ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2000-07-05  (läst 1772 gånger)

1998-12-23, 23:37
läst 1772 gånger

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Domboksavskrifter som hjälp i forskningen
 
Med den senaste utgivningen av utdrag ur Fryksdals härads domböcker (1726-1740) kan jag inte annat än att konstatera att detta att ge ut delar av ett härads domböcker är oerhört användbart för oss släktforskare. Det finns ett antal liknande verk, mer eller mindre fullständiga, för andra härader i landet. Själv har jag haft en hel del nytta av Anders Edestams mer ofullständiga men ändock ytterst användbara utdrag ur Dalslands häraders domböcker (t.o.m. år 1732).
I en del fall kan jag tänka mig att sådana här domboksavskrifter kan finnas i olika släktforskar- och hembygdsföreningars gömmor (otryckta). Som exempel kan jag nämna att jag känner många som har ägnat en hel del tid åt att sitta någonstans i Kisa för att studera utdrag ur Kinda härads domböcker som ska finnas i bibliotekets lokaler (källaren?) enligt vad jag har hört. Även denna form av avskrifter vore väl värdefullt att känna till?
 
Jag undrar nu ifall någon har upprättat en förteckning över domboksavskrifter, t ex rena avskrifter, utdrag av ovannämnda typ, eller mer ofullständiga utdrag.
Det kanske redan finns förteckningar på nätet? Isåfall var?
Om inte detta är fallet vore väl Rötter en utmärkt plats för en förteckning över sådana avskrifter?
Jag sammanställer gärna en dylik förteckning ifall den inte redan finns.
 
PS Liknande avskrifter är kanske inte alltid till hjälp. Fel kan ju smyga sig in mm... särdeles vanliga verkar de dock inte vara i vare sig Edestams eller Almqvists utdrag som jag nämnt ovan. Ett aber med Edestams utdrag är att de inte är helt fullständiga, men nästan, vilket kan lura en att inte leta själv.
Henrik Mosén

1998-12-26, 14:06
Svar #1

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Henrik Mosén har tagit upp en viktig fråga. Idén med att sammanställa en förteckning över domboksavskrifter - jag utgår från att en sådan inte finns - är utmärkt. Förteckningen bör enligt min mening omfatta både tryckta och otryckta avskrifter, även om man kanske relativt enkelt kan finna de flesta tryckta i Libris.
I förteckningen bör inte bara avskriftens förekomst och innehåll framgå utan också om och var den är tillgänglig för forskning. En mall för hur förekomsten, innehållet och tillgängligheten bör registreras kan säkert någon av de mera arkivutbildade av er bidra med. Placeringen av själva förteckningen i Rötter är en bra idé - kompletteringar kan göras efterhand - med bidrag från oss alla. Arbetsmässigt kanske detta kan lösas på det sätt Henrik själv föreslår - om redaktören finner det lämpligt.
 
Jag skulle vilja utvidga den här diskussionen till att också handla om frågeställningar som anknyter till frågan om förteckningen:  
 Den första handlar om kunskap om förekomsten av otryckta avskrifter - alltså samma fråga som Henrik tagit upp. Jag kan tänka mig att kännedom av dessa avskrifter kan finnas hos släktforskar- och hembygdsföreningar, som Henrik påpekar. Min erfarenhet säger mig att kännedom också bör finnas hos arkivens personal, dels gällande sådana avskrifter som deponerats i arkiven och kanske gömmer sig under titlar typ NN:s samling, men också kunskap om individer som gjort omfattande avskrifter och där de själva (eller efterlevande släktingar) innehar materialet. Ett tredje exempel på var kunskap kan finnas är givetvis hos släktforskare i allmänhet. I samtliga fall tror jag att vi alla måste hjälpa till att spåra avskrifter och rapportera in dem.
 Det andra problemet handlar om avskriftens tillgänglighet. Det kan gälla tryckta/stencilerade avskrifter endast framställda i ett fåtal exemplar -  jmfr t ex Björckman, Gunnar: Personregister med kortare anteckningar till Wimmerby stads dombok 1614-1725, vilken i dag enligt Libris endast finns i två exemplar som troligen ej längre lånas ut. Det kan gälla handskrivna eller maskinskrivna exemplar, ej kända av biblioteksväsendet och endast framställda i något enstaka exemplar - jmfr t ex(Ingvarsson, Karin); Avskrifter ur Kinda härads dombok gällande mål med anknytning till Kisa sn (1608-1750), deponerade i biblioteket Kisa. Det kan också gälla avskrifter som enligt ovan förvaras av enskilda individer och som av olika skäl ej kommer fler tillgodo. I samtliga här berörda exempel borde det med modern teknik, till ett ganska ringa pris, vara möjligt att förfärdiga ytterligare exemplar som både kan utplaceras över landet och utlånas på fjärrlån. Frågan är dock hur detta finansieras och organiseras.
 Den tredje frågeställningen, som också Henrik tar upp, handlar om avskrifters tillförlitlighet. Själv ser jag inte detta som ett stort problem efter att ha forskat just på Kindamaterialet under många år. Min inställning är att avskriften ökar tillgängligheten dramatiskt och att det är mitt eget ansvar att kontrollera med originalhandlingen. Som ett kuriosum kan avslutningsvis anföras att det vid något tillfälle också varit så att orginaldomboken i VaLa på någon punkt skiljer sig från den renoverade domboken i Göta hovrätts arkiv.
Vänligen,
Olle Elm

1998-12-28, 00:35
Svar #2

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Henrik Moséns initiativ är utmärkt. Självfallet står Nättidningen RÖTTER till förfogande för en publicering. Och då blir det, som Olle Elm påpekar, enkelt att komplettera förteckningen efter hand.
 
Jag föreslår att den omfattar alla typer av bearbetningar av domböcker: avskrifter, regester (sammandrag) och register, såväl i tryckt som otryckt form. Huruvida också andra typer av rättegångsprotokoll, exempelvis lagfartsprotokoll, bör inbegripas är väl snarast en fråga om hur mycket tid och kraft Henrik har möjlighet att lägga ner.
 
Som ett första bidrag till förteckningen vill jag erinra om den lista över ”Domboksutgåvor” som Lennart Andersson Palm publicerade i Släkthistoriskt Forum 4/84 och som omfattar 104 nummer. Han noterar i inledningen att dessa utgåvar har bearbets på mycket olika sätt, allt från enkla personregister kopierade i några få exemplar till bokstavstrogna utgåvor av hela domböcker. Han påpekar också att listan ingalunda är komplett. Och femton intensiva forskningsår har förflutit sedan dess tillkomst, så säkert skulle en någorlunda komplett lista i dag omfatta åtskilligt många fler nummer, kanske 300-400.

1999-01-03, 00:37
Svar #3

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Ifall ingen hör av sig hit och bekänner sig ha en färdig lista på domboksnoteringar - mer eller mindre publicerade - så ska jag så fort jag kommer hem till min hemstad Lund och klarat av det närmast trängande arbetet börja sammanställa en förteckning enligt ovan.
 
För att den ska bli så komplett som möjligt hoppas jag att de som känner till avskrifter och liknade hör av sig hit. I synnerhet kan det ju vara närmast omöjligt att ta reda på vad som finns opublicerat, men kanske i form av en stencilutgåva på något lokalt bibliotek eller i någon släktforskar- eller hembygdsförening.
Henrik Mosén

1999-01-03, 12:16
Svar #4

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2177
 • Senast inloggad: 2024-03-23, 13:34
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil
Som ett bidrag till register över domboksmaterial vill jag härmed meddela följande.  
Sedan 1993 pågår ett projekt i Tingshuset i Häljebol strax norr om Säffle. Efter att ha provat olika metoder för domboksregistrering föll valet på person- och ortregister. Till årsskiftet 1997/98 var Gillbergs härad färdigregistrerad med drygt 260 000 registerposter. Vi har nu börjat med Näs härad, där 1850- och 1840-talet är inmatade. För sökning i databasen har vi lånat idén från PLF i Oskarshamn med en sökblankett.
 
Gunnar Jonsson, Säffle

1999-01-03, 20:58
Svar #5

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2022-06-06, 18:37
  • Visa profil
  • Scangen
Om även pågående projekt är av intresse för listan kan jag meddela följande:
 
Jag går igenom de filmade domböckerna från Luggude härad (M), som finns på mikrokort åren 1683-1700. Endast de första två åren är hittills genomgångna. Projektet är inte tidsmässigt högprioriterat!
 
Jag gör sammandrag av alla ärenden, men försöker göra dessa så omfattande att ingen viktig information går förlorad. Gunnar Almqvists fina arbete med Fryksdals domböcker har varit idégivare, men mina sammandrag försöker jag göra mer omfattande. Löpande uppdateras personregister, ortregister och sakregister. Personregistret omfattar alla namn, inte bara släktnamn.
 
Publicering kommer troligen att ske på Internet. Sammandragen skrivs direkt i html-dokument. Detta gör att publicering kan ske löpande efterhand arbetet fortgår.

1999-02-15, 10:27
Svar #6

Klas Månsson

Hej!
Jag har en fråga. En anfader till mig blev 1893 dömd i Åkerbo Härardsrätt (Västmanland). Vad jag kan se finns inte så sena domböcker filmade hos SVAR. Har någon något tips eller råd hur jag ska gå tillväga för att få reda på vad det var min släkting gjorde. Kan jag på något vis få tag i den aktuella domboken? Tacksam för all hjälp jag kan få!

1999-02-15, 10:42
Svar #7

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2023-05-27, 17:48
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Du bör i första hand höra med Landsarkivet i Uppsala om de har den boken hos sig, vilket de mycket väl kan tänkas ha. I andra hand finns den kvar hos Tingsrätten.

1999-02-16, 14:59
Svar #8

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Hej!
 
Jag har börjat skriva lite på en förteckning enligt skiss ovan, men pga tidsbrist kommer den inte att bli färdig i brådrasket...
 
Skicka gärna in fler bidrag till förteckningen!
 
Ifall det finns personer med stor lust att själva sätta ihop en förteckning så hör gärna av er hit, så är inte jag den som vill ha monopol på uppgiften - snarare tvärtom.
Henrik Mosén

1999-04-27, 18:20
Svar #9

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2022-06-06, 18:37
  • Visa profil
  • Scangen
Som jag skrev den 3 januari så arbetar jag med att skriva sammandrag av alla ärenden ur Luggude domböcker.
 
Jag har nu, mest som ett test och för att få lite feedback, lagt ut detta så långt det
fortskridit på nätet.  
 
Ni hittar projektet under http://www.algonet.se/~anderzb/genea/skane.htm och sedan väljer ni
Forskningsprojekt och register från menyn.
 
Det vore intressant med en diskussion om fördelar och nackdelar med denna form av publicering.

1999-04-30, 13:24
Svar #10

Utloggad Gunlög Ström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 199
 • Senast inloggad: 2023-08-21, 08:15
  • Visa profil
Jag har läst, och gjort en del utdrag ur, Edsbergs härads domböcker, från de äldsta fram till ca 1830. Tyvärr gjorde jag det inte ursprungligen för att dela med mig av dokumentationen, så kvaliteten är mera för privat bruk så att säga. Jag har dessutom inte ens skickat efter de delar som har kommentaren svårläst i SVAR:s register. Jag hjälper dock gärna till med sökningar i det material jag har, om någon är intresserad.
Hälsningar

1999-04-30, 16:34
Svar #11

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2261
 • Senast inloggad: 2024-03-15, 08:20
  • Visa profil
Hej Gunlög
 
Till Umeå stad flyttar omkring 1750 en sämskmakare vid namn Bengt Pettersson Esberg f ca 1701. Han kom närmast från Härnösand, där han vunnit burskap 1744. I Härnösands födelsebok kallas han vid något tillfälle Edsberg. Jag har funderat på om han möjligen kan ha någon anknytning till just Edsberg. Har du måhända stött på honom i domböckerna?

1999-05-02, 13:37
Svar #12

Carl-Evert Gustafsson

Vi har läst, och gjort handskrivna släktskapsanteckningar ur domböcker och vissa småprotokoll i följande härad i Roslagen med omnejd, tidsperid från de tidigaste till början av 1700-talet (pågående forskning):
Bro och Vätö skeppslag
Frötuna och Länna skeppslag
Väddö och Häverö skeppslag
Frösåker
Lyhundra
Sjuhundra
Närdinghundra
Oland
Åker och Riala skeppslag
Västland
Liksom Gunlögs anteckningar var våra ursprungligen endast avsedda för privat bruk, men vi gör gärna sökningar i det material vi har!

1999-05-03, 10:51
Svar #13

Johan Löfstedt

Intressant det där med Bro och Vätö. Håller själv på med detta skeppslag. 1664-1675 finns bokstavstroget tolkat i sin helhet. 1603-ca 1690 mera ofullständigt och i sammandrag eller med nutida språkbruk. Inget är publicerat i sin helhet. En början till sockengenealogi finns dock för Roslags-Bro sn på http://home8.swipnet.se/~w-85007/r-bro.htm
där vissa domboksutdrag förekommer.

1999-05-06, 12:57
Svar #14

Utloggad Gunlög Ström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 199
 • Senast inloggad: 2023-08-21, 08:15
  • Visa profil
Hej Staffan!
Tyvärr hittar jag ingen som skulle kunna vara din Bengt i det material jag har.
Hälsningar Gunlög

1999-08-16, 16:12
Svar #15

Fredrik Blomquist

Jag har gjort avskrifter av Våla härads domböcker dels, både orginal och där sådana saknas de renoverade.
Inte alla dommar finns i ordagrann återgivelse, och de flesta med moderniserad stavning. Jag har hittils haft domböckerna för privat bruk, men materialet ingår i mitt Harboregister som snart skall finnas tillgängligt. Det undersökta materialet är hittils:
1599-1658 alla dommar i Våla härad.
1658-1718, 1730-33, 1739-52 huvudsakligen dommar rörande Harbo socken.

1999-10-25, 19:15
Svar #16

Anders Eldkrans

Jag har ett problem...
Jag har en farfars farmor som hette Maja Carlsdotter, född 1823-02-14 i Fjälkestad? enligt
HF Nosaby nr17 AI:10 1850-1854 45394 6/8, Enl. HF född i Fjälkestad hänvisning till sid. 237(dock ej någon med det namnet född i Fjälkestad vid aktuella tidpunkten.) Nu till prolemet: Maja födde två oäkta barn: (Nils,1850-04-02) och SVEN('min' farfars far. såldes senare till lägstbjudande enl.gammal släkting)född 1856-05-01 i Nosaby(L).Tänkte att jag skulle titta i domböckerna efter eventuell fader men i vilka domböcker ska jag titta i, hittar inga i SVAR's katalog gällande Kristianstad. (Häradet ska vara Villands härad). Var eller vad ska jag söka. + Hur ska jag kunna finna denna Majas födelse. Hon förekommer endast en gång i ovan nämnda husförhör
mvh
Anders E

1999-11-11, 19:31
Svar #17

Utloggad Erika Renberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 42
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Jag undrar en sak. Jag har en man, Carl Fredrik Dunder f 1785 som blev dömd för stöld och satt i kurran efter 1820. Han bodde vid tiden för sin kriminella gärning i Österlövsta församling, Uppsala län.
Eftersom Österlövsta inte har egna domböcker och Uppsala har ett helt sortiment undrar jag vilken jag ska försöka titta i. RR, står det för riksrätt och är det i så fall den jag ska titta i?  
 
Tackar för all hjälp.

1999-11-11, 19:52
Svar #18

Lena Gustafsson

Hej Erika!
Det här hittade jag i SVAR-s katalog:
 
Lövsta tlg HR 615
 
Häradsrätten upphörde i och med utgången av år 1883 och uppgick i Uppsala läns norra domsagas häradsrätt.  
Lövsta tingslag omfattade då socknarna:
 
Österlövsta med Lövsta bruk och Hållnäs.
 
Tingslaget utgjorde ett av de tre tingslagen inom Olands härad. De övriga var Olands tingslag och Films och Dannemora tingslag.
Hoppas det hjälper dig vidare!
MVH Lena Gustafsson

1999-11-11, 22:41
Svar #19

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2023-05-27, 17:48
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
RR betyder för det mesta Rådhusrätt, en domstol i en stad. Om boven ovan begick sitt brott i hemförsamlingen, så bör han alltså finnas dömd i Lövsta tingslag. Men om han begick brottet i t.ex. Uppsala, så blev han nog dömd i rådhusrätten där. När man letar i domböcker, som kan vara mycket omfattande, är det väsentligt att man försöker ringa in vilket år rättegången var, om det inte står i hfl, annars har man ett omfattande jobb framför sig. Det finns i allmänhet inga register i domböckerna.

2000-01-28, 23:45
Svar #20

Björn-Åke Petersson

Domboksutdrag Blekinge
 
Jag har under snart 2 år gjort domboks utdrag
ur Medelstad härads domböcker från 1679-1732
tillsammans 12000 poster. Dessa snart läggas
på en skiva som omfattar tiden fram till 1750.
Detta görs i samarbete med Kjell Öhman, Stockholm
 
Några års utdrag finns även från Östra härad i Blekinge län.
 
Vanja Jonasson i Bräkne-Hoby sysslar med Bräkne härad tiden före 1750 och några forskare i västra länsdelen har gjort utdrag om Jämshögs socken i Listers härad.
 
Detta var en lägesrapport från Blekinge
 
Björn-Åke Petersson

2000-01-29, 11:28
Svar #21

Sofia Seffers Persson

Hej Björn-Åke!
Kommer man att kunna köpa CDn? I så fall hur och var? Jag är mycket intresserad.
m.v.h. Sofia S.P.

2000-03-21, 18:26
Svar #22

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1105
 • Senast inloggad: 2024-03-14, 17:40
  • Visa profil
Är det någon som känner till om det finns några avskrifter av domböcker från Göteborg 1817 och om det finns något på nätet att läsa. Det gäller ett utomäktenskapligt fött flickebarn i Kristine församling i Göteborg. Har sökt med ljus och lyckta efter fadern och ställer nu min förhoppning till att det kan finnas en dom över denna då brottsliga gärning. Jag bor numera i utlandet och kommer till Sverige först i sommar då jag kommer att besöka Landsarkivet där. Kanske går det att hitta på internet under tiden ???

2000-03-21, 23:50
Svar #23

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6901
 • Senast inloggad: 2024-04-12, 07:01
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Till Ingemar Gollungberg:
 
Några avskrifter av domböcker från Göteborg har jag inte hört talas om. Men det kanske finns någon som har vägarna förbi landsarkivet.
 
Vad heter flickan och hennes mor, och när föddes hon? Och vet du deras adress? I Göteborg fanns det ju inga territoriella församlingar förrän 1883.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2000-03-21, 23:52
Svar #24

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6901
 • Senast inloggad: 2024-04-12, 07:01
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Till Ingemar Gollungberg:
 
Några avskrifter av domböcker från Göteborg har jag inte hört talas om. Men det kanske finns någon som har vägarna förbi landsarkivet.
 
Vad heter flickan och hennes mor, och när föddes hon? Och vet du deras adress? I Göteborg fanns det ju inga territoriella församlingar förrän 1883.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2000-03-21, 23:53
Svar #25

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6901
 • Senast inloggad: 2024-04-12, 07:01
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Till Ingemar Gollungberg:
 
Några avskrifter av domböcker från Göteborg har jag inte hört talas om. Men det kanske finns någon som har vägarna förbi landsarkivet.
 
Vad heter flickan och hennes mor, och när föddes hon?
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2000-03-21, 23:59
Svar #26

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6901
 • Senast inloggad: 2024-04-12, 07:01
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Nu ha... ha... ha... har det hakat upp sig!
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2000-03-22, 12:18
Svar #27

Lena Möllergren

Hej
Jag har på min farmors sida 2 personer som står som oäkta och jag vet inte hur och var jag ska leta efter fädrerna.
Den ena heter Anders Gustaf Ersson Fridell född 1868-04-24 i Julita, hans mor heter Brita Sofhia Ersdotter född1841-05-12 i Floda död 1868-10-03 i Julita.  
den andra heter Anna Stina Carlsdotter född 1820-12-16 i Ludgo, hennes mor heter Anna Cajsa Larsdotter ellerPerhsdotter har inte kunnat tyda namnet ordentligt och hon är född 1800-10-18 i Ludgo.  
Kan någon hjälpa mig var jag ska söka i för ev. domböcker.
Tack på förhand.
Lena

2000-03-22, 21:52
Svar #28

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6901
 • Senast inloggad: 2024-04-12, 07:01
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Till Lena Möllergren:
 
Julita hör till Oppunda härad, och Ludgo till Rönö härad, båda i Södermanland.
 
Originaldomböckerna finns på Uppsala landsarkiv. Rönö häradsrätt finns på mikrokort hos SVAR för den aktuella tiden, men inte Oppunda - om det inte har ändrats sedan den 17/4-97, när SVAR senast uppdaterade sidan.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2000-07-05, 20:24
Svar #29

Utloggad Pernilla Bollman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 675
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 19:40
  • Visa profil
Min fråga är av samma karaktär som ovanstående; till vilket härad eller tingslag hörde Hjorted 1829 samt Mörlunda 1833 (bägge Kalmar län)? Och finns dessa domböcker på mikrokort ? Har ingen erf av domböcker el kyrkoräkenskaper, men har förstått det som att det kan räcka att se i kyrkoräkenskaperna om fadern utan omsvep erkände faderskapet, medan det kunde gå till tinget om han inte erkände ? Är det riktigt ?
Pernilla

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna