ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Lisken Elisabet Nilsdotter  (läst 222 gånger)

2023-10-17, 17:17
läst 222 gånger

Utloggad Bertil Malmberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 714
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 10:17
  • Visa profil
Hej!
Börge Olofsson född 1715 i Kristdala sn gifter sig troligen med Lisken Elisabet Nilsdotter från Misterhult.
Någon som känner till något om Lisken Elisabet? Född? Föräldrar? Syskon?
Tacksam för hjälp!


Mvh
Bertil Malmberg

2023-10-17, 17:55
Svar #1

Utloggad KG Hammarlund

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2547
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 16:12
  • Visa profil
Lisken är en form av Elisabet.

PLF Oskarshamns databas har ingen Lisken, men följande Elisabet Nilsdotter födda i Misterhult omkring 1715 (om vi utgår från att hon är någorlunda jämnårig med Börge):

Elisabet f 1711-02-05 i Nääs, fader Nils
Elisabet f 1713-06-08 i Krokäng, fader Nils tunnbindare
Elisabet f 1720-09-12 i Misterhult, fader Nils Hjort, ryttare
Elisabet f 1720-10-11 i Giötebo, fader Nils Larsson

2023-10-17, 19:19
Svar #2

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6978
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 18:00
  • Visa profil
Börje Olofsson i Röstorp (som jag antar att det rör sig om) gifte sig troligen vid årsskiftet 1735/36 med Elisabet (även kallad Lisken) Påvelsdotter. Var de gifte sig respektive var hon var född (och vilka föräldrar hon hade) har jag inte tittat närmare på.

2023-10-17, 21:59
Svar #3

Utloggad Ulf Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1362
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 21:45
 • Ulf Svensson
  • Visa profil
Texten nedan är hämtad från Norrgränna CD, framtagen av Barbro Sander.
Den bör ge uppslag till fortsatt forskning.


Börje Olofsson med familj
 1736 den 12/9 vigdes Börje Olofsson (son till Olof Börjesson) med Elisabet Nilsdotter, född 22/11 1717 i Plåttorp, Misterhults socken (oäkta dotter till Ingeborg Påvelsdotter). I vigselnotisen står det att Elisabet vigdes med änklingen Lars från Kristdala, men mycket tyder ändå på att det var Börje som Elisabet gifte sig med. Börje avled 27/1 1793 av miserere och Elisabet 29/1 1792 (hon kallas för Påvelsdotter i dödeboken).

2023-10-18, 08:34
Svar #4

Utloggad Bertil Malmberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 714
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 10:17
  • Visa profil
KG, Bo Ulf!
Tack för svaren från er. Nu jobbar jag vidare framåt.


Mvh
Bertil Malmberg

2023-10-18, 10:47
Svar #5

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6978
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 18:00
  • Visa profil
Ulfs uppgifter är uppenbarligen korrekta.Tunalän, HT 1717, § 3:
"Hustru Maria Swänsdotter i Plåttorp har in-
stämdt sin dotter Jngebor Pållsdotter för Lägers-
måhl med drängarna Nills Nillßon ibidem och Nills
Ollßon i Slätthult, men Jngebor är intet
tillstädes utan barnsiuk att hon intet denna
gången kan komma till Tinget, eij häller är
drängen Nills Ollßon närwarande, men Nills
Nillßon tillstår giärningen; hwarföre samma
saak uppskiötz till nästa Ting."


Tunalän, VT 1718, § 2:
"Företougz lägersmåhls Saken, som senaste Ting Diffe-
rerades emillan Jngebor Påfwelsdotter J Plåttorp
och drängiarna Nills Nillßon och Nills Olufßon
Jbidem Hwarwed Jngebor tilläggier beggie berörde
drängiar at hafwa hafft Kiötzlig Beblandelße med
henne, och att Nills Olufßon sådant Begynt för
några åhr sedan, då han der tiänt, sampt sedan
nu J Sommars förledet åhr, jempte Nills Nillßon
åtskillige gånger bruukat, Hafwandes hon födt
Barn 5 Weckor för Juhl, som ännu lefwer,
Warandes Jngebor och icke wedh sitt fullkomlige
förståndh, dock begår hon Herrens Nattwardh;
Nills Nillßon Wijdergår denne gierningen, Men
Nills Olufßon förnekare sig något olofligit um-
gänge med Jngebor plägat, det han högligen Con-
testerar, ehuru hon utnemner tijdh och ställe
när sådant skall skedt, hafwandes han icke hel-
ler warit till Herrens Nattwardh, Jngebor
tillfrågas om hon tycker sig syndat gud emot
med denne gierningh, och sådant wara illa giort
hwar till hon swarar ja.
Resolutio drängen Nills Nillßon J Plåttorp Crono, och
Jngebor Påfwelsdåtter Jbidem dömmes effter egen
Bekiännellße för Begånget lönskaläger, att
böta han 40 marker och hon 20 marker Silfwermynt, sampt begge
undergå behörig kiörkioplicht, och Betreffande
Jngebor Påfwelsdåtters Bekiännelße på drän-
gen Nills Olufßon, at han äfwen henne skall
häfdat, Men han enständigt förnekar, så kan
TingzRätten sådant intet annorlunda ansee,
än slijkt antingen af andres intahlan, eller hen-
nes sinnes Swaghet och oförstånd skedt,
emedan intet Skiähl och Bewijs anföres, Nills Ollßon
sådant at öfwertyga, alltså pröfwar Rätten Skiähligt
att så wähl honom som henne J dy från Plicht
befria, Men Nills Nillßon som tillstår sitt um-
giänge med Jngebor, och Barnefadren är,
påläggies att gifwa till deß uppfostran 3 daler Silfwermynt
åhrligen till deß det siällfft kan sig föda och ehr-
nära."

2023-10-19, 11:07
Svar #6

Utloggad Bertil Malmberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 714
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 10:17
  • Visa profil
Hej Bo!
Stort tack för din komplettering av Ulfs inlägg!
Mycket intressant.


Mvh
Bertil Malmberg

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna