NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2007

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2007
Skrivet av: Peter Boquist skrivet 2007-01-29, 21:17
Då ska vi se, en utlovad kommentar på ovanstående:
 
Först ska sägas att Sven i Finnanäs efternamn är något oklart. Man finner i domboken även en Sven Andersson i Finnanäs vid denna tidpunkt. Som jag tolkar NVH 1685 Ht(s 389) så omtalas först rotemästaren Sven Arvidsson i Finnanäs. Knekten som man har lejt till roten 1680 rymmer, med följd att Sven själv måste inställa sig på regementsmötet i Värnamo. Några vittnen intygar att detta är sant. Sedan avslutas det med att han skrivs som 'Sven Andersson', om jag läst och tolkat det hela rätt.
Nästa fall är helt odiskutabelt, Enkan i Finnanäs Anna Månsdotter och soldaten Sven Andersson omnämns 1688 Ht (s 375).  
 
Detta leder fram till frågan: Finns det något mer belägg än det 1685 för namnet Sven Arvidsson?
 
Sen kommer vi in på det här med att du skriver att han var ryttare. Hur vet vi det? Det fanns väl efter indelningen ingen ryttare i Finnanäs.  
Ryttarna var ju placerade i Taleryd, Oberga och Råssmäte i Linderås socken.
 
Men man kan ju här tänka sig att han övertog tjänsten efter den förrymde knekten som man städslat. Men han var soldat för roten och inte ryttare.
 
Nästa fråga är avsaknaden av vigselnotis, som ju komplicerar det hela.
Men ska man anse Sven Arvidsson som den rätte 'Sven i Finnanäs', vilket väl är troligt, så är det väl lika troligt att vigselnotisen från 1669 är relevant. Vigseln bör ju rimligtvis återfinnas i Linderås. Sven Arvidsson gifter sig då med enkans dotter i Hakebo.
Men det stämmer ju ej med att den Karin Andersdotter som redovisats ovan då skulle vara enka i Hakebo som notisen uppger. Hennes man dör ju 1675, enligt ovan, och gården stämmer ju ej heller.
 
Som sammanfattning anser jag att det fortfarande finns en del oklarheter.