ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Ljusdal F:1 Hans Lundman  (läst 599 gånger)

2009-07-23, 15:56
läst 599 gånger

Utloggad Lars Snith

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 233
 • Senast inloggad: 2019-11-13, 19:36
  • Visa profil
  • www.snith.nu/lars/
Som relativ nybörjare är det en hel del som undgår mig i äldre texter. Medlemmar på denna sida är fantastiska på att hjälpa till när man kör fast på något ord, men nu är det en längre text jag skulle vilja ha förtydligad i sin helhet, två tättskrivna sidor. Har någon ett bra förslag på vart man vänder sig i sådana fall, det gör inget om det kostar lite?
Det känns i alla fall förmätet att be någon lägga tid på att översätta hela texten utan ersättning.
Texten ifråga är nekrologen över Komminister Hans Lundman, Ljusdal F:1, GID 128.30.81400.

2009-07-23, 16:12
Svar #1

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2976
 • Senast inloggad: 2020-05-03, 23:22
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Hej Lars.
 
Här kommer min tolkning av texten, ej komplett tydd men någorlunda förståelig.
 
Dödboken i Ljusdal säger:
döde 1771 d 28 november:
 
Comministern wid denna Ljusdals församling, Herr Hans Lundman,  
född år 1697 d 2 Maji i Gästrikeland och Åckelbo Prestagård af  
en hederlig Prestslägt som war befryndad med adel. familierna    
Dahlberg, Cederström, Svanhjelm och Lejonflycht.
 
Fadren war Herr Pehr M Lundman, hwilken, sedan han redan året  
förrut medelst Kongl fullmakt blifwit utsedd till efterträdare  
åt sin ändå lefwande Swärfader, Kyrkioherden Magister Ericus  
Benedicti Tybelius, förwaltade herdeämbetet i nyssbenämde  
Församling till sin död, som timade år 1708. Modren Magdalena  
Tybelia, som dog år 1715, war Kyrkioherden Tybelii yngsta  
dotter, en moder för 12 barn. Af de 5 söner, som öfwerlefde sina  
föräldrar, wärde? ingår man är wår Sahl döde, sina tankar på  
Preste Ståndet: ty de öfrige utwalde Krigswäsendet.
 
Redan på sitt 6te år begynte han hemma i föräldrarnas hus att  
läsa, men skickades efter 2 år med twänne sina äldre Broder till  
Upsala, hwarest han sedan wistades mäst alla terminer, och  
derunder åtnjöt den sedermera benämde ConRectorns wid Gefle  
Trivial Schola, Herr Johannis Kabbai trogna handledning en  
förmån som icke st_d__de, sedan han år 1711 märkeligen blifwit  
inskrifwen ibland de Academieska Studerande, utan __ äkta, så  
länge modren lefde.
 
Sedan hon war död och ___________ hans omständigheter börja de  
blifwa knappade; måste? han lemna denna sin Informator och på  
egen hand _____ sina studier,m och hans? af Försynens skickelse?  
att ___ kyrkioherden, som blef hans Faders efterträdare i  
Ämbetet Mag Petrus Grise, _____ sig all fa-mel omsorg om hans  
_____ s__t komst med hans hjelpsamhet understödd reste han altså  
till Upsala år 1716 att förkofra sig i de till Presteämbetet  
hörande stycken under Doct och Th Profes-sorens Dan Djurbergs  
inseende.
 
Ett långt wistande wid Academien kunde dock hans _______ ej  
tillåta  Han tog? altså på Doct Djurbergs tillstyrkan emot  
kallelse till det H Predikoämbetet, som? år 1719 gjordes af då  
warande Comminister i Arbrå och Underswik, Peter Jette, som i  
ämbetet behöf de medhjälpare, och blef, samma år d 3 Julii,  
tillika med 11 andra Ministerii Candidater, wigd till Prest af  
ÄrcheB Doct Matthia Aeuchio? Efter 18 års tjenst därstädes,  
erhöll? han år 1737 Missive till Ljusdals Sacela-? mo? och efter  
en enhällig ____else af denna församling _________ på de samma d  
10 Aug samma år, hwarpå han hit flyttade år 1738.
 
Ämbetet förwaltade han ensam till år 1755, då han fan sig  
föranlåten att taga medhjelpare, den han fick i Herr Olof  
Nordlöf som sedan blef dess Måg och ej ___ngt dene sine med  
h__fwa bänen? dess Vicarius. Sjelf? underlät han dock icke så  
wida ____________tillåta att äfwenefter den tiden och intill  
sista året af dess lefnad willigt uppoffra sig till  
församlingens tienst.
 
Efter ett ständigt sängliggande från Julii månad 1771 och med  
ett Christel. _____________ åtsundas? sjuk och samt Gudal.  
beredelse afsomnade han stila i Hemmen? d 28 Nov __ mellan 7 och  
8 om aftonen, så han en __________________ Herrens tjenare, och  
såsom ett ypperligt Wittne af Guds grundlösa nåd och  
barmhärtighet emot Synden?
 
Han gifte sig 1 år 1720 d 20 Apr med Catharina Jette, som dog  
1762 d 24 febr en moder för 2 söner och 3 döttrar, 2 1762 d 18  
Nov med Elisabeth Böhs, som lemnades barnlös.
 
 
Han är min mans mf mm mm mf.
 
mvh Katarina
 
(Meddelandet ändrat av katarina_s 2009-07-23 16:13)
Katarina Sohlborg

2009-07-23, 16:54
Svar #2

Utloggad Lars Snith

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 233
 • Senast inloggad: 2019-11-13, 19:36
  • Visa profil
  • www.snith.nu/lars/
Makalöst! Inte hade jag tänkt att någon skulle ta tag i det rakt av!
Säkert att du inte vill ha lite ersättning?
I mitt (än så länge ihåliga) träd är det hans dotterdotterdotter Johanna Gustava som gifter sig med Eric Snitt, som är min farmors morfars far.
Tack så hemskt mycket!

2009-07-23, 17:47
Svar #3

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2976
 • Senast inloggad: 2020-05-03, 23:22
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Hej Lars.
 
Översättningen gjorde jag för länge sedan, och hade den inskriven i datorn.  
 
Menar du Johanna Gustava Hassell f. 1799 i Hanebo? Själv håller jag på med hennes moster Johanna Margareta Nordlöf f.1772 i Ljusdal. Hoppas det går bra i ditt letande.
 
/ Katarina
Katarina Sohlborg

2009-07-23, 17:57
Svar #4

Utloggad Lars Snith

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 233
 • Senast inloggad: 2019-11-13, 19:36
  • Visa profil
  • www.snith.nu/lars/
Det stämmer, det är den rätta Johanna.
Det går ganska bra, men min farfars sida är full av fader okänd, tyvärr.
Överväger till och med DNA-prov för att få klarhet i min farfarsfar.
Lycka till själv!

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna