ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Trolle  (läst 3962 gånger)

2014-11-05, 12:09
läst 3962 gånger

Stig Brattschöld

Enligt kyrorådets i Björkös protokoll skall den 16 juni1643.uppträder ädle och manhaftige ryttmästaren Håkan Trolle,något svårläst
De 1000 gårdar som Riksrådet Arvid Birgersson Trolle hade efter sin flytt till skåne och danmark  i slutet på 1400talet delades ju upp på flera av hans efterkommande i Småland,han och sonen Ture hade ju som jag skrev tidigare flera barn,även Arvids son i Skåne Joakim Trolle hade ju 13 barn,var tog alla dessa vägen.somliga finns ju som ägare till slotten i Skåne idag,Trollenäs,Trolleholm,

2014-11-07, 22:34
Svar #1

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
Håkan, stort tack för infon om åhultstrollarna! Kan inte heller läsa annat än håkon tröl[le] även om bläckplumpen över sista bokstaven/-stäverna stör lite.  
 
Stig, något kyrkorådets protokoll från 16 juni 1643 existerar inte. I början av volymen KI:1 finns lite allt möjligt innan man kommer igång med anteckningar (snarare än protokoll) från sockenstämmor från sidan 8 och framåt. Dessa anteckningar upptar huvudsakligen kyrkans räkenskaper. Det äldsta protokollet dateras 1643-10-20 (sid. 8) och avslutas med uppgifter om två äldre gåvor, en från 1636 och manhafttigh Päder Jacobson och en från 1641 och manhafftigh Johan Jonson (sid. 9). Sedan följer ett från 1644-10-18 (sid. 10), nästa från 1645-10-10 (sid. 11), osv. Som sagt finner jag ingen Håkan i dessa åtminstone fram till och med 1654.
 
Tittar vi på vad som finns på de första sju sidorna så är innehållet ganska blandat. Överst på första sidan berättas om bokens inköp 1643, men därefter finns noteringar av ganska spridda dateringar. Från 1643 dock kyrkans och prästgårdens inventarium (sid. 6-7) som upptar några gåvor, men återigen ingen Håkan syns till. Det jag tror att du Stig har fått din uppgift ifrån är den skrivelse som man finner på baksidan av första sidan (pagineringen kommer igång med sid. 2), som innnehåller en tvist mellan Sjöeryd och Björkö Prästgård, men är daterad 1677-06-16 (inte 1643-06-16), det enda som kommer i närheten av din ordalydelse återfinns på rad 12-14 där det står På wälb:ne frun sijda til att suara för Siöary var Edle och Manhafttighe Ryttemästaren Håkan Sunason. Det här är ingen annan än ryttmästaren Håkan Sunesson Klint (c1615-1693), inte någon Håkan Trolle. Marginalanteckningen avser namnet på den gamle mannen från Höreda i följande mening och får jag till Jöns i Longztorp benämdh.
 
Men detta är bara ett av alla de påståenden som jag bad om källhänvisningar till. Kan du presentera något eller några som skulle styrka de övriga?

2014-11-08, 00:21
Svar #2

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1378
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 15:16
  • Visa profil
Den manhaftige Päder Jacobsson i Björkö, som lämnade gåva i kyrkan 1636, torde vara min förfader, vars bror adlades Björnram af Helgås.
I Släkt och Hävd 1992, nr 2, s 83 skriver Göran Sparrlöf i sin artikel om släkten Trolle från Björkö att bl a en major med ett par hundra ryttare på väg söderut den 9 okt 1676 fått nattlogi i socknen. Den ej namngivne majoren war i slächt medh ryttmästarens hustrus man (dvs Johan Håkansson /Trolle/).
Så här skriver Sparrlöf: Den förbipasserande majorens identitet är okänd, men uppgiften om släktskapet aktualiserar naturligtvis den olösta frågan om Johan Håkanssons och hans hustrus ursprung. Hustrun hette Margareta Nilsdotter.
Hänvisning görs till Östra Härads dombok 1676 16/10 (hösttinget).

2014-11-08, 12:26
Svar #3

Utloggad Carin Bringegård

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 183
 • Senast inloggad: 2020-08-20, 17:25
  • Visa profil
I Ärkebiskop Abrahams räfst, utgiven av Otto Holmström (1901), nämns under Eksjö stad Per Trolles hustru Elin gjort hor, slet ris 25 slag.

2014-11-08, 14:19
Svar #4

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
En gissning är att majoren som var släkt med Johan var den senare översten Per Jönsson Stålhammar vid Smålands ryttare. Per uppges i genealogierna vara född i Svenarum och son till Jöns Gudmundsson och Karin Persdotter. Niclas Rosenbalck har på annat ställe här på forumet noterat att Pers syster dör i grannsocknen Kroksås, Norra Sandsjö. Det är väl ett spår värt att kolla upp?  
 
Forskare som är hemma i Krigsarkivet kanske kan reda ut hur denne togs sig ner till Skåne och Lund. Karl XI hade i alla fall en uppsamling av armén vid Hamneda senare i oktober. Fredrik Salomonsson har under tillfällighetsfynd noterat att en ryttare för Torp i Björkö begravdes i Öggestorp 15 oktober 1676. Kanske tillhörde denne ryttaren samma ryttarskara som passerade Ryd 9 oktober 1676?  
 
P.S.
Öggestorp ligger ju förvisso längre norr ut än Björkö, men skaran kan ju ha samlats på annat ställe innan de sammanstrålar med armén i Hamneda.
 
(Meddelandet ändrat av Mattias 2014-11-08 14:30)

2014-11-08, 16:40
Svar #5

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1378
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 15:16
  • Visa profil
I den av mig citerade artikeln om Trolle av Sparrlöf uppges att den aktuella truppen med ryttare kommenderades av en överste och en major, kom från Eksjö och var på väg söderut. Antagligen skulle soldaterna ansluta sig till den armé, som vid denna tid drogs samman i trakten av Ljungby.
Som vanligt i sådana här sammanhang hade flera av ryttarna burit sig illa åt under uppehållet i Björkö. Domböckerna talar sitt tydliga språk om stölder, vandalisering och misshandel.
Men i Ryd hade gårdsfolket undgått förödelsen, just p g a  släktskapet mellan majoren och Johan Håkansson.
Med ledning av dessa uppgifter borde det kanske gå att fastställa identiteten på både översten och majoren.

2014-11-09, 14:24
Svar #6

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
Patric Eghammer tipsade häromdagen om ryttmästaren vid Smålands kavalleri Olof Bryngelsson som står som Olof Bryngelsson Trolle i Krigsarkivet kartotek. Jag har ännu inte funnit honom med trollenamnet i källmaterialet (har dock ännu inte gått igenom alla rullor), men identifierat honom med Olof Bryngelsson i Larstorp, Ingatorp (F) där han återfinns i mtl 1643-48 och 1651-68 (och 1649-50 i Pukulla, samma sn). Olof hittar jag tidigast i rullorna som profoss vid Erik Bengtssons (Grijs/Hiertas) kompani 1631 (vol. 1632:1). Olof har hursomhelst en svärson som använder namnet, nämligen Peder Olofsson Trolle i Larstorp, som finns här en bit in på 1700-talets början.  
 
I gmr 1706 för Smålands kavalleri finns en ryttare Sven Trolle, noterad tillsynes för två rusthåll vid Livkompaniet samtidigt (!?) från 1702-12-02 till 1703-08-04: rusthåll nr 24 Berga, Marbäck (F) och nr 104 Larstorp, Ingatorp (F). I anteckningarna för nr 24 framgår dock att Sven kommit från 104 till 24. Detta kopplar samman trollarna i Ingatorp med trollarna i Bredestad/Marbäck, som stammar från kvartermästaren Per Karlsson i Jularp (död 1698). Dennes son, ryttmästaren Zakris Trolle (c1666-1743) är bosatt i just Berga, Marbäck (F), en annan son Lars Persson Trolle (död 1714) är rusthållare i Berga, och en sonson Lars (Karlsson) Trolle (1715-1784) är gästgivare i Berga. Zakris är förövrigt densamme som i verket Karl XII:s krigare uppgavs vara av en  
ofrälsesläkt som då ännu levde i Östergötland.
 
Den ganska ovanliga namnkombinationen Olof Bryngelsson förekommer även bland de trollar i Broby, Lannaskede (F) som omtalades av Håkan Johansson ovan. Det finns här en ryttare Olof Bryngelsson (väl död ca 1690) som är son till länsman Bryngel Gudmundsson och som väl är bror till nämndemannen Jöns Bryngelsson Trolle och gästgivaren Lars Bryngelsson Trolle, båda i Broby. Bryngel Gudmundsson är rimligen son till Gumme Trolle i Broby, en av de alla trollar som Håkan nämner härifrån.

2014-11-09, 23:38
Svar #7

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
Enligt Södra Vedbo härads dombok omkring 1670 förekommer då avlidne ryttmästaren Olof Bryngelsson flera gånger, vars hustru heter Anna Svensdotter, som är dotter till Sven Trullsson som äger Pukulla. Anna Svensdotter har en svåger, kornetten Måns Torsson, samt en broder, kornetten Truls Svensson gift med Brita Isacsdotter. 1671-10-17, 1672-03-08, 1672-05-17, 1672-10-22 och 1674-96-05 omnämns personerna
 
(Meddelandet ändrat av Sollin 2014-11-10 07:48)

2014-11-10, 18:40
Svar #8

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1378
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 15:16
  • Visa profil
I Östra härads renoverade domböcker 1667 sommarting uppbud och 1668 höstting § 6 omtalas en semmiegård i Broby, Gumme Håkanssons gård, som ryttmästaren Lars Gyllenpamp på Hulta sålt till Per Olofsson i Broby och Anders Nilsson i Bjädesjö.
Ö Hd renov domb 1669 ST § 37: Johan Persson i L Sällery fordrar av sin farbror, Sven i Broby, huru han är kommen till ½ Broby skattegård. Sven uppvisade ett lagafångsbrev av den 9/6 1642, vilket brev Johan menar icke vara rätt tillkommet, emedan det ej finnes i domböckerna, men länsm Bryniel i Broby säger att hans fader fuller visste att hans son Sven tog tingsköte på samma halva gård men fick aldrig några pengar.
 
Kanske var Gumme Håkansson en son till Håkan Trolle?

2014-11-10, 19:28
Svar #9

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
När Nils ändå nämner Peder Jacobsson i Aggarp gift med Elin Svensdotter, så kan man väl även lägga till denna notis från Östra härads sommarting 1636.05.20: ”Sammadagh kom för Reta Leutinanten manhaftig Peder Jacobsson och ting skiöte Per Larsson i Broby och hans hustru Ingeborg Håkans d: och Jöns Andersson och hans hustru Karin Jöns d: Östre gården i Broby i Lannaskede Sochn, och derförr Upbt: godt mynt 24 RD”.

2014-11-11, 09:33
Svar #10

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1378
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 15:16
  • Visa profil
Intressant, Göran! Jag tycks nämligen härstamma från både Peder Jacobsson och Per Larsson - den förre på min farfars och den senare på min farmors sida. Jag ska skriva ett inlägg under Lannaskede om mina Broby-rötter. Några Trolle-rötter vet jag inte om jag har. Utom från den adliga ätten.

2014-11-11, 17:38
Svar #11

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
Min koppling till Peder Jacobsson är genom hans dotter Margareta Pedersdotter gift 1: med Anders Gabielsson Tornerefelt och 2: 1645.09.23 i Målilla med min ana Nils Siggesson i Östra Årena, Målilla socken, och deras dotter Britta Nilsdotter gift 1666.08.11 i Målilla med Jonas Håkansson född 164(3) i Nyaby Södergård, Alseda socken, son till löjtnanten Håkan Svensson Nyman och  Karin Persdotter. Håkan Svensson Nyman är ju farbroder till löjtnanten Lars Svensson Hesterfelt och kornetten Magnus Svensson Brantenberg, som vi kommit in på i tidigare dialoger.

2014-11-12, 08:35
Svar #12

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10796
 • Senast inloggad: 2020-09-28, 18:53
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Nils,
Du nämner Lars Gyllenpamp och att han säljer. Vet Du hur han kom i besittning av jorden? Jag tänker givetvis på de oidentifierade syskonen till honom i min uppsats i SGT, vilken jag inte har tillgång till där jag sitter nu.
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2014-11-12, 13:30
Svar #13

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1378
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 15:16
  • Visa profil
Hej Olle, jag svarar under Alseda sn, eftersom det här inte har någon närmare anknytning till Trolle-diskussionen.

2014-11-19, 17:54
Svar #14

Stig Brattschöld

Hej! De framgår ur Östra härads dödbok vintertinget 1687.att Håkan Trolle hade två söner den av Göran Sparrlöf nämnde Johan Håkansson född ca 1632 och Nils Håkansson född 1635,som sdermera tog sig namnet Trolle då han blev utnämnd Ryttmästare i överste Lybeckers regemente i Kristianstad,han hade då fått en gård i Strönhult Örkened som förläning av Karl den elfte.
Johan blev ju Ryttmästare även han i Karl den elftes arme.
Hoppas detta kan bidra i Trolleutredningen

2014-11-22, 11:26
Svar #15

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
Nej Stig, det framgår inte alls ur Östra härads DOMBOK 1687 att Håkan Trolle hade två söner. Så här lyder den domboksparagraf jag antar att du åsyftar; nr 85 vid Östra härads VT, 1687-03-19:
 
Ryttmästaren Manhaftig Niels Håkonsons bref och förklaring emot des Sal. Broders Johan  
Håkansons Enkia upplästes hwilket till henne öfwersendes, emedan hon nu eij är tillstädes,  
Lars i Delery som är stembd emoth Skogwachteren, och eij comparerar plictar pro absentia 3 m[ark].  
(Göta Hovrätt Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:58, ArkivDigital bild 1310, v190335.b1310)
 
Ska man hårdra det, inte minst med tanke på hur ofta vi sett hur namnet Trolle går vidare via döttrar och även ingifta personer, kan man ju i alla fall fråga sig om vi kan vara säkra på att fadern Håkan ens är en trolle. Vi kan inte ens vara hundra på att Nils Håkansson och Johan Håkansson är helsyskon, och om de är halvsyskon kan Håkan i deras fadersnamn vara två olika personer!  
 
Ovanstående må vara mindre sannolika scenarion, men jag skulle vilja be Stig att sluta använda namnet Håkan Trolle, tills dess någon kunnat visa på att Nils och Johans far faktiskt kallades så.
 
(Meddelandet ändrat av Mattias 2014-11-23 11:15)

2014-11-23, 11:10
Svar #16

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
I Östra härads renoverade dombok 1645-06-13 kommer för rätten gästgivaren Bryngel Gudmundsson i Broby klagande på sin broderhustrus, Kerstin Månsdotters vägnar. Det är Bryngels bror Per Gudmundsson i Sälleryd som blivit ihjälslagen vid ett rivningsarbete på Flishults sätesgård då han fick ett stycke av en gavel till en gammal sal över sig. Händelsen ska ha skett 1644. (Advokatfiskalen Jkpgs län EVIIAAAC:30, ArkivDigital bild 2930).  
 
Detta stämmer mycket väl med mtl för Lilla Sälleryd, Vetlanda (F) där man finner Peder Gudmundsson med hustru Kerstin Månsdotter åren 1642-1644, men därefter bara hustrun Kerstin. Peder Gudmundsson måste alltså vara far till den Johan Persson i Lilla Sälleryd som Nils Hård observerade i domboken 1669. Johan kan vara identisk med den ryttare man ser där 1663 och 1665-1672, därefter utan denna titel. Kerstin kan möjligen stå kvar i mtl fram till och med 1675. I så fall står de båda detta år som drängen Jon och modern. Från 1683-93 finns här Jo(e)n med hustru. Tittar man i rullorna på 1660- och början av 1670-talet finner man två ryttare i Vetlanda sn med rätt namn; Joen Persson, Måns Perssons sventjänare i Gettinge, och Johan Persson, Zakris Hanssons sventjänare i Upplanda. Per Gudmundsson och Kerstin Månsdotter hade åtminstone ytterligare en son. I mtl 1656-57 finns i Lilla Sälleryd en son Måns och i mtl 1658 står en son utan namn som skomakare, väl troligen samme Måns.
 
(Meddelandet ändrat av Mattias 2014-11-23 11:14)

2014-11-23, 11:12
Svar #17

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
I Östra härads renoverade dombok 1652-06-17 framgår att Gudmund Håkansson i Broby, för vilken länsman Bryngel i Broby är fullmäktig, och Olof Håkansson i Pukås sålt vardera 1/4 av sämjegården i Broby till Lars Persson i Broby. (Advokatfiskalen Jkpgs län EVIIAAAC:31, ArkivDigital bild 330).  
 
Gudmund och Bryngel är far och son, men det är väl inte orimligt att tänka sig att Gudmund och Olof kunde vara bröder. Olof står som ryttare i Pukås åtminstone 1642 med hustrun Elin Svensdotter och finns sedan utan denna titel på samma gård i mtl 1643-1661. Lars Persson kan inte vara Gyllenpampen, vars fadersnamn ju var Matsson.

2014-11-23, 20:09
Svar #18

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
Får lov att backa när det gäller Gudmund Håkansson som far till Bryngel Gudmundsson i Broby. Jag tror heller inte Gudmund Håkansson är identisk med Gudmund Trolle, vilken istället bör vara densamme som Gudmund Joensson. Sämjegården som var Gudmund Håkanssons gård är inte identisk med Trullagården som ju var av skattenatur.  
 
Östra häradsrätt renoverade dombok 1642-06-10:
Gudmund Joensson j Broby å sina egna och fullmechtigh och på sin Systers Sigred Nilsa  
dotter j Stockarydh Kirstin Nilsadotters i Karstorp och Nils Persons wegna j Broby och  
Tinghskiöter hafuan Trollegården j Broby från sigh och dhem och begges eftterkommande  
Erffwingar in Under hans son Swen Gudmundsson hans hustru Ingebor Nilsa dotter till  
werdeligh och walfången ägo i Åcker, Engh skog och Mark. medh halfua Quarnafallet Kallan  
och hafuer Gudmund dherföre på sin deel et paar Oxar: Segredh j Stochrudh på sin Quota  
Een Koo och een skpp. korn: Kirstin j Karstorp på sin anpart Een Koo: Nilss Person j Broby haf  
bekommit Otto Dr. Kopp: dhessa bekenna sigh welll åtnögda warda. Denna gård är Lagbuden  
och Lagstånden, dher före dömes kiöpet krafftigt och ständigt.
Måns Swenson i Högebergh fullmechtig på sin Stiuffsons Månss Swenssons wegna,  
Gudmundh Joenson i Broby fulla mecht hafuandess på sin broders dotter Kirstin Nilsadotter i  
Karstorph och Nils Persons wegna att Tinghskiöta een heel fierdingh j Trollagården j Broby  
från sigh, dhem och allesdheras effterkommande Erffwingar, in Under Jon Brönielson i Broby  
och hans hustru Elin Perssdotter och dheres Effterkommande Ättelägger tillwerdeligh ägo.  
denne Jon Brönielson haf Arfft en fierdingh i samma halfuan gårdh, så att heela halfua gården  
är hans både mz kiöp och Arff, effter sin fader Bröniell Jonson. Och hafua dhesse Upburet till  
fullo nöio Nbl: Månss j Högebergh 1: koo och een Rx.Dr. Kierstin Nilsa dotter 1: koo och een  
Engelsk Tröga godh för 5: Dr Kopp: Nilss Person 8: Dr Kopp. mz åcker, Engh, skogh och  
Mark, mz halfua Quarnefallet Kallan. dhenne halfuan Gårdh är Laghbuden och Laghstånden  
som lagh sigia, dherföre dömmes dhetta kiöp krafftigt och oryggeligtt.
(Advokatfiskalen Jkpgs län EVIIAAAC:30, ArkivDigital bild 2350).  
 
Man får intrycket att Gudmund Joensson och Bryngel Jonsson är bröder. En (halv-)syster till åtminstone Gudmund är Sigrid Nilsdotter som man finner i mtl i Stockeryd, Eksjö landsförsamling på 1640-talet, och en bror Nils (Nils-/Joens-)son, vars dotter Kerstin Nilsdotter i Karstorp (väl i Näsby sn) är en brorsdotter till Gudmund. Gudmund Joensson uppges vara far till Sven Gudmundsson. Och eftersom vi sett att Johan Perssons farbror Sven i Broby uppvisar ett lagafångsbrev från 1642-06-09 så är det klart att Gudmund Joensson är far till både Sven, Bryngel och Per.  
 
När jag tidigare uppfattat Jöns/Joen Bryngelsson Trolle, Olof Bryngelsson, Lars Bryngelsson Trolle och Annika Bryngelsdotter som barn till Bryngel Gudmundsson, har jag i alla fall noterat att Jöns/Jo(e)n tycks betydligt äldre än de övriga då han förekommer som nämndeman redan 1645. Och nu står det alltså klart att han istället är son till Bryngel Joensson. Frågan man kan ställa sig nu är om Bryngel Joensson är identisk med Bryngel Joensson i Högeberg. Högeberg finns ju med i domboksutdraget ovan. Ett annat utdrag från domboken 1641-11-09 lyder:
 
Samma dagh kom för retta Larss Persson på sine egne wägner, och tingskiötte Bröniell  
Gudmundsson ij Broby och hans hustru Ingeborg Oluffzdotter een halff skattegårdh ij Broby,  
och derföre upburet kåper Peninger - 72. D.r. och RikzD.r in Specie 16. st. och tuå skepper  
rogh och it pundh salt, halffparten aff denne för.de summa, hafuer Bröniell Jonsson ij  
högebergh, på sin hustrus vägner lusse Håkannes dotter upburit för hennes lot.  
(Advokatfiskalen Jkpgs län EVIIAAAC:30, ArkivDigital bild 2140).
 
När det gäller Gumme Håkansson omtalas hans mor i ett mål från 1642-08-25 där Håkan Ingelsson i Broby uppger att Karin Gummadotter i Broby skulle ha slagit ihjäl en gubbe Måns Joensson som satt inhyses hos hennes son Gumme Håkansson i samma gård. Denne Måns skulle ha varit mycket klok på signeri och sådant. Nu påstås gubben berättat för bl.a. Jon Bryngelsson att Karin begärde att Måns skulle förgöra all Håkans boskap. Hon ska ha slagit gubben med tre slag - med en käpp, utanpå byxan på svanken - men friades då hennes grannar bekände att gubben inte kan ha dött av dessa slag. (Advokatfiskalen i Jkpgs län EVIIAAAC:30, Arkiv Digital bild 2370). Här blir det tydligt att Jon Bryngelsson och Karin Gummadotter inte kan vara av närmare släkt. Däremot framgår av det i förra inlägget refererade dombokspartiet att Bryngel Gudmundsson varit fullmäktig på Gudmund Håkanssons vägnar. Kanske kan man tänka sig att Gudmund är en systerson till Bryngel.

2014-11-24, 21:40
Svar #19

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
Vid Södra Vedbo härads höstting 1704-10-19 § 42: Förekommer en Nils Abelsson Trolle. Troligen hemmahörande i Höreda socken, där namnet Abel finns, och då gården Bräkneryd är omnämnd. Någon som vet mer om honom? EVIIAABA:115 Bild 2280
 
(Meddelandet ändrat av Sollin 2014-11-24 21:44)

2014-11-25, 12:59
Svar #20

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 774
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:49
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Göran,
 
Jag har att Nils Abelsson i Bräknaryd var född 1665-12-31 i Stora Grönlid, Eksjö sn. Han dog 1750-02-25 i Bräknaryd, Höreda sn. Enligt db vigdes han 1697 med Kerstin Johansdotter. Jag har hittat 4 barn alla födda i Bräknaryd,  
Johan f. 1699-12-31, död 1734-02-21 i Spakarp, Höreda sn.
Carl f. 1703-07-21, död 1765 i Höreda (ej kollat)
Alexander (Beckerus) f. 1707-11-10
Karin f. 1712-06-29 och död 1770 i Höreda (ej kollat)
Nils föräldrar var  
Abel Carlsson f. omkr. 1645 och död 1715-06-25 i Kärringstorp, Höreda sn.  
Ingrid Nilsdotter f. 1643-02-12 i Brevik, Eksjö sn och död 1709-03-25 i Kärringstorp.
Abel omgift 1711-10-25 med Kerstin Jönsdotter. Hon föddca 1669 i Åsen, Höreda sn. och död 1729-04-27 i Kärringstorp.  
 
/Karl-Henrik
 
(Meddelandet ändrat av kalleryden 2014-11-25 13:01)

2014-11-25, 13:30
Svar #21

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
Tackar så mycket Karl-Henrik!
 
Såg idag på nätet en antavla där Ingrid Nilsdotters far Nils skulle ha varit någon fogde på Brevik, Eksjö socken. Brevik innehaddes väl av Anna Erasma von Klenken, änka efter Alexander Patriksson Ruthwen. En av Nils Abelssons bröder heter Alexander, så kanske han fått namnet efter Alexander Ruthwen? I Höreda fanns ju även
 
Vet någon vem denna Nils var, kan det finnas koppling till släkten Drysenius?
 
Sen kan man undra om namnet Abel kommer från släkten Svenske som bodde i Höreda i slutet på 1500-talet?
 
Mvh Göran

2014-11-25, 15:28
Svar #22

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 774
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:49
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Göran,  
 
Ingrid Nilsdotters far var befallningsmannen Nils Elfsson i Brevik. Mattias gjorde en lång utredning om dem för en tid sedan.  
. Hans far Elf Carlsson omnämns även här.
/Karl-henrik

2014-11-25, 23:38
Svar #23

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
Tackar så mycket än en gång Karl-Henrik!
 
Man kan ju undra var Trolle kommer ifrån? Är det Abel Carlsson?
 
Mvh Göran

2014-11-29, 16:06
Svar #24

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
Karl Persson står som ryttare i Käringstorp, Höreda sn i mtl 1643, därefter i mtl fram till 1667 utan att kallas ryttare. Jag misstänker att han är identisk med föraren (fram till och med 1633) och senare korpralen (1633-c1643) i Erik Bengtsson Hiertas/Grijs kompani, som åtminstone i rullor 1633 och 1634 såsom korpral har två gårdar i Södra Vedbo härad.  
 
Jag har knutit fyra söner till Karl Persson och Ingärd Börjesdotter i Käringstorp, Höreda; Per Karlsson, Börje Karlsson, Abel Karlsson och Nils Karlsson. Alla utom Börje har jag uttryckligen sett som söner till Karl Persson. Börje får väl ses som rimlig son som fått morfaderns namn. Åtminstone de tre första har jag sett som ryttare i Käringstorp.
 
Per Karlsson är ryttare i Käringstorp åtminstone fram till och med 1657, men saknas i rulla 1659, då här istället finns Börje Karlsson. I samma rulla (1659) finns för första gången i samma kompani Per Karlsson för Jularp, Bredestad sn, som senare blir kvartermästare och far till ett flertal trollar. Kan Per Karlsson i Käringstorp vara identisk med Per Karlsson i Jularp?

2014-11-29, 17:30
Svar #25

Stig Brattschöld

Var Bryngel Gudmundson fader till Kornetten Olof Bryngelsson Trolle som fanns i rullan 1939 i Tyskland och i Majoren Erik Bengtsson Hjertas kompani.Varför hade han i såfall Trolle som tillnamn,var de modern som var av Trollesläkt?

2014-11-30, 15:56
Svar #26

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
Karl Persson i Käringstorp omnämns som gammal korpral i Södra Vedbo härads renoverade dombok 1649-06-06 (Advokatfiskalen Jkpgs län EVIIAAAC:24, ArkivDigital bild 890). Tittar man i rullarna så tycks nästan korpralen Karl Persson - nu alltså i det närmaste belagd som KP i Käringstorp och därmed farfar till en Trolle - ärva positioner som tidigare hållits av Olof Bryngelsson Trolle i det kompani, som huvudsakligen består av ryttare från Södra Vedbo härad!  
 
När det gäller gästgivaren Bryngel Gudmundsson i Broby som far till denne Olof Bryngelsson Trolle finns två saker som talar emot. Dels har han en annan son Olof, dels verkar han inte tillräckligt gammal för att kunna vara far till ryttmästaren. Den senare är som sagt profoss åtminstone redan 1631. Däremot skulle man kunna spekulera i flera andra Broby-trollar som goda kandidater till faderskapet, bl.a. den ovan omnämnde Bryngel Joensson, som jag ser som trolig farbror till Bryngel Gudmundsson. Håkan Johansson har genomgått landskapshandlingarna för Broby och har tipsat mig om kyrkolandbon Bryngel i Broby, som tillsynes fanns på samma gård 1550-1564 och 1567-1568, och som troligen är identisk med den Bryngel som 1565-66 i stället fanns på den skattegård som tycks vara Broby Trollagård. Denne Bryngel (Olofsson?) kallas i landskapshandlingarna 1564 för Bryngel Trolle.  
 
Jag förstår dock inte varför Bryngel Gudmundsson som far till Olof Bryngelsson Trolle skulle vara något problem med utgångspunkt i namnet Trolle. Bryngel är 1) son till Gudmund Joensson, som högst sannolikt är identisk med Gumme Trolle, samt 2) far till Lars Bryngelsson som högst sannolikt är identisk med Lars Trolle. Eller missförstår jag dig Stig?

2014-12-01, 12:17
Svar #27

Stig Brattschöld

jag ber först om ursäkt årtalet skall vara 1639. Tack för denna utredning.
Kan man härleda dessa trollar tillbaka till ex någon av Arvid Birgersson Trolles på Bergkvaras barn,då skulle man ju kunna se om namnet Trolle kommer därifrån?Arvid hade ju 13 barn med tre hustrur,Ture hade 15 tror jag och Joacim i Lillö hade 13.
Men jag är fortfarande intresserad om Håkan Trolle i Björkö är far till Johan Håkanson i Råsmäte Linerås socken Jönköpings län och han broder Nils Håkansson i Örkened som tog sig namnet Trolle då han blev Ryttmästare i Lybeckers regemente.Detta är väl för svåra nötter att knäcka.

2014-12-19, 15:23
Svar #28

Utloggad Mattias Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 203
 • Senast inloggad: 2018-12-21, 09:42
  • Visa profil
Vid gästgivaren/länsmannen Bryngel Gudmundssons gård i Broby (Skattegården) finns två ryttare med namnen Jöns (mtl 1665-1666, 1668-1669, 1671, 1673) och Mickel (mtl 1668-1669, 1671-1672). Tittar man i rullorna över Smålands ryttare från den här tiden finner man inga ryttare med detta namn i Broby, men väl en Jöns Bryngelsson för Rösås, Bäckaby sn och en Mickel Bryngelsson för Hjältaryd, Myresjö sn.
 
Bryngel Gudmundsson står som rusthållare för Hjältaryd redan i början av 1640-talet och står själv som ryttare för detta rusthåll vissa år. Jag kan därför inte se det på annat sätt än att Mickel Bryngelsson i Hjältaryd alltså är Bryngel Gudmundssons son! Jöns Bryngelsson är jag lite mer osäker på. Han förekommer redan på 1650-talet för Rösås där det i rullorna bland ryttarna upptas en Jöns Bryngelsson - för sin fader Bryngel i Rösås - men jag finner ingen Bryngel i mtl för samma tid, så jag tycker det borde väl vara fullt möjligt att Bryngel Gudmundsson kan vara rusthållare på distans även här? Tittar man på rusthållen i Hjältaryd i gmr i slutet av 1600-talet, ser man att ett av dem har just Rösås i Bäckaby som augmentshemman. Kan det verkligen vara en tillfällighet?

2015-09-02, 20:38
Svar #29

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2050
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 21:53
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
General Munster Rulla som uthwijsar huru Volunteurerne af 2:dra Regemente och Capitien De Prues Compagnie sigh Befunno wedh General Munstringen som höltz I Carlscrona d: 20 December Anno 1692.
...
 
Antagne tiensten: [1]690
Födelse Orten: Smålänn[in]g
Volunteurernes Nampn: Samuell Börigss[on] Trolle
 
 
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/2 (1692-1693), bildid: A0038001_00062

2019-01-24, 21:48
Svar #30

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2050
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 21:53
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"R[ust]h[åld] 61 [Strönhult, Örkened socken] Cornetten Jochum Fritz opwiste vidimerat Copia af Kongl. May:tts Bref dat: Götheborg d. 17 Aug. 1681 för des Sahl. Swärfader Ryttmästaren Nills Håckanson Trolle at niuta detta Rusthåld under een rolig besittning, så länge praestanda derföre Praesteras, Förmodandes i anledning deraf at detta Rusthåld för Skatte nu med Indehlningen må blifwa infördt: Men som Kongl: May:tts bref Expresse förmähler, at intet skatterättigheten, utan allena een besittningzrätt Ryttmästaren Trolle opdragen är, Då kan Commissionen detta Rusthåld icke annorledes Considerera eller anse, än som et Cronohemman, hwillcket Cornetten till swar lembnades.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000179_00046

Källa: Skånska guvernementskontorets arkiv, 1717 års indelningskommissions arkiv, SE/LLA/10885/H V/1 (1717)


Se även 1702-års regementsräkenskaper för Södra Skånska kavalleriregementet:
Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 2020 / sid 239 (AID: v910482.b2020.s239, NAD: SE/KrA/0024030)

2019-09-10, 23:03
Svar #31

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2050
 • Senast inloggad: 2020-09-29, 21:53
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Trolle, Nils Håkansson.
Ryttmäst. Wid Gen._Maj. Lybeckers reg:te beviljades pension 1680 22/9, död 1705 13/12 i Glimåkra. En hans dotter Cornettskan Maja Trolle och en hans måg Joachim Fritz omnämnas med anledning af dödsfallet.
(Smål. Kavall. 1705, p. 6.)"

***


Trolle, Nils Håkansson
Ryttmäst. Uppb. Pens. 1704, då han i sitt sigil hade i skölden ett Lejonansigte med derofvan initialerne N.H.T. Samt på hjelmen en uppå sträckt arm med wärja i handen.
(Smål. Kavall. 1704, p. 6)”


Källa: Genealogica (o) 174 Bild 54170 / sid 307a ff (AID: v915105.b54170.s307a, NAD: SE/RA/7500001). Se även: Genealogica (o) 174 Bild 52840 (AID: v915105.b52840, NAD: SE/RA/7500001) m.fl
 

2020-02-10, 22:58
Svar #32

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
Med hänvisning till bouppteckningen redovisad 2012-04-18, 00:26, gällande barnen till Zachris Persson Trolle och Annika Persdotter i Övlandehult Backegård, Ökna socken.
När dottern Stina Zachrisdotter dör 1817 utan bröstarvingar räknas hennes levande syskon upp; Peter Trolle och Jonas Trolin som finns vid en namngiven gruva i Skåne, Gabriel Lindblad boende i Köpenhamn, Danmark, Zachris Lindblad, samt Maria Zachrisdotter gift med Gabriel Jacobsson på namngiven plats.

Sök på SVAR, Bouppteckningar; Stina Zachrisdotter i Ökna församling.

2020-02-11, 11:26
Svar #33

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 494
 • Senast inloggad: 2020-07-30, 12:53
  • Visa profil
Upptäckte idag att Mattias Johansson redan 2014-07-21, 14:18 hänvisat till denna bouppteckning!


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna