ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Maud Svensson

Sidor: [1] 2 3 ... 38
1
Tunnbindargesällen Jacob Berggren och Sofia Björkman vigdes den 27 september 1800 i Adolf Fredrik, Stockholm.
Adolf Fredrik EI:1 sid 590

Enligt både lysningshandlingarna och Norrtälje AI:5 sid 157 var Jacob född i Valö.
Adolf Fredrik HVb:10 sid 97–100
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0053891_00097

2
derstädes (därstädes, samma ställe som brudgummen)

3

1773
Juni 31
Hammarsmeden Mäster     Osgren från Orrefors
Qwinfolket Caisa     dotter från Tikaskruf

4
Bottnaryd / SV: Bottnaryd C I:1 (1711-1757) s. 51
« skrivet: 2021-01-17, 19:16 »
Den 26: Octobr begrofz
Swen Håkonßon från Sör-
gården Beet*, som sin lef-
nadz tijd ährligt (och) wäll upfylte
med thet han war 70 åhr gammal.

* Bet Södergård med senare stavning.

5
Hed / SV: Hed (U) F2 (1758-1788) Bild 52
« skrivet: 2021-01-17, 18:47 »
Välkommen till forumet, Stig!

Året var 1767.


Febr. 1 Begrofs Hammarsmedens Eric Jacobisons
Hustru Lisa Israelsdotter ifrån Sönnansiötorp.
Födder åhr 1716 uti Pettersborg och döpter.
Fadren war soldaten Israel Fahlgren och mo-
dren Catharina Persdotter.
Enfaldeligen underwister i sin Christendom.
wistades hemma til deß at hon fylt 19 åhr, då
hon gaf sig i tienst hos hederligit folk i Fahlun
och kom derifrån åhr 1742. Tiente sedan på
Nyhammar 1 åhr. Ingick åhr 1743 d: 17:
Apr. ägta förbund med förnämbde Eric
Jacobsson, aflat tilsammans 1: son och 1: dot-
ter som bägge lefwa. Deß algemenna lefwer-
ne är bekant för stilla och gudfrucktigt. Hwa-
rit bräcklig i flere åhr men legat til sängz
sedan Helge Mäßtiden af Moderplågor och an-
dra tilstötande bräckligheter; dem hon med
tålamod och gudelig förnöjelse utstått.
Lät den 11: Januari bespisa sig med Herrans Heliga
nattward, och beredde sig til en salig hädanfärd,
som henne wederfors den 22: derpå följande, sedan hon
lefwat 51: åhr.

6
Faddrarna Hans Carlsson ohh Lisbet Abrahamsdotter i Bön i dåvarande annexförsamlingen Brålanda:
Brålanda (P) AI:5 (1804-1807) sid 2 (AID: v3810.b6.s2)

7
1803
Juli Månad
Född 20, döpt 24
Anna
Föräldrar:
Nils Abrahamsson ohh Gundla Börjesdotter i Snixås*
Faddrar:
Hans Carlsson i Bön
Lars Börjesson i Seleringen
H. Lisbeth i Bön
pig. Kjersti i Snixås


Familjen i hfl:
Frändefors (P) AI:3 (1802-1807) sid 105 (AID: v3942.b57.s105)

*Senare stavning Snigås

8
Västerås-Barkarö / SV: Per Bark
« skrivet: 2021-01-17, 10:01 »

Föräldrarna är enligt födelsenotisen soldaten Johan Bark ohh Maria Andersdotter från Wäderqvarn.

Familjen i hfl:

Västerås-Barkarö (U) AI:5 (1797-1807) sid 60 (AID: v74895.b67.s60)

Där ser du ytterligare två exempel på namnvarianter: faderns förnamn skrivs Jan, moderns Maja.

9
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Skott mot hjärtat
« skrivet: 2021-01-16, 18:00 »
Afhändt sig lifvet
genom ett pistolskott
riktadt mot hjer-
tat

Död i Säter församling af
Skaraborgs län

Jordfästad i stillhet å Säter kyr-
kogård enligt attest 11/5 186
?


Ja, här framgår klart att han begått självmord (avhänt sig livet).
Vilket skett med ett skott från en pistol – ett vapen som utan svårighet kunde riktas mot det egna hjärtat.

Jordfäst ”i stillhet” – utan klockringning och utan begravningsakt i kyrkan. Men på 1860-talet började man tillåta självmördare att åtminstone begravas på kyrkogård.

Nästa gång: Lägg in eventuell bild direkt i Anbytarforum – det finns ingen anledning att ta omvägen över FB. Men allra bäst är att lämna en tydlig källhänvisning.


11
Introducerad adel - T / SV: Tigerström von
« skrivet: 2021-01-16, 14:33 »

Margareta Magdalena Lyth var född 1781 den 29 april och döpt den 2 maj.
Visby stadsförsamling (I) CI:7 sid 79 (AID: v62102.b780.s79)

12
Introducerad adel - T / SV: Tigerström von
« skrivet: 2021-01-16, 13:27 »
Död 3/1 1865 på Drottninghuset:
Jakob och Johannes (A, AB) FIa:5 sid 230 (AID: v86437.b240.s230)

13
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Skott mot hjärtat
« skrivet: 2021-01-16, 12:48 »

Döds- och begravningsnotisen i församlingens död- och begravningsbok, det är vad jag menar. Och förmodligen du också.

Har du något emot att uppge din källa? Det är svårt att ge ett relevant svar om man inte med egna ögon fått se vad som sägs i den . . .


14
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Skott mot hjärtat
« skrivet: 2021-01-16, 11:53 »
Din källa?
Av dödsnotisen lär framgå om det var självmord, vådaskott (eget eller annans) eller dråp/mord. Anteckningar bör finnas om bland annat rättsmedicinsk undersökning och beslut gällande begravning.

15
Personen i fråga hittas i Arkiv Digitals Sveriges befolkning 1940*: ogift, diplomingenjör, vid ASEA i Västerås. Ej funnen 1950, 1960 etc.

* = SCB-utdrag ur församlingsbok 31/12 1940

16
Den församlingsboken sträcker sig fram till början av 1960-talet och omfattas alltså av den 70-åriga sekretessen. Kontakta landsarkivet i Uppsala för utdrag/kopia.

17

Snabbaste vägen till bouppteckningsregistren:
 • Öppna Domstolsarkiv.
 • Klicka där pilen visar.

18
Dagsberg / SV: Dagsberg AI:11 s 478
« skrivet: 2021-01-16, 09:11 »
Observera att det var pigan Charlotta Andersson (närmast ovanför Maria Catharina Petersson) som haft oä barn och gifte sig med Nils Nilsson.

Om den senare pigan är antecknat:

M. C. Petersson icke väl vits-
ordad af sin sednaste Husbonde
här
[svårläst namn], ur hvars
tjenst hon rymt, men har mig
veterligen icke varit tilltalad
för oärlighet, utan äfven af honom
tillförene väl vitsordats.


Hon inflyttade från Styrstad i november 1848 och utflyttade till Söderköping i oktober 1849.

19
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Vad kan det här betyda?
« skrivet: 2021-01-16, 08:24 »

Ett av förslagen du fått på FB är rätt:
Tärande

20
Forserum / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-01-15, 22:41 »

Du hänvisar till fel födelsebok.

Född den 27 mars 1717
Kirstin Bengdtzd: i Siöestorp Bohlet.
Fad: Bengdt Månßon. Mod: H: Maria
Jonasd:

Forserum (F) CI:1 (1688-1739) Bild 79 / Sida 151 (AID: v33716.b79.s151)

Familjen i hfl:
Forserum (F) AI:1 (1717-1723) Bild 42 / Sida 36 (AID: v19834.b42.s36)

21
Hackvad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-01-15, 21:24 »
til wilsta N.N. 87 Mi

Se Hackvad (T) AI:1 (1768-1794) AD-bild 192 / sid 61 (sista hfl i volymen).

Kjerstin Benctsdotter f. 1758, gift med bonden Nils Nilsson, död i augusti 1792, änklingen omgift med Ingeborg Andersdotter 1794.


22
Hackvad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-01-15, 19:51 »

Pig. Kierstin Benctsd.

23
Han finns i rotemansarkivet, 3 poster. Inflyttad i Hedvig Eleonora 10/1 1887 från Västra Ed, överförd till ”Bilagan” (över obefintliga) 1893.

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

Sök endast på födelsedatum och kön!

24

. . . siuknade Torsdagen
der på der på uti en svår barnsnöd. hvar utinnan hon plåga-
des litet på 3die veckan, då hon änteligen framfödde ett dödt
flicke barn, plågades sedan ther efter uti 8 dagar, och under denna
sin siukdom har hon med gudeliga psalmers läsande sig till en salig
hädanfärd sig väl och Christeligt beredt. Läsande på slutet om mån-
dags afton denna vers. Eija gud gi[–] etc. afled sedan dagen therpå . . .

25
Vittinge / SV: Db C:2 1718-1734 sid. 100
« skrivet: 2021-01-15, 15:12 »

. . . Karin Jacobs dotter född i Jarls-
Åhsa* Laggarebo


*Järlåsa, gissningsvis.

Laggarebo finns på flera håll i landet, bland annat i Järlåsa.

26
Barnarp / SV: Läshjälp Jöns Persson
« skrivet: 2021-01-14, 21:48 »
Jöns döptes den 26 december – vilken dag han föddes framgår inte.

28

Dömd 1857 för Lägersmål till undergående
af hemlig skrift före nattvardens begående
hvilken skrift han numera undergått.


29
Bromma / SV: Läshjälp Födelsebok Bromma (M) CI:2 (1770-1791)
« skrivet: 2021-01-14, 19:45 »
Titeln är sockenskomakare i båda källorna. Både versala och gemena s kunde skrivas på flera olika sätt.

I dödsnotisen är s och k så tätt hopskrivna att Rosendahl kan tros vara sockenkomakare.
:) Observera o:et efter k och det enda m:et.

30
Bjurbäck / SV: Bjurbäck hfl A I:1 (1784-1811) s. 149
« skrivet: 2021-01-14, 14:22 »
Flategjerdet i moderförsamlingen Bottnaryd.
Bottnaryd (F, P, R) AI:4 (1809-1821) sid 92

31
Benestad / SV: Olof Persson begravd 1706 -06-20 i Benestad
« skrivet: 2021-01-14, 11:21 »
Onsdagen den 20 junii jorda-
des gamla Olof Pehrßon af
Steenby; som Ao 1626 wid
Lars messo tijden war född
ibidem. Faderen Pehr Torckelsson
Moderen, Moderen(!) Kirstina
Pehrs dotter, Baptizatis, etc:
Läst i och utom Book, [–]
Barna-Lärdom, hemma till
sitt ålders 27. åhr, fick Pijgan
Marna Hans dtr ibidem, lef-
wat samman 32 åhr, wälsig-
nat med 4 söner och 4 döttrar
deraf 1 dotter allenast död de
öfriga alla nu lefwande. En-
ke-Man 1½ åhr fick [–] Doro-
thea Lars dt. Enckian /: Vide p. 161 :/
hade henne 19½ åhr, utan lijfsarf-
wingar. Warit siuklig några åhrs
tijdh då och då, men continuerat
wid sängen sedan sidstlednedt
Pauli tijder. Emidler tijdh berätt
och aldra sidst den 5 junii. Dödde
Onsdags effterm. den 13. dito.
War 80 åhr minder 9 wekor
gammal.

32
Åtvid / SV: Dop 1760 - var föddes Annica?
« skrivet: 2021-01-14, 10:37 »

Familjen bodde i torpet Snattra, senare stavning Snatra.

33

Välkommen till forumet, Andreas!

Förstahandskällan (originalboken) är alltid att föredra framför SCB-utdraget:

Ölme FI:6 sid 90
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00036088_00094

Här kan jag under Dödsorsak tyda åtminstone första raden:
Scleros enplaques, som är ett annat namn på multipel skleros (MS).

Dödsorten var Molkom, Backa vårdhem för kroniskt sjuka.


34
Hedvig Eleonora / SV: Odöpt flicka
« skrivet: 2021-01-14, 10:00 »
Födelsen anmäldes till barnavårdsnämnden i Stockholm. Kontakta Stockholms stadsarkiv och be om kopia av barnavårdsmannaakten.

35
1689
D. 15 Iunii (begrovs) M. Olai Langelii Amma Chi(r)stin Jönsdotter.


36

1670 Junius
dhen 12 begroofs Hr Befallningz Mansens Welbetrod Jöns Ander-
sons k. Hustru, Hustru Anna Anders dåtter.


37
Hällestad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-01-13, 22:32 »
Det står att hon kommit från Westerlösa 31.
In- och utflyttningslängd 1802–1831 finns i Västerlösa AI:4 sid 384–460 (om du nu inte redan sökt henne där).


38
Stenberg / Steenberg / SV: Stenberg / Steenberg
« skrivet: 2021-01-13, 21:49 »
7 186 personer (folkbokförda i Sverige 31/12 2019) har Stenberg som efternamn, enligt SCB:s Namnsök:
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok/

Stenberg är ett så kallat naturnamn – läs mer här:
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/De-naturliga-efternamnen/

39
Allmänt / SV: Gabriel Jacobsson från Färgaryd/Läshjälp
« skrivet: 2021-01-13, 21:25 »
Den 23 Maji föddes ock christnades den 31 ejusdem
Gabriel
i S. Bäckshed
Föräldrar:
Jakob Jönßon
Ingierd Gudmundzdotter
Vittnen:
Per Swenßon i N. Bäckshed
Lars Janßon ibm
Nils Perßon i Kråkshult
H. Kirstin Jönsdot. i S. Gaßliunga*
Pig. Elin Bengtzdot. i Ekenäs
Pig. Ingierd Bengtzdot. i L. Häßlehult
Pig. Brita Knutzdot. i L. Ferjaryd.

* Gassljunga i moderförsamlingen Långaryd.

40
2:
Caut:* Banco Waktmästaren

*cautionist, borgensman

41
Ljungby / SV: Far och son Larsson o Johansson, Backagård
« skrivet: 2021-01-13, 15:51 »
Båda dog av lunginflammation.
(Sonen var född 1860.)

Ljungby (N) FI:1 sidorna 42 och 43

42
Ramsberg / SV: Anders Andersson i Löa
« skrivet: 2021-01-13, 15:39 »

Död den 30 mars 1737
B: och N: mannen* And: And: if: w: Löa,
född i Waßleh:** i Lindes Sochen. gift med
hust: Christina Erichs d: if: w: Löa, som
hoo*** födde 12 barn _ _ _ _ 72 å: 44 w:

* bonden och nämndemannen
** Wasslehyttan (Vasselhyttan)
*** (med ett streck över o:na) förkortning av ’honom’

–––––––––

Död den 14 mars 1737
B: Joh: And: if: wäst: Löa, ib:* född; thes H:
Catarina And: d: födde hoo under 15 åhrs
äktenskap 3 barn. Dog den 14 Martii _ _ 39 å:

* ibidem; på samma plats

44
Dotterns namn är Brita och familjen bor i Släsbohl (senare stavning Slättsbol).

45

. . . sedan Kyrkowaktare
20 år med en beskedlig-
het, och tyst saktmodig
och gudfruktig i sitt
uppförande


46
Järnbäraren Johan Erik Fastén med hustru och son uttog flyttbetyg till Norra Amerika 22/9 1864.
Maria Magdalena (A, AB) BIIa:7 (1863-1864) Bild 42 (AID: v88198.b42)

47
Fellingsbro / SV: Abraham Brosell 1806-1902
« skrivet: 2021-01-12, 16:10 »
Abraham Brosell, mästersven vid Ramsbergs Bruk, och Maja Cajsa Jansdotter vigda 22/6 1834 i Ramsberg. Dottern Sofia Carolina född där 25/1 1836.

Abraham Brosell kom till Ramsberg från Linde 1832, enligt
Ramsberg (T) AI:15a (1828-1837) sid 246 (AID: v52192.b254.s246)

Har du försökt hitta honom i Lindesberg? Utflyttningslängder finns.


48
Stockholms stadsarkiv / SV: Dödsorsak 1951 ?
« skrivet: 2021-01-11, 21:39 »
Sophiahemmets marknads- och kommunikationschef ska inte kontaktas med frågor om patienters dödsorsak. :D

Om du har bråttom: vänd dig till Stockholms stadsarkiv och be om kopia ur Enskede dödbok. Mindre bråttom: avvakta till nästa årsskifte.


49
Stockholms stadsarkiv / SV: Dödsorsak 1951 ?
« skrivet: 2021-01-11, 21:17 »
Kontakta det lands-/stadsarkiv som förvarar kyrkoarkivet åt den församling där din mormor var skriven vid sin död. Eftersom det återstår ett år av den 70-åriga sekretessen gör arkivpersonal en prövning av om önskade uppgifter kan lämnas ut, och det kan de i de allra flesta fall.

Vid nästa årsskifte lyfts sekretessen från 1951 års folkbokföring och då lägger Riksarkivet ut åtminstone SCB-utdragen ur födelse-, vigsel- och dödböckerna.

50
Förkortningar / SV: Förkortning för straff/dom
« skrivet: 2021-01-11, 20:29 »
Det står att Selander intogs på anstalten 9/7 1927.
1877 är inte ett årtal här utan verkar vara ett löp-/fångnummer.

Stockholms stads rannsakningsfängelses (SRF) kyrkoarkiv (A, AB) A:23 (1921-1934) Bild 3820 / Sida 318 (AID: v273889.b3820.s318)

51
Gävle (Heliga Trefaldighet) / SV: Eric Jansson
« skrivet: 2021-01-11, 18:13 »
Ingen Eric Jansson f. 1805 funnen i personregistren till Gävle husförhörslängder 1795–1825 och 1826–1855. Kanske skaffade han sig ett släktnamn på vägen till Gävle?

52
Tävelsås / SV: Drängen johan Nilsson 1772 i Tävelsås
« skrivet: 2021-01-11, 17:53 »
Se Stiern-
vik.

53
Bromma / SV: Födelsebok 1721-1752 C:1 Bromma sid 66 av 100
« skrivet: 2021-01-11, 14:46 »
Jan Hansson var bonde i Eneby.

Någon tidigare husförhörslängd än den första (AI:1) finns inte.

54

Nov: 11: Cop: himma i Hr Petter Lindals Huus

55
Hammenhög / SV: Maj månad
« skrivet: 2021-01-11, 13:31 »
                       Maj Månad (1798)
Den 14 Afsomnade tiänste-drängen Ola Jönson
af Bröstsiuka, och begrofs den 17, sedan han lef-
wat 24 år, då begrofs ock den dödes dödfödda
barn.

56
Hinneryd / SV: Ingjer Johansdotter i Flahult
« skrivet: 2021-01-11, 13:21 »

Enkan Hustru Ingier Johansdotter ifrån Flahult, som i 6 åhr långt*
varit plågad af en svår klåda, hvilken efter 8 dagars inslående**
til lifwet ändade hennes lif den 16 kl 5 om aftonen. 77 åhr 4 månadr gammal.

* Om man tar bort i:et blir det bättre svenska.

** Se under II. 3) a) :

https://www.saob.se/artikel/?seek=insl%C3%A5

57
Älskat Guds ord
och hållit sig der-
wid, så ofta till
fälle dertill gifits.


58
Bråck / SV: Bråk i Flahult
« skrivet: 2021-01-11, 12:40 »
wäl förfaren att läka benbråk
– det vill säga benbrott:

https://www.saob.se/artikel/?unik=B_1123-0013.nSb6&pz=3#U_B1123_27384

59
Köpinge / SV: Anders Trulsson föds 1761 men vilket datum?
« skrivet: 2021-01-11, 11:32 »
Anders föddes Måndags afton, kl: 9 wid paß. Han frambars till dopet Dom: Oculi, söndagen den 22 februari.

Alltså född måndagen den 16 februari 1761.


60
Fadern Johan Askelöf dog 19/12 1762, 48 år gammal:
Karlshamn (K) CI:2 (1724-1767) sid 355

Enligt bouppteckningen fanns släkt i Växjö som fick kallelse till förrättningen men ”har dock icke någon sig infunnit, utan Barnens farbroder Herr Nills Askelöf afgifwit sit skrifteliga swar . . . at han hwarken kan komma till Boupteckningen eller åtaga sig något förmynderskap”.
Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:48 (1763) sid 189

Handelsmannen i Växjö Nils Askelöf hade två döttrar, Helena och Anna Maria, enligt bou 1765:

Växjö rådhusrätt och magistrat (G) FIIIa:1 (1725-1769) Bild 1126 / sid 1125
 
Ännu en bror fanns i Växjö: Daniel Askelöf, rådman och handelsman. En av hans två efterlämnade döttrar var Christina Catharina, gift med handelsmannen Eric Lengqvist, enligt bou 1761:
Växjö rådhusrätt och magistrat (G) FIIIa:1 (1725-1769) sid 928

61
En kandidat:
Petter f. 1746 4/3, döpt 7/3, i Karlshamn, son till handelsmannen Johan Aschelöf ohh Elisabeth Lindahl. Bland faddrarna en jungfru Anna Maria Aschelöf.

Karlshamn (K) CI:2 (1724-1767) sid 87

Petter hade en bror med det ovanliga namnet Fullmo f. 1749 5/8, döpt 8/8, i Karlshamn (samma volym sid 104).


62
Hackvad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-01-11, 01:07 »

Nils Ersson flyttade 1811 till Egelsta i moderförsamlingen Edsberg och blev dräng där hos LH:s änka. Därifrån till Tjugesta i Hackvad, oklart exakt när.
Edsberg (T) AI:5 (1809-1818) del I, sid 55

63
Hällefors / SV: Hällefors (T) F:1 (1737-1772) Bild 31
« skrivet: 2021-01-10, 23:43 »
Har inte ändrat din stavning utan endast rättat dina få feltolkningar. Göran Matssons födelseort och socknen där julkalaset hölls är båda, rätt tolkade eller inte, obekanta för mig.

Jan 10
Begrofz Göran Matsson ifrån Löfåsen, hken war
född i Silliken den 21 Febr 1679. Fadren war ähr
lige man Matz Matsson. Modren gudfrugtig Karin
Matzdotter. När han war 38 åhr gammal kom
han i ägtenskap med sin nu i sorgen qwarlemnade
K Hustru Lena Pehrsdotter ifrån Löfåsen, med
hken han sammanlefvat uti 24 åhr och under den
tiden
med henne aflat 15 stycken barn; af hka
allenast 2 söner och 1 dotter lefwer. Siuk har
han intet warit, utan då han fölgde sin son näst
för Juhlhälgen til Elfvara Sokn uti Juhlgäst
bod*, blef han der af en hastig siukdom död, den
25 Dec 1741. Sedan han lefvat 62 åhr.

* julgästabud, julkalas

64
Utan förkortningar:

Absolverad den 28/4 1872 efter andra
gången lönskaläge.
                        Absolverad 3/2 1873.


65
Läshjälp / SV: Behöver hjälp läsa födsel
« skrivet: 2021-01-09, 21:40 »
Perukmakaren + dopvittnet Maja Brita hette – som jag skrev – Wennerberg. Inte Wetterberg.

66
Knut Antonius (Björk) f. 1875 och Oskar Melcher/Welcher (Söderberg) f. 1876 anges födda vid Regeringsgatan 68 och i båda fallen var barnmorskan Fru Holmgren. Har du kontrollerat om hon var bosatt på adressen?
Jakob och Johannes (A, AB) CIa:25 (1870-1876) Bild 318 / Sida 700 (AID: v86378a.b318.s700)
Jakob och Johannes (A, AB) CIa:26 (1876-1881) Bild 77 / Sida 50 (AID: v86379.b77.s50)

Att beakta: Knut Antonius mor var 33 år vid hans födelse 22/5 1875. Oskar Melcher föddes drygt 1,5 år senare och hans mor var då 32 år.

Mathilda Albertina Björks bouppteckning:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:744 (1895) Bild 1070 / Sida 452 (AID: v223510.b1070.s452)

67
Läshjälp / SV: Behöver hjälp läsa födsel
« skrivet: 2021-01-09, 18:36 »
Varken fadern eller moderns boställe nämns.

Faddrar: Madame Björsell, Mad. Maija
Br. Wennerberg, PeruqoM.* Wennerberg,
Sadelm. Olof Hallberg.


*perukmakare

68
Hjorted / SV: Måns Eriksson 4/10 1750 Hjorted
« skrivet: 2021-01-09, 15:55 »

Måns Ersson var varvstimmerman i Västervik och dog där den 19 december 1781.
Västervik C:5 sid 644

Bouppteckning förrättades den 29 mars 1782 men registrerades inte förrän 1798:
Tjust häradsrätt FIIIa:26 (1798) sid 477

69
Malmbäck / SV: Ingierg Torstendotter
« skrivet: 2021-01-09, 02:37 »

Inga upplysningar om föräldrarna förutom att fadern hette Torsten:

Ingierd Torstensd i S. Graf döpt den 2 April döpt den 7 dito
Faddrar: Hanß i N. Graaf, Erick och Daniel i Bootarp Hustro
Märit i Packebo Kirstin och Ingier i Söndra

70
Trosa landsförsamling / SV: Hjälp mig med texten trosa Paris.
« skrivet: 2021-01-09, 02:09 »
Jan Fredr. Skröder född i april 1761 i Stockholm, kom från Morko (Mörkö) 1795.

Trosa landsförsamling AI:3 (1799-1807) sid 40
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0007912_00053

71
Bergsjö / SV: Anders Danielsson Forslin
« skrivet: 2021-01-09, 01:56 »

17. häktad \ och dömd / för \ 1a resan /
      stöld med 3 månaders fängelse i Cell.
      d. 29/11 1857.

72

. . . egen pijga, dän han något förr uth
har besåfuit, ifrån Suartbyn; därförr . . .

73
Bäreberg / SV: Läshjälp Bäreberg AI:1 s.110
« skrivet: 2021-01-07, 16:53 »

Rasmusbo, i Främmestad.

74
Träne / SV: Nils Andersson dop 1726-04-17 i Träne
« skrivet: 2021-01-07, 14:53 »
Lördagen den 17 Ap. läth Anders Nielss.
i Örmatofta christna sin Son nom Niels.

75

. . . och Ingar, styf söner Per och
Sven, och som däse myndige barn, får
Intet här att arfva, för än des Efter
lemnade Encka blifva död, och som de
hafva giort testamente dem emellan då de
lefde till sammans, som till bevis med
fölger, värderings män, härtill är hem-
mans åboen Per Persson och Anders Mårtenson
i Örmatofta.


76
Roma / SV: Anna Catharina Myrdahl
« skrivet: 2021-01-07, 12:09 »
I vigselnotisen 30/12 1788 benämns Hindrich Gröndahls brud piga, det vill säga (tidigare) ogift kvinna.
Roma (I) AI:1 (1723-1771) sid 166

77
Äldre ord L - Ö / SV: vad betyder ottra
« skrivet: 2021-01-07, 00:41 »
Tror nog att ”han dog i ottan”.

Håller du inte med om det måste jag be om en bild på ett större stycke av texten, inte bara ordet. När skrevs brevet, av vem och varifrån?


78

Föräldrar: enl. uppgift Stenarb. Johan Andersen Jensen från Hammar* i Norge och ogifta
Johanna Matts(?)dotter, norska numera gift med Per Persson Loos i Slandrom
och Frösö församling. Då Johan Martin Andersson åtföljt modern, som icke anmält
dennes födelse – har han tills dato varit odöpt, icke konfirmerad och icke heller

upptagen i församlingsboken. [———.] Frejden och äktenskapsledigheten är
fulltygad tills dato då han har efter deß konfirmation

(och) begåendet af H. H. Nattvard blifvit här kyrkoskrifven.
Östersund den 13 maj 1895.  J. Alfr. Edström
Se lysningsboken 1895.

_____

** Hamar?

79
Swedish language / SV: Help translating cause of death
« skrivet: 2021-01-06, 18:27 »
Fraktura (fractura) comminuta cranii

comminuted fracture of the skull; chrushed skull


80
Skinnskatteberg / SV: Per Andersson och Clara Jacobsdotter
« skrivet: 2021-01-06, 17:44 »
i Främshyttan

81
Stora Malm / SV: Soldaten Lundgren med sonen Olof
« skrivet: 2021-01-06, 17:39 »
Jaså, är det ändå intressant?

Stenta Solda-
testufwa


Från Centrala soldatregistret
(http://soldat.elektronikhuset.it/search.sv.aspx) :

LUND Nils
Släktnamn: Persson
Född: 1689
Död: -
Antagen: 1719
Avsked: 1733
Aktnummer: SR-00-0015-1719
Regemente: Södermanlands regemente
Rote: Stenta
Kompani: LIF-KOMPANIET
Socken: STORA MALM
Torpnummer: SR-00-0015

82
Gärdhem / SV: Vart tar de vägen? AI:8 s.512
« skrivet: 2021-01-06, 15:18 »

De bor kvar men överförs till Nya Längden sid 25:
Trollhättan AI:1 (1863-1868) sid 25

Vidare:
Trollhättan AI:2 (1868-1876) sid 33
Trollhättan AI:3 (1877-1884) sid 43

83
Hinneryd / SV: Tyda dödsruna Johan Larsson (Abt 1685-1767)
« skrivet: 2021-01-05, 17:20 »
Välkommen till forumet, Victor!

1767
Julius 5
Johan Larsson ifrån Gonghult Södregård född i Malma-
ryd och Nöttja Sochn år      . Ingick ächtenskap med salig
Kyrckoherdens uti Hinneryd Mag: Nic: Bolmeri dotter
den 25 Maji 1713, hken* han nu i Enckostånd efter sig läm-
nat, jämte 3 barn, af hwilka älsta sonen [--] Nicolaus
Bolmeer 53 år gammal nu lefwer och är berömmelig Com-
minister uti Kiärda och Hånger, hwars äldre son herr
Magnus Bolmeer med mycken heder vid Lundiska Uni-
versitetet frequenterar och yngre sonen herr Johan
Bolmeer är färdig at i nästa hyß** sig dit förfoga.
Afled efter en christeligen anstäld vandel och gudelig be-
redelse den 28 Jun: sistlidne af ålderdoms bräcklighet, nå-
got öfwer 80 år gammal.

* hvilken
** kast, språng


84
Stora Malm / SV: Soldaten Lundgren med sonen Olof
« skrivet: 2021-01-05, 15:10 »

Fader till Olof f. 1/9 1732 var soldaten Nils Lund. Inte Lundgren.

85
Litslena / SV: Läshjälp, prästens eftermäle?
« skrivet: 2021-01-04, 13:17 »

1746
Den 26 Jan. begrofs Lars Olßons svärmoder i Tible hustru
Margareta Anders dotter. Födder i Simtuna Sogn
och Sunnanwad år 1674. Fadren Bonden Anders
Tomßon och modren Brita Bengts dotter. Hemma
hos far och mor til des hon war 26 år gifte
sig då med sin salig man Johan Erson warit
änka 31 år. Haft en son och 2 döttrar.
Lefwat uti 72 åhr en gudfruchtig gumma, kun-
de väl sin Christendom. Dog den 12 januari.

86

Fadren Anders Olsson och Modren Ingeborg Ersdr i benämde
By, hka* straxt hafwa såsom Christeliga Föräldrar, befordrat hen-
ne genom det H. dopet till Församlingens gemenskap och Nådens
delaktighet i Csto**, och yttermera använt sin Christeliga
plicht och skyldighet  på hennes tillbörliga opfostran och under-
wisning i det goda, särdeles att hon ifrån första barna
åren fått lära sin Christendom, hwarutinnan hon ägt
en wacker och tillförlåtelig*** kundskap.

. . . qwarlefwande Man NämndeMannen W(äl)för-
ståndige Tysk Olof Olsson ifr. Watnes, då hon lämnade sina
Föräldrars hus, och hoos honom i Watnes satte sin egen hus håldning,
samt under en 17 åhra samlefwnad uti Christelig kärlek, blif-
wit af Gud wälsignad med 5 barn, 2 söner och 3 dötrar af
hka en dotter är med döden afgången, de öfriga qwarlef-
wa och beledse?**** sörjande sin k. moder till grafwen.
Hennes lefwerne har warit både hederligt och Christeligt
som på hennes Graf och Mull gemensamt witnas. Guds ord
och herrans hus har i werlden warit hennes käraste, hwaruti
hon satt sit nöje. Sit hus har hon wäl föreståt och lefwat
sin man till glädie, och sina efterlämnade barn till et
wackert exempel;  Med grannar och andra M(änni)skor har hon
wetat att med et godt samwete wäl skicka sig, så att hon
warit af allom älskad, och blifwer nu desto mera saknad.
Uti 6 weckors tid har hon varit med mycket lidande
plågad af den gängsna hetsige febren plågad, och som intet hopp
om förbätring wille wisa sig, så beredde hon sig Christeligt och
wäl till sin skilsmäßa i från werlden, och feck förnögd
med sin Gud änteligen fägna sig af et saligt slut, i Tisdagz
8 dagar sedan, som var den 8 denna Månad, då hon lefwat
här i werlden uti 39 åhr.

* hvilka
** i Christo, i Kristus
*** tillförlitlig, pålitlig
**** Hittas inte i SAOB.


87
Torslunda / SV: Bostadsort
« skrivet: 2020-12-31, 18:08 »

1766
D. 5 november föddes matros. Per Svensson Calström
och hustru Kirstin Persdotters lilla dotter uti
Lenstad, Christnades d. 9 ejusdem och kallades Caisa:
mansfaddrar woro: Jöns Persson i Lenstad, Lars
Olofsson ibm, Zachris Gummesson i Erikzöre drängen
Måns Persson i Runsbäck, drängen Gabriel An-
dersson i Ullewij och Gårby Sokn: qwinsfaddrar
hustru Lisbet Persdotter i Ullewij, hustru
Brita Svensdotter i Erikzöre, pigan Elin Persdotr
i Ullewij, pigan Elin Persdotr i Kalstad.

88
Ström / SV: Nils Michelsson
« skrivet: 2020-12-30, 15:30 »

Se Ström (Y, Z) AIIb:1 (1903-1911) Bild 820 / Sida 70 (AID: v115213.b820.s70)

89

Korrigerar och kompletterar samt önskar Gott Nytt År :) :

Effter 11 dygns sjukdom af
Bröst Febr. samt tillkomande håll och stygn
behagade den högste ända hans timeliga elende
och förflytta honom i ewig sällhet, hwilket . . .

90
Skee / SV: Läshjälp önskas
« skrivet: 2020-12-30, 14:44 »

Observera att uppgiften är struken:

Ss fader uppgifv. Dräng. Alban
              HanssonNorrkärr?


Ingen anteckning i hfl om att Alban Hansson utpekats/dömts/erkänt sig som far till ett oä barn:
Skee AI:25 (1881-1886) sidorna 528, 603, 489, 528 och 532

91

Har rymt från hem-
met 1866 och säges
hafva blifvit inskrifven
på Sjömanshuset i Sundsvall

Till obestämd
utrikes
ort 1866

69 10/6 (attest utfärdad)

2 (attestnummer)

92
Hedvig Eleonora / SV: Amalia Mathilda Mellqvist
« skrivet: 2020-12-29, 18:45 »
Amalia Mathilda, född d. 24 Dec. döpt d. 28 ejusd. af KyrkoHerden Widing.
Fadren: afledne Rustkammare-Betjenten Johan Mellqvist,
Modren: deß efterlämnade Enka Johanna Charlotta Ferngren, 33 år.
Wittnen: Linwäfare Mästaren Carl Broman, Contoirskrifwaren Carl Gust.
Borg, Enkefru Christina Cath. Boucht, född Ferngren, Mamsell Anna
Ulrica Wicksell. – Barnmorsk. Kihlström. – Huset No 2 i Qvart.
Neptunus wid Öfra Gref-gatan. –

94
Urshult / SV: August Petersson
« skrivet: 2020-12-28, 15:57 »
August utskrevs till Norra Amerika 28/12 1887 sedan han vistats där sedan 1881.
Urshult (G) AI:34 (1886-1890) sid 896

95
09 Döden / SV: dödsorsak
« skrivet: 2020-12-28, 15:27 »
Vit org cordis
(vitium organicum cordis)


https://forum.rotter.se/index.php?topic=128019.0

96
Sadelin / SV: Karl Fridolf Sandelin åren 1847-1856?
« skrivet: 2020-12-28, 11:18 »

Se Bolstad (P) AI:14 (1851-1855) sid 296.

Där framgår, bland annat, att Sandelin inte varit skriven någonstans 1849-50. Inflyttad från Fröskog 1851. Attest till Tyskland 1853.


97
Kil / SV: Jean Larsson flyttar
« skrivet: 2020-12-28, 09:19 »
PS.
Avskedade nämndemannen Jan Larsson, Löfåsen, död 8/9 1778 av rödsoten, begravd 13/9. 67 år gammal.

Kil (T) F:1 (1762-1826) Bild 29 / Sida 27 (AID: v53408.b29.s27)

98
Kil / SV: Jean Larsson flyttar
« skrivet: 2020-12-28, 08:43 »
Det är antecknat i vänstersidans högerkolumn att Jan Larsson dog 1779 (med min reservation för 9:an).

Det var alltså änkan och dottern som flyttade 1780, till Blackstahyttan:

Kil (T) AI:4 (1775-1780) Bild 132 / Sida 128 (AID: v51596.b132.s128

99
Teda / SV: Eric Carlsson Norling
« skrivet: 2020-12-27, 20:47 »

Dödsnotisen i Teda (C) C:5 sid 140:

Eric Carlsson
Norling

Död 1799 5/8, begravd 7/8
Bodt inhyses med sin Hustru
i Walla, legat länge sjuk
och dog i Wattusot.  45.  Watusot.


100

Desirée,
det finns inga födelse- och dopböcker för Pro Patria någonstans före 1865. Innan dess noterades födslarna och dopen vid barnbördshuset i Adolf Fredriks församlings böcker.

Källhänvisning till mina uppgifter är redan angiven under respektive stycke ovan, i detta fall Adolf Fredrik CIb:2 sid 419. Här också RA-länken:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0053853_00229

Inga dopvittnen. Carl Johan antecknad som ”ägta”.

Du bör kontrollera samtliga uppgifter du får här i forumet innan du ”fyller i” dem.

101
Hammar / SV: Hammar (T) C:1 (1661-1749) Bild 75 / sid 142
« skrivet: 2020-12-27, 13:33 »

Kyrkowärd.

102
Hagge bruk

hade dock behielpelig kunskap

sedan Matsmeßotiden sängliggande af Obstructioner, besöktes med

103
Hovlakejen hos änkedrottningen Carl Johan Öbergs mantalsuppgift för 1845, där han uppger sig vara född 21/6 1814.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4503020260_150dpi.pdf

104
Hovlakejen C J Öberg och hans hustru stod fadder 1849 14/9 när Anna Carolina Juliana Gustava döptes i Klara. Flickebarnets föräldrar var instrumentmakargesällen Claes Westerberg och dennes hustru Carolina Albertina Öberg.
Klara CIb:8 sid 520

Carolina Albertina Öberg, f. 1819 7/2 i Hedvig Eleonora, var dotter till snickargesällen Anders Petter Öberg och dennes hustru Anna Brita Decreaux.
Hedvig Eleonora CI:17 sid 162

Paret Öberg–Decreaux hade även sonen Carl Johan Öberg f. 1814 18/7 och döpt 21/7 på barnbördshuset Pro Patria (vid dåvarande Stora Badstugatan i Adolf Fredriks församling).

Adolf Fredrik CIb:2 sid 419

Familjen utskrevs från Hedvig Eleonora till Johannes 15/12 1823. Fadern  Anders Peter Öberg då noterad född 1781 i Folkärna, modern Anna Brita Decreaux 36 år och född i Lund.

Hedvig Eleonora BIIa:2 sid 23

105
Vaksala / SV: Vaksala A:2 sid 191
« skrivet: 2020-12-23, 23:50 »

obs: at han är
upteknad men
gåt bort.


106
Hassela / SV: Giölin Ersdotter
« skrivet: 2020-12-23, 19:05 »

År 1815 den 4 Februari anstaltes Boup
tekning efter afskedade Soldaten Anders
Färdigs hustru Gölin Eriks dotter på
Stakholmen då samtelige deras Barn
war närwarande, sönerne Anders,
Erik och Pehr samt dottrar(n)e Helena,
Gölin Anna och Ingrin med deras män-
ner hwilka upgaf föliande gångkläder
och parsedlar som wärderades.
_ _ _

Sönerna:
Anders Anderson
Per Anderson i Kiölsiön
Eric Anderson i Oxåsen
Mågarna:
Per Person i Norbeck (Norrbäck)
Per Hansson i Stakholm
Per Larsson i Mortsiön (Mörtsjö)
Jon Ahr(?)lund i Öhlsiön

107
Jag kan inte se något som kopplar hotellvärdinnan A M Engblom till Småländska Privathotellet.

Om man i stället för att söka på gatuadressen i personalregistret (”nyfikenhetsregistret”) slår upp Småländska Privathotellet i namnregistret finner man:
 • att adressen var Bryggaregatan 1.
 • att innehavaren var en S Larson, åtminstone de år som jag kontrollerat: 1922, 1923 och 1926
 • att A M Engbloms adress var Drottninggatan 53.

108

Catharina. Eric. Den 6 Julii föddes Kyrkowärdens Pehr Larßons
och hans hustrus, Stina Larsdotters, Twillingar i Skogsby.
Sonen Erik straxt nöddop och dödde den 8/7; Dottren nöddöptes
äfwen den 8/7, hwilket dop samma dag confirmerades. Mans-
fad.: H.br. Lars Larßon i Höns(?)torp, H.b. Tobias Pehrßon
ibm, Qwinsfad.: Hustru Anna Pehrsdr i Skogsby; Pig.
Brita Jönsdr ibm.

109
Malmö Karoli (tyska) / SV: Yrke på Sven Andersson
« skrivet: 2020-12-21, 17:00 »
Rotemästaren

110
Kolbäck / SV: Ytterligare läshjälp önskas.
« skrivet: 2020-12-21, 15:56 »

Till Mäla,
Sömanlan
1786 29/8


Sö(de)rmland bör det ju vara. Mäla möjligen förkortning av Mällösa. Se familjen i Mellösa (Lilla Mellösa, D-län) från 1788:
Mellösa (D) AI:6 (1787-1796) sid 28

111
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Medfödd songhet/ sorghet?
« skrivet: 2020-12-21, 15:50 »

svaghet

112
Tengene / SV: B:2 bild 21 nr 92
« skrivet: 2020-12-21, 15:20 »
Det står ”Hyr 59”. Flyttlängden omfattar pastoret och hänvisningen gäller annexförsamlingen Hyringa.
Se Hyringa (R) AI:7 (1850-1857) sid 59

113
Hassela / SV: Giölin Ersdotter
« skrivet: 2020-12-21, 12:16 »

1815
Gölin Ericsdr, Soldat-Hustru ifrån Stakholm, född 1738, d. 26 Julii, af framledne Bon-
defolket Eric Danielsson och Hust. Gölin Andersdr i Nordanbro. Gift 1760, d. 12
Oct. med Soldaten Anders Färdig i nyß berörde by, hvilken hon under 54 års
kärlig sammanlefnad födt 9 Barn, 5 Söner och 4 Döttrar, 2 Söner i späda barn-
domen med döden afgångne. För 30 år sedan flyttade med sin Man och barn till
Stakholm. Deß helsa warit mycket bräcklig alt sedan hon blef gift; Moder-passion
i synnerhet besvärat. De 2½ sista åren sängliggande af Bröst- och annan värk med
svåra ränslor* i ben och länder, som ju längre deß mer hopdragit hänne. Död der-
af d. 20 Januar. efter en fridsam wandel i 76 år, 5 Månader och 24 dygn. Begrofs
den 29 Dito.

* http://www.saob.se/artikel/?unik=R_3779-0107.AHu6&pz=5

114
Mönsterås / SV: Vad står det i mantalslängden?
« skrivet: 2020-12-20, 11:54 »
Hustrun brecklig

115
Åhus / SV: Läshjälp Nils Ågren
« skrivet: 2020-12-20, 01:43 »

Lite mer står det ;) . . . som kanske också vara av intresse:

Maii den 9 som war 3die söndagen
efter Påska döptes dragaren
Pär Pärßons son härstädes
och blef wid dopet kallad
Nils, född torsdagens natt
den 6 Do  Böckarens Isac Swenssons
hustru Anna här i byen bar
honom til dopet. Faddrarne
woro dragaren Anders Trulsson
mätaren Offe Jönßon, timbermans-
gesällen Pär Bräde, hustru
Hanna Torstens och pigan
Bengta Åströms härstädes.

116
Almunge / SV: Almunge EI:1 (1687-1816) Bild 169 Riksarkivet
« skrivet: 2020-12-20, 00:59 »

Såldaten Olof Jernbom för Tadinge rote i Bröstsjuka.

117
Grava / SV: Grava (S) CI:4 (1756-1774) Bild 46 / sid 81
« skrivet: 2020-12-19, 19:04 »
Olof Svensson och hustru Karin Persdotter uti Måßängen (Mossängen).

119

silkesmöl = maskin för tvinning av silkegarn.
(SAOB)


120
06 Barn / SV: Allmänna barnhuset - Stockholm
« skrivet: 2020-12-19, 01:33 »

PPS.
Storkyrkoförsamlingen CIIa:9 är en dubblett. Se därför CIa1:21 (1872-1880) sid 679. Där står att fadern är okänd.

121
06 Barn / SV: Allmänna barnhuset - Stockholm
« skrivet: 2020-12-19, 01:19 »
PS.
Om du vill söka exempelvis förlossningsjournalen vänder du dig till Stockholms stadsarkiv:

https://stadsarkivet.stockholm/berattelser-ur-arkiven/arkivartiklar/s/sodra-barnbordshuset-sodra-bb/

122
06 Barn / SV: Allmänna barnhuset - Stockholm
« skrivet: 2020-12-19, 01:07 »
”Uppgift från Prov. barnb huset”, står det.
= Provisoriska barnbördshuset
= Södra barnbördshuset (Södra BB)

Noteringen står i kolumnen ”Anmärkningar” och anger källan till uppgifterna om barnets födelse och dop, moder etc.

I kolumnen ”Barnmorska” står ”ex.” som betyder att barnmorskan var examinerad.

I Södra BB:s födelse- och dopbok finns inga uppgifter om barnmorskan, inte heller någon kolumn för henne.

Södra barnbördshusets kyrkoarkiv (A, AB) CI:3 (1877-1881) AD-bild 730

123
Oxie / SV: Läshjälp om straffdomar
« skrivet: 2020-12-18, 15:43 »

I Malmö är antecknat om förre Kronoarbetaren Ola Holst Wiberg:
Straffad för 2 resan stöld. Ej undergått Kyrkoplikt för första resan.
Rest till Jutland*.

Malmö Caroli AI:23 (1854-1859) sid 111

* Jylland


124
Säby / SV: Maja Eliasdotter
« skrivet: 2020-12-18, 10:58 »
Inte så konstigt:

”Trehörna församling bildades på 1640- och 1650-talen av hemman, som dittills tillhört Stora Åby församling i Östergötlands län (7 1/8 mtl) samt Linderås (4 3/8 mtl) och Säby (1 1/4 mtl) församlingar i Jönköpings län.
Ytterligare hemman har sedermera tillkommit. 1862 tillades 2 13/16 mtl från Säby (Bråmålen, Lillefall, Lärkemålen m.fl.) och 1863 1/4 mtl från Stora Åby (Lilla Sandkulla?). 1905 tillkom 4 mtl från Rinna församling i Göstrings härad (Bjärsjö m.fl.). Även vid andra tillfällen har tillskott ägt rum.
I civilt hänseende blev Trehörnas östgötadel en självständig enhet på 1710-talet (hemmanen är i 1714 års jordebok uppförda under Stora Åby men bildar i 1719 års mantalslängd Trehörna socken). Församlingens två smålandsdelar har i civilt hänseende räknats som "skatar" inom respektive Säby och Linderås socknar.
År 1895 överfördes några fastigheter i kyrkligt avseende från Trehörna till Linderås och Säby.”
Arkiv Digital


125
Skarhult / SV: Vart flyttar de?
« skrivet: 2020-12-18, 09:31 »
Virke (M) AI:5 (1855-1861) sid 42

126

Kvarteret Bergsgruvan

Ibm (nr 265) Hoofslagaren Jacob Fischers änka
hustru Cattrina Crumhorn med sin dotter
Cattrina Jacobs Dotter, som säges arbe-
ta på Möllen hoos Madam Avelen.


Se högst upp på samma sida:
262. För detta kopparstickaren, men nu före-
läsare widh Hållenska kyrkian herr Jo-
han Avelen* medh sin kiäresta beboor
egen gård, Utan tienstfolk. Deß kiäre-
sta håller silkes möll.


* Johannes van den Aveelen:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_den_Aveelen

127
Sanda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-12-18, 07:24 »
Ingifven vid vintertinget d. 31 Martii 1783.

Boupptekning efter afledne Expeditions
Befallningsmannen Herr Magnus Printz och
des Kära Hustru Ingerid Maria Printz född Brobeck
hwilka den förra den 15 October och den senare den 15de
December 1782 med döden afledne äro. Afledne
Expeditions Befallningsman har 3ne gånger warit
Gift, Uti första giftet med Gertrud Engedal, haft En
Dotter Brita som ännu lefwer hwars förmynderskap
Krono LändsMannnen Pette Elias Westberg sig åtagit.
Uti andra Giftet med Catharina Winter 2ne Söner
Extra Cammarskrifwaren Magnus Printz nu
wistande i Stockholm, myndig, och Jöns Printz
kort för sin Fader med Döden afgången. Uti 3de och
sidsta giftet med då efterlemnade men nu döda änkan
Ingrid Maria Brobeck 2ne Barn Sonen Johannes
på 6te Året, deß Förmyndare Morbrodren Hans Brobeck
och Dottren Greta Caisa på 13de året hennes Förmyndare
Morbrodren Fabriqes idkaren Herr Johan Didrich
Brobeck. Förmyndarna tillika med undertecknad; såsom
Extra Cammarskrifwaren Magnus Printz ombud
at Ägendomen Uptekna, hafwa efter noga granskning
och efterseende samma förrättat ock wärdera låtit af 
NämdeMannen Wälförståndige Jöns Båtels
i Mästerby som fölier
–––––––––––––––––––––––––––––––

129
Säby / SV: Johanna Josefina Lantz born 1860
« skrivet: 2020-12-18, 06:33 »

The page you tried to refer to is Säby AIIa:4 (1895-1902) image 20, page 1306:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80007776_00020
Arkiv Digital (image 15) :
(AID: v172343.b15.s1306)

The widower and his daughter moved to Karlstorp, Önnarp:
Säby AIIa:3 (1895-1901) page 1286
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80007775_00475

130
Forsa / SV: Drunknad Eric Persson i Hudiksvall/Forsa
« skrivet: 2020-12-18, 06:15 »
Bonden Eric Persson i Trogstad drunk-
nad i Hudiksvald strax vid Rådman Alf-
tins gård.

131
Efternamn H / SV: Behöver hjälp att hitta Herman Hermansson!!
« skrivet: 2020-12-18, 02:47 »
Herman ”med tillnamnet Hermansson” föddes den 30 september 1817, den 19-åriga modern ”förlöst hos fru Rådberg*, Qv. Cygnus, Skärgårdsgatan Hus. No 3”** i Gamla stan. Föräldrarna oangivna i både födelsenotis och barnhusets rullor.
Storkyrkoförsamlingen CIb:4 (AID: v90695.b1020)

Gossen inlöstes på barnhuset samma dag som han föddes. Utlämnades i mars 1818 till fosterhem i Norrsunda, flyttades 1823 till nytt fosterhem i Skånela. Återintogs på barnhuset i oktober 1826.
Till fosterhem i Selånger i april 1827. Frisedel från barnhuset i september 1831.

Allmänna barnhuset D2BA:8 (1817-1821)  (AID: v749453.b420)
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_05192.pdf
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/06_00017.pdf

* Barnmorskan Elisabeth Rådberg – se mantalslängd 1820 Staden inre, sid 277: (AID: v367278.b5560.s277) Obs sidan saknas hos RA.
** Gatuadressnummer infördes i Stockholm först 1832 och huset med tomtnr 3 i kvarteret Cygnus fick då adressen Skärgårdsgatan 10. Det ursprungliga gatunamnet Själagårdsgatan återtogs 1925.

132
Källor och arkiv / SV: Vad sägs om soldat Stark
« skrivet: 2020-12-17, 20:16 »
Antar att det är en ”felstavning” av harmonist, enligt SAOB (förr) person som spelar med i ”harmonimusik”; särsk. officiell benämning på regementsmusikant av lägsta rangen.

133
Katarina / SV: Läshjälp /Katarina Östra / Mantalslängd 1711
« skrivet: 2020-12-16, 23:16 »

Ibm En förlamat Sol-
dat Samuel Hindrich-
son Lillberg med deß
siukliga Hustru; bo
också Huusfritt* –
Daniel Danielson St
(?)ernberg

* = hyresfritt


134
Landeryd / SV: Johan född 1760
« skrivet: 2020-12-16, 17:18 »

Johan
Klåckaren Nils Håkanssons och Hust: Maia Johansdrs barn i Smedstorp


135
Varberg / SV: Inger Brita Johansdotter 1843-10-19 i Varberg
« skrivet: 2020-12-16, 15:44 »
Boken du hänvisar till är en duplett, så jag föredrar Varbergs stadsförsamling CI:5 (1826-1846) Bild 1230:

1843
Inger Britta
f. 19 och döpt 22 oktober
Föräldrar:
Torparen för Lång-
ängen Johs Ga-
brielsson och
dess Hustrus
Joh: Cha: Pehrs
dotters Dotter     35.
Faddrar: Joh: Berndt Arfvidsson fr Klarstorp, Johs Andersson på Enetorpet, Drängarna Jöns Andersson, Per Olsson och Nils Jac. Pehrsson, Hustrun Anna Br: Larsdotter fr Klarstorp, Anna Lena Johansdotter på Enetorpet, Pigan Joh: Larsdoter, dito Anna Br: och Anna Larsdöttrar.

136
Gärdhem / SV: Läshjälp AI:1s.499
« skrivet: 2020-12-15, 22:36 »
Till Tunhem.

Bör avse Västra Tunhem (P) eller någon av annexförsamlingarna Gärdhem, Väne-Åsaka och Norra Björke.


137
Hidinge / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-12-15, 22:21 »
Änkan och hemmansägaren Lisa Valeria Markusson f. Viker flyttade inte – det var bara hennes personuppgifter som överfördes till ”Nya boken p. 533”.
Hon var skriven på gården ännu vid sin död 9/1 1920.

Hidinge (T) F:4 (1895-1923) sid 90

138
Gärdhem / SV: Läshjälp AI:1s.499
« skrivet: 2020-12-13, 17:28 »
Till Vänersborg 1814.

139
Gärdhem / SV: Läshjälp AI:1s.499
« skrivet: 2020-12-13, 16:27 »

Till Å. Klefven som betyder Åsaka Klefven i (Väne-)Åsaka socken i samma pastorat.
Väne-Åsaka (P) AI:1 (1813-1818) Bild 33 / sid 385

140
Har inte födjupat mig i mantalslängderna, men höjde ögonbrynen för ditt antagande att bruden vid vigseln 1674 ”bör vara född någon gång runt 1653”, det vill säga runt 21 år gammal.

Lägsta giftasålder skrevs inte in i lagen förrän 1734 och sattes då till 15 år för kvinnan och 21 år för mannen. Tidigare praxis (förra delen av 1600-talet) antas ha varit 13 respektive 15 år.

1892 höjdes lägstaåldern till 17 år för kvinnan, och 1915 till 18 år. För mannen gällde 21 år ända till 1969, då även han fick gifta sig vid 18 års ålder.

141
Naverstad / SV: Hilmer Karlsson född 1867 i Naverstad
« skrivet: 2020-12-13, 12:38 »

Avlidne Hilmer
Alfred Karlssons
från Håbäckemar-
ken till namn,
födelseår och vistelse-
ort okände son
har genom Norrvikens
häradsrätts beslut den 15/12
1948, nr 36 i sär-
skilda domboken, blivit förklarad
skola för död anses med anta-
gen dödsdag den 31/12 1930.

142
Tryde / SV: Tomelilla Nr 4
« skrivet: 2020-12-13, 11:38 »
Elna Mårtensdotter gifte sig med Lars Persson och flyttade till Tomelilla nr 6 – samma volym bild 193:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0062297_00193


143
Trollhättan / SV: Vilken församlingsbok?
« skrivet: 2020-12-12, 21:51 »

Hon flyttade tillsammans med mor och syskon till Fattiggården:
Trollhättan AIIaa:15 (1910-1917) sid 1

144
Nej. Denna Anna Persdotter, f. 18/11 1780 i Ljusnarsberg, är inte din ana.
Detta är grundligt utrett under din rubrik ”Var är Anders född?”.


145
Enligt vilken källa blev din ana Anna Persdotter barnlös änka 1811?

146
Giresta / SV: Hfl AI:3 1765-1778 sid. 2 (Furby)
« skrivet: 2020-12-11, 22:25 »
Var noga med stavningen och kronologin här – Helga Trefaldighets församling i Uppsala är det nuvarande namnet. Före detta Bondkyrka.

Församlingsnamnet Heliga Trefaldighet finns nu endast i Gävle och Kristianstad.

147
Giresta / SV: Hfl AI:3 1765-1778 sid. 2 (Furby)
« skrivet: 2020-12-11, 20:32 »
Bondkyrka
= äldre namn på Helga Trefaldighet (C).


Helga Trefaldighet 038002   
Pastoratskod: 010102 Namn: förr även Bondkyrka, -1961 Heliga Trefaldighet, 1962- Helga Trefaldighet. Indelning: 1544 införlivat Sankt Per, därefter utbrutet Uppsala (domkyrko), 1974-01-01 utbrutet Gottsunda. Pastorat: -1621 eget, 1621-1806 Uppsala, 1806-1923 eget, 1923-05-01-1961 Helga Trefaldighet och Börje, 1962- eget. Husförhörslängd: 1682-. Födelsebok: 1665-.
(Sveriges församlingar genom tiderna)

148
Ytterenhörna / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-12-11, 20:18 »
Paret vigdes i Stockholm 1743:

Uti Augusti månad wijgdes Soldaten Jan Warn-
berg och Enckan Brita Erichs dotter uti
Stockholm, af Batallions Predikanten Mag:
Sundstrand som des attest som ligger i
kyrck-kistan utwisar.


149
Tuna / SV: Tuna AI:4 (1786-1799) Bild:223/Sidan: 64
« skrivet: 2020-12-11, 19:23 »
Jag trodde att du hade AD eftersom bilden du lagt in såg ut att vara i färg.

Ser nu att din hänvisning gäller den svartvita sidan hos RA, som anger det handskrivna sidnumret 64 – trots att maskinpagineringen (sid 199) finns även där och då ska anges.

Det är alltså samma sida.

RA:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005156_00223
AD:
(AID: v126444.b208.s199)

150

Frågan tidigare besvarad här – där diskussionen med fördel fortsätter föras:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=174265.msg1568060#msg1568060

151
Tuna / SV: Tuna AI:4 (1786-1799) Bild:223/Sidan: 64
« skrivet: 2020-12-11, 02:02 »
Tuna (C) AI:4 (1786-1799) sid 199:

Olof Hjelm f. 1767 i Alunda.

Tjente i Wæs-
sarn, då han
1792 blef Soldat.
*

Hustru Cajsa Ersdotter inflyttade 1795 (från tjänst hos) Pehr Olsson.

* Se Tuna AI:4 sid 77
_ _ _

Av parets lysnings- och vigselnotis framgår att Olof Hjelms föräldrar var avlidne soldaten Olof Jernbom ohh Cajsa Persdotter i Almunge, och att Cajsa Ersdotters föräldrar var torparen Erich Ersson ohh Cajsa Jansdotter i Björkhagen i Rasbo socken.
Tuna C:4 sid 27

152
Ystads Sankta Maria / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-12-10, 18:40 »
Varför tveksam? Den 9 april 1854 var Carl Gustaf 15 år på det 16:de, så högst troligt blev han confirmerad.

153
According to Centrala Soldatregistret* Per Frimodig was born 1687, his patronymic was Bengtsson and he was a soldier 1709–1721.

* http://soldat.elektronikhuset.it/search.sv.aspx


154
Torsåker / SV: Var är Anders född ?
« skrivet: 2020-12-10, 18:23 »

Ovanstående Anna Persdotter, f. 18/11 1780 vid Siksjön i Ljusnarsberg, dotter till Per Nilsson och Kerstin (Stina) Larsdotter, kan inte vara mor till Anders f. 1823 (i Hassela). Hon bodde då med man och barn i Penningberget, Ljusnarsberg:
Ljusnarsberg AI:15a (1820-1829) sid 222

155
Norrbärke / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-12-10, 17:26 »
Föräldrarna enligt födelsenotisen:
Peter Persson, hu Stina Lisa Andersdr uti Westermohren.
Längst till höger hänvisning till p. 176 i husförhörslängd.
Se familjen (fyra generationer) i Norrbärke (W) AI:9c (1828-1838) sid 176.

156
Torsåker / SV: Var är Anders född ?
« skrivet: 2020-12-10, 12:59 »
Flytten från Siksjön 1809 (se närmast ovan) gick till Hörksvik, där Jan Jansson dog 1810 och styvsonen Lars Persson 1811.
Styvdottern Anna Persdotter gifte sig 29/11 1810 med Eric Ersson i Penningberget. Hennes giftoman var brodern Petter Persson. En son Eric född 1811 i Penningberget.

Ljusnarsberg AI:13a (1805-1813) sid 207
Ljusnarsberg EI:2 bild 83 (AD), lysning nr 36 år 1810
Ljusnarsberg AI:13a (1805-1813) sid 208

157
Torsåker / SV: Var är Anders född ?
« skrivet: 2020-12-10, 01:02 »
Koldrängen Anders Vallander utskrevs till Fahlun (Falun) 27/4 1845, enligt Torsåker (X) AI:18b sid 262.

158
Förslöv / SV: Emigranter
« skrivet: 2020-12-10, 00:54 »

159
Festo Epiphan Dei Sold. Pehr Frimodig och pigan Gunnil
Rodricks dotter i Sunnertorpa.

Festo Epiphan Dei (= Twelfth Day, Epiphany) = January 6.

Frimodig (= frank, candid) was a common soldier’s name.


160
Båstad / SV: Emigranter
« skrivet: 2020-12-09, 23:54 »
Hustrun och modern till barnen var Petronella Andersdotter (1841–1880). Johannes Andersson gifte om sig 1890 med Johanna Kristina Persdotter som var född 1864 och alltså jämnårig med hans äldste son. Hon och hennes oä dotter utvandrade också till Amerika medan mannen blev kvar i Förslöv och dog där 20/5 1915.
Förslöv AI:14 (1876-1882) sid 21
Förslöv AI:15 (1882-1891) sid 18
Förslöv AI:17 (1891-1900) sid 16
Förslöv AIIa:1 (1900-1922) sidorna 14 och 76

Av Johannes Anderssons bouppteckning, daterad 18/8 1915, framgår att hustrun befann sig i New York men för de sex barnen från tidigare giftet (alla med efternamn Johansson) anges ingen närmare vistelseort än ”Amerika”.

Södra Åsbo och Bjäre domsaga FII:50 (1915) nr 36

Har du sökt barnen i amerikanska census, exempelvis via Familysearch?

161
Värmdö / SV: Läshjälp Värmdö dödbok 27 feb 1715
« skrivet: 2020-12-09, 21:41 »

Efternamnet tolkar jag som Bärtrans: – det vill säga Bärtransson.

162
Hällestad / SV: Bouppteckning efter Per Dansson 1753-11-05
« skrivet: 2020-12-09, 21:09 »
Det är ingen vanlig bouppteckning utan en avvittring; en uppdelning av dödsboet mellan änkan och barnen. Den måste göras innan änkan gifte om sig.
Men 13 sidor(!) orkar jag nog inte med – här den första och så gott som hela den andra:

År 1753 then 5 Novembr:
Instälte sig undertecknade
tillfölje af Hellestads Högtärade
Tings Rätts förordnande
af then 30 Octobr:, at laga af-
wittring företaga emellan
Enckan, Erliga och Gudfrug-
tiga, Hustru Kierstin Olofsdot-
ter i Liusfall och Hellestad
Sockn, och hennes med afled-
ne mannen, Beskiedelige
Per Danson i lifstiden, sam-
manaflade Barn, Sönner-
na Olof, Per, Dan och Anders,
af hwilka the trenne först-
nämnde äro myndige,
men then sednare eller
Anders omyndig, hwars
förmynderskap Olof Anders-
son i Mäßelkiöp bestrider.
Innan delningen bör-
jades, yttrade sig hustru
Kierstin, at ehuruwäl
hon, likmätigt lag 9 Cap: 3§
som 17 Cap: 1§ giftermåla
Balken och 12 Cap: 3§ Erfda Balken ägt
frihet, morgongåfwa

och fördel sin, af oskifto bo taga,
will hon dock, i anseende
till then kiärelek, hon för
barnen hyser then eftergif-
wa, äfwen som hon ock för-
klarar, thet hon i kiör- och
åkerredskapen, samt husge-
rådssakerna, såsom kistor,
utom then hon i boet med
sig fördt och nu undan-
tagit, bord, stolar, kar,
tunnor, lårar och smed-
redskap, med mera, som
under namn theraf begripas kan / jemte then inbergade säden /, sin andel
till barnen will afstå, dock
med thet förbehåll, at bar-
nen theräst hon med döden
skulle afgå förr än thes
nu tilltänckte man,
nämndemannen, wäl-
förståndige Per Jönsson i
Diuckerö, icke äga någon
arfstalan, af dylik ägen-
dom i thes bo.

163
Särestad / SV: Särestad C3 s.117
« skrivet: 2020-12-09, 19:29 »
Se Frälsegården i Flakeberg AI:1 (1768-1786) sid 9.

164

19 april 1793, Lars Håkansson – af upkastning

15 januari 1797, Anders Håkansson – af halssvulst
- - -

Tänk på att ange datum nästa gång – det säkerställer att man svarar om rätt person och man slipper leta igenom uppslaget efter eventuellt flera med samma namn.

165
Tryde / SV: Lindskog
« skrivet: 2020-12-09, 19:05 »

Jo, det finns inflyttningslängd. :)
Se Tryde B:8 (1916-1956) sid 54.
Och Tryde AIIa:8 (1913-1925) sid 509. Varifrån mor och son utskrivs till Svedala 1922.


166

Tures

167
Martii
23 Dotter af framlidne Torparen Nils Månsson
och H. Annika Nilsdotter i Råsahult;
Född i socknen d. 26 November 1775.
Efter en d. 4 Martii i Hagelsrum, där hon tjente,
skedd skållning och brändning på kroppen
ehuru med mycken omsorg wårdad, afled
ofwannämnde dag [—] Begr. d. 30 hujus


168
1796 den 24: Jan: föddes
i Boller: Husm: Jöns Nilssons
och Hustru Else Pers doters
son, som samma dag döptes
och kallades Nils

1791 den 2. Nov:br föddes skräd-
daren Nils Ericssons och des hu-
strus Catr: Wollbergs dotters barn
som, d: 3 Dito, undfick dop och kalla-
des Gjertrud


169

Enka efter torparen Nils Månsson i
Råsahult, fadren Backestugu hjon i Brostugan.
Född i socknen och Råsbråta d. 4 Oct. 1734.
mördad, natten antingen för eller efter d. 6
April, af någon gudlös menniska, med en yx,
hwar med han slagit hennes, i sängen liggande,
Hufwud på wänstra sidan. wid laglig besig-
tning af Provincial-Medicus Herr Doctor Joh.
Nyander [—] 14 hujus, befants hufwu:
det på wänstra sidan sönderkroßat, och yxen
blodig. mördaren, som icke är uptäckt, har
ock begådt tjufnad i stugan, i hwilken En:
kan war ensam. Begrofs d. 22 Apr. 1804.

170
Sid 90:
resbet(yg) d. 23/10 74.

Sid 171:
bet(yg) som reshandels
dräng d. 23/10 74.


171
Vaksala / SV: Vaksala C:1 (1704-1767) sidan 107
« skrivet: 2020-12-06, 18:52 »
1740
18 Martii
Anders.

Olof Pärßon
Hustru Kierstin
Olofsdotter i

Lunda
wret


(Döpt)
Den 19
ejus-
dem


(Mansfaddrar)
Anders Janßon
wid Jella Setregård
Erich Pärßon i
Grindtorpet.


(Kvinnofaddrar)
Hustru Kierstin
Nilsdotter i
Lunda wret, Piga
Malin Olsdotter
på Eke.

172
Rådmansö / SV: Lars Långström läshjälp
« skrivet: 2020-12-06, 18:19 »

Ser ut som Stockh(olm) men han hittas i Nacka AI:7 sid 142. Kom från Rådmansö 1838 17/10 och utskrevs 1842 till obestämd ort.

173
Viby / SV: Födelsebevis och husförhör i Skagershult?
« skrivet: 2020-12-06, 12:53 »
Skagershults kyrkböcker förstördes i en brand på nyårsdagen 1893. Skagershult utgjorde eget pastorat 1647–1862.
https://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html

En rekonstruktion av Skagershults kyrkböcker 1635–1870 har gjorts av Ulf Berggren och finns att låna på bibliotek:

http://libris.kb.se/bib/1234615

174
Hede / SV: Födelsebok Hede
« skrivet: 2020-12-06, 12:35 »
Dubblerat inlägg (inte tillåtet).

Svar finns här:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=174198.msg1567598#msg1567598

175
Hälsingland / SV: Hede födelsebok
« skrivet: 2020-12-06, 12:29 »
Född 1793 10/6, döpt 16/6
Margareta
Föräldrar Anders Hansson och Hustru Sara Pehrsdotter i Färjestaden.
Faddrar Herr Kyrkoherden Jonas Svedberg, Olof Pehrsson i Orrgård, Pehr Pehrsson i Trån, Fru Enke Pastorskan Wagelin, Hustru Brita Samuelsdr i Orrgård, Hustru Segrid Jonsdr i Färjestad, pigan Cherstin Hansdr ibid.


176
Blentarp / SV: Blentarp CI:2 b.940 / s.85
« skrivet: 2020-12-05, 23:05 »
1754
Anna
Anders Hanßons och Hanna Nils dotters
dotter i Karup, föddes den 28 April, döpt.
1 Bönedagen*. Susc: Boel Vilgrens
Test: Jeppa Pålßon, Pär Jönßon
och pigan Karna Pärs dotter.


* 1754 hölls den första böndagen den 26 april, så något är fel här – kanske har födelse- och dopdatum blivit omkastade?

https://wiki.rotter.se/index.php?title=B%C3%B6ndagar

177
Klara / SV: Läshjälp - Klara E I/1 (1740-1764) b.119
« skrivet: 2020-12-04, 15:22 »
1752
Aprill
Den 26 Eric Lindström Laqvej och
hans förlofwade fästeqwinna
Brita Bergström   Cautio-
nist Wacktmästaren
Mats Söderberg

Efter 3ne Lysningar wig-
des de den 18 October af
Mag: Diurman

178
Tävelsås / SV: Karl Marenius Gustafsson, f. 10/6 1919
« skrivet: 2020-12-02, 20:14 »
Se Tävelsås (G) AII:4 (1931-1947) sid 221, rad 8.
Hänvisning till lysningsboken, nr 8 år 1946, utflyttad till Älmhult samma år.


179
Stora Åby / SV: läshjälp dödbok
« skrivet: 2020-12-02, 19:37 »
1785
Martii
d. 17 dog af ålderdoms bräcklighet och begrofs
d. 25 Linart Jönsson i fattigstugan, 80 år gammal.


180
1745
Capellans:
Gården
Den 10 Julii kl: 9 för midd: afsomnade Comministern uti
Skjöldinge Församling, den ährewördige och Hög-
wällärde Herren, Herr Eric strengbom, och blef be-
grafwen den 21 ejusdem, sedan Han berömeligen
wandrat och sitt lefnads lopp räknat til 61 åhr på
några månader när.


181
Flo / SV: Läshjälp AI:1 s.115
« skrivet: 2020-12-02, 18:10 »
Tengenhed och Lefvened är äldre stavning av Tengene resp Levene.

Änkan och sonen flyttade nog till Särestad.

182
Ytterenhörna / SV: Charin Johansdotter -läshjälp
« skrivet: 2020-12-01, 22:32 »

Brita Ersdotter

183
Hfl 1852 Jakob, kv Bocken 10, Regeringsgatan 58:
I huset bodde också skräddarmästare Lars Gustaf Stolbin, två skräddargesäller och en sömmerska, så det är möjligt att syjungfrun Johanna Bergström arbetade för mäster Stolbin.
Se bilder:

https://stockholmskallan.stockholm.se/sok/?q=Regeringsgatan+58

Hfl 1854 Kungsholm, kv Blekholmen södra 1, Gamla Kungsholmsbrogatan 37:
Oklart om hon hade någon anställning. Enligt mantalslängden för 1855 (samma adress, uppgiften lämnad ca november 1854) kallade hon sig Inspectors Dottren. Och i hfl 1855 (samma adress) är titeln Mamsell.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057278_00640
Kungsholm AIa:51 (1855) sid 298

184
Fotografier (diverse) / SV: Varifrån kommer vykortet?
« skrivet: 2020-11-29, 02:10 »
Visst är det Sofia, men änkedrottning var hon inte än – kung Oscar är ju också med på bilden som togs den 17 juli 1907 i Idrottsparken på Norra Djurgården i Stockholm. Här en journalfilm från detta tillfälle:
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28979

185
Bevis för ansökan om att
få exercera 8/3 93.


186
Danmark / SV: Emilia Ek
« skrivet: 2020-11-28, 00:10 »
Se Dansk demografisk database:
https://www.ddd.dda.dk/


187
Hult / SV: Dödsorsak för Stina Andersdotter
« skrivet: 2020-11-27, 23:16 »
År 1801
Den 25 oktober (längst ned på vänstersidan) Dödde af Moderpassion, Hammarsmeds Enkan Stina Andersdr i B—
holm 76 år gammal och begrafdes d. 30 Ejusdem.


(Notisen närmast ovanför upptar en dödfödd gosse som begravdes den 18 oktober.)

 

188
Valla / SV: Vad står det?
« skrivet: 2020-11-27, 22:38 »
Eller – för den som önskar en bokstavstrogen avskrift:

Do en Hus Jumfru till
venners Borg utan Bevis.


189
Allmänt / SV: vilka gifte sig 1779
« skrivet: 2020-11-27, 20:27 »
Definitivt ingen bröllopssked (enligt mitt tidigare svar).

Knappast heller någon begravningssked. Sådana skedar var – så långt min begränsade kunskap sträcker sig – vanligen graverade med hela namnet + (åtminstone) födelseår och dödsår.

De båda översta initialgravyrerna skiljer sig inte på något sätt från vanliga ägargravyrer. JBS kan vara men behöver inte vara släkt med EDS – den senare kan, till exempel, ha ropat in skeden på den förres dödsbo- eller konkursauktion och sedan beställt sin egen ägargravyr, under den förres.
Ett föremåls silvervikt var ännu in på 1900-talet av huvudsakligt intresse ur ekonomisk synvinkel och värdet minskades inte (som ofta i dag) av gravyrer. Ägargravyr var mycket viktig för att dels avskräcka från stöld, dels kunna återkräva ändå stulet gods.

190
Kisa / SV: Vilken är gården?
« skrivet: 2020-11-27, 19:17 »
Dhen 18 Sept: Christnades* Peders barn
i Hügetompta
** etc.

*döptes, födelsedatum ej nämnt
**skrivs senare Högtomta


191
Härja / SV: Lars Härjman född ca 1731
« skrivet: 2020-11-27, 18:22 »

192
Härja / SV: Härja C:2 1722-1786, bild 48
« skrivet: 2020-11-27, 18:20 »
1734
Samma dag (den 27 oktober) Christnades Sol-
barn* på Kroken Lars

Faddrar
Qwinfolk: Hustru Ingrid i Wäbäc-
ken och Sigrij i Gaßarpetorp
(?)
Karlefolk: Ands
(Anders, Andreas) i Grimmestorp

*Förkortning av soldatbarn, antar jag.
___

Observera att varken fadern eller modern till Lars är nämnd, endast att han var son till en soldat. Kroken var ett soldattorp/-boställe under Grimmestorp men det kan ha funnits flera. Det är möjligt men på intet sätt belagt att födelsenotisen gäller din Lars Andersson (Härjman). Hans födelseår anges som 1731 och 1735 i olika källor, så det finns all anledning att söka vidare.

193
Härja / SV: Lars Härjman född ca 1731
« skrivet: 2020-11-27, 14:53 »
Ingierds föräldrar är antecknade som
Lars Harjman
H. Annika
på Kalfwa
     ruder
*

*Kalvruder med senare stavning. I Härja.


195
Allmänt / SV: vilka gifte sig 1779
« skrivet: 2020-11-27, 11:46 »
De båda översta gravyrerna är inte gjorda vid samma tillfälle. Och de står för två mansnamn, till exempel Johan BengtsSon resp Erik DanielsSon.

196
Carlgren / SV: Oscar Leonhard Carlgren
« skrivet: 2020-11-27, 09:27 »
Forts födelsenotisen, högersidan:

Faddrar, Munsterskrifvaren Joh: Wigelius, Inspecto-
ren Hr Sven Torsell, Fru Hedewig M: Lilljebjörn
och Madame Hedewig Bergstrand.

197
Carlgren / SV: Oscar Leonhard Carlgren
« skrivet: 2020-11-27, 09:19 »
1794
Född 31/8, döpt 2/9
Lars Petter
Nra Kocklanda, Herr Länsmannen Leonh.
Carlgren, deß Hustru Anna M: Rudquist
21 år.


Familjen:

Bro (S) AI:8 (1791-1796) sid 162

198
Härja / SV: Lars Härjman född ca 1731
« skrivet: 2020-11-27, 00:56 »
Det du behöver för att hitta honom i generalmönsterrullorna (GMR) finns på bilden från Centrala soldatregistret:
 • Skaraborgs regemente
 • Kåkinds kompani
 • regementsnr 862
 • Lars Andersson Härjman, antagen 1760
Till exempel här:
Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente (R) 458 (1767) sid 211 (AID: v60270.b218.s211)

200
Tveta / SV: Tveta - Oscar Leonard Carlgren
« skrivet: 2020-11-26, 23:19 »
Se familjen Carlgren i Prästgården:
Tveta (S) AI:15 (1841-1845) sid 122

Utflyttade till Karlstad 1845.


201

. . . på Siukskieppet Forsbysvan.

202
Tveta / SV: Tveta - Oscar Leonard Carlgren
« skrivet: 2020-11-26, 22:33 »

1842
Oscar Leonhard
Född den 9 januari, döpt den 13:e dito.
Prestgården Befallningsman Carlgren, Fru Aug.
Edgren (32 år). Vittnen: Herr Contr.Prosten A. Lignell
och Fru Prostinnan Mathilda Lignell; Hr Handlan.
O. Borgström med Fru Beata Dahlström; Herr
Comminister J. Bystedt och Fru E.M. Bagge; Herr
Patron Melchior Bellander och Fru  Stina Cajsa
Carlgren.

203
Hällestad / SV: Läshjälp!!
« skrivet: 2020-11-26, 21:46 »

Blev nu osäker på vem brottsnoteringen gäller. Lutar åt Johannes Svensson eftersom den är struken vid hans död och inte följer med Anders Svensson eller hustrun till nästa längd, Eriksberg AI:5 sid 4. Obs familjen drar till Norra Amerika 1868.

204
Hällestad / SV: Läshjälp!!
« skrivet: 2020-11-26, 21:31 »
1852 straffad för stöld och undergått uppenbar kyrkoplikt, dömd för slagsmål 29/8 1854 till (en tid i fängelse på) vatten och bröd.

Såvitt jag kan se gäller dessa noteringar Anders Svensson, inklämd på samma rad ovanför Johannes Svensson.

Se Eriksberg AI:4 sid 83. Johannes Svensson död 10/10 1858 och änkan gifter sig med Anders Svensson 28/12 1859.


205
Härja / SV: Lars Härjman född ca 1731
« skrivet: 2020-11-26, 20:17 »
Härjman var soldatnamnet och hans patronymikon var Andersson, enligt Centrala soldatregistret som anger födelseåret 1735.


207
Stål / Ståhl / SV: Gustav Pettersen Ståhl 1850 Vestre Ed
« skrivet: 2020-11-26, 11:29 »
Kyrkböckerna tillhandahålls gratis av Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

208
Linderöd / SV: Hur får man reda på orsaken?
« skrivet: 2020-11-26, 11:07 »

Personerna dödförklarades av häradsrätten efter ansökan från någon nära anhörig. Här vad lagen föreskrev om dödförklaring (såväl 1920 som 1934) :
https://forum.rotter.se/index.php?topic=173708.msg1565571#msg1565571

Handlingarna angående dödförklarade verkar saknas före 1944 (Landsarkivet i Lund) :
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+ea011cf4-8af8-4d04-b908-dcf708870d20&s=Balder

209
Stål / Ståhl / SV: Gustav Pettersen Ståhl 1850 Vestre Ed
« skrivet: 2020-11-26, 00:06 »
PS. Fadern Peter Peterson (Petter Pettersson) dog som fattighjon i Ödebyn 14/3 1904.
Dals-Ed AIIa:4 (1900-1904) sid 692

210
Stål / Ståhl / SV: Gustav Pettersen Ståhl 1850 Vestre Ed
« skrivet: 2020-11-25, 23:29 »
Dals-Ed (i landskapet Dalsland, förr Älvsborgs län, nu Västra Götalands län) kallades tidigare även Västra Ed.

I Ödebyn i Dals-Ed föddes Gustaf den 26 juni 1860. Han var son till torpare Peter Petersson och hustru Anna Stina Larsdotter (Dals-Ed C:6).

Gustaf Petersson flyttade 5/7 1889 från Dals-Ed till Fredrikshald, Norge. Han var enligt husförhörslängden ofärdig och befriad från militärtjänst.

Dals-Ed (P) AI:20 (1886-1895) sid 501
Dals-Ed B:2 sid 287

Gustaf hade flera syskon, bland dem brodern Johannes f. 5/5 1850. Johannes Petersson blev soldat med namnet Ståhl (Dals-Ed AI:18 sid 503).

Gustaf med föräldrar och syskon i Dals-Ed:

AI:12 (1856-1860) sid 323
AI:14 (1861-1865) sid 514
AI:16 (1866-1875) sid 447
AI:18 (1876-1885) sid 500 – modern död 14/8 1866

211
Stockholm / SV: Vart flyttar hon / de?
« skrivet: 2020-11-25, 19:30 »
Missförstod frågan. I nedre rutan står Edsbro. Närmast till vänster står också, på mannens rad: duplettbetyg utfärdadt 4/12 1916.

Karl August Karlsson Dahl, änkling, inskrevs i Edsbro 6/12 1916. Skriven där när han dog på Allmänna försörjningsinrättningen i Stockholm 5/2 1921. Begravd i Stockholm.

Edsbro B:3 sid 3
Edsbro AIIa:2 (1911-1921) sid 177
Edsbro FI:3 sid 87
Sankt Eriks sjukhus FII:10 Bild 470 (AD)

212
Stockholm / SV: Vart flyttar hon / de?
« skrivet: 2020-11-25, 17:07 »

Stockholms Län
Frösunda


213
1744
Den 17 Febr: afled Pehr Jonßon i Hästhult och
begrofs den 26 Dito _ _ _ _  80 | 4 | 3


214
Wiberg / SV: Samuel Wiberg i Stockholm
« skrivet: 2020-11-24, 23:31 »
PS. Det var inte samma hustru 1800 och 1810.

Samuel Wiberg var först gift med kokerskan Margareta Bremer, vigsel 13/4 1782 i Klara (EI:3 sid 89). Hon dog utan bröstarvingar 54 år gammal 16/4 1804 i Kungsholm (FI:2 sid 212). Se bouppteckning/fattigbevis daterat 18/10 1809, där hon fått fel dödsår: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:377 sid 528.

Samuel Wiberg vigd 17/12 1809 med änkan Sophia Lovisa Nordstedt f. Lindbeck 1758.

Katarina EII:5 sid 37, lysning nr 52
Katarina EI:5 sid 339

215
Klockrike / SV: Anders Ruda
« skrivet: 2020-11-24, 21:19 »
Qvistom (Kvistom)

Klockrike (E) AI:4 (1793-1806) Bild 101 / Sida 186 (AID: v26309.b101.s186)

På vänstersidan finns Anders Ruda med familj, på högersidan är sedan hans änka Anna Maja Nyberg och två av barnen antecknade.

216
Wiberg / SV: Samuel Wiberg i Stockholm
« skrivet: 2020-11-24, 20:45 »

Samuel Wiberg var hallrättsbetjänt* enligt mantalslängd för Kungsholmen 1800 sid 105 och Katarina 1810 sid 296. Då (1799) uppgav han sin ålder till 62 resp (1809) 72 år, hustruns till 50 resp 53 år.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057146_00111
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057158_00158

Vaktmästaren vid Hallrätten Samuel Wiberg dog 30/12 1812 enligt bouppteckningen (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 sid 165) och efterlämnade hustrun men inga gemensamma barn (av deras inbördes testamente, upprättat 1810, framgår att hon hade en son på okänd ort).

*Se rättsbetjänt i SAOB

217
Laquaien eller Laqvaien

En av många stavningsvarianter av lakejen.


218
Övriga ämnen / SV: Hittar inte i födelseboken, Värmland!
« skrivet: 2020-11-24, 14:43 »
Din källa till födelseort Kihl är Arkiv Digitals Befolkningen i Sverige 1840–1947, där det påstås att Kihl är angiven som ”Födelseplats i källan” som är Ransäter AI:8 sid 246. Om du klickar på länken till källan ser du att påståendet är felaktigt – ingen födelseort alls anges för vare sig Löfqvist eller hustrun. (Kolla alltid originalkällan, avskrifter innehåller mycket ofta fel.)

Var har du sett uppgiften att Löfqvists patronymikon skulle vara Larsson?


Ransäter AI:3 (1801-1810) sid 201
:
Här finns makarna med två barn, båda födda vid Munkfors Bruk enligt födelsebok (Caisa f. 16/7 1804, Anders f. 2/4 1807). De fick tidigare (17/4 1803) en dödfödd dotter, också vid bruket. Obs hustruns födelseår.

Ransäter AI:2 (1791-1801) sid 169:
Johan Löfqvist med hustru Britta Nils(!)dotter. Hon skrivs Mattsdotter i efterföljande husförhörslängder och i barnens födelsenotiser.


219
Okänd socken i Medelpad / SV: Stubb
« skrivet: 2020-11-23, 18:14 »
Observera att Olofsdotter är struket och ersatt med Immarsdotter i Hassela AI:5 sid 171.

I egenskap av styvdotter är Sara Martha Immarsdotter inte upptagen bland dödsbodelägarna i bouppteckningen efter Olof Nilsson Re(h)n:

Bergsjö tingslags häradsrätt (X) FII:5 sid 204

220
Okänd socken i Medelpad / SV: Stubb
« skrivet: 2020-11-23, 15:55 »
Hej Christina, och välkommen till forumet.

Födelsenotisen för Sara Martha f. 26/2 1798, dotter till pigan Maria Nilsdotter i Lillström, hittar jag i Stöde C:2 sid 85. Ingen fader nämnd.

Vigda 20/3 1803:
Drängen Olof Nilsson i Fanbyn, född
i Helsingeland, och Pigan Maria Nils
dotter i Ulfsjön.
Stöde EI:1 sid18

Maria Nilsdotter och hennes oä dotter i Ulfsjön, hos Marias syster och svåger samt modern:
Stöde AI:4 (1777-1804) sid 111

Var finner man Maria Nilsdotter tillsammans med maken? Och var finns hon som änka? Vad styrker att maken var far till Sara Martha? Ange alltid dina källor (som jag gjort ovan) – då blir det lättare att hjälpa dig.

221
Svårtolkade noteringar träffar man på var man än forskar. Lokalkännedom och/eller längre erfarenhet av forskning i en viss trakt underlättar givetvis.

Släktforskningen i huvudstan skiljer sig på flera sätt från den i landsorten. Stockholmsforskning upplevs av de flesta nybörjare som svår, framför allt på grund av avsaknaden av noggrant förda, informationsspäckade husförhörslängder och församlingsböcker.
Men den som inte ger upp lär sig snart metodiken och gör samma upptäckt som jag – att Stockholmsforskning många gånger är lättare än landsortsdito, tack vare alla förnämliga register och databaser som tillhandahålls gratis på nätet av Stockholms stadsarkiv:

https://stadsarkivet.stockholm/for-slaktforskare

Den som tror sig ha djupa rötter i Stockholm rekommenderas boken ”Släktforska i Stockholm. En handbok till arkiven”, utgiven av Prisma i samarbete med Stockholms stadsarkiv (2005). Boken erbjuder en genväg till de kunskaper som idoga Stockholmsforskare annars skaffar sig genom den tidsödande och ibland frustrerande trial and error-metoden. Håll bara i minnet vid läsningen att mycket källmaterial blivit tillgängligt på nätet sedan boken kom ut.

222
Värnamo / SV: Olof Drangert
« skrivet: 2020-11-22, 21:22 »

Vad är det som är svårt att förstå?

223
Johanna Bergström kom 5/11 1841 från Asker till en tjänst hos Christiernson i Klara.

Vid utflyttningen ett halvår senare, 12/5 1842 (BIIa:7 sid 93), står att hennes adress varit Karduansmakargränd 9 (kv Loen 3).

I mantalsregistret 1842 (uppgiften lämnad ca början av november 1841) finns i Klara endast en med namnet; A Christiernson, diversehandlare i Klara nedre. Han var 1842 skriven i Loen 3 / Karduansmakargränd 9, enligt Klara AI:84 sid 57. Johanna Bergström hann inte bli antecknad där.


224
Stora Kopparberg / SV: BI:3
« skrivet: 2020-11-22, 16:20 »
Kvarter 47, gård 29:
Stora Kopparberg AIa:11 (1867-1876) sid 444 (AID: v131707.b472.s444)

225
Johanna Bergström inskrevs 29/12 1834 i Törnqvists hus (Storkyrkoförsamlingen BIa:9 sid 146).
Bokhandlare Johan Törnqvist ägde enligt mantalsuppgifter 1835 flera fastigheter i Gamla stan, bland annat kv Mercurius nr 9 och 6*, där han själv bodde med sin familj och där Premiere Lieutenanten, Baron Cederström var hans hyresgäst:

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M3502010429_150dpi.pdf

När Johanna Bergström utskrevs till Klara 15/5 1838 antecknades hennes senaste arbetsgivare som Baron Cederström.
Storkyrkoförsamlingen BIIa:7 sid 107

*Gatuadresserna var Storkyrkobrinken 9 resp Stora Nygatan 1.

226
Johanna Bergström kom 1838 från Storkyrkoförsamlingen till Klara och inskrevs 22/5 på gatuadressen No 33 Clara Bergsgränd (tomtnr 2 kvarteret Orgelpipan).
Vid utskrivningen till Adolf Fredrik 8/11 samma år angavs kvartersnamnet + gatuadressnumret.

Klara BI:6 sid 92
Klara BIIa:6 sid 363

227

Den 7 Maji lystes 1sta gång för Drängen Anders Anderßon och
Pigan Hanna Nilsdotter af Borresta.

Cautionsmän:
Nils Anderßon
Nils Jepßon

Charta lefwererades för Schilling
Specie

Förestående Anders Anderßon och Hanna Nilsdotter
wigdes den 11 Junii

228
Silvberg / SV: Silvberg AI 15A sida 143 rad 6
« skrivet: 2020-11-21, 10:15 »
”§ 135” verkar vara en missuppfattning.

Här vad som gällde vid dödförklaring vid tiden för det aktuella fallet, enligt 8 kap ärvdabalken (Sveriges Rikes Lag 1934, Norstedts).
229
Rengsjö / SV: Vilken ort är detta?
« skrivet: 2020-11-20, 17:43 »
I vigselnotisen står Segerstad och Breåker.
I dödsnotisen Särstad och Breåker.

Det som avses är Bredåker i Segersta (Särsta) socken i X-län.


230
Kristianstads garnisonsförsamling / SV: Snatteri och rymning?
« skrivet: 2020-11-20, 10:42 »

Rönn dömd för snatteri, och munde-
rings persedlars förskingring, samt
rymning till 96 prygel, och enskild
kyrkoplikt genom KrigsRätts utslag 15/9 48.

231
Ytterenhörna / SV: Brita Eriksdotter
« skrivet: 2020-11-20, 01:09 »
Britas föräldrar är antecknade som Erich Larßon och Hust: Charin Erichs dotter. Boställe: Tuna.

232
Fryksände / SV: Lou?
« skrivet: 2020-11-20, 01:02 »

Det ser ut att stå Loco som är latin och betyder på plats; på stället, det vill säga där personen bodde enligt den längd som klippet är hämtat från.

Nästa gång: Ange källan också, så att man kan jämföra med mer text av samma hand. Det gör svaren säkrare.


233
Torsås / SV: Födelseplats Kjerstin Pehrsdotter född 1764
« skrivet: 2020-11-19, 21:16 »

Sloalycke i Torsås (H).

234
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / SV: Dödsdatum
« skrivet: 2020-11-19, 17:37 »

Pååls hustru begravdes Die purificaonis (purificatio Mariæ) = Jungfru Marie kyrkogångsdag, kyndelsmässodagen = torsdagen den 2 februari 1682.

https://dinsläkt.se/helligdager.php
https://www.svenskakyrkan.se/kyndelsmassodagen

235
Hällestad / SV: Faderns namn till Nils Håkansson 1727-02-19
« skrivet: 2020-11-19, 15:08 »
Döpt den 24 februari 1727
Nils
Håkan Anderßons och hustru Brita Nilsdotters barn i Ljusfall, född den 19.

Hällestad (E) C:4 sid 206, notis nr 11

236
Villberga / SV: Från Villberga till Västra Ryd?
« skrivet: 2020-11-19, 14:08 »
Fann dem via sökning i AD:s register Befolkningen i Sverige 1840–1947.

Om du inte redan sett det: familjen flyttade till Finland 1904.

Täby (AB) AIIa:2 (1904-1908) sid 190

237
Villberga / SV: Från Villberga till Västra Ryd?
« skrivet: 2020-11-18, 22:26 »
Familjen inskrevs i Täby (AB) 22/11 1903 och kom då från Upsala län V. Ryd, enligt Täby AIIa:1 sid 167.

238
Undenäs / SV: Undenäs (R) C:1 (1689-1711) Bild 16 / sid 11
« skrivet: 2020-11-18, 14:53 »
Htro = hustro = hustru

239
02) Ortnamn N - Ö / SV: Norrige
« skrivet: 2020-11-18, 10:59 »

Norrige är äldre stavning av Norge. Någon socken Norrige/Norge har aldrig funnits i Sverige. Däremot förekom(mer) Norrige/Norge som gårds- eller torpnamn, bland annat i Norrbärke (W).

240

Också från Familysearch:

241

Undertecknat av Lina Mrs Chris Wildt Astoria Oregon. Bör vara den Chris Wildt som var född 11/11 1876 och köpman med egen affär, detta enligt hans draft card 1917-1918. Hans närmast anhöriga är antecknad som Mrs Caroline Wildt. Då var parets adress 530 Bond Street, Astoria, Clatsop, Oregon, vid census 1920 Astoria Ward 2, Clatsop, Oregon.

Logga in på Familysearch (gratis) och sök Chris Wildt i USA, Oregon, så hittar du detta och mer om Lina/Lena/Caroline Swanson/Wildt och hennes make.

242
Tysk trodde jag att jag skrivit. Men jag hade bråttom och korrläste inte, ber om ursäkt för det.

243
Skanesch (= skanesk = skånsk)
Rysk
Suensk


244
Strindberg / SV: Försvunnet Strindbergsbarn
« skrivet: 2020-11-16, 14:01 »

Det var inte ovanligt att ännu inte konfirmerade barn placerades i fosterhem i annan församling utan att det noterades i vare sig ut- eller inflyttningslängd. Men i Svedala finns hon inskriven 16/1 1862, så du kan höra med landsarkivet i Lund om hennes eventuellt medförda flyttningsattest finns bevarad, i så fall som nr 2 i Svedala HII:27 (bilagor till flyttningslängden 1862).

245
Hed / SV: Sara Hedelias son
« skrivet: 2020-11-16, 11:48 »

Vigsel 13 juli 1736 i Torstuna:
Handelsmannen från Stockholm Lars Hedvall Hermansson med jungfru Sara Schilling uthi Huusby.

Torstuna (C, U) C:1 sid 21 (AID: v126403.b25.s21)

Har förgäves sökt Hedvall i registren till kronotaxeringslängder 1735 och 1745. Lika förgäves i bouppteckningsregistret 1701–1750.

Lars Hedvall avled senast 1746 eftersom hans änka gifte om sig 29 december 1847 i Sala med färgaren Edvard Specht. Lysning i landsförsamlingen, vigsel i staden. Kanske dog Hedvall i Sala?

Sala landsförsamling (U) C:3 sid 5 (AID: v73855.b9.s5)

Se även http://www.lindqvists.net/Filer/Stam/Rudb/0002/450_475.htm

246
Hackås / SV: Hackås (Z) C:1 (1748-1763)
« skrivet: 2020-11-16, 10:39 »
11 och 1/4dels månad (gammal)

247
Fryksände / SV: Lisma?
« skrivet: 2020-11-16, 02:26 »

Familjen flyttade till Lisma säteri i Huddinge där ännu en dotter föddes 1854 och Jöns blev ”sakfälld 1855 för fylleri på allmän väg”. Samma år utskrevs familjen till Brännkyrka men hamnade i Fredriksdal i Danvik-Sicklaö i stället, dock bara en månad innan de utskrevs tillbaka till Huddinge.
Huddinge (AB) AI:17 (1851-1855) sid 59
Danvik-Sicklaö (A, AB) AI:9 (1855-1862) sid 259

248
Torsås / SV: Torsås(H) CI:5 sid 127
« skrivet: 2020-11-14, 16:40 »
1800
28 Julii föddes och den 3 augusti döptes hemmans-
åboen Sone Olssons son Måns från Trulle-
fielle. Faddrar Anders Larsson i Slättafly, drängen
Olof Pehrsson i Fållet, Hustrun Maria Pehrs-
dotter i Gåsabo, Pigan Cajsa i Karsbo.
                         Modrens ålder _ _ _ _ 38

249

Han tog vägen till USA, anlände till New York 1865.

Familysearch:


250

Av Truls Anderssons i Tryggaröd bouppteckning, daterad 1/7 1793, framgår att han efterlämnade hustrun Hanna Svensdotter och tre barn; Sven, 5, Malena, 11, och Karna, på andra året.   
Östra Göinge häradsrätt (L) FIIa:30 sid 30 (AID: v158917.b1310.s30)

Dottern Malena f. 2/8 1782 i Tryggaröd:
Gryt CI:2 sid 93 (RA), sid 185 (AD) notis nr 11

Den som skrev Karnas födelsenotis hade uppenbarligen ingen aning om modern Hannas rätta patronymikon.


251
Kristdala / SV: Namnet Knut i Kristdala
« skrivet: 2020-11-13, 20:24 »
Svaret på din fråga är tveklöst ja – alla våra gamla ort- och platsnamn har ju uppkommit genom att något (oftast mindre dramatiskt) hänt där och att det funnits behov av att tala om och beskriva en plats. Men vi tänker väl inte så ofta på att namnen faktiskt betyder något. Ortnamnslexikon rekommenderas den som vill veta!

Kring en del platsnamns ursprung har det förstås uppstått historier som inte kunnat beläggas. Alla berättelser som vidarebefordras muntligen ändras ju med tiden och ju fler led de förs vidare i, desto fler versioner får de.


252
. . . 2 Februarii då hon her
i werlden lefwat hafwer uti 36 åhr
och tuå månader.

253
Karna född 1792 14/1, döpt 22/1
Far: Truls Anderson i Tryggaröd
Mor: Hanna Clas(?)dotter

Elna född 1790 17/12, döpt 26/12
Far: Per Åkason i Gryt
Mor: Bengta Nilsdotter

254
Hesse / SV: Hesse
« skrivet: 2020-11-13, 12:08 »
Johan Eric Hesse var född i Stockholm, närmare bestämt i Katarina 11/9 1806. Den ogifta modern uppgav sig vara Johanna Ericsdotter, 20 år. Fadern inte nämnd.
Katarina CIII:4 sid 63

Barnmorskan hette Christina Forsberg och den angivna adressen Högbergsgatan No 20 (= tomt nr 20 vid Högbergsgatan i kv Häckelfjäll) var av allt att döma hennes (Katarina AI:29 sid 34).

Två av de fyra dopvittnena var barnmorskan och hennes son(?), bandvävargesällen Pehr Vilhelm Forsberg. Övriga två var kandidaten Eric Fellborg och demoiselle Anna Maria Fellborg.

Vigda 18/4 1808: Kronobagerigesällen Johan Christopher Hesse och demoiselle Johanna Fellborg.

Maria Magdalena EI:4 sid 360 nr 17

Av bouppteckningen 1828 efter bagaren Johan Christopher Hesse framgår att han i föregående giftet med avlidna hustrun Johanna Fellborg efterlämnade två söner, varav den äldste var kakelugnsmakargesällen Johan Eric Hesse, 21 år gammal, vistande i Christinehamn.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 (1828) sid 765

Johan Erics mor Johanna (Ericsdotter) Fellborg föddes 15/6 1787, dotter till parmmätare Eric Fällborg(!) ohh Christina Limnel.
Storkyrkoförsamlingen CIa1:13 sid 43

(Johan Erics far Johan Christopher Hesse var enligt flyttlängder född 1783 i Västerås, där jag inte sökt honom.)

Hamnfogden och parmmätaren Eric Fellborg dog 1800 och efterlämnade enligt bou änkan Christina Maria Limnell och parets barn: Johanna på 13:e året, Eric på 12:e året, Anna Maria, 10, och Eva Christina, 8.

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:340 (1800) sid 837

255
Äppelbo / SV: Äppelbo
« skrivet: 2020-11-12, 11:52 »
i ett Elfos (älvos)

os
1) ställe där ett vattendrag rinner ut i en sjö eller i havet eller rinner ut ur en sjö.
2) strömt ställe i sjö, å, kärr och dylikt där vattnet aldrig eller sällan tillfryser om vintern.
(SAOB)


256
Alster / SV: Lisa Gabrielsdotter f 1784
« skrivet: 2020-11-12, 00:41 »
Jo, det är det. De båda diskussionerna borde slås ihop till en, och det föreslog jag också anbytarvärden i förrgår (tisdag).

258
Husby / SV: Rafshyttan el.Ravelshyttan i Husby
« skrivet: 2020-11-12, 00:24 »

Raffshytta/Rafshyttan finner du i Garpenberg, grannsocken till Husby.

260
Alster / SV: Lisa Gabrielsdotter f 1784
« skrivet: 2020-11-11, 18:16 »

Den efterfrågade Lisa uppges vara född 1784 och kan – om året är någorlunda rätt – inte ha gift sig 1767. ;)

261
Norberg / SV: Var ligger stället?
« skrivet: 2020-11-11, 11:48 »

Pigan Cajsa Jacobsdotter, f. 17/3 1801 i Avesta, finns under Grönvalln i Norberg AI:10b (1821-1829) sid 98.

Sen tillsammans med oä dottern Anna Cajsa under Skinnarängen, sid 92 i samma längd. Och sen på Skinnarängens ägor, sid 91, med dottern och oä sonen Per Eric f. 1826.

262

Det fanns fler: Barnhusförsamlingen, Finska, Hovförsamlingen, Kungsholm, Riddarholmen, Skeppsholm, Tyska och förmodligen någon/några till.

Vad är känt om Johan Carlssons liv – yrke, vigsel, barn, död?

263
Högseröd / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-11-09, 18:54 »
Tuve Tuvesson noterad död 18/10 1832.

orklöse. Tiggerska” gäller rimligen makarna respektive hustrun/änkan Gertru, även om klammern i så fall kan uppfattas som felplacerad.

I närmast efterföljande längd är änkan, nu stavad Jertrud, kvar under Högseröd nr 12:

Högseröd AI:4 sid 23

264
Bodsjö / SV: Bodsjö C:1 (1689-1787) Bild 430 / sid 38
« skrivet: 2020-11-09, 17:20 »

Den 21 Septembr (1707) föddes
Jon Erßons och Hustru
Karins Jons dotters barn
i Wåhle. Christnades den 22
Dito medh Nampn
           Jonas.

265
Högseröd / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-11-09, 15:56 »

Du glömde sidnumret ;)

266
Folkärna / SV: Emigration 1910
« skrivet: 2020-11-09, 15:52 »
PS. Fortsättningen på anteckningen om äktenskapsledighet lyder:
. . . hvarunder han vistats i N. Amerika.

267
Folkärna / SV: Emigration 1910
« skrivet: 2020-11-09, 15:47 »
När Erik Konrad Eriksson kom hem efter tre år kunde han inte visa upp någon flyttningsattest som intygade att han var oförlovad/ogift etc. Detta gällde samtliga som återvände från USA, män som kvinnor, eftersom där aldrig funnits någon statskyrka som haft hand om folkbokföring. Flyttningsattester var och är ett okänt begrepp i USA, liksom i de flesta länder i världen.

I Sverige blev det därför besvärligt för den hemvändare som ville gifta sig. Ett antal betrodda personer måste borga för att hen var äktenskapsledig och/eller skulle giftermålsplanerna annonseras i Post- och Inrikes Tidningar så att den som kände till hinder för äktenskapet kunde anmäla det. Det blev ofta lång väntan för brudparet innan de fick tillstånd att vigas, om de nu alls fick det.


268
Folkärna / SV: Emigration 1910
« skrivet: 2020-11-09, 11:36 »

Det var tydligen bara Erik Konrad Eriksson som gav sig iväg, och han återkom från Amerika 1913.

269

Johan Håkansson föddes 1799. Hans far Håkan Jonsson dog 1800.

270

Änkan och sonen kom till Ekeberga 1800 från Hälleberga.

Håkan Jonsson dog 27 år gammal 20/7 1800, av förkylning och feber, i Marieberg i Hälleberga. Där finner man familjen.

Hälleberga (G, H) CI:1 (1751-1807) Bild 166 / Sida 319 (AID: v30595.b166.s319)
Hälleberga (G, H) AI:3 (1794-1810) Bild 29 / Sida 45 (AID: v18623.b29.s45)

271
Malmö Sankt Pauli (1884- ) / SV: Är Maria modern eller??
« skrivet: 2020-11-09, 09:53 »

Fader: Okänd, moder Piga
Hilda Maria Svensson som begärt
få barnet antecknadt såsom sitt.


Hilda Maria Svensson är mor till barnet. Notering i födelseboken om att ogift mor ”begärt att få barnet antecknat såsom sitt” krävdes under ett antal år för att det uä barnet skulle få arvsrätt efter modern. Men i det här fallet var noteringen onödig – i mars 1905 hade en ny lag kommit som gav uä barn arvsrätt efter modern utan att hon behövde göra något åt saken.

272
Kullings-Skövde / SV: Eric George Adolph Erickson
« skrivet: 2020-11-09, 08:02 »

Se raderna 3–5 i Hol AI:8 (1880-1894) sid 124:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045732_00121

Som framgår där kom familjen från Amerika 1892 och återvände dit 1894.

273

You are right, Ulf – the name is Arels(son).

274

Furunculos +
septicopyæmia

https://mesh.kib.ki.se/term/D005667/furunculosis
+ blodförgiftning

275

Swän Arnes barn
=
Sven Arnesson’s child


276
Nedre Ullerud / SV: Anna Maria
« skrivet: 2020-11-06, 22:57 »
Vill först gärna veta om du sett mina upplysningar under din förra fråga:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=173306.msg1563510#msg1563510

277

Förkortningen finns på flera ställen, bland annat sid 403. Den står för ArbetsBetyg.

278

Så bra! :)

279
Östersund / SV: Östersunds sjukhus 1931 dödsorsak?
« skrivet: 2020-11-06, 14:39 »
Myocard.
chr.

= myocarditis chronica
= kronisk myokardit
= kronisk hjärtmuskelinflammation


280
Resteröd / SV: Pastorskan Thorén
« skrivet: 2020-11-06, 14:32 »
Resteröd C:3 sid 227:

281
Nordmaling / SV: Isac döpt 1716-08-19
« skrivet: 2020-11-06, 12:53 »

hallen NB

Isac

Mater Pigan Dordi
Pehrs dotter i från ängersiö
bekänt fadren wara Isac Holm Crononez Båtzman

282
. . . och anhöriga, at hennes umgänge nu af dem
mycket saknas.

. . . hårdt angrep. Doch har hon under sin siukdom . . .


Versen får jag ingen ordning på men hon ”afled ther på den 2 sistledne April”.


283
Hanebo / SV: Vilket datum?
« skrivet: 2020-11-04, 12:50 »

Datumet var den 25 mars som 1764 inföll på en söndag.

284
Fårö / SV: Vad heter Catharinas mor?
« skrivet: 2020-11-04, 01:22 »

Tidigaste husförhörslängden påbörjades 1756, 13 år efter Catharinas födelse, och då var båda föräldrarna avlidna. Men barnaskaran fanns kvar i/på Nors:
Fårö AI:1 (1756-1786) sid 72

Rasmus Christophersson dog 31/7 1750 i Nors, 39 år, och efterlämnade enligt bouppteckningen hustrun Christina Sigfridsdotter och deras fem barn; sönerna Christopher och Johan (Jöns), döttrarna Lisbeta (Elisabet), Catharina och Christina.
Fårö CI:1 sid 126
Gotlands norra häradsrätt F2A:15 (1750) sid 661

Änkan Christina Sigfridsdotter gifte om sig med Anders Jacobsson och dog i barnsäng 24/10 1753 i Nors, 39 år.
Fårö CI:1 sid 128
Gotlands norra häradsrätt F2A:20 (1754) sid 814

285
Fårö / SV: Vad heter Catharinas mor?
« skrivet: 2020-11-03, 21:16 »
Det står att Catharina är Rasmus Nors dotter. Modern är inte nämnd.

286
Hällestad / SV: Bruden ??? ifr. Solberga
« skrivet: 2020-11-03, 20:09 »

Bruden Bergsmansdotter ifrån Solberga

287
. . . Pehr Pehrsson i
Lunden; lefwat
käreligt i hop i 11 År
och samaflat

3 Barn, 1 son
och 2 döttrar, alla efter-
lefwa . . .


288
Jokkmokk / SV: Gustaf Adolf Satts
« skrivet: 2020-11-03, 19:29 »

 • Han flyttade i augusti 1921 från Jokkmokk till Malmberget i Gällivare.
 • Utskrevs med hustru och son från Gällivare till Jukkasjärvi 19/12 1921.
 • Utskrevs ensam därifrån till USA 30/6 1923, hustrun och sonen till Gällivare 3/7 samma år.
Jokkmokk B:4 sid 39
Gällivare AIIa:27a (1913-1927) sidorna 2250 och 2365
Jukkasjärvi AIIa:27 (1915-1929) sid 2941

289
Istorp / SV: Läshjälp dödsorsak
« skrivet: 2020-11-03, 18:50 »

Han (och flera andra på sidan) uppges ha dött av Bröstf(eber).

290
Tjällmo / SV: Första ordet i raden?
« skrivet: 2020-11-03, 18:24 »
Nytt försök med SAOB resulterade i belägg – se Ordformer och Etymologi samt 2) :

291
Hudiksvall / SV: Per Hammarberg f 1794-04-26
« skrivet: 2020-11-02, 23:30 »
Hittar honom inte inflyttad i någon av Stockholmsförsamlingarna.
Antar att du vet att fadern dog innan Per flyttat hemifrån, att modern dog 1822 och dessvärre i Sundsvall där bouppteckningarna brunnit upp.
Dog möjligen något av hans syskon utan bröstarvinge på annan ort än Sundsvall?


292
Tjällmo / SV: Första ordet i raden?
« skrivet: 2020-11-02, 23:11 »

Det verkar inte otroligt men var finner man belägg för den betydelsen? Inte i SAOB eller Svenskt dialektlexikon (Rietz), vad jag kan se. Någon som vet?

293
Hudiksvall / SV: Per Hammarberg f 1794-04-26
« skrivet: 2020-11-02, 11:50 »
”1812 verkar han flytta till Stockholm.”

Var hittar man den noteringen?


294
Visby stadsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-11-02, 10:11 »

Faderns namn: Splijt/Splyt Christenson

Split Christenson ägde 1696 tomt 236 (nuvarande fastighetsbeteckning Fregatten 4) i Visby.

http://visinvent.gotland.se/fastighet.asp?fid=195

295
1746
natten til den 24 Aug: föddes Nils Bryntesons
och Hustru Elin Olsdotters barn i Späßerud den 24
Aug: christnades barnet af Herr Eric(?) Cederlöf och
blef i dopet kallad Oloff. Testes Mansfaddrar Jan Pär-
son i Norra Kläsbohl och Halfard Anderson
ibidem fölgde. Qvinnofaddrar Hustru Kerstin Bryntesdotter
i Späßerud bar barnet och Hustru Karin Bryngels-
dotter ibidem fölgde.

296
Möjligen denne man:

Se rotemansarkivet* där Hjalmar Lilja f. 18810620 i Solberga (M) har 13 poster. Inflyttad i Klara från Kävlinge 1897, handelsbiträde. Står slutligen (1926) som direktör och är gift med Maria Viktoria f. Lundström.

*Särskild folkbokföring Stockholms stad 1878–1926.

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

297
Det är bättre att en läkare eller sjuksköterska besvarar dina frågor. Sådana är också aktiva här i forumet och ser förhoppningsvis detta.

298
Furingstad / SV: Tydning av Gert Håkanssons dödsnotis
« skrivet: 2020-10-31, 19:04 »
Sochnemannen Gerdt Håkenson i Stora Söd dödde den 11 December och blef begrafwen den 21 Ejusdem
eller Dom. IVte Adventus. Han har warit gift 2ne gånger, först med Cherstin Sunesdotter från St.
Skårby, hwilken hustru han hade uti 12 1/2 år, och aflat med henne 5 barn, fyra söner och 1 dotter, dottren
är länge för detta med sin moder i Herranom afsomnad. Andra gången gifte han sig 1732 den 10
Decembr eller  Dom. IIde Adventus med sin i sorgen qwarlemnade Enkja hustru Maria Eriksdottr
från Brobytomta, med hwilken han warit gift uti 3 år och 1 dag, samt aflat med henne 2ne söner,
den äldsta är förutgången med sin fader til then himmelska glädjen, then senare lefwer som är
ännu ganska späd och klen och är allenast 12 weckor. Hans hela ålder war 39 år. 3 Månad. och 3 weckor.

299
Någon förlamning nämns inte här. Överst står diagnosen:
Dysmenorrhea = dysmenorré = mensvärk

Inklämd rad mellan de två första:
skrapad för 2 år sedan. op. för appendicit 1910.

Undersökning visade:
uterus* normalstor, inga myom**, adnexer*** utan anmärkn.

* livmoder
** muskelknutor i/utanpå livmodern
*** adnexa uteri = äggledare, äggstockar och livmoderband


300
Furingstad / SV: Tydning Dödsnotis
« skrivet: 2020-10-30, 23:52 »
Korrigerar min namne ovan vad gäller dödsorsaken som tydligt anges som
Pleuresi = lung(säcks)inflammation.


301
Mockfjärd / SV: Läshjälp BiS
« skrivet: 2020-10-30, 17:17 »
Texten lyder, med stavfel och grammatiska fel okorrigerade:

Enl. privat meddelande fr.
Amerika är mannen död men
dödsfallet officielt oattesterad.


302
Maria Magdalena / SV: Ernst Eugen Bergström född 1 Nov 1869
« skrivet: 2020-10-30, 15:59 »
 • Sök endast på födelsedata och kön.
 • Markera en rad med hans namn och klicka på ”Samma individ” i vänstermenyn. Då får du upp alla sju posterna.
 • Markera en post och klicka på ”Samma hushåll”.
 • Markera en person i hushållet och klicka på ”Samma individ”.
Och så vidare . . .

303
Valbo / SV: vem var far till Lisa Ersdotter
« skrivet: 2020-10-30, 15:53 »
Nej, det finns inget antecknat om fadern.
Dopvittnen var Lars Ersson och hans hustru i Ytterhärde, drängen Olof Jansson och pigan Stina Ersdotter i Överhärde.


304
Maria Magdalena / SV: Ernst Eugen Bergström född 1 Nov 1869
« skrivet: 2020-10-30, 15:37 »

Du finner honom i rotemansarkivet (7 poster 1879–1915). Son till plåtslagaregesäll Ernst Anders Bergström ohh Charlotta Eugenia Bergström f. Westberg.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

305
Maria Magdalena / SV: Ernst Eugen Bergström född 1 Nov 1869
« skrivet: 2020-10-30, 15:27 »
Ernst Eugen(e) Bergström var enligt rotemansarkivet född på Södra BB (i Maria Magdalena församling). Född 1/11 och döpt 8/11 1869, enligt Södra BB:s födelse- och dopbok. Modern var pigan Charlotta Wessberg, 26 år, adress Götgatan 46.
Södra barnbördshusets kyrkoarkiv (A, AB) CI:1 (1865-1872) sid 127

306
Lövånger / SV: Läshjälp födelseboken
« skrivet: 2020-10-29, 22:46 »
Byn hade det osköna namnet Kräkånger, numera ändrat till Lövsele.

https://spraktidningen.se/artiklar/2015/08/norrlandska-namngator-far-sin-forklaring

307
Lövånger / SV: Läshjälp födelseboken
« skrivet: 2020-10-29, 21:49 »

Denna anteckning krävdes (fram till 1905, om jag minns rätt) för att det oä barnet skulle få arvsrätt efter sin mor.

308

vad kan den understrukna delen betyda (Up(l/s) något?) ?

Upplöst Äktenskap

Ett vanligt men lite krångligt sätt att ange att en avliden var gift och efterlämnade en änkling eller änka. Det rör sig alltså inte om skilda makar.


309
cardioarteriosclerosis = åderförkalkning i hjärtats kranskärl
insufficientia cordis acuta = akut hjärtsvikt

Det första ordet (förkortat) är jag osäker på. Nephritis (njurinflammation)?


310
Munsö AI:4 (1803–1810) saknas inte:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0048229_00001

311
Rasbo / SV: Hfl AI:9 1794-1800 sid. 226 (Leista soldathus)
« skrivet: 2020-10-28, 19:27 »

Kihl (Kil, Rasbokil)

312
Asarum / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-10-28, 19:18 »

Dömd 20/10 00 till 3 månaders straffarbete för misshandel med lifsfarligt vapen å sabbatstid.

313
Älmhult / SV: Hvita korset
« skrivet: 2020-10-28, 14:31 »
Din farmor var utan avbrott skriven i föräldrahemmet i Ström tills hon 1937 utflyttade till Adolf Fredrik i Stockholm. Där inskriven med titeln barnsköterska.

Du lär alltså inte kunna finna henne folkbokförd någon annanstans än i Ström fram till 1937, då hon av allt att döma var färdigutbildad. Däremot kan hon kanske hittas i elevmatrikel i Vita korsets arkiv* som förvaras av landsarkivet i Vadstena.

* Vita korsets förlossningshems i Älmhult arkiv 1922–1938.


314
Planting / SV: gen.maj. A. Planting
« skrivet: 2020-10-28, 13:44 »
Ja, gossen fick namnet Anders efter sin avlidne släkting:

. . . som döptes i kyrkjan den 26 Ejusdem vid Nampn Anders, efter gamle GeneralMajor A. Planting.


315
Nordström / SV: Nordström
« skrivet: 2020-10-28, 13:18 »
Per,
antar att det var viktualiehandlarens kusiner som avsågs med ”syskonabarn”.

Bokhållaren vid Kongliga Operans Tyg-Magazin Pehr Nesslin, 54 år, har piga och bostad i Operahuset nr 78, enligt mantalslängd 1800 Jakob sid 6:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057133_00011

Det är enda träffen på namnet Nesslin (med stavningsvarianter) i mantalsregistret 1800–1884. Har inte sökt vidare i andra källor.

316
Ja, Nicolaus är det grekiska namn som Niklas och Nils är kortformer av.

En del präster använde gärna latinska och grekiska namnformer som Petrus, Olaus, Andreas och Nicolaus även om föräldrarna uppgett dopnamnet som Per, Olof, Anders eller Nils.

317
Klara / SV: Henrik Dale
« skrivet: 2020-10-27, 14:56 »
Anledningen till att den nio-/tioårige Henry Dale Jr inte nämns i faderns hushåll i kronotaxeringslängden 1805 är väl snarare att han var för ung för att beskattas.

318
Ramkvilla / SV: Läshjälp Ramkvilla döde
« skrivet: 2020-10-26, 23:53 »
En liten rättelse:
Det står att Stina Nilsdotter ”war 11 åhr”.

Voro, gingo, sprungo är ju gammal pluralform i preteritum av vara, gå respektive springa och användes alltså uteslutande om flera personer som ägnade sig åt dessa aktiviteter.
En person var, gick och sprang, då som nu.


319
Klara / SV: Henrik Dale
« skrivet: 2020-10-26, 23:17 »
Familjen Dale var enligt mantalslängden 1800 bosatt i överstelöjtnanten Chierlins hus med tomtnr 78 i kvarteret Bergamotträdet (vid Kungsholmstorg) men hittas inte där i husförhörslängd 1799, 1800.

I mantalsregistren 1810 finns ingen med namnet Dale. Men kronotaxeringslängden 1805 upptar H J Dale, verkmästare vid Engelska garveriet på Kungsholmen, och sonen Robert med flera i hushållet – se nr 98:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060402_00149

Garvaren Henry Dales hustru Anna Murvill dog 23/10 1804 i Kungsholm, 45 år gammal, av lungsot. ”Reform.” bör betyda att hon bekände sig till reformert kristendom.
Kungsholm FI:2 (1779-1811) sid 221

320
Hagby / SV: Hfl AI:3 1817-1831
« skrivet: 2020-10-26, 20:26 »

Jan Erik Andersson till Herkulsberga, äldre namn på Härkeberga (C).

Olof Waxbom med familj ser ut att flytta till Hillinge, i Hagby.


321
Västmanland / SV: Vittinge C:7 s. 53
« skrivet: 2020-10-26, 16:56 »

Jag missuppfattade nog din fråga, inser jag nu. Sonen Johannes var, förmodar jag, född i Axjö i Vittinge där modern Johanna Katrina Olsdotter var bonddotter.

322
Västmanland / SV: Vittinge C:7 s. 53
« skrivet: 2020-10-26, 14:27 »

Janson, Fredrik, Bondson, By, Löfsta, uppgifves som(?) erkänd

Se By i Västerlöfsta.

323
Källstorp / SV: läshjälp dödsnotis Hans Persson 1785
« skrivet: 2020-10-26, 12:46 »
Ingen Hans Persson död/begravd i juni 1785, däremot den 29 maj:
Förre åbon i [—] Hans Perßon 50 åhr af hitzig feber.324
Torrlösa / SV: Torrlösa C1:1(1689-1731) bild 230
« skrivet: 2020-10-26, 12:12 »

Torrlösa (M) CI:1 (1689-1731) Bild 230 / Sida 18 (AID: v112683a.b230.s18)

1694
Festo Circumcisionis Domini* blef Påhl Nielßons lille son Ola
föd i Wistofta och för svaghett skull hemma döpt, Ola Nils
hustru ibid: bar barnett; Testes, Peder Nielsson och Jöns Ander(s)-
on ibidem, item Anders Rasmußon och Lars Jeps hustru
ibid.

* Nyårsdagen, den 1 januari

325
Klara / SV: Henrik Dale
« skrivet: 2020-10-25, 22:27 »
1800 års mantalslängd, Kungsholmen
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057146_00132

Engelske Garfwerie Wärk-
mästaren Henry Dale, 36 år
Hustru, 35 år
son Robert, 11 år
son Henry, 5 år
pigan Maja, 20 år


326
Gränna / SV: Maj Britt Gunborg Karlsson Nässjö
« skrivet: 2020-10-25, 19:10 »
19261222-1909
Svensson, Majbritt Gunborg
Katrineholmsvägen 24
616 33 Åby
Död 16/4 2001.
Folkbokförd i Kvillinge, Norrköpings kn (Östergötlands län,
Östergötland).
Född 22/12 1926 i Gränna landsförs (Jönköpings län,
Småland).
Gift kvinna (31/3 1945).
(Sveriges dödbok)

327

Död den 6 Jun. Om morgonen
1764.
Död klockan 4 om morgonen den 20
Martii 1768.


328
Släktnamn / SV: Catharina Carlsdotter
« skrivet: 2020-10-24, 22:45 »
Föräld. Torp. Carl Börjeson Hustru Anna Ericsdotter i Salhorfva under Sjundeqvill.

Vimmerby landsförsamling (H) AI:5 (1806-1810) sid 32

329
General questions / SV: Help with death record
« skrivet: 2020-10-24, 22:23 »

Bokhållare Johan Sundin född
1759, gift 1778, Fader för 7 st
barn, dog den 9 och begrofs den 25
Martii. Sjukdomen Bröstfeber med
Håll och stygn. Ætas 36 år.

Bookkeeper Johan Sundin born
1759, married 1778, father of 7
children, died on the 9th and was buried on the 25th
of March. His disease: chest fever with
pneumonia. Age 36 years.

330
Efterlysningar / SV: Anna född i Swerige 1717 döpt på Åland
« skrivet: 2020-10-24, 20:49 »

Nedkomstorten var nog troligare Kråkskär i Villberga socken i Uppland.

331
Släktnamn / SV: Fåhraeus
« skrivet: 2020-10-24, 18:40 »
Men hon dog inte i Hammarby utan i Huddinge, den 28 mars 1846, enligt Huddinge (AB) AI:16 (1846-1850) sid 53.

332
Släktnamn / SV: Fåhraeus
« skrivet: 2020-10-24, 18:24 »
Det kanske lönar sig bättre att söka i Hammarby dit änkan utskrevs 1836:
Österåker (AB) AI:15a (1834-1838) sid 82

333
Västra Husby / SV: Texttydning Arbetsuppgift
« skrivet: 2020-10-24, 18:01 »
Taktäckare

334
Skuttunge / SV: Hur dog 10-årige Anders Olsson 1806-11-10?
« skrivet: 2020-10-24, 17:09 »
ihjäl-
frusen
och sedan
äten
af räf-
var.

335
Näsby / SV: Vart flyttar hon - tyda texten
« skrivet: 2020-10-24, 13:54 »

Bra! :)

336
Ägt i första giftet
4. dott:

(4 döttrar)

Trevlig helg önskas dig också. :)

337
Järnboås F:3 är opaginerad. Bild 720 hos AD. Nr 6 Jan Jansson död 25/2 1818. Och som Ulf och Kristina redan konstaterat var han torpare:

Torparen i
från Kramp-
kärn
Jan Jansson


Kunde du läsa notisen i övrigt, Susanne?


338
Näsby / SV: Vart flyttar hon - tyda texten
« skrivet: 2020-10-23, 22:39 »

Till grannsocknen Vetlanda:
Hvetlda

På sid 330 finns hela namnet att jämföra med, möjligen skrivet av samma hand:

339

Hufwudwärk

340
Hultsjö / SV: Läshjälp Hultsjö begravningsbok
« skrivet: 2020-10-23, 18:38 »

Gulsot och Hjertsprång

341
Enånger / SV: Efternamn på Brita i Finnika
« skrivet: 2020-10-23, 13:25 »

Inte särskilt ovanligt – Bertel är ju bara en annan stavning av Bertil.

https://historiska.se/nomina/?nomina_name=Bertil

343
Enånger / SV: Efternamn på Brita i Finnika
« skrivet: 2020-10-23, 00:36 »
Bertelsdotter

344

. . . varit en flitig och arbetsam man så länge krafter-
na tillsade, varit uti 10 år . . .

. . . läste på slutet ibland andra gudeliga verser
jemväl denna: Döden han vill oss . . .

345
Bred / SV: Bred C:1 (1764-1790) Bild 78
« skrivet: 2020-10-22, 20:09 »

Den 29 afled och den 6 Begrafdes på kyrkiogården
Enkan Hustru Cattarina Böriesdotter ifrån Gunsta.
Lefwat ärligt och Christeligen, warit länge sängliggande
af ålderdoms bräcklighet och sist tiltogs af Bröstwärk
är gammal 83 År och 5 Månader.

346
By (S) eller (W)
Möklinta (U)
Hielsta – Hjälsta (C)
Terna – Tärna (U) eller (AC)


347
Fjelie / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-10-22, 19:28 »

23 Septem: föddes
Svantes barn i Onne-
rup* som 19 söndag
efter Trinitatis** Christnades
och kallades anders
(Den som) Bar Barnet war Pär å—nds
Hustru, wittnen woro
Swen å—ns hustru, Hans
Lars dotter Hanna, Sißa
Hans Lars och anders
Hans dotter Hanna.

* Önnerup
** 19:e söndagen efter Trefaldighetsdagen; den 1 oktober 1749.

348
nattwakt wid Bruket
en fattig änka ibidem.


349
Augustus
den 30 döptes Gise Knutsons Gåße barn i
från Möllery som föddes den 27 föregåen-
de och blef wid dopet kallat Sven. Fram-
bars af Mattis Jönßons hustru Ingier i
Boahaga. Test: Per Hiertonßon i Gröninge-
gården och Mattis Jönßon.


350

Och här ett ”botemedel” (se Historik) :
https://digitaltmuseum.se/011023690401/trollskottbossa

Texten ska nog läsas:

. . . Anders dotter. War 5 åhr blef fadren dödh.
Då hon tiente i Ignaboda, fick hon . . .

352
Förkärla / SV: Läshjälp CI:6 P.94 Ordet längst ned
« skrivet: 2020-10-21, 14:36 »

Brenteknufva (Bränteknuva, i Fridlevstad)

353
Nyed / SV: Varifrån flyttar Anna Larsdotter 1818?
« skrivet: 2020-10-21, 14:16 »

354
Sura / SV: Sura FIa:1 (1775-1837) sida 18 no 11
« skrivet: 2020-10-21, 12:57 »
Vilket stämmer bra:

Anno 1715, den 16 Januari Christnades Johan Pärsons och Hustru Cattarina Börges dotters barn ifrån Gunsta
Widh Nampn Johan


Bred (C, U) C:1 (1711-1735) sid 23 (AID: v123798.b16.s23)

356
Blekinge / SV: Läshjälpen gäller en text om en död båtsman
« skrivet: 2020-10-21, 12:28 »

Den 18 fans gamle Afskedade Båtsman Niclas Granat från Söremåla död
på vägen mellan Ramdala och Lösen och som det en-
ligt trovärdige mäns betygande funnits at ingen Menni-
ska lagt hand på honom utan at den yra hästen antingen blif-
vit sprygger* och slagit honom af eller stupat med ho-
nom, så begrofs han utan vidare anstalter den 23 på-
följande. Han var mellan 50 och 60 år gammal.
*

357
Se under Gryteslätt (Stora Gryte):

Härlunda (R) AI:6 (1828-1842) Bild 38 / sid 55 (AID: v17419.b38.s55)
Härlunda (R) AI:6 (1828-1842) Bild 108 / sid 54 (AID: v17419.b108.s55) – ”slagsmål och fylleri”
Härlunda (R) AI:7 (1843-1849) sid 70 (AID: v17420.b42.s71) – båda makarna dör i april 1847

Bouppteckningen:

Skånings häradsrätt (R) FII:33 (1846-1854) sid 525 (AID: v144044.b266.s525)

358
Sura / SV: Sura FIa:1 (1775-1837) sida 18 no 11
« skrivet: 2020-10-20, 23:39 »

Född i Bresochn och
Gunsta By

= Gunsta i Breds socken (C, U)

Dödsorsak: Bröstwerk

359
Vilhelmina / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-10-20, 19:45 »

Arrendator
Till Norrige afvikne Daniel Abramssons
Hustru Lisa Johans Dotter

360
Katarina / SV: Katarina församling / Schonbarg
« skrivet: 2020-10-20, 19:33 »

. . . som födt barnet på Fattebursholmen* i bard-
bern** sahlig Craners Enkas gård, barnmorskan är
Hustro Margareta Lenartzdotter.

* Fatbursholmen
** barberaren

361
Törnsfall / SV: Varifrån flyttar Christina?
« skrivet: 2020-10-20, 15:15 »
Vimmerby

362
Visingsö / SV: Läshjälp Karin Nilsdotter 1747-1781
« skrivet: 2020-10-20, 15:13 »
. . . halshugdes och i* Båle brändes . . .

* Eller å? Straffet var ju att ”å båle brännas”.


363
Läshjälp / SV: Läshjälp tyda tyska
« skrivet: 2020-10-20, 11:19 »
Instämmer gärna i den tolkningen – om nu Hilda var adressaternas enda kusin?

364
000 Osorterat / SV: Carl Erik Gustafsson
« skrivet: 2020-10-19, 20:18 »
Delar av kyrkoarkivet i Västermo förstördes i brand på 1890-talet, men SCB-utdragen från och med 1860 finns lyckligtvis kvar:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0037297_00615

365
Villberga / SV: Carl GUstaf Lind(e)
« skrivet: 2020-10-19, 16:54 »
Noteringen i Villberga AI:9 sid 42 (handpag) lyder:

Ej sjelf
uttagit attesterne
utan skickades d. 24 Oct.
1821 – 2dra attesten för
frun och Fredric Justus Jultiden
1822 – och 3dje attesten d.
20 Martii 1823.

366
Läshjälp / SV: Läshjälp tyda tyska
« skrivet: 2020-10-19, 13:49 »
Ein Andenken an die rinzige Cousine
Ett minne av den (mycket) lilla kusinen

rinzig = mycket liten. I engelsk översättning tiny.

367
Katarina / SV: Katarina församling / Schonbarg
« skrivet: 2020-10-18, 15:38 »
Carl Fridrich finns bland de oäkta barnen (som bokfördes separat):
Katarina (A, AB) CI:12 (1715-1728) Bild 188 / Sida 185 (AID: v86989.b188.s185)

368
Välkommen till forumet, Susanne!
–––

Kyrkowaktaren
ifrån Bengts-
backa
Jan Jansson

Född 1730 den 29 Nov.
Fad: Jan Andersson
Mod: Hustru Catharina
Olsdotter fr. Bengtsbacka.

Blef gift 1752 med
Anna Jacobsdotter från
Åsa Röberget i Nora
sockn.

Haft med henne 7 barn
3 söner och 4 flick:
2 söner 3 dött. lefva.

Stilla och enfall-
digt.

Den 26 Mars föll
han af sågbänken
wid Nyhytte så-
gen sig till döds

och dog således den 26
       Mars

50 år
4 månad:

begrofs den 7 Aprill.

369
Taxinge / SV: Svårläst i Taxinge dödbok 1825
« skrivet: 2020-10-18, 11:41 »

Wattusot
i Hufwudet

370
Samma dag* döptes Carll Håkonsons barn
Karen i Ingerheij som blef föd den 27
Aprill Modren Metta Pehrs dotter
Faddrar, Änkian Hanna i Suskull bar
barnet, Anders i Ingerheij, Nils Pehrson
i torarp, Nils Nils. ibidem, Pigan bengta
i torarp.


* Andra söndagen efter påsk; den 4 maj 1712.

371
000 Osorterat / SV: Barnbördshus - kostnad
« skrivet: 2020-10-17, 18:52 »
Kan bidra med vad som gällde mot slutet av 1800-talet på Stockholms största barnbördshus; Allmänna BB, verksamt 1775–1975.

Medellös barnaföderska kunde få friplats. I annat fall betalade hon för sängplatsen – år 1888 kostade säng på allmän sal 75 öre/dygn*. Måltider erbjöds mot en låg avgift. Vården och uppassningen var gratis.   

Källa: Romanen ”Mödrar och söner” av Stockholmskännaren och utomordentligt grundlige researchern Per Anders Fogelström.

*Motsvarar cirka 53 kronor/dygn i dagens penningvärde, mätt med KPI.

372
Yrken D / SV: Giftedräng
« skrivet: 2020-10-15, 21:15 »

På sidan du hänvisar till finns flera barnafäder antecknade som ”Gifte drängen”/”Gifte dräng.” Observera att det i samtliga fall är två separata ord.

Min tidigare förklaring är korrekt.

Lovisa Jansdotters make hette Erik Ersson.


373
Köpings stadsförsamling (Köping) / SV: läshjälp
« skrivet: 2020-10-15, 21:01 »

med Borgare dottren

Brudens giftoman var hennes fader, åkareålderman Ol: Lindberg.


374
Yrken D / SV: Giftedräng
« skrivet: 2020-10-15, 20:52 »
En gift dräng, det vill säga en dräng med hustru.
Till skillnad från en ogift dräng, utan hustru.
”Dräng” anger tjänsteställningen, ”gift” civilståndet.

Om du inte anser förklaringen godtagbar får du ange källan (ska faktiskt alltid göras), så att tolkningen kan kontrolleras.

375
Yrken D / SV: Giftedräng
« skrivet: 2020-10-15, 20:27 »

Skulle tro att det står Gifte dräng(en) + ett namn.

376
Födelse- och dopböcker / SV: Algutsboda, födelsebok 1832
« skrivet: 2020-10-15, 15:24 »
Kronobåtsmannen och änklingen Jonas Nilsson Djur i Djuramåla och dejan Stina Cajsa Petersdotter i Förlångö vigda 14/10 1858 i Vissefjärda. Brudens föräldrar: undantagsmannen i Humlebäck, Algutsboda, Peter Magnusson och (avlidna, min anm) Kerstin Jacobsdotter.
Vissefjärda C:4 sid 364 nr 36

377
Födelse- och dopböcker / SV: Algutsboda, födelsebok 1832
« skrivet: 2020-10-15, 14:54 »

Varför skulle hon heta Magnusson? Faderns förnamn var Peter Magnus. Stina Kajsa skrevs Petersdotter när hon flyttade hemifrån, långt senare gled det över till Petersson.
Algutsboda AI:14 sidorna 474 (2 ggr) och 475

378
Förkortning i husförhörslängd / SV: Förkortning KR1924
« skrivet: 2020-10-15, 14:40 »

KR står här för kortregistret som Brännkyrka församling började föra 1924 i stället för församlingsböcker. Det är inte tillgängligt på nätet.

Välkommen till forumet!


379
Födelse- och dopböcker / SV: Algutsboda, födelsebok 1832
« skrivet: 2020-10-15, 14:33 »
En Stina Caisa f. 23/8 1832 Åleberg Norrgård i Algutsboda finns i födelseboken; C:4 sid 560. Föräldrar Peter Magnus Magnusson och Kerstin Jacobsdotter.
Du kan lätt följa familjen framåt på nr 66 Åleberg Norrgård och kontrollera om det är rätt Stina Kajsa.

380
Läshjälp / SV: Kristberg, C:2, 1674-1689
« skrivet: 2020-10-15, 14:01 »

Egbyborna, äldre stavning av Ekebyborna, grannsocken till Kristberg.

Välkommern till forumet!

381
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Vilken sjukdom?
« skrivet: 2020-10-15, 11:00 »
Vem, när, var?

382
Katarina / SV: Frans Oskar Karlsson, många frågetecken
« skrivet: 2020-10-15, 00:52 »
Han avfördes ur registret (och sjömanshuset) 31/12 1921. Anledning: ”ej vidare sjöfarande”.
Sjömanshuset i Nyköping (D) DId:3 (1912-1920) Bild 1790 / Sida 151 (AID: v606371.b1790.s151)

383
Fårö / SV: Familjeförhållandena?
« skrivet: 2020-10-14, 23:53 »
Petrus/Per född 23/4 1790.

Husbonden Christopher Pehrson f. 1763, gift 21/10 1788, gifte I.
Hustru Gardrut Michaëlsdotter f. 1767, gift 21/10 1788, gifte 1.
Därunder och på nästa sida parets barn födda 1790–1812.

384
Katarina / SV: Frans Oskar Karlsson, många frågetecken
« skrivet: 2020-10-14, 23:29 »
Rätt dödsdag enligt domstolens beslut bör vara 31/12 1924, rotemansarkivets uppgift om 1916 är av allt att döma ett misstag.

385
Katarina / SV: Frans Oskar Karlsson, många frågetecken
« skrivet: 2020-10-14, 20:54 »
Dödförklaring kan ske efter ansökan i domstol av en eller flera anhöriga. Ett vanligt skäl till ansökan är att ett arv, efter föräldrarna eller ett syskon, inte kan skiftas förrän det är klarlagt vilka som är dödsbodelägare.

Den 18 november 1937 beslutade Stockholms rådhusrätt att förklara Frans Oskar Carlsson avliden 1916, vilket bör ha grundats på 1. att det var mycket troligt att han dog just detta år, till exempel genom att han befann sig på ett fartyg som gick under då, och/eller 2. att han senast avhördes någon gång under detta år – i sådana fall brukar den 31 december anges som dödsdatum.

Du kan kontakta Stockholms stadsarkiv och be om kopia av de domstolshandlingar som (jag antar) finns bevarade i ärendet.

386
Alnö / SV: Barnavårdshandlingar
« skrivet: 2020-10-14, 17:58 »
Kontakta kommunarkivet i Sundsvall:
https://sundsvall.se/kontakter/kommunarkivet/


387
Tjällmo / SV: Vilken gård dör Anders på?
« skrivet: 2020-10-14, 17:42 »

Vilken Anders menar du?

Julii 15: Anders Persson från Stubbetorpet

Augustus 8: Anders Johansson på Kopparfalls ägor

388
Hej Klara, och välkommen till forumet!

Anders f. 1/12 1778 i Vittaryd, son till soldaten Bengt Pastor ohh Malin Jönsdotter på Snaryd(storp).
Se Vittaryd (G) AI:1 (1740-1804) sid 44 – om sonen Anders är noterat ”tjenar i Angelstad”.

___

Gesällen Andr. Widergren(!) f. 1778 i Vittaryd, Småland, inskrevs i Storkyrkoförsamlingen 1807, i tjänst hos snickaränkan Walberg. Han kom då närmast från Harlösa i Skåne. Kan antas ha flyttat från Storkyrko innan första (bevarade) utflyttningslängden påbörjades 9/10 1809 eftersom han saknas i registret till utflyttningslängder 1809–1822.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) BIa:1 sid 174

___

Sök gärna vidare i registren hos Stockholms stadsarkiv:
https://stadsarkivet.stockholm/for-slaktforskare

390
Vänge / SV: Läshjälp vigsel 1765
« skrivet: 2020-10-14, 10:25 »
Det är en lysningsnotis:

Drängen Ärlige och Beskedlige Eric
Janson och Sedesamma
Christina Andersdotter ifrån Preste-
gården lystes 1ste gången för deße
Dominica XVa post Trinitatis* på 8 öre silvermynts
Cartha.

* 15:e söndagen efter Trefaldighetsdagen, inföll 1765 den 15 september.

391
Släktnamn / SV: Släkten Specht, Västervik
« skrivet: 2020-10-13, 11:32 »
Före namnet Johan Hellman står Mster (mäster).

392
Villie / SV: Läshjälp Villie Örsjö
« skrivet: 2020-10-12, 21:53 »
1770
Den 24 Dec: blef Jöns Bengts Hustru Karna Ols
doter i Örsjö förlöst af en doter, som
2dre dag Juhl blef Christnad, och kal-
lad Mätta, frambars til dopet af
Jöns Nils hustru i Solberga. Test: Lars
Nils i Skurup, drängarne Pär Jöns
och Ola Jöns i Örsjö, Anders Bengts
i Engstorp, Bengta Ola Matts i Sol-
berga, Bengta Swän Pärs, pigor Elna
Jönsdoter, och Anna Jönsdoter.

Mätta
Gift 17 24/5 93 med Rusthåll:
And. Olsson på No 9 i Villie
Haft 11 barn hvaraf 5 lefva
Karna född 1798 Kerstina
1801 Bengt 1807 Hanna
1809 Ingar 1812

393
Lycksele / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-10-12, 17:41 »
och förts under jorden

/400 à 500 dagsverk/


394
Åtvid / SV: Hjälp med texttydning
« skrivet: 2020-10-12, 12:28 »
Den notisen är inte lång:
Den 23 October Begrofs Arved Larßon i Stora Öhrsätter 86 (år)

Därunder står:
Dito begrofs en Dumbe (= stum), som i några Weckor gått i Socknen Tiggandes.

395
Kristianstad / SV: Läshjälp frejd
« skrivet: 2020-10-11, 23:43 »
Saknar frejde- och hinderslöshets-
betyg från 26 Sep. 1870 till 26 Okto-
ber 1871. Se attesten! Frejdebetyg
till annan ort 4/5 1872 –– återlämnadt 27/11 72
                                  Annons i Post-
och Inrikes Tidningar införd 1 gången
den 15 maj 1872 No 111. icke ännu
den 26 Oktober något anmäldt, således
välfrejdad och hinderslös till äktenskap.
Frejdebetyg till annan ort för arbete den 27/11 72.

396
Genarp / SV: Läshjälp med Pål Anderssons död
« skrivet: 2020-10-11, 18:21 »

Gift man

Februarii den 4 dog och den 10 begrofs Undantagsmannen Pål An-
dersson från Stänkelstorp. 74 år 2 månader.

397
Ingen dödsorsak antecknad för vare sig fadern eller dottern. Noteringarna 16sk (skilling) respektive 8sk avser testamentspenningarna; begravningsavgiften.


Senfärdigt svarat, får väl ses som en bekräftelse.

398
Dannemannen
ärlige och förstån-
dige Lasslofva
Per Ersson i
Hansiö Ytterbyn,
född ibm

1746 den 7 Januarii
af ärliga och xstliga
föräldrar. –– Fa-
dern i lifstiden ärlige
och förståndige Eric
Hansson, och Modern
gudfrugtiga och dyg-
desamma Anna Pers-
dotter i förbemälte
by här i socknen.
Deße kära föräl-
drarne, befordrade
honom straxt efter
den naturliga födelsen
til det heliga dopet,
hwarefter de sedan
gåfwo honom en för
hans stånd tilständig* och
afpaßad upfostran.
                       År

1768 Efter upnådda Man-
naår, inträdde han
i ljuf och ägta sam-
manlefnad med sin
nu i djupaste sorg
efterlämnade Älskade
Maka, Enkan dygde-
samma Karin Nils-
dotter i Hansiö
Millbyn. Hwilket
ägtenskap den Högste
under 37 års sammanlefnad
Nådigt wälsignade
med

6 Barn, 5 söner och
1 dotter, af hwilka 1 son
redan föregått sin käre
fader till ewigheten; men
de öfriga efterlefwa,
och dela, jämte sin
kära Moder, en bitter
saknad av hans öma?
frånfälle.

Efter hwad om
hans lefnad man
fått upgifwit;
har han warit
sådan, at ingen-
ting kan läggas
honom til last på
hans Mull. ––
Fridsam, nyckter
och Ärlig, har han
tillika som Arbet-
sam och nyckter**,
icke lämnat sina
barn några onda
efterdömen. – Fast-
mera ägde de i
honom et exempel
til dygd, och wäl-
signa honom,  där han
nu stilla hwilar,
på hans graf
och hans aska.

I 4 weckors
tid har han
warit siuk i
den gångbara
hetsiga feber
sjukan; under
hwilken tid han
äfwen med stillhet
och gott betän-
kande beredde
sig till sin an-
nalkande för-
loßning.  Under
denna tiden åt-
njöt han äfwen
med längtan
Herrans Hög-
wärdiga Nattvard,
efter hwilken
dyra Måltid,
han et dygn
derefter stilla

i herranom afled
den 3dje af innewarande
Augusti Månad, ef-
ter en här i werl-
den uppnådd Ålder
af – – –

59 År
och 6 Må-
nader,
och 1/2 

_________________

 
* rättmätig, passande, lämplig

** Jodå, nykterheten framhålls två gånger. :)

399
Viby / SV: Brita Maria född 1791 Läshjälp
« skrivet: 2020-10-10, 23:03 »

Född 1791 7/6, döpt 8/6
Brita Maja
Föräldrar:
TrägårdsM:
Jan Berg, H:
Anna Jonsdott:
wid Hageberg 38
år gammal


400
Björkvik / SV: Jonas från Småland
« skrivet: 2020-10-10, 22:53 »

T G = tjänstegosse

401
Adelöf Norrgård
Sven Ahlgren afskedad den 2
Augusti 1758. Ersatt den 15
Septembr samma år

402

Födde 1781.
Junii
Nils Daniel, född i Gladhammars Sockn then 20 och
i kyrckan therstädes döpt then 24 Ejusdem. Föräldrar
HusTimmermannen här i Westervik Daniel Hall-
gren, Hustru Anna Ingemars dotter, gammal 30 år.
Faddrar Herr Bokhållar Trefell wid Gladham-
mars Bruk, Sochnemannen Börje Johansson i
Mörghult, drengen Brodd Börjesson ibidem, och dren-
gen Jonas Johansson i Wigelsbo. Bokhållerskan Hust:
Trefell wid Gladhammars Bruk, Hustru Brita Johans
dotter ibm, Pig: Cath: Svens dotter i Mörghult.

403
Gamlestaden / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2020-10-08, 21:04 »

Obs! Jag har korrigerat mitt tidigare inlägg.
Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Gottlieb_Werlhof

404
Gamlestaden / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2020-10-08, 18:24 »

Morbus maculosus Werlhofii = idiopatisk trombocytopen purpura; Werlhofs blödarsjuka; Werlhofs sjukdom

https://sv.wikipedia.org/wiki/Idiopatisk_trombocytopen_purpura

405
Lysning 8/3 1908, lysningsboken nr 2. Se Gödestad EI:2 sid 14.

I nästa kolumn står hans militära inskrivningsnummer: 172 9/1902

Överförd 1908 till sid 40 i samma församlingsbok.


406

Ja, du har uppfattat texten rätt. Susceptrix = kvinnlig fadder, gudmor, som bär/håller fram barnet till dopet.

407
1787
Den 21 februarii föddes och den 25 ejusdem Christnades An-
ders Anders barn i Borresta, Nom: Nils
Susc: Jon Anders Hust: Elna i Norra Lökaröd.
Testes Jon Anderßon Ibm; Sockneskräddaren Jöns
Pärßon och des Hustru Elna, dräng Anders Pärß
och Piga Hanna alla af Borresta.

408
Berg / SV: Var föddes syskonen Andersson?
« skrivet: 2020-10-07, 21:48 »
Det är nog samma ställe, i annexförsamlingen Böja:
Maria: Katorps Mo
Sven: På Mohn
Jonas: Katorpz mo

Antar att detta är fadern i Centrala soldatregistret (obs roten felstavad) :

409
. . . sin kära moders bedröfveliga frånfälle af hiertat sörja och beklaga.

Angående theß siukdom, så har hon alt sedan . . .

. . . och af Gudz heliga ord sig trösta, beredde sig, medelst en gudelig beredelse, vackert och väl till en sahlig hädanfärd . . .

410
Själevad / SV: Läshjälp vigseldatum mm. 1745
« skrivet: 2020-10-07, 20:49 »
Hm, vigselregistret verkar föga tillförlitligt vad gäller bland annat datum. Där påstås att Christopher Ersson och Margret Ersdotter vigdes 1745 31/10. Och att paret närmast efter dem i vigselboken, Johan Pärsson och Brita Jonsdotter, vigdes 1745 25/12.

411
Själevad / SV: Läshjälp vigseldatum mm. 1745
« skrivet: 2020-10-07, 19:51 »
Feria II (secunda) = andra dagen i veckan; måndag
Feria III (tertia) = tredje dagen; tisdag
Feria IV (quarta) = fjärde dagen; onsdag
o s v.

Festum Nativitatis Domini/Christi = Jesu födelsedag; juldagen; 25 december.

1745 inföll juldagen på en onsdag. Jag skulle vilja ange vigseldatum som onsdagen före juldagen, det vill säga den 18 december. Kan inte tänka mig att någon präst skulle benämna Jesu födelsedag som en simpel veckodag. Och nästa vigsel förrättades Dom post fest. Nativ. Christ., söndagen efter juldagen; den 29 december. Onsdagen närmast efter juldagen var således nyårsdagen 1746.


412
Koch / SV: Ann Triencke Kock
« skrivet: 2020-10-07, 19:13 »

413
Landskrona garnisonsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-10-07, 16:33 »

Bokhållare

414
Tengene / SV: Varifrån kom Maja Jonsdotter f 1749 1/3
« skrivet: 2020-10-06, 17:10 »
Long Lifvene/Lefvene
Long är annexförsamling i Levene, Sparlösa, Long och Slädene pastorat.


415
Gåsinge / SV: Söker Anna Catharina Eriksdotter Sundström
« skrivet: 2020-10-06, 14:17 »
Soldaten Eric Ersson Zell och pigan Anna Catharina Sundström vigdes i Stockholm den 30 maj 1791 af Comminister Nordwall på betyg ifrån Thoresund 28/3 91.
Maria Magdalena EI:4 sid 172

Lysningar saknas i Toresund C:2. Men Anna Catharina Sundström bör ju finnas på någon av de 351 sidorna i Toresund AI:6 (AID: v62310.b1).

”Eriksdotter” kan vara ett misstag. Av hittills kända källor är det väl bara i två (två barns respektive födelsenotis) som Anna Catharina kallas Eriksdotter, varav i ena fallet Sara(!) Eriksdotter.   

416

Johanna Sofia flyttade till Österbo 1872. Där var hon fosterbarn hos lokomotivföraren Lindblad:
Norrbärke AI:14b sid 210, rad 22

417
Harplinge / SV: Eva Beata Nilsdotter född 1829 05 29 men var?
« skrivet: 2020-10-05, 20:28 »
Eva Beatas föräldrar Nils Ericsson och Netha Jönsdotter vigdes 28/12 1828 i Söndrum. Där föddes också en dotter 29/5 1829 – i födelseboken kallad endast Eva. Hon kan vara den eftersökta Eva Beata eller möjligen en tidigt avliden äldre syster vars födelsedata Eva Beata i så fall fått ”ärva” av misstag.
Söndrum (N) CI:4 sidorna 96 (vigsel) och 100 (födelse)

Familjen bodde i Villshärad i Söndrum.

418
Gåsinge / SV: Söker Anna Catharina Eriksdotter Sundström
« skrivet: 2020-10-05, 11:55 »
Hans, om du sedan 2018 har avancerat i dina efterforskningar bör du berätta vad du funnit – parets vigsel? dottern Sara Lenas födelseort? något annat som kan leda vidare? Det är ju onödigt att andra ägnar tid åt att söka sådant som du redan känner till.

419
Brunflo / SV: Behöver läshjälp, kan tyda det mesta
« skrivet: 2020-10-05, 10:36 »
Se Lit (Z) AI:11a (1873-1881) sid 15. Där finns Olof Zachariasson med notering om trolovningen med Emma Kristina Eskilsdotter.

420
Brunflo / SV: Behöver läshjälp, kan tyda det mesta
« skrivet: 2020-10-05, 10:30 »
Se närmast föregående längd, Brunflo AI:9a sid 117. Där är antecknat att Emma Christina blivit kyrktagen såsom Arbetaren Olof Zachariassons från Lit fästeqvinna den 4/11 77.

421
Ljustorp / SV: Anders Jonsson f. 1752-09-21 Edsåker i Ljustorp
« skrivet: 2020-10-05, 00:55 »
Född 1752 21/9, döpt 23/9
Anders
Föräldrar:
Jon Erichßon
och hustru Ma-
lin Jonsdotter
i Edzåker.

Vittnen:
Anders Anderßon i —*
hustru Karin(?) Olofzdr
dräng Matz Johanßon ifrån —*
Brita Jonsdotter ifrån Tuna.


*Någon med lokalkännedom kan nog komplettera.


423
Torsås / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2020-10-04, 18:08 »
Efter operation
å njurarne
Tuberculosis
renis
(njurtuberkulos)

Dödsort var Maria sjukhus på Södermalm i Stockholm. Se även sjukhusets dödbok:
Maria sjukhus (A, AB) FI:5 sid 63


Begravd i Stockholm den 30 november.

424
Undenäs / SV: Undenäs C:1 sid 74 den 20 September 1778
« skrivet: 2020-10-04, 12:54 »
Bilden visar Mölltorp (R) C:1 (1689-1752) Bild 44 / sid 74 (75).

inhyses
i Stenkullen

425
År 1788 den 4de Februarii förrättades
af underteknade, följande Bouptekning,
efter gamle Bonden Aflidne Nils Jonsson
wid Hemmanet N: 22 i Edsbyn, Ofwan-
åkers Sockn, på deß befinteliga Egendom
så fast som löst; I närwaro af deß
underskrefne fem Ärfwingar som
woro alla myndige. Och fans nemligen

426
Hallaryd / SV: Hallaryd A1:14s. 86
« skrivet: 2020-10-03, 21:59 »

Se ofvanföre

427
Läshjälp / SV: Läshjälp födslar
« skrivet: 2020-10-03, 13:18 »
Andra notisen uppifrån på högersidan:

1769
Augusti den 20 föddes och den 27 Christnades ryttaren Jon Anderssons Schellings
och Hust. Christina Olufz dotters barn, kallat Catharina,
witt: Giästgifwaren Magnus Hammerlin. dr. Gabriel Höök. Hust. Elin i näsja Åckers Sokn*. pig: Ingeborg
Svens dotter i tienst på Skillingaryd.

*Nässja i Åkers socken (F)
___

1772
Januari den 8 föddes och den 12 Christnades ryttarens Jon Skellings och
Hust. Christina Olufz dotters barn kallat Helena.
witt: Abraham Jonsson i Foglabäck. Mag: Jacob Johans-
son Ibm. Hustru Märta Andersdotter i Mörkebo*.
pigan Maria Månsdotter Ibm.

*Närmaste Mörkebo ser ut att finnas i grannsocknen Åker.

428
Hallaryd / SV: Hallaryd A1:14s. 86
« skrivet: 2020-10-03, 10:42 »
Det står Witeltofta.

Troed Svensson är även antecknad högst upp på sidan med födelseort Vitseltofta, som är äldre stavning av Visseltofta.

429
Dombok vid ordinarie ting 1871 (hösttinget); Östra häradsrätt (K) AIa:189. Ej på nätet, förvaras av landsarkivet i Lund.

430
Film / SV: Anders Andersson Lust 1721
« skrivet: 2020-10-02, 18:51 »
1721
Martij 25 föddes Anders Göstas och hust: Annicas son i Wijka*, wid
nampn Anders, döptes 26.


*Vika

431
Brunflo / SV: Behöver läshjälp, kan tyda det mesta
« skrivet: 2020-10-02, 15:44 »

Undfått i Decemb. 1882
Konsistorii Skiljebref eft.
lysning med arb. Olaf
Zachrisson från List
(?).

432
Enköping / SV: Västra Ringgatan 34 Enköping
« skrivet: 2020-10-02, 15:31 »
Kontakta Enköpings kommun, tel 0171-62 50 00, stadsbyggnadskontoret (eller motsvarande).

Till att börja med behövs en fastighetsbeteckning, därefter kan byggnadslov, ritningar, uppgift om byggherre etc tas fram ur det kommunala arkivet.

433
Vittskövle / SV: Vittskövle C1:2(1742-1823) Bild 670
« skrivet: 2020-10-02, 10:46 »
1768
2dre Bönedagen den 6 Maii döptes ryttaren Pehr Bööks och hustru
Hanna Pärs dotters i Böke dotter Karna, född den 30 apr:

434
Enligt Uppåkra utflyttningslängd 1849 (nr 14) var drängen Bengt Persson född den 3 juni 1821 i Hjärup, men han saknas i födelseboken detta år. Vid utflyttningen är antecknat: Tillh: vid födslen Uppåkra.

Födelsedatum 3/6 anges även i husförhörslängderna. Följer man honom bakåt preciseras födelseorten så småningom till Sv Hjerup (Svarte Hjerup, Svarthjärup) och där finner man honom i föräldrahemmet.


Uppåkra AI:10 (1845-1851) sidorna 31, 83 och 5
Uppåkra AI:9 (1841-1845) sid 55
Ett längre hopp bakåt:
Uppåkra AI:5 (1821-1826) sid 90

435

Hjerup (Hjärup i Uppåkra socken)

436
Stockaryd / SV: Stockaryd - födelsenotis 1699
« skrivet: 2020-10-02, 08:27 »
Den som skrev dopnotisen glömde att berätta vad barnet hette, vilket senare uppmärksammades av någon som i marginalen påpekar:

barnetz
namn
står intet

437
Övriga ämnen / SV: Församling och födelse
« skrivet: 2020-10-01, 23:56 »
Två av faddrarna vid dopet 1740 av ryttaren Carl Ekeroths förstfödda barn Hans var drängen Jöns Hansson och Gustaf Hansson, båda i Fyrby. De kan antas vara barnets morbröder; ryttaren Hans Björkboms söner Jöns f. 1713-01-02 och Gustaf f. 1720-11-25.

Har inte kontrollerat övriga barns faddrar.

438
Övriga ämnen / SV: Församling och födelse
« skrivet: 2020-10-01, 23:10 »
Länkarna till Centrala soldatregistret verkar inte fungera – här bilder i stället:


439
Övriga ämnen / SV: Församling och födelse
« skrivet: 2020-10-01, 23:01 »
Parets barn, enligt Robert Kronqvists register:
1740-10-08 Hans (under Fyrby)
1743-03-11 Welamb (under Fyrby)
1746-01-19 Kerstin (under Fyrby)
1749-02-27 Catharina
1751-09-06 Annika (Rappsala)
1756-05-10 Carl

http://vikbolandet.eu/taby/PDF/born%20in%20taby%201665-1924.pdf

Ryttaren Carl Velamsson Ekeroth (1718–1759) antagen 1740, avsked 1759:
http://soldat.elektronikhuset.it/dbrecord.sv.aspx?id=157013

Vigda 4/11 1739 i Tåby:
Torparen på Mems ägor Carl Velamsson och Pigan Annika Hansdotter på Almsta ägor.

Tåby (E) CI:2 sid 8

Under Almsta i Tåby mantalslängd 1734 finner man Rytt: Hans Biörkeboms hustru och dotr Anna:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005898_00213

Hans Månsson Björkbom i soldatregistret:
http://soldat.elektronikhuset.it/dbrecord.sv.aspx?id=341400

Den 25 oktober (1717) om mårgonen föddes Ryttarens ifr Almstad Hans Biörkbohms och Kirstin Jöns dåtters dåtter, döpt och Christnad den 27 dito benämbd Anna.
Tåby CI:2 sid 164

440
Flistad / SV: Fadern namn?
« skrivet: 2020-09-30, 20:43 »
Emellan den 27 och 28 Januarij föddes Nämbdemannens Erich Anderßons barn
i Kulla, döptes den 31 dito, och wart kallat wid nampn ––– Karin.

441
Ja, Gasorp och Gasarp är samma ställe – stavningen varierar i de tidiga husförhörslängderna.

442
Svanskog / SV: Svanskog (P, S) AI:1 (1758-1768) Sida: 19
« skrivet: 2020-09-30, 13:32 »
Halfward Segolßon
Hustru Anna

443
Moderns namn var Catharina Samuelsdotter.
Vittnena: Anders Larsson i Gasorp. Hustru Anna Andersdotter i Mörketorp. Drängen Anders Hindriksson. Pigan Anna Hindriksdotter i Dalshult.

444
Andrarum / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-09-29, 22:35 »

Barnet namn var Sissa.
Föräldrarna var bruksarbetaren på Lilla Wärk (vid Andrarums Alunbruk) Nils Nilsson Sall och hans hustru Kierstina Olsdotter.
Sissas födelsedag bör ha varit den 30 november eftersom hon döptes den 5 december.
Hon bars till dopet av Mätta, Ola L—bergs hustru på Lilla Wärk. Faddrar var bruksarbetaren Ola Nilsson Bus på Alunbruket och åbon Ola Pehrsson i Ilstorp.

445
Stenbrohult / SV: Stenbrohult AllA:4 s. 102
« skrivet: 2020-09-29, 12:14 »

vigda i Amerika se attesten
                               [—] återlämnad till makarna

446
Janu: den 11 vigdes den Ehrlige och
och beskiedlige unge Drengen och
åboen på No 23 uti Stiby, Måns
Pärson samt Ehrliga och Gud-
fruchtiga Pigan Kierstena Nelses
dotter härsammastädes.


447
Jämshög delades 1/1 1940 i Jämshögs resp Olofströms kyrkoboksföringsdistrikt. Familjen fördes till Holje 910 i Olofströms kbfd.
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:231 (1940) Bild 2710 / Sida 114 (AID: v884789.b2710.s114)

448
Torsö / SV: Vad är dödsorsaken?
« skrivet: 2020-09-27, 21:41 »

Ok.Bsjuka. (okänd barnsjukdom)

449
Enköpings-Näs / SV: Anna Greta, född var?
« skrivet: 2020-09-27, 14:11 »
Octob 18 föddes och den 19 den-
nes döptes blifwan-
de Torparens på
Tiaron* Eric Lars-
sons och hustru
Brita Jans dot-
ters dotter       Anna Greta


*Äldre stavning av Tedarön.

450
Strängsered / SV: Augusta Serafias född 1860 faddrar ?
« skrivet: 2020-09-25, 17:54 »

Faddrar var soldaten Anders Fyr med hustru Annika Gustafsdotter. Dopförrättare komminister Moberg.

451

Via registret till Ulricehamns husförhörslängder (HFReg:1) finner man Carl (med felnoterad födelsedag; 4/12 och 21/12) i AI:4 sidorna 50 och 144 samt i AI:5 sid 366 och 82 (där han antar namnet Carlström).

452

Se sid 231 i AI:3a. Där finns Pehr Olof i föräldrahemmet.

Vidare bakåt:

Överluleå AI:2a (1841-1848) sid 227
Överluleå AI:1a (1831-1840) sid 36

453
Husby / SV: Maria Greta Söderling 1765-1811
« skrivet: 2020-09-22, 21:26 »
Visst hade Margreta dopvittnen – strecket under hennes namn gäller inte henne utan lyser igenom från bladets andra sida, där det drogs för att markera nytt år; 1765.

Wittnen:
Erik Erßon i Walloxsäby Torp.
Dräng Sven Norberg i Östunaberg.
Hustru Anna i Walloxsäby.
Pigan Stina i Tislinge.


Den tidigaste uppgiften om Maria Greta / Maja Greta / Margreta / Maria Margareta Söderlings födelseort är väl än så länge den i Andra gardesregementet A:2 sid 160? Hon kan alltså mycket väl vara född i Stockholm.

454
Övriga släkter - N / SV: Doris Ninette Linn
« skrivet: 2020-09-22, 20:48 »
Doris Ninette var enligt rotemansarkivet* född 1912-02-23 i Matteus församling, Stockholm. Föräldrarna var (enligt samma källa) skräddaren Johan Valentin Linn f. 1885-06-30 i Kila (U), död 1915-02-07 å Sankt Görans sanatorium (då skriven i Kungsholms församling), och Gerda Kristina Linn f. Andersson f. 1889-09-22 i Hammar (T). En bror Einar Fritiof Linn f. 1914-04-26 i Matteus.

* https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

Kontrollera uppgifterna och forska vidare i kyrkböckerna online. Gratis hos Riksarkivet, kostar abonnemang hos Arkiv Digital:

https://sok.riksarkivet.se/
https://www.arkivdigital.se/

Nybörjare, antar jag? Lär dig grunderna om släktforskning, låna eller köp en lärobok:
https://riksarkivet.se/slakt-personforskning
https://www.rotterbokhandeln.se/

455

Den 30 Octob: Dräng Per Larßon med Pigan Marja (= Maria) Erichsdotter både hemma
här i sochnen.


456
Husby / SV: Maria Greta Söderling 1765-1811
« skrivet: 2020-09-22, 19:40 »
Är inte släkt, blev bara intresserad av problemet.

Jag ser det som uteslutet att Margreta, f. 1764 i Stora Stocksätra i Östuna, var född ”oäkta”. I så fall hade det med all säkerhet antecknats i födelsenotisen, där då också den ogifta modern nämnts.

Sexuella förbindelser före och utanför äktenskapet – lönskaläge, enkelt hor och dubbelt hor – var ju vid denna tid och långt in på 1800-talet brottsliga handlingar mot såväl Guds (6:e budet) som Sveriges lag. (Även Sverige har alltså haft ”sharialagar”!)

Sådana brott – för vilka ett litet barn utgjorde beviset – passerade varken obemärkt eller ostraffat. Det oskyldiga barnet bestraffades också, genom att nekas rättigheter som tillkom ”äkta” barn, såsom arvsrätt och rätt att utöva vissa yrken.

457
Björskog / SV: Maria Andersdotter född 17400922
« skrivet: 2020-09-22, 16:22 »

i wafla eller möjligen waflä (sedermera stavat Vavle)

458
Husby / SV: Maria Greta Söderling 1765-1811
« skrivet: 2020-09-22, 12:06 »

Förtydligande av änkan Stabergs flyttbetyg ovan,
Svenska gardesregementet HII:1

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065208_00300 :

Att Volontairs Enkan Maria Gretha Staberg, un-
der en stilla klanderfri wandel, obehindradt
nyttjadt salighets medlen uti Kongliga Skepps-
holms Församlingen, samt der sednast blif-
wit delagtig af Herrens Heliga nattward den 31 sistled-
ne Julij, sådant warder här med intygadt
jämte det, att hon nu wid afflyttningen
till Östuna, är barnlös, och, så wida kun-
nogt blifwit, icke inlåtit sig till nytt ägten-
skap.

Noteringarna i hfl om Wickmans hustru och äldsta dotter utläses ”Stockholm” och ”på landet”, vilket skulle betyda att de var födda i Stockholm men inte bosatta i staden utan någonstans i landsorten (Andra gardesregementet A:2 sid 160).

Nämner ändå som en möjlig kandidat Margreta, född den 3 och döpt den 4 november 1764 i Östuna, dotter till drängen Eric Söderlind i Stora Stocksätra (Östuna C:1 AD-bild 62). Familjen verkar svårfunnen i hfl.

459
Lidköping / SV: Stina Christoffersdotter
« skrivet: 2020-09-21, 22:55 »

Hon absolverades för brott mot sjätte budet: att ha haft en utomäktenskaplig förbindelse (för vilken dottern var beviset).

460
Ullervad / SV: Text i Dopbok 1762
« skrivet: 2020-09-21, 16:02 »
Fadren
Saltpet-
ter siuda-
re wistas
nu hos sin
Swärmoder
i Anursgården
Segerstad*.

* Segerstad Anundsgården i Ullervad.


461
Överkalix / SV: Läshjälp vigsel 1721
« skrivet: 2020-09-21, 15:17 »

Granhålmen

462
Lidköping / SV: Stina Christoffersdotter
« skrivet: 2020-09-20, 23:21 »
Förstår inte vad du menar med ”rutan under rådman Nortman, före datumet”. Ser ingen ruta och inget datum. Det står:

Rådmannen och
Stads Notarien
Nils Nortman           1756 Forsshem
Hustru Sophia Sundberg 1765 Böne

463

Qwarnaryd – Mattes och hustru

Mattes Michelsson, hustru Elsa Andersdotter, barn och svärmoder finns i torpet Qwarnarydet (Kvarnarydet) i Byarum AI:3 (1774–1787) sidorna 102, 370 och 580. Familjen struken cirka 1786 (sid 580).


464
Lidköping / SV: Stina Christoffersdotter
« skrivet: 2020-09-20, 21:37 »

Rådmannen hette Nils Nortman – se Lidköping AI:5 (1795-1800) sid 105.

Stina Christoffersdotter uppges född 1771 i Forshem och var möjligen den Stina som föddes 27/7 1771 i Brogården i Forshems annexförsamling (Kinne-)Vedum. Fadern skrevs endast som ryttaren Courage i födelsenotis och husförhörslängd men enligt Centrala soldatregistret var förnamnet Christoffer. Han antogs som soldat redan 1757, då för Tyskagårdens rote i Fullösa, en annan av Forshems annexförsamlingar.
Forshem (R) C:3 (1751-1799) sid 279
Kinne-Vedum (R) AI:1 (1772-1779) sid 60
http://soldat.elektronikhuset.it/dbrecord.sv.aspx?id=210224

466
Rättvik / SV: Karl Fredrik Bergkvist Lindh
« skrivet: 2020-09-20, 19:27 »

Carl Fredrik och hans mor Inga Mathilda Bergqvist inskrevs i Hudiksvall 1875. Modern uppgav att Carl Fredrik var född 11/2 1870 i Rättvik – hon medförde varken födelseattest eller flyttningsbetyg, utan hade ”strukit efter landsvägen i flera år”. Ännu en son född 1874.
Flera noteringar på högersidan.

Hudiksvall AI:18b (1871-1881) sid 354 (AID: v135586.b360.s354)

467
Häggum (Häggenäs) / SV: Häggum, var bor familjen?
« skrivet: 2020-09-20, 17:57 »

Titeln är Mester (mäster).

Bostället är Bränneberg. Observera att Häggum AI:1 börjar först 1763.


468
Visingsö / SV: Vad dog Anna Sara Drysén av
« skrivet: 2020-09-20, 17:36 »

Den 27 Novemb föddes Philosophiae
Lectorens Wälärewördige och Höglärde
Herr Magister, Johan Drysens samt
Fru Lectorskans Sarae Margarethae Colli-
anders dotter i Kumlaby, Christnades
den 30 ejusdem i dopet kallad Anna Sara.
                Mansfaddrar.
1. Högärewördige och Höglärde Probsten Herr
Magist: Petrus Colliander, hwars ställe Herr Magist:
Sven Runquist företrädde.
2. Collega Scholae Herr Magnus Hultander.
3. Slottsfogden Bengt Mörck.
4. Gymnasii Notarien Monsieur Magnus Fovelin.
5. Kyrkjowärd: Oluf Olufßon i Säby.
               Qwinfolckzfaddrar.
1. Fru Lectorskan Maria Bruzelia.
2. Fru Conrectorskan Christina Margaretha Roselia.
3. Madame Christina Thorin.
4. Jungfru Judit Regina Wikman, som representerade
Jungfru Anna Elisabet Colliander.
5. Hust: Kierstin Jons dr i Kumblaby.

469
Visingsö / SV: Vad dog Anna Sara Drysén av
« skrivet: 2020-09-20, 13:16 »

Lättläst hos Arkiv Digital:

470
Visingsö / SV: Vad dog Anna Sara Drysén av
« skrivet: 2020-09-20, 13:10 »
. . . död af maligne Catarrhal Feber.

471
Övriga ämnen / SV: Vad hände på landsvägen?
« skrivet: 2020-09-20, 12:53 »
1792
Den 8 (mars) som war en Torsdag blef Måns Kiäls
hustru Marna Olas doter ifrå Gryttinge
uphittad på landswägen emellan

Släbo Huset och Salt Huset, 33 år gamal
och blef begrafwen onsdagen den 21.


I högermarginalen:
(Nr) 13
Marna
på mar-
ken

472
Källstorp / SV: Ingar Pärsdotter - var kom hon från?
« skrivet: 2020-09-20, 09:52 »

Ingar Pers dr i prästg:

473

Fadern död 12/6 1830, enligt Maria Magdalena AIa:28 (1830-1831) sid 128 (AID: v88039.b131.s128)

Änkan och dottern flyttade till Suggan 14. Maria Charlotta är struken och har en notering: 15/3 1831. Oklart vad den gäller men möjligen konfirmation.
Maria Magdalena AIa:28 (1830-1831) sid 125 (AID: v88039.b128.s125)

474
Se Maria Magdalena AIa:9 (1820-1824) sid 219 (AID: v88020.b221.s219)

Tommy, när och var dog föräldrarna?

475
Ogifta kvinnor hade rätt att föda anonymt mellan 1778 och 1917. I de större städerna och framför allt i Stockholm var sådana födslar mycket vanliga. Dit reste kvinnor från landsorten för att gömma sig när graviditeten började synas, föda anonymt, lämna barnet på barnhuset och återvända hem med obefläckat rykte.

476

Carl Fredrik f. 6/11 1815 inlöstes på Allmänna barnhuset 29/11 samma år. Utlämnades till fosterhem 29/2 1816. Återlämnades till barnhuset 5/1 1818. Utlämnades 11/10 1819 som fosterbarn till organisten och klockaren Stenberg i Älvestad. Därefter tjänstegosse i Älvestad. Till Skeppsås 1831, tillbaka till Älvestad samma år. Till Västerlösa 1833.
Allmänna barnhuset (A, AB) D2BA:7 (1811-1816) Bild 1250, barn nr 77
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_03469.pdf
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_06188.pdf
Älvestad (E) AI:5 (1817-1829) Bild 136 / sid 126
Älvestad (E) AI:6 (1830-1840) Bild 33 / sid 21
Älvestad (E) AI:6 (1830-1840) Bild 129 / sid 117 – för första gången antecknad med efternamn.

477
Sunne / SV: Födelseplats?
« skrivet: 2020-09-17, 21:50 »

Hån

Se familjen i Sunne AI:41 (1845-1849) Bild 174 / sid 168.

478
Gamla Uppsala / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2020-09-17, 19:40 »
Magsjukdom

479
Vassända-Naglum / SV: Marta Bengtsdotter f. 3/2 1792
« skrivet: 2020-09-17, 14:47 »
Märtha Bengtsdotter hos brodern Eric Bengtsson i Ramnered (föräldrarna antecknade sist). Hennes födelsedatum här noterat som 13/2 1791 och hon flyttar ”til Bohus Län att giftas”.
Vänersborg AI:5 (1814-1816) sid 131 (AID: v44806a.b76.s131)

480
Vassända-Naglum / SV: Marta Bengtsdotter f. 3/2 1792
« skrivet: 2020-09-17, 14:24 »
Lysningsnotisen 17/3 1815, nr 10 (Vassända):
. . . Märtha Bengtsdotter från Ramnered
född i församlingen och välkänd.
Fadren Bengt Nilsson närvarande med bifall.

Vänersborg CI:2 sid 851 (AID: v45339.b431.s851)

481
Å / SV: Vart flyttar drängen Ryberg med familj?
« skrivet: 2020-09-17, 12:39 »
till Styrestad

482

Den 17 Marti föddes Nilses Son i Sansehult* af
Mod. H. Anna, döptes den 25 kallades Sven.

* Sandshult, antar jag.

483
Ringarum / SV: Ringarum AII:8 sid: 58
« skrivet: 2020-09-16, 21:54 »
Du källhänvisar till fel församling. Ska vara Hjärtum (O, P) AIIa:8 (1928-1935) sid 58, där Sten Elon uppges född 29/9 1921 i Ringarum (vilket stämmer med födelseboken, C:13 sid 133).
Noteringen på högersidan lyder, med förkortningarna utskrivna:
Födelseorten rättad i enlighet med uppgift från pastorsämbetet i Ringarum av den 3/5 1935.

484

Googla, Karin! ;)
Renad vadd, Syster Ellas salva, bittervatten och nervdroppar hittar du på nolltid.
Thilemans droppar har du kanske felstavat?


485
Landskrona / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2020-09-16, 17:13 »

486
Stora Harrie / SV: Stora Harrie CI:1 1730-1787 sid 29
« skrivet: 2020-09-16, 15:16 »

1770
Den 5 Jan: föddes Skräddarens Pehr
Åkaßons och deß hustrus Boel Bengts
dotters Son, som döptes Dnica 1ma
post Epiphanias* nomine Olof.
Susceptrix Nils Pärs hustru Kar-
na Rasmus dotter. Testes Jöns
Bengtßon, och Jöns Månßon, samt
Pär Jönßon och Måns Olßon.


* Första söndagen efter Trettondagen; 7 januari.

487
Tjärstad / SV: Tjärstad-E-CI-3-1750-1790-Bild-228-Sida-459
« skrivet: 2020-09-16, 14:26 »
Föraren – förr bland annat en underofficerstitel och benämning på fångvaktare som transporterade fångar. Se SAOB.

488
Källstorp / SV: Läshjälp Mantal 1768 Sören med familj
« skrivet: 2020-09-16, 14:09 »

1768 vid 15 års ålder (höjdes runt mitten av 1800-talet till först 17 och sedan 18 år).

1759 Toarp nr 6:

Sören Perßon med hustru
ibm Per Åstradßon med hustru och dräng Hans

489

Så wida witterligt
är fört en anstän-
dig wandel.

Varit sjuklig i många
år af kötsår i benet som omsider bör-
jade swälla.


490
Källstorp / SV: Läshjälp Mantal 1768 Sören med familj
« skrivet: 2020-09-16, 12:31 »
På nr 6 finns Sören Person med icke namngiven hustru, sönerna Per och Anders samt dottern Ingar. (Eventuellt finns yngre barn i familjen som inte nämns då de inte nått ”mantalsålder”.)

491
Bra, Stefan :)

Den korrekta ordalydelsen i såväl originalbok som SCB-utdrag blir då:


Tillståndsbevis på grund av skriftlig fram-
ställning från den avlidnas dotter
för begravning utan jordfästning i svenska
kyrkans ordning utfärdat/ den 6/8 28.

492

. . . Bengt Persson i Ysane, som efter sig lemnat
Sonen Hemmans Åboen Nils Bengtsson i Hosa-
by och doteren, Enkan Elsa häribyen
(här i byn) och ic-
ke flera arfwingar.

Innan förrättningen påbegyntes, tillkänna-
gaf Sonen Nils, att han afstode sin arfslott
till Systeren; Och hwarefter upgafs fölljande
qwarlåtenskap . . .


Alla människor gör sig ibland skyldiga till fel och misstag, bouppteckningsförrättare icke undantagna. :)

493

Dödsorsak: Diabetes mellitus

Med förkortningar utskrivna:

Tillståndsbevis på grund av skriftlig fram-
ställning från den avlidnas dotter
får begravning utan jordfästning i svenska
kyrkans ordning
[—]/ den 6/8 28.

Det lilla inskjutna ordet kan jag förargligt nog inte tyda. Väntade mig ett ske men det står det inte, möjligen ut, utf.? (utföras?).

495
17 - Emigration / SV: Emigrering USA
« skrivet: 2020-09-15, 20:55 »
Hej Sven, och välkommen till forumet.

Hustrun Emma Alfrida f. Barkstedt dog 9/11 1912:

Eskilstuna Kloster och Fors (D) AIIa:11 (1911-1920) Bild 260 / sid 618

Reinhold Fredrik Nykvist dog 28/1 1939:

Eskilstuna Fors (D) AIIa:8 (1930-1940) Bild 690 / sid 2165

496
Lindgren / SV: Lindgren
« skrivet: 2020-09-15, 20:33 »
Enligt OP Lindgrens bouppteckning efterlämnade han endast en bröstarvinge: dottern Katarina Sofia gift Berglund.
Sundsvalls stad Rådhusrätt och magistrat FII:11 (1926-1927) Bild 7250 / Sida 110 (AID: v510635.b7250.s110)

Vad gäller de båda äldre barnens (respektive) far är han okänd så länge du inte finner tillförlitliga uppgifter om faderskapet. Jag antar att du redan har kontrollerat födelsenotiserna och sökt eventuella noteringar om fader även i husförhörslängder och församlingsböcker.


497
Texten fortsätter på högersidan, se de fem nedersta raderna. Barnets namn: Ingebor.

498
Brevik / SV: Text i Dopboken C:2 1768
« skrivet: 2020-09-15, 19:17 »

oächta
Abraham


L: Wettersten (= barnafadern, antar jag)
Margreta

Bostället var Kåmpersiker (Kompersika i ortregistret).

499
Torp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-09-15, 19:04 »
Nej, så var det inte. Läs här om födoråds-/fördelstagare:
https://slakthistoria.se/slaktforskning/arkiv/undantagen-berattar-om-livet-pa-alderns-host

500
Lindgren / SV: Lindgren
« skrivet: 2020-09-15, 17:42 »
Hej Martin, och välkommen till forumet.

Paret vigdes 1907. BS Zakrisdotter (1847–1913) hade då tre oä barn och OP Lindgren (1845–1927) erkände sig 1905, enligt notering i församlingsbok, som far till det yngsta; dottern Katarina Sofia f. 1893, men inte till Johan Erik f. 1888.

Skönsmon (Y) AI:1aa (1883-1893) sid 1812
Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AIIa:4 (1892-1911) sid 1322
Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AIIa:10 (1912-1937) sid 1322

Sidor: [1] 2 3 ... 38