NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2007

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2007
Skrivet av: Peter Boquist skrivet 2007-03-11, 19:40
Hej Christian och övriga intresserade av denna diskussion.  
Det blir ett sent svar, jag är även för dåligt insatt i fallet för att gå vidare med någon argumentation.Men några reflektioner över gjorda inlägg.
Vi börjar med vigseln år 1676, och inget annat, att gården här ska tolkas som Hakebo är inget tvivel om, se även Olle Elms tolkning 26 nov 2006.
Detta öppnar ju för en teoretisk möjlighet att det är rätt notis, detta då Lars Mårtensson dör 1675. Men att hans änka Karin Andersdr då skulle befinna sig i Hakebo är väl osannolikt? Hon dör ju, enligt dina uppgifter, i Finnanäs 1682.
Men som tidigare påpekats bör ju vigselnotisen återfinnas i Linderås, så kanske är den i alla fall riktig och därmed Sänningespåret rätt.
Eller så är det, som du skriver, en lucka i kyrkobokföringen, en tredje möjlighet är att de är vigda utanför socknen.
 
 
Med utgångspunkt från ditt material är det en Sven boende i Finnanäs Norrg som står som ryttare 1684, snarare då en annan och i sammanhanget irrelevant person.  
Den Sven vi söker torde ha bott i Finnanäs hagag., som sin morfar. Det finns ju också en annan Sven noterad i Finnanäs detta år, utan gårdsangivelse i byn om jag tolkar ditt material riktigt, snarare väl den rätte.
 
Om man utgår från de enda två kända 'Sven Arvidsson' i Linderås vid denna tid, som tidigare har lyfts fram av Olle Elm, så borde båda dessa ha svårt av åldersskäl att tjänstgöra som ryttare år 1684. Enligt uppgift i mtl 1643 var ju den ene dräng och den andre son redan vid denna tiden, alltså båda födda före 1630.