ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Frälsebonden Jöns Andersson i Kvistofta by (ca 1666–1756)  (läst 312 gånger)

2022-06-05, 13:55
läst 312 gånger

Utloggad Markus Gunshaga

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 5046
  • Senast inloggad: 2024-04-17, 15:53
    • Visa profil
Tillfällighetsfynd rörande bonden Jöns Andersson i Kvistofta by, som levde 1754 och väl är identisk med den JA som dör i Kvistofta by 1756 4/3, nittio år gammal (alltså född omkring 1666) (ur Rönnebergs häradsrätts dombok 1754 18/6 § 13; Rönnebergs häradsrätts arkiv, vol. AIa:19, opag.):

”Framträdde för Rätten, såsom Frällse Bonden uti Qwistoffta, Jöns Anderssons, hwilken medelst åkommen siukdom är hindrad sig sielf inställa, laga ombud giestgifwaren Jöns Persson i Glumslöf, begiärandes at thess medhafwande wittnen Per Jönsson uti Wijakiöp ock Farhult sockn, samt Per Sånasson i Rya och Qwistoffta sockn, måtte tillåtas med Ed sin wittna ock intyga, at Jöns Andersson är rätter ock endaste arfwinge till dess i Kiöpenhamn boende ock för kort sedan afgångne Broder Anders Andersson Lundegård. –
     Ock som TingzRätten wid effterfrågan inhämtade desse Personers goda frägd ock ojäfacktighet, ty lät TingsRätten dem med hand å Bok then wanliga wittnes Eden aflägga hwareffter the samma sedan the om Edens wickt ock wärde blifwit warnade, hwar för sig giorde fölljande berättelse.
     1:mo Per Jönsson 74 åhr gammall, berättar at han kiänner Jöns Andersson, jämwäl tillförne kiänt hans föräldrar nembl: fadren Anders Ohlsson ock modren Bereta Jönsdotter i Farhult sockn ock By boende, hwilcken för ohngefär 50. åhr sedan aflidit och effter sig lämnat 3:ne Barn sönerne Jöns Andersson ock Anders Andersson samt dotteren Anna Andersdotter, af hwilcka Anders Andersson sig för 30 eller 40 åhr sedan ohngefär till Kiöpenhamn begifwit, men dottren Anna är för 18 åhr sedan utan Bröst arfwingar aflidit, är således Jöns Andersson then i Kiöpenhamn afdöda Anders Andersson helbroder samt thess endaste ock närmaste arfwinge, så wida Anders Andersson utan arfwingar aflidit.
     2:do Per Sånasson 72 åhr gammal, instämmer uti enahanda berättelse med förra wittnet.
Hwilcken föregående wittnens berättelse äfwen en del Nemden intygade, som genom utdrag af domboken sökanden till bewis lämnades.”

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2022-06-06, 23:54
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 5046
  • Senast inloggad: 2024-04-17, 15:53
    • Visa profil
Fortsättningen på den ovanstående arvsfrågan finner man i Rönnebergs häradsrätts dombok 1755 11/6 § 39 (Rönnebergs häradsrätts arkiv, vol. AIa:19, opag.):
 
”S: d: anmäler sig förr rätten gamlafolken Jöns Anderson och des hustru Gunnela Pers dotter uti Qwistofta andragandes huru som then förras Broder Anders Anderson Lunnegard för en tjd sedan uti Dannemark med döden afgåt och al dess qwarlemnade ägendom dem såsom närmaste arfwingar tillfaller men som the äro gamla och redan til åhren, så förklara de nu införrätta at de uti samma arf eij nägon dehl hafwa wilja, utan alt hwad thenna aflidne efter sig lämnadt warder skänkt och gifwit till theras dotter Beata Jöns dotter och mågen Måns Torsson hwilka nu uti Dannemark wistas blifwandes detta tillföllje derå uppå begjäran genom utdrag af Protocollet till behörig bewis meddelat.”

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna