ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Maud Svensson

Sidor: [1] 2 3 ... 39
1
Gravander / SV: Gravander
« skrivet: 2021-09-24, 22:25 »
Sara,
Gustaf Nilsson f. 1826-11-14 i Gråssbolstorp i Grava, var son (i en stor syskonskara) till bonden Nils Olsson ohh Maja Lisa Larsdotter. Gustaf fick studera vid läroverket i Karlstad. Därefter var han bokhållare i Göteborg och arrendator i Gestad, varifrån han utskrevs till Danmark ca 1853, och till sist språklärare i Arvika där han dog 28/3 1866.

Studerande gossar utan släktnamn lade sig mycket gärna till med ett sådant, och vanligen baserade de namnet på gården, byn eller socknen där de var födda. Icke förvånande valde Gustaf – född i Grava – att kalla sig Gravander. Det fanns redan andra som bar namnet men det hindrade alls inte att vem som helst antog samma namn: före 1901 fanns i Sverige inget namnskydd (utom – åtminstone i teorin – för adliga namn).


Grava CI:6 sid 348
Grava AI:11 (1824-1828) sid 162
Grava AI:16 (1849-1853) sid 112 – för första gången i Grava antecknad med namnet Gravander
Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:7 (1847-1883) sid 193
Gestad AI:16 (1851-1855) sid 104
Arvika stadsförsamling AI:5 (1858-1867) sid 70

2
Äspinge / SV: Äspinge C1:2(1752-1779) Bild 1100
« skrivet: 2021-09-24, 19:05 »

Den 9de Januarij föddes Bängta Nils
dotter uti Saßerup* af ährliga och
äckta föräldrar och Christnades den
14 Jan: fadren Nils Swendson
modren Bolla Pärs dotter
Testes: Hanna anders Mårtens i Saßerup
Hanna Swen Jöns i Hörby
Håckan Person i Saßerup samt
strickar Isackson i Espinge.

* numera Satserup, i Äspinge

3

Pigan Bengta Nils, 25 åhr gammal, född i Espinge, har vid(?)
församlingen i 5 åhr brukat salighetsmedlen, och i dag sista
gången begådt Herrens heliga natvard, säger sig vara
oförlofvad, och anmäles ödmjukeligen hos sin tillkommande
värde själaherde till all [-----] Christianstad
den 3 april 1796.
            J: P: Herslov

4
Rimbo / SV: Karl Julius norberg
« skrivet: 2021-09-24, 13:36 »

Karl Julius Norbergs födelsenotis:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00038010_00024
Rimbo CI:8 bild 24 (RA)

5
Läshjälp / SV: Läshjälp kyrkobok 1767
« skrivet: 2021-09-24, 12:53 »
Med upplösta förkortningar:

d 14 Maji föddes Carl Gustaf Petter Gustafßons och Hustru Christina Peters
dotters i Finspång och christnades samma dag. Testes: Kammarherren
welborne Herr Johan Jacob De Geer och hans Fru Friherrinnan Bea-
ta Sophia Stackelberg* ibidem, welborne Herr Emanuel Gripenstadt, Fröken
Brita Gretha Lindsfalk(?). modern kyrkotagen den 21 Juni.

* Överkammarherren Jean Jacques (Johan Jakob) De Geer, friherre De Geer af Finspång (1737–1809) och hans första hustru som dock hette Hedvig Beata Stackelberg (1741– 27 juli 1767 på Finspång).

6
Nävelsjö / SV: Nävelsjö C:1 (1681-1804) sid 126
« skrivet: 2021-09-23, 21:43 »
Roade mig:

(nr 19) Den 11 Nov: christnades tuillingar Håkons
och Hustru Saras i Wrå, som war ett Piltebarn
och ett pigebarn, framhafdes af Madam Mar-
greta Beckia, och Jungfru Lisa Almelin
i Dahlskog. Gossen fick namn Pähr.
(nr 20) Flickan heter Elisabett.
Faddrar woro ock andra ärlige

Familjen i Wrå – tvillingen Elisabet saknas och fader Håkon är struken:
Nävelsjö (F) AI:1 (1753-1804) sid 71

7
Hjärtum / SV: Hjärtum AI:30 sid 2
« skrivet: 2021-09-23, 13:54 »

Svårtolkat ord. Men en Ingeborg Jonsdotter f. 1779 finner man som svärmoder i nästa längd, Hjärtum AI:31 sid 10. Bor hos dottern och mågen, Anna Katarina Jonsdotter och torparen Anders Jonsson Dahl, i Mellanbrobacken. Där finns hon inte kvar i familjen i nästa längd, AI:32 sid 10.

8
Karlskrona Amiralitetsförsamling / SV: Carl August Wahlgren
« skrivet: 2021-09-23, 11:21 »
Vad som ”påstås” är i detta fall korrekt. Du hittar både födelsen och dödsfallet på angivna datum i födelse- resp dödboken:
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:41 (1851-1855) sid 371
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:11 sid 340
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:7 sid 441

9
Rödeby / SV: Hjälp med namn
« skrivet: 2021-09-23, 10:18 »
Trulß Holmb

Första bokstaven i förnamnet liknar mest ett dåtida Y, men om de följande bokstäverna är rätt tolkade kan den väl inte vara annat än ett T.


10
Gullarp / SV: Gullarp C:3 b.2640 / s.512
« skrivet: 2021-09-23, 09:52 »

1796
Den 9 Febr: bittida om morgonen dog Hus-
mannen Ola Andersson i Asmundtorp
efter 1 och 1/2 Åhrs sängliggande, af lungsot
war inemot 60 Åhr gammal.

11
Gladsax / SV: Fader till Anna
« skrivet: 2021-09-22, 22:18 »
Ser ut att vara denna Hanna Andersdotter (nr 134) :
Centralfängelset på Norrmalm (A, AB) AIa:10 (1866-1867) sid 13 (AID: v84212.b44.s13)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00043733_00043

12
Västra Ed / SV: Dödnotis 1732-02-??
« skrivet: 2021-09-22, 20:05 »

Swen Olufßon i Olsum, ibidem född, litet tiänt
En gång gifft, afladt 8 Barn, bodt i Olsum uti
43 åhr, i ålderdomen siuklig, legadt på säng
i 5 månader, War en god och Redelig man. 77 åhr

13
Ökna / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-09-22, 19:53 »

Lider av kleptomani. Har därför stått under tillsyn från barna-
vårdsnämnden (ej i Ökna) – erhållit villkorlig dom. Har en alltför
livlig fantasi. Kunde utan vidare säga på en plats, att hennes bror en
av hennes bröder drunknat och så anlade hon sorg. Mycket intresserad
av uteliv.

14
Valbo / SV: Kan ej läsa Erik Erikssons mor
« skrivet: 2021-09-22, 19:31 »

Föräldrarna:
Dräng Erik Ersson o
dess Fästeqv. Pig Carin Persdr.


Fästekvinna, alltså.

15
Soldater som rapporterades ha dött i fält noterades nog aldrig i hemsocknens död- och begravningsbok. Däremot kan det finnas en anteckning (t ex ”Död i Finland 1809”) efter soldatens namn i husförhörslängden, och en bouppteckning.

16
Man kan inte sätta likhetstecken mellan massel och mässling. Med massel avsågs hudutslag och blemmor i allmänhet (som man ofta inte visste vad de berodde på) men massel användes ibland även om mässling och smittkoppor. Detta trots att ordet mässling (en avledning av massel) är belagt sedan 1500-talet. (SAOB)

17

Anna Stina
Döpt den 25 augusti 1751
Tegelbruket
Fadren Gustaf Adolphßon, modren Hust Stina Anders dotter
T: B: Hustru Anna Stina Hielmberg wid Sunds öhrs
Tegelbruk, Hustru Cherstin Olofs dr i Warnby, Hustru
Cherstin Pehrs dr i Skabro, Pigan Anna Ands dr uti
Warnby. Erich Hanßon i Hallesta, Anders Pehrßon
ibidem, Lars A(n)derßon i Skabro, dräng Pehr An-
derßon i Rothugge.

18
Fogdö / SV: Vad har Anders Jonsson gjort?
« skrivet: 2021-09-21, 00:29 »

städsla = avledning av städsel som förr avsåg (avtal om) jordlega, annan saklega eller tjänstelega. SAOB:s exempel från 1720: Bondedrängar, som .. fäst och städzlat sig hemmansbruuk under sina Herrar och huusbönder.

Formuleringen bör därmed inte förbrylla:
Anders Jonßon stedzlat hemmanet aff Befallningzm Nilß Larßon etc.

(AID: v841153.b410.s2121)

19
Sala stadsförsamling (Sala) / SV: Jan Eriksson
« skrivet: 2021-09-20, 21:32 »

Registret hänvisar till sid 77 (i AI:14e) och där finns Johan Ersson med familj längst ned:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020177_00088

20
I sammandrag:
Bouppteckning förrättades den 18 april 1789 på begäran av änkan Stina Persdotter i torpet Wanckom efter hennes avlidne man, båtsman Eric Tiok, som uti förleden winter efter derom ankomen raport är uti Finland med döden afgången.
Han efterlämnade fem barn: Anders 10, Måns 6, Eric 1/2 år, Anna 18 och Catharina 15 år. Som barnens förmyndare inställde sig Anders Nilsson i Mantebo.

21
Karlskrona / SV: Läshjälp dödboken
« skrivet: 2021-09-20, 15:12 »

Levenhagen verkar ha varit en handelsmannasläkt i Karlskrona. Som i alla sjöfartsstäder fanns där gott om handelsmän.

Man, dotter och hustru dog inom fyra dagar:

1775
Juni månad
Den 17 Dito dödde Handelsman Anders Levenhagen af Flus-feber
Jordfästes den 22 följande uti Stor Kyrkan af thes Capellan, Herr
Magister Peter Schougårdh. 64 år gammal.

Den 18 Dito d: ofwannämde Hand. Levenhagens dotter
Maria Dorothea, af Flus-feber. Jordf: d: 22 följ: uti
St: Kyrkan af Herr Mag: Pet: Schougårdh. 20 år gammal.

Den 20 Junii dödde aflidne Hand: And: Levenhagens Hustru
Gretha Dorothea Thörn af Flus-feber. Jordf: den 22
följ: uti St: Kyrkan af Herr Mag: P: Schougårdh. 51 år gammal.


Karlskrona stadsförsamling (K) FI:1 (1772-1846) sidorna 22 och 23
(AID: v96243.b15.s23)

22

October
den 8 Drängen Pehr Jönßon i Diuckery, och Sahlig Jöns Swenßons Enckia i Brystorp, men nu
hemmawahrande hos sina föräldrar i Diuckery hustru Kirstin Pehrsdotter.

23

Den 23 Nowember wigdes änklingen och nämndeman Per Jönsson
i Diuckeryd och änkan hustru Chirstin Olufsdotter i
Liusfall, efter 3. lysningar och barnens afwittring.
Hans, effter upteckning d. 27 Martii 1749 exh. d. 9 Junii
ejusd. samt Tingsrättens utslag d. 30 octob. år 1753.
Hennes, effter upteckning d. 9 dec. 1752. Exh. d. 8 Feb. 1753
och afwittring d. 30 oct. 1753 effter befallning d. 5 Nov. giord.

24
Terenius dömdes enligt ett antal paragrafer i strafflagen
 • dels för förfalskning i förening med bedrägeri och oriktigt begagnande av annans betyg att hållas till straffarbete i 7 månader och vara förlustig medborgerligt förtroende intill dess ett år förflutit från det att han efter utståndet straff blivit frigiven,
 • dels för första resan stöld till fyra månaders straffarbete,
 • dels ock för våldsamt motstånd vid offentlig förrättning i förening med förargelseväckande beteende inför sittande rätt att hållas till fängelse i två månader, vilket fängelsestraff skulle övergå till en månads straffarbete och förenas med det Terenius omedelbart ådömda straffarbetet, så att Terenius skulle i en bot hållas till straffarbete ett år och vara förlustig medborgerligt förtroende intill dess ett år förflutit från det han efter utståndet straff blivit frigiven.

25
Normlösa / SV: Läshälp Anders Lars Andersson
« skrivet: 2021-09-19, 18:32 »
Af Nordström förnekad att hos honom
skattskrifvas.
Uttagen från fästning utan
att inlemna besked.


26
Karlskrona / SV: Läshjälp dödboken
« skrivet: 2021-09-19, 18:18 »

Det står af+förkortningstecken = aflidna/aflidne.

27
d. 17 decemb. (1748) dödde hustru Chirstin Peders dotter i Diuckeryd, sedig*
ärbar, länge siuk, gammal** 46 år 3 månader. begrofs d. 26 Ejusd.

* oförvitlig, dygdig, anständig

** g + förkortningstecken utläses gammal (här i allmän betydelse: ålder)


28
Hassela / SV: Text i dödboken
« skrivet: 2021-09-16, 15:41 »
PS.
Släktforskningen blir både mycket enklare och mycket roligare när man lärt sig att tolka de gamla skrifterna, så jag rekommenderar:
1) Skaffa en lärobok. Tips finns här:
https://slakthistoria.se/slaktforskning/sa-tyder-du-skrivstilen
2) Öva, öva, öva. Och öva.


29
Hassela / SV: Text i dödboken
« skrivet: 2021-09-16, 15:14 »

Hielpsmedens Pehr Stockhus Hustru på Fransham-
mar, föddes i Medelpad Torp Sokn och Hångstad by
1720 den 12 october af hederligt Bondefolk fadren Olof Persson
och modren Hustru Brita Persdotter, på sit 12te år blef
fader- och moderlös, och på sitt 15de år i tjenst til Sundsvall
och efter giord wacker tjenst i 5 år kom åter hem,
flytta sedan hit til Helsingeland, och Biuråkers
Sockn, hwarest hon blef antagen i tjenst hos då

warande Comministern Eric Thornberg och å-
ret på hos Kyrkioherden Johan Austrin uti Nor-
bo och Biuråkers församblingar, på hwilka
ställen hon med godt beröm och loford hon tjente
til år 1752 midsommarstiden då hon gaf sig i
äcktenskap med mästerswen Per Stockhus på
Hedvigsfors Bruk, flytta sedan hit med -- sin
Käre man til Franshammar 1771 under samma her-
skap, som på Hedvigsfors, warit gifte i 33 år under
hwilken ächtenskapslefnad de afladt 3ne döt-
rar af hwilka 1 är för några år sedan med dö-
den afgången, de öfrige är lefwande och här
wäl försörgde; lefwat berömbliga och wäl
både uti och utom ächtenskapet; så at hon niu-
ter et godt loford både af grannar och andra på sin
döda mull. För flera år sedan feck hon sådant
fel på synen at hon icke kunde se dag och lius,
af flera ålderdoms krämpor och bräcklighe-
ter som tilstötte blef hon sistlidne den 20 Martii så angri-
pen, at hon nödgades aldeles intaga sängen,
och efter wacker beredelse feck komma til ro och
hwila den 29 Dito klockan 5 om morgonen, när hon
här i bland oss lefwat i 64 och 1/2 (år) blef här begraf-
wen den 10 April med anständig heder.

30
Hällestad / SV: Ortnamn
« skrivet: 2021-09-16, 13:49 »
Jöns föddes i Diuckery – Djuckerö i ortregistren.

Catharina wid Diuckerys Ham-
mare.

31
Tingsås / SV: Läshjälp Födelsenotis Arvid Nilsson 1690
« skrivet: 2021-09-16, 13:38 »

17 Trinit:* (döptes) Nilses Barn i Grönedah\**. Arfvid Ætas*** 6 dagar.
Vittnen: Måns i Törnemåla. dräng Jöns Trulson. Gise i Hälle-
hult. Luce i Hagebygget. Mertha i Grönedah\.

* Dominica 17 post Trinitatis = 17:e söndagen efter trefaldighet = den 12 oktober 1690.
** Avslutat med förkortningstecken, av mig markerat med \. Namnet ej funnet i senare ortregister eller i KGF:s databas.
*** ålder

32

Det står Utfl. (utflyttad) + datum.

33
Arbrå / SV: Vatten och bröd för Jon Jonsson Munter
« skrivet: 2021-09-15, 12:01 »
. . . och undergått uppenbar kyrko-
plikt derför i Gefle . . .


34
av wärk

35
Vena / SV: Vena, Husförhörslängd. Läshjälp
« skrivet: 2021-09-15, 10:29 »

Vena AI:29 sid 238
Dömd för 1sta resan stöld till straffarbete
i 2 år 6 mån. samt förlust af medborg. förtr.
i 2 år derutöfver. Åkerbo m.fl. Häradsrätt
d. 1/12 1896.


Vena AI:21 sid 247
Om utfattiga änkan Sara Catharina Petersdotter:
excommunic. – kringstrykande
(på socknen. är fri från
denna soknen(?) i afseende
på fattigvården på den
allmänna.)


Om drängen Carl Gustaf Nilsson:
adm. 1858 ej sedan Communic.
om hinderslöshet se attesten.


36

Det står att Maja Stina dödde under curen af
Venerisk siuka
.


Hon dog alltså under den behandling som stod till buds vid denna tid i försöken att bota hennes medfödda syfilis (som det förmodligen rörde sig om). De medel och metoder som användes ledde ofta till den sjukas snara död.
Läs gärna:

https://popularhistoria.se/vardagsliv/hygien-halsa/syfilis-drabbade-bade-folk-och-furstar

37
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-09-14, 21:00 »
Tack för förtroendet, men så mycket åtar jag mig inte gärna obesett.
Föreslår att du lägger ut sidorna här, så att fler eventuellt hugade kan hjälpa till i mån av tid, lust och förmåga.


38

Catharina dödde af swuldnad i hela
kroppen, tyckes wara watusot.


39
Karlstorp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-09-14, 15:51 »
Kvävd av modern. En inte ovanlig dödsorsak för späda barn förr, när deras mödrar ofta hade dem hos sig i en smal säng och ammade dem där. När modern somnade var risken stor att hon lade sig så, att hon täppte till barnets andningsvägar.

Det betraktades som en olyckshändelse, såvida inte modern förlorade flera barn på samma sätt – då blev hon misstänkt och i en del fall också dömd för barnamord.


40
Barsebäck / SV: Läshjälp igen, tack
« skrivet: 2021-09-14, 00:36 »
Den 10 Junii drunknade fiskaren
David Nilsson i öpna siön, hvars
igenfundna döda kropp begrofs
Midsommars dagen, 36 år gammal.


41
Calander/Callander / SV: Olof Calander
« skrivet: 2021-09-13, 21:54 »
Visby AI:3a sid 224:

är nu Skep-
pare 1768.

Seglar

1742
9 Oct:
Wester-
garn

-----


Dödboksregistret upplyser om att skepparen Olof Calander dog 28/10 1792, 50 år gammal.
Visby stadsförsamling (I) DbReg:2 (1748-1860) Bild 740 (AD)

Johannes är antecknad som Brors son.

42
Lofwat ware herren Israels gud,
som hafwer besöökt och förlossat sitt folck. Amen.


Texten hämtad från Lukas 1:68 (Bibeln 1541) :
Loffuat ware Herren Jsraels Gudh, Ty han haffuer besökt och förlossat sitt folck.
(SAOB)

43
Håstad / SV: Håstad CI:2 b.60 / s.76
« skrivet: 2021-09-13, 20:36 »

1795
Dominica Judica* lystes 1sta gången för Smeden
vid Röneholm Mäster Jöns Gram och
Pigan Kjersti Jöns dotter i Håstad Mölla
hwilka sammanwigdes 2dra dag Påsk**.

* Andra söndagen före påsk, 22/3 1795.
** Annandag påsk, måndag 6/4 1795.

44
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-09-13, 20:28 »

Nedersta raden:
Fem personer i Brösarp blefwo ställde til framtiden för mordet

45
Karlstorp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-09-13, 19:46 »

Om du menar gossebarnet på tredje raden på vänstersidan; sid 106 (4 april) :
Förquäfd av
Modren.

46
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-09-13, 19:41 »


Den 14 Sept: fants drängen Håkan Hansson
i Brösarp hängd i den så kallade
[---] i Brösarps
ängan, och blef, sedan på behörigt sätt blifwit un-
dersökt, at han icke hängt sig sjelf, derefter
Christeligen begrafwen.

----------

Lämna alltid källhänvisning (volym och sida). Då blir det lättare att tyda texten.

47
Glöm inte att underlätta för dem du ber om hjälp genom att ange dina källor. Här får vi inte veta Ingrid Cajsas patronymikon/efternamn, inte heller varifrån hon utflyttade, inte heller om du funnit henne inflyttad i Växjö stads- eller landsförsamling. Svaren blir alltså gissningar.

Denna Jonasdotter som utflyttade från Alvesta (Aringsås) 1855?
Alvesta (G) AI:11 (1854-1860) sid 68a

Hon hittas sedan här med barn och barn:
Växjö landsförsamling (G) AI:12 (1855-1859) sid 286

48
Örkelljunga / SV: Bengta född 1759 var?
« skrivet: 2021-09-12, 17:44 »
. . . Barn på Ryet i Lärka och döptes . . .

ryet = rydet, se SAOB:

https://www.saob.se/artikel/?unik=R_3101-0171.7T1k&pz=3

49
Vena / SV: Nils Andersson Drunknad 1784
« skrivet: 2021-09-11, 10:29 »
Riktigt så ung änka var hon inte. Nils Anderssons hustru Kerstin Nilsdotter var född 15/11 1754 i Östrahult, dotter till Nils Olofsson och Bengta Olofsdotter:
Vena CI:2 sid 459 (handpag. sid 419)

Änkan Kerstin Nilsdotter bodde med sönerna Olof, Petter och Nils hos modern/mormodern Bengta Olsdotter i Östrahult Uteby:
Vena AI:1 (1788-1792) sid 45
Vena AI:2 (1792-1796) sid 98

I den senare längden är antecknat att Kerstin Nilsdotter fick attest till Misterhult 29/9 1796.

50
Adolf Fredrik / SV: Farfar Konrad Levin Wall
« skrivet: 2021-09-10, 22:14 »
Vet inte om jag förstått problemet rätt, men Arkiv Digital har fotograferat sidorna 117–119 och, precis som RA upplyser om, är de sidorna tomma.   
Bok över obefintliga i samma volym finns på bilderna 258 och 259 (RA):

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00108291_00258
Västra Kärrstorp (M) AIIa:1 (1897-1915) Bild 3030 (AID: v113198.b3030)

51
Boda / SV: Slägg Erik Andersson f. 1748-07-10
« skrivet: 2021-09-10, 18:34 »

1748
Julius 10 född, 17 döpt
Erik
Fader: Anders Swänßon på Osmuns berg

Boda (W) C:1 (1742-1770) Bild 21 / Sida 32 (AID: v129657.b21.s33)

52

Anders (Andreas i födelsenotisen) döptes den 2 augusti 1795 varför man kan sluta sig till att han föddes den 31 juli och inte i slutet av juni.
Svenarum (F) C:2 sid 277

Anders/Andreas var i livet åtminstone den 13 mars 1826 då han närvarade när bouppteckning förrättades efter modern Annika Arvidsdotter:

Västra häradsrätt (F) FI:28 (1825-1826) Bild 498 / Sida 985 (AID: v78014.b498.s985)

53
Lunds stadsförsamling / SV: Lunds dkf AI:53 sid 99
« skrivet: 2021-09-09, 15:07 »
Det var Per Larsson på rad 5 som utskrevs till Skartofta.

Nils Andersson med familj bodde kvar på nr 168 och finns där i nästa längd:

Lunds domkyrkoförsamling AI:60 (1867-1870) sid 112.

54

Jacob Persson änka Elna Larsdotter, f. 19/7 1810 i Burlöv, Flyttat till Utah 1879
Burlöv AI:10 sid 425

55
Familjen finns i tre versioner på sid 169 i samma volym. På rad 4 är antecknat Mormoner?. Och på rad 11 finner du utskrivningen till America 14/6 76.

56
Sillhövda / SV: Efterlysning - Anna Maria Jonasson
« skrivet: 2021-09-08, 20:33 »
Sid 340 Husgöl, nedre noteringen:
Flyttad 1859 till Staffansbygd sid 411 i samma volym.

Därifrån återflyttad 1860 till sid 340 (övre noteringen där). Kvar där 1860.

Nästa längd, Sillhövda AI:5 (1861-1865) sid 395:
Se rad 13 där Anna Marias patronymikon är ändrat till Petersdotter. Hänvisning till lysningsboken 3/4 eller 13/4 1862. Längst till höger står vide supra (se ovan) 1862. Och högst upp på samma sida finns hon med make drängen Jöns Jönsson.

57
Resteröd / SV: Läshjälp i mantalslängd
« skrivet: 2021-09-08, 19:44 »
Ordet längst ned: Sjelfägare (självägare)

58
Resteröd / SV: Läshjälp i mantalslängd
« skrivet: 2021-09-08, 19:36 »

Hemmanet sålt till Herr Gab.
Fontein i Göteborg, som
ej upgifwit hvarest
han är skrifven eller
vist åtkomst handlingar.

59
Katarina / SV: Tydning av dödsorsak
« skrivet: 2021-09-06, 09:23 »

Epilepsia
potato
---? polato---? potalo---?

Någon form av epilepsi men andra ordet begriper jag mig inte på.


60
Öja / SV: Hindrick Blomstedt (Öman)
« skrivet: 2021-09-04, 22:05 »

Det är en och samma person – men glöm Västernorrland. Hindrik föddes och dog i Öja i Södermanland.

Hindrik döpt 26/3 1727, son till Abra(ha)m Hindriksson i Bullerbol (Bullerboda) i Öja – se dopboken:
Öja (D) C:1 sid 67

Henrik Abrahamsson var soldat för Svartingstorps rote, först med namnet Blomstedt och sen Öman. Gift med Kerstin Persdotter.
Öja (D) AI:1 (1755-1763) sid 69

Här ses namnändringen. Längre ned på samma sida finns Bullerboda och allra nederst ser du ett par som kanske är Henriks föräldrar: Abraham Henriksson f. 1693 ohh Maria Olsdotter f. 1704.
Öja (D) AI:2 (1764-1770) sid 52

Centrala soldatregistret,
http://soldat.elektronikhuset.it/search.sv.aspx

61
Han hette Barkén redan vid utflyttningen från Kungs-Barkarö. Var färgargesäll i Hedemora när han drunknade 1853.
Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) sid 31
Kungs-Barkarö (U) B:1 (1824-1862) sid 25
Hedemora (W) AIa:2 (1848-1853) sid 16

62
Enligt barnhusets notering var moderns namn Maria Lindqvist. Hon ska ha ordnat gossens placering i Gottröra:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_07194.pdf

63
Haga / SV: Furiren 1 VH50 HAGA
« skrivet: 2021-09-04, 14:27 »
Gerda är ett nordiskt namn som betecknas som ”vanligt” av Historiska museet:
https://historiska.se/nomina

År 1890 fanns i Sverige, enligt folkräkningen, 19076 bärare av namnet Gerda/Gärda.

64
Gillberga / SV: Brita- nøddåp i 1735- hjelp til tyding
« skrivet: 2021-09-03, 21:35 »
Den 12 och Ejusdem (Juni) Nöddöpt
af Hustru Brita Möller i
Nusätter, kallat
             Nils


65
Malmö Sankt Petri / SV: Sven August Svensson
« skrivet: 2021-09-03, 00:26 »
Det står S.f.53.c.1.
Syns tydligt i originalboken, åtminstone hos AD: Malmö Sankt Petri (M) CI:9 (1871-1878) sid 295

Se även Malmö Sankt Petri (M) AId:32 (1876-1880) sid 145

66
Öja / SV: Släktskap med prästsläkten Wiesel
« skrivet: 2021-09-02, 20:56 »

Hans, efter ditt senaste inlägg är det inte utan att hela släktbygget känns instabilt – det vore bättre, som Klas skriver, att utgå från en senare generation.

67
Öja / SV: Släktskap med prästsläkten Wiesel
« skrivet: 2021-09-02, 20:46 »
Jonas Blomqvist, undantagsman på Nr 22 uti Holje, död 2/1 1847 av ålderdom, 73 år gammal.
Jämshög (K) CI:5 sid 587

Jonas Blomqvist finns med hustru Bengta Nilsdotter och ett antal barn här:
Jämshög (K) AI:5 (1827-1835) sid 484
Jämshög (K) AI:8 (1835-1842) sid 499
Jämshög (K) AI:10 (1842-1853) sid 244

Jonas Blomqvist uppges först vara född i Skatelöv, senare ändrat till Öija. Endast födelseåret (1773) är noterat.

Denne Jonas kan vara den du söker, men han måste följas framåt tills han eventuellt gifter sig med Bengta Nilsdotter:

Jonas Pettersson f. 9/7 1773 i Huseby i Skatelöf. Föräldrar: Petter Ingemarsson ohh Lisbet Nilsdotter.
Skatelöv (G) CI:3 sid 339

68
Stora Skedvi / SV: Oscar Leander Hedman / Färje Anders Persson
« skrivet: 2021-09-02, 05:24 »

Oskar Leander Hedman var född oä den 10 februari 1881 i Färjegårdarne i Stora Tuna (W). Modern var Dunder/Färje Anders Erssons änka Stina Andersdotter. Fadern ej angiven.
Stora Tuna C:13 bild 356 (AD)

Stina Andersdotter var enligt hfl född 17/10 1837 i St Tuna (födelsebok saknas för detta år). Gift 21/10 1860 i St Tuna med Dunder Anders Ersson (1823–1871). Minst tre barn från äktenskapet samt ännu en oä son Lars Isak f. 19/12 1877.
Stina Andersdotter död i barnsäng 6/9 1883 i St Tuna. Oskar Leander och Lars Isak utplacerades av fattigvården och båda antecknades så småningom med namnet Hedman.

Stora Tuna AI:24e (1880-1890) sid 176
Stora Tuna EI:3 bild 84 (AD) – vigseln 1860
Stora Tuna F:6 bild 150 (AD) nr 16 – makens död 3/2 1871
Stora Tuna F:7 bild 189 (AD) – Stinas död 1883
Stora Tuna AI:25k sid 243

Stina Andersdotters föräldrar, enligt hfl:
Färje Anders Ersson f. 6/6 1811 i Färjegårdarne, död där 5/10 1855.
Gift 1836 med:
Anna Jansdotter f. 4/1 1812 i Rågåker, St Tuna, död 9/1 1850 i Färjegårdarne.

Stora Tuna AI:21cb (1850-1860) sid 361

Oskar Leander Hedman gift 1908 med Hulda Amalia Gustafsson f. 1888. Paret fick åtta barn i Stora Skedvi (W) 1908–1923. Familjefadern, då murare, utskrevs ensam till Norra Amerika 28/4 1925.
Stora Skedvi AII:3b (1921-1931) sid 422

69
Jo, jag har lagt märke till den skånska formuleringen vad gäller hustrur/änkor. Men inte tänkt närmare på att det förekommer en liknande – fast omvänd – för dotter/son.

70
            Anno 1791
Den 5 November, begrofz i Ulstorp
kyrckiogård, Elna salig Christopher
Jörans ifrån Toarp, sedan hon här
med stoor mödo lefwat 91 åhr.

Det är alltså inte antecknat i vilket förhållande Elna stod till salig Christopher. Men just detta ska nog, åtminstone i Skåne, tolkas som att hon var hans änka. I annat fall hade det stått till exempel moder eller dotter.

71

Brudålder på 15 år vid denna tid är inte att höja ögonbryn åt.
Lägsta vigselålder lagstadgades först i 1734 års lag: 15 år för kvinnan, 21 för mannen (men yngre kunde gå till kungs).
Innan dess (början av 1600-talet) anses praxis ha varit minst 13 år för kvinnan och 15 för mannen. 
http://www.domboksforskning.se/lagar/vigselaalder.htm

72
Hjorted / SV: Erkänt faderskap, ändå lägesmål?
« skrivet: 2021-09-01, 13:25 »
Ordet är lägersmål.
https://www.saob.se/artikel/?unik=L_1519-0010.18iG&pz=5

Det står att LJL
1851 13/4 undergått enskild
skrift för 2a serskilte lägers-
mål.


73
Gräsmark / SV: Läshjälp efterlyses.
« skrivet: 2021-09-01, 13:03 »
Familjen var bosatt i Norra Bråne:
Gräsmark (S) AI:1 (1765-1772) Bild 94 / Sida 181 (AID: v11343.b94.s181)

Dopvittnena:
Erik Jönsson ibidem (i Norra Bråne)
Olof Jansson i Grinmo (Grinnemo)
Hustru Britta och hustru Karij Jönsdöttrar i Norra Bråne

74
Skepperstad / SV: Jon Jacobsson 1700
« skrivet: 2021-08-31, 18:58 »

Det norska paret är väl föga troligt som Jons föräldrar, och inte bara för att den påstådda modern skulle ha fött honom vid tio (10) års ålder . . . :o

75
Hon flyttade till Örslösa (socken). Från vilken gård eller by framgår inte.

76
Adolf Fredrik / SV: Farfar Konrad Levin Wall
« skrivet: 2021-08-31, 18:00 »

Det står att jordfästning skett enligt metodist-episkopalkyrkans ordning, men den noteringen gäller inte nr 80 Wall (varför den ströks) utan nr 81 Svensson som var metodist-episkopal trosbekännare.

Se gärna originalboken: Hyllie/Limhamn (M) FI:6 (1931-1940) uppslag 61 (och 62).

77
Stupade militärer / SV: Var hittar man döda soldater
« skrivet: 2021-08-31, 16:30 »
Han var soldat för Toltorps rote i Bäreberg.

Soldaten Anders Tolström, 52, död 11/4 1897 i Måssebo i Bärebergs socken, av lungsot.

Främmestad (R) C:3 (1739-1799) Bild 169 / Sida 329 (AID: v6121.b169.s329)

Du kan söka soldater i Centrala soldatregistret:
http://soldat.elektronikhuset.it/search.sv.aspx


78
Ramsberg / SV: Lisa Persdotter troligen född i Ramsberg 1802
« skrivet: 2021-08-31, 12:53 »
Glömde denna icke oviktiga uppgift:
Lisa Persdotter flyttade till Axberg 1830:

Nora bergsförsamling (T) AI:13e (1828-1841) sid 149

79
Ramsberg / SV: Lisa Persdotter troligen född i Ramsberg 1802
« skrivet: 2021-08-31, 12:38 »
Din Lisa Petters-/Persdotter föddes troligen i Östervik i Rämmen, Värmland (C:1 sid 87) den 4 oktober 1802. Dotter till Petter Andersson ohh Anna Jansdotter.

Lisa i sin familj:

Rämmen AI:3 (1812-1818) sid 106
Rämmen AI:4 (1817-1821) sid 28

Pigan Lisa flyttar 1821 från Rämmen till Säfsnäs. Åter till Rämmen 1823:
Säfsnäs (W) AI:8 (1815-1825) sid 173

Lisa kommer 1825 från Gåsborn till Grythyttan. Flyttar till Nora efter att 1826 ha deltagit i husförhör (20/4) och begått nattvarden (24/9).
Grythyttan (T) AIa:13a (1820-1830) sid 29
Nora bergsförsamling (T) AI:12a (1821-1829) sid 370

I den senare längden är antecknat att Lisa överförs till sid 343 i Ö.B. (Östra Boken). Och där finns hon, under Västra Sund, överförd från sid 370 V.B. (Västra Boken) :
Nora bergsförsamling (T) AI:12b (1821-1829) sid 343
 
I nästa längd får Lisa fel födelsesocken – Ramsberg i stället för Rämmen:
Nora bergsförsamling (T) AI:13e (1828-1841) sid 170

Lisas förehavanden mellan 1823 (utflytten från Säfsnäs till Rämmen) och 1825 (inflytten i Grythyttan från Gåsborn) bör kontrolleras.

80
Delsbo / SV: Karins död
« skrivet: 2021-08-31, 10:36 »
Det står att Karin Eggen dog 1 Augusti 1839. Död- och begravningsnotiser för bland annat 1839 saknas på grund av brand i Delsbo prästgård 1888.

81
Lofta / SV: Dödsorsaker SCB
« skrivet: 2021-08-30, 22:58 »

PS. Vad gäller hypertonia var ju mitt ”förslag” inte bättre än det redan framförda – du funderade rätt, Markus. :)

82
Lofta / SV: Dödsorsaker SCB
« skrivet: 2021-08-30, 22:41 »
Jodå, jag har ett bättre förslag. ;)
Dödsfallet ägde rum på Västerviks lasarett som också lämnat utdrag till SCB.

Efter det högra lårbensbrottet står en förkortning(?) som jag inte lyckas få ut något begripligt av, följd av insufficientia valo(?) aortæ (aortainsufficiens) inom parentes + hypertonia (högt blodtryck) som skönskrivaren i Lofta råkade tolka som hypertrofi.

Markus och Åke, ta gärna en titt på notisen och rätta mina ev feltolkningar:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040740_00477

83
Det står ”Hos Baron Barnekov” – som är bokförd på närmast föregående sida.

Framför såväl enkefrun som pigan står Ilgd = inlogerad = inhyst, inneboende. I detta fall hos Barnekov i kv Vakteln.


84
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Anteckning i dödbok
« skrivet: 2021-08-30, 13:33 »
Krist. (här även förkortat Krist.n.) = Kristidsnämnden – avliden person behövde inte längre ransoneringskort.
Syst. = Systemaktiebolaget (Systembolagets föregångare) – för spärrande av eventuell motbok.

Provinsialläkaren är också underrättad.

85

P. L. = pastor loci = kyrkoherde härstädes.

86
Husmannen Sven Sörensson född den 22
Febr 1792, dess hustru Kjerstina Johansdotter född
den 31 Mars 1792. Han i Hyby och hon i Blent-
arp. Son Hans född den 5 Julii 1816 i Lyng-
by Socken. Dotter Johanna född den 16 April
1819 i Hyby. Föräldrarna med älsta barnet kommo ifrån
Lyngby Socken 1816, flytta nu till Bunkeflods
församling. De hafva försvarlig Christendoms-
kunskap, övervarit förhören. Af den Heliga
Nattvarden blefvo de delaktiga den 5te af
innevarande månad. De hafva här fört
en oklanderlig lefnad. På kronans skatter
är intet qvitto uppvist. Föräldrarna haf-
va haft koppor. Det älsta Barnet är
vaccineradt, det yngsta icke. Bety-
gas: Hyby den 28 September 1819
                 A Eriksson
                    P. L.


Bunkeflo (M) HII:2 (1817-1828) Bild 2470 (AID: v388352.b2470)

87
Björskog / SV: Elisabeth Philipsdotters föräldrar
« skrivet: 2021-08-29, 20:08 »
Men en Philipsdotters fader kan ju inte heta Påvel . . .

88
Kvidinge / SV: Kvidinge CI:1 sid. 291
« skrivet: 2021-08-29, 12:46 »
Per Jonssons son ifr: Magleby född den 14 Sept. Mod:
Bol* Persdotter.

*variant av Boel

89
Skabersjö / SV: Rasmus??
« skrivet: 2021-08-29, 11:02 »

Om du skulle undra över de båda raderna därunder:
Ejusdem begrafdes Smedens Jöran
Påhlssons dotter Kirsti i Törringe.

90
Skabersjö / SV: Rasmus??
« skrivet: 2021-08-29, 10:56 »
1767
Februari 15
Hemma Christnades, och föddes Husman-
nens Lars Ohlssons son på Liungen som
kallades
(namnet saknas)


91
Adolf Fredrik / SV: Farfar Konrad Levin Wall
« skrivet: 2021-08-28, 22:33 »

Dödsorsaken var haemorrhagia cerebri = hjärnblödning.

92
Det står att personerna var abs. 1802 (frånvarande vid husförhöret detta år). Samt att en eller flera av dem uttagit åldersbevis efter 24 års wistande i Motala.

Jo, sådant hände. Folk flyttade utan att meddela vart och hörde av sig till hemsocknen långt senare när de behövde intyg av något slag.


94
Katarina / SV: Gustaf Fredrik var i himmelens namn finns han?
« skrivet: 2021-08-27, 21:35 »
Gustav Fredrik Alexanderssons bostadsadresser i Stockholm, enligt folkräkningarna (Arkiv Digital: Sveriges befolkning) :

1940
Samma som 1926: kv Masken 26 (Södermannagatan 54) i Sofia församling

1950
Södermannagatan 66 nbög (= nedre botten över gården) 1671/26(?) i Sofia

1960
Samma som 1950


95
Hilma Augusta Trulsson f. Lang efterfördes 1930 sedan hon lämnat hemmet utan att anmäla flyttning (se AII:4 sid 29). Hon utskrevs senare (25/2 1931) till Gödelöv.

Hushållerskan Anna Inez Regina Risberg, som Trulsson gifte sig med 1931 (se EI:2 sid 35 nr 3), var tydligen hans tredje hustru.

96
Växjö / SV: Kakelugnsmakaren G. F. Ahlgren - Vem var han?
« skrivet: 2021-08-26, 22:20 »
Äras den som äras bör ;) – det var Åke som inte gav sig förrän han funnit övertygande uppgifter om faderskapet.

97
Äldre ord och uttryck / SV: "Rotebarn", förklaring på det..?
« skrivet: 2021-08-26, 22:04 »

Gissningsvis var det så att morbroderns hemsocken inte ville tillåta att barnen skrevs där, eftersom man då riskerade att få fattigvårdskostnader för dem.

Men svårt att säga något bestämt när man inte känner till de närmare omständigheterna i fallet eller ens vilken tid det gäller.

Läs gärna på om hemortsrätt:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemortsr%C3%A4tt

98
Äldre ord och uttryck / SV: "Rotebarn", förklaring på det..?
« skrivet: 2021-08-26, 20:03 »

Givetvis var det så. När släkten tog barnen till sig så att dessa inte låg rotebönderna till last var ju allt frid och fröjd. Även om den lösningen inte alltid var den bästa för barnen, den heller. Alla släktingar är inte snälla . . .

99
Oderljunga / SV: Jeppa Tufvesson
« skrivet: 2021-08-26, 18:39 »

Ordet förolyckad här använt i en av sina ålderdomliga betydelser: olycklig.
https://www.saob.se/artikel/?seek=f%C3%B6rolyckad&pz=1 
Se 4)

100
Växjö / SV: Kakelugnsmakaren G. F. Ahlgren - Vem var han?
« skrivet: 2021-08-26, 18:16 »
Se där, då kan det vara rätt piga ändå – för i Tjuredalängden står ju Helena Carlsdotter.

Jag avfärdade denne Sven Ahlgren för jag fann honom 1861 i Hovmantorp där han sägs vara i äktenskapsförbindelse med Helena Andersdotter i Växjö:

Hovmantorp (G) AI:14 (1861-1865) Bild 33 / Sida 22 (AID: v18613.b33.s22)


101
Växjö / SV: Kakelugnsmakaren G. F. Ahlgren - Vem var han?
« skrivet: 2021-08-26, 17:00 »

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0026362_00114
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0026364_00192
Det står inga initialer:
Kakelugnsmakare Gesällen Ahl-
gren anmäler sig såsom fader till
barnet Carl Gustaf.

102
Äldre ord och uttryck / SV: "Rotebarn", förklaring på det..?
« skrivet: 2021-08-26, 14:58 »
Det vanliga begreppet, även för barn, var rotehjon.

Se informativ artikel här:

https://slakthistoria.se/livet-forr/livet-for-de-fattigaste

103
Fröskog / SV: Nils Spångberg
« skrivet: 2021-08-26, 14:15 »
Han bör hittas i dödboken. I nästa längd finns änkan Märta Larsdotter med tre barn i Backstugan under Grellserud. Hon gifter om sig med Anders Zachrisson.
Fröskog (P) AI:4 (1816-1821) sid 6

104
Kättilstad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-08-26, 13:58 »

Jakob Reinhold född 1831 6/2, döpt 13/2
Föräldrar: Inhysesmannen Sven
Jakob Jonsson och Dess hustru
Stina Svensdotter i Jordkulan
på Håshults ägor. Moderns ålder: 32 år.
Faddrar: Rusthållaren Måns An-
dersson i Tolemåla, Drängen Nils Pet-
ter Jaensson i Håshult, Hustru
Anna Stina Andersdotter i Hås-
hult och Pigan Maja Greta Jans-
dotter ibid.

105
Efternamn E / SV: Elm, Gustaf Ludvig f 1829
« skrivet: 2021-08-26, 12:13 »

PS. Glömde påpeka att månadssiffran i hennes födelseuppgift är svårtydd i Klara AI:51 sid 82. Kan vara en tvåa . . . eller någon annan siffra.

106
Efternamn E / SV: Elm, Gustaf Ludvig f 1829
« skrivet: 2021-08-26, 12:05 »

Gustaf Ludvigs mor var troligen den Sophia Elm som man finner år 1831 i kv Snäckan nr 1 i Klara församling som ett av ”Entrepreneur Hagboms arbetshjon vid renhållning”. Hon är noterad född 8/8 1800.
Klara (A, AB) AI:51 (1831) sid 82

(Att bära latrintunnor genom stadens gator till tömningsställena var ett arbete som tilldelades kvinnor som dömts för exempelvis avsaknad av arbete och försörjning, prostitution, snatterier och stölder.)

Arbetshjonet Sophia Elm dog 14/11 1832, åldern uppgavs då vara 29 år. Dödsorsak:”Tärande sjukdom”. Bostaden fanns som förut i kv Snäckan nr 1 (adress Klara Västra Kyrkogata 3).

Klara (A, AB) FIa:7 (1829-1836) sid 120

107
Efternamn E / SV: Elm, Gustaf Ludvig f 1829
« skrivet: 2021-08-26, 10:17 »

(Barnhusbarn) N:o 1465
(Intagen) 1829 Nov.
Gustaf Ludvig Elm
född d. 13 April 1829. Ympad (mot smittkoppor).
(Intagen som) No 259 Späda Barn. Modren
Arresterade Pigan Sophia Elm.
Uppfostras af:
Torpare Peter Pehrssons
Hustru Stina Olsdotter i Torpet Bisle
under Fållnäs, Sorunda
Socken.

Därunder noteringar om bland annat koltbeklädnad (som pojken fick från barnhuset vid tre tillfällen) samt minskningar av det årliga underhållet.

Längst ned:
1838
Jan. 11 Återlämnad – fostermodren död
(Återintagen som) N:o 92 Gossar
___________

No 7718
(Återintagen) 1838 Mars
Gustaf Ludwig Elm
född d. 13 April 1829 ympad
N:o 92 Modren Pigan Sophia Elm
Upfostras af:
Bonden Nils Månsson i Ansjö
Hellesjö Socken, Jämtlands Län.
1843
April 31 Uphör frisedel utfärdad

––––––––––––

Gustaf Ludvig föddes 13/4 och döptes 21/4 1829 på Allmänna BB. I förlossningsjournalen anges modern vara ogift, 28 år gammal, av liten och fet kroppsbyggnad samt 2:a gången födande. På eftermiddagen 25/4 utskrevs hon ”frisk med barnet, och tillräcklig mjölk”.
Allmänna barnbördshuset (A, AB) F1aa:29 (1828-1829) Bild 2740 (AID: v484827.b2740)

108
Katarina / SV: Hittar inte familjen Sellholm i Katarina!
« skrivet: 2021-08-25, 18:56 »
Att du får bara 10 träffar beror på att namnstavningen varierar. Använd så få sökkriterier som möjligt, till exempel:
Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD) + kön.
Leta sen upp personen bland alla träffar, markera posten och klicka på ”Samma individ” i menyn till vänster.


109
Katarina / SV: Hittar inte familjen Sellholm i Katarina!
« skrivet: 2021-08-25, 00:23 »

Se här:

110
Hallingeberg / SV: Vad står det om Anor?
« skrivet: 2021-08-24, 14:05 »

Du har läst rätt.

Män i värnpliktig ålder fick inte emigrera utan tillstånd.

Se under rubriken Utvandring:

http://www.hhogman.se/soka_soldater_swe_bev.htm

111
Förkortningar / SV: STG
« skrivet: 2021-08-24, 13:19 »
Parets bostad anges som stadsäga 570 i Västervik, samma som i SCB-utdraget ur 1940 års församlingsbok. Men hustruns födelseår är här 1894:
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:219 (1940) Bild 3450 / Sida 344 (AID: v884777.b3450.s344)

Om du inte har AD:

112

mod. Karna
Lars dtr

Walle-
rum

H: Hanna Larses
i Frenninge

Tyke Wålberg, Per Larßon
Pig. Elsa Lars dtr

113

Man bokfördes inte som utflyttad om man inte anmält utflyttning.
Om föräldrahemmet fanns kvar var det vanligt att fortsatt vara skriven där under utbildning på annan ort. Notering om var barnet studerade brukar finnas i husförhörslängd/församlingsbok.


114
General questions / SV: Anna Lisa Persdotter
« skrivet: 2021-08-21, 20:50 »
At census 1880 Anna Lisa Persdotter lived with her family in Skogen, where you will find them in Hova (R) AI:8 (1870-1884) page 1199.

Both Anna Lisa and her husband died in 1885:
Hova (R) AI:11 (1884-1894) page 585

115

Anders Jöranßon Axbärg, nyß antagen
född wid gamla kopparbärget. 21 åhr
gammal . . giffter. lärt skomakar handt-
wärk.
[--] besichtigad. [----] attest af
den 6 Aprilis 1714.


116
Backstuga på Lyåsa ägor

Högersidan:
obs: Skaffa attest. blifwa här boende
på Baron Rappes begäran


Familjen finns i nästa längd i backstugan under Lyåsa Södregård:

Slätthög (G) AI:11 (1831-1837) sid 209

117

103 Axby
Anders Jöransson Ax

ålder: 24, tjänsteår: 5, födelsort: Bergzlagen,
hantverk: skomakare, civilstånd: gift

Annotation öfwer Monderingen:
Lika(ledes)?* men fått nytt krut och
smörjehorn 1718.


* Syftar tillbaka på lång beskrivning av munderingen, se bild 456.

118
Karl Johan / SV: Vandel/frejd - men vad står det?
« skrivet: 2021-08-19, 10:28 »
Det är kolumnen för nattvardsgång. Av flyttbetyget framgick bland annat om den flyttande hade rätt att begå nattvarden (eller inte) och uppgiften överfördes till inflyttningslängden. Här noterad för de flesta med Ng. (nattvardsgång), br.N. eller N.br. (brukar nattvarden), obeh. eller oförh. (obehindrad, oförhindrad) eller adm. (admitterad). 

119

Hela notisen, på begäran:


1739
Mart
den 16
(född). 18 (döpt). An
ders i Kiäll
torp

Ambros Joh:
och
Anna Larsd:

B. Anders Johansson i Stenby, dr: Olof Carlsson i Skåninge
H: Karin Carlsd: i boda, pig: Kerstin Jönsd: i Kråktorp

120
Gammalkil / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-08-18, 12:25 »

admonit- (passar på sista bokstaven) är latin och betyder förmanad, varnad.

121
Karl Johan / SV: Vandel/frejd - men vad står det?
« skrivet: 2021-08-18, 11:29 »
Ajdå.

Jag tolkar förkortningen som xstlg; en kristlig vandel.

122
Karl Johan / SV: Vandel/frejd - men vad står det?
« skrivet: 2021-08-18, 09:50 »

Tyckte väl att namnet var bekant:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Olaus_Nilsson

123
Karl Johan / SV: Vandel/frejd - men vad står det?
« skrivet: 2021-08-18, 09:45 »

L.H. 17/69 hänvisar till lysning nr 17 år 1869 i Göteborgs Domkyrko HVc:15 (1868-1869) som innehåller lysningshandlingar.

Volymen är inte digitaliserad. Men se lysnings- och vigselboken (E:9 bild 176 hos AD), lysning nr 17 mellan Molander och Elmstedt.


124
Karl Johan / SV: Vandel/frejd - men vad står det?
« skrivet: 2021-08-18, 09:29 »
fl. till Gborg 24/10 45 gift med fd Sjöman F. O. Nilsson

Makarna (vigda 2/8 1847) med ett fosterbarn f. 1841 finns i Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:3 (1829-1883) sid 212 med notering:
Enligt Kungl Maj:t:s dom
dömd till landsflykt så-
som Baptist 1851
Erh. pass f. hela hush.


Om fosterbarnet Emma Olivia Elmstedt:
Tyckes vara inskrifven men utan annat bevis än ett af den 26/7 47
se L.H. 17/69. – D708.


125
Betjänten Carl Lackström är inte identisk med taffeltäckaren Carl Lungström/Ljungström.

Carl Lackström kom till Rinkaby från Östergötland 1775 och återvände dit 1777, närmare bestämt till Biörsätters församling. Där gifte han sig den 9 oktober samma år med pigan Anna Caisa Larsdotter, båda från Ekhult.
Björsäter (E) C:2 (1720-1788) Bild 123 / Sida 238 (AID: v37023.b123.s239)

126

Om det är hans födelse och föräldrar du söker:
Oscar Göthrik f. 11 maj 1815 i Katarina (CII:7 AD-bild 1130). Son till kardfabrikören Johan Hellgren ohh Christina Lovisa Björklund, 33 år.


Fadern dog 1820. I bouppteckningen upptas bland annat en gård vid Högbergsgatan i kv Pelarbecken mindre tomtnr 35/3 i Katarina församling.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:417 (1820) Bild 540 / Sida 46 (AID: v223056.b540.s46)

127
Hassela / SV: Vad står det på slutet?
« skrivet: 2021-08-16, 23:01 »

. . . Haft god helsa till i bör-
jan af denna Junii månad då hon började beswäras af matthet och styng neder
i weka ryggen. Aldeles sängliggande d. 12. Stynget flyttade sig sedermera till ne-
dre delar af kroppen och sluteligen steg i bröstet. Efter christelig beredelse död
deraf d. 21 i berörde Junii mån. 31 år, 10 månader och 10 dygn gammal. Be-
grofs d. 24 Dito.


128
Fel av mig – mitt förslag gällde sökning i RA.

AD har tydligen missat den församlingen.


129

*Eugenia*
Det räcker! :)

130
Rasbokil / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-08-16, 17:57 »
. . . och blifwa gårds smed wid Prestegården.

131
Sundström / SV: Sundström
« skrivet: 2021-08-16, 15:56 »

Nu då?

132
Sundström / SV: Sundström
« skrivet: 2021-08-16, 15:02 »
Om det är hennes föräldrar du söker:

Vigsel med boktryckerifaktorn Fredrik Bogislaus Nestius 15/6 1816.

Klara (A, AB) EI:5 sid 275, lysning nr 32

Enligt flyttattest bland lysningshandlingarna var Maria Magdalena Sundström född den 11 september 1793 i Luleå stad.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056162_00163

Födelsenotisen:

Luleå domkyrkoförsamling (BD) C:3 sid 114

133
Solberga / SV: Solberga AI:5 bild 104
« skrivet: 2021-08-16, 14:15 »

Skifvarp?

134
Hammar / SV: Hammar
« skrivet: 2021-08-16, 13:46 »
Enligt 1835 års mantalsskrivning var Mathias Hammar, f. 26/7 1796, uppassare hos kamrerare Almgren i Katarina församling. Hustrun Anna Brita f. 3/2 1799. Tre barn:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M3513030679_150dpi.pdf

Vid 1845 års dito skrev sig Anna Brita Hammar som skomakargesällsänka:

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4513011758_150dpi.pdf

135
Hammar / SV: Hammar
« skrivet: 2021-08-16, 13:35 »
Anna Margareta Hammar föddes den 9 februari 1829 i Maria. Dotter till skomakargesällen Mathias Hammar ohh Anna Brita Andersdotter Adelin, 30 år.
Maria Magdalena (A, AB) CIa:12 (1819-1833) Bild 198 (AD)

Hon vigdes den 19 maj 1850 med smedsgesällen Gustaf Holmgren. Se lysningshandlingarna:

Jakob och Johannes HVa:58 bilderna 110–113 (RA)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054785_00110

136
Volymen du hänvisar till är en bok över obefintliga. Johanna Nilsson och hennes make Åke Jönsson överfördes till den (AIII:3 sid 34) från den förra volymen i samma serie – se AIII:2 sid 31 (sid 34 var en felnotering).

Makarna blev troligen överförda också till den fjärde delen, AIII:4 som omfattar åren 1923–1968 (sekretess). Där kan finnas anteckning om vistelseort eller dödförklaring. Kontakta Malmö stadsarkiv.

137
Sura / SV: Hjälp att läsa dopvittnen Sura födelsebok 1876
« skrivet: 2021-08-15, 19:30 »
Gertsson Jan Erik o Hu Anna
Stina. Norgren Fredr. Plåtslag.
o Hushållersk. Johanna; alla wid
Surahammar.


138

Åch så giorde iagh min saligh man till Mästare som kåstade
migh __ 430 daler
åch sedan giorde iagh mitt brölop som kom migh på __ 300
åch sedan blef min saligh man bårgare kom på __ 100
åch sedan kiöpte han sigh bänckrum kom på __ 48
åch för 4 åhr när som marcknadz båtän för
giortz när som han skulle gå ifrån Wälstärrås
åch till Stockholm förlorade iagh min lilla
ägändom på båtän för –– 600
åch sedan war min saligh man schyldigh sin bror __ 30
som iagh hafwär betalt äfftär hans dööd
en Kiöpman som iagh åchså hafwär betalt äfftär
min salige mans dööd __ 60
Åch Kiöpmans namn är Lind
för hans lär bref utagit innan han blef mästare hafwär
iagh utagit utur Challmar stad som kåstade 48
ödmiukaste Tiänarinna åch sorghbudna Änckia
                                Anna Sahlbom.

139

Anm. Drengen Nils Olsson, som sistlidne Michaëlii tid
flyttade till Christianstad, har erkänt sig ha lägrat
Bengta under äktenskapslöfte. Han finnes i 1823 års
husförhörslängd i Orneberga.

140
Leksand / SV: Läshjälp - glömde en annan rad
« skrivet: 2021-08-15, 14:37 »

Lax! :)

141
Dödsannonser / SV: Dödsorsak på amerikanska
« skrivet: 2021-08-14, 22:51 »
Den var knepig. Lägger ut en förstoring av dödsorsaken och hoppas att någon annan förstår sig på den. Mannen dog 1937.

På slutet står ”died 2nd day” – det är det enda jag kan säga utan reservationer.142

Se Rigsarkivets Dansk Demografisk Database (där man söker gratis) : https://ddd.dda.dk/

143
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / SV: Brand?
« skrivet: 2021-08-14, 17:58 »
Brand = kallbrand, gangrän, nekros (vävnadsdöd)

144
Örebro / SV: Örebro Nikolai AI:13 sid 232
« skrivet: 2021-08-14, 16:13 »
Han inflyttade såvitt jag kan se från qvistbro (= Kvistbro socken, också i Närke och i Örebro län).

145
Hardeberga / SV: Vart flyttade Bengta?
« skrivet: 2021-08-14, 14:10 »
Och si, det gick som det brukade gå efter sådana prästerliga missar – det felaktiga datumet följde med i nästa flytt (och inte sällan livet ut).
Revinge (M) AI:4 (1846-1853) sid 40

146
Hardeberga / SV: Vart flyttade Bengta?
« skrivet: 2021-08-14, 13:57 »
Bengta Olsdotter fick fel födelsedag när hon flyttade tillbaka till Hardeberga.

Se Södra Sandby AI:5 sid 63 igen – på raden närmast under Bengta Olsdotter finns en Bengta Bengtsdotter f. 1825 30/9. Prästen råkade skriva av hennes födelseuppgift när han utfärdade din Bengtas flyttbetyg.


147
Dödsannonser / SV: Dödsorsak på amerikanska
« skrivet: 2021-08-14, 13:44 »

Dödsorsaken var intestinal obstruction (tarmvred) efter en operation cirka två månader tidigare för en skada i buken.

148

At nedanskrifne Johan Löfgren är ofwan nemte(?)
Jungfrus fader och således rätter giftoman, intygas
af St Peders Kloster den 9 Maij 1805
                           Nils T: Ahlström
                           Loco Pastoris


149
Så tolkar man anvisningarna i flyttningslängden:

I kolumn till vänster finns hänvisning till IV:14. Det finns fyra husförhörslängder som omfattar åren 1881–1895 och den fjärde innehåller mycket riktigt Mönsterås köping. Men Fogelberg hittas inte på kvartersnr/tomtnr 14 (sid 28), som man kan förvänta sig, utan på nästa sida med No 15, 16:

Mönsterås (H) AI:21 (1881-1895) Bild 24 / Sida 28 (AID: v23561.b24.s28) – se rad 14

Här framgår att han approberades vid (den militära) inskrivningen 2 klassen 1887, uttog frejdbetyg 25/2 1887, fick Kungl Maj:ts tillstånd att emigrera och utskrevs till Norra Amerika 8/8 1888. 

150
Sjösås / SV: Hjälp med utläsning Carl Pihlström
« skrivet: 2021-08-14, 10:51 »

stad til soldat (stadd till soldat)

151
Säbrå / SV: Märta gift ??
« skrivet: 2021-08-13, 20:32 »

. . . och ”staden” står i detta fall för Härnösand.

152
Burlöv / SV: Hjälp att tyda
« skrivet: 2021-08-13, 20:20 »

Vid fortsatt forskning kan du ha nytta av hela notisen:

Torsdagen den 29 Julij föddes i Tågarp Kronoskatte
Hemmans Åboen Pär Mattsons och thes hustrus
Mallena Lars dotters barn, blef döpt siette
söndagen efter Trinit: den första augusti
och kallad Nils. Mätta Lars Pärs hölt honom
till dopet. Test: Pär Bengtson, Ola Olßon, Rytt:
Tågberg, Kirstina Anders Ols, Kirstina Pär Lars,
pigan Bengta Lars dotter, alla i Tågarp.


Burlöv CI:4 uppslag 102

153
Hardeberga / SV: Vart flyttade Bengta?
« skrivet: 2021-08-13, 18:20 »
Bengta flyttade 1843 till nr 16 Sandby:
Södra Sandby (M) AI:5 (1842-1848) sid 63

Därifrån åter till nr 1 Fågelsång 1845 – se längre ned på sid 117 i Hardeberga AI:9. Därifrån till Revinge 1847.


155
Ystads Sankt Petri / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-08-13, 11:07 »
Gudmor:
Jungfru
Petronella
Aschenström


Faddrar:
Skräddar Nils Dellgren, Tim. Gesell Lars Lund-
gren, Tractör Pär Pärsson, Corporal Wästberg,
Hussar Maj, Hustru Maria Holmström, Piga
Else Åstrads dr och Karna Anders dotter.


156
Norrköpings Sankt Olai / SV: Flera olika dödsorsaker?
« skrivet: 2021-08-12, 19:38 »

lymfadenit = inflammation i lymfkörtel = en immunförsvarets reaktion på virus eller bakterier.

Men här gällde det – se mitt tidigare svar – en septisk lymfadenit, en infektion i lymfkörtel/körtlar som kan leda till akut livshotande organpåverkan (sepsis). Mer om sepsis här:
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/infektioner/feber/sepsis---blodforgiftning/

157
Norrköpings Sankt Olai / SV: Flera olika dödsorsaker?
« skrivet: 2021-08-12, 18:26 »
Myocarditis chron.
Zoster + Lympha
(-)
denitis septica

Kronisk hjärtmuskelinflammation
bältros + infekterade/inflammerade lymfkörtlar (septisk lymfadenit)

septisk = (till grek. septikos rutten, till sepsis förruttnelse) som avser blodförgiftning, infektion eller förruttnelse.


158
. . . sten skulle nedsänkas i jorden han
af den samma . . .


Instämmer i övrigt med Kalles tolkning. :)

159
Ekerö / SV: Svartsjö slott 2
« skrivet: 2021-08-12, 16:05 »

2.   Ähr Swartsiö Humble gård om 2 Tunl: 6: Kapp:
wijd*, och kunna utj goda åhr bekomma 30 eller
40 lispund Humble, medelmåtigt 25 och 20, sämbre
åhr 18: 16 lispund Humble. Alt så synnes wara
medelmåtig 25 1/4 lispund Humble åhrligen
–––
* 2 tunnland och 6 kappland vid


3.   där samma städes 2 Tunland Hårdwahl:* af: 2 laß Tunlandet
–––
* hårdvall

4.   5 Tunl: Starrwahl af 2 1/2 laß Tunlandet
Detta Höö är tillslaget Swartsiö Trägårs
wärck Hästar.

160
Tyskland / SV: Pappa flyttar från sina barn
« skrivet: 2021-08-12, 14:03 »

Han var hvitgarfvare (vitgarvare).

Lunds domkyrkoförsamling (M) AIIa:46 (1908-1914) sid 4589

161
Ekerö / SV: Svartsjö slott
« skrivet: 2021-08-12, 13:49 »

uthwisar Sten Hagen består af tembligen gåt muhlbete
och bewuxen med Een Eeck och Haselbuskar, och
litet berglendig, och afbetes af Trägårds wärck-
Hästar och Trägårds mästarens Creatur.

162
Paret vigdes efter dotterns födelse:

1775
Julii 21 Wigdes Taffeltäckaren Carl Liung-
(!)
ström på Myrö med sin fäste-
qwinna Maria Lind därstädes.
Rinkaby (T) EI:1 (1751-1800) Bild 100 (AD)

163

1775
Junii

Margareta Elisabeth. Taffeltäckarens Carl Lungströms(sic!)
och Maria Linds barn på Myrö, född den 10
döpt d. 11.
etc.
Rinkaby (T) C:1 (1719-1800) Bild 113 (AD)

Observera att Maria Lind, till skillnad från övriga mödrar på uppslaget, inte är antecknad som hustru. Å andra sidan nämns inte att dottern skulle vara oäkta.

Husförhörslängd med ortregister finns för åren 1775–1791, Rinkaby AI:1.


164
Knutby / SV: Läshjälp och info om Mats Matson
« skrivet: 2021-08-11, 22:59 »
Osäkert, men detta kan vara samma familj:

Begravd den 15 mars 1724:
En afskiedad finsk ryttare Mathias wid nampn ifrå Gränsta mellan 40 och (50 år?)

Knutby C:2 uppslag 323, högersidan

Döpt den 7 maj 1724:
Annika Matz dåtter född i Gränsta den 5 ejusdem
Fadren en finsk ryttare Mats Perßon, död; modren hustru
Margita          testes kyrkioherden Jac: Westberg
Anders Matson i gränsta, hustru Annika Mats dåt-
ter gränsta, piga Annika Jörans dåtter i
[--]

Knutby C:2 uppslag 129, längst ned på vänstersidan

165
Barsebäck / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2021-08-11, 22:21 »

Vattusot

166
Barnens moderbroder som var tillstädes för att bevaka de omyndigas rätt var ”manhaftige sulldaten Jöns Ågren”.

167
Knutby / SV: Läshjälp och info om Mats Matson
« skrivet: 2021-08-11, 20:00 »
Skulle tro att ryttarens namn, rätt stavat, var det finska Leponen.

Alla finländska flyktingar flyttade inte tillbaka:

https://1719.se/flyktingar

168
Tyskland / SV: Pappa flyttar från sina barn
« skrivet: 2021-08-11, 15:11 »
Eftersom pastorn skrev i HFL att han såg bevisen och noterade datumet för bröllopet, räcker det för mig som bevis. 

I vilken husförhörslängd har du funnit att prästen ”skrev (--) att han såg bevisen och noterade datumet för bröllopet”?

Du avser väl inte anteckningen i den hfl som Emil länkade till (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00105947_00023) ?
Där står: ”Äktenskapscertifikat för äktenskap m. Pauline Konrad i Guben, Preussen, 9/6 11” samt att Anders Peter Andersson samma dag – 9/6 1911 – utskrevs till Tyskland.

Det betyder att A P Andersson inför flytten till Tyskland gick till pastorsexpeditionen och fick två dokument utfärdade, båda daterade 9/6 1911:
 • ett äktenskapscertifikat (som krävdes – och krävs – för svensk medborgare som vill ingå äktenskap inför utländsk myndighet) samt
 • en flyttningsattest.
Vilket datum A P Andersson avreste till Tyskland framgår inte här, inte heller när vigseln skulle ske eller om den alls blev av.

169
Svalöv / SV: Svalöv CI:1 b.123 / s.119
« skrivet: 2021-08-11, 13:49 »

22 Baptizata Anders Simonsons och hans hustrus Han-
na Nils dotters lilla dotter Kirstina. Suscepit
Bengta Christophers från Trä i Norhwedinge
Sochn. Testes. Måns Andersson och Esbiörn
Pehrsson i N: Swallöf. Ohla Nils hustru Oluf
i N: Swallöf, Kirstina Jäp Jäps ibidem.

170
03) Latinska uttryck / SV: cum venia archiepiscopus
« skrivet: 2021-08-11, 13:07 »
Snarare har kolardrängen fått ärkebiskopens nådiga tillåtelse att begå den heliga nattvarden (S.C. står för sanct--- communion---, antar jag).

171
Skede har alltid varit en egen församling som dessutom, fram till cirka 1560, utgjorde ett eget pastorat. Därefter och fram till 1962 var Skede annexförsamling i pastoratet Alseda, Skede och Ökna.

Skede födelse-/dopböcker finns inte bevarade före 1763. Jag har inte sett någon upplysning om orsaken.

Moderförsamlingen Alseda har bevarade födelse-/dopböcker (med luckor) från och med 1681 men de omfattar inte hela pastoratet. Troligen hittar man ändå ett antal barn där vars föräldrar bodde i någon av annexförsamlingarna men lät döpa barnen i Alseda.

Ökna har egna födelse-/dopböcker bevarade (med luckor) från och med 1721.
För 1693 års födda/döpta i juni, juli hänvisas till Alseda C:1. Någon motsvarande hänvisning för födda i Skede har jag inte funnit.

172
Osby / SV: Björn Berg
« skrivet: 2021-08-10, 12:09 »

I Jemtland 85. Exercerat
med 2dra klassen i Norrboås 85
enl. bevis. Vid N.S.B.
* 87
Bew.
** 1887 års 2ra klass

* Osäker på S:et och på vad förkortningen står för.

** Bevis eller beväring?


173
Torsåker / SV: Var kommer familjen Anders Andersson ifrån?
« skrivet: 2021-08-10, 08:25 »
Nyhyttan
No 3


Torsåker (X) AI:13b (1802-1808) Bild 30 / Sida 26 (AID: v136939.b30.s26)

Ditkomna från Uglebo.


174
Falun / SV: Inga Cajsa Andersdotter f 1823-04-03 Borås
« skrivet: 2021-08-09, 21:05 »
Död 14/9 1872:
Smeden Per Gustaf Dahl-
ströms Hustru Inga
Catharina Andersdotter
från Götheborg


(Cajsa är en kortform av Catharina.)

Gift
1854 20/10
Mannen
flyttade s
amma år
?2/11 till Norr-
köping


175
Sala landsförsamling / SV: Stina Jönsdotter
« skrivet: 2021-08-09, 20:46 »

Sockenskräddaren Anders Janssons (Klingberg) andra hustru Stina Jönsdotter var född 15/5 1795 i Enåker (U). Dotter till soldaten på Rödmossa ägor Jöns Eklöf (1764–1808) ohh Stina Andersdotter.
Enåker C:2 sid 53
Enåker AI:4 (1797-1808) sid 109

Stina Jönsdotter arbetade som piga i Enåker innan hon utskrevs till Sala 1824 sedan det lysts för henne och Anders Jansson i Enåkers kyrka i november–december samma år. Ingen notering om vigsel.
Enåker AI:6 (1820-1825) sid 7
Enåker EI:1 bild 16 (AD), högst upp på vänstersidan
Sala landsförsamling AI:13 (1816-1826) sid 77

176
Torsåker / SV: Var kommer familjen Anders Andersson ifrån?
« skrivet: 2021-08-09, 19:18 »
Skomh:

Skulle tro att du hittar familjen någonstans i Skommarhyttan i Torsåker AI:13a (1802-1808) med början på sid 146.


177
Leksand / SV: Läshjälp - glömde en annan rad
« skrivet: 2021-08-09, 18:08 »
i bärgz Eng (Bergsäng)

178
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-08-09, 17:58 »

H. Margeta Olofzdotter, Jöns Jöranßons Hustru
i Färjan, berömmes för ett ärligit lefwerne, warit
siuklig 2 åhr af Modren* som förmenes, på sidstone
warit beswärat af blodsott** i 7 wekor. Åldren är 62 åhr.

* Någon form av åkomma som relaterades till livmodern.
** Blodsot:
https://www.saob.se/artikel/?unik=B_3377-0014.03VE&pz=3

179
Alingsås / SV: In/utflyttning
« skrivet: 2021-08-09, 12:51 »
Det var viktigt att bokföra flyttningar mellan stad och land. Men i stället för anteckningar i flyttningslängderna gjordes sidhänvisningar i församlingsböckerna.

I detta fall står att mor och son flyttade till ”Staden 1951”, det vill säga överfördes till sida/uppslag 1951 i stadsförsamlingen 1917 14/11. Och där finns de:

Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:15 (1914-1924) Bild 1990 / Sida 1951 (AID: v223997.b1990.s1951)

180
Schneider auf
barneng
* Hinr:
Birkenfeldt
Fr. Anna Rosina
Düring


* Barnängen


181
Södervidinge / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-08-08, 09:31 »
Lägga foster å lönn, (jur.) i hemlighet framföda o. undandölja foster.
(SAOB)

182
Strö / SV: Läshjälp, Carl Andersson
« skrivet: 2021-08-07, 22:48 »
Ingrid Pehrsdotter

Åbo på Bac-
ka

(i moderförsamlingen Sunnersberg)


183
Hyllie / SV: Läshjälp Hyllie/Limhamn CI:1 b.130 / s.9
« skrivet: 2021-08-07, 19:58 »

           Anno 1764.
Den 22 Julij lystes första gången
för drängen ährlige och beskedelige
Måns Person uti Hyllie Sochn och
by, samt pigan ärliga och gudfruchti-
ga Ingeborg Pers dotter i samma
Sochn och by. Wigslen förrättades
den 12 Augusti.

184
Södervidinge / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-08-07, 12:49 »
Af Rönnebergs med flera Härads Rätt den 19/4 06 dömd ”för att
hafva lagt foster å lönn” till 3 månaders straffarbete.
absolverad 14/10 06. Avis härom enligt 4/- [--] erhölls den 20/7 06.

185
Ununge / SV: Läshjälp vigselnotis
« skrivet: 2021-08-07, 12:37 »
Minsann, Skede står det längst ned på första sidan i ortregistret i Ununge AI:1 – men det är ju inte placerat i bokstavsordning. På nästa sida kommer Skebo bruk etc. >:(

186
Ununge / SV: Läshjälp vigselnotis
« skrivet: 2021-08-07, 12:02 »

. . . i Skede. Lofwat till
Morgongåfwa Trettijo dahlr Kopparmynt.

187
Ununge / SV: Läshjälp vigselnotis
« skrivet: 2021-08-07, 11:56 »
Han ifrån Harg, Marsättra by – ska väl vara Malsättra i Harg (C).
Hon i Skede – men inget sådant ställe i ortregistret i Ununge AI:1, inte heller i dåvarande annexförsamlingen Edsbro AI:1.


188
Fläckebo / SV: Anna Matilda Johansson
« skrivet: 2021-08-07, 09:57 »

Prästen har i Norrby AI:16 sid 97 antecknat Jan Peter Anderssons döttrar med hans patronymikon. Senare struket och ersatt med Johansson, bildat av hans förnamn Jan/Johan.

Enligt gammal sed hade döttrarnas patronymikon varit Jans- eller Johansdotter (eller Petersdotter), men senare delen av 1800-talet var en tid av successiv upplösning av namnskicket.

Mer att läsa:

http://www.hhogman.se/namnlagar-sverige.htm

189
Fläckebo / SV: Anna Matilda Johansson
« skrivet: 2021-08-07, 09:04 »

Anna Matilda inflyttade i Tärna från Norrby 1887.
Utflyttade 1887 från Skäggebo i Norrby.
Tärna (U) AI:17 (1886-1890) sid 90
Norrby (U) B:2 (1861-1894) Bild 72 (AD), löpnr 16
Norrby (U) AI:16 (1886-1891) sid 97
– här finns Anna Matilda f. 1863 31/3 i Fläckebo med föräldrar och en syster. Och med anteckning om giftermålet och flytten till Tärna.

Via sökning i AD:s Befolkningen i Sverige hittar man familjen i bland annat Kila (U) AI:17 (1867-1870) sid 90, Jungfrubo. Och där ska Anna Matilda vara född 31/3 1863. Vilket stämmer med födelsenotisen:
Kila (U) C:5 Bild 123 (AD)

190
Karlskrona / SV: Blekingenytt intervju om båtsmanstorp
« skrivet: 2021-08-06, 20:07 »
Sedan 2009 är det till KB, Kungliga biblioteket, man får vända sig med förfrågningar om och sökningar av inslag i svensk tv. Men det är inte fritt fram för alla och envar att ta del av materialet:
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svensk-mediedatabas.html
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/om-samlingar-och-material/tv.html


191
Odensvi / SV: Olof född 1728-07-21
« skrivet: 2021-08-06, 13:56 »

Falwik (Fallvik)

192
Söderåkra / SV: Carolina Röberg f.Carlsdotter 1823-03-01
« skrivet: 2021-08-06, 12:03 »
Skomakardrängen Carl Nilsson i Bruatorp och änkan Cherstin Pettersdotter i Rumptorp sammanvigda den 2 augusti 1818:
Söderåkra C:3 sid 789

193
Söderåkra / SV: Carolina Röberg f.Carlsdotter 1823-03-01
« skrivet: 2021-08-06, 11:51 »
Carolinas födelse- och dopnotis 1821, där födelsedagen är överkluddad men bör vara 1 mars, dopdagen 4 mars:
Söderåkra C:3 sid 623

Familjen i hfl där det visar sig att modern Cherstin Persdotter var änka efter båtsman Peter Nilsson Courage när hon gifte sig med Carolinas far Carl Nilsson (Frisk):
Söderåkra AI:3 (1814-1821) sid 149
Söderåkra AI:4 (1822-1829) sid 158

194

PS.Bouppteckningen efter Nils Gustaf Carlqvist:
Torna och Bara domsaga (M) FIIa:68 (1933) sid 39

195
Nils Gustaf Carlqvist med familj:
Lunds domkyrkoförsamling (M) AIIa:58 (1914-1925) sid 1622
Södra Sandby (M) AIIa:5 (1913-1931) sid 513

Nils Gustaf Carlqvist dog 25/6 1933:
Södra Sandby (M) FI:1 sid 126

196
Eksjö / SV: Dödsorsak utöver Difteri?
« skrivet: 2021-08-06, 09:23 »

. . . Dolks o hhs
dotter Lisa . . .
= och hans hustrus


197
Söderåkra / SV: Carolina Röberg f.Carlsdotter 1823-03-01
« skrivet: 2021-08-06, 09:05 »
Enligt tidigaste källorna där jag hittills funnit Carolina Carlsdotter var hon född 1/3 1821 och dotter till Carl Nilsson Frisk ohh Kerstin Persdotter.

Vigd med Jacob Röberg 24/5 1847 i Södra Möckleby, brudens ålder 26 år.
Södra Möckleby C:3 sid 393


Familjen vid Ölands Alunbruk, Carolina Carlsdotter inflyttad 1845 från Söderåkra:
Södra Möckleby AI:2 (1819-1860) sid 184

Nr 10, Pigan Carolina Carlsdotter utflyttad 1845 från nr 3 Rumpetorp till Smedby på Öland:
Söderåkra BI:1 sid 181

Dottern Carolina Carlsdotter i nr 3 Rumpetorp:
Söderåkra AI:6 (1838-1854) sid 267
Söderåkra AI:5 (1830-1837) sid 201

198
Västerlövsta / SV: Stina Jansdotter
« skrivet: 2021-08-05, 18:00 »
Vidare bakåt:
Västerlövsta (U) AI:7 (1800-1807) Bild 153 / Sida 146 (AID: v74630.b153.s146)

Stina var alltså född 2/9 1799:
Västerlövsta (U) C:3 (1772-1804) Bild 106 (AID: v74664.b106)

199
Västerlövsta / SV: Stina Jansdotter
« skrivet: 2021-08-05, 17:49 »
Stina Jansdotter i föräldrahemmet:
Västerlövsta (U) AI:8 (1808-1814) Bild 166 / Sida 161 (AID: v74631.b166.s161)

200
Nyed / SV: Nyed (S) C:3 (1727-1735) Bild 48 / sid 89
« skrivet: 2021-08-04, 20:45 »
Stenswiken, i annexförsamlingen Älvsbacka.
Se Älvsbacka (S) AI:1 (1779-1790) Bild 58 / Sida 112 (AID: v9027.b58.s112)

201
Söderköping / SV: Läshjälp BOU
« skrivet: 2021-08-03, 23:17 »
År 1786 den 22 Junii inställ-
te sig undertecknad uti Åkaren
Ygger Jonssons Enkas, Hustru Stina
Gjöransdotters Sterbhus, at efter
Henne, som den 15de i denna
Månad genom döden afgått
förrätta en Laga Upteckning
och werdering uppå Qwarlå-
tenskapen efter bemälte Enka.
Hon har effter sig lemnat 2ne
Barn, En sån Jonas Söderstrand
19 År gammal och en dotter wid
namn Anna Stina Söderstrand
som är ogift; hwilka 2ne Barn
nu komma, at effter modren
Arf taga enligt Stads Rätt, och
inställte sig för de omyndiga
såsom god man, Borgaren
Nils Holm, at theras rätt bewa-
ka. Ägendommen upgafs af pigan
Jena Månsdotter som jemte före
nämnde Jonas Söderstrand wid döds
timan warit tillstädes och för
manades hon om ägendomens
redeliga upgift, hwarefter
                                den

den befants, antecknades och
werderades, som följer,
nemligen


202
Österby bruksförsamling / SV: Österby bruksförsamling
« skrivet: 2021-08-03, 19:49 »
Anders Mobergs vidare öden:
Dannemora (C) AI:10 (1826-1835) sid 101
Dannemora (C) AI:11 (1836-1843) sid 108
Dannemora (C) AI:12 (1843-1848) sid 105
Dannemora (C) AI:14 (1854-1858) sid 115
Dannemora (C) AI:17 (1869-1874) sid 146

203
Hjorted / SV: Skolor i Hjorted på 1800-talet
« skrivet: 2021-08-02, 13:23 »
Se ortregister och yrkesregister i Hjorteds husförhörslängder. Tidigaste skolhuset och skolläraren hittar jag under Nynäs i AI:16 (1846-1851) sid 300. I AI:20 (1874-1879) finns tre skolhus och lika många skollärare.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkskola_i_Sverige

204
Konstnär / SV: Konstman
« skrivet: 2021-08-02, 08:20 »

Hittar inte konstman i någon svensk ordbok och undrar om det inte står något annat i din källa – vilken är den?

205
Bjuråker / SV: Carin Jonsdotter
« skrivet: 2021-08-01, 22:45 »

För delagtighet i tjufnad straf-
fad med vatten och bröd och uppenbar
Kyrkplikt

206
Bjuv / SV: Hjälp med läsning
« skrivet: 2021-08-01, 17:24 »
Noteringen under Anmärkningar:

D: 16 Mars 1831 uttog Nils Er-
landsson ledighetsbetyg för sig
[--]
Pigan Anna Larsdotter i Qui-
dinge.


207
Karl Johan / SV: Emilia Juliana Larssons föräldrar.
« skrivet: 2021-08-01, 10:08 »
Fadern Anders Johan Larsson f. 26/8 1837 i Ödsmål.
Modern Inger Catharina Johansdotter f. 5/9 1834 i Myckleby.

Göteborgs Oscar Fredrik (O) AI:1 (1883) sid 40

Anders Johan f. 26/8 1837 i Skyttegården (Slätten). En tvilling dog. Föräldrar Lars Andersson och Helena Andersdotter.
Ödsmål (O) C:2 sid 554
Ödsmål (O) AI:7 (1836-1838) sid 127

Inger Catharina f. 5/9 1834 i Intaget (Nybygget) under Gunneröd, enligt födelsenotisen. Men hittas i husförhörslängderna i torpet Änghagen under Ottestala Nordgård med föräldrarna Johan(nes) Carlsson och Ma(gda)lena Olsdotter.
Myckleby (O) C:4 sid 44
Myckleby (O) AI:12 (1832-1834) sid 79
Myckleby (O) AI:13 (1835-1838) sid 130

208
Calander/Callander / SV: Engel Calander
« skrivet: 2021-07-31, 12:37 »
Så nu undrar jag om någon kan hjälpa mig med:
1. Var i Stockholm flyttar Engel in 1806?

Mamsell Engel Callander inskrevs 1806 i Maria, hos handelsman Ströman.
Maria Magdalena BI:1 sid 17

Tobakshandlare Jacob Ströman bodde, enligt mantalslängderna 1800 och 1810 Maria västra sid 13 resp 16, med hustru, barn och anställda i kv Överkikaren tomtnr 13 vid Hornsgatan. År 1832 blev gatuadressen Hornsgatan 22.

209
Vac[ant] på 1798 års generalmönstring etc.

Omdömet gäller Jon Svensson Bränbergs företrädare på roten Hans Persson Rask och texten är kopierad från tidigare rulla:

Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente (P, R) 573 (1790-1798) Bild 489 / Sida 98 (AID: v46749a.b489.s98)

Texten lyder:
Swag och oduglig till Kro-
nans tienst, får afskied


Jon Svensson Bränberg var 183 cm lång.

http://www.ukforsk.se/subjects/enheter.htm

210
Calander/Callander / SV: Engel Calander
« skrivet: 2021-07-30, 16:09 »

Vid mantalsskrivningen för 1810 (uppgift lämnad november 1809) bodde familjen i kv Oxen Större tomtnr 16 vid Jakobsbergs Gränd i Jakobs församling. Observera att gatuadressnummer inte infördes i Stockholm förrän 1832.

I mantalslängd 1835 Adolf Fredrik finner man (med mantalsuppgift nr 1052) tobakshandlaränkan Engela Lundgren med son och piga på adress Drottninggatan 89 (kv Barnhusväderkvarn nr 10).

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057215_00614

211
Övriga släkter - N / SV: Nicodemi
« skrivet: 2021-07-29, 17:33 »

I mantalslängd 1800 Adolf Fredrik sid 357 resp 358 finner man skinnfabrikörsänkan Catharina Elisabeth Wester, 72 år, och hennes här icke namngivna dotter, avlidne mönsterskrivaren Nicodemii änka, 45 år. Samt, på nästa sida, ordinarie kammarskrivaren vid General Assistance Contoiret And: Nicodemii, 23 år.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057132_00372

212
Övriga släkter - N / SV: Nicodemi
« skrivet: 2021-07-29, 17:05 »

Anders född den 15 och döpt den 17 december 1776 i Klara, Stockholm.
Anders Nicodemii, mönsterskrivare, och deß Hustrus Maria Margareta Westers barn etc.

Klara (A, AB) CIb:5 sid 117

Anders Nicodemus ska ha dött den 10 mars 1794 på Kongliga Lazarettet (Serafimerlasarettet), enligt fattigbevis daterade först 1805 (kan antas att änkan gifte om sig då). Han efterlämnade änkan Maria Margareta Wester och sonen Anders Nicodemus, 25 år gammal, och ett hem ”i så fattigt och utblottadt tillstånd, at ej något war at här wid upgifwa eller wärdera”.

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:359 (1805) sidorna 844 och 845

213
Hyby / SV: Hyby (M) FI:4 (1895-1941) Bild 1660 / sid 162
« skrivet: 2021-07-29, 06:50 »
Arteriosclerosis
          +
Ramollitio cerebri
= hjärnuppmjukning; ”uppmjukning av ngn del av hjärnsubstansen, beroende på tilltäppning av kärl, t. ex. vid arterioskleros” (SAOB 1931).

Dödsort:
Lunds Lasarett (dödsorsaken läsbar i SCB-utdraget ur lasarettets dödbok:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0032856_00616

Avis om död fr. Lasarettspredikanten d.
14/12 38. Avis om jordf. dit 22/12 38.


214
Listerby / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-07-28, 22:26 »
Föräldrarna var Pär Eriksson och Anna Åkesdotter i Yxnarum.

215
Strengman / SV: Greta Lisa Strengman
« skrivet: 2021-07-28, 17:49 »
Jungfru Greta Lisa Strengman på bergmästargården Knutsberg 1748:
Nora bergsförsamling (T) AI:4b (1743-1752) sid 209

216
Strengman / SV: Greta Lisa Strengman
« skrivet: 2021-07-28, 16:46 »

Gamle Nämndemannen Carl Johansson i Backa född år
1718 den 8 Novemb, nya stilen. Fadren Soknemannen Johan Månson i Thyslin-
ge sokn och Södra Walla; modr. H. Kerstin Carls dotter, Han up-
fostrades hos föräldrarne i Thyslinge der han föddes, lär-
des at rent läsa i Bok, underwistes i Christendoms kun-
skap och tillika i de stycken, som woro honom nödiga.
På 12te året kom han ur föräldrarnas hus, i tjenst
hos framlidne Bruks Patron Hr Salomo Stockenström, hos hwil-
ken Herre han, såsom Betjent, qwarblef 8 års tid;
men återkom då til föräldrarne igen och förblef hos
dem til des han upnådde sitt 30 ålders år. Trädde
då i Ägtenskap med HusJungfrun på Knutsberg, Greta
Lisa Strengman, med hwilken han ägde 4 söner och 1
dotter; af dem äro 3 söner genom döden hädanskilde före
fadren.                          Såsom gift man flyttade han
til sin gård Tyble i Almby sokn, som den tiden war
Gästgifware-gård, samt bodde der 20 år, men begaf sig
derifrån til Mällringe i Eker sokn. Efter 3 års boende
derstädes, kom han till Hingstad i Norrbyås sokn, som af
honom beboddes 29 år, under hwilken tid han förord-
nades til nämndeman.            Blef Enkling år 1774,
hwaruppå, sedan Enklinge-tiden skridit til slut, han sig gif-
te med Inspectors-Enkan Maria Magdlaena Christina Fast;

men ägta sammanlefnaden med henne blef icke lång-
warig; ty hon dog, utan Barn med honom, 4 år der-
efter. År 1787 flyttade han til denna församling,
och Backa hemman, derest des son, nu warande nämn-
demannen Carl Carlsson, des ålderdoms tröst, honom un-
der Enklinge-ståndet ömt wårdat.
Denne dödas almänna lefnad är härstädes ej så no-
ga känd. Af des medförda Besked, de syslor han före-
stått, och Barnen, dem han upfostrat, kan dock slutas,
at warit en förståndig man, god medborgare och hus-
fader.       Han ägde hela sin lefnadstid meren-
dels god hälsa, men beswärades mot lefnadsslutet
af en swår Gichtwärk, som höll honom et helt år
wid sängen. Derunder besöktes han ofta af sin
lärare, som hade den hugnaden at finna honom
beredd at dö. Han afled i stillhet den 22 Nov. klockan 3 e.m. och lefde 73 | 2 | 1 | Gichtwärk

217
Strengman / SV: Greta Lisa Strengman
« skrivet: 2021-07-28, 15:05 »

1748
Octob: den 28. Wigdes Gästgifwaren Carl Jansson ifrån
Tyble, och Jungfru Margreta Elisabeth Strengman
ifrån Örebro, och lystes uti Örebro stads kyrkia.

Almby (T) C:1 (1693-1770) Bild 137 (AD)

1773
Oct den 10 dog Nämde Mannens Carl Johanssons hustru
Greta Lisa Strengman af rödsot 44 år gammal begrafd den 17 följ.

Norrbyås (T) F:1 (1761-1861) Bild 14 (AD)

Nekrologen över Carl Johansson, död 22/11 1791:
Sköllersta (T) F:1 (1746-1792) Bild 125 (AD)

218
Adolf Fredrik / SV: Farfar Konrad Levin Wall
« skrivet: 2021-07-27, 19:45 »
Välkommen in i släktforskarvärlden – du kommer säkert att trivas!
Nedan finner du en del grundläggande information – låna eller köp gärna en lärobok i släktforskning också. Eller gå en kurs.

https://riksarkivet.se/slakt-personforskning
https://www.arkivdigital.se/slaktforskning
https://www.genealogi.net/om-slaktforskning-2/om-slaktforskning/

Skälet till hemförlovningen var väl att han måste hem för att skrivas in i det militära; göra sin militärtjänst.

219

Bouppteckningen efter modern Brita Christina Hambn född Krietz:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:362 (1805) sid 232

220
Dopnamnen var Jonas Fredrik, f. 28/6 och döpt 30/6 1778:
Maria Magdalena (A, AB) CIa:9 sid 46

Hambn är helt enkelt en äldre stavning av ordet hamn.


221
Adolf Fredrik / SV: Farfar Konrad Levin
« skrivet: 2021-07-27, 14:56 »
Konrad Levin f. 11/1 1890 på Pro Patria barnbördshus (som då låg vid Stora Badstugatan 22 i Adolf Fredriks församling) och döpt där samma dag.
Den anonyma modern ogift, 30 år. Adressen först antecknad som Barnhuset men struken och ersatt med 6 Roslagsgatan.
Konrad Levin noterad utflyttad till Johannes 21/1 1890 under bokstaven K (som i Konrad).

Adolf Fredrik CIV:5 bild 3 (RA)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00028319_00003

Observera att gossen hade två dopnamn (förnamn) men saknade efternamn innan han fick fosterfaderns. Levin var ett tämligen vanligt förnamn på den tiden, åtminstone som andranamn; i folkräkningen 1890 finner man 1762 manliga bärare. Femininformen är Levinia.

Konrad Levin kom troligen direkt från Pro Patria till fosterföräldrarna. Han flyttade med dem från Johannes till Hedvig Eleonora 1890.
Har du kontrollerat om Anders Peterson Wall eller hans hustru hade en syster född 1859 eller senast 11/1 1860 som också befann sig i Stockholm 1890?


222
Knutby / SV: Läshjälp Mats Matsson
« skrivet: 2021-07-26, 23:45 »
Mats Matson döptes 25/5 – han var född 21/5 1724 i Malmen, Knutby. Föräldrarna var Mats Persson ohh Gunbor Olsdotter.

Se Knutby AI:1 (1720-1737) sid 104, husförhör år 1732. Då hette hustrun Ingeborg Olsdotter.


223
Bjuråker / SV: Olof Pålsson, dödboken
« skrivet: 2021-07-26, 23:20 »

Olof Pålsson i
Näppänge.

Gamle Bonden och Nämdeman Olof Pålsson, född
1715 af ärliga föräldrar. gift med Gölin Ersdr
ifrån Lia; hade tilsammans 7 barn; haft god
hälsa til på slutet, då håll och stygn ansatte honom
dog den 10 febr, och begrafdes den 16 Februarii 68 år.

224

Familjen bodde i Gjebbarps (Gibbarps) Ryttaretorp:
Malmbäck (F) AI:4 (1794-1800) sid 368 (AID: v21022.b191.s369)

225
Riseberga / SV: Riseberga dödbok - dödsorsak
« skrivet: 2021-07-26, 15:21 »

saknats i hemmet sedan i
Decemb. 1860 och har liket
efter honom funnits i Sorröds sjö
den 3 April 1861. Undersök-
ning hållen, hvarvid genom
protocoll d 4/4 vitsordats att
han icke genom egen eller andras
handåverkan ljutit döden.
dödsdagen såleds okänd.

226
Övriga släkter - F / SV: Fahlsten
« skrivet: 2021-07-26, 13:28 »

Jacob Eric Fahlsten föddes den 25 januari 1757, enligt födelse- och dopnotisen i Nora bergsförsamling (T) C:2 sid 28.

227

Ängsberg, Afskedade Soldaten Anders Äng född i Hä-
rad 1789 18/2 Utgick såsom ?andtwarn* 1808, war fån-
gen wid Lemo och Säfvar och erhöll Tapperhets-Medaille.
Soldat för Roten No 688 år 1809 Gift 1810 26/4 med d.w.**
Pigan Stina Pehrsdr i Rocklänna Åter bewistat Fält-
tåg 1813 och 14, erhöll efter hedersam tjänst 31 1/2 år Afsked
med underhåll i 3dje Classen, död af swår Mag wärk.
-----
Ovanför ”Mag wärk” står colik.

* Landtwärn, antar jag, även om första bokstaven inte liknar ett L.
** dåwarande

229
Skånings-Åsaka / SV: Gammal kista
« skrivet: 2021-07-25, 17:14 »
Jag får det till S:A:D.

Stina, Sissa, Sara, Sofia, Sigrid, Susanna? Dotter till Anders, Arvid, Alfred, Abraham? Till exempel.


230
Övriga släkter - S / SV: Schytler
« skrivet: 2021-07-25, 16:55 »
Namnet var som sagt Schytler – så rätta gärna stavningen i rubriken. ;)

231
Dragsmark / SV: Kiäringsund = Kärlingesund?
« skrivet: 2021-07-25, 12:20 »
Kärling, källing, kiäring, käring, kärring är stavningsvarianter av samma ord med betydelsen gammal kvinna, gumma.
(SAOB)

232
Borgsjö / SV: Sten-Ove Edin
« skrivet: 2021-07-24, 12:14 »

PS. Om Sveriges dödbok uppger korrekt skilsmässodag var Lysén gift och skild två gånger.
Första gången 1939–1956 med Gudrun Alfhild Pettersson (1911–1991). Minst fem barn (som kan förmodas vara i livet och därför inte omnämns närmare här).


233
Borgsjö / SV: Sten-Ove Edin
« skrivet: 2021-07-24, 11:51 »
19071224-8210
Gustaf Fabian Björn Lysén
Född 24/12 1907 i Brunflo, död 30/5 1983 i Kristinehamn. Frånskild sedan 1/9 1969.

(Sveriges dödbok)

234
Norsjö / SV: Kan det stå styvdotter?
« skrivet: 2021-07-24, 11:42 »

Det står Hustru framför Anna och Cathrina, dott(er) framför Anna Magdlena och Marta.

235
Biskopskulla / SV: Lars Dahl i Biskopskulla
« skrivet: 2021-07-24, 09:22 »
Häradsmästaren (= häradets skarprättare) Lars Willholm och pigan Stina Andersdotter vigda 29/11 1800:
Biskopskulla C:2 sid 348

236
Biskopskulla / SV: Lars Dahl i Biskopskulla
« skrivet: 2021-07-22, 23:20 »
Lars Lars(?)son Dahl kom 1815 till Biskopskulla från annexförsamlingen Fröjeslunda (= Fröslunda), enligt noteringen i Biskopskulla AI:5 sid 64. Namnet Dahl tog han sig efter flytten till Biskopskulla.

Drängen Lars Dahl från Biskopskulla och pigan Anna Maria Söderqvist i Härkeberga vigdes 1/2 1824 i Härkeberga (C:2 AD-bild 22).


237
Om brotten begicks i Stockholm vänder du dig till Stockholms stadsarkiv som förvarar Stockholms rådhusrätts arkiv.

238
Unfortunately, Erik Gustaf Bergström has not been found as a pupil in any Västerås’ municipal school in the 1860's. According to the archivist, Erik Gustaf may (if he lived in Västerås at that time) have attended a school run by the Church (whose archives are kept by Landsarkivet in Uppsala) or have received some private tuition.

239
Traryd / SV: Fredensborg
« skrivet: 2021-07-20, 07:18 »
Traryd AIIa:4 (1905-1910) sid 448
Traryd AIIa:8 (1911-1920) sid 504


240
Malmö Karoli (tyska) / SV: Hjälp med namntex
« skrivet: 2021-07-20, 06:58 »

Begges S. Christian (bägges son Christian)

Malmö Caroli AI:82 (1880-1888) sid 286

241
Torslunda / SV: Dödboken 1884
« skrivet: 2021-07-19, 10:34 »
Cuffeys Cove

Om Cuffey's Cove i Mendocino County, CA:

http://www.cuffeyscove.com/history

242
Sala stadsförsamling (Sala) / SV: Axel Einar Algernon Lind
« skrivet: 2021-07-18, 23:24 »
Axel Einar Algerson Lind, metallarbetare vid Primus, död 18/11 1916 på Stureby sjukhus, av lungtuberkulos. Skriven i Bromma sedan 1913. Efterlämnade hustru och tre barn.
Bromma (A, AB) FI:7 sid 99
Rotemansarkivet

244
Eling / SV: Behöver läshjälp ur Elings kyrkoarkiv
« skrivet: 2021-07-16, 23:04 »
Inhyses änkan Annika Svensdotter f. i Tengened 88 24/12, hänvisning till  Gamla Boken sid 63
Dotter Johanna Olofsdotter f. i Eling 27 12/3
dess oäkta son Johannes f. i Eling 54 20/6
dess oäkta son odöpt f. i Eling 62 21/11, död 23/11

Om dottern Johanna är noterat:
vållande till sitt odöpta
barns död enligt Barne härads-
rätts utslag den 2 maj 1863.

245
Motala / SV: Vad för yrke?
« skrivet: 2021-07-13, 18:57 »
Se utarbetare även i SAOB.

246
Frändefors / SV: var ligger det
« skrivet: 2021-07-11, 11:46 »
Se ortregistret i Frändefors AI:2.

247
Hesse / SV: Hesse
« skrivet: 2021-07-11, 11:29 »

Varifrån har du födelseåret 1751? Maria Hesse uppges 1790 vara 40 år gammal, sedan anges födelseår 1750 och därefter är hon antecknad med fullständiga födelseuppgifter: 1 oktober 1750 i Göteborg. I de senaste husförhören kallas hon Maria Magdalena Hesse.
Slöinge AI:1 (1790–1827) AD-bilderna 7, 18, 43, 66, 105, 116, 155, 203, 249, 310 och 373.

Hon flyttade 1826 till Asige och dog där 8/8 1827.

248
Malmö Karoli (tyska) / SV: Födelseår/dag
« skrivet: 2021-07-11, 02:28 »

Anna Maria f. 29/9 1842 i Forreryds soldattorp i Göteryd (G). Modern var pigan Johanna Gustava Nilsdotter, 21. Fadern oangiven i födelsenotisen, men var troligen soldaten Sven Johan Svensson Fri som modern kom till som piga 1841 och gifte sig med 3/6 1843.
Göteryd C:3 sid 124 och 247
Göteryd AI:11 (1836-1843) sid 186
Göteryd AI:13 (1843-1852) sid 171
Malmö Caroli AI:58 (1875-1878) sid 290

249
Minor children could very well be recorded as moving out alone, but quite often they were not.

Maybe Erik Gustaf Bergström can be found in Västerås school archives in the 1860's, kept by Västerås stadsarkiv (City Archives) that I will contact on Monday.


250
Bjuråker / SV: Namn på gården?
« skrivet: 2021-07-10, 00:17 »
Gården Spångmyra nr 7 kallades Kuf Laßas (Kuflassas) och även Oppigår'n. Två barnbarn till gamle bonden Pehr Olofsson f. 1765 mördades där 1905 – bilder på gården och artiklar om dubbelmordet finns här:
https://dellenportalen.se/mord-3/dubbelmordet-i-spangmyra-1905/

251
It seems likely that Erik Gustaf Bergström lived with his grandmother in Västerås for some time, maybe several years, before 1871 although he was not registered to move out from Hedvig Eleonora or move into Västerås until that year. Before confirmation (at the age of at least 15) children could be placed in fosterhome elsewhere without the move being notified to the any parish. Erik Gustaf's confirmation took place in Västerås about five months before his formal move there in Oct/Nov 1871.

252
Katarina / SV: Föräldrar till Albertina Bernhardina f. 1865
« skrivet: 2021-07-09, 13:09 »
PS. Hittade nu mor och dotter i en tidigare husförhörslängd i Vassunda där Anna Cajsas födelsedag är 8/2:
Vassunda (AB, C) AI:6 (1821-1828) Bild 71 / Sida 66 (AID: v126937.b71.s66)

I Alsike saknas flyttlängder före 1829, så man får blada sig fram i AI:3 för att hitta dem där. Snart gjort, bara 129 sidor.

253
Katarina / SV: Föräldrar till Albertina Bernhardina f. 1865
« skrivet: 2021-07-09, 12:52 »
Ja, där finns änkan Anna Caisa Svensson med två döttrar: Maria Mathilda f. 1852 som var ett av barnen från förra giftet och Eleonora Alexandra f. 1864 före äktenskapet med Johan Svensson och erkänd av honom och modern i samband med lysningen.

Observera att änkans födelsedag är felnoterad – hon var enligt lysningsboken född 8/9 1824 i Alsike. Födelseböcker saknas i Alsike 1800–1828 men enligt de tidigaste källorna (som jag i skrivande stund har) var Anna Cajsa född oä 8/2 1824, dotter till pigan Anna Jansdotter f. 23/9 1791 i Alunda (hfl).

Anna Jansdotter kom 1824 med sin dotter till Vassunda från Alsike:

Vassunda AI:7 sidorna 54, 78 och 118
Vassunda AI:8 sidorna 151 och 123 där Anna Cajsa för första gången är antecknad med fullständigt födelsedatum 8/2 1824.

Från Vassunda till Knivsta 1832:
Knivsta (AB, C) AI:5 (1831-1835) Bild 128 / Sida 123 (AID: v125158.b128.s123)

Från Knivsta till Odensala 1834. Modern då nygift med drängen Anders Ersson f. 1801 i Knivsta (hfl) – se sid 173 i Knivsta AI:5. Vigseln 12/10 1834 i Knivsta (C:5 AD-bild 59). I Odensala blir Anna Cajsas födelsedag 8/9, troligen felaktigt, men detta datum får hon behålla i den vidare folkbokföringen.
Odensala (AB) AI:10 (1831-1835) Bild 730 / Sida 69 (AID: v89013.b730.s69)

254
Katarina / SV: Föräldrar till Albertina Bernhardina f. 1865
« skrivet: 2021-07-08, 23:08 »
Staffan, måste rätta dig igen vad gäller #3.

Den Fatbursgata som du beskriver låg i Maria församling.
Albertina Bernhardina föddes på Fatbursgatan i Katarina. Denna gatstump var en tvärgata till Holländargatan och hette Fatebursgatan också på 1855 års karta, rödmarkeringen av mig:

255

There are no confirmation records (preserved) in Västerås domkyrko parish before 1895.

Formally Erik Gustaf Bergström moved in Nov 6, 1871 from (Hedvig Eleonora) Stockholm:
Västerås Domkyrkoförsamling (U) BI:3 (1861-1878) Bild 157 (AID: v74761.b157) nr 160

He lived with his maternal grandmother until August 1874 when he returned to Stockholm, Adolf Fredrik's parish:
Västerås Domkyrkoförsamling (U) AIa:17a (1871-1879) Bild 168 / Sida 159 (AID: v74706.b168.s159)


256

Confirm (confirmation, confirmed) 1871.

Bergström, Erik Gustaf, born
23/6 1856, son of tailor
Erik Aug. Bergström and his wife
Paul. Ulr. Nordström / nr 11
Styrmansgatan /; knowledge: good
Confirm. in Vesterås 1871 28/5

Hedvig Eleonora DIa/1 (1867-1873), bildid: 00012334_00091, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00012334_00091

257
Kristianstad / SV: Dömd?
« skrivet: 2021-07-08, 17:05 »
Ange alltid källan – det är lättare att läsa i den.

Här antar jag att två personer dömts, den på övre raden för 1sta resan snatteri -53 och den på nedre raden för horsbrott -62 14/4.

258
Katarina / SV: Föräldrar till Albertina Bernhardina f. 1865
« skrivet: 2021-07-08, 16:57 »

PS. Dödsorsaken var pleuropneumoni (samtidig lungsäcks- och lunginflammation) och adressen Holländargatan 18 (numera Ölandsgatan) på södra Södermalm.

259
Katarina / SV: Föräldrar till Albertina Bernhardina f. 1865
« skrivet: 2021-07-08, 16:49 »
Staffan,
som jag skrev ovan dog Albertina Bernhardinas far Johan Svensson 5/4 1865 i Katarina. Se notering om dödsfallet i lysningsboken som jag länkade till samt dödboken: (AID: v87052.b156.s116)

260
Katarina / SV: Föräldrar till Albertina Bernhardina f. 1865
« skrivet: 2021-07-08, 11:43 »

I hast:
Föräldrarna Johan Svensson och änkan Anna Cajsa Andersdotter Nilsson vigda 28/12 1864 i Katarina. Du hittar alla uppgifter om dem i lysningsboken:

Katarina (A, AB) EII:14 (1863-1864) Bild 1610 / Sida 119 (AID: v224993.b1610.s119)

Johan Svensson dog 5/4 1865 i Katarina.

Paret hade en dotter före äktenskapet, Eleonora Alexandra f. 1/7 1864 i Katarina. Både hon och lillasystern intogs på Allmänna barnhuset:

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/02_09707.pdf
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/02_10510.pdf

261
Skällvik / SV: Stina Lotta Mattsdotter - Skällvik
« skrivet: 2021-07-08, 09:54 »
Christina Charlotta f. 8/1 1838 i Ytterby i Skällvik, dotter till frälsebonden Mathias Jonsson ohh Brita Stina Nilsdotter.
Skällvik C:3 sid 145
Skällvik AI:7 (1837-1841) sid 180

262
Läshjälp / SV: Need help with house name in Adolf Fredik 1862
« skrivet: 2021-07-07, 12:15 »
From at least November 1859 P U Nor(d)ström lived at Styrmansgatan 11 (Lindormen 22) in Hedvig Eleonora.
Here is her tax-registration, written and signed by herself on Nov 14, 1859. Her title was västsömmerska (waistcoat seamstress). Her son Erik Gustaf Adolf was living with her:

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M6012020599_150dpi.pdf
Household records 1859, Styrmansgatan 11:
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:56 (1856-1859) Bild 3880 (AID: v85435.b3880)

P U Norström left Styrmansgatan 11 on Oct 12, 1861, and moved to Adolf Fredrik's parish. She was divorced since Nov 11, 1859.

Hedvig Eleonora (A, AB) BIIa:11 (1860-1865) Bild 152, nr 42 (AID: v85547.b152)

P U Norström, b. March 20 1834 in Westerås (Västerås), were registered in Adolf Fredrik 1861 with two children, Sophia Cecilia Evelina b. 1854 and Erik Gustaf Adolf b. 1856. Address: Luntmakargatan 46.
Adolf Fredrik (A, AB) BIa:7 (1860-1865) Bild 1250 / Sida 120 (AID: v81577c.b1250.s120)

263
Läshjälp / SV: Need help with house name in Adolf Fredik 1862
« skrivet: 2021-07-07, 08:56 »
Paulina Ulrica Norström's address was Lundtmakaregatan (Luntmakargatan) nr 46 on the block Sjörån in Adolf Fredrik parish.

In 1862 she is found as a sömmerska (seamstress) with a piga (maid) C M Berglin and a lodger: poliskonstapel (policeman) L E Lundin.

Adolf Fredrik (A, AB) AI:77 (1862) Bild 50 / Sida 92 (AID: v81539.b50.s92

In 1863 the maid has moved out and a ”fostergosse” (fosterboy) in: (Carl) Arthur Ans(h)elm Napoleon b. April 20, 1862, son of the unknown mother with address Luntmakargatan 46 . . .

Adolf Fredrik (A, AB) AI:79 (1863-1866) Bild 54 / Sida 99 (AID: v81541.b54.s99)

264
Marstrand / SV: Marstrand C:8, sida 78
« skrivet: 2021-07-07, 01:07 »

Anteckningen om moder Thyrstedt i föräldrakolumnen var felaktig och ströks. I kolumnen längst till höger står att Thyrstedt var moder till tvillingarna (nr 17 och 18) överst på uppslaget. Margaretas mor var okänd och omkring 25 år gammal.

265
Det är inget ortnamn.

På sid 29 och 75 är antecknat ur skatt, vilket är detsamma som ur mantal – befrielse från att betala mantalspenningar.

På sid 119 står (på två rader) om änkan att hon njuter fattigmedel.


266
ramolitio cerebri = hjärnuppmjukning, förlust av hjärnvävnad

267
Höja / SV: Husförhörsbok Höja AI:10
« skrivet: 2021-07-06, 17:20 »

oklandrad enligt attest

268
Hedeskoga / SV: var hittar jag nils fader jöns?
« skrivet: 2021-07-06, 13:24 »

Troligen den Jöns Nilsson som föddes oä 15/9 1857 i Bjäresjö. Moder pigan Elna Nilsdotter i nr 6 Stora Tvären. Fader ej nämnd. Elna Nilsdotter gifte sig med sin arbetsgivare Anders Larsson sedan han blivit änkling 1857. Obs! Anders Larsson hade en son Jöns f. 1855 i sitt första äktenskap.
Bjäresjö (M) CI:6 (1847-1860) Bild 390 / sid 63
Bjäresjö (M) AI:7 (1853-1857) Bild 122 / sid 119
Bjäresjö (M) AI:12 (1864-1876) Bild 129 / sid 123

269
Holmby / SV: Holmby (M) CI:1 (1689-1761) Bild 450 / sid 40
« skrivet: 2021-07-06, 12:57 »
I två av notiserna på uppslaget är Corporal Magnus Plagmans käreste Karine Hansdotter antecknad som susceptrix.

270
Linköping / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2021-07-05, 22:14 »
Arterioscler(osis) = åderförkalkning.

271
Västra Eneby / SV: Läshjälp AI:6 s.269
« skrivet: 2021-07-05, 19:21 »
Hela vägen:
 • Pigan Ingrid Catharina Persdotter f. 16/6 1791 i Kisa, kom 1827 till Västra Eneby från Smedstorp i Kisa.
 • Till Smedstorp 1825 från Rangkulla i Västra Eneby.
 • Till Rangkulla 1824 från Thomestorp i Kisa.
 • Till Thomestorp 1823 från Gäddefall, också i Kisa.
 • Till Gäddefall 1821 från Wär(d)gården i Kisa.
 • Till Wärgården 1818 från Hylta i Kisa.
 • Och i Hylta finner vi (i Kisa AI:4 sid 98) dottern Ingrid Catharina f. 16/6 1791 med föräldrarna Per Larsson och Maja Stina Månsdotter.

272
Innan jag skrev mina tidigare svar följde jag Anders Hansson, f. 13/12 1843 i Krokstad, framåt för att förvissa mig om att han inte dog ogift och barnlös i Sverige.

Det gjorde han inte. Han levde med hustru och barn i Gesäter (P), varifrån åtminstone ett par av barnen utvandrade till Norge, och senare (1877 om jag minns rätt) utskrevs även fadern sedan han (och modern?) redan vistats i Norge en längre tid.

Jag sparade inte sökningarna men kan göra om dem om du, Tore, mot min tidigare förmodan inte redan har uppgifterna kring familjens utvandring.

273
Östergarn / SV: Jacob född 1720-10-30
« skrivet: 2021-07-04, 13:22 »
Den 30 Octob. föddes Olof Lillehambres* lille son, döptes den 1 Nov. och
blef kallat Jacob. Modren Walborg Peers dotter som
körkotogz den 4 Dec.


* Till gården Lilla Hamre

274

Brodern Andreas Andreasson död 9/5 1855 i Krokstad, av giktvärk. Han hade tydligen gått på luffen en tid, för i dödboken kallas han 'lösdrivaren från Norge'.

275
Modern till tvillingarna var pigan Börta Andersdotter, 39 år, i Alnäs. Fadern ”oangifwen”, det vill säga att Börta inte uppgav vem han var.
Faddrar vid dopet den 18/12:
Torp. Andr. Andersson och dess Hu Anna Mar. Danielsdr und. Flofwene samt Hemmanseg. And. Johansson och dess Hustru Eli Andersdr i Alnäs.

Krokstad (O) C:6 sid 75

Från husförhörslängderna:
Börta Andersdotter f. 4/7 1804 har även sonen Andreas f. 20/6 1835. Tvillingsystern Anna Brita död 14/2 1844. Modern död 8/7 1849.

276
Men gossen som föddes där 1774-03-26 hette Hans.

277
Swarfwarbyn (Svarvarbyn)

278
Gamleby / SV: Vart tog han vägen
« skrivet: 2021-07-03, 11:21 »

Tveksamt om han verkligen begav sig till Stockholm, han saknas i rotemansarkivet där. Och 16/1 1902 var han tillbaka i Gamleby, utskriven från Odensvi. Därefter skriven i Gamleby men noterad frånvarande. Fördes 1913 till ”å församlingen skrivna” och 1917 till boken över obefintliga, den senare inte digitaliserad.
Gamleby (H) AIIa:3 (1901-1906) sid 14
Gamleby (H) AIIa:8 (1912-1917) sid 663
Gamleby (H) AIIa:10 (1916-1926) sid 774

279
Barnhusbarn / SV: Lovisa Bergström
« skrivet: 2021-07-02, 18:59 »

Maria Lovisa Bergström f. 1781(!), barnhusbarn hos bonden Jon Persson i Vi, Ljusdal. Flickan fick frisedel från barnhuset den 30 juni 1792 och flyttade till Järvsö.
Ljusdal (X) AI:2b (1781-1790) sid 106
Ljusdal (X) AI:3b (1791-1800) sid 92


Barnhusflickan Lovisa Bergström f. 1780, hos bonden Eric Jonsson i Våga, Järvsö:
Järvsö (X) AI:6a (1786-1792) sid 128

280
Födelsedagen saknas – ingen datum, inget dito-tecken. Enda rimliga tolkningen är att skrivaren glömt anteckna den, möjligen redan på dopkladden.

Elisabet Magnidotter/Magnusdotter kunde lika väl skrivas Lisa Månsdotter.

281
PS. Uppgift om födelsedag saknas.

282
S. Dahlskogen

Magni Perssons (dotter) Elisabet – fadern hette alltså Magnus Persson.


283

Änkan kan följas här tills hon utskrivs till Norra Amerika 1881:
Ingatorp (F) AI:16 (1876-1880) sid 236
Ingatorp (F) AI:17 (1881-1890) sid 243

284
Umeå landsförsamling / SV: Milton
« skrivet: 2021-06-30, 19:53 »
Se födelsenotisen:
Umeå landsförsamling (AC) C:15 (1914-1920) sid 355

285
Alboga / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-06-30, 19:47 »

Ryttaren Jean Hjert-
man i Högwalla och
Pn Ingeborg Svensd: i
Högsättra.

286
Adelöv / SV: Adelöv C:1 1735-1789 sid 181
« skrivet: 2021-06-30, 13:47 »

Notisen finns i Adelöv C:2 (1735-1789) sid 180

Julii
Äskeryd
                         1758
Den 23 föddes och den 30 Christnades Nilses sohn
i Äskeryd och kallades Olof

287
Goß.* Per ________ enögd
Boy Per _______ one-eyed

* goße, gosse


288
Vissefjärda / SV: Parismåla?
« skrivet: 2021-06-29, 22:10 »

Nils Swenßons barn i Öremåla _ _ _ _ _ Isac.
Witn: Gumme i Emmebo. Hust. Elin i Öremåla.

Isac döptes den 5 oktober 1740. Modern är inte nämnd.

289
Maria Magdalena / SV: Hur går jag vidare?
« skrivet: 2021-06-29, 19:36 »

Gulli föddes och döptes på Södra BB i Maria Magdalena församling i Stockholm.
Se anteckningarna i kolumn 21 i Österåkers födelsebok. Samt födelse- och dopnotisen hos Södra BB:

Södra barnbördshusets kyrkoarkiv (A, AB) CI:14 (1902-1904) Bild 290 / Sida 26 (AID: v91305.b290.s26)

Fram till cirka mitten av 1940-talet registrerades barn som födda i den församling där nedkomsten ägt rum, oavsett om modern var skriven någon annanstans.

290

Gertrud föddes och dog 1776.

Den 13 Junii föddes Rusthålla-
rens Tue Hanßons och Hustru
Annas dotter, som Christ-
nades Domin: 2 post Trin:*
och blef vid dopet kallad
          Gertrud.

Dom: 7ma post
Trinit:** begrofs
Rusthållarens
Tufve Hanßons
dotter Gertrud
3 veckor gam-
mal.

* Söndagen den 16 juni 1776
** Söndagen den 21 juli 1776

291
Bringetofta / SV: Bringetofta - dödsnotis 1745
« skrivet: 2021-06-27, 18:28 »

Ja, det stämmer – tack för påpekandet. Jag lyckades förväxla annexförsamlingarna där. :-\

292
Bringetofta / SV: Bringetofta - dödsnotis 1745
« skrivet: 2021-06-27, 12:59 »
den 13 Febr blef
Pähr Brodd i Bier-
kary Bäckegård* ha-
stigt död wed tinget
i Komsta** och begrofs
den 3 Martii uti Brin-
getåffta 51 åhr gammal.
------
* i annexförsamlingen Hylletofta.
**                – " –

Inget textbortfall i bunten hos RA:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0019999_00044

293
Söderköping / SV: Läshjälp Söderköpings Rådhusrätt
« skrivet: 2021-06-27, 00:50 »

Som enligt/ företedt, wid denne RådhusRätt under den
21 Oct 1822 bewakadt och oklandradt lem-
nat testamente af den 16 Januarii 1821, aflidne
LifGrenadieren Bengt Nysténs Enka Catha-
rina Månsdotter efter sin död öfwerlåtit
halfwa gården under Port No 31 i Hospi-
talsqwarteret på Arbetskarlen Peter
Carlbergs swärföräldrar Arbetskarlen
Jan Jonsson och deß hustru Maija Greta Jönsdr
och i följd af arfsrätt efter deße testaments-
tagare samma gårds andel efter deras
död tillfallit dottren, Arbetskar-
len Carlbergs hustru Anna Catharina Jans-
dotter; så aktade RRn skäligt att med-
dela laga upbud tredje gången å för-
nämnde halfwa gård unde Port
No 31 i Hospitalsqvarteret som de sistnämnde
försålt till numera aflidne Auctionswakt-
mästaren Södergren för 80 riksdaler riksgäld.
     1829 den 12 October, Närwarande
     Borgmästaren S.M.T. Ceder-
     borg, Rådmännen Odin och Wid-
     berg.

295

Hos Familysearch finner du, efter registrering, uppgifter i tyska originalkällor om en Dorothea Andreasdotter som ser ut att vara den du söker. Hon gifte sig med Claus Hinrich Starck och paret fick flera barn.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2WV-V1ZQ

Observera att Dorothea ska ha vistats i Tyskland i flera år innan hon 1888 fördes till ”särskilda förteckningen”, enligt Rödeby AI:23 (1880-1890) sid 872, nr 2.

296
Malmö Karoli (tyska) / SV: Vart flyttade Johanna?
« skrivet: 2021-06-26, 13:52 »

Pigan Hustrun Johanna Tulldahl, f. 1810 21/7 i Ask, utskrevs till Köpenhamn 26/10 1846:
Malmö Caroli AI:6 (1845-1854) sid 60 (AID: v103058.b66.s60)

En förkortning efter namnet ska enligt registret utläsas 'frånskild':
Malmö Caroli PersonReg:6 (1845-1854) Bild 231 (AID: v121529.b231)

297
Östra Vemmenhög / SV: Bouppteckningar
« skrivet: 2021-06-26, 11:15 »
Bouppteckning gjordes om det fanns något att uppteckna och värdera. I annat fall skulle till rätten inlämnas ett fattigbevis; ett intyg om att dödsboet saknade tillgångar (kallas i dag dödsboanmälan).

298

Ifuar Bengtson (Ivar Bengtsson)
Suenbor Ifuarsd.
(Svenborg Ivarsdotter)
Jöens Siggeson (Jöns Siggesson)


299
Bergsjö / SV: Vad står det om Per?
« skrivet: 2021-06-25, 23:35 »

Ägde altid en god helsa och war en snäll mechani-
cus; men ett omåtteligt Bränwins mißbruk förtärde mer-
ändels förtjensten och han ofta förde en ogudagtig lef-
nad. Den 5 sistlidne October insjuknade uti en svår Bröstwärk
och dödde deraf den 12 Dito, 69 år, 10 Månader och 21 dygn
gammal.

300
Discussions in English / SV: Translation help
« skrivet: 2021-06-25, 23:21 »
1802
June
the 4th was born in
Kampatorp Peter
Larsson's and (his) wife
Stina Larsdotter's child Annika

Witnesses: Lars Olofsson
Daniel Samelsson
in Lilla Hilhult (corrected)
Wife Sara Månsdotter wife
Stina Olsdotter ibidem

The family in Kampatorp:

Näshult (F) AI:6a (1796-1804) Bild 87 / Sida 159 (AID: v50566.b87.s159)

301
Allmänt / SV: Dödsdatum och plats
« skrivet: 2021-06-24, 21:10 »

PS. Kuskdottern Anna Catharina Rosenstedt f. 12/3 1812 i Storkyrkoförsamlingen dog där 26/7 1813:
Storkyrkoförsamlingen FIa:4 sid 255

302
Allmänt / SV: Dödsdatum och plats
« skrivet: 2021-06-24, 20:52 »

Enligt mantalsuppgiften 1860 hette hustrun Anna Christina:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M6003010132_150dpi.pdf

Paret vigdes 18/4 1847 i icke-territoriella Finska församlingen i Stockholm. Bruden Anna Christina Wallin noterad född 3/5 1812 i Torstuna.

Finska församlingen EI:6 (1826-1856) AD-bild 383, nr 8 år 1847

Skräddarmästaren dog 20/6 1866 och hustrun 16/1 1867, enligt Finskans församlingsbok. Johanna Carolina var parets fosterbarn, ”upptaget såsom eget”.
Finska församlingen AII:11 (1856-1871) sid 312

303
Gåsinge / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-06-24, 20:12 »

Fierdingz Man (fjärdingsman)

304

Lejflicka, legoflicka eller tjänsteflicka – en flicka i pigtjänst men för ung för att kallas piga.

305
Stina Olsdotter är antecknad som Leijf: = lejflicka, legoflicka.

Längre ned i samma spalt finns en leijg(osse) Eric Olsson.


306
Söderköping / SV: Bouppteckning läshjälp
« skrivet: 2021-06-24, 10:22 »
Några kompletteringar och korrigeringar:

År 1813 den Tjugu-
tredje Februarii
uti Söderköpings stad
förrättades af under-
tecknade Magistra-
tens Ledamöter, La-
ga boupteckning och
wärdering, efter för-
re LifGrenadieren Bengt
Nysten, som genom döden
afled den Tolfte i den-
na månad, samt efter
sig lemnade dess hustru,
Enkan Catharina Måns
dotter, samt en med hen-
ne sammanaflad dot-
ter, Enkan Inga Greta
Nysten, hwars wistande
är obekant, men hon
äger trenne omyndi-
ge barn, hwilkas Förmyn-
dare, Bonden Lars i Benn-
torp, Styrestad socken och
Lösings härad, be-

hörigen blifwit om
denna Boupptecknings-
förrättning underrättad,
men dock war frånvaran-
de. Dessutom ägde den
afledne i förra gif-
tet trenne barn, dottren
Enkan Ingeborg Nysten,
dottren Anna Nysten,
gift med afskedade
båtsmannen Jacob Till-
kråka, och afledne so-
nen Jacob Nysten, som i
lifstiden med dess Hustru
Lisa Gudmundsdotter
sammanaflat fyra än-
nu omyndige barn, hwil-
kas rätt bewakades
af deras förut tillförord-
nade Förmyndare,
Bonden Anders i Skjorstad,
Tåby socken och Björke-
kinds härad. De öfri-
ga arfwingarne, nemli-

gen Tillkråka och dess
Hustru Anna Nysten
woro personligen till-
städes.
Enkan Catharina Måns
dotter upwiste wid den-
na förrättnings början,
ett emellan henne och
dess nu mera afledne
man, förre LifGrena-
dieren Bengt Nysten
uprättadt Inbördes Te-
stamente af den Ellof-
te sistledne Februa-
rii, som den Femton-
de
i samma månad, wid
Rådstufwu Rätten här-
städes, blifwit behöri-
gen bewakadt, och har
den efterlefwande
Makan i följe däraf blif-
wit tillagdt nyttjande
rätten af hela Ägen-
domen, men efter bå-

da
makarnes död, träda
arfvingarne å öm-
se sidor till deras lag-
liga arfsrätt.
Enkan som upgaf
ägendomen, tillsa-
des, att icke något där-
af undandölja, och blef
den antecknad och wär-
derad, i följande ord-
ning:

Fastigheter.
1mo Halfwa Gården,
under Numro Tret-
tioett i Hospitals
Qvarteret här i sta-
den, belägen på
Hospitalsgränd, be-
bygg(d) med en stuga
och Bod, uptages
i wärde till 111.5.4.
2do Tre Fjärdedels
Tunnland jord i

Bjärka, på förpant-
ning i Enkans lifs-
tid              10.-.-.

307
den 8 Mars 1877,
dömd för 1a resan
å särskilda stäl-
len och tider för-
öfvad stöld till
straffarbete i 8 månader och
förlust af medborgerligt
förtroende i 2 år där
utöfver – enligt
Stockholms Rådhus-
Rätts Utslag af den 3
Mars 1877.


Hans kristendomskunskaper var ringa, varför han blev:
Intagen i
härvarande
fängelseskolas
2a klass
från 7/5 1877
till 1/10 1877

308
Skinnskatteberg / SV: Skinnskatteberg F:4
« skrivet: 2021-06-21, 23:38 »

Hon hade alltså fått fattigunderstöd av socknen, kontant eller (troligare) in natura.

309
Genealogiska begrepp / SV: Vigseskap
« skrivet: 2021-06-21, 12:43 »

Nej, något sådant svenskt ord finns inte, enligt Svenska Akademiens ordbok: https://www.saob.se/

310
03 - Hur hittar jag... / SV: Efter Rotemansarkivet
« skrivet: 2021-06-20, 18:52 »

PS. Bernhard Emanuel Karlsson gravsattes på Skogskyrkogården.

311
03 - Hur hittar jag... / SV: Efter Rotemansarkivet
« skrivet: 2021-06-20, 18:49 »
Bernhard Emanuel Karlsson (BEK) flyttade inte från Storkyrkoförsamlingen innan rotemansinstitutionen upphörde 1926. Ordet ”utflyttad” är vilseledande här och kan bortses från när det följs av upplysningen att personen är ”kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod”.

BEK bodde alltså kvar tills han utskrevs till Värmdö 28/1 1930. Där var han kock på Viks pensionat till januari 1932, då han återvände till Storkyrkoförsamlingen och bosatte sig på adress Köpmangatan 15.

Värmdö AIIa:8 (1921-1930) sid 461
Värmdö AIIa:11 (1931-1939) sid 572
Storkyrkoförsamlingen BIa:70 (1931-1932) sid 187

Man finner BEK i mantalsregistren hos Stockholms stadsarkiv (se 1901–1935):
https://stadsarkivet.stockholm/hitta-i-arkiven-gamla/i-arkiven-old/mantalsregister/

1935 är han fortfarande kock och kvar i Gamla stan men har flyttat till Västerlånggatan 26.

1940 är bostadsadressen densamma men nu är BEK kock på Hotell Terminus, Vasagatan 20.

Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:2 (1940) Bild 3170 / sid 817

1950 har BEK titeln brödräknare och bostadsadressen är Järntorgsgatan 3, enligt folkräkningen.

312
Tjärstad / SV: Död i Kräfta var på kroppen?
« skrivet: 2021-06-20, 14:29 »
Särskilda anteckningar etc:
e.m. f. 44*. Dödsbevis från Dr Carl
Schoug, Linköping, af d. 14/7 13.

(Tjärstad CI:9 sid 19)

*efterlevande make född 1844

Schoug var stadsläkare i Linköping:
Linköpings domkyrkoförsamling (E) AIIa:10a (1905-1914) sid 1176 (AID: v177198.b180.s1176)

313
Tjärstad / SV: Död i Kräfta var på kroppen?
« skrivet: 2021-06-20, 11:21 »

Det står mycket riktigt cancer i (urin)blåsan även på latin: Cancer vesicæ.

314
Gamleby / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-06-20, 11:05 »

dömd 1856 15/8 för begagnandet
af falskt qvitto: detta utslag
är underställdt Hofrättens pröfning.


den 20 Aug: 1858 ånyo för sam(m)a? brott.

Därunder noterat om hustrun:
undfått betyg den 27/6 58 att få begå H:
H: Nattvard i Gryt, emedan mannen genom ofvansagde dom är derifrån hindrad.


315
Ås / SV: Draftinge
« skrivet: 2021-06-19, 10:27 »

Änkan och tre av barnen återfinns i nästa hfl som inhyses fattighjon i backstugan Stättan:
Kållerstad (F) AI:2 (1811-1826) sid 20

316
Neostadius / SV: Gustaf Gustafsson Neostadius
« skrivet: 2021-06-19, 09:52 »
Texten ovan i läslig storlek:

Jag letar efter information om Gustaf Gustafsson Neostadius. Jag vet inte hans födelsedatum eller dödsdatum! Gustaf var vinskänk i Jönköping och gifte sig med Anna Margareta Bögwall. Paret bodde i Kristina församling, Jönköpings stad och flickan Ewa Christina föddes där 1735, Stina Maria i 1736 och Alexander Magnus i 1737. Hans fru Anna Margareta dog ungefär två veckor efter sonen föddes. Gustaf gifte om sig till Beata Catharina Edler i Kristina församling senare i 1737. Paret fick två barn, en son Reinhold Wilhelm i 1738 och flickan Anna Beata i 1739. Det finns ett brev till Kungl. Maj:t daterat 01.12.1741 i Kommerskollegium som tyvärr jag inte har läst och han var fortfarande vinskänk på den tid. Året 1760 var hans fru redan änka. På den tid bodde hon i Småland Qvarter, Maria församling, Stockholm. Det står att hon ’hafwer underhåll af Kungl. Amiralitet’.

317
Hassela / SV: Vad står det?
« skrivet: 2021-06-18, 16:21 »

BruksHemman

318
Övriga släkter - V W / SV: Familjen Carl Jacob Wahlborg
« skrivet: 2021-06-18, 16:14 »

rem deleg = remiss/remitterad fattigvårdsnämndens understödsdelegerade.
https://stadsarkivet.stockholm/berattelser-ur-arkiven/arkivartiklar/f-g/fattigvardsnamndens-understodsdelegerade/

utg. = utgången (utskriven från vårdinrättning).

Afi = Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning, ”Grubbens” på Kungsholmen, sedermera S:t Eriks sjukhus.
https://stadsarkivet.stockholm/berattelser-ur-arkiven/arkivartiklar/a-b/allmanna-forsorjningsinrattningen/

rem sjukh. = remiss/remitterad (till) sjukhus.
––––––

Familjen inflyttade på Söder i Stockholm 1894 och kom då närmast från Spånga. Mannen var skriven där till sin död 12/8 1905, först i Maria, sedan i Katarina och slutligen i Maria igen.
Se rotemansarkivet där han har 4 poster med varierande stavning av namnen (sök endast på födelsedata och kön).

Han slutade sina dagar på Allmänna försörjningsinrättningen:
Sankt Eriks sjukhus FII:4 (1904-1906) Bild 580 (AD)

319
Nössemark / SV: Kolera
« skrivet: 2021-06-18, 13:10 »

Döda 1834 finner du i Nössemark C:3 sidorna 87 och 88.
För åtta personer anges cholera som dödsorsak, det första fallet 30/8 och det sista 3/10.


320
Malmö / SV: Fader okänd
« skrivet: 2021-06-16, 07:50 »

Sidan med fädernas namn, Arkiv Digital:
Malmö Sankt Johannes (M) AIIa:98 (1921-1929) sid 76 (AID: v103581.b520.s76)

Samma sida hos Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00084754_00035

Läs gärna Riksarkivets grundläggande information om släktforskning:

https://riksarkivet.se/slakt-personforskning

321
Färingtofta / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-06-15, 11:22 »
Från tro till visshet. :) Det står Garfv. som är en förkortning av garfvare som är en äldre stavning av garvare.

322
der samastädes = därsammastädes; på samma ställe (som brudgummen).

323
Floby / SV: Bouppteckning 1856
« skrivet: 2021-06-09, 19:50 »

Se min länk ovan, KG. ;)

324
Floby / SV: Bouppteckning 1856
« skrivet: 2021-06-09, 19:02 »

. . . Och dotter Maja Stina Jonas
Dotter Omyndig till Hännes för Myndare
före slogs Hemmans Ägaren Johannes Andersson
från Öster Gården Wästorp i Floby
etc.

Se http://www.domboksforskning.se/lagar/Myndighetsalder%20for%20kvinnor.htm

325
Hudiksvall / SV: Emil Leonard Vilhelm född i Augusti 1873
« skrivet: 2021-06-09, 18:31 »
Modern är antecknad som Emelie Charlotta Spångberg från Kungsholms församling i Stockholm, tidigare skänkmamsell å Hudiksvalls Källare.

Attest om födelse och dop 29/8 1873 avsändes till pastorsämbetet i Kungsholm 4/2 1874.

Det hade tydligen tagit cirka fem månader att lokalisera modern.

Texten längst ned på vänstersidan rör inte Emil utan ett annat barn.

326
Sala stadsförsamling (Sala) / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-06-09, 15:45 »
Johan Bergman och Sophia Maria Larsdotter i Sala landsförsamlings vigsellängd, där brudens far är antecknad som statdrängen Lars Olsson:
Sala landsförsamling (U) EI:1 (1775-1829) Bild 51 (AID: v73862.b51)

Familjen:
Sala landsförsamling (U) AI:13 (1816-1826) sid 208 (AID: v73840.b218.s208)
Sala landsförsamling (U) AI:14 (1826-1835) sid 196 (AID: v73841.b201.s196)

Tidigare i Norrby där Sophia Maria uppges född 15/3 1807 i Sala:
Norrby (U) AI:7b (1813-1822) sid 37 (AID: v73611.b41.s37)
Födelsenotisen:
Sala landsförsamling (U) C:4 (1775-1830) Bild 111 (AID: v73856.b111)

327
Jönköping / SV: Andreas Petersson till Sofia
« skrivet: 2021-06-09, 09:18 »
Bäckatorp.
Jönköpings Sofia (F) AI:19 (1871-1878) Sid 120 (AID: v23202.b127.s120)

328
Nej, det står ”stämma på bägge sätten” – inte fötter.
Markus texttolkning och förklaring är korrekt.


329
Kulla / SV: Kulla Household Record Comment
« skrivet: 2021-06-08, 23:23 »

Anders Larsson är mycket swag i sin Christendom.

330
Lilla Harrie / SV: Pål Erlandsson 1773, läshjälp
« skrivet: 2021-06-08, 23:00 »
Domin: 2. adventus christ-
nades åkare Erland Nil-
sons och Hustru Annas son
som war född den 2. Dec: och
blef wid dopet kallad
          Pål
Hustru Karna Esbiörns
bar barnet
        Testes

Jöns ---ßon   |  Pernilla 
Hans Pålßon  |  Måns ols.

331
Ivetofta / SV: Ivetofta hfl 1835-40 sid 156
« skrivet: 2021-06-08, 13:25 »

i Westergyllen (Västergötland)

332
Söderköping / SV: Andra dödsorsak?
« skrivet: 2021-06-04, 20:21 »
Marasmus
senilis +
arthritis deformans

Ålderdomssvaghet + deformerande ledgångsinflammation.


333
Om henne:
Utskrifven till N. Amerika. Ledig till äktenskap, såvida laga
bouppteckning skett efter hennes man Karl Otto Magnet
som aflidit i Amerika d. 29/4 88

Om honom:
Kommer fr. N. Amerika. Har annonserat om äkten-
skapsledighet 1891 i Post- och Inr. Tidningar d. 19, 20, 21 Nov.
Jäfstiden var ej ute, när han utskrefs fr. Hannäs


Se Hannäs (E, H) AI:13 (1890-1894) Bild 366 / Sida 345 (AID: v25832.b366.s345)

334
Dala / SV: Var bodde dom och var bor dom efter den gift sig
« skrivet: 2021-06-03, 17:53 »

Anders, dräng från Larsagården*, och Bolla, piga från Björnsgård*, blev som gifta bondefolk i Larsagården.

* i annexförsamlingen Borgunda.


335

. . . hustru Margreta Martensdr, född i Sursta
odenswie . . .

. . . 1712 trädde hon i ächtenskap
(äktenskap), med sin qwarlåtne (kvarlåtne; kvarlämnade) Man
Petter Kumblin . . .


336
Västervåla / SV: Läshjälp om Nils Hemmingsson
« skrivet: 2021-06-03, 01:15 »

15 Personer niuta kost och löhn

Nils var opsättjare (uppsättare).

337
Odensvi / SV: Odensvi C:4 s 115
« skrivet: 2021-06-01, 19:49 »

Jonas Anderssons i Hästrum Son Carl

Nils i Kila

Anders Andersson i Sedingsiö


338
Landskap / Län (Diskussion) / SV: Vigsel
« skrivet: 2021-06-01, 19:25 »

Enligt Familysearch vigdes paret den 3 januari 1854 i Borgå, Nyland:


339

1780
Januarii
Natten millan den 23 och 24 klockan 12 dog förra Handelsman
Herr Simon Brodds änkefru Anna Christina
Borg af ålderdoms bräcklighet och bisattes uti Kyr-
kan den 30 dito, samt den 31 om morgonen fördes till
Morup och lades i sina fäders grift. 80 år gammal.

340
Friggeråker / SV: Tolkning av text för straff
« skrivet: 2021-06-01, 18:08 »
för Föräldrarnes
förolämpning
och öfverfallande
afstraffad:
1sta gång med 40
par spö; 2dra gång
med 23 par spö;
samt båda gånger-
na uppenbar Kyr-
koplikt;
3dje gång med
20 dygns vatten
och bröd, uppenb.
Kyrkoplikt och
afbön inför
Tingsrätt.
äfven de andra
2 gångerna
gjort afbön.
––––
Son Anders af-
straffad med
spö, utan uppen-
bar Kyrkoplikt.
–––
alt enligt Länsman
Cederbergs munt-
liga upgift.

341
Krogsered / SV: Krogsered CI:2 1767-1832 bild 340 sid 58
« skrivet: 2021-06-01, 17:50 »

Anno 1778
den 25 Febr: föddes Jon Pärßons dotter
i öf: Långhult, och döptes den 1 Martii wid namn
Anna, mod: Ingerd Andersdr 25 år gammal.


342
Östergötland / SV: Läshjälp BOU
« skrivet: 2021-05-30, 18:28 »
År 1828 den 16 Augusti förrätta-
des Boupteckning efter afledne
Arbetskarlen Johan Johansson som
afled den 10de dennes. Närva-
rande dottren Anna Catharina
Johansdotter biträdd af sin man,
Johan Peter Carlberg.
Boets tillgångar upgafs af
Hushållerskan Rigina Svanberg
som upviste en Testamentarisk
Disposition emellan afledne Jo-
han Johansson och Rigina Svanberg,
och underrättades hon om sitt
åliggande vid Boets uppgifvan-
de att ingen ting undandölja.

343

Bengta Klasdotter.

344
Du har utgått från fel födelsenotis. Glöm Henrietta Paulina född i Hedvig Eleonora 1844 9/11 och hennes 30-åriga moder.

Som framgår av Allmänna barnhuset handlingar; födelse- och dopattesten undertecknad av vice komminister F W Öfwerström i Storkyrkoförsamlingen, var Paulina Henrietta född 1844 10/11 och nöddöpt samma dag varefter dopet konfirmerats 11/11.

o Allmänna barnhuset E5B:31 (1845) Bild 6520 (AID: v788590.b6520)
o https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/07_01863.pdf

Av födelse- och dopnotisen, original resp dubblett, framgår att flickan döptes 11/11 av ovan nämnde Öfwerström samt att hennes okända mor var 26 år gammal och förlöstes av barnmorskan Abrahamsson i kv Perseus nr 23 vid Baggensgatan (barnmorskans adress).
o Storkyrkoförsamlingen CIb:5 Bild 1200 (AID: v90696.b1200)
o Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIIb:1 Bild 66 (AID: v90708.b66)

Återkommer med uppgifter om den (än så länge) eventuella modern.


345
Fänneslunda / SV: Fänneslunda Brink
« skrivet: 2021-05-02, 02:03 »

Berndt Sixtens födelsenotis i Fänneslunda B:2 bild 112 sid 38:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00075824_00112

Familjen i Fänneslunda AIIa:1 sid 34:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00075821_00043

346
Generalmönsterrullor / SV: Invalidkår
« skrivet: 2021-05-01, 23:34 »

Nationell arkivdatabas (NAD):
Invalidkåren i Karlshamn 1791–1827, 1 volym
Referenskod SE/KrA/0249
Krigsarkivet, depå Arninge
Se även
https://sok.riksarkivet.se/agent/UuUFr0N4rX61p03GjpvwY3

347
Örkened / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-05-01, 21:07 »
Sid 211
bor på samma torp,
som Nils Ingemans-
son förut bebodde

Jöns Jonsson
har arrenderat
en hemmansdel
i Applahult.


Sid 198
, lösa lappen:
På en hemmansdel i Applahult insättes såsom
Arendator:
Jöns Jönsson
etc.

348
Lindqvist / Lindkvist / Lindquist / SV: Carl Eric Lindqvist
« skrivet: 2021-04-27, 14:21 »
När man följer Carl Eric Lindqvist bakåt i husförhörslängderna (en säker sökmetod till skillnad från direkthopp till födelsebok) finner man följande:

Carl Eric (kallad Carl Daniel i födelseboken och första husförhörslängden) f. 14/11 1797 i Risberga i Teda socken. Son till fjärdingsmannen Carl Joh. Lindqvist ohh Stina Larsdotter. Bror till Anna Stina f. 1801.

Teda C:5 sid 8
Teda AI:4 (1795-1803) sid 50
Teda AI:5 (1804-1811) sid 42 – notera namnändringen
Tillinge AI:9b (1800-1810) sid 166
Tillinge AI:11 (1818-1824) sid 110 och 106

Vigda 8/4 1822 i Tillinge:
Skräddare Drängen Carl
Eric Lindqvist \Dorsilla/ och Änkan Barn-
morskan Maria Christina
Lundberg på Myrby ägor

Tillinge C:6 Bild 5 (AD)

Observera Maria Christinas / Maja Stinas efternamn: Lundberg – inte Sundberg. Hon var född 3/9 1793 i Huseby i Svinnegarn, dotter till ryttaren Peter Lundberg ohh Kerstin/Stina Jäderberg/-borg.
Maja Stina Lundberg gift 1. med muraren och änklingen, senare backstugusittaren Petter Lundvall född 178(0 i By), död 5/7 1820 i Tillinge, i dödboken noterad fattig. Endast ett barn i detta äktenskap; Carl Petter f. 6/3 1818 i Klara, Sthlm (CIb:7 sid 247).

Observera de felaktiga uppgifterna i Tillinge AI:11 och AI:12 – rätt är att Per Gustaf f. 24/8 1815 i Lillkyrka var muraren Lundvalls son från tidigare gifte och således Maja Stina Lundbergs styvson. Och, som sagt, Carl Petter var Lundvalls–Lundbergs enda gemensamma barn.
Tillinge AI:11 (1818-1824) sid 119
Tillinge AI:12 (1825-1831) sid 119

349
Delsbo / SV: Delsbo A11a:a 2,sid 949
« skrivet: 2021-04-25, 12:04 »
ante nuptius = född före äktenskapet

350
Västerhaninge / SV: Hur dog Mats Larsson i Nödesta?
« skrivet: 2021-04-24, 10:53 »

Den 10 Maji blef Mattz Larßon i Nödesta
död som blef af en ogudachtig BåtzMan
ynkeligen stucken den 30 Marti i sitt egit huus
tvärs igenom den vänstra armen och sädan tvärt
in uti lifvet i lungorna, hvar af han
måste sättia lifvet till.

351
Bergsjö / SV: Anders Jonsson Elgered d. 1765
« skrivet: 2021-04-22, 00:53 »
1765
Anders Jonsson, Bonde ifr. Älgered, född i åkern* år 1701
d. 26 Augusti af framledne Bonden, Jon Esbiörsson och H.
Cherstin Hansdotter. gift år 1726 d. 26 Decembr. med
Bonde-dottren och unga änkan i Älgered, H. Ingrid
Jonsdotter, med hwilken han, under 38 års 9½ månads
ägtenskap, ägt 3 söner och 3 döttrar, sönerna lefwa.
Hade starck natur och god hälsa, och war en ganska trägen

arbetare. Begynte afmattas sidstledne sommar ju mer och
mer, och siuknade aldeles d. 10 Octobr. samt död-
de, af en häftig hufwud- och Bröst-werck d. 16 Octobr
.
64 år och 7 weckor gammal. Begrofs d. 27 Dito.
_____

* Gården Åkern.

352
Särestad / SV: födelsedata
« skrivet: 2021-04-22, 00:26 »
Du frågade bara efter födelsedata, därav mitt korta svar.

Dito (döptes) Sold. Swän Brandiins lilla Son Bengt kallad. Faddrar:
Biörn i Frälsegården och Bengt Larsßon i Bransöhlet. Inge-
borg Olufsdotter i Carlanna bar barnet
*.

Modern är inte nämnd.

*Ingeborg Olufsdotter bar barnet till dopet och var alltså gudmor.

353
Särestad / SV: födelsedata
« skrivet: 2021-04-21, 21:40 »
Dito betyder här ”samma dag (som ovan)”.
Bengt döptes alltså den 12 juli 1723, precis som Sigges dotter i notisen närmast ovanför. När barnen var födda framgår inte.


354
Särestad / SV: Tolkning av plats för vigsel
« skrivet: 2021-04-21, 19:56 »

Wigde wid Grinnen
blir Torpare under
Almentorp.


355
Skabersjö / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-04-21, 19:25 »
. . . Lars Olsson 60 år gammal, funnen
död på marcken föregående den 3 maii.


356
Särestad / SV: födelsedata
« skrivet: 2021-04-21, 19:17 »
Anno 1723
Den 12 Julii
(döptes) Sigges llla dotter etc.


Dito (döptes) Sold. Swän Brandiins lilla Son Bengt kallad etc.

Födelsedatum ej angivet.

357
Börringe (Gustav) / SV: Födelsebok Börringe
« skrivet: 2021-04-19, 21:45 »
Här:
Lemmeströ C:3 bild 74

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075109_00074

Börringe församling hade namnet Gustaf/Gustav (även Norra Börringe) 1781–1931.

358
Enåker / SV: Läshjälp Vigselboken C:2 (1773-1803)
« skrivet: 2021-04-19, 21:20 »

1784
Octob.
den 17 Lars Larsson ifrån Nora och danne-
mans dott. Caisa Anders dott.
i Norr Ekedal


359
Ljung / SV: Dödsorsak för barnet Brita Maja Carlsdotter
« skrivet: 2021-04-18, 17:09 »
Kik-
Ho-
sta


360
Okänd församling i Stockholm / SV: Syskonen Söder
« skrivet: 2021-04-18, 07:30 »
En bit på väg:
Johan Söder f. 17/4 1828 i Skatelöv, skomakarlärling hos i tur och ordning mäster Lindström i Jakob, mäster Carlsson i Gamla stan och mäster Nyman på Söder:

o Jakob och Johannes AIa:61 (1841) sid 34 (AID: v86163.b22.s35)
o Storkyrkoförsamlingen AI:44 (1844-1845) sid 84 (AID: v90478.b55.s85)
o Storkyrkoförsamlingen AI:46 (1846-1847) sid 93 (AID: v90480.b52.s93)
o Storkyrkoförsamlingen AI:47 (1847-1848) sid 266 (AID: v90481.b138.s267)
o Maria Magdalena AIa:58 (1849-1850) sid 167 (AID: v88069.b171.s167)

Johan Söder tog värvning i Svea livgarde 1850 och kom då närmast från Adolf Fredrik:
o Svea livgardes församling (A, AB) AIa1:57 (1848-1857) sid 38 (AID: v91042.b41.s38)
o Samma volym sid 15 (AID: v91042.b22.s15)

361
Maria Magdalena / SV: Läshjälp Carl Adolph Lindqvists dop
« skrivet: 2021-04-17, 20:45 »
April 1797

9. Döptes Tregårds Mästaren Anders Lindqvist(s)
och deß hustru Catharina Svangren(s)
/38/ _ _ _ _ _ son Carl Adolph född den 7
faddrar Madame Hedda Möller Jungfru Ulrica
Lindström Hofslagare Mästaren Johan Kjtler*
Drengen Magnus Högström af Kongliga Håf
Predikanten Pretejus
----------

* Hofslagare Joh: Chr: Kittler i mantalslängd 1800 Maria västra sid 45.

362
Amman Maria Dahlström är struken i husförhörslängden vid slutet av 1819 eller under 1820. Ej funnen in- eller utflyttad (med födelseår 1790) i Jakob.
Familjen Springchorn bodde 1819-1820 i kv Jakob Större tomtnr 16 vid Regeringsgatan. När gatuadressnummer infördes 1832 fick fastigheten adressen Regeringsgatan 8.

Jakob och Johannes AIa:38 sidorna 150 och 151

363
År 1820 (uppgift lämnad i november 1819) fanns i hovapotekaren Springchorns hushåll i Jakob ”Amman Pigan Maria Dahlström f. 1790 Maii 25”.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057165_00995

364
Lundby / SV: Skärmklipp
« skrivet: 2021-04-17, 15:03 »
abscess. retropha-
ryng. + pyæmia
+ alcoholism. chron.


Abscess = varböld

Retrofaryngeal abscess = svullnad under halsmandeln i samband med/efter en tonsillit. Smärta. Grötigt tal.
(https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/peritonsillit-halsbold/)

Pyæmia
; pyemi = ”varförgiftning” med samma förlopp som blodförgiftning (sepsis) men med metastasiska varhärdar (varbölder) i kroppen. (SAOB)

365
Svedvi (Hallstahammar) / SV: Eric Andersson
« skrivet: 2021-04-17, 14:23 »
Systern Stina Andersdotter, f. 30/3 1793 i Svedvi, flyttade 1810 till pigtjänst hos Gustaf Odelberg vid Skällby.
Därifrån 1816 till Dingtuna.
Återkom 1818 från Dingtuna och gifte sig 30/9 1819 med drängen Lars Danielsson från Lillhärad. Utskrevs till Dingtuna 18/10 1819.
Hallstahammar AI:6 sidorna 264, 229 och 232
Hallstahammar AI:7 sidorna 227 och 241


Familjen i Eklunda, Dingtuna, Stina med annan födelsemånad och vigselmånad:
Dingtuna AI:14b sid 336
Dingtuna AI:15b sid 293
Dingtuna AI:16b sid 293 – Stina änka
Dingtuna AI:17b sid 292 – Stina död


Samtliga persondata från husförhörslängder och okontrollerade.

366
Svedvi (Hallstahammar) / SV: Eric Andersson
« skrivet: 2021-04-17, 01:33 »
Eric Andersson finns med ny hustru längre ned på samma sida (Hallstahammar AI:8 sid 215).

Med tredje hustrun:
Hallstahammar AI:9 sid 196
Hallstahammar AI:10 sid 233

Änkling igen 1858, kallade sig nu Ågren, dog 1864:
Hallstahammar AI:11 sid 252
Hallstahammar AI:12 sid 260


367
Notisen gäller en Pehr Jönsson:

1715
Pehr f. 25 juli och döpt 31 dito, son till Jöns Zachrießon och hustru Anna Jansdr i Stalbo.


368
Öja / SV: Öja (G) C:3 (1792-1855) Bild: 83 Sida: 157
« skrivet: 2021-04-14, 00:20 »

Håll och styng

369
Halmstad / SV: Britta Kristina Engström 1819 - 1910
« skrivet: 2021-04-13, 06:41 »
Halmstad AI:7 bild 63 hos Riksarkivet.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0010588_00063

370
Skinnskatteberg / SV: Läshjälp.Västmanland-Skinnskatteberg.
« skrivet: 2021-04-12, 20:01 »
1718
Johan
Bonden Lars Perßons och Hustru Cierste Persdoters barn
wij Hedhammar, födes den 13 Junii Christnades
den 15(?), faddrar Mäster Anders Johanßon wijd
Hehammar och hans Hustru Maret Knutz dotter
Smedrängen Jan olßon därsamma städz och
hans syster Kiersten Olsdotter.

371
Backaryd / SV: Sven Erik Vilhelm Olofsson
« skrivet: 2021-04-12, 19:40 »

19341220-3311
Olofsson, Sven Erik Vilhelm
Död 3/10 1972.
Kyrkobokförd och mantalsskriven i Backaryd, Ronneby kn.
Född 20/12 1934 i Backaryd.
Ogift man.

(Sveriges dödbok)

372
Halmstad / SV: Britta Kristina Engström 1819 - 1910
« skrivet: 2021-04-12, 14:12 »
Jodå, det stämmer utmärkt med de uppgifter du lämnat:

373
Spjutstorp / SV: Berta Jeppesdotter 1809 - 1881
« skrivet: 2021-04-12, 13:16 »
Lysnings- och vigselnotisen finns i Glemminge CI:2 sid 163, längst ned. Första lysning 30/9, vigsel 28/12 1832. Bruden Bertha Jeppasdotters i Spjutstorp föräldrar var avlidne åbon Jeppa Svensson ibm och Sissela Andersdotter. Giftoman var brudens äldste broder Anders Jeppasson.

Bertha Jeppasdotter får antas vara född i Spjutstorp i Glemminge socken. I födelseboken saknas åren 1807–1825. Men familjen finns under Spjutstorp i Glemminge AI:1 (1818-1827) sid 102.

374

1746
Den 22 November döde Präste
bonden Bengt Anderßon barn
föd i Halland i abels sn* och by
och begrafdes den 5 December
Begrafningz stället är rätt
uth före wapnhuus dören. war
71 Åhr och 4 Månader gammal
war denne sahlige mannens
ålder.
____

*Abilds socken

375
Naverstad / SV: Vad heter han?
« skrivet: 2021-04-11, 16:58 »
Namnet var Art. Syns bättre i sista husförhörsdelen i volymen, åtminstone i AD: Naverstad AI:3 Bild 246 / sid 13:376
Åseda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-04-11, 16:11 »

Den 9 dito (juni 1734) begrofz rusthållaren Nils Klint i tånga, som olyckeligen
vid Nottens utkastande i åckergiöl, om natten, pingestafton
hastigt kommit utur ökståcken och ömkeligen förqvafd och fördränkt,
Denne var en berömlig kyrkians Man, som af egne medel
Christi Crucifix låtit med anständige fergor renovera och be-
[---] derföre han gifvit till Bilthuggaren 10 [--] silvermynt, war
allenast 47 åhr gammal. för honom är ingifvit i Testemente __ 4

377
Lars Olofßon i Formarstugan
Kierstin Larsdotter i St(r)ömkiärr.


378
Väsby / SV: Dopboken CI:8
« skrivet: 2021-04-11, 15:14 »

Barnet fick ofvanstående dop-
vittnen i stället för de straxt* anmälde.

* de omedelbart (först) anmälda

------

Den som anmälde födelsen och ”bokade” dopet uppgav de senare strukna som dopvittnen. Senast i samband med dopet framkom att vittnena bytts ut. Varför så skett ges ingen förklaring till.


379
Förnamn - I / SV: Idorf
« skrivet: 2021-04-11, 08:40 »
Senare stavning vanligen Idoff. Namnet bars år 1900 (enligt folkräkningen) av 80 pojkar/män, så gott som alla födda i Götaland.

Vid senaste årsskiftet var (enligt SCB) 35 män med förnamnet Idoff samt 51 personer med efternamnet Idoffsson/Idoffson folkbokförda i Sverige.


380
Skinnskatteberg / SV: C:3, bild 147 sid 285 1712 nr 25
« skrivet: 2021-04-10, 19:36 »
Det står att han var född i Mahlßbo (Malsbo) 1645. Kanske en kortform av Malingsbo (W)? Den enda gård/by Malsbo jag hittar finns i Mossebo (P).

381
Man ser ganska ofta i äldre dödsnotiser att någon avlidit sedan en åkomma ”slagit upp” eller ”stigit upp” någonstans i/på kroppen (från en nedre kroppsdel). Enligt SAOB var uttrycket särskilt vanligt om gikt.

382

Sigrid Jonsdotter ifrån Häggetorp Bergsman Jon Larssons och
hustru Brita Ericksdotters ogifta dotter född den 26 Martii
1760 i Häggetorp och der blifvit af föräldrarna upfödd,
undantagande någon tid, som hon tiente hos Nils
Jönsson i Råssla. Sedan dottren Anna blef bortgift,
kom Sigrid hem igen: men siuknade förledit i froßan
som hon änteligen blef qwitt, och någon tid derefter
siuknade i Ledewärk, eller gicht, i synnerhet i knän,
som slagit upp i lifvet hwaraf hon dödde den 4 Februarii
18 år gammal, begrofs den 8 Februarii.

383
Rothovius / SV: Maria Lisa Rothovius/Rothovia
« skrivet: 2021-04-10, 16:07 »
Rätt person att vända sig till är den som publicerat de svävande uppgifterna.
Jag har här bara kontrollerat de uppgifter som utan större besvär låter sig kontrolleras:

Emma Christina f. 1859-05-12 i Boda nr 5, Hammarland, var enligt födelseboken dotter till torparen Carl Gustaf Henriksson ohh Greta Stina Andersdotter, 30 år.

Hammarland I. Befolkningsregisterarkivet (AX) Ca:2 (1794-1876) Bild 201 (AID: v191580.b201)

Det föddes en Greta Stina 1829-08-02 i Boda, Hammarland, men hon hade inte de föräldrar som anges i din uppställning utan var dotter till bonden Eric Ericsson ohh Brita Cajsa Pehrsdotter.
Samma volym som ovan Bild 124 / Sida 243
(AID: v191580.b124.s243)

Anna Sofia f. 1831-11-20 i Boda nr 5, Hammarland, var däremot dotter till bondesonen Anders Adolf Eriksson ohh Brita Cajsa Pehrsdotter(!). Anna Sofia och Greta Stina var då gissningsvis halvsystrar (samma mor). Såvida inte Greta Stinas far antecknats med fel förnamn i hennes födelsenotis.

Samma volym Bild 131 / Sida 257
(AID: v191580.b131.s257)

Anders Adolf f. 1808-08-05 i Boda nr 5, Hammarland, var son till okänd fader och pigan Greta Andersdotter.

Samma volym Bild 53 / Sida 101
(AID: v191580.b53.s101)

384
Else Månsdotter saknar intyg 11/11 89 – 29/10 92, se attest.
Utflyttad till dåvarande moderförsamlingen M.Grefvie (120) 11/11 93.
Se Mellan-Grevie (M) AI:11 (1885-1895) sid 120.

Oä sonen Jöns Emils födelsenotis: Arrie (M) CI:3 (1861-1894) sid 52.

385
Karl Johan / SV: Tillägg till namn eller ställe?
« skrivet: 2021-04-08, 12:33 »

Barnets namn var Carl August och föräldrarna var segelduksarbetaren, vävaren, arbetskarlen Johannes Nilsson f. 1806 (hfl) ohh Anna Maria Utberg f. 12/8 1804 (hfl). Familjen kan följas ett antal år här:
Partille AI:15 sid 135
Partille AI:16 sid 152
Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:3 sid 279

386
Eksta / SV: Elisabeth Abigeil Kolmodin
« skrivet: 2021-04-08, 12:17 »

Antar att det är svenskar i S:t Petersburg du är intresserad av – se S:ta Katarina svenska församling där 1726–1937:
https://sok.riksarkivet.se/digitala-arkiv?Arkivsok=*Katarina*&Lan=0&Arkivtyp=Kyrkoarkiv&EndastDigitaliserat=false&page=1&postid=Arkis+A0972649-9AB7-11D5-A700-0002440207BB&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab

Finland:
http://hiski.genealogia.fi/hiski?se
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm
Flera länktips: https://www.genealogi.net/om-slaktforskning-2/utlandska-sidor/slaktforskning-i-finland/

387
Eksta / SV: Elisabeth Abigeil Kolmodin
« skrivet: 2021-04-07, 19:01 »
Anders Johan Palm, överste, död 22/1 1819, enligt Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:7 (1801-1830) sid 152.

Hustrun/änkan överstinnan Palm finns även på sidorna 155 och 157 i samma volym. Fick attest till Klara 1822, återkom till Svea artilleri 1827 och dog där 22/3 1829.


388
Adolf Fredrik / SV: Lysning i Adolf Fredrik 1779
« skrivet: 2021-04-07, 17:40 »

Borgensmannen Anders Österberg var i tjänst hos Hs Excell. Fersen (Hans Excellence Fersen). Som vad är svårtolkat i lysningsnotisen – Kusk---?
Men enligt mantalslängd 1780 Ladugårdsland nedre sid 535 var Anders Österberg, 37 år, en av tre stalldrängar hos Axel (von) Fersen d.ä.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057108_00112

389

Svaret på första frågan är att det står ”kyrklig vigsel”.

390
Leksand / SV: Lyck Britta Olofsdotter
« skrivet: 2021-04-07, 12:01 »
Marginalanteckningen om Brita Olsdotter och oä dottern Carin i Leksand AI:17b sid 126 (Norr Lindberg nr 21) :
Fl. till 2.
Vilket anger att de flyttat till Norr Lindberg nr 2. Se sid 110 i samma längd – där finns Brita med make och barn.

391
Adolf Fredrik / SV: Lysning i Adolf Fredrik 1779
« skrivet: 2021-04-07, 11:32 »
Frälse-Inspectoren

393
Drev / SV: Vad står det för notering på Carl Herman?
« skrivet: 2021-04-06, 22:59 »

Communicerad 78

Mottagit nattvarden (för första gången) 1878; konfirmerad.


394
Eksta / SV: Elisabeth Abigeil Kolmodin
« skrivet: 2021-04-06, 22:51 »

Se bouppteckningen efter Anders Johan Palms änka Elisabeth Abigael Kolmodin, död 22/3 1829:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:457 (1829) sid 578

395
Söka socken / SV: Moderförsamling
« skrivet: 2021-04-06, 22:03 »
Forts:
Stina Greta till sid 107 Lillträsk i samma volym, därifrån ”med attest till moderförsamlingen 1838 14/10”.


Familjen i tidigare längd:
Älvsby (BD) AI:2 (1818-1830) sid 18

396
Söka socken / SV: Moderförsamling
« skrivet: 2021-04-06, 21:49 »
Se Stina Greta f. 21/3 1820, barn till uppsyningsman Carl Johansson ohh Greta Nilsdotter i Arvidsträsk:
Älvsby (BD) AI:3 (1830-1839) sid 16

397
Allmänt / SV: Vad betyder Mases?
« skrivet: 2021-04-06, 14:16 »

Mases är gårdsnamnet. Se https://wiki.rotter.se/index.php?title=G%C3%A5rdsnamn

      Mases
Mats Matsson och dess
Hustru Margreta Matsdotter
i Yttermo Numero 10.
    Modren 27 år.


398
Återflyttad
från Polis-
häktet, sedan
ran(n)sakningen
fullföljd blif-
vit öfverlem-
nad till Kongliga
Svea Artilleri Regementes
KrigsRätt;
af hvilken Å-
ström, genom
utslag af den 6/4
1852, dömdes
för sabbatsbrott,
1 resan inbrott och
1 resan stöld, i ena
bot* till 28 dagar WBr**
och uppenbar kyrkoplikt.
-------

* i ett straff; sammanlagt
** vatten och bröd

399
Jöns Jönß tegeldr(äng) i Fittia (nutida stavning Fittja).

400
Skåne / SV: Läshjälp ur vigselförteckning Tryde församling
« skrivet: 2021-04-02, 19:05 »
Försenad leverans, men här är nu sidorna 2 och 3.
Skånskan och den egensinniga stavningen gav mig en del problem. Ord som jag inte hittat förklaring till är kursiverade. De varor som ropades in av ”Enkan i gården” är markerade med rött Ä.

Nu hoppas jag att någon kännare av det skånska idiomet fixar resten.


401
Haga / SV: Nils Walter
« skrivet: 2021-03-22, 00:58 »

Nils Walter föddes på Göteborgs barnbördshus i Haga, enligt SCB-utdraget ur BB:s födelsebok:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030744_01221

402
Anno 1726
Febr: den 2 (döptes) Olof Anderssons barn Anders i Muncketorp (senare stavning Munktorp).

403
Skåne / SV: Läshjälp ur vigselförteckning Tryde församling
« skrivet: 2021-03-21, 13:12 »
PS.
Roande är han i alla fall, skrivare 1. Vad han avsåg med ”Matt sil(ver)” begrep jag inte förrän jag kom till det flatta (tenn)fattet några rader längre ned. :)

404
Skåne / SV: Läshjälp ur vigselförteckning Tryde församling
« skrivet: 2021-03-21, 12:49 »

Skrivare 1 (ingressen + vänsterspalten med värderingen) har levererat svårbegriplig stavning och idel särskrivningar men inte ett enda skiljetecken.
Skrivare 2 (högerspalten med vem som ropade in vad på auktionen) är lättare att förstå, men så är det ju också bara namn och siffror han antecknat.

Se pdf-filen nedan med min tolkning av bouppteckningens första sida. Jag har inte tagit med delbeloppen i värderings- resp auktionsspalt utan endast totalbeloppet i resp spalt. Säg till om något är oklart eller fel.

Nästa sida kommer nog i morgon. Om jag tröttnar meddelar jag det här.

405
Skåne / SV: Läshjälp ur vigselförteckning Tryde församling
« skrivet: 2021-03-20, 16:07 »
Bara en uppdatering: Jag har påbörjat läsningen av bouppteckningen som omfattar inte fyra utan drygt sju sidor, så det finns risk att jag tröttnar innan slutet är nått. I så fall är förhoppningsvis någon annan hågad att fortsätta.

406
Rumskulla / SV: Barnamord Rumskulla
« skrivet: 2021-03-19, 01:35 »
PS.
Av träfflistan framgår att brottet var barnamord:


https://ep.liu.se/databases/fangrullar/search.aspx

407
Rumskulla / SV: Barnamord Rumskulla
« skrivet: 2021-03-19, 01:26 »

Anna Lena Jonsdotter avtjänade sitt tio år långa straff på Norrköpings spinnhus: https://ep.liu.se/databases/fangrullar/dbrecord.aspx?id=29392

http://k-arv.se/posts/3373

408
Skåne / SV: Läshjälp ur vigselförteckning Tryde församling
« skrivet: 2021-03-18, 23:51 »

Ursäkta det sena svaret.
Jag hjälper gärna till med tolkning men bara gratis och (numera) endast här i forumet. Lämna en tydlig källhänvisning så ska du nog få svar, av mig och/eller en eller flera andra.


409
Norrköping / SV: Anna Risman
« skrivet: 2021-03-16, 08:09 »
Lajla Anna Ingeborg Risman f. 22/5 1907 i Södertälje, gift Andgren och död 1/7 1972 i Lund, var inte född Risman. Hon och hennes fyra syskon – men inte föräldrarna – antog namnet 1926.

Fadern var Johan Gustaf Johansson f. 9/8 1871 i Gryta (C), död 30/7 1955 i S:t Johannes, Norrköping. Han var maskinmästare vid Norrköpings Bomullsväfveri AB (”Tuppen”).
Modern var Anna Andersdotter/Andersson f. 3/6 1875 i Bäcke (P), död 18/11 1961 i S:t Olai, Norrköping.

Familjen flyttade 1910 från Södertälje till Norrköpings S:t Olai och bodde i Bomullsväfveriets fastighet vid Korsgatan 9 i kv Bommen. Föräldrarna var kvar på samma adress till 1944 då de flyttade till S:t Johannes.


Sveriges dödbok
Södertälje AIIa:12 (1906-1910) sid 970

Norrköpings S:t Olai:
AIIaa:24 (1910-1915) sid 5285
AIIaa:65 (1925-1930) sid 5102
AIIaa:80 (1930-1935) sid 5112
AIIaa:117 (1940-1948) sid 5888

410
Skåne / SV: Läshjälp ur vigselförteckning Tryde församling
« skrivet: 2021-03-15, 20:29 »

En bok om tydning av äldre handstilar + ett antal års så gott som dagligt läsande av kyrkböcker successiv förbättring av tolkningsförmågan. :)

411
Källan är Göta livgardes församling (A, AB) C:1 (1813-1839) AD-bild 84.

412
Adolf Fredrik / SV: Carl Johan Söderberg
« skrivet: 2021-03-15, 19:32 »

Andranamnet var Jakob, inte Johan.

Senare nedslag:

Kungsängen (AB, C) AI:9b (1856-1862) sid 137
Munsö (AB) AI:13 (1856-1860) sid 222
Låssa (AB, C) AI:11 (1861-1865) sid 5

413
Adolf Fredrik / SV: Carl Johan Söderberg
« skrivet: 2021-03-15, 18:11 »
Av mantalsuppgiften för 1845 framgår att familjen flyttat till Maria och bor Hornsgatan 94 (kv Uven mindre nr 3) Arrenderar Zinkensdamms kvarn.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4516021142_150dpi.pdf

414
Skåne / SV: Läshjälp ur vigselförteckning Tryde församling
« skrivet: 2021-03-15, 17:31 »

. . . drängen och arendatoren Ola Jönsson ifrån
Öija och Åbo-Änckan Carna Påhlsdotter i Efve-
röd på No 3, som första gången med lysning kund-
gordes d. 12 April. Änckans afwittring, ordenteligen
underskrifwen, men wid Tinget i St. Herrestad
påskrifwen den 21 Martji detta år.

415
Nervsjukdomar finns av flera slag. Här verkar det röra sig om en epidemi, så troligen var det nervfeber som avsågs, det vill säga tyfoidfeber.

Svårt att veta vilken dödsorsak som är rätt i Anna Sophias fall.

416
Någon särskild född eller avliden du är intresserad av? ;)

417

Född i Wedwåg. Inget närmare angivet om bostället i notisen. Familjen bör kunna hittas under Vedevåg i Lindesberg AIa:6.

418

. . . 5 fot 6 tum
lång stark(t) kropps
byggnad, bruna
hår och ögonbryn
samt blå ögon.

. . . brott; häcktad
enligt Kämners
Rättens* beslut.

*kämnärsrätten, i äldre tid den första (lägsta) rättsinstansen i Sveriges städer.

419
Skriv gärna ner det du lyckats tyda, så fyller jag eller någon annan i luckorna.

420

Fader: Spårvagnsförare Albin Henry  f. 1903 20/4
Borglund fol. 4216 har i laga ordning erkänt detta
barn som sitt.

421
Lenhovda / SV: Vart flyttade Carl Gustaf?
« skrivet: 2021-03-14, 18:17 »

Till Nottebäck.

422
1940 bosatt i Katarina, servitris. Se bild på SCB-utdrag nedan. Samt uppgifter från Befolkningen i Sverige och Sveriges dödbok:

1950 inneboende hos Olsson, Möregatan 4, 3 tr i Katarina, servitris.

1960 samma adress hos Olsson, f d servitris.

1968-11-03 gift med Sten Rolf Valentin Olsson f. 24/9 1905 i Hedvig Eleonora, död 22/3 1971 i Katarina, adress Möregatan 4, 3 tr. (Sveriges dödbok)

1972-10-11 död i Katarina, samma adress.

423

Se Alvesta (G) AIIa:8 (1927-1940) sid 618.Flytt till Brännkyrka 1930.

424
Stora Tuna / SV: Läshjälp_Namn på födelseorten 1763
« skrivet: 2021-03-14, 13:37 »

Långsiö (Långsjön)

425
In summary:

Gertrud Torkelsdotter from Linnehus confessed in court that she, in Brandstad, had had intercourse with an unknown man* and, as a result of this, had given birth to a child, also in Brandstad.
It was Gertrud’s first violation of the law on extramarital affairs. She was sentenced to a fine (or, in case of lack of money, seven days in prison). Furthermore, Gertrud had to give Brandstad’s parish church a sum of money, and confess her sin to a priest in the same church.
–––––––––––––

*From 1778 it was no longer permissible to persuade the unmarried woman to provide information on the father of her child. This applied to everyone, including the church and the court. The unmarried woman was also given the right to conceal her pregnancy by giving birth anonymously in another parish.
This right lasted until 1917.

426
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / SV: Läshjälp i Födelseboken
« skrivet: 2021-03-14, 00:42 »
1702
Jöns Arfvedsons barn i Candala
Erich natus 4 Aug. renatus Dnica 10 Tri-
nit*. Testes Samuel Bengtson här ved
bruket, hans Hustro. Johan Johanson i Can-
dala, Matz Hindersons Hustro ved Lius-
naren.

* döpt 10:e söndagen efter trefaldighet = den 10 augusti 1702.
https://www.slaktingar.se/historisk-kalender

427

Eßbiör Erßon
hust: Walborg Jons dr
hust: Ingeborg Eßb: dr

Larß Larßon _ _ _ soldat i husby död

428
Gävle (Heliga Trefaldighet) / SV: Läshjälp Oscar Valentin
« skrivet: 2021-03-12, 23:32 »
Karl Johan var Juliana Pettersdotters son i förra giftet med mjölnaren Olof Andersson (1844–1872).
Ör (P) C:11 (1860-1869) Bild 136 / Sida 268 (AID: v12303.b136.s268)
Ör (P) AI:16 (1866-1870) Bild 142 / Sida 129 (AID: v4680.b142.s129)
Ör (P) AI:17 (1871-1875) Bild 169 / Sida 160 (AID: v4681.b169.s160)

429
Salem / SV: Salem AI:3 1771-1781
« skrivet: 2021-03-12, 20:36 »
Familjen kom från Ludgo.

430
Fasterna / SV: Fasterna dödsorsak
« skrivet: 2021-03-12, 19:56 »
ostio sarcomi = osteosarkom: ben-/skelettcancer
basis cranii
= i skallbasen
+
Lunginflammation.431
Västra Torup / SV: V. Torup CI:3 1752-1782 bild 320
« skrivet: 2021-03-12, 19:40 »

1769
Mart: 15 Måns Hansons och Hanna Måns drs
son Jeppa från afwenböke. Hölts till dopet
den 24 af Hust: Hanna Davids dr från Mammarp,
witt: Per Bengtson Per Swenson i Torup, Pig:
Kirstina Hans dr i afwenböke, Marna Måns
dr i Torsiö.

432
Matteus / SV: Dödsorsak.
« skrivet: 2021-03-12, 13:39 »
Pyelonephri-
tis + Bronchitis
+ Uræmia

=
pyelonefrit
+ bronkit
+ uremi
=
övre urinvägsinfektion
+ luftrörskatarr
+ njursvikt

433
Gävle (Heliga Trefaldighet) / SV: Läshjälp Oscar Valentin
« skrivet: 2021-03-12, 00:08 »
Oscar Valentin är antecknad som Äg (ägta; äkta), första barnet till arbetaren Elias Persson och hustru Juliana Pettersson.

434
Svedala / SV: Olof Persson Råå, begravd 1714
« skrivet: 2021-03-11, 18:20 »

Se https://forum.rotter.se/index.php?topic=176519.msg1577414#msg1577414
Jag instämmer i Markus tolkning frånsett åldersangivelsen, där jag håller med dig; 68 år står det i dödsnotisen.

435
Haraker / SV: Läshjälp i Harakers födelsebok 1713-1774
« skrivet: 2021-03-11, 17:01 »
PS.
Dottern Cathrina föddes den 13 mars 1721.

436
Sövde / SV: Sövde CI:2 sida 220
« skrivet: 2021-03-11, 16:47 »
1773
Den 5 Martii.
Begrofs Wäfwaren Winbergs son Ma-
gnus, som wådeligen omkom under
isen i Söfde siö den 28 Februari,
15 åhr gammal.


Sövde (M) CI:2 sid 220

437
Laxsjö / SV: Jordfäst och begraven
« skrivet: 2021-03-11, 16:37 »
Jordfästningen* (begravningsgudstjänsten) föregick begravningen. Med ”begravning” avsågs här vad som numera kallas gravsättning**: kista eller urna placeras i grav.

* Avskaffad som officiell term 1990.
** I allmänt tal används nu ”begravning” om både begravningsceremonin och gravsättningen.

438
Haraker / SV: Läshjälp i Harakers födelsebok 1713-1774
« skrivet: 2021-03-11, 15:57 »

Fadern Anders är friryttare och bostället Svanåå. Efternamnet vågar jag inte säga något bestämt om.

439
1719
Den 17 Julii Christnades Nillses barn i Henebacken,
kallades Lars, frambars af Hustru Kierstin i Krokgården. Pigfaddrar:
Kiersti och Maria i Brännetomt, [Mans]faddrar: Lars i Brännetomt
Gunnar ibm, dräng Gabriel i Brännetomt.

Daretorp (R) C:1 (1680-1754) Bild 2010 / sid 393 maskinpag., sid 418 handpag.
(AID: v26615a.b2010.s418)

440
Ny / SV: Vem är Brita Bengtsdotter
« skrivet: 2021-03-11, 01:30 »

Brita Bengtsdotter med föräldrar och syskon i Gävle:
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:18h (1871-1875) Bild 344 / Sida 337 (AID: v134848.b344.s337)

441

Texten:

442
Risinge / SV: Dödnotis Emma Charlotta Andersdotter
« skrivet: 2021-03-10, 23:59 »
Nu fattade jag problemet. :)

Riksarkivet har dödboken:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80008435_00016

443

Södertälje Municipality, Södermanland province, Stockholm county, about 35 kilometers southwest of Stockholm, population about 91000.


444
Risinge / SV: Dödnotis Emma Charlotta Andersdotter
« skrivet: 2021-03-10, 23:11 »

Hon dog 1933 i Finspång, från 1932 ett särskilt kyrkobokföringsdistrikt inom Risinge församling.

Risinge, Finspångs kyrkobokföringsdistrikt (E) AIIa:1 (1926-1936) Bild 84 / Sida 1115 (AID: v178479.b84.s1115)

445
Erik Viktor Höök b. June 28, 1891 in Södertälje stadsförsamling. Customs officer. Married Oct 11, 1913 to Maria Karolina Österberg. Two daughters. See the lines 16–19: Södertälje AIIa:26 (1915-1920) p. 90

446
00 - Begravning / SV: lades på kyrkogården
« skrivet: 2021-03-10, 20:42 »

Änkefru Johanna Demarie i Lund dog den 29 september 1742, enligt Drothem C:3 sid 542.

Förhoppningsvis kan någon annan förklara noteringen om hennes gravplats.


447
Edebo / SV: Dödsnotis för Per Andersson 1720-1794
« skrivet: 2021-03-10, 20:15 »

Per Andersson, Bruks Arbetare wid Forsbol

Dödsorsak: Bröstwärk

Ålder: 73 år, 46 veckor


448
Kila / SV: Israel flyttar.
« skrivet: 2021-03-10, 19:30 »

fernebo (Färnebo)

449
Västerfärnebo / SV: HFL AI3 1704-1720
« skrivet: 2021-03-10, 16:20 »
flyttat till Rom(?)fer-
tuna och Listbärga


Listberga (senare stavat Litsberga) i Romfartuna, möjligen.


450
Tolånga / SV: Läshjälp födelsebok Tolånga
« skrivet: 2021-03-10, 15:28 »

Den 24 april (döptes) Pål Nilßons dot-
ter i Näsby, och kallades
Karna, som blef född den 20 hujus.
Bars till Christendom af Hust:
Hanna Ola Håkanßons ibm,
Wittnen Pär Nilßon och Matts
Nilßon ibm.

451
Långlöt / SV: Läshjälp sökes!
« skrivet: 2021-03-10, 02:23 »

1779
Den 26 Junii föddes Inhysesmannen Måns Anderssons och Kierstin Pers
dotters son i Biörkerum, och döptes Da 4a p: Trinit* wid nampn Pehr.
Manfolksf: Per Olofsson i Långlöt  Anders Person i Folkeslunda. Drengen Olof
Person ibm. Drengen Botwid Nillsson i Biörkerum. Q: F: Nills Larsons hustru
Malin Olofs dr i Biörkerum. Måns Nykommens hustru ibm. Pigan Brita
Jons dr i Folkeslunda. Pigan Sissa Olofsdr i Långlöt. Pigan
Lisbeth Daniels dr ibm.

*Dominica 4. post Trinitatis = 4:e söndagen efter trefaldighet, 27/6 1779.

452

Modern:
Cathrina Quick, 23 år.

Faddrarna:
WaktDr. J.B. Edman och dess Hustru
Slagt.Lärling O. Bergström.
Pigan Lovisa Gaufain.

453

Natten klockan 12 emellan d. 24 och 25 (april) afsomnade hammarsmeden, i lifstiden Ärlige nu salige Pär Lunberg wid Nyqwarn,
af håll och styng, begrofs d. 29 do. har stilla och gudeligt lefvat _ 66 år och 19 dygn.

454
Övriga släkter - R / SV: Rehnholm
« skrivet: 2021-03-09, 17:16 »
”Brita Catharina (Carin) Regnstrand (f. Söderbom, antog senare Renholm efter styvfadern) hennes dotter Sophia Olivia Regnstrand föddes 10/8 1832*. Hennes mormor ska då vara Brita Catharina/Cajsa f. Söderbom**  och B C/C Söderboms mor är Brita Lindberg gift med Zacharias Söderbom som fick B C/C Söderbom.
Brita Lindberg dog 11/9/1825.”


* Dottern som föddes 10/8 1832 hette enligt mantalsuppgiften – som jag länkade till ovan – Emilie Charlotta, men har hela fyra dopnamn – Emilie Catharina Charlotta Christina – i födelsenotisen i Storkyrkoförsamlingen CIa1:16 sid 42. Som jag hänvisade till ovan.

** Vems mormor ska Brita Catharina/Cajsa Söderbom vara?

––––––––––

Men om det nu är Sophia Olivia Regnstrand gift Nestius som du söker, så undrar jag var du sett att ”hennes mor heter Britta Catharina (Carin) Rehnholm född 1792”?
Något samband lär det ju finnas men Sophia Olivia finner jag född 22/2
(!) 1828 i Katarina (CIII:6) som oä dotter till 33-åriga pigan Sophia Rundberg. Se också:
Vadstena AI:13 (1837-1840) sid 121
Vadstena AI:15 (1841-1845) sid 110

455
Övriga släkter - R / SV: Rehnholm
« skrivet: 2021-03-09, 14:38 »

Nej, du har läst mycket slarvigt.

Gå igenom min text noggrant och kontrollera alla uppgifter med de böcker jag hänvisar till.
Och blanda inte ihop Brita Catharina/Cajsa f. Söderbom med hennes mor Brita f. Lindberg.

456
Övriga släkter - R / SV: Rehnholm
« skrivet: 2021-03-09, 13:36 »

Änkan Brita Catharina Regnstrands mantalsuppgift för 1845, där hon säger sig vara född 9/8 1792:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4502011089_150dpi.pdf

Dotterns födelseuppgift 10/8 1832 är korrekt, enligt födelsenotisen i Storkyrkoförsamlingen (CIa1:16 sid 42).
Men modern Brita Catharina/Cajsa var – såvitt jag kunnat finna – född 9/8 1789* i Svea livgardes livbataljons församling (C:4 sid 571), dotter till skomakargesällen Zacharias Söderbom ohh Brita Lindberg. Föräldrarna vigda 8/4 1788 i Maria (EI:4 sid 139), lysningen i Riddarholmen.
(*Med reservation för möjligheten att Brita Cajsa f. 9/8 1789 dog i späd ålder och att en syster född samma datum 1792 fick hennes namn. Saken kompliceras ytterligare av att Brita Catharinas dödsnotis (Storkyrkoförsamlingen FIa:7 sid 141), uppger henne född 22/2 1792.)


Fadern Zacharias Söderbom död, 46 år gammal, 28/4 1799 i Kungsholm (FI:2 sid 162).
Skomakargesällsänkan Brita Söderbom f. Lindberg gift 2. med sjömannen Johan Renholm (176(3)–1812), vigsel 18/12 1806 i Hedvig Eleonora (EIa:4 sid 90). Brita Catharina Söderbom antog så småningom styvfaderns efternamn.

Skeppsholm (AB) AI:3 (1800-1812) sid 35
Skeppsholm (AB) AIIa:2 (1800-1812) sid 126
Skeppsholm (AB) AIIa:4 (1814-1825) sidorna 143 och 182

Brita Catharina Renholm och Per Olof Regnstrand vigda 19/9 1829 (Katarina EI:6 sid 139, löpnr 31).
Per Olof Regnstrand död 31/12 1838 – se anteckningarna på högersidan, Vadstena AI:13 sid 42.


Skepparen Johan Renholms änka Brita Lindberg (f. 28/10 1763) gift 3. med sjötimmermannen, senare tjärvräkaren Johan Peter Öberg (1790–1834), vigsel 8/8 1821 i Hedvig Eleonora (EIa:4 sid 445).
Hustru Brita Öberg f. Lindberg död 11/9 1825 i Hedvig Eleonora (FI:6 sid 186).

457
Engelbrekt / SV: Dödbok - svårläst text
« skrivet: 2021-03-09, 11:27 »
Paralysis
agitans
Br. pneum.
(bronkopneumoni)


Bilden är hämtad från SCB-utdraget och texten är alltså en avskrift av dödboken. Förstahandskällan rekommenderas när den är tillgänglig:
Engelbrekt FI:9 sid 130

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00017533_00164
(AID: v330461a.b1690.s130)

458
Målilla / SV: Läshjälp Annika Matsdotter
« skrivet: 2021-03-09, 10:49 »
Efter sitt brott mot sjätte budet var hon inte längre en ärbar änka utan ”ett kvinnfolk”; ett nedsättande epitet använt om kvinnor med utomäktenskapliga förbindelser (och dito barn).

459
Målilla / SV: Läshjälp Annika Matsdotter
« skrivet: 2021-03-08, 22:36 »

Den 14 Junii föddes, och den 20 döptes Annika, förut Änkans, nu Qvinfolkets Kierstin
Persdotters oäkta dotter, med gifta Bonden Matthias Matthisson, i Öst: Årena. Faddr:
Per Jonsson i Spång-torpet*, Socken-Skomak: Johan Nilsson med Hust: Sara Gustafsdr och Brita Månsdr i Årena.

* i Mörlunda?

460
Tävelsås / SV: Tyda Födelsenotis
« skrivet: 2021-03-08, 20:22 »
en abbreviatur
abbreviaturen
;)

461
Tävelsås / SV: Tyda Födelsenotis
« skrivet: 2021-03-08, 18:43 »

462

Anna f. 1740 1/5, döpt 4/5
Hans Erßons och H: Anna Ersdotters i Klåckarnäs
Wittnen: Lars Jönßon och des Hustru ibm.
dr. Erik Mattzon och P. Emma Olsdotter ibm.

463

Anders Skinnfisk

464
Dunder / SV: Knappmakare Stockholm
« skrivet: 2021-03-08, 13:48 »

Knappmakarmästarens namn var Petter Dunder, även stavat Dunner. Gift två gånger, 1. med Maria Magdalena Duschement, 2. med Christina Hoffman. Petter död 21/3 1750 i Nikolai / Storkyrkoförsamlingen.
Bouppteckningen:

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:148 (1750) sid 836
(AID: v222477.b9160.s836)

Dunder i registret till Storkyrkoförsamlingens dödböcker (Stockholms stadsarkiv) :


465
Oderljunga / SV: Per Kjerstensson
« skrivet: 2021-03-08, 12:38 »
Per Kerstinsson Wiberg f. 25/3 1846 i Oderljunga finns tio år senare med hustru och barn i Markaryd. Gift 26/4 1871. Död 19/12 1876.
Markaryd AI:9 (1871-1876) sid 330
Markaryd AI:10 (1871-1876) sid 547

466
Kila / SV: Två ord?
« skrivet: 2021-03-08, 12:06 »

Källan är Kila (U) F:5 (1775-1810) Bild 136 (AID: v72727.b136)

war ofärdig i-
från ungdomen,


467
Adolf Fredrik / SV: Edith Maria Vilhelmina Karlsson
« skrivet: 2021-03-08, 10:53 »

Edit Maria Vilhelmina f. 1887 1/12, döpt 10/12 i Adolf Fredrik.
Tredje barnet till arbetaren Axel Vilhelm Carlsson (f. 25/10 1858 i Skepptuna) ohh Anna Katarina Andersdotter (f. 6/8 1856 i Närtuna), bostadsadress Västmannagatan 60, inflyttade i Adolf Fredrik 6/10 1887.
(Föräldrarnas födelseuppgifter enligt rotemansarkivet.)
Adolf Fredriks födelse- och dopbok CIa:13

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00028281_00389

Se rotemansarkivet – sök endast på födelse 18871201 och kön. Edit Maria Vilhelmina Karlsson  / Carlsson /Brolin har där 9 poster 1893–1926, med föräldrar och syskon, ensam, med man och barn.

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

468
Adolf Fredrik / SV: Edith Maria Vilhelmina Karlsson
« skrivet: 2021-03-07, 23:27 »
Ja, så är det antecknat.

469
Adolf Fredrik / SV: Edith Maria Vilhelmina Karlsson
« skrivet: 2021-03-07, 22:03 »
Förkortningen (F.V.N., tidigare F.W.N.) är vanlig i barnhusets rullor – fattigvårdsnämnden fick ju ofta stå för intagningsavgiften.

470
Okänd församling i Stockholm / SV: Adolf Hesslén
« skrivet: 2021-03-07, 21:41 »
Kryddkramhandlare Johan Adolf Hessler född 29/12 1803 (enligt sina egna mantalsuppgifter), död 2/3 1882 (enligt rotemansarkivet och bouppteckningen).

Sök på namnet Hessler bland mantalsuppgifterna ”1835, 1845, 1860 och 1870”.

https://stadsarkivet.stockholm/hitta-i-arkiven-gamla/i-arkiven-old/mantalsregister/

I rotemansarkivet (2 poster) uppges han född 30/12 1803.

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

Bouppteckningen:

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:680 (1882) Bild 3410 / Sida 122 (AID: v223446.b3410.s122)

471
Asarum / SV: Johan Emil Isaksson, obefintlig
« skrivet: 2021-03-07, 21:29 »
Böcker över obefintliga, Asarum AIII:1 (1895-1967) – långt över sekretessgränsen. Men kopia/utdrag kan beställas från landsarkivet i Lund.

472
Långasjö / SV: Nils Peter Zakrisson född i Långasjö 1823 ?
« skrivet: 2021-03-07, 13:48 »
Man får hålla i minnet att en del församlingar bokförde oä födslar separat. Så är fallet i Långasjö CI:3.

473
Sonen Kurt Gottfrid Högberg f. 5/3 1934 i Engelbrekt, död 27/5 2006 i Katarina (Sveriges dödbok).

474
Hjärtum / SV: Johan Andersson
« skrivet: 2021-03-07, 13:12 »
Hustrun Lotta Olsdotter dog 14/2 1894 i Trollhättan.
Änklingen (som från och med 1884 antecknades med fel födelsedag; 28/2) gifte sig 24/3 1906 med Augusta Nilsson f. 22/5 1869 i Vänersnäs. Skilda 31/8 1910.
Johan Andersson död 17/7 1920 i Trollhättan.


Trollhättan (P) AI:9 (1891-1894) sid 691
Trollhättan (P) AIIaa:5 (1900-1908) sid 219 – se raderna 1, 11 och 12
Trollhättan (P) AIIaa:11 (1908-1917) sid 60
Trollhättan (P) AIIaa:25 (1918-1927) sid 1

Samtliga uppgifter från husförhörslängd/församlingsböcker och ej kontrollerade.

475
Långasjö / SV: Nils Peter Zakrisson född i Långasjö 1823 ?
« skrivet: 2021-03-07, 12:31 »
Du har sett fel. Varken Märta Nilsdotter eller dottersonen flyttade till Älmeboda 1831 – de kom tidigare.
 
Märta Nilsdotter finns i torpet Skogskampen även i närmast föregående längd (och troligen också i tidigare) tillsammans med maken Magnus Torstensson (1777–1830) och två söner. Nils Peter kom 1827 från Långasjö till morföräldrarna.

Älmeboda AI:13 sid 197

Observera att Nils Peter och mormodern är bokförda två gånger på sid 205 i Älmeboda AI:14.

476
Långasjö / SV: Nils Peter Zakrisson född i Långasjö 1823 ?
« skrivet: 2021-03-07, 12:00 »

Nils Peter f. 10/3 1823 i Kallamåla, Långasjö. Oä son till pigan Christina Magnidotter.
Långasjö CI:3 sid 727
Långasjö AI:11 sid 33

477
Asarum / SV: Erik Sigurd Isaksson
« skrivet: 2021-03-07, 11:14 »
PS.
Vigseln 31/12 1942:

Tingsås (G) EI:2 sid 126 (AID: v167477.b1280.s126)

478
Asarum / SV: Erik Sigurd Isaksson
« skrivet: 2021-03-07, 11:03 »

                            kungjort
Äktenskapsbetyg utfärdat  1.11.42 i Asarums kyrka
för äktenskap med Anna Johansson, Kornalycke, Tingsås

479
Ullervad / SV: Lars & Annika Ullervad
« skrivet: 2021-03-07, 09:52 »
Torparen vid Brunsberg:

Lars Räfman   1724: Gielstad*
H: Annika Swensdr  säjer   \
  sig wara 29 åhr född 1759 \ i Liksberg**
dottr Greta   1771 11/12
dr Stina   1776 21/4
dr Brita    1779.  död.
son Petter   1780.

Antecknat till höger
:
[—] från Gielstad 1778 med til-
börlig attest af den 20 Marts 1778
fick attest til Hasle*** 1789 14/?
fick attest och intyg til [—] om
deß förhållande den 17 Sept 178(6).
– – –

*Gällstad (P) eller Hjälstad (R)?
** Leksberg
*** Hassle

480
Unga drängen Mats Matsson ifrån Wattnes och therstädes
födder 1754 av ärliga och Christeliga Föräldrar och Ächta säng.
Fadren Tysk Mats Andersson och Modren hustru Karin Andersdr
i denna byn, hvilka såsom rättsinniga Föräldrar, straxt hafwa
genom dopet befordrat honom till Församlingens och Nådens
delachtighet i Christo, hafwa deßutom vinlagt sig om hans
Ungdoms opfostran i det goda, i synnerhet att han genom
en tillbörlig underwisning fått wäl lära sin Christendom,
hwarutinnan han ärhållit en mycket wacker och hederlig
kundskap och insicht.
Hans lefwerne har varit ett jämt, wackert och sta-
digt wistande uti Föräldrarnes hus, dem han, icke med
deß öfriga syskon, med skyldig wördnad och lydno uti
all tjenst troget tillhanda gått; uti hvilket hederliga Än-
damåhl han ock hela sommaren öfwer warit borto
på sitt HerrArbete* i Stockholm, men effter Guds behag
träffat den olyckan, att han hela den tiden legat ther-
städes illa siuk uti en svår fråßa, som icke kunnat
ställas, utan måste under samma swåra siukdom gif-
wa sig derifrån för 1 Månad sedan, då hans swårigheter
under en så lång och beswärlig resa, än mera till-
togo, så att han på hemfärden icke hant längre än
till Nusnäs byn, hwarest han effter Guds behag skil-
des ifrån werlden sistledne Tisdag den 13 hujus, till Ålders 18 åhr.

* SAOB om herrarbete:

481
Fridlevstad / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2021-03-06, 19:17 »

Dödsorsaken var fulsår = rötsår.

482
Kattala, i Bo socken.

Se Svennevad AI:1 (vari Bo dåvarande kapellförsamling ingår) sid 187.
Kattala på sid 185. Cappelansbohl på sidorna 186 och 187.

Mannen noterad död 1769. Övriga familjen struken utan hänvisning.

483
Mörlunda / SV: Jon Nilsson
« skrivet: 2021-03-05, 18:50 »
Mörlunda (H) C:1 (1694-1729) sid 300

Jan / Jon
Nils Larssons och hustru Karins i Måßebo, född
den 29 Octob: Christnad den 5 Novemb: Witne Swen
i Aby, drängen Gustav i Fagerhult. Hustru Maria
i Snokewijk, pigan Ingred i Måßebo.


484
Söderala / SV: Daniel Persson Maråker
« skrivet: 2021-03-05, 18:26 »
Det står att han flyttar till:
fol. 163
A(nno) D(omini) 34


Se alltså sid 163 i samma längd.


485

Ingen flytt alls för familjen – men tidigare annexförsamlingen Brunn införlivades 1938 med Ulricehamn. Församlingsboken, Ulricehamn AIIa:10, sträcker sig till och med 1975 och finns alltså inte på nätet.

Men se Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning
H1AA:373 (1940) Bild 2010 / Sida 200 (AID: v884931a.b2010.s200)

486
Garpenberg / SV: Garpenberg C:1
« skrivet: 2021-03-05, 14:52 »

Nöjden / Nööden / Nöden finns i ortregister till Garpenbergs AI:1b / AI:2 / AI:4.

487
Maria Magdalena / SV: Anders Gustaf Dahl, f. 19/8 1911
« skrivet: 2021-03-05, 14:24 »
Du får kopiera och klistra in RA-adressen till Södra BB.

Hänvisningen till folkräkningen 1940 gäller AD – här en bild:

488
Maria Magdalena / SV: Anders Gustaf Dahl, f. 19/8 1911
« skrivet: 2021-03-05, 14:16 »
Inget niande, tack! ;) Här är vi ’du’ med varann.

Södra barnbördshuset:

https://sok.riksarkivet.se/digitala-arkiv?Arkivsok=S%C3%B6dra+barnb*&Lan=Stockholms+l%C3%A4n&Arkivtyp=Alla&EndastDigitaliserat=false&page=1&postid=Arkis+90DE8D0B-4E5E-4764-B1D0-A1779FF23112&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab

Anders Gustaf Dahl var änkling vid vigseln 13/11 1949 – se SCB-utdrag ur Brännkyrka vigselbok:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0041743_00363

Första hustrun (vigsel 3/9 1936) var Elsa Theresia Schönning f. 31/8 1908 i Katarina, död 16/8 1948 i Brännkyrka.
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:78 (1940) Bild 2280 / Sida 225 (AID: v884636.b2280.s225
Sveriges dödbok

489
Maria Magdalena / SV: Anders Gustaf Dahl, f. 19/8 1911
« skrivet: 2021-03-05, 13:14 »

Anders Gustaf Dahl föddes och döptes på Södra BB (som låg i Maria församling):
Södra barnbördshuset CI:22 sid 311

Hans efterlevande 1953 finner du i bouppteckningen. Se
https://riksarkivet.se/bouppteckning

490
Allmänt / SV: Saknar morfars far i födelsebok
« skrivet: 2021-03-03, 16:21 »

Har inte sökt Olof Petter i födelsebok men följt honom bakåt:
Väse AI:26a (1856-1860) sidorna 255 och 278
Väse AI:25a (1851-1855) sid 275 – se noteringar om bl a modern på högersidan.
Väse AI:24a (1846-1850) sid 278

Modern Maria Svensdotter f. 1819, död 17/12 1848:
Hammarö F:1 (1823-1860) sid 315
Hammarö AI:12 (1846-1850) sid 310
Hammarö AI:11 (1842-1845) sid 47 – här med de oä barnen.

491
            . . . dock intet längre
stedze* legat wid sängen . . .


* = städse – oavbrutet, ständigt, alltid


492
Släktnamn / SV: Fam. Bjalin i Göteborg
« skrivet: 2021-03-01, 11:50 »
Familjen:
Joseph Bialegorsky f. 8 maj 1840 i Ryska Polen. Handlande, rysk medborgare, död 12 mars 1916 i Göteborg.
Lina Schapera f. 3 mars 1856 i Ryska Polen. Hustru, rysk medborgare, död 23 september 1898 i Göteborg.
Moses Sandel Bialegorsky f. 22 juli 1876 i Göteborg. Son, svensk medborgare 1897, inskrevs 1898 i Mosaiska församlingen i Göteborg.
Ester Maria Bialegorsky f. 7 mars 1878 i Göteborg. Dotter, utskrevs till Amerika 9 februari 1900.
Isak Martin Bialegorsky f. 14 september 1882 i Göteborg. Son, typograf, utskrevs till Amerika 9 februari 1900.


Göteborgs Oscar Fredrik AIIa:1 (1894-1899) sid 347
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00054131_00350

Göteborgs Oscar Fredrik AIIa:9 (1899-1907) sid 946
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00054139_00149

Haga församling (i Göteborg) AIIa:29 (1908-1934) sid 260
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00070204_00064

493
Roasjö / SV: Läshjälp igen. Ellika Larsdotters bouppteckning
« skrivet: 2021-03-01, 10:33 »

År 1815 den 14 Januarii På Begäran af
Underteknade anstältes Bouptekning
Efter aflidna änkan Ellika LarsDoter på
Roasjöstom, som genom döden afgåt den 9
December förledit år, ägendomen upgaf(s)
som under förmäles Nemligen:

494
Så du är helt säker på att Anna Beata inte finns i någon av inflyttningslängderna 1866?

495

Det finns två Östra Ryd, ett i Stockholms och ett i Östergötlands län.
Båda har inflyttningslängd för aktuell tid. Finns hon inte där?

496
Roasjö / SV: Behöver läshjälp!
« skrivet: 2021-02-28, 14:09 »
År 1804 den 15 Junii Blefvo Undertecknade
kallade utaf Enckan Ellika LarsDoter oppå
Roasjöstom till at upteckna och werdera
den qvarlåtenskap som befans efter des aflidne man
Sven Pehrson, som med döden afgått den 8de
sistlidne Maii, Och efter sig  lämnatt 8 Barn
Sonen Lars möndig. Sonen Peter 18 år.
Sonen Johannes 16. Sonen Anders 10 år.
Doteren Brita 23 år. Doteren Anna 21. Doteren
Christina 13 Och Doteren Stina 8 år gamla.
till förmöndare för desse Omöndige, å-
tog sig den dödes närmaste frände Peter
Johansson i Pecke*, samt den aflidnes gårdboe**
Johannes Nillson; Egendommen upgafs
af Enckan som följer Nemligen:

* = Picke i moderförsamlingen Sexdrega
** = granne

497
Värnplikt / SV: En Värnpliktig
« skrivet: 2021-02-28, 13:34 »

498
Cath. 28/10 61 (Katarina församling 28/10 1861)

499
Skärv / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-02-27, 23:46 »

Har genom utslag den 26/6 1925 dömts att för 4e resan stöld hållas till
straffarbete i 1 år, 6 månader ävensom till påföljd enligt 2 kap 19§ strafflagen*, intilldess
3 år förflutit från frigivning enligt Askims med flera häradsrätts den 26/6 25 dom.

* https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanfrejd

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/frigivna-straffarbetsfangar?Efternamn=Jensen&Fodd=1895&Fodelseort_lan=0&AvanceradSok=False&page=1&postid=Fange_7112&tab=post#tab

500
Nöbbele / SV: Vad står det om Anders Friberg
« skrivet: 2021-02-26, 23:21 »
De två översta anteckningarna är likalydande:
Med attest från Götheborg d: 16 Oct. 1783.


Sidor: [1] 2 3 ... 39