ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012  (läst 3742 gånger)

1999-05-28, 15:01
läst 3742 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Söker kontakt med dem som forskar på Släkten Bozaeus:
 
Tabell 1
OLOF* BOSE. Född ca 147. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762, 1740-tal]. Bonde?.
 
Barn
 PER* OLOFSSON-BOSE-BUSE-BYSE. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bonde. (Se tabell 2).
 
Tabell 2 (generation 1)
(från tabell 1)
PER* OLOFSSON-BOSE-BUSE-BYSE. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bonde.
 Ur Glysisvallur s. 762: Tab. XXI om BUSE eller BOSE -Slächten. At BUSE, BOSE, BYSE p. hos wåra Yfwerboer warit bekant namn, för folck och fartyg, kungar och Jättar, p. thet witna många Antiqvarier; se Verel: Lex: S. S. p: 47. Edda Sk: k: Herings Bysar, kalla fartygen i Holland som brukas vid Sillfisket. p. At Jättar kallas Busar, af Busa eller Rusa på; thet skrifwa Adam: Brem: H(istoria) E(cclesiastica) Cap: 79. p. m: 139. Ol: Rudb: Atl: Tom: II. p: 47. Tom: III. Cap: X. p: 297; och månge flere. Än i dag nämnes Buse, Bose, Byse för Spöke, at rädda barn med; p. Hamnbusar kallas the som förmenas råda öfwer Hamnar i Skären; Tompte-busar öfwer tomter. Tompte-gubbar Hembusar; p. Et sådant tillnamn fick Stamfadern til thenna Famil:
 
 PÄR OLOFSSON BUSE eller BOSE; för sin Jätta-längd skull, så kallad; thet hans barn och efterkommande, här i landet, än idag utwisa; Icke länge sedan dog SVEN BOSE, eller BOS-SVEN, then iag af, mätte öfwer 3 1/2 alnars längd; fast han war både knä-och Rygg-kroker; Thenne förstnämde BUS-eller BOS-PELLE OLOFSSON war Bonde i Dahlen af Forssa Sochn; gården heter än i dag, Bosgården.
 
 Han ägde med sina hustru KARIN MICHAELS DOTTER mång Barn som utvidgade Slächtet, hwilke i följande Classer införas:. (Glysisvallur Tab 21 s.762).
Gift i Forssa?, X med  KARIN* MIKAELSDOTTER. [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bondhustru. - Far:  MIKAEL*. Född ca 147. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X. Död Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X. Bonde?.
 
Barn
 MIKAEL* PERSSON-BOSE-BUSE. Född ca 153. i Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Död i Dalen?, Forssa? eller Hudiksvall?, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Bonde eller borgare i Hudiksvall. (Se tabell 3).
 
Tabell 3 (generation 2)
(från tabell 2)
MIKAEL* PERSSON-BOSE-BUSE. Född ca 153. i Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Död i Dalen?, Forssa? eller Hudiksvall?, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Bonde eller borgare i Hudiksvall.
 Ur Glysisvallur s.763: MICHAEL PÄRSSON BUSE el. BOSE, hade til hustru CHERSTIN NILSDOTTER, och med henna Söner och döttrar, näml.
Gift i Forssa? eller Hudiksvall?, X med  KERSTIN* NILSDOTTER. [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Född ca 154. i Forssa? eller Hudiksvall?, X. - Far: NILS*. Född ca 151. i Forssa?, X?. Död Forssa?, X?.
 
Barn
 OLOF* MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Bosgården?, utanför Hudiksvall?, X. Död i Hudiksvall, X. Borgare och handelsman i Hudiksvall, borgmästare (enl Herdaminnet). (Se tabell 4).
 PER*  MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Forssa?, X? [Gen Lundborgiana 1918 s.61]. Död Forssa?, X? [Gen Lundborgiana 1918 s.61]. Bonde i Forssa eller borgare i Hudiksvall. (Se tabell 24).
 
Tabell 4 (generation 3)
(från tabell 3)
OLOF* MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Bosgården?, utanför Hudiksvall?, X. Död i Hudiksvall, X. Borgare och handelsman i Hudiksvall, borgmästare (enl Herdaminnet).
 Efteramnet BOSE taget efter Bosgården utanför Hudiksvall (Gunnar Sundberg 1992).
 
 Den yngre nu levande släkten BOZAEUS kommer från Bogärde i Harbo församling i Uppland (Västmanlands län).
 
 Hade 3 söner och 2 döttrar med sin hustru KARIN OLOFSDOTTER.
 
 OLOF MICHAELSSON som blef Borgare och Handelsman i Hudicksvall. hans hustru war BorgM: OLOF ANDERSSONS dotter KARIN; ägande tilsaman 3: Söner, och 2 Döttrar, näml.
Gift ca 158. Hudiksvall, X med  KARIN* OLOFSDOTTER. [Glysisvallur s.763 + Herdaminnet II:s.321]. Född ca 156. i Hudiksvall?, Hälsingland, X [Glysisvallur s.763]. Död i Hudiksvall, Hälsingland, X [Glysisvallur s.763]. Borgmästardotter, borgar-och handelsmannahustru i Hudiksvall. - Far:  OLOF*  ANDERSSON. Född ca 153. i Hudiksvall?, Hälsingland?, X?. Död Hudiksvall?, Hälsingland?, X?. Borgmästare i Hudiksvall.
 
Barn
  NILS*,  NICOLAUS  OLOFSSON- BOZAEUS. Född (1591 enl Hm) 1590 i Hudiksvall, X [Glysisvallur s.763+Bygdén D.2, s.321f]. Död ca 84 år gl söndag 27/12 1674 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet+Glysisv.]. Begravd lördag 2/1 1675 Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Faderns efterträdare. (Se tabell 5).
 
Tabell 5 (generation 4)
(från tabell 4)
 NILS*,  NICOLAUS  OLOFSSON- BOZAEUS. Född (1591 enl Hm) 1590 i Hudiksvall, X [Glysisvallur s.763+Bygdén D.2, s.321f]. Död ca 84 år gl söndag 27/12 1674 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet+Glysisv.]. Begravd lördag 2/1 1675 Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Faderns efterträdare. Elev 1607 i Gävle skola, Gävle, X [Herdaminnet II:s.321]. Student 1608 i Uppsala, C [Glysisvallur s.763]. Elev 1610 i Gymnasiet, Västerås, U [Herdaminnet II:s.321]. Inskrevs i Joh. Rudbeckii privata collegium 1612 i Uppsala?, C [Hm. s.402]. En av kollegiets notarier 1612 i Uppsala?, C? el Västerås?, U? [Hm]. Försvarade en disputation De ecclesia och ejus ministris 1612 [Herdam. s.402]. Student 1614 i Universitetet, Uppsala, C [Herdaminnet II:s.321]. Prästvigd på kallelse av ärkebisk P.KENICIUS 1720 i Uppsala, C [Hm II:s322]. Flyttade 1620 Uppsala, C [Herdaminnet II:s.321]. Flyttade 1620 till Rostock, Wittenberg och Jena i Tyskland [Herdaminnet]. Utgav en akademisk avhandling 1620 i Rostock i Tyskland [Hm II:s.322]. Magister 1623 i Tyskland [Glysisvallur s.763]. Flyttade 1623 till Sverige [Herdaminnet II:s.321]. ConRektor Scholae 1625 i Gävle, X [Glysisvallur s.763]. Kyrkoherde torsdag 1/5 1634 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Pastor (1634 Hm) 1642 Nordingrå, Ångermanland, Y [Glysisvallur s.763]. Kontraktsprost 1642 i Ångermanlands södra kontrakt, Y [Hm II:s.321]. Eftertr. kontraktsprosten Jonas Linnerius 1642 i Härnösand, Y [Hm II:s.322].
 Hade 6 söner och 7 döttrar med sin hustru CHRISTINA FORSELIA av vilka bara 2 söner och 2 döttrar överlevde fadern.
 
 Ur Glysisvallur s.763: NILS OLOFS SON BOSE, född 1590 (Hm. 1591). Ups. Stud: 1608. Magist: i Tyskland 1623, wid hemkomsten til Swerige ConR. Sch: i Gefle, 1625; Pastor i Nordingråd af Ångermanl. 1642 (1634); gift 1626, med Past: i Forssa och Hög Sochnar af Helsungl. CHRISTIERNS ANDERSSONS FORSSELII dotter CHRISTINA FORSELLIA, född 1610; se min Glysisv: II: Flock: I: D: Cap: VI; ägande tilsaman för än han dog 1674, och hon 1667; 6 Söner; 7: döttr(ar) näml.
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25, I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Nordingrå Nr 12: Mag. NICOLAUS OL. BOZAEUS (1634-72), f.1591, son af borgmästaren OLOF MICHELSSON BOSE i Hudiksvall och KARIN OLOFSDOTTER. Kom till Gefle skola 1607, till gymnasiet i Västerås 1610 och blef student i Upsala 1614 (Enl. likpredikan öfver honom tr. 1675, men i studentmatrikeln är han ej detta år uppförd). Prästvigdes på kallelse af ärkebiskop PETRUS KENICIUS 1620, hvarefter han s.(amma) å.(r) afreste till utlandet för att idka studier och vistades hufvudsakligen i Rostock, Wittenberg och Jena. I Rostock utgaf han redan 1620 en akademisk afhandling. Huruvida han då promoverats till fil. mag. vid universitetet, är ej kändt, enligt en annan uppgift skulle detta skett först 1623, men i likpredikan, som hölls öfver honom, nämnes intet därom. Sistnämnda år återkom han till fäderneslandet och blef år 1625 förordnad till konrektor i Gefle skola efter företrädaren samt efter 9 års verksamhet på denna plats af ärkebiskop KENICIUS och Upsala domkapitel år 1634 insatt till k(yrko)h(er)de i Nordingrå med tillträde 1 maj s. å. Då ärkebiskop L. PAULINUS 1642 höll visitation i Norrland, fästes han(s) uppmärksamhet på BOZAEI framstående egenskaper, hvarför han utnämnde honom till kontraktsprost i Ångermanlands södra kontrakt efter den aflidne J0NAS LINNERUS i H(ärnö)sand. På grund af tilltagande sjuklighet erhöll B. 1672 tillstånd af superintendenten P. STEUCHIUS och konsit. i Hsand att öfverlämna pastoratet till sonen CHRISTIAN, som redan 1668 fått öfverta befattn. som kontraktsprost. Efter en stilla beredelse och sedan han från predikstolen låtit uppläsa sitt sista faräl till sina församlingsbor, afled han 27 de. 1674 samt begrofs 2 jan följand år, hvarvid superintendenten själf höll likpredikan öfver den gamle vördade själasörjaren. Allt från hans tid lära Nordingråborna hafva antagit ett mera hyfsadt uppträdande, hvartill prosten genom fordran på god ordning och kyrkodisciplin mycket bidragit. Genom hans åtgöranden uppfördes 3 kapell af trä vid de aflägsna fiskarhamnarne Norrälfsviken, Grönhamn och Barsta, där gudstjänst emellanåt under sommaren förrättades. (Han erhöll guvernörens tillstånd 16/3 1665 att till uppförande af fiskarkapellet i Barsta få taga den landslega, som byamännen i Fälsvik uppburo af främmande fiskare vid ett därliggande kronans skär, Fågelskäret (Ådb. 28/8 1665).) Nordingrå kyrka prydde han på egen bekostnad med högkor och ett epitafium.
 
 Gift 27/2 1625 m. CHRISTINA FORSELIA, f. 21/1 1610, dotter af khden i Forssa CHRISTIAN ANDREÆ och MALIN ERIKSDOTTER; hade undet ett 42-årigt äktensskap med henne 13 barn, 6 söner och 7 döttrar, af hvilka endast 2 söner och 2 döttrar öfverlefde fadern. Prostinnan afled före sin man 4/11 1667 och begrofs i Nordingrå kyrka 11/1 1668.
 
 Af barnen: CHRISTIAN, f. 1626, faderns efterträdare; MALIN, f. 1628, g. m. komm. i Hsand, sedan khden i Undersåker PETR. N. BERGHEM; ? i Refsund 1699; PETRUS, stud. i Upsala 2/10 1652, ? i Paris på 1660-talet; CATHARINA, f. 23/3 1634 i Gefle, g. m. lektorn, sederm. khden i Tuna OLOF LIDMAN; ? 12/12 1668; BRITA, f. 16/1 1638, g. m. lektor J. WIBONIUS i H(ärnö)sand; ? 10/1 1662; OLOF, f. 1640, eloquentiæ lektor i H(ärnö)sand, omkom jemte sin hustru på svag is 1671; ERIK, f. 1644, khde och prost i Selånger, ? 17/5 1699; ELISABETH, f. 1648, g. m. khden och prosten H. BOHLIN i Själevad; ? 1720.
 Tr(yck): Disp. physica octo acroaseos Aristotelicæ libros deliberans, præs. JOACH JUAGIUS, resp. NICOLAUS OLAI GEVALIENSIS. Rostochiæ 1620.
 
 Prosten NICOLAUS BOZÆUS inskrefs och deltog i Joh. Rudbeckii privata collegium redan 1612, försvarade s.å. en disp. De ecclesia et ejus ministris (Lidén, Cat.disp.) samt var en af kollegiets notarier.
 
 Bland prosten N. BOZÆI barn tillägges: CHRISTINA, g. m. lektorn, sedan prosten A. Arctman i Skön.
Gift i 42 år från söndag 27/2 1625 i Forssa?, X med   KRISTINA*  KRISTIANSDOTTER- FORSELIA- BOZAEUS. [Herdaminnet II:s.321]. Född söndag 21/1 1610 i Forssa?, Hög?, Hälsingland, X [Glys s.763+Bygdén 2:s.321]. Död 57 år gammal måndag 4/11 1667 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdam.+Glysisvall.]. Begravd lördag 11/1 1668 i Kyrkan, Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet]. Pastorska i Nordingrå. - Far:  KRISTIAN*,  KRISTIERN  ANDERSSON- FORSELIUS. Född ca 159. i Forssa?, X. Död i Forssa el Hög, Hälsingland, X [Glysirvallur? s.763]. Pastor i Forssa och Hög. Mor:  MALIN*  ERIKSDOTTER. Född ca 159. i Forssa?, X. Död i Forssa, X [Herdaminnet]. Kyrkoherdinna.
 
Barn
 KRISTIAN*, KRISTIERN NILSSON-BOZAEUS. Född söndag 15/10 1626 i Gävle, X [Glysisvallur s.763 + Bygdén D.2, s.321-322]. Död 60 år gammal 1686 i Nordingrå, Ångermanland, Y [G Sundberg+Hm s.321-322]. Präst. (Se tabell 6).
 MALIN* NILSDOTTER-BOZAEA-BERGHEM. Född 1628 i Gävle, X [Herdaminnet]. Död ca 71 år gammal 1699 i Revsund, Z [Herdaminnet].
 Gift i Härnösand? eller Nordingrå?, Y med  PER*, PETRUS N. BERGHEM. [Herdaminnet]. Född i Härnösand?, Y [Herdaminnet]. Död i Undersåker, Z [Herdaminnet]. Komminister i Härnösand, sedan kyrkoherde i Underåker.
  PER*,  PETRUS  NILSSON- BOZAEUS. Född ca 1631 i Gävle, X [Herdaminnet: II: s.322]. Död i 30-års åldern, ca 166. i Paris, Frankrike [Gunnar Sundberg]. Student 2/10 1652 i Uppsala. Student fr Angermanland lördag 2/10 1652 i Uppsala, C [Uppsala univ matrikel I:132].
  KATARINA*  NILSDOTTER- BOZAEA- LIDMAN. Född söndag 23/3 1634 i Gävle, X [Herdaminnet II:s.322]. Död 34 år gammal lördag 12/12 1668 i Tuna?, X? [Herdaminnet II:s.322]. (Se tabell 14).
  BRITA*  NILSDOTTER- BOZAEA- WIBONIUS. Född tisdag 16/1 1638 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död ca 24 år gl fredag 10/1 1662 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322].
 Gift 1657 i Nordingrå? eller Härnösand?, Y med   J.*  WIBONIUS. [Herdaminnet]. Född i Härnösand?, Ångermanland?, Y [Herdaminnet]. Död i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet]. Lektor.
  KRISTINA*  NILSDOTTER- BOZAEA- ARCTMAN. Född ca 164. i Gävle?, X el Nordingrå?, Y [Herdam: rättelser+tillägg s402]. Död i Skön?, Y [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402].
 Gift med   A.*  ARCTMAN. [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402]. Död i Skön, Y [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402]. Lektor, sedan prost i Skön.
  OLOF*,  OLAUS  NILSSON- BOZAEUS. Född 1640 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död jämte sin hustru på svag is, 31 år gl 1671 i Härnösand, Y [Hm: II: s.322]. Eloquentiæ lektor i Härnösand. (Se tabell 18).
  ERIK*,  ERICUS  NILSSON- BOZAEUS. Född 1644 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död ca 55 år gammal onsdag 17/5 1699 i Selånger, Medelpad, Y [Herdaminnet: s.238]. Begravd tisdag 4/7 1699 Selånger, Medelpad, Y [Härnösands stifts herdaminne s.238]. Präst, kyrkoherde och prost i Selånger. (Se tabell 20).
  ELISABET*  NILSDOTTER- BOZAEA- BOHLIN. Född 1648 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död 72 år gammal 1720 i Själevad? [Herdaminnet: II: s.322].
 Gift i Nordingrå eller Själevad med   H.*  BOHLIN. [Herdaminnet]. Född i Själevad? [Herdaminnet]. Död Själevad? [Herdaminnet]. Kyrkoherde och prost.
 
Tabell 6 (generation 5)
(från tabell 5)
 KRISTIAN*,  KRISTIERN  NILSSON- BOZAEUS. Född söndag 15/10 1626 i Gävle, X [Glysisvallur s.763 + Bygdén D.2, s.321-322]. Död 60 år gammal 1686 i Nordingrå, Ångermanland, Y [G Sundberg+Hm s.321-322]. Präst. Student från Angermanland 1647 i Uppsala, C [Uppsala univ. matrikel I:116]. Lector på Gymnasiet i Härnösand, Ångermanland, Y [Glysirvallur? s.763]. Efterträdde fadern som kontraktsprost 1668 i Nordingrå, Y [Herdaminnet]. Efterträdde fadern som prost 1672 Nordingrå, Y [Glysisvallur s.763].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
 
 Ur Glysisvallur s.763: CHRISTIERN NILSSON BOSE, el. BOSEUS, som tog sig fram med Studier at sedan han warit Lect: Gymnas: i Hernösand, succederade han sin fader til Nordingaråd Pastorat, 1672; gift med JUSTINA ERICS DOTTER MALMSTRÖM (Hm. Sahlström) och (hade) med henna, för än han dog 1686, dottren CHRISTINA BOSEA (+flera andra barn)
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25, I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Nordingrå Nr 13: MAG. CHRISTIAN BOZÆUS (1673-86), f. 15 okt. 1626 i Gefle, företrädarens son; inskrefs såsom stud. i Upsala 28 okt. 1647, där han efter aflagda gradualprof promov(erades) till fil. mag. 27 sept 1655 oc kvarstannade inpå följande år, då han blef log. et phys. lektor vid H(ärnö)sands gymn(asium); 2:e teol. lektor 1667, beklädde rektoratet åren 1660 och 1667. Redan 30 mars 1665 hemställer superintendenten P. STEUCHIUS hos K. Maj:t på faderns, prosten N. BOZÆI upprepade bön, att sonen måtte efter hans död succedera honom vid pastoratet i Nordingrå; pastoratet var visserligen icke regalt, men för trygghets skull mot konsistoriets växlande beslut anhöll superintendenten, att K. Maj:t ville här ingripa och konfirmera sonen till efterträdare. Synes ha tillträtt 1673. Superintendenten hade redan 4 maj 1668 förordnat honom till prost i Södra Ångermanland. Afled 1686. Hans änka begärde lifstids-frihet på ett hemman Walmsta i Nordingrå 20 jan. 1690 under åberopande, att hennes man i lifstiden varit 20 år lektor och på alla tre kyrkornas i pastoratet reparation användt en sådan flit, att de i verkligheten lära bevaras. Trolldomsprocesserna inföllo under hans tid.
 G(ift) i Upsala 1/1 1657 m. JUSTINA ERIKSDOTTER SAHLSTRÖM ( så kallar hon sig i ett egenhändigt bref 1690) dotter till rådman ERIK LARSSON i Upsala och BRITA FREDRIKSDOTTER.
 Barn: ERIK, f. 5/8 1663 i H(ärnö)sand, ? såsom stud. i Upsala 27/10 1683 samt begr. i hemorten i jan. 1684; NILS, stud. 1686, regem. auditör vid lifgardet till häst, ? 1708; PETRUS, f. 1670, khde i Sunne, ? 1715; CHRISTIAN, stud. 25/8 1688, auditör vid artilleriet, ? i Lifland 1701; CHRISTINA, g. m. efterträdaren; BRITA, g. 8/6 1677 m. khden i Skellefteå NICHOLAUS BUSCHERUS; JUSTINA, g. 19/6 1692 i Nordingrå m. kden OLOF ORSTADIUS i Hälsingborg; SARA, g. m. khden PER OMNBERG i Rödön.
 Tr(yck): Disp. naturam naturatam tenui penicillo adumbrans, præs. O. Unonius Ups. 1651. -De concursu causæ primæ cum actionibus causarum secundarum, id. præs., ib. 1654.2.
 
Gift torsdag 1/1 1657 i Uppsala, C med   JUSTINA*  ERIKSDOTTER- MALMSTRÖM- SAHLSTRÖM. [Herdaminnet II:s.322]. Född ca 163. i Uppsala?, C. Pastorska i Nordingrå. - Far:  ERIK*  LARSSON. Född ca 160. i Uppsala?, C. Död Uppsala?, C. Rådman i Uppsala. Mor:  BRITA*  FREDRIKSDOTTER. Född ca 160. i Uppsala?, C [Herdaminnet II:s.322]. Död Uppsala?, C [Herdaminnet II:s.322]. Rådmanshustru.
 
Barn
  BRITA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- BUSCHERUS. Född ca 165. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Prästfru.
 Gift fredag 8/6 1677 i Nordingrå?, Y el Skellefteå?, AC med   NILS*,  NICOLAUS  BUSCHERUS. [Herdam II:s.322]. Död i Skellefteå?, AC [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde.
  JOHAN- ADAM*?  (eller  NILS?  KRISTIANSSON?  15:4)  BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Ångermanland?, Uppsala?, Sthlm?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257). (Se tabell 7).
  KRISTINA*  KRISTIANSSDOTTER- BOZAEA- STRÖM. Född ca 166. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död 1688 i Nordingrå, Y [Glysisvallur s.958]. Pastorska i Nordingrå. (Se tabell 12).
  NILS*,  NICOLAUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 166. i Härnösand, Ångermanland, Y [G. Sundberg+Bygdén D.2, s.321-322]. Död ca 41-42 år gammal 1708 i Nygården?, Torsvi?, C [G Sundberg+Hm s321-322]. Auditör vid Livregementet till häst i Uppsala. Student från Angermanland 1686 i Uppsala, C [Uppsala univ. matrikel I:301]. Auditör vid Livregementet till häst från 1691 Uppsala, C [G. Sundberg]. Ett mål om trumpetaren Manqver onsdag 18/1 1699 [Upps Univ Konsistorieprot 22 s.238]. Tvist om gräns onsdag 10/5 1699 i Tjusta och Snottsta [Upps Univ Kons.prot 22].
 Är detta den person som gotlandsgenealogerna haft i åtanke när de nämner JOHAN ADAM (ADOLF) BOZAEUS?
 
 Uppsala Universitets Konsistorieprotokoll 10/5 1699 s.277: III. H:r häradzhöfdingens Velts citation uplästes, at Academien wille swara h:r auditeuren BOZÆUS til gränsskildnaden emällan fru CATHARINA (FULTS, f.) Drakenschölds rustningzhemman i Tiusta, och Academiens hemman i Snottsta til d. 8 Junii nästk:de uti Sämminghundra härad. Res:o. Räntemästaren bewakar detta, så wäl som det förra.
 Auditör vid Livreg. till häst vid sin död 1708 i Uppsala, C [Sundberg]. Bouppteckning tisdag 13/4 1709 på Drottninggatan, Stockholm, B [Gunnar Sundberg].
 Bouppteckningen efter NILS KRISTIANSSON hölls den 13 april 1709 (hos 'salig auditörens enkia uti hennes logemente vid Drottninggatan'), och där var det endast tal om två koffertar med dokument. Måhända hölls en annan bouppteckning hemma i Torsvi socken. Han hade lång tjänstgöring, från 1691 till 1708. Han var gift med en adelsdam, GERTRU SOFIA VON BRÖMSSEN (se Elgenstierna). Han färdades vida omkring och hade två koffertar med korrespondens för änkan att ta hand om vid bouppteckningen. Han hade eget boställe, bestående av två hemman, vid Mälarens strand. Ja, auditören i Uppsala var i den allmänna opinionen just EVA MARIAS FAR. Det kan ha varit bekant på Gotland.
 
 Om inte kyrkböckerna för Torsvi hade varit så beklagligt ofullständiga, så skulle vi säkert ha haft en ganska livfull bild av hur auditörsdottern engagererade sig i det sociala livet, följde med sin pappa på resor och i sinom tid blev bekant med en ganska ärevördig prästman från det avlägsna Fole.
 
 Vem vet! Kanske var hennes syssling, JOHAN ADAM, som 14-årig praktiserande skeppsgosse med på den skuta som förde EVA MARIA över till hennes nya hemprovins. JOHAN ADAM skulle ju ägna sig åt sjömansyrket. (Gunnar Sundberg 1992).
 Gift i Stockholm?, B med   GERTRUD  SOFIA  VON  BRÖMSEN. [Elgenstierna]. Född ca 166. i Stockholm?, B [Elgenstierna]. Död i Stockholm?, B? [Elgenstierna]. Adelsdam. Auditörshustru och änka på Drottninggatan.
  ERIK*,  ERICUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född onsdag 5/8 1663 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död 20 år gammal lördag 27/10 1683 i Uppsala, C [Herdaminnet II:s.322]. Begravd ../1 1684 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Student från Angermanland 1682 i Uppsala, C [Uppsala univ matrikel I:279].
  KRISTIAN*  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 167. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död ogift ca 30 år gammal 1701 i Livland [Herdaminnet: s.42]. Auditör vid artilleriet. Student fr Westrobottnius lördag 25/8 1688 i Uppsala, C [Uppsala univ matr I:319]. Levde ogift 1700 [Generalmönsterrullan].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
  JUSTINA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- ORSTADIUS. Född ca 167. i Nordingrå? el Härnösand?, Ångermanland, Y [Hm II:s.322]. Död i Helsingborg?, M [Herdaminnet II:s.322]. Prästfru.
 Gift söndag 19/6 1692 i Nordingrå?, Y med   OLOF*  ORSTADIUS. [Herdaminnet II:s.322]. Död i Helsingborg?, M [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde i Helsingborg.
  SARA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- OMNBERG. Född ca 167. i Nordingrå?, el Härnösand?, Ångermanland, Y [Herdam II:s322]. Prästfru.
 Gift i Nordingrå?, Y med   PER*  OMNBERG. [Herdaminnet II:s.322]. Död i Rödön?, Z [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde i Rödön.
  PER*,  PETRUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 1670 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322 + s.42]. Död ca 45 år gammal lördag 4/6 1715 i Sunne, Jämtland, Z [Herdaminne II:s.322+s.42]. Begravd onsdag 29/6 1715 Sunne, Jämtland, Z [Herdaminnet II: s.42]. Präst, kyrkoherde i Sunne i Jämtland. (Se tabell 13).
 
Tabell 7 (generation 6)
(från tabell 6)
 JOHAN- ADAM*?  (eller  NILS?  KRISTIANSSON?  15:4)  BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Ångermanland?, Uppsala?, Sthlm?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257). Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus [Herdaminnet; Lemke 1868 s.92]. Auditören i Upsala Johan Adolf Bozaeus [Kinberg 1896, s.274]. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus [Nyberg 1938 s.257]. EVA MARIA BOZAEUS, dotter af auditören i Upsala JOHAN ADOLF (??? Felaktig tolkning av initialer!?) BOZAEUS, sedan omgift med den efterträdande pastorn i församlingen JOHAN ALSKOVIUS (sid. 23). (A.Kinberg 1896 s.274).
 Dotter till auditören i Uppsala J.A. BOZAEUS. Hon var omgift med pastor JOHAN ALSCHOVIUS, Fole. (Nyberg 1938 s.257).
Gift ca (1685-1700) ca 169. i Stockholm?, B el Uppsala?, C med   OKÄND. Född ca 166. i Stockholm?, B el Uppsala?, C. Auditörshustru?.
 
Barn
  EVA- MARIA*  JOHANSDOTTER?- BOZAEUS. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, C? eller Stockholm?, AB?. Död Bräcklig och 81 år gammal? söndag 12/10 1777 i Ryftes?, Fole?, I [Dödboken]. Begravd ../10 1777 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka. (Se tabell 8).
 
Tabell 8 (generation 7)
(från tabell 7)
 EVA- MARIA*  JOHANSDOTTER?- BOZAEUS. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, C? eller Stockholm?, AB?. Död Bräcklig och 81 år gammal? söndag 12/10 1777 i Ryftes?, Fole?, I [Dödboken]. Begravd ../10 1777 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka. Änka torsdag 29/1 1730 i Fole, I. Fadern Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus [Herdaminnet; Lemke 1868 s.92]. Fadern var Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus Herdaminnet; Lemke 1868 s.92 Var har Lemke hämtat denna uppgift ifrån???
 dotter af auditören i Upsala JOHAN ADOLF(??? Felaktig tolkning!? av förkortningen JOH. AD. i Herdaminnet; Lemke 1868 s.92) BOZAEUS, sedan omgift med den efterträdande pastorn i församlingen JOHAN ALSKOVIUS (sid. 23). (A.Kinberg 1896 s.274).
 Dotter till auditören i Uppsala J.A. BOZAEUS. Hon var omgift med pastor JOHAN ALSCHOVIUS, Fole. (Nyberg 1938 s.257)
 Den överdådigt sirade vinjett, som år 1716 inleder en ny vigselbok i Fole socken, och där prästens eget bröllop förkunnas, hemlighåller tyvärr namnet på brudens far. (Gunnar Sandberg).
 
 Ur Series Pastorum: 1680 7. GÖRAN HANSSON BRYGGER, son af Slotts Bryggaren HANS DREVITZ, bördig från Tyskland. Pastor här i 34 år. D.(öd) Dec. 1714. Barn: JOHAN, Färgare i Wisby. MÄRTHA, G.(ift) med efterträdaren Herlitz. SVEN, kallade sig FOHLIN, Past. i Martebo. MARIA, G.(ift) med Svarfvaren And. Helsing.
 
 Ur Series Pastorum: 1715 8. HANS ELIASON HERLITZ, född Prestson i Weskinde 1670. Ord. till Adj.(unkt) här i 21 år. Gift 1. med Företrädarens dotter MÄRTHA. 2. 1716 med EVA MARG. (Fel! ska vara MARIA!) BOZEA, som sedan blev gift med Efterträdaren. Död i Jan. 1730. Af hans 12 barn blef sonen ELIAS Pastor i Sjonhem, GÖRAN Past(or) i Wall, JOHAN Pastor här, DAVID Pastor på Fårö, CARL NICLAS Caplan i Anga, CHRISTIAN och GUSTAF sjömän, dd: Ogifte. MARIA G.(ift) 1. med Köpm.(an) JOHAN SCHLAU, 2. med Skepp(are) AX.(EL) PELTZER, CLARA AURORA G.(ift) med Domk. Syslom. PEHR BAHR.
 
 Ur Series Pastorum: 1731 9. JOHAN MATTSSON ALSKOVIUS f.(ödd) Prestson i Alskog f.(ödd) 1697. ord. 1723 till Wall, i 8 år. G.(ift) 1. med företrädarens Enka Eva Marg. (Fel! Ska vara MARIA!) BOZEA. D.(öd) i Dec. 1737. Barn: MATTHIAS, sjöman; MAGDALENA, gift med Bruksegaren JONAS LUND i Hellvi.
Gift 1° 1716 Fole, I med   HANS*  ELIASSON- HERLITZ. [Nyberg 1938 s.257]. Född torsdag 28/7 1670 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 59 år gammal torsdag 29/1 1730 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Student i Gotlands nation i Uppsala 1689, präst 1694, kyrkoherde i Fole 1716. - Far:  ELIAS*  DAVIDSSON- HERLITZ- HERLICIUS. Född ca 1630 i Visby, I [Nyberg 1938]. Död ca 51 år gl onsdag 23/3 1681 i Prästgården, Väskinde, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Pastor i Väskinde 1667. Mor:  MAREN*  JÖRGENSDOTTER- LYNGBY- HERLITZ. Född ca 163. i Väskinde?, I [Nyberg 1938]. Död onsdag 2/3 1692 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdehustru i Väskinde, änka.
Gift 2° ca (1730-) 1731 i Fole, I med   JOHAN*  MATTIASSON- ALSCHOVIUS. [Nyberg 1938 s.257]. Född torsdag 21/7 1698 i Prästgården, Alskog, I [Herdaminnet?]. Död 39 år gammal onsdag 21/12 1737 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938]. Student 1720. Prestvigd 1727. Kyrkoherde i Fole 1730. - Far:  MATTIAS*  TEODORSSON- ALSCHOVIUS. Född 1644 i Prästgården, Alskog, I [August Kinberg 1896 s.22]. Död ca 81 år gammal 1725 Prästgården, Alskog, I [A Kinberg 1896 s.22]. Kyrkoherdeson, kyrkoherde och kyrkoherdefader i Alskog. Mor:  APOLLONIA*  OXENWALDT- ALSCHOVIUS. Född i Prästgården, Sanda, I [August Kinberg 1896 s.22]. Död i Prästgården, Alskog, I [August Kinberg 1896 s.22]. Prästdotter i Sanda.
 
Barn i giftermål nr 1
  KLARA  AURORA  HANSSON- HERLITZ. Född 1718 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 47 år gammal torsdag 19/12 1765 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Domkyrkosysslingsman-och pastorshustru.
 Gift söndag 23/11 1740 i Fole, I med   PER*  JOHANSSON- BAHR. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1705 [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 63 år gammal söndag 25/9 1768 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Domkyrkosyssloman. Pastor på Fårö. - Far:  PER*. Född ca 168. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].
  CARL  NICLAS  HANSSON- HERLITZ. Född 1720 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Död 61 år gammal (1761 Sv sl kal 1982 s186) 1781 i Anga?, I [Nyberg 1938 s.269]. Student i Uppsala 1738, prästvigd 1751, komminister i Anga 1757.
  DAVID*  HANSSON- HERLITZ. Född (13/9 i Herdaminnet) onsdag 18/9 1723 i Prästgården, Fole, I [Herdaminnet]. Död fredag 17/10 1783 i Prästgården på Fårö, I [Herdaminnet]. Begravd i sakristian tisdag 13/1 1784 i Fårö kyrka på Fårö, I [Dödboken]. Kyrkoherdeson i Fole, student i Uppsala 1744, pastorsadjunkt i Vall. Prästvigd 1751. Domkyrkoadjunkt i Visby 1760. Pastor 1769 i Fårö församling och kyrkoherde där.
  GUSTAF*  HANSSON- HERLITZ. Född söndag 8/8 1725 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjöman. .
  EVA- MARIA*  HANSDOTTER- HERLITZ. Född fredag 16/6 1727 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ung? i Fole?, I [Nyberg 1938].
Barn i giftermål nr 2
  MATTIAS*  JOHANSSON- ALSCHOVIUS. Född ca 173. i Fole, I [August Kinberg s.23]. Sjöman.
  MAGDALENA*  JOHANSDOTTER- ALSCHOVIUS- LUND. Född ca 173. i Prästgården, Fole, I [August Kinberg 1896 s.23].
 Ur Fole dödbok: 2/10 1734 afsomnade Jungfru MAGDALENA ALSCHOVIA i kopporna.
 Gift ca 175. med   JONAS*  LUND. [August Kinberg 1896 s.23]. Född 1729 i Hellvi?, I [August Kinberg s.23]. Död ca 53 år gammal 1782 Hellvi?, I [August Kinberg s.23]. Bruksägare i Hellvi.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

1999-05-29, 17:09
Svar #1

Yvonne Korn

Hej Stefan. Jag har Bozaeus bland mina anor, jag kommer in i släkten via Brita Cajsa Boraea, f 1707 i Brunflo, Jämtland, dotter till Petrus Christierni Bozaeus (din referens tabell 13 ovan). Brita Cajsa var min mf mf mm fm.
Hälsningar
Yvonne

1999-05-29, 17:12
Svar #2

Yvonne Korn

Förlåt - fingrarna snubblade - Brita Cajsa Bozaea ska det vara!

2000-03-04, 00:03
Svar #3

Utloggad Marianne Åkerberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2009-03-15, 15:48
  • Visa profil
Hej Yvonne  
Kan du säga mig om det stämmer med att Brita Cajsa Bozaea mamma heter . Christina Arosell (Aroselia ) ? död 1765  (Släkten antagligen kommen från Sala?)
Brita Cajsa Bozaea är min mf  mm mf m
Hälsningar Marianne

2000-03-04, 13:58
Svar #4

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Brita Katarinas antavla
 
BRITA KATARINA PERSDOTTER-BOZAEA-BORIN. Född  
onsdag 4/12 1707 i Prästgården, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Död blind 70 år gammal lördag  
23/5 1778 i Optand, Brunflo [Herdaminnet: s.42].  
Kaptenshustru på Andersön. Född vid föräldrarnas  
resa till begr onsdag 4/12 1707 i Revsund, Z.
 Född vid föräldrarnas resa till pastorskan  
Alstadii begrafning i Revsund. Änka fredag 18/7  
1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Flyttade efter  
fredag 18/7 1766 till Optand, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Blind, men sköttes av 2  
ogifta döttrar där [Hm: s.42]. (Far I:1, Mor I:2)
Gift tisdag 4/4 1727 i Andersön, Sunne, Z med
ANDERS BORIN. [Herdaminnet: s.42]. Född ca 170. i  
Andersön? eller Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Död  
fredag 18/7 1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42].  
Kapten vid Jämtlands dragoner.
 
 
I
I:1. f
PER (PETRUS) KRISTIANSSON-BOZAEUS. Född ca 1670 i  
Härnösand eller Nordingrå, Y [Herdaminnet II:s.322  
+ s.42]. Död ca 45 år gammal lördag 4/6 1715 i  
Sunne, Jämtland, Z [Herdaminne II:s.322+s.42].  
Begravd onsdag 29/6 1715 där [Herdaminnet II:  
s.42]. Präst, kyrkoherde i Sunne i Jämtland.
 Tog hand om JOHANNES ADAM BOZAEUS f.1702, som  
studerade vid Frösö skola 1712-16. (Gunnar  
Sundberg 1992).
 Student fr Westrobottnius lördag 25/8 1688 i  
Uppsala, C [Uppsala univ matr I:319].  
Promoverering till fil. mag. 1697 där  
[Herdaminnet: s.42]. Huspred hos änka  
M.G.Gyllenstjerna 1702 i Marielund, Funbo, C [Hm  
s.42]. Matheseos lector onsdag 4/1 1705 i  
Gymnasiet, Härnösand, Y [Herdaminnet: s.42].  
Utnämnd till kyrkoherde ../5 1705 i Sunne,  
Jämtland, Z [Herdaminne: s.42]. Tillträdde som  
kyrkoherde tisdag 1/5 1706 där [Herdamin: s.42].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
 
 Sedan constituerades följande pro termino S.  
Johannis. ..... I facultate philosophica. In prima  
classe. Mag:r Johannes Bellman, Mag:r Fabian  
Törner O-Gothus, Dn. Johannes Venelius philos.  
Cand. O-Gothus, PETRUS BOZÆUS Angerman.,  
Laurentius Tolstadius Upland. Thesse gå ut ...  
(Uppsala Universitets Konsistorieprotokoll Band 22  
sidan 83-84).
 
 Ur Uppsala Universitets Konsistorieprotokoll Band  
22, sidan 144, 7/3 1698: IX. Mag:ri PETRI BOZÆI  
suppliqve upplästes, at bekomma sit stipendium 30  
dr k:mt, som för honom brast A:o1693 för  
juhlterminen. Res:o. Han niuter then för thetta  
fäldte general resolution i thetta mål til godo.
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25,  
I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Sunne Nr 18:  
MAG. PETRUS BOZÆUS (1706-15), f. 1670 i  
H(ärnö)sand, son af lektorn sedremera kyrkoherden  
i Nordingrå CHRISTIAN BOZÆUS. Stud. i Upsala  
samtidigt med brodern CHRISTIAN 25 aug. 1688,  
promov(erad) fil. mag. 1697. Huspredikant hos  
riksrådet grefve CARL BONDES änka MARIA GUSTAVA  
GYLLENSTJERNA på Marielund i Funbo 1702. Han hade  
fått Kgl. Maj:ts remiss till lektoratet i teologi  
vid Härnösands gymnasium, men konsistoriet  
föreslog i hans ställe därtill OLOF PLANTIN, för  
den bräcklighet, som en tid bemälte BOZÆUS warit  
till sin hörsel beswärad med, till stort men och  
hinder för detta ämbetes utöfning. (Hdpr. 26/11  
1701) Detta hindrade ej konsistoriet att några år  
senare 4 jan. 1705, föreslå PETRUS BOZÆUS till  
matheos lektor i anseende till hans berömliga  
studier, nyktra och alfvarliga lefverne samt  
fogliga sinne. Då Sunne pastorat genom UNÆI  
transport blef ledigt, utnämndes BOZÆUS i maj s.å.  
till kyrkoherde härstädes med tillträde 1 maj  
1706. En hedersman. Afled 4 juni 1715 och begrofs  
29 i samma månad.
 
 G(ift) m. CHRISTINA AROSELL, dotter till prosten  
L. AROSELIUS i Sala och BRITA KÖNMAN, omg. m.  
efterträdaren.
 
 Barn: BRITA CAJSA, f. 4/12 1707 i Brunflo  
prästgård, då föräldrarna voro på resa till  
Refsund för att bevista pastorskan ALSTADII  
begrafning; g. 4/4 1727 på Andersön m. kaptenen  
vid Jämtl. dragoner ANDERS BORIN i Ede, änka 18/7  
1766, flyttade till Optand i Brunflo, där hon  
blind sköttes af 2 ogifta döttrar, † 23/5 1778;  
MARIA CHRISTINA, f. 17/12 1708, g. 15/3 1737 m.  
kyrkoherden i Sveg PETRUS RISSLER; JUSTINA  
ELISABETH f. 5/9 1710, g. m. rektorn vid Frösö  
skola; sist kyrkoherden här i Sunne PETRUS STAFF,  
n. 22; CHRISTIAN, f. 31/7 1712, stud.1727, † som  
auskultant i Svea hofrätt 2/11 1735; LARS, f.19/1  
1714, begr. 8/9 1717.
 
 Tr(yck): Grafverser öfver stud. MARTIN SOHLBERG  
Angerm. † 12/9 1689 och teol. stud. JOHAN NORDING,  
† i Upsala 18/3 1690. -Initium observationum de  
antiquis populi Romani commeciis, præs. P.  
LAGERLÖF. Ups. 1694. -De rebus inoxiæ utilitatis,  
præs. H. FORELIUS, ib. 1697. -Latinskt  
lyckönskningskväde i grefvinnan M. G.  
Gyllenstjernas svenska öfversättning af Flavii  
Josephi Judiske historia 1713. (Barn 0:1, Far  
II:1, Mor II:2)
Gift i Sala?, U eller Sunne?, Z med KRISTINA
AROSELL-BOZAEUS. [Herdaminnet: s.42]. Se I:2.
Barn
 BRITA KATARINA PERSDOTTER-BOZAEA-BORIN. Se 0:1.
 MARIA KRISTINA PERSDOTTER-BOZAEA-RISSLER. Född  
torsdag 17/12 1708 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död ca 67 år gl, 1775 i Sveg, Z [Herdaminnet:  
s.42+Annika Lindqvist 060/558339].  
Kyrkoherdedotter och -hustru.
 JUSTINA ELISABET PERSDOTTER-BOZAEA-STAAFF. Född  
måndag 5/9 1710 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död där [Herdaminnet: s.42]. Kyrkoherdedotter,  
rektorska vid Frösö skola, kyrkoherdinna i Sunne.
 KRISTIAN, KRISTIERN PERSSON-BOZAEUS. Född torsdag  
31/7 1712 i Sunne, Jämtland, Z [Herdaminnet:  
s.42]. Död 23 år gammal söndag 2/11 1735 i  
Stockholm, B [Herdaminnet: s.42]. Begravd 1735 i  
Sunne?, Z el Stockholm?, B [Herdaminnet: s.42].  
Student i Uppsala 1727, auskultant i Svea hovrätt  
vid sin död.
 LARS PERSSON-BOZAEUS. Född tisdag 19/1 1714 i  
Sunne, Z [Herdaminnet: s.42]. Död ../9 1717 där.  
Begravd 3 1/2 år gammal söndag 8/9 1717 där  
[Herdaminnet: s.42].
 
I:2. m
KRISTINA AROSELL-BOZAEUS. Född ca 167. i Sala?, U  
[Herdaminnet: s.42]. Död i Sunne, Z [Herdaminnet:  
s.42]. Prostdotter i Sala och kyrkoherdinna i  
Sunne. (Barn 0:1, Far II:3, Mor II:4)
 
 
II
II:3. mf
LARS AROSELIUS. Född i Sala?, U. Död där  
[Herdaminnet: s.42]. Prost i Sala. (Barn I:2)
Gift ca 166. där med BRITA KÖNMAN-AROSELIUS.  
[Herdaminnet: s.42]. Se II:4.
Barn
 KRISTINA AROSELL-BOZAEUS. Se I:2.
 
II:4. mm
BRITA KÖNMAN-AROSELIUS. Född ca 164. Död i Sala?,  
U [Herdaminnet: s.42]. Prostinna i Sala. (Barn  
I:2)
.....................................
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2000-03-04, 14:20
Svar #5

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Per Bozaeus ättlingar
 
Tabell 1
PER (PETRUS) KRISTIANSSON-BOZAEUS. Född ca 1670 i  
Härnösand eller Nordingrå, Y [Herdaminnet II:s.322  
+ s.42]. Död ca 45 år gammal lördag 4/6 1715 i  
Sunne, Jämtland, Z [Herdaminne II:s.322+s.42].  
Begravd onsdag 29/6 1715 där [Herdaminnet II:  
s.42]. Präst, kyrkoherde i Sunne i Jämtland.
Gift i Sala?, U eller Sunne?, Z med  KRISTINA
AROSELL-BOZAEUS. [Herdaminnet: s.42]. Född ca 167.  
i Sala?, U [Herdaminnet: s.42]. Död i Sunne, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Prostdotter i Sala och  
kyrkoherdinna i Sunne. — Far: LARS AROSELIUS. Född  
i Sala?, U. Död där [Herdaminnet: s.42]. Prost i  
Sala. Mor: BRITA KÖNMAN-AROSELIUS. Född ca 164.  
Död i Sala?, U [Herdaminnet: s.42]. Prostinna i  
Sala.
 
Barn
 BRITA KATARINA PERSDOTTER-BOZAEA-BORIN. Född  
onsdag 4/12 1707 i Prästgården, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Död blind 70 år gammal lördag  
23/5 1778 i Optand, Brunflo [Herdaminnet: s.42].  
Kaptenshustru på Andersön. Född vid föräldrarnas  
resa till begr onsdag 4/12 1707 i Revsund, Z.
 Född vid föräldrarnas resa till pastorskan  
Alstadii begrafning i Revsund. Änka fredag 18/7  
1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Flyttade efter  
fredag 18/7 1766 till Optand, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Blind, men sköttes av 2  
ogifta döttrar där [Hm: s.42].
 Gift tisdag 4/4 1727 i Andersön, Sunne, Z med 
ANDERS BORIN. [Herdaminnet: s.42]. Född ca 170. i  
Andersön? eller Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Död  
fredag 18/7 1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42].  
Kapten vid Jämtlands dragoner.
 MARIA KRISTINA PERSDOTTER-BOZAEA-RISSLER. Född  
torsdag 17/12 1708 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död ca 67 år gl, 1775 i Sveg, Z [Herdaminnet:  
s.42+Annika Lindqvist]. Kyrkoherdedotter och  
-hustru. (Se tabell 2).
 JUSTINA ELISABET PERSDOTTER-BOZAEA-STAAFF. Född  
måndag 5/9 1710 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död där [Herdaminnet: s.42]. Kyrkoherdedotter,  
rektorska vid Frösö skola, kyrkoherdinna i Sunne.
 Gift i Sunne?, Z med  PER, PETRUS STAAFF.  
[Herdaminnet: s.42]. Född ca 170. i Sunne?, Z. Död  
i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42]. Rektor vid Frösö  
Skola, kyrkoherde i Sunne.
 KRISTIAN, KRISTIERN PERSSON-BOZAEUS. Född torsdag  
31/7 1712 i Sunne, Jämtland, Z [Herdaminnet:  
s.42]. Död 23 år gammal söndag 2/11 1735 i  
Stockholm, B [Herdaminnet: s.42]. Begravd 1735 i  
Sunne?, Z el Stockholm?, B [Herdaminnet: s.42].  
Student i Uppsala 1727, auskultant i Svea hovrätt  
vid sin död. Student från Jemtland 1727 i Uppsala,  
C [Gunnar Sundberg].
 LARS PERSSON-BOZAEUS. Född tisdag 19/1 1714 i  
Sunne, Z [Herdaminnet: s.42]. Död ../9 1717 där.  
Begravd 3 1/2 år gammal söndag 8/9 1717 där  
[Herdaminnet: s.42].
 
Tabell 2 (generation 1)
(från tabell 1)
MARIA KRISTINA PERSDOTTER-BOZAEA-RISSLER. Född  
torsdag 17/12 1708 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död ca 67 år gl, 1775 i Sveg, Z [Herdaminnet:  
s.42+Annika Lindqvist]. Kyrkoherdedotter och  
-hustru.
Gift tisdag 15/3 1737 i Sunne? eller Sveg?, Z med 
SVEN PETRUS RISSLER. [Herdaminnet: s.42]. Född  
1701 i Stigsjö, Y [Annika Lindqvist]. Död ca 76 år  
gl, 1777 i Sveg, Z [Herdaminnet: s.42+Annika  
Lindqvist]. Kyrkoherde i Sveg.
 
Barn
 PER (PETRUS) RISSLER. Född 1745 i Häggenås, Z  
[Annika Lindqvist]. Död ca 48 år gammal, 1793 i  
Sveg, Z [Annika Lindqvist]. Prästson.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2000-03-04, 15:00
Svar #6

Yvonne Korn

Hej Marianne och Stefan. Upuppgifterna ovan om Brita Cajsas föräldrar stämmer bra. Hennes make Anders Borin är troligtvis född 1688 i Västergötland och eventuellt son till till Petrus Borin f i Borås. Har inte lyckats knyta ihop de banden ännu dock. Har en del om Christina Arosells anor som inte Stefan tagit med härovan:
 
1 Brita Cajsa Bozaea, född 1707 4/12 i Brunflo Prästgård,
  Brunflo (Z), död 1778 23/5 i Optand, Brunflo (Z). Bosatt
  i Ede Löjtnantsboställe, Hammerdal (Z).
 
 
            *** I ***
 
2 Petrus Christierni Bozaeus, född 1670 ca i Härnösand (Y),
  död 1715 4/6 i Sunne (Z). Kyrkoherde i Sunne (Z).
 
  Gift med  
 
3 Christina Arosell, född 1689 3/2 i Sala (U), död 1765 27/4
  i Månsta, Näs (Z). Bosatt i Sunne (Z).
 
 
            *** II ***
 
6 Laurentius Petri  Aroselius (Lars Pedersson), född 1642 30/1
  i Västerås (U), död 1693 26/3 i Sala (U). Kyrkoherde i Sala (U).
 
  Gift 1687 3/4 i Sala (U) med  
 
7 Brita Johansdotter Könman, född 1670 2/9 i Sala (U),
  död 1694 20/4 i Sala (U). Bosatt i Sala (U).
 
 
            *** III ***
 
12 Petrus Olai (Peder) Dalekarlus (Olofsson), född 1601 28/2
   i Rättvik (W), död 1680 27/4 i Västerås (U). Domprost
   i Västerås (U).
   
   Gift 1639 10/3 i Falun (W) med  
 
13 Catharina Larsdotter Blackstadia, född 1622 8/7 i Västerås (U),
   död 1702 i Västerås (U). Bosatt i Västerås (U).
   
 
14 Johan Persson Köhn, död 1699 3/10. Bergmästare vid Salberget.
   
   Gift 1671 8/7 i Nikolai, Stkhlm (A: Storkyrko) med  
 
15 Brita Jakobsdotter Sneckenberg, född 1654 23/8, död 1737 21/4.
   Bosatt i Salberget.
   
 
             *** IV ***
 
24 Olaus Petri (Olof) Hedemorensis (Pedersson), född  
   i Hedemora (W), död 1616 3/3 i Bro. Kyrkoherde i Bro.
   
   Gift 1590 med  
 
25 Margaretha Hansdotter, född i Hedemora (W), död 1612 2/12 i Bro.
   
 
26 Laurentius Nicolai (Lars) Blackstadius (Nilsson),
   född 1590 23/8 i Blacksta, Kumla (T), död 1640 19/5
   i Stora Kopparberg (W). Kyrkoherde i Stora Kopparberg (W).
   
   Gift 1619 7/11 i Fellingsbro (T) med  
 
27 Anna Johanni Arbogensis Hansdotter, född 1602 26/8
   i Arboga (U), död 1633 25/12 i Stora Kopparberg (W). Bosatt
   i Stora Kopparberg (W).
   
 
30 Jakob Schnack Sneckenberg till Fullerö, född 1625 25/7
   i Nyköping (D), död 1697 7/8 i Stockholm (A). Räntmästare
   i Stockholm (A).
   
   Gift 1653 12/10 med  
 
31 Carin Eriksdotter Danckwardt, död 1696. Bosatt i Stockholm (A).
   
 
             *** V ***
 
48 Peder Joensson, död 1602 ca i Vikmanshyttan, Hedemora (W).
   Bergsman i Vikmanshyttan, Hedemora (W). Nämnd 1573-1601.
   
 
52 Nils Nilsson, född 1565 i Blacksta, Kumla (T).
   Fjärdingsman (1621) i Blacksta by (1578-1639), Kumla (T).
   
   Gift med  
 
53 Elin Olofsdotter, född i Stene, Kumla (T). Bosatt i Blacksta by,
   Kumla (T).
   
 
54 Johannes Svenonis (Hans) Plantinus (Svensson)(Planting), född  
   i Gävle (X), död 1611 11/12 i Arboga (U). Kyrkoherde i Arboga.
   
   Gift 1601 med  
 
55 Catharina Fordeel, död 1603 16/8 i Arboga (U).
   
 
60 Olof Pedersson Schnack, född i Snackenburg, Flandern (?),
   död 1676 i Nyköping (D). Borgmästare i Nyköping (D).
   
   Gift 1620-talet med  
 
61 Birgitta Hemmingsdotter. Bosatt i Nyköping (D) (1625-).
   
 
62 Eric Larsson. Assessor vid Göta Hovrätt.
   
 
             *** VI ***
 
96 Joen Svensson. Bergsman i Vikmanshyttan, Hedemora (W).
   Nämnd 1539-68.
   
 
104 Nils Thyrisson. Bosatt i Blacksta (1553-1576), Kumla (T).
   
    Gift med  
 
105 Marit Larsdotter, död 1565 i Blacksta, Kumla (T). Bosatt
    i Blacksta, Kumla (T).
   
 
106 Olof. Bosatt i Stene, Kumla (T).
   
 
108 Sven. Bosatt i Gävle (X).
   
    Gift med  
 
109 Malin Halvarsdotter. Bosatt i Gävle (X). Se även inlägg under Hising-släkten!
   
 
110 Paulus Fordeel. Bosatt i Holm, Stora Tuna (W).
   
    Gift med  
 
111 Karin Nilsdotter. Bosatt i Holm, Stora Tuna (W).
   
 
              *** VII ***
 
208 Törgyls. Bosatt i Blacksta (1526), Kumla (T).

2000-03-04, 21:44
Svar #7

Utloggad Marianne Åkerberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2009-03-15, 15:48
  • Visa profil
Hej Stefan och Yvonne
Jag tackar för alla upplysningar ni fått fram , angående Bozaeus/Aroselius
När jag nu ändå har experter på tråden ,  ( Herdaminne vet jag ) men vad  är ( Glysisvallur ?
 
Hälsningar Marianne

2000-03-05, 11:38
Svar #8

Carl-Eric Malmström

Hej!
Jag har i Leif Boströmssläktforskning stött på en Kerstin Nilsdotter Bozaeus, som gifte sig 1662-01 med komministern i Burträsk, Laurentius Stenonis Björk. Eftersom Stefan inte har med Kerstin i förteckningen över Nils Bozaeus barn funderar jag över om det finns andra grenar?
Hälsningar Car-Eric Malmström

2000-03-05, 11:58
Svar #9

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hej och tack för din upplysande fråga Carl-Eric!  
 
Men kan inte Kerstin stämma in på Kristina  
Nilsdotter Bozaea som jag uppskattat vara född på  
1640-talet och sedan gift Arctman?
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2000-03-05, 12:36
Svar #10

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2622
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 07:20
  • Visa profil
Uppgifterna om Brita Catharina Bozæa har Bygdén (Herdaminnet) hämtat från hennes nekrolog (Brunflo F:1 s. 22-23). Hon finns inte upptagen i någon födelsebok. Att hon någonsin burit sin mans namn Borin (se S.Simander ovan) kan jag inte hitta något belägg för. Vid sin död benämns hon Enke-Fru Capitainskan Brita Catharina Bozæa. Maken, kaptenen Anders Borin, uppges i sin nekrolog vara född 1688 30/11 av kronobefallningsmannen i Västergötland Sven Borin och hans hustru Margerata Jerling (Brunflo C:3 s. 158r).
Systern Justina Elisabet Bozæa var aldrig kyrkoherdinna i Sunne, eftersom hon avled 11 år innan maken tillträdde pastoratet.
Efter Frösö-tiden fortsatte Johan Adam Bozæus sina studier i Härnösand. Där skrevs han in i trivialskolans rektorsklass 1716 18/10 såsom Uplandus, æt(as) XIV, d.v.s. från Uppland och 14 år gammal. Läsåret efter har han epitetet Uplandia Upsal. 1718 övergår han till gymnasiet, i vars matrikel en senare hand om honom skrivit: Rei Nauticæ se addixit. 1720 är det dags för Uppsala universitet. I Modin/Söderbergs nationsmatrikel (Stockholm 1889) uppges att han var född i Stockholm och att han senare ägnade sig åt sjömansyrket.

2000-03-05, 18:14
Svar #11

Yvonne Korn

Karl Göran: Hjärtligt tack för informationen om Anders Borins anor - har faktiskt efterlyst dem tidigare här i Rötter. Födelsedatum stämmer med de dokument som finns på bl a Krigsarkivet, men födelseort saknas (han finns i alla fall inte med i Borås fb detta datum eller däromkring). I krigsarkivet uppges han ju dessutom ha dött i Ede, Hammerdal (där han heller inte fanns med i db) - men finns alltså med i Brunflos db?
 
Marianne: Hämtat från Libris (KB):
Olof Joh. Bromans Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland
 
Författare: Broman, Olof Johansson, 1676-1750  
Titel: Olof Joh. Bromans Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland / utg. af Gestrike-Helsinge nation i Upsala genom Karl A. Haegermarck och Anders Grape  
Ort/Förlag: Uppsala  
Utgivningsår: 1911-1954  
Omfång: 3 d. i 6 vol.  
Utgivare: Haegermarck, Karl A.;Grape, Anders  
SAB/Ämnesord: Kccb, Historia Sverige Nccb, Geografi Hälsingland

2000-03-05, 18:56
Svar #12

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Karl Göran: Tack för rättelserna! Men vad betyder  
Rei Nauticæ se addixit?
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2000-03-05, 19:55
Svar #13

Carl-Eric Malmström

Förlåt Stefan, men kan det inte också vara så att inte alla av barnen finns medtagna i Din förteck-ning. Leif har noterat Kerstin som född troligen på 1630-talet. Kan hon vara född i Gävle? Om hon var gift med komministern i Burträsk 1662 har jag svårt att få ihop henne med Arctman utan vidare.Vet Du i så fall när hennes äktenskap med Arctman ingicks.
Hälsningar Carl-Eric

2000-03-05, 21:55
Svar #14

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hej igen Carl Eric!  
Det är klart att det är mycket sannolikt att det  
fattas barn och helt uppenbart att det saknas  
många basfakta när det gäller flera personer i  
denna släkt. Därför ville jag bara peka på att det  
fanns en Kristina Nilsdotter och undrade bara om  
det möjligen kunde vara så att det rör sig om  
samma person.  
 
Uppgifterna i Olof Bromans Glysisvallur och  
Herdaminnena om denna släkt är mycket  
ofullständiga, osäkra och ibland direkt felaktiga,  
så vårt hopp står väl till att det kommer fram  
ytterligare uppgifter som kan komplettera, belägga  
och vederlägga de som redan finns.
 
Olika stavningar och snarlika namnformer gör det  
ännu svårare att veta vilka som hör ihop.
 
I Svenska Ättartal från 1890, sidan 121 finns t ex  
i Finland en Anna Bosea gm Henrik Zachrisson  
Deutsch som får en son Henrik f 1702. Om, och  
isåfall hur hon hänger ihop med den svenska  
släkten är okänt för mig och även några  
Deutsch-forskare.  
 
Hur är det med namnet Bose? Finns det något  
samband? Gäller det som Broman skriver i  
Glysisvallur?
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2001-02-19, 00:11
Svar #15

Utloggad Bengt Lundin

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2013-02-22, 10:25
  • Visa profil
Hej,
Söker en av mina anor, Lilly Söder, enligt utsago född 1897-07-17 i Brunflo. Jag vet inte mycket mer, men är intresserad av vem hennes far och mor var, om de flyttat in till Brunflo eller är födda där. Någon som vet??
 
MVH/Bengt

2002-02-12, 13:13
Svar #16

Ingrid Wikberg

Einar Bosaeus
 
VEM är han? Har bl a skrivit en bok som heter Jämtland, Vandringar och äventyr ( 1929 ) Jag har frågat på annat ställe, men tror det var helt fel, fick ej respons där.
Eller ochså vet ingen vem denne man var?

2002-02-12, 20:08
Svar #17

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Varför undrar du detta? Är det en släkting eller söker du boken?
 
Bosaeus finns som släkt från Bogärde i Harbo. Bozaeus finns som prästsläkt från Nordingrå.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2002-02-13, 07:27
Svar #18

Ingrid Wikberg

Nej, jag är ingen släkting och efterlyser ej boken (läs mitt inlägg,jag är bara bara nyfiken på personen, författaren, ursprunget. Är det fel?
Får man ej ställa sådana frågor?
 
Eftersom boken ( som jag har)är mycket initierat skriven och man får en känsla av att han är jämte, väcktes min nyfikenhet. Jag är själv född och uppväxt i Jämtland.  
 
Tycker du att det var märkligt att jag frågade om någon som inte var min släkt?

2002-02-13, 20:53
Svar #19

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tvärtom Ingrid! Jag blev bara så glad och nyfiken när jag såg din efterlysning och undrade bara om du möjligen var släkt med någon Bosaeus eller möjligen hade mer information om denna släkt eftersom jag själv är släkt med Bozaeus från Nordingrå och har kommit i kontakt med forskare och medlemmar av Bosaeus-släkten från Harbo.
 
Jag vet tyvärr inte alls vem denne Einar var, men det finns en gren från prästsläkten Bozaeus som flyttar till Jämtland på 1700-talet.
 
Hoppas nu någon kan besvara din fråga! Lycka till!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2002-02-14, 08:23
Svar #20

Ingrid Wikberg

Stefan! Jag har nu ställt frågan på Jämtlands släktforskar sida; och kanske någon jämte vet vem denne person var. Han verkar vara en natur och kultur-vetare med Jämtland som centrum. Och jag blev mycket förtjust i boken som jag hittade på ett antikvariat.  
Får jag veta något från annat håll än här så lovar jag att meddela det på denna sida också -så får du kanske lite trådar att nysta i.
mvh, Ingrid

2007-06-14, 21:25
Svar #21

Utloggad Boel Sundberg Werner

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 31
 • Senast inloggad: 2008-04-01, 13:39
  • Visa profil
begravd i Fole Gotland 1737-05-03. Gift med Hans Herlitz, född 1670-07-28 i Väskinde,död 1730- 01-29 i Folö, kyrkoherde i Folö 1716. Hennes far (Johan Adolf Nils(?) Bozaeus levde en period i Uppsala, dog 1708. Hennes farfar, Christian Bozaeus, var präst i Nordingrå (?) 1626-1686
Någon som vet vem hennes mor är? Vet mer om hennes rötter?
Boel
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland

2007-06-15, 10:17
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hej Boel!  
Denna kvinnas anor har jag och andra försökt finna, men det är svårt att veta vilka de var.¨
 
Nu blir jag nyfiken hur vi är släkt?
 
Vad har du för källor till dina uppgifter?
 
Du kan hitta mer om släkten på:
Anbytarforum: Släkter: Övriga släkter A-B: Bozaeus  
 
Det kan stå på fler ställen i Rötter och Anbytarforum, men sökfuntionen fungerar inte just nu så jag vet inte var. Du kan ju söka på Google och i Disbyt också.
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2007-06-15, 14:28
Svar #23

Utloggad Boel Sundberg Werner

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 31
 • Senast inloggad: 2008-04-01, 13:39
  • Visa profil
Hej stefan!
Min mormor och morfar, Gerda och Gunnar Sundberg, har släktforkat mycket (för ca 20 år sedan). När jag började släktforka, fick jag även överta deras material och håller nu på att datorisera det. Jag kommer ihåg en sommar när jag var med mormor på Gotland och hon letade gravstenar, kyrkoböcker med mera......
Tyvärr finns det inte källhänvisningar på allt material, utan bara på delar av det.
 
Eva Maria Bozaeus: begr 3.5.1737 Fole, källa: kyrkoräkenskaperna för Fole.
2a gifter med Joh. Alschoviys 1731
(Johan Matson Alschovus född 1697, död 21/12 1737, begravd 21/1 1738)
Nils Bozaeus: student 1686, död 1708
Auditör vid Livregementet till k? Uppsala
Christian Bozaeus: 1626-1686 Präst i Nordingrå
 
Eva Maria är min mf mf ff ff m
 
Hälsnignar
Boel
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland

2012-02-22, 16:04
Svar #24

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hej igen Boel!  
 
Jag hade kontakt med din morfar Gunnar Sundberg per telefon och brev om denna släkt.
 
Du känner förstås till hans efterlysning och senare hans artikel 1992 i Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd?
 
Det var så sorgerligt att när han gick bort. Han hann aldrig ta del av mina fynd!  
 
Jag har funnit en del intressanta uppgifter, men inget som lett till svaret på huvudfrågan vem Eva Maria Bozaeus var före giftermålet, vilka hennes föräldrar var och varifrån hon kom?
 
Det finns uppgifer om en Auditör Johan Adam Bozaeus i Uppsala som felaktigt pekas ut som Eva Maria Bozea's far.
 
Det finns uppgifter om en Johan Adam Bozaeus f 1702 i Uppsala enligt Trivialskolan i Härnösand eller i Stockholm enligt uppgifter i I Uppsala studerande norrlänningar, som bör ha tagit sina uppgiften som ifrån registreringen vid Uppsala Universitet eller en nationsmatrikel för Norrlands nation.  
 
Var Johan Adam Bozaeus möjligtvis bror till Eva Maria Bozaea/Bozaeus?
 
Hur har det gått med inmatningen av släktforskningsuppgifterna ifrån Gunnar och Gerda Sundberg?  
Forskar du fortfarande?
 
Det vore fantastiskt om denna gåta gick att lösa!  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-02-22 20:07)
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-02-22, 17:05
Svar #25

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hans Eliasson Herlitz f 28/7 1678 i Väskinde d 29/1 1730 i Fole. Hans gifter sig 1695 i Fole med Märta Göransdotter Brygger och 1716 med min ana Eva Maria Bozaea som sannolikt tillhör prästsläkten Bozaeus från Nordingrå.  
 
Fadern var Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus Herdaminnet; Lemke 1868 s.92 Var har Lemke hämtat denna uppgift ifrån???  
 
dotter af auditören i Upsala JOHAN ADOLF(??? Verkar vara en felaktig tolkning av Kinberg, utifrån förkortningen JOH. AD. i Herdaminnet; Lemke 1868 s.92. Snarare bör nog förkortningen tolkas Johan Adam, men säker kan man inte vara.)  
 
EVA MARIA BOZAEUS, sedan omgift med den efterträdande pastorn i församlingen JOHAN (MATTIASSON) ALSKOVIUS (f 21/7 1698 i Alskog, min anmärkning) (sid. 23 (i Kinberg, min anmärkning)). (A.Kinberg 1896 s.274).  
 
Dotter till auditören i Uppsala J.A. BOZAEUS. Hon var omgift (ca 1730-1731, min anmärkning) med pastor JOHAN ALSCHOVIUS, Fole. (Nyberg 1938 s.257)  
 
Den överdådigt sirade vinjett, som år 1716 inleder en ny vigselbok i Fole socken, och där prästens eget bröllop förkunnas, hemlighåller tyvärr namnet på brudens far. (Att identifiera en auditör. ((Avlidne)) Sundberg, Gunnar (författare) Svenska. Ingår i: Släkt och hävd (Stockholm). - Stockholm : Genealogiska föreningen, 1950-. - ISSN 0489-1090. ; 1992, s. 90-94).  
 
Tyvärr har jag inte kunnat återfinna denna överdådigt sirade vinjett, trots intensivt letande på Visby Landsarkiv! Om någon har sett den eller ser den, så var snäll och meddela mig var!  
Vígselboken i Fole börjar ju inte förrän 1743!  
 
Personligen finner Gunnar Sundberg det mycket sannolikt att fadern till Eva Maria Bozaea hette  
 
Nils Kristiansson Bozaeus f 1667 i Härnösand och begravd med 3 ringningar 20/6 1708 i Klara församling i Stockholm. Han var nämligen Auditör vid Livregementet till häst i Uppsala 1691- sin död 1708 (17 år).  
Bouppteckning på Drottninggatan i Stockholm tar dock bara upp två koffertar med dokument och inga barn!  
 
ELLER  
 
Nils Olofsson Bozaeus f 1669 i Härnösand, d 1713 i Maria Magdalena församling i Stockholm.  
 
Han var möjligen far till Johan Adam Bozaeus f ca 1702 i Stockholm, inskriven i Frösö skola 1712-1716, trivialskolan i Härnösand 1716-1718 och inskriven vid Uppsala Universitet 1720, går till sjöss, enligt I Uppsala studerade norrlänningar. Möjligen en broder till Eva Maria Bozaea!?  
 
Eva Maria Bozaea' och Hans Herlitz äldsta son heter nämligen Carl NICOLAUS (KARL NILS) f 1720 i Fole.  
Första dottern heter Clara Aurora f 1718, vilket skulle kunna falla tillbaka på Eva Marias moder.  
 
Forskning fortsätter.....
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-02-23 13:27)
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-02-22, 19:59
Svar #26

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tack för tipset om begravningsuppgiften i kyrkoräkenskaperna:  
 
Fole LIa:1 (1731-1790)(SVAR bild 15):  
 
År 1737. Lijk och Testaments Penningar. Maji d: 3. Begrofz Presthust. Eva Maria Bozaea och d: 26 Jan. 1738 Kyrckioherden sielf, Johan Alschovius, begge efter gammal plägsed och Privilegier fria.
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-02-22, 20:05
Svar #27

Utloggad Olle Överby

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1764
 • Senast inloggad: 2022-10-19, 14:15
  • Visa profil
  • https://1drv.ms/u/s!AvCM9dq1W7qzhC0GI7LzFONZ66Lt
Hittade följande i Uppsala domkyrkoförsamling C:1
 

 
 
Således Auditören Nicolaus Bozaeus med hustru Margaretha Agrivillia 1696-01-11.
 
Lite läsande i Elgenstierna säger att:
 
Margaretha Agrivillia var gift med justitieborgmästaren i Uppsala Tomas Lohrman i hans första äktenskap. I ovan nämnda födelsenotis finns även Wendela Lohrman som dopvittne.
 
/Olle
 
(Meddelandet ändrat av ollove 2012-02-22 21:04)
 
(Meddelandet ändrat av ollove 2012-02-22 21:04)
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland

2012-02-22, 22:42
Svar #28

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Var i Elgenstierna? Lohreman?
 
Hur förstod du att du skulle leta där?  
 
Nej, det är inte Nicolaus Bozaeus hustru! Han står i spalten för mansfaddrar och (Thomas Lohrmans) H: Marg. Agrivillia i spalten för kvinnofaddrar:
 
----------------------------------------------
 
Ove Rengers bidrag i DISBYT:
 
Tomas Lohrman  
f 1602 Hudiksvall, Gävleborgs län
v 1629 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
d 1649 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
 
Helena (Elin) Gustavsdotter  
f 1612 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
v 1629 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
d 1670 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
 
 
Tomas Lohrman
f 1644 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
v 1671 Knutby, Uppsala län
d 1722 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
 
 
Gift med Margareta Agrivillia/Agrivilla
f 1647 Stockholms Domkyrkoförsamling, Stockholms län; v 1671 Knutby, Uppsala län  
 
Barn:
Abraham Lohrman
f 1671 Uppsala, Uppsala län; d 1728 Solna, Stockholms län  
 
-------------------------------------------------------------
 
Jan Eurenius bidrag:
 
Abrahamus Magni Agrivillius
d 1672 Knutby, Uppsala län
     
Barn:
Margareta Agrivillea
f 1647 Nikolai, Stockholms län
v 1671 Knutby, Uppsala län
 
Gift med Thomas Lohrman
f 1644 Uppsala, Uppsala län; v 1671 Knutby, Uppsala län; d 1722 Uppsala, Uppsala län  
 
----------------------------
 
Adliga och friherrliga ätterna GERDESSKÖLD, nr 1887 och 242,
                                   utdöda.
Adlad 1743-09-19, introd. 1746. Friherrl. 1760-02-18, introd. 1762. Utdöd 1768-06-15.
 
Johan Gerdes, stadssekreterare i Uppsala. Död där 1713-05-14 och begraven s. å. 19/5.
Gift 1696 med Helena Lohrman, född 1680-01-26, död 1737-01-16, dotter av
justitieborgmästaren i Uppsala Tomas Lohrman och hans 1:a hustru Margareta Agrivillia
samt brorsdotter till arkiatern doktor Gustaf Lohrman, adlad Lohreman, nr 1172.
 
------------------
 
Tomas Tomasson Lohrmans syster:
 
Vendela Tomasdotter Lohrman
f 1637 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
v 1655 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
d 1711 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
 
Gift med Olof Johannesson Rudbeck  
f 1630 Västerås, Västmanlands län; dp 1630 Västerås, Västmanlands län; v 1655 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län; d 1702 Uppsala, Uppsala län.
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-02-23, 07:23
Svar #29

Utloggad Olle Överby

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1764
 • Senast inloggad: 2022-10-19, 14:15
  • Visa profil
  • https://1drv.ms/u/s!AvCM9dq1W7qzhC0GI7LzFONZ66Lt
Hur jag förstod var jag skulle leta ? Elgenstiernas personregister är ofta en bra ingång.
 
/Olle
 
Detta inlägg flyttades den 9 mars 2012 från Gotland, Efterlysningar, Bozaeus, Eva Maria.
Magnus Hjärtström, moderator för Gotland

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna