ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Leif G. Olofsson

Sidor: [1] 2 3 4
1
Hej. Du ser ju både födelse- och dödsdata i AI:9, så det är bara att leta. Vid en snabbkoll hittade jag inte hustru Sara Henriksdotter död 1762, däremot födelsen 17/4 1697 i Gränsjö. Hedemora (W) CI:3 (1695-1713) Bild 33 / sid 29. Fadern Hindrik Andersson.
Johan Larssons födelse eller död har jag inte hittat, så du får söka.
Familjen bodde i alla fall på Norshyttan när de båda äldsta barnen, Lars och Johan föddes. Lars f 1723 30/1 och Johan f 1726 26/12, se Hedemora (W) CI:4 (1713-1726) Bild 153 / sid 105 o 148. Problemet är att denne Johan Larsson har en annan hustru, så det kanske inte är rätt, om hustrun inte dött och Johan gift om sig med Sara och flyttat till Vikmanshyttan, där de finns med samma söner från Hedemora (W) AI:5 (1737-1753) Bild 179 / sid 348.
Hälsningar
Leif O

2
Norrbärke / SV: Tilläggsnamnet "Skut" - toponym eller vad?
« skrivet: 2020-05-09, 09:24 »
Ser i ISOFs ortnamnsregister över Norrbärke att det de noterat ett Skuthagen, en gård vid Stora Snöån bland sina uppteckningar. Jag kom att tänka på att där jag bor finns ett torp Skuttäppan och en vik Skutviken i sjön där. Jag har lyckats härleda det till ett Skut Hans täppa (karta 1713). Denne Skut Hans var en f.d. Falubo som var skutägare på Runn och fraktade kopparmalm på 1600-talet. Sjön Haggen är ju stor och där kanske fanns någon form av skutfrakt, eller så kom denne Skut-Pelle (eller tidigare ägare) från Väsman-Bärkesjöarna. Kanske värt att forska i.

3
Stora Skedvi / SV: Daniel Jansson f 1747 i St Skedvi?
« skrivet: 2020-05-04, 09:54 »
Den Daniel som föddes 15/7 1747 i Arkhyttan, St. Skedvi, flyttade tidigt till Vika (Stora Skedvi (W) AI:4 (1749-1776) Bild 62 / sid 182) och senare till Falun (Stora Skedvi (W) AI:5 (1762-1782) Bild 108 / sid 202.) Eftersom Daniel i Leksand gifte sig i Falun 1801 - enligt uppgift i dödboken, som inte tycks stämma. Vigseln finns inte vare sig i Falu Kristine eller Stora Kopparberg detta år - så är det mycket troligt att det är denne Daniel som du söker. Men kolla alla uppgifter du har, följ honom bakåt från döden i Övermo.
Hälsningar
Leif Olofsson

4
Hedemora stadsförsamling / SV: Hedemora CI:7 Bild 206
« skrivet: 2020-04-20, 07:51 »
Sjönsbo med den stavningen är det korrekta.

5
Hedemora stadsförsamling / SV: Hedemora CI:7 Bild 206
« skrivet: 2020-04-19, 10:03 »
Andersjönsbo - Sjönsbo - Skönsbo /felstavat/ alla formerna för samma by i Hedemora socken.
Hälsningar
Leif Olofsson

6
Grytnäs / SV: Hjälp att tyda text i DB
« skrivet: 2020-04-11, 09:28 »
Tack för dina vänliga ord. Ja, det står ju att hon "tient" - tjänat hos inspektorn och prästen, så piga är väl korrekt.
Glad Påsk!
Leif Olofsson7
Grytnäs / SV: Hjälp att tyda text i DB
« skrivet: 2020-04-10, 10:13 »
Den 2dra som vi nu på denna Söndags Mårgonstund Jorden den allas vår Moder är, öfwerantwardat, är denna ? och Anders Janssons på Hyttan i lifstiden k. maka, Hustru Elisabet Olsdotter, ... Hon är född år 1698 d 8 Januari af ärliga och Xl /kristliga/ föräldrar Fadren Olof Mattsson, modren hustru Elisabet Persdotter i Sör Näfde; dessa föräldrars första bekymmer war, at strax befordra sin dotter till den h. döpelsen, och dymedelst låta henne blifwa en telning uti det sanna livsträdet Christi lära och Guds församling. Sedermera hafwa de haft al flit ospard att låta underwisa henne så mycket i sin Christendom, att således med egna ögon kunna se att läsa, hwad Herren Gud befaller i sit Heliga ord; som ock lära henne under dess kön tillkommande nödiga sysslor och giöromål. Uti sitt tillwäxande har hon mäst warit hemma hos sin k. föräldrar undantagande 2ne år då hon med gott wittnesbörd tient hos dåwarande Inspectoren i Avesta, samt hos Sal. Kyrkoherden i Bjurberg. I Prostgården ingick sedan efter Guds försyn ett kristeligt  äktenskap med sin nu i sorgen efterlämnade Man, ärlige Anders Johansson på Hyttan År 1723 Mickelsmässodagen, och blifwit däruti af Gud wälsignad med 11 barn, 5 söner och 6 döttrar, af hwilka 2ne söner och 2ne döttrar efterlefwa, at sin hulda moders tidiga bortgång beklaga; men de öfriga äro redan förut bortgångna. I de stycken? hwad hennes lefwerne ibland oss angår, så lemna hennes grannar och bekanta henne allment et godt loford, om en stilla, ärbar och Christelig wandel, som älskat Gud och hans h. ord samt lefwat med sin man i äkta kärlek, sit hus wäl förestådt och sina barn med ömhet uptucktat. Hon har och mäst hela sin lefnad haft en god hälsa, till förlidet 2 år höstetiden, då hon blef hårdt ansatt af håll och stygn, som tycktes wilja sluta hennes dagar; men kom likwäl efter Guds behag till hälsan igen alt till den 6 Aprilis, då hon åter ansattes af samma siuka; och som hon märkte det wara dödens sändebud, så lät hon ock till så mycket mera stärka sig i tron, bespisa sin Siäl med den H. Nattwarden, och afbidade sedan under trogna böner till sin Fader om en salig förlossning, som och skiedde den 24 April, då hon änteligen? dödde. Hännes lefnadstid här i werlden har warit 66 år 3 månader och 16 dagar. 


8
Norberg / SV: Läshjälp FI:3 Bild 134
« skrivet: 2020-04-07, 09:40 »
Jodå, det står bergsman. Glad påsk!
Leif

9
Norberg / SV: Läshjälp FI:3 Bild 134
« skrivet: 2020-04-06, 12:20 »
Jag hittade honom, död 1804, 23 febr. (Hade nog varit allra enklast att skriva). Den prästen var skröplig så det förslår, men jag tror det står F.d. bergsman.

10
Norberg / SV: Läshjälp FI:3 Bild 134
« skrivet: 2020-04-06, 09:34 »
Fel källhänvisning? Ingen Lars Ersson där.....

11
Stora Kopparberg / SV: Ingel Nilsson i Warggårdn
« skrivet: 2020-04-04, 09:39 »
Ställ frågan under släkten Svinhuvud här på forumet, det finns bättre experter där!

12
Stora Kopparberg / SV: Ingel Nilsson i Warggårdn
« skrivet: 2020-04-03, 11:05 »
Hej. Jag förstår inte riktigt ditt problem. Det är väl tydligt att Nils Ingelsson Aspman var son till bergsmannen Ingel Nilsson och NN Jacobsdotter. Ingel gifte om sig med Catarina Columba, det är helt riktigt, däremot vet vi så vitt jag kan finna inte mer om hans tidigare gifte än vad du redovisat. Västerås stifts /nya/ herdaminne, II:2 1700-talet (Hansson-Herzog 1990) är inte pålitligt, eftersom det på sid 127 uppger att Aspman föddes på 1640-talet med Ingel Nilsson och Catarina Columba som föräldrar. Ingel  Nilsson dog 1660 i Falun, tyvärr hittar jag inte källan till detta just nu. Vad menar du med att prästerna hade svårt att hålla reda på Catarina Columbas makar? Det är väl ändå kristallklart i Husbys kyrkoböcker?
Hälsningar
Leif Olofsson

13
Rättvik / SV: Furir
« skrivet: 2020-03-30, 09:49 »
Knapp var soldatnamn i Gulleråsen, soldatrote nr 1 i Rättviks kompani.

14
Rättvik / SV: Gårdsnamn eller efternamn
« skrivet: 2020-03-30, 09:47 »
Om du hade skrivit namnen på dem du söker och datum för födelse, vigsel som du frågar om härovan så hade det varit mycket lättare för en ny medhjälpare. Nu får jag gissa och leta.... De enda Hans och Karin Ersdotter som gifte sig 1721, 24 söndagen efter Trefaldighet var Hans Persson Näsvis /Näswijs/ från Falun och Karin Ersdotter från "gerse", troligen Gärdsjö. Han var alltså soldat.
När det gäller födelsenotisen gissar jag att det är Lisbet, född 4 sept 1725 du far efter. Föräldrarna är de som gifte sig 1721, soldaten /fast det står inte/ Hans Persson Näsvisens i Gärdsjö.

15
Aspeboda / SV: Peder, Pähr i Aspeboda
« skrivet: 2020-02-14, 09:43 »
Obiit = avliden, död (latin)

16
Enligt CI:5, född 2/6 1754, Johannes (om det är den du menar) så bodde Esbjörn Brus med hustru Elisabeth Jansdotter då i Dräcke. Det finns flera hfl att välja på, AI:6b, 7b, 8c, så du måste lusläsa dem alla. Jag har inte hittat dem i Dräcke vid snabbkoll.


Hälsningar
Leif

17
Säter / SV: Karen Jönsdotter f 1654
« skrivet: 2020-01-24, 10:23 »
Först varför namnet Daniel Björs Johansson? Han var smältare och hette Daniel Johansson, är det ett gårdsnamn så skriver du Björs Daniel Johansson, död 1727. Som du ser av hustru Karins dödsruna 1 sept 1754, så är vigseldatum fel där, inte 7/2 1693 utan 7/2 1692. Uppgivet födelsedatum kan du inte ta för givet, eftersom det inte finns födelsebok i Säter förrän 1664. Jag tror också att hennes far hette Jon/Jonas, inte Jöns. Se vigsel.
Du får nog leta i Säters socken, inte staden, för att hitta en Jon som har en dotter Karin som flyttar eller stryks före 1692, Säter A:1. Jag ska kolla lite i mina anteckningar få se om jag kan hitta en kandidat.
Hälsningar
Leif Olofsson

18
Fick du inte hjälp av mig på annan sida om denne man?
Hälsningar
Leif

19
Testa med Örslösa, det är en socken i Västergötland.
Leif

20
Svenska kyrkböcker är skannade och gratis på riksarkivet.se
Du behöver skapa ett konto där för att få tillgång till allt, men det är enkelt. Gå in på hemsidan.
Sedan ska du gå till Digitala forskarsalen och söka i Kyrkoarkiv. Där skriver du församlingens namn (Garpenberg) och sedan kan du börja med att söka efter källorna som jag uppgav i mitt svar.
Lycka till, hör gärna av dig!
Har du Facebook, så sök gruppen Dalarötter - Släktforskning i Dalarna, jag finns där.
Leif


21
Hej.
Den 1 Advent 1678 döptes Laurents, Anders Hultmans barn i Garpenberg. Garpenberg (W) /C:1 (1667-1678) Bild 25 / sid 21./
Hultman var bokhållare på Garpenbergs bruk. Född 1648/49 okänt var och död i Garpenberg 1704 8/5. /Garpenberg (W) F:1 (1688-1774) Bild 23./ Han gifte sig andra gången med hustru Anna Gezelia, prästdotter från Husby, 1698, så hans första hustru bör ha dött ca 1696-1697.

22
Falu Kristine / SV: Jonas Dahlberg
« skrivet: 2019-12-30, 12:06 »
Enligt Västerås stifts herdaminne, 1700-talet (V-ås 1990) var denne Jonas bokhållare, gift med Anna Catharina Grönvall f 1702. Han dog i Ekeby, Munktorp sn 1784 7/9. Det står ingenstans om han kallade sig Dahlberg. Det är alltså inte rätt Jonas.

23
Hägerman / SV: Hägerman
« skrivet: 2019-12-09, 14:38 »
Arvid Hägerman på Hagelsberg i Vika socken dog 4 april 1741, begrovs 9 april, se Vika (W) F:1, bild 21 (AD). Jag håller på att skriva en essä om gårdarna runt Hagelsjön i Vika, så därför letade jag.
Hälsningar
Leif

24
Stora Skedvi / SV: När dog Erik Andersson från Arkhyttan?
« skrivet: 2019-12-03, 10:28 »
Hej Bengt.
Jag har inte funnit Erik Andersson, f 1729 i Arkhyttan i dödboken, han verkar helt enkelt ha blivit borglömd, vilket hände någon sällsynt gång. Jag kollade hustruns, Margareta Hansdotters dödsruna 1805 9 april (F:12, bild 100). Paret gifte sig 1753 4 nov. och prästen berättar att hon var gift i 16 år med sin "käre make" och att hon sedan var änka i 36 år. Båda uppgifterna ger 1769 som Eriks dödsår. Om han dött på något ovanligt sätt, tagit sitt liv, omkommit i någon olycka eller så, så borde det framgått av hennes dödbok, men inget tyder på det.
Så du får tillsvidare utgå från året 1769.
Hälsningar
Leif O

25
000 Osorterat / SV: var föds Johan Petersson f 18199
« skrivet: 2019-11-08, 09:24 »
Det är inte att slarva, det är olika former av Johannes - Johan, Jan, Hannes, Hans. Jämför Kristina - Stina, Margareta - Greta, Peder - Peter - Per etc.

26
Söderbärke / SV: Söderbärke (W) F:1 (1730-1760) Bild: 156
« skrivet: 2019-11-02, 09:38 »
Hej Per, den prästens handstil är inte så lätt, men här är ett försök:
? Mannen Jonas Mickelsson ifrån Säfversbo född1680 dersammastädes af ärl. och chrsteliga Föräldrar undfått den heliga döpelsen. Kunnat fösvarligen läsa och förstå Christendomens kundskap. Gift på sitt 22 ålders år med sin efterlevande hustru Kerstin Hansdotter ifr Wibberbo, haft med henne 13 barn, theraf allenast 1 son och 4 döttrar efterlefva, lefvat wackert och stilla Begådt sina plikts? medel, warit skröplig af frossa i några år, och på slutet sedan midsommaren plågats af en swår andtäppa, som, sedan han sig wackert beredd, gjorde slut på hans timmeliga lif d 27 aug. kl 12 om dagen, tå han lefwat 76 år begrofs d 5 sept. eller 12te Söndag p. Trinit.


27
Sala landsförsamling / SV: Dalupproret 1743
« skrivet: 2019-10-27, 19:08 »
Nej, precis. Han finns säkert antecknad antingen bland fånglistorna eller bland dem som dog på olika sjukhus i Stockholm.
 

28
Sala landsförsamling / SV: Dalupproret 1743
« skrivet: 2019-10-27, 08:48 »
"som blef efter i Stockholm med dalupproret"

29
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-10-20, 10:10 »
Hej. Prova med att kolla födelse några år före och efter 1758. Jag ser ju att det finns flera Per med far Erik Persson, men med "fel" mor. Per Hammar verkar ha flyttat en del, varit båtsman bl.a., och då kan födelseåret lätt ha blivit fel.

30
Gustafs / SV: Daniel Ersson i Solvarbo
« skrivet: 2019-10-13, 15:22 »
Hej. Svar på dina frågor:
1. Slott Erik Görsson/Göransson/Jörsson är far till Anders och Daniel, där Anders verkar vara äldst, dels står han för Daniel i hfl, dels har du födelseår på honom (ej kollat dock).
2. Den son du undrar över utöver de ovan hette Göran, inte Johan.
3. Jag kan inte heller hitta Daniel i födelseboken, men enligt dödboken 1743 var han 53 år när han dog.
4. Slott Erik Göransson dog 1729, begravd 13 april (St Tuna C:4, sid 97).
Hälsningar
Leif Olofsson

31
Gustafs / SV: Daniel Ersson i Solvarbo
« skrivet: 2019-09-30, 10:47 »
Hej Peter.
Noterade ditt namn Rosenberg. Vet du om du härstammar från Rosenberg-släkten från Säter/Gustafs/St. Skedvi?
Jag har forskat en del på dem.
Hälsningar
Leif

32
Norrbärke / SV: Jon Gudmundsson i By, d.1688
« skrivet: 2019-09-27, 09:35 »
Vid vigseln 1665 står antecknat i marginalen att de "legat tillhopa i bolsäng ett helt år". Vid Margaretas födelse står det "Jon Gudmundsons i By. War äntå icke wigder widh Konan han ägde barnet medh, uthan sade sigh willia äga henne. Det är skedt."

33
Gustafs / SV: Daniel Ersson i Solvarbo
« skrivet: 2019-09-21, 09:25 »
Hej. Slott/Slått är gårdsnamnet i Solvarbo.
Malin Olsdotter var Daniel Erssons svärmor, det ser du i texten för husförhörslängden om du läser noga.
Om äldste sonen Erik var född 1718 som det står i AI:5, så bör Daniel och hans hustru Malin gift sig före det, kolla i vigselboken för Stora Tuna, dit Gustafs hörde före sockenbildningen 1775.
Daniel dog i juli 1743, begravdes den 22, se Stora Tuna (W) C:5 (1737-1750) Bild 90 (AID: v129310.b90, NAD: SE/ULA/12218). Hans ålder anges till 53, så han bör ha varit född åren runt 1690. Även där ska du kolla födelsebok i Stora Tuna.
Hälsningar
Leif Olofsson

34
Enviken / SV: Anna Andersdotter 1850-02-15 Enviken
« skrivet: 2019-07-17, 14:29 »
Bra jobbat! Visst känns det fint när man som detektiv löst gåtan?
Leif

35
Enviken / SV: Anna Andersdotter 1850-02-15 Enviken
« skrivet: 2019-07-17, 10:33 »
Du hittar dem också i Svärdsjö AI:29, sid 20 Övertänger. På två ställen om du tittar noga. De gifte sig i Svärdsjö 1843, se EI:2, bild 17 nr 64. Där står att brudens bror är skräddaren Olof Jansson i Övertänger, samma som du hittar överst på sid 20 i AI:29. Därifrån ska du gå bakåt i hfl för att följa syskonen bakåt. Du har rätt i att bådas födelsedatum tycks vara fel. Däremot kan du se att paret kom inflyttande från Leksand till Svärdsjö i augusti 1845, Svärdsjö BI:1, bild 57 överst på sidan. Du bör hitta dem som utflyttade från Leksand, B:2. Den ser jobbig ut, så jag har inte kollat där så noga.
Lycka till!
Leif O

36
Säter / SV: Karta över Säter 1830-tal?
« skrivet: 2019-07-05, 09:37 »
Hej! Jag har arbetat som kommunarkivarie i Säter före min pensionering och vet att det finns flera stadskartor i kommunarkivet som inte blivit digitaliserade av Lantmäteriet. Men tomtindelningen var i stort sett densamma ända från 1600-talet till kvartersindelningen kom i början av 1900-talet. Så din tomt nr 69 låg i korsningen Storgatan-Skolgränd. Jag bifogar en tydlig karta från 1779, som är både vacker och instruktiv. Den finns också på Lantmäteriets sida över Historiska kartor.
Hälsningar
Leif Olofsson

37
Stora Tuna / SV: Anna Andersdotter gift 1798-05-27 St. Tuna
« skrivet: 2019-06-25, 09:07 »
Stora Tuna AI:15a, sid 364 Berg. Där finns en Anna f 1780 som 1798 flyttar till Tylla. Fader Anders Ersson 1755-1797, mor h Karin Ersdotter 1753-1790.                    Stora Tuna (W) AI:15a (1788-1798) Bild 371 / sid 364 (AID: v129242.b371.s364, NAD: SE/ULA/12218)


Hälsningar Leif O.

38
Hej again, Looking closer into the births 1734 in Svenneby I find another Nils with father Jon, namely born on Oct 3, Jon Jönsson´s and Ingeborg Persdotter´s son. Just as you have found, but it is very hard to decide who is "your" Nils. It seems Jon Persson´s son Nils also married an Kerstin.

39
Hej. You say that Nils Jonsson was born 1734 in Fryksände, and if so there is only one boy named Nils born that year with a father Jon, and that is Nils, son of Jon Persson and his wife Ingeborg Persdotter in Svenneby, born March 10 1734. /Fryksände (S) CI:2 (1733-1749) Bild 19 / sid 25 (AID: v6470.b19.s25, NAD: SE/VA/13131)/ I found them in AI:4 (1741-1749), p 217 and AI:5 (1750-1752), p 243. I have no explanation to why Svenneby is not in AI:3, it might be there but the name itself is not written. Good luck!
Leif Olofsson40
Mora / SV: Gård og personer i Mora
« skrivet: 2019-06-05, 09:05 »
Hej Knut.
Om du har facebook, gå med i gruppen Släktforskning i Dalarna och lägg upp bilderna där. Där finns duktiga lokalforskare.
Lycka till!
Leif Olofsson

41
Husby / SV: Anna Samuelsdotter 1696 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-05-24, 11:42 »
Hej. Jag tror att Feria är en "vanlig veckodag", i det här fallet fyra dagar före jul, 25 dec. Födelsen måste ju i alla fall vara efter 4 advent.

42
Husby / SV: Anna Samuelsdotter 1696 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-05-24, 09:12 »
Länsmannen Carl Perssons i Myckelbyn hustru Anna Göransdotter avled i december 1686 och begravdes 4 advent, 58 år gammal.

43
Husby / SV: Anna Samuelsdotter 1696 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-05-23, 08:13 »
Många frågor på en gång, Monica. Är inte vitsen med släktFORSKNING just det senare? Du hittar allt du frågar efter i kyrkböckerna, jag lovar. Jag kan som hjälp nu bara nämna att Samuel Andersson dog 1719.


Hälsningar
Leif

44
Morkarla / SV: Morkarla
« skrivet: 2019-05-18, 19:58 »
Tack för vänligheten. Det är roligt när sådana där mysterier går att lösa.

45
Morkarla / SV: Morkarla
« skrivet: 2019-05-18, 10:40 »
Den gyllene regeln - följ personerna bakåt. Catarina som var gift med Per Ersson i Söderby har rätt födelsedatum. De gifte sig i Morkarla 1798 och där anges hon komma från Söderby. /Morkarla (C) F:1 (1769-1861) Bild 88 / sid 84 (AID: v125581.b88.s84, NAD: SE/ULA/11073)/. Se också Morkarla (C) AI:5 (1794-1800) Bild 113 / sid 105 (AID: v125555.b113.s105, NAD: SE/ULA/11073) där hon är med föräldrarna tills hon är struken 1798.


Den andra Catarina, gifte sig i Rasbo 1810 med ryttaren Anders Jonsson Säf /Rasbo (C) EI:2 (1792-1861) Bild 19 (AID: v125685.b19, NAD: SE/ULA/11264)/ och flyttade sedan till Morkarla, där båda var födda. De finns i Morkarla här: Morkarla (C) AI:7 (1808-1814) Bild 131 / sid 125 (AID: v125557.b131.s125, NAD: SE/ULA/11073).
Då återstår att hitta en Catharina Persdotter född 1775 i Morkarla som flyttat till Rasbo och gift sig. Vid giftet var hon piga i prästgården. Hon kom dit 1801 /Rasbo (C) AI:11 (1808-1814) Bild 285 / sid 259 (AID: v125656.b285.s259, NAD: SE/ULA/11264)/.
I födelseboken för Morlanda 1775 finns en till Catharina med fader Per, nämligen Per Andersson i Bohl, hon är född 4 mars /Morkarla (C) C:2 (1769-1839) Bild 20 (AID: v125575.b20, NAD: SE/ULA/11073)/. I husförhörslängden hittar vi dem här: Morkarla (C) AI:5 (1794-1800) Bild 54 / sid 46 (AID: v125555.b54.s46, NAD: SE/ULA/11073). Där står att Catharina flyttar till Rasbo 1801. Så var det löst. Troligen har prästen haft bara året men velat skriva in datum och då har han hittat fel Catharina.


Hälsningar
Leif O

46
Säter / SV: Johan Schenström f. 1739
« skrivet: 2019-05-08, 17:32 »
Hej. du får öva dig allt vad du kan på att läsa gammal text. Jämför bokstäver och ord du inte kan tyda med sådana du kan. Då kan du se t.ex. i Tunas födelsebok 1739 att Johans far heter Eric Jansson i "Skinshyttan". Dessa hittar du som jag angett i AI:3, sid 254, men du har också rätt, de finns ditskrivna även på sid 98, där tidigare någon "överskriven" har funnits. Moderns namn Lena/Helena Jonsdotter och sonen Jan/Johan finns också där. Sid 100 är också rätt, prästen har flyttat dem från en sida till en annan. Förkortningen "abs" = absens = frånvarande (jfr engelskans 'absent'). Johan var alltså inte närvarande vid husförhöret av för oss okänd orsak. Du har hittat dem i AI:4, sid 54, helt rätt. Kolla noga så ser du att det är samma hustru! Se också AI:4 sid 97, där flyttar de till Knutshyttan, men Johan är "kolgosse hos Hans Jonsson". Han är alltså dräng hos en smed. Man fick börja som kolardräng, sedan blev man kolare och efter några år hjälpsmed. Drängen i Säter (AI:7, s 31) kan du glömma. Erik Jansson var gift och stadgad, han var aldrig dräng i Säter så sent. Däremot kan du söka en dräng Johan Ersson eller Johan Schenström i samma längd, helst hos någon smed i staden. Jag har letat men inte hittat honom. Jag tror att han fick sin smedträning i Silvberg.
Johan Scenström och Christina Ullstedt, se AI:7 sid 80, Christina som ogift AI:6, sid 31.
Det var väl allt!
Lycka till.
Leif


47
Säter / SV: Johan Schenström f. 1739
« skrivet: 2019-05-08, 09:32 »
Hej.
Johan Schenström (namnet taget efter födelsebyn Schenshyttan i Silvberg) föddes den 24 aug 1639 i Schenshyttan (Stora Tuna (W) C:5 (1737-1750) Bild 36 (AID: v129310.b36, NAD: SE/ULA/12218)Han finns inte i födelseboken för Silvberg, däremot i husförhörslängden AI:3, s 100, s 254 /abs = frånvarande/ och s 398 /abs/. I dödboken anges han född i Schenshyttan i augusti 1739, så det stämmer.
Jag kan inte hitta honom i Säters stad innan han gifter sig där med Christina Ullstedt 1764-10-22 (Säter (W) C:4 (1752-1775) Bild 90 (AID: v132163.b90, NAD: SE/ULA/11179). Hon föddes i Säter 1738-10 och döptes den 22 (Säter (W) C:3 (1724-1752) Bild 85 (AID: v132162.b85, NAD: SE/ULA/11179). Hon avled 1768, begravd i Säter 1768-07-05 (Säter (W) C:3 (1724-1752) Bild 85 (AID: v132162.b85, NAD: SE/ULA/11179). De hade så vitt jag kan se två döttrar, Eva Kajsa f 1765 (ej i födelseboken, som inte omfattar hela 1765) samt Stina Lisa f 1768-06 och döpt den 30 (Säter (W) C:4 (1752-1775) Bild 113 (AID: v132163.b113, NAD: SE/ULA/11179). Efter Christinas död gifte sig Schenström igen 1769-03-18 med Stina Pålsdotter/Paulsdotter (Stora Tuna (W) C:7 (1768-1775) Bild 86 (AID: v129312.b86, NAD: SE/ULA/12218).
När Johan Schenström dog 1792 är uppgifterna om hustrurna förvillande. Som första hustru står Greta Melchers dotter i staden, som andra Stina Paulsdotter från St. Tuna. Första hustrun har fel förnamn, men fadersnamnet kan förklaras på så sätt att Christina Ullstedts far, hovslagaren Anders Ullstedt dog 1743 och hustru Catarina Isaksdotter gifte om sig med Melker/Melchior Jonsson Sundberg i staden 1748.
Hälsningar
Leif Olofsson


48
Dunder / SV: Dunder
« skrivet: 2019-04-24, 20:19 »
En Johan Matsson Dunder föddes i Fellingsbro 1725! Enligt Smedskivan 8. Där finns tyvärr dåligt med källanvisningar, så du får kontrollera själv.


Lycka till!
Leif O

49
Dunder / SV: Dunder
« skrivet: 2019-04-24, 18:40 »
Källan till Johan Matsson Dunders födelse? Han finns inte på Smedskivan och inte i Fellingsbro född 1718.

50
Var ligger platsen / SV: Sågen
« skrivet: 2019-04-12, 09:03 »
Bland Lantmäteriets historiska kartor finns en storskifteskarta över byn Sågen i Bjursås från 1807. Den ser ut att ligga vid gränsen till Leksand.


51
Vika / SV: Sunnanhaga inflyttad från Tuna
« skrivet: 2019-04-09, 09:40 »
Har du kollat Silvberg och Amsberg? Båda var kapellförsamlingar i Stora Tuna, och så vitt jag kan se bör åtminstone någon av dem (Stina Danielsdotter) du söker vara född i Silvberg.
Hälsningar
Leif O

52
Hägerman / SV: Hägerman
« skrivet: 2019-04-08, 12:58 »
Rätt sida, läs texten längst upp, ovanför årtalet, den är delvis dold av en lös lapp i RAs gamla fotogragering, den är borta i AD.

53
Hägerman / SV: Hägerman
« skrivet: 2019-04-08, 09:11 »
Jag hittade Lars Arvidsson Hägermans död i Stora Skedvi, 1715, "begravd i tysthet om aftonen" 3 söndagen efter trettondagen, den 23 januari. (FI:1, bild 148, sid 144).

54
Säter / SV: Säter
« skrivet: 2019-03-26, 15:19 »
Hej. Eftersom det tydligt står att Anna Olofsdotter var född i Säters stad, så stämmer inte Anna, född 1681 i Lerviken, som är en by i socknen. Hon antecknas också som död i Säter AI:1, sid 134 Lerviken.
Det finns ingen Anna Olofsdotter från Säters stad som blir gift i Säter (stad eller socken) mellan åren 1700 och 1712 så vitt jag ser i min databas, så det är inte alls omöjligt att det är Olof Björns dotter som blev gift till Skedvi, men det saknas bevis.


Hälsningar
Leif

55
Husby / SV: Mårten Andersson 1626 Bengtsbo, Husby
« skrivet: 2019-03-25, 13:47 »
Överst Mårten Matsson i Åkre, därunder tre barn: Anna Mårtensdotter, Mats Mårtensson i Hedemora och Brita Mårtensdotter. Anna var gift med Anders Thomasson i Bengtsbo och de hade sonen Mårten Andersson i Bengtsbo. Mats hade barnen Brita, gift med en soldat Johan (svårläst soldatnamn) i Elfkarleby, Per Matsson (Petrus Matthie, som var pedagog i Ljusnarsberg, död där 1702) samt Elisabeth Matsdotter, gift med Nils Danielsson Trummeslagare? Sist Brita Mårtensdotter var gift med Erik Olsson i Åkre. I domboksprotokollet hänvisar Petrus Matthie till en dom från 19/5 1854 i Husby tingslag (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 3550 / sid 333 (AID: v420712a.b3550.s333, NAD: SE/RA/42042202) där texten lyder:
"Stego för rätten Erich Olofsson i Åckre och Pär Mattsson, en ung drängh /det är alltså han som senare blev prästlärd pedagog Petrus Matthie/ och blefvo så förlickte om det arff som effter Mårten Mattsson fallit är. Emädhan Pärs fadher Matts Mårtensson war mycket giäldskylldigh, hwilcken giäldh hans fadher Mårten för honom betalt hafwer. Nu är Matts för en godh tidh sädhan dödh blefwen och Mårten Gubben i Winttras afsomnade menn litet för sin dödh, bekänt sigh mycket hafua betaldt för sin Såhn Matts, och till sine barn sagdt, willen I unna Mattses barn någott mädh edher, står edher fritt, och effterlät nu Pär allt i Löösören till sin Fahrs  Syskon, men i Jorden och Huusen behåller hann medh sina Syskon een Brodhers deel."


Så får det bli :) Läs och tolka.
Leif

56
Husby / SV: Mårten Andersson 1626 Bengtsbo, Husby
« skrivet: 2019-03-24, 15:49 »
I domboken, Husby socken 1679-11-06 (Kopparbergs och Näsgårds län, Säter och Tuna socknar; KLHA III, AI:21, sid 122) finns ett långt mål om arv och skulder mellan pedagogen vid Nya Kopparberget /Ljusnarsberg/ Petrus Mattie, död 1702 i Ljusnarsberg, och hans syskonbarn (egentligen fadern Mats Mårtenssons syskonbarn) Mårten Andersson i Bengtsbo. Se släkttavlan från tingsprotokollet.


Leif

57
Husby / SV: Mårten Andersson 1626 Bengtsbo, Husby
« skrivet: 2019-03-24, 13:04 »
Hej Mats.
Dina resultat pekar ju entydigt mot Mårten Andersson i Bengtsbo. För att bli 100% säker, återstår väl endast att försöka hitta något i domböckerna.


Och till Monica, Nej Johan Carlsson i Vibäcken dog 1680 där, 61 år gammal, så han kan omöjligt vara far till Malin. Däremot har jag antecknat en Johan Hansson i Vibäcken, död där 1664, 75 år gammal. Det är troligen fadern.


Hälsningar
Leif

58
Husby / SV: Mårten Andersson 1626 Bengtsbo, Husby
« skrivet: 2019-03-23, 18:06 »
Hej. Först den Anna som föddes 15 sönd efter Trefaldighet hade en far MATS Andersson i Fline. Helfel typ ....:)
Malin Johansdotter utan "titel" vid vigseln, hade hon varit gift förut skulle det nog stått "h." före namnet.
Sedan måste jag tyvärr åter undra varifrån du fått Mårtens barn Göran och Margareta? I AI:1, s 23 Bengtsbo står Mårten Andersson (1658-1718) och hustru Malin, sonen Anders Mårtensson, gift med Anna (Eriksdotter från Långshyttan, 1660-1742) samt Anders syster Kerstin (1660-1726) och gift med Göran Eriksson (1655-1713) i Långshyttan och bror till Anna Eriksdotter. Däremot är inte Göran och Margareta som du ser under de två barnen, släkt i familjen, utan dräng (pojke?) och piga.


Ytterligare en dotter till Anders Mårtensson har jag som min anmoder, nämligen en annan Margarteta Mårtensdotter (ca 1647-1724) gift med Kristoffer Göransson i Nordviken (1662-1732) se t.ex. AI:2, sid 150 Nordviken och AI:3, sid 131. Alltså måste Mårten ha varit gift före 1655, men jag har inte funnit någon änka i Husbys eller Skedvis dödböcker. Men faktum kvarstår ändå.....
Leif59
Garpenberg / SV: mantalslängder 1600-talet
« skrivet: 2019-03-23, 14:48 »
Testa med Caspersbo, Rönningen låg/ligger granne.
Leif

60
Husby / SV: Mårten Andersson 1626 Bengtsbo, Husby
« skrivet: 2019-03-23, 08:52 »
Hej igen.
Åter till Mårten Andersson i Bengtsbo.

Först: var har du hittat en dotter Anna född 1653?
Jag hittade vigseln med Malin Johansdotter. Den ägde rum i Stora Skedvi 1655 (Skedvi C:1, bild 7). Hon var född i Vibäcken i Skedvi.
Hälsningar
Leif

61
Husby / SV: Mårten Andersson 1626 Bengtsbo, Husby
« skrivet: 2019-03-22, 10:14 »
Eftersom Husbys kyrkoböcker börjar 1653 och du har en födelse det året, så lär du knappast hitta föräldrarnas vigselår eller dag.
Leif

62
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-19, 17:03 »
Det är lätt att det blir fel ibland. Jo, jag hittade vigseln mellan Anders M och Brit/t/a E, de vigdes 18e söndagen efter Trefaldighet 1653, C:1, sid 4. Problemet är att Britta står som boende i Berga. Det är ju möjligt att hon var där som piga. Men att hon var född i Hinshyttan är det ingen tvivel om. Det är också möjligt att fadern Erik Matsson var omgift i Berga, en hutru Abluna, Erik Matssons, dog nämligen där 1657. (om det nu är rätt man, det är svårt när det saknas underlag).

63
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-19, 10:55 »
Hustru Brita, Anders Mårtenssons änka finns i AI:2, sid 106. Där ser du också att fadern hette Erik Matsson från Hinshyttan.
Leif

64
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-19, 10:43 »
Hej igen. Varför kallar du Anders Mårtenssons hustru Brita Andersson? Hennes patronymikon var Eriksdotter (fadern Erik Matsson på Hinshyttan). En liten lektion: det var helt otänkbart ända in på mitten av 1800-talet att en kvinna hade son-namn, hon behöll hela livet sitt fadersnamn med -dotter.
Britta Eriksdotter avled i mars 1715 och begravdes Marie Bebådelsedag (25 mars). Se F:1, bild 64.
Sedan, om vi nu ska fortsätta vara noga, så är sällan dödsdagen utsatt i F:1 och F:2, utan det är begravningsdagen som står i marginalen. Anders Mårtensson begravdes den 12 april 1703, men när han dog får vi inte veta. Samma med hustrun.
Jag har dålig koll på ev. bröder till Anders Mårtensson, tyvärr.


Hälsningar
Leif

65
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-18, 21:43 »
Per född 1655 Dom. Quinquagesimae, som var söndagen efter Sexagesima, år 1655 inföll den 25 februari.
Johan f 1669 Dom. Trinit, Trefaldighetsdagen = 6 juni.
Anders f 1672 Dom Sexagesima = 11 februari.
Jag tänker på Eriks födelse 1658 där fadern kallas Anders Skomakares i Smedby. Har du sett på fler ställen att Anders Mårtensson var skomakare?
Hälsningar
Leif

66
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-18, 17:15 »
AI:3, sid 379: Spängs (gårdsnamn som fanns kvar i Smedby när jag var liten) Erik Andersson, f i januari 1658; hustru Margareta Johansdotter f i sept 1672 i Kloster. dottern Britta f 1 april 1700 gift i Berga; son Johan f 31 mars 1703, soldat Grindbohm, gift i Berga; son Anders, f 21 juli 1706, 1733 nov gift med Cherstin. AI:3, sid 381 höger står Nils Andersson Spögubbe, f 1666 i Mars. /En spögubbe hade till uppgift att hålla folket vakna i kyrkan med en käpp - spö. Nils är min anfader, bodde i gården som fick heta Nilses efter honom./ "Din" Erik Andersson dog 14 jan 1741 i Smedby (F:2, sid 96).
AI:3, sid 379 igen Per Andersson Abborre f i mars 1655 /soldat/ d 1726.
Hur vet du att Erik Andersson var född just den 6 januari 1658?
Resten kan jag inte svara på nu, det tar tid.
Hälsningar
Leif

67
Söderbärke / SV: prästers anteckningar i Hfl
« skrivet: 2019-03-18, 08:48 »
sid 4 i vilken bok? Inte i AI:16a,b eller c i alla fall...... Du får nog ge några exempel på vad du menar för typ av anteckningar, eller också kopiera in en sida.
Leif

68
Söderbärke / SV: prästers anteckningar i Hfl
« skrivet: 2019-03-17, 10:14 »
Jag kan inte se andra anteckningar än de vanliga om flytt hit och dit, död, giftermål etc.... Kan du ge exempel? (nyfiken)
Hälsningar
Leif O

69
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-15, 10:14 »
Margareta Mickelsdotters far var soldaten Mickel Andersson Riare i Myckelbyn.

70
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-15, 10:11 »
F:3 1760: Eric Andersson Myrberg ifrån Myckelby nr 14, född ibid /där/ 1704 d 3 januari af christeliga föräldrar, fadren Anders Jansson Modren Cherstin Ersdotter. Döpt, wackert underwist, Hemma mest i ungdomen. Blef sedan Trumslagare här wif Kongl. Dahlregementet, och har therwid i 35 åhr tjent, fick afsked för 5 åhr sedan. Gift 3ne gånger; 1a med sin afl. hu. Margta Michelsdotter i Myckelby åhr 1723. War tillsammans med henne i 16 åhr och hade 4 barn, 3 söner och 1 dotter, af hwilka 1 son är död. Blef änkling 1739. 2ggn /ny sida/ gift med sin afl. hu. Carin Göransdotter från Hagbo åhr 1741. War tillsammans med henne 4 1/2 åhr och hade 1 son som efterlefwer. Änkling 1746; 3 ggn gift med sin efterlämnade hu. Anna Hansdotter ifrån Laggarbo, 1747. Lefwat med henne tillsammans 13 3/4 åhr och haft 3 söner, af them äro twenne i lifwet. Lefwat någ. widlyftigt i sin ungdom, på ålderdomen och i synnerhet the twenne sidsta åhren, har han wist wackra tecken till afwa? eller åtanka om sin själ och en sann bättring, under thet siukligheten hoos honom sig wist, och änteligen så tilltagit, at han i 15 och 1/2 wecka måst hållas wid sängen, hardt angrepen af lungsoten. Här under beredde han sig ock wackert till döden. Anammade med andacht HH Nattward d 24 November, läst wid slutet, förklarade sig redo att skiljas och bad sin Frälsare komma och igentaga then siäl han så dyrt återlöst. Afsomnade d 9 December.


71
Husby / SV: Erik Andersson Myrberg 1704 Myckelby, Husby
« skrivet: 2019-03-15, 09:02 »
Hej. Försök först att läsa hans dödsruna i F:3 (1747-1775), bild 145, begravd 21 dec 1760. Om du har frågor sedan, så var vänlig uppge vilken källa du använder. "Hfl 1730-1770" är ok, men skriv hellre bara AI:4, sid 113.
Hälsningar
Leif Olofsson

72
Hej. Malin eller Magdalena Persdotter, föddes omkr 1670 på Davidshyttan, enligt AI:3 och dödboken. Hon dog 1743-07-23 i Övernora, Husby (F:2, sid 123; AI:3 sid 329). Hennes födelse finns inte nämnd i Hedemora, varför det är troligt att hon föddes på annat ställe. I hfl AI:2 sid 54 finns även Jon Erssons svärmor, och Malins mor, Maria Persdotter som änka. Hon var änka efter stålsmeden på Davidshyttan Per Persson Koswa/Cochois, en vallonsmed som enligt Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi, del 1, fanns på Davidshyttan 1682-83. Innan dess hade han varit smed i Norberg. Han dog enligt Lindblom i Skeppsta 1697 och begravdes 10/1 där. Maria Persdotter var född omkring 1639 i Östergötland (troligen av vallonsläkt, men det går inte att bevisa) och dog i Övernora i januari 1709, begr 24. Jag härstammar från Jon Eriksson och Malin Persdotter genom sonen Per Jonsson, och via Malins bror soldaten Samuel Persson Äpple.

73
Du är observant! Ansta och Anstahyttan är grannbyar, det ser man av namnen, och i de första husförhörslängderna förekommer det nog att prästen inte rätt bokfört sina undersåtar, men i det här fallet kan jag lungna dig.
Erik Göransson i Ansta levde ca 1641-1691, och hans hustru Malin Göransdotter, ca 1639-1715. Hon var från Bondänget. Någon vigsel har jag inte hittat, eftersom det saknas år på 1660-talet.
Leif

74
Hej, det där var intressant, men det finns väl ingen annan förklaring än den, att prästen har fört in fel namn 1673. Det blev Karin i stället för Malin, för någon tidigare hustru Karin som dör finns ju inte så vitt jag kan se. Och visst är det rätt personer, samma som flyttar mellan Norshyttan och Anstahyttan, det rör sig ju bara om några kilometer. Märkligt är att i Skedvi AI:1, sid 133 Anstahyttan står Erik Göransson som måg till en Erik Andersson, och det stämmer ju inte med hustru Malins patronymikon. Såvida det inte är den först nämnde i den namnföljden, Mats Olofsson, som är far till Malin. Jag tycker vi bestämmer det. Eller hur tycker du?
Leif

75
Hej Else-Marie.
Menar du att Erik Göransson på Norshyttan i Hedemora är far till Karin Eriksdotter som blev gift med Erik Eriksson i Ansta? Hon uppges född 1685, men finns inte i Hedemoras födelsebok detta år, så jag har inte gått vidare på hennes sida.
Hälsningar
Leif

76
Litet fel Stefan, Anders Eriksson och Kerstin Eriksdotter vid Nisshyttan (Embjörs) gifte sig 1695 29/9 enligt C:2, och där står bara att båda bodde vid Nisshyttan, men absolut inte Bondhyttan. Men visst kan Kerstin vara från Bondfallet. Det var ju en av Nisshyttans skogstorp.


Hälsningar
Leif Olofsson, St. Skedvi

77
Stora Skedvi / SV: Marcusbo
« skrivet: 2019-02-22, 12:02 »
Hej. De har väl ingen annan koppling till Myrsellarna, annat än att när de vuxna på gården dog och barnen var omyndiga, så beslöt förmyndaren eller någon i släkten att gården skulle skötas av en landbonde. En sådan var en bonde som drev en gård genom hyreskontrakt, alltså inte självägande. Blev det lite tydligare?
Hälsningar
Leif O

78
Stora Skedvi / SV: Marcusbo
« skrivet: 2019-02-17, 09:44 »
Hej Tommy. Vilken intressant familjehistoria! Du ställer ju ingen direkt fråga, så jag kollade upp landbonden Anders Persson och hans hustru Stina Persdotter. Han var född i Söderbärke 1793 och gifte sig 1818 med Stina, f 1795 på Lassjons-gården i Myckelbyn.
Troligen var det Lassjonsbonden Per Ersson som stod för fiolerna när mågen Anders Persson skulle ta ansvaret för Markusbo.
Det borde ju finnas lite gamla noter och annat musikaliskt kvar i gömmorna hos dig?


Hälsningar
Leif O

79
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-02-09, 09:42 »
Hej, kul att du är frisk igen.
Tyvärr har jag inte fått (eller ens frågat efter) Stefans register.
Så du får fråga honom själv.
Hälsningar
Leif

80
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-02-04, 16:14 »
Hej. Du har helt rätt om Daniel Anderssons föräldrar i Björnbo. Däremot är det väldigt knepigt med hustrun Anna Andersdotter, eftersom, som du också sett, det finns två Anna med pappa Anders födda samma dag, dessutom "rätt dag".
Anna, dotter till Anders Andersson och h. Anna i Gessån, dör tydligen ganska snart, men jag har inte kollat dödboken så noga. Se AI:2, sid 128 Gessån. Alltså bör Anna vara dotter till Anders Esaiasson och hans hustru Margareta i Björnbo. Problemet är bara att de inte finns. Jag har bra koll på Säterborna i min databas över födda, gifta, döda före ca 1750 i Säter, men där finns ingen Anders med pappa Esaias. Jag skulle tro, att han var en son till Esaias Olsson i Björnbo, men han finns inte i någon bok.
Min tro är, att Anders Esaiasson hette Larsson och var styvson till Esaias Olsson, dom någon gång efter 1704 flyttade från Björnbo till Yttre Heden, där gården sedan hetat Esaias (uttalas Isses). Denne Esaias hade nämligen en styvson Anders Larsson, gift med Margareta Andersdotter (g 1699, C:2) Se AI:2, sid 114 Yttre Heden. När Anders Larsson dog 1719 (C:2, bild 185) kallas han "Isies Anders Larsson". Han och hustrun hade dessutom en dotter Anna, som du ser i AI:2.


Jag tror, men det lär väl inte gå att bevisa, att det är denne Anders som är far till Anna Andersdotter, född 1/11 1702.


Hälsningar
Leif

81
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-29, 13:46 »
Vid vigseln står att han kom från (Stora) Skedvi, men där har jag kollat 1710, men det kan ju vara annat år.
Nja, men inte är väl Säter så rörigt? :) Finns många mycket sämre.
Leif

82
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-29, 13:16 »
Bra, jag läste lite slarvigt där. Visst dog hon 1788, men ändå återstår födelserna.
Leif

83
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-29, 11:31 »
Hej.
Tyvärr har jag trots en timmes letande i Säter, Skedvi, Falu Kristine och Stora Kopparberg inte hittat varken Daniel Göransson eller Kajsa (Karin, Katarina?) Andersdotter. Mystiskt med henne, hon borde ju vara lätt att hitta i Dalsbyn, men icke. Kanske var hon bara där som piga när de gifte sig.
Hon flyttade ju med sonen Anders och hans familj till Valbo 1793. Där finns inflyttningslängd, och de finns med där, men däremot kunde jag inte finna dem i hfl AI:8, som verkar rörig.
Leta lite åren runt omkring 1710 och 1719, få se om det ger något.


Hälsningar
Leif


84
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-27, 14:01 »
Visst har du rätt. Erik Hansson var son till Hans Andersson, ca 1643-1713 (70 år) och hans hustru. Hans gifte sig 1665,med Margareta Larsdotter från Lerviken. Hon var syster med Olof Larsson Funck där (Säters ting 19/5 1680). Hon dog av allt att döma redan 1675, 29 1/3 år gammal. 
Jag har inte hittat någon ny vigsel med Karin Larsdotter, död 1717 (63 år), så hon kan ha kommit från någon grannförsamling.
Hälsningar
Leif

85
Hosjö / SV: Greta Larsdotter
« skrivet: 2019-01-24, 09:05 »
Hej. Om ni har Facebook, gå med i gruppen Swedish-American Genealogy. De är fantastiska på andra sidan Atlanten att hitta våra försvunna släktingar. Liksom vi kan hjälpa dem här.
Hälsningar
Leif

86
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-20, 10:24 »
Kul att kunna hjälpa till.
Leif

87
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-16, 10:21 »
Det är svårt med 1600-talsskrift, och ännu mer om man inte känner till Husby så bra. (Vet inte om du gör det, men det är min hemsocken.)
Erik Andersson var född 1664, han döptes 21 söndagen efter Trefaldighet (Dom 21 Trinit) som var den 30 oktober. Fadern var Anders Hansson i Sundfiske. (C:1, s 66)


Eriks hustru Anna Johansdotter föddes 13 mars 1661 enligt AI:3, som vi sett. Hon var "Oäkta", som man skrev på den tiden. Det betydde att hon inte var född i "äkta säng", föräldrarna var alltså inte gifta. Fadern hette Johan Andersson i Helsingbo, och modern Margareta Jonsdotter, Jon Anderssons "ibid" (samma plats).
Helsingbo ligger i närheten av Stjernsund. (C:1, s 44)

88
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-15, 12:45 »
Dödboken F:2, sid 7: begr. 17 april: Nils Göthberg från Fiskarbo, född hit till werlden 1694 wid staden Lidkiöping i en By wid namn Råsöga. Studerat i Scara Trivial Schola, kom först i tjenst hoos en häradsfogde, sedan hoos en Camrerare i Stockholm wid namn Vingenflycht. Blef der på 1718 antagen af högwälborne Hr Baron och General Majoren Tegenschiöld först för Zagnei? men sedan för Cammartjenare. 1722 blef han Mönsterskrifware wid Kongl Dalregimentet och Majorens Compagnie. Men för medelst Statens indragande måste der ifrån afgå. Åhr 1727 d 2 Nov trädde han i ächtenskap med sin nu i sorgen efterlemnade hustru Margareta Erichsdotter på Nääsgård, med henne sammanlefwat i 3 åhr och 3 månader är af Gud wälsignat med 2ne söner. I sitt lefwerne warit stilla, from och Gudfruchtig, blef död under det han stilla lades in i huset, sedan han war hem kommen. Aetas 36 åhr och något mehra.


Vigseln i EI:1, bild 29, 1727: Nils Göthberg, herr Gen. Majorens Tegenschölds betient, Margareta Ericsdotter från Näsgård.


AI:3, sid 177 Snickarbo: Nils Jonsson Göthberg, 336; hustru Margareta ED 337, han död 1730 /lite fel/ och hon omgift med And. And. Norman. Söner Carl och Jonas.
AI:3, sid 336 Näsgård, mitt på sidan, överstruken: Nils Jonasson Göthberg. Sid 337, Margareta Eriksdotter med familj.


Hälsningar
Leif

89
Husby / SV: Nils Göthberg 1694
« skrivet: 2019-01-15, 09:43 »
Hej Monica. Det mesta du frågar efter finns i kyrkböckerna i Husby, om du letar. Du har väl läst Nils Jonsson Göthbergs dödsruna i F:2, sid 7. Han föddes i Lidköping och byn Råsöga? 1694. Det finns födelsebok för Lidköping från 1675, men jag hittade honom inte där på 1694, så troligen är det fel på något år. Hustrun Margareta Eriksdotter föddes i Munkbo 12/6 1703 (C:3). Vid giftermålet 1727 finns hon på Näsgård (AI:3 sid 177). Där står 337 för henne, vilket är sidan du ska söka henne på. Där finns familjen. Fadern blev landbonde på Näs, Erik Andersson f i okt 1664 och hans hustru Anna Johansdotter f i mars 1661. Margareta Eriksdotter gifte om sig strax efter Nils Göthbergs död. Hon hade ju två små söner att försörja. Nye maken blev soldaten Anders Andersson Norman, f 5/3 1702 och död (i kriget?) 1742. Se AI:4, sid 403 Snickarbo. Nu har du en del att kolla och gå vidare med. Lycka till, men kom ihåg - utnyttja alla källor du kan, så blir din släktforskning mer spännande!

90
Garpenberg / SV: Hans Larsson Garpenberg
« skrivet: 2019-01-02, 11:16 »
Hej.
Jag förstår inte riktigt problemet. Det är tre generationer du tittar på.
Först AI:1b. Hans Larsson med hustru Karin.
De har sonen Lars Hansson med hustru Anna.
Lars och Anna hade sonen Hans, f 1688 (enligt dödboken 1761 född 1687 i augusti, men det har jag inte kollat. Han var i alla fall inte född 1688.) I AI:1b finns också Lars Hanssons och Annas dotter Katarina, f 27/9 1692, en syster till Hans.
Så till AI:2. Där finns Lars Hansson och hustru Anna, sonen Hans och döttrarna Karen/Katarina samt Kerstin f 20/4 1704. Här finns också gamla hustru Karin, Hans Larssons änka och till sist  hennes barnbarn Hans Larsson /han som föddes 1687-88/ med sin hustru Anna från Ytterbenning. De gifte sig 3/10 1709 (EI:1). De har fått sonen Lars f 1711.
Sist AI:3. Där finns samme Lars Hansson igen, men han dör någon gång efter 1714, liksom hans hustru Anna. Någon av dem var 88 år /aetas 88/, men det kan ju inte stämma. Lars är 73 och Anna 76 när de dör /F:2/. Kvar finns sonen Hans Larsson med sin hustru Anna. Sonen Lars som fanns i AI:2 är tydligen död, men nu har tillkommit Johan, Anders, Olle och Hans f 11/12 1731.
Om du inte finner det här tillräckligt, leta efter dödsår och dödsrunor, giftermål och födslar, de finns i Garpenberg, men man måste leta lite!


Hälsningar
Leif O
 

91
Söderbärke / SV: Födelseort F:2 sid 210
« skrivet: 2018-12-29, 09:14 »
Ange källan istället för en liten bild, om du vill ha hjälp.

92
Silvberg / SV: Silvberg (W) C:3 (1748-1775) Bild 22 / sid 135
« skrivet: 2018-12-21, 21:37 »
Det står "Dog i Gustafs 1817 15/5."

93
Silvberg / SV: Silvberg (W) C:3 (1748-1775) Bild 22 / sid 135
« skrivet: 2018-12-20, 08:11 »
Hej. Du hittar Anders i Silvberg AI:5, sid 51 Norbo.Föräldrar Anders Andersson, förre sold Wingalen, f 1733 ohh Anna Ersdotter f 1729.
Därefter i AI:6, sid 143 Norbo. Där är fadern död och Anna Ersdotter änka. Sonen Anders f 1756 blir gift i Västerviken. Men Anders finns inte i Silvbergs födelsebok C:3, såvida han inte är soldaten Anders Reens i Norbo, född 8 maj. Han står bland de sist tillskrivna detta år.
Det finns ju också en anteckning vid Anders i AI:6, om Säter. Jag tyder den till att han tjänat i Säter, inte att han är född där.


Hälsningar
Leif O

94
Garpenberg / SV: SARA STINA BOMAN
« skrivet: 2018-12-16, 09:42 »
Hon flyttar till sid 83 i AI:7a, Junkarbo.

95
Det så kallade Naglarbymordet blev mycket omtalat och är fortfarande närmast mytiskt i Gustafsbygden. Du kan läsa en bra uppsats om det hela i Elof Almgrens bok Gusfatsknappar och Gustafspinglor, sid 344 ff.

96
Husby / SV: JOHAN NILSSON NORLING
« skrivet: 2018-12-05, 23:40 »
Jag såg det senare Stefan. Jag har länge funderat över vart Johan Nilsson Norlings familj tog vägen när de försvann från Silvberg - Hedemora eller Husby. Dock har jag inte hittat någon i döboken för Husby som stämmer överens med någon förälder. Men det kan ju vara en bror som blev soldat.
Leif

97
Husby / SV: JOHAN NILSSON NORLING
« skrivet: 2018-12-05, 23:16 »
Var i hela friden fick du Erik Norling ifrån i Husby AI:2, sid 130? Det är Hinshyttan, och jag ser bara Eriks Ersson med hustru Kerstin från Berga. Sonen Johan blev soldat Stark. Detta är gammal Hinshyttesläkt!
Hälsningar
Leif

98
Husby / SV: JOHAN NILSSON NORLING
« skrivet: 2018-12-03, 12:18 »
Johan Nilsson Norlings dödbok i Husby (samma bild som du visat): Johan Nilsson Norling ifrån Stiernsund, född wid pass 1679 in Febr. i Tuna församling och Grängshammar. Lärdt i sin ungdom någorlunda förstå sina Christendoms stycken; i tjenst för Smeddräng wid Stiernsund och omsider warit skogswachtare i församlingen. Åhr 1708 gifte han sig med sin efterlemnade hustru Susanna Mickelsdotter ifrån Hedemora. Ägt 5 barn tillsammas som alla lefwa. D 29 Nov siuknade han i sueda, håll och sting, afled den 5 December. Aetas 52 åhr.       


Jag har inte hittat hans födelse i Silvber, och Tuna saknar födelsebok för åren runt 1679. Jag är ganska säker på att han tog sitt efternamn Norling från Norbo i Silvberg. Hans hustru Susanna Mickelsdotter kom enligt hennes dödbok 1762 från Davidshyttan i Hedemora. De gifte sig i Hedemora 29/9 1708 (Hedemora CI:3, sid 178).     


Hälsningar
Leif Olofsson

99
Arusell / Arousell / SV: Släktforskning Arousell
« skrivet: 2018-11-23, 08:33 »
Hej!. Du har nästan rätt beträffande namnet. Den äldste Arusell i Sverige hette Mickel Jönsson Arhus. Född i Danmark, tillfångatogs vid Malmö på 1670-talet. Soldat för Giers rote till 1690, då han fick avsked. Försörjde sig sedan på fönsterlagande m.m. Ålder ca 65 år. Kallas "Arendtsson" i dödb. F:1, bild 31. Död 1707 i mars. Även AI:2, s. 185 Vikarbyn: "Giers samt Arhus".   
Sonen Anders Mickelsson Arhus 1701-1767 blev bl.a. eldvaktare vid Stjernsunds bruk och var också skomakare. Hans son Anders, 1750-1795, är den förste som tar sig namnet Arusell.     

Hälsningar
Leif Olofsson

100
Silvberg / SV: Silvberg
« skrivet: 2018-11-20, 09:12 »
Bra jobbat!
Leif

101
Silvberg / SV: Silvberg
« skrivet: 2018-11-19, 21:11 »
Resten av handlingen utgör egentligen bara slutsatser och domen. Jag har bara skrivit av vad jag läser. Resten får du jobba med.
Leif

102
Silvberg / SV: Silvberg
« skrivet: 2018-11-19, 10:26 »
Hej. Handlingen du har rör en tvist som avdömdes på tinget i St. Tuna 1720 20/10. Kärande var avl. Hans Hansson Hackspiks arvingar, sonen Daniel och dottern h. Malin Jacob Persson Finskmans hustru i Sandviken samt deras farbror Erik Hansson och fastern Margareta Hansdotter, de två senare icke närvarande. Svarande var Carl Carlssons arvingar i Norbo och tvisten gällde ett slogfall vid Skenshytte näset, med någon mer jord, som de förra rätteligen tillkommit efter deras farbror Hans Olsson på Skenshytte näset, samt hans barnlösa avlidna syster, vilken jord Carl Carlsson, under kärandenas faders bortovarande i krigstjänst, samt medan hans barn var omyndiga, skall ha till sig tagit, och som de nu söker återvinna. Svarandesidan uppvisade åtskilliga skrifter, transporter och fastebrev, varmed de ej endast ville visa sitt laga fång till berörda egendom, utan också hur obefogat kärandena söker "kvälja dem" utur deras mångåriga besittning. Redan 1682 har till rådmannen i Säter, Jonas Norn, efter order blivit från ovannämnde Hans Olsson på Skenshyttenäs, utmätt och skattat så mycket som svarade mot 216 Dl 16 öre kopparmynt skuldfordran. Norn hade fått lagfart och fasta den 6 maj 1685, och sedermera den 30 mars 1698 transporterat denna jord på svarandenas far Carl Carlsson i Norbo för 235 Dl 16 öre kmt. Fasta därpå hade erhållits 5 sept. 1700. Året innan 1699 hade Hackspiks bror Erik Hansson hammarsmed till Carl Carlsson försålt sin modersdel på Skenshyttenäset för 25 Dl kmt, som visades; av vilket allt kärandenas förmenta arvs- och bördsrätt alldeles försvinna skall; varandes eljest utom det Hans Hansson genom en särskild resolution av den 4.......


Så, det var i huvudsak de två första sidorna, i delvis moderniserad, men ej sakligt ändrad form.
Hälsningar
Leif Olofsson

103
Söderbärke / SV: Brita Noaksdotter
« skrivet: 2018-11-18, 21:22 »
Jomenhörru :) Brita finns visst med i Kjell Lindbloms bok, men du kollade den gamla. Han gav ut en ny, mycket mer omfattande, 2012. Kolla den, sid 170-171. Där finns Brita som dotter till Noe Dandenel och Kerstin Jansdotter, hon är enligt Lindblom född cirka 1701 /han har alltså inte funnit någon födelesnotis/ och gift med Gabriel Jansson i Slätbo, Söderbärke.


Leif

104
Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar har dåligt med äldre kyrkböcker, men födelseböckerna börjar ju tidigt, så du kanske kan kolla där, om han blivit far... men risken finns också att han tagit sig ett borgerligt namn om han bosatte sig i staden och inte i landsförsamlingen. Inte helt lätt, medges.
Leif O

105
Klädstilar / SV: Folkdräkt
« skrivet: 2018-11-16, 09:14 »
Hej. Det ser mest ut att vara en "komponerad" dräkt, något som var vanligt i flera landsdelar där man ville efterlikna någon känd dräkt (Leksand och Rättvik låg bra till), och detta liknar en Rättviksdräkt, men förklädet är alldeles för bredrandigt och inte lika randigt.
Hälsningar
Leif O

106
Husby / SV: Släkterna i gårdarna Lass och Illmyrs, Wikarbyn
« skrivet: 2018-11-16, 09:10 »
Jag har koll på domböckerna, men det tar tid att leta i dem. Fanns det någon tvist om jord eller köp av jord så finns det där.

107
Husby / SV: Släkterna i gårdarna Lass och Illmyrs, Wikarbyn
« skrivet: 2018-11-15, 10:04 »
Hej.
Du har naturligtvis rätt när det gäller gamle Lars Mårtensson, d 1657 i Vikarbyn, som far till Olof Larsson, 1668-1735, i Illmyrs. I häftet Husby socken del 7 (gårdar och byar) borde ha stått "ättling" i stället för far.
Jag tror att du är inne på rätt väg, när du föreställer dig en son till gamle Lars Mårtensson vid namn Mårten. En Mårten Larsson i Vikarbyn existerade. Han levde ca 1607-1692, och hustrun Margareta dog 1679, 71 år gammal (AI:1 sid 81, C:1 s 168 och C:2 s 109). Jag tänker mig denne Mårten som son till gamle Lars Mårtensson och bror till Lars Larsson d 1668, som du skriver om. Jag har inte hittat några bevis för detta i domböckerna, så tillsvidare är det en hypotes.


Dina tankar om nära släktskap mellan "gamle" och "unge" före två samtidigt levande män i samma by och med samma namn tror jag inte på. Visst kan släktskap ha funnits, men inte som regel. Jag har sett flera sådana fall i Husby, där begreppen användes av prästen för att skilja dem åt, innan gårdsnamn blev vanliga i kyrkböckerna i den här delen av Dalarna.


Hälsningar
Leif Olofsson 

108
Husby / SV: Maria Greta Söderling 1765-1811
« skrivet: 2018-11-13, 09:46 »
Hej. Stores familj deltog i husförhör i januari 1807 i Nordviken, enligt AI:9a. De var inte där i september 1806, vilket de övriga i hans familj var, så jag utgår från att de kom till Nordviken efter september 1806. Alltså bör Anna Stina vara född någon annan stans. Maja Greta uppges både i AI:10a och i dödboken F:5 vara född i "Öst. Tuna". Jag skulle chansa på Östuna, eftersom det ligger nära Stockholm. Född 1765, eller däromkring.
Hälsningar
Leif O

109
Söderbärke / SV: Brita Noaksdotter
« skrivet: 2018-10-31, 09:18 »
Hej Lars.
Om du tittar i Söderbärke AI:3, sid 248 Billsjö bruk så hittar du masmästaren Noach Dandanell med hustru Kerstin Johansdotter. Längre ned på sidan står dottern Brita, född 1701, antecknad som avflyttad till Skinnskatteberg. Det måste vara din Britta. I dödboken har man alltså misstagit faderns namn för Danielsson, och moderns också. Kerstin dog i alla fall 1707 enligt AI:3, Kjell Lindblom har 19/4 1708 som dödsdatum, se nedan om honom. 
Jag har inte funnit Brittas vigsel med Gabriel Jansson i Söderbärke 1720-21, så de kanske gifte sig i annan församling. Inte heller har jag hittat hennes födelse. Observera att födelseböckerna i S-b vid den här tiden skriver faderns namn först, inte barnets.


Om du kan få fatt på Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi 1580-1750, så kan du läsa om Noach (Noe) Dandenel /han stavar så i boken/ på sid 170 f.


Hälsningar
Leif

110
Norrbärke / SV: Föräldrar till Maria Andersdotter
« skrivet: 2018-10-29, 08:48 »
Börja i födelselängden, om du inte redan gjort det. C:4, bild 160, 1753 nr 87. Där står att föräldrarna bor i Gruvriset. 1753 hittar du i AI:4, oh Gruvberget/Gruvriset var en stor by, så du får bläddra en del. Men på sid 336 hittar du familjen.
Lycka till.
Leif

111
06) Brev m. m. - 1900-talet / SV: svårt att läsa
« skrivet: 2018-10-28, 18:48 »
"här skall ni få se det svenska huset på utsälningen vi har gjort dessa kort själfva".

112
Husby / SV: Riddare Igel Jönsson Hjorthorn ana
« skrivet: 2018-10-27, 19:14 »
Om du ändå ska till ett bibliotek och låna herdaminnet, så kan du låna Jan Ranekes bok om adelsvapen och -ätter på en gång (se ovan). Jag är för dåligt insatt i detta.


Ha en fin kväll!
Leif

113
Husby / SV: Riddare Igel Jönsson Hjorthorn ana
« skrivet: 2018-10-27, 17:12 »
Jag tar mig friheten att citera del av min vän Torsten Berglunds svar i en tidigare tråd, rörande Jösse Finnsson (2001-09-04), där han berör Jöns Ingelsson:


Jöns Ingelsson var troligen son till väpnaren Ingel Jönsson som bl.a. förekommer som sigillvittne i Husby 12/11 1413 (Diplomatarium Dalekarlicum nr 657). Ingel Jönsson antas p.g.a vapen- och namnlikhet tillhöra Hjorthorn, Törne Matssons ätt, men släktskapet har ej kunnat fastställas. Se Jan Raneke, Svenska Medeltidsvapen, del I (1982), s 274 med tillägg till s 274 i del III (1985).
[/size]
[/size]Leif

114
Husby / SV: Länsman Anders Ekman 1639-1696
« skrivet: 2018-10-27, 15:31 »
Hej. Jag tror att vi är släkt på flera håll. Nästan hela min mammas släkt kommer därifrån. Jag härstammar både från Jacob Ekman, 1668-1743, och hans bror Anders Ekman, död 1713. Jag bifogar en gammal handling som jag skrev för mitt minnes skull om Torkilshol - Ekevallen för många år sedan. Ta den för vad du anser den värd.
Hälsningar
Leif

115
Husby / SV: Länsman Anders Ekman 1639-1696
« skrivet: 2018-10-27, 11:55 »
Att bröderna Ekman var söner till herr Andreas styrks också genom att denna dels ärvde, dels utökade jorden vid älven som fick namnet Ekevallen (Ekström, sid 115) samt KLHA III AI:3, sid 38, Husby höstting 10/10 1655, där en utredning om jord som tillhört När gård i Husby gjordes. Utdrag ur protokollet: "nybbyggen som äre köpte af bönderne och och twenne präster, herr Anders benemnd, fordom Capellan här i Husby, optagit och der en gård bygdt hafwer som nu kallas Ekewallen." (Den andre prästen var kh Jonas Columbus, som byggde upp Duvåker, strax norr om Ekevallen.)
Men jorden vid Ekevallen har en äldre historia. Herr Anders svärfar, Stefan Olofsson (Stephani Olai Bellinus) köpte omkr. 1620 ett torp under Viks fjärding i Hedemora socken, kallat Torkilshol, tydligen med ägor in i Husby. (Ekström, sid 860; Olofsson: Husby socken i Dalarna del 7, sid 22 Hedemora 1982.)
Anders, Staffan och systrarna tog efternamnet Ekman efter Ekevallen.


Hälsningar
Leif Olofsson


116
Husby / SV: Länsman Anders Ekman 1639-1696
« skrivet: 2018-10-27, 09:08 »
Oj, läs Schedvimontanus, inte Schedviensis förstås!
Leif

117
Husby / SV: Länsman Anders Ekman 1639-1696
« skrivet: 2018-10-27, 09:06 »
Hej Björn.
Jag är också ättling till Anders Ekman på Ekevallen i Husby och min framlidna hustru var ättling till Anders bror Staffan Ekman, som blev länsman i Säter och bodde på Dalkarlsnäs. Som jag ser det finns inga tvivel till att de båda tillsammans med fyra kända systrar är barn till din Andreas Nicolai Schedviensis (1597-1652), död som kh i Folkärna. Du bör läsa Gunnar Ekströms utmärkta Västerås stifts herdaminne II:1, 1600-talet, sid 115ff (Västerås 1971) om prästen Andreas. Hans bok är mycket detaljerad och trovärdig, då han gjort en omfattande forskning med källhänvisningar.
Den gamle Munctelius däremot, som skrev sitt herdaminne i en tid då källforskning inte ansågs "behövas"lika mycket, är både mindre detaljrik och mer opålitlig.


Hör gärna av dig, hälsar
Leif Olofsson i Stora Skedvi

118
Garpenberg / SV: Läshjälp Garpenberg
« skrivet: 2018-10-26, 12:49 »
Barnafadren erkänt sig vara Trädgårdsmästaren M. Sinclair (+ något mer, kanske en förkortning för "boende") i Stockholm.
Hälsningar
Leif

119
Garpenberg / SV: Läshjälp i Garpensbergs förs.
« skrivet: 2018-10-26, 12:46 »
Hej! AI:3, sid 294: Lars Hansson bodde på Stoortechten /Stortäkten/. AI:9b, sid 167, skomakaren Jan Erssons son Gustaf Fors i anteckningsspalten: "lejd för Stärkekarl i Folkärna i Tyskland". Det ska väl tolkas som att han fått lega som förstärkningskarl (soldat i reserven). 1814 har han kommit hem från en oläslig plats, frågan om det är från kommenderingen, eller om 1815 står för Tyskland. Men eftersom Sverige avslutade alla sina åtaganden och krig i Tyskland i december 1814, och freden i Kiel bekräftade att Sverige skulle få Norge från Danmark, så var alla krig för vår del över. Därför håller jag en slant på att han kom hem 1814.

120
Hedemora landsförsamling / SV: Gustaf Våghals Törnkvist
« skrivet: 2018-10-23, 18:04 »
De flyttar till Ivarshyttan nr 16 :)
Inte lätt när du inte känner till trakten.


Leif

121
Hedemora landsförsamling / SV: Gustaf Våghals Törnkvist
« skrivet: 2018-10-23, 11:30 »
Hej. Jag kommer från Husby och har forskat en hel del i socken, så jag tycker mig kunna hur böckerna där är uppbyggda. Nu tror jag dock att det är rätt Cajsa Matsdotter som du är ute efter.
I AI:11, sid 21 nr 69, står att Cajsa 1826 finns på "fol. 15", vilket i AI:12a motsvarar sid 15 i Övernora, där finns nr 69 som piga i gården Pelles. Eftersom anteckningar saknas för åren före 1825-26, så får vi anta att Cajsa var där även 1823. Det märkliga är dock, att när vi återfinner henne på sid 40 i AI:11, så står där två döttrar, Stina f 1819 i Hedemora, och Lisa f 1828 13/9 i Husby. Men inga söner!
Tittar vi så i Vikbyn, AI:15e sid 48 så ser vi Cajsa hemma hos fadern Mats Isacsson (och det stämmer ju med födelsen) samt sonen Gustaf, f 1823 14/6 i Husby och dottern Lisa f 1828 13/9. Därmed finns det ju ingen tvivel om att det är rätt personer! Gustafs tvillingbror Erik måste ha avlidit som liten, troligen i Husby, men jag har inte letat efter honom i dödboken.


Vad tror du om detta?
Hälsningar
Leif

122
Hedemora landsförsamling / SV: Gustaf Våghals Törnkvist
« skrivet: 2018-10-23, 09:32 »
Kolla Hedemora AI:16e, sid 52 Vikbyn. Även AI:15e, sid 48. Där har du dem! Ett gott råd: följ personen du söker bakåt i tiden, så brukar det lösa sig.
Leif

123
Hedemora landsförsamling / SV: Gustaf Våghals Törnkvist
« skrivet: 2018-10-23, 09:22 »
Den Cajsa Matsdotter som föds 22/9 1797 i Hedemora är från Trollbo. Jag hittade henne i Husby AI:11, sid 42, nr 69, längst ned på sidan. Hon står som född i Hedemora och kom därifrån 1817, hade döttrarna Stina och Lisa, men inget om några tvillingpojkar. Tyvärr saknas året 1823 i AI:11, den är annars den längd man ska leta i för att hitta pigor och drängar i Husby. Om du tittar i byarna, så har en del gårdar pigor och drängar. Om det står ett nummer för ett visst årtal, så visar det på den sida i hfl där personen som tjänar står. men om det står ett "Nr" framför siffran, t.ex. "Nr 69", så ska du titta i AI:11. Jag har inte hittat någon i Övernora som stämmer med din Cajsa, men en noggrann koll kan kanske hjälpa. Annars leta i AI:11. Cajsa Matsdotter finns där som nr 69 även i första delen, sid 21. Men jag tror att detta är fel Cajsa.....
Hälsningar
Leif O

124
Allmänt / SV: Allmänt
« skrivet: 2018-10-23, 08:42 »
Hur ser du kopplingen mellan den starka kvinnan du nämner och gårdsnamnet Håmmon/Hommon? För mig (jag forskar i gårdsnamnen i södra Dalarna, och där är namnskicket inte likadant alla gånger) är det enklast att förklara det, som antytts i svaren du fått, med soldatnamnet Hovman - dialektalt Homman. Det finns som gårdsnamn t.ex. i Husby socken.
Hälsningar Leif Olofsson


125
Husby / SV: Anders Jansson död i Marstrand?
« skrivet: 2018-10-17, 08:19 »
Hej. Eftersom det inte står något om detta i hfl så bör du försöka leta i domboken, men visst är det troligt att han dött på Marstrands fästning, dit han blivit kommenderad eller förd som straffånge.
Hälsningar
Leif O

126
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2018-10-13, 09:06 »
Hej Per, det var ett tag sedan jag hade äran att "läsa åt dig", men nu gör jag ett försök:
H:o Karin Larsd:r från Syrholn Nata 1709 honest Parent. P Lars Jönsson h Marit Jonsd:r Renata, bene educata 20 år g:l gifte sig med sin efterlefvande man Pehr Olsson, hwars fridsamma lefnad til hopa warit 39 år, och under den tiden aflat 2 Söner som ännu lefva. Vita pia, honesta, tranqvilla I hela 20 åren har hon plågats? med en siuklig krop, som påmint henne sin förestående död; legat til sängs 2 månader af magwärk?, som ock tilskyndade henne döden aetas 59.


Där finns som du märker ett par knepigt skrivna ord.
Hälsningar
Leif

127
Hej Håkan. Hur kollar du?
Så vitt jag funnit gifte sig aldrig Karin Andersdotter efter Per Erssons död. Hon dog som hans änka 1762 och begravdes 5 dec. (C:4, bild 77). Du hittar henne i AI:4 sid 97, AI:5 sid 177, AI:6 sid 100 och i AI:7 sid 241.
Det är säkert hennes man Per Ersson som begravs 5/2 1733.
Hälsningar
gamle (!) vännen Leif

128
Folkärna / SV: Anders Bergström 1746-1806
« skrivet: 2018-09-25, 09:16 »
Med 99% säkerhet den Anders som föds i Nickarvet 24/12 1746 med föräldrarna Erik Olsson och hustru Malin Danielsdotter (C:3, bild 258, nr 81). De finns i AI:6 sid 18 Nickarvet och AI:7 sid 20. I den senare står att sonen Anders är gesäll i Stockholm "på p?boks arbeten". Det blir kanske svårt att hitta honom i Stockholm, men du vet ju att de kom tillbaka därifrån 1796 (AI:9, sid 366). Det verkar som han och barnen flyttat efter hustruns död 1804, men ingen ort angiven. Att hitta rätt Brita född i Leksand 1749 blir nog inte lätt. De träffades troligen i Stockholm, och då hade båda antagit egna, borgerliga efternamn.


Leif Olofsson

129
Älvdalen / SV: Soldaten Jon Matsson, Dala regemente
« skrivet: 2018-09-20, 09:07 »
Hej. Du har alldeles för lite fakta för att vi ska kunna hitta din soldat. Var i Dalarna fanns han? Vet du vilket kompani, eller hans soldatnamn?

130
Silvberg / SV: Brita i Norbo, Silvberg
« skrivet: 2018-09-12, 16:23 »
Bra. Jag ser fram emot att hjälpa dig igen om du behöver.
Leif

131
Silvberg / SV: Brita i Norbo, Silvberg
« skrivet: 2018-09-12, 08:41 »
Dödboken F:1, bild 30 1785 nr 19: Brita Joensdotter ifrån Norbo, född d 6 september 1733 i Norbo, gift med Hans Göransson ifrån Gärdsjö och Söderbärke. 1 son och 4 döttrar. Död av kräftan den 24 september i Norbo, begraven den 2 oktober.
Du får gå till husförhörslängden för att hitta modern, eller försök hitta faderns vigsel.
Hälsningar
Leif Olofsson

132
Silvberg / SV: Brita i Norbo, Silvberg
« skrivet: 2018-09-12, 08:36 »
Hej Kristina. För det första räcker det oftast inte med ett urklipp ur en kyrkobok, utan du ska ange källan så noggrant du kan, så att den som vill hjälpa dig kan läsa texten direkt ur boken. Här är det Silvberg C:2, bild 30, sid 25, 1733. Född den 2 oktober och döpt den 4; Brita/Britta, Jonas Ersson i Norbo. Vittnen Per Danielsson i Norbo, Olof Jonsson, Per Daniels. hustru Anna Andersdotter och pig. Margareta Persdotter i Norbo. (Modern ej nämnd, då hon inte fick delta i dopet, eftersom hon inte var kyrktagen då.)
Hälsningar
Leif Olofsson

133
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2018-09-01, 21:25 »
Jag får inte alls ihop det här. Bergsmannen och rådmannen Olof Matsson Björling i Säter (ca 1643-1714) var gift med Eva Schultz/e (1654-1742). De gifte sig 1670, och deras dotter Margareta är född 1679-11-23 (döpt) i Säters stad. Däremot hette Olof Björlings mor Anna Persdotter. Och varför hette "din" Margareta Olofsdotter SKOG? Jag hittar inte Klockarbacken i Norbergs hfl......
Du får gärna hjälpa till, jag kan fortfarande ha fel.


Hälsningar
Leif

134
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2018-09-01, 20:14 »
Enligt mina anteckningar om Sätersläkter var Margareta Olofsdotters (f 1678) far Olof Persson Björn och hans hustru Elisabeth Nilsdotter i staden. Jag kan ha fel....
Vilken källa har du för Margareta Olofsdotters dödbok?

Hälsningar
Leif Olofsson.

135
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-09-01, 09:35 »
Härligt Per! Hoppas du hittade lite gott, kanske mer än Skävebröd i Kulinariet :).

136
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-09-01, 08:52 »
Hej Per. Nu ska jag försöka hoppa in och läsa lite igen :) Om det gäller änkan Anna Persdotte i Westabäcken, så står det "i ungdomen lärt wäl läsa och förstå sin Christendom och kunnat gif(w)a tilkjenna det hopp hon haft om sin siäls tilstånd efter detta lifwet." Kunnat är svårt för att 's' i sin som står under "går upp i" 'u' i kunnat. Och det understrukna 'a' i gif/w/a betyder att prästen utelämnat en bokstav, här 'w', det var vanligt då man inte orkade skriva hela ord ibland. Hälsningar Leif


137
Säter C:2 1705: född 19 april, döpt 23 april, Isies Anders Larssons och hust. Margetas son på Heden, som föddes den 19. (Isies är gårdsnamnet Israels, i dialekten Isses eller Isches (fortfarande känt på Yttre Heden).
Samma bok, C:2 1706: född 17 maj, döpt 20: Carl Matssons och hust. Elisabeths dotter på Heden. Hennes dödsdatum är korrekt, hon dog 82 år gammal (Lars Anderssons änka på Heden). Carl Matsson (1674-1739) är förresten den som gett namn till gården (och släkten) Karlmats på Yttre Heden. Hustrun, Elisabet Persdotter (1680-1747) var först gift med en Johan Johansson, död 1700 (29 år gammal, från Hedemora). Jag hittar inga uppgifter i Säters kyrkoböcker om Lars Andersson med soldatnamnet Kabba. I AI:5, sid 189 Yttre Heden står han som soldaten Lars Andersson Pinck.

138
Det finns flera att välja på. Har du inga bättre källuppgifter? Hemort, vigsel etc?
Hälsningar
Leif O

139
Inspektor J. G. Hagman his wife Fredrika, Mother Christina (smth?) maiden Hanna 1793 X.17 (probably birth date 1793 Dec 17)


Leif

140
Garpenberg / SV: Hjälp med att läsa en text.
« skrivet: 2018-07-25, 08:59 »
Hej. Det kan stå S. sked (silversked), häst och sadel.
Hälsningar
Leif Olofsson

141
Övriga släkter - A / SV: Albenius
« skrivet: 2018-07-17, 15:50 »
Det finns en möjlighet till när det gäller Albenius-namnet. Vittinge är bra, men om vi tänker oss följande: Anders Albenius, f 1720 var en son till Anders Ahlbom, f 1693 och gift 1720 med Kristina Tenger, död 1724. De hade en son i äktenskapet.
Jag vill gärna tro att det är "vår" Anders. I så fall kommer namnet från Ahlboms födelseort Alby i Fresta socken (C). Se hans dödsruna 1770 i Svärdsjö [/color]F:1, nr 23 1770. [/color]Tyvärr går det inte att hitta födelsen i Fresta.Det förklarar också varför Ahlbom är antecknad med Anders Albenius fru Kristina Broberg och dotter f 1760 (Svärdsjö AI:3, sid 230 Borggärdet).HälsningarLeif

142
Övriga släkter - A / SV: Albenius
« skrivet: 2018-07-14, 12:27 »
Ska vi ändå förutsätta att Anders Albenius inte var far till Anders, f 1774?

143
Övriga släkter - A / SV: Albenius
« skrivet: 2018-07-14, 12:06 »
Njae.... i födelseboken Husby C:5 1774 står Anders född som "oäkta" son till pigan Kerstin Andersdotter i Spjutbo, men i AI:7b, står han ändå som son till Anders, trots hans gifte med Christina Broberg. Jag har inte sett någonstans, att tullskrivaren tagit på sig faderskapet. Anders f 1774 gifte sig ju 1797 med en änka Kajsa Larsdotter Solberg från Torsåker , så ni kanske är släkt, och du har koll på honom?
Leif

144
Övriga släkter - A / SV: Albenius
« skrivet: 2018-07-14, 09:33 »
Hej Katarina. På något sätt hör de nog ändå ihop. I Svärdsjö AI:3, sid 230 Borggärdet, finns Tullnären Anders Ahlbom/Albenius f 1695 (troligen var han född 1693) och hustrun Anna Fahlwall f 1712, deras dotter Anna Christina f 8/7 1750, tullnären Ratzke m.fl. samt hustru Christina Broberg f 1719, en Jonas Sundberg, f 1751 och Anna Catharina f 1760. Jonas f 1751 var Christina Brobergs son i äktenskapet med tullnären Botvid Sundberg (se Säter AI:7, sid 49). Botvid dog 1754 och Christina gifte om sig med Albenius 1755. Anna Catharina föddes i Svärdsjö 21/3 1760, dotter till tullnären Anders Albenius och hustrun Christina Broberg (Svärdsjö C:3, bild 780.) Jag misstänker att Anders Albenius d.y var son till namnen Ahlbom/Albenius. Enligt dödboken i Svärdsjö (F:1, bild 193, 17/3 1770, var Anders d.y. född i Alby,"Frista" socken i Uppland den 21/9 1693. Av mig tolkat som Fresta, men där finns dåligt med underlag och födelsen kan inte beläggas.
Hälsningar
Leif Olofsson

145
Övriga släkter - A / Albenius
« skrivet: 2018-07-13, 10:56 »
Till Stigsbo i Husby kom 1760 tullnären Anders Albenius, f 1720 14/8, med fru Christina Broberg f 1719 och dotter Anna Catharina f 1760 21/3 i Svärdsjö (Husby AI:5, s 95 Stigsbo). I AI:6, sid 383 står att de gifte sig 1755. Hustrun skulle varit född 1719 14/8 eller 14/10 i Ytterberga, Bro socken (Husby F:4, bild 33 död 1780 nr 18).
I Svärdsjö AI:3, sid 230 Borggärdet finns en tullnär Anders Ahlbom/Albenius (det senare tillskrivet) f 1695 med hustru Anna Fahlwall, f 1712. De fick dottern Anna Christina 1750 8/7 (Svärdsjö C:3, bild 230).
I samma familj finns också ovan nämnda hustru Christina Broberg med dottern Anna Catharina.
Det är väl troligen Anders Albenius d.y. far som är född 1695, men var är sonen-maken? Kanske tillträtt tjänsten i Husby innan familjen flyttade med. OCH varifrån kommer Albenius-släkten till Svärdsjö? Christina Brobergs födelseort och föräldrar?


Hälsningar
Leif Olofsson


146
Det här paret finns bland mina anor.
Jonas Persson, 1723-1793, var son i gården Pelles i Djusa. Anna Eriksdotter, som han gifte sig med 1748 föddes i Backåkers, Ansta, Stora Skedvi 18 aug. 1721. Föräldrarna var Erik Eriksson, 1691-1766, och Karin Eriksdotter, född omkring 1685 i Norshyttan, Hedemora socken, död 2 feb. 1765 i Ansta.
Källor: St. Skedvi AI:3, s 73, AI:5, s 88. C:1 år f 1691, sid 415. F:9, sid 19 och 98.
Husby: AI:5, s 359. AI:6, s 63. AI:7a, s 77. AI:8a s 49.
Hälsningar
Leif Olofsson

147
C:4, bild 124, döde 1769 begr 17 dec, "Gamle drängen Jöran Ersson från Gessån död af slag". 63 år. Han borde alltså vara född 1706. Men det finns ingen som stämmer. Han behöver ju inte ha varit född i Säter.... men tydligen hette fadern Erik. Lycka till!
Leif

148
Hej Håkan.
Det står "wanwettig födder" om denne Göran. Stackarn. Resten har jag inte kollat än. Men det verkar konstigt.
Hälsningar
Leif

149
Säter / SV: Elisabeth Neuman ca 1657 - 1721-12-10
« skrivet: 2018-06-17, 18:28 »
skickat

150
Säter / SV: Elisabeth Neuman ca 1657 - 1721-12-10
« skrivet: 2018-06-17, 13:27 »
Hej. Jag har inte fått något pm än.....

151
Säter / SV: Elisabeth Neuman ca 1657 - 1721-12-10
« skrivet: 2018-06-14, 22:47 »
Jag kan skanna den till dig om du vill. Har jag din email?
Hälsningar
Leif

152
Säter / SV: Elisabeth Neuman ca 1657 - 1721-12-10
« skrivet: 2018-06-12, 09:02 »
Ja, hon var dotter till Johan Larsson Nyman, borgmästare i Hedemora. Modern hette Marina Samuelsdotter och kom från Västerås. Elisabeth var född omkring 1657 och dog 1721 på Dalkarlsnäs i Säters socken. Hon var gift med Gabriel Brunman, ca 1647-1702 från Dalkarlsnäs. Se  Trotzig, Hedemora stads historia, sid 196. (Hedemora 1944).
153
Säter / SV: Stina Christina Jansdotter
« skrivet: 2018-05-29, 08:32 »
Det här paret finns bland min hustrus förfäder. Christina (Stina) Ersdotter var född i Embjörs, som i födelseboken C:3 1737 står som Nisshyttan, den 28 juni 1737. Föräldrarna var Johan Eriksson/Ersson, f 1 mars 1703 i Embjörs, död juli 1741 där, och hustru Elisabet Persdotter, f ca 1707 i Jutbo, Silvberg, död 2 maj 1762 i Silvberg. (Silvberg AI:2, sid 8, 130 Jutbo. Till Säter. Säter AI:5, sid 221.) Hon anges som dotter till Brita Danielsdotter.)
Hälsningar
Leif O

154
Hon var dotter till Johan Ersson och hustru Sara i Bondfallet, Nisshyttan, Säters socken. (Säter C:2, sid 117)

155
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-05-21, 08:48 »
Ja du Per, det är inte lätt ibland.
Spegel Mats Ersson från Heden, född åhr 1670 d 1 Maji af Christel:a och ärliga föräldrar fadren Eric Hansson och Modren h:o Karin Matsdotter der sammastädes. Döpt. Warit stadigt hemma i föräldrarnas hus och gådt dem med all skyldig lydno och tienst tilhanda intil sit 22 ålders åhr då han gaf sig i ächtenskap med sin nu efterlemnade maka Karin Matsd:r ifrån Nolanbyn, med hwilken han uti sämja och kärlek lefwat tilsammans in uppå det 59 året och ägt med henne 10 barn, 4 Söner och 6 döttrar af hwilka äro döde 3 Söner och en dotter, de öfriga lefwa. I sin ungdom är han wäl och förswarl:en underrättad i sin Christendom, i sin mandom har han wist säkra prof deraf både emot Gud och Nästan, i sin död behållit fruchtan deraf, så at tå han märkte dödspusten wara för handen har han glad mött honom med denna Gudsbarnets Segersång: Så war tröst och haf glatt sinne min siäl, som ängslig går, nr 243 och strax derpå slutit sin talan på jorden med denna vers: .... (svårläst) Siukdomen har warit ålderdoms bräckligheter af hwilka han mermedelst hållits wid sängen ifrån Michaelis tid til sidsta Nyårsdag, då, som förmenes, et häftigt slag honom anföll och förtog honom straxt målet, hwarunder han sedan uthärdade med trogna suckar til Gud tills natten emot 13 dagen eller 6 Jan. då han slöt en wacker wandel med 80 åhr, 8 M och 5 dagar. 

156
Stora Kopparberg / SV: Stora Kopparberg
« skrivet: 2018-05-21, 08:29 »
Han flyttar till Falu Kristine kvarteret nr 60, gård 7. Du hittar honom i F.Kr. BI:2, bild 356 nr 151. Sidan är 137, och den finns i AI:34, Övre Elsborg. Där står han med familj.


Hälsningar
Leif Olofsson

157
Swedish geography / SV: Name of town
« skrivet: 2018-05-17, 08:24 »
It says Täby byn (village) nothing else.

158
Stora Skedvi / SV: Matts Mattsson 1733-1801
« skrivet: 2018-05-13, 09:08 »
Hej Gabriel. Eftersom Mats Matsson i Storsveden blir kvar hemma och blir soldat Kålhuvud, gift 1754 med Kerstin Danielsdotter från Tuna och får barn med henne, så kan du utesluta honom (AI:4, s 332 och AI:5, sid 364). Tyvärr saknas en del sidor för Bispbergshyttan i AI:4, bl.a. den där Mats Mårtensson med familj skulle finnas. Men då sonen Mats f 1733 finns med i AI:3, sid 14, men inte i AI:5 sid 24, så tyder ju allt på att det är han som blir gift i Sunnanhaga i Vika. Jag kollade vigsellängden för åren 1753-1762, och hittade tyvärr en Mats Matsson från Bispbergshyttan som gifte sig 1761 med pigan Anna Andesdotter i St. Klingsbo. Men vid koll i AI:5, sid 14 Bispbergshyttan, så ser jag att denne Mats föddes 1740 och kan alltså uteslutas.


Hälsningar
Leif Olofsson, St. Skedvi

159
Husby / SV: Letar vallon, tips
« skrivet: 2018-05-05, 20:42 »
Hej Mårten. Först ber jag om ursäkt för det röriga svaret med anor du fick av mig. Jag hade ingen aning om att programmet betedde sig så där.
Sedan ska du definitivt inte ge upp tankarna på vallonsläkt. Bruken i By hade flera vallonfamiljer på 1600- och 1700-talen, så du tänker rätt om att ev. släktanknytning ligger längre bakåt i tiden. Jag skulle chansa på någon av Johanna Risbergs förfäder - eller mödrar, eftersom inget vallonnamn dykt upp. Kan du forska själv eller vill du ha hjälp?


Leif O

160
Husby / SV: Letar vallon, tips
« skrivet: 2018-05-04, 19:33 »
Här har du henne med förfäder enligt min databas över Klosterbor.
Obs. Vid koll stämmer inte Johan (Jan) Forsbergs födelseuppgifter.


Anfäder
Emma Sofia Nyström
[size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt]Emma Sofia Nyström[/size][size=0pt]. Född 1864-04-24 Kloster, Husby. Far: I:1 Anders Gustaf Nyström. Mor: I:2 Lovisa Forsberg.[/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
 [size=0pt] [/size]
  Generation I
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt]I:1  f[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Anders Gustaf Nyström[/size][size=0pt]. Född 1826-11-04 Kloster, Husby. Död 1866-02-23 Kloster, Husby. Bosatt Kloster, Husby. Far: II:1 Per Eriksson. Mor: II:2 Greta Karlsdotter. Anders Gustaf Nyström blev 39 år.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]AI:14a s. 442: fr 1847, s. 300. AI:18a s. 160.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Äktenskap med Lovisa Forsberg (Född 1825-04-17 Avesta [1].). Vigsel 1852.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Barn:[/size]
[size=0pt]Karl Gustaf Nyström. [/size][size=0pt]Född 1853-10-25 Kloster, Husby. [/size]
[size=0pt]Lovisa Augusta Nyström. [/size][size=0pt]Född 1861-02-15 Kloster, Husby. [/size]
[size=0pt]Emma Sofia Nyström. [/size][size=0pt]Född 1864-04-24 Kloster, Husby. [/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]I:2  m[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Lovisa Forsberg[/size][size=0pt]. Född 1825-04-17 Avesta [1]. Bosatt Kloster, Husby. Far: II:3 Johan Forsberg. Mor: II:4 Johanna Risberg.[/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
 [size=0pt] [/size]
  Generation II
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt]II:1  ff[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Per Eriksson[/size][size=0pt]. dagkarl. Född 1783-01-25 Fänsjö, Garpenberg (W) [2]. Bosatt Kloster, Husby. Död 1837-10-11 Kloster, Husby. Far: III:1 Erik Carlsson. Mor: III:2 Stina Persdotter. Per Eriksson blev 54 år.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]AI:10a nr 54. AI:11 s. 422: ankom 1817 fr Garpenberg. AI:15 s. 491.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Äktenskap med Greta Karlsdotter (Född 1796-03-11 Ljusfallet, Garpenberg (W) [2]. Död 1840-03-27 Kloster, Husby.). Vigsel 1816 Garpenberg.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Barn:[/size]
[size=0pt]Erik Persson. [/size][size=0pt]Född 1816-08-23 Garpenberg (W). [/size]
[size=0pt]Karl Petter Nyström. [/size][size=0pt]Född 1820-08-01 Kloster, Husby. [/size]
[size=0pt]Greta Stina Persdotter. [/size][size=0pt]Född 1823-08-20 Kloster, Husby. Död 1831-05-15 Kloster, Husby. [/size]
[size=0pt]I:1 Anders Gustaf Nyström. [/size][size=0pt]Född 1826-11-04 Kloster, Husby. Död 1866-02-23 Kloster, Husby. [/size]
[size=0pt]Helena Katarina Persdotter. [/size][size=0pt]Född 1831-03-12 Kloster, Husby. [/size]
[size=0pt]Margareta Sofia Persdotter. [/size][size=0pt]Född 1835-05-14 Kloster, Husby. [/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]II:2  fm[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Greta Karlsdotter[/size][size=0pt]. Född 1796-03-11 Ljusfallet, Garpenberg (W) [2]. Bosatt Kloster, Husby. Död 1840-03-27 Kloster, Husby. Far: III:3 Karl Matsson. Mor: III:4 Stina Olsdotter. Greta Karlsdotter blev 44 år.[/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]II:3  mf[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Johan Forsberg[/size][size=0pt]. hammarsmed. Född 1782-07-29 Folkärna (W) [3]. Död 1828-12-24 Avesta (W) [3]. Johan Forsberg blev 46 år.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Avesta AIa:10, sid 121  4 kvarteret.. Från Säter 1824. Garpenberg AI:8, sid 61 Dormsjö. Från By 1803.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Äktenskap med Johanna Risberg (Född 1791 Garpbenberg (W) [3].). Vigsel 1809-06-11 Garpenberg (W) [4].[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Barn:[/size]
[size=0pt]I:2 Lovisa Forsberg. [/size][size=0pt]Född 1825-04-17 Avesta [1]. [/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]II:4  mm[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Johanna Risberg[/size][size=0pt]. Född 1791 Garpbenberg (W) [3]. Far: III:7 Hans Risberg. Mor: III:8 Stina Vesterström.[/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
 [size=0pt] [/size]
  Generation III
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt]III:1  ff f[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Erik Carlsson[/size][size=0pt]. bonde. Född 1744 Fänajö, Garpenberg (W) [5].[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Gpb AI:8, sid 12 Fänsjö nr 12.[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Äktenskap med Stina Persdotter (Född 1745 Tallbo, Garpengerg (W) [5].). Vigsel 1765 Garpenberg (W).[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Barn:[/size]
[size=0pt]II:1 Per Eriksson. [/size][size=0pt]Född 1783-01-25 Fänsjö, Garpenberg (W) [2]. Död 1837-10-11 Kloster, Husby. [/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]III:2  ff m[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Stina Persdotter[/size][size=0pt]. Född 1745 Tallbo, Garpengerg (W) [5].[/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]III:3  fm f[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Karl Matsson[/size][size=0pt]. Född 1756 Bensåsen, Garpenberg (W) [2].[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Äktenskap med Stina Olsdotter (Född 1763 Ljusfallet, Garpenberg (W) [6].). Vigsel 1781 Garpbenberg (W) [2].[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Barn:[/size]
[size=0pt]II:2 Greta Karlsdotter. [/size][size=0pt]Född 1796-03-11 Ljusfallet, Garpenberg (W) [2]. Död 1840-03-27 Kloster, Husby. [/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]III:4  fm m[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Stina Olsdotter[/size][size=0pt]. Född 1763 Ljusfallet, Garpenberg (W) [6].[/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]III:7  mm f[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Hans Risberg[/size][size=0pt]. hammarsmed. Född 1754 St. Tuna (W) [7].[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Barn med Stina Vesterström (Född 1744 Säter (W) [7].).[/size]
[size=0pt] [/size]
[size=0pt]Barn:[/size]
[size=0pt]II:4 Johanna Risberg. [/size][size=0pt]Född 1791 Garpbenberg (W) [3]. [/size]
 
  [size=0pt] [/size]
[size=0pt] [/size]
 
[size=0pt] [/size]
 

 
  [size=0pt]III:8  mm m[/size][size=0pt][/size]
[size=0pt]Stina Vesterström[/size][size=0pt]. Född 1744 Säter (W) [7].[/size]
 
  [size=0pt] [/size]


Hälsningar
Leif Olofsson.


161
Falu Kristine / SV: Falu Kristine
« skrivet: 2018-05-01, 08:51 »
i var och en av hfl Falu Kristine AI:6-8 (1797-1806) finns namnregister i början av boken, men där finns inte German med, så han kanske inte bodde stadigvarande i Falun?

162
Torsång / SV: Läshjälp i dödbok
« skrivet: 2018-04-30, 08:39 »
Han var född i Storsten, Torsång. Något Horsten finns inte! Hustrun var från Berg i St. Tuna.
Hälsningar
Leif Olofsson

163
Hedemora AI:1, bild 56 (AD): nr 39 1760 Oktober: Mölnaren Olof Olsson fästeqvinnan Brita Jansdotter (OBS kvinnor kunde inte heta - son vid den här tiden! Johan och Jan är samma.) De var tydligen skrivna i Ovansjö, för prästen där har skickat intyg (vigselbevis).

164
Pousette / SV: Gunilla Pousette
« skrivet: 2018-03-31, 09:37 »
Så var det. Hon står som änka i Film AI:4, bd 194, s 186 med dessa födelseuppgifter, däremot fanns hon inte i dödboken (inte på smedskivan heller). Hade du uppgifer om Peter Pousette och hans hustru Catarina Kröger?


Hälsningar
Leif O

165
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-03-29, 16:50 »
"olyckeligen" står det allt, men det spelar som du säger föga roll. Du vet ju hur det gick till i alla fall.


GLAD PÅSK!
Leif

166
Pousette / Gunilla Pousette
« skrivet: 2018-03-29, 14:46 »
Film (C) EI:1, gifta 1746-09-22: smeddrängen Erik Johansson Styf och pigan Gunilla Pouset från Gruvan(?otydligt). I AI:2, sid 200 Gruvan, finns Peter Pousette med hustru Catharina, han från Löfsta, hon från Film. De har sonen Peter. Men ingen Gunilla.
På Smedskivan 9 finns en Gunilla Pousette, gift med ovanstående Styf, hon är född 1717-12-27 i Vällnora, Knutby (C), dotter till Johan Pousette, f 1692 i Österby bruk och hustru Gunilla Johansdotter Forsman.


Jag blev lite fundersam, om jag ska lita på Smedskivan eller inte.


Hälsningar
Leif Olofsson

167
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-03-29, 09:39 »
Skickligt av dig! Klart han färjade över älven, och när jag nu ser det hela med nya ögon, så tycker jag att det står "öfver Elfen älfven", alltså samma ord två gånger, utkom kan vi stryka. Vad tror du? En upprepning alltså, jämför bokstäverna i resp. ord.
Glad Påsk!
Leif

168
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-03-28, 08:59 »
Inte helt klart: Då han den 18 Maj  ?? öfver Elfven utkom och skulle fara tillbaka, omkom han olyckeligen och drunknade.


Hälsningar
Leif

169
Hedemora landsförsamling / SV: Abraham Frögren
« skrivet: 2018-03-23, 09:58 »
Hedemora är ju näsan unikt som har flyttningslängder från 1770-talet (och tidigare). Har du letat i BI:3, där de utflyttade står i bokens slut?

170
Han från Ringshyttan, hon från Svartälven.

171
Vika / SV: Gårdsnamn i Nybodarne
« skrivet: 2018-03-21, 14:24 »
Intressant. Jag skulle gärna vilja se hela kartan. Till vilken by hörde Nybodarna, alltså vilket storskifte i Vika har du kollat?


Hälsningar
Leif


PS
Ett problem för oss som forskar om gårdsnamn är att prästerna i Vika aldrig skrev in gårdsnamnen i sina kyrkböcker. Tråkigt nog.

172
Vika / SV: Gårdsnamn i Nybodarne
« skrivet: 2018-03-21, 11:15 »
Hej.
Så vitt jag kan se så finns inte Runnvik/Runvik-s som gårdnamn i Vika. Runnvikshagar som ligger på Näset är väl snarast ett ägonamn för hagarna vid viken av Runn. Jag har alltid tänkt mig att ert namn Run/n/vik är taget från Vikatrakten, men inte närmare än så.


Postadressen Runnvika är nyare och användes väl knappast av vikaborna, bara av Postverket.


Hälsningar
Leif Olofsson (från Husby där det finns flera Runvik idag)

173
Venjan / SV: Venjan (W) C:2 (1692-1733) Bild 24 / sid 36
« skrivet: 2018-03-18, 09:02 »
Hej! Nr 8 är Jöns, Jops Olof Jönssons och Hu Margareta Andersdotters i Landboby. Natus (född) 24 Aprilis hemma i byen fått Nöddop Die H. Phd o Jac. (lite svårt att tyda där!) Test......


Inte vet jag vad den latinska förkortningen för dagen för nöddopet betyder heller. Hans dop godkändes tydligen av prästen på Pingstdagen (Feria Pentacostis).

174
Pigot / Pigott / SV: Pigot / Pigott
« skrivet: 2018-03-11, 10:58 »
Jag har forskat och skrivit om Stora och Lilla Klingsbo bergfrälse i Stora Skedvi. Där finns nämnd både Jacob Pigot d.ä. och d.y, ibland svåra att skilja. I St. Skedvi AI:1, sid 191 L. Klingsbo skrivs sal. Jacob Pigots änka h Brita (struket och ändrat till Margeta, också struket) samt sonen? Thomas Pigot.
Pigot var jordägare i L. Klingsbo och 1677 fick änkan h. Margareta Winter fasta på egendomen (KLHA III, AI:19, Skedvi 30/10). Sonen Jacob Pigot d.y. hävdade sin rätt och mera därtill bl.a. på tinget i Skedvi 29/4 1695 (KLHA X, AI:5). Här nämns bl.a. hans mor h. Margareta Winter. Dessutom bevisade han sin fulla arvsrätt till gården i Klingsbo genom arv efter sin hustru som dog 1691 och strax därefter deras lille son. 


175
Rasberg (Ragvaldsberg) och Lönnemossa ligger väl lite för långt ifrån varandra för att kunna ge anledning till en sådan koppling? Var har du sett det?


Leif

176
Husby / SV: Resa till Göteborg 1869
« skrivet: 2018-03-06, 08:42 »
Hej Bengt (och Elisabeth).
Husbyborna hade sedan slutet på 1850-talet järnvägsförbindelse mot Gävle (Gävle-Dala Järnväg, invigd redan 1855) med en hållplats i norra delen av socknen, Born. Jag tänker mig att man sedan tog tåg mot Stockholm eller båt från Gävle med många möjligheter att ta sig till Göteborg.


Hälsningar
Leif O

177
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2018-02-27, 18:48 »
Hej Per, någon bifogad text om Erik Larsson (eller annan) hittade jag inte. Däremot hans dödsruna.
Eric Larsson i Forsen, nat. ibm. 1697 pp. Lars Olsson, modr. Kerstin Larsd:r, renat. apud Par. bene educat (av föräldrarna väl uppfostrad). 23 år gl. gifte sig 1sta gången med sin för detta afl. hustru Brita Ersd:r i Handbacken, lefde med henne i 17 år, aflade med henne 1 Son och 2 döttrar. däraf 1 dotter efterlefwer. Efter 1/2 års änklingestånd gifte sig 2dra gången med sin nu i sorgen efterlemnade hustru Karin Ersdotter ifrån Hagen samt med henne i 18 år sammanlef-wat, och aflat 1 Son och 1 dotter, därest Son efterlefwer. Vita communis, pia, tranquillate. Sidst 13de dag Jul begick herrans H nattward. När han jämte andra sina grannar höll på att fälla trä i skogen, kom han af wådelig händelse beklageligt att af ett nederfallande trä blifwa till döds slagen. Dess ålder.... 59.


Lycka till med textläsningen, övning ger, som du vet, färdighet. Hade du bott närmare, hade det varit enkelt att tillsammans gå igenom några texter, så att du lättare sett "knepen" och svårigheterna.
Hälsningar
Leif

178
Stora Tuna / SV: Stora Tuna
« skrivet: 2018-02-27, 18:34 »
Om du kollar i Silvberg AI:10, sid 78 Källarbo, så ser du att Per Kjellstedt och Katarina Andersdotter gifte sig 22/10 1824. Eftersom hon var från Norrbärke så skedde vigseln där. Se Nb EI:2, bild 60 nr 22 1824.


179
Stora Tuna / SV: Stora Tuna
« skrivet: 2018-02-26, 16:04 »
Petrus Kjellstedt i ovannämnda tips, kom från Gävle 1824 med sin hustru Catarina Andersdotter. Och visst är han född i Silvberg, se C:4, bild 66 1794 7/4. Silvberg var kapellförsamling till Tuna. Det glöms ofta bort.


Hälsningar
Leif O

180
Norrbärke / SV: Norrbärke A1 3
« skrivet: 2018-02-26, 13:57 »
Nr 83 Abraham Jacobsson i Aspmoren, f 13/3 1704. Gift 1739 med Catharina Jansd:r. 10 barn af hwilka 7 lefwa, 4 gossar och 3 flickor. Död av ålderdomskrämpor, den 24 Dec. 72 år och 9 månader gammal. Begr. 4 Jan.


Du hittar honom och familjen i AI:5a, sid 34 Aspmoren.Hälsningar
Leif O

181
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2018-02-24, 19:21 »
Jadå, du gjorde helt rätt, men jag försöker alltid läsa i AD, eftersom allt är tydligare där, och länkarna till SVAR och AD är tyvärr inte identiska.
Men jag hittade 1766. Lika bra skriva av hela:
Socknemannen ärlige och Gudfruktige Erik Zakrisson i Hagen, född 1708, fadren Zakris Jönsson och modren Ingeborg Ehrsdotter. Renatus. Fast Fadren dödde i barndomen blef han dock gienom modrens försorg wäl upfostrad, På sitt 25 åhr trädde i äktenskap med sin i sorg efterlefwande k. maka H:u Brita Nilsdotter hwars sammanlefnad blef räknadt i 33 åhr, under den tiden blifwit wälsignad med 9 barn, deraf 4 äro redan från denna uselheten kallade de andra 5 lefwa. Han har warit en sacktmodig och stilla man och redlig mot alla. I några åhr har han warit beswärad af Lungsot men nu allenast sängliggande i 8 dagar dödde förledne Söndags afton åldren...... 58.

182
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2018-02-24, 17:38 »
Om Jöns: Siuk en tid af wattusott dödde efter gudelig beredelse saktmodigt och saligen.....
Däremot har du inte angett år i C:4 för Erik Sakrisson, bara en sida från SVAR. Jag orkar inte leta igenom allt i AD, så kanske du kan uppge år och datum för dödsfallet?


Hälsningar
Leif

183
Hej Else-Marie. Där har du nog fel. Jämför med vad jag har meddelat till Hans ovan.


Hälsningar
Leif

184
Four women have been sentenced to pay fines for illigal sexual intercourse, among them the maiden Gertrud in Linnehus.

185
Mats Persson och Margareta Persdotter tillhör mina anor, genom dottern Anna Matsdotter, 1698-1771. Här är vad jag vet om familjen:
Anna Matsdotter. Född 1698-07-03 Djusa, Husby (W). Död 1771-07-11 Pelles, Djusa, Husby. Bosatt Djusa, Husby (W). Far: I:1 Mats Persson. Mor: I:2 Margareta Persdotter. Anna Matsdotter blev 73 år.
Ur dödboken: Levat kristeligt, varit blind i tolv år. Sjuknade av ålderdomsbräcklighet och blev på sistone rörd av slag.
Äktenskap med Per Jonsson (Född 1697-03-07 Övernora, Husby. Död 1764-01-01 Pelles, Djusa, Husby.). Vigsel 1721 Husby (W).
Barn:
Jonas Persson. Född 1723-10-20 Pelles, Djusa, Husby. Död 1793-05-02 Pelles, Djusa, Husby. Marita Persdotter. Född 1730-04-11 Djusa, Husby (W).
Anna Persdotter. Född 1732-10-03 Djusa, Husby (W).
Mats Persson. Född 1736-10-13 Djusa, Husby (W).

Generation I
I:1 f Mats Persson, bonde. Född 1666-12 Djusa, Husby (W). Bosatt Djusa, Husby (W). Död 1732-03-27 Djusa, Husby (W). Far:II:1 Per Andersson. Mor: II:2 Sara Andersdotter. Mats Persson blev högst 65 år.
Ur dödboken: i unga åren lärde han väl förstå sin kristendom, var ständigt hemma hos sina föräldrar, var dem en lydig son. På sitt 29:e år gifte han sigmed sal. hutru Margareta Persdotter i Djusa, med henne i mycken god sämja 9i 24 år. Ägt två döttrar, varav en är död. Änkling har han varit i 13 år. har på sin döda mull av allom vunnit ett gott lovord. Hans sjukdom var en lång och svår lungsot, vilken i förstone alldeles betog honom målet, det han dock sedan fick något igen. Något före sin död fick han HHN med mycket andakt. Dog 27 mars, ålder 65 år.
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1665 Djusa, Husby (W). Död 1719-07-05 Djusa, Husby (W).). Vigsel 1695 Husby (W). Barn:
Anna Matsdotter. Född 1698-07-03 Djusa, Husby (W). Död 1771-07-11 Pelles, Djusa, Husby.
I:2 m Margareta Persdotter. Född 1665 Djusa, Husby (W). Död 1719-07-05 Djusa, Husby (W). Bosatt Djusa, Husby (W). Far:II:3 Per Jonsson. Mor: II:4 Kerstin Larsdotter. Margareta Persdotter blev högst 54 år. Död av slag, 54 år.                   

Generation II
II:1 ff Per Andersson, bonde. Född (162) Djusa, Husby (W). Död 1683 Djusa, Husby (W). Bosatt Djusa, Husby (W). I vigselboken 1656 kallas han Per Andersson Sämja.
Äktenskap med Sara Andersdotter (Född 162?) Övernora, Husby. Död 1704 Djusa, Husby (W).). Vigsel 1656 Husby (W).
Barn:
Anders Persson. Född 1657 Djusa, Husby (W).
Johan Persson. Född 1661 Djusa, Husby (W). Anna Persdotter. Född 1663 Djusa, Husby (W). I:1 Mats Persson. Född 1666-12 Djusa, Husby (W). Död 1732-03-27 Djusa, Husby (W).

II:2 fm Sara Andersdotter. Född 162? Övernora, Husby. Död 1704 Djusa, Husby (W). Bosatt Djusa, Husby (W). Död av ålderdom 82 år gammal.           
II:3 mf Per Jonsson, bonde. Född 164? Djusa, Husby (W). Död 1707 Djusa, Husby (W). Bosatt Djusa, Husby (W). Död av sting, 66 år gammal.                                       Äktenskap med Kerstin Larsdotter. Född 162?. Död 1690 Djusa, Husby (W).). Vigsel 1662 Husby (W).
Barn:
Jonas Persson. Född 1662 Djusa, Husby (W). I:2 Margareta Persdotter. Född 1665 Djusa, Husby (W). Död 1719-07-05 Djusa, Husby (W). Olof Persson. Född Djusa, Husby (W).
Kerstin Persdotter. Född Djusa, Husby (W).
II:4 mm Kerstin Larsdotter. Född 162?. Bosatt Djusa, Husby (W). Död 1690 Djusa, Husby (W).Äktenskap med Per Mårtensson (Född Smedby, Husby. Död 1659 Smedby, Husby). Vigsel 1658 Husby (W).

Hälsningar
Leif Olofsson

186
Leksand / SV: Tacksam för läshjälp
« skrivet: 2018-02-20, 18:47 »
Självklart Eva! Ibland klickar inte skallen.... :)

187
Leksand / SV: Tacksam för läshjälp
« skrivet: 2018-02-20, 17:50 »
Hej Barbro.
Jag har aldrig sett den förkortningen för en kyrklig högtidsdag. Men det måste vara strax efter Kristi Himmelsfärdsdag 3 juni (begravningarna innan var då), och dagen efter, 4 juni 1736 var den 3e stora Bönedagen, Missionsdagen, så kanske det var då. Söndagen den 6 juni var 6e sönd. efter påsk, och så sent var det inte.....
Närmare än så kan jag inte säga.


Hälsningar
Leif

188
Skultuna / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-02-20, 12:07 »
Lars, Anders Janssons son i Handberga med hustru Margareta Larsdotter föddes den 23 och christnades den 24 Ap. Därefter följer dopvittnena.

189
Orsa / SV: Hva betyr gårdsnavnet Topers?
« skrivet: 2018-02-16, 19:44 »
Hej Odd.
Vi har tydligen en del gemensamt du och jag. Även jag intresserar mig för namnforskning och speciellt gårdsnamn som pensionär. Jag har utrett och skrivit om gårdsnamnen (och bynamnen) i några socknar här i södra Dalarna.


Det är märkligt, att just Dalarna är det enda område där gårdsnamnen blev en sorts institution, igenkänningsnamn för både gård och dess ägare, inskriven och fastlagt i kyrkböckerna, och idag i många fall levande släktnamn.
Man anser att det kan bero på namnfattigdomen i Dalarna, där de flesta pojkar i äldre tid fick heta Anders, Johan/Jan, Per/Petter, Olof, Nils, Lars eller Hans (med viss överdrift). Gårdsnamnen är specifika för en by, det kan i princip inte förekomma två lika namn i samma by, eftersom namnet då miste sin funktion av särskiljande. Så om två Ers Anders Andersson fanns i samma by, fick kanske den ene heta Lisselers Anders eller Oppiers Anders (beroende på gårdens läge i byn) etc.


Utmärkande är också, att gårdsnamnen skrevs in i kyrkböckerna ca 100-200 år tidigare i Siljans-socknarna än här nere i södra Dalarna. En del namn där uppe bär också en äldre språkprägel.


Kul att dela intresse med dig.
Fredagshälsningar
Leif Olofsson, Stora Skedvi

190
Orsa / SV: Hva betyr gårdsnavnet Topers?
« skrivet: 2018-02-16, 11:47 »
Hej Odd.
De dalska gårdsnamnen är ofta/st/ personrelaterade, och i överväldigande majoritet är det män som står som "grundare". Namnet Topers är belagt redan i Orsas äldsta husförhörslängd, AI:1, sid 35 Hansjö. Där står "Tor Per" Persson, f 1661. I samma by finns också i de äldsta husförhörlängderna en "Tora Pär" Olsson, f 1664 m.fl. Tor Per kallas i AI:3, sid 23 "Tora Per" och i AI:5, sid 104 står hans änka som "Too Pers hustru Karen".
Namnet bör alltså härledas till en Per där gårdsnamnet äldst bör ha varit Tor eller Tora, vilketdera är svårt att säga utan grundligare forskning i t.ex. mantalslängder.


Hoppas du blivit lite hjälpt!
Hälsningar
Leif Olofsson

191
Födelse- och dopböcker / SV: Skott
« skrivet: 2018-02-15, 19:36 »
Hej!
Enklare ta guldmedaljer på OS (OL) tror jag :)
Först: jag fick inte upp några bilder på dina länkar, bara "tekniskt fel". Men vi börjar på Centrala Soldatregistret: i rutan Soldatens namn ska du skriva Skott, inget annat. Fyll inte i några andra namn eller rutor,  utom födelseåret 1802 i rutan Född. Det ska funka!


Och ditt "fynd" i Tolg är ju helt rätt! Det hade jag inte sett....... Bra jobbat! Visst är det Peter Sax som är far till din Peter. Han är soldat vid Stenkulla Norregård.


Hälsningar
Leif

192
Födelse- och dopböcker / SV: Skott
« skrivet: 2018-02-15, 16:44 »
Hej, jag var lite rädd att länken inte skulle fungera. Hittar du till Soldatregistret? (http://www.soldatreg.se/)?
När du är på hemsidan, leta upp SÖK SOLDAT i den svarta texten under bilden, på övre delen av sidan.
Därefter klickar du på den lila texten "Till Databasen >>>"
Nu får du upp en ny sida, gå till botten av den och klicka in dig på "Sök i databasen".
Äntligen! (det är onödigt krångligt att hitta) får du upp söksidan.
I rutan för Släktnamn skriver du "Skott" och under Född "1802". Det räcker med de sökkriterierna. Klicka på SÖK, då får du en träff, nämligen "din" Petter Skott. Om du klickar på namnet så kommer hans personalia upp, d.v.s. det som är känt om honom i registret.
Tyvärr har jag inte lyckats ringa in fadern, sergeanten Sax, om man söker på "Sax" enbart får man 211 träffar. Kanske någon av dem är rätt....


Lycka till!
Leif (liefenheim@gmail.com)


193
Födelse- och dopböcker / SV: Skott
« skrivet: 2018-02-14, 20:42 »
Petters far var sergeant Sax under ett regemente som jag inte vet. Samma med sonen, det fanns tre dragonregementen i Skåne, men jag hittade honom i Centrala Soldatregistret, där ser du att allt som du hittat stämmer:
http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/dbrecord.sv.aspx?id=2749280

194
Födelse- och dopböcker / SV: Skott
« skrivet: 2018-02-14, 19:20 »
Grattis!
Visst har du funnit honom. Felet var som så ofta, att han kom flyttande från Asa, och då fick han den socknen inskriven som födelseort i Fjelkinge. Det är inte första gången. Men det ser ut som om hans föräldrar kommit inflyttande till Asa 1816 från Bråna Storegård. Det är inte en socken, jag har googlat på namnet och hittat det i åtminstone ett par socknar (Agunnaryd och Tolg) men inte Petters födelse där heller.


Tror du inte att han tog soldatlega som dragon när han kom till Fjelkinge 1820?


Hälsningar
Leif

195
Leksand / SV: Tacksam för läshjälp
« skrivet: 2018-02-14, 19:00 »
Född 18 maj, står det.
Faddrar: organisten Gabril Iring, Predikanten Olof Quist, Leutnant Hummers enckia Brita JD, h. Brita Israelsdotter i Noret.


(Och inte tycker jag den prästen skriver speciellt slarvigt) :p


Hälsningar
Leif

196
Födelse- och dopböcker / SV: Skott
« skrivet: 2018-02-14, 17:46 »
Har du sett att Petter kom inflyttande från Ljungby 1826? (Fjelkinge AI:6, sid 178)

197
Leksand / SV: Tacksam för läshjälp
« skrivet: 2018-02-14, 17:44 »
Jaha ja, tankelucka? Ge mig namnet på maken, var födelse du söker, så går det mycket lättare :)

198
Födelse- och dopböcker / SV: Skott
« skrivet: 2018-02-14, 10:19 »
Hej Flemming.
Eftersom Petter Skott och hans hustru Anna Olasdotter finns överst på sid 52 /AD/ i Gualöv AI:1, så hittar du också bådas födelsedatum. (Nog hittar du den sidan? Annars får du "blada"". Det står Ghs längst upp som namn.)
Det stämmer att Petters födelse har blivit fel, men Annas är rätt. du hittar henne i Fjälkinge CI:4, sid 25, född 1803 28/8 och döpt 31/8. Hon har nr 13, och föräldrarna var Ryttaren Ola Persson Kempengren och hustru Kerstin Nilsdotter på "Leg. B. gr." = Legeveds by grund. Jag hittade dem tyvärr inte i husförhörslängden vid en snabb blick, men deras vigsel finns i Fjälkinge C:5, sid 318. Gifta 5/1 1827 och boende på Byns grund i Legeved. Du bör kunna följa dem bakåt därifrån.
Lycka till!

199
Leksand / SV: Tacksam för läshjälp
« skrivet: 2018-02-13, 09:07 »
Margareta, Jöns Jönssons Lekatts och h. Anna Larsdotters wid Färjan. Född 26 maj. De latinska orden ovanför nr 1 Britta står för Kristi Himmelsfärdsdag, 1701 var den 30 maj, alltså dopdagen. (Festivitas Ascenscionem Christi /typ/)


Hälsningar
Leif O

200
Ärla / Isacus Olai
« skrivet: 2018-02-07, 09:55 »
Är det någon som vet något om en komminister Isacus Olai (ev Jedaerius) som 1657 var komminister i Ärla eller Stenkvista. Hans dotter Christina Isacsdotter gifte sig detta år med bokhållaren m.m. på Hinshyttan i Husby socken, Bengt Persson, 1632-1696 (Husby /W/ C:1.) Hans änka hustru Karin avled på Hinshyttan 1674 ("Bengt Perssons svärmor", Husby C:2).
undrar
Leif Olofsson

201
Husby / SV: Läshjälp Dödsorsak.
« skrivet: 2018-02-06, 11:10 »
Det står vådl. genom böss-skott. Avled på lasarettet i Falun och begravd där.


202
Swedish language / SV: Help with translating 2 baptism records
« skrivet: 2018-02-03, 12:37 »
Dear Rodney, it´s so nice to be able to help you and also rest a while in the middle of all snow shoveling many Swedes have to do these days. Here is the Sorsele text:
 /mother, not said, but must be:/ The woman engaged to be married Justina, Måns Pers/sons/ daughter´s daughter Eva;  from Arjeplog; responsible (I suppose that means he is responsible for being the father of Eva) Jan Persson from Arjeplog and Raktjölen (sami name?). God parents: Jacob Persson and his wife Karin, Anders Sjulsson and his wife Anna from Sorsele, and Catharina and Per Persson from Arjeplog.


The congregations with both Swedes and sami in those times are very interesting.
Leif

203
Swedish language / SV: Help with translating 2 baptism records
« skrivet: 2018-02-03, 11:01 »
Is the birth in Sorsele also 1767?

204
Swedish language / SV: Help with translating 2 baptism records
« skrivet: 2018-02-03, 11:00 »
Thank you Rodney.
Eva was born Oct 15 and baptised Nov 15 (probably because of weather and that the priest did not visit the place so often).
Eva was born "before marriage", parents were Johan Persson and Justina Anundsdotter i Arjeplog. Witnesses were Jacob Persson and his wife Karin, Anders Sjulsson and his wife Anna, Catrina Anundsdotter all from Sorsele, farmhand Per Persson from Norra Västerbyn.

205
Swedish language / SV: Help with translating 2 baptism records
« skrivet: 2018-02-03, 09:16 »
It would be of great help if you can give us the year, not only dates, because the page numbers are not the same on SVAR and AD (Arkiv Digital, which has much better photos).
Regards
Leif

206
Bokstäver och siffror / SV: handstil
« skrivet: 2018-02-02, 12:04 »
Ok, då måste det ju vara 4 st årder, kanske man sade typ "ålder" dialektalt.


207
Bokstäver och siffror / SV: handstil
« skrivet: 2018-02-02, 11:46 »
Nej, det är inte årder. Ser ut som Ålder, men under vilken rubrik hittar du ordet? Klipp gärna ut ett större sammanhang.

208
Bokstäver och siffror / SV: handstil
« skrivet: 2018-02-02, 10:12 »
swensk skor är rätt.

209
Lönnemossa ligger "i fel del av Vika" för att vara aktuellt under Staberg, som sannolikast är en av Knivagårdarna som stjärna-släkten ägde från 1400-talet och framåt. Jösses köpebrev på Lönnemossa är daterat 1411 (Boëthius sid 34).
Mvh
Leif

210
Hej Magnus.
Jag bor nästan granne med det vackra Staberg, fast i Skedvi. Din fråga kan inte besvaras varken med ja eller nej, eftersom Sta/d/berg som platsnamn inte finns före 1539, då det brukades av en landbo till domaren Olof Margvardsson, stjärna-ättling liksom ättling till Jösse. Men kolla tidigare inlägg och läs följande, om du kan få tag på:
1. B. Boëthius, Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott.
2. A. Winroth, Dalafogden Olof Tyrgilsson, hans förfäder och ättlingar. I Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990, sid 327 ff.
3. T. Berglund, Spetsrutor och 6-stjärna. I Vapenbilden 54:2002, sid 86ff.
4. A. Winroth, Vilket vapen förde bergsfogden Jöns Ingemarsson? I Personhistorisk tidskrift (PHT) 81, 1985, sid 1 ff.
5. H. Gillingstam, Svinhuvud och Svinakula. I PHT 1966: 1-2.
6. B. Boëthius, Svinhuvud och Svinakula. Fortsatt diskussion. PHT 1966:3-4.
7. A. Winroth, Vem var far till bergsfogden Jöns Ingemarsson? I Släkthistoriskt forum nr 3, 1986.


Hälsningar
Leif Olofsson


211
Falun / SV: Dahlberg
« skrivet: 2018-01-26, 09:27 »
I Dalregementets personhistoria II, 1700-talet, sid 472 (Falun 1979) finns detta att läsa om Fredrik Dahlberg.


Hälsningar
Leif O

212
Hej.
Som ett tillägg till dina funderingar kring en eller flera Österbyn i Svärdsjö, så är det så här, att prästen har delat upp husförhören i en del större byar och skrivit in en del av byn i en bok och en annan del i nästa bok (samma årtal förstås). Det gör det väldigt jobbigt att leta i Svärdsjö, men om man en gång hittat gården, så brukar numret i hfl stämma med de följande eller tidigare också.
Hälsningar
Leif O

213
Hej.
Jag konsulterade Dalregementets personhistoria, 1700-talet (Falun 1989) sid 409f. Där står att Petter Jacobsson Luthman var född i Västergötland och stupade vid Villmanstrand 1741-08-23. Han blev soldat för roten nr 88 Lax i Garsås, Mora kompani, 1725-12-04. Korpral för roten nr 73 Ryttare i Kyrkbyn, Venjans sn 1728-09-27. Rustmästare vid Orsa kompani 1731-04-03 och fick då namnet Luthman. Furir 1735-05-20. Samma grad vid 3 komp. av Finlandskommenderingen 1739. Sergeant vid Orsa kompani 1740-04-15. Fätväbel 1740-08-18. Regementsadjutant 1740-12-30.
Han var gift med Elisabeth Hansdotter Morberg (gift 1730-06-08), hon född 1704-09-04 i Mora. Hon tog sitt liv 1776. Det finns mer om hennes förfäder och om barnen i boken.
Hälsningar
Leif O

214
Säter / SV: Säter FI:3 (1841-1861) bild 84
« skrivet: 2018-01-22, 14:20 »
Hej. Javisst, han avled "medelst skärning i halsen". Han begravdes "i tysthet å kyrkogård" den 17 januari, enligt Häradsrättens utslag. Under Uppförande står "Stilla, ordentl. Christl men grubblande."
Självmord anmäldes till Häradsrätten för bedömande av hur kroppen skulle begravas, därav kommentaren.

215
Hälsingland / SV: Läshjälp vart befinner hon sig?
« skrivet: 2018-01-18, 19:14 »
Du har rätt, det måste vara en för oss oläsbar ort i närheten, efter straffad 1833 står prepositionen 'i', kanske en grannförsamling?

216
13 Geografisk och administrativ indelning / SV: Ortsangivelser
« skrivet: 2018-01-18, 09:09 »
Jag tycker det är riktigast att skriva vad som gällde vid tillfället för din anteckning. Alltså i "äldre tid" by - socken - län (länsbokstav), inget annat. Om det sedan ändras, så ser man ju på årtalet för händelsen du har verifierat, födelse, vigsel, flyttning, död, eller vad det nu är, när den inträffade och hur de geografisk-politiska förhållandena var då.
Hälsningar
Leif O

217
Hälsingland / SV: Läshjälp vart befinner hon sig?
« skrivet: 2018-01-18, 09:04 »
Om du tittar på modern, raden ovanför, så ser du att hon dog på Spinnhuset, även hon straffad. Troligen står det "i Spinnhuset" med darrig stil även för dottern.


218
Säter / SV: Vad heter min anfader i Aspnäs, Säter?
« skrivet: 2018-01-16, 09:26 »

AI:1 är inte komplett, det saknas flera av byarna i socknen där, bl.a. Jönshyttan, Björnbo m.fl. på "skogen".Tyris Månsson avlade borgareeden i Säters stad 6/11 1658 (Rådhusrättens protokoll), så han kan först ha varit bosatt där. Hans egendom i Aspnäs blev 1660 pantsatt till Zakarias Bengtsson i Säters stad "i löst och fast med bergsbruk och jord".
Tyris och h. Margaretas första(?) barn, Kerstin, föddes 1665, så de måste ha gift sig före 1664, där Säters kyrkböcker tar sin början.
Jag tror att Tyris var måg, och att Margareta Svensdotter, som dog 1710, 81 år gammal, var dotter i torpet. Det finns en Sven Jönsson i domböckerna som jag vill knyta till Aspnäs, men det saknas ännu bevis.
Hälsningar
Leif Olofsson

219
Orsa / SV: Hans o Eric Persson
« skrivet: 2018-01-15, 09:15 »
Vacc = vaccinerad. Står på nästan alla vid denna tid.

220
22 Mått, mynt & stämplar / SV: I vart års säde
« skrivet: 2018-01-11, 09:26 »
Årssäde = Den del av jorden som besåddes för året, i äldre tid ofta halva. Man hade tvåskiftesbruk för att inte jorden skulle bli helt utarmad.
Hälsningar
Leif O

221
Gustafs / SV: Slars´släkten från Gustafs
« skrivet: 2017-12-31, 09:04 »
En liten minneshistoria. I min barn- och ungdom hade mina föräldrar en bekant som kallades Slars-Erik, men på Husbydialekten blev det "Slas-Erik". Jag tyckte det lät nedsättande och lite elakt. När jag sedan började forska kring gårdsnamn, så förstod jag ju orsaken till namnet. Han kom från Forsbo i St. Skedvi, där namnet ännu finns kvar. Bara i St. Skedvi finns det eller har funnits fyra gårdar som kallats Slars.

222
Gustafs / SV: Slars´släkten från Gustafs
« skrivet: 2017-12-30, 09:03 »
Slars är ett ganska vanligt gårdsnamn i södra Dalarna, så någon speciell Slars-släkt finns inte. Däremot har många gårdsnamn numera blivit familjenamn, efternamn. Just Slars skall tydas som -s-Lars, där '-s' är sista bokstaven i ett förnamn som slutar på denna bokstav, t.ex. Anders, Nils, Hans, Lars. Det är anledningen till att så många dala-gårdsnamn börjar på 'S'. Sers, Sanders, Snils, Spers, Sjörs, Sjöns etc.


Hälsningar
Leif O

223
Stora Tuna / SV: Carl Dahl
« skrivet: 2017-12-28, 10:11 »
Hej. Du kan utgå från att din Carl är född i Silvberg. Äldre och yngre syskon finns alla i födelseboken, och det finns ingen antecking om att föräldrarna skulle ha flyttat 1769-1771. (De finns på två ställen i AI:5, sid 66 och 130).
Om du läser noga i C:3, så ser du att det finns ett hopp vid åren 1769-1770, från sid 201 till 309, och de födda slutar i april 1770, för att prästen antecknat några som döpts i moderkyrkan (Tuna) eller i Gustafs. Därefter står "Continuation se pag 308", en sida som inte finns. De därefter inskrivna födda börjar 27 juli.
Slutsatsen är att Carl och flera med honom inte finns i boken, kanske har sidorna försvunnit under tidens gång, eller så finns de på annat ställe.
Hälsningar
Leif O

224
Orsa / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-12-27, 09:30 »
Hej. Enklast är att du själv googlar på "De sju botpsalmerna", "Hustavla", etc så ser du betydelsen. Det står Spörsmål, inte Spörf-, frågor på Katekesen som man skulle kunna svaren på. Bokstaven 'n' står säkert för nöjaktig, 'w' för väl o.s.v. Numren som prästen skrivit är de frågor, psalmer, etc. som personen kunde utantill vid husförhöret. Gem = gemini, tvillingar. Det hade du lätt sett om du kollat deras födelsedatum.


Hälsningar
Leif O

225
Orsa / SV: Hålltans eller Hållhans? Kallmora
« skrivet: 2017-12-26, 10:13 »
Hej.
Hålltans är ett gårdsnamn, inte ett efternamn. Dalfolket använde inte efternamn som vi gör utan talade om varann med gårdsnamn, som alltid sätts före dopnamnet. Hålltans Jonas Nilsson föddes 1/2 1744 med fadern Knuts Nils Nilsson i Kallmora (C:1). Hans första hustru Anna Jonsdotter (Skattunge DII:1, sid 262) föddes 9/8 1752 med fadern Håll Jon Hansson i Kallmora (Orsa C:1 och Skattunge DII:1, sid 252-53). Anna Jonsdotter dog 29/2 1776 (Skattunge DII:1, s 262 och Orsa F:2, sid 14). I dödboken står inga gårdsnamn, vare sig på henne eller maken. Jonas Nilssons andra hustru Anna Persdotter föddes 30/4 1756. Fadern står som Elings Per Andersson i Kallmora.
Det är tydligt att gårdnamnet Hålltans härrör från första hustrun. Håll är nog ett soldatnamn från början, som övergått till gårdsnamn. Men varifrån Hålltans (kanske Håll-Hans? från början) kommer är mig inte bekant. Det finns inte heller antecknat i SOFIS namnregister över Orsa socken. Hålltans försvinner som gårdsnamn i Kallmora i AI:22, sid 603, då soldaten Hållthans (obs stavningen!) Anders Andersson Skytt flyttar till Skattungbyn.


Hälsningar
Leif Olofsson

226
Stora Tuna / SV: Carl Dahl
« skrivet: 2017-12-23, 08:31 »
Var hittar du honom i Husby?
Silvberg är tänkbart, en Carl föds där 1770, men ingen Anders Gustaf 1799.


God Jul!
Leif Olofsson

227
Grangärde / SV: Läshjälp - Grangärde A1:1 (AD Sid 92)
« skrivet: 2017-12-20, 14:54 »
Knappast måg... svårtolkat, men så här ungefär: Anders Eriksson från Ha/r/bo Ramen 1715; fått lysning? och begär fått pass till Hedemora et Copulati 1738 24 mars. Der h:u Anna är hos Lars Hedendahl i Hedemora.
Ovanför hos.. står Comm... 1732/22? (kan vara konfirmerad).
Någon lysning tycks i alla fall inte vara uttagen i Gränge.
228
Vika / SV: Vika
« skrivet: 2017-12-18, 10:05 »
Hej.
Ingen av de Anders du hittat födda 1735 stämmer med hans angivna fadersnamn. Nr 1 född 27/1: far Erik Andersson, Nr 2 född 29/1 far bokhållaren Kart; Nr 3 född 30/9: far Jan Andersson.
Det finns också en Anders född 16/9 med Erland Carlsson, så det stämde inte heller.
Däremot har du inte kollat Hosjö födelselängd C:1. Hosjö var kapellförsamling till Vika och förde egna böcker. Tyvärr finns inte heller där någon Anders.


Följde du Stefan Jernbergs råd att försöka följa din Anders Segelberg bakåt för att se mer?


Hälsningar
Leif Olofsson

229
Husby / SV: Carl Gustaf Berg 1811-1889
« skrivet: 2017-12-15, 09:57 »
För tydlighetens skull, Lars Augusts Bergs far hette Carl Berg, inte Carl Gustaf, så du behöver inte blanda ihop de båda. Carl Gustaf Berg far född i Berga (bynamn) i Husby 31/8 1811, precis som Anita skriver, men hon glömde a-et i Berga.


Torpet i Näsbyn (som beboddes av landbönder under Näs gård) blev kallat Bergens, väl efter denne Carl Bergs far, förre fanjunkaren Lars Berg, född i Torsåker 1764 och kom till Husby 1825 (död redan 1826; AI:12a, sid 30) eller sonen Carl, f 1811.


Hälsningar
Leif O

230
Falun / SV: Falun
« skrivet: 2017-12-13, 13:59 »
Bra jobbat! Lycka till med sökandet.
Leif

231
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-12-13, 12:58 »
Hej Per. Det verkar som om prästen blivit lite trött i handen av allt skrivande, för han slarvar här och där. Jag förstår din svårighet. Så här är det nog ändå, efter bene educata:
med wederbörandes samtycke trädde i ägtenskap med sin efterlefwande man Xstopher Pehrsson, hwilkas? nöjsamma /ny sida/ och förtroliga sammanlefnad blifwit räknad till 55 år, under den tiden haft 3 Söner och 5 döttrar, der af 2 Söner och 2 döttrar lefwa. Beflitat sig städse om en xlig wandel och med wördnad nyttiat nådemedlen, haft god hälsa in til några dagar för sin död, dog af bröstwärk....
(Har du märkt att prästen, liksom de flesta andra genomgående skriver Son, Söner med stort S, men dotter, döttrar alltid med litet d. Ett sätt att värdera könen kanske....)
Hälsningar
Leif

232
Falun / SV: Falun
« skrivet: 2017-12-13, 10:53 »
Erik Hanssons son Anders Åsberg..... stämmer det med tiden för den Eriks födelse som vi har talat om? Vilka var Erik Hansson och Anders Åsberg, när levde de?
F.ö. finns det fler Sandviken, det är ett ganska vanligt namn. Silvberg t.ex.


Hälsningar
Leif O

233
Falun / SV: Falun
« skrivet: 2017-12-12, 16:51 »
Där har du en forskningsuppgift. Ett Småstäkt i Vika finns nämnt i SOFI ortnamnsregistret, utan närmare bestämning. I Harry Ståhls utmärkta Ortnamnen i Kopparbergslagen finns inte namnet alls, och inte heller i ortsförteckningarna för St. Kopparberg och närliggande socknar runt 1765.
Dessutom är släkten Sten/Steinholz rörig i äldsta tider. Se gärna Anbytarforum, Släktnamn / Steinholz. Det är ju en känd Vika-släkt, men den tycks ha rotat sig där senare.
Hälsningar
Leif Olofsson, St. Skedvi


234
Falun / SV: Falun
« skrivet: 2017-12-12, 08:33 »
Hans Ersson Stenholz bodde i Småstäkt.

235
Släktkretsar utan gemensamt släktnamn / SV: Stormor i Dalom
« skrivet: 2017-12-11, 18:35 »
Assessorn och bergsrådet i Falun, Samuel Troilius, född 1693, sägs ha avlidit i St. Kopparberg  3/7 1652 i de flesta uppgifter jag hittat på nätet. Det stämmer inte med källorna. Han avled 1758 den 7 maj "på sin gård Östborn", enligt St. Kopp. EI:2, bild 17, sid 23, samt AIa:1, sid 43 "wid Grufwan". Han var son till Samuel Zakrisson Troilius.


Leif Olofsson

236
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-12-11, 09:39 »
Jodå, lite vitt har vi här nere i södra Dalarna, jag bor i Skedvi, trodde du också bodde i Dalarna.
Leif

237
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-12-11, 09:17 »
1. Ledamot i kyrkorådet, samt upsynsman i 2 åhr
2. nog beswärad olust och wederwärdigheter
3. längtan till att döö fast Barnen legat honom om hjärtat.


(jag tror prästen använder en symbol för hjärta).


Hälsningar
Leif

238
Liewendahl / SV: Liewendahl
« skrivet: 2017-12-08, 10:40 »
Problemet med Anders Olof Livendahl är löst. Han föddes verkligen i St. Skedvi ovan sagda datum, fadern var soldaten Olof Lif i Orrsta skogsgårdar. Modern hette Stina Carlsdotter. Sonen tog sig alltså namnet Livendahl.


Hälsningar
Leif Olofsson

239
Liewendahl / SV: Liewendahl
« skrivet: 2017-12-08, 10:29 »
Anders Olof Livendahl, skräddare, kom till Husby i Dalarna från Stockholm 1841. Han uppges vara född i St. Skedvi (W) 10 okt. 1819, men det är inte korrekt. Han blev gift i Husby och bosatte sig i Koberga by. Sockenskräddare. Död 22 febr. 1899.
Någon som vet var han är född?

240
Tusen tack för snabbt svar!
Leif

241
Okänd församling i Stockholm / Karl Arvid Thorild, varifrån
« skrivet: 2017-12-07, 16:32 »
Bergsingenjören Karl Arvid Thorild, f  29/4 1848 i Vänersborg, inflyttade 19/4 1882 till Husby i Dalarna från Stockholm. Jag har sökt i de utflyttningslängder jag hittat för aktuella församlingar i Stockholm, utan resultat. Någon som vet bättre?


Hälsningar
Leif Olofsson

242
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-12-07, 09:02 »
Hej Per. Du tragglar på, det är bra. En ny handstil här, men så här står det efter en huld moders fråfälle, i en tid då de mäst behöfde hennes wård och skjötsel, har /struket/ altid warit /struket/ känd för ett Gudsfruktigt, stilla och dygdeligt upförande, har hon warit öm om de sina i sitt hus, samt fört en god umgängelse med grannar och någrannar; Ett och 1/2 år har hon warit plågad af owanlig wäxt på halsen, som under Gerning? och ängslan än? en? alt mer och mer tilltog, samt förorsakade en swår andtäppa, hwaraf hon hastigt slutade sina dagar, genom en salig död d 10 innest.? kl 2 om m. när hon lefwat här i werlden 35 år och 6 månader.

243
Hej. Skräddarfamiljen, föräldrarna, bodde i Nya brukskvarteret, men på faddrarna finns inga orter alls angivna, bara deras namn och yrkestitlar.


244
In Åryd AI:14, p 301 there is also a note about "häfdat Johanna Håkansdotter", but the place is impossible to read. Obviously she has died, or there was no baby born, as Johan Oscar was able to enter into marriage in 1874 Dec 4, as is to be seen both in AI:15 and in EI:1, p 126, no 14 1874. There is nothing written in the marrigage book about Johan Oscar, only about his bride.
Johanna Håkansdotter might have died (the word död in AI:15) but where and when? The very small, almost unreadable text, to the right in AI:15 p 320 is like this " .... att söka Småsk. Seminarium = apply for teacher´s college" So maybe Johanna planned to be a teacher, but died?
Wel.... hope you can find out more.
Leif O

245
Hej. The text concerning Johan Oscar on p. 320 reads "häfdat Johanna Håkansdotter i Skånserås under äktenskapslöfte" and then some words that I cannot read. In English: claimed /here meaning having had sexual intercorse/ J.HD in S., promised to marry her.
 More to follow.


246
Söderbärke / SV: Lisbet Persdotter född 1707
« skrivet: 2017-11-29, 10:24 »
Hej.
Tack Stefan, för stamtavlan. Jag har jämfört med mina uppgifter och ser, att allt stämmer på Johan Erssons fars sida. Där har jag kommit lika långt som du och allt ser identiskt ut. På moderssidan hade jag inte varit lika flitig, så jag ha kollade dina uppgifter och har nu lagt in dem i mitt (läs Ragnas) släktträd.


Hälsningar
Leif O

247
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-11-26, 10:03 »
1. och satt en Gråhårig Prydnad i detta Hus (poetiskt och vackert!)
2. tänkte strax på flyttning vadan han i torsdags längtade efter försoningen med Gud och blef så communicerad. (han fick nattvarden)
3. i frälsarens armar med en gammal Simeon och åstundade få en god skilsmässa härifrån. (skulle väl stått SOM en gammal Simeon. Se Lukas kap 2, vers 25-26: "[size=78%]I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och [/size][/size][size=78%]from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över [/size][/size][size=78%]honom. [/size][/size][size=78%]Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han i[/size][/size][size=78%]cke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.")[/size]

248
Floda / SV: Läshjälp Jöns Jönsson
« skrivet: 2017-11-25, 09:36 »
Jöns Jönsson från Mossel, född ibm 1688 p.p. Jöns Jönsson, M. Hu. Brita Matsdotter, renat. bene educ. Mist sin far i sin barndom, et i den så dyre tiden fölgde sin mor med på landet, et tjänte 2 år i Fellingsbro socken, sedan några år på åtskillige ställen här i socknen och i Nås, hwarest Herren förlänt åt honom en äcktenskaps maka; sin för 12 år sedan afl. hustru Karin Olsd:r. Med henne 31 år et aflat 7 Barn, 3 S 4 dr. af /vilka?/ 1 S och 1 dr efterlefwa, vita communis, älskat Guds ord et däruti upammat sielf sine barnbarn, ehuru han för 15 år har mistat det ena ögat, et hade äfwen fel på det andra, så att han i några år ej kunde läsa i bok. D 29 sidstl. Oct. wardt han sängliggande af starck andtäppa, hwar till sedan stötte håll och sting, et under gudel. beredelse afsomnade, ålder 67.

249
Söderbärke / SV: Lisbet Persdotter född 1707
« skrivet: 2017-11-25, 09:19 »
Hej Håkan och Stefan.
Och tack Stefan. Jag ska kolla när jag får bättre tid.
Hälsningar
Leif

250
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-11-24, 09:31 »
Hej. Ibland måste prästerna ha haft lite humor mitt i allt det allvarliga med dödsfall. Så här står det om Anders Larsson: XXI p. Trinit (21 söndagen efter Trefaldighet) Begrofs gl. Mannen och Långsamme Korsbäraren Ander Larsson ifrån Swediebyy en men om sina 72 åhr, har ock warit Enkling öfwer 1 1/4 åhr.
"långsamme korsbäraren" har jag aldrig sett, men det måste väl betyda att han var tålig i sitt lidande på något sätt.


Ha en fin helg!
Leif

251
Discussions in English / SV: Oscar Eklund family
« skrivet: 2017-11-23, 08:41 »
i guess Oscar/Oskar Bernhard Eklund b 1893 would be correst in Swedish. However no such person with parents Olof and Emily are to be found in the registers I can search. Did they emigrate to the US? Do you have any other details to help?


Leif

252
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-11-23, 08:23 »
Hej igen, jag försöker fortsätta, där du slutade (men den här var lite knepig, faktiskt!):
I sitt lefwerneen genomärl. man et god krsiten. Flitig i Nådemedlens nyttiande et en andäcktig bedielse?. Mot nästan hielpsam, Mot sin hustru fogelig et i Dygd förel..? sitt/lilla? barn. Har et fått kännas wid uti tillika wderwärdigheter; men altid tolig, aldrig hämngirig, när honom gådt något under ögonen; säijande: Bättre feg än med klander? fäckta; i Söndags war han med hopen i Herrans hus, wid hemkomsten klagade han öfver hufwudwärk hwartill kom håll och styng, hwaraf han dog. 66 år.


Hälsningar Leif

253
Söderbärke / SV: Lisbet Persdotter född 1707
« skrivet: 2017-11-22, 14:04 »
Hej igen. Petter (Per) Johansson (Jansson) från Jutbo och Britta Danielsdotter från Harhyttan gifte sig 1704, 16 sönd. e. Trinitalis, vilket var 2 sept. Hon står inte som hustru, och kan därför knappast ha varit gift innan. Du hittar henne som ung i AI:1, sid 37 Harhyttan, dotter till Daniel Olsson och Lisbet Nilsdotter. Petter finns på följande sid, s 38, som son till Johan Larsson och hustru Karin. Det finns fler upplägg för Jutbo och Harhyttan i AI:1, men man får bläddra, för sidorna är inte registrerade i bokens början. Elisabeth bör ha varit född efter 1704, men hon finns inte i C:1. Däremot föddes en "Daniel, Per Jans vid Jutbo" 1705, strax före jul (C:1, sid 101) och en Mats med samme far döptes 20/10 1708 (sid 102) . En son utan namn begravdes 10/11 1707 (C:1, sid 134), kanske Daniel men Mats finns inte heller nämnd i husförhörslängden, så här fattas uppgifter. 1711 föddes Catarina, Per Johanssons i Jutbo (sid 104).

254
Söderbärke / SV: Lisbet Persdotter född 1707
« skrivet: 2017-11-22, 09:50 »
Hej Håkan. Jan Ersson från Embjörs och hustru Elisabeth Persdotter är också min hustru Ragnas anor. du har gjort felet att glömma att Silvberg var kapellförsamling till Tuna, och att många byar där låg mycket närmare Embjörs, på friaravstånd s.a.s. Du ska kolla Silvberg AI:2, sid 8 och 130 Jutbo så hittar du paret. Däremot har jag inte än hittat Elisabeths födelse i Silvberg, eftersom hon står som "h.d." = hustruns dotter i AI:2. Petter Johansson, Brittas make i AI:2, och Britta måste ha gift sig före 1727, då AI:2 började skrivas, men när? Om du hittar dem och Elisabeths födelse, så var snäll hör av dig. Hälsningar Leif

255
000 Osorterat / SV: Hjälp med att tyda
« skrivet: 2017-11-20, 09:23 »
Rotebåtsmannen Peter M Snells och dess hustrus Elsa Folkesdotters dotter.

256
Att han var soldat är otvivelaktigt, kanske kan du söka på soldatnamn med variationer. Finns det ingen historik över gamla regementen i den trakten, som du kan kolla i?

257
18) Danska / SV: Läshjälp, dansk kyrkobok
« skrivet: 2017-11-17, 19:49 »
tyvärr för dålig skärpa på ditt skärmklipp

258
Soldaten Gabriel Mords/Morcks? son Pehr  Modern h. Brita.

259
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-11-16, 11:38 »
Fört en ärbar och sagtmodig wandel beflitat sig om Guds fruchtan och alla Christeliga dygder, begått den H. nattwarden flitigt. Warit flitig i sitt kall, samt sitt hus wäl förestått, haft frid samt umgiänge med sina grannar. Alt sedan förledne Påsk har han warit plågad med åtskilliga krämpor, men icke legat mehr till sängs än i 2ne dygn, och afled i ålderdomsbräcklighet, aetas 74.

260
Läs KILA.

261
Leksand / SV: Brita Andersdotter född 1712
« skrivet: 2017-11-14, 09:43 »
Hej. AI:7b, sid 116 Ullvi nr 16:
Mats Jacobsson, f 1685, d 1751 /struken/
änk. h Anna Pärsd:r, f 1689, d 1762 /struken/
son Pär Matsson, f 1713, d 1766 /struken/
h. Brita Andersd:r, f 1712
son Mats Matsson, f 1729 (bror med Pär) gift till nr 7 i Romma?
d h. Margareta Matsd:r, f 1718 gift till Almberg
sondotter, h. Anna Persd:r, f 1735 (Pärs o Britas dotter)
måg Olof Olsson, f 1734 (gift med Anna PD ovan)
de följande är väl Olofs och Annas barn.
Gårdsnamnet i AI:9b är nog Jufwas (Juvas, det är ett namn som ännu finns).

262
Säfsnäs / SV: Säfsnäs (W) AI:1 (1748-1763) Bild 61 / sid 57
« skrivet: 2017-11-13, 10:10 »
Du hittar deras vigsel i Hällefors F:1, 1750, slutet av boken.

263
Stora Tuna / SV: Stora Tuna
« skrivet: 2017-11-13, 09:40 »
Kolla dina uppgifter i Möklinta. AI:3 och EI:1, årtalen går inte ihop så bra. Vad hette mannen som hon gifte sig med? Jag kan inte koppla ihop något ...... därför heller inte följa henne bakåt till Stora Tuna.
Leif O

264
Jämför med vad som står i Husby AI:18d, sid 233 Häglingså. I stort sett samma som från Skedvi, men med en del tillägg. Det ryktades i Husby, att familjen höll sig undan från kyrkan, och att barnen sprang och gömde sig när prästen kom för att besöka dem. Han lät sig ros över sjön Häglingen. Trots detta har prästen positiva ord om barnen.

265
Leksand / SV: Carin Andersdotter född 1835
« skrivet: 2017-11-09, 11:05 »
Jäf = jäv. Ja, avsikten med lysning var ju att den som kände till något förhinder för äktenskapets ingående skulle ha möjlighet att anmäla detta, så Anders har väl haft något fuffens med den andra pigan. Men det ordnade sig tydligen efter förhandling och förlikning.
Och, som jag skrev ovan, Spaks är gårdsnamn. "Hon bodde i Spaks", "jag går till Spaks och hjälper dom med höet idag". Men gårdsnamn kan också användas på folket i gården "Spaks gumman är allt bra snäll". "Spak Anders var hit och drack kaffe igår".


Hälsningar
Leif

266
Leksand / SV: Anders Andersson Spaks
« skrivet: 2017-11-09, 10:56 »
På gården Krögar/s i Backbyn Leksand fanns avskedade soldaten Lars Jonsson Kväk, f 1766. Han var son i gården och gifte sig 1799 med Karin Matsdotter från Björkan i Leksand (E:3 1799 24/6, nr 39). Lars hade varit soldat i Orsa kompani, där roten nr 24 i Åberga hade namnet Kväk. Han finns också i Centrala soldatregistret, om du söker på soldatnamnet Kväk. (http://www.soldatreg.se/sok-soldat/).
När det gäller Anders Andersson, f 1832 i Backbyn, som du hittade i AI:17d, så är Spaks ett gårdsnamn, men säkert ett soldatnamn från början, d.v.s. en soldat Spak har gift sig på gården, och soldatnamnet blev gårdsnamn. Hoppas du förstår det här, det är inte så enkelt. Soldaterna i Dalregementet hade inga soldattorp utan kunde bo lite var som helst.

267
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-11-08, 09:38 »
hwartill och styng kom, dog.....

268
Grangärde / SV: Läshjälp - Grangärde A1:1 (AD Sid 92)
« skrivet: 2017-11-07, 15:55 »
Roligt att kunna vara till hjälp, så hör gärna av dig om du vill. Du hittar min mailadress om du klickar på mitt namn i adressfältet, om du inte vill fråga här.


Leif

269
Grangärde / SV: Läshjälp - Grangärde A1:1 (AD Sid 92)
« skrivet: 2017-11-07, 10:55 »
Ja, du hittar ju hans födelse i C:1, född okt 1747, sid 82 (AD): den 3 okt, Jon, Lars Ers/sons i Wästansjö plus dopvittnen. Jag hittar honom inte i AI:1 under Västansjö, och inte i AI:2 heller, men där finns sönerna Mats, f 1677 och Lars, f aug 1678 (Se C:1, född 1678 sid 113. Jon kan ha avlidit före början av AI:2, där den omgifta hustrun finns. Se vigsel i C:1, år 1675  24 sönd efter Trefaldighet, sid 134 Jon Larsson i Västansjö och Elisabeth Eriksdotter i Östanmyra. Hon är omgift i AI:2, sid 56 med Per Larsson Bagge/Bogge?.
Hade du koll på detta?
Hälsningar
Leif

270
Grangärde / SV: Läshjälp - Grangärde A1:1 (AD Sid 92)
« skrivet: 2017-11-07, 09:10 »
Troligen Västanfors eller möjligen Västansjö (jfr andra på samma sida).

271
General questions / SV: N:IS and N:SS in Household Exams
« skrivet: 2017-11-04, 08:32 »
I agree, as there are similar abbreviations on many other pages in the volume,like I.OS, E.IS, P.KS etc.
 

272
General questions / SV: N:IS and N:SS in Household Exams
« skrivet: 2017-11-03, 08:37 »
It must have something to do with from where they came as farmhands in 1821 (I interprete the figure after the letters as 21.) However they do not seem to fit for any of the places in Fryksände parish that are mentioned in the directory at the beginning of AI:14. Neither is there a parish name that could be understood by thos letters. Hmm..... Hope someone can tell.

273
Grangärde / SV: Lars Mattson, född 1707
« skrivet: 2017-11-02, 08:44 »
Lars, Mat Jonns/sons/ i Wästansjö, Testes Eric Hansson, Erich Persson, hustru Lisbet Hans?dotter, Elisabet Erichsdotter

274
Ökna / SV: Vedr. Jacob og Erik Eriksson/Ericsson
« skrivet: 2017-11-01, 15:40 »
Du har så rätt. Lite underligt bara att prästerna varit osäkraom Hans efternamn, först Jacobsson, som är struket till Ericsson, sedan bara Ericsson, och så i Alseda AI:8, sid 282 Björkelid - Hans Jacob Ericsson.
Hur som helst, Eric f 1787 kan inte vara i Ökna, liksom Hans vigsel med första hustrun. Så de måste ha kommit inflyttande, och det kanbli svårt att hitta, såvida du inte kan följa Eric till döden, och att det i hans dödsruna möjligen är skrivet var han föddes. Lycka till! (Härstammar du från denne Eric?)
Leif

275
Ökna / SV: Vedr. Jacob og Erik Eriksson/Ericsson
« skrivet: 2017-11-01, 12:47 »
Hej. Jag har hittat Jacobs födelse, men du fick tydligen inte mitt svar på din fråga. Postade det i morse. Hittade också sidan i Alseda AI:7 (det är bra om du observerar vad olika böcker har för signum, som AI:7, sid 286 osv.
I Alseda C:4 (är en dopbok, men där finns också vigslar och dödsfall) hittade jag på sid 473, död 27 maj 1794: hustru Maria Jönsdotter från Lertorpet, 44 år. död av frossa. "Äktenskapet uplöst" (vad nu det ska betyda, det upplöstes väl automatiskt i och med hennes död). Det är samma Maria som står som mor till Jacob, född 30/10 1790.


Däremot har jag inte sett att hustru Annika dött, och att Hans har gift om sig. Var har du uppgiften ifrån att han skulle ha gift sig 1805?
Hälsningar Leif276
Ökna / SV: Vedr. Jacob og Erik Eriksson/Ericsson
« skrivet: 2017-11-01, 10:29 »
Dina länkar till Riksarkivet fungerar tyvärr inte för mig. Jag har Arkiv Digital.

277
Ökna / SV: Vedr. Jacob og Erik Eriksson/Ericsson
« skrivet: 2017-11-01, 08:26 »
Hej. Skulle du kunna ange i vilka böcker (signum och sidnummer) du vill ha hjälp med sökning?
du frågar dels efter föräldrar som du inte angett namn på, dels efter giftermål, dels efter barns födelse (som jag inte hittade där du angav).
Vänliga hälsningar
Leif Olofsson

278
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-10-31, 11:23 »
 Hej igen. Det är två olika ord utan sammanhang, borde varit punkt emellan dem. 'Stämma' = stopp, här i urinvägarna. Så det måste ha varit plågsamt. 'Aetas' är latin för ålder. Klarade du de andra latinska orden? 'Vita honesta' = levat ärligt; 'pia' = "helgonlikt", troget; 'tranquilla' = tyst och lugnt. (Egentligen borde prästen skrivit Vita honestus, pius et tranquillus, eftersom det är maskulinum, ändelsen -a är femininum, men man ser ofta att prästerna "fuskat" där.) Det lilla ordet 'et' betyder förstås och, men det visste du nog. Ha det gott! Hälsningar Leif

279
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-10-31, 11:11 »
Jag gör ett försök med Per Matsson i F:2 då. (Det var inte så lätt, prästen brer ut sig i kristliga formuleringar och invecklade meningsbyggnader. Frågetecknen nedan beror mest på text i marginalen.)                           Idag hafwa wi åter till sin jordiska hwila befordrat dannemannen, i lifstiden, ärlige och beskiedelige Pehr Matsson i Hagen, som blef född där städes 1745 9 Juli, Fadren Mats Pehrsson och Modren Anna Pehrsd:r från Sunnanbyn, de där med all sorgfällighet befordrade honom till en ny födelse af watn och andanom - härigenom han blef twagen och renad ifrån synderna, till ewinnerligit lif. Sedermera hade han, i Barnaåhren med? tillbörlig ans och skiötsel, intill dess han uppnåt den dag, att han skulle lägga grund för sitt efwiga hopp, igenom underwisning i Salighets Lärans förnämsta stycken, bana sig wäg till en full och lycklig lefnad; Då deras möda och kostnad ej spardes, till att winna en grundelig? kjännedom af Gud och den han sändt hafwer, Jesum Christum, samt ingjuta i hans Siäl en sann och ricktig? Gudsfruchtan. Wid mognare ålder, eller år 1778 d 18 Januarii, ingick han en ägta förening med sin nu i djup sorg och saknad efterlefwande Maka Brita Ersd:r ifrån Björbo; hwilket ägtenskap, af Gud blifwit wälsignat med 7 Barn, 3ne Söner, 4 döttrar, hwaraf 2ne Söner äro döde, de öfrige lefwa och med kiänslofulla hiärtan, af sin förlust, här närwarande bewisat fin Fader den sista ähretjänsten samt hedrat hans likbegjängelse; och hans ständiga bemödande? för sin hustru och Barns wäl, har wisat sig på? flera sätt; ty dels har han, såsom Skräddare, förkofrat sitt goda, under den åhrstid, då ej annat arbete kunde sysslosatts på honom, dels och en annan åhrstid neder? Landet, medelst arbete, förskaffat sig sjelf, sitt dageliga bröd, som och hemfört till sitt Bo, en kär? penning till? lifwets förnödenheter och kronans utskylder; hwartill? han ock aldrig förgjätit att söka till Gud om wälsignelse, samt att dyrika?, tjäna och tillbedja honom i andanom? och sanningen. Slutligen blef han af gickt och bröst feber swårt plågad, så att han måste intaga sängen, hwarpå han christeligen beredde sig till en salig hädanfärd, samt stilla afled den 11 Mars sistledne, 63 åhr, 8 månader, 2 dygn gammal.   

280
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-10-31, 09:38 »
Hej Per. Floda F:6, som du skriver om ovan, omfattar åren 1875-1894, så där kan väl knappast finnas en nekrolog över någon som dog 1809? Däremot finns en helsida om Per Matsson, död 11/3 1809 i F:2, sid 169.
C:4, Per Isaksson från Sunnanbyn Natus 1688 Ibm. Fadren Isac Eliansson Modr. Marit Pehrsd:r. Renatus, bene educatus. På sitt 25 år trädde i äktenskap med sin qwarlefwande k. maka h:u Marit Pehrsd:r warit med henne tillsammans 55 år, haft 3 Söner och 2 döttrar der af 2 Söner och 1 doter hafwa redan före sin fader blifwit försatte til ewigheten. Vita honesta, pia, tranquilla et uti 34 år warit kyrkwacktare. Siuk i 13 dygn af stämma aetas 80.

281
Allmänt / SV: Erik Andersson f. 1788-05-18 i Älvdalen
« skrivet: 2017-10-29, 08:40 »
ÄlvDALEN - Dahlin? Inte så långsökt, kanske.


282
died without being christened, due to neglection from the parents.

283
Floda / SV: Läshjälp Floda (W)
« skrivet: 2017-10-20, 09:23 »
Hej Per. Det är inte lätt när texten går ända in bokens bindning, så den inte syns vid skanningen. Men.... "Haft alla Kännetekn som utmärkt en rätt Kristen; Nyckter, höflig, ??, -ktig, i sitt arbete trogen och ärlig; uppriktig och fridsam både inom och utom ??; i Guds hus flitig etc. Har nästan aldrig varit siuk etc."
I nästa spalt: "Började blifva något skraslig (borde väl stått krasslig?) sistl. Söndags då han lades till sängs; Var likväl uppe då och då. Dog stilla och sackta - Sjukdomen var i det mästa en hög ålder."


Hälsningar Leif

284
Husförhörslängder / Församlingsböcker / SV: Norra Strö.
« skrivet: 2017-10-18, 09:44 »
Hon blev absolverad den 10/4 1853 och den 11/1 1857 efter att ha fött två utomäktenskapliga barn,. Nils föddes 3/4 1856. Seden att absolvera en kvinna innebar att hon efter att ha ansetts "oren" återupptogs i församlingen, att hennes synd förläts henne o.s.v.
Dessutom står med annan stil "bor i Åbyböket /Åbybölet Lars Lars... ??" det är svårt att läsa ortnamnet rätt på slutet, liksom namnet för den hon bor hos. Problemet är att det inte tycks finnas någon ort som heter något liknande......

285
Leksand / SV: Brita Olsdotter född 1732 i Giärde
« skrivet: 2017-10-14, 15:45 »
Det är ju inte samma Brita Olsdotter! Den i Övermo nr 9 (AI:8c, sid 269-70) var gift med en Mats Persson och de flyttade från Leksand 1773, som du ser av det "tvärskrivna". Den Brita som var dopvittne 1781 var gift med en Lars Larsson.
286
Leksand / SV: Brita Olsdotter född 1732 i Giärde
« skrivet: 2017-10-14, 09:05 »
Hej Gunnel. Du vet alltså inte i vilken by Lars och Brita bodde? Borde ju vara Norr Lindberg, men där hittar jag dem inte.

287
Grangärde / SV: Grangärde AI:8 sid 207
« skrivet: 2017-10-10, 18:43 »
När Olof Larsson och Anna Persdotter gifte sig i Grg 1769 (se AI:8, s 207 och EI:1, bild 34, nr 21 ), anges att han kom från Björnhyttan, och i AI:7a finns han på sid 339 (340) och senare som flyttad på sid 398 (399). Födelsen hittar du i C:3 bild 27, född 1738 23 sept.


Kom ihåg grundregeln när du kör fast: leta i andra böcker. På den sida du angav fanns året för vigseln, resten gav sig själv.


Hälsningar
Leif O


PS Namnet(?) gudsgåva finns med säkerhet inte, det är antingen ett skämt av prästen eller mer troligt en felläsning av honom för Gjällsåsen.

 

288
Grangärde / SV: Grangärde AI:8 sid 207
« skrivet: 2017-10-10, 13:45 »
hustru Anna Persdotter

289
Rättvik / SV: Rättvik (W) AI:3 (1742-1755) Bild 245 / sid 144
« skrivet: 2017-10-08, 08:48 »
Hej igen.
Vi börjar med AI:3, sid 144. Om du menar vad som står på samma sida som Karin f 1729 och under, så blir det: Swärmodren Margetta (struken, hon dog 1743). Därefter S/on H/ustru Brita f 1723, d. Anna 1750 och d Brita f 1753. AI:2, sid 197, nr 3 har dessa personer: Olof Ersson 1648, hustru Karin 1655 (jämför hur prästen skriver förkortningen för hustru på andra ställen på samma sida),Karin soror (syster) 1651, Erich fil (son) 1682, Anna fil (OJDÅ!) 1684, Karin fil 1688, Oluf fil 1693.
Olof Ersson sonson 1708 15 Nov, Eric Ersson 1710 19 maj.
Sara hustru (kan ej läsa efterföljande).


Söndagshälsningar
Leif

290
Norrbärke / SV: Per Erik Andersson Åman
« skrivet: 2017-10-05, 09:20 »
Hej Gun-Britt.
Jag förstår att det inte är så lätt för alla att se det som står skrivet. Jag har hållit på med det här i 40 år, så jag börjar bli van :). Och ja, det är rätt Andreas du funnit. Rävvåla. Byn ligger norr om Saxdalen, är väl nästan en del av det samhället.
Jag hittade Jan Olsson med hustru Anna Larsdotter i Grg AI:9a, sid 169 och 10a, sid 204. Han kallar dig Källberg, samma som sin far. Därefter i AI:11a, sid 201 och sist i AI:12a, sid 198, då Andreas (kallad Anders) flyttar till Ljusnarsberg 1816. Däremellan finns ett glapp till 1819 då han ju kom till Ludvika.


Hälsningar
Leif

291
Norrbärke / SV: Per Erik Andersson Åman
« skrivet: 2017-10-04, 08:57 »
Men Gun-Britt....
Du kollade väl Norrbärke AI:9a, sid 175 Sundet, som jag skrev till dig om. Där ser du att han var född 12/8 1796 i Norrbärke, och att hans fadersnamn var Jansson.
Du hittar hans födelse lätt i Grangärde C:6, 1796 den 12 aug.


Leif O

292
Rättvik / SV: Rättvik (W) AI:3 (1742-1755) Bild 245 / sid 144
« skrivet: 2017-10-02, 11:00 »
Olles Eric Ers/sons Änkaf 1710
Måg. Anders f 1722 .... gift
S. Eric f 1734
D. Karin f 1731/2... svagsint, gift
D. Marit .... död 1743
S. Anders f 1754


I nästa hfl AI:4c, sid 206, Bäck nr 5, står Olles Eric Ersson f 1734, gift 1756
hustrun Anna, f 1722, död 1771 av feber
modern E/nkan H/ustru Brita, f 1710, död 1772 av feber
Swerm/odern E/nkan H/ustru Anna, f 1682, d 1764.


Det kanske förklarar en del.


Leif O

293
Hej. Jag har inte letat i någon bok i Gävle, eftersom du inte uppgav littera utan bara en bild från SVAR. Men i 1890 års befolkning står att Emil Eriksson, född 1864 i Fågelvik var ogift och bodde i Haberga, Alunda, Uppsala län (C).
Enligt Alunda AI:24, sid 184, bild 189 (AD) finns han i Haberga som dräng, inflyttad från Elvkarleby 188716/11. 1892 11/4 flyttar han till Gävle igen.


Han finns inte med i Sveriges dödbok 1901-2013, så han bör ha avlidit mellan 1892 och 1901.


Hälsningar och lycka tll (om du nu hittat rätt man).
Leif Olofsson

294
Gezelius / SV: Gezelius
« skrivet: 2017-09-28, 09:12 »
Alla Gezelius-forskare och släktingar känner väl till den lilla boken En prästman i Dalarna på 1600-talet, Magister Georgius Gezelius och hans familj, av fil dr Birger Gezelius, 1958.

295
Norrbärke / SV: Per Erik Andersson Åman
« skrivet: 2017-09-26, 13:58 »
Se Norrbärke AI:9a, sid 175 /AD/ Sundet.
Han var född 1796 i Grangärde, kom 1819 från Ludvika till Sundet och gifte sig första gången 1822 med pigan Catarina Ersdotter i Finnbacka, Norrbärke sn (EI:2, 1822 nr 47, sid 53). Hon dog 1827 (AI:8a, sid 108 Sundet).
Åman gifte sig på nytt 1828 med Stina Olsdotter, f 1790 i Grangärde.


Soldaterna i Norrbärke hörde till Västmanlands regemente, och soldatroten som var placerad i Sundet hade nr 18. Se bifogade pdf-fil.

296
Norrbärke / SV: Per Erik Andersson Åman
« skrivet: 2017-09-26, 08:20 »
Föräldrar Soldat Anders Åhman och hustru Stina Olsdotter uti Sundet. Vittnen: Rättar Eric Ersson och hustru i Sundet, Rättar Carlsten och hustru i Morgården, Bondesonen? Lars Jansson och hans syster Sophia fr. Sundet

297
Förnamn - O / SV: Ollén
« skrivet: 2017-09-25, 12:59 »
Hej.
Kan det helt enkelt inte vara en fader, farfar eller så, som hetat Olof (Olle)? Förutsatt att du frågar om ett efternamn, förstås.


Leif O

298
Grangärde / SV: Persdotter i Grangärde
« skrivet: 2017-09-25, 09:14 »
Hon föddes i Grangärde, som du ser. Men inte den 16/4 1821 utan 7/4 1821 i Stensbo. Föräldrar Per Ersson och Karin Ersdotter. Grg C:7, bd 87. AI:12a, s 118 och framåt i hfl till AI:15b, s 336, då hon flyttar till Ludvika 1837.


Leif O

299
Östra Harg / SV: Markulla ? hur gammalt ? vem vilka bodde där
« skrivet: 2017-09-23, 09:54 »
Du menar väl Markulla i Östra Harg? (kollade i SOFIs register).
Markulla hette först Karlbo / Karlebo. Det namnet finns första gången i Ö. Harg AI:4, från 1810, och bebos då av en familj på fyra personer och en piga. Torpet låg på häradsallmänningen under Torps rushåll men var inte soldattorp eller ryttartorp.
I AI:9, upprättad 1836, byter torpet namn till Marekulla, med ägaren herr von Stapelmohr på Torp. Brukare är dock en torparfamilj, nu tre personer. 1853 bodde sex personer i torpet, och 1876 fyra stycken. Torpet var bebott till 1934, det året är alla strukna och avflyttade därifrån. Siste brukaren verkar ha varit Karl August Johansson, f 1872 ohh Anna Matilda f 1877. De hade två barn, Dagmar Sofia och Anna Linnéa.
Hälsn
Leif Olofsson

300
Var ligger platsen / SV: Ort i Värmland
« skrivet: 2017-09-23, 09:28 »
Ransäter

301
Discussions in English / SV: Gustaf Adolf Björk adopted
« skrivet: 2017-09-22, 09:53 »
Hej Lance,
Anna Matilda´s maiden name was Magnusson, same as her father´s.
In Östra Eneby AI:30, p 965 it is first written that she was an industrial worker, then her birth place and date. In the column for notes, to the right, the priest has noted their banns as Nr 15 -91. See EI:2, bild 33, 1891 nr 15. Her husband was Johan Leonard Björk, also an industrial worker. The priest also notes two dates, stating her absolution from the church after having two illegitimate children in 1888 and 1890, as you can see. Gunhild Matilda b 1888 Nov 28, and Johan Algot, b 1890 Aug 2, died 1890 Sept 3.
Anna Matilda´s family moved to p 1011 in 1891 (AIIa:4, s 1011) and from there she and her daughter moved to p 1153 in 1892. (AIIa:4, s 1153). From there you can easily follow them


Leif O

302
Discussions in English / SV: Gustaf Adolf Björk adopted
« skrivet: 2017-09-21, 09:16 »
As far as I can see Gustaf Adolf Björk was not adopted. He was foster-son at Knut Israel Isaksson and his wife.
From Kristberg (AIIa:4, p 157) they moved to Lönsås (BI:3 inflyttade 1914; AII:a2, p 155). It is here they receive Gustaf Adolf as a foster-child. It is said that he was the illegitimate son of Anna Matilda Björk, widow. He was born in Norrköping, St. Olai parish. His birth in Nkp Olai (CI:18, 1912, nr 240, p 105) is noted with "father unknown".
There can be a couple of reasons for Gustaf Adolf´s arrival at Knut´s family: 1. there might be a relation between Knut or his wife and G.A´s mother. 2. His mother was undable to keep him, so he was given away or sent to any family that would pay a small amount for having him. But as he was born in Norrköping and Lönsås is ca 70 km away in the direction of Motala, I suggest the first alternative.


Hope you find out!
Best regards,
Leif Olofsson

303
Valbo / SV: Margareta Eleonora Högmarck
« skrivet: 2017-09-14, 08:33 »
Har du sökt under släktnamnet Wetter/Vetter här på forumet?
Finns en del info där, fast inte om det här paret.
Leif

304
Valbo / SV: Margareta Eleonora Högmarck
« skrivet: 2017-09-13, 11:21 »
"Greta Nora"Högmark hade tidigare varit gift med adjutanten Anders G. Hedmark på Kycklinge, AI:6a, sid 15, bild 21 /AD/. Han dog 29/4 1764 i Åby, Kycklinge. (F:1, sid 14, bild 11 /AD/). Han var då 48 år gammal. Greta Nora bor där som änka i AI:6a, sid 37, sid 59 och sid 89. Carl Gottfrid Vetter är med från 1768 och sid 111, Kycklinge.


Leif

305
Valbo / SV: Margareta Eleonora Högmarck
« skrivet: 2017-09-13, 09:16 »
Enligt B:1 1781 flyttar de till Stensta. Det finns en församling i Skåne som heter Stenstad, annars ingen med detta namn.
Han anges född i Holtsten / Hollsten, inte existerande församlingar. Vid flytten anges de komma från Åsb. vilket jag tolkar som Åsbo, men där finns de inte 1780-81.
Hur som helst, de gifte sig i Valbo  10/11 1767 (C:2, s 428, bild 221 /AD/). Jag antar att hon varit gift förut, då hon vid vigseln skrivs fru. Hon föddes i Ovansjö 19/9 1724, som dotter till kapten Johan Högmark (C:2, s 248 /AD/).


Hälsningar
Leif Olofsson


306
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-09-09, 08:56 »
Siuk har hon warit någon tid af alderdoms bräcklighet, ther til kom hufådwerk på slutet i 6 dagar, och blef död förleden Torsdag sedan hon lefwat 80 åhr.


Hälsningar
Leif

307
I am sorry, I did not notice that.


Gunborg Siri Maria died in 2001, Febr 02, in Vaksala, Uppsala.
She was married to Oscar Gösta Harald Lööf, b 1909, d 1990.
According to Swedish population register 1950 her maiden name was Johansson, but as a married wife she took her husband´s name Lööf (leaf).
The couple had a daughter Anna Birgitta, b 1945 April 13. born in Bromma, Stockholm city.


Hope that will satisfy you a bit.
Leif

308
Oh, Adolf Fredrik is a parish (congregation) in Stockholm, where Folke Östergren on line 6 was born.
So this time not a person, he would have been noted to the left like the others.


Concerning family name for an illegitimate, it is hard to say as it varied. So I prefer not to say here.


Why are you interested in Gunborg Lisa Maria?

309
Hej Lance.
On page 192 as I see it the followong family is written:
Filip Sixten Norberg, dairyman, b 1882 APr 8 in Askersund; moved to Bolstad in Elfsborgs län 1913 Sept 19. (He does not seem to be connected to the following.)
Isak Sigfrid Isaksson, daieyman, b 1884 Aug 18 in Ekebyborna, married 1915 Nov 20 to
wife Edit Louisa Pettersson, b 1990 Nov 23 in Ålem, Kalmar län.
daughter Margit Edig Marianne, b 1915 Mar. 20 in Orlunda
daughter Iris Dagmar Viola, b 1916 Dec 17 in Orlanda
The family moved to Rogslösa 1917 Oct 19.


Below are other families registred. they seem to have been working in the dairy, but without family connections to Isak. Gunborg Lisa Maria, whom you mention, was the daughter outside marriage to Anna Maria Wilhelmina Johansson, b 1893.
And who is this Adolf Fredrik? I can not see that name in the page.


All the best,
Leif Olofsson

310
nr 83: Bonden Anders Hanssons k. hustru Margareta Nilsdotter ifr. Saxe, född därstädes år 1687; befordrad till dop och Christendom, och i unga åren blifwit både dygdigt uppfostrad och underwist i sin salighets kundskap, som hon någorlunda kunde läsa och enfaldigt förstå, samt städse utöfwade. 3ne gånger har hon efter Guds behag warit i ägtenskap, 1sta g. med Jan Hansson ifrå Sörbo, som hon i god sämja lefwat i 22 år och wälsignat med 7 barn, 1 Son lefwer allenast. 2dra ggn med Per Hansson ifrå Hemshyttan uti 1 1/2 år och fått 1 Son som är död. Änka i 1 1/2 år, tå hon 3dje ggn blef gift med sin nu efterlemnade Man Anders Hansson ifr Norberg; i 24 år utan lifsfrugt; fört så mycket witterligit är en någorlunda stilla lefnad och gudsfruchtighet. Dödde i Herranom effter en Xtelig döds beredelse, och någon tids utstånden siukdom af fråssa som ock nu på 3ne weckors tid, andtäppan. D 17 Sept. egrofs d 22dra.

311
Övrig teknik / SV: Hur spara bilder från Arkiv Digital
« skrivet: 2017-08-24, 08:28 »
Om du har ett skärmklippsverktyg i datorn, så slipper du det problemet.  Du öppnar skärmklippet, markerar Ny, går till din bild och drar en rutmarkering över den del du vill göra en ny bild av. Spara och klart.


Leif O

312
Stricker är ett efternamn som förekommer i 1600-talets Säter, tyskt ursprung, men jag har noll koll på senare släktled.
Leif O

313
Stora Skedvi / SV: Anders Hansson i Översätra
« skrivet: 2017-08-16, 09:54 »
Hej på er.
Kanske en Skedvibo med lite kunskaper i trakten (?) får blanda sig i....
När Anders och Malin gifte sig 1705 (källa enl. ovan) anges han komma från Tuna socken och Backa. Hon var hustru, och alltså tidigare gift.
I Anders dödsruna 1761 anges också att han var född i Tuna socken och Backa.
Backa ligger i Gustafs socken, som då var en del av Stora Tuna i Dalarna, krångligare än så är det inte. Tyvärr saknas födelsebok för Tuna åren runt 1684, men Gustafs har egna husförhörslängder från 1688. Det kan vara unge Hans Erssons son Anders, som finns i AI:1, sid 93 och 166, jag hittar i varje fall ingen annan Hans med son Anders i byn.


Beträffande hustru Maiin Olofsdotter, så gifte hon sig 1694 (C:1, s 101) med Mats Olofsson från Översätra. Han dog 1704 (LIa:3, ej filmad så vitt jag vet, men jag har kopior av den här hemma. Dödbok för dessa år saknas annars i Skedvi.) Du hittar dem i AI:1, sid 154 Översätra. Mats Olofsson är överstruken och u. Anders Hansson ditskriven med annan stil. Jag har heller inte funnit Malins födelse. Det är lite märkligt, för det tycks inte finnas någon dotter Malin med fader Olof om man söker genom de olika delarna av AI:1 och Översätra by.


Mats Olofsson måste ju varit barn till den Olof Matsson, som dog 1674 i Översätra, gift med h. Anna Eriksdotter, som 1676 gifte om sig med Lars Larsson från Husby. Lars gifte senare om sig med en hustru Elisabeth och bosatte sig i Forsa. (AI:1, sid 154, tidigare AI:1, sid 106).


Lycka till med allt!
Hälsningar
Leif Olofsson

314
Ramnäs / SV: personaliebok, några "obegripliga" ord
« skrivet: 2017-08-15, 09:15 »
Då wi nu hembäre det Gudoml. Majestätet (förkortat), Herskaren öfwer lifwet och döden, ödmjukaste tacksäjelse, som ifrån denna tidhens wedermöda behagat Hädankalla en wår Christendoms Broder wid namn Anders ifrån Fermansbo By, får man ock efter Christel. plägsed, följande korta berättelse anföra.
Hit till werlden föddes han förl. år d 15 Nov i Fermansbo af ärl. och Christel. Föräldrar, Fadren i lifstiden Danneman ärl. och beskdl. Olof Persson, samt modren, Änkan ärliga hustru Margarta Ersdotter, genom hwilkens försorg han efter den lekamliga födelsen befordrades till det H. Dopet, hwarupå han förmedelst watn och Andanom föddes på nytt, uphögd i Guds nådeförbund, inympades såsom en andelig gren i Christo det andeliga ?trädet, samt undfeck del i alla Salighets skatter både i tid och ewighet i mästa delen af sin korta lefnads tid han har tillbringat under Hwarjehanda krämpor, som nu för syndenes skull åtfölja det menskliga lifwet. Nu till slut ansattes han ock sista 14 dagar af en swår bröstsjuka, som förledne Torsdag el d. 5 sistl. ändade ett mödosamt lif, som för honom warat 9 månader och 21 /ny sida/ dagar. Så har hans wederdödas tid skyndsamt nått sitt slut!
Så har ? hastat med honom ur detta elände lefwerert, samt af nåde för Kristi skull skänkt honom den oförgängeliga rättfärdighetens Kronan, hwilken ? gifwas skall på den dagen allom dem som älska Hans Uppenbarelse. /Härefter en psalmvers, som jag inte skrivit av. Ordet jag inte tolkat och ersatt med ? finns två gånger i denna liktext, liksom i flertalet andra av samma präst. Det kan tolkas som "Lekmen"/
Hälsningar
Leif Olofsson

315
Hedemora landsförsamling / SV: soldat Eric Lunta
« skrivet: 2017-08-14, 09:20 »
Fast nu när jag tittar vidare i Ovansjö, så förstår jag inte ditt problem. Han är ju skriven i Ovansjö till sin död 11 februari 1823. Hustrun dog 11 november samma år.
Se Ovansjö AI:8b, sid 128, AI:9b, sid 155, AI:10b, sid 243 och AI:11b, sid 262. Dödboken FI:1, 1823, nr 12 för honom och för hustrun samma bok och år, nr 71.


Hälsningar
Leif Olofsson

316
Hedemora landsförsamling / SV: soldat Eric Lunta
« skrivet: 2017-08-14, 08:59 »
Erik Lunta tjänade för Munkbo rote av Västmanlands regemente i Hedemora socken. Sök i Centrala Soldatregistret så ser du. Det finns fler Erik Lunta, men din man var troligen den som antogs 1791 och fick avsked 1815. Jag hittar honom inte under Munkbo i Hedemora. Soldaten kan ha bott någon annanstans än på sin rote.


Leif Olofsson

317
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-13, 08:50 »
Tusen tack, Else-Marie.
Jag har korrigerat mina uppgifter nu.
Det är ju inte min släkt, men jag håller ju, som du vet, koll på vallonsläkten Grandpré.


Hälsningar
Leif

318
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-12, 12:13 »
Hej Else-Marie.
Tack för dina uppgifter. När det gäller Petter Johanssons födelse, så har jag antecknat att han är född på Norns bruk 1683 med fader Johan Oxe. (DII:1, sid 109)  Men det är troligen fel, eftersom han står med hustru Kerstin i samma bok, bild 121, sid 3 (del 2), Det finns både en äldre och en yngre Johan Oxe.
Leif

319
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-09, 08:20 »
Tack Else-Marie.
Har du koll på flera av Petter Johanssons och Saras barn, eller kanske på Petters syskon i Norrbärke? Jag har ännu inte följt upp den Granpré-tråden.


Hälsningar
Leif

320
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-07, 17:01 »
Hej igen Else-Marie.
Tack för uppgifterna.Två ärenden med anledning av detta:
1. Du skriver att denne Johan var barnbarn till Maria Persdotter Grandpré, men vem var fadern? Petter (Per) Johansson, 1683-1738 i Gäsjö, Norberg, antar jag.
2. Det kan inte röra sig om samma person som Maria frågar om i trådens början. Den personen var bokhållare vid giftermålet 1745 i Säters stad, och "din" Johan var klockare, och dog 1760 utan att synbarligen ha gift om sig, men för säkerhets skull - när dog hans hustru, Katarina Franzelia?


Hälsningar
Leif

321
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-07, 15:08 »
Intressant, Else-Marie.
Det borde ju gå att se i Norberg om han varit gift innan och första hustrun avlidit före 1733.
Har du några sidhänvisningar, så jag slipper leta?


Hälsningar
Leif

322
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-07, 13:43 »
Har du källhänvisning till Norberg?
Leif

323
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-07, 11:34 »
Hej igen.
Intressant. Jag har en databas över Säterfolk, och där finns Johan Norsten, bokhållare i staden, gift med Helena Gren, som du säger. Men jag har inte kopplat honom med Johan Jacobsson, f 1710.
Vad har du för källor för dina slutsatser?


Leif

324
Säters stadsförsamling / SV: Margareta olofsdotter
« skrivet: 2017-08-07, 11:04 »
Hej.
Du har helt rätt. Maria, född 1678 var dotter till skogvaktaren Olof Persson Björn och Elisabeth Nilsdotter. Jag härstammar från dem via Marias bror Olof Beronius.
Jacob och Maria finns i hfl Norn (Fallet) t.o.m. 1725, men ej 1734 och framåt (lucka däremellan). ej funnen i db, inte heller hustrun.


Hälsningar
Leif Olofsson

325
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-08-03, 19:47 »
Du är lite ivrig ibland, Per. Dessutom verkar du ha släkt i hela Mora!
Leif

326
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-08-03, 19:02 »
... blef i sin späda barndom hädanfordrad Siukdomen war först bröstsiuka, ocj sedan i twå veckor håll. 31 weckor (gammal).
Leif

327
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-08-01, 21:35 »

Alldeles utmärkt bild i AD, Per - varför inte satsa på ett bra svenskt program? :)

Änkan Ollars (Ollors?) Cherstin Matsd:r ifr Fernes, är therstädes födder 1693 af ärl. och Christel. Föräldrar
Fadren Mats Andersson och Modren Hu Cherstin Matsd:r uti besagde By, ska genom det H. dopet hafwa skyndsamt befordrat henne till delachtigheten i C:to, och att hon i sit första lefwande kunnat till Församl. gemenskap hafwa therjämte så som rättpl-ge? Föräldrar wårdat hennes Christel. opforstran, särdeles att hon i Ungdom blifwit hållen till Skolan, och fått en nödig och skählig underwisning i sin Christendoms kundskap.
Ao 1717 då hon hunnit till 24 åhrs Ålder inträdde hon uti det H Ächta ståndet, med sin redan för 32 år sedan afl K Man Fändrichs Jan Pehrsson, med honom har hon samlefwat uti en rätt Ächta Kärlek in till Åhr 1739, uti 23 åhr, då Herren genom hans dödel. afgång behagade oplösa hennes Ächtenskap och försatte henne uti et baklagel. Änkestånd, det hon doch med Christel. tommog? och anständigt opförande har genomgåt. Hännes Ächtenskap har Gud wälsignat med 8 barn, 4 Söner och 4 Döttrar, af h:ka 2 Söner och 3 döttrar ännu lefwa, som efter Guds Försyn burit en skyldig omsorg och nödig skötsel för sin gl. Moder.
Hennes första lefwerne är aldeles oklandrat och lämnar hennes Ålderdom wid Grafwen och? goda witnesbyrd, att hon sielf warit Christel. och på wackert och Christel. sätt underwist och anfört alla sina barn, att hon med dem och de med henne en gång måtte få mötas i den sälla ewigheten.
Hennes höga Ålderom har ensamt warit hennes siukdom, som ändat hennes lefwerne att hon trött både af werlden och lefwernet, äntel. utslockandt som et lius, som ei längre kan brinna, thet skedde sistl. Onsdag, som war d 17 hujus, då hon lefwat 79 åhr.   


Prästerna i Mora var inte rädda för många ord och mycket arbete, minsann.


Leif§

328
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-08-01, 17:18 »
Bravo Maud!
Hälsningar
Leif

329
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-08-01, 11:56 »
Ang. Göran Hansson i Vika sn, som du skriver död 1680 i C:1, så måste du mena det här:
"kyndersmässd begr Jöran Hans hustru H Anna Svens i Rensby på sine 73 åhr". (Vika C:1, bild 49 AD)


Eller hur?


Leif

330
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-08-01, 11:42 »
Hej igen! Kul att vara på banan igen, fast sommaren inte är slut :)
Om Kings Per Göransson, som dog 1710, begravd 17 söndagen efter Trefaldighet, kan du läsa i Dalregementets personhistoria för 1600-talet. (Dalreg. Personhist. I, 1542-1699; Falun 1984), sid 429f.
I dödboken C:2 står följande: "Fendriken Pehr Jöransson KIings i Färnäs, född i Wika Sochn 1638, uthi Augusti. 1663 wart han knecht tiente 36 åhr 27 åhr war han gift 7 barn död af kräftan, åldern 72 åhr".
Jag bifogar två skannade sidor om honom ur regementshistorien.


Hälsnignar
Leif

331
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-08-01, 09:40 »
Hej Per. Det där var inte rätt (lite ringrostig efter sommaruppehåll med släktforskning....). En ort som slutar på -fö, och som ser ut att vara en förkortning. Jag tänkte först Orsa, men det går ju inte.


Ibland gjorde prästerna det svårt för oss.
Hälsningar
Leif

332
Söderbärke / SV: Läshjälp Söderbärke Al:3 sid 450
« skrivet: 2017-07-21, 18:31 »
Hej. Det kräver nog lite forskning att urtröna hur de är släkt, de personer som du syftar på. Så här står det:
Per Sigfridsson - död
Hustru Britta Jacobsdotter, död 1708 /förstår någorlunda/
Karin dotter 6 till Ramshytta
Sigfrid son 6 1701 Soldat
Matts son 1684 1702 till Bergsjön
Petter och Maria, tvillingar, han flyttar till Ljusnarsberg, hon 1699 samma ställe
Erich, son 1699 till Ramshyttan
Hustru Anna Karlsdotter(?) sonhustru (Eriks hustru) död 1691
Från Skinnstatteberg: Simon Olofsson, mågen; ankom 1699, frånvarande flera år, sista ggn 1718; död
Hustru Lisbet Thomasdotter; frånvarande flera år, sista ggn 1718
Olof S. son 1699; död 1708
Britta S. dotter 1700?; frånvarande flera år, sista ggn 1713, till Ramshyttan
Libeth S dotter 1702; frånvarande 1712; till Ramshyttan; vid ...?lången, hos Erik Andersson.
Son Jacob 1704 borta i Skinnskatteberg
Maria Simonsd:r 1706 borta i Skinnskatteberg (kanske båda, men åtm. en av dem)


Troligen har Britta Jacobsdotter varit gift med en Tomas före Per Sigfridsson, och haft dottern Lisbet med honom, men det måste du forska mer i.


Hälsningar
Leif Olofsson
333
Hedemora stadsförsamling / SV: Carl Johan Sahlbom
« skrivet: 2017-07-21, 17:56 »
CI:5, 1759, född den 29 dec (sjuan vid Anders anger att han var den sjunde pojken som föddes denna månad.) Han döptes den 30 (tror jag...). Föräldrar hattmakaren Mr Carl Salbom och hustru Magdalena Galle. Vittnen: Mr Eric Salbom, hu Anna Larsdotter, Mr Petter Hedströms hustru Elisabeth Bowallia. Platser Stockholm och Hedemora stad.


Leif

334
Hedemora stadsförsamling / SV: Carl Johan Sahlbom
« skrivet: 2017-07-21, 17:48 »
Hej. Du har hittat rätt i AI:6a, sid 120, de bodde på Prästgatan, och modern hette Malena (Magdalena) Galle., f 1729.


335
Hedemora stadsförsamling / SV: Carl Johan Sahlbom
« skrivet: 2017-07-17, 13:35 »
Lycka till!
Du fick ju möjlighet att söka både Anders och hans hustru Kerstins föräldrar genom att du vet födelseåren och församling, t.o.m. byn, genom vad som står i lysningsanteckningen i Stora Skedvi och i St. Kopparberg AI:1a.


Jag hittade Anders i St. Kopparberg genom att det finns ett personregister längst bak i boken. Det kan göra det även i de kommande, så kolla där först.


Hälsningar
Leif

336
Hedemora stadsförsamling / SV: Carl Johan Sahlbom
« skrivet: 2017-07-17, 13:17 »
Helt rätt. I många församlingar ansågs inte kvinnans namn vara av vikt vid födelsen. Hon var ju oren tills hon kyrktagits sex veckor efteråt. Så därför får du lita till att det är denna Kerstin (med olika stavningar) som är mor till alla syskonen. Och varför skulle det inte vara det? Någon annan hustru finns inte nämnd, och Kerstin är inte antecknad som död.


Leif

337
Hedemora stadsförsamling / SV: Carl Johan Sahlbom
« skrivet: 2017-07-17, 12:37 »
Hela sidan behöver du väl inte? Jag skriver ned vad som står om Anders med familj:
Anders Jansson Norin, 1724 (födelseår) 1750 (vigsel)
Hu Kersten 25 (1725 födelseår)
Dott Christina 1751
Catharina 1753
Anna 1757
De bodde på Gamla Herrgården, västra roten (överst på sidan) men flyttade efter 1757, vart vet jag inte.


Leif

338
Hedemora stadsförsamling / SV: Carl Johan Sahlbom
« skrivet: 2017-07-17, 09:29 »
Se Stora Kopparberg AIa:1 (1749-1762) sid 73 /AD/.
Modern hette Kerstin, men tyvärr är familjen strukna utan flytthänvisning på den sidan.
De gifte sig 1750, och lysningen togs ut i Stora Skedvi (Falu Kr. CI:6, bild 186, okt 28.
Stora Skedvi C:3, bild 189, sid 186 år 1750, Sept 16: drängen Anders Jansson från Hedemora och Norshyttan /därav Norin?/ och pigan Christina Andersdotter från Dyviken. Gifta i Falun.


Hälsningar
Leif Olofsson

339
Myrsell / Myrzell / SV: Myrsell / Myrzell
« skrivet: 2017-07-17, 09:06 »
Hej.
Det verkar tyvärr inte finnas mer att hämta än det du redan vet. Jag talade med Myrsell-släktens "expert" häromveckan om just detta, och han säger att man inte hittat några föräldrar till denne förmente Gävleson.


Tommy har teorier som inte går att bevisa. Ta kontakt med honom, han finns längst ned i Myrsell-tråden.


Hälsningar
Leif Olofsson

340
Hej Brattis.
Vi har funderat över det, men på annat ställe bland målinngarna hittar man vad som anses vara målareskråets vapen, se bild. Samma vapen finns också i t.ex. Valö kyrka, Uppland.


Hälsningar Leif

341
Mora / SV: Tysk Anders Olsson f. 1757
« skrivet: 2017-07-11, 08:44 »
Vi kanske bör betänka vilken arbetsbörda en präst vid den här tiden hade, utan elektricitet och bra arbetsmiljö skulle han sköta "folkbokföringen", kyrkans räkenskaper, ordna med allt på prästgården, se till så att arbetet i församlingen gick bra, vara själaförsörjare - ofta vara tvungen att vid vilken tidpunkt som helst besöka någon som låg i dödsbädden för att ge nattvarden, skriva predikningar o.s.v.


Prästen hann säkert inte med allt, även om han ville, och att gå tillbaka och söka i födelseböcker för att få rätt föräldrar och födelsedata t.ex. tog ju lång tid. Jag är säker på att prästen ofta litade på uppgifter som han fick av de anhöriga. Präster är och var också människor, inga maskiner.


Så ha förståelse för felaktigheter!


Hälsningar
Leif

342
T-et påminner starkt om ett Antoniuskors, men hur har det hamnat i en vapenbild (om det är en sådan)?


https://sv.wikipedia.org/wiki/Antoniuskors

343
Hej.
Bland takmålningarna i Stora Skedvi kyrka i Dalarna finns bl.a. ett vapen målat. Det kan vara en symbol för en givarsläkt, i så fall troligen någon i Djäkne-släkten (en av dem) som då ägde Klingsbo. Målningarna anses vara från tidigt 1500-tal.


Hälsningar
Leif Olofsson
Stora Skedvi

344
Mora / SV: Tysk Anders Olsson f. 1757
« skrivet: 2017-07-09, 09:04 »
Hej Per.
I Mora F:5, död 1768 den 14 aug (begravd den 21 aug) som nr 81 detta år (F:5, bild 198) ser man, att Tysk Olof Olsson i Vattnäs är omskriven med bara en hustru, Ingeborg Andersdotter.
Så lita på den uppgiften, du.


Hälsningar
Leif

345
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-07-06, 10:41 »
Hej, sol idag också, men jag tog mig en titt i Leksands F:9.


Johan Johansson ifrå Tasbäck är född på Mon P.P. Johan Johansson och hustru Brita Ersd:r Renatus. Bene informatus. Då han war 26 åhr gaf han sig i den H ächtenskapsstadgan med Pig. Margta Jöns:r i Tasbäck; har lefwat med henne i sämja 13 åhr, och niutit lifsfrucht 6 Söner, en död, och 1 dotter äfwen död. Har eliest lefwat Christeligen, flitigt besökt Herrens Huus, och infunnit sig wid den H. Natwarden, som sista gången skiedde Midsommardagen, samt fridsamligen umgådts med grannarne. Soldat har han warit 15 åhr. Under 2 Månars siukdom, som slutits med stygn har han jemt haft böner och andacht för sig, tröstande sig ofta således: Efter thet Tu upstånden är, Skall jag i grafwen blifwa. Afsked natten emot Måndagen efter 41 åhrs timmeliga lefnad.


Din soldat var tydligen inte värd så många ord om sin krigstjänst, eller så hade han inte upplevat så mycket.
Hälsningar
Leif

346
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-07-05, 09:22 »
Anders Ersson i Fornby natus ibm A:o 1689 â piy et Chr:l parent: Erik Larsson och hustru Kersten Ersdotter, som haf:r wårdat sig därom, at han är framhafd worden till den Hel: döpelsen och härmedelst blifwit en san ledamot i Chr:i dyrköpta församling. Uti sin ungdom har han blifwit wäl underrättad uti sina Christendoms stycken, och äfwen wäl i skrifwande underwist. A:o 27 ingeck han efter Gudz försyn ett Chr:t ächtenskap med sin nu i Sårgen qwarlemnade k. Maka, hustru Anna Ersd:r i Hiulbäck, med henne 4 barn 3 Söner 1 dotter, af hwilka 1 Son är tillförende genom döden afgången. Anno 1709 gaf han sig i krigstienst för Såldaten Pihls Rote och blef sedermera corpral wid Hwassens Rota, under hwilken tienst han wist all trohet, och emot sine Förmän en tillbörl: lydno. Blef åhr 1720 uhr Kongl. Majt:s tienst dimitterat, efter han wid Fredrikshall utaf en Bomb blifwit å hufwudet skadat och äfwen plågades af rygg och Torrwärck. och därföre befandts wara odugl: at tiena . Elliest har han fördt ett stilla och sachtmodigt lefwerne, warit aktsam af Guds ord, och sina Sahl:s medel med andacht brukat, som sidsta gången skiedde förl:e helgomässodag. Har ock mycket wäl förlikts med sina grannar hwarföre han ock af dem mycket saknas. Siukdomen war ett swårt stygn, hwaraf han i 8 dygn war beswärad, och när han märckte, at döden icke war långt borta, beredde han sig med trogna suckningar wäl därtill, sammanknäpte sina händer och läste med andacht denne werssen af en wälkänd psalm: Jag kommer af ett brusand haf på rätta glädie stranden; min kropp han lägges ned i graf, men Gud uptager anden. Ur mörkret kommer jag till ljus, ur fattigdom till ett rikt hus, från oro till god hwila och widare dessa orden:Jag hafwer ropat mig alt trött; min hals är hes, min syn förnött, efter min Gud iag bidar, medan jag thetta lider. Hwarefter han tog ett sahl:t afskied ifrån denna werlden, sedan han wäl och Christel: lefwat 41 åhr.


Visst är det både spännande och tragiskt att läsa dessa dödsrunor, som säkert "bättrades på" lite av prästen, om han ville att den dödes eftermäle skulle vara gott. Men vilken insikt vi får i flydda tiders liv, och vilken fin vers han läste på slutet. "Jag kommer av ett brusand hav" är f.ö. namnet på Evert Taubes självbiografi.


Hälsningar
Leif

347
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-07-03, 08:48 »
Du har så rätt att det är svårt, det här.
M. Jören Larsson Mohrin? i AI:2, sid 140 var Byggmästare, helt klart, men det står också Mölnar/e? till höger, som du listat ut. Längre ut i högerspalten får jag det till att han kom från Norn i Hedemora, och att han nog var född den 13 juni 1661. Och visst står det något om död.... det retar mig att prästen skrivit så spretigt. Två rader längre ned står en liknande text för Erik Göransson? - fått? sig till döds wid öfre smedjan. Jag tror att prästen skrivit på fel rad först, för texten vid Göran ser ut att vara överstruken.
Hur som helst så ser det ut om att även hustru Anna Persdotter skulle vara född på Norn och 1661. Jag har snabbkollat Norn, men böckerna där börjar 1673.
Och, till slut, jag tror ändå att det här är rätt personer, inkl. den som du fann som död 1732, död av bröstsjuka och stenpassion. Stackarn.


Nu iväg till Borlänge
Leif


348
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-07-02, 22:25 »
Hej igen
Det var en lång dödsruna, men jag hade rätt om föräldrarna vid Ludvika:
Afskedade Soldaten Johan Görnsson Igel ifrå Wattnäs född 1691 af ärl:a förädlrar fadren Göran Larsson modren H:u Anna Perd:r uti Grengie Sochn. Blef ofördröjeligen befordrad til dop och christendom, der han blef renad ifrå synden, uptagen til Guds Barn, och det ewiga lifwets arfwinge, samt sedan med förälderlig omwårdnad upfostrad, så at han fåt lära sig wackert läsa, i synnerhet har han wid de tiltagande åren skaffat sig godt förstånd, i salighets kunskapen. År 1713 blef han antagen til Soldat här wid Kongl. Dalregementet och Mora Compagnnie för Igels rota. År 1714 war han med på Commenderingen til Roslagen. War sedan de följande åren med på de trenne Norska Campagnerne. Och erhölt år 1741 nådigt afsked. År 1718 inlät han sig i ägta förbund med sin i sorgen efterlemnade maka H:o Karin Andersd:r på Wattnäs,med hwilken han i ägta kärlek lefwat uti 35 år, och blifwit af Gud wälsignad med 8 barn, sex Söner och 2 döttrar, af hwilka 2 Söner och 2 döttrar efterlefwa och sakna sin fader, för den allmäna lefnaden äger han godt loford, efter han med flit och åstundan besökt Herrens hus och nyttjadt den Högwördiga nattwarden, samt i sit hus och emot sina jämnchristna skickat sig  christeligen. Ifrå den tid han fick afsked utur Krigstjensten har lungsoten hållits med honom. Sedan Påsk har han warit sängliggande uti inwärtes sweda, begynte och på slutet at swälla. Under christeligt tolamod och gudelig Beendelse upgaf han sin anda middagstiden förweckne (!) Bartolomei dag, tå han wistande här i mödan uti 62 år. Testamenterat .........


Puh!
Leif

349
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-07-02, 13:58 »
I Grangärde AI:2, sid 140 Ludvika kronobruk finns en M Jöran Larsson Byggmester. Det kan stå Moreus efter honom. Hustrun kan vara Anna Persdotter, som i så fall gift om sig med Johan Svensson efter Görans död (det står att han är död ute till höger). Så du får nog leta efter honom i dödboken.


Tillnamnet Moreus tyder på att han kom från Mora.

350
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-07-02, 11:22 »
Du kan inte mena Ludvika, om du söker någon född 1695. Deras böcker börjar mycket senare. Så jag kollade Grangärde.


Johan, Jan och Johannes är olika former av samma namn, så det är inte alls konstigt att det står Johannes i dopboken. Den här gossens far var byggmästare vid Ludvika bruk och hette Göran Moreaus (det står Morei, som är genitivformen, alltså Johannes, Göran Morei son).


Det börjar bli lite moln här nu, men det blir nog ett dopp före lunch.


Leif

351
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-07-02, 10:20 »
Gränge är det gamla namnet på Grangärde (tänk Grängesberg, det är samma ord där) betyder ungefär grangskog.


Kollar senare! Synd att du bor så långt bort, jag skulle gärna lära dig läsa gammal stil, det är inte så svårt när man vet lite om hur de skrev :)


Ha en skön dag i solen,
Leif

352
Mora / SV: Läshjälp i Mora
« skrivet: 2017-07-02, 09:06 »
Hej Pär.
Så här, jämför med din egen tolkning. Du lär dig! Särskilt svårt att skilja mellan a, e, r, w. Skulle behöva tipsa dig om det, men det går inte här....


Enkan Carin Andersd:r ifrån Risaär född 1699 af ärl. och Christl. Föräldrar, fadren Anders Jonsson, Modren Carin Hansd:r ibm. Har igenom det H. dopet blifwit intagen i Guds nådeförbund, och seder- /ny sida/ mera wid årens och åldrens tilltagande fådt enfaldig underwisning uti Cristendomen.
Wid 19 års ålder ingick hon ett Cristeligt gifte med sin för detta afl. Man Johan Göransson Igel i Risa. Ägtenskapet har blifwit wälsignat med 6 Söner och 2 döttrar, af hui. (vilka) 1 Son och döttrarna lefwa. Hwad dess allgemena wandel betreffar intyga Grannar och kända att hon städse beflitat sig om en ärlig och beskedelig lefnad. Af Ålderdomsbräckligheter dog hon d 20 hujus (hujus = dennes), sedan hon här lefwat 74 år.
/Därefter en uppräkning om hur mycket är skänkt efter henne till kyrkan, prosten, fattiga m.fl./


Hälsningar
Leif

353
Råggärd / SV: Tolkning av navn på bruket og Olof sin familie
« skrivet: 2017-06-24, 16:54 »
Hej Per A
Visst är det bra att du får de övriga I AI:1 på sid 8 tolkade. Där finns ju några barn till Olof och Elin som jag missade förut.
Under dottern Kerstin, 8 år står:
drängen Hans, 30 år; flyttat
dottern Lifwa, 4 år (ovanligt namn för mig!)
dottern Karin, 3/4 år; 1749
sonen Anders,
gamle? Gummund, 23 år, i St. Böre?
Erich Sigurdsson, 16 år, 1751
Änkan hustru Ingeborg Hansdotter, 50 år
Johan 15 år.
/Jag funderar om åren längst till vänster kan vara födelseår, men det stämmer ju inte för Erich Sigudrsson i så fall./


I AI:2, sid 43 står födelseåren för de i familjen som är kvar från 1756, och där stämmer födelseåren med dem, som finns i AI:1.
Olof Andersson f 1707
Hustru Elin, f 1717
Son Jon, f 1734
Dotter Kerstin f 1742
Dotter Lifwa f 1745
Dotter Karin f 1749
Son Anders f 1752
Son Jacob f 1757, död 1758
Drängen Olof i Longeland
Flickan Marta i Hallebo
Drängen Erich Christopher/sson?/ i Marbroten
Drängen Erik Segolsson i Gärpbo? 1759


Hälsningar
Leif


354
Råggärd / SV: Tolkning av navn på bruket og Olof sin familie
« skrivet: 2017-06-23, 08:09 »
Hej.
Gårdens / Platsens namn är Söd. (Södra) Starelanda


Olof Andersson 42 år
H. Elin 30 år
Son, gossen Jon 10 år
Dotter, flickan Ingri 14 år
Dotter, flickan Kierstin 8 år


Familjefadern i AI:2, sid 24 Madbråten heter Engelbrekt Andersson, så det kan inte röra sig om samma familj. Rätt familj finns i AI:2, sid 43 Södra Starelanda.


Glad Midsommar!
Leif Olofsson

355
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-06-22, 08:49 »
Enkan Margareta Pers D:r fr. Fornby, född ibm 1709 af p.p. Per Larsson och anna Anders D:r Ren. inform. Då hon war 21 år gammal ingick hon ägtenskap med afl:ne man Eric Ersson i Fornby, sammanlefde med honom i kärlek och godt förtroende i 15 år och wälsignades med 5 barn 2 Söner och 3 döttrar, af hwilka Sönerna och 1 dotter förut äro döde. 2 döttrar efterlefwa wäl försedde. Sedan hon warit änka i 3 år, gifte hon sig andra gången med afl.ne man Eric Persson i Fornby, Lefde med honom i sämja och enighet tillhopa i 24 år, dock utan lifsarfwingar. Änka har hon sedan warit i 14 år. Hon hafwer fördt en Christelig och beskedelig wandel, älskat Guds ord och med wördnad brukat Nådemedlen som skedde sista gången 5e Sönd. eft Trin förl:e. har warit plågad af bröst sjuka och Andtäppa alt sedan Nyårsdagen, hwaraf hon war sängliggande i 2 weckor, beredde sig gudeligen och suckade Jag åstundar skiljas hädan och wara med Herranom Christo etc. dog förledne Sönd: d 6 Aug. aetas 77 år.


Glad midsommar! Nu kan vi väl ta paus några dagar och bara njuta av sommaren. :)
Leif

356
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-06-21, 09:23 »
Äsch, jag kör Erik Larsson på en gång, det var inte så lång text :)


Dominica 24 p Trinit
Erik Larsson ifr Ahlwik ibm Nat: P Lars Pärsson H:o Brita Jans d:r. Ren. Inf. på 32 Året gifte sig med Karin Olsd:r i Ahlwik, wäl sammanlefwat 31 år, aflat 7 barn 2 söner 1 död 5 döttrar 2 döde en försedd. Älskat Guds Ord flitigt besökt Guds hus wördsamt brukat den H Nattwarden som skedde sidst D:ca 1 p Trinit här i Kyrkan, och lefwat ärbart och wäl. Af twinsot 1 års tid och 1 månad sängliggande. Beredt sig närmare till döden och afsked d 9 Nov. 63 år gammal.


Leif

357
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-06-21, 09:17 »
Det var lättare :)
Idag är till sit hwilorum befordad Änkan Carin Olsd:r i Ahlwik, Föddes därstädes 1712 af h.p. Olof Persson och Anna Persd:r. Ren. Inf. På sitt 20 år trädde hon i gifte med afl:ne Man Eric Larsson i Ahlwik, detta äcktenskap warade i 31 år och wälsignades med 7 lifsarfwingar, 2 Söner och 5 döttrar, En son och twå döttrar efterlefwa wäl försedda, de andra när för sin Moder ingångne i efwigheten. I änkestånd har hon lefwat 29 år. Berömmes i sit upförande för wacker Christendoms utöfning, idoghet och flit i sit arbete, samt förnuftig omtanke i sin hushållning, Herrens H nattward styrkte hennes tro sidsta gången 4 sönd. eft. Påsk. War sjuk 1 månad af ålderdoms bräcklighet, som ändade hennes lefnad den 20 dennes, sedan hon suckadt När lifwet skall uphöra etc... hon har lefwat 80 år.


Midsommarhälsningar
Leif

358
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-06-19, 19:12 »
Jag hittar inte Karin Olsdotter där du angivit henne.
Leif

359
Leksand / SV: Erik Larsson född på ?
« skrivet: 2017-06-19, 19:09 »
Hej!
Det står Nårskog, alltså Norrskog. Du hittar paret i AI:2b, sid 4, tredje famikljen uppifrån. Jon Erssons dotter Britta, och hans måg Lars Persson. Jag tror det står soldat också på samma ställer som måg.
Hälsningar
Leif

360
Sköllersta / SV: läshjälp husförhör
« skrivet: 2017-06-17, 09:13 »
Hej Elisabeth.
Lars Olofsson med familj "reste till Stockh.  - att", alltså har de fått flyttningsattest till Stockholm. Du lär inte hitta dem mer i Sköllersta.
Beträffande dottern Kerstin är det svårläst, även med bildskärpning. "1707 från? Swi.... med ?"


Hälsningar
Leif O
361
Orsa / SV: Läshjälp i Orsa
« skrivet: 2017-06-14, 09:51 »
Ordet "Zenatus" som du skriver är latin Renatus (pånyttfödd, alltså döpt). Därefter står et (och) kunnat läsa....
Christendoms kunskap hade ett godt begrep och förstånd.


i sin ungdom varit vistande.


med sin för detta i Herranom


under hvilken tid han berättas fördt en Christelig och gudelig vandel, och sin värld berömligen igenom gådt.


med trohet odh redelighet..


År 1734 bkef han ock utsedd och förordnad till herredagsman (riksdagsman)... hvilken syssla han ock äfven, som berättas, ...


Så han har ock uti sin lefnad sig så skickat och förhållit


af sina grannar och anhöriga bekommit.


lust och förnöjelse haft både natt och dag, beflitat sig om nykterhet, och så lefvat som en Christen anstår och höfves.


(svårt att läsa vilken sorts sot som avses, kan vara lössot, men vet inte om det är en sjukdom... diarré typ)


tog öfverhanden


var i sina fäbodar och rustade sig om morgon att fara hem med sin son, och efter han såg det något drögde, lade han sig...


sedan han här i världen lefvat....


Bra jobbat!
362
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-06-13, 09:38 »
Hej! Glad att kunna hjälpa till, därtill en god hjärngympa på morgnarna. Jag har läst kurser i gammal texttydning i Uppsala en gång när jag läste historia, och sedan lett kurser i ämnet, så jag borde ju kunna :)


Dannemannen Mats Andersson ifrå Ahlwik ibm nat 1704 Par. Anders Andersson och hustru /ny sida/ Anna Göransdotter. Ren. et inf. Då han war 26 år inlät han sig igenom Försynens skickelse 1sta gången uti Christlofligit ägtenskap med Anna Olsdotter ifrån Ahlmo, med hwilken han i sämja och kärlek sammanlefwat i 10 år och blef wälsignad med 1 Son som lefwer och är wel försedd, samt 2 Döttrar, som genom Döden äro försatta i den ewiga werlden; Lefde sedan i Enklingestånd 1/2 år hwarpå han 2dra gången trädde uti Christeligit giftermål med Brita Olsdotter ifrån Ahlmo med hwilken han i Kärlek och förtroende sammanlefwat i 29 år utan barn och lifsarfwingar. Hwad hans wandel och lefnad beträffar så har han städse tjänt och fruktadt Gud i alla sina Lifsdagar, flitigt och med begiär infunnit sig wid de oftantaliga (!?!) Gudstjensterna, med andacht och wördnad begådt den Hel. nattwarden som skjedde sidst Dom 25 p Trinit här i Kyrkan, Uppsyningsmans sysslan har han i flera års tid förestådt med beröm och redlighet. Sitt hus har han wel wårdat, warit idog och arbetsam i sina sysslor, samt i alt sitt wäsende och wandel sig så förhållit som en rättskaffens Cristen ängnar och anstår. Af hufwudwärck beswärad och sängliggande i 11 weckor, hwarunder han närmare bekändt sig till Döden och läst sidst Kom snart till mig o Jesu kär, mitt hjärta för dig öppet är etc. Afsked därpå i Herranom d 25 Apr. 65 år gl.


Hälsningar
Leif

363
Orsa / SV: Läshjälp i Orsa
« skrivet: 2017-06-12, 11:55 »
Gl nämndemannen Laggar Hans Jonsson ifr Slättberg, född 1676 gift då han var 32 åhr med H:u Anna Persd:r if Liden, sammanleft uti 33 åjhr, afladt 3 Barn. Änkling i 18 1/2 åhr. Varit nämndeman i 16 åhr, herredagsman 1734, för Ofvan Siljans förlän. har ett mycket godt loford om sig.
 (Det sista var ju lite bättre än du tytt deet till, Per.)

364
Orsa / SV: Läshjälp i Orsa
« skrivet: 2017-06-11, 09:25 »
Hej Per. Du tar dig! Övning ger färdighet, men den här handstilen har sina svårigheter. Så här tolkar jag texten:
Till Grafwen och den sista hvilan är den jordiska delen af Åldermannen? uti denna Församling Bältar Eric Persson ifrån Slättberg i-dag befordrad.


Af Ehrliga Föräldrar var han född 1741 d 20 Januari, Fadren var Grund Per Matsson och Modren Hu: Karin Ers D:r i Kyrkobyn.


Trädde 1768 uti äckta förbund med med (!) sin nu i sorg efteremnade Hu: Kerstin Ols D:r ifrån samma By.


Deras Äcktenskap välsignades med 3 Barn Sönder och Döttrar, af hvilka 1 Son är med döden afgången, de öfrige Barnen efterlefva men? sakna sin fader.


Känd för god Christendoms kunskap och ett redbart tänkesätt, geck han sin verld .....?effteligen fram till dess han hant det högsta vanliga ålders mått. Han var ordentelig i sin lefnad


och kände föga någon krämpa till dess han för 2 år sedan begynte fry-?-kas? /frästas?/ af ålderdoms Bräcklighet. Enteligen intog han sotsängen.


Aftynade da-geligen Och efter xtelig beendelse sedan han kortt förrut suckat Sist Min Gud jag dig etc. så utsläcktes hans lif stilla i döden D. 13 dennes. Sedan han här med ära vackert


nära 81 år.


Test  D. 20 Jan till Pastor 24 sk, andra Präst 12 s, Kyrkan 6 s
Fatt 3 s Klåck 3 s.


Hälsningar
Leif O

365
Stora Skedvi / SV: Stora-Skedvi-C-1-1650-1703-Bild-158-sid-411
« skrivet: 2017-06-06, 09:13 »
Hej Jimmy.
Organisten Erik Sahlstedt, född i Sala 1684(?) och död i Hyenshyttan (nu Hysta) Stora Skedvi 1762 var gift med Catarina Falina, f 1690 i Gammelstilla och död 1764 i Hysta. Källor: Stora Skedvi AI2, sid 161 Kyrkbyn; AI:3, sid 382 Kyrkbyn; AI:4, sid 260 Hyenshyttan; AI:5, sid 284 Hyenshyttan; F:8, sid 364 (Falin) och F:2, sid 264 (Sahlstedt).

Sahlstedt hade första gången varit gift med Anna Johansdotter Hedman, hans företrädares som organist, dotter. Hon dog 1713, se F:1, sid 105 (Alla källor i AD.s system).


Hoppas du hittar vad du söker. Du får gärna fråga mera.


Hälsningar på Nationaldagen,
Leif Olofsson

366
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-06-03, 09:41 »
F:13, bild 26:
Söndagen Sexagesima
Uppå denna Söndags Morgonstund etc.
Enklingen och dannemannen ärlige och Beskedlige Eric Matsson ifr. Ahlvik, som war född i Ahlmo år 1717 af h.p.p. Fadren för detta kyrkowärden Mats Larsson och Modren h:u Cherstin Ersd:r, ren & inform. Wid 27 års ålder parade försynen honom i ägta förbindelse tilsammans med afl. Carin Olsd:r i Ahlvik, med h:ne han lefde tilsammans allenast 2 1/2 år och blef under den wälsignad med en dotter som ännu lefwer och är wäl försedd. Sedermera tillbragte han 36 år i Enklingestånd och får af sin efterwerld et Hedrande låford, för en wacker och Christelig förd wandel ibland oss. Han har på det alwarligaste sörgt för sig och sökt lefwa i Herrans frugtan altid. Älskat Guds H: ord och deruti haft sin förnämsta ro och förnöjelse samt flitigt med hopen infunnit sig i det rum där det läres och predikas. Med Herrans högwördiga nattward blef han sidsta gången bespisad på sotsängen förl. Söndag. Har ock dessutom ibland sina grannar och andra fört en god och uppbyggelig umgängelse, warit fridsam och wänfast, trogen och uprichtig, flitig och idog i sit kall, öm och hjelpsam emot den torftiga, hwadan han nu efter döden både sörjes och saknas af alla dem, som honom känt hafwa. Alt sedan Juhl hafwer hans krafter warit mycket i aftagande. Men slutligen tilstötte Hetsig feber, hwaraf han war sängliggande i 9 dygn och fick derunder än widare betänka sin instundande förwandling, och med bönder och suckar öfwerandtwardade sin själ i sin trofasta Frälsares händer, det han och gorde med denna wackra wers: Jag beder sidst o Jesu Christ, at du din nåd ej  tager från mig i nåd när jag med död skal lyckta mine dagar etc... Och afled förl. torsdag. Aetas 66 år.

367
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-06-03, 09:18 »
Carin Olsdotters dödruna är riktigt rörande:
Hust. Carin Olsdotter ifrå Ahlwijk, född ibm Ao 1725 p.p. Olof Ersson och H:o Anna Ers dotter, renata, warit sina föräldrars enda barn, och för den skuil så mycket kärare, så at de haft all möda och omkostnad ospard til at upföda henne uti tucht och Herrans förmaning, samt inplanta i henne en nödig kundskap om Christendoms styckerna, dem hon wäl kunnat och förstådt. I sina föräldrars hus har hon ständigt warit wistandes och dem med all barnslig lycka och tienst bemött. När hon war 19 åhr och 3 månader gl. fogade så den Högstes försyn, at hon blef gifwen Eric Matsson ifrå Ahlmo til ächta, med hwilken hon i största enighet, sämja och kärlek sammanlefwat 2 åhr och 4 månar på hwilken tid Herren behagat beskiära dem en dotter til arfwinge, som lefwer, och för sin späda barndoms skul, eij kan begråta sin moders dödeliga frånfelle och afsaknad. Thes allmänna lefwerne säijes hafwa warit mycket wackert, Gudfruchtigt och dygdigt, Guds H. ord har hon låtit wara sin siäls högsta skatt, det har hon bittida och sent läsit, och den H nattwarden esomoftast med diupaste wördnad begådt, som skiedde sidsta gången 3 Sönd. i Fastan, med Grannar och umägnges folck har hon sig wäl begådt och warit af dem älskad, hwarföre de ock högel. beklaga dess frånfälle. I Påskhelgen siuknade hon i wärk och swulnad /ny sida/, som alt mer och mer ökade sig, hwarunder hon wisat et Christel. tolamod och wäl beredt emot döden med åtskilliga böner, psalmer och verser, i synnerhet brukade hon offta denna: Men wil tu komma med tin dom, i natt o Gud och fader from, och om tig täckes kalla mig, så för mig hädan hem til tig. Ther jag får niuta stadig roo, med hugnad altid hos tig boo, ther lif är utan död och qwal, til ewig tid i himmels sal. Afsomnade der uppå saligen i sidstl:na lördags middag, 21 år och 7 mån.

368
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-05-31, 16:12 »
H Anna Olsd:r ifrå Ahlwik, född i Ahlmo p.p. Fad Olof Jonsson och mod. Anna Ersd:r. Renata. Läst i wanl. tid sina Christendoms sycken. Under et ständigt hemma wistande har hon med Kiärlek och lydna wäl och beröml. umgåts med sina k. föräldrar. Då hon kommit til 27 åhrs ålder ingick hon Ächtenskap med Mats Andersson i Ahlwik, under en god och trogen sammanlefnad hafwa de aflat 1 Son som lefwer och 2ne dötrar som nu tillika med sin k. moder slutit sin timmel. lefnad och giort hänne det sista medfölje i grafwen. Uti Gudsfruchtan och Salighets medlens nytiande har hon altid bewist synnerl. flit och omsorg? (tycker det står omhaga, men vad är det?) Til den H Natwarden war hon sista gången 5 Sönd. efter H. Trefaldighet. Uti umgänge med grannar har hon wist sig altid fridsam och beskedlig. Har och wäl umgåts med sitt Huusfolk och som achtsam och flitig Huusqwinna, wäl förestådt sit Huus. I onsdags 8 dagar sedan begyntes Hennes dödel. siukdom med den wanl. Farsotten (Blodsiuk) hwarunder hon med mycken sorfällighet wårdat sig om en salig ändalyckt, hafwandes altid haft Böner och andacht för sig och anhållit om nådig böneswalse? med mera i dessa orden Och hör mig Herre Jesu Christe etc. Hännes aflidande fölgde derpå i Tisdags middags tiden, då har lefwat 35 åhr och 7 Månar.


Mats Anderssons och nyssnämnda Sal. Hustru Anna Olsdr:s d:r Anna, som kunnat wackert läsa, har warit siuk i 6 dygn och dog i Söndags middag, 7 3/4 åhr g:l. Den andra doteren Brita har warit siuk i 5 1/2 dygn, dog i Söndags om aftonen 1 åhr och 3 1/2 Månad.

369
Sollerön / SV: Brev till Anders Andersson
« skrivet: 2017-05-29, 21:24 »
Jag såg ingen pdf-fil.... så skicka den till
liefenheim@gmail.com


hälsningar
Leif

370
Sollerön / SV: Brev till Anders Andersson
« skrivet: 2017-05-29, 09:07 »
Hej.
Du skriver inte från vilken tidsperiod brevet kommer. Det har ju viss betydelse för tolkningen.
Om du vill skanna det, och skicka till mig, så kan jag göra ett försök.
Hälsningar
Leif Olofsson

371
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-05-28, 10:18 »
Hej Per.
Om du tittar i AI:7, bild 72 (AD) Stenberg nr 3, så hittar du där en familj med gårdsnamnet Biörck.
Per Hansson, f 1677 och hans hustru Karin Larsdotter, f 1672, hade bl.a. dotter Kerstin f 1712, som blev gift till Kyrkbyn. Du borde kanske kolla upp dem.


Hälsningar
Leif O


372
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-05-27, 09:40 »
F:13: Nämndemannen Eric Andersson i Backbyn föddes på Björkan år 1712 af ? par p (parentes?) Anders Ersson och Anna Olsd:r; Ren. inf. /Renatus Informatus/ Wistades i yngre åren hemma sina K Föräldrar och bemötte dem med sonlig lydnad wördnad och förtroende 21 år gl. parade försynen honom tilhopa med sin långt för detta i Herranom afledna Maka Hu Brita Ersd:r i Backbyn, Lefde med henne i godt förtroende och Kärlek tillhopa i 28 år, under hwilken tid han wälsignades med 3 Söner, hwilka alla efterlefwa hederligit försedde. Såsom Nämndeman har han setat i denna Sockns Häradsrätt i 42 år och i denna sysla upfört sig wärdigt ärligt och samwetsgrandt. Hans öfrige upförande har warit wackert ärbart stadgat och alfwarsamt. Älskade Guds ord och brukade salighetsmedlen med Wördnad. Bespisades med Herrens H Nattward sidsta ggn Dom XIII p. Trin. Sjuk och sängliggande i 6 weckor af andtäppa. Beredde sig därunder Christeligen och andächtigt, läste till slut: Skall jag i werlden här en högan lifstid winna etc, afsomnade d 21 Nov. då han som en mogen Hafrekärfwa blef insamlad i Herrans lado efter en Hedrande wandel af 78 år.

373
Leksand / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-05-27, 09:13 »
FI:11, bild 11: Hustru Brita Ersd:r ifr Backbyn, därstädes född år 1713 af ärl. och Christel. Föräldrar Fadren Eric Ersson och Modren Hu Anna Persdr; ren. et inf. /döpt och informerad/ På sitt 21 år ingick hon igenom Guds försyn et Chrestiligit ägta förbund med nu warande nämndemannen Wälförståndige Eric Andersson i Backbyn; i sat(?borde stå sann) kärlek sammanlefwat 29 år och födt til werlden 3 söner, hwilka alla lefwa och en af dem wäl försedd. Älskat Guds ord, flitigt besökt Herrans hus, wördsamt nyttjat den H Nattwarden som skedde sidst den 18 Oct hemma i hennes hus, och för öfrigit warit en ärbar, sedesam, from och hjelpsam qwinna. Af swår moderspassion warit plågad 1/2 år och 3 månader jämnt sängliggande, därunder låtit förspörja et christeligit tålamod och undergifwenhet under Guds behag och wilja samt med ljudeliga suckar och böner beredt sig närmare til döden; tagit et ömt afsked af sina anhöriga och läst sist: Beredder hålt mig Jesu Christ etc. Afsomnade sedan den 5 Now. 50 år g:l.

374
Hej. I read what you ask for as follows:
1. Carl Gustafs home parish is Öfwerselö (Överselö)
2. Before Stina Lisa is "hennes oä" (her illegitimate)
3. Before Maria is "Begges dotter" (both´s daughter)
4. Remarks for Carl Gustaf are hard to read. He has been to something for one year in 1830- 31.
5. The words in brackets are "n.b. /nota bene/ told to be at Låstad"


Hope that solves some of your trouble.
Leif Olofsson

375
Allmänt / SV: Ljusnarsberg
« skrivet: 2017-05-20, 17:52 »
Hej.
Jan Hindersson och Johan Henriksson var samma person, det är bara två olika skrivsätt för samme man. Jan och Johan är ju välkänt, som olika former för Johannes (jämför Johansson och Jansson). Henrik är vår moderna skrivning av det tyska Hindrich, som i äldre tid ofta skrevs Hinder-, speciellt som patronymikon. Förklaringen till tveksamheten här är, att det finns två vigselböcker som, omfattar 1854, EI:3 och EI:4, varav den senare verkar vara dublett. I EI:3 står brudgummen som Johan Henricsson och i EI:4 som Jan Hindersson. Det är två olika handstilar, så prästerna har väl tolkat namnet olika. I EI:3 står Johans (Jans) hemvist som Stora Hafssjön i Hjulsjö församling.
Hälsningar
Leif Olofsson

376
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-05-14, 10:23 »
Lars Jonsson Bältare ifr. Bingby född 1696 i Wermland, af ärliga föräldrar, fadren Jon Jonsson och modren Margareta Jonsdotter. Renatus, literatus (återfödd, d.v.s. döpt, läskunnig). Wistades hos sina föräldrar till 16 års ålder, då han sedan begaf sig hit till orten; under den omständighet att blifwa soldat, hwilket och skjedde några år därefter, neml. då han war 21 år gammal, (och?) därpå ingick han ett Christeligit ägtenskap med sin fördetta hädanskillda maka hustru Anna Olsdotter; ägtenskapet har warit wälsignat med 10 barn, 5 gåssar och 5 flickor, af hwilka endast 3ne döttrar lefwa. Under sin tjenstetid skickade han sig wähl och trogit, så att han blef Corporal; han har efter berättelse alltid förhållit sig Christeligen. Sjuknade i början af bröstsjuka, hwartil slog sig sedan håll och sting. Lifstiden 71 år. Test. 6 daler till Kyrkan 1d till Comministern 2d Schola 1d kl (?) 8d till de fattige.

377
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-05-14, 10:10 »
Hej Per.
Jag skriver ned det jag hittat och de slutsatser jag dragit, så får du göra resten.
Du frågar om hustru Britta, f 1678, som är omnämnd i AI:4 Lunden nr 6. Hon var hustru till Hindrika Per Olofsson, vilket framgår av EI:2, sid 3. De gifte sig 1703, fast det där står att Per kom från Kyrkbyn. Det måste ju ändå vara den Per som var bror med änkan hustru Karin, i AI:4. Per sskrivs som 52 år och Britta 24 vid vigseln, och det stämmer bra med åldersuppgifterna i hfl. De fick barnen Anna Perdotter f 1705 och Olof Persson f 1707, som du ser i AI:4.


Du har helt rätt om Olof och Britta f 1690, gifta 1709. Så där kan du sätta punkt.


Jag listade ut att det mystiska ordet Lof som står t.ex. i AI:5, s 442 (AD) "Hindricka Lof" måste stå för Olof. När jag kollar på andra ställen i samma längd, så kan jag se samma ord och dra samma slutsats. Orsamål för Olof kanske?
I AI:5 finns också Hindricka hustru Karin, f 1661 för sista gången, som du också funnit. Hon står där med sonen Anders, f 1692 och snickare.


I AI:6, sid 120 nr 10 och 11 (AD) är Karin inte med, så hon måste ha dött någonstans i skarven mellan de böckerna, 1720-1732, det är ju ett förargligt glapp där. Jag inbillar mig att hon borde stå som Hindricka hustru
Karin eller så i dödboken.
AI:6 ger dig f.ö. samma lösning som jag skrev nyss om Britta Olofsdotter, f 1678. Hon står ju där som Hindricka Pärs änka, med sonen Olof f 1707.
Nästa familj, nr 11,  är samma släkt, Hindricka Olof Mickelssons änka, hustru Britta Matsdotter, f 1690. Prästen har överskrivit Ä. H. (änkan hustru) med Moder för att visa på hennes relation till barnen som står nedanför.


Det är så långt jag kommit, och där sätter jag punkt. Hoppas du hittar det som fattas.
Ser att du har en kompletterande fråga, som jag inte hunnit läsa än.


Hälsningar
Leif


378
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-05-13, 09:17 »
Hej Per.
Jag har kollat dina uppgifter t.o.m. AI:3, men sedan gav jag upp eftersom det inte finns ortsregister i AI:4 m.fl. böcker, och du inte uppgivit sidnummer eller bildnr (om du använder AD).
Men så långt som t.o.m. AI:3 har du fattat rätt.
För mig som forskar i gårdsnamni södra Dalarna är det fascinerande att se hur man konsekvent använder dessa så tidigt i Orsa, och dessutom även uppger kvinnornas gårdsnamn ibland. Det innebär att patronymika försvinner, vilket gör att vi idag har lite svårare att spåra människornas ursprung, om inte födelsetid klart framgår.
I AI:1 Lunden nr 9 står Hindricha h. Anna. Hon är tydligen änka med sonen Pär. född 1651, mågen Michill, född 1649 och hans hustru, hustru Annas dotter Karin, född 1661. Anna hade också en son Erik, f 1666. Sedan kommer Mickels och Karins barn Olof f 1683, Erik f 1684 och Anna f 1688. Tillskriven är Anders f 1692.
AI:s sid 55 ger dig änkan hustru Annas mans? gårdsnamn tillika med hennes eget Hindricha. Det bör stå Grund Lotz, ett namn som du borde hitta igen någonstans i socknen. Därutöver är det inget nytt direkt i AI:2.
AI:3 har Annas son Pär f 1651 som första namn, därefter modern (Mater=mor) h. Anna, Michii, hans hustru Karin, brodern Erik (frater = bror samt Mickels och Karins barn.


Om du är snäll och anger sida eller bild i de följande böckerna du jobbar med, så kanske vi kan lösa resten av dina frågor också.


Hälsningar
Leif O
379
Westin / SV: Westin
« skrivet: 2017-05-12, 08:48 »
Valbo har inflyttningslängder för tiden du söker, så om du bara vet när de flyttade dit, så bör du kunna hitta dem.
F.ö. kan du väl hyfsa till årtal och data i ditt meddelande, så blir det lättare att hjälpa dig.

380
General questions / SV: Domboksregister
« skrivet: 2017-05-12, 08:43 »
Yes, it is possible to read most of the Swedish "domböcker". But it is a bit complicated to get there. First, you can not use Google as your "engine". Try Explorer, that one works fine. And then I suggest you phone Riksarkivet and tell them how to help you.
Or try this:
Log in at Riksarkivet.se, change language into English (top right) and Go to Digital Research Room. Go to Court Archives
In the new window you write the parish or härad or whatever you name you are looking for.


Good luck.


Leif Olofsson
 

381
Discussions in English / SV: Help Transcribing to English
« skrivet: 2017-05-10, 09:20 »
According to here existing notes is hearby testified that a farmhand named Anders Nilssen born 1807 (date not noted) in 1827 the 23 of October was married to a maid Gunnilla Olsdoter born 1794, both from Stegared in Sibbarb parish, have taken out certificate of change of adress (moving) to Okome parish the same year or 1827. About their knowledge in Christendom and way of living that is unknown to me.
Sibbarp rectory May 11 1829   (not readable sign)
/In other handwriting/:
This letter is not handed out.

382
Hej.
Husby är lite speciellt när det gäller "tillfälliga boenden", som pigor och drängar, dagkarlar, smeder med familjer och andra. De skrivs som nummer på den sida, där de bodde i hfl, men i en särskild längd för övrigt. Du ska leta i AI:11 för de år du tror att Olof Halvarsson ska ha bott i socknen. Den gäller för åren 1808-1832. Därutöver finns samma system i AI:14b, 1841-1851 och AI:15, 1830-1851.


Lycka till!
Leif Olofsson

383
Hedemora landsförsamling / SV: Eric Hedman Norgren Norns bruk
« skrivet: 2017-05-03, 16:11 »
Hej. När det gäller Eric Hedmans hustru, Lisa Ersdotter, så var hon född i Vika socken och Hosjö kapellförsamling 1796 den 20/10 (Hosjö C:2, bild 17). Föräldrar Erik Persson och hans hustgru Catarina Andersdotter i Getingsarvet.
Jg söljde henne bakåt i AI:14a, hon och Erik flyttade mycket från giftermålet 1821-22. De gifte sig i Hedemora (HV:2, staden nr 14, bild 128.) Han företedde bevis från sin chef på regementet, hon hade intyg från fadern.
När de gift sig bodde de först på Bergslagsgatan (AI:14a, sid 144, nr 109). Hon kom som piga från Prästgården 1821.
Där finns hon på sid 182 i AI:14b, Prostgården, nr 3 uppifrån. Hon kom från Vika 1820, med nr 73 i inflyttningslängden, vilket stämmer med Hda BI:6 1820, bild 206.
Vika saknar utflyttningsböcker för denna tid, varför jag sökte direkt på födelsen, som inte fanns i huvudförsamlingen, men väl i Hosjö, se ovan.


Däremot har jag inte funnit någon Erik, f 1799 på Norn som stämmer med de data du angivit. Det finns två pojkar födda 1799, varav den som föddes 3/1 flyttade med sina föräldrar till Hedemora 1801 (Norn AI:3, sid 127). De finns inte i inflyttningslängden för Hedemora detta år. Jag anar, att det blivit fel någonstans med Erics födelsedatum, det är inte alls ovanligt, och att han tog sig namnet Norgren senare i livet, med hänvisning till födelseorten.


Hälsningar
Leif Olofsson


384
Hedemora landsförsamling / SV: Eric Hedman Norgren Norns bruk
« skrivet: 2017-05-03, 09:33 »
Hej.
Har du försökt följa Erik bakåt så långt det går? Och var ägde vigseln rum? I Hedemora AI:14 ser det ut att hustrun kom från Vika.


Hälsningar
Leif Olofsson

385
Kerstin, har du fått mail från mig?
Leif

386
Gustafs / SV: 1748 - 1775 (C:2) Sid 167
« skrivet: 2017-04-30, 09:19 »
Hej Bo, Margaretas far skrivs som Göran Ers i Haga. Modern nämns inte, de andra är faddrar.
Så ja, det är samma fader. Jämför AI:5, sid 73 Storhaga. Göran Ersson, född 1694, hustrun Brita Jansdotter, f 1711. Där fanns barnen Mats, f 1721 (? verkar osannolikt); Anna, f 1738; Margareta, f 1741 och troligen död; Jan f 1744; Göran f 1746; Margareta f 1748 och Lisbet f 1751.
Av AI:4, sid 77 framgår att Göran Ersson varit gift tidigare med Kerstin Matsdotter, som avled och han gifte om sig med Britta. Du får kolla årtal för död och nytt gifte, om du vill.
I AI:4 nämns också en son Erik. Se även AI:3, sid 77.


Hälsningar
Leif O387
Hej Kerstin.
Jag förstår dina problem med läsningen, det är inte lätt alla gånger, det är bara övning som leder någonstans. Jag har själv blivit ganska duktig att läsa äldre texter, så jag lovar att göra ett försök med ingressen och avslutningen, arvsdelningen av den aktuella bouppteckningen. Där är ju där som den intressanta informationen finns. Resten, alltså inventarieförteckningen kan vi väl skippa.


Vi får se om jag får tid i helgen.
Önskar dig en fin Valborg och första maj!
Leif


PS Visst hette paret som i första hand berörs i bouppteckningen Gudmund Schieurman och Anna Hansdotter.

388
I ovan nämnda bouppteckning nämns Otto Henrik Sjöbergs och Anna Schiurmans son Otto. Det framgår att modern var död, liksom svärfadern, och Otto Henrik hade ingått nytt äktenskap. Det måste alltså här röra sig om den äldre sonen Otto, född 1727. Han måste ju senare ha avlidit, eftersom en ny son Otto föds i äktenskapet med Gertrud Margareta Giers, 1738.


Viktigast som jag ser det, för din släkt, Kerstin, är att du nu vet, att Anna Schiurman var död senast i november 1732, vilket ytterligare styrker att du kan avskriva henne som din anmoder.


Hälsningar och Trevlig Valborg!
Leif

389
Du har sannerligen gjort ett grundligt forskningsarbete. Tråkigt att Faluns kyrkböcker är så "dåliga" i början av 1700-talet, men det är som det är. Man kan ju undra var Forslund och den som skrivit släkten i adelsvapen.com fått sina uppgifter från. De är ju båda andrahands-källor.


Jag har också letat igenom vigselböcker och dödböcker i Falu Kristine och St. Kopparberg - utan resultat. En idé, som dock tar tid är ju att kolla dopvittnen. Jag har sett Sjöberg som dopvittne ett par gånger i Falun, men utan hustru. Enda gången hittills jag sett båda är i Säter, som jag meddelade dig.


Lycka till!
Leif

390
Har du kollat vigselböcker och dödböcker i båda Falu-församlingarna? Även faddrar vid dop i Falun. Jag har snabbläst en del idag, utan att hitta något om Otto Henrik och hans fru/ar.
Du skriver att han första fru Margareta Barkman dog 1729. Vilken källa finns till den uppgiften?
Längre ned i din skrivelse antar du, att Sjöberg och Anna Schieurman (olika stavningar) kan ha skett 1726, uppenbarligen med stöd av din länk till adelsvapen.com.
Det går ju inte heller ihop.


Hälsningar
Leif

391
Hej Kerstin.
Lite grann om familjen Giers i Säter. Anna Andersdotter Giers, f 1703-1104 i Säters stad, och Gertrud Margareta Andersdotter Giers, född 1706-01-09 i Säters stad var systrar, barn till organisten och rådmannen Anders Giers, 1675-1722, och hans hustru Margareta Lemoine, död 1725, båda i Säter.
Efter föräldrarnas död försvinner Gertrud Margareta från Säter, hon stryks i hfl (AI:3, sid 15), medan systern Anna gifter sig med rådmannen Johan Gustaf Arosin, 1695-1756. De vigdes i Säter 1722.
När deras son Andreas föds 1735-05-23 finns som faddrar, fast ej närvarande, noterade Otto Henrik Sjöberg i Falun och madame Greta Gertrud Giers, så de måste ju ha varit gifta då.


Jag letar vidare.
Hälsningar
Leif Olofsson

392
Lane-Ryr / SV: Grandpré
« skrivet: 2017-04-25, 14:15 »
Men Harald, ett sådant arbete du gjort för min skull. Jag har nog anat att han på något sätt försvunnit ut ur landet, eftersom han inte gått att spåra i de register som jag har tillgång till.


Vi får hoppas att han överlevde någonstans, kanske bildade familj och fick barn. I så fall kan det finnas Granpré, Grandpré, Grampré (namnet har stavats olika) därute.


Än en gång, hjärtligt tack för dina ansträngningar.


Leif Olofsson


393
Lane-Ryr / SV: Grandpré
« skrivet: 2017-04-24, 22:12 »
Tack igen. Visserligen är jag van släktforskare men så ovan vid sjömän. Det är första gången jag stött på dessa källor, så jag känner mig lite osäker. Det är ju synd att Uddevallas böcker inte är digitaliserade, men jag ska försöka kolla det som går. Han kan ju också ha mönstrat av utomlands. Han finns i alla fall inte i Sveriges befolkning 1880.


Leif

394
Lane-Ryr / SV: Grandpré
« skrivet: 2017-04-24, 21:03 »
Tusen tack för ditt svar. Det är ovärderligt.
Frågan är nu bara hur jag kan fortsätta att spåra honom.....


Hälsningar
Leif Olofsson

395
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-04-24, 20:17 »
Per Olsson i Hansjö och Brita Persdotter ibidem (samma by) gifte sig 1713, 7 april (Orsa EI:2, 1713, nr 13; sid 19 AD).
De fick dottern Anna, f 1714 och Per 1717, 25 sept. (Orsa C:1 1717, nr 44; sid 83 AD). Alltså levde fadern Per då.


En soldat Per Olsson Dundercartou dog 1719 11 januari, åldern 27 år. Det stämmer ju bra med Pers födelseår 1692, och även med dödsanteckningen i AI:5. Men tog Per soldatlega?


Och den där Hans i AI4, Hansjö nr 4, visst står det Lassa Lofs Hansa, f 1660.
"Lassa Lofs" är gårdsnamnet, kanske en förkortning av "Lasse Olofs".


Nu så, nu kommer jag nog inte längre.


Hälsningar
Leif

396
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-04-24, 19:45 »
Jugas Britta Persdotter i Hansjö, gift 3 Söner, död i Lungsott d 10 Maj; 35 år. (Orsa FI:1b, 1702 nr 16).
Olof Larsson i Hansjö, änckling Länsman Caverar (?) 40 år, och Anna Olsdotter i Kyrkobyn, för afwittr. 36 år. Vigda 22 febr. 1703. (Orsa EI:2, sid 3).


Alltid något.
Leif

397
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-04-24, 18:13 »
Fortfarande är dina sid- (bild-) angivelser inte de samma som i AD. Vore det inte enklare att du använde gårdens nummer i byn i respektive längd. Det verkar ju variera från bok till bok.


Leif

398
Lane-Ryr / Grandpré
« skrivet: 2017-04-24, 09:06 »
Gossen Carl Gustaf Granpré, f 27/4 1824 i Uddevalla återfinns i Lane-Ryr AI:4, sid 24, torpet Mockhagen. Han flyttade troligen 1840 till en ort som jag inte kan läsa, p.g.a. att prästen skrivit över orten med ett par siffror. Det ser ut om om han konfirmerats 1839 6/10.
Kan någon hjälpa mig? Jag har i flera år sökt denne, den troligen siste som bar vallonnnamnet Grandpré.


Hälsningar
Leif Olofsson

399
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-04-20, 17:34 »
Jag hittade Grund Pers dödsruna i FII:3, år 1764, död 4 nov. (nr 101), sid 233 AD. Där kan du se att hans föräldrar var Mats Jonsson och hustru Anna Persdotter i Kyrkbyn. Per har nog gift sig till hustruns, Karin Eriksdotters gård, för i tidigare hfl bor ju även svärmodern, h Kerstin Andersdotter, f 1674 och svägerskan Kerstin Eriksdotter, f 1697, där.


Hälsningar
Leif

400
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-04-20, 17:12 »
Hej. Jag vill gärna hjälpa dig, men dina sid- (bild-) hänvisningar stämmer inte med dem som AD använder. Kan du specificera lite mer var jag ska leta, by? Sida i kyrkobok?


Hälsningar
Leif O

401
Skerike / SV: Inflyttade 1837 från St. Skedvi
« skrivet: 2017-04-18, 11:18 »
Där var de! Stort tack för snabbt besked. De tog väl fel avtagsväg, antar jag :)


Hälsningar
Leif

402
Skerike / Inflyttade 1837 från St. Skedvi
« skrivet: 2017-04-18, 10:32 »
Familjen Johan (Jan) Jansson, f 1805-11-26 i Gammelgården, Stora Skedvi, Kopparbergs län, och hans hustru Stina Andersdotter, f 1810-11-29 I Gustafs, Kopp. län, tillsammans med barnen Jan Erik f 1832-09-04, Anders Gustaf f 1834-03-01 (kan stå 03-02) och  Karl Vilhelm f 1836-06-03, alla i St. Skedvi, till Skerike 1837 i oktober-november. De finns inte med i den oktober 1837 påbörjade inflyttningslängden B:2, och jag har inte, vid en snabb bladning, hittat dem i Skerike AI:6. De finns inte med i Sv bef. 1880 så vitt jag kan se.
Någon som vet besked?


Hälsningar
Leif Olofsson
St. Skedvi


403
Militaria / SV: Soldatnamn
« skrivet: 2017-04-18, 08:49 »
Hej Håkan. Det som Eva skrev gäller enbart för soldater i Dalregementet, och då för dem som skrevs in som soldater på de nybildade rotarna när Dalregementet organiserades slutligt på Karl XI:s tid. Därefter hade roten oftast samma soldatnamn från ca 1680 till 1901, då systemet med indelta soldater upphörde och vi fick allmän värnplikt.
Soldaterna i Gustafs (till 1775 Stora Tuna) ingick i Överstelöjtnantens kompani, och just i Gruvby fanns bara en rote, nr 58 Buller, ett namn som ännu lever kvar som gårdsnamn där.


Däremot när det gäller tremännings- och femmännings-soldater, kunde de få ta sig nästan vilka namn som helst, eftersom organisationen de tillhörde, inte var fast, utan en tillfällig produkt av karolinertidens många krig och behov av soldater. Ibland kan man i hfl se namnet på den tillfällige soldaten, men tyvärr ofta inte.


Hoppas det gav dig något.
Hälsningar
Leif Olofsson


 

404
Orsa / SV: Orsa död 1758 FII:3 nr. 86 s. 85/bild 470
« skrivet: 2017-04-15, 13:38 »
26 dec 1706 föddes Grund Pärs Lasses son Juga (Jon, Jonas, Joen /olika namnformer, min anm./) i Slättberg. Orsa C:1, sid 21 nr 59.


Det bör vara den familjen som återfinns under Slättberg nr 21 i AI:4, fast där ser det ut som Lars, f 1681 med hustru Karin (död) och med sonen Juga, f 1706, har fadern soldat Erik Gullbrand, vars hustru Karin senare står som änka, f 1654 och som farmor till Jon Larsson, se t.ex. AI:6, sid 86, nr 28 och AI:7, bild 69, nr 28. Grund Pers Lars Jonsson blev nog också soldat. I AI:4, sid 96 finns en blyertsanteckning som jag tyder som "femmänning". I AI:5, sid 316, nr 27 står Erik Gullbrands änka, h. Karin med Ss (sonson? styvson?) Joen Larsson och Lars. Hur man ska tolka allt detta är svårt, men helt klart är ju att du har föräldrarna till din Grund Pers Jon Larsson, född 1706. Föräldrarna Lars Jonsson på Slättberg och Karin Larsdotter på Slättberg, gifte sig 1706, den 28/3 (EI:2, sid 5, nr 4.)


Hälsningar
Leif Olofsson


Bara att forska vidare. Lycka till!

405
Gagnef / SV: Olof Olsson Qvist 1692-1757(?)
« skrivet: 2017-04-13, 09:38 »
Hej.
I AI:1, som du hänvisar till betr. Olof Olsson Qvist, står att han dog i Stockholm 1757, om du läser noga i högra spalten. Så du kan inte finna honom i någon dödbok i Gagnef.
Hälsningar
Leif Olofsson

406
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-04-10, 22:39 »
Hej.
Det som står före Hans både i AI:5 ocj AI:6 är ett gårdsnamn, Lissel Pers.
Hans hustru i AI:6 hette Anna Persdotter, död 1741m, det ser du i den högraste spalten "Denatus".
I hustru Anna Olofsdotters dödsruna 1731 står "h. Anna Olofsdotter från Kyrkiobyn blef död i barnsäng och begrofs i stillhet".
Vid vigseln 1717 var Hans Hansson mycket riktigt soldat med namnet Kalmarknekt (roten nr 76 av Orsa kompani i Dalregementet). Roten var placerad i Kyrkbyn. Soldatnamnet har inget med staden Kalmar att göra, såvida inte den förste soldaten som fick soldatnamnet var från den staden.
Texten i dödboken 1750 lyder: Hans Hansson i Kyrkiobyn, född 1689. Soldat i 15 år för Calmarens rote; gift då han va28 åhr med Anna Olsdotter i Kyrkobyn. Sammanlefwat i 13 1/2 åhr. 9 Barn, änkling 1/2 åhr; andra gången gift med änkan h:u Anna Persdotter ifr Holn. Sammanlefwat uti 10 åhr. Änkling 8 åhr. Eij någon anständig lefnad fört. Håll och sting. 61 åhr.


Hälsningar
Leif O

407
Nordström / SV: Nordström
« skrivet: 2017-04-10, 16:22 »
Hej Olle-
Hon flyttar inte alls tillbaka till Örby. I AIIa:1, s 127 står att hon flyttat till sid 52 1905. Vad bokstäverna Tgf betyder vet jag inte, men uppenbarligen inte "till gamla församlingen" som du kanske trodde. Hon återfinns på sid 52, rad 17, i samma längd, och därifrån flyttar hon Waltorp 1907-11, sedan det tagits ut lysning för henne och fästmannen Johan Viktor Bergsten i oktober. (E:5 1907 nr 27).


Hälsningar
Leif Olofsson

408
Orsa / SV: Orsa
« skrivet: 2017-04-10, 08:42 »
Hej Per. Du kanske skulle bidra med noggrannare källhänvisningar, så blir det mycket lättare att hjälpa dig. Det tar tid att läsa sig igenom hela 1721 i Orsa C:1.


Hälsningar
Leif O

409
Leksand / SV: Fb Leksand C:4 Ver:a 1730-1739 sid 135
« skrivet: 2017-04-07, 09:14 »
Per är förstås född i Leksands församling (församling = socken) och i Sör Lindbergs by. Du har tytt föräldrarnas namn rätt.
Hälsn.
Leif O

410
By / SV: By, dödbok B:1 1688-1700 sid. 133
« skrivet: 2017-04-05, 12:29 »
Han var förhoppningsvis död när han krossades under såghjulet, alltså vattenhjulet som drev sågramen.

411
Hjulsjö / SV: Hjulsjö EI:1 (1782) Bild 27, vänster, nr 3
« skrivet: 2017-04-05, 09:29 »
Jag tror det står grufwe arbetaren helt enkelt.

412
Torsång / SV: Harald Didriksson, död 1714
« skrivet: 2017-04-01, 10:55 »
"flychting" och "mantjuf", där ser man. Men mantjuv? Manlig tjuv eller en som stjäl män.

413
Torsång / SV: Harald Didriksson, död 1714
« skrivet: 2017-04-01, 09:22 »
Harald Didriksson finns på sid 78 i AI:1 (AD). Jag tvivlar på att prästen skrivit ut "Tiufven" eller något dylikt för en sockenbo, jag tror det är ett gårdsnamn eller en titel, som jag inte är karl att tyda.
Däremot hittar du Torsång i KLHA serie XI, Kopparbergs och Säters län, Österdalarna för åren 1711-1778.


Hoppas någon kommer med lösningen på Haralds "titel".


Hälsningar
Leif O

414
Leksand / SV: Leksands kommunionslängder DII:2 och DII:4
« skrivet: 2017-03-31, 09:40 »
"i Bruk på landet", ja så kan det stå. Om han höll till i Västmanland så kan ju Björksta/d/ ligga bra till. Men det ligger nära Västerås, vilket ju inte Karbenning gör precis.


Men din teori verkar trovärdig.

415
Leksand / SV: Leksands kommunionslängder DII:2 och DII:4
« skrivet: 2017-03-31, 07:24 »
Blyertsanteckningen till vänster på sid 40, DII:2, är svårläst. Första ordet börjar på B, sedan står på landet, men landet verkar vara överstruket.
I DII:4, s 48 har prästen skrivit "tienar i Bi..?stad". Jag finner ingen lämplig ort att anknyta till. Gör du?


Hälsnngar
Leif O

416
Norberg / SV: Johan Matsson f. 1668 Persbo, Norberg
« skrivet: 2017-03-30, 16:04 »
Titta i Norberg C:1; sid 113 (AD), född 1668-01-06, Johan, Mats Andersson Rutz barn uti Pedersbo.

417
Torsång / SV: Soldaten(?) Anders Andersson Giers
« skrivet: 2017-03-30, 14:54 »
Dalfolket utverkade tidigt på 1600-talet ett undantag från bestämmelserna med soldattorp för rotesoldaten och indirekt avlöning från kronan via rotarna (Dalregementets sockenkompanier, Falun 1964, sid 51 ff). Istället förutsattes, att soldaten skulle vara en bondeson med tillgång till jord, och han skulle avlönas direkt av rotebönderna, två gånger per år. Ett kontrakt i två ex uppgjordes alltid mellan soldaten och roten, där allt detta reglerades. Soldaten förde "motbok" för sin rote, där inkomster och utgifter bokfördes.


Dessa är anledningarna till att Dalregementets soldater kunde bo lite varstans i landskapet, eftersom de oftast antingen ärvt en jordlott, eller gift sig till en.


Leif O

418
Torsång / SV: Soldaten(?) Anders Andersson Giers
« skrivet: 2017-03-30, 08:58 »
Hej Harald.
Dalregementet är unikt på så sätt att det saknade soldattorp, som bostad för rotesoldaten. I stället kunde en städslad ung man som tagit soldatlega på en rote någonstans, i princip bo var som helst, bara han kunde ta sig till övningarna. Dessutom var det kompaniet som var "gräns" för soldatnamnen. Samma soldatnamn kunde finnas på flera håll i regementet, men bara ett i kompaniet.


Men visst låter det lite långt för soldaten Giers i Torsång att höra hemma i Orsa kompani.


Hälsningar
Leif Olofsson

419
Setter- se även Zetter- / SV: Setterlund
« skrivet: 2017-03-22, 23:04 »
du har rätt Joakim. Olof Olsson Setterlunds far, Olof Ersson , dog  1831, och då fick bröderna Olof och Peter flytta till sin farfar, som hade varit brukare på Lilla Sätran, eller Lilla Sätran, se t.ex. AI:6, sid 35.
Olof Ersson har fel födelsedatum i många hfl. Mina anteckningar:
Lillkyrka AI:5, s 128 L.Golltorp.  AI:8, s 61 Åsta Storgård. AI:9, s 62 Åsta ägor, flyttat till s 27 Kärsta. Flyttat. AI:10, s 28. AI:11, s 191,
Olof och Kajsa var dräng resp. piga på samma gård i Kärsta när de gifte sig 1819. (AI:8, sid 26 Kärsta frälselgård).
AI:8,  s 11 Olof Ersson f 1792 26/2 dräng 1816. s 6 Olof Ersson, f 1792 26/2 dräng 1816-1818.


Olof f 1792 26/2, son till Erik Ersson ohh Kerstin Olsdotter DÖR AI:6, sid 79 Slyte by. Alltså är det Olof Ersson, f 1792-05-13 som är den rätte Olof.


Det var inte lätt att hitta rätt, men tack vare dig, fick vi en godtagbar förklaring till Olof Olsson Setterlunds borgerliga namn. Han blev ju rådman i Torshälla, vilken livsresa den gossen - mannen gjorde! Hans hustru hade inte heller så lätta uppväxtförhållanden. Men jag kanske kan skicka mail till dig om allt detta.


Hälsningar
Leif O

420
Där står (överstruket)
änck./an/ h. Karen Larsd./otter/, ort Wästansiö, född 1643 29 Dec, Nuptus (bröllop) 1665, Denatus (död) 1729 15 juni.


Leif O

421
Setter- se även Zetter- / SV: Setterlund
« skrivet: 2017-03-21, 19:15 »
Jag har spårat Olof Olsson Setterlund och hans hustru Johanna Vilhelmina Forsgren och deras flyttningar och historia genom livet, om du är intresserad.


Leif

422
Setter- se även Zetter- / SV: Setterlund
« skrivet: 2017-03-21, 09:34 »
Hej Joakim.
Olof Setterlunds föräldrar hette Olof Ersson och Kajsa Ersdotter i Årsta, Lillkyrka (T). Jag kollade i deras födelsebok C:4, 1824. Hon dog redan 1829 i Kjärsta (AI:10, sid 28), och Olof Ersson flyttade med fem minderåriga barn.  Alltså har han (sonen Olof) själv hittat på sitt efternamn. Familjen kom till Torshälla 1847 från Stockholm, men jag har inte spårat dem där. En möjlighet är, att han varit i Säter och tagit sitt namn. Det finns en släkt Säterlund (Zetterlund m. fl. stavningar) därifrån, och hustrun Johanna Vilhelmina var ju född i Hedemora.
Du kanske själv har koll?


I vilket fall var det "fritt fram" att ta borgerliga efternamn ända till 1901 då vi fick vår första namnlag. Och svenska namn av den här typen har ofta ett ortnamn i förledet och ett naturnamn (här -lund) i efterleden.


Hälsningar
Leif Olofsson

423
Torsång / SV: Torsång
« skrivet: 2017-03-21, 08:46 »
Hej Håkan.
I väntan på att Pär ska svara, så vill jag bara göra dig uppmärksam på, att han i sitt långa svar delvis hänvisar till mantalslängder. Det är inte kyrkliga böcker, och de är oftast inte filmade av AD. De finns i en särskild serie på Riksarkivet. Om du har möjlighet kan du söka på deras hemsida. (https://sok(punkt)riksarkivet(punkt)se(slash)mantalslangder)


Hälsningar
Leif

424
Okänd socken i Dalarna / SV: Möllers Olof Jönsson
« skrivet: 2017-03-20, 08:57 »
För en jämte kunde Stora Kopparberg mena socknen i Falu kommun, där finns också Falu Kristine, som du bör kolla. Men det kan faktiskt vara så illa, att Stora Kopparberg kan betyda hela länet. Jag har sett det på andra håll.


Leif Olofsson

425
Avesta / SV: Oluf/Ole Hanson
« skrivet: 2017-03-16, 09:24 »
Hej Birgit. Jag antar att du menar Fors bruk i Folkärna socken, utanför Avesta. Där föddes ingen pojke med namnet Olof under hela 1832, så du måste försöka hitta bättre källor!
Lycka till.
Hälsningar
Leif Olofsson

426
Stora Skedvi / SV: Anders Elianson i Tyskbo
« skrivet: 2017-03-15, 09:21 »
Hej. Uppgifter som cirkulerar på nätet där källor inte anges, tar jag alltid med en nypa salt. Speciellt i detta fall. Någon Olof Thysk har jag aldrig stött på! Och att belägga en säker linje av anor så långt tillbaka som ned i medeltiden är mycket ovanligt när det gäller "vanligt folk".


Det går att med mer eller mindre stor säkerhet komma en bit bakåt från kyrkböckernas första år, via skattelängder, tiondelängder och framför allt domböcker, men ofta får man gå på namnlikheter, och det är inte tillförlitligt.


geni (dot) com - är väl en amerikansk site? Jag har hört talas om den, men aldrig besökt den. Tyvärr har många där över inte alls känslan för noggrannhet i forskningen som jag tycker vi ska ha, och därför kopieras uppgifter som den du visade mig, utan urskiljning, och så blir det som det blir.


Fanns något släktträd redovisat för den där Thysken? (Nyfiken, hur skaparen har gått till väga.)


Hälsningar
Leif

427
Stora Skedvi / SV: Anders Elianson i Tyskbo
« skrivet: 2017-03-14, 14:17 »
Det har du verkligen rätt i!
Hälsningar
Leif

428
Stora Skedvi / SV: Olof Andersson i Tyskbo, död 1732
« skrivet: 2017-03-14, 11:55 »
Härligt! Om Christofer Mickelsson Resare, kan du läsa i Dalreg. personhistoria I, 1542-1699 ,  s 283 (Falun 1984). Där finns bara ett fel, som jag hittat. Christoffers hustru Karin, avled 1695, 81 år gammal, inte 1691. Det hittar du inte i C:1, som slutar med döda 1694, utan i LIa:3, där dödsfall är antecknade de år som fattas mellan C:1 och F:1.


Leif

429
Stora Skedvi / SV: Anders Elianson i Tyskbo
« skrivet: 2017-03-14, 11:27 »
Hej igen.
Dina frågor är synnerligen berättigade. Jag har själv skrivit, för Anders Eliasson, att "hustrurna stämmer inte". Men när man så börjar skärskåda, så får vi tro på dödboken 1712 i dec, som säger, att Anders gifte sig 38 år gammal och att han varit gift i 45 år vid sin död. Hustru Karin levde, och dog 1729, 86 år gammal. Om henne sägs, att hon gifte sig 26 år gammal och att hon varit gift i 44 år. Uppgifterna stämmer någorlunda. Tyvärr saknas ju vigslar i Skedvi mellan 1661 och 1667, så det går inte att kolla där om han ev. varit gift tidigare. Men....
Därför utgår jag från att Margareta Olofsdotter var Anders svärmor och Karins mor. Hon dog 1692, begravd 1 Advent. Ingen åldersuppgift, tyvärr. Karin (som vi inte känner patronymikon för) var enligt hennes dödbok född i Kyrkbyn. Kyrkbyn är tyvärr skadat i AI:1, sid 1 och framåt, men så vitt jag kan se, finns där ingen hustru Margareta med dotter Karin. (Margareta finns ju inte i Tyskbo /Kvarnsveden/ på sid 7, där Anders och Mats Eliassons mor, hustru Kerstin finns antecknad. Hon dog 1669, änka efter Ilian/Elias Hansson, död 1652. Det finns ett domboksprotokoll från 1664 18/5, där de omnämns. Tyvärr hittar jag inte min avskrift av detta nu, men jag söker....


När det gäller de olika "årgångarna" i AI:1, (3-5 st, lite olika på byarna) så är den första upplagd 1668 och den sista 1691, däremellan är det svårt att se, man får kolla personers död, och det ser ut om "nr2" är upplagd omkr 1675, och nästa ca 10 år senare.


Hälsningar
Leif O

430
Stora Skedvi / SV: Olof Andersson i Tyskbo, död 1732
« skrivet: 2017-03-14, 10:04 »
Datum för dop är säkert korrekta, liksom begravningsdagar. Dessa notiser lästes ju upp i kyrkorna (och gör så än). När det gäller födelsedatum, så skriver jag år och månad, om det inte alldeles säkert går att fastställa datum. Egentligen är det väl inte heller så himla viktigt, när man vet föräldrar och hemvist m.m.


Kul i alla fall, att du hittade Olof, du kanske vet att han bodde på gården Qvars, eller Lisselqvars i Kvarnsveden?


Hälsningar
Leif O

431
Stora Skedvi / SV: Olof Andersson i Tyskbo, död 1732
« skrivet: 2017-03-13, 08:47 »
Hej Harald.
Lita alltid på förstahandskällor! Personalieböcker har ofta fel åldersuppgifter och/eller uppgifter om längd för äktenskap, speciellt noterat i Stora Skedvi för första halvan av 1700-talet. Jag har sett det flera gånger när jag forskat på min egen släkt.


Hälsningar
Leif Olofsson
Stora Skedvi


432
Söderbärke / Hagen, Anna Guliksdotter
« skrivet: 2017-03-11, 19:42 »
Mickel Månsson i Hagen, ca 1643-1698, var gift med Anna Guliksdotter. När dog hon? Och vilka kan hennes fader och moder vara?
Se Söderbärke AI:1, s 19 Hagen.AI:2, S 40. AI:3, s 126.


Leif Olofsson

433
Torsång / SV: Torsång
« skrivet: 2017-03-11, 13:08 »
Hej Pär och Håkan.
Jag hade kommit till precis samma resultat som Pär när det gäller de Erik som föddes enligt ovan. Men jag väntade "med flit" med att skriva ned dem genast. Jag hade faktiskt dig Pär i åtanke. Som specialist på Torsång är du obetalbar.


Erik, döpt 1677-01-06 dog omkr 1727, enligt uppgift i AI:1, s 165. Dödsår och datum är svåra att kolla p.g.a. det sorgliga tillstånd som C:2 befinner sig i.


Hälsningar
Leif

434
Torsång / SV: Torsång
« skrivet: 2017-03-10, 12:28 »
Oj, där var jag lite snabb. Torsång saknar hfl före 1712, så det blir svårt att hitta rätt.


Leif

435
Torsång / SV: Torsång
« skrivet: 2017-03-10, 12:24 »
Jag hittar 1.Erik, f 1677, döpt 2 sönd. efter Epiphania (Trettondagen), = 14 januari. Fader Erik Eriksson i Kårtylla.
2. Erik, f 1677, döpt 22 sönd. efter Trinitatis (Trefaldighet) = 11 nov. Fader Erik Persson i "Tronsker" /Tronsjö?/
3. Erik, f 1679, döpt 3 april. Fader Erik Eriksson i Tylla.


Den nr 19 du hittade 1679 kan du glömma. Hans far hette Hans!


Vad du bör göra nu, är att gå in i hfl och kolla vilka som finns i familjerna, om du hittar dem, om de dör, gifter sig, eller flyttar. Förhoppningsvis hittar du rätt Erik.


Att ett födelseår inte stämmer med uppgiften i en dödbok vid den här tiden, är mer regel än undantag, särskilt om personen flyttat till ny församling, där prästen inte själv kan kolla.


Hälsningar
Leif (som kommer att göra en koll i Torsångs hfl, bara för att jag är nyfiken)

436
Well, I just translated the Swedish word 'dotter', Engl. 'daughter' as it should be. 'Doter' is dialect, not correct Swedish.
And further more the patronymical names following a baptist first name, was not a surname or a family name in those days. If we had been able to ask Pernilla or Else what their 'efternamn' (family name, surname) was, I do not think they would have understood the question. They used their father´s name. So I will continue to translate - just to be certain people understand. It is up to you which "name" you use in your family records.


And THANK YOU for answering, a thanks is always right to say or write.


Yours,
Leif Olofsson

437
This is the text:
Maid ('deja' is a Skåne dialect word for maid) Ingar Mårtens daughters 2 daughters, born Dec 14 and baptised Dec 16, named the first born Pernilla, the second one Else. As father a farmhand, named Per, was exposed (funny word in this connection, but it is used here quite often); godparents were waggon man Lars Persson, farmhand Bengt Nilsson, widow Hanna Mårten Nils, Mrs Kersti Fredrich Hörmans, maid Else Ludvigs daughter, dito Else Pers daughter. 21 years old (the mothers age)


Leif Olofsson

438
Torsång / SV: Torsång
« skrivet: 2017-03-08, 09:10 »
Född i Dahlarne och Torsång sn.

439
Sundborn / SV: Sundborn
« skrivet: 2017-03-06, 09:41 »
Det måste vara rätt Sara Carlsdotter. Hon föddes den 18 april 1731 (Gustafs CV:1, s 83). Sara var ju inte det vanligaste flicknamnet då, så hon är lätt att identifiera.


Hälsningar
Leif

440
Sundborn / SV: Sundborn
« skrivet: 2017-03-05, 13:27 »
Vid vigseln 1761 i Sundborn anges Sara komma från Lisselhaga i St. Tuna. Det är idag en by i Gustafs socken.
Johan Giliusson drunknade i Runn i november 1800 (det är svårt att se p.g.a. inbindningen). Han bör ha hittats på våren 1801, men han återfinns inte i dödboken, så vitt jag kan se.Har du sett något om farfadern Johan Giliusson på Lundtäkten i Falun? Namnet Gilius kan tyda på vallonsläkt.


Mer än så här vet jag inte.


Hälsningar
Leif


441
Sundborn / SV: Sundborn
« skrivet: 2017-03-05, 12:14 »
Anna Johansdotter Löfgrens födelsenotis finns inte i Falu Kristine, Stora Kopparberg, Sundborn, Vika. Men att hennes föräldrar var rostvändaren m.m. Johan Giliusson och hans hustru Sara Carlsdotter på Gamla Herrgården råder ingen tvivel om. Vid Annas vigsel 1785 är ju fadern närvarande och nämnd (Falu Kr. EI:1). Familjen finns i Falu Kr. AI:1, s 38, AI:4, s 218 och AI:7, s 213. Annas syster Greta anges född 1762, och inte heller hennes födelsenotis har jag funnit. Brodern Jacob däremot föddes 1768 15 oktober (Falu Kr. CI:8, sid 12).
Inte heller har jag hittat Johan Giliussons och Sara Carlsdotters vigselnotis. Därför tror jag, att de vigdes i någon församling utanför Falun, och att Anna och Greta är födda där.


Johan Giliusson föddes i Torbergsbo, Sundborn 1737, juli. (Sb C:1 sid 63). Fadern Gilius Johansson, 1707-1758 (Sb F:2, s 105), modern h. Britta Hansdotter, död 1747 i juli (Sb F:2, s 31).


Varför barnen Greta, Anna och Jacob tog sig namnet Löfgren har jag ingen förklaring till. Det var ju nästan obligatoriskt i städerna vid den här tiden att anta ett borgerligt namn.


Hoppas du hittar det du söker!
Hälsningar
Leif Olofsson

442
Säters landsförsamling / SV: Säters landsförsamling
« skrivet: 2017-03-02, 21:34 »
Jätteroligt, Ted!
Hälsningar
Leif

443
Orts & gårdsnamn / SV: Smedsbol, Ripsa socken Södermanland
« skrivet: 2017-02-14, 10:17 »
Hej.
Namnarkivet i Uppsala (tidigare Ortnamnsarkivet) har digitaliserat sin stora samling av kort där forskare genom tiderna har noterat namn som de funnit i diverse källor. Ditt belägg för Smedsbol? är inte helt belagt. Kortet säger att det 1476 fanns ett "smydzaengh" som forskaren tveksamt har likställt med Smedsbol. Därav frågetecknet. Det krävs förmodligen mer forskning (om det finns uppgifter) för att säkerställa att så är fallet.
"smydzaengh" betyder helt enkelt 'smedsäng/e',
Efterleden -bol i Smedsbol är vanligt i Västsverige men finns förstås även på andra ställen, och har ungefär samma betydelse som bo/boda, alltså 'boplats' kanske nybygge.


Närmare än så kan nog inte din fråga med utgångspunkt från kortet i Uppsala förklaras.


Hälsningar
Leif Olofsson

444
Torsåker / SV: Torsåker C:2 1716-1746 b 26/s 23
« skrivet: 2017-02-11, 09:46 »
Jag hoppades och trodde att du skulle veta, Katarina!
Många hälsningar,
Leif

445
Torsåker / SV: Torsåker C:2 1716-1746 b 26/s 23
« skrivet: 2017-02-10, 09:34 »
Jaha, det var nästa brupar du ringat in, svårt att se när man har svarsformuläret uppe. Där kan det stå
dito Anders Hansson i Fagersta? bet ..?... änkan hust. Karin Hansdotter i Forss? Morgong. 15 plåtar.
Du får försöka hitta dem i AI:3, som också är mycket svårläst.


Leif

446
Torsåker / SV: Torsåker C:2 1716-1746 b 26/s 23
« skrivet: 2017-02-10, 09:22 »
Hej Lennart.
I din överst inringade rektangel bör det stå (1741) Dma (Dominica) 19 p(ost) f(eria) Tr(initi), alltså 19 söndagen efter Trefaldighet.
Nästa rektangel: dito Lars Andersson i Barckhyttan 1:16 (troligen betalt till kyrkan) änkan Hust:ru Karin Matsdotter ibidem. Morgongåfva 90 Dl kmt (Daler kopparmynt).


Hälsningar
Leif Olofsson


447
00 - Gravar / Kyrkogårdar / SV: I graven finns....
« skrivet: 2017-02-08, 10:06 »
Hej.
Erikgörs är ett gårdsnamn, både i Gustafs och i Stora Skedvi. På kyrkogården i Skedvi finns många gamla gravstenar med enbart gårdsnamnet, utan personer nämnda. Det verkar som om gården var viktigare som identitet än personerna som begravdes där.


Erikgörs i Skedvi är en gård belägen i byn Gammelgården, familjenamnet är Myrsell. Du kan nog söka på gravar.se, under Säterbygdens församling, sök på Myrsell, ort Stora Skedvi. Grav nr S1 53, tror jag det ska vara.


Gissar att du hör ihop med Erikgörsarna i Gustafs?


Hälsningar
Leif Olofsson


448
01) Ortnamn A - M / SV: Hesteskede
« skrivet: 2017-02-07, 10:38 »
Enligt ortnamnsförteckningen i SOFI är Hästeskede ett gårdsnamn i Skee socken.


449
Okänd socken i Dalarna / SV: Nils Nilsson i Uppsälje, Järna.
« skrivet: 2017-02-07, 10:33 »
Följ Täpp-familjen framåt i hfl. Det är lätt, och alla böcker finns kvar, utom åren 1825-1838. Men du hittar familjen i AI:12a, sid 118, Uppsälje nr 44, därefter i 13b, sid 412. Karin Olsdotter dog 1855 den 3 juni, så kolla henne i dödboken. Där står föräldrar och en del annat. Observera dock att födelsedatumet i F:3 inte är korrekt. Året är riktigt, så du får leta lite. Lycka till!
Hälsningar
Leif Olofsson   

450
Ja, jag skriver ca 1599 eller 159(9).
Det var inte min mening att kritisera dig, göra dig mer observant kanske.


Ha det gott
Leif

451
1674, begravd Dom. Quinquagesmae (1 mars) Olof Markusson i Pedersboo, natus Skinnskatteberg; Mortus håll Aetas 75. Till kyrkan 8 daler.
Hustrun begravdes 7 söndagen efter Trefaldighet; Olof Markussons hustru i Pedersbo, natus ibidem, mortus swårt bryst; mycket sullin(?) Aetas 70 1/2 år.


Du har inget bevis för att Olof föddes 1599. Det finns ingen födelsebok som bevisar det. En åldersuppgift i en dödbok vid den här tiden var ofta på ett ungefär.


Hälsningar
Leif Olofsson


452
Svärdsjö / SV: Back Erik Jansson född 1813-12-15
« skrivet: 2017-02-01, 09:37 »
Sundborn AI:14a, s 1, AI:13, s 7. De kom från Svärdsjö 1852, där det dock inte verkar finnas utflyttningslängd för just detta år. Men kolla 1842 i hfl Svärdsjö, Backgården på Bengtsheden i Svärdsjö, där Erik kom ifrån, eller Gårdsjö nr 29, där Anna kom ifrån, så kanske du hittar dem, eller kan se hur de flyttar. Vigseln finns i Svärdsjö EI:2, bild 12, nr 33.


Leif Olofsson

453
Swedish language / SV: Help with translation of Marriage Record
« skrivet: 2017-01-30, 09:34 »
Wemmerlöf December 2 was the first time for the banns to be published for farm-hand (or just young man) and maintaining farmer, modest honourable and good-natured Ohla Ohlsson and widow, virtous and modest Kierstin Jönsdotter, both here in the village. Married January 13, 1788.
(Something like that....)


Leif Olofsson 

454
I t will be easier for most of us if you give us the code (E:1, E:2 etc),, year and page if you can.


455
Min Släkt / SV: Min släkt
« skrivet: 2017-01-27, 08:54 »
Har du kontaktat support@dannbergsdata.se? De brukar svara samma dag, det är aldrig några problem.

456
Allmänt / SV: Var hittar jag Westannor i Leksand?
« skrivet: 2017-01-18, 17:43 »
Nej, men om du har Facebook, så kan du lägga din fråga under Dalarötter- Släktforskning i Dalarna.


457
Allmänt / SV: Var hittar jag Westannor i Leksand?
« skrivet: 2017-01-18, 08:24 »
Det verkar vara fler byar i Häradsfjärdingen som fattas i AI:9a-b. Däremot finns de i AI:8b. Det finns ju AI:8c, så kanske har det funnits en AI:9c som kommit bort. Troligen vet Leksandsexperterna. Samma byar ser ut att fattas även i AI:7a-b, som du skriver. Det är märkligt, eftersom Västannor är en mycket stor by.


Leif Olofsson

458
Säter / SV: Per Erik Hedbom
« skrivet: 2017-01-16, 17:10 »
Lars Eric Hedbom was born in Vedevåg, Lindesberg (T) on Jan 07 1768. His parents were "mästersmeden" (master smith) Lars Hedbom and his wife Anna Magnidotter. (Lindesberg CI:7, p 315.) Also AIb:1, p 119 Vedevåg. There you can see the birth data for them. (Anna´s patronymika is written Månsdotter in AIb, but Magnus and Måns are different forms of the same name, so do not mind that.)


All for now,
Leif

459
Säter / SV: Per Erik Hedbom
« skrivet: 2017-01-16, 15:55 »
Säter AI:22, p 87 notes plåtsmeden (tinsmith) Johan Erik Hedbom and his family. Same page is noted "Fadren, gamle smeden" (father, old smith) Lars Eric Hedbom, b 1768 in Lindesberg.
In Säter AI:12, p 8, where we first find Lars Eric, it says he was born in Vedevåg, which in fact is in Lindesberg. There is also written that Lars Eric Hedbom and his wife Britta Maria Sätersten (baptisted Maria Britta, Säter C:4, 1761 Nov 24) came from Bjuråker in 1791. Looking at Bjuråker we find their marriage 1789, Febr 08 in C:2, p 18. Their daughter Anna Katarina (later named Kajsa) was born in Hedvigsfors, Bjuråker (X) in 1790 June 19 (C:2, p 204). See also Bjuråker AI:4, p 155, saying that Lars Eric was born in Söderbärke 1768 (sic!).


It seems that the family has moved a lot, typical for some of the smiths, and my conclusion is that Johan Eric was born at a so far unknown place, as he is not in Säter C:5.


Last noted, Lars Eric Hedbom died in Husby 1841 June 21, and was buried there on June 27 (Säter AI:22 and Husby F:6).


I have checked the iron mills in Husby and also the villages around Säter to find Lars Eric Hedbom and family the year 1794, but without result.


Good luck in your search!
Leif Olofsson

460
Floraeus / SV: Floraeus
« skrivet: 2017-01-08, 10:35 »
Ny fråga om Floraeus:
Sara Floraea, f 1745 okänt var, gifte sig 1770, okänt var med spiksmeden på Stjernsund i Dalarna, Bengt Bengtsson Stålbrännare (Cochois). Hon levde ännu 1803, så hon bevistade husförhör, och är död före maken, som dog 1811-04-05, dock ej införd i någon dödbok, så vitt jag funnit. (Husby AI:4, s 463. AI:7, s 112. 8b, s 20. 9b, s 334. 10b, s 2. död, ej införd i dödboken 1811.)

Varifrån kom Sara? Var gifte sig paret? Någon som vet något om deras död?

Hälsningar
Leif Olofsson

461
Stora Skedvi / SV: Mats Eriksson i Björänget
« skrivet: 2016-12-29, 09:22 »
Hej Pär.
Tyvärr vet vi inte hustru Annas patronymikon. Hon dog 1705, "Mats Erikssons änka i Björänget". (LIa:3 - en bok som inte är filmad än). Mats Eriksson dog 1689 utan åldersuppgift. Mats och Anna fick en son Johan 1659, men tidigare har jag inte funnit något barn till dem. Inte heller är deras vigsel antecknad i Skedvi före 1659, men där finns några ofullständiga sidor i C:1, så man vet aldrig.
Hälsningar
Leif Olofsson

462
Vika / SV: Stenhols / Stenhotz
« skrivet: 2016-12-16, 10:38 »
Din Jacob Eliasson Steinholtz (namnet stavas olika, men Steinholtz är den oftast vedertagna stavningen numera, tycker jag mig ha sett), 1768-1820, var född på Viksberg i Vika socken, son till smältaren Elias Eliasson, 1725-1796, och hans hustru Anna Johansdotter, f 1736 i  Kniva, Vika. Elias är inte skriven som Ste/i/nholtz någonstans, så vitt jag har sett. Hans far hette Elias Eliasson, 1700-1774, gift med Katarina Steffenburg, 1697-1755, från Viksberg.  De hade också sonen Jacob Eliasson Stenholt, f 1734, som är den som jag nämnde i mitt förra inlägg. Det är ganska rörigt att hålla reda på alla dessas Elias som tillhört släkten Stenholt/Steinholtz, mycket för att kyrkböckerna i Faluns båda församlingar är bristfälliga när man kommer mot 1600-talet.
Men Elias Eliassons, 1700-1774, far var i alla fall Elias Mickelsson Steinholtz, ca 1650-1732, och hans far i sin tur Mickel Eriksson Stenholt på Gamla Berget i Falun.


Den Jan Ersson Steinholtz,f 1793 i Sundborn, som du frågar efter i ditt första inlägg, verkar att tillhöra en annan gren av samma släkt, men jag har inte lyckats få ihop släktgrenarna än. Jag tror att det måste till forskningar i domböcker för att hitta sambandet mellan denne Jans farfars farfar Erik Eriksson (eller möjligen Eliasson) i Falun och den gren som jag belyst ovan.


Hälsningar
Leif Olofsson

463
Ekengren / SV: Ekengren
« skrivet: 2016-12-12, 09:02 »
Jag håller med Peter. Upp till bevis, Eva! Den förste Ekengren i min forskning var Jöns Ekengren, född 1735-02-14 i Eksjö (F). Han dog som glashandlare i Järna socken (W) 1798-07-01 och var farfars far till Anders Ekengren, född 1827. Det var Jöns Ekengrens son Johannes, f 1773, som var gift med Sara Elisabeht Persdotter Wigardt. Din beskrivning av släktträden är lite svår att följa, som kom gärna igen.


Hälsningar
Leif Olofsson

464
Det först skrivna Stockholm är struket och ersatt med Hälsningel. - inget mer, så du får nog leta.


Hälsningar
Leif Olofsson

466
Ancestry har förstås samma kyrkböcker som alla andra som fotat sådana. Det finns ju faktiskt bara en uppsättning för varje församling. Så du borde kunna leta i de böcker som jag anger, eller har de andra nummerbeteckningar i Ancestry också? Det verkar ju lite onödigt...


Hedemora C:8 omfattar åren 1811-1827.
Hedemora AI:14b omfattar åren 1820-1830, leta efter Nyhyttan i registret.
Hedemora AI:13b, omfattar åren 1810-1820, samma där.
Norn AI:3, omfattar åren 1795-1820. Sök Hörngården.
Säter AIIa:3 omfattar åren 1898-1908.
Leif

467
Det är alltid bra med rätt uppgifter, så personerna som söks blir lättare att hitta. Erik Persson som dog i Viken, Säters socken 1905 (Säter AIIa:3, sid 115) var född 23 mars 1824 i Hedemora lf. Jag började med honom och fick veta (Hda C:8, bild 225) att hans föräldrar var Västgöt Per Olsson och hans hustru Anna Jansdotter i Nyhyttan.
De finns i Hda AI:14b, sid 32 Nyhyttan och AI:13bb, sid 90(prästens paginering, sid 247 maskinpag.) I den senare står att de gifte sig 1808 och kom från Norn 1813.
I Norn AI:3, sid 155 Hörngården finns både fam. Per Olsson och hustru Annas familj. Hon står där som född 1783 i Söderbärke, vilket kan förklara varför hon inte finns varken i Norns eller Hedemoras födelseböcker.


Hälsningar
Leif Olofsson468
Naijström / SV: Naijström
« skrivet: 2016-12-01, 20:17 »
Stefan, du är som vanligt otrolig.
Tack,
Leif

469
Naijström / SV: Naijström
« skrivet: 2016-12-01, 12:13 »
Sent svar, jag såg frågan först nu, när man flyttat Naijström till ny plats.
Jo, Margareta Andersdotter Naijström, 1700-1761, var först gift med sämskmakaren i Säter Sven Enbom, död 1734 där. De gifte sig 1730.
Det är också rätt att Anders Persson Naijströms andra hustru var Elisabeth Eriksdotter Skomera, eller Schomera. Hennes far var soldaten och furiren Erik Hansson Schomerus, död 1694. Modern hans hustru Helena Eriksdotter från Nämnsbo i Säter. De gifte sig 1672, men jag har inte hittat hennes dödsår, då hon och hennes andra make, mönsterskrivaren och tullnären Karl Johansson Mittler, avflyttade från Säter 1702.


Hälsningar
Leif Olofsson

470
Söderbärke / SV: Heby?
« skrivet: 2016-11-29, 09:21 »
Hedbyn finns i AI:3, AD sid 468 t.ex.


471
Vika / SV: Stenhols / Stenhotz
« skrivet: 2016-11-27, 09:29 »
I J.E. Norbergs bok Vika minne (Falun 1937) finns släkten Steinholz i Vika redovisad på sid 76 f. Jag är osäker på riktigheten i uppgifterna där, eftersom Norberg haft fel fakta på andra ställen i boken eller i andra verk han skrivit. Men ändå, här finns en Jacob Eliasson Steinholz, f 1734 på Viksberg, död 1820. Kan det vara personen du avser?
Leif Olofsson

472
Hedemora landsförsamling / SV: Lars Caspersson, Dalkarbo
« skrivet: 2016-11-10, 14:57 »
Vid vigseln 1774, Hda EI:1, står att Casper kom från Gunnilbo. Han hade också besked från kyrkoherden där. Gunnilbo har tidiga flyttböcker, men tyvärr finns ingen Casper som flyttat till Hedemora 1774 eller åren före. Ingen Casper överhuvudtaget..... I Ramnäs finns han inte heller, och inte i Hedemora.


Leif

473
Husby / SV: Spiksmedmästaren Mathias Caspersson i Stjärnsund
« skrivet: 2016-11-10, 14:53 »
Tackar tackar. I vigselboken Hedemora EI:2, vigda 1804-11-11 står att Lars Caspersson fanns i Prästhyttan.
Leif

474
Hedemora landsförsamling / SV: Lars Caspersson, Dalkarbo
« skrivet: 2016-11-10, 09:16 »
Ja, du har hittat rätt. Grattis. Kolla även AI:11b, sid 208 Dalkarlsbo, så ser du tydligare.
Hälsningar Leif

475
Mora / SV: Gårdsnamn i Mora socken
« skrivet: 2016-11-10, 08:58 »
Intressant.
Jag tror också att gårdsnamnet har "ärvts" på kvinnosidan i Garsås, och de äldre skrivningarna på Ol-bus pekar ju inte mot ett -bos som slutled, som man senare skrev. Jag ska kika lite i mantalsängderna för Mora socken, när jag får möjlighet.
Hälsningar
Leif

476
Husby / SV: Spiksmedmästaren Mathias Caspersson i Stjärnsund
« skrivet: 2016-11-09, 17:43 »
Stjernsund har ingen egen kyrkobokföring, men Stjernsunds bruk finns i AI:10b och 13 b bl.a.
Se mina skärmklipp:
Hälsningar
Leif O

477
Husby / SV: Husby F:3 (1747-1775) Bild 64
« skrivet: 2016-11-09, 15:26 »
Änkan, hustru Kerstin Matsdotter, föd af egda säng uti Lundby Sokn och Westmanland år? 1669, 31 Jan, bene informata. Gift och egt en son som lefwer och är tullnär wid St.Sund /Stjärnsund/ warit änka 19 år och under den tiden merendels wistats hos sin son, lefwat wäl och stilla, dog wäl bered d 12 mart.


Sonen hette Erik Lund, men det vet du väl redan.


Hälsningar
Leif Olofsson

478
Husby / SV: Spiksmedmästaren Mathias Caspersson i Stjärnsund
« skrivet: 2016-11-09, 09:52 »
I Husby AI:10b, sid  (nr) 77 anges att familjen kom flyttande från Hedemora 1808. Har du hittat dem där Brattis?
Hälsningar
Leif O

479
Tommes (även Tommus) är fortfarande ett gårsnamn (och förstås en gård) i Vålängarna, Säters socken. Namnet kommer från Tomas.

480
Husby / SV: Läshjälp
« skrivet: 2016-10-28, 09:01 »
Hej Lars.
Du hittar paret i AI:19d, sid 34. De flyttar till Vika i oktober 1873.
Hälsningar
Leif

481
Husby / SV: Brita Olsdotter, f 1683 i Långsbyn
« skrivet: 2016-10-27, 10:43 »
Oj, fel syftning. Jag menade hustru Margareta Carlsdotter, Lars Anderssons i Övernora. Hon dog 1714, begravd 14/3.
Hon drabbades av någon sorts "passion" enligt prästen.
Leif


Har du hunnit kolla Olof Anderssons dramatiska död 22/1 1727 än? Den rapporten är bl.a. värdefull så till vida att vi får kunskap om det märkliga namnet Massäcks (Matsäcks) kvarn.


Leif

482
Husby / SV: Brita Olsdotter, f 1683 i Långsbyn
« skrivet: 2016-10-26, 14:48 »
Ibland undrar jag hur tekniken fungerar. Om Olofs Anderssons död 1702 hade jag skrivit:


Han dog den 22 jan 1726 i en tragisk drunkningsolycka vid Matsäcks kvarnen vid sjön Amungen, nära Långshyttan, 59 år gammal. Han var bl.a. sexman.
Men det blev av någon underlig anledning förminskat till oigenkännlighet.

/Leif

483
Yrken U / SV: Underlagsman ?
« skrivet: 2016-10-26, 13:51 »

484
Husby / SV: Brita Olsdotter, f 1683 i Långsbyn
« skrivet: 2016-10-26, 12:23 »
Hej  igen Christian!
Roligt att kunna hjälpa dig, det vet du.
Så här förhåller det sig med Lars Andersson från Övernora och hans familj:
Han föddes i Övernora i maj 1654. Död 1726 15/1. Fadern Anders Olofsson Murmästare, ca 1619-1697. Modern hustru Kerstin, ca 1612-1679. (Gården Murars i Övernora.)
Lars
Se vidare AI:1, 3, AI:2 del II s 48; AI:3, s 321. C:1. F:1.
Hans hustru hette Margareta Carlsdotter, född ca 1653 (före C:1) i Smedby, och död i Övernora 1714 av brännsjuka. Begravd 14/3. Hennes far hette enligt AI:2 del II, s 104 Carl Gustafsson i Smedby. Tyvärr har jag inte hittat honom i kyrkobokföringen (leta!), men hans hustru, Margaretas mor hette Kerstin Göransdotter, död 1700, 83 år gammal. Anteckningen om hennes död i F:1 är intressant. Läs den.
Du har alltså läst Smedby som Finnby när du tolkat hennes födelseort. Lätt gjort, när man inte är hemma i trakterna.
Smedby är kyrkbyn i Husby.
Se vidare AI:1, 2 39, 213. AI:2, s 3 och del II s 104. C:1. F:1.
Lars och Margareta gifte sig 1678.

Så till Olof Andersson i Hanåker, född där omkr 1643 och död 1702, begravd 2/2. Han dog den 22 jan 1726 i en tragisk drunkningsolycka vid Matsäcks kvarnen vid sjön Amungen, nära Långshyttan, 59 år gammal. Han var bl.a. sexman.
Olofs hustru hette Anna Larsdotter från Vikarbyn, ca 1644-1699, begravd 16/7, död av brännsjuka.
Se vidare AI:1, s 83, 207. AI:2, s 198, 196. C:1. F:1.
Jag har inte hittat parets vigsel, men inte heller letat så mycket.


Hoppas du är någorlunda tillfredsställd.
På "jensyn".
Leif


485
Norns bruksförsamling / SV: Smeden Anders Petersson
« skrivet: 2016-10-25, 14:01 »
Hej.
I Stina Lisas dödbok,  kolumnen gifta, står Gift 1824 med "Mäster Sven And. Petersson, hvars Vistelse Nårn". Jag kan inte få det till något annat. Alltså bör det gå att hitta honom där, om han nu inte flyttat strax efter hustruns död 1848. Men han verkar ju inte finnas i hfl åren runt 1848, så problemet kvarstår.


Jag har också följt sonen Anders Gustaf, som du skriver om. Men tyvärr verkar spåren sluta med att han flyttat från Söderbärke, Högberget, 1858, och blivit inskriven i Norns inflyttningsbok samma år, men inte genomfört flytten. Han finns ju inte i hfl Norn detta år, och inte heller i Sveriges befolkning 1890, så han måste ha avlidit dessförinnan. Men var?


Hälsningar
Leif


486
Husby / SV: Brita Olsdotter, f 1683 i Långsbyn
« skrivet: 2016-10-25, 09:43 »
Hej Christian, gamle vän!
Jag har kollat din Britta, och kommit fram till att det bara finns en med detta namn som passar in på de uppgifter du kan få fram i Husby.
C:1, 1681, döpt 18/10: Anna och Brita, Olof Matssons i Långsbyn
AI:1, s 151 Långsbyn: Olof Matsson, död
                                      hustru Margareta
                                      döttrarna Anna och Britta, båda i Torsåker
AI:2, s 112 Långsbyn: Mats Olofssons sonhustru Margareta, Olof Matssons änka; dotter till Erik Persson i Källsbyn.
                                     döttrarna Anna och Britta, båda gifta i Torsåker, Anna "vid Hisken" (= Edsken).
C:2, död 1690 Olof Matsson i Långsbyn, 53 år.
AI:3, s 117 Långsbyn, hustru Margareta Eriksdotter, död 1730.
F:2, 1730: hustru Margareta Eriksdotter...... etc. död den 7 mars.


Jag är 99.9% säker på att jag hittat rätt. Men kolla du!


Hälsningar
Leif

487
Norns bruksförsamling / SV: Smeden Anders Petersson
« skrivet: 2016-10-22, 09:26 »
I Norn AI:5, sid 72, sista sidan i boken, där prästen antecknat personer som inte är skrivna i församlingen, men som begår nattvarden på Norn, står smeden Anders Petterssons hustru Stina Lisa Norström, död 1848 05/08 och två barn. Men det står inte att maken är där! Inte heller är något om honom skrivet i dödboken 1848.
Sonen, Anders Gustaf f 1835, flyttade 1849 till Söderbärke - kanske till fadern?
Dottern, Sofia Carolina f 1839, flyttade till sid 2, som ä prästgården. Där står hon antecknad som fattigvårdsflicka.


Leif Olofsson488
Mora / SV: Gårdsnamn i Mora socken
« skrivet: 2016-10-22, 09:09 »
Anders Anderssons, f 1671, föräldrar hette Anders Larsson och Brita Larsdotter, som gårdnamnet ska härledas till en Olof, så ligger det ju någon generation tidigare. Det blir att kolla i mantalslängderna.
Leif

489
Mora / SV: Gårdsnamn i Mora socken
« skrivet: 2016-10-21, 08:55 »
I Ortnamn i Kopparbergs län, del 10: Mora kommun. Bebyggelsenamn (Bror Lindén, Uppsala 1990) sid 57 försöker författaren härleda namnet Ullbos (Ullbors) till ett Olof Bossons, där Ul- skulle vara en dialektal form av Ol- i Olof. Det förekommer på andra håll i socknen, t.ex. Ullus i Vattnäs.


Hoppas det går att följa gårdsnamnet bakåt, det brukar vara enda möjligheten att spåra dem. Hör gärna av dig om du lyckas.


Hälsningar
Leif Olofsson

490
Mora / SV: Carin (Catharina) Ersdotter född 1759 i Siljansfors
« skrivet: 2016-10-19, 16:55 »
Tack "Brattis". Mycket intressant. Jag förstod att du visste förhållandet, men ville ändå för min egen skull ha bevis. Dina uppgifter blev bra komplement till min databas över Stjernsundsfolk.


Vi kan väl på goda grunder anta, att Erik Olsson tog sig namnet Wiström efter födelseorten.Hälsningar
Leif Olofsson

491
Mora / SV: Carin (Catharina) Ersdotter född 1759 i Siljansfors
« skrivet: 2016-10-19, 11:38 »
Sven-Ove!
Jag antar att du kollat att smeden Erik Olsson på Stjernsund och Erik Wiström på Siljansfors är samma person. I Husby står han hela tiden som Olsson/Olofsson. Där finns dessutom två Erik Olsson, den ene född 1707, den andre utan födelseår, men båda från Torsåker. (AI:4, s 328 och 458; EI:1 gifta 1753-01-01, AI:5, s 79 /Erik Olsson som ogift, gift i Stj.sund/.
Den äldre Erik Olsson var senast gift med Maria Danielsdotter, f 1725 i Västerbyn.


Hälsningar
Leif Olofsson

492
Mora / SV: Carin (Catharina) Ersdotter född 1759 i Siljansfors
« skrivet: 2016-10-18, 18:51 »
Så roligt att du hittade dem!
De kan ha inflyttat till Siljansfors när Carin var nyfödd, och sedan har man antagit att hon var född på Siljansfors. Jag har sett liknande fall många gånger.
Lycka till!
Leif


PS
Skapa en ny släkt Wiström/Viström under Släktnamn/Vallon- och smedsläkter på Anbytarforum, så kanske du får hjälp.

493
Mora / SV: Carin (Catharina) Ersdotter född 1759 i Siljansfors
« skrivet: 2016-10-18, 17:01 »
Hej igen.
Har du noterat, att Carin Ersdotter också kallas Viström vid vigseln i Hanebo 1785? Det borde ge dig hjälp med fadern, som kan ha varit smed vid Siljansfors.
Det vore fint om du ville uppge i vilka andra böcker du hittat denne Erik Ersson från Kyrkbyn i Hanebo och hans hustru, så det går att följa dem bakåt och framåt.


Leif O

494
Mora / SV: Mora HFL AI:6a sid 189
« skrivet: 2016-10-18, 08:39 »
"Hårstuga" var väl ändå en gissning? Varför skulle en präst tycka att det var så viktigt, och finns ordet belagt över huvud taget? Jag tvivlar.Dessutom står det definitivt inte så.


Tyvärr är anteckningen precis i bladvecket, så det är svårt att läsa vad som står efter "borta i", men ordet på sista raden är otvivelaktigt "Sochn", socken. Jag anar mig till till Tälje socken, men ska låta det vara osagt tills vidare.


Leif Olofsson

495
Orsa / SV: Är 'Masser' ett släktnamn eller ett gårdsnamn?
« skrivet: 2016-10-18, 08:33 »
Masser är gårdsnamn i både Mora och Orsa. En person med ett förställt gårdsnamn har anknytning till den gården, som barn eller ingift, där kommer släktforskningen in. Masser torde ha sitt ursprung i mansnamnet Mats.


Samtidigt är ju gårdsnamnet ett namn för familjetillhörighet. Många har ju blivit släktnamn idag, så även Masser (69 personer på hitta.se). Ett av gårdsnamnets särtecken var ju att skilja gårdar vars ägare hette lika, Erik Ersson, Anders Nilsson, Olof Matsson eller vad nu var. Flera personer i samma by med samma namn gick ju inte an, så då använde man gårdsnamnen för att skilja dem åt.
Gårdsnamn kan också bli dopnamn, fast det ibland stöter på motstånd från oförstående inom kyrkan.


Hoppas svaret gav något.
Leif Olofsson

496
Ekengren / SV: Ekengren
« skrivet: 2016-10-18, 08:04 »
Hej Eva.
De flesta av dina Ekengrenare runt Amsberg och Borlänge härstammar från Johan Petter Ekengren, f 1818-11-27 i Järna (W), död i Övermora, Amsberg (W) 1892-08-21, och hans hustru Stina Andersdotter, f 1822-03-04 i Övermora, Amsberg (W) och död där 1895-04-29. De hade barnen Stina f 1843; Anna 1845; Johan f 1847; Johanna f 1851; Karl f 1854, Lisa f 1857, Fredrik f 1862 och Erik f 1866. Alla utom Erik, som dog som barn 1870, fick barn som bosatte sig i Borlängetrakten, så vitt jag hittills kunnat se.


Johan Petter Ekengren var son till Johan Petter Ekengren d.ä. f 1796-05-10 i Järna (W), död i Amsberg 1844-02-08 och Anna Sofia Pettersson, f 1797-04-01 i Östhammar (C). Hon var dotter till en glasförare Walentin Pettersson.


Johan Petter d.ä. var son till Johannes Ekengen,f 1773-12-24 i Järna (W), d 1800 där, och Sara Elisabeth Persdotter Wigardt, f 1776-01-23 i Säfsnäs (W).


Johannes Ekengren var son till Jöns Ekengren, 1735-1798, glashandlare i Järna (W) och Gloria Ström, f 1731 i Järna (W).


Någon direkt vallonanknytning till dessa har jag ännu inte funnit.


Hälsningar
Leif Olofsson


497
Hedemora landsförsamling / SV: Husförhör 1800-1811
« skrivet: 2016-10-14, 11:44 »
Det står: död 1809 på resa till Norrland. I Dalregementets personhistoria III, 1800-1899, sid 42 (Stockholm 1993) står att en bataljon skickades till Västerbotten för att förstärka general von Döbeln där. Den hann dock aldrig fram utan avmönstrades i Falun den 12/10 1809.
Det är troligt att din soldat omkom under den förflyttningen.


Hälsningar
Leif Olofsson

498
N-Ö / SV: Maria Matilda Peterson, f. 1 mars 1871 sted ukjent
« skrivet: 2016-10-11, 10:54 »
I Sveriges Befolkning 1890 finns en Maria Matilda Persson, född 1871. Hon är piga i Holmsjön, Ljusnarsbergs socken.
Jag har inte funnit Holmsjön i hfl, bara Holmsjöberget, och där finns hon inte. Däremot föddes en Maria Matilda den 22 maj 1871 i Asplund, Ljusnarsberg (C:17). Hon var dotter till gruvarbetaren Per Erik Persson ohh Eva Erika Ersdotter i Asplund.
De finns på sid 1165 i AI:19e. Kanske kan du försöka följa familjen framåt.


I Sveriges Befolkning 1890 finns också en Amanda Matilda Maria Persson f 1871 i Alingsås, Älvsborgs län. Men jag har inte kollat upp henne, då hon hade flera förnamn, som du inte uppgivit.


Hälsningar
Leif Olofsson


499
Orsa / SV: 1746 - 1775 (C:2) Sida 39 Nr 100
« skrivet: 2016-10-10, 13:38 »
Gårdsnamnet är Juts. Du har tolkat vittnenas namn rätt. Den sista hustrun hette Sahlström.
Leif Olofsson

500
Angerstein / SV: Angerstein
« skrivet: 2016-10-10, 09:55 »
Ett par tillrättavisanden till mitt gamla inlägg från 2008 kommer här. Stort tack till Stefan Simander, expert på Gotland m.m. Även ett tack till Kjell Lindblom och hans historik över vallonsläkter.
Först Elisabeth Tomasdotter Funcks gifte:

Lummelunda C:1 Niklas De Boeh(De Boes?) Masmästare utfl. N.37 p.69 (Pagina) 69 Dhe som uthur Sochnen Förpassade Fara: 37. Elizabeth Thomas dot. Funch(släktnamnet stavas även Funck/Funk) fich gott pass dhen 14 Aug. 1691 och räser medhMasmästaren Niklas De Boeh bort att holla bröllop på dhen andra sidan, efter hon haff: sina folch dher, och han sina som honom kenner, och dhetta med sin Stefadhers(Styvfaders) och K. Modhers wilja, och Masmästaren fich gott pass aff Husbonden och aff mig på min och Församblingens wägnar. Det står inte de Bogh! Det som gör att det kan uppfattas så är att slängen på h:et under går upp nära under namnet!   "Den andra sidan" tänkte jag först att det var Sverige, men dels brukar det ofta stå så angivet och dels kan man tänka sig Baltikum eller ännu hellre  Finland, vilket ju stämmer utmärkt med den person som Kjell Lindblom identifierat honom med!   Det står att detta sker med hennes styvfars och moders vilja, men inget om att dessa därför flyttar ifrån Lummelunda bruk!---  Se Kjell Lindbloms Nordisk vallongenealogi del I s.200, Släkten Dubois, Tabell 17: Nicolas Deboe son till Joris Dubois (tabell 16)((som troligen är son till Nicolas Dubois (tabell 6)), är masmästare vid Stavsjö bruk 1701-1721. Vid sin bortgång detta år är han ålderman vid Södermanlands bergslag. Med tanke på barnens förnamn bör det vara samme masmästare, som omnämns i utflyttningslängden för Lummelunda (citat som ovan, men sista biten är lite (obetydligt) felaktigt avskriven i boken och ska enligt min tydning vara: och Masmästaren fich gott pass aff Husbonden och aff mig på min och Församblingens wägnar.) Nicolas finns vid Tykö bruk i Bjärnå i Finland 1694 (Sukutieto 1998 nr 1). Barn:  Elisabeth döpt 17/11 1701 i Kila https://sv.wikipedia.org/wiki/Kila_socken,_S%C3%B6dermanlandJoris döpt 15/5 1704 i Kila

Därefter Elisabet Andersdotter Angerstein och hennes andre make, som inte hette Rothoff eller något annat, utan Rochet:
Lummelunda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ViLA/23058/C I/1 (1672-1739):  I namnregistret: Jacop Person Roschet(Jakob Persson Rochet) gift N.30 p.50, död N.107 p.118  (Pagina) 50. 1683. N.30 3 Jun. Jacop Roschett(Jakob Rochet) hade bröllop medh Enkjan Elizabeth Ångersteen(Angersteen).   Jacop Roschetz Hustru utfl. N.43 p.70 (eftersom hon står under E, började sannolikt hennes förnamn på E.)   (Pagina) 70. Dhe som uthur Sochnen Förpassade Fara:  (Nr) 43. dhen 4 Maj 1692 förpassades Hustru Elizabeth Ångersteen(Elisabeth Angersteen), eller Jacop Roschetz(Jakob Roschets) Hustru medh ett gott pass, då hon wille räsa ått Stockholm att besökja sina barn.  (Pagina) 118. De Dödas Uptechningh  1694 Jacop Peterson Roschet (Jakob Pettersson Roschet/Rochet) födh 1649 dhen 25 Martij, om Påskedagh. Wedh Forsmarks Bruk Fadren Bruchzförwaltare Herr Petter Roschett Modren Lucretia Bonell, kom Hijt till Landett(=Gotland) medh sin Fadher och Swåger Wilhelm Facht. Warit allt sedan wedh Brukett och brukadde(?) för en Bruchskriffware. 1683 giftade han sigh medh Enkjan Hustru Elizabeth Ångersteen(Elisabeth Angersteen). Wart siukaff Frossan förledhn Sommarh, Höll an intill sin dödhstundh. begich Herrans Nattwardh dhen 3 Januarij 1694 döde dhen 18 Feb. Wart begraffwen dhen 4 Martij och ligger begraffwen på höger eller söder sida om Altaret. Åldren 45 åhr mindre 5 Wekor.


Leif Olofsson

Sidor: [1] 2 3 4