ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-03  (läst 2169 gånger)

2006-01-18, 19:19
läst 2169 gånger

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Vari består ohörsamheten?
 
Nu är det förbjudet att diskutera levande personer. Punkt. Precis som DI (helt korrekt) anser att det bör vara - men det var det inte med en 100-årsgräns.
 
DI har alltså fått rätt - utan att Släktforskarförbundet har tappat ansiktet! Det är sådant som kallas politik... J
 
Den nämnda artikeln på Rötters förstasida inleds så här:
 
Sveriges Släktforskarförbund accepterar inte någon generell 110-årsgräns för inlägg på Anbytarforum.  
 
- En sådan gräns vore totalt verklighetsfrämmande och överspänd och skulle sakna allt stöd, säger förbundsordförande Ted Rosvall.En skillnad på 10 år är alltså skillnaden mellan OK och verklighetsfrämmande och överspänd... Ett sådant makalöst trams!
 
Och vem har talat om en generell 110-årsgräns för inlägg på Anbytarforum? Som det mycket riktigt står i fortsättningen på artikeln handlade det om de lägen när man inte vet hurvida en person är avliden - då skulle man tillämpa 100/110-årsgränsen (räknat från personens födelse). Men skulle man vara säker på att inte skriva om någon levande, så borde ju gränsen snarare vara 115  - ändå anser alltså Ted att 110 är mer verklighetsfrämmande än 100. Hur många verkligheter finns det? J
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2006-01-18, 19:30
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
En verklighet skulle ju kunna vara den 70-årsregel som nämns i ett lagförslag!  
 
En annan att samma lagar och regler gällde för alla former av media och offentliga yttranden!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2006-01-18, 19:33
Svar #2

Lars Öhman

Det fanns alltså inte något diariefört anmälningsärende till Datainspektionen innan de satte igång sin utredning utan endast enklare klagomål av någon eller några anonyma telefonuppringare som tyckte något om något, ovisst vad eftersom det tydligen inte finns dokumenterat någonstans.
 
Det är intressant att Datainspektionen känner sig nödsakad att i sina pressmeddelanden stödja sig på tvivelaktiga anmälningar vars källor inte går att belägga.
 
Det brukar väl annars normalt vara så i myndighetsvärlden att vad som inte finns diariefört det existerar inte. Eller bandar Datainspektionen alla inkommande telefonsamtal och kan låta skriva ut dem vid behov?  
 
Ett rimligt krav på en anmälan är att den dels är skriftlig och dels innehåller någon exemplifiering av den påstådda överträdelsen så att den det vederbör har en möjlighet att bemöta påståendet i sak.
 
Datainspektionen är enligt min mening oseriös när man bygger sina pressmeddelanden på vad en eller annan angivare har framfört anonymt per telefon. Datainspektionen riskerar nämligen därmed att bli misstänkt för att själv i efterhand ha fabricerat de anonyma anmälningarna.

2006-01-18, 21:03
Svar #3

Utloggad Steve Palmquist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1210
 • Senast inloggad: 2011-12-06, 15:18
  • Visa profil
Nár det handlar om t.ex. Kända personer som t.ex. själva har utgivit böcker, deltagit i intervjuer etc. etc. etc. är ju denna regel fullständigt absurd. Om man sjálv har skrivit eller intervjuats om sin genealogiska bakgrund etc. maaste detta väl kunna citeras eller hänvisas till?! Litteraturen och media verkar ju ha mera fria tyglar än internet...
 
Med vänliga hälsningar: Steve Palmquist/Málaga

2006-01-18, 23:35
Svar #4

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
När nu Förbundet har upphävt sitt eget verklighetsfrämmande påhitt med en 100-årsgräns, så att det kort och gott är förbjudet att skriva om nu levande personer, så vore det kanske en god id? att tala om undantagen ordentligt.
 
Nu står det bara att man kan nämna nu levande personers namn i egenskap av utforskare av, eller författare till källor som åberopas. Men man kan också, utan att bryta mot någon lag (vilket också DI har påpekat), skriva om en nu levande person med dennes tillstånd; man kan också publicera uppgifter om en nu levande person som denne själv på ett tydligt sätt har offentliggjort.
 
Men när det gäller intervjuer bör man vara mycket försiktig! Det är ju inte alltid säkert att en intervju är en intervju - inte minst skvallerpressen är ju bra på att dikta ihop saker.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2006-01-19, 08:29
Svar #5

Peter Funke (Aningen)

Jörgen, jag anser att DI har uppträtt med Myndighetens hela arrogans i behandlingen av Anbytarforum, trots att man ju inte har annat än tillsynsfunktion. När man flyttade gränsen från 100 till 110 år tyckte jag att det var illavarslande, för inget säger att man skulle låtit nöja sig med det, utan sedan följt upp med ytterligare ålägganden. Därför tror jag att DI upplever Förbundets motstånd som ohörsamhet, och jag är tveksam till om man kan ta en sådan prestigeförlust utan att komma med nya påbud...

2006-01-19, 10:04
Svar #6

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Peter,  
Utan att i övrigt gå in på hur DI handlagt och bedömt ärendet om Anbytarforum, så måste jag fråga dig vad du lägger för innebörd i ordet tillsynsfunktion, när du skriver att DI inte har annat än tillsynsfunktion?  
 
Anser du att DI:s utslag inte har någon legal betydelse, eller vad?  
 
DI är ju en central tillsynsmyndighet och har precis som andra sådana myndigheter långtgående befogenheter. Bl.a. utfärdar DI föreskrifter inom sitt område, d v s regelverk som har juridisk giltighet som lagar och andra författningar. Dessutom kan DI i tillsynsärenden där allvarliga brister upptäcks besluta om vitesföreläggande om inte rättelse sker, alltså utfärda bötesbelopp.  
 
Med tanke på dessa legala befogenheter så vore det önskvärt med ett klargörande av vad du menar med att att DI inte har annat än tillsynsfunktion?

2006-01-19, 10:35
Svar #7

Peter Funke (Aningen)

Torsten, om detta har jag skrivit flera inlägg, bl.a. på insändarsidan på Rötter, men jag kan upprepa det här. I Angeläget 3/05 står att läsa DI påtalade upprepade gånger att man numera är en tillsynsmyndighet, att man inte kan beordra en personuppgiftsansvarig att upphöra med publiceringen, men att man gärna vill vara med under resans gång med rådgivning och stöd. Som utomstående betraktare av t.ex. publicerade skrivelser tycker jag att det vi sett hittills verkar ha varit mer beordrande än råd och stöd, men jag kan mycket väl ha fel där. Av ovanstående skrivning framgår i alla fall vad tillsynsmyndigheten inte kan, vad de kan kanske klarnar nu när Förbundet beslutat att inte rätta sig efter den föreslagna (?) 110-årsgränsen...
 
DI verkar att föra den personliga integritetens fana högt, och inget fel i det - om det finns konsekvens i det hela! Men att det t.ex. skulle vara integritetskränkande när Julia Roberts svenska anor diskuteras på Anbytarforum men av nyhetsvärde när man som Aftonbladet häromdagen publicerade kända svenskars inbördes släktskap, det tycker jag är dubbelmoral - sedan kan DI hänvisa till journalistisk bearbetning så mycket man vill!

2006-01-19, 13:09
Svar #8

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Tack Peter, då förstår jag bättre. Din i mitt tycke lite bakvända formulering bygger således på en tolkning av texten i Angeläget.  
 
Att en tillsynsmyndighetet inte kan beordra en organisation, annan myndighet, privatperson etc att rätta sig efter myndighetens utslag är ju förvisso riktigt. Men det betyder inte att den saknar andra legala påtryckningsmöjligheter om organisationen etc struntar i de råd och anvisningar som givits, t ex kan som jag redan nämnt vitesföreläggande användas om bristerna bedöms som allvarliga. Dessutom har tillsynsmyndigheten begåvats med rättigheten att utfärda föreskrifter om ytterligare förtydliganden/tillägg behöver göras för att t ex täppa till luckor i det befintliga regelverket.
 
DI inte bara verkar att föra den personliga integritetens fana högt, Peter. Det är i själva verket ett av myndighetens huvudmål om du tittar efter i regeringens regleringsbrev för DI 2006:  
1.1.1 Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och rättssäker förvaltning:  
Datainspektionen skall bidra till målet genom att värna integriteten vid behandling av personuppgifter.
 
Lars Öhman diskuterar i ett tidigare inlägg om det förelåg en anmälan/klagomål mot innehållet i Anbytarforum eller inte och hurvida denna anmälan tagits emot per telefon och blivit bandad, eller mottagits genom diariefört brev, om klagomålet var anonymt framfört eller om DI t o m själv fabricerat anmälningar.  
 
Oavsett vad man tycker om hanteringen av detta specifika ärende och i jämförelse med vad man i övrigt kan hitta på Internet, så verkar det som det här behövs ett klargörande. Detta med anmälan eller inte anmälan är irrelevant för DI:s möjligheter att bedriva tillsyn. En tillsynsmyndighet kan starta tillsynsärenden på eget initiativ - utan att anmälan föreligger. Det ingår i myndighetens uppgifter att på eget initiativ bedriva sådan tillsyn av hur lagar och föreskrifter efterföljs, jämför t ex Socialstyrelsens tillsyn av sjukvården och socialtjänsten som sker genom rutinmässiga inspektioner utöver de ärenden som aktualiseras genom enskild anmälan.
 
DI skriver på sin websida:
Datainspektionen gör tillsyn efter klagomål från enskilda, uppgifter i massmedia eller på eget iniativ. Genom bland annat fältinspektioner och enkätinspektioner kan Datainspektionen granska alla som behandlar personuppgifter i Sverige - företag, myndigheter och organisationer.
 
DI:s agerande hade således varit oseriöst och mot den egna myndighetsinstruktionen om de struntat i att följa upp och kontrollera riktigheten i de klagomål som inkommit, oavsett om de skett av anonyma angivare eller inte.

2006-01-19, 14:06
Svar #9

Peter Funke (Aningen)

Då tolkar jag det som om Datainspektionen i sin formulering enligt Angeläget varit oavsiktligt luddiga om man ser det välvilligt, alternativt försåtliga om de inte klargjort sina befogenheter utan upprepade gånger talat om sin roll som rådgivande och stödjande, utan beordringsrätt. (Man kan ju dra parallellen med tingsrätten, som väl heller inte formellt beordrar ett rattfyllo att låta bli att köra bil berusad, men bestraffar honom om han gör det igen. DI har  uppenbarligen av någon anledning varit angelägna att tona ner sin likartat utövande roll vid ovanstående tillfälle, om skrivningen stämmer.)
 
Vad gäller integriteten så tvivlar jag inte alls på att det förhåller sig som du redogör för - min synpunkt var mer filosofisk. Vad är personlig integritet, och vem sätter kriterierna för den? Kan man be Datainspektionen om besked varför den personliga integriteten blir mindre skadad om personuppgifter avhandlas på Aftonbladets websida än den gör om samma sak skrivs på Anbytarforum? (Jag är givetvis medveten om tryckfrihetsförordningen m.fl. juridiska rättesnören, det är den personliga upplevelsen för den drabbade jag avser.)

2006-01-19, 15:28
Svar #10

Eva Ribbing

Vem skall stoppa Aftonbladet från att skriva om personer födda efter 1905. Julia Roberts lever ju ännu och hon kan ta mycket illa upp att hon nämns i en tidning.

2006-01-19, 19:06
Svar #11

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4736
 • Senast inloggad: 2023-12-03, 17:58
  • Visa profil
Lars Öhman m fl. Enligt uppgift från DI så gäller: När det gäller klagomål/förfrågningar som besvarats av Datainspetionens call center avseende Anbytarforum har dessa gallrats och finns inte längre bevarade. Gallringstiden för nyssnämnda handlingar är två månader. (Slut citat)

2006-01-19, 19:09
Svar #12

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Observera att 100-årsgränsen var Förbundets eget påhitt (det finns i varje fall inget krav på någon sådan gräns i DI:s skrivelser)! Syftet med den gränsen var att man skulle kunna följa den om man inte visste om en person fortfarande levde eller var död.
 
DI påpekade då - helt korrekt: Den valda tidsgränsen är enligt Datainspektionen inte lämplig eftersom det inte kan uteslutas att uppgifter om nu levande personer som är äldre än ett hundra år publiceras på forumet.
 
Sedan ska DI (enligt vad som står i Rötter) vid en telefonförfrågan ha fördragit 110 år som gräns (men man borde snarare ha sagt 115).
 
Att ta bort gränsen helt är alltså absolut ingen ohörsamhet! DI har ju inte föreslagit att det ska finnas en sådan gräns - 110 år var ju bara en korrigering av den av Förbundet påhittade 100-årsgränsen.
 
Nu gäller kort och gott att man inte diskuterar levande personer - utan någon rekommenderad gräns för när de kan 'dödförklaras'.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2006-01-19, 19:41
Svar #13

Peter Funke (Aningen)

Jörgen, jag tror att vi lägger ner det där med ohörsamheten! Jag anser personligen inte att det föreligger någon ohörsamhet, däremot var och är jag lite spänd på om myndigheten ser det som en sådan (Kanske borde jag ha satt citationstecken runt ordet för att ha undvikit missförstånd...)

2006-01-20, 12:43
Svar #14

Eivor Andersson (Ema)

Jag vill tacka Förbundsledningen för informationen om vad som gäller angående DI.
 
Både i RÖTTER och Veckobrevet.
 
När man inte bor i Stockholm eller har tillgång till Släktforskarscentrum, så är det bara här man kan fråga.
 
Hälsningar Eivor

2006-01-24, 07:36
Svar #15

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hitta storstädernas fasader
Telefonnummer, adress, karta och vägbeskrivning. Det här har du tidigare fått när du har sökt i den digitala telefonkatalogen Hitta.se. Nu kompletteras sökresultaten med foton på portar, fasader och gator. Tanken är förstås att göra det lättare att hitta. Än så länge finns tjänsten bara för Stockholm, Göteborg och Malmö.
http://www.hitta.se (Källa: PC för Alla
 
En sammanställning av personuppgifter, kartor och bilder som framstår som betydligt mer avancerat än uppgifter om födda, gödda(vigda) och dödda!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2006-01-24, 08:35
Svar #16

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Här är en intressant länk hovrättens dom vad gäller PUL och EU-direktiv:
 
URL:http://www.pdcs.org/andersa/ad/law/se/b747-00.htm>
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2006-01-24, 11:56
Svar #17

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2006-01-25, 00:10
Svar #18

Utloggad Kaj Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 628
 • Senast inloggad: 2009-03-25, 06:41
  • Visa profil
Lite av banan, men ditt tips om kartlänken var bra. Kolla in Älvsborgsgatan 36 i Göteborg, så ser du var jag bor.Välj flera bilder, se bilden tv. Vi har den där ingången direkt från gatan (i bortre delen av bilden).

2006-01-27, 16:03
Svar #19

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 834
 • Senast inloggad: 2024-02-22, 11:28
  • Visa profil
Någon mer som är intresserad av vad det stod i anmälan dnr 1755-2005, som motiverar DIs pressmeddelande om Anbytarforum som kränkande och rasistiskt? Anmälan är gjord 9/11, alltså när Etniska diskussionerna redan var stängda.
man har på anbytarforum haft påhopp på Resandefolket är och kallat dom tattare och tala nedsättande våran grupp kallat oss för tjuvar ect.
Största delen av anmälan handlar om underrubrik Buresläkten. Det påstås med Anbytarvärldens tillåtelse stå en hel del saker, som jag inte kan hitta i Anbytarforum: träskalle, sur kärring jävla lögnare jippofixare du är en nolla. Det som går att hitta är att sprida ren dynga i den genealogiska forskningen och från genealogins skräphög, men inte i den påstådda sammansättningen du är från.. Så står det också om orättvisa avstängningar av obekväma oliktänkande med påstående av att de använt sig av annat namn.
Anmälaren är en anonym representant för Buresläktingarna samt föreningen för resande (ej bildad, men är namn för gruppen).
Anmälaren får till svar att Datainspektionen har haft synpunkter på Etniska grupper och som en följd av beslutet är den stängd tills vidare, men dialog pågår. Om du anser det som publicerats på Anbytarforum varit brottsligt bör du vända dig till polisen. Ärendet avslutat.
Själv har jag ställt frågan om Datainspektionen hittade något rasistiskt och kränkande innehåll i Anbytarforum, men bara fått svar med en länk till beslutet i oktober.
hälsningar Ingrid
Olof och Ingrid Bergström

2006-01-31, 20:21
Svar #20

Fredrick Andreasson Frans

Jörgen!
 
Är det kränkande att lägga in uppgifter om nu levande personer i en databas? Och om jag gör det har då myndigheterna rätt att beslagta min dator då? Är det meningsfullt och utöva någon släktforskning överhuvudtaget då? Jag vill bara veta om du kan konkretisera var någonstans den förmodligen överdrivna känsligheten ligger?

2006-01-31, 21:24
Svar #21

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 834
 • Senast inloggad: 2024-02-22, 11:28
  • Visa profil
Nu har jag fått ett svar av DI om rasismen:
 
Hej.
 
Med anledning av din fråga lämnas följande svar. Datainspektionen har i sin funktion som tillsynsmyndighet endast att bedöma om en behandling av personuppgifter är förenlig med personuppgiftslagen. Inspektionen varken kan eller har gjort någon bedömning att uppgifter som publicerats på Anbytarforum skulle vara kränkande eller rasistiska. Vad Datainspektionen återgett i sina pressmeddelanden och i kommunikationen med Sveriges släktforskarförbund är att myndigheten mottagit anmälningar att det på Anbytarforum publicerats uppgifter som anmälaren uppfattat vara av kränkande och rasistisk karaktär.
 
Jonas Agnvall
 
Datainspektionen
(anmälaren understruket)
 
hälsn Ingrid
Olof och Ingrid Bergström

2006-01-31, 21:24
Svar #22

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Fredrick, svaret på den första frågan är att PuL inte gäller för det du registrerar för personligt bruk, d.v.s. det som inte sprids till andra.
 
Den andra och tredje frågan - är de seriöst menade frågor?
 
Fjärde frågan: Ber du mig konkretisera vad jag menar med den förmodligen överdrivna känsligheten - var har jag i så fall talat om en sådan? Eller är det du som menar att känsligheten är överdriven - och vad är det i så fall du avser, lagstiftarens mening med känsliga uppgifter eller DI:s tolkning? Kort sagt: Vad är det du vill veta, och vad är det som får dig att ställa frågan just till mig?
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2006-02-01, 19:15
Svar #23

Anna-Lisa Göransson

Hej Ingrid Bergström!
När du nämner Buresläkten, vilken släkt menar du då? Är det den släkt Bure som har egen rubrik här på forumet? Eller är det ngn annan Buresläkt?
Anna-Lisa

2006-02-01, 22:43
Svar #24

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 834
 • Senast inloggad: 2024-02-22, 11:28
  • Visa profil
Hej, Anna-Lisa! Det som stod i anmälan var:
Anmälan mot Anbytarforum underrubrik Buresläkten. De anmälda uttrycken som jag hittade fanns under Släkter: Bureätten.
 
hälsn Ingrid
Olof och Ingrid Bergström

2006-02-01, 23:02
Svar #25

Anna-Lisa Göransson

Tack för ditt svar Ingrid. Jag tror att du liksom jag har härstamning från släkten Bure i Säfsnäs.
Eller har jag fel? Men de har ju inte ngt med Bureätten att göra har ju sagts här på Anbytarforum tror jag. Men man är ju nyfiken ändå.
Anna-Lisa

2006-02-02, 12:37
Svar #26

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Inlägget är överflyttat från Ordet är fritt om släktforskning: Dagens Ros, därav textens inledning. Mvh Yvonne Carlsson, Anbytarvärd
 
Vad är det då Ted skriver i sitt rosade veckobrev den 1/2? Jo, han skildrar det vidriga uppträdandet av de s.k. journalister som kastade sig över sörjande anhöriga efter bussolyckan. Hyenorna samlas var en under omständigheterna mycket diplomatisk rubrik.
 
Efter att ha beskrivit journalisternas hänsynslösa framfart fortsätter Ted:
 
Det är givetvis bra med tryckfrihet, och det är väl ingen som på allvar förespråkar några nämnvärda intrång i den. Men ibland undrar man. Kan det verkligen ligga i tryckfrihetens och medborgarnas intresse att försvara den hyenamentalitet, som framför allt kvällspressen så gott som dagligen visar prov på? Är det försvarbart att med hänvisning till tryckfrihetslagen tillåta sig vilka integritetskränkande övertramp som helst?Bra frågor!
 
Därefter kommer han in på vad släktforskare kan, eller rättare sagt inte kan, publicera med hänsyn till personuppgiftslagen (PuL), bl.a. foton på nu levande personer, och avslutar med:
 
Men för oss är det alltså olagligt att publicera sådana bilder på Internet. Däremot är det tydligen fullt tillåtet för dem som har fått fribrev från både anständighet och personuppgiftslagar att, såväl i pappersform och på nätet, lämna ut de sörjande människorna i Åsle den sista helgen i januari 2006.Men vilken slutsats ska vi så dra av jämförelsen mellan vad som tydligen är tillåtet enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och förbjudet enligt PuL? Ska vi dra slutsatsen att det är fel att journalister helt fritt kan låta det egna omdömet avgöra vad man kan publicera om folk - alltså att alla borde vara tvungna att visa hänsyn? Eller ska vi dra slutsatsen att det är fel att släktforskare inte helt fritt kan låta det egna omdömet avgöra vad man kan publicera om folk - alltså att ingen borde vara tvungen att visa hänsyn?
 
Själv föredrar jag naturligtvis det förstnämnda - men det har (i varje fall hittills) inte varit officiell politik från Släktforskarförbundet. I varje fall inte när det gäller Förbundets egen lösnummerförsäljning av CD-skivor...
 
Man säljer CD-skivor med hela Sveriges befolkning 1970 och 1980, varav de flesta fortfarande lever i dag. På skivorna avslöjas familjeförhållanden som var aktuella då, för 36 resp. 26 år sedan - men i många, många fall är helt inaktuella i dag. Därmed kan man t.ex. dra slutsatser om adoptioner, och upptäcka äktenskap som sedan slutat olyckligt och som de inblandade verkligen vill lägga bakom sig. Familjeförhållanden som personerna själva inte vill att andra ska få reda på i dag - men som grannar, vänner, arbetskamrater m.fl. kan snaska i sig på landets alla bibliotek.
 
Denna CD-utgivning diskuterades på en av Förbundets förtroendemannakonferenser härom året (en ren skendebatt för att man ville visa hur demokratiskt frågan hanterades - utgivningen var emellertid redan spikad). Där gav den kombinerade debattledaren/debattdeltagaren/förbundsordföranden/utgivaren sig själv högst två sekunders betänketid innan han viftade bort alla motargument med Jag ogillar smussel!...
 
Förbundet brukar gömma sig bakom det faktum att CD-utgivningar är grundlagsskyddade, att man alltså därför har laglig rätt att ge ut befolkningsskivorna - men... hur var det nu Ted skrev...? Jo, så här (med några små ändringar - Teds text överstruken, min nya understruken):
 
Är det försvarbart att med hänvisning till tryckfrihetslagen yttrandefrihetsgrundlagen tillåta sig vilka integritetskränkande övertramp som helst?Och:
 
Men för oss är det alltså olagligt att publicera sådana bilder uppgifter på Internet. Däremot är det tydligen fullt tillåtet för dem som har fått fribrev från både anständighet och personuppgiftslagar att, såväl i pappersform och på nätet på CD-skivor, lämna ut de sörjande människorna i Åsle den sista helgen i januari 2006 de spruckna och i många fall olyckliga familjeförhållanden som de inblandade vill hålla för sig själva.Ted ogillar smussel - själv ogillar jag hyckleri.
 
PS!
 
Det är inte DI som har beslutat att olika lagar ska gälla för olika typer av media. Att journalister med hänvisning till TF kan uppträda som svin betyder alltså inte att DI kan strunta i om vi följer PuL i Anbytarforum.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2006-02-02, 21:42
Svar #27

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 834
 • Senast inloggad: 2024-02-22, 11:28
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa! Jag tänkte först svara dig privat för att din fråga inte har med Datainspektionen att göra. Men det har den ju! För den Buresläkt du syftar på var väl finsk (Puuroinen), eller hur? Och då är frågan om vi kan skriva om det. Kanske, eftersom vi har vanliga namn, som inte kan avslöja någon annan, och vi båda är med på det. Men jag visste ingenting om detta, när jag ställde en fråga under Säfsnäs i juni 2000. Att antavlorna med Puuroinen kom till mig med e-post och inte i forumet, berodde nog mer på att de var långa, inte på att man ville vara diskret med det finska.
hälsningar Ingrid
Olof och Ingrid Bergström

2006-02-03, 00:39
Svar #28

Utloggad Kaj Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 628
 • Senast inloggad: 2009-03-25, 06:41
  • Visa profil
Jörgen  
Du går lite för långt i dina logiska resonemang. Yttrandefriheten är grundlagsfäst, främst av skälet att det måste få vara fritt att utrycka sina åsikter, oavsett hur extrema eller konforma de är. Tryckfriheten är ett uttryck för denna rätt till åsiktsfrihet.  
 
PUL är ett uttryck för individens skydd mot integritetskränkningar - att någon inte ska kunna kränka dej som människa.  
 
Det medför givetvis motsättningar mellan tolkningar av TF och PUL - de har två motsatta syften.  
 
Dilemmat för oss är väl hur vi ska kunna ta hänsyn till bådadera på Anbytarforum. Fri debatt, men med hänsyn till att inte kränka. För pressen är TF central, för internetbaserad information är PUL central.  
 
Kvällspress eller Damernas Värld har liten respekt för etiska regler, det är vi säkert helt överens om, men det är sällan enskilda journalister orsak till. Varför finns det ansvariga utgivare?
 
Skribentens roll är annorlunda. Det kan ju handla om brödföda, precis som för banktjänstemän som påför bankkunder fiktiva tillgångar när sparkapitalet är slutspekulerat, eller att bara döma USA-plitar i Al Baragheid som ensamt ansvariga för tortyr. Är det tecknaren eller Jyllandspostens ansvarige utgivare som orsakar flaggbränning i Palestina, eller rent av religiös fanatism?
 
 Att kalla journalister för svin är därför lite hänsynslöst. Med ditt ordval finns det många svin, och lite förståelse.
 
Juridik är dispositiv, med utrymme för tolkningar. Det som inte är prövat, vet vi inget om. Alltså kan man provocera fram tolkningar.  
 
Är det detta du eftersträvar (men på fel arena)?
 
Mvh
/Kaj A.

2006-02-03, 01:46
Svar #29

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Hej igen, Kaj! Har du som hobby att kommentera mina inlägg...? J
 
I så fall föreslår jag att du läser igenom dem lite bättre först. Det var ju lite si och så med det sist, och du verkar ha slarvat den här gången också...
 
Som du säkert märker vid en noggrannare läsning, så är det inte jag som gör jämförelsen mellan TF och PuL. Jag kommenterar ett veckobrev där den jämförelsen görs - och jag frågar t.o.m. vilken slutsats man ska dra av jämförelsen...
 
Och när du påstår att jag kallar journalister för svin och t.o.m. uttryckligen säger att det är mitt ordval, så har du definitivt gått för långt! Den läskunnige ser att jag skrev kan uppträda som svin - alltså kan uppträda som, vilket är något annat.
 
F.ö. är det en märklig inställning att man inte är ansvarig för sina egna handlingar! Att skylla på att man bara lyder order är världens sämsta ursäkt - och dessutom det som får alla diktaturer att fungera...
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna