ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-07-02  (läst 3142 gånger)

2005-04-25, 15:34
läst 3142 gånger

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Hej. Jag undrar om jag frågat om info kring Anders Olsson i .....gårdstorp,Karlskoga sn?
Anledningen är denna!
 
Anno 6 och 8 October 1681 (Visnums häradsrätt)
 
Jtem dhet af rätten stadfäst dhät Jordakiöp som Nils
Håkansson i Hallarudsbacken han hafwer giort med sina syskon
och släkt om bemälta fierdinghemman Hallarudsbacken
hwilket han äger på efterfölliande sätt: först hafwer
han kiöpt af Jon Andersson i Giälsberg Warnum s
hans broderdel utj Hallarudsbacken för nÿe och ½ Rdr
samt ??? skiäppa rogh därtil gaf Nils samtliga Jons
arfwingar nu inför rätten ??? Rdr öfwergåfwa
sedgn hafwer han till sig handlat Anders Anderssons
jordalott utj Hallarudsbacken för tretton Rdr och 10 öre
söler[mt] samt en skippa rogh där till med gaf Nils
samtl: sahl Anders Anderssons arfwingar nu in
för rätten fÿra Rdr i öfwergåfwa j lÿka motto
hafwer (kladdigt här) löst sin hustrus bro=
ders son Anders Olssons i ..gårdstorp i Carlskoga
sochn broderslott utj Hallarudsbacken för tÿo Rdr
in spiecie wÿdare hafwer Nils kiöpt sin hustrus
söster Elin Andersdotters i (Kiömmen?) i Sunds sochn
och frÿ (södehlen?) hemmansdehl utj Hallarudsbacken
för fem Rdr åter hafwa han sig tillhandlat  
sin hustrus söster Karin Andersdotter arwfejord
i Hallarudsbacken för tiugo åtta Dr kopp[mnt] sidst
hafwer han sin hustrus söster Marit Andersdotter för ...
½ Rdr elliast hafwer och Nilsas hustru Sigri Anders=
dotter siällft arft en sÿstradehl efter sÿna sahl: föräldrar
utj Hallarudsbacken, så att Nils mädh
si hustru och barn nu äga genom kiöp och arff
helha fierding skattehemmanet Hallarudsbacken
i Wisnums sochn, som alt är till att sin aff
sielfa fastabrevet (<)/.
 
Vilka var Anders Olssons föräldrar?
Vilka barn fick han och var blev dem av?
 
Ödmjukt Per

2005-04-25, 15:38
Svar #1

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Förresten när jag änå undrar över Anders Olsson kan jag lika gärna passa på att fråga om han flyttade tillbaka till Visnum sn (och ev. till Sörgården,W?ka)?
 
MVH Per (hans hustrus namn är av mkt stort intresse här)

2005-04-25, 18:08
Svar #2

Utloggad Anders Höjer

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2009-10-04, 15:16
  • Visa profil
Hejsan!
 
Jag behöver hjälp,någon
Föräldrar till
Eva Karlsdotter f:1864-10-03 Karlskoga
                d:1905-11-09 Degerfors

2005-04-25, 21:10
Svar #3

Utloggad Bengt Nordstrand

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 228
 • Senast inloggad: 2012-04-16, 20:29
  • Visa profil
Hej Per,  
 
Det fanns en Anders Olsson i Bregårdstorp (eller Bredgårdstorp som det brukar stavas idag). Han verkar ha gift sig 1655 och finns upptagen i mantalslängderna för byn Bregårdstorp fr o m 1656 till 1683.  
Se: http://web.telia.com/~u19310034/karlskoga/karlskogamantal.htm
 
Anders Olsson förekommer i Karlskoga härads dombok 1661, 1663, 1665, 1670, 1676 och 1684.  
Se: http://go.to/ekeby
 
Anders Olsson var gift med Karin Andersdotter.  
Karin var dotter till Anders Enarsson i Bregårdstorp och hans hustru Britta. Anders nämns i mantalsl. från 1628, avled i början av 1660-talet. Hans gård i byn delades mellan sonen Enar Arvidsson och mågen Anders Olsson. Det var intressant att kunna visa att Anders Olsson var från Visnum. Det finns inga tecken på att han flyttade tillbaka till Visnum. Han hade barn som fortsatte i Bregårdstorp.  
 
Barn till Anders och Karin jag vet om:  
a. Erik Andersson i Bregårdstorp, död ca 1691 (mantalsl.)
b. Annika (nämnd i dombok 1724)
c. Margareta Andersdotter, gift med Erik Eriksson, Bregårdstorp
 
I ditt domboksutdrag nämns också en Elin i Kiömmen. Torde vara Kymmen i Sunne, senare i Gräsmark.  
 
Hälsningar
Bengt

2005-04-25, 23:20
Svar #4

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Tusen tack Bengt. Det är just det att jag letar efter dem personer som figurerar kring Hallerudsbacken. Jag har två anor som jag inte vet på vilket sätt dem har sina beröringspunkter till Hallerudsbacken.
Den Anders jag frågade om där kan även eventuellt komma från Warnum sn (Emterfallet) där en till namnet okänd son Till Anders Olufsson i Hallerudsbacken var död före 1641 (Visnums Häradsrätt 12 April 1641) som f.ö var gift med Marit Andersdotter (har ej sett hennes barn köpas ut från gården).
Obs! NN Andersson ohh Marit Andersdotters barn var vid det tillfället omyndiga.
 
MVH Per

2005-04-26, 22:19
Svar #5

Utloggad Agneta Nilsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 594
 • Senast inloggad: 2023-09-21, 23:44
  • Visa profil
Jag har nyligen börjat släktforska. Jag har funderingar kring min fars biologiska mor.Hennes namn var Elin Viktoria Tiderman och hon  föddes i Karlskoga 1887 och dog i Tveta Södertälje 1963.
Henne mor hette Emma Karlsdotter f. 1861 enl folkräkningen 1890, Viktoria u ä.    Dopvittnen vid Viktorias dop var hu Karolina Karlsdotter från Gelleråsen och skollärare Vallenius. 1890 bodde Viktoria tillsammans med sin mor som då var piga i Spjutberg. 1900 bodde Viktoria på något slag barnhem Sigridsberg. Föreståndaren heter Anna Sofia Eriksson. Vet någon vad det var för slags barnhem och jag undrar också om någon kan ha någon kunskap om Emma Karlsdotter. Ett stort frågetecken är också Viktorias efternamn Tiderman. Hon är upptagen med det namnet 1900, kan modern hetat så eller finns en far med det namnet. Hur kan jag gå vidare.

2005-04-29, 23:42
Svar #6

Utloggad Fredd Holm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 583
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 00:08
  • Visa profil
  • www.facebook.com/fredd.holm
Hej!  
Jag undrar om någon har något material att bidraga med om Solgårdarna, Karls-Åby (ligger mitt emot Nobelstadin någonstans).
 
Mvh, Fredd Holm,
Filipstad

2005-05-01, 23:13
Svar #7

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Visnums Häradsrätt d. 24 November.
 
Näst loffuadäs Håkan Jonsson i Ägatorpet i Carl=
skoga sochen för sig och samtliga sina medh arffingar, att
willia (bota?) Elin Andersdotter i (Holdt?) i .... sochen 10 ...
mnt. För 652 åhrs tienst, som hon hade giordt hoos .... sal.
fader Joen Persson i Håkansbool och ther medh ... sonen
aff rätten, att sökia sin betalning igen hoos the andra sina
medarffingar (<)/,
 
MVH Per

2005-05-02, 14:10
Svar #8

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Oj. Jag råkade dlömma året (i mitt tidigare inlägg)
 
Visnums Häradsrätt d. 24 November 1654
 
P.s dessutom om någon kommer ner på denne Håkan Jonsson o hans fader Joen Persson. så är det förmodligen väl värt  att kolla tinget 24 Nov. 1654. Där finns näml. 3-5 mål i rak följd som berör dessa.
 
Ödmjukt Per

2005-05-04, 21:01
Svar #9

Utloggad Elisabet Arvidsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1489
 • Senast inloggad: 2023-04-10, 00:47
  • Visa profil
Elfrida Christina Charlotta Gustavsson f 1868-12-03 i Hult/Eksjö kn/Småland bodde & levde i Karlskoga.
Hon dog 1955-07-10 & blev änka 1938-05-12.
Barnen: Elsa & Karin  
 
Fråga1. Vad heter Fridas man och när var han född--vilket datum var det gifta?
 
Fråga2. Är det någon som vet när Elsa & Karin är född samt vigsel, män & barn, dog när osv.
 
Eftersom det är nu levande personer vi kommer att tala om så önskar jag den mesta informationen på min mail, Tack!
 
mvh elisabet

2005-05-05, 23:53
Svar #10

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Nu sitter jag med en undran. Är det någon som känner till Erik Mattsson i Blinäs Karlskoga socken (och släktkretsen kring denne)? Jag kollade som hastigast i Karlskoga Häradsrätt (23-28 September 1704).
Nu undrar jag om han är son till Mats Eriksson ohh Elin S....dotter och sonson i så fall till Erik Larsson (död före 1704)?
Kan någon även förklara hur Erik Mattson kunde ha en del i Hallerudsbacken,Visnum sn?
Har han gift sig dit eller är det någon arvsdel efter någon av hans tidigare förfäder?
 
 Anno 1707 d. 30 September (Visnums Häradsrätt)
Daniel Pärsson i Nohlgården fölta medh  
120 Rdr  
120 Rdr contant få åtherlösa 2/3 af 1/3 ??? Halla=  
rudsbacken, som hans mostrar Br?ta oc Lisbetha  
Nilsa[barn], beskyllda hander (plump)hålldt, ??  
Anders Andersson i Pärsbohl oms?dar sig fick  
lösta fasta af drängen Erick Matsson i Bl?näs  
och Carlskoga sn. (hwad?) w?d inkomna Anders  
Andersson i Sörgården och hans brodersson Swen  
Månsson ibm, påståandes, att, eftersom jordan  
till en dehl warit sålld ifrån deras respective  
faders och faders faders s?strar till af ????  
Daniels moders fadher, det böra ??? dha inta allamest  
den lotten, uthan och deth oöfriga få ifrån Anders  
Andersson i Persbohl, i bördan han inlösa,  
mädan Daniel sin bördsrätt för ingen annan  
aftahl åthalar, nu allenast där medh ??? stä=  
ga dom ifrån den rätt dhå hafwa fram för An=  
ders Andersson. Anders Andersson , som iordan  
sigh nu tillöst, påstår så bl?fwa w?d sitt kiöp, efter  
hemmanslotten förr warit i (o?)skyllda huindar, ??  
nigan af bördasmännen sådant klandrat.  
Rätten kan nu her öfwer inte något resolwera  
uthan detta till nästa Tingh afsättar, då Daniel  
Pärsson ägna skaffa w?d handen det fastabrev  
som förnimmas att hans moder fader Nils Hå=  
kansson i Hallarudsbacken fått på den ifrån Anders  
Andersson i NOHLGÅRDEN sahl. moder kiöpta s?ster=  
lotten, att rätten sedan nu kunna å detta  
Determinera  
Determinera whad rättw?st och med lag rimligt  
finnas kan, J medhlan t?d kommer och lag???=  
gan af detta för Anders Andersson i Präst=  
bohl(?) att stanna och hw?la \/.  
 
MVH Per (Detta var anledningen till att jag undrar om någon känner till hela släktkretsen kring Erik Mattsson och dennes föräldrar)

2005-05-20, 07:45
Svar #11

Rolf Leander

Kan någon möjligen hjälpa mig att hitta föräldrarna till min FMFF Lars Jansson (Jonsson) född 1775-07-08 i Karlskoga, gift med Sara Eriksdotter född 1784-10-08 från Nora.  
Tacksam för all hjälp
Rolf Leander
Badstugränd 4
824 52 HUDIKSVALL
Tel: 0650-93227
E-post: r.leander@swipnet.se

2005-05-22, 13:20
Svar #12

Carin Stiberg

Är det någon som vet vad avses när prästen i hfl 1836-1840 för Karlskoga noterar Bjurk som inflyttnings eller utflyttningsort/socken ?

2005-05-22, 18:17
Svar #13

Utloggad Anders Hahne

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 48
 • Senast inloggad: 2013-02-12, 00:46
  • Visa profil
Prästen menade säkert grannförsamlingen Bjurtjärn (Bjurkärn).

2005-06-01, 11:38
Svar #14

Utloggad Anette Sarnäs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 159
 • Senast inloggad: 2024-01-06, 16:05
  • Visa profil
Sylvius, Zackarias Olofsson
var son till Karlskogas förste kyrkoherde Olof Hansson/Johansson Gestricus.Vet någon mer om hans barn?
Uppgifter jag har hittat är att han hade åtminstone barnen Johan, Jonas, Sara och Margareta. Kan detta stämma?

2005-06-03, 14:04
Svar #15

Utloggad Anette Sarnäs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 159
 • Senast inloggad: 2024-01-06, 16:05
  • Visa profil
Kan någon vänlig själ med tillgång till mikrofiche över Karlskogas dödböcker hjälpa mig?
 
Jag söker bekräftelse på två dödsdatum:
 
Lovisa Dahlström, f. 15/8 1818 i Hidinge, hustru till Anders Olsson i Gluggängen, Sibbo, d. 27/5 1867 ??? Det är svårt att läsa i hfl på Genline...
 
Erik Andersson, f. 20/1 1848, d. 20/7 1877 i Gluggängen, Sibbo. Son till ovanstående. Datumet svårt att läsa i hfl på Genline.
 
Undrar även över dödsorsak, om sådan är angiven.
Tacksam för svar.

2005-06-03, 15:57
Svar #16

Martina Johansson

Har någon lust att hjälpa mig?
 
Mina släktingar Thure Sanfrid Johansson, född 13/9 1877 i Frösve (R) och hans hustru Hulda Elisabeth Gustafsdotter, född 14/4 1877 i Säter (R) flyttade 1899 från Säter till Karlskoga.
 
Jag har inte tillgång till kort och filmer från Karlskoga och undrar om någon kan hjälpa mig hitta dem. Vad jag vill veta är var i Karlskoga de bodde, och var de sedan flyttade. Jag vet att de 1904 bodde i Göteborg men jag skulle gärna vilja veta om de flyttade direkt dit från Karlskoga och naturligtvis när de flyttade.
 
Jag vore jättetacksam om någon kunde hjälpa mig med detta.

2005-06-04, 14:42
Svar #17

Utloggad Lena Thelin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5118
 • Senast inloggad: 2020-09-16, 22:02
  • Visa profil
  • www.arleco.nu/minslakt/sv
Hej Martina,
 
Enligt folkräkningen 1900
 
Hemförsamling:  Karlskoga  
Hemort:  Lindesdal  
Kontrakt:  Visnum  
Län:  Örebro  
Ture Sanfrid Johansson, f. 1877 i Frösvi, Skrädderiarb.  
hustru
Hulda Elisabet Gustafsson, f. 1874 i Säter
barn
Hildur Elisabet, f. 1899 i Säter
Frans Hugo, f. 1900 i Karlskoga

2005-06-08, 13:38
Svar #18

Martina Johansson

Tack Lena för hjälpen!
 
Vad menas med Hemort och Kontrakt? Är Visnum en gård de bor i i Lindesdal, som i sin tur ligger i Karlskoga? Eller är det tvärtom, att Karlskoga ligger i Lindesdal och Visnum? Har ingen koll på geografin där uppe och jag är nybörjare på släktforskning...
 
Skulle fortfarande vilja veta datum på in- och utflytt så om någon har tid och lust att kolla upp det vore jag väldigt tacksam.

2005-06-15, 18:57
Svar #19

Utloggad Kennet Melander

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 415
 • Senast inloggad: 2018-12-27, 11:59
  • Visa profil
  • www.fam-melander.se
Emanuel Ridderström var enligt Söderskivan född i Karlskoga 1869-05-09. Kan någon hjälpa mig med hans föräldrar ? Födelseboken för 1869 finns inte hos Genline.
 
MVH Kennet

2005-06-17, 19:22
Svar #20

Rolf Leander

En avlägsen släkting och släktforskarkollega i USA vill gärna få bekräftade uppgifter om avreseort och datum från Sverige och ankomstort och datum till Amerika för sin farfar Erik Jonsson. De uppgifter han har säger att Erik föddes 1844-12-06 i Utterbäck, Karlskoga och att han emigrerade från Göteborg 1862-07-25 tillsammans med sin syster Matilda Sofia Jonsdotter född 1841-09-22 i Utterbäck..
 
Samma uppgifter vill han ha bekräftade för sin farfars bror Johan Petter Jonsson, född 1833-04-18 i Utterbäck, som lär ha emigrerat 1854-03-26 tillsammans med sin syster Maria Ulrika Jonsdotter född 1835-09-27 i Utterbäck.  
 
Då jag inte har tillgång till Emigrantskivan kan jag tyvärr inte hjälpa honom den vägen, och därför hoppas jag på hjälp av någon via anbytarforum.
 
Tack på förhand från
Rolf Leander
Badstugränd 4
824 52 HUDIKSVALL
Tel: 0650-93227
E-post: r.leander@swipnet.se

2005-06-21, 09:51
Svar #21

Utloggad Anette Sarnäs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 159
 • Senast inloggad: 2024-01-06, 16:05
  • Visa profil
Örn-familjen i Bregårdstorp, vart tog de vägen?
Jag söker information om följande familj:
Erik Jonsson Örn, f. 10/11 1838 Kga
hustru Karolina Jansdotter, f. 1/2 1849 Kga
dottern Frida Maria, f. 28/1 1874 Kga
sonen Karl Johan, f.19/10 1875 Kga
dottern Elin Lovisa, f.23/5 1878 Kga
dottern Anna Desideria, f. 23/5 1878 Kga
sonen Erik Fritiof, f.10/1 1887 Kga
 
De kom till Bregårdstorp 1895, men vad hände sedan? Jag är särskilt intresserad av vart barnen tog vägen.

2005-06-21, 12:36
Svar #22

Utloggad Lena Thelin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5118
 • Senast inloggad: 2020-09-16, 22:02
  • Visa profil
  • www.arleco.nu/minslakt/sv
1900 ser det ut så här enligt folkräkningen
 
Hemförsamling:  Karlskoga  
Hemort:  Bregårdstorp  
Kontrakt:  Visnum  
Län:  Örebro  
Erik Jonsson Örn, f. 1838, Fattighj.  
Karolina Jonsson, f. 1849  
Anna Desideria, f. 1878  
Erik Fritiof, f. 1887  
 
Hemförsamling:  Karlskoga  
Hemort:  Ö. Lonntorp  
Kontrakt:  Visnum  
Län:  Örebro  
Karl Johan Örn, f. 1875, Jordbr.arbet.  
hustru
Emma Josefsson, f. 1871 i Karlskoga
barn
Elsa Cecilia, f. 1899 i Karlskoga
 
dom andra hittade jag inte men allt är ju inte klart ännu för 1900

2005-06-25, 17:06
Svar #23

Rolf Leander

Min FF FF F Jan (Jean) Jonsson föddes 1750-04-06 i Torpåsen, Varnum i Värmland. Han dog i frossa 1814-06-14 i Duvedalens ägor.
Min FF FF M är Maria Persdotter född 1756, död 1833-04-06.
De gifte sig 1780-08-13.  
 
Min FF FF FF Jon Jeansson d.y. föddes enligt A1:1 58344 sid. 65 1719 i Torpåsen, Varnum. (En annan uppgift jag fått via anbytarforum säger stt han föddes 1718-04-14). I ovannämnda husförhör finns även noterad Jonas Jeansson d.ä. född 1689 och som 1760 flyttar ur fördsamlingen. Jag trodde först att han var far till Jon Jeansson d.y. men det var en feltolkning av mig.
Min FF FF FM var Kerstin (Kiersten, Cristina) Jansdotter (Jeansdotter) född 1717 och som levde i Torpåsen, Varnum.
 
Via anbytarforum har jag senare fått uppgift att Jon Jeansson d.y. skulle vara son till Johan Johansson (Jonsson) född i Västergötland och Karin Eriksdotter född i Torpåsen, Varnum. Eller är det Kerstin Jansdotter som är dotter till Johan Johansson och Karin Eriksdotter?  
 
Vad jag i första hand är intresserad av att veta är vem som är Jon Jeansson d.y.:s far d.v.s. min FF FF FF F.  
 
Då jag inte har tillgång till några kyrkböcker annat än genom lån från SVAR är min fråga, om det möjligen är någon i anbytarforum-familjen, som skulle kunna hjälpa mig att få klarhet i ovanstående.
Med vänlig hälsning
Rolf Leander

2005-07-01, 22:52
Svar #24

Utloggad Marie-Louise Winblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 141
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
En smed på Walåsenbruk under 1700-talet...
Är det någon som vet mer om smeden Hans Nyström f. 17730101? d.18391218 i Walåsen. och hans hustru Lisa Tinglöf d. 18240509 (44år 11månader och 17dagar).
Jag har hittat tre barn;
Hans f.1811
Maria Sophia f.1819
Adolf Fredrik f.1822
 
Mvh Milo

2005-07-02, 09:49
Svar #25

Anna-Lisa Göransson

Milo Winblad!
Vet du om Lisa Tinglöv härstammar från Liljendal, Rämmen. I så fall kan jag kanske hjälpa till.
Anna-Lisa

2005-07-02, 13:42
Svar #26

Utloggad Marie-Louise Winblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 141
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa
 
Jag har trasslat mig bakåt via Genline och kan inte få fram någon födelseort för Lisa. Har bara hittat Lisa i dödboken då hon avlider i samband med födseln av dottern Johanna som oxå avlider samtidigt.  
Lisa bör vara född omkring 17790622... enligt dödboken.
Mvh Milo

2005-07-02, 16:04
Svar #27

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3276
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 14:25
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Lisa Tinglöf var född 1778-06-05 vid Bäckhammaren i Visnum (S). Hon flyttade med föräldrarna 1780 till Degerfors, Karlskoga (T).
Hans Eriksson Nyström var född 1771-12-29 vid Bofors, Karlskoga (T).
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2005-07-02, 19:06
Svar #28

Anna-Lisa Göransson

Milo och Sven-Ove!
Kanske denna Lisa är syster till Jan Jonsson Tinglöf, f enl. uppg. 1773. Gift med Lisa Jansdotter Bork, f. 1776 i Liljendal. Kan det vara så?

2005-07-02, 20:25
Svar #29

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3276
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 14:25
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa,
Nej, Jan Jonsson Tinglöf var son till Jonas Tinglöf (född före 1720) och Maria Andersdotter i Älvsbacka (S).
Lisa Jonsdotter, f. 1778, var dotter till Jonas/Johan Tinglöf och Emerentia Jansdotter Roos. Denne Jonas/Johan anges i hfl vara född 1738 och 1743. Jag har inte följt upp honom ännu, men misstänker att det rör sig om Jonas Jansson Tinglöf, f. omkr 1740, som bodde i Varnum (S) och flyttade till Björneborgs hammare i Visnum (S) 1766. Hans föräldrar var Jonas Jonsson Tinglöf, f. 1711 och Maria Ersdotter f. 1717 . Det är ett glapp i husförhörslängderna just de här åren i Visnum, så det kan också ha funnits två Jonas Tinglöf som arbetat i Visnum (S). Namnet är ju vanligt i den släkten.
MVH   Sven-Ove
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna