ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Mellan Bure och Bureus  (läst 326 gånger)

2005-01-02, 21:52
läst 326 gånger

Utloggad stephannium

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 307
 • Senast inloggad: 2018-01-12, 18:24
  • Visa profil
  • okandahandelser.blogspot.com
Finns det nån samband eller är det två olika släkten?  
Är Bure och Bureus samma släkt
eller
är det två olika släkten.
 
Stefan

2005-01-02, 22:14
Svar #1

Utloggad ary

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil

2005-01-04, 12:08
Svar #2

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Av Marc Hernelind: Som jag förstår det är det latin böjningen av Bure så de flesta som heter Bureus är oftas Kyrkoherdar.så jag tror Anders är fel ute, det är inte Adlade Burar jag har cd skivan från riddarhuset över Adlesläkter där står
Bure nr. 126 men ej Bureus Mvh Marc.

2005-01-04, 13:32
Svar #3

Utloggad gunnarc

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 393
 • Senast inloggad: 2009-03-19, 11:23
  • Visa profil
Jämför med Linnaeus, som när han adlades fick namnet Linn? - inte tvärt om.
Kallade Johan Bureus någonsin sig själv för Bure?

2005-01-04, 14:02
Svar #4

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Av hernelind:Kyrkoherden Johannes Thomae Agrivillensis Bureus är Latin formen för Bure. Bureus/om det är en Man, Burea om det är en kvinna .här kommer exempel på adlade personer med namnet Bure,
Andreas Bure,Adlad Bure den 10 maj 1624, Han var Kungligt Krigsråd och Sekreterare.
Matematiker, kartograf. Född i Säbrå prästgård i Ångermanland d. 14 aug 1571.
Bure tillhörde kansliet först som kansliförvant och efter 1618 som sekreterare. Han sändes 1634 till Ryssland som medlem av af den utomordentliga beskickningen för att notifiera drottning Kristinas uppstigande på tronen och äfven för att ta hand om en del viktiga intressen. Han utnämndes 1640 till assessor i krigskollegium.
Carl IX hade så tidigt som år 1603 satt honom till styresman öfver landtmäteriet, >>som då snart skulle inrättas>>; alla geografiska mätningar och ritningar, som utfördes af landtmätarna i landsorten, skulle skickas till B., hvilken skulle med begagnande häraf upprätta en generalkarta öfver riket. B. for själf omkring, företagande astronomiska och geografiska observationer. 1611 lät han i koppar sticka den första någolunda pålitliga kartan öfver norra Sverige med titel: Lapponi? Bothni? Cajani?que Regni Sueci? provinciarum septentrionalium nova delineatio och hade 1626 en storkarta färdig, upptagande sex regalark, hvilken karta graverades af V.S. Trauthman, och hvartill s. å. utgafs en särskild beskrifning. Denna Orbis actoi nova et accvrata delineatio, omfattar Sverige, Norge och Finland samt angränsande delar af Danmark, Tyskland, Östersjöprovinserna och Ryssland. Numera äro blott få exemplar kända af denna karta, hvilken under 1700-talet tjänade till orginal för nästan alla kartor öfver Sverige, som utomlands utgåfvos.
Död i Stockholm d. 4 feb 1646.
Källa: Svenskt biografiskt handlexikon
Olof Bure .Adlad Bure 1621,Borgmästare i Stockholm, President i Kungliga Hovrätten i Åbo.  
Läkare. Född d. 2 sep 1578.
B. promoverades till medicine doktor i Basel 1611 och förordnades 1612 till lifmedikus hos hertig Johan af Östergötland. Han innehade denna befattning till hertigens död 1618, då han erhöll samma förtroendepost hos konung Gustaf II Adolf. Denne gjorde sig till godo hans mångfaldiga kunskaper äfven i andra värf; sålunda fick B. 1620 afge plan och ritningar till de nya städer, Gustaf Adolf hade i sinnet att anlägga i Norrland och Finland, och 1621 utnämndes han till borgmästare i Stockholm. Samma år adlades han med bibehållande af sitt namn. Utnämnd till vice president i Åbo hofrätt 1633, måste han efter sju år taga afsked i anseende till sin försvagade hälsa och dog d. 13 dec 1655.
Källa: Svenskt biografiskt handlexikon
Jonas Bure ,Adlad Bure år 1624, Sekreterare i Rikarkivet
1652,Riksdagsman1625-1629,1629-1652 ,medlem av lagkommisionen 1642-1643,Riksantikvarie 1633.
Historiker och genealogisk forskare. Född d. 17 nov 1575.
B. nämnes liksom den äldre brodern Anders >>kunglig sekreterare>>, då han på samma gång som denne adlades 1624 och upptogs på brodern Olof B:s nummer. Han förenade med grundlig lärdom mycken diplomatisk skicklighet och användes af Gustaf Adolf i några ministeriella värf, bland annat som agent eller legat i Danmark. Vid sin hemkomst 1629 utnämnd till secretarius i riksarkivet, erhöll han senare titeln custos archivi, och bibehöll sysslan till 1649. Han utgaf lageditionerna: Svea rikes stadslagh efter konung Gustaf Adolphs befallning tryckt i Stockholm 1618 och Sverikes Rijkes Landslagh 1621 den senare utg. 1608 af Johan Bureus men slutsåld. Han sysselsatte sig sedan med forskningar i den äldre svenska personalhistorien och hans Svensk ättebok, hvilket arbete i handskrift förvaras i riksarkivet, ansågs länge som en källskrift af första ordningen. Död d. 26 feb 1655.
Källa: Svenskt biografiskt handlexikon
mvh Marc Hernelind

2005-01-04, 14:39
Svar #5

Utloggad ary

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Jäpp, i det här fallet misstog jag mig i hastigheten.

2005-01-04, 15:00
Svar #6

Utloggad ralf

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 951
 • Senast inloggad: 2019-05-22, 11:59
  • Visa profil
Enligt den släktforskning som jag har gjort, så har det även funnits en friherrlig ätt Burensköld, nr 116, som på svärdssidan härstammade från den släkt Bureus som har behandlats här på anbytarforum. Av någon underlig anledning har den dock inte blivit så värst omdiskuterad här?

2005-01-04, 21:40
Svar #7

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Ja tex.Nils Jacobsson Burensköld
Adlad till Burensköld år 1564.Han vae assessor i Svea Hovrätt.han blev Burgreve i Norrköping,och  
han var son till Jacobus Johannis ZebroZynthius Bureus Biskopen i Strängnäs.

2005-01-04, 22:55
Svar #8

Utloggad ralf

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 951
 • Senast inloggad: 2019-05-22, 11:59
  • Visa profil
Har titeln Burgreve här någonting att göra med den tyska titeln Burggraf? Jag har nämligen länge funderat på vad denna tyska värdighet betyder? Är det samma betydelse för Burgreve? Med andra ord undrar jag nu här vad Burgreve och Burggraf egentligen betyder!

2005-01-05, 08:26
Svar #9

Utloggad gunnarc

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 393
 • Senast inloggad: 2009-03-19, 11:23
  • Visa profil
Nu har vi hamnat långt från det rubricerade ämnet, men NE säger följande:
 
Borggreve, ursprungligen en tysk medeltida titel (ty. Burggraf) för centralmaktens ståthållare på slott i närheten av en större stad eller i en befäst stad. Ofta övergick ämbetet som borggreve till att bli en ärftlig furstevärdighet. I Sverige användes titeln burggreve för den högste styresmannen i vissa städer under 1600-talet.  
 
Burggreve, under 1600-talet den högste juridiske och militäre ämbetsmannen i Göteborg och Malmö.

2005-01-05, 09:12
Svar #10

Utloggad gunnarc

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 393
 • Senast inloggad: 2009-03-19, 11:23
  • Visa profil
För att återgå till ämnet skulle jag vilja anknyta till min fråga ovan. Jag har kollat i bibliotekskataloger på nätet om det finns någon författare Johan Bure. Jag har bara hittat en hänvisning i Uppsala Universitetsbiblioteks katalog till Johan Bureus.  
Poängen är om namnet Bureus är att uppfatta som en form av ett riktigt släktnamn, Bure, eller om det är ett utslag av studenternas vana att just markera sig som studenter genom att latinisera sin hemort: Angermannius (från Ångermanland), Insulander (från Öland), eller favoritobjekt: Linnaeus (=trädet lind). I så fall är det fel att kalla honom Johan Bure, som många gör.

2005-01-05, 09:21
Svar #11

Michaël Lehman (Philippos)

I fallet med Johannes Bureus är namnet Bureus inte en latinisering av bärarens födelseort. Latiniseringen av hans födelseort är Agrivillensis, vilket han också bar som binamn (Johannes Thom? Agrivillensis eller Johan Tomasson från Åkerby). Namnet Bureus torde därför i detta fall vara just en latinsk ekvivalent till Bure.
 
Ångermanlänning heter Angermannus (utan i) på latin.

2005-01-05, 09:37
Svar #12

Utloggad gunnarc

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 393
 • Senast inloggad: 2009-03-19, 11:23
  • Visa profil
Tack!
Då kan man alltså lugnt acceptera Johan Bure, även om han själv kanske inte så ofta använde den stavningen.

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna