ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Gårdveda  (läst 1548 gånger)

2013-01-21, 09:06
läst 1548 gånger

Utloggad Kerstin Cewers

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 561
 • Senast inloggad: 2024-03-18, 10:26
  • Visa profil
Jag behöver hjälp att tyda följande avsnitt ur Gårdveda C:2 s. 619 ang. Jonas Rothstein (lyckades inte lägga upp en bild):
 
från mitten där det står kronobefallningsman Proliu? och framåt till Gift d. 31 juli 1780...
 
Mvh
 
Kerstin Cewers

2013-01-21, 13:25
Svar #1

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6976
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 00:05
  • Visa profil
Avliden 1793 26/2 (Gårdveda C:2, s. 618):
”Krono-Befallningsman Herr Jonas
Rothstein uti Bæckeby. Född i Eksjö den 27 april
1750. Son af då warande Comminister i Eksjö och sedan kyrkoherden
härstädes Herr Magister Johannes Rothstein och Modren
Fru Margareta Lidman. Studerade i Eksjö och Lin-
kjöpings Schola ifrån 1760 til 1766, då han blef anta-
gen til Skrifware hos Herr Krono-Befallningsman Crælius.
upbördsman 1770 til 1777, då honom ombetroddes tillika
expedition. 1777 den 23 September förordnad at förrätta mantals-
Commissarie syslan. 1779 den 25 augusti fick han fullmacht
på Krono Befallningsmans Syslan. Fick afsked på des be-
gäran den 27 september 1784. Gift den 31 Julii 1780 med kyrko-
herden Magister Gustaf Lunderbergs dotter Dorothea Lunderberg
som efterlefwer med 4 små Söner.”
 
Kronobefallningsmannen Magnus Gabriel Crælius (1727-1783) på Hagelsrum utgav 1774 Försök till ett landskaps beskrifning, uti en berättelse om Tunaläns, Sefwedes och Asbolands häraders fögderie, uti Calmar höfdingedöme, senast återutgiven 1930.

2013-01-21, 14:06
Svar #2

Utloggad Kerstin Cewers

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 561
 • Senast inloggad: 2024-03-18, 10:26
  • Visa profil
Stort tack! En del ord var helt omöjliga för mig. Samtidigt är det ju mycket upplysande när man hitar dödsnotiser likt denna så man vill gärna ta del av dem.
Tack också för den extra upplysningen om Craelius!
 
Mvh
 
Kerstin Cewers

2013-09-15, 18:04
Svar #3

Utloggad Marianne Pettersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2017-02-07, 14:14
  • Visa profil
Tacksam för ev hjälp med att läsa sockenprotokoll gällande Christina Sophia Danielsdotter Målilla/Gårdveda C:6 sid. 231 par.4 och C:6 sid. 235 par.10.
 
Mvh Marianne Pettersson

2013-09-18, 21:28
Svar #4

Utloggad Stefan Karlsson

 • Stefan Karlsson
 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 548
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 23:10
  • Visa profil
  • Sevetuna.se
Målilla med Gårdveda C:6, s. 230:
§ 4. Widare anmälte Ordföranden, det han af husförhören
inhämtat, att några faderlösa barn funnos, hwilka,
ehuru till mer än wanlig underwisningsålder komna,
genom sina mödrars fattigdom och försummelse, ännu icke
blifwit boklärda eller meddelade första begreppen i Chri-
stendomskunskapen; hwarföre och då barnens mödrar,
Enkan Catharina Pehrsdr i Fattigstugan och pigan Catha-
rina Sophia Danielsdr i Fagerbäck, oaktadt flera föreställ-
ningar och alfwarsamma förmaningar af wederbörande
om sina plikters fullgörande härutinnan, likwäl ända  
hittills wisat sin tröghet, så förelades de å denna dag
att till nästa WallborgsmässeSocknestämma 1822 hafwa
förswarligen lärt sina barn läsa uti bok jemte Lutheri
L. Catheches utantill; hwaremot någon tillökning af fattig-
säd wid dess utdelning såsom uppmuntran af Församlin-
gens Ledamöter godhetsfullt dem bewiljades och ålades sex-
mannen Eric Persson i Fagerbäck att härom underrätta
pigan Catharina Sophia Danielsdr, hwilken, ehuru kallad,
icke inställde sig på Socknestämman.
 
Målilla med Gårdveda C:6, s. 234:
§ 10
Som enligt AndersMässo Socknestämmo Beslutet af  
d. 25 Now. 1821 Enkan Catharina Persdotter jäm-
te dess son Peter i Fattigstugan, äfvensom Pigan
Catharina Danielsdotter och hennes Gosse i Fagerbäck ic-
ke infunno sig i dag, för att låta höra hvad
framsteg dessa deras barn kunnat göra i Christen-
domens Kunskap; så afgjordes nu att barnen sko-
la en gång i hvarje vecka infinna sig hos Herr
Comminister Hadorph i Salsnäs för att taga Lära
och förhöras i förberörde Kunskap, som nu genast
efter detta Protocolls uppläsande från Predikstolen
tager sin början. Skull, mot förmodan, detta
beslut af dem icke blifva uppfyldt, så komma
mödrarne och barnen att af KyrkoRådet
varnas eller bestraffas efter omständigheterna.

2013-09-19, 10:47
Svar #5

Utloggad Marianne Pettersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2017-02-07, 14:14
  • Visa profil
Ett stort TACK för din hjälp.
Mvh Marianne Pettersson

2014-01-08, 19:47
Svar #6

Utloggad Marianne Pettersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2017-02-07, 14:14
  • Visa profil
Gårdveda C:2 s. 407 §4
Därjämte gamla fattighjonet hust: Igrid i Qvarntorpet --- --- utom allmänna fattig=delningen, tilldelas----- = spannmål, ----.
 
Har inte lyckats uttyda de utlämnade orden.
Mvh Marianne Pettersson

2014-01-08, 22:48
Svar #7

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6976
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 00:05
  • Visa profil
Gårdveda C:2, s. 406:
 
hwarjämte gamla fattighjonet Hustru Jngrid i Qw[arn-]
torpet, nu genast, utom allmänna fattig-delningen, tilldelas, af de fattigas Besp[a-]
rings-Spannemål, fyra kannor.

2014-01-09, 18:07
Svar #8

Utloggad Marianne Pettersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2017-02-07, 14:14
  • Visa profil
Jag tackar
Mvh Marianne Pettersson

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna