ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Anne Minken

Sidor: [1]
1
Glasblåsare / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-31
« skrivet: 2005-05-08, 09:43 »
På Berga glasbruk i Pörtom, Finland fanns en glsablåsare Johan Kindström f.okänd. Gift med Anna Caisa f. 177-02-12 var oklart. De hade två döttrar:  
-Fredrica Dorotea f. 1801-11-28 på Berga bruk i Pörtom.
- Maria Charlotta f. 1805-04-17 i Pörtom
??? Känner någon till varifrån denna familj kommer ? eller varifrån kom Johan Kindström ?
med släktforskar hälsningar Elof.

2
Glasblåsare / Äldre inlägg (arkiv) till 26.8.2000
« skrivet: 2000-01-15, 13:14 »
Jag är intresserad av glasblåsaren Olof Guldbrandsson Portner f 1792 i Norge ohh Merta Knutsdotter f 1793 i do. de ankom med tre döttrar till Sölje glasbruk i Stavnäs fs Värmland 1823 från Norge (Bordalen?). Olof hade även sin fader Guldbrand Ewenson (1750-1826 1/9) med sig. Olof avled den 9/4 1842 i Sölje glasbruk.
Kontakta mig gärna på rogswed@hotmail.com om ni har svar. Det sägs att släkten Portner skall vara av tysk härkomst !

3
Glasblåsare / Äldre inlägg (arkiv) till 1999-oktober-29
« skrivet: 1999-06-05, 19:57 »
Ett ytterligare Göbellfynd. När jag tittade i hfl för Botilsäter, Värmland, för 1764 (A 1 3/4) fann jag bland de glasblåsarfamiljer , som flyttade till Annebergs Glasbruk i Botilsäter sn alnd de 10-12 familjer man kan anta har flyttat från Perstorp 1760-62 bl a en Simon Göbell med hustru Anna och barnen Paulus, Carl Erik, Johan Fredrik, Anna Margareta och Catharina. Vidare fanns där bl.a. fam Claes Kamph, fam Samuel Kamp, fam Jochum (Joakim) Kunckel, fam Hieronymus Kunckel,
fam Ulrik Kuckel. De försvann samtliga efter 1764 med anteckning flyttat och då får vi på vår resa från Tyskland till Perstorp till Anneberg plötsligt försöka finna våra glasblåsarfamiljer vid nya bruk. Jag har kastat ut en fråga till Värmlands Museum, som välvilligt lovat återkomma med material.
Hälsningar Carl-Eric

4
Lindgren / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-24
« skrivet: 2006-10-29, 19:35 »
I Hanebo (Hälsingland) begr. 1714 14/3 borgaren i Trosa Tomas Ludvigsson i en ålder av 28 år.
 
I Trosa rådstugurätts protokoll framkommer att han får burskap 1712 26/6 och nämns då vara häktmakare hos Christiern Nilsson i Södertälje.

5
Bakgrund till diskussionen finns i inlägg av Gabriel Wallgren under , och Niclas Rosenbalck under Resande under 1700-talet (28 juli 2005). Mvh / Anders Berg, Moderator Särskilda forskningsområden
 
Enligt Vimmerby dombok (efter Gunnar L. Björkmans personregister) nämns 1717 31/7 om en igenlöst soldat Hindrich Pettersson och hans fader Petter Franswegen som stämmas av magistraten i Falkenberg till generalkrigsrätten i Malmö 5/8 - dessa finns ej i Vimmerby.
Detta torde styrka att Petter Franswegen är densamme som Petter Christophersson i Falkenberg och det borde finnas mer i Malmö om detta mål och inblandade personer; verkar vara ett militärt brottsmål.

6
Detta mål har nämnts av Roger de Robelin tidigare under , men så här lyder notisen i sin helhet:
 
Söderala C:1, s 23; vigsellängd år 1715, brudpar nr 21:
En af Tattare Folk, Johan Anderson benämnd, hafr
låtit här i Sochnen Leja Til Båtsman i wansätter
med Qwinnan Anna Jönsdr then han belägrat hafr
och wil ändteligen För sin uthresa med henne wijas til
ächta. Om theßa såsom utan paß på någonthera sidan
ankommande, har man hafft mycket betänckiande at wija
til ächta. likwäl ankomma också them til witnen, at the
på alla sidor, obehindrade med andra trolåfningar äro,
såsom och ingaledes, med hwar andra i skyldskap andre
af tattareFolk, såsom Tobias Hinderson, Förpaßad af wälb
hr Landshöfd. i Finland, Johan Creutz, sedan han i sin Drago-
ne tiänst Förlamad worden. hust: Anna Christiansd.r  hwilkens
Man är Soldat i Båldnäs, Peder Jönson benämnd, i helbo by i Båld(näs)
samt hustru Anna Dorothea Hindrichzdott.r Förpaßad ifrån
Ståkholm den 17 Jan. a(nno?) 1715 af högwälb.ne h.r Baron Gustaf Ad.m Taube såsom (och)
ifrån Gefle, af välb.ne Carl Blix, med Atendentum, at obehindrad
resa til Jämpteland, at besökia sin Son Adam Zephan(es), som dhär
säijes wara Soldat. ty kwndhe på theßas stadiga bewitnande
them ächtenskapet icke förwägras;  utan theßom lågwandes och lys-
ning 1.2.3.die gången den 13 Marti, för Mansens hastiga afresas skul.
copulerades den 21 Dito.
til witnes gamle Olof Jonson i wansätter.


 
 
Går soldaten Adam Zephan(es) i Jämtland att återfinna ? Hans namn är ovanligt och borde lätt gå att finna i mönsterrullorna.

7
Hjo / Äldre inlägg (arkiv) till 19 maj, 2008
« skrivet: 2007-08-09, 19:22 »
På norska Innvandrerarkivet nämns om en rannsakan av svenskar 1734:
Spesifikasjon og forklaring over svenske personer som befinner seg i Jarlsberg grevskap, 29. november 1734 
Här nämns bland annat följande personer som möjligen kan ha anknytning till resande i Hjo:
 
 
Sembs Prestegield
 
Anders Danielsen Swart. Boer paa Pladsen Laschen sammesteds, holder øl- og Brendevins Sall, hvoraf hand sig ernærer. Ere her til Landet indkommen i September Maanet 1716. Aarsagen dertil, beretter at være at hand i Sverige er kommen i Mands skade. Foregiver at Salig Vice Stadtholder Kragh og Salig General Lieutnant Lutzau hafver bevilget hannem at forblive her. Har paa Strømsøe Bye Ting den 28 May 1718 aflagt øed, som borger sammesteds. 
Anders Jacobsen. Tilholdende paa Gaarden Ullenrød og ernerer sig med hands Handtverck Kaaber- og Messing-Arbeyde. Eer her i Landet indkommen dend 7 November 1720. Aarsagen dertil, beretter at være denne: Hans broder Elias Jacobsen, skall udj Sverrige være kommen i Mands skade, som derfore begav sig her til Landet, hvilken hands broder tog hannem herhid med sig. Haver ingens Tilladelse at forblive her. Haver og ikke heller aflagt nogen Troskabs øed.
 
Är mer känt om dessa?

8
Hva står det om hvor foreldrene kommer fra i dåpsnotis nr. 23: Magdalena Sophia. Foreldre Lars Larson Homström og Katrina Ström?
 
Mvh
Anne

9
Johan Ferdinand Gleisners dåp finnes på GID 2021.96.9900.

 
Mine spørsmål er: Hva er farens fornavn? Hva står det på linjen under morens navn?

10
Archive - Swedish geography / Osthuus, where is it located?
« skrivet: 2000-09-13, 16:36 »
Bendik, the son of Johannes Johannessen and his wife Magrethe Lisbeth Sjursdatter was born in Osthuus, Sweden 1858.  Where is Osthuus (O with a/).  It is near Sandved and the parish of Skudesnaes.

11
Banholtz / Banholtz
« skrivet: 2014-03-07, 15:04 »
År 1755 är  körare Henrik Banholtz verksam vid Kosta Glasbruk, Ekeberga (G)
Någon som vet varifrån han kom eller vad som hände med honom?
Allt är av intresse.

12
Finsrod / Finsrod
« skrivet: 1999-11-09, 01:05 »
Finnes det en svensk smedslekt som heter Finsrod eller noe liknende? Muntlig tradisjon fra Bø i Telemark sier at svenske smeder av slekten Finsrod kom til jernbruket Hørte rundt midten av 1600-tallet. Det første medlemmet av slekten i Norge skal ha vært Oluf Persson Finsrod som var hammermester fra 1657-1665. Denne slekta har et familigravsted med tre særmerkte gravkors av jern som er smidd av mestersmedene selv. Gravkorsene skal minne om tilsvarende gravkors fra Värmland. Vi vet at det var folk fra Dalarna ved verket så det kan også være et mulig opprinnelsessted.

13
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-04-11
« skrivet: 2000-02-16, 22:18 »
Hej. Jag letar efter Margareta, en samekvinna från orten Vefsen i Norge. Hennes barn skall återfinnas i Karlskoga i Värmland. Jag har inte några andra uppgifter på Margareta men hoppas någon kan tipsa mig om vart Vefsen ligger och hur jag skall gå vidare.
 
Mvh, AnnBritt Sjödin

14
Jag söker min mmmf glasblåsaren Martin Persson, f 1826 i Hurum, Norge. Enligt uppgift var han gift med Maria Ljustrin Åberg, f 1826 Bromö/Torsö. Martin verkade på Årnäs/Forshems glasbruk och Eda glasbruk i Värmland. Hans föräldrar var Johan Phersson, f 1799 samt Maria E Hagen, f 1792. Orterna i Norge har jag inte.
 
Är det någon som har uppgifter om dessa personer skulle jag bli väldigt tacksam.
 
Mvh
Elizabeth Nolfalk-Jorw?n

15
Släkter A - Ø / Hirsch
« skrivet: 2009-11-07, 17:50 »
Flyttar från Gyllenfors Glasbruk;Anderstorp till Danmark med äldsta barnen 1882.Vad hände sen och vad finns det för anor i  mitt kära Grannland

16
Jeg søker husförhörslängder fra Strømbäcks glasbruk 1774 - 1779 og dåp før glassblåserbarn født i denne perioden. På Genline har jeg i hfl 1768-1777 bare funnet glassblåseren Adam Greiner og hans familie (under Strøm i begynnelsen av längden). Under dop i Umeå lands har jeg funnet en av Adam Greiners døtre, Lovisa Ulrica Grejner, døpt 1774 og en annen glassblåserdatter Appolonia Kargus, døpt 1775. Jeg vet at en del glassblåsere kom fra Norge sammen med Christian Filion og antar at noen av deres børn må være født på Strømbäck. Det gjelder glassblåseren Johan Michael Reschs børn  Maria Magdalena f. ca 1777 og  Johannes Anthonius f. ca 1779 samt glassblåseren Henrik Stalbergs børn Maria Cathrine f. ca 1774, Johannes f. ca  1776 og Anne Elisabeth f.ca 1778. Jeg har også lett i Umeå stad uten hell, her er imidlertid dopboken vanskelig å lese. Har jeg oversett noe, eller kan børn  være døpt i andre førsamlinger?

Sidor: [1]