ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Ylva Ternby

Sidor: [1]
1
Söderbärke / SV: Söderbärke F:1 (1730-1760) Bild 127 (AD)
« skrivet: 2017-06-29, 13:01 »

Hej och varmt tack för snabbt svar!

Ylva

2
Söderbärke / Söderbärke F:1 (1730-1760) Bild 127 (AD)
« skrivet: 2017-06-29, 12:17 »

Jag vore tacksam om någon kan hjälpa mig med att tyda vad som står om Anna Andersdotter. Så här långt har jag kommit:


 "Hustru Anna Andersdotter ifrån Tolltorpet, född uti Ljusnarsbergs församling år 1664, som berättas, döpt och uti ungdomen fått lära sig litet läsa  …. enfaldiga fråga; på sitt 32 år ingick hon ägtenskap med sin för 21 år sedan döde man hammarsmeden Mats Hindersson if. Tolltorpet, ägt 9 barn, 6 gåss: och 3 dött: 3 Söner och 2 syst: lefwa, lefwat stilla och enfaldigt och gudfrugtigt: warit blind i 20 år, ……, död af ålderdomssvaghet och på sistonde af invärtes sjukdom, den 2 mars, begrofs d 27 Marti på kyrkogården."

Eftersom hon verkar ha fått lära sig att läsa är jag nyfiken på vad som står efter det, likaså vad som står efter att hon varit blind, något om allmosa?


Med vänlig hälsning
Ylva Ternby


 
 

3
Hej
Stina nr 108 är född i/på Stora Kumlan, se Ljusnarsberg AI:10b sid 53. Nr 109 har jag inte hittat.
Med vänlig hälsning
Ylva

4
Nora stadsförsamling / Nora stadsförsamling
« skrivet: 2015-09-20, 17:17 »
Hej Anders!
Enligt Nora Kommuns hemsida håller man nu på att sälja tomter i det s.k. Stensnäs-området som ligger i sluttningen ner mot sjön. Där finns en länk till en karta som jag inte lyckats få fram, men jag tror det är norr om själva staden ut mot Karlslunds kyrkogård. Hoppas denna information är till hjälp.
Med vänlig hälsning
Ylva

5
Hej Anita!
Stort tack för den informationen. Nu är jag på spår igen, har hittat honom och hustrun även i AI:7 där deras dödsdatum också finns.  Så nu har jag täppt till en lucka som jag jobbat länge med att försöka fylla.  
Många hälsningar
Ylva

6
Hej Maud och Christina!
Vad gäller var jag har fått Hoffsta ifrån så är det vad jag uttolkar namnet på den plats där föräldrarna till Johan bor som inhyses enligt bouppteckningen (se mitt första inlägg ovan där jag angett platsen med ??), men var inte säker på att någon sådan plats finns och hur jag ska kunna hitta den i husförhörslängderna.  
Maud, det verkar vara värdefulla uppgifter du har hittat, tack för det. Jag ska titta på dem och leta vidare.  
Hälsningar
Ylva

7
Hej Christina,
Grangärde och Ludvika har tydligen hängt ihop. Familjen finns även i Grangärde AI:10c s 26. (och informationen där har jag kunnat se att Johan först flyttar till Norrbärke och där har jag hittat att han flyttar vidare till Söderbärke men sedan upphör spåren, möjligen flyttar han tillbaka till föräldrarna). Nu är det inte sönerna Johan och Per Otto som är mitt primära intresse utan vart föräldrarna tar vägen när de flyttar därifrån och min förhoppning var att hitta dem bakvägen, dvs när jag nu hittat när och var dessa söner dör, via boupptecknningar och dödböcker, kunna backa i husförhörslängderna och hitta tillbaka till föräldrarna som ju nämns i Johans bouppteckning. Min gissning är att de bor i eller i närheten av Västerås.  Finns där något som heter Hoffsta eller liknande och var hittar jag i så fall det?  
 
Har inte riktigt begripit mig på husförhörslängderna i Västerås och vet inte hur jag ska leta efter personerna där.  
 
 
Det är sonen Anders som är min MM MF F och honom har jag full koll på. Han blir koldräng och sedan smed i Ramsbergs socken och därefter i Fellingsbro socken där han avlider.  
 
Med vänlig hälsning
Ylva

8
I bouppteckning (se  Västerås rådhusrätt och magistrat, Bouppteckningar, SE/ULA/11731/F III a/30 (1815-1818) sid 157, bild 165 på SVAR) efter pråmåkaren Johan Granbom som avlider i Västerås 21 april 1815 står att änkan tillkännager ”att Granbom skulle äga föräldrar på ?? inhyses boende.”  Jag misstänker att detta är någon gård i Västerås och undrar om någon kan tala om för mig vad som egentligen står och var jag hittar denna plats i husförhörslängderna.
Johan Granboms finns i Västerås Domkyrkoförsamling F:4 (bild 91 Arkiv Digital). Hur kan jag hitta honom i husförhörslängden? Vad betyder G som står antecknat där?
 
Jag har nämligen tappat bort vad jag tror är föräldrarna till denne Johan, som enligt Ludvika AI:2 sid 28 ska ha flyttat till Västerfärnebo 1810.  Jag har dock inte lyckats hitta dem där. Genom att söka på bouppteckningar har jag hittat denne Johan och även hans bror Petter (Per) Otto som dör 1857-12-04 . Per Otto anges som inflyttad till Västerås Domkyrkoförsamling år 1845 men jag har inte lyckats lista ut varifrån, se V-ås Domkyrko AIa:14b s 210. Kan det vara Vallby, numera i norra Västerås som avses? I vilken husförhörslängd kan jag i så fall hitta Vallby?
 
Tacksam för all hjälp.
Ylva

9
Ramsberg / Ramsberg
« skrivet: 2015-06-07, 17:49 »
Hej Leif!
Stor tack för ditt erbjudande. Kontaktar dig per mail.  
Just nu försöker jag läsa husförhörslängderna från pärm till pärm för att försöka hitta information om vad som händer med döttrarna Anna och Maria (Maja) Andersdotter som är 1½ resp 3 mån då fadern avrättas. Sju år senare dör även deras mor och sedan försvinner Klotsviken ur hfl. Man undrar vad som hände med alla barnen, det är så tragiskt alltihop.  
Med vänlig hälsning
Ylva

10
Ramsberg / Ramsberg
« skrivet: 2015-06-06, 14:58 »
Borde lägga till också att Anders Olofsson är född 1748-02-26 enligt både dödbok och födelsebok och att uppgiften 1747 som figurerar i husförhörslängden är felaktig.
Ylva

11
Ramsberg / Ramsberg
« skrivet: 2015-06-06, 14:51 »
Hej Jonas!  
Mördaren Anders Olofsson är troligen min mmmmmf. (Se inlägg 21 april ovan.) Första spåret för mig till detta var Ramsberg AI:11b sid 342. Den information som finns om dådet i kyrkböckerna finns sammanfattad på Rötters hemsida under rubriken Faktabanken-Avrättade -Västmanland. Jag har på landsarkivet i Uppsala hittat handlingarna från det urtima ting som hölls i Lindesberg den 13 maj 1788 då han dömdes. De finns längst bak i domboken för Linde och Ramsbergs Bergslags Häradsrätt 1788, efter handlingarna för ordinarie ting i oktober. Det är 18 sidor och mycket intressant läsning, även om jag ännu inte lyckats tyda precis varje ord. Här en mycket kort sammanfattning:
 
Anders Olofsson och offret A. Stephansson hade båda varit på väg hem från Almhöjden då Olofsson kört ikapp Stephansson som tydligen tyckte O. körde slarvigt. O. tog då och slog S. med högre knytnäven över vänster öra, S svimmade och föll baklänges på sin släde varpå O klev upp på släden och med högre knät knäckt till på bröstet på S, varpå han skar av vidjor på S' släde och tog en säck med korn och sedan for sin väg hem det fortaste han kunnat och när han kom hem gömde han säcken i dynghögen vid stallet.  
 
Förutom fjärdingsmannen och länsmannen hörs tre olika vittnen och dessutom finns avskrift av ett detaljerat obduktionsprotokoll. Det framgår att Olofsson levde i stor fattigdom med sina många barn, att han tyckte att han fick lite betalt för sitt arbete hos Inspektoren på Klothyttan, att han ansågs vårdslös och så något mer som som jag inte kan tyda.  Någon ovänskap mellan honom och offret fanns inte sedan tidigare och han säger själv att han inte vet vad som for i honom. Den som hittade Stephansson hämtade Nils Olofsson och dennes son och tillsammans förde de kroppen hem till Nils Olofsson i Gillermossen.  Domslutet lyder som följer (punkter betyder att där finns något ord jag inte lyckats tyda, kursiv stil att jag tolkat det som):
 
”Sedan nu Länsmannen Sundell förklarat at han ej kunnat erhålla flera uplysningar i thetta mål, och then hållna rannsakningen blifwit upläst och widkänd, afsades följande
      Utslag
Allthenstund Anders Olofsson efter egen bekännelse, hwilken så wäl utaf edligen afhörd wittnen som Provincial Medici högvälborne Doctor Lymans besiktningsattest bestyrktes, gifwit Anders Stephansson i Östra Kloten, som i följe med honom warit stadd på hemwägen emellan Almhöjden och Gillermåssen ett så hårdt slag med högra handen wid wänstra tinningen at han theraf, så snart han, som på stådt eller gådt bredwid slädan, kommit på slädan theraf swimmat och fallit bakländes och sedermer med knäet knäkt honom på eller under bröstet som orsakat at magen inuti öfweralt warit blodsprängd och otwifwelaktigt någon af de större blodådrorna brustit, så at han, som förut warit aldeles frisk och sund genast döden ljutit, och han therefter, sedan han sielf funnit honom död, tagit ifrån honom en Säck med en half (tunna?) korn, som han undanstuckit i Stallgödslehopan, hkt alt utmärker hans elaka upsåt, och hwadan thetta hans tillgrepp ej annorlunda än så som rån anses kan; förthenskull och i förmåga af 20 . 24de kapitlet 9 §§ ... pröfwan Urtima Ting Rn skäligt och rättvist, thet skall han Anders Olofsson mista lif sitt och halshuggas. Kommandes dock thetta utslag, at Kungl Maj:ts och Riksens höglofl Swea HofRts widare bepröfwande ödmjukast underställas, och bliwfer emeldertid Anders Olofsson till Örebro Slottshäkte under säkraste fängslig bewakning, at ther hög. Kgl HofRtns dom i{afbidan},”
 
Dessutom har jag i sockenstämmoprotokoll (Finns på SVAR K I/3, bild 25) att länsmannen Sundell presenterade en räkning till stämman för omkostnader för avrättningen som uppgick till 22 riksdaler.  
 
Mvh
Ylva

12
Ramsberg / Ramsberg
« skrivet: 2015-06-01, 16:23 »
Hej Jonas och Leif!
Vet inte om ni redan vet om det, i så fall kan ni bortse från vad jag skriver, men det är Elisabet Didriksdotter och Olof Nilsson som är föräldrar till den torpare Anders Olofsson i Klotsviken som avrättas genom halshuggning för mord 1788. Av Rättegångshandlingarna framgår att han är född i Gillermossen, är 41 år (dvs född 1847) att föräldrarna är döda men att broder Nils Olofsson nu innehar deras hemman. Om Anders Olofsson sägs att han i ungdomen tjent åtskilligstädes inom Socknen till thess han för 13 år sedan blivit gift med företrädaren Erik Anderssons Enka i Klotsviken ...
Familjen tycks ha varit otursförföljd med tanke på rannsakningen av det dödfödda barnen (som jag ännu inte läst) och dessutom enligt husförhörslängden har en dotter Christina född 1743 med anteckning mentis impos, dvs icke tillräknelig enligt information på detta forum.  
M v h
Ylva

13
Ramsberg / Ramsberg
« skrivet: 2015-04-21, 17:03 »
Min ana Anna Andersdotter gifter sig 1811 med hemmansbrukaren Lars Persson i Östra Hägernäs. Anna förefaller ha kommit till familjen som piga 1809, i alla fall deltar hon i husförhör då. (Ramsberg AI:13 s 422) Anna uppges vara född i Ramsberg 1787.
 
Det finns fem Anna Andersdotter födda det året. Jag har lyckats utesluta tre av dem (nr 8, nr 78 och nr 95 i födelseboken).  Nr 53 har jag inte kunnat hitta alls i husförhörslängden, den Anna skall vara dotter till masmästare Anders Ersson och Anna Persdotter i Västra Löa. Känner någon till dem?
 
Nu talar nog en del för att min ana Anna är den som har nummer 13 i födelseboken för 1787 och hon är då dotter till torparen Anders Olsson och hustru Stina Matsdotter i Klotsviken.För detta talar tycker jag att en annan dotter, Maria (Maja) född 1788, är fadder då Annas och Lars Perssons första barn döps 1812. Maja är då piga i Lilla Bråten och födelsedatum finns angivet.  Anders Olsson avrättas för mord 1788 (se Ramsberg AI:11b s 342).  Sista spåret av den familjen finns i Ramsberg AI:12b sid 518). Där kan man utläsa att Anna deltar i husförhör 1797, men sedan är det tomt. Det finns alltså ett glapp fram till 1809 då hon dyker upp i Östra Hägernäs.  
Finns det någon som har forskat på denna familj och har ytterligare ledtrådar att komma med?
 
Med vänlig hälsning
Ylva

14
Skinnskatteberg / Äldre inlägg (arkiv) till 13 december, 2015
« skrivet: 2015-02-04, 10:38 »
Hej Marie-Louise!
En Johanna född 17 oktober 1817 finns i födelseboken för Skinnskatteberg. Hon är dotter till soldaten Anders Konstig och hustru Stina Jansdotter i Åmunsbotorp. Av husförhörslängden AI:11 sid 368 framgår att fadern byter namn till Qvist. Du får försöka följa henne framåt därifrån för att se var namnet Bergqvist kommer in så det faktiskt är rätt person.  
Med vänlig hälsning.  
Ylva

15
Skinnskatteberg / Äldre inlägg (arkiv) till 13 december, 2015
« skrivet: 2015-01-29, 16:40 »
Om smeden Jan Jansson, född 1702 i Kyrkbyn och död 1775-02-25 i Östra Rönningen noteras i Skinnskatteberg AI:6b s 78 (bild 87 på Arkiv Digital): Jansson beryktad för tjuveri fem resor. (Födelseåret här felaktigt 1712 vilket blir uppenbart då man läser dödboken F:3 och hans dödsnotis, han kan då inte gärna ha gift sig första gången 1722). Enligt dödboken har hans uppförande Ej varit berömligt
 
Nu undrar jag om någon vet mer om Jan Jansson som var beryktad för tjuveri. Vad stal han, när blev han dömd etc?
 
Hans dotter Stina (Kerstin)föddes 1728-10-06 och då bodde de vid Bergsmanshammaren. Hittar inte denna i AI:3, men kanske någon som känner till Skinnskatteberg vet vid vilket ortsnamn jag ska leta?
 
I tidigare husförhörslängd AI:4 b sid 58 och AI:5 b s 57 finns ingen notering om tjuveri. I husförhörslängden AI:3 hittar jag enbart hans far, smeden Johan Verniksson, och en bror Erik Jansson.  
 
Genom att googla på Jan Jansson har jag hittat information som en annan släktforskare lagt ut om denna släkt där det framgår att Johan Verniksson hade en bror Frantz som dömdes för mord.  Jag har också hittat litet information om detta här på anbytarforum. Men jag har inte hittat något om Jan Jansson.  
 
Med vänlig hälsning
Ylva

16
Allmänt / Vad hände i augusti 1853?
« skrivet: 2014-11-11, 22:07 »
Jag bör kanske ta tillbaka min fråga. Vid närmare eftertanke är nog detta D = Dito. Därmed tolkar jag det som att det härjade en koleraepidemi på öarna ...
Bör nog sluta för ikväll
Med vänlig hälsning
Ylva

17
Allmänt / Vad hände i augusti 1853?
« skrivet: 2014-11-11, 21:44 »
Jag har anor som var bosatta på öarna utanför Torhamn. Det var ett hårt liv på 1800-talet, påfallande många drunknade. I död- och begravningsboken för Torhamn noterar jag att under 10 dagar i augusti 1853 har 14 personer från Stenshamn dött (Torhamn CI:5, AD bild 306). Som dödsorsak står enbart D. Jag undrar om det är fel att tolka detta som drunknad? Där finns min ana fiskaränkan Anna Jöransdotter och även hennes syster Greta Jöransdotter och dennes man fiskaren Måns Berg.  Vet någon vad som hände i augusti 1853 och finns det något skrivet om detta någonstans?  
Med vänlig hälsning
Ylva

18
Hej Anders!
Tack för ditt svar. Carl August är min MFFF. Han finns t.ex. i Rödeby AI:21 s 750. Vad jag egentligen letar efter är uppgifter om modern Nilla Christina Kock, varifrån kommer hon?  
Familjen torde ha flyttat från Karlskrona till Rödeby mellan 1815 och 1819. Jag har hittat familjen i Rödeby AI:5 Ver:a s 295. Anteckningen i kanten kan tyda på att de kom dit 1816.  Sedan hittar jag fadern med ny hustru i Rödeby AI:7 s 68. Han har gått från att vara volontär till att vara sockenskräddare. Även Carl August blev ju så småningom skräddare liksom hans äldste son i sin tur.  
Problemet är att det saknas HFL för olika år i Rödeby. Genom att leta fram och tillbaka i de HFL som finns och dessutom försökt läsa dödboken från 1820-1828 har jag endast hittat information om att Nilla Kock födde ytterligare två söner, varav en född 1821 som dog samma år. Men något födelseår (kan vara 1788?)
eller plats för Nilla Kock har jag inte hittat, inte heller var hon dog. Kanske bör jag söka information via dem som forskar på släkten Kock.  
Men jag ska absolut försöka leta i utflyttningslängden för K-krona amiralitetsförsamling och se vad jag kan hitta.
Med vänliga hälsningar och stort tack!
Ylva

19
Förstärkningskarlen Ola Persson och pigan Nilla Kristina Kock vigs 1814-04-23 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (EIa:3, Arkiv Digital bild 141). Den 1815-03-22 föds deras son Carl August i samma församling (CIa:11 sid 97, marginalanteckning längst ner till höger).  Kan någon hjälpa mig med att tala om hur jag ska hitta dem i husförhörslängden för amiralitetsförsamlingen?  
Jag har dessutom svårt att tyda anteckningen som prästen gjort i födelseboken - handlar det om att han vid upprepade tillfällen bett fadern inkomma med namn på vittnen eller vad står det?

20
Ljusnarsberg, AI:1 / Ljusnarsberg AI:1 s 92
« skrivet: 2012-05-19, 10:00 »
Återigen ett stort tack Mats!
Hälsningar
Ylva

21
Ljusnarsberg, AI:1 / Ljusnarsberg AI:1 s 92
« skrivet: 2012-05-18, 14:03 »
Stort tack för detta svar! Genom släktforskningen ökar man ständigt sitt vetande.
Nu undrar jag över namnet som står under Jöns Ersson i listan med namn, över sonen Olof, är det hustrun eller ytterligare en son och vad heter denna person?
Hälsningar
Ylva

22
Ljusnarsberg, AI:1 / Ljusnarsberg AI:1 s 92
« skrivet: 2012-05-17, 17:41 »
Min farmors mormors morfars farmor Maria Jönsdotter föddes i Ljusnarsberg 1703-05-07. I födelseboken kan jag läsa att hennes far heter Jöns Ersson i Svartviken. I AI:1 som börjar 1708 finns de inte i Svartviken men väl på nästa sida i något som heter Lilla Smedberget. Av nedanstående klipp från Arkiv Digital kan jag bara läsa Jöns Ersson och att dotter Maria finns där (det stämmer att hon vid giftermålet flyttade till Rönnberget). Verkar också finnas en dotter som heter Lisbeth. Dessutom står en anteckning till höger om något som hände 1713 - vad kan det vara?
 

Sidor: [1]