NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2007

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2007
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2007-01-31, 10:17
Hej Peter,
 
Och stort tack för dina inlägg (som jag tyvärr inte sett förrän nu).
 
Jag ska skicka dig sammanställningen per mail (den är tyvärr i tabellform och låter sig nog inte läggas upp här på Anbytarforum, men om du vet hur man löser det rent tekniskt - kanske som en bifogad fil - så får du gärna lägga upp den, det skulle ju gagna diskussionen och kanske glädja många eftersom flera Finnanäs-bor är kartlagda).
 
Spännande med denne soldat Sven Andersson och uppgifterna ur domboken.  
 
De övriga Sven som vi funnit hittills i Finnanäs vid den aktuella tiden är annars bara drängen Sven Jonsson (nämnd i kyräk år 1682, jfr även 1684 och 1685 års mantal där en Sven bor i Finnanäs med sin syster, och uppenbarligen gift sig år 1684) samt Sven Arvidsson (som nämns i sockenstämmoprotokollet år 1685 jämte sin svåger Per Larsson som då tar över uppgiften som rotemästare).  
 
Oss veterligen finns det inget annat belägg för en Sven Arvidsson i Finnanäs men vi har utgått från att han är identisk med den Sven Arvidsson som år 1702 flyttar från Oberga till Brostorp, Trehörna, och som dör där i pesten år 1711. Detta dels beroende på det ovanliga namnet, dels på det faktum att hans änka hette Larsdotter (vilket ju stämmer med att Arvidssons svåger hette Larsson).
 
Detta med att Sven i Finnanäs var soldat/ryttare är baserat på mantalen. I 1676 års mantal dyker, efter Larses änka (dvs änkan efter Lars Mårtensson som dog i oktober 1675), en Sven med hustru upp för  första gången.
 
Denne Sven finns sen (se t ex 1679 och 1681 års mantal) på samma gård som Johan, Nils och Per i Finnanäs. Den sistnämnde torde väl vara identisk med Per Larsson, svåger till Sven Arvidsson, och de övriga har vi tolkat som Pers bröder (att Johan hette Larsson framgår ju av vigselboken). I 1682 års mantal dyker även en Erik upp, vilken vi har tolkat som Erik Börjesson, gift med Sissela Larsdotter (förmodad syster till nämnde Per etc).
 
Det är i trion Nils, Sven och Erik som - i 1684 års mantal - Sven plötsligt kallas ryttare, och i 1687 års mantal kallas han knekten Sven.
 
Att det fanns en ryttare - och flera soldater, bl a knektarna Jöns och Christian nämns i 1696 års mantal - i Finnanäs vid den tiden tycks därför vara klart. Frågan är vem denne ryttaren (sedermera knekten) Sven var? Om han var identisk med soldaten Sven Andersson som nämns i domboken år 1688 (vilket väl verkar rimligt), vart har då Sven Arvidsson tagit vägen?
 
Och var det vanligt att rotemästare blev ryttare/soldater?
 
Det finns också en soldat Sven i Finnanäs som år 1692 får sonen Erik.
 
Det var spännande det du skriver om vigseln med änkans dotter i Hakebo. Men, vad menade du med 1669 års vigselnotis? År 1676 gifte sig ju Sven i Sänninge med Enkas dotter i Hakebo.
 
Den fanns ju, som framgår under Säby, spännande nog en Sven Arvidsson i Sänninge (nämnd år 1643, son till Arvid Svensson) som möjligen kunna vara identisk med vår Sven Arvidsson (även om han då skulle ha varit betydligt äldre än sin hustru), så visst skulle han kunna ha kommit från Sänninge vid vigseln och visst kan hans svärmor då ha varit änka (stämmer ju med att Lars Mårtensson dör år 1675). Men, som du skriver, det stämmer ju inte med Hakebo - om det inte står Hagag(ården) i originalet, förstås?
 
Att Sven Arvidsson skulle ha gift sig år 1676 kan också vara svårt att få ihop med att hans dotter Maret föds redan samma år. Kanske kan man snarare tänka sig att han gift sig år 1671, där det ju finns en olycklig lucka i vigselboken?
 
Men det är klart, att om Sven Arvidsson verkligen var den som nämns i Sänninge år 1643 så kanske han föll för åldersstrecket och av den anledningen försvinner ur mantalslängderna för Finnanäs på 1680-talet?
 
Det finns, som du skriver, en del kvar att fundera på.
 
Jag stannar där, dock, för att ge dig en chans att läsa igenom sammanställningen. Jag ser sedan mycket fram emot att få höra dina synpunkter på ovanstående och att få fortsätta denna diskussion.
 
Med tacksamma hälsningar,
 
Christian Juliusson
P.S Änkan Anna Månsdotter i 1688 års dombok bör vara identisk med Nils Perssons änka Anna i Finnanäs Norrgård. D.S