ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 17 september, 2011  (läst 1582 gånger)

2011-03-31, 15:42
läst 1582 gånger

Utloggad Carl-Johan Ivarsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 798
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 11:06
  • Visa profil
Christian m. fl:
Det heter numera Uggelsäter, inte Ugglesäter, även om namnet kommer från ordet uggla.

2011-03-31, 16:17
Svar #1

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej igen,
 
Beträffande Åkes fråga ovan om när Simon Andersson kallas Skragge för första första gången: Han är i varje fall belagd med det namnet år 1699.
 
Enligt tidigare inlägg av Sven-Ove B: ”Anders Simonssons son Simon tycks ha varit strandridare i slutet av 1600-talet, han kallas då Skragge och är bosatt i Magnerobro. 1699 är ett mål uppe i häradsrätten där en koppling mellan Simon och Inspektoren Sven Skragge tycks föreligga enligt min mening. Något släktskap nämns inte, men sammanhanget är något som indikerar närmare släktskap”. Vidare sägs att 1699 års ärende, i Jösse/Gillberga häradsrätt, ska gälla att Simon Skragge, till en strandridare Jonas Andersson (=hans bror, min ana), för Sven Skragges räkning lånat ut pengar.
 
Han kallas också Skragge i sin dödsnotis från år 1704, Skillingmark C:1 sid.103 (enligt tidigare inlägg här på AF): Simon Anderßon Skragge född i Wagge och Ny Sochn år 1661 af fadren ehrligh och välförst. Man Anners Simonsson och Modren Erlige och ____ hustrun Elin Persdotter. Bevistat Carlstads Schola och Gymnasium uti 10 åhr. Tient ____ hoos Gref Bielike i Stokholm trenne åhr. Antagen till Kongl. Maijtts Tienst och Stranridare Ao 1685. Till Tullnär Ao 1693. Och samma åhr ingådt Echtenskap med Ehrborne hustrun Christina Carlenia aflat tillsamman 4 Barn 1 Sohn och 3 döttrar. Omsijder förordnat till Lieutenant öfver Noordh Marckz häradtz Allmoge. Lefvat eliest icke så synnerligt väll, utan varit öfverdådig Säker och ogudachtig i sin mästa tijd särdeles begifven på dryckenskap, bannande och Gudz huus försummelse. Men under tiden någon bättring visat. Till deß Gudh lade han på sin Soote och dödz sängh dervid han fasthölt i 3 veckor. Och igenom särdeles Gudz nådh sitt syndiga lefverne ångrade bekände och om nåd och förlåtelse hoos Gudh flitigt sökte. Besöktes med h. Nattvard, beredde sigh till döden Christel. och afsomnade effter et hårdt dödsavsked d. 3 Decembris Ao 1703 sedan han lefvat i 42 åhr och 1/2. Begrafven på Kyrkogården d. 24 Januari..
 
Men kanske finns det ännu tidigare belägg?
 
MVH,
 
Christian J

2011-03-31, 23:45
Svar #2

Utloggad Carl-Johan Ivarsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 798
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 11:06
  • Visa profil
Inte så långt från Huggenäs och Uggelsäter ligger Kila, vars kyrka byggdes ny i början av 1650-talet. Den stod klar 1654.
I Kila C:1 finns en del notiser om kyrkbygget i räkenskapsform. På sid. 33 finns Simon Murmästar och hans son Daniel. På sid. 35 finns Lars Nilsson omnämnd, Lars Murmästare (samma person?) liksom Nils Simonsson. Det är inte helt lätt att få sammanhangen klart här, men det är en del murmästare i farten.

2011-04-01, 14:04
Svar #3

Utloggad Åke Holmberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 414
 • Senast inloggad: 2020-07-03, 09:39
  • Visa profil
  • www.dis.se
Lägger till min tes igen om hans namn Skragge, den ligger väl i någon länk långt tillbaka med ett tillägg. Någon gång har han alltså lagt till namnet Skragge, det skulle vara intressant att få redan på när han börjar att använda det. Men tanke på hans något brokiga karriär kan han tagit eller fått namnet Skragge. Nu har jag satt upp efterforskning om detta på mina to-do list när jag får mer fritid, så i mitt fall får det vänta. Att gå igenom; Karlstad elev register, mantalslängderna för Stockholm hos Greve Bielke, och försöka hitta hans antagning som strandridare, då det var en Kunglig tjänst finns uppgifterna på Riksarkivet.  
Men jag är inte lika säker längre om ovan tes bara har detta i sig. Jag har hittat några fall sedan dess, där man helt plösligt börja använda ett släktnamn. Där min tolkning är att det sker i samband när man kommit upp sig i klass samhället. Det kan ju vara samma sak i detta fall. Intressant är att det har framkommit många nya trådar som välter omkull tidigare släktutredningar.  
Ja vi får jobbar vidare.
 
Åke

2011-04-01, 15:24
Svar #4

Utloggad Jan Granath

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2015-12-21, 16:58
  • Visa profil
  • slaktforskning.blogspot.com
Jag kan inte låta bli att kommentera namnet Skragge vad gäller Simon Andersson. Jag har blivit ganska övertygad om, genom att titta på Simons släktingar, dopvittnen och vänner, att han faktiskt bar namnet Skragge av det enkla skälet att hans familj var befryndad med Skraggesläkten. Jag har skrivit en del om detta både här och på min blogg.
Mvh
Jan

2011-04-02, 09:38
Svar #5

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej,
 
Beträffande namnet Skragge:  
 
Genom diverse AF-inlägg av Kent Carlsson har tidigare framgått  
 
- att Simon Andersson kallas ”strandridare Simon Skragge” redan i ett mål i Jösse härads dombok för februari 1689,
 
- att Simon Anderssons bror, Jonas Andersson, kallas ”Jonas Skragge” i sin dotter Kerstins dödsruna,
 
- att en sondotter till Jonas Andersson, nämligen ”jungfru Maria Elisabeth Skragge” (född 1725 i V. Sälboda), återfinns i V. Sälboda i Gunnarskogs första hfl med Skraggenamnet. I sin dödsannons från år 1805 kallas hon också för jungfru Maria Elisabeth Skragge.
 
Så nog har namnet Skragge burits av flera ättlingar till Anders Simonsson (som ju, till yttemera visso var född just i Västra Uggelsäter!), vilket väl styrker släktskapet?
 
Och - som påpekats i tidigare inlägg - kanske vore det väl vågat för Simon Andersson att oberättigat kalla sig Skragge och samtidigt stå i en yrkes- och affärsmässig förbindelse med den kände Sven Skragge.
 
Med vänlig hälsning,
 
Christian J

2011-04-02, 09:56
Svar #6

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej Carl-Johan,
 
Och STORT tack för uppgifterna om Kila kyrka!  
 
Det är ju precis den typen av primärkällor som måste fram om vi ska kunna komma vidare med detta.
 
Beträffande murmästare så fann jag nu, på en hemsida om S:t Mikaels-kyrkan i Arvika: De äldsta delarna i den befintliga kyrkan härrör från 1600-talets mitt. Grunden till stenkyrkan lades 1647 under ledning av Simon murmästare i Carlstad.
 
Och på en hemsida om Grava kyrka: 1639 Simon murmästare fick uppdraget att bygga på kyrkan med bl.a. sakristia och torn. Med detta blev han färdig 1645.
 
Jag gissar att även dessa uppgifter härstamma från kyrkräkenskaperna?
 
Kan detta vara vår Simon, tro?
 
Kan det stämma, rent geografiskt?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian

2011-04-03, 00:07
Svar #7

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3361
 • Senast inloggad: 2020-07-05, 12:48
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Christian!
 
Eftersom dottern 1642 är angiven som en av dem som det ska betalas mantalspenning för
är hon minst 15 år.
Dessutom gjordes mantalslängderna i allmänhet i slutet av året innan det angivna
året. Så om inget tyder på någon avvikelse på den punkten är hon född ca 1626.
Alltså är det precis lagom att hon gifte sig 1647.
 
Hur det är med boskapslängderna kan jag inte uttala mig säkert om, men jag misstänker
att det är 15-årsåldern man bör räkna med där också.
Varför skulle förresten en förordning från 1635 gälla 1633?
Ulf Berggren

2011-04-04, 10:51
Svar #8

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej Ulf,
 
Stort tack för detta.
 
En dotter född år 1626 passar ju väl in i den förmodade syskonskaran (Anders, född år 1624 etc)...
 
Enligt boken Mantalsskrivningen i Sverige före år 1860 av Gösta Lext så stadgar 1635 års instruktion att en 12-årsgräns ska tillämpas. Den fråga jag ställde i tidigare inlägg var om någon kände till huruvida detta bara var en kodifidering av tidigare praxis eller lagstiftning.  
 
Annars kan man ju förstås inte utgå ifrån att åldersgränsen gällt även tidigare.
 
Enligt samma bok höjdes dock åldersgränsen först genom riksdagsbeslut år 1652 till 15 år. Denna gräns skulle då alltså inte ha gällt år 1642, om jag förstått det hela rätt?
 
Någon exakt vetenskap är det förstås dock inte. Det kan ju ha funnits regionala skillnader, t ex. Men oavsett om det är 12 eller 15 år som var gränsen, så tycker jag att en skärskådning av mantalslängderna ger en ganska spännande bild...
 
MVH,
 
Christian J

2011-04-04, 16:15
Svar #9

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej igen,
 
Beträffande murmästarna, så fann jag nu en uppgift från år 1668 (hämtad ur Sundalstingets protokoll?) om en Daniel murmästare som var verksam vid ett kyrkobygge (http://www.catshaman.com/m15ting/17ting3.htm).
 
På samma sida fann jag följande text, rörande Örs kyrka år 1660: Betalt 4 rdr och ett fläskstycke till kyrkbyggaren Simon Skragge, Karlstad för att han rest hit och besiktigat kyrkan. Därtill togs en riksdaler ur kyrkkistan till hyra av båt över sjön samt av häst.
 
Det noteras att reparationen var klar först år 1663 och att mäster Skragge för sitt arbete kvitterade ut 100 rdr.
 
Detta skulle väl kunna vara Uggelsäter-Simon, vilken ju enligt uppgift hos Lagerborg m fl hade en son vid namn Daniel (född år 1633 och död år 1669) och som reste runt som murmästare.
 
Han skulle då ha varit verksam i Grava år 1639-1645, i Karlstad år 1647, i Kila år 1654 och i Ör år 1660-1663.
 
Kunde man tänka sig att han var son till länsmannen, och således var född omkring år 1600?  
 
Men varför står han då här som hemmahörande i Karlstad?
 
Har han överlåtit hemmanet i Uggelsäter på (äldste?) sonen Simon Simonsson, född ca 1621, månne?
 
Och finns det fler belägg på murmästare i trakten, tro?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian

2011-04-04, 16:21
Svar #10

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej igen,
 
Jag fann nu en murmästare Sigfrid Larsson Skragge i Göteborg, nämnd år 1637–68:  
 
Det är mycket möjligt att Sigfrid murmästare och hans bror Björn murmästare (6.26) tillhörde den stora värmländska släkten Skragge, ty bland värderingsmännen av pres. Hans Spaldings gård 15.8.1667 nämnes murmästaren Sigfrid Larsson Skragge. (se http://www.gbgtomter.se/Rote_6/6.27.pdf).
 
Är han känd sedan tidigare, månne?
 
MVH,
 
Christian

2011-05-10, 10:26
Svar #11

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej,
 
Eftersom jordeböckerna för Värmland successivt görs tillgängliga på SVAR kommer här följande ytterligare uppgifter om Västra Uggelsäter:
 
1633 (SVAR s 212): Per i Västra Uggelsäter samt ryttaren Simon Andersson  under Peder Bondessons kompani, fritt (för Göstad noteras en Olof samt ryttaren Olof Olofsson i samma kompani).
 
1636 (SVAR s 216): Simon i Västra Uggelsäter samt ryttaren Simon Andersson.
 
1639 (SVAR s 173): Simon i Västra Uggelsäter  samt ryttaren Simon Andersson.
 
1643 (SVAR s 158): Ingen ägare anges för Västra Uggelsäter, men dock korpralen Simon Andersson fritt på en häst (för Göstad noteras ryttaren Håkan Månsson för Olof Olofsson, bostad (?) fritt på en häst).
 
1644 (SVAR s 156): Änkans tjänare  Nils (?) Månsson (?).
 
1650 (SVAR s 156): Ingen ägare anges för Västra Uggelsäter, men dock ryttaren (eller om det står räntar) Olof Simonsson på häst under Jon Anderssons kompani.
 
I samtliga av dessa jordeböcker sägs Västra Uggelsäter vara en hel skattegård.
 
Sammantaget tycks det således som att Simon i Västra Uggelsäter levde ännu år 1639 men var död år 1644.
 
Vad tror ni om detta?
 
Hur passar det in i tidigare teorier om de olika generationerna, tro?
 
En annan finurlighet är ju dock att vi nu har en ryttare vid namn Simon Andersson i Västra Ugglesäter som väl rent teoretiskt skulle kunna ha varit far till Anders Simonsson (namnen stämmer ju bra!.
 
Detta förutsätter dock att ryttaren Simon bodde där redan år 1624 då Anders Simonsson föddes, något som väl inte alls är säkert.
 
Vi har också den omständigheten att Anders Simonssons barn och barnbarn kallade sig Skragge!
 
Men kanske kunde man, rent teoretiskt, tänka sig att ryttaren Simon Andersson var bror till den Per Andersson som nämns i Västra Ugglesäter bl a år 1631, och att deras far Anders var gift med en dotter till Simon d ä (=länsmannen)?
 
Anders Simonsson gav ju en av sina söner namnet Per...
 
Det vore mycket spännande att få synpunkter på ovanstående!
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian

2011-05-11, 10:15
Svar #12

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej igen,
 
Låt mig få kasta in en liten brandfackla i diskussionen:
 
Om nu tolkningen av jordeböckerna är riktig, och Simon i Västra Uggelsäter således var död år 1644, så kan han ju inte vara identisk med den Simon murmästare som - enligt inläggen ovan - ännu år 1645 var verksam vid Grava kyrka (och år 1647 lade grunden till S:t Mikaelskyrkan i Arvika kyrka) eller den kyrkbyggaren Simon Skragge, Karlstad som år 1660-1663 fick betalt för arbeten vid Örs kyrka!
 
Innebär detta månne att hela murmästartraditionen måste ifrågasättas?
 
Eller är det snarare så att yrket gick i arv, och att det är två generationer av Simon murmästare som det handlar om?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian

2011-05-11, 12:32
Svar #13

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2874
 • Senast inloggad: 2020-07-03, 13:30
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Simon Simonsson i Västra Uggelsäter avled omkr 1649, inte 1644. Fram tills dess finns han i mantalslängden.
Att en av Anders Simonssons söner hette Per beror förmodligen på att Pers mor var Elin Persdotter.
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2011-05-12, 09:34
Svar #14

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 19:55
  • Visa profil
Hej Sven-Ove,
 
Och stort tack för spännande inlägg.
 
Men, om jag får vara lite besvärlig:  
 
Om det är inte Simons änka som avses i 1644 års jordebok, vem är det då?
 
Och vore det helt omöjligt att tänka sig att den Simon (Simonsson) som nämns i mantalslängderna mellan år 1645 och 1649 var en son till den Simon som - enligt min tolkning - avled före år 1644?
 
Det går ju tyvärr 13 Simon på dussinet här, men om du kunde hjälpa till att reda ut härvan så vore jag evigt tacksam...
 
MVH,
 
Christian

2011-07-10, 21:36
Svar #15

Utloggad Jan Granath

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2015-12-21, 16:58
  • Visa profil
  • slaktforskning.blogspot.com
Hej alla
 
Det har varit en imponerande aktivitet på sista tiden bland Skraggeforskare. För att reda upp alla data för mig själv tog jag mig för att lägga upp en mängd data som ni bidragit med på en tidslinje. Ni kan se den på http://www.dipity.com/granath/Skragge/
Om ni vill bidra till den så är det bara att skicka ett mail till mig så ger jag er rättigheter att editera tidslinjen. Kanske det kan komma ut något ur denna grafiska bild av skeendena?
 
Hälsningar och trevlig sommar
Jan
 
PS/Jag kanske borde förklara att det är programmet som tvingar mig att ange 1 januari på alla händelser där inget annat datum finns/DS
 
(Meddelandet ändrat av Granath 2011-07-10 21:40)

2011-07-15, 17:03
Svar #16

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2079
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 10:43
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil
Vet inte om det antecknats tidigare men i 1702 års mantalslängd finns Inspectoren Sven Skragge i Karlstad stad med hustru.

2011-07-15, 17:26
Svar #17

Utloggad Jan Granath

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2015-12-21, 16:58
  • Visa profil
  • slaktforskning.blogspot.com
Sven Skragge med fru är nu inlagd i tidslinjen ovan

2011-07-15, 17:44
Svar #18

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2079
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 10:43
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil
Hej Jan!
Då kan du få några ytterligare att lägga in.
 
Erik Andersson Skragge är kronolänsman i Näs härad 1699, gevaldiger därstädes 1692.
Anges bo i Södra Hög i Huggenäs 1700 enligt domboken för Näs härad.
Nämnd 1734 som kronolänsman i Råglanda (där tingshuset för Näs härad låg).
Får en son Anders, född 1678, han är kronolänsman 1741.
 
Maria Andersdotter Skragge dör 21/2 1725 i Östra Smedbyn, Kila (S).
Hon anges född 1665 i Kocklanda.

2011-07-15, 18:22
Svar #19

Utloggad Jan Granath

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2015-12-21, 16:58
  • Visa profil
  • slaktforskning.blogspot.com

2011-07-18, 21:04
Svar #20

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 426
 • Senast inloggad: 2020-02-13, 19:34
  • Visa profil
  • www.lerberg.se
Efter lite läsning av ovanstående inlägg har jag haft lite funderingar över varför Maria Elisabeth Skragge bor i Myre i Ny socken.
 
I husförhöret [Ny AI:3 (1779-1785) Bild 13 / sid 7] bor Karin Jansdotter f.1759 som får Bud 82 och har en oäkta son Nils Erson f.1779, född enl. [föddelse & dopboken__Ny C:4 (1772-1830) Bild 31 / sid 53] i Dalen, Ny sn, den 11 Juni år1779,  
- Tydligen Gifter sig Karin Jansdotter f.1759 med mannen som är far till barnet han är registrerad under Karin i detta hfl. Erik Nilsson f.1756 enl. [Lysnings & Vigselboken_Ny C:4 (1772-1830) Bild 10 / sid 7] Vigda den 17 feb. år1782.
 
Alla personer på sidan står under Salomon Erson f.1723 & hans hustru Kjerstin Andersdotter f.1733 och tittar man i vigselregistret gifter sig Salomon och Kjerstin den 30 Apr. 1775 i Ny socken, han var änkling och hon var då änka i Myre.  
- Kjerstin kan mycket väl vara den lilla systern som föddes till Maria Elisabeth Skragge år1733 i Västra Sälboda, Gunnarskog sn.
 
I efterföljande husförhör i Ny [Ny AI:4 (1785-1796) Bild 45 / sid 40]
ser man att Erik Nilson är född i Myre och att hans fru Karin Jansdotter är född i Gunnarskog
- den oäkta sonen finns ej noterad, men en ny son Anders f.1784 i Myre finns där.
 
Vem är nu denna Karin Jansdotter född 1759 i Gunnarskog?
Det föds en tös i Gunnarskog den 22 Feb. 1759 i Västra Släboda, förövrigt den enda Karin född det året, av föräldrarna Jan Andersson & Karin Andersdotter.
- Jag ser här en möjlig koppling till Skragge om nu Karin´s far är Jan Andersson som var son till Anders Jonsson i Västra Sälboda (f.1693 - 1744)
 
- med tanke på dopvittnena till Karin, född i Gunnarskog år1759, så blir det ännu tydligare att det rör sig om Maria Elisabeth Skragge's  broder Jan, då även syskonen Britta, Anders och Karin verkar förekomma som dopvittnen.
- Jag kan inte se att detta paret Jan Andersson & Karin Andersdotter får fler barn i Gunnarskog, antingen flyttar det eller så har någon av parterna avlidit.
 
Kan detta vara förklaringen på varför Maria Elisabeth Skragge just återfinnes i husförhöret under Myra i Ny socken då hos sin brorsdotter och där även en eventuell syster finns.
 
Finns det någon där ute som har koll på Anders Jonasson's & Karin Andersdotter's barn från Västra Sälboda?
Jag har noterat följande:
Anders Andersson f.1721-08-03 - d.1724-02-??
Jan Andersson f.1723
Maria Elisabeth Skragge f. omkr 1725 - d.1805-06-26
Karin Andersdotter f.1728-10-28
Britta Andersdotter f. omkr 1729 - 1786-12-19 (Min Ana)
Anders Andersson f.1731-01-01 - d.1802-08-20
Kerstin Andersdotter f. 1733-12-13
 
- Britta & Anders familjer tror jag att jag har koll på men hur är det med de andra syskonen? någon som vet vem de eventuellt gifte sig med och vart de bodde.

2011-07-19, 20:09
Svar #21

Utloggad Kent Carlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 243
 • Senast inloggad: 2020-05-10, 19:28
  • Visa profil
24/7 1795 begärde Salomon Ersson i Myre bouppteckning efter sin avlidne hustru Kerstin Andersdotter som avlidit 18/6 1795 och utan att efterlämna några livsarvingar. Under gäld och skuld finns, till Erik Nilsson i Myre capital, till jungfrun Maria Elisabeth Skragge capital, till min broder Nils Ersson i Myre, m.m.
 
24/7 1805 efter begäran av broderson Anders Andersson i Gårbrännartorp Hjärperud Gunnarskog blev bouppteckning efter Jungfrun äreborne Maria Elisabeth Skragge som med döden avled den 26/6 1805 på Gårbrännartorp. Här finns under fodringar en till den avlidnes broder Jan Andersson i Treskog Gunnarskog, en till Olof Jonsson i Myre m.m.  
 
Broderson Anders Anderssons föräldrar var Anders Andersson f. 1731 gift med Karin Andersdotter född 7/11 1735 V. Sälboda Gunnarskog. Hon dog på Norra Lyssebäckstorp Berga Gunnarskog. Dessa bodde på Gårbrännartorp tills fadern Anders f.1731 dog och sonen Anders tog över.  
 
Britta Andersdotter kan eventuellt vara gift med Börje Jonsson från Olebyn. Hon dog i dec. 1786 i Srand Ny.
 
Kestin  född 1733 kan också ha varit gift tidigare (2 ggr). Jag har Anders Persson född i Mällbyn och Per Jonasson född i Holm Arvika som makar, men har inte följt upp dem.

2011-07-20, 12:43
Svar #22

Utloggad Kent Carlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 243
 • Senast inloggad: 2020-05-10, 19:28
  • Visa profil
Lite mer och bättre information om Kerstin Andersdotter f. 1733.
 
Återfinns som piga i hfl Arvika Landsförsamling A:1 bild36/sid 29
gift 1:a 1770 18/11 med änklingen Anders Persson född 1713 i Mellbyn Arvika och som dog där 1771 25/11.
gift 2:a 1773 13/1 med änklingen Per Persson född 1726 i Holm Arvika och som dog där 1773 2/10.
 
Kerstin finns kvar i hfl för Holm A1:2 bild 86/sid 80, är struken och har troligen flyttat till Myre Ny.
 
gift 3:e 1775 30/4 med Salomon Eriksson född 1723 i Myre.
 
Inga barn finns antecknade under hennes 3 äktenskap.

2011-08-02, 07:53
Svar #23

Utloggad Krister Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 472
 • Senast inloggad: 2016-02-21, 00:41
  • Visa profil
Hejsan! Jag har Anders Simonsson f 1724 i mitt släktträd, läst om skragge här men får inte klarheten riktigt så vore tacksam om någon ville sätta upp en tabell med Anders som proband.
 
1
Anders Simonsson. Född 1624 i Västra Uggelsäter, Huggenäs (S).
Död 1709 24/12 i Västra Sälboda, Gunnarskog (S).
 
Barn:
Jonas Andersson (1657 - 1733 16/10)
Simon Andersson (1661 - 1703 3/12)
Olof Andersson (1666 - 1727 27/6)
Kerstin Andersdotter (1672 - 1699 2/5)
 
-------------------------------------------------------------
2 f
Simon
 
3 m
 
Barn:
Anders Simonsson (1624-1709)
 
 
 
-------------------------------------------------------------
4 ff ?
 
5 fm ?
 
Barn: ?
 
osv...
 
Mvh Krister


2011-08-02, 12:47
Svar #25

Utloggad Krister Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 472
 • Senast inloggad: 2016-02-21, 00:41
  • Visa profil
Hej Jan! Jo jag har läst alla inlägg som skrivits under ett par dar nu, även kolla din hemsida men får inte ihop första stegen, för många Simon för att ja ska kunna få klarhet i vem som är far till vem, det är därför ja frågar om hjälp  
 
Mvh Krister

2011-08-02, 18:45
Svar #26

Utloggad Jan Granath

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2015-12-21, 16:58
  • Visa profil
  • slaktforskning.blogspot.com
Hej igen Krister
Nu när du läst allt vi tillsammans kommit fram till så ser du hur snårigt det är. Det stora genombrottet var nog när vi kunde komma överens om att Anders Simonsson med all sannolikhet var en Skragge från Ugglesäter och att hans far hette Simon Simonsson. Anders använde inte själv namnet Skragge. Däremot är det fortfarande inte utrett till allas belåtenhet vilken Simon vi talar om. Anders kan vara sladdbarn till den äldre Simon Simonsson lika väl som tidig i kullen av sonen Simon Simonssons söner. Många har ju gjort ett förtjänstfullt arbete med att läsa gamla handlingar, men där anges ju oftast bara förnamn och de flesta förstfödda söner i Skraggefamiljen hette ju Simon. På något sätt tror jag ändå att det genom logik och pusslande skall gå att avgöra hur det är, men än har vi inte lyckats. Kan du reda ut det har du gjort en stor insats. Jag har påbörjat en tidslinje där de rön vi hittills gjort finns nedtecknat. Testa den så får du se om du blir klokare.
Mvh
Jan

2011-08-02, 19:58
Svar #27

Utloggad Krister Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 472
 • Senast inloggad: 2016-02-21, 00:41
  • Visa profil
Hej Jan! Ska försöka luska lite får vi se om jag kan finna nåt, en fråga dock, har ni kunnat fastställa ungefärliga födelse/död datum för Simon den äldre och sonen Simon den yngre? och vilka barn hade de?
 
Mvh Krister

2011-08-02, 20:28
Svar #28

Utloggad Jan Granath

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2015-12-21, 16:58
  • Visa profil
  • slaktforskning.blogspot.com
Jag har lagt in de flesta data som kommit fram i följande tidsaxel: http://www.dipity.com/granath/Skragge/
Alla är dock inte med - det är ju sommar!
Lycka till!
 
Mvh
Jan

2011-09-17, 11:10
Svar #29

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2079
 • Senast inloggad: 2020-07-06, 10:43
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil
Här kommer ytterligare en funnen Skragge till samlingarna.
I födelseboken för Ed (S) 1732 C:1 p107 nämns dopvittnet Madam Hedvig Skragge utan angiven hemvist.

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna