ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Präst  (läst 2308 gånger)

2008-03-08, 19:58
läst 2308 gånger

Hans Olle Wikander

Hej Ulf
Jag har kontrollerat en del men inte allt, jag har inte hittat något om någon prästvigning och i dom papper jag sett står han som kolega.
 
hans olle

2009-10-21, 23:17
Svar #1

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ett inlägg av Bengt Dahlbeck har i samråd med frågeställaren flyttats till Källor » Herdaminnen » Visby stift.

2010-03-21, 14:25
Svar #2

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
En fråga av Evelyn Alfaro angående komminister Anders Flodmark har tillsammans med efterföljande svar idag flyttats till Släkter » Övriga släkter C–F » Flodmark.

2010-11-02, 15:58
Svar #3

Utloggad Lars Åhnström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 76
 • Senast inloggad: 2024-04-01, 21:27
  • Visa profil
Var och hur gick en prästvigning till under 1700-talets Uppland? Hur mycket får man reda på om den som skall prästvigas i arkivpapper - endast namn och datum?

2011-10-21, 00:42
Svar #4

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Tre inlägg har flyttats till Släkter » Övriga släkter - R » Rosling, medan fyra inlägg har flyttats till Släkter » Övriga släkter - L » Lennmark.

2012-04-07, 23:13
Svar #5

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Sjuttiotre inlägg har idag flyttats hit från den numera raderade rubriken Yrken » Övrigt » Pastor, Präst eller Prost?.

2012-09-11, 01:04
Svar #6

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ett dubblerat inlägg har raderats, eftersom det även postats under Släkter » Övriga släkter - H » Hallongren. Tänk på att det inte är tillåtet att posta samma inlägg under flera rubriker. Enskilda präster ska dessutom efterlysas under respektive socken- eller släktrubrik, inte här under Yrken.

2012-10-25, 14:28
Svar #7

Utloggad Erik Stigzelius

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2023-03-18, 10:56
  • Visa profil
Hur har församlingarna i Sverige dokumenterat sina kyrkoherdar?
Är det via herdaminnen eller ...?
 
Jag ser att en hel del kyrkoböcker är digitaliserade (för Ekeby, Uppland) efter 1770,
men räknar med att församlingarna själva har samlar sina kyrkoherdar också ifall att
en del böcker brunnit eller tappats bort.
 
Jag söker kyrkyherdarna i Ekeby Bladåker Uppsala stift från 1710-1790.
 
Anders Söderman torde ha varit där 1720-?
Carl Ihlström cirka 1760.
Vem var kyrkoherde före och efter Anders Söderman, före och efter Carl Ihlström?

2012-10-25, 21:24
Svar #8

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1952
 • Senast inloggad: 2024-05-21, 08:32
  • Visa profil
Hejsan Erik, uppgifterna finns i respektive stifts Herdaminne. Finns oftast på de större biblioteken.
 
Vänligen,
Calle

2013-01-21, 00:15
Svar #9

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Följande flyttningar och raderingar har idag utförts:
 
Tio inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Allmänt.
Tolv inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Göteborgs stift.
Trettiotvå inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Härnösands stift.
Nio inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Kalmar stift (1672-1915).
Tio inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Karlstads stift.
Arton inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Linköpings stift.
Tre inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Luleå stift (fr. 1904).
Trettionio inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Lunds stift.
Hundraåtta inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Okänt stift.
Tre inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Skara stift.
Nio inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Strängnäs stift.
Fyrtiotvå inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Uppsala ärkestift.
Sex inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Visby stift.
Fem inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Västerås stift.
Trettioen inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Växjö stift.
Sex inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Finland.
Tre inlägg har flyttats till Källor » Herdaminnen » Norge.
 
Ett inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - B » Bexell.
Tre inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - C » Collander.
Ett inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - F » Faxelius.
Fem inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - G » Grotte.
Två inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - I » Isopedius / Isopedia.
Ett inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - R » Ring.
Ett inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - S » Schalander.
Ett inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - V W » Wallin.
Ett inlägg har flyttats till Släktnamn » Övriga släkter - V W » Warelius.
 
Tre inlägg har flyttats till Språk, ord och namn » Äldre ord och uttryck » Venia.
Tre inlägg har flyttats till Språk, ord och namn » Övriga språkfrågor » AAA - Förkortningar L - Ö » OIISGbmt.
 
Tre inlägg har flyttats till Yrken » Yrken J-L » Komminister.
Tre inlägg har flyttats till Yrken » Yrken J-L » Konsistorienotarie.
Tre inlägg har flyttats till Yrken » Yrken M-R » Metodistpastor.
 
Femton dubblerade eller ofullständiga inlägg har raderats.
 
Under denna rubrik ska man alltså bara diskutera prästyrket i allmänhet. Efterlysningar av enskilda präster och deras kyrkliga verksamhet kan med fördel postas under  Källor » Herdaminnen, medan prästers släkt / förfäder / ättlingar ska diskuteras under lämplig släkt- eller sockenrubrik.

2013-05-25, 21:33
Svar #10

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11062
 • Senast inloggad: 2024-05-21, 00:46
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Finns det någonstans skrivet om hur gamla män var när de påbörjade sin prästkarriär och när de blev kyrkoherdar? Var det skillnad på förhållandena i detta avseende på:
1500 - tal
1600 - tal
1700 - tal
 
Fler än jag bör ha stött på fenomenet och bildat sig en uppfattning dels utifrån egen forskning, dels utifrån litteraturen.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2013-05-26, 17:31
Svar #11

Utloggad Camilla Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3135
 • Senast inloggad: 2016-05-28, 10:43
  • Visa profil
Du hittar en del fakta i ämnet i Oloph Bexells mycket informativa Prästutbildning, prästtjänster och prästerlig befordran i äldre en tid. En kyrkorättslig översikt, som inleder Strängnäs stifts herdaminne del 4 (1995).

2013-05-26, 21:31
Svar #12

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11062
 • Senast inloggad: 2024-05-21, 00:46
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Tack Camilla!
Den bör finnas på UB i Göteborg.
Håller på att streta med förhållanden i Norra Småland för tidiga präster - framför allt 15-och 1600-tal. Om Du har detta herdaminne själv, kanske Du kan kort nämna vad som sägs i frågorna:  
 
- när de påbörjade sin prästkarriär och  
- när de blev kyrkoherdar?  
 
Tänk att man hela tiden måste lära nytt, när man har den här sysselsättningen  
 
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2013-05-26, 21:46
Svar #13

Utloggad Gunilla Broman

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 94
 • Senast inloggad: 2024-03-17, 11:16
  • Visa profil
Precis vad jag också är ute efter då jag försöker beräkna födelseår på Nätrakomministern Abraham Jonae som skrevs in i Uppsala 1631.
Tänker att man åtminstone behöver vara 20 år för det, men vet som sagt inte och kan inte hitta uppgifter på det.
 
Mvh Gunilla Broman

2015-11-27, 22:36
Svar #14

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5059
 • Senast inloggad: 2024-05-20, 23:09
  • Visa profil
Hur en arbetslös prästvigd lärare annonserade ut sina tjänster i slutet av 1700-talet, och vilka ämnen han undervisade i får man ett exempel på i Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 28, 1788 9/7, sid. 234:  
»Uti et hederligit och stilla hus, på Landet, här i Skåne, emottager en Prästman (hwilken i många år, så uti andras som nu eget hus, haft barn och ungdom under enskilta Information samt öma wård, ägande ännu både lust och ledighet, at, än widare dermed fortfara) unga, och någorlunda i studier för sig komna, Herrar uti hel Pension; at, neml. emot en wiß öfwerenskommen Summa för hwarje, om året, derstädes njuta husrum, bord, twätt, lagning, uppaßning, med all anständig beqwämlighet; jämte trogen och lätt underwisning, efter genaste methode och sjelf författade Compendier, i de Europæiske Språken: Latin, Fransyska, Italienska, Tyska, och Engelska; jämwäl uti Historien, Geographie, Aritmetique, Moral och Theologie. Kunnande de Respective och Hederwärde Föräldrar, som, för sina Söner, et slikt tilbud, och det mot billiga wilkor, antaga wilja, sådant hos Boktryckeri-Directeuren Berling uti Lund, nu snart och med första, om så åstundas, anmäla.»
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna