ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2007  (läst 2823 gånger)

2007-01-29, 21:17
läst 2823 gånger

Peter Boquist

Då ska vi se, en utlovad kommentar på ovanstående:
 
Först ska sägas att Sven i Finnanäs efternamn är något oklart. Man finner i domboken även en Sven Andersson i Finnanäs vid denna tidpunkt. Som jag tolkar NVH 1685 Ht(s 389) så omtalas först rotemästaren Sven Arvidsson i Finnanäs. Knekten som man har lejt till roten 1680 rymmer, med följd att Sven själv måste inställa sig på regementsmötet i Värnamo. Några vittnen intygar att detta är sant. Sedan avslutas det med att han skrivs som 'Sven Andersson', om jag läst och tolkat det hela rätt.
Nästa fall är helt odiskutabelt, Enkan i Finnanäs Anna Månsdotter och soldaten Sven Andersson omnämns 1688 Ht (s 375).  
 
Detta leder fram till frågan: Finns det något mer belägg än det 1685 för namnet Sven Arvidsson?
 
Sen kommer vi in på det här med att du skriver att han var ryttare. Hur vet vi det? Det fanns väl efter indelningen ingen ryttare i Finnanäs.  
Ryttarna var ju placerade i Taleryd, Oberga och Råssmäte i Linderås socken.
 
Men man kan ju här tänka sig att han övertog tjänsten efter den förrymde knekten som man städslat. Men han var soldat för roten och inte ryttare.
 
Nästa fråga är avsaknaden av vigselnotis, som ju komplicerar det hela.
Men ska man anse Sven Arvidsson som den rätte 'Sven i Finnanäs', vilket väl är troligt, så är det väl lika troligt att vigselnotisen från 1669 är relevant. Vigseln bör ju rimligtvis återfinnas i Linderås. Sven Arvidsson gifter sig då med enkans dotter i Hakebo.
Men det stämmer ju ej med att den Karin Andersdotter som redovisats ovan då skulle vara enka i Hakebo som notisen uppger. Hennes man dör ju 1675, enligt ovan, och gården stämmer ju ej heller.
 
Som sammanfattning anser jag att det fortfarande finns en del oklarheter.

2007-01-31, 10:17
Svar #1

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 859
 • Senast inloggad: 2024-02-12, 17:39
  • Visa profil
Hej Peter,
 
Och stort tack för dina inlägg (som jag tyvärr inte sett förrän nu).
 
Jag ska skicka dig sammanställningen per mail (den är tyvärr i tabellform och låter sig nog inte läggas upp här på Anbytarforum, men om du vet hur man löser det rent tekniskt - kanske som en bifogad fil - så får du gärna lägga upp den, det skulle ju gagna diskussionen och kanske glädja många eftersom flera Finnanäs-bor är kartlagda).
 
Spännande med denne soldat Sven Andersson och uppgifterna ur domboken.  
 
De övriga Sven som vi funnit hittills i Finnanäs vid den aktuella tiden är annars bara drängen Sven Jonsson (nämnd i kyräk år 1682, jfr även 1684 och 1685 års mantal där en Sven bor i Finnanäs med sin syster, och uppenbarligen gift sig år 1684) samt Sven Arvidsson (som nämns i sockenstämmoprotokollet år 1685 jämte sin svåger Per Larsson som då tar över uppgiften som rotemästare).  
 
Oss veterligen finns det inget annat belägg för en Sven Arvidsson i Finnanäs men vi har utgått från att han är identisk med den Sven Arvidsson som år 1702 flyttar från Oberga till Brostorp, Trehörna, och som dör där i pesten år 1711. Detta dels beroende på det ovanliga namnet, dels på det faktum att hans änka hette Larsdotter (vilket ju stämmer med att Arvidssons svåger hette Larsson).
 
Detta med att Sven i Finnanäs var soldat/ryttare är baserat på mantalen. I 1676 års mantal dyker, efter Larses änka (dvs änkan efter Lars Mårtensson som dog i oktober 1675), en Sven med hustru upp för  första gången.
 
Denne Sven finns sen (se t ex 1679 och 1681 års mantal) på samma gård som Johan, Nils och Per i Finnanäs. Den sistnämnde torde väl vara identisk med Per Larsson, svåger till Sven Arvidsson, och de övriga har vi tolkat som Pers bröder (att Johan hette Larsson framgår ju av vigselboken). I 1682 års mantal dyker även en Erik upp, vilken vi har tolkat som Erik Börjesson, gift med Sissela Larsdotter (förmodad syster till nämnde Per etc).
 
Det är i trion Nils, Sven och Erik som - i 1684 års mantal - Sven plötsligt kallas ryttare, och i 1687 års mantal kallas han knekten Sven.
 
Att det fanns en ryttare - och flera soldater, bl a knektarna Jöns och Christian nämns i 1696 års mantal - i Finnanäs vid den tiden tycks därför vara klart. Frågan är vem denne ryttaren (sedermera knekten) Sven var? Om han var identisk med soldaten Sven Andersson som nämns i domboken år 1688 (vilket väl verkar rimligt), vart har då Sven Arvidsson tagit vägen?
 
Och var det vanligt att rotemästare blev ryttare/soldater?
 
Det finns också en soldat Sven i Finnanäs som år 1692 får sonen Erik.
 
Det var spännande det du skriver om vigseln med änkans dotter i Hakebo. Men, vad menade du med 1669 års vigselnotis? År 1676 gifte sig ju Sven i Sänninge med Enkas dotter i Hakebo.
 
Den fanns ju, som framgår under Säby, spännande nog en Sven Arvidsson i Sänninge (nämnd år 1643, son till Arvid Svensson) som möjligen kunna vara identisk med vår Sven Arvidsson (även om han då skulle ha varit betydligt äldre än sin hustru), så visst skulle han kunna ha kommit från Sänninge vid vigseln och visst kan hans svärmor då ha varit änka (stämmer ju med att Lars Mårtensson dör år 1675). Men, som du skriver, det stämmer ju inte med Hakebo - om det inte står Hagag(ården) i originalet, förstås?
 
Att Sven Arvidsson skulle ha gift sig år 1676 kan också vara svårt att få ihop med att hans dotter Maret föds redan samma år. Kanske kan man snarare tänka sig att han gift sig år 1671, där det ju finns en olycklig lucka i vigselboken?
 
Men det är klart, att om Sven Arvidsson verkligen var den som nämns i Sänninge år 1643 så kanske han föll för åldersstrecket och av den anledningen försvinner ur mantalslängderna för Finnanäs på 1680-talet?
 
Det finns, som du skriver, en del kvar att fundera på.
 
Jag stannar där, dock, för att ge dig en chans att läsa igenom sammanställningen. Jag ser sedan mycket fram emot att få höra dina synpunkter på ovanstående och att få fortsätta denna diskussion.
 
Med tacksamma hälsningar,
 
Christian Juliusson
P.S Änkan Anna Månsdotter i 1688 års dombok bör vara identisk med Nils Perssons änka Anna i Finnanäs Norrgård. D.S

2007-03-11, 19:40
Svar #2

Peter Boquist

Hej Christian och övriga intresserade av denna diskussion.  
Det blir ett sent svar, jag är även för dåligt insatt i fallet för att gå vidare med någon argumentation.Men några reflektioner över gjorda inlägg.
Vi börjar med vigseln år 1676, och inget annat, att gården här ska tolkas som Hakebo är inget tvivel om, se även Olle Elms tolkning 26 nov 2006.
Detta öppnar ju för en teoretisk möjlighet att det är rätt notis, detta då Lars Mårtensson dör 1675. Men att hans änka Karin Andersdr då skulle befinna sig i Hakebo är väl osannolikt? Hon dör ju, enligt dina uppgifter, i Finnanäs 1682.
Men som tidigare påpekats bör ju vigselnotisen återfinnas i Linderås, så kanske är den i alla fall riktig och därmed Sänningespåret rätt.
Eller så är det, som du skriver, en lucka i kyrkobokföringen, en tredje möjlighet är att de är vigda utanför socknen.
 
 
Med utgångspunkt från ditt material är det en Sven boende i Finnanäs Norrg som står som ryttare 1684, snarare då en annan och i sammanhanget irrelevant person.  
Den Sven vi söker torde ha bott i Finnanäs hagag., som sin morfar. Det finns ju också en annan Sven noterad i Finnanäs detta år, utan gårdsangivelse i byn om jag tolkar ditt material riktigt, snarare väl den rätte.
 
Om man utgår från de enda två kända 'Sven Arvidsson' i Linderås vid denna tid, som tidigare har lyfts fram av Olle Elm, så borde båda dessa ha svårt av åldersskäl att tjänstgöra som ryttare år 1684. Enligt uppgift i mtl 1643 var ju den ene dräng och den andre son redan vid denna tiden, alltså båda födda före 1630.

2007-03-13, 15:52
Svar #3

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 859
 • Senast inloggad: 2024-02-12, 17:39
  • Visa profil
Hej Peter,
 
Och tack för ditt svar. Jag lutar dock fortfarande åt att vår Sven gifte sig i luckan år 1671 och att vigseln år 1676 avser en helt annan person (särskilt som hans dotter Marit föds år 1676).
 
Du har helt rätt i att utgångspunkten måste vara Hagagården där Lars Hultgrens far och morfar bott i alla tider. Bekymret är bara att detta gårdsnamn inte framträder i mantalen. Där talas det bara om Norrgården, Mellangården och Södergården.
 
Jag menar dock att Hagagården hörde till Norrgården, och att det därför är rätt Sven (Arvidsson) som dyker upp där i mantalen - även om soldaten/ryttaren Sven visar sig vara någon annan.
 
Det är onekligen en smula knepigt, men det går nog att reda ut:
 
Vi vet ju att den som bodde i Hagagården år 1717 hette Per Nilsson. Vi vet också att änkan Anna i Norrgården dels var änka efter en Nils (se 1691-1692 års mantal), dels bl a hade en son vid namn Per (se mantal år 1697-1719). Det tycks ju tala för att Hagagården hörde till Norrgården.
 
Samtidigt vet vi ju att vår Sven dyker upp på samma gård som Johan Larsson (se t ex mantal år 1677-1679), tillsammans med en Per (Larsson). Den sistnämnde var hans svåger, enligt kyräk år 1685. Det är också hos Johan som Mårten Svensson dyker upp som dräng i 1692 års mantal. Johans änka Brita bor sedan i Norrgården
 
Om man då tar en titt på Mellangården lite längre fram, så finns det visserligen en Per där i t ex 1717 års mantal. Denne skulle förstås kunna vara Per Nilsson i Hagagården, men det verkar otroligt för - tvärtemot vad jag lyckats få det till förut - det finns inget som kopplar Johan Larsson och hans syskon till Mellangården (namnet dyker upp i 1699 års mantal för första gången, och då bor ingen av den familjen där). Tvärtom tycks de, som sagt, höra hemma på Norrgården (Johan med hustru nämns t ex omedelbart efter Nils änka Anna i Norrgården i 1694 års mantal).
 
Till yttermera visso står det uttryckligen Sven i Norrgården i 1683 års mantal.
 
Enda kopplingen till Mellangården tycks vara att Erik Börjesson med hustrun Sissela Larsdotter kom att bo där, men det kan ju ha andra orsaker.
 
Sammantaget tycker jag alltså att allt talar för att Finnanäs vid en tidpunkt delades i Norrgården och Södergården (Sörgården nämns redan i 1670 års mantal), och sedan kom att delas upp ytterligare i Hagagården och Mellangården - och senare i Nilsagården, som år 1779 beboddes av en Hans Israelsson (rimligen son till den Israel Nilsson i Norrgården som nämns i 1717 års protokoll samt i mantalen år 1702-1719).
 
Vad tror du om detta?  
 
Finns det månne uppgifter i dina domboksutdrag som kan förtydliga bilden av gårdsinnehaven ytterligare?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian

2007-03-14, 20:48
Svar #4

Peter Boquist

Hej igen Christian,
 
Jag har inget att tillföra vad gäller hemmansklyvningen eller ägarlängderna för byn Finnanäs.  
 
Men, efter att nu tagit del av originalhandlingen dvs mtl har jag upptäckt en sak som förändrar hela diskussionen.  
Det är i mtl 1684 som Ryttaren Sven i Finnanäs skulle figurera enligt uppgift. Men det är ju en feltolkning, K:tt står det enligt min mening, och inte R:tt. Knekt alltså, det är då Finnanäs soldat i det nyskapade indelningsverket s. å. det handlar om. Jämför versalerna i gårdarna Kapela och Råssmäte i samma längd, så ser man att det är ett K och ej ett R i förleden.
 
Det är med största sannolikhet den tidigare omnämnde Sven Andersson som då är soldat för Finnanäs. Sven Arvidsson var ju vid denna tid, enligt min mening (se ovan), ej tjänstbar.

2007-03-15, 09:17
Svar #5

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 859
 • Senast inloggad: 2024-02-12, 17:39
  • Visa profil
Hej Peter,
 
Och stort tack för detta! Du har förstås helt rätt. Visst kallas Sven knekt år 1684, på samma sätt som han benämns i 1687 års mantal. Och rimligen är denne din soldat Sven Andersson (nämnd i domboken år 1688). Mittåt!
 
Frågan är då bara vad som hänt med Sven Arvidsson? Det finns visserligen en Sven i 1685 års mantal som tycks äga halva Norrgården och som bor tillsammans med sin syster, om jag tolkat det rätt.
 
Det kan möjligen vara Sven Arvidsson, men var tar denne i sådant fall vägen sen? År 1688 föds ju en Axel Svensson i Finnanäs som har tolkats som att vara en yngre bror till Lars Svensson Hultgren (eftersom ett av dennes barn fick det relativt ovanliga namnet Axel)...
 
Kan Sven Arvidsson av åldersskäl ha försvunnit ur mantalen?
 
I sådant fall skulle han väl mycket väl kunna vara identisk med någon av de två Sven Arvidsson som nämnns i 1643 års mantal (och alltså var född före år 1630, något som i sig inte hindrar att han dog så sent som år 1711, se ovan)?
 
Med tacksamma och nyfikna hälsningar,
 
Christian

2007-04-24, 14:15
Svar #6

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil

 
 
Hej!
Någon som kan hjälpa mig med att finna Maja Månsdotters rötter, som enligt Torpa db skall vara född i Linderås 1780. Har sökt i fb Linderås utan att finna henne
Bif en bild av dödsnotisen.
Källa:
Torpa C I:4 död 1838-61 sid 197, GID:396.22.43100
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
Torgny

2007-04-24, 22:44
Svar #7

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Sökte efter en Maja Månsdotter f i Linderås. De närmaste jag finner är:
17770521 Maria, Måns Månsson o Maria Andersdr i Högemålen
Det är väl som vanligt inget annat att göra än att följa henne bakåt, eller möjligen försöka finna en bou.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2007-04-25, 08:49
Svar #8

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil
Hej Olle !
Tack för hjälpen
Mvh/ Torgny

2007-05-27, 08:48
Svar #9

Kjell Östby

Hej!
Jag söker Hilda Sofia Andersdotter f. 1842-05-20 i Spinkarp Linderås (F). Hennes far Anders Petter Andersson dör 1843 och modern Inga Stina Jonasdotter gifter om sig 1844 med Jonas Sparv Lind och bosätter sig i Farsbo Säby (F).
När och var dör Hilda Sofia?  
Mvh
Kjell Östby

2007-05-27, 19:12
Svar #10

Utloggad Elisabeth Leek

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 458
 • Senast inloggad: 2014-09-23, 15:37
  • Visa profil
Hej Kjell
 
Jag hittar på CD-emigrant gjort på hfl
 
Hedda Sofia Andersdtr f 1842-05-20 Linderås
make
Johan Peter August Larsson f 1835-08-02 Vireda
s. Karl August f 1863-04-24 Vireda
s. Johan Axel f 1871-01-19 Vireda
Familjen reste från Lilla Hultrum Nedbyn i Vireda sn 1876-08-15 till USA och reste från Göteborg den 18/8 1867 till Burlington USA.
 
Hittar ingan annan som stämmer. Du kanske kan kolla om det är samma kvinna du söker.
 
Hälsningar från Elisabeth Leek

2007-07-04, 20:00
Svar #11

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil

 
Hej !
Hoppas att någon kan hjälpa mig att finna Maja Månsdotter född 1780 enl Torpa AI:9 hfl 1838-44 sid 274, GID:396.10.56400, kan inte finna henne i fb Linderås.
Tacksam för svar
Torgny

2007-07-04, 20:40
Svar #12

Utloggad Elisabet Arvidsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1489
 • Senast inloggad: 2023-04-10, 00:47
  • Visa profil
Anders f i Askeryd
Maja f i Löndxxig?
D.Anna f i Torpa.

2007-07-04, 22:01
Svar #13

Utloggad Stig Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 310
 • Senast inloggad: 2020-06-04, 16:05
  • Visa profil
Hej Torgny
det föddes en flicka i Säby Maja Månsdotter 18800820 och döptes den 24 hennes föräldrar Måns Jonsson och h.h.Annika Nilsdotter  
I Mattssons forskning som Hans Egeskog hänvisar till är denna Maja angiven som född 18800824 både i Säby och/eller Linderås,kanske ett spår att följa Säby C:4 sid 477
 
m.h.Stig

2007-07-05, 17:48
Svar #14

Utloggad Stig Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 310
 • Senast inloggad: 2020-06-04, 16:05
  • Visa profil
tillägg till ovanst.
min teori var att Maja möjligen kunde vara född i Säby men att föräldrarna flyttade till Linderås när hon var i späd ålder och därför har prästen noterat att hon var född där,vidare finns det noterat om henne i Torpa att hon var född 17800824 det är ju i så fall hennes dopdag.
Skrev f.ö.fel årtal i ovanst.inlägg skall givetvis vara 1780.Spännande att få veta fortsättningen.
hälsn.Stig

2007-07-05, 20:14
Svar #15

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil
Hej Stig !
Tack för din hjälp, har nu som jag tror hittat henne i Säby s:n.Enligt fb skall hon vara född i Brusarp, men i hfl hittar jag inte hennes familj som boende i Brusarp.Är intresserad av att hitta henne så att jag kan följa henne framåt i hfl för att på så vis få det bekräftat att hon är den jag söker som sedan ingick äktenskap med Anders Jonsson från Askeryd s:n.Du kanske kan hjälpa mig med detta.
Källa:
Säby C:4 födda 1760-1783 sid 477,  
GID: 251.35.98000
Mvh / Torgny

2007-07-05, 23:47
Svar #16

Utloggad Kristina Numa

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 260
 • Senast inloggad: 2019-07-11, 14:41
  • Visa profil
Hej Torgny.
Säby A1:2 1769-1788 sid 215 GID 251.43.44200  
Familjens inflyttning där det är noterat Brusarp.
Mvh
Kristina

2007-07-06, 07:38
Svar #17

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil
Hej Kristina!
Tack för din hjäöp att finna familjen boende i Brusarp. Jag har en undran, varför finns inte dottern Maja med hon föddes 1780 och hfl sträcker sig ju mellan 1769-88.I nästkommande hfl hittar jag inte familjen, har de flyttat?
Mvh / Torgny

2007-07-06, 12:22
Svar #18

Utloggad Kristina Numa

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 260
 • Senast inloggad: 2019-07-11, 14:41
  • Visa profil
Hej Torgny.
Om du tittar på sid 213 verkar detta vara daterat till 3 dec 1777.
Men jag har hittat både deras inflyttning och utflyttning i Säby C:4.
Inflyttningen 1777 GID 251.35.85900.
Utflyttningen 1785 GID 251.35.82200
här finns dottern med.
Mvh
Kristina

2007-07-06, 20:47
Svar #19

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil
Hej Kristina!
Tack snälla för hjälpen, nu kan jag leta vidare i hfl Linderås efter familjen. I Målen 1797 avled en Annika Nilsdotter, men hfl finns inte familjen bosatta i Målen. Hon var vid sin död 52 år och skulle passa in på den Annika som jag söker eftersom hon skall vara född 1745.
Jag får leta vidare.
Mvh / Torgny

2007-07-07, 17:40
Svar #20

Utloggad Stig Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 310
 • Senast inloggad: 2020-06-04, 16:05
  • Visa profil
Hej Torgny
innan du gräver ner dig allt för djupt i Linderås socken bör du följa familjen i Torpa kännt är ju att familjen flyttade från Linderås till Säby 1777 med två söner Lars och Jöns,flickan Maja föddes ju i Säby och år 1885 flyttar fam.till Torpa socken du hittar dem där i A:1 s.96/122,A:2 s.94/192,A:3 s.172(hustr.Annica not.som änka)vidare A:4 s.90/176 möjligen avlider Annica i Lindkullatorpet 1815 C:3 s.470 ev.boende hos yngsta sonen Jöns ?
Maja gifter sig i Torpa 1804 och flyttar till Askeryd vidare till Sund 1812 och åter till Torpa 1816 resten kanske du känner till.
Lycka till m.v.h.Stig

2007-07-07, 23:47
Svar #21

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil
Hej Stig !
Jag bugar och tackar för uppgifterna jag fått.
Mvh / Torgny

2007-09-06, 09:27
Svar #22

Kjell Östby

Hej!
Jag söker föräldrarna till Maria Jönsdotter f. 1736 och gift 1762-06-17 i Linderås (F) med Nils Gabrielsson Stålknapp.
Mvh
Kjell Östby

2007-09-09, 22:28
Svar #23

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Kjell Östby,
Har letat efter Maria Jönsdotter som Du nämner ovan. I Arne Ivarssons avskrifter av fb finns under tiden 1735-1737 ingen Maria eller Maja Jönsdotter född i socknen. Var har Du källan till att hon var född detta år i Linderås? Bodde familjen kvar i socknen eller finns de också på annat håll?
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2007-12-01, 22:44
Svar #24

Utloggad Torgny Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2700
 • Senast inloggad: 2018-03-05, 17:52
  • Visa profil
Hej !
Söker upplysningar om denna familj:
Personakt
Sven Djurberg
 
 
 
Soldat. Blev högst 49 år.  
 
Född   1679 Linderås s:n  ( F ).  
Död   1728-11-17 Djurafall, Linderås s:n.  
49 år gammal.
 
 
Familj med Elisabeth Andersdotter
 
Maka   Elisabeth Andersdotter. Född . Död .  
   
Vigsel   
   
Son   Anders Svensson. Född 1718-09-23 Djurafalls ägor i Linderås s:n 1). Död 1774-05-30 Sandstugan, Trehörna s:n 2).  
 
 
Personhistoria
 
1679      Födelse 1679 Linderås s:n  ( F ).  
1718      Sonen Anders Svensson föds 1718-09-23 Djurafalls ägor i Linderås s:n 1).  
1728      Död 1728-11-17 Djurafall, Linderås s:n.  
 
 
Källor
 
1)   Linderås C:2 födda 1701-10 sid 289, GID:255.25.34500
 
2)   Trehörna C:3 döda 1754-99 sid 173, GID:397.7.2200
 
Tacksam för svar  
Med vänlig hälsning
Torgny

2007-12-07, 21:03
Svar #25

Utloggad Gudrun Hagström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 137
 • Senast inloggad: 2010-06-24, 22:10
  • Visa profil
På Olof Mattssons CD Ydre härad har jag funnit min anmoder Britta Larsdotter född 1751 i Linderås socken (F).
 
Är det möjligt att någon kan hitta hennes föräldrar?
 
Gudrun Hagström

2007-12-07, 21:21
Svar #26

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Det föds två Brita Larsdotter i Linderås inom rimlig period:
480721 Brita Larsdotter i Hovgöl  
510910 Brita Larsdotter i Sågen
Kanske något att börja med.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2007-12-14, 13:24
Svar #27

Utloggad Ulla Karlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1402
 • Senast inloggad: 2019-03-28, 23:18
  • Visa profil
}
Hej !
 
Jag har en Annika Bengtsdotter född 17460114 i Linderås gift med Carl Andersson f. 17430731 i Trehörna....
Boende i Trehörna med familjen,
barn: Anders, Johannes, Gustaf, Catharina, enl. HL A1:1 1789-1797 gid 397.1.96000
Har hittat henne i Linderås Födda C:3 1736-1778 gid. 255.26.54400 fick då hjälp med att tyda notisen: Anika Bencts dotter i Glassås Sörg: föddes d. 15 jan:d.17 jan.osv...
Men där fanns inte med Vilka som var hennes föräldrar?
Finns det någon som kan hjälpa mig??
MVH
Ulla Karlsson

2007-12-14, 22:18
Svar #28

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Ulla,
Kopierar in det svar som jag gav under skrifttydning och som egentligen skulle legat här:
 
Kollade lite i avskrifter jag har fått ta del av. Dessa är andrahandsuppgifter, och bör kontrolleras.
Skulle tro att det här handlar om ett av barnen till Bengt Nilsson i Glassås gift 1735 med pigan Sigrid Eliadotter fr Spinkarp. Trol död 1782 som socknemannen Bengt Nilsson i Glassås den 15 juni av lungsot, 71 år. Änkan Sigrid Eliadotter i Glassås dör 1788 den 16 feb. av ålderdom, 70 år.
 
En Bengt Nilsson i Glassås föds/dpt? 1712-02-28 vilket ju kan stämma. En Sigrid Eliadotter föds/dpt? 1715-01-27 i Spinkarp.
 
Det är frestande att tänka sig att följande par är föräldrar till Bengt Nilsson, men det måste ju undersökas: 1697 vigs Nils Bengtsson i Ängarp m p Karin Nilsdotter i Glassås.
Skall se om jag kan finna lite mer uppgifter.
Vänligen,  
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2007-12-14, 22:46
Svar #29

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Ytterligare Bengtsbarn födda i Glassås:
Född 17371022 Karin Bengtsdr i Glassås, Dopv: Anders i Glassås, Jon i Sjöarp, h Karin i Eldstorp, h Marit i Uppsala  
Död 1739; Flickan Karin Bengtsdr fr Glassås, dog 20 okt, 3 år
Född 17381208 Nils Bengtsson i Glassås
Död 1788; Nils Bengtsson i Glassås den 22 aug.  51 år
Född 17400903 Måns Bengtsson i Glassås   Dopv:Per i Eldstorp, Jon i Sjöarp, dr Måns, h Ingeborg, p Karin, p Ingeborg i Sjöarp
Död 1745 Karin Bengtsdr fr Glassås Sg, död 1 mars, 11 v
Född 17460115 Annika Bengtsdr i Glassås  Dopv: Per i Eldstorp, Anders i Glassås, dr Karl i Glassås, h Maria i Sjöarp, p Karin i spinkarp
Född 17480413 Per Bengtsson i Glassås
Död 1750 Gossen Anders Bengtsson fr Glassås, död 23 okt,  
Född 17530409 Maria Bengtsdr i Glassås  
 
Har även kollat lite på Spinkarp. År 1714 är en Elias i Spinkarp dv i Sjötorp. 17201025 föds Måns Eliasson i Spinkarp. 17260130 föds Maria Eliadr i Spinkarp. 17270123 föds Nils Eliasson i Spinkarp.  17321210 föds Erland Eliasson i Spinkarp. 17360419 föds Maria Eliadr i Spinkarp.  
En intressant födsel finns 17580809; Karin, Per Larsson o Karin Eliadr i Hakebo. Dopv: Lars Andersson, Nils Bengtsson o Sven Larsson ib, h Sigrid Eliadr i Glassås, Maria Eliadr i Spinkarp, Kerstin Månsdr i Sjöarp, p Gertrud Larsdr i Hakebo
 
Vigda 1713 Dr Elias Nilsson i Stertebo m p Maria Månsdr i Spinkarp
Död 1764: Elias Nilsson fr Spinkarp den 28 okt. av bröstsjuka och blodstörtn. 79år
Död 1767: H Maria Månsdr vid Spinkarp den 3 feb. av bröstsjuka, 77 år
 
Det här blir ytterligare ingångar för Dig när det gäller att kartlägga de här familjerna. Kom ihåg att uppgifterna bör kollas mot originalen.
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol den 14 december, 2007)
Vänligen,
Olle Elm

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna