ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Lysning  (läst 2661 gånger)

2013-01-29, 10:42
läst 2661 gånger

Utloggad Moderator Övriga ämnen

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 310
 • Senast inloggad: 2016-04-08, 13:43
  • Visa profil
Fyra olika diskussioner om lysningar slogs samman.

2014-01-26, 13:57
Svar #1

Utloggad Thomas Christianson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 114
 • Senast inloggad: 2023-01-26, 14:21
  • Visa profil
En ana till mej tog ut lysning med en man 1822 men fullföljde ej äktenskapet, 1824 blev hon piga hos en änkling och i dec 1825 födde hon en oäkta son med fader oangiven. I Juli 1826 gifte hon sig med änklingen och efter detta står gossen som son till änklingen. Måste en lysning annuleras? Varför gifte dom sig inte redan när barnet var på väg alt. barnet har en annan far?
Änklingen var barnlös tidigare.

2014-01-26, 15:55
Svar #2

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Ja, en lysning måste annulleras, på samma sätt som ett äktenskap via domkapitlet. Det kanske tog tid så de inte kunde gifta sig

2014-01-27, 12:58
Svar #3

Lotta Nordin

En lysning kan väl inte annulleras? Det är bara ett tillkännagivande att ett äktenskap ska ingås, för att dom som vet något hinder mot detta ska kunna anmäla det.
En trolovning däremot måste annulleras av domkapitlet.
 
 
(Meddelandet ändrat av lotta 2014-01-27 13:13)

2014-01-28, 10:13
Svar #4

Utloggad Thomas Christianson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 114
 • Senast inloggad: 2023-01-26, 14:21
  • Visa profil
Så här ser flyttbetyget ut:
I husförhörslängden för 1824 står det att hon är förlovad i Kville.
Följdfråga: hur registerades trolovning/förlovning?

2014-01-28, 11:56
Svar #5

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1190
 • Senast inloggad: 2023-12-09, 21:56
  • Visa profil
Googlade på: lysning domkapitlet, och hamnade på Skilsmässoakter-Riksarkivet.
 
En trolovning betraktades som ett bindande avtal. Det kunde upphävas genom ömsesidigt samtycke, men om lysning skett måste domkapitlet fastställa att trolovningen upphört. Annars var inte parterna fria att gifta sig med någon annan.

2014-01-28, 12:07
Svar #6

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Tyvärr verkar inte skiljobreven vara scannade eller finnas i Göteborgs domkapitels arkiv för de aktuella åren. Annars kunde du sett varför de upphävde lysningen. Personregsiter finns på AD-online.
 
Jag tror det är år 1825 nr 596, den akten finns med bägges namn.

2014-01-28, 12:16
Svar #7

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Jo, det ska vara 1 november 1825, i huvudprotokollet. Och så lade Riksarkivets server av!
 
Begäran inkom 1 november 1825, sedan får man tydligen bläddra framåt. Det finns ingen speciell bok för skiljobrev dessa år
 
(Meddelandet ändrat av izla 2014-01-28 13:24)

2014-01-28, 13:31
Svar #8

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Drama! Sammanträdet i domkapitlet 3 november 1825, mannen var otrogen med pigan Inger Christensdotter i Vessjö och ärendet har behandlats i häradsrätten (protokoll därifrån finns i Göteborgs landsarkiv, det kan vara detaljerat). Han får inte gifta sig med den kvinna han var otrogen med, troligen.
Jag försöker bifoga bild på protokollet, men det går inte just nu
 
(Meddelandet ändrat av izla 2014-01-28 13:31)

2014-01-28, 13:33
Svar #9

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil

2014-01-28, 13:40
Svar #10

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Domboken för Kville häradsrätt 1825 finns faktiskt på AD-online, domen ska ha avkunnats den 17 oktober, men förhandlingen kan ligga tidigare. Så det är bara att leta efter den!

2014-01-28, 14:05
Svar #11

Lotta Nordin

Eftersom tydligen Christen bodde i Svarteborg (enl. bilden ovan) och även Inger/Ingrid Andersdotter bodde där (Wessiö/Vässje), så är det nog inte i Kville häradsrätt som domen finns, utan Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt.

2014-01-28, 14:08
Svar #12

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Det står Kville, men de kan ju ha skrivit fel. Tunge etc finns inte på AD-online

2014-01-28, 14:10
Svar #13

Lotta Nordin

OK, jag missade inledningen.

2014-01-28, 14:57
Svar #14

Utloggad Thomas Christianson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 114
 • Senast inloggad: 2023-01-26, 14:21
  • Visa profil
Detta blir nästan väl spännande, att reda ut gammelfarmors friare för nästan 200 år sen.
Man har således ett snedsteg att tacka för sin existens
Nu dyker ju fler frågor upp...
Vem var det som drog den stackars Christen Olausson inför tinget, var det Christina som behövde bli fri för att kunna gifta sig?
Eftersom barnet föddes utom äktenskapet borde det väl ha fastställts en fader nån gång?
Vid Christinas död bevakas sonens rätt av hans farbroder = Axels(änklingens) bror.

2014-01-28, 15:03
Svar #15

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Eftersom han ärver så anses han som äkta, oäkta fick inte ärva. dessutom bevakas hans rätt av Axels bror. O du sedan hittar Axels bou och han ärver där också, då är saken klar. De kan ha legaliserat sonen, men dessa handlingar finns inte kvar.

2014-01-28, 15:19
Svar #16

Lotta Nordin

Det var nog för att Christina ville gifta sig med Axel som hon stämde Christen.
 
 
Kville häradsrätt AIa:24 (1825-1825) Bild 1430 (AID: v278206.b1430)
 
1825-05-13
§ 25
Pigan Chrestina Andersdotter på Hällan under Hud, Tanums socken hade utverkat stämning på drängen Chresten Olsson i Svarteborg och påstått att det äktenskap som genom lysning i Kville kyrka blivit avkunnat dem emellan måtte upphävas, på den grund att han lägrat pigan Inger under Haga, varföre ansvar yrkas samt ersättning för åberopte kostnader.
Kärandepigan var vid upprop tillstädes, men icke svaranden, och skall nämndemannen Hans i Långvall hava kommunicerat stämningen, varom nu icke var bevis och får antingen sådant å nästa ting och 2dre rättegångsdagen styrkas, eller ny stämning, om målet vill fullföljas, uttagas och svaranden tillställas.
 
 
Kville häradsrätt AIa:24 (1825-1825) Bild 2690 (AID: v278206.b2690)
 
1825-10-06
§ 26
Med anledning av domboken för sistl. ting den 13 maj nr 25 uppropades nu målet mellan pigan Chrestina Andersdotter på Hällan under Hud kärande och drängen Chresten Olsson i Svarteborg svarande om skillnad i trolovning efter föregången lysning, då parterna personligen sig inställde.
Den till sistl. ting uttagne stämning förevistes med åtecknat bevis att svaranden därav erhållit del den 22 april.
-?- bevis av denna lydelse inlämnades  
# det lämnas av undertecknade.
# att Chresten Olsson.
 
Svarandedrängen erkände ifrågavarande lägersmål, men förmenar kärandepigan nu vara i havande tillstånd.
Det inhämtades att lysningen ågått för 3ne år sedan och att icke hävdande skett.
Kärandepigan yrkade ersättning.
 
Utslag
avkunnat den 17 oktober 1825.
Sedan Chresten Olsson i Svarteborg erkänt det han lägrat pigan Inger Andersdotter i Wessjö sedan lysning skett med kärandepigan Christina Andersdotter från Hud varder den mellan parterna ingångne äktenskapsförbindelse, varpå lysning skett, med åberopande av 4 kap. 3 § GiftermålsBalken, då hävdande ej skett, härmed upphäven och bör anmälan göras hos vördige domkapitlet om skiljobrevs erhållande.
Den kärande pigan åberopte kostnad skall svaranden med 5 RDl Banco ersätta.
 
Bilagor:
#  
Dett lemnads af under täcknade ett så lydande bevis att jag var närvarande på Wesiö i förleden mars månade då Chresten Olausson i Svarteborg öfverens komo med pigan Inger att hon ej skule göra någott påstånde på honom för dett han lägradtt hene så att hon fött barn och att Chresten där före outgaf revers på 12 rexdaler r-?
Dätta warder på begäran till bevis medelad
Långwall den 1 october 1825
Hans Johansson
Nämdeman
 
(det är nog utgav han menar, inte outgav )
 
#
Att Christen Olsson, som tjenar  hos Gustaf Carlsson i Swarteborg erkänt att han lägrat Pigan Inger Andersdotter, som tjenar hos Herr Capitain Westfeldt på Wessje uti Swarteborgs socken, det warder härmedelst till bewis lämnat, af Skogen d. 5 Sept: 1825
Olof Winborg
Comminister
Foss

2014-01-28, 15:34
Svar #17

Lotta Nordin

I Axels bouppteckning står att han efterlämnar änkan Christianna Andersdotter och med henne sammanavlad enda sonen Christen.
 
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:43 (1830-1832) bild 98/sid 189 (AID: v65861.b98.s189)

2014-01-28, 15:39
Svar #18

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Bravo, Lotta! Nu har vi ytterligare en barnafader, pigan Inger födde ju barn och Christen fick betala.Kanske någon forskare får nytta av det, om barnet överlevde.
 
Är detta Inger, som lägrats för andra gången och detta i namngivna vittnens åsyn enligt hfl Svarteborg AI:8 (1821-1826) Bild 61 / sid 111 (AID: v363.b61.s111, NAD: SE/GLA/13518)
 

2014-01-28, 15:54
Svar #19

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Hon får sonen Olle utan känd fader 8 april 1826, bor då på Holmane under Vässje
Svarteborg AI:9 (1826-1830) Bild 81 / sid 147 (AID: v364.b81.s147, NAD: SE/GLA/13518)
 
Åter till Vässje 1828. Olle dör 1829 och Inger/Ingrid flyttar till Uddevalla
Svarteborg AI:9 (1826-1830) Bild 79 / sid 143 (AID: v364.b79.s143, NAD: SE/GLA/13518)

2014-01-28, 16:11
Svar #20

Utloggad Thomas Christianson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 114
 • Senast inloggad: 2023-01-26, 14:21
  • Visa profil
Tydligen var inte Olle påtänkt när Christina stämde Christen i maj 1825. det verkar långsökt att tro att Olle är anledningen till att äktenskapet ej blivit av 3 år tidigare. när Olle finns är det ju svårt att bortförklara men innan dess finns det väl ingen anledning för Christen att tillstå några amorösa äventyr.
dessa 12 riksdaler skall de ses som en muta för att Inger skall hålla tyst?
Hävdande = gift sig eller?

2014-01-28, 16:19
Svar #21

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-01-03, 16:38
  • Visa profil
Hon fick tydligen ett tidigare barn med Christen, men det finns inte i Svarteborgs kyrkobok. Olle är produkten av lägrande nummer 2.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna