ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Nådårspredikant  (läst 2982 gånger)

2000-11-01, 09:55
läst 2982 gånger

Utloggad Måns Nyberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 41
 • Senast inloggad: 2011-01-12, 18:26
  • Visa profil
Vad är en nådårspredikant? 8/10 1742 vigdes  i Mörskom (i östra Nyland i Finland) nådårspredikanten Georg Smolander och Helena Johansdotter. Kan denna titel ha något att göra med exceptionella förhållanden under krigstid? Finland var ju ockuperat av ryska trupper under Lilla ofreden 1741-43. I Tyyne Salminens Mörskom sockens öden under svenska tiden (1936) står det att biskop Juslenius under sin flykt... förordnat stud. Smolander till adjunkt i Mörskom (s 135).

2000-11-01, 12:02
Svar #1

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Nådårspredikant har nog snarare att göra med att prästänkor ofta fick sitta kvar ett år eller så i prästgården innan nästa kyrkoherde tillträdde sin tjänst. Detta kallas ibland nådeår. Ofta konserverades ju dessutom änkan och fick bo kvar även efter detta (dvs hon gifte sig med den tillträdande prästen).
 
Nådårspredikant lär alltså vara den präst som sköter prästsysslan i en församling under den tid som ingen ordinarie präst tillträtt.
 
Detta är iallafall så som jag har förstått saken - med visst stöd i samtida tingsrätts- och domkapitelsprotokoll. Kanske kan ordet ha andra betydelser, men jag tror inte det. Problemet är att det ibland ser ut att stå nödårspredikant och huruvida detta ibland kan röra sig om någon form av präst tillförordnad i andra tider av nöd känner jag inte till, även om jag tvivlar.
Henrik Mosén

2000-11-01, 13:31
Svar #2

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6977
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 23:42
  • Visa profil
Jag kan blott bekräfta och förstärka Henriks inlägg: Nådårspredikant är den präst som upprätthåller prästtjänst i en församling under vakansen innan ny ordinarie innehavare utsetts. Under nådåret uppbar änkan (eller arvingarna) lönen för tjänsten (härav termen nådår - det handlar om att benådas inkomsten av tjänsten).

2000-11-01, 16:32
Svar #3

Utloggad Matts Sandström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 79
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ytterligare detaljer angående nådår och liknande.
 
Prästens tjänstgöringsår var så gott som alltid 1 maj- 30 april. (till skillnad från tjänstehjonens) Det betydde, att om en präst dog före 1 maj ett år så fick familjen automatiskt del av inkomsterna fram till nästkommande 1 maj plus ett nådår. Om det fanns minderåriga barn eller eljest ömmande omständigheter kunde nådåret dessutom bli dubbelt, eller till och med tredubbelt.
 
Om prästen exempelvis dog 1 juli 1804, löpte tjänsteåret till 1 maj 1805 och nådåret till 1 maj 1806. Fick änkan dubbla nådår, vilket var det normala om det fanns prästbarn, räckte detta till 1 maj 1807.  
 
Under tjänsteåret skulle det finnas en tjänsteårspredikant och under nådåret (-åren) skulle änkan avlöna en nådårspredikant, som skulle sköta de prästerliga uppgifterna. Oftast, men inte alltid, var tjänsteårs- och nådårspredikanten samma person.
 
Nådårspredikanten hade socialt en högre ställning än pastorsadjunkterna, men en lägre ställning än det ordinarie prästerskapet, d.v.s. komministrar och kyrkoherdar.
 
Visade nådårspredikanten framfötterna kunde han naturligtvis få konservera huset, d.v.s. gifta sig med änkan eller någon giftasvuxen dotter i familjen. Detta gynnade såväl prästens karriär som prästfamiljens ekonomiska situation, men kanske inte alltid församlingen och definitivt inte de präster, som gifte sig innan de lyckades få ordinarie tjänster och systemet med änkekonservering upphörde väl i stort sett under 1700-talet.
 
Vänliga hälsningar Matts Sandström

2000-11-03, 11:58
Svar #4

Utloggad Måns Nyberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 41
 • Senast inloggad: 2011-01-12, 18:26
  • Visa profil
Nödårspredikant trots allt!?
Tack för de intressanta och uttömmande förklaringarna till begreppet nådårspredikant. Emellertid gav mig Henrik Mos?ns inlägg impulsen att gå tillbaka till de källor jag har i detta aktuella fall. I Mörskoms kyrkböcker tycks det faktiskt stå: Vigd 8.10.1742/nödåhrspredik: Georg Smolander/Helena Johans:dr. Enligt Salminens sockenhistoria var Smolander nådårspredikant åtminstone åren 1742 och 1743. Kruxet här är att församlingen hela tiden under denna period hade en ordinarie präst, nämligen Jonas Kellgren, som var kyrkoherde i Mörskom från 1739 till 1747, då han övertog kyrkoherdetjänsten i Floby i Skara. (Han var för övrigt far till skalden Johan Henrik Kellgren.) Salminen (s. 141) uppger att Kellgren under Lilla ofreden, när många präster i trakten hade flytt till Sverige, tillfälligt blev förordnad till Borgå (dåförtiden den största staden i östra Nyland) för att biträda vid skötseln av prästämbetet där. Men han var 1745 tillbaka på sin ordinarie post i Mörskom.  
Stödjande mig på detta vågar jag framkasta tesen att beteckningen nödåhrspredikant i kyrkböckerna faktiskt motsvarar verkligheten och att både Salminen i hennes sockenhistoria och jag själv har misstagit oss när vi omtolkat den till nådårspredikant. Studenten Smolander utsågs till tillfällig predikant i socknen under den tid då den ordinarie kyrkoherden Kellgren var kallad till Borgå på grund av exceptionella krigsförhållanden, nödår. Det vore intressant att veta om det finns liknande fall på annat håll.

2000-11-03, 16:30
Svar #5

Utloggad Matts Sandström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 79
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Även om det fanns en ordinarie präst, t.ex. en kyrkoherde kan det mycket väl tänkas att det fanns en nådårspredikant, nämligen om komministertjänsten var vakant p.g.a. dödsfall. Även komministeränkor var naturligtvis berättigade till nådår och fanns det två eller fler prästtjänster inrättade i pastoratet skulle även dessa ha någon slags vikarie.  
 
Beteckningen vice pastor betyder vikarierande kyrkoherde, men nådårspredikanter fanns för alla prästerliga nådår.  
 
Jag har viss kyrkohistorisk skolning, men har aldrig hört termen nödårspredikant. Men jag låter mig gärna överbevisas!
 
Vänliga hälsningar Matts Sandström

2000-11-06, 11:14
Svar #6

Utloggad Måns Nyberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 41
 • Senast inloggad: 2011-01-12, 18:26
  • Visa profil
Tack Matts Sandström för detta, jag böjer mig för sakkunskapen! Min beteckning nödårspredikant ser vid närmare granskning faktiskt ut att höra hemma mera i fantasins värld än i verkligheten. Nämligen: kyrkoherde Kellgrens företrädare Lars Åkerstedt avled 1739, efterlämnande änka och fyra barn. Om man räknar med dubbla nådår, vilket efter vad jag förstår skulle gälla i detta fall, så kan stud. Smolander mycket väl ha kallats till Mörskom som nådårspredikant omkr. år 1741. Problemet är bara att den nya kyrkoherden redan sedan 1739 innehade sin tjänst, men han blev som sagt tillfälligt omplacerad till Borgå c. 1742-45. Det fanns också en annan ordinarie präst i socknen, adjunkten Jacob Ammelin, som emellertid var alldeles misslyckad och oförmögen att avlägga någon examen (Salminen s 135). Det oaktat ville han sköta sitt prästämbete, och man blev icke så lätt av med honom, fastän han stundom t.o.m. var avhållen från tjänsteutövning. Ammelin hade utnämnts till adjunkt 1737 och avsattes 1750.  
Situationen i Mörskom 1742-45 kan alltså ha varit den, att ordinarie kyrkoherden var frånvarande, samtidigt som adjunkten p.g.a. inkompetems var avhållen från tjänsteutövning. Kunde man tänka sig att nådårspredikanten i detta fall så att säga fick sitt mandat förlängt till dess att förhållandena rett upp sig?  
Med vänlig hälsning,
Måns Nyberg

2000-11-06, 20:45
Svar #7

Utloggad Matts Sandström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 79
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Om det inte fanns någon vakant komministertjänst i församlingen som Smolander var nådårspredikant på kan man kanske tänka sig att han var nådårspredikant i en annan församling. Vore han vikarie för kyrkoherden tycker jag att han borde tituleras vice pastor. Det var tydligen en uppgift man inte vågade anförtro adjunkten! Adjunkter hade inte någon ordinarie tjänst, utan var en medhjälpare till ordinarie präst (kyrkoherde eller komminister) vid behov, t.ex. sjukdom, hög ålder eller hög arbetsbelastning. Adjunkten fick sin lön direkt av sin förman. Det fanns pastorsadjunkter, komministeradjunkter och prostadjunkter. Kyrkoherdar och komministrar däremot hade sin grundinkomst av ett jordbruk och församlingens tionde.  
 
Om Du verkligen vill gå till botten med detta finns det säkert uppgifter att hitta i domkapitlets arkiv. I första hand i domkapitlets protokoll kan det finnas anteckningar. För vissa stift är inkomna skrivelser buntade församlingsvis och där kan det också finnas något.
 
Med vänlig hälsning Matts Sandström

2000-11-08, 10:26
Svar #8

Utloggad Måns Nyberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 41
 • Senast inloggad: 2011-01-12, 18:26
  • Visa profil
Nu börjar det klarna! Om den odugliga adjunkt Ammelin heter det i sockenhistorien: Sedan kom han att vara adjunkt här (i Mörskom, min anm.) ännu, efter det att biskop Juslenius under sin flykt... förordnat stud. Smolander till adjunkt i Mörskom. Med andra ord: Man ville bli av med Ammelin och utsåg Smolander till adjunkt i hans ställe, men den envisa Ammelin vägrade att erkänna detta. Han ville sköta sitt prästämbete, och man blev icke så lätt av med honom... Vidare: År 1750 hölls sockenstämma för den Ammelinska sakens skull... han befanns vara alldeles okunnig och avhölls nu i 8 mån. från tjänsten, under vilken tid han borde avlägga sin examen. På detta sätt fick man honom slutligen att avstå från sina prästerliga göromål.  
Enligt min tolkning kan det alltså en tid ha funnits två rivaliserande adjunkter i socknen; Ammelin lyckades trots sin oduglighet manövrera ut Smolander - och denne försvinner i okända öden.  
Hur det sedan gick för Smolander är mig obekant, han tycks ha flyttat bort från socknen omkr. 1743. Smolanders titel nådårspredikant blir närmast en bisak i detta sammanhang, det kan mycket väl ha varit en titel han bar med sig från någon tidigare befattning.
Jag tackar dig Matts för att du redde ut begreppen för mig, kyrkohistoria är inte min starka sida, men för den som sysslar med släktforskning borde det naturligtvis höra till allmänbildningen. Detta gav mig impulsen att förkovra mig i detta viktiga ämne.
Bästa hälsningar,  
Måns Nyberg

2004-11-16, 19:05
Svar #9

Lena Nilsson

Har funderingar på vad en notisbärare är för ett yrke. Kan det vara någon slags kurir eller någon som gick med upplysningar till tidningen. Har en släkting från första delen av 1800-talet som har titeln Notisbärare
Tacksam för svar
Lena Nilsson

2004-11-16, 20:08
Svar #10

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 21960
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 23:21
  • Visa profil
Enligt SAOB var notisbärare detsamma som  
NOTISBUD:
bud som utdelade notiser från järnvägen.  
 
Vad nu detta innebar?
Hälsar vänligen
Maud

2004-11-16, 22:11
Svar #11

Utloggad Bengt Rur

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 305
 • Senast inloggad: 2023-10-20, 19:12
  • Visa profil
Lena! Jag hittade en sajt som heter Knut Mårtensson berättar.
 
Ur denna kan jag citera Så började jag som notisbud vid Järnvägen 1917. Jag bar ut avier om ankommande gods. Hade fått uniform .....
 
Hälsning, Bengt

2018-09-26, 11:12
Svar #12

Utloggad Catrin Genborg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 150
 • Senast inloggad: 2022-03-03, 17:52
  • Visa profil
  • Mitt förlags hemsida
Jag undrar, ifall en nedårspredikant (eller annan kyrklig man) tex begick lönskaläger eller annan syndig handling kring 1700-talets slutskede... Fick de betala böter då? Till vilken församling, sin eller kvinnans? och/eller finns det någon annanstans en kan kolla upp eventuella sådana övertramp gjorda av dessa kyrkans män??
<3 Tack för all hjälp <3

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna