ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Morin  (läst 1189 gånger)

2014-01-10, 06:41
läst 1189 gånger

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Enligt husförhörslängden 1881-1890 är Katarina Matilda Hallström född 1844-02-26 i Voxna (X) [1][2].
 
[1] Annefors C:3 (1870-1894) 1883:4 Bild 38 (AID: v134312.b38, NAD: SE/HLA/1010003)
[2] Annefors AI:6 (1881-1890) sid 19 (AID: v134306.b23.s19, NAD: SE/HLA/1010003)
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2014-01-10, 06:46
Svar #1

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Ida Maria var sjunde barnet.
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2014-01-10, 13:49
Svar #2

Utloggad urban67d

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 2
 • Senast inloggad: 2014-01-10, 13:49
  • Visa profil
Tack för snabb återkoppling! Nu har jag några pusselbitar till i vårt fortsatta letande och hoppas kunna hitta något som leder oss framåt i jakten på hennes föräldrar.

2015-04-04, 14:07
Svar #3

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1255
 • Senast inloggad: 2019-06-23, 22:04
  • Visa profil
Vadsbo häradsrätt Binnebergs tingslag renoverade domboken 1677 ST §33 [ADBildId: 2140]
 
Olof Larsson i Göteborg, hustru Maria Persdotter Morin om Noltorp.  
 
Vadsbo häradsrätt Binnebergs tingslag renoverade domboken 1679 HT §17 [ADBildId: 1340]
 
Låtte Hr. Assessoren Doctor Niclas Sparman Exhjbera
sin exception emot handelsmannen i giötteborgh Wällt: Oluf
Larsßons inrömme till sin föreskrefne förpantning på Noltorp
i sätter sochen af hust: Maria Morijn wed hwilket tillfälle
både hennas tre sammans arfwe Wällt: Axel Luth, Gust:
Lundijn och Lars Olufßon, som bierlunda sterbhuus præ-
serverade sin illiqviderade quota och jämbwäll publicerades
Wälb: jungfru Cathrinæ Pauli hypotech uthi samma gård
emot 44 Rdrs: förstreckning, som till parternes inbördes
Composition och affinnande tillstoddes att blifwa upnoterat.
wäll förståandes, aldeles uthan något förfångh.
 
Vadsbo häradsrätt Binnebergs tingslag renoverade domboken 1681 VT §1 [ADBildId: 3030]
 
Sedan Tinget lyst war præsenterade Swen Olufsßon
på Stommen j säter sochn, Lieutnantenß Alexander Gu
staff Strang obligation på 40 Rd:r Corant, dat: den
12 Decemb: [1]678 sampt deß hustu Maria Persdotters
renovation dherå, att till åhr [1]679 widh samma
termin penningarna uthlånteß, medh begäran att underpanten
1/3 j Nohltorp måtte blifwa upbuden. Så emädan Nämbden
sig påmints, att Nohltorp gårdh tillförrende är up-
buden och förstånden till Oluf Larßon i Giöteborgh
och nu inga Tingz protocoller j häradzkijstan finnes, huar-
aff man kunde sig häruthinnan säkrare informerat göra:
altdherföre kunde Rätten sig till intet upbudh dhenne gång
förståå[?], hälst Marias barn medh sin förra man
Sal[ig] H:r Ißraell Sparman skola hafua prætension
på sin modhers fasta uthj Nohltop istället för dheras
fädherneß arff, dhet lösa, som hon för dhem skall con-
sumerat.
 
Vadsbo häradsrätt Binnebergs tingslag renoverade domboken 1681 HT §6 [ADBildId: 3240]
 
Infann sig Lieutnanten manhaftig Alexander Strang, att
uthföra den instämbde saken moot sina swågrar och Hustrus
medharfwe, sal[ig] Peer Johanßons j Mårten bärg,[!] angående
Lieutnantens hustrus arffallne hemman, medh huadh mehra
dher aff kan dependera, effter sin å dhen uthwärkade Cita-
tions lydellße, huaremot ingen aff dhem till answar kom
uthan dhee nämbl[igen] häradzhöfdingen Wälwijse Johan Morijn
Regementschrifwaren Wälförsichtig Johan Perßon, Befall-
ningzmannen Axell Månßon Luth och Larß Kart hade
angifwit sine skriftelige Exceptioner och Excuser å
sielfwa Citationen tecknade, huilka efter H:r Liutnantens
begäran blef ad notam tagne.
 
Vadsbo häradsrätt Binnebergs tingslag renoverade domboken 1682 VT §9 [ADBildId: 40]
 
Monsieur Erik Sparrman på sin styvfader löjtnanten Alexander Strang......
 
Vadsbo häradsrätt Binnebergs tingslag renoverade domboken 1682 HT §2-3 [ADBildId: 280-290]
 
Indirekt häradshövdingen Johan Morin svåger till bokhållaren Gustav Lundin.
 
****
 
Maria Morin levde uppbarligen 1698 25/4 då hon står dopvittne i Hacksta sn (C) åt kronobefallningsmannen Peter Sparrman och Viveka Hjelmbergs dotter Viveka.

2015-04-04, 18:23
Svar #4

Utloggad nils_hard

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1269
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 20:49
  • Visa profil
Man kan undra i vilken socken detta Noltorp låg. Inom Vadsbo härad finns Noltorp i följande socknar: Bellefors, Hova och Säter.
 
Namnet Morin förekommer också i en annan gren av släkten Sparrman.  
Johan Magnus Sparrman f 1751 i Kall, var 1787 bruksinsp i Alsen och sedan handlare i Stockholm, när dog han?, g m Elisabet Morin, f ca 1769.  
Bland faddrarna till deras son Erik Johan f 1787 i Alsen märks bergsmannen i Falun, hr Johan Daniel Morin och mormodern Sara Persdotter i Stockholm.
har någon några fler uppgifter om dessa Morinare?

2015-04-04, 18:49
Svar #5

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1255
 • Senast inloggad: 2019-06-23, 22:04
  • Visa profil
Nils, i Säter sn. I jordboken 1675:
 
Efter Kongl. bref Dat d [blank] ..? för häradzhöfdingen
Irael Sparman för frelße
frijheeth
 
Johan Morin adlades senare Cedercrona.

2015-04-04, 20:00
Svar #6

Utloggad nils_hard

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1269
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 20:49
  • Visa profil
Jag råkar härstamma från en bror till Israel Sparrman, så jag har samlat lite uppgifter om denna släkt.

2015-04-05, 00:55
Svar #7

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1255
 • Senast inloggad: 2019-06-23, 22:04
  • Visa profil
Nils,
 
Johan Magnus och hans hustru,
 
Norrbärke AI:6b sid 30.
Norrbärke F:4 sid 50.
Norrbärke F:4 sid 179.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-04-05 00:56)

2015-04-05, 10:07
Svar #8

Utloggad hoss

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 954
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 21:58
 • Martin Casterud
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Maria Morin levde ännu 1699-01-18 när min ana Bengt Markussons son Abraham döps i Löt och ett av dopvittnena var befallningsman Petter Sparrmans moder i Unsta (Hacksta socken).
 
Löt C:1 (1678-1723) Bild 84 / sid 161 (AID: v125538.b84.s161, NAD: SE/ULA/11050)

2015-04-05, 11:33
Svar #9

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1255
 • Senast inloggad: 2019-06-23, 22:04
  • Visa profil
Tack Martin. Det var en intressant iakttagelse.

2015-04-05, 15:33
Svar #10

Utloggad nils_hard

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1269
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 20:49
  • Visa profil
Tack Niklas för intressanta uppgifter. Jag ska undersöka Johan Magnus Sparrman i Norrbärke vidare.

2016-02-18, 06:18
Svar #11

Utloggad katarina_s

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2965
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 00:23
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Brukspatron Carl Morin Carlsson f.1746 12/12, okänt var. Gift med Christina Höök. Bosatta i Jönköping omkring 1800.
 
Vem var han och varför tituleras han brukspatron?
 
Jönköpings Kristina AI:12 (1801-1813) Bild 341 / sid 324 (AID: v23235.b341.s324, NAD: SE/VALA/00170)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna