ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Faktoriarbetare  (läst 3390 gånger)

2006-11-07, 12:47
läst 3390 gånger

Utloggad Birgitta Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 195
 • Senast inloggad: 2015-08-25, 22:29
  • Visa profil
Hej
 
Kan någon tala om för mig vad en faktoriarbetare var för någonting?

2006-11-07, 17:08
Svar #1

Utloggad Solvig Nilsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2294
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 08:27
  • Visa profil
Hej Birgitta!
Ett faktori är en vapenfabrik.
På Google kan man hitta mycken info om gamla faktorier vi haft i Sverige.
 
Mvh
Solvig

2006-11-07, 17:25
Svar #2

Utloggad Birgitta Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 195
 • Senast inloggad: 2015-08-25, 22:29
  • Visa profil
Hej och tack för hjälpen
 
Birgitta

2006-11-11, 00:03
Svar #3

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3740
 • Senast inloggad: 2024-03-02, 04:14
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Men det var inte helt korrekt. Det behöver inte nödvändigtvis vara vapen som tillverkades, även om det torde ha varit det vanligaste.
 
Men dessutom behövde tillverkningen inte ske vid en fabrik, det speciella var att det handlade om organiserad masstillverkning. Men den behövde inte vara lokaliserad på en enda plats. Åtminstone i Jönköpingstrakten tillverkade var och en sina vapen i sin egen lokal. Och de faktoriarbetare jag sett själv i längder på annat håll (smeder) var också någon enstaka på varje plats.
Ulf Berggren

2006-11-11, 16:38
Svar #4

Utloggad Ingela Martenius

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1489
 • Senast inloggad: 2013-10-25, 18:20
  • Visa profil
SAOB ( http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ), som ju bör ha reda på sig, räknar upp följande exempel på faktorier:
ANKAR-, BOMULLS-, GEVÄRS- KANON-, KNAPP-, KNIV-, KRONO-, KRUT-, METALL-, NUBB-, SAX-, SKOVEL-, SLIPERS-, SPIK-, STATS-FAKTORI
 
och menar också på att det är fråga om inrättning för tillvärkning av varor i stor skala, och betecknar det som sällsynt att det kan vara i fråga om ss. hemindustri bedriven tillvärkning..
 
Jag tror att det bara utgående från Hfl kan vara svårt att se om det var fråga om vad vi idag skulle benämna fabrik, alltså en specifik plats för tillverkning, eller om det handlade om hemindustri/förlagsverksamhet. Faktorierna erbjöd vad jag kan förstå inte bostäder, så faktoriarbetarna skulle kunna vara spridda över ett ganska stort område. Det är ju inte heller säkert att alla arbetare - särskilt inte de okvalificerade - infördes just som faktoriarbetare eftersom de kanske inte hade en fast anställning utan kallades in vid behov och därför kan stå registrerade utan särskild yrkesbeteckning i t.ex. en backstuga eller som son eller dotter i en torpstuga. Jag tror att man istället måste utgå ifrån någon form av beskrivning av ortens ekonomi innan man definitivt kan säga vilken sorts faktori det rörde sig om.
Jag har t.ex. själv en anmoder som bodde ensam i någon form av hyresrum (i Kungsbacka) runt 1870, och det finns ingen anteckning om hur hon försörjde sig. Jag kan just tänka mig att hon arbetade på olika tillverkningsföretag (faktorier) i trakten, kanske varvat med olika påhugg som piga.
 
Ingela

2006-11-18, 00:30
Svar #5

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3740
 • Senast inloggad: 2024-03-02, 04:14
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Jag hade noterat att SAOB använde uttrycket inrättning... men tog inte med det eftersom det inte var så tydligt när det gällde att tillverkningen kunde ske hemma. Jag missade att det fanns en formulering om hemindustri där.
 
De källor jag syftade på var inte hfl utan listor över bruksanställda i hammartingsprotokollen, där faktorismederna var nämnda någon enstaka på varje plats.
 
Troligen gällde detta Östergötland, men det behöver ju inte vara det normala på andra håll.
Uppgiften om Jönköpingstrakten kommer för övrigt från en Smålandsforskare.
Ulf Berggren

2014-04-10, 22:11
Svar #6

Utloggad Elin Andér

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 258
 • Senast inloggad: 2016-02-07, 18:05
  • Visa profil
Hej!
Jag har hittat flera anfäder boende i Rogberga socken som var mästersmeder vid Jönköpings faktori. Med fakta ovan betyder det då att de bodde i hemsocken och tillverkade vapnen hemma hos sig för faktoriets räkning så att säga?
 
Med vänlig hälsning
Elin

2014-04-11, 00:31
Svar #7

Lotta Nordin

Ja, Elin, Rogbergasmederna hade sina egna smedjor hemma på gårdarna. Oftast tillverkade dom inte hela vapnen heller, utan delar av dom. Du såg ju i en annan diskussion t. ex. en som var pipvällare.

2014-04-11, 18:16
Svar #8

Utloggad Elin Andér

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 258
 • Senast inloggad: 2016-02-07, 18:05
  • Visa profil
Hej!
Ja, mina anfäder var också pivällare. Några frågor till; var detta en bisyssla eller tog det upp hela arbetstiden? Var de typ bönder också? Var det ett väl ansett yrke dvs hade de det bättre ställt än ex vanliga bönder? Var hela Jönköpings faktori uppbyggd på detta sätt eller fanns det även en fabrik i Jönköping där smeder jobbade?
Något mer man bör känna till om detta?
 
Med vänlig hälsning
Elin

2014-08-13, 11:47
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Rulla på Factoriefolket wijd Norkiöpingz Factori, af handtwärkare, gesäller och poikar, som befandts wijd den utj Norkiöping d 19 Decemb: 1706 håldne Munstringen, utj för detta Factorn Anders Kinlooks men nu warande Factorn Claes Dahlgrens närwaru, Nembl: ... [nedan utdrag ur mönsterrullan]:
 

 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707), bildid: A0065985_01212 ff
 
Munster Rulla hållen af General Majoren och Landzhöfdingen Högwälborne Baron Hr Jacob Burenskiöld med Kongl: mMy:tz Factorie Folck uti Norkiöping d: 10 Decembr Anno 1707 - återfinns med start på sidan 2465 (SVAR-bild 1303): Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707), bildid: A0065985_01303
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2014-08-13 12:14)

2014-08-16, 23:30
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Mer om faktoriarbetare bland Krigskollegii brevböcker - denna gång Huskvarna faktori år 1706:
 
Till hörsampt föllge af Baron och Landzhöfdingens Högwälborne Hr Mårten Lindehielms ankombne skrijgwelse af d:n 29 Decembris sidstledne, beropande sig uppå det höglofl Kongl: Krijgz Collegij anlände högunstige Förordning, blef en noga husesyn och Inventering anställt wid Huusqwarnen uppå dhe huus och byggningar som Hans Kongl: May:tt der låtit uppsättia och bekåsta till hemwist för en deel Factorie handtwärkare, och skiedde denna förrättning d:n 16:de Augusti Innewarande Åhr 1706 på sätt som fölljer Nembl:n
 
Först befann man att hwart huus bestodh af Fyra Rum med Farstugun, och att alle huus och byggningar äro lijka store och lijka fördellte, det ena som det andra jembwähl och Rödfärgade.
 

 

 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706), bildid: A0065984_02080 ff
 
Ps! På bild 2637 ff kan man bl.a läsa en syn från år 1702: Qwarn finnes ingen nu för tijden som brukas till gården utan den förriga är raseradh och i dess ställe krutqwarner upbygde
 
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2014-08-17 22:12)

2014-08-21, 14:43
Svar #11

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Datum Stralsund (15/26) Februari 1715.
Wij Carl .p. Göre witterligit, at såsom Factoren wid Jönkiöpings gewehrs facturie Oss Älskelig Ädel och Wählbördig Joachim Ehrenpreutz i underdånighet, anhåller at blifwa med wisse Privilegier benådad, /.../
ty hafwe Wij härmed och i krafft af detta Wårt öpne bref i nåder welat meddela honom och merbemälte Jönkiöpings facturie effterföllinade Privilegier. Nämligen [12 punkter, bl.a nedanstående utdrag]
 

 
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/680 (1715), bildid: A0039175_00207 ff
 
På bildid: A0039175_00211 följer Straffordning för alla Gewehrs factorier i gemen

2016-11-24, 19:41
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
En skiss över "Husqwarns Wärket wjd Jönkiöpingz factorie" den 4 augusti 1708 återfinns i Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/72 (1708), bildid: A0065986_00357 (& 00358):


2020-07-04, 15:48
Svar #13

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"N: 3:
Kongl: Factorie bygnadh som upbyggdes uthi Runneby Anno [1]681 som föllier.
/.../
Anno 680 förreste Jagh dijt till Runneby, effter Kongl: May:ttz skrifftelige Ordre, och lyktade uthi Octobri Månadh 681. A:o 681 upbygde iagh Kongl: May:ttz Båhr och Slijpwärk i Öhrebro
Welam De Beshe"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065974_01784
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/60 (1696)


Se även om Ronneby faktori: https://web.archive.org/web/20180805133942/http://ronnebyfaktori.com/

2021-06-24, 16:34
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Om Norrköpings faktori (teckningar/skiss nedan är förslag till dess strömverk år 1720) - se:
"Underdåhn ödmiukt och oförgripeligit Förslag till ett nytt Factorie, Strömwärk och Kniphammars upbyggande uti Norkiopingz Stad och Ström
/.../
Stockholm d. 31 December A:o 1720
B. Elfving"

se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_01941 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_01947


***

"Förteckning på Handtwärkare och arbetzfolk af Kongl. May:ts Gevers Factorie, som härtill äro inflytte i Staden Norkiöping och hafwa huus och wärkstädes Nembl.
[Förteckning med yrke och namn följer här]
Norkiöping d 2 September 1721"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_02120
Källa:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna