ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Medellivslängd  (läst 2773 gånger)

2009-12-25, 20:27
läst 2773 gånger

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Enligt denna bifogade länk och uppgiften om att vi idag har en medelålder på 79 för män och 83,2 för kvinnor så undrar jag över en kontroveriell sak. http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____273436.aspx
 
Hur ser det ut med de som kommer från andra länder där medelåldern inte är lika hög som i Sverige? För nog måste det väl både vara genetiskt som kringmiljö som gjort att vi här idag har den medelålder vi har? eller acklimatiseras nytillkommna direkt till vår medelålder? Vad jag kan se så tar inte statistiken hänsyn till det. Beror det på att det inte är så lätt att ta hänsyn till? drar inte de nytillkommna ner medelåldern?
 
Vänligen Patrick
Vänligen Patrick : )

2009-12-26, 11:42
Svar #1

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Patrick,  
Du menar väl medellivslängden? (medelåldern är något annat...)
 
Det som är utslagsgivande i Sverige idag när medellivslängden är så hög, är framför allt levnadsvanor som kostvanor, rökning, alkoholintag (levnadsvanor som har samband med sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar m.m.) och även utbildningsnivå, inte om man har invandrarbakgrund eller är svenskfödd med svenska föräldrar. Invandrade svenskar är förstås en mycket heterogen grupp människor som kommit till vårt land från stora delar av världen och av olika anledningar och med olika förutsättninga. Det som fortfarande påverkar medellivslängden mest i stora delar av övriga världen (frånsett de rikaste länderna) är infektionssjukdomar och tillgång till effektiv sjukvård, precis som för våra förfäder om vi bara går några generationer tillbaka, vilket också påverkar viktiga faktorer för medellivslängden som barnadödligheten. Andra faktorer där Sverige har ett försprång är förstås dödlighet i olyckshändelser, arbetsplatsolyckor och förstås krig och konflikter etc. Genetik har knappast någon betydelse för medellivslängden när vi befinner oss på populationsnivå, även om ärftlighet givetvis kan spela roll för den enskilda individen.  
 
Intressant nog har i många fall invandrade svenskar mer hälsosamma levnadsvanor jämfört med infödda svenskar eftersom de kommit hit från kulturer med mer hälsosamma kostvanor och rök- och alkoholvanor än vad som förekommer bland  infödda svenskar. Visst kan man i olika undersökningar påvisa en högre självskattad ohälsa bland många invandrare, skillnader i hälsosituationen som bl.a. beror på om man kommit hit som flykting, arbetsinvandrat eller adopterats. Men när det gäller dödligheten ser det annorlunda ut. Faktiskt har invandrare som är födda utanför Europa en något lägre risk för en för tidig död än vad sverigefödda har, vilket bl.a. beror på att sverigefödda svenskar är överrepresenterade i den alkoholrelaterade dödligheten. Rökning är också vanligare bland svenskfödda kvinnor än bland invandrarkvinnor generellt sett, vilket är en starkt negativ faktor för svenska kvinnors medellivslängd.  
 
Du kan läsa mer om detta i Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009, som du hittar här:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_ 200912671.pdf
 
(Meddelandet ändrat av tbd 2009-12-26 11:45)
 
(Meddelandet ändrat av tbd 2009-12-26 11:54)

2009-12-26, 12:22
Svar #2

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2022-06-06, 18:37
  • Visa profil
  • Scangen
Man kan göra lite egna undersökningar om detta med hjälp av Sveriges Dödbok, men det blir väl begränsat till stickprov. Jag testade med mitt födelsedatum och där visade det sig att när jag plockade bort de som avlidit i späd ålder så hade 8 av 13 döda icke-svenska namn och var inte födda i Sverige, en markant överrepresentation med andra ord. Om man får lita på undersökningen från Socialstyrelsen så var det tydligen en tillfällighet.
 
Det skiljer tydligen väldigt mycket mellan olika invandrargrupper. Se figur 3 under Migration och hälsa. Utomeuropeiska invandrare har en underrisk att avlida, medan EU-invandrare (till stor del finska invandrare) har en tydlig överrisk.  
 
Dock finns det en felkälla med utomeuropeerna, som noteras i texten: När man analyserar dödsfall bland utlandsfödda i den folkbokförda befolkningen i Sverige är det viktigt att tänka på att dödsfall som inträffar när personen vistas utanför Sverige inte alltid rapporteras till svenska myndigheter. Detta gäller särskilt när dödsfallet äger rum utanför Europa. Denna underrapportering leder till en systematisk underskattning av de verkliga dödstalen.

2009-12-26, 14:09
Svar #3

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-02-28, 13:50
  • Visa profil
Förutom de faktorer som Torsten beskriver så påverkas standardmåttet medellivslängd mycket starkt av hög dödlighet i de tidigaste levnadsåren. Måttet innebär egentligen sannolik återstående medellivslängd vod födseln = år 0 och när man väl klarat de högre dödsriskerna under barnaåren så ökar ens sannolikhet att leva länge markant. I länder med hög barnadödlighet så blir medellivslängden mycket låg pga själva måttets konstruktion.
Man kan i Statistisk Årsbok hitta livslängdstabeller som visar på den sannolika återstående livslängden för varje åldersår:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2009A01_BR_04_A01BR0901.pdf
 
Tabell 74 anger den sannolika återstående medellivslängden vid olika åldersår. Tabell 75 visar, att den skiljer sig mellan olika delar av Sverige.
De invandrare som kommer hit har alltså redan klarat av barnaårens högre risker i sina hemländer. Deras barn kommer att få samma goda omhändertagande av mödravårdscentraler etc som gett oss en extremt låg spädbarnsdödlighet.
 
(Meddelandet ändrat av izla 2009-12-26 14:11)

2009-12-26, 14:23
Svar #4

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Ja självklart var det medellivslängd jag menade. Det är väl medelåldern som står bakom hörnet och gör sig påmint.
 
Jag använde fel tabell först. 44+ 35,85 =79,85
 
Vänligen Patrick (som säkert går och halkar i kväll och håller ner snittet)
 
(Meddelandet ändrat av patrick 2009-12-26 14:26)
Vänligen Patrick : )

2009-12-26, 14:25
Svar #5

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Ett mycket begränsat stickprov skulle jag vilja säga, Anders...
Om jag söker på mitt födelsedatum i SvDb så är endast 1 av 11 född i annat land (ett EU-land) vilket är en underrepresentation med tanke på att 17% av dagens svenskar är födda i annat land eller har båda föräldrarna födda i annat land, men ett sådant stickprov saknar givetvis epidemiologisk relevans. Det du citerar från Folkhälsorapporten om osäkerheten i dödstalen när det gäller utlandsfödda som avlidit under vistelse i utlandet är givetvis en väsentlig anmärkning, men om du hade fortsatt citatet med nästa mening så framgår att man faktiskt försökt justera för detta när man analyserat dödligheten bland immigranter: Analyser som särskilt försökt ta hänsyn till underskattningen av dödstalen talar dock för att personer som är födda utanför Europa har en något lägre risk för tidig död än sverigefödda har.  
 
Folkhälsorapporten är en sammanställning av ett stort antal vetenskapliga hälsostudier och kapitlen är författade av experter och specialister på sina respektive områden, alltså inte Socialstyrelsens undersökning. Kapitel 1 i Folkhälsorapporten behandlar mer ingående vad som påverkat den svenska medellivslängden i positiv riktning under senaste 50 åren, där minskad barnadödlighet är en mycket väsentlig sådan faktor - spädbarnsdödligheten var ca 6 ggr högre i Sverige på 50-talet än idag.  
 
Jag vill understryka att den här diskussionen blir väldigt skev om man utgår från att det skulle vara genetiska faktorer eller något annat svenskt (vad nu detta skulle vara...) som gör att vi lever längre här än i de flesta andra länder (svenska män placerade sig på 5:e plats vid en jämförelse av medellivslängden i världen 2006 medan svenska kvinnor placerade sig lite sämre, på 10:e plats i världen, efter andra ekonomiskt rika länder i olika delar av världen som Japan, Australien, Spanien och Island...).  
 
Om man invandrat till Sverige från ett land med lägre medellivslängd än den vi idag uppnått i Sverige, så innebär det inte per automatik att man tar med sig det landets medellivslängd till sitt nya hemland. Man måste förstås ta in i ekvationen att medellivslängden är beroende av socioekonomiska faktorer, tillgång till hälso- och sjukvård och ett fungerande social- och sjukförsäkringssytem, och som sagt levnadsvanor och andra yttre hot mot hälsan.
 
Det är ett obestridligt faktum att i stora delar av världen är det fortfarande infektionssjukdomarna (t ex malaria, tuberkulos och barnsjukdomar) som är den stora dödaren för såväl barn som vuxna, medan vi i Sverige avlider i välfärdssjukdomar som t ex cancer som oftast uppträder sent i livet (vilket förutsätter att man inte redan tidigare dukat under i infektioner, svält och krig etc...). Vissa infektionssjukdomar som är vanligare i vår omvärld än i Sverige leder förstås till kronisk sjukdom som kan vara livshotande och kan förkorta livslängden (t ex hepatit och hiv) medan många andra infektionssjukdomar framgångsrikt går att vaccinera bort i befolkningen (t ex barnsjukdomarna som är ett dödligt hot i utvecklingsländerna precis som de var i 1800-talets Sverige men inte längre i den rika världen) eller går lätt att bota med antibiotika om man lever i Sverige, men inte om man lever i andra delar av världen med stora brister i sjukvården och dålig tillgång på effektiva läkemedel.
 
Därmed inte sagt att det inte finns studier som visar på förhöjd ohälsa orsakad av olika slags bakomliggande faktorer bland personer som invandrat till Sverige, vilket jag också påpekade i mitt första inlägg, men man måste i sammanhanget skilja på ohälsa och för tidig död.
 
(Detta inlägg skrivet innan jag såg Chris' betydligt mer koncisa inlägg! )
 
(Meddelandet ändrat av tbd 2009-12-26 14:34)
 
(Meddelandet ändrat av tbd 2009-12-26 15:44)

2009-12-26, 14:27
Svar #6

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-02-28, 13:50
  • Visa profil
Det beror på att du överlevt alla dödsrisker under tidigare år! Man får bonus för varje år man klarar av. Titta på de allra äldsta, över 79 år, de har inte 100% dödsrisk. Riskerna räknas ut på grundval av dödsrisker för olika åldersår under en 5-årsperiod. Du kan också se att yngre män har betydligt större dödsrisker än kvinnor i samma åldrar - de lever farligare.

2009-12-26, 14:39
Svar #7

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Tackar för informationen. Då släpper jag den funderingen. Det finns så mycket kunskap på detta forum så att flertalet funderingar och frågor får ett svar!
 
Vänligen Patrick
Vänligen Patrick : )

2009-12-26, 16:17
Svar #8

Utloggad Moderator Övriga ämnen

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 310
 • Senast inloggad: 2016-04-08, 13:43
  • Visa profil
Rubriken ändrad från Medelålder till Medellivslängd.

2009-12-26, 21:16
Svar #9

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-02-28, 13:50
  • Visa profil
Man kan också tillägga att medellivslängden för kvinnor i Danmark sjunker. Det anses bero på att kvinnor där redan tidigt tillägnat sig en manlig livsstil när det gäller rökning och alkoholvanor.

2011-09-23, 09:34
Svar #10

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Vad är det som gäller i den vetenskapliga världen nu angående förhållandet mellan ärftlighet kontra miljö/livstil för sjukdomar och död?
 
Vill ha för mig att ärftligheten är mindre än vad man trodde förr (20 år sedan?).
 
Självklart finns det ju sjukdomar som är 100% i ärftlighet vad jag förstått. Undantag finns det ju alltid.
 
Vänligen Patrick
Vänligen Patrick : )

2011-09-23, 18:36
Svar #11

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1640
 • Senast inloggad: 2024-02-23, 10:39
  • Visa profil
När det gäller våra invandrares livslängd, så finns ju en felkälla pga dålig el obefintlig kyrkobokföring i deras hemländer.
Går man in på databasen ratsit skulle Sveriges två f n äldsta personer vara födda 1900-07-01 resp 1899-06-01.
 
Där kan man misstänka att de tilldelats dessa födelsedagar av svenska myndigheter  på grundval av uppgiven ålder.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna