ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Reuter  (läst 3279 gånger)

2000-04-17, 00:45
läst 3279 gånger

Utloggad Katrin Öhgren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 490
 • Senast inloggad: 2012-10-25, 09:58
  • Visa profil
Hej Kaarlo!
Det här är den information som jag har fått från USA om Clara Reuters anor. Jag tror att min kontakt där har hämtat informationen från Familysearch, därav dom konstiga källhänvisningarna.
Som du ser så kallas nr 13 Catharina för Drottningens fagraste jungfru. Den damen är vi mycket intresserade utav att få reda på vem hon kan vara. Jag har för mig att jag har sett det tillnamnet någonstans för inte alldeles länge sedan, men jag kan inte hitta igen det.
I alla fall så levde Catharina under Gustav I Vasas senare regeringstid så antingen fru 2 eller 3 ha haft henne i sin uppvaktning. Är det någon som vet något?
MVH Katrin
 
 
1 Klara Johansdotter Reuter, f 1625-06-25 i Västerås, d 1692-08-24 i Nautapuodi, Hietaniemi.
     FA1iLDSAFN:PWLM02                                          
Gift med  
Arendt! Arendtsson Grape, f 1612-09-21 i Lübeck, Tyskland,d 1687-12-20 i Kainuunkylä, Hietaniemi. Borgare. 2 barn utom äktenskap.
         
*** Generation II ***
 
         ff
4 Johan! Lennartsson, f 1542 i Västerås,d 1603 i Västerås.
Gift med nästa ana
Barn:
Johan Johansson Reuter, f 1572, se ana 2.
fm
5 Ingeborg Olofsdotter, f 1546 i Västerås.
Gift med föregående ana
 
mf
6 Salomon Birgeri Vallensis, f 1556 i Mora, Kopparberg.
        FA1iAFN:PWLNPS                                    Gift med nästa ana
Barn:
Johan Salomonsson Vallensis, f 1568.
Karin Salomonsdr. Vallensis, f 1570.
Birger Salomonsson Vallensis, f 1572.
Anna Salomonsdr. Vallensis, f 1574.
Clara Salomonsdr. Vallensis, f 1578.
Margareta Salomonsdr. Vallensis, f 1580, se ana 3.
Johan Salomonsson Vallensis, f 1582.
Karin Salomonsdr. Vallensis, f 1584.
Birger Salomonsson Vallensis, f 1586.
Anna Salomonsdr. Vallensis, f 1588.
mm
7 Anna Halvardsdotter, f 1544 i Västerås.
         _FA1iAFN:PWLN4V                                   Gift med föregående ana
 
 
*** Generation III ***
 
fff
8 Lennart! Germundsson, f 1512 i Västerås.
Barn utan känd moder:
Johan! Lennartsson, f 1542, se ana 4.
         
mff
12 Birgeros Johannis Iristadensis, f 1500 i Orsa, Kopparberg, d 1564 i Mora, Kopparberg.
         _FA1iAFN:PWLNMG                                   Gift med nästa ana
Barn:
Salomon Birgeri Vallensis, f 1556, se ana 6.
Jonas Birgeri Vallensis, f 1558.
Hans Birgeri Vallensis, f 1560.
Gustav Birgersson Vallensis, f 1562.
Henrik Birgersson Vallensis, f 1564.
mfm
13 Katarina!, f 1534. Drottningens fagraste jungfru.
FA1iAFN:PWLNNM                                    Gift med föregående ana
 
 
*** Generation IV ***
 
mfff
24 Johan Iristadensis, f 1475.
Barn utan känd moder:
Birgeros Johannis Iristadensis, f 1500, se ana 12.

2000-04-18, 19:52
Svar #1

Utloggad Kaarlo Kalliala

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2010-04-14, 21:16
  • Visa profil
Hej Katrin!
 
Ganska mycket information om Salomon Birgeri Vallensis samt Birgerus Johannis Irestadiensis kan man hitta i Ekströms Västerås stifts herdaminne (1600-talet: I,1 och I,2).  Där berättas också om Catharina (I,2,33-34):
 
En 1700-talsanteckning lämnar en romantisk skildring av herr Birgers vidare öden.  Denne skulle 1547 ha fått kännedom om, att ett dödligt försåt ställts för konungen, som då vistades på Kungsör.  Herr Birger skall ha begivit sig dit för att varna denne.  'Och kom Birgerus härföre i sådan stor nåd hos konungen, att han gav honom, som ogift var, sin drottnings bästa och fagraste jungfru, som het Catharina, till hustru; därtill Mora prästgill'.  Denna berättelse, likaväl som härstamningsuppgifterna, bär overklighetens prägel.
 
Men varifrån kommer namnet Reuter?  Och var det Johan Johansson som först använde det?
 
Mvh
Kaarlo Kalliala

2000-04-18, 20:13
Svar #2

Utloggad Katrin Öhgren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 490
 • Senast inloggad: 2012-10-25, 09:58
  • Visa profil
Hej Kaarlo!
Tack, för upplysningen, skall genast kolla!
MVH Katrin

2000-08-13, 20:49
Svar #3

Utloggad Mikael Tornberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 136
 • Senast inloggad: 2017-07-21, 16:19
  • Visa profil
Hej,
 
Jag kan komplettera med lite mer uppgifter om Johan Johansson Guldsmed,som han är benämnd i den tryckta likpredikan över honom från 1654. Lijkpredikan öfwer den salige mannen/
ähreborne/achtat och welbetrodde
Johan Johanson Guldsmedh/fordom Borgmestare uthi
Wästeråås/ hwars salighe lekamen/ medh Christelige Ceremonier/ hederligen bleff begrafwit uthi Wästeråås Domkyrckia/ then 9 + ma=ij(ändring av månad?) åhr (1654 med romersk teckning + handskrivna siffror)
hållen aff Doct. OLAVO LAURELIO, Episcopo Arosiensi
 
Tryckt i Wästeråås aff Enchario Lauringer
Anno M DC LV.
 
 
Jag ger här en kortare sammanfattning av hans personalia med normal stavning:
 
Den salige mannen är född här uti Wästerås stad 1572 afv hederliga och gudgruktiga föräldrar. Hans fader var konstryke(?) mäster Johan Lennartson Guldsmed / Borgare och invånare här i Wästerås. Hans moder var äreborne och gudfruktige matrona /hustru Ingebor Olofsdotter/ vilka firar (?) efter den naturliga födelsen/ hav låtit honom födas på nytt genom dop och kristendom och är så vorden en ledamot i Christo och hans h. församling. Sedan när åren och förståndet begynte något tillmera/ hava hans kära föräldrar hållit honom uti Skolan/ till att lära boklige konster/ samt skriva och räkna/ så mycket som han till nödtorften kunde behöva/ därjämte och fliteligen tillhållit honom att lära sina kristendoms stycken/ så väl som andra lovliga och kristeliga dygder. Sedan år 1590 hava hans kära föräldrar satt honom till en guldsmed i Stockholm/ som var konstryke mäster Niclas Reimer/ till att lära guldsmeds ämbetet
där han tjänte sina läroår ärligen träligen och väl uti 6 år. Sedan år 1597 vandrade han uppå samma sitt guldsmedsämbete efter hantverksmaner och bruk ut åt Tyskland uppå åtskilliga de förnämsta orter och städer såsom Hamburg, Lübeck, Lepsig, Wussburg, Strassburg, München, Regensburg, Nürnberg, Dresden och Frankfurt an der Oder förutan många andra städer där han arbetat har och inte nämnda är/ vilken resa han kontinuerade uti 7 år. Därefter han åter begav sig hit in i Sverige och till Wästerås tillbaka igen. Och efter hans käre fader var i herranom avsomnad förr än han hem kom till Wästerås arbetade han hos sin älskelige och högtbedrövade moder uti tw(=tvenne?)  år.  
År 1605 begav han sig med sin käre moders släkts och förvanters vilja och samtycke uti äktenskap med närvarandes sin fordom käre hustru Äreborna och gudfruktiga matrona hustru Margareta Salomonsdotter med vilken han haver levat uti största sämja och kärlek uti 49 år/ avlat tillsammans 9 barn/ 3 söner och 6 döttrar av vilka 6 är i herranom avsomnade men en son och två döttrar leva ännu med sin käre moder uti stor sorg och bedrövelse. Gud som änkornas och faderlösas barn/rätta försvar/fader och bistånd är han tröste henne med sina kära barn uti denna deras bedrövelse.
Vad denne salige mansens leverne och ämbete vidkommer/ så är han 1613 bliven förordnad tillika med Sal Hindrik Markussontill kyrkovärd här vid Domkyrkan/ vilket ämbete han årligen troligen och väl förestod i tw år. Därefter år 1616blev han kallad till rådman här uti staden/det ock han troligen och redeligen förestod i trn? år/intill det han år 1619 blev kallad och förordnad af Sal. hos Gud och höglovlig i åminnelse/konung Gustaf Adolph den andre och Store/ till borgmästare här uti staden/ vilket kall och ämbete han ärligen/troligen och väl förestått haver uti 16 år. Och efter han befann hos sig ålderdoms svaghet och eljest andre tillfallande besvär/seendes sig sålunda icke förmå utföra sitt kall och ämbete/som det sig borde och han gärna önskade/ begärde han ett gusntigt förlov och avsked av hans nåde som på den tiden 1635 här var landshövdingen/välborne herr Ture Sparre och sålunda sitt borgmästare ämbete med ära och beröm avträdde. Uti sin gudstjänst haver han sig lämpat efter Guds ord och dess betraktande vid sin hälsa ej försummat. Ordentligen och med stor nit alltid brukat det högvärdige altarens Sakrament. Den lust och kärlek som han hade till kyrkan och Guds ord/ den haver han efter sin villkor och lägenhet låtit påskina/ i det han på åtskilla tiderförärat haver hit till Domkyrkan och Hospitalet 100 riksdaler såsom det hans egen hand bevisar. Och nu på sistone äre till Gymnasie Biblioteket några Tomi Lutheri förärade. Uti umgänge haver han varit vänlig/hövlig och fridsam/sin nästa och de fattiga har han varit givmild mot. Dem ej låta gå ohjälpta ifrån sig vilka hans dödlige avfall med stor avsaknad röna. Hans sjukdom belangande så haver han väl dragits med ålderdoms svaghetoch haver han genom Guds bistånd mestadels gått uppe och när hans krafter så tillsade gärna gått uti kyrkan där såväl som hemma/ alltid tröstat sig med Guds ord. Men nästförlidne den 7 mars haver honom antastat en stark och häftig bröstvärk vilken medan han förnam och kände att Gud igenom samma sjukdom skulle i sionom tid förlossa honom ifrån all den vedermöda/ haver han givit sig gärna till frid med Guds vilja/haft Gudelige böner/stadig tro och hopp in på sin frälsare Jesum Christum/ var tålig och bekymrade sig intet om denna världen/ utan hans tal och önskning var att bekomma det eviga och goda. Och när han kände sjukdomen mera tilltaga haver han väl berett sig/ och nästförlidne skärtorsdag HERrans högvärdige nattvard och sålunda försäkrat sig om Guds Nåde och Vänskap/ och en fri ingång in uti en evig fröjd och glädje. Är så omsider uti alltsom största stillhet/ i det han suckade till Gud sägandes HERRE JESU/HERRE JESU/anamma min anda/ljuvligen avsomnad den 28 mars nästförlidne emellan tw och tre efter middagen/ sedan han här i världen levat uti 82 år. Gud förläne honom med alle Christtrogne på den store HERrans tillkommelse Dag /en fröjdefull uppståndelse.
 
 
De efterlevande var
änkan   Margareta Salomonsdotter
sonen   Salomon Johansson, Rådman i Västerås
dottern Brita Johansdotter,Sal. Johan         Perssons/fordom Rådmans i         Stockholm/efterlämnade änka.
dottern Clara Johansdotter/ Aaron Graaps hustru
 
M v h
 
Mikael Tornberg

2000-08-23, 18:42
Svar #4

Utloggad Kaarlo Kalliala

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2010-04-14, 21:16
  • Visa profil
Tusen tack, Mikael!
 
Likpredikan var väldig intressant att läsa.  Det tycks vara så, att det var troligen tillnamnet Guldsmed med vilket man kände både Johan Johansson och Johan Lennartsson i Västerås.  Fortfarande vet jag inte vem som först kallades Reuter.
 
mvh
Kaarlo Kalliala

2000-09-07, 19:35
Svar #5

Eva Vajstedt

Hej Reuter letare!
Även jag har undrat över var och när namnet uppstår. I varje fall så använder varken Johan Johansson eller hans fader detta namn i de böcker jag har läst om guldsmeder och om Västerås på 1600-talet. I likpredikan över Johan Johansson står heller inget. I Släkt och Hävd var för något år sedan en artikel om militära förband och där fanns en person med efternamnet Reuter på 1600-talet. Jag har inte haft tid att kolla honnom.

2001-12-11, 22:22
Svar #6

Utloggad Jenny Bengtsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hejsan!
Jag undrar om det finns någon som forskar på Reüter?? Min mamma heter Reüter och jag har inte så mycket information om namnet eller släkten. Skulle vara kul att komma i kontakt med någon som vet lite om namnet.
 
Med vänliga hälsningar Jenny

2002-10-19, 13:37
Svar #7

Widar Högström

GRAPE
Finns det någon som har ett att avvara eller kan tipsa om var man kan hitta ett exemplar av Ernst Grapes häfte Den Gamla Släkten Grape

2002-10-19, 14:26
Svar #8

Peter Karlsson (Peterk)

Jag tror det ursprungliga häfte du efterfrågar saknar rätt mycket information, och kanske dessutom innehåller vissa felaktigheter jämfört med nyare, mer kompletta uppgifter. (Men det innehåller förstås ändå mycket matnyttigt)
-Jag skall se hur det ser ut på den fronten, jag har en massa Grapepapper någonstans..
(Jag kommer själv in på Grape/Reuter på minst tre håll, så det kan väl vara intressant att jag får lite ordning på detta själv :-)
Mvh/Peter

2002-10-22, 23:26
Svar #9

Peter Karlsson (Peterk)

Angående 'Grapeboken' igen..!
Jag har nu fått reda på att det nyare häfte med reviderade uppgifter jag nämnde (från 1986 av Sture Torikka, 27 sid. A5) fortfarande finns att köpa för en billig penning. Kanske finns det även kvar nytryck (80-talet) av Grapeboken från 1947..
Är du intresserad så kontakta mig via mail (så behöver jag inte ge ut namn och adress här..)
Mvh/Peter

2002-10-29, 09:51
Svar #10

Utloggad Annika Hjelm Hemmingsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 80
 • Senast inloggad: 2011-10-16, 23:17
  • Visa profil
Hejsan!
Nyligen stötte jag på namnet Reuter i min släktforskning:
Anna Jacobsdotter Reuter f.1678 (okänd härstamning)
g.m Olof Andersson Hamberg f. 1680 i Alfta
Familjen bosatt i Alfta.
Fadern till Anna bör ha hetat Jacob Reuter.
Har någon stött på honom...och vet varifrån han kommer vilket yrke?
Med vänliga hälsningar
Annika

2003-03-26, 15:26
Svar #11

Marianne Reüter

vedr.jakob reüter
Jeh hedder Marianne Reüter og kommer fra Danmark
min mormor er døbt Sofie Reüter og hendes far hedder Jakob Reüter, Jakob Reüter var gift med Sofie Reüter som er født Ochse.
Er der nogle som kan hjælpe mig med at komme vidre i slægtforsknigen

Hilsen Marianne Reüter

2003-03-27, 14:38
Svar #12

Marianne Reüter

hej jeg fik skrevet forkert email
her kommer den rigtige
undskyld
marianne

2019-01-23, 15:47
Svar #13

Utloggad Klas Attrell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 16:23
  • Visa profil
Hej! Jag forskar kring Svante Gustav Reuter i Berg, Skarborg. Jag har inget säkert släktskap, men tyckte släkten var intressant. Svante gustaf Reutet var född 6/12 1730 och dog 8/7 1773 i Berg av ett vådaskott som han själv tycktes ha avlossat. Han var gift med Metta Catharina de Freese, f.2/8 1729 och död 5/6 1780 i Orresäter, Berg.
Barn:
Sven Göran f.24/121758. d.1/9 1824 i Sjogerstad.
Paul Otto f.1758
Carl Abraham f.17/5 1763
Margareta Elisabet f.2/7 1764. omkring 1803 i Hassela.
Anna Catharina f.10/8 1766. d.d5/6 1839 i Lidköping.
Fredrik f. 6/11 1767, major, d.4/11 1846 i Lidköping.
Gustaf f.5/1 1769
Nils f.8/2 1770
Jag skulle vilja veta mer om barnen och främst sonen Nils, eftersom det är möjligt att det är en släkting. Är det någon som vet mer om barnen framåt i tiden. De flesta tycks försvinna från husförhörslängden i Berg (R) AI:3 (1779-1786) Bild: 30 Sida: 51.
KlasInnehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna