b)

375
Nyköpings västra / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-01-12, 01:24 »
Nyköpings S:t Nicolai (1757-1814) Bild 121
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005787_00121

1779
den 22 Junii föddes et oägta Gåße barn, som
döptes den 24 dito och blef kalladt Carl Peter.
Modren Pigan Brita Nyman som tjente wid
Lilla Kongs Ladugården hos Hans Alquist.
Witnen: Strumpwäfwaren Aron Lekovius
på Öster.
Hust. Maria Fougt på Öster. Maria Greta Le
Lisa Lekovius ibidem.

376
Utan förkortningar:

Dominica 25 post Trinitatis
den 25 November
Begrofs änkan hustro Catharina Halvards
dotter, född år 1674 i Sörbarke och Sorbo
af ärliga föräldrar, fadren aflidne Bergsman Halvard
Persson, modren hustro Margareta Lars dotter
renata, informata i bok christendoms kund-
skapen, christeligen upfostrad. Gift år 1710 wid Mich(aeli)
tid med sin för detta aflidne man Hammar smeds
mästaren Matts Mårtensson wid Rockhammars
Bruk, lefde med honom i förtrolig kärlek 26 och
1/2 år. 3 Barn, 1 son och 2 döttrar, af hwilka son
och 1 dotter efterlefva, om den andra dottren lefver
wet man icke. lefwat ensörjande 22 och 1/2 år.
V. C. fört et gudeligt och stilla lefverne christeligen
brukat nådemedlen. Har merendels efter sin
mans död warit sjuklig och flere åren sänge-
liggande i ålderdoms swaghet. communicerad näst
för sin död, afled sachtmodeligen den 14 November
klockan 9 afton ____________________ 85.

377
Att soldaten vid Hundra Härads
Compagnie, af nr 8 Kongliga Uplands Rege-
mente nr 13 Hägg, i anseende till öfver-
ben på venstra låret, är till krigstjenst
oduglig, och äger minskad förmåga att sig
genom arbete försörja, intygas på
aflagd Embetsed.
     Polackebacken d. 11 Junii 1857
     Fr. Elisson(?)
     t. f. Regements Läkare

378
1738
Feria annunciationis* begrofz raß-
mus ragnarson i Gullarp
49 åhr
gammal


* Marie bebådelsedag, den 25 mars.

379
Bräkne-Hoby / SV: Läs-och sökhjälp
« skrivet: 2024-01-09, 13:52 »
Forts:

Med make Olof Fredriksson och barn:

Bräkne-Hoby (K) AIIa:3 (1910-1919) Bild 1820 / Sida 172 (AID: v375248.b1820.s172)
Bräkne-Hoby (K) AIIa:4 (1910-1919) Bild 1590 / Sida 502 (AID: v375249.b1590.s502)
Bräkne-Hoby (K) AIIa:8 (1920-1930) Bild 1430 / Sida 737 (AID: v375253.b1430.s737)
Bräkne-Hoby (K) AIIa:15 (1931-1941) Bild 1290 / Sida 1323 (AID: v375260.b1290.s1323)

380
Bräkne-Hoby / SV: Läs-och sökhjälp
« skrivet: 2024-01-09, 13:34 »
Hon finns på sidan 184 rad 13 i samma volym.

382
Leksand / SV: Leksand AI:17e sid 183
« skrivet: 2024-01-09, 11:57 »
Där står att Hans Larsson var ”fader till Daniel, son
till C. Danielsdotter No West: 22
”.

Se Carin Danielsdotter med oä son Daniel (raderna 2 och 4) under Westanwik nr 22:

Leksand (W) AI:17e (1868-1877) uppslag 168 (AID: v130779.b172.s168)

383
Västra Karaby / SV: Födelseboken 1770
« skrivet: 2024-01-09, 02:15 »
1770
den 29 ejusdem föddes Swen Tyres(sons) dotter Pernilla
och döptes följande dag en Söndag. Faddrar etc.

Modern inte nämnd. Födelsemånaden var september.

384
General questions / SV: Help with 1818 estate inventory
« skrivet: 2024-01-09, 01:37 »
Jacob Svensson's heirs were his ten children who were all present.
Håkan Jacobsson and Sven Jacobsson had been given the task of informing about the assets and liabilities of the estate.


385
Ringarum / SV: Läshjälp i födelsebok Ringarum C/3, sid 332
« skrivet: 2024-01-08, 20:21 »
Fifalla
Hans Måns Hanßons och hustru Brita Hå-
kansdotters son född den 25 Juni christnad den 30.

386
Östmark / SV: Jon Mårtensson, f. 16.09.1864
« skrivet: 2024-01-08, 13:16 »
[---] men jag kan tänka mig att prästen skrev in flickan i husförhörslängden som oä för att fadern Erik dog innan hon var född. Detta kan ju vara en av orsakerna till varför Johanna står som oä

Ett barn antecknades inte som oä för att moderns make var avliden vid dess födelse – däremot om han varit död så länge att han omöjligt kunde vara barnets far.

387
Länktips / SV: Hjelp til å finne riktig kilde
« skrivet: 2024-01-08, 00:18 »
Personerna överförda 1896 från församlingsboken sidorna 325 respektive 326:
Östmark (S) AI:31 (1896-1899) Bild 345 / Sida 325 + 1 (AID: v9156.b345.s325)

388
Grythyttan / SV: Vad står i dödboken?
« skrivet: 2024-01-08, 00:08 »
1758
död 26 mars, begravd 9 april
”Johan Hanssons hustru Lisa Ersdotter ifrån
Sirsiötorp, född år 1709 uti Brunsiötorp; wistats
hemma, tils hon, wid fylte 20 år, trädde i ächtenskap
med bemälte sin man, med hwilken hon lefwat i
29 år, och derunder aflat 15 barn til werlden,
12 söner och 3 dottrar, deraf 9 stycken förut i ewighe-
ten ingått, men 4 söner och 2 dottrar öfwerlefwa.
Hon warit gudfruchtig och fridsam i sitt upfö-
rande, en flitig hushållerska, och förswarligen
upfostrat sina barn. Siuk i otta dagar af
hosta och hufwud-wärk, derunder hon bered-
de sig christeligen til sitt sista, och slöt sina mödors
dagar med 49 års ålder.”

389
angår Hustrun,
lemnat bruket till
sin måg Swen Blom-
ster.

afflytt till Sannum
*
i Frökens (Frökinds) Härad.
––––––––

* Finns ett Sannum i Starrkärr, dock i Ale härad.

390
Drothem / SV: Efterlysning: Brita Stina Högström
« skrivet: 2024-01-06, 15:20 »
Det bör nämnas att Brita Stina Johan(ne)sdotter Högström var född 1811 26/4 i Kullerstad.
Och att flickan som konfirmerades i Drothem 25/6 1826 var livgrenadjärdottern Brita Stina Johansdotter f. 1811 – jag antar att det är henne du uppger som identisk med Brita Stina Högström. Vilket kan vara rätt eller fel.

Drothem (E) C:2 (1695-1724) Bild 228 / Sida 449, handpag 228 (AID: v37186.b228.s449)

o Oavsett vilket så är konfirmanden i Drothem eventuellt identisk med pigan Brita Stina Johansdotter som i Östra Ryd uppges född 1810 i Kullerstad (där ingen Brita Stina föddes det året) och ha inflyttat från Drothem 1831.
o Flyttade åter till Drothem 1836 och hade då med sig sin oä dotter Johanna Christina.
o Gifte sig med Petter Spångberg och födde flera barn.
o Dog på fattighuset i Drothem 1875 1/1. Då hade hon sedan 1841 antecknats med fel fadersnamn; Göransdotter. Födelsetiden aldrig närmare angiven än 1810.

Östra Ryd (E) AI:9 (1830-1834) Bild 18 / Sida 22, handpag 11 (AID: v26490.b18.s22)
Drothem (E) AI:9 (1831-1835) Bild 172 / uppslag 161 (AID: v25183.b172.s161)
Drothem (E) AI:10 (1836-1840) uppslag 62 (AID: v25184.b71.s62)
Drothem (E) AI:21 (1874-1880) uppslag 164 (AID: v25199.b171.s164)

Brita Stina Johansdotter verkar svårfunnen i Drothem, även med hjälp av BiS, före återflytten från Östra Ryd 1836. Utflyttningslängd saknas 1831. Återstår väl bara att gå igenom Drothem AI:9 (1831-1836) och kanske också AI:8 (1826-1830) som har en del anteckningar t o m 1831.

391
Roßmäte hallagård (i Linderås)
Anders Rossman  gift, ålder: 34

Jern grå häst
med bläs och
vita bakfötter
11 år

392
Drothem / SV: Efterlysning: Brita Stina Högström
« skrivet: 2024-01-06, 00:38 »
Det är antecknat att Brita Stina vistas i Linköping. Hon har följt med modern endast på pappret; flyttningsbetyget.

393
Lilla Beddinge / SV: Hans Jönssons dödsnotis 1707
« skrivet: 2024-01-05, 15:56 »
1707
4de Dag Pingz den 5 Juni begrofz Hans Jönsson
som war född i Lilla Betinge af äkta och christeliga
föräldrar: fadren Jöns Larsson, Modren Anna
Hans Dotter. War hemma hos sina föräldrar till
des han wart 9 år, tiente sedan en rund tijd
hos wackert folk till des han omsider kom
uti Ecktenskap med Karna Pers Dotter, med hvilken
han lefde wäl uti 18 år och 4 månader. Emedler
tijd har Gud wählsignat dem med 2 söner och
4 döttrar. Dödde den 29 Maij då han war 48 år gammal
och 4 månader.

394
Introducerad adel - F / SV: Frölich
« skrivet: 2024-01-05, 15:03 »
Hans Frölich föddes 26/9 1906 i Oscars församling i Stockholm. Son till greve Gösta Frans Oskar Frölich ohh Gunborg Hedenblad.

Se tabell 11 här:

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fr%C3%B6lich_nr_49

Se även familjen Frölich i rotemansarkivet (särskild folkbokföring för Stockholms stad 1878–1926).

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

395
Sura / SV: Hjälp att tyda i födelseboken!
« skrivet: 2024-01-05, 01:09 »
1896
Febr 27
Augusta Maria, oä
Moder: ogifta Augusta Adolfina Carlson f 1871 27/9

Modern död 7/4 1896, enligt

Västerås Domkyrkoförsamling AIa:23 (1893-1900) uppslag 277

Augusta Adolfina var oä dotter till änkan Christina Catharina Ersdotter, enligt
Eskilstuna Kloster och Fors (D) AIb:20 (1869-1873) uppslag 306

396
Kristinehamn / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-01-04, 20:22 »
Lifmoderskräfta (cancer i livmodern)

Tydligare antecknat i SCB-utdraget:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0036522_00803

397
Arby / SV: Läshjälp Maja Månsdotter
« skrivet: 2024-01-04, 10:42 »
Fadern till denna Maja hette inte Måns:

16 Sönd: efter Trinit:
(döptes) Båtsmannen Olof Hammars dotter från Grösiö,
kallades Maia, född d: 2 october. Fad
(d)rar: Båtsman Måns Propps
hustru Brita etc.

398
Bjursås / SV: Jan Samuelsson 1766
« skrivet: 2024-01-04, 10:16 »
Johan (Jan) född 1766 1/11 och döpt 2/11, son till Samuel Samuelsson och Margta Göransdotter, Slättberg.
Bjursås (W) C:6 sid 24 (AID: v129608.b16.s25)

Familjen i Slättberg nr 5:
Bjursås AI:3 (1772-1775) sid 101 (AID: v129574.b55.s101)

Familjen noterad bortflyttad, sonen Jan med fel födelsemånad:
Bjursås AI:5 (1776-1785) uppslag 84 (AID: v129576.b92.s84)

Sonen Jan med föräldrar inhyses i Backa:

Östervåla (C, U) AI:4a (1781-1788) uppslag 58 (AID: v75047.b65.s58)

Föräldrarna i Backa:
Östervåla AI:5a (1790-1803) uppslag 41 (AID: v75049.b48.s41)

Drängen Jan Samuelsson från Backa och pigan Lena Andersdotter i Kullarbo vigda 1795 13/10.
Östervåla C:4 Bild 122 (AID: v75088.b122)
Östervåla AI:5a (1790-1803) uppslag 14 (AID: v75049.b109.s14)

399
Kullerstad / SV: Husförh.längd
« skrivet: 2024-01-04, 08:29 »
Du har läst slarvigt – jag svarade på den frågan också.

400
Gerda Ekelund har i skrifvelse
af den 21/9 1901 anhållit att få
Hilding Theodor antecknad
såsom sitt barn*
Skrifvelsen be-
vittnad af Ola Nilsson
och Anton Andersson
–––––
* Genom denna anteckning fick det oä barnet arvsrätt efter modern.

401
Mattias Enroth efterlämnade tre barn: från förra giftet Anna Christina på 11:e året, från senare giftet Anna Sofia på 5:e året och Mattias på 3:e året.

Änkans namn var Anna Barcken.

Förra hustrun Catharina Berg avliden den 28 mars 1730, enligt bou:

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:102 (1730) Bild 10300 / Sida 981 (AID: v222414.b10300.s981

402
Generalmönsterrullor - Kalmar regemente (F, G, H) 422 (1833) Bild 160 (AID: v60234.b160)

Præs.* får tillgodoräkna 2ne tjensteår som vargärings karl** wid
Smålands Dragon Regemente under 1808 och 1809 årens fälttåg
enligt företedt bewis.
_____

* närvarande
** vargeringskarl

403
Afvittring förrättad den 3/10 39 af
Nämdeman C. E. Carlson
och Carl Anderson på Heden
på så sätt, att 2ne omyn-
diga barn Olof och Gustaf
njuta upfostran och 50 riksdaler banco
hvardera efter Modrens död
härmed var förmyndaren Eric
Erson i Danvik och Enkan
nöjda enligt skriftligt under-
tecknande den 3 Oct. 1839.

405
Kullerstad / SV: Husförh.längd
« skrivet: 2024-01-03, 13:32 »
har lemnat

Hustrun inflyttad i Stora Malm 1803, från Kullerstad. Kallades då madam, betitlad änka först i AI:12b. Utflyttad till Krokek 1816.

Stora Malm (D) AI:10b (1803-1807) AD-bild 137 / uppslag 132
Stora Malm (D) AI:11b (1808-1812) AD-bild 114 / uppslag 109
Stora Malm (D) AI:12b (1813-1818) AD-bild 133 / uppslag 130

406
Hjorted / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-01-03, 01:15 »
Kräftskada = kräfta; särskilt om kräftsvulst eller kräftsår (SAOB)

407
Säfsnäs / SV: Säfsnäs AI:5
« skrivet: 2024-01-02, 21:40 »
Båda flyttade till Ramsberg, Stina 1786 och Catharina 1787.

408
Götlunda / SV: Undrar vart familjen utflyttar 1850?
« skrivet: 2024-01-02, 21:29 »
Se här:
Österunda (C, U) AI:14 (1852-1856) Bild 86 / Sida 81 (AID: v127631.b86.s81)
Arboga stadsförsamling (U) AIa:10b (1846-1855) Bild 72 / Sida 66 (AID: v71763.b72.s66)

409
Klåckaren här wid Kiöpingz försambling
Danjel Olofsson i Gröndahl, som war
född uti Forssa af Mönsterås sochn 1661 wid
St. Bartholomei tid. 1687 emottog han klåckare-
sysslan wid denna försambling på annan dag
Pingest, och på samma dag nästlidne år 1751 afsa-
de han sig den samma, med den förmon, at
församblingen bestod honom full löön, så län-
ge han lefde. Ifrån det han war tre år gammal
har han aldrig någon enda dag warit siuk,
förr än nu efter Jul. Han har warit 2ne gån-
ger gift och lefde tilhopa med sin första hu-
stru [---] i 54 år, på 2ne dagar när, och med
den senare 6½ år. Hans lijktext blef tagen
af Dent(?) 34 capitlet 7 versen.

410
10) Namnbyte / SV: Ändrat efternamn
« skrivet: 2024-01-02, 17:32 »
Före den första namnlagen (1901) var det mycket enkelt att skaffa sig ett släktnamn. När man träffade prästen, till exempel vid husförhör eller vid uttag av flyttbetyg, berättade man vad man börjat kalla sig och fick det antecknat i kyrkboken.
Något namnskydd fanns inte då, med undantag för de adliga namnen.

411
Västra Skrävlinge / SV: Svårläst namn
« skrivet: 2024-01-02, 00:39 »
Nansa står det i hennes födelsenotis och i huvuddelen av hennes senare folkbokföring.
Malmö Sankt Petri (M) CI:15 (1912-1915) Bild 1170 / Sida 111 (AID: v104061.b1170.s111)

412
Ljur / SV: Lars Svensson vigs Ljur C:1 bild 66/s.123
« skrivet: 2024-01-01, 22:43 »
1743
den 23 Octobr: Änkm: Lars Swenß i Gullered med Pigan Elin Ga-
brielsdr från Hiulsered bo i Gullered Smediegården.

413
Nårunga / SV: Vigsel Nårunga 21/8 1743 C:2 bild 57
« skrivet: 2024-01-01, 22:29 »
1743
den 21 Augusti Dräng Lars Olufß
med Pigan Kierstin Pärsdr från
Åhsgerde bo i Häradswad

414
Ystad / SV: Barnavårdsärende Ystad
« skrivet: 2024-01-01, 15:29 »
Hon har ett barn i Ystad
som hon reste ifrån och vars
fader hon då vägrade att uppgiva.

415
Svedala / SV: Hans Jönssons dödsnotis 1698
« skrivet: 2024-01-01, 15:13 »
. . . Aprilis, blef af häst släpat till
döds, emedan hans foot satt i
stigbygelen; hwaruthöfwer han
iche allenast blef illa slagin af
hästen, uthan och fich många
stöt; så han dödde på 3die da-
gen där effter, ætas 57 åhr.

417
Enligt egen utsago för några år sedan gör Herman Lindqvist inga försök att kontrollera sanningshalten eller rimligheten i de påståenden om oä kungabarn som han sprider vidare.

418
Östuna / SV: Östuna, C:1
« skrivet: 2023-12-29, 17:23 »
1762
den 26 Jan: Christnades Erik Jans lilla son i
Tislingetorp och kallades:        född den 25:
                         Hindric 

419
Hjärtum / SV: Mor till Olof
« skrivet: 2023-12-29, 13:41 »
Se notisen högst upp till höger på vänstersidan:

1753
Januari
den 11 föddes och den 17 döptes
Måns Håkansons och Ka-
rin Torstens dotters
piltebarn i Uttersåker ____ Olof.

420
Norrbärke / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-12-29, 09:50 »
Avis till P. Embt (pastorsämbetet)

421
Vissefjärda / SV: Vad står det om Måns när han dör?
« skrivet: 2023-12-29, 07:54 »
1772
död 23 juli, begravd 2 augusti
Måns Olofsson i Smedemåla, en af Församlingens
Åldermän, hans sot börjades med svullnad, som liknade
watusot, kom sig åter före att han 2 söndagar kunde
gå i Herrens Hus, feck sedan, effter egen berättelse,
sin dödssot i wädret, under hemgången ifrån kyrkan, blef
sedan sängliggande 8 weckor, torkades bort*, dog den 23 hujus war 62 år
 
–––––

* tynade bort

422
1773
Septemb.
den 30
Hustru Marje Mickels dotter i Kolstad, en gammal
Bonde Enka, född Ibm 1688 den 18 november,
(död) af ålderdoms krämpor. Gammal 85 åhr, på 1½ må-
nad när. Denna hustru, som kunde läsa i Bok
och något wiste hwad Herren af oß fordrar,
har, i hälsotiden, warit mycket snål efter
jordiske ting, hwadan hon ock icke giordt
sig samwet öfwer, huru de blifwit samlade.
Något öfwer 30 år tilbakers blef hon lag-
ligen anklagad och straffad för signerie,
och för wid paß 16 år sedan, stod hon en
tima wid Tingsdörren med et miölke-kärill
i handen at skämmas, för det hon olofligen 
på marken miölkat sin grannhustrus, Enkans
Ingerd Anders dotters, koo. Under sit lång-
liga sängliggande har hon wäl wisat någon
botfärdighet; men Herren wet bäst af hwad
hemta(?). NB Hon feck hwarken lik-prädikan eller
Personalier, emädan man der uti eij kunde annat
än berätta sanningen, hwarföre hennes efterläm-
nade sig sådant undanbådo, at få höra.

423
Ljusdal / SV: Ljusdal AI:20b s. 232 och AI:19a s. 220.
« skrivet: 2023-12-28, 19:24 »
         på okänd ort
vistas i Hudikswall.


bör skrifvas bland serskilde skrifvne (kvarskrivna, obefintliga)

424
Bergvik / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-12-28, 18:57 »
Fadern antecknad på egen
begäran, då han själf infann sig på
pastorsexp
(editionen) för att anmäla barn

425
Ajdå, jag missade: Elsa Maria Karolina dog 1883 11/12 i Österhaninge.

426
Statdrängen Karl August Berglund kom i november 1883 från Brännkyrka till Österhaninge tillsammans med sin hushållerska Augusta Strömberg. En månad senare antecknas ”Berglunds fosterbarn Elsa Maria Karolina” f. 1881 15/7 i Stockholm. Berglund och Strömberg flyttar åter till Brännkyrka 1885, ingen notering om vart fosterbarnet tar vägen och hon verkar svårfunnen efter 1885.
Österhaninge (AB) AI:22 (1881-1885) Bild 2090 / Sida 201 (AID: v94869.b2090.s201)

Elsa Maria Carolina föddes angivet datum på Södra BB (i Maria). Modern var ogifta sömmerskan Emma Mathilda Karlman, enligt rotemansarkivet f. 11/11 1856 i Norra Vånga och skriven i Maria. Är namnet bekant? Dottern fördes 1881 till ”bilagan” (över obefintliga i rote 15, Maria), borttagen 1883.

427
Skinnskatteberg / SV: Anders Christiansson
« skrivet: 2023-12-27, 23:43 »
Christian Ifvarson och Kerstin Pärsdotter.

428
Byarum / SV: Läshjälp C:2 1760
« skrivet: 2023-12-27, 00:21 »
I Skogshyltan.

429
Bäckseda / SV: Si(slle)gården?
« skrivet: 2023-12-26, 19:47 »
Sandåkra Sisslegård, senare stavad Sislegård.

430
Kattarp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2023-12-26, 19:37 »
Född och döpt 6/12 1818
oäkta
Elna Gudmundsdotter
Moderm var förra pigan Hanna Larsdotter i Möllarp.
Fadern upgavs vara drängen Gudmund Larsson i Bj
uv.

431
Träne / SV: Läshjälp HFB Träne
« skrivet: 2023-12-26, 14:06 »
icke admitterad (inte tillåten att begå nattvarden)

har en dotter Tyre född
i Wä 1841 8/3 med fader
Bengt Andersson med
hvilken hon är stadd i förbin-
delse
icke skattskr
(ivna) här 43

432
Bladåker / SV: Läshjälp, inflyttning Bladåker 1790
« skrivet: 2023-12-23, 08:49 »
En piga Cajsa Jansdotter f. 1763 i Knutby kom 1787 därifrån till Bladåker och Bennebols Masugn. Utskrevs 1790 till Edsbro.
Se Bladåker AI:3 med två upplägg: 1783-1789 uppslag 25 och 1790-1796 uppslag 95

Rätt piga? I Knutby finns goda sökmöjligheter.
:)

433
Bladåker / SV: Läshjälp, inflyttning Bladåker 1790
« skrivet: 2023-12-23, 08:04 »
Pigan Cajsa Jansdotter är antecknad som nr 109 bland Afflyttade Personer år 1790.
Hon flyttade alltså från Bladåker, til Edsbro.
Inflyttningslängder saknas i Bladåker före 1826.

434
1775
Anders Paulsson. Sockneskomakare här i Församlingen. Född
1722 d: 11 Nov: Fadren war Ryttaren Paul Wallström
och Modren hustr: Cherstin Jonsdr i Gatan. Kom straxt
i lära hos skomakare och sedan han dem följt
7 åhr, gaf han sig bort at tjena såsom dräng
i andra 7 åhr; och blef sedan Torpare til Prostin-
nan i Högby. Wid samma tid gifte han sig med
Pigan Margreta Olofsdr i Pukhult, med hwil-
ken han sammanlefwat 26 åhr, och under sam-
ma tid med henne haft 3ne Barn 1 son och 2
dottrar som ännu lefwa. Hälsan har warit
god til deß han Pingestdagen siuknade i håll
och styng. Han annammade Herrans heliga Natt-
ward den 7 Junii förmiddagen och blef samma dag den 7 Junii
eftermiddagen död, sedan han wäl och Christeligen
lefwat 52 åhr, och 7 månader. Begrofs den 11 Junii.

435
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 20:39 »
Första rättsinstansen var i detta fall (som du antagligen vet) Ölands norra mots häradsrätt. Här aktuella domböcker är, vad jag kan se, inte digitaliserade.

436
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 20:26 »
Det är inte alldeles lätt att följa kronologin i prästens redogörelse för händelseförloppet. Jag har därför kontrollerat flera källor och gjort, hoppas jag, en mer lättöverskådlig sammanställning.

1759

I maj (2½ år före den 12 november 1761) blev Måns Nilssons hustru Carin Larsdotter ”beslagen med dubbelt hoor”. Hon och lägersmannen, gifte bonden  Elof Andersson, dömdes i häradsrätten till döden.
Den 14 juli födde Carin Larsdotter i Dalby en dotter Carin. Som far är maken Måns Nilsson antecknad. Men det faderskapet är ju tveksamt med tanke på horsbrottet och på prästens skriftliga utsaga 1762 att Carin Larsdotter ”på 7de året låg uti otuckt” med Elof Andersson.
Den 25 oktober mildrade hovrätten deras straff (vilket var vanligt vid horsbrott, men här vädjade dessutom både Carins man och Elofs hustru om strafflindring för sina makar). Carin fick slita 30 par ris, Elof dömdes till 40 par spö och ett års straffarbete. Hovrättens utslag innehåller också en villkorlig dom: om Elof och Carin fortsatte att ”umgås” med varandra, skulle han straffas med 15 par spö och hon med 10 par ris.

1760
Den 13 april dog bonden Måns Nilsson i Dalby av ålderdomskrämpor och bräcklighet, 71 år gammal.

1761
Den 2 augusti lystes till äktenskap mellan Pär Larsson och Carin Larsdotter. Men trots att de redan flyttat ihop vägrade de att vigas.
Den 12 november beordrades Pär Larsson och Carin Larsdotter att låta viga sig inom 14 dagar, annars skulle de få böta 20 daler silver var. Carin visade sig då vara gravid men Pär Larsson nekade till faderskapet.
Den 6 december födde ”konan” Carin Larsdotter ett flickebarn som fick namnet Gunnilla. Fadern är inte nämnd i födelsenotisen.

1762
Den 10 mars inleddes häradsrättens vinterting där Pär och Carin var instämda för sin vägran att vigas och Pärs nekande till faderskapet.
Dessutom var Carin och Elof Andersson kallade till samma ting som misstänkta för att ha återupptagit sitt olagliga förhållande, men då brott inte kunde bevisas slapp de undan det hotande ris- respektive spöstraffet.
Natten emellan den 13 ch 14 mars dog dottern Gunnilla genom olyckshändelse, då den sovande Carin råkat kväva den lilla i sängen där de båda sov. 
Den 16 mars ålades Carin av häradsrätten att låta sig kyrkotagas.
Den 19 mars ålade häradsrätten Pär att gifta sig med Carin. Han hade inte lyckats övertyga rätten om att han inte kunde vara far till Gunnilla.
Den 4 april kyrkotogs Carin i samband med att hon och Pär vigdes.
––––

Hovrättens dom:
Göta Hovrätt - Huvudarkivet BIIA:64 (1759) Bild 439 / Sida 412 (AID: v55168.b439.s412)

437
Andrarum / SV: Pehr Olsson Illstorp No 8
« skrivet: 2023-12-22, 11:29 »
Tilltalad såsom misstänkt att hafva genom förgiftning afhändt
sin stjuffader Åboen Ola Person å No 8 Ilstorp, lifvet enligt skrifvelse från Läns-
man Montan 12/1 1883 (attest aflemnad den 1 Maj 1882)

438
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 09:41 »
Här min tolkning av den resterande texten – mer dramatik :) :

Wigde 1762
Aprilis
den 4de Drängen Pär Larßon i Öf: Wanborga och
Enkian Carin Larsdotter uti Dahlby. Charta för 16 öre.
NB: För deßa pärsoner blef nästlidne år den 2 Augusti,
som war Dom: XI post Trinitatis, til ägtenskap ut-
lyst; men man kunde, ehuru de emot förbud
långt förut flött tilsamman, icke förmå dem til
wigsel. Pastor war derföre nödsakad at angif-
wa målet uti [--] Consistorio, som hos höga
Landshöfdinge Ämbetet utwärkade Ordres, af den
12 Novemb 1761, til Herr Crono-Befallningsman
Åhstrand, det de, wid Wite af 20 daler silfwer 
hwardera, skulle sig innom 14 dagars för-
lopp til wigsel inställa. Men som Carin Lars
dotter, hwilken 2½ år förut blef, då hennes
förra man, Måns Nilßon wid namn, ännu
lefde, beslagen med dubbelt hoor, hwarföre
hon, som här, tillika med sin Lägersman, blef
dömd til döden, slet 30 paar Rijs, och stod 3ne
söndagar på Plikte-Rummet, samt [---]

absolverades, och det alt i stöd af Höglofliga
Kungliga Giötha HofRätts Utslag af den 25 O-
ctober 1759, redan befants wara hafwande,
och rådd med barn; angaf Pär Larßon hos
Herr Crono-Befallningsmannen, det han inga-
lunda kunde kännas wid fostret, emedan
häfdandet icke kom öfwerens med den tid
han med henne hafft omgänge. Crono-Betie-
ningen lät derföre fordra dem bägge in
til detta års Winter Ting, som den 10 nästlidne Mar-
tii uti Solbärga tog sin begynnelse, där Pär,
effter han icke kunde uptee giltiga skäl
til at bestyrcka, hvad han om Carin föregif-
wit, blef den 19 ejusdem pålagd at med henne
ägtenskapet fullborda. Under påstående Ting,
nemligen natten emällan den 13 och 14 Martii, qwafde
Carin i sömnen sit foster, Gunnilla wid namn,
til döds, hwilket hon den 6 December nästlidne år
framfödde, hwarföre hon, effter lofliga Tings-
Rättens Utslag af den 16 nästwekne Martii blef
tilkänd, at, effter wanligheten, i Kyrckian in-
tagas, som ok skedde samma dag, då hon ock
wigdes.    Denna Carin Larsdotter, som på
7de året etc.

439
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-22, 08:04 »
Skrivaren menade absolut att kistorna plundrats, och det hade han nog rätt i. Kustfolk har väl i alla tider försett sig med strandgods av olika slag och uppfattat det, mer eller mindre, som en hävdvunnen rättighet.

I Köping F:1 är den stämplade sidnumreringen (1–646), som i detta fall används av både RA och AD, av senare datum och den äldre, handskrivna dito börjar med uppslag 446. De första 445 uppslagen har fallit ur volymen och återfinns nu, sånär som på 1–14, i Köping C:2 i stället:

Köping (H) C:2 (1734-1790) uppslag 309 (AID: v40394.b158.s309)
RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027906_00169

På detta uppslag finns, under rubriken Wigde 1762, en lång text om paret drängen Pär Larsson i Övra Vannborga och änkan Carin Larsdotter i Dalby. På slutet nämns Elof Andersson:

”Denna Carin Larsdotter, som på
7de året låg uti otuckt med gifte Bonden
Elof Anderßon i Häsleby, hwilken af Höglofliga
Kongliga Hof-Rätten, jämte 40 paar Spös slitande
och uppenbar Kyrkioplikts undergående 3ne
söndagar å slag, wardt dömd at arbeta ett
år uti LandsCrona, som ock skiedt, har altid
warit en stursk, trätosam och lättfärdig människa,
och satt Prästerskapet uti mycket bekymmer.
Hon så wäl som Elof Anderßon woro ok til det-
ta Ting derföre inkallade, at de å nyo umgåts
med hwar annan; men som Crono-Betienin-
gen det icke kunde bewisa, ehuru det syntes
nog troligit, sluppo de denna gången utan
näpst, hwilken war af Höglofliga Kongliga Hof-
Rätten utsatt til 15 paar Spö för honom, och
10 paar Rijs för henne, om de funnos umgås
med hwar annan. Herren [--] deßa stora
och grofwa Syndare och gifwe dem nåd
               till omwändelse!”

440
Läshjälp / SV: Läshjälp, Dödsorsak
« skrivet: 2023-12-21, 15:36 »
Om du anger din källa, gärna tillsammans med en direktlänk, blir det lättare att hjälpa till. Nu får jag (efter visst krångel) bara upp en mörk och oskarp förhandsvisning av ditt urklipp.

441
Köping / SV: Köping F:1 sid 398. 4 bönder drunknar
« skrivet: 2023-12-21, 11:54 »
NB Förestående 4 Bönder omkommo ömkeligen under
hemresan ifrån Westervijk på Furu Fjäl i ett
häftigt sniö-glåpp och stormwäder på ofwan-
stående Dato d: 24 Octob: Ingen af deras krop-
par är ännu igenfunnen, men Båten med segel
och trenne kistor funnos den 26 Oct: i landdrefne
nedföre Lofta By i Föra Sochn. På kistorne woro
locken upslagne och de (var) aldeles tomma, när deras äga-
re igenfunno dem. Gud förbarme sig öfwer den
eller dem, som sådan ohyggelig gerning giordt, samt
gifwe nåd till bättring! Trenne af deßa på så
ömkeligit sätt omkomne Personer woro kände
för ganska stillsamma, skickeliga och beskedeliga
Bönder; men Elof Anderssons lefwerne utwisar
sidan, i denna Bok, 170, huru dant det warit.
Herre lär oß betänka att wi (mot)(den) wandra!

442
Calander/Callander / SV: Olof (Olofson) Calander
« skrivet: 2023-12-20, 20:04 »
rymd d: 24 Martii i Dublin.

443
Skabersjö / SV: Rasmus 1767
« skrivet: 2023-12-19, 12:25 »
1767
den 3 november
Hemmadöptes Åboens i skabersiö Jon Jönssons
Son, kallad Rasmus. Testes: Sophia på Liun-
gen. Åboen Jöns Assarsson. Johan Skrädda-
res hustru Boel Jöns dotr.

444
Calander/Callander / SV: Sjömannen Calander
« skrivet: 2023-12-18, 17:51 »
Död 19 februari 1789
Sjöman Calander, från Finska (församlingen), af do (slag).

445
Ystads Sankta Maria / SV: Vigselboken 1724 Sankta Maria Ystad
« skrivet: 2023-12-12, 10:16 »
Förutan har här betydelsen förutom, utöver (se SAOB).

Brudparet vigdes 'hemma i huset'; i brudens föräldrahem.

446
Ystads Sankta Maria / SV: Vigselboken 1724 Sankta Maria Ystad
« skrivet: 2023-12-12, 01:12 »
Söndagen den 22 Novembris blef efter föregången
trolofning til ett christeligit äcktenskap första gången
och så vidare afkunnat för Kopparslagaren Ärbare och
Konstrike Mästaren Otto Sörenson Möller; Så och
then Ärbara, Gudälskande och Dygdesamma Möö Catha-
rina Margareta Frantz dotter; hvartil föruthan
hennes egne Föräldrar, som härtil samtyckt, såsom
vittnen antecknade Mäster Nicolai Behn, och Mäster Hans
Åkeson Mård, som och berätta om hans föräldrars sam-
tyckie ifrån Kiöpenhamn, hvarest de äro boende. Och
blefvo de hemma i huset med rijk brudeskrud vigde,
den 13 December 1724.

447
Ystads Sankta Maria / SV: Födelsebok Ystads Sankta Maria 1708
« skrivet: 2023-12-12, 00:35 »
Den 18 Martij döptes Hattemakarens Mäster Frantz
Pettersons barn Catharina Margareta, som föddes
den 14 ejusdem kl 2 eftermiddagen. Testes. Niels Larson
Skräddare. Lars Jacobsson Skräddare. Mattz Hindrichson
Hans Hanson. Mad. Elina Christina Gylich.
Inger Hans Jochum Fäldberedares. Elsebe Andrej
Hanson Skomakares.
_____

Tillägg:
Elina Christina Gylichs titel ska nog vara mademoiselle.

448
Frågan om denna släktgren ser ut att vara under pågående behandling här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=196208.msg1664384#msg1664384

Anbytarforums ordningsregler:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=135752.0

449
Kolbäck / SV: Läshjälp gällande Bengt Hjalmar
« skrivet: 2023-12-11, 15:45 »
Som födelseort bokfördes då ännu nedkomstorten, oavsett var modern var skriven. Om nedkomstorten var en annan meddelades dock moderns hemförsamling.

I Munktorps födelsebok ser jag ingen Bengt Hjalmar f. 1912?

450
Oppmanna / SV: Oppmanna
« skrivet: 2023-12-11, 15:22 »

den 31 Mart: begrofs gårdqwinna från Opm: ben(ämnd) Kirstena, föd i
Kongsgården i Örkene Sockn. Par: Nills Frostensson M. Elna
Pers dr   Warit gifft första gången med Per Persson, som blef
utskrifwen. Sedan, effter hon intet af honom hört och hon sin
tiid effter honom wentat, kom hon andra gången i ächten-
skap med Swen Månsson uthi 7 åhr aflat 1 son och 1 dott:
3die gången kom hon i ächtenskap med Rytt: Hans Olasson
sutit Enkia 3 åhr. Warit siuk. Warit siuk 1/4 åhr.
död 22 Mart: 55 åhr gammal.

451
Kolbäck / SV: Läshjälp gällande Bengt Hjalmar
« skrivet: 2023-12-11, 14:53 »
1912
Född Januari 19
Bengt Hjalmar
         oä

Moder og. Agnes Sofia
Andersson fr. Västerås
Bostad:
(Klippan* eller)   St. Gat No 11

Döpt Mars 20 av Didoff

Utan förkortningar:
Modrens nedkomstort Kolbäck
attest till Pastorsämbetet i
Västerås 27/3 1912

* i Kolbäck

--------

Mor och son:
Västerås Domkyrkoförsamling (U) AIIa:17 (1910-1928) uppslag 2610
Västerås Lundby (U) AIIa:2 (1908-1923) uppslag 241

Modern hade även dottern Ingeborg Viktoria f. 1906:
Västerås Domkyrkoförsamling (U) AIIa:19 (1912-1930) uppslag 3033

Se även rotemansarkivet:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

452
1/6 Br(ukas) af Erik Anderßon i samma by

453
Maria Magdalena / SV: Läshjälp dopbok för oäkta barn
« skrivet: 2023-12-11, 00:48 »
1836
October
12 Döptes Gustava Charl. Grönlund / 36 / Dotter Amalia Wilhelmina född
samma dag (eller d. 12 October,) Faddrarne Jungfru Sophia Wilhelmina
Boman och Barnmorsk. Gustava Fröberg. Modern bor vid
Stora Skinnarviksgat. Qw. Skinnarviken ytterst No 2, (döptes) af och hemma
hoss Comm. Adj. P. M. Wallinder enligt dess Sedel 


I vänstermarginalen:
affl. l.
1865:102
Litt S.

(Maria Magdalena BIIa:8 (1865-1866) uppslag 107, löpnr 102)

454
Sundsvall / SV: Lite läshjälp, tack
« skrivet: 2023-12-10, 15:44 »
Casus mortiferi
maskinskada


Casus mortiferi tidigare diskuterat här:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=127917.msg1299660#msg1299660

455
1772
Berga
Carl Olofsson
af Lungsot
83 åhr gammal

Den 5 Julii som war 3 Söndagen efter Trinitatis begrofs Carl
Olofsson i Berga. Han war född 1689 i Puckfält, Fa-
dren het Olof, Modren Lussie. Wistades hema 20 åhr,
–––
tjente sedan alenast på et ställe nemligen wid Forß i
Floda Sn [--] Kutsk i 3 åhr. Har warit 2ne gånger
gift 1o med Lisken Matsdr 1712 med hwilken han sam-
manlefwat i 30 åhr och haft 8 Barn, 4 söner och 4 dött-
rar. Efter 1 åhrs Änkligestånd blef han gift 2o med ef-
terlefwande Hustrun Beata Larsdr 1742 med henne
haft alenast 1 dotter som lefwer efter.   Denna man-
nen har af Gud warit wälsignad med tämmeligen god
hälsa hela sin tid, tils Påskhelgen detta åhr, då han
blef angripen af swår Bröstwärk som på slutet lik-
nade Lungsot hwar af han dog den 30 Junii 83 åhr gammal.

456
Dräng. Anders Olof Eliasson från
Ramsele o Norrånäs har
\ i bevittnad skrifvelse / erkänt sig vara
barnets fader.

Anders Olof Eliassson f. 1860 27/4, enligt Ramsele (Y) AI:11b (1884-1893) uppslag 353.

457
Långasjö / SV: Läshjälp Märtha
« skrivet: 2023-12-10, 00:07 »
1772
d. 26 Jan föddes Magnus Ericssons och hustru Ingrid Larsdrs barn
i Trollamåla norrgård, döptes d. 2 Febr. och kallades Martha
–––––

Föräldrarna är ordentligt bokförda under Trollamåla norrgård men med barnen verkar det inte ha varit så noga. I Långasjö AI:5 skrevs inte Martha in förrän i den tredje och sista husförhörslängden (1784–1789). Magnus Ericsson noterad född 3 april 1742, Ingrid Larsdotter 28 februari 1744.

Långasjö (G, H) AI:5 (1771-1789) Bild 17 / Sida 23 (AID: v19060.b17.s23)
Långasjö (G, H) AI:5 (1771-1789) Bild 98 / Sida 185 (AID: v19060.b98.s185)
Långasjö (G, H) AI:5 (1771-1789) Bild 238 / Sida 465 (AID: v19060.b238.s465)

458
Södra Sandby / SV: Läshjälp födda 1758
« skrivet: 2023-12-09, 12:11 »
1758
den 17de Julii föddes och den 23die påfölljande
Christnades Husmannens Knut Nillßons och
Kirstena Nills dotters i Sandby lilla dotter
Maria. buren till dopet af Trulls Frisks
Hustru Sophia i Sandby, faddrar woro
Husmannen Nills Nillßon och Husmannen
Nills Ohlßon, Skräddaren Nills Pärsßons
Hustru och Pär Jönßons Hustru i Sandby.

459
Regna / SV: Behöver mer läshjälp
« skrivet: 2023-12-09, 11:53 »
Bläcket har ju bara räckt till halva bokstäver här och var, men jag får det hela till:

Per Jonson i kyrkobyen. 63 år gammal. Död af
bröst feber.

460
… i Emnabo, siuk 3 wekor död den 22 aug.

461
Skräddn Peter Persson
Jungfru Eva Holmberg
– i övrigt u.a.

462
Bredsätra / SV: Bredsättra (H) C:1 sid 192
« skrivet: 2023-12-07, 12:40 »
”I en beskrivning av Bredsättra från 1722” – ingen källreferens?

Svenska Akademiens ordbok om präststom
:

463
Övriga släkter - T / SV: Turban
« skrivet: 2023-12-07, 11:24 »
Skriv endast Turban i rutan 'Soldatens namn' och klicka på 'Sök'. Ger 25 träffar.

464
Bredsätra / SV: Bredsättra (H) C:1 sid 192
« skrivet: 2023-12-06, 23:00 »
på Präststommen

465
Övriga släkter - T / SV: Turban
« skrivet: 2023-12-06, 22:30 »
Det var det – se Centrala soldatregistret:
https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx

466
Anno 1737.
(Nummer) 1 och 2.
Nilß Jonßon i Magersry och deß hustru Karin Zachrisdotter
afledo den 1 Januarii och begrofwos den 16 Jan: Han 58 åhr gammal
och hon 44 åhr.

467
Herråkra / SV: Läshjälp Dödsnotis Johan Jonsson 1726
« skrivet: 2023-12-06, 19:48 »
Johan Jonßon i Näßby Skallagård drunknade uti Lin-
börke Siö den 24 Novemb: begrofz den 4 10br 54 åhr gammal.

468
Lilla Malma / SV: Lilla Malma AI:13 sid 103
« skrivet: 2023-12-06, 19:21 »
folio 96

Se uppslag 96 i samma volym.

469
Perstorp / SV: Föräldrar till Hindrich
« skrivet: 2023-12-05, 18:58 »
1757
Dominica 3tia post Epiphan:
den 23 Jan: döptes Per Ohlßons och
thes Hustrus Thora Hindriks dot-
ters gåße-barn ifrån Tusiöholm,
nomine: Hindrich, som föddes
den 16 ejusdem. Hustru Bengta
Hindriks dotter ifrå Tusiöholm
hölt barnet. Testes: Per Nilßon
ifrå Lilla Kampholma uti
Torups Sochn, Måns Torstensson
i Tåstarp, Pigan Tora Nils
dotter ifrån Pålstorp i Torup
Sochn etcetera.

470
Yrken A / SV: Academiabonde
« skrivet: 2023-12-05, 18:36 »
Akademibönder kallades de som brukade akademihemman. Dessa var ”antingen skänkta under full eganderätt till universiteten eller af kronan till bruk upplåtna såsom bidrag till lärarnes och tjenstemännens aflönande”.
SAOB: https://www.saob.se/

471
Grude / SV: Läshjälp Grude Smedstorp A:1 Bild 24, Sid 5
« skrivet: 2023-12-05, 18:07 »
1/2 (mantal av Smedstorp)
egare omyndiga barnen

Båda föräldrarna dog 1874:
Grude (P) AI:4 (1862-1874) uppslag 17 (AID: v43538.b26.s17)

472
Jönköping / SV: Vilken födelseförsamling
« skrivet: 2023-12-05, 10:37 »
Det är ingen felregistrering. Fram till ungefär mitten av 1940-talet folkbokfördes man som född i den församling där man faktiskt föddes, inte i den där modern var skriven.
Under första delen av 1900-talet blev det allt vanligare med BB-förlossningar, varför väldigt många som föddes på den tiden i till exempel Jönköpingstrakten fick Sofia församling som födelseort. Där låg då (1877–1988) Jönköpings länslasarett med barnbördshus.

I SCB-utdraget ur BB:s födelsebok 1927 finner man Astrid Ingegärd, född 20/9, med föräldrar Dahl. Det är antecknat att avis skickats till Kristine församling i Jönköping 30/9 1927.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0032413_00472

Och i hennes födelsenotis i Kristina står att nedkomstorten var Jönköpings Sofia församling, BB.

473
Vilken sjukdom? / SV: Dödsorsaken
« skrivet: 2023-12-04, 23:07 »
Samma fråga från samma frågeställare besvarades här i förrgår och i går:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=196063.msg1663774#msg1663774

Anbytarforums ordningsregler, bland annat om dubbelpostade inlägg:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=135752.0

474
Hon fick ”bevis til Tierp”.

Flyttningsbevis (-betyg/-attest) skickades vanligen inte utan togs med av den som flyttade och visades upp för/lämnades in till präst i den nya församlingen.

475
Våmhus / SV: Mora F&D bok C:2 1714 Våmhus l. 16
« skrivet: 2023-12-04, 09:15 »
Dopet ägde rum i Elfdahl.

476
RA:s ortregister hänvisar i denna volym, helt korrekt, till den senare gjorda maskinpagineringen långt ner på varje sida. Sidan 274 har det handskrivna numret 135 högst upp på vänstra sidan men den numreringen gäller hela uppslaget.

477
… blef första gången gift med son
i Nytorp Bengt Simonsson och
hade med honom under deras
sammanlefnad i 16 år 4 barn 3 sö-
ner och en doter, af hka 2 söner och dote-
ren änu lefa. Effter 2 års Enkotid
blef hon åter gift med Enklingen
Eric Jonsson i Sanvik med hken
hon sammanlefwat 28 åhr Hade
i många år lungsot som til
slut hölt henne wid sängen alt
ifrån Helgonsmäßa.

478
Södervidinge / SV: Läshjälp Carl Adam Dahlin
« skrivet: 2023-12-03, 22:54 »
NB. NB.
Den 19 Octobris afled genom döden här i församlingen
Sergeanten Carl Adam Dalin, uthaf ett olyckeligt
skått uti låret, hwar uthi, innan han hijttkom,
Kall Brand hade öfwerhanden tagit, så att Herr Re-
gimentz fältskären Heusler intet kunde göra där wid.
Men såsom ingen wårdades om samma lijk blef
thet ståndande i jorden obegrafwt, till nästa Ting,
i februari månad 1743, då dett, efter Lofliga
Häradz Rättens Uthslag den 10 febr. 1743, har åthniutit
Jordkastning och Christelig begrafning i stillhet, uthi lä-
gerstället till No 1 i Annelöf, som skedde den      febr.
sidst berörde åhr 1743.
Denne afdödes fader skall warit Lieutnant wid et Regiment
                                                           uppe i landet.

479
Övriga släkter - R / SV: Rödin
« skrivet: 2023-12-03, 19:54 »
Per (Persson Rödin) var född 27/8 1838 i Rot, Älvdalen, son till Ribb Per Olsson och Anna Göransdotter:
Älvdalen (W) C:5 (1809-1851) Bild 202 (AID: v75581.b202)
Älvdalen (W) AI:18 (1837-1847) Bild 81 / Sida 76 (AID: v75528.b81.s76)

Familjen flyttade till Gysinge i Österfärnebo 1841:

Österfärnebo (X) AI:16a (1843-1848) Bild 208 / Sida 202 (AID: v137321.b208.s202)

Bröderna Olof och Per blev hjälpkarlar och började kalla sig Rödin:
Österfärnebo (X) AI:18a (1853-1860) Bild 207 / Sida 200 (AID: v137325.b207.s200)

Per Rödin gifte sig 25/9 1863 med Kristina Olsdotter:
Österfärnebo (X) EI:2 (1863-1892) Bild 6 (AID: v137353.b6)
Österfärnebo (X) AI:20a (1861-1865) Bild 195 / Sida 189 (AID: v137328.b195.s189

Sedan ändras födelsedatumet till 28/8.

480
Kvidinge / SV: Hjälp att tyda föräldrar / ev, gård 1784
« skrivet: 2023-12-03, 16:17 »
1784
den 13 Junii Christnades Inhyses Mannen
Pehr Nilssons och Ellna Nilsdotters
gåßebarn Nils ifrån Goentorp, som
föddes den 7 Junii.

481
Vilken sjukdom? / SV: Sjukdomsfall under 1800-talet i Sverige
« skrivet: 2023-12-03, 15:26 »
Det är en sekundärkälla du hänvisar till. Enligt den dog i Rystad, Östergötland, åtta barn i åldrarna 0–5 år av ”sag”. Året framgår inte.

Det finns ingen sjukdom med det namnet. ”Sag” är en felskrivning av slag.

Se i stället primärkällan; Rystads dödbok för det aktuella året, där du lär finna att slag är vad – om antalet är korrekt i din källa – just åtta småbarn anges ha dött av detta år.

https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv?Arkivsok=Rystad&Lan=0&Arkiv=SE%2FVALA%2F00314&Serie=SE%2FVALA%2F00314%2FF&PageSize=100

482
Vilken sjukdom? / SV: Sjukdomsfall under 1800-talet i Sverige
« skrivet: 2023-12-02, 22:35 »
Svenska Akademiens ordbok (https://www.saob.se/) om slag:

483
Vilken sjukdom? / SV: Sjukdomsfall under 1800-talet i Sverige
« skrivet: 2023-12-02, 22:13 »
Var kan vi se exempel på detta?
Menar du möjligen den då mycket vanliga dödsorsaken slag?

484

           … i Ingvalsbenning
Afvittrings Bevis lemnadt af
den 2 April 1811 utaf Jan Anders
son.

… compagnie Öfverste Leutenantens
vid Westmanlands Regemente.

485
Risinge / SV: Texttydning.David Ericsson m fam flyttar vart?
« skrivet: 2023-12-02, 00:36 »
Familjen överfördes 1855 från Löslistan (med personer utan bestämd hemvist), som den förts till 1851. Se samma volym uppslagen 219 och 479.

486
Tuna / SV: Johanna Mathilda Olofsdotter
« skrivet: 2023-12-01, 20:43 »
Pigan Johanna Mathilda Olofsdotter utskrivs 1878 från Vimmerby till Gamleby (Gamla Västervik). Från Gamleby kommer hon 1880 till Lennartsnäs i Kungsängen (Näs, Stockholms-Näs). Där antecknas hon med fel födelsedag – 1851 4/10.
Hon gifter sig 1882 med trädgårdsmästaren Carl August Pousette f. 1851 i Ununge och får flera barn.
Så småningom förväxlas makarnas födelsedagar och -orter.
Mannen dör julafton 1914 i Marum, Ljusterö.
Änkan Johanna Mathilda dör 1930 17/10, också i Marum, Ljusterö.

Vimmerby stadsförsamling (H) AI:15 (1877-1880) uppslag 284
Kungsängen (AB, C) AI:13 (1876-1880) uppslag 59
Hilleshög (AB) AI:11 (1881-1885) uppslag 118
Färentuna (AB) AI:17 (1886-1890) uppslag 118
Nacka (AB) AI:18 (1891-1895) uppslag 147
Värmdö (AB) AIIa:1 (1896-1902) uppslag 477
Ekerö (AB) AIIa:1 (1900-1905) uppslag 101
Ljusterö (AB) AIIa:2 (1906-1911) uppslag 201
Ljusterö (AB) AIIa:3 (1911-1916) uppslag 214
Ljusterö (AB) AIIa:4a (1916-1923) uppslag 76
Ljusterö (AB) AIIa:5a (1924-1933) uppslag 153

487
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 14:30 »
Testamentet:

”Min yttersta vilja, i den
händelse att Gud skall behaga
kalla mig hädan, är att sedan jag
är begrafven och min skuld är
betald, att min öfriga Qvarlå-
tenskap må öfwerlämnas till Herr
Sekreteraren J.W. Bouckow* för
at af honom användas till min
lilla son Per Olofs upfostran
och framtida bärgning. Äfwen
som min Sedel af bemälte Herr
Bouchou på Fyra Hundrade Riks-
daler Banco må honom återlemnas,
med en vänlig anhållan ifrån
mig, att den tillika med det öf-
riga måtte användas till samma
ändamål. Stockholm den 2 A-
pril 1813.
                      Olof Öberg

Herr Sectern Buckou bör ha un-
derrättats om alt innan det
minsta af mina saker (av)yttras.
ut supra       
                          Öberg.”
------------

* Flera olika stavningar av namnet här, i Stockholms mantalsregister 1810 och 1820 samt i bou-register 1801–1850 finner man Bouchau respektive Bouckau och Boukou, dock ingen J.W.

488
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 13:36 »
Stockholms stads bouppteckningar finns inte digitaliserade hos Riksarkivet.

489
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 13:22 »
Missade förut att Olof Öberg skrivit testamente (se avskrift i bou) till förmån för sonen Per Olof. Dock översteg skulderna värdet av boets tillgångar.

Jag fann Olof Öberg via Stockholms stadsarkivs register till äldre kyrkböcker – Nikolai församling (= Storkyrkoförsamlingen).

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Databas/aldre-kyrkbocker/Sok

490
N-Ö / SV: Bokhållare Olof Öberg flyttar 1808 till Stockholm?
« skrivet: 2023-12-01, 12:46 »
Bokhållaren Olof Öberg tycks inte ha varit kyrkoskriven någonstans i Stockholm förrän den 2 april 1813 då flyttningsbetyget från Fittja uppvisades i Storkyrkoförsamlingen. Han bodde där hos mantalskommissarien Claesson.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) BIa:4 (1813-1814) sid 2 (AID: v90584.b5.s3)

Olof Öberg dog i lungsot två dagar senare, den 4 april, 43 år, ogift, kronouppbördsskrivare och krögare, bosatt i kv Cephalus 7 vid Klockgjutargränd, begravd 7/4.

Storkyrkoförsamlingen (A, AB) FIa:4 (1800-1819) sid 247 (AID: v90748.b129.s247)

Hans arvingar var okända, enligt bouppteckningen, där Olof Öberg har titlarna kronouppbördsskrivare och bisittare i krögareämbetet. Boet uppgavs av Theodor Claesson, kommissarie vid stadens kronouppbördskontor.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:390 (1813) sid 862 (AID: v223029.b9550.s862)

491
Övriga släkter - S / SV: Spross
« skrivet: 2023-12-01, 04:04 »

Sven Åke Halvar Spross f. 1952-08-28 i Uppsala

Far
Rolf Lars Herman Spross f. 1917-01-26 i Ludvika

Farfar
Sven Spross f. 1883-08-13 i Västerås. Postexpeditör.

Farfars far
Herman Rudolf August Spross f. 1855-08-24 i Tyska Sankta Gertrud i Stockholm. Bokbindare.

Farfars farfar
Heinrich Gottlieb Rudolph Spross f. 1830-12-05 i Berlin, Preussen. Död 1864-01-03 i Stockholm (Tyska). Lackerfabrikör. Vigd 1855-05-05 i Maria, Stockholm, med Sofia Magdalena Lundberg (1833–1919).
Bouppteckning:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:604 (1864) Bild 4250 / Sida 108 (AID: v223314.b4250.s108)

Farfars farfars far
Johan Gottlieb Spross f. 1807-10-28 i Niedergrauschwitz, Sachsen. Död 1880-03-04 i Stockholm (Tyska). Fabrikör.
Bouppteckning:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:671 (1880) Bild 1520 / Sida 252 (AID: v565022.b1520.s252)

Det tyska ordet Spross betyder skott, telning, gren, ättling.

492
2o Johan Textorius varit andra gången gift
med Maija, som nu är gift med väfvaren Possman vid
Börringe, etc.

493
Västerhaninge / SV: Önskar hjälp att läsa födelsebok
« skrivet: 2023-11-30, 19:59 »

Pär Ol(of)sson f. 1722 och hans hustru Maria Månsdotter f. 1726 hade minst tre barn, alla födda i Häradskärr, Västerhaninge:
Maria f. 1760-08-06
Pär f. 1766-02-06 
Johan f. 1770-06-21

Se även under Häradskärr här:

Västerhaninge (AB) AI:4b (1781-1790) Bild 18 / Sida 14 (AID: v94512.b18.s14)
Västerhaninge (AB) AI:2 (1712-1740) Bild 204 / Sida 391 (AID: v94509.b204.s391)

494
Björsäter / SV: Björsäter dödsbok C/3 sid 392
« skrivet: 2023-11-29, 23:31 »
Förqvafd af modren (kvävd av modern). En inte alldeles ovanlig olyckshändelse förr, om spädbarnet sov hos modern i en smal bädd.

495
Björsäter / SV: Björsäter dödsbok C/4 sid 384
« skrivet: 2023-11-29, 23:22 »
Moderpassion

496
Den 29 september 1702 döptes Simons och hustru Annas barn i Nytorp, Pehr.

497
Västerhaninge / SV: Önskar hjälp att läsa födelsebok
« skrivet: 2023-11-29, 18:58 »
Härads Kärr var bostället.

Enligt husförhörslängden var faderns namn Pär Pärsson, och troligen var han son till Pär Olsson överst på sidan. Pär Pärsson f. 1766 med hustru Brita Olsdotter f. 1770 och sönerna Johan f. 1791 och Olof f. 1793.

Västerhaninge (AB) AI:5b (1792-1800) Bild 17 / Sida 13 (AID: v94514.b17.s13)

498
Skarstad / SV: Erick Wedman född 1752-03-19 i Skarstad
« skrivet: 2023-11-29, 15:18 »
Långeg(ården) i Skatofta (Långgården i Skattofta by, Skarstad)

499
Äspinge / SV: Gift vid 17 års ålder
« skrivet: 2023-11-29, 14:53 »
Lägsta giftasålder för kvinnor var 15 år i 1734 års lag. Den höjdes till 17 år 1892 och till 18 år 1915. Möjlighet till dispens för yngre har funnits, men inte yngre än 15 år.   

500
Råneå / SV: Dödsorsak Halshufning?
« skrivet: 2023-11-28, 20:34 »
Dödsorsaken var halsbulning (halsbulnad, svullnad/böld på halsen). Död 1833 25/9, begravd 29/9.

Sidor: [1] 2 3 ... 45