ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Bonden Per Jöransson (1722) i Torstorp, Söderåkra  (läst 132 gånger)

2022-09-01, 02:07
läst 132 gånger

Utloggad Markus Gunshaga

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 5066
  • Senast inloggad: 2024-06-19, 21:43
    • Visa profil
Tillfällighetsfynd 1722 rörande bonden Per Jöransson i Torstorp, Söderåkra socken
 
Göta hovrätt. Huvudarkivet, vol. BIIa:29 (brottmålsutslag 1722), ärende nr. 139.
”Cämnärs och Rådstugurätternes i Carlscrona ransakning och domb öfwer bonden Pär Jöranson i Torstorp i Söderåckra Sochn hwilken den 8. Julii nästl: då han först kl: 4 eller 5 gådt förbij Artillerie gården i Carlscrona blifwet af volonteuren Pär Yhr som der på poste stod tilfrågad om han wille köpa Järn, Men då han sig förklarat at han då inga pängar med sig hade och b:te Pär Yhr budit honom skaffa sig pängar och komma igen Klockan 9 om affton har Pär Jöranson det giort, kommit til honom med en 2 Dr Smts Plåt hwarföre han af Volonteuren fyra stångkuhlor bekommit, hwilka effter artillerie contoirets upgifne wärde kosta 1 Dr 26 /: Smt; och ehuru Pär Jöranson sökt sig förklara at han ej om rätta sammanhanget härmed wiste så har han doch tilkännagifwet sig wetat det warit olofl:t emedan han effter volonteurens ansägning gådt så sent om afftonen at hämta järnet, och det samma medtagit inswept i dess tröja, hwarwid volonteuren Yhr budit honom gå sin wäg och wähl akta sig, och derjämte när han af wäktaren Tibäk blifwet om denna sin börda åtspord, densamma på gatan effter sig lämnat och flykten tagit, denna Pär Jöranson är wähl i förstone för detta sit brått arresterad, men sedan han af CämnärsRätten blifwet remitterad til RådstuguRätten at dömmas, och derstädes nöjaktig Caution præsterat åter på fri fot stäld. Hafwandes RådstuguRätten effter Kongl: förord: d 29 Julii 1698 om Råds bana dömt Pär Jöranson at sittia 14 dagar i fängelse wid watten och bröd, doch sådant Kongl: Rättens widare ompröfwande understält.
     Resolutio. Kongl: Rätten pröfwar skähligt så wida ändra RådstuguRättens fälte domb, at bonden Pär Jöranson, som utj volonteuren Pär Yhrs wid Carlscrona artilleriegård begångne stöld sig dehlaktig giort, i det han af honom köpt 4 st: stångkulor som wägt 3 [lod]: 12 m:r bör i förmåga af Kongl: förordningen d 29 Julii 1698 i stället för de ådömde 14 dagar sittia otta dagar i fängelse wid wattn och bröd.
     Jönkjöping d 19 octob: 1722.
     Nicolaus Silfwerschiöld.     J. Clerck
     Gudmundus Nordhbergh.     Samuel Auséen.
     Jöran v: Knorring.      Åke Soop”[size=0pt][/size]

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna