ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Karlskoga  (läst 7701 gånger)

2015-11-19, 13:54
läst 7701 gånger

Utloggad Jan Olof Waltersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2024-01-25, 10:37
  • Visa profil
Hej
 
På min mormors sida finns en hel del släkt i Karlskoga; Aggerud, Granberga, Gälleråsen, Källmo och Äspenäs. Nu försöker jag bekräfta ett pars födelse cirka 1695 i Källmo, men enligt Göran Ekbergs Register : Karlskoga  födde 1679-1719, kan jag inte bekräfta dem. Att sedan Hfl börjar först 1757 underlättar inte saken.
 
Noterar nu ett inlägg av Håkan Karlsson Postat lördagen 08 mars 2014 - 17:05 där de båda nämns:
 
Den Annika som föddes den 6 februari 1769 på Ölsbo bruk i Nysund kan ev. vara en kandidat. Det föreligger ett glapp mellan 1769 - 1785 då hon finns noterad som piga i Håkanbol, Nysund. Hennes föräldrar är Olof Persson och Stina Johansdotter. Ett dopvittne Annika Johansdotter finns i Agen = Bottesbol i Karlskoga. Där fanns Olof Persson Kunt född 1742 gift 1765 26/12 med Kristina Johansdotter f. i Bottesbol 1740 29/3 dotter till Johan Eriksson och Kirstin Jonsdotter. Bergsman Johan Eriksson f. 1701 död av bröstsjuka 1767 8/2 i Bottesbol gift 1733 14/8 med Kirstin Jonsdotter f. i Källmo 1710 15/5, dotter till Jonas Sunesson och Lisken Simonsdotter.  
 
Detta är då föräldrar och syster till min ana Brita Jonsdotter f. 19/10 1720 . Karlskoga, d. 16/2 1795 . Källmo, Karlskoga, gift med bergsmannen Lars Olsson f. 24/8 1720 . Källmo, Karlskoga; d. 23/7 1796 . Källmo, Karlskoga.
 
Kan Håkan eller någon annan bekräfta systrarna och deras föräldrar släktskap och föräldrarnas födelse?

2015-11-20, 08:40
Svar #1

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Brita Jönsdotter född 19/10 1720 i Bäck är dotter till bergsmannen Jöns Andersson född 1691 i Bäck och hans hustru Maria Olsdotter. Brita gift 7/10 1744 med Anders Svensson född 14/9 1722 i Björkmo, Karlskoga. Däremot är Brita Jonsdotter född 15/9 1720 död 16/2 1795 dotter till Jon Sunesson och Lisken Simonsdotter i Källmo. Hon (dottern) gift 7/7 1745 med bergsman Lars Olsson i Källmo.

2015-11-20, 09:43
Svar #2

Utloggad Jan Olof Waltersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2024-01-25, 10:37
  • Visa profil
Tack Håkan för snabbt och klargörande svar. Då gäller det mao att reda ut vilken av de båda Brita 1720 som är min. Då Lars Olsson i Källmo är bekräftad som min ana, bör det vara september-Brita med angiven dödsdag.

2015-12-03, 22:15
Svar #3

Utloggad Lennart Börnfors

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 196
 • Senast inloggad: 2024-01-22, 11:55
  • Visa profil
När Erik Nilsson f. 1744 vigdes 1769 i Lungsund var han från Västra Kärne i Karlskoga. Han kan kanske vara son till Nils Persson och Kerstin Jönsdotter i Dalen, Karlskoga. Nils Persson dog i Dalen 1757. Någon som vet när och var Kerstin Jönsdotter dog? (Hon var f. 1711.)

2015-12-09, 16:24
Svar #4

Utloggad Barbro Ilvemo

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 281
 • Senast inloggad: 2023-04-03, 10:59
  • Visa profil
Kan någon lösa denna gåta? Den 1 januari 1772 gifte sig drängen Olof Olofsson med pigan Annica Andersdotter från Äspenäs (Karlskoga B:1 (1754-1817) sid 100/AD bild 37) Orten för Olof Olofsson står tydligt angiven som Wenngsviken, en plats jag går bet på att hitta. Har någon en aning?
undrar Barbro

2015-12-09, 17:30
Svar #5

Utloggad Conny Ljungberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 421
 • Senast inloggad: 2024-04-28, 10:33
  • Visa profil
Hej Barbro.
Se Bjurtjärn AI:5 (1769-1774) Bild 13 / sid 6 (AID: v10341.b13.s6, NAD: SE/VA/13029)
mvh Conny

2015-12-09, 17:30
Svar #6

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2177
 • Senast inloggad: 2024-05-23, 10:16
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil
Det står Weringsviken och det ligger i Bjurtjärn.
Se Bjurtjärn AI:5 p6 (AID v10341.b13.s6)

2015-12-09, 17:36
Svar #7

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Annica Andersdotter gifte sig med drängen senare bergsman Olof Olofsson född i Åsviken, Bjurtjärn 1746 9/9. Familjen var bosatt i Stensnäs.
 
(Meddelandet ändrat av Carolus 2015-12-09 23:25)

2015-12-10, 13:58
Svar #8

Utloggad Barbro Ilvemo

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 281
 • Senast inloggad: 2023-04-03, 10:59
  • Visa profil
Tack alla hjälpsamma. Jag försökte identifiera vilken Annika Andersdotter detta är. Tyvärr visade uppgifterna att detta inte var den Annika Andersdotter jag sökte.
Med vänlig hälsning
Barbro

2016-01-04, 21:59
Svar #9

Utloggad Marianne Titze

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 78
 • Senast inloggad: 2023-11-05, 16:07
  • Visa profil
http://aforum.genealogi.se/discus/icons/tree_m.gif
Inlägg av Erica Bäckman Postat måndagen 27 oktober 2008 - 22:44  
 
Noterade detta inlägg i förbifarten. Pysslar just nu en del med familjen Bergman och har en del material från en tidigare gjord undersökning.
 
Döpt den 5 augusti. Dopvittnen:  Comministern Herr Magister Carl Gust: Zethraeus, med des fru Maria Christina Bergengren, Jonas Jansson i Ringkarleby med sin Hustru.
 
Gustaf Bergman var klockare i Ringkarleby, innan han 1800 flyttade till Karlskoga och tillträdde klockaresysslan där.
 
Ur sockenstämmoprotokollet för den 27 oktober 1799:
--afVahlProtocollet inhämtades at Klockaren uti Ring carleby församling i Nerike Gustaf Bergman vid omröstningen undfådt en ganska betydelig pluralitet, samt redan med sjelfva ansökningen hos Pastor bifogadt en sådan borgen som lagen i thy fall föreskrifver, hvilken nu för Församlingen upvistes för at bland Kyrkans handlingar förvaras; så blef Han Klockaren Gustaf Bergman, vid detta Församlingens sammanträde så väl af Pastor som Socknemännen, till Klockare uti denna Carlskoga Församlingen i den afgångne Klockaren Wistelii ställe offenteligen antagen, under denna förmodan, at Han, som tillförne förvärfvat sig hedrande vitnesbörder om trohet och skicklighet också i denna tjänsten sig så upförer, at samma förmon, kan honom härstädes tillfalla, hvaremot Han kommer at åtnjuta den lön och de rättigheter, som efter Kongl: Kyrkoordningen, samt andre förfatningar och öfverenskommelser, samma sysla tillkomma. Wid tillträdet, som sker nästa Maij månad år 1800, komer Bergman at aflägga den anbefalta tro och Ämbets eden.
 
Rummen i sockenstugan, där Bergman skulle bo, sades vara så bristfälliga, at Klockaren därmed omöijleigen kan till vintern vara belåten. Klockaren fick tillstånd att reparera hvad nödigast är, så i anseende til väggar, golf och fenster, som vattutaket, och sedermera deröfver upgifva ordentelig och verificerad räkningen, hvilka Församlingen lofvade af sina sammanskutade medel betala.
 
Gustaf Bergman flyttade efter några år till Bregårdstorp, där hemmansdelar kom i hans ägo 1809 och 1811. Först köpte han 1/24 mantal Bregårdstorp jämte lika lott i Gottebol och sedan 1/12, som säljarna förpantat till honom. I bouppteckningen efter honom, förrätad den 7 augusti 1818, talas det om den(på egendomen) nuwarande wackra åbyggnad Formuleringen antyder att det var Gustaf Bergman som lät uppföra byggnaden. Den står ännu kvar 1995 vid Centralplan, för inte länge sedan renoverad. Till Gustaf Bergmans fasta egendom hörde också 1/4 mantal i Östra Lonntorp, förvärvat 1812 och 1814. Detta hemman har i flere år waririlla brukat samt finnes icke annat än gamla och till en del nedbrutna uthus, blott ny manbyggnad och stallbyggnad, den förra blott inredd till 2ne rum, kök och en kammare.
 
 
Ur sockenstämmoprotokoll dem 7 juni 1818:
I betraktande af den synnerliga nytta aflidne Klockaren Bergman under sin tjenstetid gjordt Församlingen, så väl vid alla Bouppteckningar och Sterbhus utredningar enskildte emellan som den klokhet och rådighet med hvilken han utfördt allmänna ärender, alt för ett ganska lindrigt arfvode, mot hvad andre i slike fall fordrat och tagit, ansåg församlingen enhälligt skäl, att tillägga hans Enka och barn det nu gående året såsom tjensteår, då Nådåret först i maij 1819 kommer att ingå och det så mycket billigare, som bergman afled icke mer än 2 1/3 dag förr än den värkeliga tjensteåret var til ända lupit.
 
 
Text från Karlskoga klockare - kyrkvärds - och kyrkovaktmästarekrönika fr 1929 av A.G. Petersson.
 
GUSTAV BERGMAN f. i Ringkarleby, Närke 1772 4/8 valdes till klockare 6/10 1799 och tillträdde tjänsten1800 1/5 samt avlade inför pastor och församlingen föreskriven ämbets- och tjänsteed 11/5 därvid  Pastor önskade Honom Guds nåd och wälsignelse, at så förrätta sin nu undfångne syssla, at hvarken Han sjelf i någon måtto måtte bryta sin ed, eller Församlingens Ledamöter få anledning at ångra det förtroende med vilket de Honom til sysslan kallat. 27/10 då valet var lagståndet, uttalade pastor förmodan, att Bergman, somtillförne förwärfvat sig hedrande vittnesbörd omtrohet och skickelighet, också i denna tjänsten sig så uppförer, at samma förmon kan honom härstädes tillfalla.
 
År 1812 30/3 blev B sekreterare i beredningskommtén, insattes 21/6 s.å. som protokollförare i en med anledning av skrivelse från konsistorium tillsatt kommitté att överväga om åtgärders vidtagande till hämmande af den öfver höfvan tilltagande fyllerilasten (inga spår av kommitténs verksamhet återfinnes i stämmans protokoll), ledamot och sekreterare i en 1818 11/1 tillsatt sparsamhetskommitté, som skulle rådpläga om de föreslagna medlen till öfverflödets hämmande.
Med hänsyn till den synnerliga nytta Bergmanunder sin tjenstetid gjordt församlingen, så väl vid alla Bouppteckningar och Sterbhus utredningar enskilte emellan som klokhet och rådighet me vilken han utfört allmänna ärender, alt för ett ganska lindrigt arfvode, mot hvad andre slike fall fordra och tagit, ansåg församlingen enhälligt (1818 7/6) skäl, att tillägga hans Enka och barn det nu gående året som tjensteår, då nådåret först i Maj 1819 kommer att ingå. Avliden i Bregårdstorp 1818 27/4 begr. 8/5.
 
Kan få ihop mer om du är intrsserad.
//Marianne

2016-01-05, 18:23
Svar #10

Utloggad Peter Romanov

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 16
 • Senast inloggad: 2016-06-13, 12:58
  • Visa profil
Hej, jag söker information om Johan David Forsström.
 
Forsström, Johan David, f. 1871 i Husby Kopparbergs län, Valsmästare
död 1918 13/10 i Skråmnen Karlskroga
 
gift med
Pantzar, Augusta Eugenia, f. 1875 i Stora Tuna Kopparbergs län
 
barn
Nils Johan, f. 1895 i Stora Tuna Kopparbergs län
Anna Matilda, f. 1896 i Stora Tuna Kopparbergs län
Klara Eugenia, f. 1899 i Stora Tuna Kopparbergs län
Karin Margareta, f. 1902 i Stora Tuna Kopparbergs län
Elisabet Kristina, f. 1906 i Torsåker Gävleborgs län
David Holger, f. 1910 i Torsåker Gävleborgs län
 
Jag vet inte riktigt varför han skulle ha varit i Karlskoga trakten vid sin död. Familjeskrönan säger att han dog i den s.k. spanska sjukan. Han ska ha varit valsmästare och verksam vid ett bruk i Stjärnsund - kanske är det kopplingen till att han flyttade till annan ort för sitt yrke.
 
Tack på förhand
Peter

2016-01-05, 22:29
Svar #11

Utloggad Monika Wilander

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2640
 • Senast inloggad: 2023-11-26, 16:39
 • Ha inte så bråttom bakåt! Nära forskning ger mer.
  • Visa profil
Peter!  
Familjen var nyinflyttad till Karlskoga 3/7 1917, där Forsström står som valsmästare. Han dör 13/10 1918 i epidemisk influensa och akut lunginflammation enl. dödboken i Karlskoga. Det var nog spanska sjukan det. Familjen hade flyttat på sig strax innan också eftersom sista barnet Åke Emanuel är född i Hofors 8/9 1914. Efter dödsfallet flyttar änkan med familj till Okome (N) där jag också ser att de vuxna barnen finns - den äldste som valsmästare! Men 1930 flyttar änkan från Okome till Varberg med ett par av de yngsta barnen där David Holger är Chaufför och Åke Emanuel är springpojke. Längre kan jag inte följa dem där.
Svar på Din fråga varför Forsström flyttade till Karlskoga är svår att svara på. Men det var en familj som flyttade mellan olika bruk och där åtminstone äldste sonen tog samma yrke som fadern. Du söker mer information om Forsström, men jag utgår från att Du följt honom i Dalarna och Gästrikland eftersom Du har koll på barnen och deras födelseorter.
En liten notering. Flera av barnen är inte konfirmerade. Kanske tillhörde familjen något frikyrkligt samfund?
 
Källor: Karlskoga AIIa:21 (1911-22) sid 104; Okome AIIa:5 (1912-33) sid 279; Varbergs stadsförs. AIIa:10 (1915-31) sid 1476.
 
Monika W

2016-01-05, 22:48
Svar #12

Utloggad Peter Romanov

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 16
 • Senast inloggad: 2016-06-13, 12:58
  • Visa profil
Monika,
Tackar så hemskt mycket. Åke Emmanuel som du nämner var min morfar. Han var yngst i syskonskaran men jag visste inget om hur många syskon han hade - ej heller om hans familj och bakgrund. Historier från min barndom sa att han kom från Gästrikland och att när hans pappa, David Forsström dog så flyttade mamman med de yngsta barnen till Halland och Varberg. Hon ska ha lämnat de äldre kvari Gästrikland - men förstår jag dig rätt så kom även de äldre barnen med?
Jag har dåligt med information om bägge delar Monika - vare sig från tiden i Gästrikland och Dalarna eller till tiden i Varberg.
Sen är det märkligt hur det blir - min son är född den 8 Sep - samma datum som morfar.
Tack för hjälpen och skulle du springa på nåt mer så vore jag evinnerligt tacksam.
Mvh
Peter
(f.d. Bergslagsartillerist vid A9) :-)

2016-01-09, 23:48
Svar #13

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3759
 • Senast inloggad: 2024-05-23, 01:26
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Är du medveten om att Johan David finns med på Smedskivan? Och många förfäder till honom, eftersom han härstammar från många smedsläkter. Som längst finns där 7 generationer bak från honom, och ofta åtminstone 5 generationer, till exempel på hans raka fäderne.
Ulf Berggren

2016-01-09, 23:54
Svar #14

Utloggad Peter Romanov

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 16
 • Senast inloggad: 2016-06-13, 12:58
  • Visa profil
Hej Ulf, nej. Smedskivan vad är det?
mvh
Peter

2016-01-10, 18:54
Svar #15

Utloggad Lisbeth Eliasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 45
 • Senast inloggad: 2019-07-25, 22:43
  • Visa profil
Här kan du läsa mer om Smedsläkter och smedskivan. http://smedforskning.se/smeddatabasen//Lisbeth

2016-02-06, 00:09
Svar #16

Utloggad Jan Olof Waltersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2024-01-25, 10:37
  • Visa profil
Vad händer med minderåriga barn när båda föräldrarna dör? Olof Jansson (min ana) som bara är 6-7 år när föräldrarna dör, hittar jag först gm Brita Larsdotter (från Källmo) 1780, Gälleråsen. Men var var han innan dess? Någon som vet? Jag har letat i Gälleråsen och Aggerud. Finns några Olof Jansson men med fel födelseår - mycket fel.
 
FADER: Jan Jakobsson 228
FÖDELSE 9 APR 1712 . Aggerud, Karlskoga, Örebro
DÖD 3 JAN 1753 . Aggerud, Karlskoga, Örebro
MODER: Kerstin Olofsdotter 229
FÖDELSE 19 APR 1711 . Öldalstorp, Karlskoga, Örebro
DÖD 10 JAN 1752 . Aggerud, Karlskoga, Örebro
 
Barn:
*Catharina Jansdotter 1738-1797 --> hittar jag gm Arvid Arvidsson 1769, Aggerud
*Annika Jansdotter 1741-1804 --> gm Lars Larsson, Stora Botorp 1761
Jakob Jansson 1743-1744
*Brita Jansdotter 1745-1810 --> gm Anders Ersson, Sibbo 1774
*Olof Jansson 114 1747-1818 --> gm Brita Larsdotter, Källmo, 1780; men innan dess?
Kerstin Jansdotter 1750-1752
 
MVH / Jan Olof

2016-02-06, 11:35
Svar #17

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Olof Janssons föräldrar är Jan Nilsson 1708-1787 och hans hustru Bengta Olsdotter. Olof Jansson föddes 1744-03-11 i Gälleråsen. Födelseåret är korrekt i hfl AI:1 pag. 3 och även i hfl AI:2 pag. 5 samt i hfl AI:3 pag. 5. Här är noterat Olof Janssons hustru Brita född 1759. I nästefterföljande hfl AI:4 har Olofs födelseår ändrats till 1748. På samma sidan är fadern Jan Nilsson noterad.

2016-02-06, 23:13
Svar #18

Utloggad Jan Olof Waltersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2024-01-25, 10:37
  • Visa profil
Tack Håkan, men det föreligger ett missförstånd. Olof Janssons föräldrar är de nämnda Jan Jakobsson 1712-1753 och hans hustru Kerstin Olofsdotter 1711-1752. Olof Jansson föddes 1747-12-10 i Aggerud (CI:4, bild 82/136), även enl Agne Adolfsson och Göran Ekbergs uppgifter.
 
Mitt problem är att jag hittar Olof först igen i hfl AI:4 pag. 7 Gälleråsen från 1785 och i BI:1 pag. 118 vid giftermålet 1780-12-08 med Brita Larsdotter i Källmo.
 
Eftersom föräldrarna dör 1752 (modern) och 1753 (fadern) då Olof är 5/6 år, vart tar han vägen? Mor- och farföräldrar är döda också vad jag antar, äldsta systern är bara 15/16 år så vem tar hand om fyra av de sex barn som överlevt? Därav min fråga, har letat i Aggeruds och Gälleråsens familjer mellan 1757 och 1780 utan resultat, förutom angivna giftermål för syskonen. Är väl inte livsangörande, men vore intressant att veta vart Olof tar vägen under 27 år...
 
Är mostrar eller fastrar mest troliga eller är det resp barns dopvittnen man ska leta hos?
 
(Meddelandet ändrat av Rogerwilco 2016-02-07 00:09)

2016-02-07, 01:59
Svar #19

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3759
 • Senast inloggad: 2024-05-23, 01:26
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Släktingar är det mest troliga, t ex moderns och faderns syskon eftersom mor- och farföräldrarna inte är i livet. Dopvittnena finns ingen anledning att leta hos bara för att de är faddrar, de kan visserligen delvis vara såna släktingar, men det är att de är släkt som är det viktiga.
Ulf Berggren

2016-02-07, 09:00
Svar #20

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Det framgår tydligt både i hfl AI:3 pag. 5 och AI:4 pag. 7 vilka föräldrarna är till Olof Jansson. I förstnämnda hfl är noterat Jan Nilsson 1708, hustru Bengta 1717, son (struket) Bm Olof Jansson 1744 och ovan Brita hustru 1759. I AI:4 pag 7 framgår även där tydligt: Bm Olof Jansson 1748, hustru Brita 1759, son Olof 1785, pigor mm, fadren Jan Nilsson 1708, hust. Bengta 1717.

2016-02-07, 14:36
Svar #21

Utloggad Jan Olof Waltersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2024-01-25, 10:37
  • Visa profil
Håkan, jag är dig tack och bock skyldig för uppgifterna.  
 
Uppenbarligen har jag gjort nybörjarfelet med att extrapolera för långt tillbaka. Har ju noterat uppgifterna i AI:3 och AI:4, men inte kopplat rätt föräldrar!
 
Tur att jag frågade här; tydligen Gälleråsen för hela slanten.
 
(Meddelandet ändrat av Rogerwilco 2016-02-07 14:51)

2016-02-10, 16:08
Svar #22

Utloggad Jan Olof Waltersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2024-01-25, 10:37
  • Visa profil
Håkan & Co
 
Om jag kört fast igen kanske ni kan leda mig på rätt väg. Hittar inga föräldrar till min ana Per Nilsson i Brattbäcken. Göran Ekbergs register avslöjar inget och hfl är sparsam med uppgifter.
 
Per Nilsson 464 (1710-1771)
FÖDELSE CIRKA 1710 . Karlskoga, Örebro
DÖD 29 JAN 1771 . Brattbäcken, Karlskoga, Örebro
 
gift 1733 med
 
Annika Carlsdotter 465 (1711-1758)
FÖDELSE 4 JUL 1711 . Bråten, Karlskoga, Örebro
DÖD 18 APR 1758 . Brattbäcken, Karlskoga, Örebro
 
Deras barn:
Carl Persson 232 (1736-1769)
FÖDELSE CIRKA AUG 1736 . Brattbäcken, Karlskoga, Örebro
DÖD 16 FEB 1769 . Brattbäcken, Karlskoga, Örebro
 
Syskon
Catarina Persdotter 1733-
Maria Persdotter 1742-1801 --> Som sen är gift med Erik Olofsson i Nolås, Bjurtjärn, som blir ihjälslagen 1767.
 
Tacksam för alla tips betr Per Nilssons anor. Annika Carlsdotters föräldrar bör vara
 
Carl Persson 1685-1758 från Spjutberg, död i Brattbäcken
Annika (Anna) Hallorsdotter/Halvarsdotter (tbc) 1690-1749 från Bråten, död i Bratta

2016-02-10, 17:31
Svar #23

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Olof Janssons föräldrar är bergsman Jan Nilsson född 1708-03-28 i Gälleråsen och hans hustru Bengta Olsdotter. Det första barnet föddes i Bäck, de övriga i Gälleråsen. Jan Nilssons föräldrar är Nils Olofsson född ca 1668 och hans hustru Margareta Eriksdotter född ca 1674, död 1758-12-27 i Gälleråsen.

2016-02-10, 19:18
Svar #24

Utloggad Jan Olof Waltersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2024-01-25, 10:37
  • Visa profil
HAHA - Tack Håkan  
 
Du kör hårt med Olof Jansson/Jan Nilsson - jag har köpt de bevisen. Tack för detta men nu är det ny familj; Per Nilsson och Annika Carlsdotter i Brattbäcken....

2016-02-11, 10:09
Svar #25

Utloggad Carin Cullander-Stiberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 282
 • Senast inloggad: 2024-01-30, 17:25
  • Visa profil
Erik Pettersson f 3 Dec (står 13 i husförhörslängden) 1816 flyttar 1831 enligt notering i AI:23 sid 60 ( V Kärnas ägor)
Var flyttar han? Kan det vara Bjurtjärn ?

2016-03-04, 09:12
Svar #26

Utloggad Leif Andersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 89
 • Senast inloggad: 2019-12-02, 10:02
  • Visa profil
Söker efter Viktor Evald Eriksson född 1888-11-24 Karlskoga  
Sista gången i Anneberg 1901-19-11sidan 169.
Har inte fortsättningen.
Tack på förhand

2016-03-04, 09:42
Svar #27

Utloggad Lisbeth Eliasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 45
 • Senast inloggad: 2019-07-25, 22:43
  • Visa profil
Enligt Sveriges befolkning 1910 bor Eriksson, Viktor Evald i Karlskoga Municipalsamhälle Bregårdens afsöndring. Fadern heter Erik Edvard och modern Kristina Johanna./Lisbeth

2016-03-04, 17:50
Svar #28

Utloggad Leif Andersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 89
 • Senast inloggad: 2019-12-02, 10:02
  • Visa profil
Tack Lisbeth. Inte visste jag att det fanns Sveriges befolkning 1910, själv har jag 1890 och 1900.

2016-03-04, 18:25
Svar #29

Utloggad Kristina Gunnarsdotter

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6206
 • Senast inloggad: 2024-05-21, 23:24
  • Visa profil
Hos SVAR finns Folkräkningar 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930. De tidiga åren är dock långt ifrån fullständiga.

2016-03-05, 14:04
Svar #30

Utloggad Leif Andersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 89
 • Senast inloggad: 2019-12-02, 10:02
  • Visa profil
Hittar inte Sveriges befolkning 1910.
Behöver hjälp med att veta när Viktor Evald dör.
Hittar han inte i dödböckerna.
Tack på förhand.

2016-03-05, 15:50
Svar #31

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 434
 • Senast inloggad: 2024-03-18, 12:18
  • Visa profil
  • www.lerberg.se
Sveriges befolkning 1910
Hushåll för Eriksson, Viktor Evald, f. 1888
 
Eriksson, Erik Edvard   1856   Far
Karlsson, Kristina Johanna   1861   Mor
Eriksson, Viktor Evald   1888   Barn
(Barn), Karin Erika   1897   Barn
(Barn), Ester Olivia   1886   Barn
Gustafsson, Sven Erik   1904   Barn
 
Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-18-50-10495
 
Eriksson, Viktor Evald
Verkstadsarbetare
f. 1888 i Karlskoga (Örebro län, Värmland)
s. Pojke, barn i familjen
Karlskoga Municipalsamhälle Bregårdens afsöndringar
Karlskoga (Örebro län, Värmland)
Registrerad födelseort: Karlskoga Örebro län

2016-03-05, 16:01
Svar #32

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 434
 • Senast inloggad: 2024-03-18, 12:18
  • Visa profil
  • www.lerberg.se
Det finns en notering om att han skulle ha utvandrat till Amerika.
 
Namn: VIKTOR EVALD ERIKSSON EDVINSSON PERSSON
Kön: M      
Född: 1888-11-24
Församling: KARLSKOGA      
Län: T
Yrke/Titel: SON      
Civilstånd: OG
Hemförsaml: KARLSKOGA      
Län: T
Bosatt: BOFORS
Utvandrdag: 1892-09-02      
Ålder: 3
Ensam/Familj: FAMILJ
Destland: N. AMERIKA      
Landskod:  
Faders namn: PER EDVIN  F.1856 ERIKSSON
Moders namn: KRISTINA JOHANNA  F.1861 KARLSDOTTER
Huvudakt: 115      
Aktnr: 118
Anteckning: 0241892118
Född i Stolpetorp, Karlskoga.
- - - - - - - - - -
Se Emigrantregistret i Karlstad, röd akt S.24-1909-11 Eriksson,  
Elsa Mariana.
Attesten återlämnad 1892-10-31.
- - - - - - - - - -
Men som du skriver om honom tvivlar jag på att han och familjen utvandrade, och attesten verkar ju ha blivit återlämnad.
- kan inte heller finna han i dödboken.
 
(Meddelandet ändrat av Janjohansson 2016-03-05 16:03)

2016-03-05, 17:36
Svar #33

Utloggad Lisbeth Eliasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 45
 • Senast inloggad: 2019-07-25, 22:43
  • Visa profil
Leif!
Enligt EmiWebb SCB emigranter utflyttar han 1912 till obef.boken. Se även Karlskoga B:12 (1911-1921) Bild 230 / sid 17. I Hf Karlskoga AIIa:24a (1910-1917) Bild 2090 / sid 169 så finns en blyerts ant Amerika sedan 2 år. Hans syster Elsa Marian Eriksson utv 1909-03-30. Fadern Per Edvard och modern blev kvar i Karlskoga. Per Edvard dog 19460905 i Karlskoga och modern 19360118. Förslag, försök att beställa bouppteckningarna efter dem från Riksarkivet, så hittar du kanske Viktor Evald. /Lisbeth

2016-07-21, 22:22
Svar #34

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3058
 • Senast inloggad: 2024-03-13, 23:53
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Tillfällighetsfynd

År 1750 den 10 oktober

Ärende i HD gällande tackjärn, där nämnes

avlidne bergsmannen Jordan Andersson i Västra Nytorp i Karlskoga bergslag och socken samt dess son Olof Jordansson emot

avlidne bergsmannen Per Jonsson i Holmetorp och dess änka Brita Olofsdotter

Jordan Anderssons styvfars far Olof Bengtsson i Nytorp

Jordan Anderssons styvfar Lars Andersson

Jordan Anderssons far Anders Olofsson

Per Jonssons far, Jon Nilsson i Holmetorp

Jordan Anderssons bror Erik Andersson

Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1750:2 (1750-1750) Bild 4570 (AID: v655277.b4570, NAD: SE/RA/1311)

mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2016-12-30, 01:21
Svar #35

Utloggad Stefan Arvidsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 267
 • Senast inloggad: 2023-08-03, 22:12
  • Visa profil
Hej

Jag har ett litet problem som jag gärna tar emot synpunkter, åsikter och förslag kring.

Änkan Brita Pärsdotter i Högberg gifter sig med Olof Ersson i Västra Nytorp, enligt:
Karlskoga kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/ULA/10513/B/1 (1754-1817), bildid: C0001676_00213. Bild 213

I Västra Nytorp hittar jag bara en Olof Ersson, och han är född 1767:
Karlskoga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10513/A I/8 (1793-1797), bildid: C0001648_00088. Sid 77

Enligt födelseboken är det t om 22 Juni 1767:
Karlskoga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10513/C/6 (1753-1774), bildid: C0001688_00159 (* ändrade till rätt hänvisning)

So far all good.
Problemen börjar i husförhören från 1797, där anges mannen Olof Ersson vara född 1757 (precis som Änkans förra man)
Karlskoga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10513/A I/10 (1797-1801), bildid: C0001650_00119. Sid 106
Karlskoga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10513/A I/12 (1802-1806), bildid: C0001652_00204. Sid 191

Men, i nästa husförhör är han borta:
Karlskoga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10513/A I/14 (1806-1810), bildid: C0001654_00213. Sid 203

Jag hittar inget i dödsboken och ingen utflyttning.

Det intressanta är att ett par år senare så bor Brita återigen med en Olof Ersson, född den 2/6 1767. (enligt födelseboken föddes ingen Olof Ersson den dagen.)
Karlskoga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10513/A I/18 (1816-1820), bildid: C0001658_00206. Sid 187

Mina funderingar:
* Är det samma Olof Ersson, fast man bara skrivit fel?
* Var har han varit? Fängelse, jobbat på annan ort?
* Vad står det egentligen under den överstrukna texten på Olof Ersson och Brita Persdotter i AI:18, sid 187?

Många tack på förhand
Stefan

2016-12-30, 13:33
Svar #36

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Olof Ersson dog 1822-04-02 boende hos sin bror bergsman Anders Ersson född 1756-02-01 i Västra Nytorp. Hustrun/änkan Brita Persdotter dog 1846-04-05 i Binninge, Edsbergs sn. Förmodligen saknas Olof i födelseboken. Släktskapet framgår av bouppteckningen efter Olof Ersson. Hustrun flyttar till Östervik. Under den överstrukna texten ser det ut att stå Inhyses, undantag. Bröderna Erssons far är sannolikt Erik Andersson 1731 och hans hustru Maria Arvidsdotter i Västra Nytorp.

2016-12-30, 17:37
Svar #37

Utloggad Stefan Arvidsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 267
 • Senast inloggad: 2023-08-03, 22:12
  • Visa profil
Tack Håkan, jag hittade bouppteckningen.

Föräldrarna heter, enligt födelseboken, Erik Andersson och Stina Olsdotter, och familjen finns även med i AI:2 i Västra Nytorp.

Stort tack!  :)

Hälsningar
Stefan

Uppdatering, Erik Andersson är fel, det står Eric Larsson i födelseboken.

2016-12-30, 18:18
Svar #38

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Moderns namn är Maria Arvidsdotter född 1736. Hon dog i lungsot 1759-05-27 i Västra Nytorp. Erik Andersson född 1731 dog 1786-10-29 i Västra Nytorp. Erik gift 1:o 1753-11-04 med Maria Arvidsdotter och 2:o 1762-09-29 med Annika Persdotter född 1744-12-18 i Holmtorp. Hon dog i bröstfeber 1809-02-04. I första äktenskapet föddes 3 barn. Förutom Olof ca 1757, Anders 1756 och Anna född 1758-09-14 död 1760-04-18 i Västra Nytorp. I andra äktenskapet föddes 13 barn.

2016-12-30, 19:20
Svar #39

Utloggad Stefan Arvidsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 267
 • Senast inloggad: 2023-08-03, 22:12
  • Visa profil
Hej Håkan

Enligt dödsboken var Olof 54 år och 10 månadar när han dog i April 1822.
Brodern Anders som han bor hos i Västra Nytorp är född 30/2 1772.

Hos familjen Eric Larsson/Stina Olsdotter i Västra Nytorp finns både en Olof född 1767 och en Anders född 1772.

Och jag ser att jag skrev fel i förra inlägget, om födelseboken. Det står förstås Eric Larsson och inte Eric Andersson där.

 Jag hittar ingen Olof som föds i Västra Nytorp 1757 i födelseboken. Inte heller står det någon Olof mellan Anna 1758 och Anders 1756 i husförhöret.

Övertyga mig gärna, jag vill ju att det blir rätt. Hur säker är du på att det är Olof från Eric Andersson/Maria Arvidsdotter som gifter sig med Brita Persdotter?

Hälsningar
Stefan

2016-12-31, 08:46
Svar #40

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 278
 • Senast inloggad: 2024-04-07, 17:24
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Det finns två Anders Ersson i Västra Nytorp födda 1756 och 1772 kallade äldre och yngre. Det är Olof Ersson född 22/6 1767, som är den korrekte Olof gift med Brita Persdotter. Olof är skriven som gift dräng i Västra Nytorp [pag. S126 Västra Nytorp AI:20 hos Anders Ersson yngre] medan hustrun finns i Östervik. Bouppteckningens uppgift bekräftar att Anders Ersson yngre är Olofs bror. Olof är då son till Erik Larsson döpt 1735 19/2, bergsman i Västra Nytorp, hyttefogde vid Kvarntorpshyttan 1766-1767, död 1795 9/9 gift 1764 14/10 med Stina Olsdotter född 1750 11/5 död 1814 27/7. De får 11 barn. Olof Ersson född ca 1757 med föräldrarna Eric Andersson och Maria Arvidsdotter är således fel.

2016-12-31, 09:36
Svar #41

Utloggad Stefan Arvidsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 267
 • Senast inloggad: 2023-08-03, 22:12
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd

År 1750 den 10 oktober

Ärende i HD gällande tackjärn, där nämnes

avlidne bergsmannen Jordan Andersson i Västra Nytorp i Karlskoga bergslag och socken samt dess son Olof Jordansson emot
...

Hej Katarina

Intressant.  :)
Den Stina Olsdotter som nämns i Svar 37-40 är dotter till Olof Jordansson i Västra Nytorp, så ditt tillfällighetsfynd hamnade verkligen på rätt plats. Nu har jag några namn att arbeta vidare med.
Tack

Hälsningar
Stefan

2019-03-18, 12:20
Svar #42

Utloggad Göran Ekberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 63
 • Senast inloggad: 2024-05-15, 11:49
  • Visa profil
rogerwilco - Vad heter paret du söker?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna