ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Lennart Altin

Sidor: [1]
1
Det som går att forska fram hur gammal Hövidsmannen Gulik Larsson i Sundby Boteå Socken är följande.
I en inskickad inlaga till Kammararkivet på Riksarkivet, 1655 den 27 November uppges att Gulik Larsson har för hög ålder och för sjukligt tillstånd så han kan inte resa till Stockholm.
Han uppges vara vid pass Åttiosju år ålder.
Det ger en uträknad födelseår på 1568.
I Domboken 1686 18/3 fol 537 p 6 Boteå Tingslag; Där uppger Gulik Larssons son Kaptenen Jon Guliksson Swan att fadern dog år 1667.
Det betyder efter dessa uppgifter att han blev 99 år gammal när han dog.

Vem Gulik Larssons hustru är har inte tidigare framkommit vid det som skrivits och forskats på honom.
När Evert Hindrikssons i Holm Änka Märta Månsdotter skriver en klagoskrift till Svea Hovrätt år 1628 angående hennes menade orätt som Evert Hindrikssons arvingar Mäster Hindrich och Gulik Larsson gjort.
Det ger en tydlig vink i vilken familj Gulik Larssons Hustru kan sökas.

I en avskrift finns ett Domboksprotokoll 1637 den 17 Juni Boteå Tingslag.
I den står att Hindrichus Zynthius Pastor i Alffsta löser ut Evert Hindrikssons döttrars arvejord i Holm.
En ena är Her Johan Kyrkoherde i Säbrå som i en skrivelse 14/7 1630 att han med sin Hustrus Ja och samtycke. Så och med sin Syster barns Ja och samtycke, som är Her Sander efterlåtne Barn. Arv efter deras Morfader Evert Hindersson år 1624 som är 8 Seland.
Sedan blir Matts Jacobssons i Wangstad på Härnö döttrar Dordi Mattsdotter och Elisabet Mattsdotter arv efter Evert Hindriksson Holm, 8 Seland utlöst. Matts Jacobssons son Jacob Mattsson i Wangstad har alltså en annan moder än sina halvsystrar.
Sist blir Gulik Larsson i Sundby och hans Salig Svåger Peder Tybelius utlösta som också är 8 Seland.

Här kan nämnas det som står i Johan Nordlanders alster (Häfte 17 (IV:3) om Underlagman Evert Hindersson på Holms gård.
På sidan 91 står om Everts tre döttrar.
Brita Evertsdotter blev gift med Herr Jöns i Tibble i Uppland.
Sara Evertsdotter gift med Matts Jacobsson i Wangstad.
Elisabet Evertsdotter gift med Herr Peder i Säbrå.

I Tibble socken kan hittas i Landskapshandlingarna en Kyrkoherde Jon Nicolai i Tibble (1594, 1596, 1597) och därefter Ericus Petri Helsing. Det är inte långsökt att anta att Brita Evertsdotter gifte om sig med nästa Kyrkoherde. Ericus Helsings dotter Malin gifter sig med Komministern Erik Andrae Munck 1642-1644 i Boteå enligt Herdaminnet. Här kommer namnet Helsing in som används av några av Gulik Larssons efterkommande.

I Personhistorisktidskrift 1988:1-2, Svenska studenter i Roskock 1419-1828 av Christian Callmer.
N:o 698 Petrus Jonae Tiibelius Stud: Upsala 1610 19/6. Helmstedt 1613 29/12, Rostock  1614 maj, Wittenberg 1619 24/1.

Gulik Larsson i Sundby är alltså Mågsmåg till Evert Hindersson i Holm, och Hustrun heter Sigrid Joensdotter (hennes förnamn återfinns i Dombok 1629 11/11 Boteå Gield.)
I Landskapshandlingarna 1607:11 Norrland sid 157: Sigridt Joensdotter Salig Erich Hendersson fordom Landzshriffuers vthi Ångermanland Effterlefuersha. Hon får använda sin Moderbroders Samson Efwertsssons sigill när hon kvitterar ut sin förre man avlöning.

2
Härnösand / Borgaren Johan Öman i Härnösand, död 1708.
« skrivet: 2022-03-25, 03:08 »
En komplettering till ett gammalt inlägg 2007-05-03, 12:31. Det kanske har forskats fram fler fakta sedan dess, med det står fortfarande uppgifter om befolkningen i Neder Luleå på nätet som behöver kompletteras för dessa personer. Det är uppgiften i Neder Luleå AI:2B Bild171 fol 159 och AI:3B Bild 198 fol 182, som inte fått en bra förklaring.

I början av Eds(Y) kyrkbok C:1, står i Inventarium år 1711 den 10 Januari.
En ny håff aff röttsammet med gullgaloner kring gifwin af borgaren i Härnösand wälachtat Johan Öman och des hustru Christina Hillman.
I Kyrkoröäkenskaperna för år 1699 Kårsmässo Wäll:t Johan Öman Handelsmannen i Hernösand gifwit i Testamente effter sina föräldrar 12 daler uti mässhaken.

Johan Hansson Öman död 1708, är son till Hans Eriksson död 1689 i Ön Eds socken och Brita Johansdotter. Hemmanets nummer varierar, men har nummer 5 i Jordeboken 1708.
Det Hemmanet såldes 1684 och Hans Eriksson flyttade till Trästa N:o 3 Sollefteå sn.
Jon Persson köper Trästa N:o 3 av sin svåger och Hustrun Brita Hansdotters broder Johan Öman; första uppbud 1706 19/11 § 59.

Änkan Christina Hillman efter Johan Öman förekommer efter hans död flertalet gånger i Domböckerna för att reda upp affärerna. Dödsfallet i Stockholm 1708 står i Domb 1716 4/1 Sollefteå § 60. Fler domar är 1709 26/1 Soll §12, 1710 1/3 Nora §9, 1715 24/5 Boteå § 8, med flera ställen.

Sidor: [1]