ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Börstig  (läst 2895 gånger)

2011-07-24, 13:11
läst 2895 gånger

Utloggad Helena Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 264
 • Senast inloggad: 2023-06-26, 22:27
  • Visa profil
Hej Andreas, jag har nu hittat vigselnotisen för Jonas Spak och hans hustru Britta Olofsdotter. De gifte sig 1796 i Siene (Älvsborgs län). Då anges han vara 24 år och hon 21 år. Detta skulle betyda att han var född ca 1772. Jonas uppges vara född i Börstig och hans far ska ha hetat Bengt. Inga uppgifter finns om faderns efternamn eller vad modern till Jonas hette.
 
Jonas Spak och Britta Olofsdotter hittar jag sedan på Galtholmen i Od, där de har barnen:
Christina, född 1797
Annika,    född 1799
Anna Maria född 1802 (min ana)
 
Jonas Spak uppges i det husförhöret vara född 1775 i Börstig.
 
Då det verkar vara si och så med Jonas födelseår, så får jag leta efter honom inom spannet 1770-1775.
Han ska alltså hetat Jonas Bengtsson innan han fick soldatnamnet Spak.
 
Har tittat lite i Börstigs födelseböcker, men tycker det är ganska svårläst.
 
Mvh
Helena

2011-11-20, 17:05
Svar #1

Utloggad Göran Alfvén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2013-03-16, 22:19
  • Visa profil
Frågor om mord och mordbrand i Börstig, Västra Götaland 1896.
 
Min frus mormors farfars mor blev, 80 år gammal, mördad med hagelskott enligt kyrkbok och tidningsnotiser vi hittat från 1896 enligt nedan.
I första notisen har gumman fått fel förnamn, men i andra är det rätt.
Vi har inte lyckats hitta information om vad de överlevande i stugan sysselsatte sig med senare, var de bodde och om de startade familjer.  
Inte heller vet vi hur det gick med rättegångar och huruvida samtliga misstänkta arresterades. Finns det foton på fångarna?

Jag forskar kring detta mest för att hjälpa en amerikansk ättling till den mördade gumman att få som mycket info som möjligt kring händelsen.
Gummans dotter emigrerade med man och nio barn året före mordet. Det jag skulle vilja ha hjälp med i den familjen, är om någon kan hitta vigselbevis för Helena Sophia Svensdotter f. 11 jun 1850 i Börstig och Johan Alfred Jansson f. 13 mar 1845 i Börstig. De bodde i ett hus på Övregården i Vintorp och ska ha gift sig 1873, men jag hittar bara en anteckning om lysning och inte själva vigseln.
 
Ur Falköpings Tidning, 11 januari 1896:
Hemsk illgerning.
  Natten till trettondedagen föröfvades i Vintorp, Börstigs socken, ett illdåd, som väckt allmän häpnad och förstämning på orten.  
  I en stuga i skogen bodde enkan Kajsa Klej och hennes son Per. Hos dem innebodde Erik Andersson, Oskar Johansson samt dennes 12-årige bror.
   Enligt hvad Per Klej och de öfriga i stugan boende berättat, kom sent på qvällen nämnda dag en som de inneboende vän känd person till stället och knackade på samt blef insläppt. Väl inkommen började han öfverösa de innevarande med svordomar och oqvädningsord. Dessa fäste sig dock ej vidare dervid, emedan de sågo att personen i fråga var drucken.
   Snart hördes flere röster utanför stugan och strax därpå aflossades ett skott. Den i sin bädd liggande enkan Klej träffades af skottet och ljöt en ögonblicklig död.
   Äfven den 12-årige gossen träffades i örat af ett par hagel, hvilka dock ej tillfogade honom vidare skada. Genom en bakdörr flydde nu alla ut ur stugan, Per Klej dock först efter att hafva förvissat sig om, att hans moder var död, och att således intet kunde göras för hennes räddning.
   Utkomna möttes de af eldflammor. Illgerningsmännen hade nämligen antändt ett vedskjul, som var sammanbygdt med stugan. Ingen af de flyende vågade stanna för att släcka elden, hvilket för öfrigt nog hade varit omöjligt, då den redan gripit ganska vidt omkring sig.
   Motivet till den hemska ogerningen lär vara gammalt hat från föröfvarens sida till Oskar Johansson. Äfven rusdryckerna voro här, som så ofta annars vid dylika ogerningars utöfvande, en medverkande orsak. Nämnde Oskar Johansson lär ha varit en skräck för hela orten. Särskildt en af deltagarne i illdådet lär ha varit så rädd för honom, att han icke ens på ljusa dagen vågat arbeta utomhus, och af fruktan för öfverfall sof han alltid med revolvern under hufvudkudden.
Den stackars enkan, som nu föll ett offer för andras hat och hämndlystnad, var alldeles oskyldig.
Skådeplatsen för illdådet företer nu en hemsk anblick. I ruinerna kvarligga de förbrända lemningarna efter enkan Klej.
Utöfvarna af det hemska dådet, fyra till antalet, voro vid tillfället starkt berusade.
Anmälan om ogerningen är gjord till ortens länsman.
 
 
Ur Falköpings Tidning, 8 februari 1896:
Mordet och mordbranden i Börstig.
   Som våra läsare väl torde hafva i färskt minne, begicks natten till trettondedagen inom Börstigs socken ett hemskt brott, dervid en 80-årig gumma, Maja Eriksdotter Klej mördades medelst ett hagelskott, hvarjemte gummans stuga af våldverkarne antändes.
   Såsom misstänkte att ha föröfvat ogerningarne efterspanades af kronobetjeningen hemmansegaren Anders Johan Persson i Vintorp, arbetaren Johan Larsson från Sandhem Vestberg, och 18-årige Henning Berggren i Mussla, hvilken sistnämnde antogs hafva af Persson och Larsson lockats och tubbats till att vara sjelfva verktyget vid brottens utförande.
   Efter hvad undersökningarna visa tyckes meningen ingalunda varit att göra gumman Klej något illa, utan våldsverkarnes fiendskap synes varit rigtad mot en hos gumman inneboende arbetare Oskar Johansson. Vid brottets utförande voro deltagarne deri mer eller mindre berusade.
   Förutnämnde misstänkte Persson, Larsson och Berggren försvunno emellertid spårlöst från orten någon dag efter brottens föröfvande, och särskildt på senare tiden har man trott att alla de tre värdiga stallbröderna rymt till Amerika, synnerligast som två af dem förut vistats derute. Men derjemte har rykte gått, att våldsverkarne hela tiden i all sköns lugn och ro vistats i hemtrakten, der en af dem, Johan Larsson, en af dagarne hos annan man lyftat sig tillhöriga pengar o.s.v. Ungefär åtta dagar efter mordet hade Johan Larsson helt trankilt vandrat här igenom staden, men ej blifvit närmare uppmärksammad, innan han var borta.
   I tisdags bereddes emellertid vederbörande länsman en, som vi tro, icke ringa överraskning. Utrustad för resa, i utrustningen hemväl inbegripet ett välförsedt matknyte, uppenbarar sig inför länsmannen en af brottslingarne, förutnämnde hemmansägaren Anders Johan Persson från Vintorp och säger, att han hört att det lysts efter honom, hvarförs han, nu återkommen till hemtrakten från en resa, ville anmäla sig. För mordet och mordbranden nekade han bestämdt. Han vore naturligtvis oskyldig! T.f. länsman Ljung gjorde emellertid processen kort, häktade mannen och, alldenstund lämplig förvaringslokal saknas i Vartofta, öfversände honom till rådhushäktet härstädes, hvarifrån han i onsdags transporterades till länshäktet i Mariestad. Persson kommer att ransakas inför Vartofta häradsrätt å tingsstället Leaby, på dag som vederbörande domhafvande bestämmer.
Vi skola i sinom tid referera rättegångsförhandlingarne.
 
Ur Falköpings Tidning, 15 februari 1896:
Dramat i Börstig.
Henning Berggren, en af deltagarne i de hemska illdåden i Börstig trettondedagen och den som förmodas ha varit sjelfva verktyget dervid, häktades af t.f. länsman Ljung i torsdags och införpassades igår till länshäktet i Mariestad.
 
 
 
Mvh,
 
/Göran

2012-01-22, 21:28
Svar #2

Utloggad Robert Cronholt

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 299
 • Senast inloggad: 2016-02-02, 11:49
  • Visa profil
Hej!
 
Är det någon som kan tolka detta socken- eller ortsnamn? Det är saxat ur Börstig hfl 1777-1810. Vad står det? Jättetacksam för hjälp!
 

2012-01-23, 14:42
Svar #3

Utloggad Stig Svensson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 457
 • Senast inloggad: 2017-05-10, 16:30
  • Visa profil
Hej Robert!
 
Det är ju ryckt ur sitt sammanhang, men verkar vara en ovanlig förkortning av det latinska Ibidem - det samma eller densamma.
 
MVH
Stig

2012-01-23, 14:56
Svar #4

Utloggad Robert Cronholt

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 299
 • Senast inloggad: 2016-02-02, 11:49
  • Visa profil
Strålande, Stig!
 
Jag har stött på Ibidem tidigare, men tänkte aldrig så långt... Det är alltså helt enkelt samma ort som angivits på ovanstående person i längden.
 
Tack så mycket!

2012-05-17, 10:25
Svar #5

Utloggad Göran Alfvén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2013-03-16, 22:19
  • Visa profil
Kyrkovaktare och f.d. poströvare Anders Håkansson  
f. 1 Jul 1822 i Skattegården, Döfve, Börstig (R)
d. 14 Jun 1900 i Brismene (R)
 
Här är han i Varnum:
AID: v44710.b10.s137 (4:e från sista namn, sägs flytta till Fenneslunda 1845)
 
Hittar honom inte i Fänneslunda, men han dyker upp igen i Börstig 11 Nov 1864:
AID: v45052.b62.s56 (han är nr 10)
AID: v45077.b33 (han är nr 34)
 
 
Ska ha avtjänat straff på Varbergs fästning för poströveri mellan 1850 och 1864.
 
Är mycket intresserad av att få reda på om det finns texter om honom, brottet och fängelsevistelsen.
Finns det rullor från Varbergs fästning från den tiden?
 
 
Mvh,
 
/Göran

2012-05-17, 11:01
Svar #6

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10331
 • Senast inloggad: 2024-03-02, 14:57
  • Visa profil
  • Gensvaret
Göran, här är några tips. I Nordiska museets arkiv finns ett fotoalbum med 1861 års fästningsfångar i Varberg. Detta är några exempel.

2012-05-17, 11:53
Svar #7

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10331
 • Senast inloggad: 2024-03-02, 14:57
  • Visa profil
  • Gensvaret
Här är alla bilder, men han tycks inte finnas. Kan han ha blivit förflyttad? I andra delen av albumet finns fångarna på Landskrona fästning 1861. Man hittar också ett album för Malmös straff- och arbetsfängelse samma år.

2012-05-17, 13:36
Svar #8

Utloggad Göran Alfvén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2013-03-16, 22:19
  • Visa profil
Hej Åke! Tusen tack för dessa tips. Det verkar inte som han är med nej, och förflyttad kan han ju ha blivit - han kan ju ha kommit till Varbergs fästning senare än 1861. Det står skrivet att han kom till Börstig igen från Varbergs fästning 1864 i november efter ett 14 år långt straff för poströveri. Det är det jag har att gå på i detta nu.

2012-05-17, 17:16
Svar #9

Utloggad Viktoria Jonasson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 168
 • Senast inloggad: 2023-05-03, 16:28
  • Visa profil
Hej Göran!
 
Det finns en bra bok som tar upp postrånare i trakten; Brutala dåd i fridsam bygd av Ingemar Svensson. Det är framför allt Mark-bygden den handlar om, men även ett par postrån i Hällstadtrakten tas upp - inte allt för långt från Börstig och nära Varnum/Fänneslunda. Framför allt får man bra ledtrådar om vilka källor man kan använda då man söker information om brott och straff.
 
Och minns jag inte alldeles fel nämns en postrånare i Örjan Hills bok om Fänneslunda, boken heter Vi följer solen.
 
Mvh,
Viktoria Jonasson

2012-05-17, 23:30
Svar #10

Utloggad Göran Alfvén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2013-03-16, 22:19
  • Visa profil
Tack för dessa tips! Ingemar Svenssons bok sägs handla om de två poströvarna/mördarna Nätt och Löf, och även om det är en mycket spännande och detaljrik historia, så känns den inte lika het som Vi följer solen i denna fråga. Jag kollar med biblioteket i morgon.  
 
Återigen tack för hjälpen både Åke och Viktoria! Det är härligt att det finns människor som vill hjälpa till när någon kört fast.
 
/G

2012-11-15, 17:36
Svar #11

Utloggad Börje Carlsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2020-03-03, 20:27
  • Visa profil
Jag undrar om någon har någon information om avskedade profossen Jonas Rydholm som 1785 flyttar från Börstig till Kölaby och dör där 1786.  
Jag kan inte finna honom i husförhörslängderna i Börstig. Var kan man hitta information om hans yrkesliv. Var en profoss anställd av häradsrätten? Fanns det ett specielt profossboställe i Börstig?
 
Källor: Norra Åsarp C:2 sid 594, Norra åsarp C:2 sid 317, Kölaby AI:1 sid 16
 
 
 
Flyttlängd
 (88.2 k)

 
(Meddelandet ändrat av borjecarlsson 2012-11-15 17:38)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna