ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Corin  (läst 1327 gånger)

2004-11-11, 17:14
läst 1327 gånger

Sven Aivert (Svena)

Är det någon som känner till denna släkt allt är av intresse.                                                                                                 Handlare Carl Gustaf Corin
 
 
Handlare Carl Gustaf Corin. Född 1845 Domkyrkoförsamlingen Göteborg 1).
 
 Barn med Lovisa Ulrika Leffler (Född 1855-05-20. Död 1913.):
 
 1 Carl August Corin. Född 1875 Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
 2 Bror Axel Corin. Född 1877 Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
 3 Göran Magnus Corin. Född 1878 Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
 4 Erik Gustaf Corin. Född 1879-11-23 Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
 5 Magnus Fredrik Corin. Född 1880 Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
 6 Märta Corin. Född 1882 Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
 7 Stina Corin. Född 1884 Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
Sven Aivert

2004-11-13, 15:36
Svar #1

Peter Skantze

Stina Corin gifte sig med Claes Herman Skantze 25 nov 1884 och dog 26 april 1971. Begraven på Kungsbacka kyrkogård. De fick sonen Bengt Herman Skantze född 1909 och död 2001 tror jag. Hans ättlingar lever.

2004-11-13, 17:50
Svar #2

Sven Aivert (Svena)

Hej  Peter!
 
Tack för dessa uppgifter du vet möjligtvis ej något mer om dessa personer då dessa är ättlingar till Reinhold Hilphers vilken är Släkten Hülphers Svenska anfader vilken även jag härstammar i från.
 
Med Vänliga Hälsningar  
Sven Aivert

2006-03-03, 16:08
Svar #3

Esa Niemi

I Finland finns en släkt vid namn Chorin, vars stamfader hette Nils Curin (även Corin, Kurin). Släkten säges komma ifrån Västerbotten till Korsholm/Wasa där Nils föddes 1718 och blev klensmed där.
Vet någon om släkten Curin/Corin funnits i Västerbotten i slutet på 1600-talet?
 
hälsningar
Esa Niemi

2006-03-11, 13:50
Svar #4

Antonia Corin

Det finns även en släkt vid namn Korin som fortfarande finns kvar i Finland. Deras släktingar i Sverige heter dock Corin. I mitt släktträd finns bl a en Hans Axel Corin (f 1918 27 dec) gift med Gunhild Inez Anne-Maj Romar. Dessa två år mina farföräldrar. Hans Axel Corins far hette Axel Verner Alexanderson Kulla Korin(f 1889 23 mars, d 1956 11 juni), gift med Hildur Heinola Nygård. Dock heter släkten före Axel Verner endast Kulla.
 
hälsningar Antonia Corin

2006-06-26, 17:10
Svar #5

Christina Corin

Göran Magnus Corin var min farfar som dog 1961. Han fick 8 barn och 5 av dem lever fortfarande. Information om släkten finns i svenska släktkalendern från 1967.
hälsningar
Christina Corin

2008-06-30, 07:12
Svar #6

Utloggad Sune Nilsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 80
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 09:23
  • Visa profil
  • www.haninge.org
Finns det några kopplingar till de Corinare jag hittar i Österhaninge på 1800-talet, PD Corin, Nils Corin och Edla Corin,se diskussion på Södermanland, Österhaninge.
Mvh
Sune

2013-06-16, 10:42
Svar #7

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2989
 • Senast inloggad: 2020-09-16, 19:33
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Klensmeden Nils Corin i Finland var född 1723-02-11 i Lunda, Danmark församling i Uppland. Son till rustmästaren, senare stadsvaktmästaren i Uppsala Mikael Corin och kusin med Magnus Chorin adlad Crusenstolpe.
 
 
------------------------------- Tabell 1 -------------------------------
 
Magnus Chorinus. Kyrkoherde i Agunnaryd.  
Död 1701-05-06 i Agunnaryd(G) (C:2).
 
Gift med  
 
Sara Svenonia.  
Död 1742-10-17 i Skanör(M) (CI:3).  
 
Barn:
   
Magnus Chorinus. Kyrkoherde i Skanör. 1688-1736. Se tabell 2.
 
Mikael Corin. Rustmästare. Född 1698. Död 1751. Se tabell 3.
 
Katarina Magdalena Chorin. Se tabell 5.
 
 
----------------------- Tabell 2 (generation 1)  -----------------------
                            (Från Tabell 1)
 
Magnus Chorinus. Kyrkoherde i Skanör. (1688-1736).
Gift med  
Maria Magdalena Falkman.
 
Barn:
Magnus Chorin (nob. Crusenstolpe).  
Susanna Chorin.  
Samuel Chorin.  
Katarina Maria Chorin.  
Ulrika Chorin.
 
 
----------------------- Tabell 3 (generation 1)  -----------------------
                            (Från Tabell 1)
 
Mikael Corin. Rustmästare.  
Döpt 1698-09-11 i Agunnaryd (G) (C:2).  
Död 1751-09-11. Begravd 1751-09-17 i Uppsala domkyrkoförs (C) (F:2).  
 
Gift 1:o 1720-09-28 i Vaksala (C) (C:1) med  
 
Brita Matsdotter Holm. Död omkring 1743 (bou). (Tidigare gift 1717-07-09 i Vaksala med föraren Elias Tegman, dotter Sara Tegman gift Elfstadius)
 
Barn:
 
Nils Corin. Klensmed. Född 1723-02-11 i Lunda, Danmark (C) (C:1).
Jonas Corin. Trumpetare. Född 1726. Död 1779. Se tabell 4.
 
Gift 2:o 1743-12-27 i Uppsala (C) (EI:2) med  
 
Katarina Berg.  
 
Född beräknat 1718 (Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2).
 
Barn:
Greta Kajsa Corin. Född 1751-08-29 i Uppsala domkyrkoförs (C) (Ca:4).
 
 
----------------------- Tabell 4 (generation 2)  -----------------------
                            (Från Tabell 3)
 
Jonas Corin. Trumpetare.  
Född 1726-08-31 i Uppsala domkyrkoförs (C) (Ca:3).  
Död 1779-04-05 i Svartnö, Börstil (C) (Börstil AI:2b (1776-1783) sid 290)
 
Gift 1:o med  
Maria Elisabet Broström.  
Född beräknat 1723 (Börstil C:2 (1746-1789) sid 391).  
Död 1756-11-28 i Svartnö, Börstil (C) (C:2).  
 
Barn:
Sara Margareta Chorin. Född 1747-11-30 i Uppsala domkyrkoförs (C) (Ca:4).
Brita Katarina Chorin. Född 1750-09-19 i Uppsala domkyrkoförs (C) (Ca:4).
Maria Elisabet Chorin. Född 1753-07-20 i Börstil (C) (C:2).
Elsa Johanna Chorin. Född 1756-05-01 i Svartnö, Börstil (C) (C:2).
 
Gift 2:o 1757-01-26 i Gräsö (C) (C:1) med  
Kristina Hernodia.
Född 1725-06-26 i Torstuna by, Torstuna (C) (C:1).
 
Barn:
Magnus Jacob Chorin. Född 1758-04-08 i Svartnö, Börstil (C) (C:2).
Erik Olof Chorin. Född 1765-07-05 i Svartnö, Börstil (C) (C:2).
Justina Juliana Chorin. Född 1766-07-08 i Svartnö, Börstil (C) (C:2).
 
 
----------------------- Tabell 5 (generation 1)  -----------------------
                            (Från Tabell 1)
 
Katarina Magdalena Chorin. Döpt 1701-08-25 i Agunnaryd (G) (C:2).
 
Gift 1728 i Skanör (M) med Martin Lauréen.  
 
 
 
- - - - -  
 
 
 
Mikael Corins bouppteckning:
 
År 1751 d 19 September förät-
tades, efter högtärade Råd-
stufwu Rättens förordnan-
de, laga uptecckning och wär-
dering uppå qwarlåten-
skapen efter Stadswackt-
mästaren Michael Corin, som
d 11 i thenna månad med
döden afgådt och sig efter-
lämnat sin hustru Cathari-
na Berg
, samt dottren med
thetta senare giftet Greta  
Cais
a, 5 weckor gammal,
och sönerna med förra giftet,
näml. Klensmeden i Finland
och Wasa Stad Nils Corin
samt
trumpetaren wid Adels-
fahne Regementet Jonas Corin,
hwilken senare härwid war
närwarande, jämte sit om-
bud Extrafiscalen Pet. Åkerlind,
at bewaka så wäl sin egen,
som sin frånwarande Bro-
ders rätt härwid. och sedan
Enkan närwarande blifwit
antydd, at så riktigt upgifwa
egendomen, at hon upteck-
ningen, ther så påfordras
med Ed må kunna besan-
na, upgafs then af henne
som följer...
 
Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:18 (1756-1758) Bild 310 / sid 309 (AID:  
v149522.b310.s309, NAD: SE/ULA/11661)
 
- - - - -
 
Sara Svenonias bouppteckning:
 
År 1742 den 2 Decembris sammanträdde
Magistratens Ledamötter uti Sterbhuset
hoos Wählehrewyrdige och Höglärde Magistren
och Kyrkioherden här städes herr Jonas Giel-
berg
, till att inventera, registrera och werdera
den löösa och fasta egendomen, som efter
hans afledne sahl: hustru i lifstijden Fru Magi-
sterschan Sahra Swenonia qwarlåten finnes
och sedermera till dhelning komma bör; Samt.
Sahl Fru Magisterschans arfwingar answa-
rande, Nembl. Sahl: Magisterens och Kyrkioher-
dens Magnii Chorins Enkie Fru Marria Mag-
dalena Falckman
, nu boende uti Lund, som
på sina nuwarande barns wägnar, som äro
Hr Magnus Chorin 18 åhr, jungfru Susanna Cho
rin 16 åhr, mons: Samuel Chorin på 15tonde åhret
jungfru Chatarina Marria Chorin 11 åhr och Jung
fru Ulrica Chorin 10 åhr gammal, deras andehl på
sågs, tilljka med wählEhrewyrdige Kyrkioherden
Hr Marthinus Lauren och ofwannembda barns
faderbroder stadswachtmästaren ifrån Upsahla
som äfwen nehrwarande war Michael Chorin
,
som berörd: Sahl. Magister Magni Chorins barn an-
dehl, såsom des? Laga ombudsman, såwähl som
sin egen, på sågo och __ sade?, till werderings-
män blefwo kallade Borgaren här i staden, skep.
Jöns Larsson, Anders Andersson och Oluf Mårdensson,
hwilka efter aflagd Ed sålunda werderat som  
följer...
 
Skanör med Falsterbos rådhusrätt och magistrat FIIa:2 (1730-1749) Bild 2490 / sid 473  
(AID: v159797.b2490.s473, NAD: SE/LLA/10191)
 
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2013-06-19, 13:42
Svar #8

Paul Bergström

Någon som vet något mer om kronolänsman Peter Martin Corin förmodligen verksam i södra Halland under 1700-talets slut? Framförallt hans vidare öde under 1700-talets slut fram till hans död.
 
/Paul

2013-06-20, 09:02
Svar #9

Paul Bergström

Svaret, som återges under släkten Orup:
 
vice Kronolänsman Petter Martin Corin dog 1819-12-25 i Brohuset, Ysby socken. Han efterlämnade inga barn enligt hans bouppteckning i Höks häradsrätt. Hans syskon ärver. Änkan, Christina Orup sägs vara född 1753-03-22 å okänd ort. Hon dör på samma ställe 1828-09-28, men eftersom AD saknar bouppteckningsregister för Höks häradsrätt vet jag inte om hon har en bouppteckning. Han någon tillgång till registret?

2013-06-20, 10:02
Svar #10

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2020-08-31, 11:34
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Bouppteckning efter Christina Corin finns på sidan 107 år 1828 [1].
 
[1] Höks häradsrätt FIIa:20 (1827-1829) sid 107 (AID: v157948.b3040.s107, NAD: SE/LLA/10030)
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2013-06-20, 10:48
Svar #11

Paul Bergström

Tack! Ska kika på den senare idag

2013-06-20, 17:45
Svar #12

Paul Bergström

Ja, nu har jag tittat på den och tyvärr gav den inte ett smack. Arvinge var den piga som skött henne under ålderdomen, så hennes släkt är helt utelämnad.

2014-04-18, 21:43
Svar #13

Utloggad Viveca Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 254
 • Senast inloggad: 2016-07-10, 20:32
  • Visa profil
Hej! Finns det någon som känner till Jonas Corin, född utom äktenskapet i Bjällerup 26 juli 1777. Modern N Bödker (troligtvis Johanna Fredrika Bödker), hushållerska vid Cornet Bostället, och som fader uppgavs sekreterare Jonas Corin, som hade begett sig till Stockholm.
1781 bodde Jonas i Landskrona med sin mormor, skräddaren Bödkers änka.
Tacksam för hjälp!
Mvh, Viveca

2016-02-17, 15:45
Svar #14

Utloggad Patrik Skantze

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2020-04-19, 09:16
  • Visa profil
Hej Sven Aivert!
 
Ulla Ullrika Maria Hülphers [död 1886] gifte sig med Abraham Hülphers 1833.
De fick dottern Louise, som gifte in sig i familjen Swartz i Norrköping.
 
Beträffande Claes Herman Skantze och hans släktingar kan man läsa mycket i boken I nytt ljus - Sveriges Industrihistoria ur ett familjeföretags perspektiv, som kom ut förra året på Arakne Förlag.
 
Med Vänliga Hälsningar
Patrik Skantze

2019-09-11, 17:47
Svar #15

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11829
 • Senast inloggad: 2020-09-12, 17:22
  • Visa profil
År 2008 fördes en intensiv diskussion om mysteriet med flickan Edla Charlotta som föddes med okända föräldrar,men som senare fick namnet Corin. Med namnet följde en stor förmögenhet.
Nu har digitaliseringen kommit ikapp,efter ett mail från en kollega idag, blev jag påmind. Hon VAR naturlig dotter till Per Daniel Corin. Testamente fanns i Vaxholms Rådhusrätt, han efterlämnade 4 bouppteckningar på olika ställen.


[size=78%]https://forum.rotter.se/index.php?topic=27745.msg436193#msg436193[/size]


Testamente:Vaxholms rådhusrätt och magistrat (AB) F2A:4 (1841-1860) Bild 5490 (AID: v161391.b5490, NAD: SE/SSA/1464)


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna