ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-15  (läst 2659 gånger)

2002-11-16, 09:36
läst 2659 gånger

Viola Andersson

Vem var Christina Olofdotter Stake gift med Sven
Pedersson Bagge af Söderby nr 147
 
Barnbarnet
Carl Ivarsson Bagge (Övre Rud i Glava, Värmland)
 
Enlig Sundals härads dombok (början av 1600) ägdes Stridsbol (Älgå) och Rud i Glava av Erik Stake till Nordkärr men byttes bort. Vem var han?

2003-01-06, 11:36
Svar #1

Utloggad Tommie Idebro

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 45
 • Senast inloggad: 2009-09-16, 08:11
  • Visa profil
Viola!
Har du några årtal att gå på?
Kan Christina Olofsdotter Stake vara barn till
Ryttmästaren Olof Eriksson Stake som dog 1563?
Olof var gift med Carin Mattsdotter Kagg och hade enl mina papper barnen Erik Olofsson Stake och Brita Olofsdotter Stake.
Din Christina skulle då vara ett syskon till dessa och Erik som dog 1598 är den Erik du söker.
m v h Tommie

2004-02-16, 10:20
Svar #2

catshaman

För den som är intresserad av Stakerna finns en längre utredning på
http://catshamans.com/m08staker/01staker2.htm
mvh
catshaman

2004-03-29, 13:52
Svar #3

Utloggad Bengt Örtenholm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 202
 • Senast inloggad: 2022-03-02, 15:45
  • Visa profil
Här kommer ytterligare ett inlägg beträffande Christina Olofsdotter Stake gift med Sven Pedersson Bagge (af Söderby).
Tyvärr håller jag nog inte med Tommie Idebro, att hon skulle eventuellt vara dotter till Olof Eriksson Stake. Mer troligt är, att hon är dotter till Olof Mauritzson Stake (Elgenstiernas Sv Adelns Ättartavlor del 7 sid 524a, tab.4)i hans 2:a gifte med Brita Gustavsdotter (Båt av Billa). Olofs första gifte var ju barnlöst. Nu förekommer visserligen en Kerstin, som dotter till Olof och som levde ogift 1660, men det hindrar ju inte, att det kan ha funnits även en dotter vid namn Christina. Uppgifterna om Olofs barn är ju ganska ofullständiga!
Nu till mina skäl varför jag anser att Christina är dotter till denne Olof Mauritzson Stake i stället för Olof Eriksson Stake:
I sista inlägget ovan av catshaman hänvisas till en webadress som leder oss till en skrift: Stakerna på Dal och på Koll sammanställt av Bengt Hemtun och med medverkan av Kjell Åberg och Tommy Andersson. Går man in i skriften under rubriken Ägarlängder finner man följande notis:  
 
Under Gustaf Stake får väl nämnas att han tillsamman med farbror Lindorm Stake på Berg, Nils Posse på Nordkärr och Johan Bagge till Westerby (Wedbyholm) sponsrade präst-sonen från Ör Gunno B. Blutherus. Denne 21 år ung 1632 gav ut sitt Lovtal till Dalsland som latindisputation i Uppsala vilket hörde tiden till.  
 
Vid undersökning av de nämnda gårdsnamnen i Rosenbergs: Georgrafiskt - Statistiskt Handlexikon och i den av Kungl. Generalpoststyrelsen m.fl. utgivna: Svensk Ortförteckning 1960, ligger samtliga tre gårdar Berg, Nordkärr och Vedbyholm i Älvsborgs län, Holms sn i Nordals härad.
 
Ägare till Berg var Lindorm (Mauritzson) Stake, till Nordkärr Nils Posse d.y. och till Vedbyholm (Wedbyholm) Johan Bagge.
 
Vid undersökning av personernas släktförhållande har jag funnit följande: Nils Posse d.y. var gift med Anna (Nilsdotter) Stake, en dotter till Lindorm Mauritzson Stakes bror Nils Mauritzon Stake. Gustaf Olofsson Stake var ju brorson till Lindorm enl. inlägget från ovannämnda skrift. Johan Bagge måste vara Johan Bagge af Söderby, som enligt Elgenstiernas Sv Adelns Ättartavlor del 1 sid 199b, tab.4 var ägare till Vibberby (också en gård i Holms sn i Nordals härad i Älvsborgs län. Det synes mig otroligt, att det skulle finnas två personer vid namn Johan Bagge i samma socken! Denne Johan Bagge af Söderby var son till Sven Pedersson och troligen hans andra fru Christina Olofsdotter Stake. Han skulle i så fall kunna vara dotterson till Olof Mauritzson Stake (bror till Lindorm). Det troliga är, att alla dessa fyra var släkt. Det kan inte bara vara en slump, att dessa fyra är släkt sinsemellan, när de sponsrar prästsonen Gunno B. Blutherus. Inom parentes sagt härstammar jag från denne Gunno B. Blutherus även som från Johan Bagge af Söderby.
 
Invändningar finns naturligtvis beträffande dessa mina slutledningar och den viktigaste är väl tyvärr den, att enl. Äldre Svenska Frälsesläkter del 1:3 sid 220b nämns, att Gustav Arvidssons (Båt av Billa) illegitima dotter Brita tidigast 1613 blev gift med Olof Mauritzson Stake och att det i så fall rent tidsmässigt inte är möjligt, att hon kan vara mor till Christina Olofsdotter Stake, MEN enligt Elgenstiernas kommentar under släkten Stake, tab 4. sammanlevde Olof Mauritson Stake redan under sitt första äktenskap med Carin Larsdotter (Anckar), för övrigt kusin till Olofs andra hustru, och vad hindrar då, att han redan tidigare än sitt giftemål 1613 med Brita Gustavsdotter hade barn?
 
Det vore intressant om någon annan har kommit fram till något resultat beträffande Christina Olofsdotter Stake och hennes härkomst.
 
Mvh
Bengt Örtenholm

2004-03-29, 21:07
Svar #4

Utloggad Roger Jarl

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 90
 • Senast inloggad: 2024-01-29, 21:26
  • Visa profil
Kanske detta kan vara till någon hjälp:
Olof Stake, son af Maurits, N:o 7. Egde och bebodde Ekholmen och Kyrkebyn i Gunnarsnäs socken, hvilket sednare kallades Stakelund. Här befallningsman 1591 d. 16. Febr. Måste lemna tjensten 1593. Gift med 1:o Britta Botvidsdotter (Ankar), dotter af befallningsmannen på Stockholms slott Botvid Larsson till Agnhammar samt Karin Karth; 2:o sin frilla Britta Gustafsdotter, förra fruns syskonbarn. Hade under förra äktenskapet häfdat henne med barn 1601. Härom uppkom i flera år mycken skriftvexling mellan biskop Petrus Kenicius i Skara, prosten Brynolph Haqvini i Ör samt Stakes syskon. Stake medgaf att hans sätesgård med 10 hemman derunder skulle ärfvas endast af hans lagliga barn. Under dessa skriftvexlingar blef han 1609 vigd med Britta Gustafsdotter, utan biskopens eller pastors vetskap. af en lättfärdig prestman, den Bryn. Haqvini strax afsatte från sitt kall och embete på bispens vägnar. 1620 den 29 Aug. förklarade Kenicius, som då var ärkebiskop, äktenskapet med Britta Gustafsdotter fast, och de efter vigslen aflade barnen för äkta. Stake dog vid år 1624.
 
Källa: Lignell.

2004-03-30, 02:21
Svar #5

catshaman

Kommentarer till Bengt Örtenholm
I Tommy Anderssons utredning finns ingen gift Erik Stake av nån generation på stamhemmanet Berg. Det finns bara en Christina av Hönsätergrenen där vi har från början Erik Amundsson d. 1553; son Olof död 1563; son Erik d.1598 med dotter Christina Eriksdotter d.1629.  
.
Alltså hennes far Erik Olofsson Stake var hertig Carls kammarjunkare senare marskalk 1594 hos hertigen. Denna hade barnen Harald sedermera friherre d. 1671, Christina d. 1629, Margareta gm Bonde, Anna d. 1599 samt okänt dotter d. 1672 gm Uggla samt Olof Eriksson Stake var landshövding i Värmland-Dal 1639-48 och skrev sig till Berg och blev möjligen släktöverhuvud efter Lindorm.
.
Christina skulle då varit gift med Sven Pedersson Bagge af Söderby och haft sonen Johan Bagge till Weberbyn/ Wedbjörbyn/ Vibberby? /nuvarande Webyholm/ Wedbyholm/ Vedbyholm som skrivs lite olika i olika källor. En av de gårdar Gustav Vasa drog till arv och eget ca 1550. Johan Bagge köpte gården till frälse 1639
.
På 1620-talet ägde de ogifta bröderna Lindorm/ Linnart  släktöverhuvud till Berg och Råbäck och Erik d. 1629 till Nordkärr som genom Nils Mauritssons dotter Anna Stake till Löfås övergick till Possesläkten  och det är en släktlinje som lever vidare på mödernet. Samtida vapenbroder med Johan Bagge  vid Köpmannebro var ryttmästare Gustav Olofsson Stake till Ekholmen, Wästerråda, Ransberg och Gillanda.  
Mvh
Bengt

2004-03-30, 13:30
Svar #6

Utloggad Bengt Örtenholm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 202
 • Senast inloggad: 2022-03-02, 15:45
  • Visa profil
Hej Bengt catshaman!
Jag vill bara komma med en förfrågan till dig beträffande Christina Stake. Du anger, att hon hette Christina ERIKSDOTTER Stake och ej Christina Olofsdotter. Elgenstierna uppger ju under ätten Bagge af Söderby, att hon skulle ha hetat Olofsdotter, men å andra sidan är ju, som bekant, Elgenstierna behäftad med många fel och åtskilligt har ju rättats i hans verk genom senare tiders forskningar.
Den Kerstin (Christina) som nämns under Stake tab. 4 levde enl. EÄ ogift 1660. Å andra sidan dog den Christina under tab. 20 ogift före 1629.
Jag håller f n på med, att lägga in min släkt i datorn i programmet Brother´s Keeper 6 och har kommit till Sven Pedersson Bagge (af Söderby) och Christina Olofsdotter Stake, om nu inte barnen Bagge af Söderby tillhör ett eventuellt tidigare gifte. Almqvist betvivlar ju, att Sven Pedersson varit gift tidigare, vilket Elgenstierna anser enl. kompletterinarna i del 9 sid 250b.
Är du säker på (enligt källor), att Christina gift Bagge (af Söderby) var dotter till Erik Olofsson Stake tab. 20 (trots att hon uppgives ha dött ogift före 1629) och ej till Olof Mauritzson Stake tab. 4? De tillhör ju samma generation och tidsmässigt får jag det ej att stämma med någon av dem, eftersom Christina gift Bagge hade en (eventuell) son, som år 1625 var löjtnant. Han bör således varit född senast vid sekelskiftet 1600 och modern i så fall född senast ca 1580.
Att Christina tillhörde ätten Stake är nog utan tvivel, med tanke på vad, som sagts i ovan införda inlägg.
Vore tacksam, om du har mer uppgifter eller hänvisningar, eftersom jag är angelägen, att försöka få klarhet i detta, innan jag lägger in Christina bland mina förfäder i datorn.  
Jag reser imorgon utomlands och återkommer först den 27 april.
Mvh
Bengt

2004-03-30, 17:56
Svar #7

Utloggad Bengt Örtenholm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 202
 • Senast inloggad: 2022-03-02, 15:45
  • Visa profil
Efter mitt senaste inlägg idag kom jag plötsligt ihåg, att jag tyvärr inte framförde mitt tack varken till Roger Jarl eller Catshaman, vilket jag nu alltså ber att få göra. Jag är tacksam för all hjälp, jag kan få för att få klarhet i  Christina Stakes familjeförhållande.
 
Mvh
Bengt Örtenholm

2004-03-30, 18:07
Svar #8

catshaman

Hej Örtenholm
Sannolikheten att jag har fel är lika stor som att Christina egentligen ska heta Kerstin och vara dotter till Olof Mauritsson Stake d. 1620.
Denne hade barnen Maria, Kerstin, Anna 1633 gm Kaffle, Johan stupad 1657, Elisabeth och ryttmästare Gustaf d.1676-79.
.
Det är ju ett tag sen jag arbetade med detta och jag använder Tommy som vist sökte på Riddarhuset och hos Elgenstierna och slutar med Gustafs generation. Han tog fram även data om  Stakernas gods i Stockholms och Uppsala län ur Almquist. Bästa sättet att få lite kontroll är att knyta namn till ägande och arv.  
.
Jag har sen kompletterat/ korrigerat från olika håll bl.a. domböckerna det lilla som finns. Jag hade kontakt med Riddarhuset för ett tag sen och de menar att det tar ett tag innan man hinner få upp de utdöda säkterna på Internet.
.
Det svåra med denna släkt är att vissa namn såsom Olof, Erik,  Gustaf återkommer i generationer och finns i vissa fall även inom de olika linjerna. Sen är det dethär med olika skrivstilar och att i synnerhet de stora gårdägarna var gift flera gånger.
.
Gustaf och Johan Bagge var samtida och hade var sin skvadron i slaget vid Köpmannebro 1644. I dessa strider nämns även en Ivar Bagge som då är bror eller son till  Dals Bagge förmodligen. Jag har bara intresserat mig för ägarna till gårdarna man kan få lite data om och listorna på barn är ofta bristfälliga. Exempelvis stötte jag på en son Olof Gustafsson i domböckerna som då dött innan han hunnit bilda bo och knytas till nån gård och inte finns nämnd. Som du vet får man leta i alla tänkbar källor och försöka få ihop det.
.
För min del är det inget personligt intresse men jag har forskat i denna dominerande släkt och i en bondesläkt  från Örnäs för att lära mig och för att få exempel som belyser århundradet. När mn väl börjar söka kan man såsom i detta fall få fram väldigt mycket och få en del personer att träda fram och då byggt på data och ej på fiktion.
Ha det som Baggen säger
Bengt

2004-03-30, 22:32
Svar #9

Utloggad Bengt Örtenholm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 202
 • Senast inloggad: 2022-03-02, 15:45
  • Visa profil
Hej Bengt catshaman!
 
Tack för ditt svar och inlägg beträffande mitt sista inlägg. Jag får nog nu avvakta, tills jag återkommer till fosterjorden i slutet på april. Det synes inte vara så lätt att få något definitivt svar beträffande vem, som var far till Christina Stake. Vi får se, om eventuellt någon annan har forskat i saken. Får väl vänta att lägga in Christina i antavlorna än så länge!
 
Mvh
Bengt Ö

2004-03-31, 03:57
Svar #10

catshaman

Mer Christina Stake
Iffue(?)r Bagge som omnämns bör vara Ivar Bagge till Söderby samt Aspberg i Segerstads sn, Värmland, son till Sven Pedersson Bagge till Söderby och Christina Olofsdotter Stake.  
(Källa: Elgenstierna, band I, sid 199)  
Ivar Bagge var verksam i Hannibalsfejden 1643 - 45 som ryttmästare under landshövding Olof Eriksson Stake i Värmland
.
Enlig Sundals härads dombok 1628/ 6 ägdes Stridsbol (Älgå) och Rud i Glava av Erik Stake till Nordkärr i ett tididgare hävdebyte. Vem var han?  
(Erik Mauritsson ur barnaskaran Lindorm, Erik, Hamfrid, Nils, Eggert, Agneta, Brita, Göran, Olof döda mellan 1555 och 1640???)  
.
Här är frågan med vilken rätt den ogifte Erik äger detta och då återstår arv i nån form. Detta stycke talar för att Stakerna till Berg möjligen hade släktband till Baggerna i Värmland. I första hand skiftade man arv och höll fastigheterna inom släkten även om man formelt köpte men man fick inte avyttra arvejord annat än inom släkten. Det är en vetenskap att räkna bakarv och kunskapen om släkten före syskonen Mauritz och Anna född på Berg och Hönsäters Olof och Kerstin Eriksson är bristfällig (mitten 1500-tal)  
.
Det finns bland släkterna några gårdar som går ur hand i hand medan stamhemmanet hölls intakt och man måste känna till giftermålen och kvinnolinjen för att veta vad det gäller. Det är som sagt inte alla barn som finns i släkttavlor byggda på dokument. Epitafierna brukar väl vara mer exakta.
.
Dock tycks man inte kunna förväxla med Jungfru Kerstin Olofsdtr Stake skriver sig 1640 till halvsäteriet Wästerråda 4 1/2 mtl och efter hennes död till en brorsdotter.  
.
Som redan påpekats skrivs ibland förnamn lite olika så man kan inte vara säker på att man har lika i alla versioner eftersom det kan ligga fler dokument bakom. Stakerna är en svårt släkt att utreda där Lignell nog inte har fått allt rätt och han har inte så mycket som Tommy och jag har fått fram.
.  
Jag tror inte mitt material ger mer. Det är kanske bättre i andra ändan om man kan få fram något om arvskiftet efter Christina???
ha det
Bengt
 
Observera att för- och efternamn skall skrivas i rutan för användarnamn vid inlägg i Anbytarforum..
-Kom ihåg det framöver bara..  /Peter Karlsson - Anbytarvärd

2004-04-09, 18:29
Svar #11

Viola Andersson

Hej Catshaman.
 
Vad trevligt med någon med kännedom om gårdarna på Dal. Jag undrar om du vet vem Anna Larsdotter i Takan är (socken?). I Sundals dombok 1684 och 1686 klagade lärkonstapeln Lars Stake till sin moster Anna Larsdotter i Takan.
 
Dessutom undrar jag över Torpane i Holm, tillhörde visst en Erik Stake i början av 1600.

2004-04-11, 17:05
Svar #12

catshaman

Hej Viola
Roger Jarl har redan frågat mig om Lärarkonstapeln Lars Stake men jag vet inte mer än han
.
Maurits och änkan Anna Stake gjorde allt för att skaffa minst ett säteri till sina barn. (Maurits var ju med och byggde Sverige  om jag ska ta en mening ur protokollet till silverkatten för kyrkorna) Med kung Johan 1569 började den stora säteribildningen där det gällde att få ihiop 6 mantal runt en sätesgård. Anna på Bergs affärer var runt 1570 och jag vet inte hur Erik Stake fick sin län eftersom han var häradshövding i Uppvingdinge så Torp var kanske hans lön. Av nån anledning skrev han sig till Fredsberg men jag har inte hittat mer om om det
.
Jag har bara hittat sätesgårdarnas historia och har bara en antecklning i min lista att Torp hette ursprungligt Nordankärstorp och har förmodligen länge hört till Nordkärr förut under Hafridsätten, folkungarna och en tid  under Vadstena. Stakerna fick på något sätta alla Vadstenagods på Dal
http://catshamans.com/m09staktab/09staketab.htm
.
Se mer om Erik Stake och Nordkärr på
http://catshamans.com/m08staker/01staker3.htm
ha det
Bengt
.

2004-04-11, 22:51
Svar #13

Peter Karlsson / anbytarvärd (Peter)

Bengt!
Kom ihåg att skriva för- och efternamn i rutan för användarnamn.. Jag har nog påminnt några gånger tror jag..

2004-05-11, 18:59
Svar #14

Viola Andersson

Tack Katshaman för ditt Svar, jag har läst en del av det du och din kompis har skrivit, dock inte allt. Till dig, Örtenholm och andra Stakeforskare titta i mormonernas, www.familysearch.com, man blir lite förvirrad för där finns flera med samma namn, fler Amund också.  
Ex.1.Mauritz Olofsson Stake, Berg, Elgå, Värmland g m Anna Göransdotter av Forstenasläkten och 2.Mauritz Olafson Stake, Wettungen g m Anna Göransdotter Sparre Stake.
Viola

2004-05-11, 19:10
Svar #15

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Att Familysearch är en osäker sekundärkälla?av ringa värde torde vara välkänt.
Agående Anna Göransdr kan det vara värt att påpeka att Forstenasläkten förde en sparre i sitt vapen.

2004-05-11, 20:44
Svar #16

Kalle Thorsberg

Man kan ju också läsa:
Almqvist Släkt och Hävd 1958, s 1-23
Almquist - SoH 1962, s 37.
Almquist - SoH 1962, s 8.
 
K

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna