ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Släktutredning från Glumslövs socken 1767  (läst 257 gånger)

2022-06-23, 13:05
läst 257 gånger

Utloggad Markus Gunshaga

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 5047
  • Senast inloggad: 2024-04-19, 20:14
    • Visa profil
Tillfällighetsfynd av en släktutredning från Glumslövs socken 1767, ur Rönnebergs häradsrätts dombok 1767 16/12 § 52 (Rönnebergs häradsrätts arkiv, vol. AIa:22, 1767–1769):

”För HäradsRätten upter Fiskaren Oluf Jacobsson från Åhlaboderne, Probstens och Kyrkoherdens Högährewördige och Höglärde Magister Herr Jacob Wilh: Faxes, honom meddelte betyg af innehåll som följer: Ψ
Hwarjemte, uppå förenemde Oluf Jacobssons anmodan, Nemdemannen Wälförståndige Anders Nilsson från Glumslöf, 66 år gam:, för rätten framträdde och ojäfwug, med Hand å Bok beEdigade sandfärdigheten af dess utlämnade betyg, som sålunda lyder: H
     Öfwer föregående warder, uppå begäran, genom Utdrag af domboken, bewis meddelt.


Ψ
Emedan Fiskaren Olof Jacobsson i Åhlaboderne på sin Hustrus Elna Hansdoters sida förmenar sig til något Arf i Dannemark efter En therstädes Afliden gammal man wid namn Ola Svensson, som skulle wara Broder åt Hustru Elna Hans doters Fadermoder, jämte några flere slägtingar, hwilcka bo och wistas i Dannemark, wara berättigad, och för then ordsaken om sin slägt begärt upplysning af Glumslöfs Kyrkjo-bok: så warder alt ther ljus, som thärutur ärnås kan härmed meddeladt, neml:
     1:o Ola Svensson, efter hwilcken arfwet faller, finnes icke i Kyrcko-Boken, förmodeligen af then ordsak, at Han warit född för 1689, med hwillket årtal Kyrcko-boken begynner. Men som Hans Fader skola hetat Sven Svensson, så befinnes at en Man af thetta namn bodt i Glumslöf och
     2:o Åhr 1689 then 6 Octob. hafft en doter til Dopet, som blifwit kallad Karna.
     3:o Åhr 1691 then 16 Aug. har äfwen Sven Svensson låtit döpa en doter, som nämnde Cissa.
     4:o Åhr 1697 then 6. Jan. döptes en Sven Svenssons från Nedra Glumslöf doter och blef nämd Ingar.
At föregående af Glumslöfs Kyrcko-Bok riktigt är utdragit, intygas af Qwistofta then 7. Decemb. 1767.
                                                                                                                    Jacob W: Faxe
                                                                                                                    Pr. och K:herde härstädes.

H
Uppå anmodan warder härmed til bewjs meddelt, at en gammal man som bodt i Helsingöhr och nu skal med döden wara afliden, wid namn Ola Svensson, är Barnfödd här i Nedra Glumslöf, hwars Fader war åboen Sven Svensson på N:o 12.
     Denna Sven Svensson hade effter sig ägta Barn Fyra stycken, en sohn wid namn Ohla, som nu är död i Helsingöhr, Barnlös, Äldsta doteren Elna, som blef gift med en man här i byen heta Ola Hanson, hwilken är död för 30: års tid tilbaka, och lemnat effter sig 2:ne söner och 2:ne döttrar, äldsta sonen Jöns Olson är död Barnlös, Andra sonen Hans Olson äfwen död, men lemnat efter sig 2:ne söner och 2:ne döttrar som ännu lefwer; hennes äldsta doter Elna är nu gift med Fiskaren Ola Jacobson i Åhlaboderne och Glumslöf sockn, andra doteren Boel och äldsta sonen Per äro ogifta och tjenar på Hvéen, samt yngsta sonen Ohla, är Ryttare för Rydebecks Tegelbruk.
     Andra doteren Elna och tredje dito Sissa äro flytte til Dannemark och der warit gifta, men äro begge döda och hafwa begge barn efter sig, hwarom icke widare kundskap är, än at Sissa har en sohn wid namn Ola Larsson som skal tjena i Helsingöhr.
     De öfrige uti utdraget, af Glumslöfs Kyrckio-Bok nembde Sven Svenssons Barn, weth jag ingen underrättelse om at gifwa tilkiänna.
     At detta är sanfärdigt och min Sahl: Fader Nils Hanson warit nästa granne til afledne Sven Svensson, och således har mig ganska wäl bekant at med denna släckt är så beskaffat som förmält är, intygas under Edelig Förplicktelse. Nedra Glumslöf d. 16 Decembr: 1767.                   
                                                                                                                   Anders Nilson
                                                                                                                   Nämndeman”.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna