ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Laver  (läst 3106 gånger)

2016-02-24, 15:52
läst 3106 gånger

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Jag öppnar här en tråd rörande släkten Laver med anknytning till Lars Larsson Laver (ca 1606-1714) från Frysdahl, Norrbottens län (BD) som först nedsatte sig i Skogen (sedermera Östra Skogstorp) Ramsberg sn, Örebro län under första hälften av 1600-talet och därefter i Tackbyn, Skinnskatteberg sn, Västmanlands län (U). Ättlingar till honom har sedan förgrenat sig till bl a Söderbärke, Dalarnas län (W) och Voxna, Gästriklands län (X).

Jag återger här via länkar en del av vad jag kommit fram till. Det gäller

dels personakt för Lars Larsson Lavers f. ca 1606 i Frysdahl, Norrbotten (BD), d. 1714-09-04 i Tackbyn, Skinnskatteberg (U),

https://docs.google.com/document/d/16A8oS29s8HlL4iKdM_6yd3e8hKKQrNiV7ZE8tj1WZ4k/ edit?usp=sharing,

dels anfäder till Anna Olofsdotter Lavers f. 1721-07-07 i Bisen, Söderbärke (W), d. 1804-01-12 i Bisen, Malingsbo (W),

https://docs.google.com/document/d/1r1E7qU0DjN8mI0gp3VJdSw-ymps1fheCXY78_53JTh4/ edit?usp=sharing,

dels Anders Andersson Laver, f. ca 1684 i Ramsberg (T), d. 1773-05-10 i Finnstuga, Voxna (X),

https://docs.google.com/document/d/17l31AAIB3INWxajXfQzWVPud3YZL8GTdInENoP2U6oM/ edit?usp=sharing

Med vänlig hälsning

Leif G:son Nygård

2016-02-27, 22:14
Svar #1

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Det ifrågasätts hur jag kan avfärda Anders Andersson Lafvers födelseår 1684 som meddelas av prästen i Voxna församling när Anders avlider 1773. Som om en präst uppgifter under alla omständigheter är korrekta och med verkligheten överensstämmande. Nej, så är det inte.

Som släktforskare ska man också källkritiskt kunna granska vilka källor prästen grundar sina anteckningar och under vilka förutsättningar de har tillkommit, Vid åtskilliga tillfällen under mina 20 år som släktforskare har jag fått korrigera det prästen har angivit i kyrkoböckerna. Så sent som igår hände det igen.

Erik Jakobsson, född 1723 i Kloten, i samma socken som Anders Andersson Lafver: Ramsberg, bryter sig loss från torparlivet i skogsbygden och påbörjar en karriär som smed. Och den startar som smeddräng vid Bergshyttan, flytt till Skinnskatteberg, giftemål i Falun, smide vid Bergshammaren och Sjösmedjan, Skinnskatteberg och vidare till Seglingsbergs bruk i Ramnäs, där omgifte sker, fortsatt yrkesliv som hammarsmedsmästare och i fallandesot vid 53-års ålder slutligen avlider. Levnadsteckningen av prästen i Ramnäs församling är sedan något utöver det vanliga:

»På denna högtidsdagens morgonstund hafve vi jorden öfverlämnat jordiska hyddan af hammarsmeden Mäster Eric Jacobson från Seglingsberg. Han är född hit til verlden år 1718 i Nya Kopparberget af Ärl. och X:tel föräldrar. Fadren Kolaren Ärl. och beskedel. Jacob Ersson och Modren dygdesamma hustru Kersten Mati D:r. Efter den naturliga födelsen är han straxt befordrad til dop och X:tendom, hvarigenom han är uptagen för ett Guds barn och arfvinge jord til den eviga saligheten, I sin ungdom har han ständigt, til det 8.de året, varit hemma. Kom sedan i Smedja, då han började tjena i Ramshyttan. Flyttade efter någon tid til Skinsberg och Uttersbergs Bruk, der han gifte sig med sin för detta afledna hustrun med hvilken han haft 4 barn, af hvilka 1 Son och 1 dotter lefva. Efter 9 års förlopp flyttade han til Seglingsberg såsom Mästare. Blef änkling och gifte sig åter med sin nu i djup sorg efterlefvande hustru Anna Hans D:r från Fermansbo. Och har deras ägtenskap blifvit välsignat med 8 barn, 3 Söner och 5 dåttrar, hvilka alla ännu lefva så länge Gud behagar. Hans lefvnad har varit stilla och beskedlig Flitigt och andägtigt ha han läst och betraktat Gud i ord hemma i sit hus, oftast besökt herrans hus och med vördnad anammat den hel. Natvarden. Hvad dess sjukdom anger så blef han för 8 år sedan betagen af fallsoten, som förorsakat honom mycken vedermöda och dess hustru och anhöriga stor sorg och smärta; utan at märka någon annan förgången sjukdom, afled han den 20 nästledne Martii, sedan han här i jämmerdalen lefvat 53 år. Så hava nu han i frid och ro men vi som här i verlden bo, måste alltid redo vara, vi skola ock i sinom tid hädanfara.
Test til Kyrkan 2 D:lr Klockor och bårkläde 2 D:lr fattige 2 D:lr»

Eftersom jag har ägnat mycket tid åt att framforska uppgifter om Erik och hans ursprung i bl a byarna Kloten och Sandtjärn, där f ö jag har mitt ursprung på fars sida, kan jag konstatera att det här finns ett antal fel i uppgifterna om Erik: 1. Han är född 1723, inte 1718. 2. Och inte i Nya Kopparberg (Ljusnarsbergs församling) utan Ramsbergs. 3. Faderns namn är Jakob Mårtensson, inte Jakob Eriksson. 4. Och han är torpare och dagsverkare, ingenstans har jag sett att han är kolare. 5. Moderns efternamn är Olofsdotter, inte Matsdotter.

Fem (5) uppenbara felaktigheter av prästen, som skulle få vem som helst att ifrågasätta om uppgifterna som jag presenterar verkligen stämmer. (Har upptäckt att Örjan Hedenberg delvis har registrerat den här smedsläkten och stannat vid uppgiften om förfadern Jakob Eriksson. Jag kommer därför insända uppgifterna till honom för en uppdatering och komplettering. Får se om detta antas och hamnar i nästa version av Smedskivan…).

Vad kan man då dra för slutsatser av detta i fallet Lafver/Laver? Det är flera:

- Ramnäs ligger blott 32,9 km från Skinnskatteberg kyrka – Voxna ligger 237 km från Skinnskattebergs, dessutom i ett annat län..
- Kyrkoböckerna från Skinnskatteberg börjar redan 1623 (ministerialböckerna) och 1663 (husförhörslängderna) – Voxnas dito 1759 resp. 1779.


Krysset markerar var Ramnäs ligger. Kartdata ©2016 Google

Om prästen i Ramnäs församling 1771 har så pass dålig information om Eriks bakgrund i Skinnskattebergs (och Ramsbergs) församling, som ligger i samma län, ett kort stycke – även i äldre tid – från Ramnäs och med bevarade kyrkoböcker tidigt i kyrkligt hänseende, är det lätt att förstå om prästen i Voxna församling 2 år senare har sämre informationsunderlag om personer från andra församlingar och dessutom län vid författandet av dödsrunor.

För om prästen inte har kyrkoböcker att luta sig emot, vad har han då? Jo, det blir utsagor av vederbörande personer själva (när de var i livet), företrädare, närstående och andra församlingsmedlemmar. Han fick förlita sig till muntliga berättelser helt enkelt. Och vid muntlig informationsöverföring kan, som bekant, brister uppstå: personen det gäller kan vid något tillfälle ha sagt ett felaktigt år – av misstag eller att ”försköna” sin egen historieskrivning av någon anledning; att han är yngre eller äldre än han egentligen är – som sedan har blivit gällande, prästen har uppfattat året eller orten fel, han kan ha hört rätt men nedtecknat en felaktig uppgift, närstående kan vara felaktigt informerade eller ha glömt och ”gissat” att ”så var det nog” och sedan vidarebefordrat till prästen.

Prästen i Voxna hade således i praktiken en svår uppgift vid särskilt vid fastsällandet av födelseår- och orter vid dödsnotiser för inte bara utomsockens utan utomläns födda församlingsmedlemmar. Det var mycket som kunde gå fel.

Tidsaspekten är en annan försvårande omständighet; det hade gått drygt 80 år sedan Anders Andersson Lafver föddes. Och ju längre tiden gått sedan händelsen inträffade, desto osäkrare blir uppgiften. Sedan kanske prästen var den andra (eller tredje?) i tjänsten sedan Anders ankom till Voxna omkring 1730. Han kunde därför knappast känna till hur förhållandet var i trakten för drygt 40 år sedan. Voxna församlingen fanns f ö inte utan området/socknen måste ha ingått i en annan, större församling.

Det är mot denna bakgrund man måste bedöma sanningshalten av prästens anteckning av Ander Andersson Lafvers födelseår. I övrigt har han naturligtvis full koll på Anders hela namn och hans yrke.

Några uppgifter ytterligare om Ander Andersson Lafver/Laver:

• Yrket som skomakare i Voxna kan inte tala emot att det är dagkarlen Anders Andersson från Östra Kloten, gift med Anna Larsdotter i Skinnskatteberg, som sedan återfinns i Voxna. Han kan naturligtvis ha lärt sig yrket ”på vägen” och särskilt sedan han nedsatt sig i Finnstuga, Voxna. Dessutom vet vi inte när detta sker.

Torkel Lavér (inlägg under Landskap – Västmanland – Socknar – Skinnskatteberg) har inte, trots många års efterforskningar, funnit någon skomakare Anders, f. 1684 i Ramsbergs församling som skulle kunna vara identisk med Anders Andersson Lafver i Voxna och den som gifter sig med Anna Larsdotter. Och det har inte jag heller. Mina anor på fars sida har sin utgångspunkt i främst byarna Östra Kloten och Östra Skogstorp (som kallades ”Skogen” i äldre tider) i Ramsbergs församling. Så jag har under 20-års släktforskning på heltid ägnat avsevärd tid åt att utforska just dessa gårdar/byar, från när de uppstod och hur de utvecklades under historien gång.

• Och ju mer jag studerar området i trakten av Östra Kloten, Östra Skogstorp och Sandtjärn desto klarare bild får jag av flyttningsrörelserna mellan Ramsberg och Skinnskatteberg (men även Söderbärke). En flytt mellan två församlingar, i detta fall Ramsberg och Skinnskatteberg och vice versa, kan få en att tänka stora avstånd. Men det är slående hur oftast korta avstånd det handlar om. För de flyttade bara ett kort stycke över läns- och sockengränsen – omkretsen är kanske är 1,5-2 mil – för tjänstgöring som dräng eller piga och ingiften i främst byarna Haraldsjön, Tackbyn, Lövslätten, Övertjärn, Skilån och Holmsjön och vice versa.

• Vid ytterligare studium av mantalslängderna för Skinnskatteberg kan jag konstatera att Anders skriv som ”dagkarl under Baggå bruk” i mtl 1725 (Västmanlands län, nr 82, 1725, s 2510). Och det stärker uppgiften att Anders Andersson från Östra Kloten, Ramsberg är identisk med den som gifter sig med Anna Larsdotter från just Baggå. Att dets skulle röra sig om någon annan Anders Andersson är för mig osannolikt.

• Det antecknas sedan att paret utflyttar till ”Hällsingeland” 1728 vilket skulle kunna tyda på att det är ett annat par än dem som återfinns i Voxna. Men det var nog lätt hänt att vid den här tiden inte känna till var Voxna låg exakt, inte ens kartorna var helt exakta vid tidpunkten. Dessutom låg Voxna inom en större församling vilket säkert påverkade bedömningen av läget. (Jag har själv svårt att idag få grepp om var man kan hitta mantalsängder för Voxna. Som enskild socken registreras den inte i Gävleborgs län förrän ett stycke in på under 1800-talet).

• Att Anders tar sig tillnamnet ”Lafver” vid ankomst till Voxna, anser jag stärker hans släktkoppling till Lars Larsson Lafver genom hans bosättning på Skogen/Östra Skogstorp under 40 år – uppgifter ur hustru Britas dödsruna – där också Anders farfar – min förfader – Eskil Eriksson slogs sig ned. Det var således från ”Lafvers” (eller liknande benämning av torpet där han bodde) i Skogen/Östra Skosgtorp detta namn Lafver/Laver kommer. (Jag har i min utredning om Mjölnaren i Avesta Erik Eriksson Näf och hans hustru Anna Davidsdotters okända anor (1998) visat hur en sjö – Näfden/Nävden i Grytnäs socken, Dalarnas län – kan ge upphov till ett namn och skingra villfarelser. Det kostade å andra sidan en vänskap…). Jag känner inte till någon annan släkt Lafver/Laver i Ramsberg eller Skinnskatteberg som skulle ha kunnat gett upphov till namnet. Torkel Lavér nämner att det skulle kunna ha koppling till Anna Larsdotters far, Lars Eriksson i Berget, Söderbärke, men jag ser ingen sådan koppling.

• Svenskt Släktregister gör slutligen gällande att släkten skulle har sitt ursprung i Ramshyttan, Kil sn, Örebro län men som jag försökt visa är det uppenbarligen en felaktig uppgift. Dessutom är registret en efterhandskonstruktion utifrån olika källor som jag inte känner till och kan kontrollera. Så de tidigaste uppgifterna där måste tas med en nypa salt.

/Leif G:son Nygård

2016-02-28, 10:51
Svar #2

Utloggad Gunlög Ström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 199
 • Senast inloggad: 2023-08-21, 08:15
  • Visa profil
Hej Leif!
 
Om det skulle vara så att Anders Anderssons far var skomakare, så kan ju inte han ha varit född 1684, eftersom det är sonen som är född ungefär vid den tiden.
 
1681 fick t ex skomakare Anders i Norrsjön Ramsberg en son. Inget namn på barnet i födelseboken och jag har inte kollat upp detta, eftersom det ligger lite vid sidan om min egen släkt, men jag menar att det kan finnas flera möjligheter.
 
Kopplingen mellan Anders Andersson och tidigare Laver-släkt ligger ju inte hos Annas Larsdotters far, utan hos hennes morfar, Lars Larsson Laver, som dog i Skinnskatteberg 1714.
 
Med vänlig hälsning
Gunlög

2016-02-28, 17:52
Svar #3

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Hej Gunlög,
 
Jag vet inte vad du menar. Har jag skrivit att Anders Andersson Lafvers far är skomakare och född 1684? Det är naturligtvis fel i så fall. Eller har jag uppfattat dig fel?  
 
Jag menar däremot att han mycket väl kan ha förvärvat kunskaperna sedan han kom till Voxna och inte vara ett tecken på att fadern varit skomakare. Så att utgå ifrån att Anders redan är skomakare när han kommer till Voxna, kan leda fel anser jag.    
 
Och Norrsjön ligger vanligen i Ljusnarsberg, någon gång förekommer det inom Ramsberg. Den finns en Anders Olofsson i Norrsjön, Ljusnarsberg som får en dotter Brita Andersdotter där 1682. Men det står inte i Ramsbergs utan i Ljusnarsbergs födelsebok. Och den Anders vi diskuterar kom ju från Östra Kloten...
 
Nej precis, koppling till Laver går till Lars Larsson Laver, död 1714 i Skinnskatteberg.  
 
M v h /Leif

2016-02-29, 12:15
Svar #4

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Sedan har jag kontrollerat Voxna lite närmare och kan konstatera att det faktiskt ligger i landskapet Hälsingland. Jag blev lite förvillad när jag sökte mantalslängder och de ryms inom Gävleborgs län. Jag trodde därför att Voxna låg i landskapet Gästrikland, men det gör det alltså inte.  
 
Därmed kan konstateras att Anders Andersson och Anna Larsdotter i Tackbyn, Skinskatteberg år 1728 verkligen flyttade till det landskap där Voxna är beläget, vilket indikerar att det är just detta par som nedsätter sig i Finnstuga.

2016-02-29, 12:41
Svar #5

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Lars Larsson Laver är vittne vid Jakob Staffansson och Pål Tomassons tvist 1711 om besittningsrätten till torpet Sandtjärn, Ramsbergs sn, som också visar Lars namnteckning och bomärke:
 
Anno 1711 d: 20 Maij uppå Lindes Bergslagz ord: Sommarting uti Lindes stad.
 
S: dag kiärade Anders Påuhlson i Östra Kloten till Jacob Staffansson i Sandtiern angående 1:o dhet han afstå måtte besittningzrätten i halfwa hemmanet Santiern efter han der till ingen besittningzrätt skall hafwa, utan på halfwa heman sig inkräcktat i kiärandens omyndiga åhr, och 2:o att Jacob Staffansson måtte betahla honom för alla dhe åhr som han på hemmanet suttit.
Jacob Staffansson genom inlagd skrift förklarade sig intet kunna i dhenna saken swara efter som stugan hwarpå torpet är uppbygdt, är Cronornes Allmenning och tillika med torpet Kopparbruket Riddarhyttan underlagdt, och som han der på är kohlare och dependerar af H:r Directeuren Georg Brandt så lärer han sielf böra dhet förswara, hwilken än är bortowarande i Stockhollm.
Warandes des utan detta torp oskattlagt och ett kohlaretorp belägit på Cronones Allmenning, Häradzrätten wid sådan beskaffenheet kunde ej heller sig något uthlåta här om, innan H:r Directeuren Brandt fått communication af dhenna Anders Pålssons ansökning och sig förklarat hwad han derwid kan hafwa att påminna, Actum ut Sup
 
Uppå Häradzrättens wägnar
Johan Gyldenadler
 
(Bilaga)
 
Såsom Jacob Staffansson i Sandtiern begierer af af oss undertechnat ett wittnesbörd huru som Pauhl Thomsson i Santiernn godwilligt gifwit ifrån sig dhen delen som Jacob Staffansson brukar.
Dock haf:r bnm:te Pauhl Tomsson först gifwit och lembnat samma hemmandhel till sin swåger Olof Andersson och han sedan brukat hemmanet uti 3 el:r 4 åhrs tid. Sedan rymde han der ifrån och lembnat dhet under fääfot.  
Sedan böd åter ägaren till bemelte H:r Hans Matsson ålder att Pauhl Tomsson skulle taga igiän hemmandelen dhen bruka och häfda, men han swarat dher till att han aldrig honom igientager för dhes stora uthlagor skull och sedan dhet har legat under fäfoth uti 2:nne åhrs tid.
 
Sedan kom Jacob Staffansson till samma heman och dhet upplegat och upprögdt som förr alld[eles] war förlorat och intet huus el:r några giär[des]gåhl dher wid, som wij med wåra egenhandige namns och boomärkies undersättiande sandfärdeligen betyga,
 
Pähr Christophersson              Lars Larsson Lafwer
i Holmsiö (bomärke)                    (bomärke)
 
Arwe Siffersson                   Erich Jansson  
wid (bomärke) Skilån              i Haralsiö (bomärke)
 

Källa: Värmlandsarkiv, Riddarhyttans AB, serie F II, vol. 30: Historik; Förpantning av kol.
 
Sandtjärn ligger någon halvmil norrut från Skogen (Östra Skogstorp) där Lars enligt mantalslängden registreras senast 1653. Så att han skulle ha befunnit sig på någon annan plats under de 40 år som han uppges ha vistats i Ramsberg än där han registrerades, är inte troligt. Anledningen att han är vittne i målet är just för att han har särskild kunskap om förhållandet och platsen. Var övriga vittnesmän är bosatta visar också i vilket område han vistades.

2016-04-05, 23:26
Svar #6

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Efter nydaningen av Anbytarforum har namnet och födelseåret för Anders Andersson, f ca 1684 i mitt första inlägg i tråden fallit bort.
 
Och följ länken https://docs.google.com/document/d/17l31AAIB3INWxajXfQzWVPud3YZL8GTdInENoP2U6oM/edit?usp=sharing så upptäcker du att jag också har gjort några väsentliga ändringar i uppgifterna om hans ursprung och kopplingen till Laver.
 
Det var fel av mig att hävda att han nog kom från Östra Skogstorp (Skogen) då uppgiften vid giftemålet visar att han kom från Östra Kloten. Jag har förvisso stött på den här förväxlingen tidigare men det gäller inte i detta fallet.
 
Och det är stor skillnad ur källkritisk synpunkt på en uppgift som tillkommit över 80 år efter händelsen av en präst långt från födelseförsamlingen - och uppgifter från aktuell tid av prästen i grannförsamlingen.
 
Så om mina uppgifter stämmer - och det mesta tyder på det - är Anders son till Anders Svensson (c 1666-1698) och Kerstin Persdotter (c 1669-) i Klotsboda, Ramsberg (T). Paret är bosatta i Östra Kloten när sonen Per föds 1691.
 
 Kopplingen till Laver skulle då vara att Anders blir svåger till broder Pers hustru Elisabet Olofsdotter Laver.

2016-04-05, 23:35
Svar #7

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Jag hade för övrigt stora svårigheter att skriva in inlägget ovan, det blev en rad fel vid granskning.


Dessutom är det krångligt att hitta släkten Laver eftersom uppdelning av har skett; huruvida man startat tråden eller inte. Därmed måste man söka i två olika kategorier.


Jag tycker inte alls om den här nydaningen och kommer att vara mycket sparsam med inlägg här i fortsättningen!


Så vill ni mig något gällande släkten Laver är mitt råd att för säkerhets skull kontakta mig direkt.


/Leif G:son Nygård

2016-12-01, 19:54
Svar #8

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2045
 • Senast inloggad: 2023-07-21, 13:00
  • Visa profil
Ytterligare uppgifter med relevans till släktnamnet Laver finns under Skinnskatteberg (Västmanland) och Skorped (Ångermanland):Anbytarforum → Forum → Geografiskt relaterat → Landskap → Västmanland → Socknar → Skinnskatteberg → Äldre inlägg (arkiv) till 2001-03-01


http://forum.genealogi.se/index.php?topic=43708.msg666883#msg666883
2001-02-14, 20:30 Svar #22, Birgit Lindgren, Äldre inlägg (arkiv) till 2001-03-01


http://forum.genealogi.se/index.php?topic=43708.msg666885#msg666885
2001-02-20, 00:17 Svar #24, Anders Cerglundø2 (Andersb), Äldre inlägg (arkiv) till 2001-03-01


http://forum.genealogi.se/index.php?topic=43708.msg666886#msg666886
2001-02-21, 23:44 Svar #25, Birgit Lindgren, Äldre inlägg (arkiv) till 2001-03-01


Anbytarforum → Forum → Geografiskt relaterat → Landskap → Ångermanland → Socknar → Skorped → Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2013


http://forum.genealogi.se/index.php?topic=45552.msg697385#msg697385
2011-04-10, 16:48 läst 100 gånger, Torkel Lavér, Äldre inlägg (arkiv) till 02 februari, 2013


2018-11-17, 22:55
Svar #9

Utloggad Birgit Lindgren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 119
 • Senast inloggad: 2019-01-27, 15:26
  • Visa profil
Jag undrar var "Frysdahl, Norrbottens län (BD)" finns. Jag har försökt googla på namnet och får några träffar på "Conradsforss Bruk i Östmarks Socken, Fryksdahls öfre Härad och Wermlands Län" Har du Leif lyckats hitta något mer gällande familjen Laver?

2021-09-06, 17:12
Svar #10

Utloggad Jan-Erik Björk

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 591
 • Senast inloggad: 2023-05-01, 21:23
  • Visa profil
Hej

I dödsnotisen anges att Lars Larsson Lafwer var född i Norland i Frijsdal. Just begreppet Frijsdahl har jag träffat på ett flertal gånger. Och har alltid tolkat det som Fryksdal (-en) i Värmland. Att Lars Larsson uppges vara finne motsäger inte detta antagande. Åldersuppgiften vid dödsfalet är sannolikt kraftigt överdriven. Sanningen ligger nog betydligt närmare 80-årsåldern. Apropå släktnamnet Lafwer finns ett skogsfinskt släktnamn Lavonen. Kom troligen från Karelen. hälsar
hälsningar
Jan-Erik Björk

2021-09-06, 21:13
Svar #11

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1201
 • Senast inloggad: 2023-09-16, 13:07
  • Visa profil
Kanske prästen av misstag skrev Norrland och Fryksdal istället för Värmland och Fryksdal?Jag kommer inte på något hemman i Fryksdalen där "land" ingår.De första belägen för finnar i Fryksdalen (domböcker) är om jag minns rätt från 1620- eller 1630-talet så om Lars var född där borde det ha varit grovt sett omkring 1630 plus/minus 5/10 år kan man tycka.Hur som helst spännande med tolkningen Fryksdalen JEB!

2021-09-06, 21:17
Svar #12

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1201
 • Senast inloggad: 2023-09-16, 13:07
  • Visa profil

2021-09-07, 11:26
Svar #13

Utloggad Jan-Erik Björk

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 591
 • Senast inloggad: 2023-05-01, 21:23
  • Visa profil
Hej
De första finnarna i Fryksdalen dök upp under1620-talet. Lars Larsson Laver kan mycket väl ha fötts där. Tyvärr är Lars Larsson ett alltför vanligt namn  för att forska vidare på. Å andra sidan är uppgiften om bosättning i Dalarna möjligen något motsägande Fryksdalsteorin. Den absolut vanligaste migrationsriktningen för de flesta finnar var från norra och östra Sverige till mellersta och västra Sverige.


hälsningar
Jan-Erik Björk

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna