ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Thomson  (läst 2542 gånger)

2008-09-24, 20:46
läst 2542 gånger

Utloggad Anita Karlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1442
 • Senast inloggad: 2019-03-24, 19:59
  • Visa profil
Hej!
 
Margareta von Gegerfelts mor är Christina Patriksdotter Thomson. Christina hade en bror - Tomas Patriksson Thomson (död 1677) som var officer vid Närke Värmlands regemente. Är det någon som känner till familjen Thomson?
 
Är intresserad av syskon till Christina Patriksdotter Thomson, inte bara Tomas Patriksson Thomson.  
 
Allt av intresse.
 
MVH: Anita Karlsson.

2008-09-24, 22:00
Svar #1

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2023-05-27, 17:48
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Anita, här är utdrag ur Riddarhusets CD om familjen Thomson:
 
TAB. 2.
Patrik (son av Tomas Thomson, natural. Thomson, Tab. 1), till Ris i Nors
socken, Värmlands län och Ivägsholm2 i Ödskölds socken, Älvsborgs län. Var
1638 fänrik vid Närkes och Värmlands regemente. Kapten och kompanichef
1641 före 16/5. Kommenderad med adelsfaneregementet 1644-05-13. Major vid
förstn. regemente 1656-12-30. Överstelöjtnant därst. 1658. Död 1659-06-00,
troligen av sår erhållna vid stormningen av Köpenhamn s. å. 11/2. Hans vapen
uppsattes i Nors kyrka. Gift med Agneta Svenske, till Lästviken i Steneby
socken, Älvsborgs län, född 1617, död 1688-05-00 (levde 2/5 men var död
11/5), dotter av ryttmästaren Lennart Svenske, nr 258, och Elin Bååt, nr 3.
Barn:
Christina. Levde änka 1695. Gift 1662-06-15 med kaptenen Samuel
Gegerfelt, adlad von Gegerfelt, nr 861, född 1638, död 1684.
Tomas. Kapten. Död 1677. Se Tab. 3.
Helena Catharina, död före 1687. Gift 1680-03-24 i Aremarks kyrka i Norge
med sin kusin, kaptenen Johan Magnus Svinhufvud i Västergötland nr 199
död 1682.
Agneta, död före 1683. Gift före 1668 med kaptenen Göran Svenske, nr 258, i
hans 1:a gifte.
 
TAB. 5.
Alexander (son av Tomas Thomson, natural. Thomson, Tab. 1), till Mellbyn i
Bro socken, Värmlands län. Student i Uppsala5 1640-06-06. Fänrik vid Närkes
och Värmlands regemente 1641-03-20. Kapten därst. 1644-05-23. Avgången
från regementet s. å. och var 1646-10-12 kapten över ett kompani av Berendes
regemente. Åter kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1651-09-16.
Major vid Kronobergs regemente 1658-08-24. Avsked för erhållna sår 1659.
Överstelöjtnants karaktär och pension 1666. Överstelöjtnants indelning vid
Närkes och Värmlands regemente 1669-03-05. Avsked med överstes karaktär
1677-10-23. Död 1678 på hösten. Gift 1:o 1646-10-11, då han gav Vrana och
1,000 dukater i morgongåva, med Märta Siöblad, dotter av Mauritz Siöblad, nr
75, och Carin Bagge af Berga, nr 118. Gift 2:o med sin svägerskas brorsdotter
Margareta Svenske, levde 1696, dotter av ryttmästaren Anders Svenske, nr
258, och Estrid Hård af Torestorp, nr 60.
Barn:
1. Märta.
2. Patrik. Underofficer vid Närkes och Värmlands regemente 1674. Fänrik
därst. 1676-09-09. Löjtnant 1677-08-27. Avgick från regementet 1684. Levde
1687, men var död 1691. Ogift.
2. Jakob. Förare vid Värmlands sexmänningar. Korpral vid livregementet till
häst 1678. Transp. till Närkes och Värmlands regemente. Förare därst. Fänrik
1681-01-28. Avsked 1682-06-00. Levde 1687. Död ogift.
2. Anna Margareta, levde 1699. Gift 1:o med löjtnanten Jonas Elggren, levde
1693. Gift 2:o med regementsskrivaren vid Närkes och Värmlands regemente
Jonas Gråberg.
2. Christina. Gift 1696-06-07 i Gillberga socken, Värmlands län med
löjtnanten Johan Gyllenspetz, nr 673, död 1736.
2. Brita Margareta. Gift med6 komministern i Bro församling av Karlstads
stift Nils Lundgren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Russberg, född 1672,
död 1706. Gift 3:o med Greta Sofia Roman), död 1737-12-25.
2. Catharina, levde 1699. Gift med livdrabanten Daniel Paulin.
2. Beata, född 1673. Levde 1689. Död ogift.
2. Alexander. [Kvartermästare vid svenska adelsfaneregementet. Kornett därst.
1704-04-29. Konfirm.fullm. s. å. 10/8. Löjtnant 1705-04-06.]7
2. Margareta. Gift med underofficeren vid dalregementet N. N. Broman i hans
2:a gifte.
Utan känt samband med stamfadern.
Frans Melkior Thomson. Fänrik vid dalregementet. Fången vid Perevolotjna
1709-07-01. Rymde och hördes ej vidare av.
 
Det nya supplementet tillför ingeting i detta fall.

2008-09-24, 22:02
Svar #2

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2023-05-27, 17:48
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Anita, missade at du ville ha uppgifter om Patrik (tab.3)
 
TAB. 3.
Tomas (son av Patrik, Tab. 2), till Ris. Fänrik vid Närkes och Värmlands
regemente 1662. Löjtnant därst. 1667-03-16. Kapten 1676-09-00. Död 1677,
några månader efter slaget vid Lund (1676-12-04) av sina där erhållna sår. Gift
1669 med Ingeborg Kruse af Elghammar i hennes 1:a gifte (gift 2:o med
kaptenen vid Södermanlands regemente Fabian Casper von Tiesenhausen, död
1711-03-14 under fångenskapen i Solvytjegodsk), död 1704, dotter av kaptenen
Axel Kruse af Elghammar, nr 43, och Ursula Sabina von Flentzen, genannt von
M?nchhausen.
Barn:
Juliana Eleonora, född 1670, död 1723 under pingsten. Gift 1:o före 1691 med
fänriken Adam Claes Sjöberg. Gift 2:o 1706 efter 9/10 med löjtnanten
Zakarias Silfverbrand, nr 508, i hans 2:a gifte, född 1647, död 1709.
Axel Patrik, född 1671. Överste. Död 1748. Se Tab. 4.
Carl Gustaf, född 1672, troligen död före 1692-03-20.
Maria Charlotta, född 1674, levde 1692.

2008-09-25, 08:04
Svar #3

Utloggad Anita Karlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1442
 • Senast inloggad: 2019-03-24, 19:59
  • Visa profil
Hej Elisabeth!
 
Tusen Tack för ditt svar. Nu har jag en fråga när det gäller nedanstående:
 
2. Anna Margareta, levde 1699. Gift 1:o med löjtnanten Jonas Elggren, levde
1693. Gift 2:o med regementsskrivaren vid Närkes och Värmlands regemente
Jonas Gråberg.
 
Står det något i Riddarhuset om att Anna Margareta Thomson och Jonas Gråberg hade några gemensamma barn? Jag söker föräldrar till Sara Brita Gråberg, som du tidigare gett mig svar på, under Allmänt och Jonas Eskil Gråberg, men som jag vill få bekräftat.
 
MVH: Anita.

2008-09-25, 11:13
Svar #4

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2023-05-27, 17:48
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Anita, Riddarhuset och Elgenstierna tar inte upp barn till icke-adliga personer, såsom Jonas Gråberg.

2017-01-06, 13:50
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil


"Anno 1706 d: 3 Octobris höltz Consistorium ordinarium, närwarande Högwördige Hr Biskopen, Hr Dombprobsten, Mag. Thun och Mag. Sundelij
/../
6. Fru Juliana Tomsson som åstundar få byggia ächtenskap med Hr Silverbrand sedan dess man Hr Siöberg är bortrymd och offentel:n effterlyst, måste ännu dröga med sitt gifftermåhl till dess Pastor i Gryth inkommer med sin berättelse om parterna fullgiordt Consistorii förriga resolution medelst Citations uthtagande på Hr Siöberg af domaren, som honom förelägger en wiss tijd."

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/17 (1706-1709), bildid: C0075316_00028. Se även bl.a tillstånd 1707 27/2 att få vigas : C0075316_00054.
Se även: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706), bildid: C0075315_00259; C0075315_00266 ff

EÄ, Barn Tab. 3
Juliana Eleonora, född 1670, död 1723 under pingsten. Gift 1:o före 1691 med fänriken Adam Claes Sjöberg. Gift 2:o 1706 efter 9/10 med löjtnanten Zakarias Silfverbrand, nr 508, i hans 2:a gifte, född 1647, död 1709.

***

"Anno 1701 d 13 November höltz Consistorium Ordinarium närwarande Högwördige Hr Biskopen, Hr DomProbsten, Hr Magister Thun, Magister Trautzel, Magister Sundelius och Magister Enhörning.
/.../
12. Begiärte en Fru uppå Wrana i Skyllersta sochn wijd namn Fru Christina Swenske, att dess dotter finge kyrkiotagas sedan hon för en tijd sedan aflat barn med sitt syskonebarn Hr Lieutenanten Tomsson nu uthrest till Kongl:e Armeen, och i medler tijd gifwit i wittnens öfwerwaro, henne sin revers, att wijd återkomsten skola taga henne till hustru, då han Kongel: May:ttz allernådigste tillstånd der till sig förskaffa kan.
Resol. Högwördige Hr Biskopen sade sig förr hafwa remonstrerat bemelte Fruu, att sådant inthet kan af Consistorio bewillias förr än Kongel: permission till samma begiärte ächtenskap erhållas. Hwilken Hr Lieutenanten Tomsson wähl kan bekomma om han hafwer alfwar med sig, effter han föllier Hans Kongel: May:tt i feldt och dagel:n hafwer tillfälle att upwachta."

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706), bildid: C0075315_00034 ff

***

"Anno 1704 d 7 Decembris höltz Consistorium ordinarium närwarande Högwördige Hr Biskopen, Hr Probsten Magister Thun, Magister Trautzel, Magister Sundelius och Magister Enhörning.
/.../
6: Anhölt nu som för detta en Saxisk Fältskiär att få obehindrat bygga ächtenskap med Jungfru Chatrina Tomson kunnandes, han uthom det före här upwiste attestato, gifwit af dess öfwer officerare, nu eij skaffa sig andre wittnes börder ifrån sin födelse orth derest han intet warit på 12 åhrs tijd uthan rest omkring att försöka sitt handtwärk på fremmande orther weth eij heller, om någon åth den orthen nu mehra honom kiänner sedan dess föräldrar utj dess barndom ifrånfallit.
Resol.
Ehuruwähl man kunde än wijdare wara befogat att hindra hans upsåth icke dess mindre som han bem:te Tomson besufwit och medelst ächtenskap uprätta will, samt i öfrigit sätter sig ned här på orthen ty kan denna hans åstundan bewillias."

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706), bildid: C0075315_00201

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Thomson_nr_299

2019-01-08, 22:55
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1702: d 12: Sept: höltz Consistorium /.../
3: berättade Praepositus i Floda det en Arrendator Kiuhlman benämd är förlåfwat sig med en Jungfru Thomsson, lefwat med hwar andra emot all åthwarning såssom et par Ächta folk, så att de sig eij willia från hwar andra skillia, hwar emot Modern sig häfftigt lägger, williandes alldrig samtyckia till något ächtenskap dem emmellan hwaröfwer hon och sig beswärat skriftel:n hoos Hr Probsten hwilket bref nu uplästes.
Resol:t Effter befinnes att Kiuhlman silef tillstår någon beblandelse med bem:te Jungfru, ty afgår bref till Wällb:e Fru Ingebor Kruse med berättelse der om samt att Consistorio nödsakas skrifwa öfwer detta ärende till Kongel: HofRätten och saken dersammastädes ett rättwijst sluth angifwa der hon eij will sig till iaqwäde beqwähma."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00069 ff

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)


EÄ, barn tab. 3

***

"Anno 1705 d 11 Octobris höltz Consistorium ordinarium /.../
11. Insinuerade Hr Probsten Liung i Biörlunda ett memorial 1: /.../ 2:do Förfrågar om Fru [Juliana] Tomsson hwars Man för 8 a 10 Åhr sedan är dömd till stadigwarande landzflycht, och ingen sedan hördt af honom, må få träda i ächtenskap med Hr Gustaf Silfwerbrand i Bocktorp och Grytz Sochn.
Resolutio
1. /.../ 2:do Men hwad ächtenskapet anbelangor för än det tillåtes, måste Kongel:e Senatens el:r HåfRättens dom först upwijsas, att Man se kan huru den lyder, hwar uppå sedan ächtenskapet antingen tillåtas kan eller icke."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00247 ff
Se även 1706 7/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00259

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)

2019-08-04, 11:14
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1707 d 27 Februarj höltz Consistorium ordinarium /.../
/.../
3: I lijka måtto uplästes Daga Häradz Tingz attestatum att wed bem:te Häradz Ordinarie tijng är offentel: lyst effter Fändrichen Claes Siöberg hwilken för många samfälte Åhr sedan rest ifrån sin Fru Juliana Tomsson, men ingen sedermera hördt det ringaste a honom hwarken förafskiedade Såldater som på främmande orther wistatz, derest man tänkt berörde Siöberg sig skulle uppehålla, eij eller andra som wijdh tinget tillstädes wore. Och som äfwen för detta äro öfwer hela Probsterijet af alle predikstolar lyst effter berörde Fändrich Siöberg men ingen kundskap om honom inlupit att Man således fullgiort hwadh Kongel:e Kyrkiolagen i slicht måhl föreskrifwer; ty resolverades att så framt icke andre ordsaker ligga på någonthera sijdan till hinder må Hr Capitein Silfverbrand och Fru Tomsson bygga medh hwar andra Ächtenskap."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075316_00054
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/17 (1706-1709)

2020-01-01, 17:11
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1704: d 19 Novembris höltz Consistorium ordinarium /.../
11. Begiärte en Saxisk arrestant och Fältscher Philip Grove benämbd utj Örebro få ingå ächtenskap med en AdelsJungfru i Skyllersta Sochen Tomsson benämd, med hwilken han sig förlåfwat upwijsandes sin officerares attest, det han är ledig ifrån andra qwinfolk och intet tillförende gift. Resol:t denna Fältskiähr bör först ifrån sin Födelse orth framte säkrare bewijs innan hans begiäran kan bewillias."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00197
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)


Vigda 1705
"Johan Filip Grofva och Catrinna Tomsson"

Källa: Sköllersta (T) C:4 (1703-1739) Bild 26 / sid 22 (AID: v53787.b26.s22, NAD: SE/ULA/11356)


Se även mitt inlägg 2017-01-06

2022-08-15, 12:20
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Högwördige Herr Doctor och Biskop, Ven. Consistorii Praeses samt Venerand. Consistorium.
Hos Eder Högwördighet och Ven. Consistorium har detta Consistorium den äran at aflägga en tjenstl. tacksäjelse för den benägna omsorg Eder Högwördighet och Ven. Consistorium haft ospard at förskaffa en så god och tillräckelig kundskap om hwad Herr Öfwersten Thomssons Son, Carl Fredric Thomsson, begärt till sin underrättelse, få weta, angående den af honom lägrade Kjerstin Börgisdotter, af hwilket alt Consistorium lemnat bemälte Thomsson nödig del, med tillsäjelse, at, enär för honom giörl:t blifwa kunde, förfoga sig till födelse orten, hwilket han ock lofwade ske skola, så snart han kan ledig blifwa ifrån den tjenst han här å orten förbundit sig till, men at imedlertid han skulle med aldra första skrifwa till sin Morbroder, Herr Capitain Muhl, och gifwa sina omständigheter til känna.
Förblifwer
Eder Högwördighets
och
Ven. Consistorii
Hörsamste tienare
Henric Benzelius

Upsala d. 19 Januarii 1757
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074100_00007
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/16 (1757-1760)


EÄ, barn tab. 4: "Carl Fredrik Thomson, född 1723, levde 1743."

2022-08-17, 13:22
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"I detta Stift och Ahlunda Sokn har framledne Herr Öfwersten Thomssons son, Carl Fredric Thomsson i trenne års tid sig uphållit, men i brist af nödiga Preste besked icke kunnat warda til den heliga Nattwardens begående admitterad, ernande sig med första här ifrån til sin födelse ort Ljungby i Halland.
Och som bemälte Carl Fredric Thomsson berättar sig hafwa år 1748, lägrat och med barn rått en tjenstepiga på Gifsås gård i Essunge Sokn, wid namn Kjerstin Hindriksdotter, som år 1749 en half mil ifrån Götheborg skal framfödt barn, hwilket och 8 dagar der efter skal blifwit dödt; men denne Thomsson, som den tiden, in til år 1753, wistades på siöresor til utrikes orter, berättar sig sedermera fåt höra det skal förenämde Kjerstin Hindriksdotter, utom hans wettskap och wilja, blifwit för des hustru i Kyrkia tagen, men uti hwad sokn sådant skulle wara skjedt, säger han sig icke fått spörja, Altså, och emedan mera nämde Thomsson förmenar at des morbroder, Herr Capitaine Wilhelm Maul, boende på Hallerup gård i Liungby Sokn, hos hwilken Thomsson ock någon tid wistadts, skal om denna Kyrkiotagning hafwa närmaste kunskap, samt om Kjerstin än lefwer och på hwad ort hon wistas må, ty är uppå Thomsson, anhållan, detta Consistorii tjensteliga begäran, det täcktes Eder högwördighet och Venerandum Consistorium, genom Herr Kyrkioherden Ekebom i Liungby, inhämta Herr Capitaine Mauls berättelse om rätta beskaffenheten af Kjerstin Hindriksdotters Kyrkiotagning med mera, och om detta mål Consistorium benäget underrätta, Som sedan wil lemna oftanämnde Thomsson der af del, hälst hans ytterligare wälfärd skall uppå denna omständigheten mycket bero. Förblifwa Eder Högwördighets
och Vener. Consistorii
hörsammeste tienare
Upsala d 15 Septebr. 1756
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074099_00434
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/15 (1751-1756)

2022-10-07, 21:12
Svar #11

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Namn Rulla Uppå alla på Bohus Fästning warande Arrestan uti October Månad 1757./.
Ordinarie: Axel W: Thomsson
Brottet som de sittja före: Förskrifwit sig till Satan.
Ankomne: 1757 d. 9 Julii
Dömde at sittja: Behag: tid [behaglig tid = på obestämd tid, tills vidare]
Redan suttit i arrest: 3/12 [år]
Summa: 1

Källa: Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 370 (AID: v567622.b370, NAD: SE/RA/1340101)

Se även:
Göta Hovrätt - Huvudarkivet CIXCC:1a (1743-1762) Bild 16 / sid 19 (AID: v98437.b16.s19, NAD: SE/VALA/0382501)
November 1757 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 450 (AID: v567622.b450, NAD: SE/RA/1340101)
December 1757 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 450 (AID: v567622.b450, NAD: SE/RA/1340101)
April 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2080 (AID: v567625.b2080, NAD: SE/RA/1340101)
Maj 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2160 (AID: v567625.b2160, NAD: SE/RA/1340101)
Juni 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2240 (AID: v567625.b2240, NAD: SE/RA/1340101)
Juni 1758 - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:2 (1758) Bild 470 / sid 38 (AID: v786181.b470.s38, NAD: SE/RA/1311)
Saknas på Bohus i september 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2310 (AID: v567625.b2310, NAD: SE/RA/1340101)


EÄ, barn tab. 4
"Axel Vilhelm Thomson, född tvilling 1741-08-01. Blev 1757-03-17 dömd till en månads fängelse vid vatten och bröd samt en söndags uppenbar kyrkoplikt, emedan han föreskrivit sig till satan."***

Om Carl Fredrik Thomsson se mål nr 10 år 1756 (29/11) i Göteborgs domkapitel. Står bl.a att han tillsammans med Kjerstin Börjesdotter 1751 1/6 fick sonen Axel i Fässberg, "som straxt derefter i Julii månad med döden afgick".
- https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074015_00254
Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/13 (1755-1756)

Födelse- & begravningsnotiser finns även här: Fässberg (O) C:1 (1737-1765) Bild 91 / sid 171 (AID: v5378.b91.s171, NAD: SE/GLA/13147)

2022-10-10, 15:03
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Carl Tomson född "1726" återfinns som dräng på Klef (nr 3?) i Alunda (C) husförhörslängd 1752-1764. Han anges "Kommit ifr: Stockh: utan beskied".

Källa: Alunda (C) AI:1 (1752-1764) Bild 91 / sid 84 (AID: v120260.b91.s84, NAD: SE/ULA/10012)


Se även "Stamtafla öfwer den Adeliga Ätten Thomson". Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:8 (1800-1899) Bild 420 / sid 34 (AID: v910586.b420.s34)

och

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066634_00260 ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/T/5

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074122_00098 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/T/T 9

2024-05-15, 14:05
Svar #13

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"N:o 4
Till underdån ödmiukt föllie af deras Excelenciers Kongl. May:tz till Deffensions wärkets reglerande förordnade Högwälborne herrar: Grefwar och Råders ankombne skrifwelse af d: 29 Decembr: 1706 upsättes här alle i detta Länet förlagde Sachsiske Krigzfångar som hafwa Lust här i Swerige att förblifwa. Nembl:n
Under Officerare
Örebro
/.../
Felltschieren Johan Philip Gräve
Född i Hamburg ähr opförd på Listan N:o 2 men sedermehra anhållit att winna Burskap i Nora.
/.../
Örebro d: 2 Februarj 1707"

Källa: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5120 / sid 1019 (AID: v1022634.b5120.s1019, NAD: SE/RA/310243)


Kallas i Listan N:o 2 "Johan Gräve" - Se: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5030 / sid 1001 (AID: v1022634.b5030.s1001, NAD: SE/RA/310243)

Se även:
Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5400 / sid 1075 (AID: v1022634.b5400.s1075, NAD: SE/RA/310243)


***

Vigda 1705
"Johan Filip Grofva och Catrinna Tomsson"

Källa: Sköllersta (T) C:4 (1703-1739) Bild 26 / sid 22 (AID: v53787.b26.s22, NAD: SE/ULA/11356)

2024-05-18, 21:50
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla uppå alle dhe i Närike och Wärmeland förlagde fångne Saxiske under officerare och gemena, med antechning under hwars Regemente, Battailon, Esqvadron och Compagnie hwar och en tient, då dhe under Saxisk tienst äre blefne till fångna tagne
/.../
General Major Drostz Regemente
/.../
Capitain Bornstedtz Compag:e
/.../
Fältskiären Johan Philip Grefwe, gift sig här i Swärige och söker att få här i Städerne winna Burskap och bruka des handtwärk 1
/.../
Örebro d: 22 Maij A:o 1707"


Källa: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5490 / sid 1093 (AID: v1022634.b5490.s1093, NAD: SE/RA/310243).

Se även "Drost" på: https://www.tacitus.nu/karoliner/armeer/sachsen/infanteri.htm#Sachsiska
och Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5660 / sid 1127 (AID: v1022634.b5660.s1127, NAD: SE/RA/310243)

2024-05-25, 12:59
Svar #15

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2024-06-11, 11:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1757 d. 17 mars N:o 27 resol.
Göta hovrätt
ang. Axel Wilhelm Thomson, som förskrivit sig till djävulen."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/71000104_00060


"1758 den 10 maj N:o 21 resolv.
Göta hovrätt
ang. Axel Wilhelm Thomssons lösgivande från Bohus fästning"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/71000104_00061
Källa: Riksarkivets ämbetsarkiv (samlingspost); Kreügers kortregister över Justitierevisionens Akter 1700(1633)-1789


Om Axels Wilhelms lösgivande se: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:1 (1758) Bild 8840 / sid 647 ff (AID: v786180.b8840.s647, NAD: SE/RA/1311)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna