ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Lennart Altin

Sidor: [1] 2
2
Discussions in English / SV: Ancestors from Skåne
« skrivet: 2024-06-18, 19:09 »
Danskan och svenskan är inte särskilt stor skillnad på i nutid och på 1600-talt var skillnaden ännu mindre. Jag har inga problem att lyssna på Danska TV-program och förstå vad de säjer.
När Skåne blev svenskt skevs det ut Soldater medelst roterings och utskrivningslängder.
Dessa skånska infanterisoldater skickades sedan till den svenska provinsen Ingermanland, som kan läsas i deras Länsräkenskaper och Finska Släktforskarsajten - Digihakemisto.

3
Björsäter / SV: Björsäter fb
« skrivet: 2024-06-12, 17:59 »
För Andra Livgrenadjärregementet Tjust Kompani N:o 15 för Byerums Rusthåll finns en Ryttare som heter Nils Byman.
Det är osäkert om det är han som är född i Dalhems socken Kalmar län, eller om det står kvar ifrån föregående Ryttaren.
Antagen 1733 och får avsked år 1753 för att han har Hemmansbruk.
Det står i födelsenotisen att de år 1754 flyttar till Grebo socken.

Fadern heter Nils Byman enligt födelsenotisen.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028263_00168#?c=&m=&s=&cv=167&xywh=231%2C174%2C3035%2C2660

4
Finland / SV: Hittar inte
« skrivet: 2024-06-07, 09:30 »
Möjligen finns det Kyrkböcker för medlemmar på Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys, för den tidsperioden.
Fast det går inte för ickemedlemmar att se.
Annars får församlingen kontaktas för att få de sökta uppgifterna.

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm

5
Efterlysningar / SV: Hinric Hansson född 1699 i Finland
« skrivet: 2024-06-06, 17:47 »
En stor del av befolkninngen i Österbotten flydde till den Västra rikshalvan under stora ofreden /1700-1721/.
De unga män som var lämpliga blev där antagna till soldat/båtsmän/ryttare och står då såsom födda i Österbotten i Generalmönsterrullan.
Hindrik Hansson står i GMR som född i Västerbotten och tillhör troligen inte till den kategorin av den anledningen.
Skattelängder och Kyrkböcker är på Östra rikshalvan är på den tiden skrivna på svenska och ifall de skulle ha en finskt namnvariant går det sällan eller aldrig att hitta.
Många av församlingarnas kyrkoarkiv i Finland är av ryssarna förstörda samtidigt när de brände utmed hela finska viken på bägge sidor.
Sedan är namnet Henrik mycket vanligt i Finland.

Det går dock alltid att undersöka finska församlingars kyrkböcker och länens skattelängder i finska arkiv på Digihakemisto.

https://digihakemisto.net/ 

6
Visst, det går alltid att söka brett.
Den som var rotebåtsman i Landsorten hade aldrig eller sällan sin Hustru med vid uppfordringarna till Karlskrona, och då förekommer även Hustrun i socknens mantalslängd.
Var hans Hustru höll till och deras barn föddes säjer en hel del.
De som arbetade vid varvet som Timmerman fick dagslön av flottan både om de var tillförordnande dit som rotebåtsman och som Timmerman i Karlskrona.
I flottans räkenskaper redovisas månadsvis lönen de fick.
Fast serien Flottans räkenskaper är tidvis hårt gallrade(kastade), företrädesvis de volymer där gemena Båtsmän förekommer.

7
En rotebåtsman kan arbeta som Timmerbåtsman vid uppfordringen till Karlskrona och det finns även Timmerbåtsmän i tjänst i Karlskrona. Det är två olika typer av tjänst.
Det är av vikt att veta vilketdera för att hitta personen i Flottans arkiv.
 

8
Det händer och var tillåtet att en annan person /en person som var Ordinarie vid annat nummer och namn i kompaniet men inte var uppfordrad vid den tidpunkten eller en fördubbling under fredstid/ blir uppfordrad istället för en båtsman som hade laga förfall fast borde uppfordras till års eller sommartjänstgöring.
När det var krigstid som under stora nordiska kriget 1700-1721 utgick både ordinarie och fördubbling till tjänstgöring, så då är inte detta förfarande inte aktuellt.
Den som gick istället fick då dennes hela namn.

Det är därför av vikt att hitta inmönstringsullan för att veta att det är rätt person som återfinns i t. ex. skeppsmönsterrullan.

Vid Ordinarie N:o 120 i första Ölands Kompani får personen som innehar tjänsten namnet Lund. I Generalmönsterrullan år 1721 har de dock bytt namnet på Ordinarie till Ekeblad och fördubblingen till namnet Lund.
Så kan de också göra.

Föregångaren på Numret i Kompaniet till den här sökta personen har antagligen också båtsmansnamnet Lund, fastän det är svårt att undersöka när det är dåligt med rullor.
Märk att rote nummer 120 tillskrivs socken Egby i Generalmönsterrullan.

9
Många läser Länsräkenskapernas verifikationer för att mantalslängderna finns med, men det finns mycket fler uppgifter att hitta där.
Militärens marscher genom länet kan också hittas.
I mantalslängden är tjänstgörande Kronobåtsmän befriade ifrån penningen och står bara i mtl när det finns en Hustru som betalar.
Dessutom kan en båtsmans ursprung hittas i avkortningslängden då de först skrivs upp i mantalslängden där de bor då, men som de sedan inte behöver efter antagandet, och det står orsaken till befrielsen.
Det har betydelse när mtl upprättas och antagandet till båtsman sker dock.

Hittat en Nils Lund i en durchmarschlängd i kalmar läns Landskontors EIIIa:39 1706.
Föreslår att flera år i samma serie genombläddras för att se Nils Lund görande under hans tjänsteår.
Fast om hans föregångare också har förnamnet Nils blir det svårt att begränsa den aktuella Nils Lund eftersom det är tjänsten och roten som har namnet Lund.

https://app.arkivdigital.se/volume/v400556?image=9660

10
Stora nordiska kriget varar 1700 till 1721.
https://historiesajten.se/krigsinfo.asp?id=21

Det är som sagt dåligt med flottans rullor under den tiden.
Eftersom den som antages till Kronobåtsman betalar en slant till flottans pensionskassa kan den arkivbildarens Räkenskaper undersökas när båtsmannen tillsätts till tjänsten.

12
Kronobåtsmännens uppgift i kronans tjänst var att vara uppfordrad till tjänstgöring medelst att marschera till Karlskrona.
De som dör under tjänstgöring skrivs vanligtvis inte i hemförsamlingens dödbok, för de begravdes där de dog.
Det är dåligt med arkivmaterial så tidigt som under stora nordiska kriget.

Har dock hittat en rulla där han står som Fördubblingsbåtsman Nummer 120 i Ölands första Kompani.
Nils Nilsson Lund död på Riga den 16 November 1717.
Han har varit fången, igenkommen och återinsatt år 1717.
På en annan sida står att han blivit fången 1715 i April som Ordinarie för Nummer 120.

https://app.arkivdigital.se/volume/v825746?image=340

13
Vårdnäs / SV: Måns Jakobsson, födelse samt föräldrar.
« skrivet: 2024-05-23, 07:18 »
Pärmarna med ingresser till Bou och Marianne Olssons alster finns att läsa på flera ställen.
De finns på Genealogiska Föreningen i Sundbyberg, Vadstena Landsarkiv och antagligen Östgöta Genealogiska förening i Linköping. Plus ställen som jag inte känner till.
Register till den finns på medlemssidor på GF:s hemsida.

14
Vårdnäs / SV: Måns Jakobsson, födelse samt föräldrar.
« skrivet: 2024-05-22, 16:59 »
Magnus och Måns är samma namn och skrivaren kan använda båda.
Att han är svårfunnen är inte avgörande huruvida han är den oäkta barnet som föds eller inte.
Är han född i Horn eller Hycklinge går det inte att kolla eftersom de böckerna har brunnit.
Han finns med i två ingresser av Bouppteckningar i Kinda Härad som Marianne Olsson gjort register till för Häraderna i Östergötland.
Där kan det stå var och om han har släktingar.

15
Var ligger platsen / SV: "Para"
« skrivet: 2024-05-18, 22:29 »
Para är en by i Sånga församling i Ångermanland. Enligt mantalslängden för år 1820 finns där 6 Hemmansnummer.
Att det hänvisas till Bjärtrå socken är en felskrivning helt enkelt.

16
Kisa / SV: Läshjälp mtl Kisa - Tjusebo-Kjusebo
« skrivet: 2024-05-15, 16:34 »
Förutom i detta Regementets Generalmönsterrulla år 1718 där reservsoldater (barn) 12 à 16 år gamla står med, så står reservsoldater i GMR först när de blir antagna till ordinarie.
De står som resevsoldat i Mantalslängden för att inte bli anklagade för lösdriveri som var olagligt.
Det är dock bra att se i flera års mantalslängder om den man som tidigare står som reserv blir den antagne soldaten om/när patronymikonet inte står med i rullan för soldaterna.

17
Virestad / SV: Frälsegården Fälhult
« skrivet: 2024-05-14, 19:56 »
Ägare, brukare, innehavare och besittningsrättsinnehavare är olika saker och vad årliga räntan avvändes till och hamnade är ofta svårt att få klart förstående om.
Jordeboken år 1825 ger en bra och viktig sammanfattning.
Fälshult är då fortfarande ett frälsehemman.
Flintensteinske som står behöver undersökas vad det är för någonting.

18
Virestad / SV: Frälsegården Fälhult
« skrivet: 2024-05-14, 17:47 »
Har inget svar på frågorna men...
Det är främst de Hemman som står i Jordeboken för Skattehemman som det går att räkna med att de ska stå med bland uppbuden till köp i Småprotokollen.
Det blir vid ett visst år över huvud talet tillåtet för ofrälse att äga Hemman såsom tituleras frälsehemman som Fälhult gör i Jordeboken året 1736.
En adelsman måste i så fall ha sålt frälsehemmanet.

Kronobergs län blev hårt drabbat av branden av Kammararkivet på Riddarholmen och Kronobergs Landskontor har också brunnit.
Det är därför det saknas mantalslängder för Virestad socken.
Det finns dock längder för 1730-talet i Riksgäldens arkiv (inte riktiga mtl men ändå) för Kronobergs län som AD har filmat.

19
Den som forskar på tänkta Judiska personer behöver läsa Historiska uppgifter om hur de fick bosätta sig i Sverige och när.
Att en kvinna i Västerbotten med ett så svenskt namn som Brita Eriksdotter född 1737 skulle ha något judiskt tidigare skulle jag vilja påstå är uteslutet.

Att födelseuppgifterna i Husförhörslängderna för personer födda på 1700-talet är felaktiga är vanligt förekommande.
Husförhörslängderna på den tiden hade till uppgift såsom minnesuppgifter för prästen om personernas katekeskunskaper och nattvardsgång. Personernas födelsedata var av föga vikt för detta.
Forskningen får bedrivas mera grundligt medelst att följa personerna tillbaka i tiden och kontrollera faddrarna till alla familjens barn.
Vad som står i vigselnotisen och Bouppteckningen och läsa mantalslängden en följd av år.
Därtill Domboksläsning och småprotokoll.

https://judiskamuseet.se/utforska/judar-i-sverige/

20
Själevad / SV: Olof Stephansson Skattebonde Butsjöböle
« skrivet: 2024-05-11, 19:32 »
Att undersöka barnens faddrar är en arbetsmetod i släktforskningen som inte går att undvara.
Också här ger faddrarna svaret på frågan om Olof Stephanssonans bakgrund.
Vid han sons födelse 1791 finns en fadder Erik Stephansson från Nätra socken och Bäck.
Genom att läsa Nätraboken framgår att en Olof Stephansson är bonde på Bäck N:o 3:1 och finns där år 1768 till 1787 och flyttar sedan till Själevad.
Han är född enligt boken i Näske N:o 6:1, vilket ger föräldrarna Stephan Olofsson f 1708 och modern Lisa Persdotter f 1712 gift 1732 och född i Gladom N:o 1:1.

22
Själevad / SV: Dödsdatum Märet Jonsdotter
« skrivet: 2024-05-05, 21:58 »
Det måste var skrivfel på någondera ställe vigseln eller dödnotisen. I annat fall är Märta död tidigare och han gift om sig med en Kerstin.
Skriv av Mantalslängden varje år för Johan Nilssons tidsperiod ifall det syns att Hustrun har en lucka och han kan ha gift om sig.
Eller läs Dödboken efter Märta Jonsdotter ifrån vigseln och framåt.
Kolla namngivningen för Johan Nilssons barn givit sina barn och se vilket namn deras mor borde ha.

23
Själevad / SV: Dödsdatum Märet Jonsdotter
« skrivet: 2024-05-05, 16:23 »
Kolla vad som står i Kyrkoräkenskaperna. Prästen skriver säkert inte fel två gånger.

24
Jo, så är det nog att det är slutledet på hyttann.

25
Ryttare Enk(an) H(ustro) Kerstin

26
Den är daterat i Westerwick.

27
Häradshammar / SV: Svenneby gård
« skrivet: 2024-05-03, 09:40 »
I Götahovrätts Renoverade Domböcker skrevs Hemmansköpens tre uppbud från år 1701 och framåt i en särskild serie som kallas Småprotokoll.
Tidigare år är de kvar i vanliga Domboken.
Arkiv Digital har filmat dem till långt in på 1700-talet.

I Häradsrätten skrevs de i en särskild serie långt senare och i Östkinds Häradsrätt från år 1786.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis%20f4f99573-e89c-11d4-bbc7-00d0b73e7a8b&tab=post&flik=1

28
Häradshammar / SV: Svenneby gård
« skrivet: 2024-05-03, 09:32 »
Arkiv Digital har filmat Jordeboken för år 1825, annars finns flera att läsa i Östergötlands Landskontors arkiv och i Kammararkivet.
I Jordeboken står om årliga räntan = fastighetsskatten och Hemmanens ägandeform; skatte, krono eller frälse. Och vad kronan använde årliga räntan till.

https://app.arkivdigital.se/volume/v1006861?image=4940

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Jordeb%C3%B6cker&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+A09749B6-9AB7-11D5-A700-0002440207BB&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab

29
Häradshammar / SV: Svenneby gård
« skrivet: 2024-05-03, 08:05 »
Enligt Jordeboken år 1825 är Svenneby ett Skattehemman och då kan de som erhållit uppbud och Fastebrev sökas i Häradsrättens Småprotokoll.

30
Länna / SV: Mantalsskrivning och läshjälp Länna sn Svartnö
« skrivet: 2024-05-02, 20:09 »
Som skrivet tidigare framgår inte ägandeformen av ett Hemman av Mantalslängden, utan enbart vem som brukar och bebor stället det året och betalar den personella skatten mantal.

Mantalslängden uppläggs på olika sätt för olika år, geografiskt, ägandeformen med skatte först och krono och frälse därefter eller alfabetiskt.

Ägandeformen redovisas bäst av Jordeboken.
I Jordeboken år 1825 framgår att Svatnö Nummer 1 till 3 är uppsatt såsom Frälsehemman, alltså ägare eller besittningshavare är en adelsman.
Om adelsmannen har köpt, bytt, förpantat, blivit det donerad eller har det såsom abalienerad får undersökning hur det i ett flertal års Jordeböcker redovisas.

De familjeförhållanden som inte framgår av kyrkböcker eller läsning av mantalslängden varje år, måste undersökas genom att läsa Häradsrättens Dombok.

https://app.arkivdigital.se/volume/v1006872?image=600

31
Härnösand / SV: Elisabeth Målares släktskap med Mosis Brita
« skrivet: 2024-04-30, 17:01 »
Härnösands Rådsturätt för år 1660 finns att läsas på Arkiv Digital.
Svea Hovrätts Advokatfiskals Renoverade Domböcker:
Gävleborgs län EXIe: 3141

https://app.arkivdigital.se/volume/v421274?image=950

 

32
Boteå / SV: Tolkning av mantalslängd
« skrivet: 2024-04-29, 14:46 »
Har skrivit av Mantalslängderna för alla min förfäder/mödrar.
Först på Riksarkivet Marieberg och sedan vid besök på Landsarkivet Härnösand.
Det finns en obruten serie från 1687 till år 1820 och sedan framåt så långt mtl skrevs.
Några årtal av Ångermanländska länsräkenskaper förstördes vid branden på Kammararkivet/Skeppsholmen och det är därför de saknas i digitala forskarsalen.

33
Boteå / SV: Tolkning av mantalslängd
« skrivet: 2024-04-29, 13:17 »
Mantalslängden år 1707 för Boteå Socken.   

https://app.arkivdigital.se/volume/v401292?image=2380

34
Boteå / SV: Tolkning av mantalslängd
« skrivet: 2024-04-28, 10:30 »
Mantalslängden år 1707 finns att hitta i Landskontorets ex.
Det är bara att hoppas att rätt av flera hypoteser framgår av läsningen av Domboken och Småprotokoll.

35
Föregångaren på Ordinarie N:o 48 får avsked medelst ansökning till Amiralitetskollegii protokoll den 30 April 1750.
Enligt Generalmönsterrullan är han inte fördubblingsbåtsman innan antagandet i kompaniet.
Det kan mycket väl stå mer om efterföljaren i det ärendet och inneliggande handlingar för avskedandet, men det måste undersökas på Krigsarkivet eller skrivas dit för att de ska skicka kopia.
Det händer nämligen att de presenterar efterföljaren grundligt för att få igenom avskedandet.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069235_00026#?c=&m=&s=&cv=25&xywh=749%2C1525%2C2496%2C1723 

37
Korsberga / SV: Israel Persson skiljer sig troligen 1812-1813 ?
« skrivet: 2024-04-20, 11:35 »
Korsberga tillhör enligt Arkivinfo på AD Växjö Stift och skilsmässan kan läsa i dess Protokoll.
Arkiv Digital har filmat den serien, men ännu endast fram till år 1800.
Växjö Domkapitels arkiv finns på Landsarkivet i Vadstena.

38
Personen måste följas i de Juridiska Källorna och Fånglistor för att se var han avrättades.
För att finnas med i Sveriges Dödbok måste en person på ideell basis läsa Församlingarnas Dödböcker och föra över den uppgiften.
Begravdes personen kanske på galgbacken skrivs han inte nödvändigtvis i någon Församlings dödbok som kan i dåtiden bestå av de som begravdes på Kyrkogården.

39
Fattas Pistol.

40
Virestad / SV: Elin Månsdotter 23/10 1792 äktenskap?
« skrivet: 2024-04-13, 08:22 »
I Vigselboken 1825 i Ryssby står Hustru Elin Månsdotter.
Det är vanligt att Änkor står som Hustru i vigselnotisen.

Prästerna skrev Husförhörslängderna för sin egen och inte för efterkommande släktforskares skull och behövde inte skriva vart personerna flyttade, eftersom de visste detta ändå.
Det är bara att leta om personerna försvinner på en Hf:sida.

Om maken dör kan det nämnas i mantalslängden om han inte återfinns i dödboken.
Personer som dör på annan plats än socknen forslades oftast inte till hemförsamlingen, utan begravdes på plats.
Till exempel personer på resor eller kommenderade militärer.
Eftersom i dödboken skrivs de som begravdes i socknen så nämns oftast inte de som dör och begravdes i andra församlingar.
Om mannen bara försvinner kan han också ha gjort en kriminell handling och kan då hittas i Justitiekanslerns fånglistor som är filmade på Arkiv Digital (1750-1850).

41
Horn / SV: Johan Sunesson
« skrivet: 2024-04-12, 07:55 »
Att släktforska i en församlings Kyrkoarkiv som har brunnit, som Horns har gjort, är inte lätt även för den drivne forskaren.
För den ovane är det bättre att forska på andra grenar först och ta det svåra sedan då de andra källorna än kyrkböckerna också ingår i den egna forskningen.
För att få fram denna personens dödsår har andra Källor används, såsom Mantalslängder, ev Bouppteckning och Domböcker.

Johan Sunesson har en Bouppteckning.
https://app.arkivdigital.se/volume/v76887?image=155

42
Skölvene / SV: Soldat Lars Vimberg i Vimle
« skrivet: 2024-04-10, 22:10 »
Generalmönsterrullan behöver alltid undersökas vid forskning av soldater.

Här finns han i GMR    https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028482_00240#?c=&m=&s=&cv=239&xywh=511%2C1033%2C2262%2C1965

I Regementsarkivet på Krigsarkivet finns en Rekryteringsrulla för Gäsene kompani som täcker året 1777 då han antages, fast det står inte uttryckligen att det året är med.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=%c3%84lvsborgs+regemente&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+c8a3099f-1630-4146-abeb-36ff491b2963&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder

Han är född i Västergötland, enligt rullan, gifter sig och får första barnet innan antagandet till soldattjänsten så vigseln och barnets födelsenotis i grannsocknar (eller vidare cirklar) är medlet att använda varifrån han kommer.


43
Allmänt / SV: Dansktiden
« skrivet: 2024-04-05, 20:10 »
De Kyrkböcker som finns i de tidigare Danska Landskapen är de som finns i Församlingarnas Arkiv.
Arkivalier som finns i Danmark och Riksarkivet i Köpenhamn är främst olika Skattelängder för åren före 1658, och ev militaria.
Sedan går det att leta i Kanslier och Kollegium på Danskt Riksnivå på danska tiden.
Rättstvister som appellerades till Danskt högsta rätt och Kunglig majt heter: Kongens retterting och har utgivits i Bokform i nutid.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/156
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/3947
Det går utmärkt att forska i Finland
Här är hennes födelsenotis.
https://digihakemisto.net/item/1284977173/5869330142/57
 
https://digihakemisto.net/item/1284739324/5869368686/85

Sedan finns också Mantalslängder och Bouppteckningar på Digihakemisto.
Fast den som släktforskar i Finland måste lära sig vissa finska ord för att hitta i Arkivfortekningen.

48
Ullånger / SV: Jungfru Stina/Kerstin Jonsdotter 1752 gift 1777
« skrivet: 2024-03-16, 18:10 »
Kierstin Jonsdotter är Piga i vigselnotisen och kommer ifrån Hump.
Det finns en Cherstin född 1752 3/3 i Hump med föräldrar Jon Jonsson och Hustru Karin.
Om det är rätt Kerstin får undersökas vidare.

49
Övrigt / SV: Kyrkoböcker för Kervo/Kerava (Nyland)
« skrivet: 2024-03-11, 16:36 »
Det har betydelse att ta reda på en Församlings Historia.
Kerava har tydligen utbrutits ur Tusby församling år 1924.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kervo

50
Hässlunda / SV: Vem ärver gården?
« skrivet: 2024-03-05, 16:57 »
Fråga om vanligheten är fel ställd. Det kan bero på många olika orsaker, om hur övergången har gått till. Den som övertar Hemmanet ska ha pengar att lösa ut övriga syskon eller bodelägare, eller om de köper av föräldrarna och då kan de välja vem de säljer till.
Det som är viktigt är hur det förhåller sig i detta fallet.
Hur Per Svensson och Pernilla Pålsdotter kommer åt Hemmanet framgår av Uppbuden och Fastebrevet.

51
Det står i mantalslängden år 1775 för Anders Israelsson: Skrifwen i Södergraninge, ny åbo kommen i stället.

Åbo är per definition: den som under ärftlig besittningsrätt innehar annans jord.

Räbbnäset som enligt Buchts Ortsnamn i Västernorrlands län Del II, Räbbe = rävhona och stället ligger på ett näs vid Graningesjön.

Var först ett Kolaretorp på mark ägd av Graninge Bruk och skattelades för 9 seland år 1766 enligt befintlig Karta som kan hittas på Lantmäteriet historiska kartor på deras Hemsida.

Om var Anders Israelsson kommer ifrån har jag inga uppgifter.

https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/X16-13:1/4c4d535f5831362d31333a31/lms2/LMS/Graninge%20socken%20R%C3%A4bbn%C3%A4set%20nr%201/Avm%C3%A4tning%20p%C3%A5%20in%C3%A4gor

53
Kråka / SV: Kråka
« skrivet: 2024-02-21, 21:46 »
https://sok.riksarkivet.se/landskapshandlingar

Och för att undersöka luckan emellan Mantalslängderna som börjar i serien 1642-1820, och Landskapshandlingarna som slutar -1630, så finns serien Länsräkenskaper.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=L%c3%a4nsr%c3%a4kenskaper&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=6&postid=Arkis+a0974976-9ab7-11d5-a700-0002440207bb&tab=post&s=Balder

De finns även filmade på Arkiv Digital, och bättre läsliga.

54
Kråka / SV: Kråka
« skrivet: 2024-02-21, 19:05 »
Den viktigaste Källan för 1500-tals forskning för bönder i Västerbotten är Landskapshanlingarna. Det är främst skattelängder som undersöks där.
Där står ett namn per år och det är mycket få uppgifter om släktskap om de som står för Hemmanet, före och efter.
Föreslår att släktforskningen bedrivs där.
Andras släktforskning som inte innehåller Källor och uppgifter hur släktskapen mellan generationerna har forskats fram är i det närmaste värdelös.

55
Kråka / SV: Kråka
« skrivet: 2024-02-21, 17:20 »
Hur har du kommit fram till en förfader född 1525?
Vilka Källor?

56
Åtvid / SV: Kjerstin Olofsdotters 1762-01-23
« skrivet: 2024-02-18, 10:01 »
Dannemannens - Bestorp

58
Bromma / SV: På fästning
« skrivet: 2024-02-09, 11:53 »
Varför står det att det inte finns några uppgifter i Sollentuna Häradsrätts arkiv angående en Konkurs år 1835.
Det är Arkivbildarens Arkivförteckning som är avgörande huruvida det finns någonting eller inte.
Sök Arkivförteckningen på NAD.

https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+e12e394a-e2cc-4f9c-a5ee-aec86b2d0588&tab=post&flik=1&s=Balder

De som är häktade och är dömda till Fästningsstraff finns att undersöka i Justitiekanslerämbetets Arkiv.
Det arkivet är filmat av Arkiv Digital från år 1750 till år 1850.

59
Källor och arkiv / SV: Födelsebok Finland
« skrivet: 2024-02-06, 07:26 »
Den som släktforskar i Finland är tvungen att lära sig några finska ord för att hitta rätt i Arkivförteckningen, vilket inte är svårt på något sätt. Skriv en egen ordlista för de orden.
Sedan är kyrkböckerna skrivna på svenska till åtminstone senare delen av 1800-talet.

https://digihakemisto.net/item/1180183598/5877833825/82

60
Frykerud / SV: Förkortning i manntalsskrivning
« skrivet: 2024-02-03, 16:49 »
I Mantalslängden står inte/aldrig var personerna är födda.
Skriv gärna om frågeställningen var och när det som frågas efter står i boken.
En Källhänvisning där det står behövs alltid.

61
Födelseåret 1886 finns inte med på SSHY, Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry.
Däremot finns det med på ett annat ställe. Digihakemisto.
På den sidan finns även fler arkivbildare såsom mantalslängder = henkikirjat och Bouppteckningar = Perukirjoja.
Däremot krävs medlemskap i den finska släktforskarföreningen - Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry. som har för sina medlemmar tillgång till kyrkböcker längre fram i tiden. Dock går det inte att kolla innan medlemskapet om Akaa är med.

https://digihakemisto.net/aineisto/1830053270

62
Alunda / SV: Soldat nr 80 Erik Welamsson Golfberg
« skrivet: 2024-01-31, 12:24 »
Extra Rullor vid krigstiden brukar finns i serien Rullor 1724-.

63
Han är Roothemestare.
Rotemästare är som en "gruppchef" för soldaterna men underställd korpralen.

Roteringslängder har med Infanteriet att göra, och de som utskrivs där tillhör då också Infanteriet.
Eftersom Danmark är en huvudfiende på den här tiden, går inte utskrivna från de tidigare danska landskapen att använd i den ordinarie armen. De skickas därför till Ingermanland och rullor för de Kompanierna finns att läsa i /Inkerin ja Käksisalmin/ länsräkenskaper.

De Hemman som tilldelats Kavalleriet kan läsas och undersökas i de Regementens Regementsräkenskaper.
Det står även om Ryttarna där.

64
Wallerius / Vallerius / SV: Wallerius / Vallerius
« skrivet: 2024-01-27, 22:47 »
Är han född i samma socken som han sedan har sin tjänst som Ryttare, bör hans barns faddrar kunna visa att så är fallet.
Ett annat sätt är att läsa Häradets Dombok ifall han förkommer i träta eller något annat med en släkting.
Sedan är det till att söka alla Måns:ar födda hans troliga födelseår. Börja med grannsocknar och sedan hela Skåne.
Ett stort problem är att ett stort antal Församlingars födelseböcker i Skåne är förstörda hans troliga födelseår.

65
Västerfärnebo / SV: Orten Däljan/Dellian/Delljan
« skrivet: 2024-01-23, 20:28 »
Däljan är ett avgärdahemman nära Norra Hörende och Långsjön enligt Lantmäteriets Historiska kartor. I AIa:1 står personerna i Långsjö.

https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/19-v%C3%A4b-124/0002j38g/lm19/REG/19-v%C3%A4b-124/Storskifte

https://www.saob.se/artikel/?seek=avg%C3%A4rda-hemman&pz=6#U_A197_40207

66
Nås / SV: Fader okänd
« skrivet: 2024-01-23, 19:22 »
Året 1799 saknas i Nås, Järna och Floda Häradsrätts Arkiv, som Sävsnäs tillhör, men kan sökas efter i avskriften i Svea Hovrätts Advokatfiskals Renoverade Domböcker, som finns på Riksarkivet Marieberg. E XI e/2983- 2985.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=2&postid=Arkis+7d67b15c-5412-421b-ad18-cf94985016b2&tab=post&s=Balder

67
Björsäter / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-01-17, 16:22 »

68
Vibyggerå / SV: Brita Ersdotter ca 1700 - 1786
« skrivet: 2024-01-15, 10:35 »
Vem är då Hustru Brita som till synes kommer efter Erik Hansson i Invik och i 1690 års mantalslängd efterföljs av Hans Eriksson.

69
Domböcker / SV: Oavgjord rättegång
« skrivet: 2024-01-14, 18:00 »
Svaret från Kammarkollegiet borde kunna ha lämnats till Kalmar läns Landskansli DIa:100 1774 eller efterföljande år och volym.

Ett annat ställe att leta är Kammarkollegiets Arkiv, Riksarkivet Marieberg. Det arkivet har många underrubriker och det kan vara svårt att hitta då orsaken är okänd till målet.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Kammarkollegium&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=93&postid=Arkis+a097487c-9ab7-11d5-a700-0002440207bb&tab=post&s=Balder

Det kan stå någonting i Jordeboken om utslaget om det har med Hemmanet att göra.

70
Valbo / SV: Självmord 1853 och polisutredning?
« skrivet: 2024-01-14, 16:49 »
År 1853 var ännu självmord en kriminell handling som blev en Domstolssak vid Tingsrätten.
Det skulle utredas personens sinnestillstånd och dömas var och på vilket sätt begravningen fick gå till.
Sök alltså i Tingsrätten som Valbo socken tillhörde vid det året.

72
Vibyggerå / SV: Sara Jonsdotter f 1720
« skrivet: 2024-01-09, 12:08 »
Mantalslängden år 1760 Nätra socken finns i Häradsskrivarens arkiv för Norra Ångermanland Fögderi som Arkiv Digital har filmat.

73
Västra Karaby / SV: Födelseboken 1770
« skrivet: 2024-01-09, 10:56 »
Fadern i födelsenotisen heter Swen Hyre.
Det finns en vigselnotis 1770 7/1, wigdes Hyr/ne/ Swen Pehrsson i Karaby med qwinfålket Karna Thorsdotter.
Ordet kvinfolket brukar kunna betyda att hon tidigare fått barn utom äktenskapet.

74
Vibyggerå / SV: Sara Jonsdotter f 1720
« skrivet: 2024-01-08, 21:52 »
Det är han som står på Bild 860 fol 158, P2:4, och dör 1772 den 6 Januari som är den rätte.
Datumet för det utfärdade Gratialbrevet 1745 20 nov och att den Hielte tillhör rätt Båtsmanskompani.
Dessutom återfinns Jonas Jeltes Dödnotis 1772 6/1 i Ullångers dödbok.
Han Hustru borde då också hittas i Dödboken. I Mantalslängden år 1746 står att hon är 66 år.
En fingervisning om en kvinna med snarlik åldersuppgift som passar med det, eller att Hielte ger någonting efter henne i Kyrkoräkenskaperna ifall hon dör före honom.

Hans Hustru dör dessvärre enligt Kyrkräkenskaperna mellan 1766 20 Maj och 1767 9 Juni.
För den tiden är en lucka i Ullångers dödbok.

75
Vibyggerå / SV: Sara Jonsdotter f 1720
« skrivet: 2024-01-08, 11:08 »
Eftersom Jon Larsson Hielte får Gratial vid avskedet i GMR 1745, så kan han följas varje år i Flottans Pensionskassa.
Även om han skulle flytta ifrån Ullånger, för sockenprästen måste årligen meddela om han tagit salighetsmedlen.
Det är också intressant att se vem som kvitterar ut den kvarvarande pensionen det år han dör.
Han finns inte med i Registret till Ullångers dödbok vad jag kan se.

76
Vibyggerå / SV: Sara Jonsdotter f 1720
« skrivet: 2024-01-04, 23:46 »
Det behövs någon mer källuppgift för att veta säkrare vilka hennes föräldrar är. Det är annars märkligt att hennes möjliga bror inte är fadder till hennes barn. Ullånger- och Vibyggeråbor brukar vara fadder åt varandra.
Det är bara att hoppas att hon förekommer i ett Domboksprotokoll med någon av sina släktingar.

77
Vibyggerå / SV: Sara Jonsdotter f 1720
« skrivet: 2024-01-04, 11:08 »
Det låter troligt.
Dessutom finns det en Samuel Styf som gifter sig 1744 enligt Ullångers Kyrkoräkenskaper.
Den notisen saknas i vigselboken.
Trodde förstås att detta redan var kollat inledningsvis.

79
Vibyggerå / SV: Sara Jonsdotter f 1720
« skrivet: 2024-01-03, 20:20 »
Inget tyder på att Sara och Märta skulle vara systrar. Märetas föräldrar gifter sig 1727 och passar inte av den anledningen, om Sara är född år 1720. Det står visserligen Jon Pährsson i vigselboken, men Jon Ersson i Räkenskaperna.

Nätra vore intressant att kontrollera om Saras vigsel förrättades där.
På Härnösands Landsarkiv finns Register för Lysningarna som skrivs som Charta Sigilata skatten mellan åren 1733 och 1748.
De finns och är avskrivna ifrån Länsräkenskapernas verifikationer.

Grannsocknar och för Fäbodarnas belägenheter ganska nära skogsvägen är Boteå och Styrnäs socknar, som genom det också är kandidater som Saras hemort.

Har skrivit av Nätras lysningar år 1744 och där är hon inte med.

80
Önnestad / SV: Önnestad (L) CI:1 (1695-1730) Sida: 29
« skrivet: 2023-12-30, 17:50 »
Nej, tycker inte att det står Ture. Det är fyra bokstäver i det namnet och det är tre här framför s:et.
Det står Pär Tues barn Tue.

1700 16/4 Elina dotter till Pähr Tuesson i Giästgifwaregården i Önnestad
1702 5/10 Kirstina dotter till Pär Tues uti Önnestad
1705 12/3 Hans, Pär Tues Son i Önnestad
1707 20/10 Tue, Pär Teus Son på N:o 23 (Önnestad) Dör 1709 1/8
1710 6/1 Tue, Pär Tues Son
Det finns ingen vid namnet Pär Turesson (Ture och Tue/Tuve är två olika namn) som får barn vid denna tid. Det finns en Husman Pär Tuesson i Diurhagen som behöver uteslutas eftersom det inte står orten i födelsenotisen.

I Katekismilängden 1716 står på Önnestad N:o 23 att Per Tuessons Hustru heter Anna.

81
Slutligen i denna gamla tråd kan upplysas att den Dordi som Olof Månsson i Nordsjö gifte sig andra gången med och inte är moder till hans barn heter Dordi Hansdotter.

Detta står i Domboksprotokollet 1682 19/10 Sollefteå p 11. Södra Ångermanlands Domsaga AIa:3 Bild 2610 (AD)

82
Häggdånger / SV: Jon Nilsson född 1787 i Häggdånger
« skrivet: 2023-12-29, 17:10 »
I vigselboken i Hässjö 1812 står att Jon Nilsson är Bondeson ifrån Hägdånger och Höknäs.
I Husförhörslängden står Jon Nilsson tillsammans med sin familj.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032932_00121#?c=&m=&s=&cv=120&xywh=224%2C431%2C4168%2C2877

83
Meritförteckningar finns enbart för officerare. För Gemena Ryttare finns inga.

84
Anundsjö / SV: Sjul Olofsson, ca 1560-1603 Yttersel 4
« skrivet: 2023-12-28, 20:07 »
Vilka är Källan till uppgifterna?  Nätet eller??? Finns ingen i Yttersel 4 Anundsjö sn med det namnet vid den tiden, enligt Anundsjöboken.
För att det skall finnas släktskap på 1500/1600 och 1700-talet krävs klara Domboksprotokoll eller andra Kyrkboksuppgifter för att så långa avstånds släktskap ska tas på allvar som förekommer här.
Detta verka uppitok galet.

Förslagsvis forska i Domböcker (finns på AD) och skattelängder istället för att lägga tid på dumheter på nätet som detta förefaller vara. Den som forskar själv får en uppfattning om vilka Källor som finns och vad som är omöjligt att forska fram och den brist på Källor som ofta kan konstateras.


 

85
08) Domböcker och bouppteckningar / SV: Vilket ord?
« skrivet: 2023-12-27, 20:42 »
Honungzfläckaren ser det ut som.

86
Allmänt / SV: Kyrkböcker i Viby och Örebro län
« skrivet: 2023-12-15, 19:06 »
Den person som har skrivit till uppgifterna om barnen i familjen har gjort detta med bra källor eller dåliga. Det framgår inte där det står. Vilket det är måste den som skrivit dem redogöra för.

Det kan konstateras att uppgifter som givits där Källorna inte är redovisade för är tämligen värdelösa.

87
Allmänt / SV: Vad är vad kring Hännicke Bengtsson från Vad?
« skrivet: 2023-12-15, 13:06 »
Det finns en bra sammanställning över Källorna för Bergsmän i Norbergstrakten på detta stället.

https://cloudup.com/cYTQu3vVAiV

88
Allmänt / SV: Kyrkböcker i Viby och Örebro län
« skrivet: 2023-12-15, 12:48 »
I många fall i släktforskningen är till en förfader som är född 1642 så långt man kommer.
För att komma längre tillbaka i tiden är det alltid omständigheter angående vilka skrivna samtida Källor som finns att tillgå.
Mantalslängden får läsas varje år tillbaka i tiden. Ifall det går att utläsa att han är son eller måg till föregående brukaren av Hemmanet.
Sedan om han i släktförhållanden står omnämnd i Domböckerna. 
Att Hemmanet Odensvi i Viby socken i Jordeboken är ett frälsehemman är inte en bra omständighet.

89
Nej, inte med den frågeställningen.
Kapitulerad blev en Soldat vid ett värvat Regemente, för ett visst antal år.
Det krävs först och främst att veta vilket Regemente en Soldat tillhörde.

90
Styrstad / SV: Vad står det?
« skrivet: 2023-12-12, 19:02 »
Det står Charta sigilata vilket betyder stämplat papper och är ett sätt till beskattning.
Efter Kalle dussins krig var Rikets finanser i mycket dåligt skick, och därför inrättades en mängd olika skatter.
En av dem är beskattning av ingångna lysningar, där avskrifter för dem mellan åren 1733 till och med år 1748 finns lysnings/bröllopslängder ibland Länsräkenskapernas verifikationer.
Skatten fortsatte en tid men det framgår sällan mer än i vissa vigselböcker som denna.

91
I Jordeboken 1740 står en hänvisning fol 170, Bild 97, att Landshövdingen skrivit om Hemmanet Svartnö med flera Hemman 1739 9 Maj efter Kungligt brev 1739 16 April 1739.
Det är ide att undersöka detta i Stockholms läns Landskontor på Stockholms Stadsarkiv.

92
03 - Hur hittar jag... / SV: Gåsinge hf före 1790
« skrivet: 2023-12-09, 19:38 »
NAD finns tillgängligt på nätet.   https://sok.riksarkivet.se/nad

Att söka syskon och barn i en familj göres medelst en genomsökning av födelseboken och sedan läsning av Bouppteckning i Häradsrättens arkiv om det skrevs någon och den är bevarad.

Soldater kan vara på indelningsverkets tid vara född var som helst i det dåvarande riket.
Enligt Grills tryckta bok (finns även sökbart på riksarkivet.se) så tillhör Gåsinge socken (angående infanteriet) Södermanlands regemente, Nyköpings Kompani N:o 126 till 146. Som det var på 1850-talet.

93
03 - Hur hittar jag... / SV: Gåsinge hf före 1790
« skrivet: 2023-12-09, 18:59 »
Husförhörslängden skrevs av prästen för minnesanteckningar vid Husförhören om kunskapen i Katekesen och nattvardsgången.
Efter tidsperiodens slut och ifall inga direktiv om bokens arkivering utdelades från överheten behövde prästen inte boken längre och den förstördes.

Den som släktforskar får undersöka i NAD (Nationell arkivdatabas) vilka böcker i församlingsarkivet som finns bevarade.

Mantalslängden från år 1635 till 1970-talet skrevs varje år och kan användas när Hf inte finns. Vissa år saknas dock på grund av bränder och gallringar(medvetet kastade i arkiven).

Fadderanalys är en viktig arbetsmetod (eftersom släktingar ställde upp) och sedan får vigselboken och dödboken genomläsas.
Forska på en familj i taget. Det är viktigare att det blir rätt än att snabbt kommer tillbaka i tiden.
Det finns många Poddar att se och höra på i släktforskarmetodik, att leta efter på nätet och Genealogiska föreningens hemsida (dock för medlemmar men där finns en mängd olika ämnen) ca 550 stycken poddar.
Låna böcker i ämnet släktforskning på Biblioteket.

94
Länna / SV: Ägarförhållanden på Svartnö
« skrivet: 2023-12-05, 23:04 »
För den som vill undersöka ägandeformen för en by med dess gårdar är Jordeboken den viktigaste källan.
Svartnö är Frälse enligt 1753 års Jordebok. Alltså ägd eller innehavd av en adelsman och bönderna betalar avrad till denne.
Har svårt att förstå hur det hänger ihop i detta fallet.
Ifall ändå bönderna skulle vara jordägare återfinns deras köptransaktioner ibland Häradsrättens Småprotokoll.
Läs samtliga tillgängliga Jordeböcker i Stockholms och Uppsala län där Länna socken är med.
Ägandebeteckningen och om årliga räntan är förpantad är komplicerat att förstå hur det hänger ihop och det är tillrådligt att läsa om det i bokform.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055155_00764#?c=&m=&s=&cv=763&xywh=641%2C930%2C5292%2C3700

95
Västerfärnebo / SV: Söker födelseort
« skrivet: 2023-12-02, 14:10 »
Det finns också en socken Österfärnebo, och det finns en född där som kan stämma.
Och som vanligt är det bra att följa personen i Hf.
.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032550_00142#?c=&m=&s=&cv=141&xywh=260%2C1738%2C3088%2C2683

96
Bitterna / SV: Soldat Sven Andesson Wall -
« skrivet: 2023-11-22, 10:54 »
Generalmönsterrullan 1852 där han nämns först, står att föregående Ryttare också heter Wall.
Det betyder att den person som innehar det numret och den tjänsten får det Ryttarnamnet.

När namnet Wallgren kommer till får undersökas i Husförhörslängden när det namnet dyker upp för den personen.
Ifall han står för eget boende och inte som tjänstefolk hos någon, kan Mantalslängden användas för att få veta vilket år han först står med det namnet.
Mantalslängderna efter år 1820 får läsas på Arkiv för de är inte filmade.

Fattighjon kan få underhåll av Församlingen och kan undersökas i Sockenstämman/Kyrkorådets arkivserie K och Fattigräkenskaper arkivserie L i Församlingens Arkivförteckning. Eventuellt i Kommunarkivet om Fattigvården har överförts dit.
Fick de inte fattigvård av Församlingen fick de tigga om de inte kunde föda sig på annat sätt.

97
Källor och arkiv / SV: Avskedsansökan
« skrivet: 2023-11-20, 22:21 »
Konungens eget värvade regemente är dess namn Regementet får 1772 till 1829.
Dessförinnan finns det Rullor med namn efter den som var chefen.
Arkivförteckningen Nummer 140 på KrA; Konungens eget värvade regemente, kan undersökas om det finns något den tiden han var i tjänst.
Dombok FI:1 för tiden 1742-1788 är tillgänglig att läsa ifall han är med där.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069929_00001#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-91%2C-1%2C3688%2C2480

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Konungens+eget+v%c3%a4rvade+regemente&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+cb94b4f2-1a2a-4124-8273-03114107e06e&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&prependUrl=%2fnad&vol=n%2cn%2cn%2cn&s=Balder

98
Källor och arkiv / SV: Avskedsansökan
« skrivet: 2023-11-20, 21:40 »
Vilket Regemente är det som inte har några Rullor??

Uppge gärna bättre fakta om den enskilda Soldaten.
Det går inte att hjälpa till om Källor dem förutan.
Länens Landskontor har också arkivmaterial om Regementen och militaria.

Det är alltid bättre att förbereda sig inför ett besök på Arkiven.
De som arbetar i Arkivexpeditionen har övergripade uppgifter av hela arkivbeståndet och kanske mindre kunskap om en specifik frågeställning.
Jag fick och kunde berätta för expeditionspersonen om svaren på de frågor jag inledningsvis ställde efter läsandet av arkivmaterialet. De hade inte svaren.

99
Båtsmän i Blekinge / SV: Per Svensson Köpman
« skrivet: 2023-11-20, 21:34 »
Möjligen står det mer om var han är född i den hänvisande protokollet i Amiralitets Kollegium 1757 den 9 Mars.
Annars får Födelseböckerna genomläsas med marginal för födelsetiden, först i trakten och sedan vidare i hela Blekinge.

 https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Amiralitetskollegium&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+1546db08-68af-4d1c-843e-346e694ce9d3&tab=post&prependUrl=%2fnad&vol=n%2cn%2cn&s=Balder

100
Källor och arkiv / SV: Avskedsansökan
« skrivet: 2023-11-20, 13:58 »
De värvade soldaterna skrev sig för ett visst antal år, kapitulationsår.
När den tiden gick ut avslutades tjänsten.
Något avsked behövdes inte.

101
Allmänt / SV: Lottdragning vid arvsskifte
« skrivet: 2023-11-20, 10:56 »
Det är på det viset de har gjort i Ångermanland sedan åtminstone 1600- och 1700-talet när det finns Domböcker som förtäljer hur överförandet från ena generationen till nästa gått till.
Det behöver inte bli som lottandet utfaller. Den som vinner lotten kan även sälja sin Hemmansdel till en annan i syskonskaran.

Tycker de inblandade att förfarandet fungerar så fortsätter de.
Det finns andra seder som används i andra delar av landet.

102
Det är avhängit ifall Domkapitlet har begärt in någon längd om befolkningens kunskap i Katekesen.
Malmös församlingar är inte med i förteckningen på de längder som finns.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003602_00001#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-275%2C-174%2C3991%2C2755

103
Katekismilängder finns arkiverade i Domkapitlets i Lunds Arkiv.
Arkiv Digital har dem tillgängliga i Församlings Arkivförteckning.
De finns även på riksarkivet.se fast inte alla volymer.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Lunds+Domkapitel&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+7ea79252-c2ee-4971-8f32-11df18b4e8ac&tab=post&s=Balder


104
Okänd socken i Skåne / SV: Nills Jönsson Alltidglad
« skrivet: 2023-11-15, 21:05 »
Det är möjligt att det står mer om var han kommer ifrån i Rekryteringsrullan, fast ifall året 1714 (framgår inte av arkivförteckningen) är med i bunten 1683-1743.
Arkivbildaren är Kopparbergs läns Landskontor GIc:1

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Landskontor+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=59&postid=Arkis+93537c31-49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&tab=post&prependUrl=%2fnad&vol=n%2cn%2cn&inc=2&s=Balder

105
Okänd socken i Skåne / SV: Nills Jönsson Alltidglad
« skrivet: 2023-11-15, 20:41 »
För den som forskar på Soldater måste alltid Generalmönsterrullan läsas.
Han dör i Hedemora 1733 den 16 Mars.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028077_00371#?c=&m=&s=&cv=370&xywh=286%2C574%2C3346%2C2908

Han blev antagen till Soldat 1714 den 15 Februari.

106
Militaria / SV: Första livgrenadiersregementet
« skrivet: 2023-11-15, 13:39 »
Enligt Generalmönsterrullan 1789 så dör Måns Holm 1788 den 20 December.
Det står inte mer om var så det får undersökas mer om han var med till Finland.
De måste åka båt för att komma till kriget mot Ryssland och det finns Skeppsmönsterrullor att leta efter honom i Flottans Arkiv.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028228_00196#?c=&m=&s=&cv=195&xywh=376%2C976%2C2438%2C2119

I GMR 1793 heter Bjärkholm Johan. Han får i GMR 1793 avsked för sjuklighet.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028229_00239#?c=&m=&s=&cv=238&xywh=417%2C-23%2C4543%2C3948

En viktig lockelse till att antagas till indelt Soldat var att det ingick bostad.
Familjen till Soldaten som fick avsked eller dog fick flytta ifrån torpet när den nye med familj kom.
Det är därför det förekommer att föregåendes änka gifter sig med den nye. Det löser ett problem.

107
Umeå landsförsamling / SV: Kyrkouppgifter före 1721-25
« skrivet: 2023-11-14, 22:16 »
Ryssarna brände runt Svenska norra kusten för att tvinga fram ett fredsfördrag med dess landavträdelse och få slut på Stora Nordiska kriget.
Det typiska där Församlingens Prästgård brändes vid det tillfället ar att alla Församlingens Kyrkböcker börjar 1721.
Forskartekniken som får användas i de fallen är att undersöka Faddrarna i de Födelseböcker som finns, Mantalslängden, Jordeboken och fram för allt Domböckerna.

108
Allmänt / SV: Vinner lottningen?
« skrivet: 2023-11-14, 18:42 »
Överföringen från ene generationen till nästa för Skattehemman kan göras på mångahanda sätt.

I Ångermanland är det vanligt eller i regel så att sönerna lottar om vem av dem som skall få lösa ut de andra och bli ägaren och undfå Fastebrevet till det ärvda Hemmanet.

Döttrarna som ärver hälften av broderns del är inte lika stark i ärvandet och ingår inte i lottningen, utan får sin arvslott på annat sätt. Orättvist kan tyckas men det är så de gör på den tiden i den här trakten.

Bördsrättskrävandet kan döttrarna också göra vilket ger mycken kunskap om släktskap i släktforskningen.

109
01) Domböcker / SV: Var hitta Långholmens arkiv?
« skrivet: 2023-11-12, 20:28 »
I dagens läge är det inte olika Fängelser som avgör straffen, utan ortens Tingsrätt.
På det viset var det också år 1831.
Arkiv Digital har filmat Justitiekanslerns fånglistor.
Läs där de listor som finns för Jönköpings län och året 1831 så hänvisas det vilket Tingsrätt och datum som är aktuellt för denna personen.
Ärendet gick säkert också till Göta Hovrätt och eventuellt till Nedre Justitierevisionen innan han fick sin slutliga dom.
Långholmens Arkiv kan också ha hans domslut i sitt Arkiv. Sök Arkivförteckningen på NAD. Nationell databas.

110
Lilla Slågarp / SV: Mantalslängd för Haglösa 1743
« skrivet: 2023-11-07, 01:05 »
Jäppa Persson H(ustru), hennes namn är inte utsatt vilket är vanligt, drengar Ola Nilsson och Ola Persson piga Bengta.
Haglösa N:o 3 Ola Nilsson og(ift) bebor ett annat Hemman och enhet.
Drängen Ola Nilsson på N:o 2 är en annan person än Ola Nilsson som är skriven som husbonde för Hemmanet N:o 3. 
Det förekommer att det blir felskrivet i Mantalslängden och en person blir skriven på två ställen, men det blir rättat i nästa avkortningslängd, som också blir skriven varje år.
Avkortningslängden finns i Länsräkenskapernas verifikationer, där också Mantalslängden legat innan den flyttades (slaktad volym, en arkivterm) till dess nuvarande ställe.

111
Kristdala / SV: Katekisationslängd 1703?
« skrivet: 2023-11-06, 17:03 »

112
Kristdala / SV: Katekisationslängd 1703?
« skrivet: 2023-11-06, 14:58 »
Det är längder som Biskopen begärde in för någon sorts kontroll, och finns då i Domkapitlets Arkiv.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074275_00198#?c=&m=&s=&cv=197&xywh=-251%2C-234%2C7231%2C4991


113
General questions / SV: Help with 1691 tax record
« skrivet: 2023-11-06, 13:51 »
It is necessary to read Jordeboken and the Generalmönsterrullan at the same time with Mantalslängden to understand what is meant.
Johan Siöblad is a nobleman and may be the owner of Hemmanet, have been donated or have the interest pledged. Several years' Jordebok can be read to find out how things are.
In the jordebok, Hemmanet is listed as Krono and is not a Rusthåll.
Ryttaren Anders stands as a user of Hemmanet and can both belong to Småland's Cavalry or  Adelsfanan. It needs to be investigated more to know for sure.

If you think it's complicated, you're right, it is.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055360_00491#?c=&m=&s=&cv=490&xywh=959%2C1476%2C2364%2C1644

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055363_00987#?c=&m=&s=&cv=986&xywh=2339%2C1400%2C2959%2C2057

In the Jordeboken of 1701, it is stated that Johan Siöblad has a debt claim on the Crown and gets it paid off for Hemmanet's annual interest.


114
Långsele / SV: Per Johansson 1700 Örbäck
« skrivet: 2023-11-04, 16:29 »
To be able to do a real parish genealogy, it is necessary to read Domböcker (judgment books from the district court). The one made for Långsele parish have not done this and cannot make things better because he has passed away. Many people who have written from it have several incorrectness.

In a Domboksprotokoll 1732 12/10 Sollefteå Tingslag p 50; it is stated that Hans Andersson´s granddaughter/sondotter/ Elisabet Joensdotter is married to Per Johansson. Hans Andersson in Örbäcks Hemmanet according to Mantalslängden 1667 to 1699.
He has tree sons: Anders Hansson lives in Långsele N:o 3 Långsele sn. He is my ancester.
Johan Hansson is Kronobåtsman / navy soldier 1700 and dies in 1705.
Joen Hansson takes over his father´s Hemman until 1713, when he probably dies. His daughter Elisabet Joensdotter inherits the farm.
Don´t know where Per Johansson comes from and it must be search in the Domboken in case he appears there with any family connection.

115
Västerfärnebo / SV: Lars Iliansson Ryss
« skrivet: 2023-11-03, 17:38 »
Det är skillnad på hur det fungerade med Soldater före indelningsverket infördes på 1680-talet och därefter.
Soldattorpen är enbart aktuella från 1680-talet och framåt.
Tidigare utskrivs Soldaterna och kan läsas i serien Roterings och utskrivningsrullor.
En person i roten blev genom lottning utsedd till knekt och denne fick utgå eller kunde leja en annan i sitt ställe.
Och sedan får Soldaten följas i serien Rullor 1620-1723, i de rullor och volymer som innehåller det Regemente han tillhör.
Mantalslängden är en längd för de som betalade Mantalspenningen, och Soldater i tjänst var befriade från den skatten och om det inte finns en Hustru (hon var inte befriad) med, behöver han inte heller nämnas.

https://sok.riksarkivet.se/roterings-utskrivningslangder?Referenskod=SE%2FKrA%2F0025&DatumFran=&DatumTill=&Fritext=

116
00 - Skilsmässa / SV: Skilsmässa runt 1815
« skrivet: 2023-10-31, 14:04 »
Lönsås och kristberg som tillhör Linköpings Domkapitel finns dess Domböcker tillgängligt.
För den volym som är aktuellt att leta i ses inget Register, så det blir till att bläddra.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074257_00008#?c=&m=&s=&cv=7&xywh=814%2C236%2C4686%2C3235

117
Tore gynkell i walsiö

118
Erik Antonisson f 1619 åu Bonde i Byn (1650-1670) byter sitt Hemman, bytesbrev 1671 13/3 och hamnar i Saltvik Säbrå sn (1673-1689).

Hans barn som är nämnda i de Domboksprotokoll jag har läst och hittat är:
Sonen Jöns Eriksson Saltvik Borgare i Härnösand och tar hand om Saltvikhemmanet efter fadern, fast han låter svågern Sven Eriksson, gift med Eriks dotter, bruka Hemmanet enligt Mtl 1690 till 1704.
Sonen Abraham Eriksson, och hans dotter Kerstin bördar in Saltvikhemmanet N:o 2 och Sven Eriksson flyttar till Nora sn där han kommer ifrån.
Enligt Hf i Nora 1701-1738 heter Sven Erikssons i Skullersta Hustru Anna.

Inga fler barn till Erik Antonissom förekommer i trätan om besittningen av Saltvik Hemmanet.
Om Ella Eriksdotter som nämns i vigselboken i Stigsjö 1678 17/11 också skall tillföras barnaskaran till Erik Antonisson så krävs bevis och domboksprotokoll på det.

Föreslår att Domböcker läses för att hitta var Daniel Larssons i Brunne Hustru kommer ifrån.
Alla som skriver sockengenealogier läser och tolkar domboksprotokoll och har små eller bättre underlag för sina uppgifter.
De finns till början av 1700-talet på Arkiv Digital och Småprotokollen till mitten av 1700-talet.
Det är alltid en grannlaga uppgift att tolka domboksprotokoll och den ene personens tolkning behöver inte vara bättre än en annan, fastän erfarenhet kan underlätta.

119
Ockelbo / SV: Lars Jonsson Norman
« skrivet: 2023-10-27, 21:07 »
Att leta efter Jon Nilsson Norman f 1721 föräldrar i Ockelbo är onödigt eftersom det står i Generalmönsterrullan att han är född i Landskapet Småland.
Det vore bra att hitta en Rekryteringsrulla för det året han antogs ifall det står bättre där i vilken församling han är född.
En sådan rulla kan eftersökas i Regementets Arkivförteckning och i Gävleborgs Landskontor.
Fast innan det forskas på vidare led behövs bevis eller bättre indikationer än de som ovan förekommit, att Lars Jonsson Norman är son till Soldaten Jon Nilsson Norman. Finns till och med uppgifter på att han ens är född i Ockelbo.
Soldatnamn som är ett namn i tjänsten tar vanligtvis inte barnen efter, men om de vill och har behovet av ett kan göra, eftersom tagande av efternamn är fritt (adelsliknande är inte tillåtet) före namnlagen år 1901.

Ett sätt är att se i mantalslängden det året han är född 1758 och uteslut alla andra möjliga Jon:ar.

120
En Kronobåtsman tjänstgöring bestod av att uppfordras till Karlskrona.
Där kan de antingen arbeta med olika göromål eller bli kommenderad till Skeppen och andra båtar.
Det finns Skeppsmönsterrullor att söka efter Båtsmannen. Kompaniets båtsmän spriddes ut på olika båtar så det bli ett bläddrande.
Efter en seglats blir ofta båtsmännen intagen på flottans sjukhus eftersom förhållanden på skeppet var dåligt. Döda båtsmän som dog i Karlskrona på dess sjukhus år 1789 står inte med i Karlskrona Amiralitetsförsamlings Dödböcker för de är för de som ingick i församlingen, som inte rotebåtsmännen gjorde.

https://sok.riksarkivet.se/flottans-arkiv?Referenskod=SE%2FKrA%2F0500-0503%2F0503%2F035&DatumFran=&DatumTill=&Fritext=

121
Åtvid / SV: Åtvid CI:3 sid 302
« skrivet: 2023-10-25, 17:13 »
Visst står det Öndhult och vet att modern är från Äntorp.

122
Det vanliga är att Kronobåtsmän börjar sin bana såsom Fördubbling och avancerar sedan vid vakanser till Ordinarie.
Så är det för bägge Båtsmän som frågan handlar om.

Lars Persson antages 1782 12/2 på N:o 99 Fördubbling med namnet Ankarstock
Transporterar 6/2 1784 till N:o 99 Ordinarie och byter namnet som den tjänsten har Ankarman.
Död 1789 30/10.

Per Hansson antages 1752 5/2 på N:o 105 Fördubbling med namnet Hwitlock. Född i Ohnswij 22 år.
Han gifter sig i Hjorted 1753 13/5 med det namnet.
Transporterar 8/4 1756 till N:o 105 Ordinarie och byter namnet som den tjänster har Liten.
Avskedad 10/7 1788 av Amiralitets Kollegium.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000152_00048#?c=&m=&s=&cv=47&xywh=-320%2C-84%2C5629%2C3886

123
Efterlysningar / SV: Barnhusbarn född i Åbo
« skrivet: 2023-10-22, 13:07 »
Med en person som är född 1911 i Finland är det svårt att få fram uppgifter enkelt på nätet.
På Digihakemisto finns Födelseböcker i Svenska Församlingen i Åbo fram till året 1864.
Den som är medlem i den Finska släktforskarföreningen Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry (SSHY), kan det finnas födelseböcker fram till 1890-talet (går inte att se ordentligt för den som inte är medlem).
Sedan får Församlingen kontaktas. Räkna med att det kostar en hacka.

124
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / SV: Skiljobrev 1776
« skrivet: 2023-10-20, 14:51 »
Det är parternas ansökan om skilsmässa som finns i den ovan hänvisade arkivstället, som är nog så intressant att läsa.
Utslaget i målet finns i Domkapitlets Dombok och AI: serien. Den finns inte heller tillgänglig på nätet.

125
Databasen för de Ångermanländska Kronobåtsmännen är nedlagd, och anledningen kan vara dödsfallet av den som upprättat den.

Det står inte vilken Arkivbildare som är använd, men min erfarenhet vid min egen forskning för alla mina anor som varit Kronobåtsmän i Ångermanland där jag använt både Landskontorets och Flottans arkivmaterial, så är enbart Landskontorets Rullor på Landsarkivet i Härnösand använda.
De personer som gjort Sockengenealogier i Ångermanlandsocknarna har fått bidra med uppgifter ifrån deras forskning som varit från andra Källor än flottans rullor också.

Det går att komma åt Databasen ändå på ett annat ställe.
http://web.archive.org/web/20230607154056/http://www.gstromberg.nu/index.htm

126
I Flottans Generalmönsterrullor som finns att läsa på riksarkivet.se; Västernorrlands Landskontor GIf:41, 44, 47 och 50. 1830,1835,1840 och 1845 där han avskedas.
Samma Rullor finns i; Rullor flottan serie XIIIc, och riksarkivet.se
I samtliga Flottans Generalmönsterullor står inget annat efternamn förutom Båtsmansnamnet Snäll.
På Strömbergs Nätsida angående Kronobåtsmännen i Ångermanland står Oldenborg, men den uppgiften kan inte ha kommit ifrån Flottans Rullor. Den uppgiften kommer någon annanstans ifrån.
Om Soldatregistret använt Strömbergs Databas är den ovan påstådda möjliga andrahandsuppgiften ingen andrahandsuppgift alls.


127
Allmänt / SV: Kyrkböcker i Österbotten
« skrivet: 2023-10-14, 13:25 »
Överst i denna tråden efterfrågas kyrkböckerna i Korsholms socken.

Sedan förklaras att den person som efterfrågas är Markus Mickelsson i Flärke och Själevads socken.
Fast den Källan om Markus Mickelssons ursprung som redovisas, utan var den kommer ifrån i samtida skriftliga källor, står att han är född i Österbotten.

Detta innebär att han får eftersökas i samtliga Församlingar som ingår i Landskapet Österbotten.

128
Allmänt / SV: Kyrkböcker i Österbotten
« skrivet: 2023-10-14, 00:00 »
Var kommer uppgiften att han är född i Korsholm ifrån?

129
Allmänt / SV: Kyrkböcker i Österbotten
« skrivet: 2023-10-13, 17:31 »
Det bör först uttömmas alla Källor i Själevad socken om det står någonstans om vilken Socken i Österbotten han är född i. Finns inte uppgifter om vilken socken han är född i, utan enbart i Österbotten får samtliga socknar födelseböcker i det Landskapet undersöka. Ett stort problem är att många av socknarnas födelseböcker är förstörda före stora ofredens tid.

Då menas också vad som står i Domboken eller snarare Småprotokollen om han köper Hemmanet i Flärke.

Bästa stället att söka i Kyrkböckerna om han är född i Korsholm är på Digihakemisto. Där finns både kyrkböckerna och andra viktiga Källor såsom Mantalslängder, Jordebok, Bouppteckningar och Häradsrätters Domböcker.

https://digihakemisto.net/aineisto/1275848996


130
Sveaborg och Helsingfors ligger i Finland och dess Kyrkböcker hittas i Finska nätsidor naturligtvis.
Sveaborg söks i Finska Arkiv med det finska namnformen Viapori.

Finns att läsas via Digihakemisto....

https://digihakemisto.net/aineisto/1290316009

131
Ifall han dog vid Sveaborg/ Viapori och skrevs i en Dödbok där, så blev många av Kyrkböckerna vid Sveaborgs Garnision till Karamellstrutar på Helsingfors torg under Krimkrigets tid.
Dödböckerna är då alltså förstörda.
Soldater som dog på kommenderingar i olika Krig eller för andra arbetsuppgifter forslades inte till hemförsamlingen för att begravas.

132
Sånga / SV: Lås Hans Ersson född 1744-11-08 Venjan
« skrivet: 2023-10-09, 16:08 »
Det finns fler än en församling i Sverige som heter Sånga.
Hans Ersson ifrån Vänjan finns i Dödboken i Sånga socken som ligger i Stockholms län.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0048874_00185#?c=&m=&s=&cv=184&xywh=3111%2C242%2C2435%2C2116

133
Bo / SV: Domböcker
« skrivet: 2023-10-06, 20:22 »
Skriv till ordföranden till Hembygdsföreningen att det behövs ordentlig Källhänvisning till Artiklar om de vill att de skall vara av något värde. De måste införa ett sådant minimikrav.

134
Bo / SV: Domböcker
« skrivet: 2023-10-06, 19:54 »
Finns ingen Källhänvisning i anslutning till artikeln.

135
Bo / SV: Domböcker
« skrivet: 2023-10-06, 18:06 »
Den som släktforskar behöver ta reda på och veta vilket Härad en Socken tillhör för att hitta Bouppteckningar.
Bo socken tillhör tidigast Sköllersta Häradsrätt och sedan kan Häradet ha, längre fram i tiden, läggas samman med andra Härader.
Det har alltså betydelse vilken tidsperiod av Domböcker som söks.
Riksarkivet har tillgängligt AIa:1 och 2, som kan ser på NAD.
Domböckerna skrev också av såsom Svea Hovrätts Advokatfiskalens Renoverade Domböcker som är i liten omfattning tillgängliga på riksarkivet.se, vilket också kan kollas på NAD.

https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis%209446c108-49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&tab=post&flik=1

136
Löfwing / SV: Löwing
« skrivet: 2023-10-04, 21:33 »
Stavningen på ena eller andra stället har liten eller ingen betydelse.
Efternamnen på den tiden hade inte ett fixerat stavat namn. Det är en nutida företeelse.

137
Löfwing / SV: Löwing
« skrivet: 2023-10-04, 17:02 »
En uppgift som är viktig för att hitta mera om honom, som inte står, är vad han arbetade med vid Flottan.
I födelseboken står att han är Timmerman.
I Rullan år 1742 där det kunde ha stått var han är född står enbart afgådt med döden den 27 Aprill.
Föregående Rullan är 1731, och där står inte någon Födelseortruta, bara att han antagits år 1730.
Att hitta var han är född i Flottans Rulla serie Va låter sig inte göras.
Ifall det skulle kunna stå någonting i Flottans administrativa del vid antagandet känner jag inte till, eller vilken Arkivbildare och serie som behandlade dylika ärenden.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038144_00202#?c=&m=&s=&cv=201&xywh=126%2C-48%2C5948%2C4106

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038144_00164#?c=&m=&s=&cv=163&xywh=34%2C303%2C5581%2C3853

138
Flottans Generalmönsterrulla för första Västernorrlands första del År 1745 skrevs i flera exemplar och finns i olika Arkivbildare.
Gävleborgs läns Landskontors ex är filmad på riksarkivet.se
En Generalmantalsrulla i Flottans arkiv, Rullor serie XIIIc, finns filmad där även roteböndernas hemman står.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040528_00010#?c=&m=&s=&cv=9&xywh=548%2C618%2C3591%2C2478

139
Militaria / SV: Rotebonde och soldat i Dalarna, 1600-tal
« skrivet: 2023-09-29, 11:23 »
Det var Hemmanet som indeltes och dess årliga ränta användes till att rusta en Soldat.
Den som brukade det hemmanet blev rotebonde.
Hittade inte rotebönderna någon lämplig som kunde antagas till Soldat, fick en av rotebönderna själv bli Soldat.
Villkoren var sådana.

En tjänstgörande Soldat var befriad från personskatten mantalspenning, men inte Hustrun.
Det är enbart de som betalar mantalpenningen som står med i mantalslängden, inte alla som bor på stället.

Det finns militiejordebok av läsa.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=jordeb%c3%b6cker&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&Arkivinstitution=Riksarkivet+i+T%c3%a4by%2c+Krigsarkivet&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+3fe6fde6-1e3a-48c6-8268-e13aa98fcd11&tab=post&s=Balder

140
Farhult / SV: Yrke?
« skrivet: 2023-09-25, 14:01 »
Klockaren står det.
På den danska tiden var den titeln Degn.

141
Visst är det synnerligen irriterande med mängden felaktigheter som släktforskare anammar på diverse nätsidor.

De felaktigheter som är väldigt synbara såsom en Bonde i Grangärde socken som hoppar till Belgien några år är väl en sak.
Subtila felaktigheter som inte syns så lätt, och finns med i många personers antavlor är en helt annan sak.

Ett exempel, som har hänt mig, är att det finns två Anna Svendöttrar i en by födda samma år samtidigt. Någon Husförhörslängd finns inte. Den ena är dotter till en bonde i Byn och den andra tjänar som piga och är född i en annan närliggande socken.
Bägge kan stå som piga ifrån byn i vigseboken.
Det är inte säkert att kontrollen av att det finns en Dopnotis på en Anna som är dotter till bonden i Byn räcker.
En kontroll av andras uppgifter kan naturligtvis ske på mångahanda sätt, och i detta fallet när den rätta Anna Svensdotter är dotter till en annan Sven i grannsocken krävs en traditionell släktforskning för att inte gå i fällan att fortsätta forskningen i fel familj som kanske alla andra forskare har gjort.

142
Det beror på omständigheterna till varför Bou inte är lagd i den vanliga serien, vilket får undersökas.
Det finns en tilläggsserie FIIb till Bouppteckningarna, där den blivit ditlagd.
Om det blev ett Domstolsmål kan den ha hamnat i den Dombokens inneliggande handlingar eller följt målet till högre Rätter.

143
I GMR 1722 står att han heter Knut Hansson Lungren, Antagen 1720 I Juni, och att han är Skåning och 25 år = född 1695.

Vid den stora Revideringen av Södra och Norra Skånska Kavalleriregementen år 1730 byter han Rusthållsnummer till 44.

Den enda uppgiften som ges om hans födelsesocken är att den ligger i Skåne.
Det är bara att börja söka. Det brukar kunna vara i närliggande trakt men även vilken socken som helst i Skåne. Det är bara att hoppas att hans födelsesockens födelseböcker inte har brunnit, vilken en stor mängd av Skånes församlingars kyrkböcker har gjort. 

144
Brott och straff / SV: Straff
« skrivet: 2023-09-17, 11:06 »
Det har stor betydelse vilken tidsperiod det är fråga om.

Hon blev först dömd i Häradsrätten, och kan mycket väl bli dömd där till dödsstraff eller livstids fängelse.
Därefter skickas ärendet till Hovrätten där straffet i de flesta fallen ändras och mildras till något annat straff.

Personen kan därefter söka om nåd hos Kunglig majt eller instansen som heter Nedre Justitierevisionen.
Forskaren kan leta efter målet i varje instans och Arkivbildare eller de olika högre domar skickas till Landhövdingen i Länets Landskansli.

Samtliga lägre domar + nådeansökan finns också att hittas i akta till Nedre Justitierevisionen och är arkiverat på utslagsdatum.

145
Allmänt / SV: Rusthållet Gullstiga Baltak
« skrivet: 2023-09-11, 14:40 »
Ett bra ställe att kolla Hemmanets ägandeform är 1825 års jordebok. Det är ett bra år eftersom där redovisas vad som hänt Hemman tidigare och även därefter.

Den finns filmad på Arkiv Digital och där kan ses att hemmanet är ett Skattehemman, och tidigare varit donerat Frälse och blev Reducerat till Kronan med 1681 års ränta.

Därefter skatteköpt till kronoskatte på 1700-talet. Om det är skatteköpt samtidigt som föregående hemman kan behövas undersökas i Jordeböcker på 1700-talet.

https://app.arkivdigital.se/volume/v1006824?image=1060

146
Madesjö / SV: Anorna till båtsman Sven Erlandsson Moberg
« skrivet: 2023-09-07, 09:55 »
Det är uppenbarligen så att Båtsmansregistret har missat Johan Svensson Värre.

Den som forskar på Kronobåtsmän måste ta hjälp av Flottans Generalmönsterrullor för att se var de är födda.
Rullorna skrivs i flera exemplar och av dem finns i Kalmar Landskontor

Sven Erlandsson Moberg är född i Kronobergs län.
Fast i en annan Rulla är han född i Södra Möre-

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000187_00005#?c=&m=&s=&cv=4&xywh=39%2C949%2C2695%2C1860
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0000762_00580#?c=&m=&s=&cv=579&xywh=-191%2C73%2C3919%2C2706

Sockenkatalogen för Madesjö socken har register till Hf och underlättar forskningen.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002897_00001#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-811%2C493%2C4224%2C2936

NAD för Flottans Generalmönsterrullor.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karlskrona+station&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+c01243f6-0981-4ff8-b5c0-642773bc6299&tab=post&s=Balder

Eftersom han har Patronymikonet Erlandsson borde det underlätta att leta i Mantalslängden efter en Erland födelseåret för Sven om inte födelsenotisen hittas i de närmaste Socknarna i Kronobergs län.

En rulla i denna serien på Krigsarkivet kan hans födelsesocken finnas.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karlskrona+station&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+f35bf439-9179-4fdd-99c9-7d8509bd893d&tab=post&prependUrl=%2fnad&vol=n&s=Balder147
35 Äktenskap / SV: Under skrud och krona
« skrivet: 2023-09-06, 12:57 »
Det som nämns i vigselnotisen måste ha en praktisk betydelse, såsom en hyra av någonting.
Skulle Kyrkan i så fall ta inträde för kyrkobesökare. Varför bara vid vissa bröllop och inte alla.

148
35 Äktenskap / SV: Under skrud och krona
« skrivet: 2023-09-06, 11:26 »
Det står; med wanlig skrud och skara.
Vet inte vad skara betyder och SAOB ger inte besked.
Det kan nog vara skarlakan som menas.
Nämns i Kyrkans inventarium.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0023913_00008#?c=&m=&s=&cv=7&xywh=3020%2C324%2C3507%2C3047

https://www.saob.se/artikel/?seek=skarlakan&pz=1

149
Börja med att ta bort alla -sonnamn för hennes namn. En kvinna på den tiden bytte inte efternamn till mannens patronymikon.
Hon bytte inte kön eller vad hennes fader hette.
Patronymikon är inget släktnamn, utan berättar bara vad ens fader heter.

Din släktforskning måste anpassas till Svenska förhållanden och ändras från de Amerikanska där det antagligen kommer ifrån.

Var kommer uppgiften att en kvinna i Älvdalen i Dalarna är född i Anundsjö i Ångermanland ifrån.

Det måste finnas en källhänvisning till en samtida källa för att en sådan uppgift skall kunna godtagas.
Tips skall innehåll Källhänvisning till samtida Källa eller kunna i Kyrkböckerna lätt men grundligt kunna kontrolleras för att ens uppmärksammas.

Det är allmänt känt i släktforskarkretsar att det kopplas ihop uppåt väggarna tokiga tips.

150
Bottnaryd / SV: Kunphalanus Ottelen
« skrivet: 2023-09-02, 17:53 »
Födelseförsamling är Sthlm = förkortning för Stockholm, Kungsholmen.

151
Stora Tuna / SV: Tyda text i mantalslängd 1726
« skrivet: 2023-09-01, 20:59 »
Alla släktforskare läser en Generalmönsterrulla för första gången. Något skäl att inte börja läsa en finns inte. Sätt igång bara....

Han börjar säkert sin militära bana som Gemen Soldat, och avancerar till Korpral.

Det finns skralt med Generalmönsterrullor före Poltava eftersom de brändes vid kapitulationen.
Det finns fler rullor i serien Rullor 1620-1723.
Efter att han blivit Korpral finns officerares avlöningslistor att tillgå.

Som Korpral fick han säkert ett Kronohemman tilldelat såsom del av löningen.
Dalaregementet var annars befriade från att bygga och ge Soldaterna ett Knekttorp att bo i.

Det förekommer att pensionerade militärfolk blev intagna på Krigsmanshuset i Vadstena för bättre skötsel. Han finns i så fall skriven i Dödboken där.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Krigskollegium+militiekontor&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+e831cd17-5879-45f3-919c-b3a9f2178463&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&prependUrl=%2fnad&vol=n&ct=50&inc=1&exp=y&s=Balder


 

152
Oäkta barn / SV: Se fader i dombok
« skrivet: 2023-09-01, 20:42 »
Vid den tiden är möjligheten att hitta fadern i Tingsrättens Dombok ifall modern stämmer in fadern för barnets underhåll. Kommer parterna överens ändå finns inget mål att hitta.
Ett förslag är att leta efter stämningslistan först.

Domboken för Västervik finns att leta efter i Arkivbildaren; Västerviks rådhusrätts och magistrats arkiv.
Finns inte skannad vad jag kan se, så kontakt med Vadstena Landsarkiv på något sätt är det som gäller.

https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+4f6d1d63-e8a7-11d4-bbc7-00d0b73e7a8b&tab=post&flik=1&s=Balder
 

153
Nässjö / SV: Måns Aronsson i Gamlarp.
« skrivet: 2023-09-01, 18:48 »
Har inget svar på frågan om var Måns Aronsson kommer ifrån, men kan underrätta hur den frågan kan besvaras genom forskningsförfarande.

Det är när släktforskningen inte längre går på räls och det inte är att köra på, som den blir forskning i dess ords rätta benämning. Det roliga börjar.....

Börja med att skriva av hans samtliga barns faddrar, eftersom den arbetsmetoden går inte att undvara, för om föräldrarnas släktingar finns boende på tillräckligt nära håll står de nämnda som faddrar.

Nästa steg är att läsa och skriva av Mantalslängden under hela Måns Aronssons tid där han bor.
Den som är skriven före hans tid är av intresse, ifall han tar över efter hans föräldrar eller svärföräldrar.

Nästa steg är att undersöka Jordeboken för att se vilken ägandeform Hemmanet har.
Det finns ett Hemman Gamlarp som är ett Skattehemman, vilket innebär att bonden själv är ägaren.
Är han brukare av detta Hemmanet så är nästa steg att läsa Häradsrättens Dombok, ev. Småprotokoll, för han har då antagligen köpt Hemmanet utom börd eller ärvt det och löst ut övriga arvingar.

154
Glimåkra / SV: Svenborg Svensdotters föräldrar
« skrivet: 2023-08-28, 11:42 »
Det är mycket viktigare hur för- och patronymikon stavas för personer som lever på den Danska tiden.
Patronymikon för personer som lever på Danska tiden ska stavas med slutstavningen -sön (eller eventuellt -sen), enlig mig, och hoppas fler med mig.
Det som är väldigt svårt är att välja Dansk eller Svensk stavning för personer som föds på Dansk tid och dör efter 1658/1683 på svensk tid.

155
Glimåkra / SV: Svenborg Svensdotters föräldrar
« skrivet: 2023-08-27, 15:58 »
Mantalslängderna skrevs i flera exemplar och dessa ex har olika Arkivbildare.
Arkiv Digital har också filmat Kammararkivets exemplar i serien Mantalslängder 1642-1820.

https://app.arkivdigital.se/volume-collections/5763?country=3&query=mantal&search=true

Om Svenborg har uppgivit en dotter efter sin Moder måste denne vara död vid det tillfället.
Att uppge ett barn namnet i Göinge och delar av Värend efter en levande person innebär att barnet drar kraften av den gamle, vilket ansågs ofint förfarande.

156
Glimåkra / SV: Svenborg Svensdotters föräldrar
« skrivet: 2023-08-27, 14:47 »
Är kvarts Göing så jag har erfarenhet av släktforskning där.

Att undersöka faddrar är en arbetsmetod som inte går att avvara.
Det står inget i frågan om var Svenborg Svensdotter tar vägen som vuxen och får barn, vilket är väsentligt för om fadderanalysen är möjlig.

Namngivningseden i orten, som är speciell, är en mycket viktig del att veta om forskningen leder rätt.
Mantalslängden år 1709 för Gamlarp visar en Änka Elina. I dödboken så dör en Sven Sonesson år 1708. Han står som mannen till Elin i mantalslängden 1700.

Det som Jordeboken kan bidra med, (de uppgivna namnen släpar mer eller mindre efter tidmässigt) är att det uppges att Gamlarp är ett skattehemman och är ett Rusthåll. Det betyder att hemmanet köps från de andra arvingarna i varje generation. Detta kan läsas i Häradsrättens Dombok och Småprotokoll. Rusthållarna redovisas i Regementsräkenskaperna, dess ändringar och tidvis i Regementets Generalmönsterrullor.
 
https://sok.riksarkivet.se/mantalslangder?Lan=Sk%C3%A5ne+l%C3%A4n&Forsamling=Glim%C3%A5kra&Harad=&DatumFran=&DatumTill=


157
Vissa av alla indelta Regementens kompanier byter sina namn från tid till annan.
Dalstorp socken tillhör för tiden av året 1808 Älvborgs Infanteriregemente, Andra Majorens Kompani Numren 63 till 72. Det kan konstateras att någon Johan Ekman finns inte där.

Socknen tillhör även ett Kavalleriregemente; Västgöta Regemente, Älvsborgs Kompani, Numren 5 till 8.
Där finns i Generalmönsterrullan 1805 för Rusthållet Ekereds storgård N:o 6
Johan Ekman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028528_00607#?c=&m=&s=&cv=606&xywh=-7%2C248%2C2433%2C2114

I en Kassationsrulla i Regementsarkivet står att han är afgången 1808 12 November, vad nu det betyder.

https://app.arkivdigital.se/volume/v908893?image=1550

Det är alltid bra att hänvisa till där den frågade personer förekommer i Husförhörslängden eller andra ställen i kyrkböcker.

158
Härad / SV: Orsak till fattighuset?
« skrivet: 2023-08-22, 13:45 »
Det är Sockenstämman som beviljar inträde till Fattighuset.
Det är där orsaken till inträdet ska sökas och läsas.
Volymer i Kyrkoarkivets serie K är inte skannade, utan får läsas på Stockholms Stadsarkiv.

https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+8372cb60-72ec-487d-8194-031409951e3a&tab=post&flik=1&s=Balder

159
År 1730 göres en större revidering av Kompani nummer och Regementstillhörighet.
Jon Ståhl nya tillhörighet blir Södra Skånska Dragonregementet, Haglösa Kompani N;o 54.
Han får avsked i 1744 år Generalmönsterrulla.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028971_00400#?c=&m=&s=&cv=399&xywh=19%2C1133%2C2356%2C2047

Han står som född i Skåne efter bytet, och att leta efter en Jon utan patronymikon eller efternamn i både hela Småland och hela Skåne blir inte lätt.
Hans Ryttarnamn är ett namn i tjänsten och hjälpen förmodligen inte i sökandet av hans ursprung.

160
Värö / SV: Wallgren
« skrivet: 2023-08-19, 13:54 »
Det finns flertalet årgångar av Generalmönsterrullor och födelsedatum och socken finns i något av åren.

Båtsmansnamnen är inget släktnamn utan ett namn i tjänsten
Barnen kan använda namnen ifall de behöver ett eller gillar namnet, eftersom det är fritt att anta ett efternamn före namnlagen år 1901, förutsatt att namnet inte lät för adligt.

161
Värö / SV: Wallgren
« skrivet: 2023-08-19, 13:17 »
Det är Roten som har och ger Båtsmannen dess Båtsmansnamn.
Norra Hallands Kompani N:o 116 använder namnet Walgren.
Den som antages på Numret 1824 20/11 heter Anders Swensson född 1804 16/6.
Får avsked 1852 17/9.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038064_00290#?c=&m=&s=&cv=289&xywh=430%2C750%2C5132%2C3568

162
Båtsmän / SV: Tranquist
« skrivet: 2023-08-19, 13:05 »
Det är Flottans Generalmönsterrullor som behöver läsas.
Han tillhör Norra Hallands Kompani N:o 118
Antages 1807 19/1, född i Halland och får avsked vid Generalmönstringen 1824 15/10 för Ljumskbråck.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038062_00494#?c=&m=&s=&cv=493&xywh=1020%2C505%2C5088%2C3537

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038064_00026#?c=&m=&s=&cv=25&xywh=81%2C440%2C6163%2C4285


163
Torö / SV: Fader född på 1600-talet
« skrivet: 2023-08-16, 19:50 »
Har inget svar, men vet hur svaret kan forskas fram.
Att undersöka faddrarna är en arbetsmetod som inte går att undvara.
Släktingar står fadder familjerna emellan.

Nästa steg är att undersöka ägandeformen ifall de är bönder.
Det bästa är ifall Hemmanet är skatte eftersom de för varje generation löser ut övriga arvingar, och de har någonting att träta om vid Tinget.

Innan Häradsrättens Dombok läses är det bäst att vara klar med kyrkboksläsningen för samtliga anor som bor i samma Härad. Det blir flera genomgångar med att läsa domboken ändå, än att läsa domboken för varje gren i antavlan.

Västerby på Torö socken skrives i Sorunda socken i jordeboken och är ett Frälsehemman, vilket då är ägd av en Adelsman.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055142_00214#?c=&m=&s=&cv=213&xywh=-227%2C628%2C7395%2C5142

164
Lagfartsböcker 1875–1933 kanske hjälper något för att sedan kunna följa fastigheten till en Historisk karta hos Lantmäteriet.

https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker?Arkiv=SE%2FHLA%2F1340052&Socken=&Fastighet=&Nummer=&Lan=&AvanceradSok=False

165
Emmislöv / SV: Anders Westerdahl, Emmislöv socken.
« skrivet: 2023-08-12, 14:54 »
Visst Westerdahl är ett tilldelat Ryttarnamn.
I fall där ryttarnas födelseort har uppgivits har det stundom kunna ses att dennes födelsesocken eller födelseby har givit uppslag till vilket namn ryttaren tilldelats.
Hur det är i detta fallet kan det vara så, att hans Rusthåll ligger i byn Västerby eller en tillfällighet.

Har det kunnat påvisas i någon källa ifrån Oppmanna sockens håll att det är han som blir Anders Westerdahl?

166
Dödsorsak / SV: Var hittar jag varför någon dött?
« skrivet: 2023-08-12, 13:01 »
Det Landsarkivet som Församlingen tillhör har dödböckerna fram till år 1991.
De bestämmer om de kan uppge en dödsorsak inom sekretessgränsen och till vem.
Kontakta Landsarkivet och försök, med att förklara omständigheterna.
 

167
Dödsorsak / SV: Var hittar jag varför någon dött?
« skrivet: 2023-08-12, 12:53 »
I Församlingens dödbok. Det kan ha betydelse vilken tidsperiod det är.
Och eventuellt sekretessgräns.

168
Misterhult / SV: Hitta domstolshandlingar
« skrivet: 2023-08-09, 11:31 »
Vilken tidperiod?

169
Emmislöv / SV: Anders Westerdahl, Emmislöv socken.
« skrivet: 2023-08-09, 10:23 »
Angående var Anders Westerdhl kan vara född.
Först leta i Generalmönsterrullan och där står att han är född i Skåne, vilket betyder att det kan vara någon av samtliga socknar i Skåne.

Men många av Ryttarna kommer ifrån grannskapet.
Är han född tillräckligt nära torde hans barns faddrar påvisa personer som är hans släktingar.

Sedan undersöka vilka Anders:ar som är födda året 1773 på DDSS.
Där visar det sig att en Anders föddes 1773 20/3 i Oppmanna socken.
Och en Anders föddes 1773 12/3 i Östra Broby.

Det krävs sedan att undersöka om någon av dessa kan vara den rätta. Lättast är att utesluta ifall barnet dör som ung eller hamnar på annan plats som vuxen.
Annars finns fler att undersöka på listan för Anders:ar på DDSS om det uppgivna födelsedata är något annat än det som uppgivits.

170
Uppgifter att uppge i frågan är Socknen han tjänstgjorde och Rotens namn, förutom Regementet och Kompaniet ifall det redan är bekant, som här.
Det är lättare att hitta hans nummer då.

Han finns med i en kassasionrulla år 1809.
 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052312_00347#?c=&m=&s=&cv=346&xywh=726%2C1297%2C3566%2C2479

171
Skeppsholm / SV: Carl Håhl rotebåtsman
« skrivet: 2023-08-07, 14:17 »
Carl Håhl har inte flyttat ifrån Församlingen i Ångermanland och till Skeppsholmens församling. Det finns dock enstaka dispenser att Båtsmannen får bo i Stockholm tiden emellan tjänstgöringarna.

Han står i Skeppsholmens Husförhörslängd under uppfordringen till flottans tjänstgöringen.

Års- eller sommar-tjänst med några/något års mellanrum.

Ifall det är uppgifter om honom som söks, får detta istället sökas i Flottans Generalmönsterrullor.

173
Värmskog / SV: Ingeborg
« skrivet: 2023-08-05, 19:48 »
Årliga räntan betalade den som brukade ett Hemman. Inte enbart de som ägde ett Skattehemman.
Det är inte på betalande av skatten det beror. Bönderna hade flera olika skattetyper att betala.
Det är länets Jordebok som ska läsas för att få veta ägandeformen av Hemman.
Det finns två Hemman Skärmenäs i Jordeboken.
Lilla Skiärmenäs som är 1/4 mantal Skatte och Skiärmenäs som är 1 mantal Skatte. Antar det menas vara Stora Skiärmenäs.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055958_01153#?c=&m=&s=&cv=1152&xywh=1321%2C1058%2C4277%2C2974

174
Militaria / SV: Sårad soldat?
« skrivet: 2023-08-05, 01:14 »
Inkomsterna till Krigsmanhuskontoret som gjorde att pensioner kunde betalas ut var begränsade, därav gjorde att det krävdes mycket för att beviljas Gratial och underhåll.

Oftast uppåt trettio års tjänstgöring eller skada i tjänsten och krigsskador.
Det brukar stå i Generalmönsterrullan motivering till varför pension kan komma i fråga.

Ett visst ställe där det står alla slag som enskilda soldater har varit med i finns inte.
Det blir forskarens uppgift att söka i Regementsarkiven och andra relevanta ställen om det finns arkivmaterial som påvisar någonting.

För många av de olika Regementena finns tryckta böcker som säkert ger besked om var Kompanierna varit kommenderade, om än inte på individnivå

Det året som Gratialisten dör så lämnas Underhållsbrevet in till Krigsmanshuskontoret och blir inbundet i serien GIc: .
I samma arkiv i serien DV: Projekt till Underhålls utdelning, står i stora drag motiveringen till pension.

 

175
Nu blir det ännu mer rörigt.
Soldaten Måns Nilsson Wesenberg. Han antages år 1714 och är då 19 år.
Nilsson är hans Patronymikon, vilket betyder att hans fader heter Nils.
Enligt åldersuppgiften är Måns födelseår 1695.

Leta alltså i födelseboken efter en person i hela socknen (han behöver alltså inte vara från Väsby) med förnamnet Nils som får en son Måns åren 1694,1695 och 1696, eftersom åldersuppgiften inte behöver vara exakt.

Glöm bort det andra med barnen födda på 1680-talet. Feltänkt!
Forska på en generation i taget.

176
Blir förvirrad, Soldaten Wesenberg heter Måns Nilsson i rullan 1714:3 och i GMR 1714 och framåt till han dör 1741. I vigselboken 1717 står Måns Wesenberg.
Vad heter den person som söks i födelseboken?
Varför leta efter en Måns som får barn i födelseboken?

I födelseboken i Västra Eneby, 1695 döptes 27 Januari får Nils i Bärga en son Måns.

177
Det står Måns Soldatz barn i Födelsenotisen.
Soldatnamnet står inte alltid i Födelseboken, utan måste sökas i Generalmönsterrullan.
Det stå mycket riktigt att Nils Månsson Wesenberg är född i Eneby socken, Det är inte självklart att de är födda i samma socken som de tjänstgör som Soldat.
I Rullan i Serien 1620-1723; 1714:3 står att han är född i Eneby sn och 19 år. Bild 65, sidan i boken 58.
I GMR 1692 finns Soldaten Måns Ohlsson Tohrneer för ett Väsby hemman, N:o 18.
Han får inte någon son som heter Nils de aktuella åren han borde vara född enligt åu i rullan.
Att undersöka Nils Månsson Wesenbergs barns faddrar blir då mycket viktigt för att få fram vilken Måns han kan är son till.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028207_00230#?c=&m=&s=&cv=229&xywh=583%2C167%2C3604%2C3158

178
Tjörnarp / SV: Bouppteckning efter Jon Pärsson i Åkarp
« skrivet: 2023-08-03, 13:22 »
Hustrun heter Boell Rassmusdotter.

179
Ramsberg / SV: Behöver hjälp att finna häradsbevis
« skrivet: 2023-08-02, 14:48 »
Det är i Häradsrättens Småprotokoll som den forskning göres.
Ligger Stockholms Riksarkiv närmare till än Uppsala Landsarkiv, så finns Renoverade Småprotokoll där.

https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+9353779e-49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&tab=post&flik=1&s=Balder

180
Att Erik Brodin i Söderå är fadern är ett bra förslag och hypotes, men att konstatera att så är fallet är en annan sak, enbart för att namnet passar bra. Det behövs någonting mer.
I Kyrkoräkenskaperna betalar Maria Pehrsdotter i Bredbyn böter. På raden under utan att det står för vad betalar Anders Gideon i Hädanberg böter. Det kan vara ide att undersöka vad det är för person.
Ifall Erik Brodin var gift vid tillfället, så är det enkelt hor och inte enbart lönskaläge och då är det Juridiska något annat, och hans Hustru har möjlighet att begära skilsmässa i Domkapitlet i Härnösand.

Föreslår att Tingsrättens dombok undersöks ifall modern stämmer in barnafadern för underhåll.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032619_00165#?c=&m=&s=&cv=164&xywh=488%2C1106%2C3566%2C2479

181
Anundsjö / SV: Anundsjö
« skrivet: 2023-07-31, 11:50 »
Det går inte att tvivla att det står någonting annat än fahrbroder.
Öva gärna att läsa 1600- och 1700-tals stil istället för att få det till bokstäver som det inte står.
Det finns förslagsvis många årgångar av Domböcker som antagligen inte är genomlästa.

182
Anundsjö / SV: Anundsjö
« skrivet: 2023-07-31, 01:00 »
Ordet halfbroder finns inte als skrivet i Renovationens protokoll.

Det står ...förmählades huruledes Wällärde Person Nicolaus Brebelius, tiilijka medh sina Swågrar Erich Eliasson i Norflerke, Erich Östensson ibidem och Joen Olofsson i Normesunda hafwa af wällbetänckt mode sålt Lars Erichsson 6 Sädeslandh huus och Jordh i Össbyn, som the effter sin fahrbroder Pehr Christoffersson erfft...

1687 ht är Fastebrevet. Uppbuden: första 1684 ht; andra 1684 vt, står bara att Brebelius tillika med sina svågrar sålt till Lars Ersson. Tredje 1685 ht har blivit lite felskrivet, då det står att Lars Ersson deels inlöst av sina svågrar och deels efft. Ordet Brebelius är tappat.

Sedan har Lars Ersson medelst sin Hustru Brita Andersdotter tydligen ärft och fått resterande 6 Seland av Hemmanet. 

Klart och tydligt och skrivet som det brukar står i sådana här sammanhang.

Koncept Domboken 1687 ht för Anundsjö Tingslag går inte att kolla, för Arkiv Digital har inte filmat den volymen.

Pehr Christopherssons Hemman i Ödsbyn kommer i hans broders Nils Christophersson i Bredbyn
ägo medelst arv och köp; Domboksprotokollen 1673 21/2 p 6 och 1673 15/8 p 16. Han blir ägare till hälften av Hemmanet och andra hälften Anders Persson i Skalmsjö som är släkt med Per Ch:s Hustru Anna Nilsdotter.
Det är sedan ägaren Nils Christopherssons barn och arvingar som säljer Hemmanet 1684 31/8 till Lars Ersson.

183
Högsby / SV: Läshjälp - födelsebok 1683
« skrivet: 2023-07-30, 21:47 »
...Amundz styfdotters...
Namnet på modern till barnet och eventuellt fadern borde stå i domboken.
Det finns några lägersmål i Handbörds Häradsrätts sommarting 1682, men det går inte att avgöra vilken som passar med de uppgifter som står i dopnotisen.

184
Anundsjö / SV: Anundsjö
« skrivet: 2023-07-30, 19:04 »
Det är stora ord och slutledningar som göres av någon som uppenbarligen inte läser Domböcker och Skattelängder.
Domboksprotokollet år 1687 påvisar tydligt att Nicolaus Brebelius är son till Nils christophersson i Bredbyn, med hjälp av Anundsjöboken.
Domboksprotokoll slår naturligtvis ut andra uppgifter som står i tryckta böcker.
https://app.arkivdigital.se/volume/v423999?image=4140

I Länsräkenskaper Norrlands län, som Arkiv Digital har filmat, finns en obruten serie av skattelängder för åren 1631 till 1641, för Ångermanland.
Utskrivnings och Roteringslängder finns också tillgängliga på nätet.
Både de som betalar skatten, som uppgifter för dem som vissa år har skattefrihet för brand, missväxt och skador eller pension efter krigen står med där.
Att någon skulle vara bonde och inte står med där på någondera av sätten kan uteslutas.185
Anundsjö / SV: Anundsjö
« skrivet: 2023-07-30, 10:58 »
Ångermanlands Domböcker finns både på Arkiv Digital som Koncept med Arkivbildaren;
Ångermanlands Domsaga 1628-1668
Södra Ångermanlands Domsaga 1671-1735
Norra Ångermanlands Domsaga 1669-1735

Dessutom Svea Hovrätts Advokatfiskalens Renoverade Domböcker: och Småprotokoll
Gävleborgs län 1635-1679, 1692, 1693, 1699
Västernorrlands län 1680-

Filmningen är pågående....

186
Det krävs specialtillstånd att läsa arkivmaterial i Kristinas Kungliga arkiv.
Det var dock inte svårt att få det tillståndet när jag läste några år av Norrköpings mantalslängd.
Nej, har inte sett att det finns filmat.
Kolla annars gärna för det var några år sedan jag läste volymer i det arkivet.

188
Norrköpings stad tillhör Drottning Kristinas underhållsländer och Mantalslängderna för hennes tid finns i hennes kungliga arkiv på Riksarkivet Marieberg.
 

189
Övriga släkter - R / SV: Ranius / Rannius
« skrivet: 2023-07-22, 14:26 »
Har tagit del av denna tråd om Släkten Ranius med intresse.
Orsaken är att jag försöker hitta ursprunget till mina anor som vistas i Västra Göinge och Norra Skåne.

Personerna är Henrik Gabrielsson f 1778 1/6 torpet Gyllenlund under Matteröd, Vankiva sn. Död 1842 18/11 Ballingslöv Stoby sn.
Hans fader Gabriel Johansson f 1730-talet Död, gift 1763mtl, Död 1811 23/1 Sandby, Sandby sn. Torpare i Gyllenlund 1764-1781 Vankiva sn.
Varken Henrik, Gabriel och Johan är särdeles Skånska namn, så efter att ha sök och undersökt samtliga möjliga Johan:ar i Västra och Östra Göinge utan att hitta någon som passar, så har jag fortsatt med att söka i ett troligare namnmässigt område Södra delen av Småland.

Har hittat en familj i Torpa sn Sunnerbo Härad, som varit tillräckligt intressat att undersöka närmare. Det är Brita Henriksdotter Helmeras barn i hennes första äktenskap med Trädgårdsmästaren Johan Jonsson Rungren. f 1706 Död 1742 6/4 Torpa, Torpa sn.

Har inte funnit tillräckliga bevis att min Gabriel Johansson är född i denna familjen, men namnskicket fungerar bra och och att han borde kunna bli torpare på ett avstånd ifrån Torpa socken.
Brita Helmeras barn Johanna f 1733 6/4, Gabriel f 1736 20/2 och Catharina f 1741 8/2 med Johan Rungren och Nikolaus f 1744 30/1 och Juliana f 1747 4/5 med Anders Ranius f 1722, Död 1786, Dessa barn får antagligen mycket dåligt ryckte i hemsocknen av familjehändelser och det är naturligt att de söker sig bort därifrån när det börjar osa katt.
Anders Ranius blir Ryttare i Norra Skånska Kavalleriregementet, Bjäre Kompani N:o 17, Rusthållet Småryd Västra Karup sn. Hans efternamn Ranius duger tydligen inte såsom Ryttare och han står i GMR 1744 som Anders Nilsson Rundgren, Antagen 1743 6/10 22 år och Smålänning. Han bor inte på Rusthållet utan är kvar i Torpa socken.

Det jag menar med familjehändelser är att Brita Hellmeras fader Komministern Hendrik Hellmerus i Torpa socken blir suspenderad från tjänsten 1726, för misskötsamhet och att han söp ihop med ett rövareparti. Hans son Jonas Henriksson Helmerus blev ihälpiskad vid Ljungby tingsplats år 1748 för begången stöld och under straffet av 40 par spö.
Svågrarna Johan Rundgren och Jonas Helmerus har då också blivit av med tillsammans tre stycken Skattehemman.

Har försökt att hitta med bevis för min anknytning till denna familjen med att undersöka var alla barnen tar vägen.
Det finns en Johanna Rundgren som gifter sig 1756 18/6 i Helsingborg stad med Färjemannen Bror Danielsson. I mantalslängden 1766 i staden och N:o 143 står svägerskan Juliana, vilket gör att det kan vara rätt Johanna. Har tänkt att hennes broder Nikolaus Ranius kanske lärde sig skomakarehantverket där i staden också, och kanske står såsom född i Helsingborg av den anledningen.
I mtl 1759 N:o 137 finns en Lärogosse Nils hos skomakaren Jöns Olsson, och i mtl 1764 N:o 19 finns en Lärodräng Niclas hos skomakaren Olof Jönsson.

Det är svårt att veta efternamnet för denna Lärogosse/dräng, men det finns Skråhandlingar för Helsingborgs stad som kanske ger bättre besked om det.
Arkivet där Skråhandlingarna finns att läsa, står det i registret vara UUB.
Inte säker vad det betyder, men det kan vara Uppsala Universitets bibliotek. Eller vad tror du?
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildvisning/Default.aspx?app=skraarkiv-landsort&indexvarde1=Skomakare%c3%a4mbetet#bild72

En Juliana är sedermera piga i Tvååker sockens Hf AI:1 1768-1796 Bild 17 Stora Björkäng hos Inspektoren Berndt Hallengren och Botilla Christina Rania.
I Dopboken 1769 22/7 står hon som Juliana Ranius.
Och i mtl 1768 står hon som Sw Juliana, vilket kan stå för svägerska, och det ordet kan också användas i ett vidare begrepp såsom släkting.
Denna uppgift gör att Anders Nilsson Ranius f 1722 skulle kunna vara son till prästen i Holm Nils Rhanius och hans Hustru Catarina Maria Strokirk, fastän en son till dem år 1722 saknas i Holms födelsebok.

Har tidigare saknat uppgifter om var Nikolaus Ranius f 1744 30/1, kan ha tagit vägen.191
Hjärsås / SV: Olaus Wessman
« skrivet: 2023-07-21, 01:06 »
I Nordöstra Skåne är Ola en vanlig form av Olof, och det är vad som står i födelsenotisen.
Det är ingenting som hindrar att namnet Olaus, som är en annan stavning av samma namn används senare i hans levnad.
En märklighet är att Linvävare gesällen Bengt Wessman gifter sig 1767 20/4 med Hindrica Elisabeth Luft.
Det står i så fall fel på moderns namn i födelsenotisen 1767 22/11.

192
Det är för lång fram i tiden för att finnas tillgängligt på nätet.
Arkivet att besöka/kontakta är Krigsarkivet.

193
Osby / SV: Dräpt och ogill i Gullarp 1666, men varför?
« skrivet: 2023-07-18, 17:25 »
Domböckerna för Östra Göinge Häradsrätt före år 1671 är förstörda.
Göta Hovrätts domar för Kriminalmål får i så fall undersökas och de finns i Vadstena Landsarkiv.
Finns ännu inte filmade på Arkiv Digital

Undrar om fallet har tagits upp i Osby Hembygdsförenings årsböcker.
Kan inte påminna mig ha sätt något om fallet i de böcker jag har läst.
Lars-Åke Ljungdahl Ordförande i föreningen har skrivit ut både Adress och Telefonnummer för den som vill kontakta honom.

https://www.hembygd.se/osby/page/34387

194
Östra Tollstad / SV: Börje Håkansson
« skrivet: 2023-07-17, 18:27 »
Det finns en Börje döpt 1738 den 25 Mars och son till Håkan Swensson och Elin Olofsdotter i Tomta.

195
Ignaberga / SV: Vad heter Sissa mer?
« skrivet: 2023-07-15, 11:07 »
Hennes Patronymikon är inte nämnt.
Det står,... ankan Sissa uti Troedstorp...

196
Finja / SV: Vilket förnamn har fadern egentligen?
« skrivet: 2023-07-13, 17:29 »
Fadern heter Kiersten Eriksson.
I Skåne och Göinge är Kirsten ett mansnamn. Inget problem med det.

197
Kristdala / SV: Johan Samuelsson Westerberg Orrekulla
« skrivet: 2023-07-11, 09:05 »
Han återfinns i Smålands Kavalleriregemente Överstelöjtnantens kompani N:o 57.
Antagen 1759 31 Mars. Transporterad 1778 11/8 till Nummer 45 och Rusthållet Sjökrok Krisdala sn.
Han får avsked i 1794 års Generalmönsterrulla.
I GMR står han som smålänning.
Det går undersöka om det finns någon rekryteringsrulla för året 1759 i Regementsarkivet och Kalmar Landskontor. Det gör det inte.
Han ursprung får sökas i församlingarnas födelseböcker. Sök först i Kristdala och sedan vidare runt om i Småland. Om han kommer tillräckligt nära ifrån borde hans barns faddrar kunna påvisa någonting.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028873_00087#?c=&m=&s=&cv=86&xywh=365%2C621%2C4129%2C3619

198
Österåker / SV: Svårtytt namn i Mantalslängd 1654 ...
« skrivet: 2023-07-09, 16:37 »
Namnet börjar på Ing- , och sedan är det svårt att tolka.

Nästa två åren 1655 och 1656 står det Ingemar.

Mantalslängderna används bäst medelst att läsa en följd av år och sedan se förändringar.

Kammararkivets brand har dock gått hårt åt Stockholms/Uppsala län för 1600-talets årgångar.

Det går att också läsa Roterings och utskrivningslängderna, där även patronymikonet kan vara med.

199
Åtvid / SV: Nils Bergstedt gifter sig 1759
« skrivet: 2023-07-09, 10:43 »
Att det står, wid Näs för Lisken ger ingen hänvisning var hon kommer ifrån, eftersom Näs/Adelsnäs är ett Adelnsäteri och hon är tjänstepiga där.

I Lisken Jonsdotters Boupptecknig / FII:7 #93/ står hennes bror Anders Jonsson i Närstad nämnd.
Detta ger efter undersökning att de båda är barn till Soldat Jonas Drake och Ingrid Olofsdotter i Rashem, torp under Björstorp. (Hon 1722 6/9 och han 1733 10/7)

När Nils Persson Bergstedt dör på Fattighuset 1809 står det även att första Hustrun kommer ifrån Rashem.

Orsaken till att jag undersökt detta är att Bergstedt andra gången är gift med en syster till min förmoder i Bergs Norrgård.

200
Svenska krig 1521-1814 / SV: Hattarnas ryska krig (1741-1743)
« skrivet: 2023-07-07, 10:48 »
Det står, död på Gall. = Gallärerna.
En typ av båtar som fanns vid Stockholm Station och fraktade Soldater till Finska sidan och kriget där.

201
Högsby / SV: Volontären Olof Rask
« skrivet: 2023-07-04, 12:31 »
Är han sökt efter i Volontärkompaniregementets Generalmönsterrulla i Karlskrona och Flottans arkiv? Han borde kunna tillhöra ett av dem och där kan då stå var han är född.

202
Villstad / SV: Vem är Maria Jonasdotters make?
« skrivet: 2023-07-03, 18:24 »
Register till Husförhörslängden för Långaryd socken och Nissaryd finns i Sockenkatalogerna.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003107_00069#?c=&m=&s=&cv=68&xywh=-685%2C53%2C3550%2C2450

203
Kristdala / SV: Ryttaren Pehr Hjerpe 1799 - vilket regemente?
« skrivet: 2023-06-21, 15:37 »
Smålands kavalleriregemente generalmönsterrullor för år 1791 finns filmade på både Arkiv Digital och riksarkivet.se och då blir sidnumren och hänvisningen olika.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028880_00073#?c=&m=&s=&cv=72&xywh=307%2C812%2C3609%2C3136

204
Adolf Fredrik / SV: Johan Viktor Österberg f 1844 i Finland?
« skrivet: 2023-06-20, 18:14 »
Folkräkningar är inget bra ställe att forska på i detta fallet.
För de som bor i Stockholm mellan 1878 till 1926 är det Rotemannen där forskningar behöver bedrivas för att se när personen kommer inflyttande till staden och förhoppningsvis varifrån.
Adolf Fredriks rote finns dock inte sökbart där Rotemannen kan sökas på Stockholms Stadsarkivs hemsida.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/content/uploads/2020/08/Rotemansarkivet_digital_klar.pdf

206
Hanhals / SV: Båtsman Andreas Carlsson Kindberg
« skrivet: 2023-06-19, 21:16 »
Det är där Andreas Kindberg står i Husförhörslängden när han får barn och är verksam som behöver uppges i frågeställningen om honom.
Hans födelsefamilj har inte det efternamnet utan använder patronymikon och är då av mindre vikt.

Han är uppenbarligen boende som Kronobåtsman i Fjärås socken och Esketorp.
Namnet i Flottans Generalmönsterrullan har blivit felvänt och skrivet Carl Andersson Kindberg.
Det namn som inskrivs först avskrives sedan i följande rulla och felet kvarstår sålunda.
Han får avsked 14/7 1860.

Hans efternamn Kindberg är alltså ett båtsmansnamn som de som innehar den tjänsten använder och får tilldelade.
Namnet är inget efternamn som vanligtvis barnen använder eller brukar om de inte särskilt vill eller behöver ett.
Barnen kan använda båtsmansnamnet eftersom det var fritt före namnlagen 1901 5/12 att ta sig ett efternamn (som inte var för nära de adeln innehade, eftersom adelståndet fick infört förordningar emot namnlikhet.)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038064_00283#?c=&m=&s=&cv=282&xywh=333%2C841%2C4310%2C2975

207
Hanhals / SV: Båtsman Andreas Carlsson Kindberg
« skrivet: 2023-06-19, 17:18 »
Fakta om personen är inte tillräcklig.
När var han i tjänst och födelseår?
Framgår det i kyrkoarkivet om han är Kronobåtsman i Flottan, eller Båtsman i Handelsflottan?

208
Åtvid / SV: Född 7 september 1699 i Åtvid
« skrivet: 2023-06-19, 11:37 »
Åtvid tillhör till störta delen till Bankekinds Härad. Gränsar söder och väster därom till Kinda härad. Malexander socken ligger bortom Kinda i Ydre Härad vid sjön Sommen.

209
Gärdserum / SV: Ingeborg Persdotter född 1747
« skrivet: 2023-06-19, 10:56 »
Släktforskarhantverket innebär att kunna använda de Källor som finns tillgängliga samtidigt.
Den som är piga i en vigselnotis kan både vara dotter i huset eller tjänstepiga i hushållet.
Mantalslängden är ett bra ställe att undersöka vilket.

Botorp är ett underliggande torp till byn Skorrsjö enligt registersök i Husförhörslängder på 1800-talet.
En koll av Mantalslängden år 1768 (finns på AD för Arkivbildaren Kalmar läns Landskontor) finns för Skårsiö N:o 2; torp Botorp Per Jonsson I man, I hustru,I dotter. dotter Ingeborg.

Nästa steg är att se om Per Jonsson får några barn i Socknen.
Ifall han skulle vara inflyttad till torpet/socknen kan han följas tillbaka i tiden medelst mantalslängden varje år, och sedan undersöka grannsocknarnas födelseböcker om han får barn födda där.

210
Åtvid / SV: Född 7 september 1699 i Åtvid
« skrivet: 2023-06-18, 22:57 »
Det står den 17 september (döptes) Oluff Månes son i Månehult Jonas Oluffsson. Moderns namn står inte, vilket är vanligt vid den tiden.
Enligt Ortnamnsregistret finns inget ortnamn i Åtvids socken: Månehult.
Däremot finns ett torp under Gissebo med namnet Månebo.
Kan det vara en felskrivning av ortnamnet i dopnotisen månne.

Att Oluf heter Måne kan tyda på att han var Indelt Ryttare eller Soldat. Kan dock inte hitta någon med det namnet i Rullorna.
Det är dåligt med Mantalslängder för just året 1699 och något/några år före och efter.

Hur säkert är att det rätt dopnotis 1699 i Åtvids Födelsebok för den sökta Jonas Olofsson?

211
Övrigt / SV: Serganten Johan Uppström
« skrivet: 2023-06-18, 20:03 »
Att han är Förare vid vigseln 1718 tyder på att han är officer vid ett Infanteriregemente.
I Krigskollegii militiekontorets avlöningslistor kan du söka på samtliga indelta Infanteriregementen för det året.

Det finns även tre, fyra och fem-männingsregementen för den tiden som inte finns med i listan, så de får kollas för sig. Märk att de kan täcka fler landskap än vad namnet antyder.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065775_00002#?c=&m=&s=&cv=1&xywh=-802%2C273%2C6824%2C4711 

212
02 - Tips och råd / SV: Dödsattest
« skrivet: 2023-06-10, 18:43 »
Skatteverket tog över Pastorsexpeditionernas uppgift om folkbokföringen år 1991.
Ta kontakt med dem...
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing.4.18e1b10334ebe8bc800039.html

213
Örkened / SV: Var är ryttare Pehr Hurtig född?
« skrivet: 2023-06-09, 18:17 »
I Göinge behöver inte första sonens namn ge en klar indikation för vilket namn farfadern har.
Det beror på omständigheterna.

De som inflyttar till Göinge är det alltid svårt att veta om de anammat den Göingska namngivningsseden till barnen eller följer den där de kommer ifrån.
I Göinge ger de inte gärna namnet efter levande tidigare anförvanter eftersom det ansågs att barnet tog kraften ifrån den gamle de namngivits efter. Det räknandes detsamma i Göinge som att önska livet ur den gamle.

Enligt den Göingska namngivningsseden ger de inte första sonen efter farfar om denne lever det året, utan använder istället namnet efter farfars far.

214
Loshult / SV: Elin Nilsdotter
« skrivet: 2023-06-07, 17:00 »
Det är säkert Elin som dör 1746.
http://www.ddss.nu/ddss/deathResult?dodID=510141
Örkeneds socken kallas även Lönsboda socken eftersom Örkeneds Kyrkby är Lönsboda.

I mantalslängden 1659 och jordrevningen 1670 finns en Nils Persson i Bokön, vilket behöver undersökas mer om det kan vara fadern till Elin Nilsdotter.
Föreslår att Östra Göinge Häradsrätts Dombok läses ifall Nils Persson i Bokön förekommer där.
Den tidigaste Domboken för Östra Göinge börjar år 1671. Tidigare år har brunnit.

215
ÖverTorneå finns med i Härnösands Stifts Herdaminne av Leonard Bygden.
I dess register finns ingen Präst med det namnet.

Men år 1721 är tiden för stora ofreden då hela Finland var ockuperat av Ryssarna och överheten och Församlingarnas Präster hade flytt över på Svenska rikshalvan.
De Präster som hade flytt kunde hjälpa till med till exempel dop i den församling där de bosatte sig förslagsvis.

Hittar en Daniel Kihl på Hemsidan för Universitetsstudenter i Finland.

Det står på finska, men kan bli förståeligt medelst Google översättning, fastän den inte är bra.

https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3630a

Åbo stifts Herdaminne finns filmat på Arkiv Digital.

216
Västgöta kavalleriregemente / SV: Bor inte i sitt soldattorp
« skrivet: 2023-05-29, 16:05 »
Lommagården är enligt Jordeboken 1749 Krono och alltså ägd av Staten/Kronan.

Ogillar frågan om att någonting är vanligt eller ej. Att något förekommer i ett enskilt fall är gott nog, vanligt eller ej.

En Soldat eller Ryttare behövde inte vara bosatt på roten/rusthållet, fastän en bostad var en bra lockelse för att personen som antogs just fick denna tillgången till bostad.

Att bonden gick ut för eget hemman/rusthåll förekommer.

Om bonden inte fann någon att leja fick rotebonden/rusthållaren själv bli Soldat/Ryttaren gå ut, vilket förekommer rikligt under stora ofreden (1700-1721) då de unga männen att värva/leja tog slut, för att dödsfallen var så hög.

217
Osby / SV: Per Appelberg f Trulsson
« skrivet: 2023-05-28, 22:06 »
Det står framför Truls Persson, Torpare och saltpersjudare (förkortat).
Antagligen är det Per Trulsson som gifter sig 1776 16/6 i Loshult, med Sissa Nilsdotter i Stockhultstorp. Per heter Trulsson även vid sonen Björns födelse 1777 9/9.
Han blir Ryttare 26/6 1778 för N:o 16 och Rusthållet Abrolla. Skånska Dragonregementet och Östra Göinge Kompani.

218
Vibyggerå / SV: Karin Eriksdotter, Gålsjönäs
« skrivet: 2023-05-14, 22:15 »
Det finns både Dombokskoncept i Ångermanlands Domsagas arkiv och Svea Hovrätts Renoverade Domböcker som är de avskrifter som skickades in till Hovrätten för kontroll.
Det finns olika år eller samma årgångar bevarade. 

För året 1658 finns enbart Renovationerna och de för Ångermanland är inbundna i Gävleborgs läns volym N:o 7.
Den volymen har fått Arkivsignum EXIe: 3139.

219
Kvistbro / SV: Mantalslängd 1650 - Ökna by
« skrivet: 2023-05-12, 13:23 »
Det står Sanner.

220
Vibyggerå / SV: Erik Persson född 1780
« skrivet: 2023-05-09, 12:04 »
Per Persson flyttar till Nätra socken och Bjästa N:o 5:2, 1781-1793.
Hustrun Lisa Persdotter är dotter till Kronobåtsmannen Per Nilsson Hall, Ordinarie Båtsman N:o 15, i Nordingrå.
Hans Hustru Margeta Hindriksdotter f 1729, Död 1786 1/10, också dotter till en Kronobåtsman, Hindrik Hindriksson Lustig i Nora socken.

221
Höja / SV: Ryttaren Troed Hult på gården Perstorp
« skrivet: 2023-05-05, 14:14 »
Södra Åsbo Härads socknar står i Jordeboken för Malmöhuslän mellan 1680 och 1719.

222
Svärdsjö / SV: Soldat Kungsman
« skrivet: 2023-04-24, 15:08 »
Dalregementets Rotebönder var från början(av indelningsverket) befriade från att bygga Soldattorp till Soldaterna, utan de fick endast husrum eller kontant ersättning för sådant.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalregementet

223
Kisa / SV: Samuel Larsson Fröåsa, Kisa
« skrivet: 2023-04-22, 13:00 »
Samuel Larsson i Fröåsa, Begrofs 1681 den 18 December.
Hans andra hustru som han gifter sig med 1671 den 1 Juni, Kerstin Hemmingsdotter dp 7/2 1644, Död 1706 den 5 Augusti.
Hon är dotter till Hemming Swensson i Mjölsefall f 1598 åu Död 1665 Begrofs den 30 April.
Om hans alla ättlingar eftersöks blir det ett digert arbete för de är många, som kan antas eftersom de flest som redovisar sin antavla från Kisa socken har honom som förfader.

Efter Östgöta Antavlor, Östgöta Genealogiska förening utgivna antavlor del 2 # 36 N:o 3928 så är Samuels fader Lars Pedersson i Fröåsa f 1581 åu Död 1665 Begrofs den 4 Juni 84 åhr.

Det står i samma arbete att Hemming Samuelsson dör 1715 den 24 Juni, fast utan att skriva Källan för han finns inte i Kisa Dödbok då.

224
Generalmönsterrullor / SV: Livkompaniet vid Upplands Regemente
« skrivet: 2023-04-16, 19:23 »
Det finns även Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
Och Krigsexpeditionen 1714-1840

226
Örtomta / SV: Torpet Stubbe eller Torpen Stubbe????
« skrivet: 2023-04-14, 09:54 »
Jag är ättling till Snickaren Sven Larsson som bebor Stubbe åren 1653 till 1688 enligt Mantalslängden och står för den tiden i Askeby socken, men att han tjänar vid Ekenäs.
Under den tiden finns enbart ett enda Torp med det namnet.
Det var därför jag frågade om det fanns annan mer kvalificerad kunskap än så.

På 1700-talet står enligt Mantalslängden torpet Stubbe inte lägre under Ekenäs utan har blivit lagd under Svenneby.
Om det inte framkommer annan god kunskap i saken är det nog ett och samma Torp som det finns bara ett av.
Att de som står tillsammans enligt Mantalslängden, men under olika gårdar enligt Husförhörslängden kan bero på att de istället arbetar vid de olika gårdarna.

Enligt karta finns dock Lilla Stubbe och Stubbekulla på andra sidan gränsen till Askeby Socken.

227
Örtomta / SV: Torpet Stubbe eller Torpen Stubbe????
« skrivet: 2023-04-14, 04:37 »
Att det är tre Torp består det av kunskap på plats.
Genom att kolla Mantalslängden och olika kartor så förefaller det inte vara så.

228
Särna / SV: Läshjälp: Omständigheter kring självmord
« skrivet: 2023-04-13, 13:46 »
År 1831 var självmord en kriminell handling och omständigheterna mer utförligt med vittnesmål kan läsas i Domboken för Häradet som socknen tillhör.

229
Själevad / SV: Båtsmanstorp Österalnäs/Myckling
« skrivet: 2023-04-13, 04:47 »
Det finns en del Torpsyner som Arkiv Digital har filmat bland Stockholm station Norrlands 4 båtsmanskompani.
Förutom det får de historiska kartor undersökas som finns på Lantmäteriet.
https://app.arkivdigital.se/volume/v741272b?image=1710

230
Holm / SV: Stina Eskilsdotter
« skrivet: 2023-04-12, 17:53 »
Att Bo Ekvalls arbete över Långsele socken har medfört släktforskare problem är ytterligt förståeligt.

Den som inte har använt sig av den viktiga Källan som att läsa Domböckerna för tiden före Kyrkböckernas ministralböcker (som börjar år 1732) kan omöjligtvis presentera en trovärdig släktforskning och sockengenealogi.
Bo Ekvall har inte läst Domböckerna för befolkningen boende i Långsele socken som krävs för att det skall bli riktigt.

Uppskattningsvis hälften av uppgifterna har varit felaktiga i de fall mina förfäder redovisats, där jag medelst Domboksläsning har forskat fram hur det förhåller sig.

Att hans arbete nu återigen blivit tillgängligt, gör att alla hans felaktigheter spridas för de som inte själva gör en riktig släktforskning genom att läsa Domböckerna.

232
Södra Mellby / SV: Oreda hos Rosenbergarna
« skrivet: 2023-04-06, 21:19 »
De Ryttare som antages 1741 vid de två Skånska Kavalleriregementen är svåra att få veta var de är födda.
Per Rosenberg tillhör Södra Skånska Dragonregementet, Svabesholms Kompani N:o 12, Antagen 1741 22/4.
Är sedan Ryttare fram till hans Död 1788 27/8.
Han står som född i Skåne 1717 åu enligt Generalmönsterrullan, vilket kan vara en av samtliga socknar i Skåne.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028973_00184#?c=&m=&s=&cv=183&xywh=274%2C1068%2C2792%2C3144

I Regementsarkivet finns det Rekryteringsrulla 1732-1776, där det kan stå bättre var han är född.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Sk%c3%a5nska+Dragonregementet&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+42b22c99-edc2-40b4-996b-4a05a28e01bf&tab=post&prependUrl=%2fnad&vol=n%2cn&s=Balder

Han kan vara född i socknen där han sedan tjänstgör, och hans barns faddrar borde kunna uppvisa släktingar i så fall.
Börja med att undersök om han är född i Södra Mellby och sedan grannsocknarna.
Att sedan leta efter en Per född i hela Skåne blir svårt särskilt om hans Patronymikon förblir okänt.

Han kan förekomma i någons Bouppteckning eller nämnas i Häradsrättens Dombok.


233
Kyrkoräkenskaper / SV: Testamentspengar
« skrivet: 2023-04-05, 23:41 »
Det var frivilligt att betala vid begravningar, hur mycket och när.
Räkenskapsåret räknades från maj månad till nästa maj, så det kan vara svårt att se vilket år det är det betalas.
Det betalades även Likstol som sällan skrivs upp, eftersom det är såsom dricks till Prästen personligen.

234
Hjortsberga / SV: Soldat Nils Sköld
« skrivet: 2023-03-30, 20:19 »
Det står visserligen Sissa Danielsdotter i Födelsebokens faddrar vid Daniels födelse 1802 i Hjortsberga.
Men i Bergunda och Bergkvara finns enbart en Hustru Danielsdotter vid denna tid som har förnamnet Lisa. 
I Generalmönsterullan för Kronobergs Regemente antages 1801 26/3 en Nils Danielsson Skiöld för Norra Sunnerbos Kompani N:o 72 för Transjö roten.
Genom att undersöka Lisa Danielsdotter i Bergunda sn kan ses att hon kommer ifrån Kvenneberga socken och där hon även har en broder Nils Danielsson som är född 1779 8/2, såsom bägge barn till Soldaten Daniel Skölberg och Cathrina Johansdotter i Skölstad Soldattorp.

235
Länghem / SV: Torpa Stenhus
« skrivet: 2023-03-29, 13:54 »
I Mantalslängden år 1810 finns de som tjänade på Torpa med förnamn och ålder.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003484_01099#?c=&m=&s=&cv=1098&xywh=878%2C161%2C5053%2C4429

236
Källs-Nöbbelöv / SV: Bengt Nobelström ,ryttare
« skrivet: 2023-03-29, 13:10 »
Källs Nöbbelöv tillhör Onsjö Härad.
Arkiv Digital har filmat Domboken för år 1785 hösttinget. AIa:41 paragraf 58.
Han har stulit en och en halv skeppa korn.
Straffet blir böter eller i brist av botum fängelse i 3 dagar i Onsjö Häradsrätts häkte.

237
Källs-Nöbbelöv / SV: Bengt Nobelström ,ryttare
« skrivet: 2023-03-29, 11:29 »
Enligt Generalmönsterrullan är det stöld som föranleder avskedandet.
Det finns då en anledning att leta i Häradsrättens dombok för att se vilket straff han fick.

238
Övrigt / SV: Båtsmän
« skrivet: 2023-03-26, 18:58 »
Flottans Generalmönsterrullor visa på ett ramverk, när Kronobåtamannen antages och avskedas.
Märk att Soldatregistrets aktnummer och torpnummer är deras påfund och har ingen betydelse i andra sammanhang än just för Soldatregistret.

En Kronobåtsmans tjänst i kronan är att vara uppfordrad till Skeppsholmen i Stockholm (för bl. a. Norrlands kompanierna, och andra kompanier till Karlskrona) på sommar eller årstjänstgöring, med ett eller något års mellanrum.
När båtsmannen uppfordras måste inmönstringsrullan läsas till Skeppsholmen och avmönstringsrullan.
Vad båtsmannen gör i tjänsten finns det Paratrullor eller avlöningssrullor som visar.
Blir han kommenderad till båtar finns Skeppsmönsterrullor och Loggböcker.

Tidigare fick kronobåtsmännen marschera och slita på sina skor med att gå till Stockholm, men från ca 1850 fick de åka hjulångare.
Innan isen gick upp eller lade sig fick de dock återigen marschera.
Det finns i Flottans arkiv Kommendatens ordrar om färden, men det går lika bra att hitta ångbåtens namn och åkdatum i Härnösandsposten.

Arkiv Digital har filmat: Rullor Flottan 1635-1915, serie XIIIc:
N:o 361 in och avmönstring 1869-1878. 362, 365, 367, 369 m fl

Avskedas Båtsmannen emellan Generalmönsterrullstillfällen skriver han och rotemännen en skrivelse om orsaken till Flottan om det, som behandlas av Stationsbefälhavaren.

Olof Israelssons Båtsmanskontrakt finns här.     

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014571_00244#?c=&m=&s=&cv=243&xywh=301%2C467%2C2990%2C2522
 

239
Det finns flera motstridiga uppgifter angående honom.
I Livregementets Generalmönsterrulla står att han är född i Västmanland.
Då han får avsked står att han tidigare tjänade vid Fersens Dragonregemente.
von Fersen var chef för Upplands Ståndsdragonregemente.
Föreslår att hela hans militära bana undersöks och vad som står där.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028804_00288#?c=&m=&s=&cv=287&xywh=121%2C568%2C3615%2C3142
 

240
Nätra / SV: Vigsel i Nätra 1793?
« skrivet: 2023-03-23, 09:52 »
Enligt boken Anundsjö Släkter och gårdar, står om byn Seltjärn.
Seltjärn är ett nybygge där nybyggarrättigheter ges av Landshövdingen och Landskontorets Resolutioner serien AIIIa: Finns tillgängligt att läsa på riksarkivet.se
Åren som hänvisas till är 1763,1765 och 1781

https://sok.riksarkivet.se/landskontor-landskansli?Referenskod=SE%2FHLA%2F1030004

241
Allmänt / SV: Köpehandlingar/lagfarter
« skrivet: 2023-03-22, 23:14 »
Före år 1863 skall Skattehemman uppbjudas tre gånger vid olika Tingstillfällen utan invändningar från släktingars bördsrätt / i Städer grannars naborätt vid köp utom börd, innan Fastebrevet kan utfärdas. Från 1701 skrivs uppbuden i de Renoverade Småprotokollen och i Häradsrätten börjar de skrivas till Småprotokoll vid olika år som kan läsas på NAD. I början av 1700-talet skrivs uppbuden dubbelt i vanliga Domboken och i Småprotokollen.

Vid olika tidsperioder skrivs Fastebrevet i Domboken eller i Småprotokollen.

Vid olika tidsperioder redovisas ordalydelsen i köpebrevet eller det skrivs enbart köpebrevsdatumet.

242
Nätra / SV: Vigsel i Nätra 1793?
« skrivet: 2023-03-22, 22:37 »
Nätra sockens ministralböcker före 1809 har brunnit då Prästgården brann.

Enligt Flottans Generalmönsterrulla så Antogs Jon Jonsson Sachtmodig 1762 till Ordinarie N:o 93 vid Andra Västernorrlands Andra Kompani. Han är född i Stockholm. I GMR står att han dömdes till Ankarsmedjan för Tjuvnad och utströks ur Rullan.   
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069249_00042#?c=&m=&s=&cv=41&xywh=1123%2C522%2C3566%2C2480

243
07) Patronymikon och metronymikon / SV: Oäkta barns fadersnamn
« skrivet: 2023-03-19, 09:31 »
Är Domboken och stämningslistan undersökt ifall modern stämt in någon man för barnets underhåll?

245
Mannen Vrsinnig. En anledning till skattebefrielse förvisso.

246
Det finns tidigare inlägg på detta forumet om Lundia.

https://forum.rotter.se/index.php?topic=180185.0

248
Det finns åtskilligt mer i Arkivväg för Flottan att undersöka än bara Generalmönsterrullorna.
Ifall Kronobåtsmannen stannade kvar i Stockholm var Hustrun med honom där.
Det borde framgå av arkivmaterialet om det såsom i inmönstringsrullor och utmönstringsrullor. Flottans arkiv är dock till delar illa behandlat och allt är inte bevarat.
I mantalslängden i Anundsjö kan det också stå något.
Det framgår dåligt i de länkade Rullorna om det är Kullberg eller Wennerström som är Nordin sedan.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Stockholm+Eskader&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&Arkivinstitution=Krigsarkivet&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+87107782-61f8-46ee-b50b-4cfec21f5a25&tab=post&s=Balder

249
Den som forskar på Kronobåtsmän behöver alltid läsa Flottans Generalmönsterrullor och andra rullor. De Ordinarie Båtsmännen gjorde kronans tjänst medelst att marschera ner till Stockholm och Skeppsholmen på års eller sommartjänst med ett eller något års mellanrum.
Båtsmannen kunde få dispens att stanna i Stockholm i mellantiden också och då föddes barn där.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040586_00040#?c=&m=&s=&cv=39&xywh=715%2C237%2C3608%2C2480

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069251_00048#?c=&m=&s=&cv=47&xywh=2457%2C529%2C2505%2C1721

250
Allmänt / SV: Olof Åberg = Olof Kaja?
« skrivet: 2023-03-10, 22:28 »
Kronobåtsman i Smålands Kompani N:o 43 Ordinarie Olof Joensson Kaja blir i Besiktningsrullan 1757 dömd till arbete i Karlskrona.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000149_00141#?c=&m=&s=&cv=140&xywh=344%2C196%2C4698%2C3228

I Generalmönsterrullan 1763 står att han rymde ifrån Landsorten år 1758. Han är knappast kandidat för en vidare karriär inom Flottan, eller militären.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000152_00110#?c=&m=&s=&cv=109&xywh=-185%2C221%2C3899%2C2680
251
Det står ju Andreas Eliae, vilket är Latiniserat av Anders Eliesson.
Helje är ett annan namn som inte är samma eller ska sammanblandas med namnet Elias.   

252
Ja, det är så jag tolkar saken.

253
Osby / SV: Nils Jönsson Läshjälp
« skrivet: 2023-03-09, 14:51 »
Osby finns med på DDSS. Demografisk Databas Södra Sverige
http://www.ddss.nu

254
Det som går att forska fram hur gammal Hövidsmannen Gulik Larsson i Sundby Boteå Socken är följande.
I en inskickad inlaga till Kammararkivet på Riksarkivet, 1655 den 27 November uppges att Gulik Larsson har för hög ålder och för sjukligt tillstånd så han kan inte resa till Stockholm.
Han uppges vara vid pass Åttiosju år ålder.
Det ger en uträknad födelseår på 1568.
I Domboken 1686 18/3 fol 537 p 6 Boteå Tingslag; Där uppger Gulik Larssons son Kaptenen Jon Guliksson Swan att fadern dog år 1667.
Det betyder efter dessa uppgifter att han blev 99 år gammal när han dog.

Vem Gulik Larssons hustru är har inte tidigare framkommit vid det som skrivits och forskats på honom.
När Evert Hindrikssons i Holm Änka Märta Månsdotter skriver en klagoskrift till Svea Hovrätt år 1628 angående hennes menade orätt som Evert Hindrikssons arvingar Mäster Hindrich och Gulik Larsson gjort.
Det ger en tydlig vink i vilken familj Gulik Larssons Hustru kan sökas.

I en avskrift finns ett Domboksprotokoll 1637 den 17 Juni Boteå Tingslag.
I den står att Hindrichus Zynthius Pastor i Alffsta löser ut Evert Hindrikssons döttrars arvejord i Holm.
En ena är Her Johan Kyrkoherde i Säbrå som i en skrivelse 14/7 1630 att han med sin Hustrus Ja och samtycke. Så och med sin Syster barns Ja och samtycke, som är Her Sander efterlåtne Barn. Arv efter deras Morfader Evert Hindersson år 1624 som är 8 Seland.
Sedan blir Matts Jacobssons i Wangstad på Härnö döttrar Dordi Mattsdotter och Elisabet Mattsdotter arv efter Evert Hindriksson Holm, 8 Seland utlöst. Matts Jacobssons son Jacob Mattsson i Wangstad har alltså en annan moder än sina halvsystrar.
Sist blir Gulik Larsson i Sundby och hans Salig Svåger Peder Tybelius utlösta som också är 8 Seland.

Här kan nämnas det som står i Johan Nordlanders alster (Häfte 17 (IV:3) om Underlagman Evert Hindersson på Holms gård.
På sidan 91 står om Everts tre döttrar.
Brita Evertsdotter blev gift med Herr Jöns i Tibble i Uppland.
Sara Evertsdotter gift med Matts Jacobsson i Wangstad.
Elisabet Evertsdotter gift med Herr Peder i Säbrå.

I Tibble socken kan hittas i Landskapshandlingarna en Kyrkoherde Jon Nicolai i Tibble (1594, 1596, 1597) och därefter Ericus Petri Helsing. Det är inte långsökt att anta att Brita Evertsdotter gifte om sig med nästa Kyrkoherde. Ericus Helsings dotter Malin gifter sig med Komministern Erik Andrae Munck 1642-1644 i Boteå enligt Herdaminnet. Här kommer namnet Helsing in som används av några av Gulik Larssons efterkommande.

I Personhistorisktidskrift 1988:1-2, Svenska studenter i Roskock 1419-1828 av Christian Callmer.
N:o 698 Petrus Jonae Tiibelius Stud: Upsala 1610 19/6. Helmstedt 1613 29/12, Rostock  1614 maj, Wittenberg 1619 24/1.

Gulik Larsson i Sundby är alltså Mågsmåg till Evert Hindersson i Holm, och Hustrun heter Sigrid Joensdotter (hennes förnamn återfinns i Dombok 1629 11/11 Boteå Gield.)
I Landskapshandlingarna 1607:11 Norrland sid 157: Sigridt Joensdotter Salig Erich Hendersson fordom Landzshriffuers vthi Ångermanland Effterlefuersha. Hon får använda sin Moderbroders Samson Efwertsssons sigill när hon kvitterar ut sin förre man avlöning.

255
Hallengren / SV: SV: Hallengren
« skrivet: 2023-03-05, 23:40 »

256
Kierstin; Erik Erssons och hans Hustrus Son/står son men borde förstås stå dotter/ i Nästwattnet, födder den 10 och Christnades den 11 Aug.

Denna Kierstin Ersdotter gifter sig sedan 1777 31/3 med Styrmannen Hindric Andersson Lindberg frå Fiskja.
Eftersom det finns två Erik Eriksson i byn, så är Kierstins fader nämnd den äldre.
Modern heter Lisa Olofsdotter.

257
Det är flera som ger pengar för hyra av Kronan, vilket betyder giftermålet.

258
Önnestad / SV: Önnestad CI:2 1739-1752, sidan 59
« skrivet: 2023-02-27, 17:13 »
Barnet heter Hans.

259
Att det nämnds en broder Anders Rundbom i bouppteckningen är en hjälp till att söka efter var de två är födda.
Det finns en Ryttare Anders Runbom i Majorens Kompani N:o 13. Rusthållet ligger i Kimstad socken och Runstorp.
Eftersom han antages 1726 12/11 så finns han med i Generalmönsterrullan år 1739, där det står i vilken socken Ryttarna är född.
Anders Runbom är född i Småland och Rydaholms socken.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028263_00117#?c=&m=&s=&cv=116&xywh=476%2C761%2C1796%2C1556

260
Enligt Generalmönsterrullan tillhör han Östergötlands Kavalleriregemente, Majorens Kompani N:o 23, Antogs 1739, Rusthållet är Lunnebjörke.
När han antogs står det i Rullan att han är Smålänning, men i Rullorna framåt i tiden att han är Östgöte. Vigselnotisens Kimstad kanske betyder att han kom inflyttad från socknen Kimstad som ligger nära. Fast att det står "på" ger en indikation att det är en större gård eller Säteri som heter Kimstad.
Han dör på Rusthållet 1769 19 April.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028263_00120#?c=&m=&s=&cv=119&xywh=482%2C1280%2C2806%2C2459

261
Prästens Kyrkliga ärenden behandlas av Stiftets Domkapitlet och andra ärenden som Prästen/hans familjemedlemmar varit inblandad i kan letas och läsas i Häradsrättens arkiv/Domboken.
Det finns också andra centrala Kollegium såsom Stads-, Kammar-Kollegium och Riksregistraturet, men då ska det vara en särskild anledning.

Bouppteckningar finns i Häradsrättens arkiv, förutom om det blivit en träta att det varit anledning att den följt med som en inneliggande handling till en Juridisk instans.

262
Var ligger platsen / SV: Bljdon uti Swenska Schiären
« skrivet: 2023-02-22, 17:25 »
Den som ställer frågan bör uppge vilket Kompani Båtsmannen tillhörde.

På Krigsarkivet finns en rad men permar som redovisar samtliga Fartyg som Flottan har haft med hänvisning om och var Skeppsmönsterrullor kan hittas i Arkivet. Där kan ses om det funnits en båt som passar ihop med namnet.
Permarna är inte filmade vad jag vet.

263
Myssjö / SV: Söker dragon Anders Holmberg från Myssjö......
« skrivet: 2023-02-19, 16:46 »
För att forska riktigt på en Dragon måste Generalmönsterrullan också undersökas.
Anders Mårtensson Holmberg Antages 1750 5/9 vid Jämtlands Dragonregemente, Ovikens Kompani N:o 113, som ligger i Bergs socken.
1757 30/12 byter han Rusthåll till N:o 19 vid samma Kompani, som ligger i Myssjö socken.

Avskedas vid GMR 1777.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002313_00165#?c=&m=&s=&cv=164&xywh=-28%2C238%2C3431%2C2883

264
Estuna / SV: Estuna CI;5
« skrivet: 2023-02-13, 12:34 »
Simpbyle är ett torp som ligger i Frötuna socken och ligger idag inom Norrtälje stad och heter Gransäter.

265
Stoby / SV: Christina Larsdotter Lindberg
« skrivet: 2023-02-12, 15:31 »
Stoby Prästgård brann år 1778 och då också alla Kyrkböcker i Stoby och Norra Sandby.
Var uppgifterna i HyHeritage kommer ifrån får de som skrivit uppgifterna göra, för någon födelsenotis i Stoby finns inte.
Om de har döpt barnet i grannsocknarna Vankiva, Ignaberga eller Norra Åkarp går fort att kolla.

På DDSS går att ses att Dopvittnena stämmer med ett barn till Elias född 1798.
http://www.ddss.nu/ddss/birthResult?foddID=40067

Modern Christina Larsdotter är där född 1758.

266
Åhus / SV: Lägersmål i Yngsjö Åhus socken 1850
« skrivet: 2023-02-09, 22:33 »
Stämningslistan kan vara att föredra ifall parterna förliks innan Tingsförhandlingarna.
Finns ingen egen serie i arkivet så kan de ha hamnat bland inneliggande handlingar FIa: serien, där också saköreslängden kan ha hamnat.

I min läsning på 1700-talet i grannhäraden Östra och Västra Göinge förekommer ofta lägersmål med barn under bältet.

267
Jönköping / SV: Mäster-Stockmakare Dahlgren tidigt 1700 tal
« skrivet: 2023-02-09, 22:14 »
Ella, Helena och Lena är olika namnformer för samma namn, så det är inga problem.

268
Hemsö / SV: Samer i Hemsö?
« skrivet: 2023-02-09, 17:44 »
Namnet Sjul har används bland både Samer/Lappar och Bondebefolkningen i Ångermanland.
Det betyder på intet sätt på grund av namnet att det skulle finnas något släktskap generellt emellan dessa två olika folkgrupper.
Bönderna på Hemsön är samma typ av bönder som i övriga Ångermanland. 
De skrönor som förekommer i släktforskarkretsar att Hemsöbönderna skulle vara någonting annat än vanliga bönder är enbart dumheter.

269
Jönköping / SV: Mäster-Stockmakare Dahlgren tidigt 1700 tal
« skrivet: 2023-02-08, 21:01 »
Artilleridepartementets rullor för Jönköpings Faktori finns återigen tillgängliga på nätet.

https://fredriksslaktforskning.se/ovrigt/mantalfaktoriet.html#1742


270
Militaria / SV: Ola Carfeldt, Skånska Husarregementet
« skrivet: 2023-02-05, 00:36 »
Ola Carlfelt antages 1774 18/8 vid Bjäre Kompani N:o 58 och Norra Skånska Kavalleriregementet.
Det stå i rullan att han är född i Skåne, vilket utesluter att behöva leta i Halland och Småland vilket han också kunde ha gjort.
Det går att undersöka i Regementsarkivet och Kristianstad Landskontor ifall det finns någon Rekryteringsrulla, där det kan stå bättre vilken socken han är född i.

Det är en fördel om det i Förlövs Kyrkböcker står vilket Patronymikon han hade för det finns i annat fall många Olof:ar att undersöka i Skånes alla socknar det årsspannet han kan vara född.
Börja och sök i socknarna i närheten eftersom de brukar kunna komma ifrån trakten, och sedan vidare.
Har han släktingar på tillräckligt nära håll kan de vara med som fadder till hans barn, vilket i så fall är en indikation om var han är född.
 
Den som forskar på Militärer behöver förkovra sig i Sveriges historia och dess olika Krig.
I Generalmönsterrullan år 1791 står att han dog under 1790 års fälttåg, vilket är Gustaf III:s ryska krig 1788-1790.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028924_00284#?c=&m=&s=&cv=283&xywh=406%2C734%2C3212%2C2815

271
Alla eller de flesta av de indelta Regementens officerare finns att läsa på ett ställe.
Tillfälliga och männingsregementen får dock läsas på annat sätt.
Från år 1713 har de Regementen som varit förlagda på den Östra rikshalvan flytt därifrån till den västra.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=militiekontoret&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&Arkivinstitution=Krigsarkivet&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+e831cd17-5879-45f3-919c-b3a9f2178463&tab=post&s=Balder

272
Dragsmark / SV: Dragonen Anders Örfellt
« skrivet: 2023-01-31, 11:10 »
En antagen Dragon kan komma var som helst ifrån i det dåvarande riket.
Att det står i Generalmönsterrullan att Anders Örfelt är Bohuslänning begränsar sökandet betydligt.
Han antages 1764 7/12 och får avsked i Generalmönsterrullan år 1788.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028614_00117#?c=&m=&s=&cv=116&xywh=307%2C307%2C2933%2C2540

273
Åtvid / SV: Johan, son till Jöns Krok
« skrivet: 2023-01-30, 20:20 »

274
Fast det står wbbadotter = ubbadotter

Enligt Herdaminnet:
Norra Sandsjö, Kyrkoherde 1626-1668
Christopherus Petri
gift med Anna Thorsdotter

På nästa sida finns en Trulsdotter, där T:et ser ut på annat sätt.
Och två sidor fram Wlfsson = Ulfsson

275
Åhus / SV: Jordeböcker för Åhus (Yngsjö speciellt)
« skrivet: 2023-01-29, 18:15 »
Alla Jordeböcker är inte filmade
Och Villands Härad kan finnas i boken för Malmöhus län vissa år.
Eftersom det är Hemmanet som beskattas är namnet inte så viktigt,
och det kan därför vara kortare eller längre tids eftersläpning för namnet som står i Jordeboken.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=jordeb%c3%b6cker&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+a09749c1-9ab7-11d5-a700-0002440207bb&tab=post&s=Balder

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055595_01091#?c=&m=&s=&cv=1090&xywh=874%2C485%2C4328%2C2974

276
Fröberg / SV: Daniel Fröberg från Åland
« skrivet: 2023-01-26, 17:52 »
Håkan Skogsjö har skrivit Sockengenealogier för en rad av Ålands församlingar i bokform.
Kumlinge och Fogdö Socknar ingår i den serien. Det är bara att försöka att få tillgång till böckerna på något sätt.
Han använder alla tillgängliga Arkivkällor så de innehåller mycken information med både fakta och bilder.

277
Veta / SV: Livgrenadjären Sven Andersson Drake 1778-1862
« skrivet: 2023-01-24, 19:24 »
I Östergötland finns två regementen inom Indelningsverket.
De som tillhör Första Livgrenadjärregementet, som är ett Infanteriregemente är Soldater.
De som tillhör Andra Livgrenadjärregementet, som är ett Kavalleriregemente är Ryttare.
Livgrenadjär var en särskild typ av militär inom hela Armen och både de som var Soldater och Ryttare kan kallas Livgrenadjär.
Men i forskningen behövs att skiljas på de två typerna för att hitta rätt i Generalmönsterrullor och andra rullor.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Livgrenadj%C3%A4r

Sven Andersson Drake, är en extra utskriven Ryttare, och tillhör Andra Livgrenadjärregementet.
Efter Krigen mot Ryssland 1808 och därefter följande år till 1814, behövs de extra Soldaterna och Ryttarna i Regementen inte längre och får avsked.
Ifall Sven Drake fortsätter vid Andra Livgrenadjärregementet, Vifolkakompani N:o 87 så har förnamnet i GMR blivit fel och det skrivits Johan.
Husförhörslängden ger indikation att det förhåller sig på det viset.
Han avskedas i Generalmönstringen 1827 på grund av det som står i attesten.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028284_00524#?c=&m=&s=&cv=523&xywh=2346%2C338%2C2397%2C2076


Det finns fler längder att söka efter honom i Östergötlands Landskontor, som inte är filmade och får läsas på Vadstena Landskontor.278
Veta / SV: Livgrenadjären Sven Andersson Drake 1778-1862
« skrivet: 2023-01-24, 13:44 »
Vargeringskarlar antogs i krigstid och Generalmönsterrullor över dem finns inte i vanliga GMR serien för Soldater och Ryttare.
Sven Drake är Vargeringskarl och Ryttare vid Andra Livgrenadjärregementet, Vifolka Kompani Nummer 170 Rotenummer 86 och 87.
Han är född i Östergötland enligt rullan.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052011_00292#?c=&m=&s=&cv=291&xywh=450%2C583%2C5190%2C3566

279
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Läshjälp dödsorsak.
« skrivet: 2023-01-24, 00:09 »
Vulnus sclopetarium = traumatisk sårskada medelst skott, Peritonitis ac. = akut bukhinneinflammation,
Septicaemia = blodförgiftning.

280
Östra Ryd / SV: Hur verifiera födelsenotis utan namn?
« skrivet: 2023-01-22, 14:53 »
Den som skrivit i Dödnotisen har fått uppgifterna ifrån en uppgiftslämnare, såsom denne minns eller missminner sig detaljer.

Sedan behöver forskningen göras efter gängse och traditionell sätt. Med det menas skriva upp familjens barns Faddrar och vad som står i vigselboken.

I Dödnotisen står att vigseln skedde år 1808 och att det föddes 8 st barn.
I vigselnotisen 1808 står att Anna Hagström kommer ifrån Solvik.
I Hf kan hon hittas och bor med sina föräldrar.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0015285_00093#?c=&m=&s=&cv=92&xywh=698%2C314%2C4330%2C2975

281
Härnösand / SV: Stenhammars gård i Geresta
« skrivet: 2023-01-20, 16:56 »
Köp av Hemman 1825 till 1847 finns att läsas ibland Tingsrättens Småprotokoll.
Ifall de som ägde stället också bodde där kan Husförhörslängden visa vem som bodde där under den tidsperioden.

282
Själevad / SV: Karin Olofsdotter
« skrivet: 2023-01-19, 12:40 »
Wästerhus

284
Gullarp ( -1857) / SV: Oäkta barn - var är domen?
« skrivet: 2023-01-15, 21:26 »
I Östra och Västra Göinge i Norra Skåne har jag erfarenhet att kvinnan i lägersmål även i vissa fall blir instämd till Tinget med barnet under bälte. Det var samlagstillfället som bötfäldes och inte att ett barn föddes.
Hur det förhåller sig med det i Onsjö/ Harjager/ Rönneberga Härader får forskaren undersöka.

285
H Segredt Erich brotfälling.
Brottfälling = har fallande sot = Epilepsi

286
Ljungby (H) / SV: Båtsman Håkan Berghult i Harby
« skrivet: 2023-01-15, 15:04 »
Det ändrades före ditt inlägg.
Såg dit inlägg först efter min ändring.
Tidpunkten kan dock ses som hårfin, och det som skrives medans ändringen görs syns inte förrän det är klart.
Annat än att det meddelas att någon annan har skrivit med röd text, som det också gjordes denna gång.

287
Ljungby (H) / SV: Båtsman Håkan Berghult i Harby
« skrivet: 2023-01-15, 14:02 »
Kopiera inte ett inlägg som snabbt blev ändrat och är inaktuellt, Tack.288
Ljungby (H) / SV: Båtsman Håkan Berghult i Harby
« skrivet: 2023-01-15, 13:01 »
Det som ser ut som Söderåkere i Rekryteringsrullan. Är det som ser ut som k:et, slängen från gl(gammal) på raden ovanför.
Det står Södermöre ändå men slängen över ö:et är inte med.

Mantalslängden för året 1772 är skriven i November 1771. Eftersom han antages till Kronobåtsman 23 Jan 1772 bör han kunna finnas med i Avkortningslängden för året 1772, eftersom militärer i tjänst var befriade från mtl, där det står att en Dräng eller Son som blir Båtsman.

Att det inte hittas någon Håkan som passar i födelseböckerna kan bero på:
Födelsenotisen blev inte inskriven i födelseboken.
Han Patronymikon har blivit fel.
Hans föräldrar flyttar in i Häradet i hans barnaår.

289
Ljungby (H) / SV: Båtsman Håkan Berghult i Harby
« skrivet: 2023-01-14, 19:50 »
Nästa steg är att läsa födelseböckerna i samtliga Församlingar som ingår i Södra Möre Härad.
Flottans rullor brukar inte vara så noggrann när det gäller åldersuppgifter.
De brukar vara bättre med att uppge rätt Patronymikon, men kan förstås förekomma.

290
Ljungby (H) / SV: Båtsman Håkan Berghult i Harby
« skrivet: 2023-01-14, 15:43 »
Var står det att han skulle vara född i Kranklösa?
Är han född i närheten och har släktingar bör de finnas bland hans barns faddrar.
Bult är båtsmansnamnet och båtsmannen på Roten nummer 77.


291
Ljungby (H) / SV: Båtsman Håkan Berghult i Harby
« skrivet: 2023-01-14, 15:24 »
Ett Båtsmansregister används bäst för att hitta Båtsmannen i Flottans Generalmönsterrullor och andra Rullor i Flottans arkiv.
En antagen Kronobåtsman kan komma var som helst ifrån det dåvarande Riket, fast det brukar kunna vara ifrån trakten. Att i GMR få en mer begränsad område är då en fördel. 

Håkan Zakrisson Berghult antages 1772 23/1 vid Södra Möre första dels Kompani Nummer 78.
Han är då 19 år och född i Södra Möre. /Det betyder någon av Socknarna som ingår i Södra Möres Härad./
Att rikta in sig på fäder med en viss yrkesgrupp är missriktat eftersom antagna Båtsmän togs ifrån vilken grupp i samhället som helst. Båtsmansnamnet ingick i tjänsten så det ger vanligtvis ingen vägledning.

Generalmantalsrullan 1750-1780 finns filmad på Arkiv Digital.

https://app.arkivdigital.se/volume/v701222a?image=604 

292
Vidbo / SV: Pehr Jaensson döpt i Vidbo 1719 10 07
« skrivet: 2023-01-08, 20:13 »
Det går inte att anamma en Födelsenotis bara för att namnen stämmer. Det ska stämma med annat också, såsom vad som står i vigselboken, följa Mantalslängden tillbaka i tiden ifall han övertar sin fader på stället, barnens fadderanalys.

Den visade bilden är för en Pär där fadern heter Päl Pärsson.

Däremot den föregående dopnotisen är för Johan Anderssons barn i Bistad med namnet Pähr.
Om det är rätt person får en vidare Forskning som nämns ovan påvisa.

293
Det behövs inte att att uppge alla namnvarianter en person haft i olika Källor.
På 1700-talet hade ingen något i detalj stavat namn som vi i nutiden är så maniskt fixerade vid.
Den som skrev hade fullständig frihet att stava efter eget skön.

Soldatnamn kan både vara bundet till vad Roten använde för namn och vad personen blev tilldelade av militären.
Det viktiga var att namnet fungerade i sitt sammanhang och hur Kompanichefen ville ha det.
Svar Ja, en soldat kan byta soldatnamn flera gånger.

Har ett exempel att en Ryttare som har Ryttarnamnet Unge. I sista Generalmönsterrullan byter han namn till Urgammal, så namnbytet kan även vara på skoj.

294
Själevad / SV: Johan Norländer Nilsson f.1731-10-16
« skrivet: 2023-01-08, 12:34 »
Nykommen är ett Båtsmansnamn som Andra Västernorrlands andra Kompani N:o 114 Ordinarie använde.
Norlander var namnet Fördubblingen för samma nummer.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074112_00308#?c=&m=&s=&cv=307&xywh=726%2C706%2C4207%2C3252

295
De olika stavningarna på Per har ingen som helst betydelse. Personer på 1700-talet har ingen fixerad stavning på sina namn, utan det beror på hur skrivaren skrev.

Det kan konstateras att Per Boman är född i Östergötland enligt Generalmönsterrullan.
En antagen Soldat på den tiden kan vara född var som helst i det dåvarande Riket och den uppgiften begränsar sökområdet betydligt.

Det kan undersökas i Regementsarkivet och Landskontoret om det finns någon Rekryteringsrulla där det kan stå bättre var han är född.

Ifall han är född i trakten av Tjärstad där han är Soldat kan hans barns faddrar undersökas ifall de är släktingar. Många av Soldaterna brukar kunna komma ifrån grannsocknarna, fast annars får födelseböckerna i hela Östergötland undersökas efter hans födelsenotis.
Sonens namn ger en indikation om att Pers fader kan heta Anders.

Marianne Olsson har gjort ett Register till de som är skrivna i Bouppteckningernas ingresser för Häraderna i Östergötland och då framkommer förmyndare och bakarv.
Det registret finns bland annat på Landsarkivet i Vadstena och GF:s lokal i Sundbyberg.

 

296
Skånska husarregementet / SV: Husaren Hans Smelin
« skrivet: 2023-01-04, 17:36 »
Rullor finns att hitta i olika arkivbildare. Rullan år 1809 finns att hitta i serien Rullor 1724-. Det är dåligt med Patronymikon i Generalmönsterrulloena.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052250_00112#?c=&m=&s=&cv=111&xywh=885%2C211%2C3265%2C2496

297
Loshult / SV: Loshult (L) Cl:3 (1739-1788) Bild: 450 Sida: 40
« skrivet: 2022-12-30, 20:18 »
Loshult socken är med på DDSS.

http://www.ddss.nu/ddss/birthResult?foddID=748559

298
Åtvid / SV: Gamla gårdar eller byar i Åtvid
« skrivet: 2022-12-30, 13:27 »
Det förefaller vara torp eller backstugor som ligger på byars ägor.
Börja med att i Hf eller mantalslängden se vilka byar stället ligger under och även andra underliggande i byn för orientering.
Sök sedan i Lantmäteriets historiska olika kartor där byn finns med.

299
Allmänt / SV: Västansjö 5:1 Ångermanland Nätra
« skrivet: 2022-12-29, 22:21 »
Tiondelängden för Själevads socken år 1635 är tokigt inbunden, så den fortsätter på fol 677.

https://app.arkivdigital.se/volume/v900700?image=7160


300
Torp / SV: Jon Olofsson f. 1789-12-31 d. 1853-03-21
« skrivet: 2022-12-29, 16:11 »
Den som släktforskar behöver hålla reda på vilka namn som är olika stavningar av samma namn och vilka som inte är det. Felskrivningar av namn kan alltid förekomma.
Det är den som för pennan som avgör hur namnet stavas. Någon fixerad stavningsform hade inte alls personer på 1700-talet. 
Jöns och Jon/Jonas/Joen är inte samma namn.

301
Allmänt / SV: Västansjö 5:1 Ångermanland Nätra
« skrivet: 2022-12-29, 13:43 »
Hemman i Ångermanland blev numrerade och kan läsas i Specialjordeboken 1708. 
Tidigare gjorda numreringar i redovisningar är att bönderna är följda tillbaka i tiden medelst skattelängder.
För året 1635 finns tiondelängd i Länsräkenskaperna och det går att läsa om det finns någon Hans. Arkiv Digital har filmat dem.

302
Visnum / SV: OÄ son Pontén
« skrivet: 2022-12-29, 12:32 »
Barn som är född utom äktenskapet efter år 1917 får enligt den lag som tillkom då en Barnavårdsman.
Denne ska leta rätt på fadern för barnets underhåll.
Det är i Kommunarkivet som uppgifter om det kan letas.

303
Kompletering
S(wen)T(ienare) = ryttare, tiänt i 8 åhr, har huggit sig i knät oferdig, begerer afskedh istället Johan persson verfd.

304
Glumslöv / SV: Carnas dotter
« skrivet: 2022-12-23, 16:58 »
Det står ... och nämdes Fadren är dräng Swen Bengtsson därstades.

305
Kättilstad / SV: Olof Carlsson 1765 Tolkning
« skrivet: 2022-12-22, 18:43 »
I vigselboken för Kättilstad 1763 står Carl Ragvaldsson i Walla och Helena Olofsdotter ibidem, vilket är samma namn.
De flyttar senare från Walla och i Födelseboken för hans broder Jöns Ragvaldssons barn 1768 30/12 står Hustru Lena Olofsdotter i Dahl.
Var och i vilken socken byn Dahl ligger är för mig obekant.

På NAD (NATIONELL ARKIVDATABAS) står vilka volymer som finns i Församlingarnas Kyrkoarkiv. År 1765 finns alltså ingen Hf - längd.
Mantalslängden kan användas istället.
I Östergötland får Länets Landskontor exemplar av mtl användas eftersom Kammarkollegiets förstörts av branden på Riddarholmen flera av åren.

306
Båtsmän / SV: Anders Tomming Häng
« skrivet: 2022-12-13, 18:40 »
I födelseboken 1795 26/8 står Wargjerning, vilket är en felaktig benämning eftersom han är FördubblingsBåtsman. Vargeringskarl finns också inom armen och är en extra Soldat. 

Anders Ersson antages 1789 10/4, dåvarande ålder 19 år, vid första Västernorrlands andra Kompani N:o 159 och är född i Falun.
Han får det Båtsmansnamn som det Numret använder, Hängst.

Han gör direkt tjänst i Flottan för att det är krigstid 1788-1790.
Fördubblingsbåtsmän gör endast tjänst i flottan under krigstid så efter 1790 gör han inte tjänst förrän 1799 17/1 då han transporterat till Ordinarie för samma nummer 159, och byter då också Namn till Tomming, eftersom den som tjänstgör där använder det namnet. 
Ordinarie Båtsmän blir uppfordrad till flottans tjänst både i fred och krigstid.
Båtsmansnamnen använde vanligtvis inte barnen. Före år 1901 var det fritt att anta efternamn(som inte lät adliga).

Han dör i Stockholm den 19 April 1808.
Enligt Skeppsholmens Dödbok FI:2 dör han av Feber.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040612_00187#?c=&m=&s=&cv=186&xywh=560%2C551%2C3673%2C2808
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040613_00370#?c=&m=&s=&cv=369&xywh=805%2C981%2C3359%2C2568
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040648_00367#?c=&m=&s=&cv=366&xywh=898%2C905%2C2745%2C2098   

307
Inneliggande handlingar till en rad av Rikets Centrala Kollegier som finns Arkiverade på Riksarkivet Marieberg, har borttagits ifrån sitt sammanhang och placerats i Arkivbildaren Biografica.

Under stora nordiska kriget fick Riket dåliga finanser och kunde inte betala ut avlöningen till bland annat Armens Officerare.
Den här inlagan är Hustrun till en militär som vill få ut mannens innestående lön.

Staten säljer ut Kronohemman som nyligen indragits vid Reduktionen till Bönders skatteköp.
Betalningen för Hemmanen kunde sedan användas till betalande ut lönen i sådana här fall.

Fallet kan följas i Kammararkivets olika underavdelningar.

308
Ramsele / SV: Födelsebok i Ramsele-tyda handskrift
« skrivet: 2022-12-10, 16:40 »
Det går att på AD ändra Bildinställningen om bläcket har bleknat så att läsningen blir något bättre.
Jag läser faderns namn till Olof Davi(d)sson. Det finns på andra ställen i boken en med det namnet i Imnäs.
Om det är han får uppgifter som står på andra ställen om Sigrid svara på, såsom till exempel faddrarna till hennes barn och annat.

309
När den person som skriver notisen i Dödboken inte vet vad de dog av skrivs helt sonika okänd sjukdom.

310
Torsås (H) / SV: Kronobåtsman Nils Stare
« skrivet: 2022-12-09, 00:30 »
Han finns med i denna Rullan.
När han uppfordrades för tjänstgöring till Karlskrona får läsas i Rullor på Krigsarkivet.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038087_00271#?c=&m=&s=&cv=270&xywh=822%2C412%2C3863%2C2953

311
Lindesberg / SV: Namnet på hustrun mm
« skrivet: 2022-12-04, 17:02 »
Ancestry tillhandahåller GenLines tidigare Kyrkboksbilder från mormonfilmningen som medelst teknik blivit förbättrade på gratissidan riksarkivet.se
Det finns ingen som helst anledning att använda Ancestrys dassiga bilder, och det kan snarast betraktas som bondfångeri.
Det behövs dessutom i släktforskningen en riktig Källhänvisning enligt vad som framkommer på NAD,
Nationell ArkivDatabas.
Arkivbildare + underrubrik + volymbeteckning.
https://sok.riksarkivet.se/nad

Nuptiae = Latin för giftermål
Denatus = Latin för avliden
Renatus = återfödd, det vill säga dopet inom kyrkan
Hustruns namn ser ut som Kerstin Pärsdotter.
Eftersom det inte uppges en korrekt Källhänvisning blir inte tolkningen bättre än så.

 

312
Forshälla / SV: Kronobåtsman Carl Rest (Rist) med maka sökes
« skrivet: 2022-11-24, 19:42 »
Kronobåtsmän måste sökas i Flottans Generalmönsterrullor eftersom de kan vara födda var som helst i riket.
Carl Fredriksson Rist antages 1742, dåvarande ålder 21 år, vid Bohusläns andra Kompani Nummer 125 och är född i Skiöfde. Får avsked 1763 den 2 April. 
Arkiv Digital har filmat den generalmönsterrullan.
https://app.arkivdigital.se/volume/v825764?image=3990

313
Nätra / SV: Söker Cajsa Ersdotter f1789 Nätra
« skrivet: 2022-11-21, 23:04 »
När Församlings kyrkböcker förstörs i bränd så är det de fattigaste i socknen som forskningen på blir svårast. Då särskilt de som inte ens har egen bostad eller är för fattiga för att betala mantalspenning. Kommunionslängden som ändå finns i behåll 1768 till 1802, med beteckningen DII:1a och 1b är en viktig källa.

Jag har Samuel Christiansson Lindbom f 1754 30/6 som förfader medelst dottern Brita i hans första äktenskap med Anna Persdotter. Har inte tidigare gjort några insatser för att undersöka hans andra Hustrus ursprung.
Har även tappat spåret om vad som hände de två barnen Anna Greta och Petrus.

Nils Nordström och h Kjerstin i Åmynnet, kan vara morfar till Cajsa Ersdotter, och deras dotter Lisa gifter sig med Erik Jonsson.
De är inte nämnda i Nätraboken vad jag kan se.
Erik Jonsson kan hittas i Mantalslängden från 1778 till 1783. Han står som gift dräng i Åmynnet och Strängön.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033284_00114#?c=&m=&s=&cv=113&xywh=2828%2C1025%2C2922%2C2234
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033262_00207#?c=&m=&s=&cv=206&xywh=-88%2C2119%2C3507%2C2681

Namnet Härling är ett Båtsmansnamn som den som antogs till Roten Nummer 32 Ordinarie fick.
Mickael Larsson Härling är Samuels farfar och den som fortsätter på samma Nummer är Samuels far Christian Mickelsson Härling, därav samma Båtsmansnamn.
Många av Mikaels ättlingar blev Kronobåtsmän.

Mikael Larsson är en av de som under stora ofreden flydde undan ryssen till rikets västra del, och han är född i Lochteå socken Maringais by i Österbotten.


314
Söderby-Karl / SV: Lars Hult
« skrivet: 2022-11-17, 03:19 »
Namnet Igelberg är ett namn i tjänsten som de som innehar tjänsten på Fördubblingen Nummer 99 i Norra Roslags Kompani får sig tilldelat. Namnet Igelberg har Roten för den tjänsten redan i Generalmönsterrullan år 1740.

315
Söderby-Karl / SV: Lars Hult
« skrivet: 2022-11-16, 20:05 »
Det är en STOR svaghet av Soldatregistret att det inte framkommer från vilken arkivbildare uppgifterna är hämtade ifrån. Det finns nämligen flera ställen att hitta dem. Det är troligen flera olika personers data och namn som är sammanblandade i Flottans rullor som finns att läsa på nätet. Den Båtsman som står skriven i GMR 1810 för Norra Roslags andra Kompani N:o 99 Ordinarie från år 1788 till 1804 heter Johan Ersson Hult. Han är 22 år vid antagandet 1788 med födelseorten infödd. På den Rotens Fördubblingsnummer 99 antages 1790 7/4 Lars Nilsson med namnet som den tjänsten har Igelberg 20 år och född i Wästmanland. det är vanligt att Fördubblingsbåtsmannen i närheten övertar tjänsten efter en Ordinarie Båtsman. I Rekryteringsrullan 1793 har han övertagit den ordinarie tjänsten på Roten.
Det är alltså felaktiga uppgifter någonstans och/eller sammanblandade.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040647_00262#?c=&m=&s=&cv=261&xywh=121%2C-652%2C5049%2C3860

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040605_00350#?c=&m=&s=&cv=349&xywh=361%2C882%2C2434%2C1861

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040610_00219#?c=&m=&s=&cv=218&xywh=1617%2C367%2C3506%2C2680

316
Valstad / SV: Soldatnamn?
« skrivet: 2022-10-27, 16:55 »
3,4 och 5 männings Regementerna avvecklades efter stora nordiska kriget (1700-1721). Några av Regementens Soldater fortsatte i nya ombildade Regementen och andra Soldater avskedades och fick ta värvning, antagas i indelta eller andra Regementen eller övergick till andra verksamheter.
Sätt att se vad som hände en enskild Soldat är att läsa mantalslängden varje år och församlingens kyrkböcker.
Sedan om det finns historik för männingsregementet.

https://archive.org/details/namnlistoroverof00leij/page/n5/mode/2up

317
Bokenäs / SV: Nils Stahlbom eller Ståhlbom
« skrivet: 2022-10-22, 13:57 »
Det första som behöver undersökas om var en Ryttare kommer ifrån är att läsa Regementets Generalmönsterrulla.
Han tillhör Bohusläns Dragonregemente, Majorens Kompani Nummer 15 och där står att han är född i Bohuslän.
I Husförhörslängden AI:2 fol 37 står att han är född 1714 den 2 April.
Därefter får alla församlingar i Bohuslän undersökas om det föds en Nils det året och datum.
Har Nils Stahlbom någon släkting som bor tillräckligt nära så bör denne stå fadder till hans barn, så faddrarna behöver undersökas av den anledningen.

318
Valstad / SV: Soldatnamn?
« skrivet: 2022-10-20, 21:11 »
I Mantalslängden framgår det om en person är en Soldat eftersom tjänstgörande Soldater är skattebefriade.

319
Husby / SV: Kapten Sune Jonsson 1632
« skrivet: 2022-10-20, 20:31 »
Vad är det för halvmesyr du pratat med på Krigsarkivet. Armens Rullor 1620-1723 finns visst filmade på riksarkivet.se
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053230_00121#?c=&m=&s=&cv=120&xywh=1636%2C391%2C4207%2C3217

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Rullor+1620-1723&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+8da4036c-7713-40ee-929b-3556d251e0f2&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder

Om han stupade vid Lützen bör änkan få ett underhåll i Spannmål av kungl May:t. Det bör kunna letas efter i Riksregistraturet eller i Länsräkenskaperna.

320
Husby / SV: Kapten Sune Jonsson 1632
« skrivet: 2022-10-18, 01:27 »
Det är volymnumret till varje årtal i serien. Finns register till Regementet i början av volymen. Sedan bläddra.
Glömde skriva att tidigare än år 1620 finns Militieräkningar.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Militier%c3%a4kningar&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&Arkivinstitution=Krigsarkivet&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+70D8B659-56AB-4F06-A7C3-43C2CF8AA918&tab=post#tab

321
Husby / SV: Kapten Sune Jonsson 1632
« skrivet: 2022-10-17, 19:54 »
Att forska på Officerare så tidigt så finns det begränsade Källor.
Ställe att söka på är Armens rullor 1620-1723.
Ett annat är Landskapshandlingar -1630.
Eventuellt Riksregistraturet.

Kortregister till Rullor 1620-1723.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300112_00282#?c=&m=&s=&cv=281&xywh=-31%2C-70%2C1584%2C1211

322
Gamleby / SV: Båtsman Lustig alt Lunta
« skrivet: 2022-10-16, 12:33 »
För Kronobåtsmännen måste forskningen ske i Flottans Generalmönsterrullor.
För att hitta honom där behövs uppgift om vilken Rote han tjänstgjorde.
I Mantalslängden framgår det var han stå skriven under de år han är i tjänst.

Det är fakta som måste till i frågeställningen.

323
Östergötland / SV: Västra Skrukeby igen
« skrivet: 2022-10-15, 18:20 »
...nu anslagen till Krigz Accademin. Det har ingenting med Soldaten att göra.
Det är nog till vad Roteböndernas årliga ränta används och hamnar när de inte har en Soldat att rusta.

324
Östergötland / SV: Västra Skrukeby igen
« skrivet: 2022-10-15, 14:19 »
...död på hemresan från sista Campagnen.
Det är alltså Ryska kriget 1788-1790.

För att få veta hans dödsdag behövs Generalmönsterrullan läsas.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028229_00068#?c=&m=&s=&cv=67&xywh=318%2C272%2C2435%2C2379

325
Vittsjö / SV: Kan 1200 talet vara sant?
« skrivet: 2022-10-14, 22:31 »
Västra Göinge Häradsrätts dombok, som Vittsjö socken tillhör, före år 1683 har brunnit, så att domboksprotokollen som är så viktiga för att komma längre tillbaka i tiden än vad kyrkböckerna ger finns inte.
Förutom de Sköttebrev som finns avskrivna i Biakterna till Jordrevningen 1671 så är forskningen till början av 1600-talet svår.
Hjortholm är Frälsejord enligt Jordrevningen 1671, så det finns inga Protokoll om den byn där.

Om Tue Persson f 1651 i Hjortholm skulle vara född i Hasslaröd i Osby, som står i Geni, måste det finnas en skriftlig samtida Källa som påvisar detta, för det finns födelsebok för Osby från år 1647 och han förekommer inte där (DDSS är ett snabbt sätt att kolla).
Sedan står det i Dödboken för Pehr Thuesson i Hasslaröd 1687 2/7, Filia unica superstes, vilket betyder blott en dotter överlevande.
Den dottern heter Truen Persdotter och dog 1729 20/1 i Osby socken.
 

Betrakta uppgifterna om det är genom dessa personer som leder till 1200-talet som dumheter.


326
Äldre uttryck / SV: Vad betyder "arbetsbef"?
« skrivet: 2022-10-13, 12:08 »
Före ID-kortens tid behövde den som arbetade på annan ort ett arbetsbet(yg) från hemorten för visa vem han var.

327
Epiphania = trettondag jul, IV är 4:de dagen därefter.

328
Orkesta socken där han dör tillhör Seminghundra Härad.
Det är där Bouppteckningen kan sökas.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+6228b504-0fb9-4b1b-a921-9d7e9e374af4&tab=post&flik=1&s=Balder
Fler volymer är filmade på Arkiv Digital.

Det kan finnas skrivna register på vilka Bou som har skickats in.
För Seminghundra Härad 1769- 1884 är den filmad hos Arkiv Digital.
Annars är det bara att bläddra i den volymen som består av de åren han dog.

Det förekommer också att delar av Socknarna har en Skate som ingår i ett annat Härad än övriga Socknen.
Det brukar framgå av Mantalslängden och Jordeboken om den byn han dog i tillhör en sådan Skate.

329
Häradsrätterna skickade även Renoverade Domböcker till Svea Hovrätts Advokatfiskal.
Arkiv Digital har filmat Gävleborgs läns volym 27, där Västerbotten också är inbundet, och har fått Arkivbeteckningen EXIe: 3162.
Det sökta Protokollet finns i Luleå Tingslag 1679 den 27 och 28 Augusti. 
Bild 9740 sida 956. 

330
Han bor i Tegelsätra. Vilken är anknytningen till honom?

331
Det är bara till att leta.
Ibland kan Jordeboken ge upplysning till vad Årliga räntan används till, vilken här hjälpe till vid sökandet till svaret.

332
Det är vanligt att Kompanierna byter namn över tid, vilket Soldatregistret ignorerar. Den här Soldaten tillhör Majorens Kompani som den heter på den tiden, Nummer 16.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014974_00140#?c=&m=&s=&cv=139&xywh=70%2C55%2C2835%2C2770


333
Delsbo / SV: Finns hon med i dödboken?
« skrivet: 2022-09-27, 23:58 »
Enligt Sockenhistoriken brann Prästgården 1888, då Dödboken för åren 1819 till 1861 förstördes.

335
Hovförsamlingen / SV: Carl Johan (Rundgren) Lockman f. 1790
« skrivet: 2022-09-24, 20:49 »
Nog för att det förekommer att sonen till Kronobåtsmannen efterträder tjänsten på Roten, men det måste i så fall medelst forskning konstateras, för Båtsmän med samma Båtsmansnamn är oftast inte släkt.

Båtsmansnamnet tillhör tjänsteinnehavaren och är inte ett Släktnamn (förrän möjligen sent 1800-talet eller om Båtsmannens barn särskilt vill eller behöver ett efternamn).

Johan Johansson Lockman står vid antagandet 1770 8/2 som född i orten 22 år och Siömans Son.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040561_00147#?c=&m=&s=&cv=146&xywh=2114%2C1275%2C3507%2C2681

Eftersom födelseort och datum är skrivet för honom i Båtsmansregistret är det säkerligen utforskat vid den Sockenforskning för Bjärtrå som är gjord och Härnösands Släktforskarförening har till försäljning.
Hans dotter född 1773 har en fadder Erik Johansson från Lo Styrnäs sn, vilken kan vara en bror.
Han gifter sig i Styrnäs socken 1770 med namnet Dahlsten och kan då vara född i Härnösand 1747 18/10 och son till Matrosen Johan Dahlsten och Kerstin Ersdotter. Matrosen Johan Dalsten blir sedermera Sågkarl vid Lo Sågverk i Styrnäs sn, vilket förklarar att sonen står som född i orten då Lo ligger nära gränsen till Bjärtrå socken.

Den Ordinarie Båtsmannens tjänstgöring i bestod av att uppfordras till sommar eller årstjänstgöring till flottan med någon/något års mellanrum. Lockman inmönstras på Skeppsholmen Stockholm 1781 15/3 och dör där 1781 5/6. Han marscherar dit från Bjärtrå till Stockholm.

336
...drängen och Torparen...

337
Allmänt / SV: Samer i Åsele - Vilhelmina - Dorotea - Fredrika
« skrivet: 2022-09-18, 16:15 »
På Arkiv Digital finns Domböcker för Åsele Tingslag att läsa. Både koncept i Södra Ångermanlands Domsaga och Svea Hovrätts Renoverade Domböcker för Västernorrlands län.

338
Rättvik / SV: Soldat Anders Hansson Sparf
« skrivet: 2022-09-11, 15:30 »

339
Järsnäs / SV: Nils Nilsson borttappad?
« skrivet: 2022-09-07, 02:21 »

340
Stenbrohult / SV: Två små ord + ytterligare ett.
« skrivet: 2022-09-04, 09:54 »
I Mantalslängden 1657 står att Ture är officer, och för året 1659 att han är Leutnant.

341
Som det alltid förhåller sig i släktforskningen, så behövs flertalet olika källor undersökas för att sedan kunna dra slutsatser om namn och förhållanden. Här kan Generalmönsterrullan läsas för att se vad han heter där.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028209_00343#?c=&m=&s=&cv=342&xywh=661%2C1207%2C2112%2C2735

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028218_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=1762%2C273%2C2678%2C3467

343
Allmänt / SV: Personal vid Sveaborg slutet 1700-talet
« skrivet: 2022-08-23, 22:01 »
Kyrkböcker blev karamelltrutar vid oredan som inträffade under krimkriget.
De arkivalier som ändå finns i behåll kan ses i Viaporin seurakunnan.

https://digihakemisto.net/aineisto/1290316009

Och kyrkbok för Sveaborgs Artilleriförsamling - Viaporin tykistöseurakunta, födda 1779-1808 finns på 
SSHY - Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys.ry

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/viaporin_tykistoseurakunta/syntyneet_1779-1808_os394/72.htm

344
Sidensjö / SV: Läshjälp, födelsebok, 1747
« skrivet: 2022-08-19, 15:30 »
Enkans H Karin Abramsdotters oächta son Abram, Fad skal afsked(ade) Soldaten Erich Olsson Krus ifrån Jämtland warit.

Det bör också finnas ett Domboksprotokoll att leta efter om det också där framkommer att han blir dömd såsom far till barnet.

345
Förkortningar / SV: BPL
« skrivet: 2022-08-19, 12:00 »
Kan vara en egenuppfunnen förkortning för boskapslängd.

346
Augerum / SV: Olof Månsson Brändahall Augerum
« skrivet: 2022-08-19, 11:32 »
Genom att läsa Augerums kyrkbok och inte den hänvisade kyrkbokssidan i Rödebys kyrkbok, så finns Olofs Hustru i brändahall med som död 1697.
Vist kan Laurits och Lars vara samma namn, men det behövs läsning i skattelängderna och om han förekommer i Domboken.

347
And to make it even harder to find his birthplace they have written that he is a "Skåning" in "Generalmönsterrullan" = Militairy scroll. This means that he could have been born in any of the parishes of Skåne. Skåne and Halland are both Landscapes/Regions.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028935_00194#?c=&m=&s=&cv=193&xywh=707%2C206%2C3174%2C2490

348
Kisa / SV: Frösten
« skrivet: 2022-08-17, 11:29 »
Den här personens förnamn är Frösten.
I skattelängder före år 1656 i Östergötland skrivs det oftast bara förnamnet, vilket leder till att det kan vara svårt att följa personerna tidigare år.

Den som vill forska på personer som levde på 1500-talet är det i Landskapshandlingar forskningen kan bedrivas.   

https://sok.riksarkivet.se/landskapshandlingar?Landskap=SE%2FRA%2F5121%2F5121.04&DatumFran=&DatumTill=&Anmarkning=

349
Det är på Nätställen Digihakemisto.net och sukuhistoria.fi där gratis digitaliserade finska kyrkböcker kan läsas. Kyrkböckerna är skrivna på svenska till långt fram på 1800-talet, fast de ord som arkivförteckningarna använder får forskaren läsa sig, förutom vissa svenskspråkiga socken som är på svenska.

De fria kyrkböckerna är från filmningen som Mormonerna gjorde på 50- och 60-talet och sträcker sig oftast fram till åren på 1860-talet.
Därefter finns nyare material på medlemssidorna och forskaren måste vara medlem i Finlands Släkthistoriska Förening SSHY. Det finns även fria kyrkböcker efter 1860 där för vissa socknar såsom Vörå.
Det är först vid medlemskapet det går att se vilka kyrkböcker som finns tillgängliga på medlemssidan.

Erik Mårtensson f 1841 flytta från Vörå socken och till Oravais år 1864, men de kyrkböckerna finns inte tillgängliga där det står om honom där.
https://digihakemisto.net/item/1284920464/5870406043/54

I Vörå socken bor Erik Mårtensson i Oxkangar by med gårdsnamnet Abrahams.

https://digihakemisto.net/item/1288757404/5888034905/229

Renskrivna ministralböcker finns dessutom att söka på HISKI.
https://hiski.genealogia.fi/hiski?se

350
Höör / SV: Elna Persdotter född 12 maj 1789 i Höör
« skrivet: 2022-08-15, 08:30 »
Det är Bouppteckningen som är numrerad 150 i volymen FIIa:31 där Elna Persdotters mor Anna Nilsdotter i Fogdaröd finns. Anders Granat är med och skriver under Bou. Arkiv Digital har med de numren i sidrutan, fast på riksarkivet.se får det numret sökas efter.
De har numrerat varje Bouppteckning löpande i volymen.

351
Höör / SV: Elna Persdotter född 12 maj 1789 i Höör
« skrivet: 2022-08-14, 12:32 »
Vid sökning när Kyrkböcker saknas är Faddrarna extra viktiga att undersöka. Genom detta framgår att Per Larsson i Fogdaröd N:o 5 är en möjlig kandidat såsom far.

352
Är det säkerställt att de två Jon Jonsson som är nämnda ovan, den ena som flyttar från Torsåker och den andra från Sollefteå är far och son, eller är det en hypotes.

I Ångermanland är nästan alla Hemman skatte, förutom enstaka delar av hemman, utjordar och kronotorp som är kronojord.
Det var mycket svårt att köpa ett Hemman i Ångermanland på 1700-talet på grund av bördsrätten.
De som ville öka eller minska hemmansstorleken för att de ville få ut reda pengar eller lägga in pengar kunde mera säkert göra hemmansbyten, som är vanliga i Landskapet eftersom bördsrätten följde bytet.

Att en jordlös i Ångermanland försökte köpa ett Hemman i till exempel Österbotten är varken förvånande eller långsökt, men de måste ha fått pengar någonstans ifrån. Pengamedel från att ett syskon har utlöst ett ärvt Hemman är ett möjlighet.
Småprotokollen för Svea hovrätt från 1701 till 1775 finns filmade på Arkiv Digital.

Hemmansköp och utlösningsköp av bröder uppbjuds tre gånger och en undersökning om Jon Jonsson blir utlöst ibland Småprotokollen borde kunna ge ett lösning i denna frågan om var han kommer ifrån.

Judit Jonsdotters arv i Hurjom N:o 4 blir en sjättedel om det som framgår av Överlännäs DII:1 är rätt uträknat, vilket inte borde räcka så långt.


353
Gumlösa / SV: Åke Bodelsson
« skrivet: 2022-08-07, 12:26 »
Ett förtydligande.
I Länsräkenskapernas verifikationer är Mantalslängden en av längderna för ihågkomst om de som betalat just den skatten. Sedan har den volymen slaktats(arkivterm) till enbart mantalslängder i en serie. Det finns även andra längder såsom avkortningslängd (rättelser av fel i mtl), restlängd (kvarskatt flera år).

Och sedan längder för skatt som Rikets ständer och Riksgälden hade hand om.
Det är inte samma sak och längd som Mantalslängden och har inte samma bestämmelser om vilka som betalade.

På Riksarkivet Arninge finns Arkivbildaren: Riksgäldsarkiven
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret, är en underrubrik.
GI l: 992- 1038 är serien för Kristianstads län
Finns tillgängligt och filmat på Arkiv Digital.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Riksg%c3%a4ldsarkiven+Riksens+st%c3%a4nders+kontor&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+3ee289e3-9b89-11d5-a701-0002440207bb&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder

354
00 - Hemmanstyper / SV: Godsägare
« skrivet: 2022-08-06, 20:02 »
Det är nog Säteri med adelsprivilegier som är svaret på frågan.

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4teri

Frälsehemman blev indragna i reduktionen och blev Kronohemman.
Sedan kunde Kronan sälja Hemmanet, ett så kallat skatteköp som gjordes av Kammarkollegiet.

Kronoskatte om en bonde köpte och Frälseskatte om en adelsman köpte Kronohemmanet.355
Gumlösa / SV: Åke Bodelsson
« skrivet: 2022-08-06, 09:42 »
Var framgår det att Bildhuggaren Boklund är född i Gumlösa socken och har Patronymikonet Åkesson?

356
Jönköping / SV: Faderskap Anna Sofia Fogelin?
« skrivet: 2022-08-05, 13:40 »
Smeds Enkan Fogelin undergick hemlig skrift för lägersmål 1848 den 18 februari.

Möjligen finns hon också med i Kyrkoräkenskaperna om hon betalade böter till kyrkan.
Kanske fadern även är med där. NAD redovisar inte Kyrkoräkenskaperna ordentligt.

Sedan kan modern stämma in fadern till Tingsrätten om underhåll till barnet.
Stämningslistan kan också vara ide att läsa utifall parterna förliktes innan målet behandlades.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0070008_00015#?c=&m=&s=&cv=14&xywh=2521%2C141%2C3507%2C2681

357
Möjligen finns fler uppgifter i arkivbildaren Gävleborgs landskontor. De är inte filmade utan finns i Härnösands landsarkiv.

359
Generalmönsterrullor och andra Rullor finns att hitta i olika arkivbildare.
En Rullan där det står vilka som dog på fjället finns att hitta i Rullor 1620-1723; 1720: 3

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054754_00050#?c=&m=&s=&cv=49&xywh=468%2C449%2C3507%2C2681


360
Stockholm / SV: Ornö
« skrivet: 2022-08-02, 14:48 »
Att hänvisa till där han inte är född är ingen bra ide.
Skriv hellre var han kan ses och bodde i den tidigaste noteringen i kyrkboken och vad han hade för sysselsättning där.

361
Vena / SV: Läshjälp, Tack. Ingähl ??-dotter i Ormestorp
« skrivet: 2022-08-01, 10:47 »
Död 1731 d 17 februari Jngähl Arwidzdotter i Qwarnarp.

Är det rätt hustru till Swen Edmundsson?
Vigsel 1716 7/10 gifter sig Swen Edmundsson i Ormestorp med Jngeborg Larsdotter. Hon dör inte fram till år 1728 när han dör, vad jag kan se.

362
Nordingrå / SV: Sara Joensdotters dödsnotis
« skrivet: 2022-07-30, 13:23 »
Modern heter Karin Erichsdotter. Kolla gärna den saken med andra Erichar och Erichsdöttrar i kyrkboken.
Det har även ändrats i kompletteringar till boken.

363
Stöde / SV: Sockenlapp Pål Nilsson, 1795 ca
« skrivet: 2022-07-30, 02:29 »
Samerna är svårforskade eftersom de flyttar så mycket emellan socknarna.
Härnösands Landsarkiv har därför sammanställt de Lappar som hittats i kyrkböckerna i Ångermanland.
Sockenlappar fick försvar av Landshövdingen som de andra sockenhantverkarna i länet.
Sockenlapparnas syssla var bland annat samma som Valackaren hade till uppgift söderut i landet.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039864_00082#?c=&m=&s=&cv=81&xywh=119%2C1553%2C2921%2C2233

364
Adelöv / SV: Pliktat för?
« skrivet: 2022-07-29, 22:05 »
Plicktat för Brännvinsminutering 2 gånger = lönnkrog

365
Var Jon Jonsson kommer ifrån vet jag inte. Det behövs Domboksläsning för veta någonting säkert.

Han har köpt Skattehemmanet i Mustasaari socken Jungsund by och gården Örn år 1759 4/12 för 450 daler kopparmynt, så han torde ha blivit utlöst från fädernehemmanet hemmavid i Ådalen för att kunna köpa det.


366
Jon Jonsson i Hallsta N:o 3 är gift med Judit Jonsdotter, men det är nog bara felskrivet ovan med Andersdotter.
Med Sollefteå och omnejd har jag sett kvinnonamnet Judit i en släkt.
Det är i Överlännäs socken och Hurjom N:o 4.
Jon Nilsson Mtl 1723-1743 Död 1743, gift med Barbro Zackrisdotter f 1681, Död 1774 24/4, kom ifrån Salom N:o 4 Torsåker sn. Zackris Jonsson och h Malin Johansdotter.
Judit finns i familjen fram till år 1753/1754 enligt Kommunionslängden DII:1 i Överlännäs sn.
Namnet Judit kommer ifrån hennes mormor Judit Persdotter gift med Nils Markusson Död 1708 i Lännäs by Överlännäs sn. 

Att det i Kommunionslängden i Korsholm sn och Jungsund står en bror Zackris Jonsson f1765 och en syster Barbro Jonsdotter stärker hypotesen att det är rätt familj.368
Emmislöv / SV: Emmislöv
« skrivet: 2022-07-25, 02:27 »
Ifall han skulle vara född i Emmislöv eller i grannskapet borde några av hans barns faddrar vara släktingar.
Enligt Generalmönsterrullan är han född i Skåne, vilket betyder från någon av samtliga socknar i landskapet.
Genom att söka på DDSS så finns en Sven född 1776 9/10 i Glimåkra socken till Ola Ingemansson, tidigare även Ryttare Uhlström, och Elsa Svensdotter.
Han kan vara ide att undersöka närmare.

369
Övrigt / SV: Båtsmannen Lars Larsson Målare från Vibyggerå
« skrivet: 2022-07-23, 15:09 »
Per har redan tacknämligt ovan skrivit att Lisa Philipsdotter följer hennes andra man Olof Hansson till hans fädernehemman i Invik N:o 3. Hon dör där 1741 22/3, 58 år och 8 mån. Det blir en födelseår 1682 i juli.
Att det är hon som dör 1741 kan ses i Ullångers Kyrkoräkenskaper då Olof Hansson i Invik betalar 2 daler vid sin Hustrus begravning.

Lars Larson Målare kan vid antagande vara från 18 år till några och 20 år, eller äldre.
Det blir en förslagsvis födelseår på 1660 till 1669.
Han kan vara född i socknen (finns ingen Lars i mtl 1660) eller född i övriga Ångermanlands socknar, och till och med övriga Sverige.
Domboken behöver läsas för att se var han kan vara född eftersom Flottans Rullor har dåliga uppgifter om den saken.

370
En av Rullorna han finns med i, och leta sedan efter Rullor före och framåt i tiden.
Läs om vad som händer med Kompanichefen så blir Kompaniet lättare att följa.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029927_00327#?c=&m=&s=&cv=326&xywh=590%2C107%2C3507%2C3426

371
Björsäter / SV: Catharina Svensdotter
« skrivet: 2022-07-21, 18:35 »
Att de bor i utjorden när barnet föds är svårt eftersom alla byar kan ha en utjord, om det inte är en viss utjord som menas. När föräldrarnas vigsel inte återfinns i Björsäter socken, är grannsocknarna nästa ställe att söka.
Det visas att vigseln hittas i Yxnerum socken år 1759 21/10 och båda bor i Drängsbo då.

372
Övrigt / SV: Båtsmannen Lars Larsson Målare från Vibyggerå
« skrivet: 2022-07-21, 15:04 »
Under stora nordiska kriget var Kronobåtsmännen tidvis och ofta uppfordrade till tjänstgöring till Stockholm och Karlskrona.
De som dog under uppfordringen eller marschen dit och hem, transporterades aldrig till hemförsamlingen.
Eftersom i församlingens dödbok skrives de som blir begravda så står inte på den tiden personer som blev begravda på andra platser.
Uppgiften om dödsdatum som står i Registret är hämtade från en rapport ifrån Karlskrona, på vilka som dött under uppfordringen där.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069344_00129#?c=&m=&s=&cv=128&xywh=1588%2C722%2C3411%2C2608

373
Hectique eller twinsot. = brukar stå för Tuberkulos
Hektikos = ett ihållande tillstånd

374
Enligt Sockenutredningen för Själevad så dog de vid Båtolyckan 1803. 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0059782_00032#?c=&m=&s=&cv=31&xywh=265%2C1083%2C3507%2C2681

Finns också en beskrivning i kyrkboken över vad som hände.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033424_00120#?c=&m=&s=&cv=119&xywh=90%2C125%2C4367%2C3426

375
Oäkta barn / SV: Oäkta
« skrivet: 2022-07-17, 23:40 »
Har modern månne stämt in fadern till Tinget för underhåll till barnet.
Är det undersökt?

376
Kloster / SV: Var kommer han ifrån ?
« skrivet: 2022-07-16, 01:38 »
Kungs Barkarö Socken ifall det är rätt rad.

377
Soldatregistret är nog bra, men Generalmönsterrullan är bättre, som registret bygger på. Han är född i Västmanland enligt GMR, och har Patronymikonet Persson. För födelsesocken i Hf står för honom ett W, vilket torde stå för (Öster)Wåla. I Hf står snarare att han kommer ifrån Norr Sälja. Där finns en Erik född 1800 12/4, men med en far Nils. Fast han är styvfar eftersom i Födelseboken står Fader Torparen Pehr Pehrsson och Hustru Lisa Ersdotter i Hermans Sveden.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028051_00293#?c=&m=&s=&cv=292&xywh=-7%2C-500%2C5149%2C5031

378
Hans barn har faddrar ifrån Frängsbo, vilket ligger i grannsocknen Björsäter och andra sonen har namnet Isac. I Födelseboken för Björsäter föds 1727 21/12 en Abraham med fadern Båtsmannen Isac Öhrman i Målen. Han är en möjlighet som kan undersökas närmare.

379
Enligt Generalmönsterrullan 1750 är han 24 år och Östgöte. Hittar ingen Rekryteringsrulla i Regementsarkivet eller Landskontoret där födelsesocknen kunde ha stått. Han kan vara född i Socknen eller grannsocknarna och då borde släktingar kunna vara fadder till hans barn. Annars får han sökas i Födelseböckerna i de övriga socknarna i Östergötland.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028220_00329#?c=&m=&s=&cv=328&xywh=-234%2C-4%2C4985%2C3911

380
Var kommer uppgiften att Anders Jonsson var Bergsman ifrån.
Gullebo är ett Kronohemman och tillhör Kavalleriet Rustningsstam N:o 44 enligt Jordeboken.
I Generalmönsterrullan för Östgöta Kavalleri står ovanligt mycket om Rusthållarna.
Lars Andersson bor i Storwed Gärdserum sn.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028263_00179#?c=&m=&s=&cv=178&xywh=252%2C755%2C3780%2C2966

381
Trolle-Ljungby / SV: Mantalslängder för Vanneberga 19
« skrivet: 2022-07-12, 09:29 »
Förslag till forskningen när kyrkböcker brunnit:

Arkiv Digital har filmat Kristianstad Landskontors mantalslängder, vilket ger en serie av de flesta åren från 1742/1744 till 1830.

Sedan är ett sätt att läsa samtliga ingresser av Bouppteckningarna, för att leta efter släktingar som förekommer såsom förmyndare, har skulder och fordringar och andras barngods de har hand om.

I Nordöstra delen av Skåne (har erfarenhet av Västra och Östra Göinge) är Förmyndarprotokollen mer avancerade än i andra delar av landet. De stämmer in hela släkten (manliga förstås, men även ingifta), som sedan gås igenom vilka som väljs ut.
Genom att lägga samman flertal protokoll går det att säkerställa släktskap. Förmyndarprotokollen läggs över från vanliga Domboken på 1750-talet till Småprotokollen.

Läsa igenom Villands Häradsrätts Domböcker.   

382
Krono- / SV: Kronoplåtslagare
« skrivet: 2022-07-10, 21:53 »
.

383
Hässjö / SV: Hittat rötter i Hässjö
« skrivet: 2022-07-09, 15:38 »
Vet naturligtvis inte hur forskningen bedrivits fram till dessa efterfrågade personer, men har därför svårt att förstå varför det ska vara svårare att forska på dem eftersom Huvudforskningen bör ske i Församlingarnas kyrkböcker och då också bara är att fortsätta på samma vis.
Det är gratis att läsa kyrkböcker och andra källor på riksarkivet.se

För Hässjö socken finns ett förslag till sockengenealogi som måste kontrolleras med kyrkböcker och andra källor som t. ex Bouppteckningar, som alltid.
 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0059702_00111#?c=&m=&s=&cv=110&xywh=579%2C586%2C2432%2C1859

384
Ljusne / SV: Söker min morfar
« skrivet: 2022-07-07, 13:47 »
Dödsorsak 1950 8/7 Suicidium - veneficium - barbituric, Nomenkl. 8750.
Myocardio chron Pneumonia.

385
Nordingrå / SV: Hans Joensson i Färnsvik 1633-1638
« skrivet: 2022-07-06, 14:30 »
Den som blir soldat på 1630-talet utskrivs medelst Roteringslängden. Antingen för eget Hemman eller lejd av en annan som blivit utsedd med lotten i den roten de olika bönderna och gården sattes i. Roteringslängder finns att hitta i arkivbildaren Roterings och utskrivningslängder eller i Länets Landskontor.
https://sok.riksarkivet.se/roterings-utskrivningslangder?Referenskod=SE%2FKrA%2F0025&DatumFran=&DatumTill=&Fritext=

386
Stora Malm / SV: Soldat Sten
« skrivet: 2022-07-05, 19:57 »
Enligt GMR står att han är Sörmlänning och gör att rikets övriga dåtida landskap kan uteslutas, vilket annars vore möjligt. Är han från socknen, vilket är vanligt, eller grannskapet kan hans barns faddrar undersökas efter släkt. En rekryteringsrulla kunde påvisa födelsesocken om en sådan kan hittas. Den kan i så fall letas efter i Regementsarkivet på Krigsarkivet eller Södermanlands läns Landskontor - Uppsala Landsarkiv. 

387
Färdiga / SV: Databas Säbrå
« skrivet: 2022-07-04, 19:58 »
Säbråbor 1535-1844 finns att köpa på Härnösands släktforskares hemsida. Det är fler personer än en som har bidragit till den vad jag vet.
https://www.harnoforskare.eu/cd-skivor/

388
Glimåkra / SV: Glimåkra
« skrivet: 2022-07-04, 10:07 »
Det finns faddrar till deras barn som föds 1762 som kommer ifrån Hjärsås socken, vilken föranleder antagandet att hon kommer ifrån den socknen. Den socknens kyrkböcker har brunnit så det går inte att kontrollera om vigseln skulle finnas där. I Husförhörslängden AI: 7 1810-1813 fol 76 står dessutom att både Per Jönsson och Tora Hansdotter är född i Hjärsås socken.
Det finns dock en Bouppteckning efter en Hans Jeppsson med en dotter Tora som kan undersökas vidare.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0111441_00537#?c=&m=&s=&cv=536&xywh=2234%2C276%2C3824%2C3666

389
Patronymikon är inte ett släktnamn utan visar bara på vad fadern heter i förnamn. Hustrun har sitt patronymikon och den hon är gift med har sitt. Hon byter inte till mannens patronymikon eftersom hon inte byter kön eller byter far. Ancestry eller Familyseach, om den är använd, är gjord efter Amerikanska förhållanden och för svensk forskning måste detta ändras så det blir rätt.

Forskning på 1700-talet behöver göras genom att familjens samtliga barns faddrar skrivs av för koll för släktskap med föräldrarna. Sedan läsa dödboken efter Hustrun och modern dödsfall, som i detta fallet måste ske efter år 1730 i alla fall. 

390
Ett förtydligande; I Karbennings födelsebok skrivs efteråt under barnets namn var de hamnar längre fram i tiden, vilket i detta fallet är Norrland. Sedan har födelsenotisen blivit skriven i fel ordning med Faddrarna först och Faderns namn sist utan barnets födelseort. I mantalslängden år 1721 står Erik Devahll som smed vid Högfors bruk.

391
Nordingrå / SV: Nils Persson i Häggvik
« skrivet: 2022-06-30, 12:29 »
Tack så mycket för den uppgiften.
I Domboksrenovationen står Olof Jonsson i Lijböle.
Svea Hovrätt Kopparbergs län EXIe: 2727, Bild 5750 sida 541

392
Soldatnumret som står i Soldatregistret har de egenhändigt hittat på och har enbart relevans där och ingen annanstans, fastän numren som väljs kommer från olika nummer i GMR.

I en GMR 1789 står att Lars Fyrsten dör på Lazarettet i Lovisa 1789 den 25 Juni. Han är alltså med i Gustaf III ryska krig 1788-1790.

Det kan vara svårt att hitta hans ursprung genom att läsa Generalmönsterrullan, eftersom det enbart står att han är Sörmlänning. Med ett vanligt namn som Lars och om det inte framkommer i Kyrkböckerna vilket patronymikon han har blir det många Larsar att utesluta i alla församlingar i Södermanland.

Det vanliga är dock att soldaterna är födda i socknen eller grannskapet och då är hans barns faddrar arbetsmetoden att använda, ifall hans syskon och släkt figurerar.

Ett annat sätt är att undersöka om det finns en rekryteringsrulla i Regementets arkiv på Krigsarkivet eller i Södermanlands läns Landskontor. Regementsarkivet kan ses på NAD men Södermanlands Landskontor är inte ordentligt redovisat på NAD. Vet dock att Södermanlands Landskontor, efter besök på Uppsala Landsarkiv, har rikligt med rekryteringsrullor, fast inte om det aktuella året finns med.

Ett ställe till är att söka är avkortningslängden i länsräkenskaperna det året han antages, eftersom soldater inte betalar mantal och om han betalat som dräng och datumen mellan mantalsskrivningen och antagandet medför att han inte bör ha betalat det året av den anledningen finns han upptagen i den längden.


393
Enligt flyktingförteckningen uppehåller han sig i Tärna. Flyktingarna slipper betala mantalspenning, och finns då inte heller med i mantalslängden där de vistas. Torneå Stad och Nedertorneå tillhörde före 1808 Västerbottens län och mantalslängder finns av den anledningen även för tiden 1713 till 1722.

https://sok.riksarkivet.se/mantalslangder?Lan=Norrbottens+l%C3%A4n&Forsamling=Torne%C3%A5+stad&Harad=&DatumFran=&DatumTill=

394
Domböcker / SV: Hur går jag vidare?
« skrivet: 2022-06-26, 18:13 »
Det finns en hemsida för straffade i Östergötland.
https://ep.liu.se/databases/fangrullar/search.aspx

Den som har närhetsmässigt möjlighet att ta sig till Riksarkivet Marieberg kan läsa Fånglistorna i Justitiekanslerämbetats arkiv. Där står Data om de olika Tingsrättsdomarna, hovrätten, och vilken av de olika Fästningarna fången har skickades till.
I sista nämnda domen 1841 i Hf med livstidsstraffet på Fästning har han säkerligen skrivit nådeansökan till kungl Maj:t och den domen har sedan ställts vid Nedre Justitierevisionen. På dess utslagsdatum har samtliga tidigare domar samlats i serien Justitierevisionens akta. Det är ide att forska på RA och där få tillgång till alla tidigare domar.
Det är osäker om det som står skrivet handlar om en person eller flera.

 

395
02) Militära rullor / SV: Ryttaren Gudmund Haraldsson
« skrivet: 2022-06-26, 10:28 »
Soldatregistret har svagheter och en är att det inte redovisas vilka volymer som läses.
Generalmönsterrullor finns att hittas i ett antal olika Arkivbildare, där serien    Generalmönsterrullor 1660 – 1887 är en av dem. Rullor 1620-1723 är en annan som har rullor för Smålands Kavalleriregementet år 1696.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Generalm%c3%b6nsterrullor&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+b8940462-258b-4f15-9da9-33bbb841a6da&tab=post&s=Balder

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054372_00064#?c=&m=&s=&cv=63&xywh=596%2C407%2C3218%2C2337

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028857_00133#?c=&m=&s=&cv=132&xywh=896%2C2139%2C2029%2C1983

396
Hälsinge regemente / SV: Jonas Nilsson Lind
« skrivet: 2022-06-25, 16:25 »
Adekvata uppgifter att uppge om en Soldat är vilken socken och roten han tjänstgjorde och den troliga tidsperioden. Vid Hattarna ryska krig och Pommerska kriget var det många soldater som dog i fält.

397
De som har inskrivit uppgifterna om bonden i Sjöland och Sidensjö borde uppge var de fått uppgifterna ifrån.

Kan tänka mig att de kommit ifrån de gräsliga sammanföreningarna som förekommer när Amerikanska nätsidor varit inblandade. Där två personer med samma förnamn och patronymikon kopplas samman när någon okunnig godkänner sammanfogningen för två personer som inte har med varandra att göra.

Lappar/samer återfinns inte/aldrig bland bönderna i Ångermanland (undantaget Åsele socken) på den efterfrågande tidsperioden. Att han varit lapp/same kan uteslutas helt.

Enligt Sidensjöboken finns ingen uppgift om Lars Mårtenssons i Sjöland födelseår. Han är enligt samma bok född i Anundsjö socken och Risbäck 3:1. Hans första Hustru utan namn dör 1668. Enligt Anundsjöboken finns i Risbäck 3:1 1630-1652 Mårten Siulsson. Han återfinns före dess i Yttersel N:o 3:1 1623-1630.
 

398
Makarna bor inte ihop, vilket beror på att de inte håller sams, och mannen har tjänst på annat håll. Det finns anledning att se om ärendet upptas i Sockenstämmans protokoll och Domkapitlets protokoll.

399
Nog finns det mer fakta att uppge i frågan. Var bodde han? Var han bonde eller något annat? Barn? I Kyrkoräkenskaperna finns en Lars Mårtensson död 1715 i Sjöland. Enligt Sidensjöboken på Sjöland N:o 1:1.

400
Blev varse i och med denna frågan att jag inte läst Den Nyländska skatedelen av Kisko socken då Prästgården, och min ana som var präst, ligger i den delen. Hittade då detta protokollet som borde intressera.
https://digihakemisto.net/item/655900133/6504880485/35

401
Kisko bohl. Halva Kisko socken ligger i Nylands län och andra halvan i Egentliga Finland/ Varsinais-Suomen.
En bra fråga är då vilken Dombok och Tingslag den Nyländska skaten/bohlet tillhör på 1600-talet. 

402
Yrken P / SV: Puckhållare
« skrivet: 2022-06-23, 11:39 »

403
Norra Åkarp / SV: Vad står det i marginalen?
« skrivet: 2022-06-21, 12:06 »
Surbent, står det. Enligt SAOB står att det betyder -  om ben: som har öppet l. öppna o. rinnande l. vätskande sår, som hafwa illa stinckande Såår. Bensår eller hvad allmänheten vanligen kallar sura ben.

404
Titlar och befattningar / SV: Ryttmästare
« skrivet: 2022-06-16, 15:26 »
Rusthållare är den som är ägare/arrendator på en Hemman som är skattelagt till Kavalleriet. Vilken titel denne har är oväsentligt för Regementet, utan Kronan behöver bara veta vem som har huvudansvaret när årliga räntan används för att rusta en Ryttare istället för att betala en omvägen via kronan. Var och när en Ryttmästare som också är Rusthållare är i tjänst får forskaren undersöka. Det kan vara vilket Kavalleriregemente som helst.

405
Lillkyrka / SV: Mönsterskrivare Johan Neuman
« skrivet: 2022-06-15, 18:42 »
När han inte finns med i Närke-värmlands Regemente Örebro Kompani, så är nästa ställe att söka Närke-Värmlands tremänningsregemente till fot.
Han återfinns där.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029666_00055#?c=&m=&s=&cv=54&xywh=1043%2C467%2C3963%2C3109
Det är dåligt med Generalmönsterrullor för detta Regementet och hittar inte meritförteckningar eller likvidationer för honom i Militaria på RA.
Kanske finns mer i Landskontorets arkiv.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Landskontor&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=103&FacettState=undefined%3ac%7c&postid=Arkis+93537fab-49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&tab=post&prependUrl=%2fnad&vol=n&ct=50&inc=1&exp=y&s=Balder

406
I Blekinge var det många som dog i 1710 års Pest. De som återbefolkade området kom bland annat ifrån Norra Skåne och Göinge. Dessförinnan var rörligheten betydligt mindre.

I Amerikanska släktforskarsidor finns en funktion att koppla samman personer med samma eller snarlika släktnamn. Våra vanliga efternamn och patronymikon är inte släktnamn utan beskriver enbart vad fadern heter, så när de inordnas i deras system blir det ofta helt fel sammanförande vilka som är far och son. Kan tänka mig att kopplingen i detta fallet har tillkommit på ett dylikt sätt.

Det måste finnas en källhänvisning till samtida källor eller att uppgiften går att kontrollera i Kyrkböcker för att sådana uppgifter ska tas på allvar.

Domböckerna för Västra Göinge som Röke socken tillhör har brunnit före år 1683, så där kan inga uppgifter ha hämtats för den tidsperioden. Föreslår att tidigare släktled före Sven Hansson väntas med tills Medelstads Härads Domböcker kan läsas, som Fridlevstad socken tillhör.

407
Yrken H / SV: Häradsvallackare
« skrivet: 2022-06-09, 21:46 »
Valackaren kastrerade hingstar och häradsvalackaren är anställd för hela häradet. På samhällsstegen under den tiden stod han på de lägre trappstegen.

https://www.saob.se/artikel/?seek=valackare&pz=1#U_V1_157768

408
Allmänt / SV: Anders Höljeman 1725
« skrivet: 2022-06-06, 21:38 »
När han gifter sig 1754 med Karin Persdotter står både hans och hennes föräldrar. Hans föräldrar är Soldat Anders Andersson Höljeman och Margta Andersdotter i Tåå.

409
Allmänt / SV: Anders Höljeman 1725
« skrivet: 2022-06-06, 19:50 »
Angående var Anders Andersson Höljeman är född kan uppgifter om det finnas i Kyrkoarkivet eller kan en rekryteringsrulla sökas efter antingen i Regementsarkivet (Förteckning N:o 134 på Krigsarkivet) eller i Gävleborgs Landskontor. Han kan som varande Hälsing var född var som helst i Hälsingland, men vanligt är att han är född i socknen eller i trakten.

410
Allmänt / SV: Anders Höljeman 1725
« skrivet: 2022-06-06, 19:37 »
Börja med att hitta en Soldat i generalmönsterrullan, och följ honom under hela hans tjänstgöringstid, så det inte finns flera Anders med samma soldatnamn på samma nummer å rad. I Hälsinglands Regemente finns ett Kompani vid namn Järvsö kompani så det är naturligt att börja där. I GMR 1748 återfinns en Anders Andersson på Nummer 60 med namnet Höljeman. Antagen 1747 25/5 och 23 år och född i Hälsingland. Han blir transporterad och avancerar till N:o 49 och till Korporal 1758 6/11.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028677_00142#?c=&m=&s=&cv=141&xywh=271%2C454%2C2666%2C2605
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028679_00264#?c=&m=&s=&cv=263&xywh=336%2C1661%2C2580%2C2520

411
Grebo / SV: SE/VALA/00103/C/2 (1694-1796), s. 153
« skrivet: 2022-06-01, 19:58 »
...på Dahla och .... i Kongzwijk.
Kungsvik ligger i Värna socken.

412
Föräldrarna är födda i Nordrona och Sika.

413
Många av Göingesocknarna finns med på DDSS.   
http://www.ddss.nu/ddss/birthResult?foddID=335843

414
Regementsräkenskaperna Arkivförteckning N:o 24 -1723 på Krigsarkivet, ger en bra bild över läget de åren som frågas efter. Ryttarna är också medskrivna.
https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=Arkis%20780bec6c-6dc1-47d5-a8e6-f2bd18322ba2

415
Domböcker / SV: Insinuerat till hovrätten
« skrivet: 2022-05-16, 23:20 »
Häradsrätterna i Göta Hovrätts område skickar in renskrivna protokoll som arkiveras i Advokatfiskalens avdelning av Göta Hovrätt.
De mål från Häradsrätten som hänvisas till högre rätt behandlas i Göta Hovrätts Huvudarkiv.
Arkiv Digital har ännu inte filmat Domböcker från Göta Hovrättens Huvudarkiv i särskild stor omfattning ännu, så det blir till att resa till Vadstena Landsarkiv eller kontakt med dem på annat sätt. De som finns är antagligen från uppdragsfilmning som någon betalat för.
https://sok.riksarkivet.se/nad?EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&Arkivinstitution=Landsarkivet+i+Vadstena&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3291&FacettState=undefined%3ac%7c&postid=Arkis+2dc86f09-e050-4899-b6fc-00dc69702dda&tab=post&prependUrl=%2fnad&vol=n%2cn&ct=100&inc=2&exp=y&s=Balder

416
Garneij / Grenier / SV: Garneij / Grenier
« skrivet: 2022-05-16, 18:55 »
Enligt häftet Svenska Smedsläkter N:o 1, sid 9, Familj 21, Hustrun till Frans Fransson Garnei född 1703 5/4, heter Sara Persdotter Död 1772 30/10 i Brattfors socken. Står inget mer om henne. 76 år enligt Dödboken.

417
När det handlar om Kronobåtsmän behöver forskningen ske via Flottans Generalmönsterrulla. Han tillhör Första Norrlands Andra del N:o 153 ordinarie. Antages 1819 22/2 Per Paulsson Alman, född i Skön socken. I Sköns socken återfinns vigseln 1817 26/10 Torparen Petter Paulus i Pättäng med bondedottern Anna Jansdotter båda ifrån Prästgården. Där de också återfinns i Hf.

418
Slaktare / SV: Slaktargesäll
« skrivet: 2022-05-10, 22:05 »

419
Slaktare / SV: Slaktargesäll
« skrivet: 2022-05-10, 19:46 »
Vilken stad är det fråga om?

421
Olof Strömbergs Register är uppgjord av Generalmönsrrullor som finns i länens Landskontor.
Flottans arkiv är inte läst, och dess uppgifter ingår inte.

Runsten är antagen 1775 11/2.
När vintern kom och isen lade sig fick Norrlands Båtsmännen som varit kommenderade från Stockholm Station på Gallärerna marschera hem från Helsingfors, runt Bottenviken och förbi Torneå. Det finns Arkivmaterial på Krigsarkivet i olika arkivbildare som inte är filmade där Runsten kan följas under hans tjänstgöring.

N:o 113 Jon Runsten mönstrade in 15 Mars 1788 på Skeppsholmen i Stockholm. Volym 181 i Flottans rullor serie XIIIc; Paratrulla där det står vad Båtsmannen användes till och till vilken Gallär han blev kommenderad, är inte filmad och får läsas på Krigsarkivet.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040601_00192#?c=&m=&s=&cv=191&xywh=863%2C503%2C3507%2C2681

422
Regementsräkenskaperna redovisar Officerarnas Boställen varje år.
https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=Arkis+37fc18f0-5a7e-4213-929f-38f54d320157&s=Balder

423
Allmänt / SV: Hitta i Riksarkivet
« skrivet: 2022-04-29, 22:30 »
Skriv gärna alltid Källan medelst att ange: Arkivbildare, underrubrik och volymbeteckningen.

424
Allmänt / SV: Hitta i Riksarkivet
« skrivet: 2022-04-29, 10:26 »
Det som fattas är Arkivbildarens namn.

425
Leksand / SV: Halshuggning och bränd
« skrivet: 2022-04-28, 18:40 »
En slutförd hängning och dödsstraff genomgick ett antal arkivbildare innan den utfördes. Först Häradsrättens rannsakan och dom. Sedan Svea hovrättens dom och nådeansökan hos Kunglig majt och Nedre Justitierevisionen. Slutligen bödels avlöning i Länets Räkenskaper. Samtliga tidigare domar plus nådeansökan finns på slutdomens datum i serien akter i Nedre Justitierevisionens arkiv. Forskningen kan göras i de olika Justitieinstansernas Arkiv och även i Länets Landskanslis ditskickade handlingar från de olika instanserna. Sök på NAD = Nationell Arkivdatabasen var de olika Arkivbildare finns arkiverade. 

426
Åhus / SV: Margareta född i Hernestad
« skrivet: 2022-04-28, 11:02 »
Släktforskningen behöver ske i en viss ordningsföljd. Nästa steg här är att hitta Margaretas vigselnotis. Efter att använt DDSS så hittas lätt att Margareta Jönsdotter gifter sig 1793 1/1 i Åhus socken med Ola Håkansson i Efveröd. DDSS han då också användas för att hitta en Jöns i Åhus socken som får en dotter Margareta på 1760-talet. Sedan får undersökas om denna Margareta överlever barndomen och det kan erhållas fler bevis om att det är rätt födelsenotis.
http://www.ddss.nu/ddss/birthResult?foddID=716707


427
Gudmundrå / SV: Söker min Farfars Far och bakåt.
« skrivet: 2022-04-27, 21:49 »
Det behövs bättre och noggrannare fakta. Efter att hans rätta födelsedata och födelsesocken är hittad i församlingens födelsebok, så fortsätt att söka efter hans familj i församlingens Husförhörslängd/församlingsbok. Det finns fler olika nybörjarvideon på nätet att lyssna på. Att läsa kyrkböcker är gratis på riksarkivet.se
https://sok.riksarkivet.se/fodelseregister?Fornamn=Jonas+Petter&DatumFran=&DatumTill=&Fodelseort=&Forsamling=&Far_fornamn=&Far_efternamn=%C3%85slund&Mor_fornamn=&Mor_efternamn=&Lan=22&AvanceradSok=true
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis%20cfec3451-e35b-4e0a-828c-9e7a4c76581d&tab=post&flik=1

428
Nordingrå / SV: Johan Johansson Lejon 1696
« skrivet: 2022-04-25, 22:04 »
Det finns redan en uppgift att Johan Johansson Lejon är född i Lagga socken. Namnet Lejon används i flera Regementen där personen fått detta såsom namn i tjänsten. De är alltså inte släkt med varandra för att efternamnet är detsamma. Häradsrättens dombok till vilken Lagga socken tillhör kan behövas läsas för att få veta vilka hans föräldrar är.     
https://forum.rotter.se/index.php?topic=184729.msg1618566#msg1618566

429
Örtomta / SV: Örtomta född 1719 - byns namn
« skrivet: 2022-04-25, 11:04 »
Kyrkioby

430
Domme N:o 2 Gathus Lars Nilsson och Hustrun 3 ynglingar

431
Fryele / SV: Loftås sätesgård innan 1694
« skrivet: 2022-04-19, 16:37 »
Jordeboken är stället att läsa för att undersöka förhållanden om ett Hemman. Loftås har tydligen genomgått Reduktionen, vilket är en forskning som göres på Riksarkivet Marieberg för att veta mera om.

432
Rådmansö / SV: Läshjälp Rådmansö db 1780-12-06
« skrivet: 2022-04-14, 11:58 »
Rådmaby i Rådmansö socken är en by som består av tolv nummer (Jb 1725).

433
Rådmansö / SV: Läshjälp Rådmansö db 1780-12-06
« skrivet: 2022-04-14, 11:06 »
...född i Rådma...

434
I dödnotisen står Onsve = Odensvi. Leta efter Svea Hovsrättens dom i Västmanlands läns Landskansli, eftersom Kriminalmålen på 1600-talet i Svea Hovrättens arkiv har brunnit. Annars tillhör Odensvi sn Åkerbo Häradsrätt.

435
Äldre ord L - Ö / SV: Ote?
« skrivet: 2022-04-10, 17:49 »
Är det ordet oppå som blivit misstolkat. 
https://www.saob.se/artikel/?seek=opp%C3%A5&pz=1

436
Äldre ord L - Ö / SV: Ote?
« skrivet: 2022-04-10, 17:40 »
Det jag kan tänka mig det handlar om är Domboksprotokollet; Ångermanlands Domsaga AIa:1 1642 15 juni Nordingrå Tingslag §13.  ...Lars Hansson i Orsta kräffuer oppå ett knechteståndh Effter Sal Christopher Oluffsson...  Finns att läsa på Arkiv Digital. Bild 2190 sida 196.
https://www.saob.se/artikel/?seek=knektest%C3%A5nd&pz=2#U_K1527_71855

437
Äldre ord L - Ö / SV: Ote?
« skrivet: 2022-04-10, 16:08 »
Källa till var det står behövs.

438
Savolax / SV: Korpral Ketolin nr:85
« skrivet: 2022-04-10, 11:19 »
Det är översättningen från finskan till svenska som blir oklar och konstig. Genom att läsa uppgifterna på finska blir det mer förståeligt och livsböcker blir henkikirjat = mantalslängd. Numren betyder då sidan i Läänintilit och Länsräkenskaperna. Det är alltså bättre att använda sidan på finska och lära sig faktaorden på finska och själv översätta.

En av de sidor det hänvisas till.
https://digihakemisto.net/item/1593917378/6273694764/1329   

439
Verum / SV: Tulatorp, Verum. En bouppteckng
« skrivet: 2022-04-09, 13:18 »
Enligt Verums Katakesmilängd 1716 står Tulson Håkansson och hust Elna. På DDSS återfinns sedan vigselnotisen i Verum 1686 25/4 Tulssen Håckensson i Maynarp och Elna Daenss(dotter) på Torpet.

440
Häradshammar / SV: Båtsmän Hammargren
« skrivet: 2022-04-07, 20:33 »
Om Jon Carlsson Hammargren varit antagen 1801 till fördubblingsbåtsman och fått avsked redan 1805, så har han inte gjort någon tjänst als i flottan eftersom fördubblingsbåtsmän enbart uppfordrades till tjänstgöring i krigstid.

441
Häradshammar / SV: Båtsmän Hammargren
« skrivet: 2022-04-07, 16:26 »
Hammargren är ett namn som de män som tjänstgör vid Östergötlands Båtsmanskompani och fördubblingen vid Nummer 3 får. Flottans Generalmönsterrullor finns att hitta i ett flertal olika arkivbildare och bara begränsade antal volymer är filmade på riksarkivet.se och på Arkiv Digital. Kompaniet har både ordinarie och fördubbling vid GMR år 1803, men fördubblingsbåtsmännen är borttagna i GMR år 1816. Det betyder att den sökta personen antingen har avskedats eller transorterats till ordinarie och bytt båtsmansnamn till det som den roten använde. Det fattas filmade Båtsmansrullor för att kunna ge en adekvat svar vad som hände Jon Carlsson Hammargren.

Vid vilken rote var Carl Jonsson Hammargren f 1804 Kronobåtsman? Tjänsten med det båtsmansnamnet fanns inte från GMR 1816 och framåt i Häradshammar socken.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038107_00302#?c=&m=&s=&cv=301&xywh=-252%2C-1%2C6351%2C4856

442
Landskap: Tavastland / SV: Befallningsman Meroker i Tavastehus?
« skrivet: 2022-04-06, 15:41 »
I arkivserien Läänintilit - Länsräkenskaper finns volymer för Österbotten - Pohjanmaa från 1635 till 1776. Därefter år 1776 till 1809 Uleåborg - Oulun läänin tilejä och Vasas område åren 1791 till 1809 - Vaasan läänin tilejä. Under stora ofreden 1713 till 1722 var hela östra rikshalvan ockuperat av Ryssland och det gick förstås inte att bedriva någon som helst administration av kronans tjänsteman såsom att indriva skatt av innevånarna. Länsräkenskaperna består av - intäkter och utgifter av skatter.
Ryssland indrev dock vissa skatter under några år och där finns knappast personer med som flydde från ryssarna. I arkivbildaren Yleisiä asiakirjoja finns att läsa de som förekom i Åbo län - Turun kenraalikuvernementin tilikirja.
https://digihakemisto.net/aineisto/1623212340

443
Hurva / SV: Vad menas med Till Tinget i Hurva dödbok?
« skrivet: 2022-04-03, 18:48 »
Det skickades in listor till Häradsrätten för de som sedan var att invänta och borde skicka in bouppteckningar. För Frosta Härad har de beteckningen FIII:1.

444
Fagered / SV: Erik Larsson
« skrivet: 2022-04-03, 11:32 »
För den som är intresserad på vilken ägadeform ett Hemman har, är Jordeboken stället att undersöka. Enligt Jb 1732 är Skabo i Fagered socken ett Frälsehemman, vilket betyder att ägaren tillhör adeln. Erik Larsson arrenderar gården och har blivit städjad 1729 30/12. Arrendekontraktet brukar inte kunna hittas och vara sökbart i de statliga arkivens arkivbildare. Adelsmannen som kan bo på en Herrgård, Säteri eller Slott i trakten, har ofta flera underlydande Hemman och om den gårdens handlingar är i behåll kan kontraktet möjligen sökas efter. På Riksarkivet Marieberg finns en arkivbildare med adelns och Herrgårdars inlämnade handlingar.   
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055657_00560#?c=&m=&s=&cv=559&xywh=544%2C355%2C4192%2C3205

445
Allmänt / SV: Födelse- och dopbok för 1956
« skrivet: 2022-03-31, 10:01 »
Det är 70-årig sekretess på Kyrkböcker. Det betyder att hela boken skall vara skriven med uppgifter för år 1951 och tidigare innan den blir frisläppt. Stockholms Stadsarkiv Liljeholmen har Kyrkböckerna för samtliga församlingar i Stockholms län och stad för tiden före 1991. Arkivet gör en sekretessprövning om de kan ge uppgifter från den sekretessbelagda tiden.

446
Österslöv / SV: Österslöv, Kristianstad, Skåne
« skrivet: 2022-03-29, 12:19 »
Fadern till Nilla född 1791 20 /11 heter Husmannen Ola Johnsson och Modern Truen Johnsdotter i Horsnäshuset. Jon och Jörgen är två olika namn och inte varianter av samma.

447
Nordingrå / SV: Märeta Johansdotter
« skrivet: 2022-03-28, 13:23 »
upkastning

448
Landskap: Tavastland / SV: Befallningsman Meroker i Tavastehus?
« skrivet: 2022-03-25, 19:31 »
Google translate - för finska till svenska har mycket övrigt att önska (läs det är uruselt). För den som vet vilka uppgifter och längder och uppteckningar som ska och brukar finnas i Länsräkenskapernas verifikationer kan bättre själv stå för översättningen.

449
Landskap: Tavastland / SV: Befallningsman Meroker i Tavastehus?
« skrivet: 2022-03-25, 15:05 »
Mantalslängderna finns på samma ställe som de gör i rikets västra del, nämligen i Länsräkenskaperna.
Räkenskaperna för Tavastehus finns i Uudenmaan ja Hämeen läänin tilejä. Att lära sig finska nyckelord är ett måste för att hitta i arkiven, vilket går bra genom att testa om vad volymen innehåller.
http://digihakemisto.appspot.com/index_sarja?sartun=225201.KA&atun=316260.KA&amnimeke=Uudenmaan+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nin+tilej%C3%A4&sarnimi=Asiakirjat

451
Johan Ömans bror Erik Hansson i Hallsta är inte så långvarig. Han gifter sig 1693 1/1 Rsk med Lars Hindersson Hals styvdotter Dordi Caspersdotter och dör redan 1694 27/4 29 år. Erik Hansson finns med i mtl åren 1693 och 1694. Domboksprotokollet är 1698 26/1 Soll § 33.

452
Härnösand / Borgaren Johan Öman i Härnösand, död 1708.
« skrivet: 2022-03-25, 03:08 »
En komplettering till ett gammalt inlägg 2007-05-03, 12:31. Det kanske har forskats fram fler fakta sedan dess, med det står fortfarande uppgifter om befolkningen i Neder Luleå på nätet som behöver kompletteras för dessa personer. Det är uppgiften i Neder Luleå AI:2B Bild171 fol 159 och AI:3B Bild 198 fol 182, som inte fått en bra förklaring.

I början av Eds(Y) kyrkbok C:1, står i Inventarium år 1711 den 10 Januari.
En ny håff aff röttsammet med gullgaloner kring gifwin af borgaren i Härnösand wälachtat Johan Öman och des hustru Christina Hillman.
I Kyrkoröäkenskaperna för år 1699 Kårsmässo Wäll:t Johan Öman Handelsmannen i Hernösand gifwit i Testamente effter sina föräldrar 12 daler uti mässhaken.

Johan Hansson Öman död 1708, är son till Hans Eriksson död 1689 i Ön Eds socken och Brita Johansdotter. Hemmanets nummer varierar, men har nummer 5 i Jordeboken 1708.
Det Hemmanet såldes 1684 och Hans Eriksson flyttade till Trästa N:o 3 Sollefteå sn.
Jon Persson köper Trästa N:o 3 av sin svåger och Hustrun Brita Hansdotters broder Johan Öman; första uppbud 1706 19/11 § 59.

Änkan Christina Hillman efter Johan Öman förekommer efter hans död flertalet gånger i Domböckerna för att reda upp affärerna. Dödsfallet i Stockholm 1708 står i Domb 1716 4/1 Sollefteå § 60. Fler domar är 1709 26/1 Soll §12, 1710 1/3 Nora §9, 1715 24/5 Boteå § 8, med flera ställen.

453
Har inte forskat på Munsterkuskar så kan inte säja om det finns uppgifter eller var. Skulle i så fall undersöka om det finns någonting i Regementsarkivet på Krigsarkivet N:o 166 Skånska dragonregementet / Norra skånska dragonregementet / Skånska dragonbrigaden. Munsterkuskar får ju avlöning och då kan det visas i Regementsräkenskaperna.
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Regementsr%c3%a4kenskaper&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=Arkis+b25c00ca-3131-46f0-8284-872d2216513e&tab=post&s=Balder

454
Svenska krig 1521-1814 / SV: Karl XI:s krig?
« skrivet: 2022-03-18, 12:39 »
uthresning torde skrivaren mena att de reste hemifrån. Det står samma ord för Kronobåtsmännen som uppfordrades till tjänstgöring. Se th-stavningen för ordet theras på andra ställen. Det handlar om en handelsresa till Spanien.

455
Jnwånaren

456
Pjätteryd / SV: Märtha född 1781 i Fothult/Fotabol?
« skrivet: 2022-03-15, 12:44 »
Roten är Hökhult och T(orpet) Lindholm. Står i Hf som afsk(edad) Soldat Jon Gren. I Generalmönsterrullan tycker det står att han är skåning, men i andra rullor smålänning. I 1798 års GMR får han avsked för fallandesot = epilepsi.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028320_00202#?c=&m=&s=&cv=201&xywh=200%2C1624%2C3024%2C2372   

457
Ekeberga / SV: Vad dog Måns av?
« skrivet: 2022-03-13, 20:18 »
...hitzig feber...Den som skriver stavar som denne tycker att det låter på den tiden, stavningsreglerna tillkommer långt senare.

458
Flyttar till carlzkyrka 1724.

459
Pär kommer ifrån Storwed och Kierstin i Könserum.

460
Själevad / SV: Jonas Christoffersson i Bällsta, A 3 a
« skrivet: 2022-03-09, 17:39 »
Byn är Billsta ,men det är kanske bara en felskrivning. De kommer inflyttade ifrån fol 39 Västerhus i Ala:3b boken. Märta Svensdotter som kommer ifrån Västeralnäs och står hos sin fader till år 1827, saknas uppenbarligen i vigselboken. Kyrkoräkenskaperna för det året är inte filmade.

461
Ullånger / SV: Per Ersson Salin född i Ullånger
« skrivet: 2022-03-07, 17:11 »
I socknarna Sollefteå, Ed, Långsele och Multrå förekommer det att invånarna döper sina barn i en annan av Pastoratets kyrkor då det är närmare för byar som gränsar till den andra kyrkan.

Gränsen mellan Ullånger och Vibyggerå socknar är också känd såsom höga kusten och består av Berg och Skog. Gränsbyn Knäppa som ligger utmed Landsvägen från Härnösand till Umeå är känd för "Knäppabackarna" och förekommer rikligt i Landskontorets protokoll för att underhållet var svårt.
Alla byarna i Ullånger socken har lättare att ta sig till Ullånger kyrka än till Vibyggerå kyrka.
Det är bara Knäppa som kan betraktas som en gränsby och de gick inte över skogen till Vibyggerå kyrka istället för den lättare vägen till Ullånger kyrka.
Jag har gått den gamla vägen över skogen som fanns då så jag vet.

Mening var tydligen först att Vibyggerå C:1 även skulle innehålla bägges invånare ifrån Ullånger och Vibyggerå socknar. Så blev det sedermera inte als.

Har nu åter igen läst igenom Vibyggerå C:1. Jag känner naturligtvis väl till alla byar i Vibyggerå socken och Ullånger socknar och kan påstå att invånare ifrån Ullångers byar inte är inskriven för dop och begravning i Vibyggerå C:1, förutom ytterst få som dött eller varit hos släkt i Vibyggerå.

Fick för flera år sedan ett skriftlig brev från Riksarkivet om riktigheten i mitt förslag om en felaktighet i deras arkivförteckning. Emellertid skedde ingen förändring eller rättelse. Har efter detta ansett förslag till ändringar vara bortkastad tid.


462
Ullånger / SV: Per Ersson Salin född i Ullånger
« skrivet: 2022-03-07, 02:13 »
För att jag redan har förklarat hur det felaktiga har uppkommit. Har även påpekat saken till de som filmar från Arkiv Digital, att det felaktiga bör ändras utan gehör. Det står fel i deras förteckning också.

463
Ullånger / SV: Per Ersson Salin född i Ullånger
« skrivet: 2022-03-06, 21:38 »
Jag har läst Vibyggerå sn C:1 i över 40 år. Det som står i Ullånger arkivförteckning är enbart fel. FEL!!!!

464
Ullånger / SV: Per Ersson Salin född i Ullånger
« skrivet: 2022-03-06, 19:44 »
Den som skrivit att Vibyggerå C:1 också innehåller födelsenotiser för Ullånger socken har blivit missledd av att det står så i Vibyggerås bok i början. Det stämmer inte als, och noteringen är felaktig. Om det är fråga om den Per Ersson Salin som gifter sig i Nordingrå 1735, så kommer han ifrån Hump och faddrar vid dop 1736 påvisa också det. Enligt mantalslängden 1704 finns Erik Mattsson i Hump som gifter sig 1698/1699 enligt Kyrkoräkenskaperna, som är filmad av Arkiv Digital. Att han gifter sig med Brita Persdotter framgår av Fastebrevet på Humphemmanet Domb 1703 18/2 §28. Att han heter Salin kan bero på att det är Kronobåtsmannen på Ord N:o 47 som får avsked för hemmansbruk 1736.

 

465
Torpare / SV: Academie Torpare
« skrivet: 2022-02-27, 16:09 »
I jordeboken står vilka som är ägare till de olika Hemman i socknen. Torpare som är underliggande till ett Hemman står naturligtvis inte.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055843_00044#?c=&m=&s=&cv=43&xywh=196%2C181%2C6060%2C4632

466
Lagga / SV: Johan Jansson Lejon 1697
« skrivet: 2022-02-26, 02:17 »
I den vanliga Generalmönsterrulla står att Johan Johansson Leijon är antagen 1717 och född i Uppland. I en annan udda rulla står att han är född i Lagga socken. 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054755_00143#?c=&m=&s=&cv=142&xywh=2916%2C667%2C2435%2C1861

467
Det är klart att släktforskaren tar reda på ursprunget på ingifta i familjen. Kan undra hur många generationer framåt han och jag följs åt. Jag har Anna Maria Johansdotters dotter Anna Maja som gifter sig med Magnus Wästerström i Bråstorp Gärdserum sn.
Johan Andersson är Torpare enligt mantalslängden i Smedstorp 1753-1757, Näbbetorp 1758-1763, Kråkebo 1764-1765. Han dör där 1765 18/3, 38 år. Änkan gifter om sig med Rostvändaren Johan Bengtsson ifrån Bekarp. Har svårt att hitta hennes dödsnotis.
 
Eva Eriksdotter är född 1725 17/6 i Smedstorp (Torp under Adelsnäs) till Erik Joensson och Kerstin Gustafsdotter.

Johan Andersson är vid vigsel 1752 4/10 dräng vid Näs (Herrgården Adelsnäs) och skulle bli mycket svår att hitta var han kommer ifrån, ifall jag inte gav uppgiften att han är född på kvarnen vid Brokind i Vårdnäs sn, där Mjölnaren Anders Eliasson är fadern 1728 13/11.

Måns Nilsson som Anna Maria Johansdotter gifter sig 1777 med i Brink, hans föräldrar kommer ifrån Ukna socken.

468
Intressant att du söker på Anna Maria som är min ana. Hon föds i Smedstorp och sedan flyttar de till Näbbetorp.

469
I Arkivbindaren Rullor 1724- finns GMR och extra rullor för tiden för krigen. I GMR 1762 står att Hans Nibbling dör den 22 April 1758.     
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052008_00263#?c=&m=&s=&cv=262&xywh=642%2C543%2C2994%2C2289

470
Okänd församling i Stockholm / SV: Rustmästare
« skrivet: 2022-02-20, 18:40 »
Se om det finns mer uppgifter om fadern i handlingar till barnrullan i Allmänna barnhusets arkiv. Serie E...
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=165781.KA&amnimeke=N%C3%A4rpes+f%C3%B6rsamlings+arkiv

471
Under stora ofreden 1713-1722 flydde många av Finlands befolkning till den västra rikshalvan när hela Finland  invaderades av Ryssland. Unga män kunde antagas till Kronobåtsmän som kan ses i Flottans Generalmönsterrullor för tiden. Jag har två stycken som förfäder, en i Vibyggerå och den andra i Nora.
Johanna Amimoff- Vinberg har sammanställt de flyktingar som fick ekonomiskt understöd från olika svensk arkiv. Tidigare fanns en Länk till den på nätet, som tydligen inte fungerar idag.

Av Närpes kyrkböcker är födelseböckerna tidigare än 1760 förstörda. Däremot finns Kommunionsböcker från 1702, och sedan finns hela serien med Österbottens Länsräkenskaper med mantalsländerna.
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=165781.KA&amnimeke=N%C3%A4rpes+f%C3%B6rsamlings+arkiv

472
Skånska husarregementet / SV: Rullor innan 1710?
« skrivet: 2022-02-20, 00:08 »
Flera av volymerna år 1702 handlar om detta Regementet, och i en av dem står lite mer uppgifter än de andra. I denna står Ryttarens ålder och antagningsåret.
I Regementsräkenskaperna för Skånska Kavalleriregementet som inte är filmat kan det stå något mera det året han antages. Arkivförteckning N:o 24 Regementsräkenskaper -1723 på Krigsarkivet. Men som Orsa Kompani--lovar inget bestämt.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054531_00136#?c=&m=&s=&cv=135&xywh=543%2C847%2C3507%2C2681

473
Skånska husarregementet / SV: Rullor innan 1710?
« skrivet: 2022-02-19, 18:19 »
Det finns några års rullor i Serien Rullor 1620-1723. Är det om Ryttarna eller Officerarna som söks?

474
Ovansjö / SV: 1700 Mantal
« skrivet: 2022-02-19, 17:00 »
I rullan 1692 finns en soldat Jöns Jönsson i Näs som är antagen 1664. Det finns ingen längd för det året ibland Roterings och utskrivningslängderna eller i länets Landskontor, men det kan finnas en Rulla i Serien 1620-1723 där det står om han utgick såsom en av rotens medlemmar eller blev värvad av den som fick lotten i roten.     https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=militiekontoret&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+e831cd17-5879-45f3-919c-b3a9f2178463&tab=post&s=Balder 

475
Ovansjö / SV: 1700 Mantal
« skrivet: 2022-02-19, 02:10 »
Han är nu Rustmästare. Det är ide att söka efter honom i Hälsinge Regementets Generalmönsterrulla. Och eftersom han är officerare kan han sökas i Militiekontorets avlöningslista. 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00569#?c=&m=&s=&cv=568&xywh=362%2C478%2C4207%2C3217

476
Tjäder / SV: Tjäder
« skrivet: 2022-02-17, 17:23 »
Stina Ersdotter betalar böter i Kyrkoräkenskaperna 1807 för lönskaläge. Anders Tjäder förekommer inte där.

477
Tjäder / SV: Tjäder
« skrivet: 2022-02-16, 17:48 »
Det behövs mer och tydligare fakta i arkivmaterial för att kunna anta det, vill jag mena.

478
Österslöv / SV: Österslöv C1/1 1690-1733 Läshjälp.
« skrivet: 2022-02-15, 20:44 »
Det kvinnonamn som förekommer i  trakten är Signe och det är namnet som står också.

479
Tjäder / SV: Tjäder
« skrivet: 2022-02-15, 19:19 »
Han finns inte med vad jag kan se i Dödboken, Karlskrona Amiralitetsförsamling FIa:6. Möjligen kan han sökas ibland Skeppsmönsterrullorna ifall han piggnat till ett tag.
Det finns en Bouppteckning efter Stina Tjäder i Boteå Tingslag FIa:7b #106 1817 20/3, där hon har två söner Mickel och Anders. Mickel är född uä 1806 i Stryrnäs sn. Anders Tjäder står i vigselboken med henne 1807 vara kommen från Gålsjö och om Mickel även är hans son så kan Anders Tjäder vara son till Smeden Mikael Tjäder vid Gålsjö bruk, men det behövs mer forskning för att bli säker.

481
Tjäder / SV: Tjäder
« skrivet: 2022-02-15, 17:29 »
Tjäder är namnet för de som antages till Fördubblingsbåtsman i Andra Norrlands första del N:o 139 får, och behöver i och med det inte vara släkt med Smedsläkten med det namnet på Gålsjö bruk och Graninge bruk. Då kriget med Ryssland begynnes 1808 tillsättes åter Fördubblingsbåtmännen i Augusti 1808. Dessa 150 stycken blir kommenderade att "genom natt och dag medelst marche forcee" transportera sig till Göteborg för att inmönstras på de tre Örlogsskeppen Vasa, Fredrica och Drottningen. Anders Tjäder inmönstrar 23/8 på Skeppet Vasa och avpolleteras 13/11 sjuk i land Karlskrona. Att följa honom vidare måste ske på Krigsarkivet i oskannat arkivmaterial tills han dör i December (enligt GMR). Eftersom han lever som Båtsman så kort tid så skrivs han i GMR och andra rullor enbart som Anders Tjäder. Hans tidigare efternamn och födelseort står inte. Kan dock föreslå ett ställe där det kan stå;
HLA: Västernorrlands Landskansli DIIIoa:15.
 

482
Fjällsjö / SV: Givlög Gelve
« skrivet: 2022-02-13, 00:50 »
Den första skattelängden för Ångermanland är Gärder och hjälper år 1535. Den har jag för mig är utgiven i renskrift, och är avfilmad på AD. Byn Bölen i Fjällsjö sn är inte nämnd där vad jag kan se. Därefter finns skattelängder i Ångermanlands Landskapshandlingar. År 1542 står bara förnamn. 1543 och 1544 behövs mer tid för att dechiffrera. I 1546 och 1547 bor i Bölen Fjällsjö sn, Oloff Gelffuesson.
År 1552 och 1555 står Oloff Geslugsson i Bölen.
Har inte läst fler år.

I Ångermanland finns de första Domböckerna från 1612 och till 1624.(Källa RA, Strödda domböcker volym 19). Sedan Ångermands domsaga 1628-1643/6 AIa:1,2.
 
I Skattelängderna står den som betalar skatten det året och det är sällsynt med släktförhållanden. Är namnen ovanliga är det troligare att patronymikonet stämmer med tidigare person med namnet, fast annars är det lösa antaganden att det är fadern och sedan dennes son. I många fall är det på det viset fast i det sökta fallet kan det även vara andra släktförhållanden eller hemmansköp. Åldersuppgifter på männen finns i Roterings och utskrivningslängden 1637 till 1640 och tidigare är det sällsynt. I de flesta andra fall är det bättre eller sämre antaganden som jag tycker illa om.

483
Östra Stenby / SV: Båtsman med barn
« skrivet: 2022-02-12, 14:30 »
Den visade Flottans GMR sidan handlar om nästkommande gubbe. Flottans Generalmönsterrullor kan hittas under flertalet olika arkivbildare, som inte är filmade ännu. Han kan dock läsas i denna GMR.    https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038108_00080#?c=&m=&s=&cv=79&xywh=618%2C879%2C5049%2C3860

484
Tryck på  "Asutuksen yleisluettelot" överst så visas alla socknar och tidsperioder som ingår i bosättningsregistret.

486
Bruukzförwaltaren Gilius de Beschs (Swen)Tienare , Joen Löhnman för Löhnöö Chronohemman, gammal fåhr afskiedh istället Olof Fager.

487
00 - Arvsfrågor / SV: Arvsskiften och lottdragning
« skrivet: 2022-02-02, 21:05 »
Den som läser Häradsrättens Småprotokoll i olika delar av landet kan konstatera att olika landsändar använder skilda sätt att låta föräldrars arvejord överföras till nästa generation. I Ångermanland där de flest gårdar består av skattejord, förutom enstaka kronoutjordar, kronotorp och delar av gårdar eller byar som är kronojord, så brukar de manliga sönerna kasta lott sinsemellan om vem som skall få köpa ut de övriga. Hur det sedan blir beror på sönernas vilja och pengatillgång. Döttrarna nämnds inte och får sitt arv utanför den uppgörelsen. De följer alltså de gängse seden.

488
Kågeröd / SV: Gård og notat for Gudmund Rasmusson
« skrivet: 2022-01-30, 00:22 »
Byn är Bensige och det är mtl år 1724. Det står mannen gammal ock mycket Swag.

490
För de indelta Regementens officerare finns också Militiekontorets avlöningslistor att tillgå. I 1722 års fick han avsked. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065778_00412#?c=&m=&s=&cv=411&xywh=2700%2C1613%2C3306%2C2527

492
Forsa / SV: Forsa (X) C:3 (1774-1831) Bild: 154 Sida: 151
« skrivet: 2022-01-26, 16:42 »
Han är Fattig Cassae föreståndare. Fattig Kassan i socknen. Han torde förekomma i Sockenstämman; K-serien och L-serien i församlingsarkivet.

493
Järvsö / SV: Är detta rätt Anna?
« skrivet: 2022-01-26, 15:33 »
Det är inte enbart födelsenotisen som avgör om det är den rätta. Vigselnotisen och faddrarna till hennes barn behöver undersökas, och även om hon är fadder till hennes tilltänkta syskons barn. I den visade dopnotisen står att Munsterskrifwaren Erich och det kan stå Kuses, och Hustru Karin Erichsdotter dotter Anna född 16 feb 1696. I vigselnotisen år 1690 står det tydligare Munsterskrifware Erich Larsson Kuuse och Hustru Karin Erichsdotter.

495
I vigselboken 1704 6/11 står ...sahl soldatens Rahl Gökz änkie...
Enligt rullan dör Rafwell Pehrsson Giöök 1704 7/1 i Lichtenfelt.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028206_00218#?c=&m=&s=&cv=217&xywh=311%2C-42%2C3568%2C3487   

496
Det är Joens son som döps.

497
Kompletering - Swän Simonsson i Norstad. Vigseln står skriven både år 1706 och 1707. I Kyrkoräkenskaperna 1707 betalar han 12 daler för cronbråt, så vigseln år 1707 torde vara den riktiga. Han bodde sist i Forsa Tjärsta sn, och där föds 1715 17/5 Måns Swensson i Forsa. Något barn år 1716 i Kättilstads födelsebok kan jag inte se. Ingeborg Ragvaldsdotter Dör 1758 15/4 i Valla 71 år, och hennes andra man Anders Carlsson 1760 3/12 70 år. Det är svårt att hitta Sven Simonssons faders patronymikon, men eftersom hans syster Kerstin Simonsdotter är min ana har jag fått fram att fadern heter Simon Simonsson, som sist är bonde i Norstad Kättilstad sn.   

499
För den som släktforskar har det betydelse att hålla reda på vilka personnamn som är varianter av samma namn och den som skriver väljer vilken som används. Ingvar och Ingmar inte samma namn. Namnet Ingeman som förekommer i Göinge ska inte heller sammanblandas med namnet Ingemar. Elsas fader heter alltså Ingvar Bengtsson.

500
Norra Råda / SV: Soldat Bengt Persson Högfelt
« skrivet: 2022-01-20, 16:25 »
Det står rymd på bägge personerna.

Sidor: [1] 2