ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Matthieu / Mathieu / Mattieu / Mattheu  (läst 3574 gånger)

2015-02-02, 14:22
läst 3574 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jag fick nyss följande förfrågan och vidarebefordrar hit för att någon förhoppningsvis ska kunna svara:
 
I mitt rotande i släkten har jag kommit fram till att jag har anor i två troliga Vallonsläkter.  
Jag har sökt efter information men har inte hittat så värst mycket.  
 
Den ena anan är från Servau Henrot som dog i Norrköping 1625.  
Ytterligare upplysningar har jag inte hittat om honom eller hans söner.
 
Henrik Henrot död 1635 Näsby,  
 
dennes son Niklas Henriksson Mathieu död 21 november 1699 Hagges bruk Norrbärke,  
 
dennes son Gillius Claesson Mattieu född  16 sept 1632 Kvarnbacka, Lindesberg, död 16 febr. 1702, Ljusnarsberg,  
 
dennes dotter min ana Maria Gilliusdotter, född 16 juli 1660, Färna bruk Gunnilbo  
Gift med Erik Olofsson Maal i Forstäppan, Grangärde.  
 
Marias mor var av annan Vallonsläkt Sara Bastiansdotter Derhey Michot, död 1698, Ljusnarsberg.
Saras far var Bastian Niklasson Derhey.  
Bastians far var Colas Derhey de Rheux, död 1648, Dunker.
Gift med Eva Wive Vivienne, död 1672, Dunker.
 
Om du har kunskaper om personerna ovan kan du väl höra av dig till mig eller tala om för mig hur jag skall gå tillväga för att få mer uppgifter (djupare kunskaper) om släkten.
 
Hälsningar
Lars Ahlström i Skåne
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
 
Lena Nalmo:
 
Uppgifter ur Nordisk Vallongenealogi del II:  
Louis Mattheu en fransöss loodstöpare nämns i Noraskogs dombok 22/10 1629.  
Ludewijk loodstööpare finns i roteringslängden 1641 för Lindesberg och i Lindesbergs stads mtl 1645-47.  
Möjlig son Noe.  
Dottern Anna döptes 17/11 1639 i Lindesberg.  
 
Smeden Noak Lovesson finns med på smedskivan 8 med hustrun Karin och barnen Johan, Abraham, Noak och Lovis. Verksam i Nora bergslag.  
 
Hammarsmeden Lovis Noaksson, möjlig son till Noak Lovesson, finns också med på smedskivan 8 med hustrun Maria Jönsdotter och barnen Annika, Katarina, Nils, Maria, Brita och Johan. Verksam bl a i Borgvik, Grums sn.  
 
Uppgifter ur Nordisk Vallongenealogi del II sidorna 107-108:  
Jehan Matthieu och Henry Matthieu fanns bland de elva franska smederna som värvades till Sverige 1609 av Paschilius Chenon och de var verksamma vid Kroppa.  
Remy Matthieu skrev kontrakt 12/1 1634 med Jacob de la Gardie och anställdes som smältare vid Bergsbruken (Haraker).  
 
Det finns ingen information om när Louis Mattheu kom till Sverige eller om släktskap med ovanstående personer.  
Kanske var han son till Jehan Matthieu?  
 
Namnen Johan/Jan/John och/eller Nils (en variant av Noak?) finns i alla generationer hos ättlingarna till Lovis Noaksson och Louis blev släktnamnet Love.  
Vanliga kvinnonamn är Maria, Brita och Katarina.  
 
Min gren av släkten skulle då se ut så här: Jehan Matthieu (smed, Kroppa) – Louis Mattheu (lodstöpare, Lindesberg) – Noak Lovesson (smed, Nora sn) – Lovis Noaksson (hammarsmed, Borgvik, Grums sn) – Nils Lovisson (mästersmed, Billingsfors, Steneby sn) – Johan Nilsson Love (knippsmed, Lövstaholm, Lysviks sn) – Nils Johansson Love (knippsmed, Vägsjöfors, Fryksände sn) – Jan Nilsson Love (knippsmed, Vägsjöfors, Fryksände sn) – Brita Jansdotter Love (piga, Vägsjöfors, Vitsands sn) – Maria Eriksdotter (torparhustru, Vägsjöfors, Vitsands sn) – Emil Eriksson (hemmansägare, Flyberg, Vitsands sn) – Eva Eriksson (Vitsands sn).  
 
Källa:  
 
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
 
Kjell Lindblom:
 
Tabell 101  
 
Niclas Herou, är hammarsmed vid Kvarnbacka 1632--46. Han kallas där alltid Clas Hindersson, dvs hans far heter Henrich.  
 Ett utslag i Svea hovrätt 28/2 1638 berättar att hammarsmeden Claes Hindriksson i Lindes bergslag fört oförtullat gods genom stadsporten. Rättens dom innebär att halvparten av det oförtullade konfiskeras.  
 Niclas får med sin hustru Anna Persdotter under 1630-talet tre söner, som tillsammans med fadern kan identifieras som tillhöriga släkten Herou först på 1660-talet. Niclas finns från 1660 till sin död 21/11 1669 i Hagges bruk i Norrbärke. År 1670 antecknas änkan och en son i mtl. Hon dör 24/11 1695.  
 
Barn: Gillius (tab 102)  
 Henrich (tab 121)  
 Johan (tab 122)  
 Marina f c 1645, bg 11/1 1685 i Hagge i Norrbärke, g m Johan Jacobsson Fischer 12/7 1663  
 Margreta f c 1648 i Norn i Hedemora, g m bruksskrivaren Bengt Johansson 14/2 1669 i Norrbärke  
 
 
Tabell 102  
 
Gillius Herou, son till Nicolas (tab 101), döps någon gång mellan 16-23/9 1632 vid Kvarnbacka. Han följer sina föräldrar till Hagges bruk och gifter sig mot slutet av 1650-talet. Hans maka heter Sara Bastinsdotter (Michot). Familjen döper sina barn i flera olika bergsförsamlingar under 1660-talet, vilket tyder på att Gillius i sitt yrke som hammarsmed ofta byter arbetsplats. Vid Hagge finns de antecknade 1675 men flyttar sedan till Ludvika bruk i Grangärde och är 1682 i Ramsberg. Gillius dör 5/10 1702 i Ljusnarsberg.  
 
Barn: Maria f 16/7 1660 i Färna bruk i Gunnilbo, d 26/2 1735 i Grangärde, g m Erik Olsson 26/10 1680 i Grangärde  
 Anna f 26/10 1661 i Hagge i Norrbärke  
 Johan (tab 103)  
 Claes (tab 106)  
 Gilius (tab 111)  
 Hindrich f i april/maj 1670 i Fermansbo i Ramnäs  
 Peter f c 1671  
 Sara f 1673 i Fermansbo i Ramnäs, d samma år  
 Mats f 1674 i Fermansbo i Ramnäs
 
Källa:  
----------------------------------------------------------------
 
Efter mejl från Torsten Berglund är jag böjd att ifrågasätta ovannämnde Clas Hinderssons koppling till släkten Hero (Hiro). Ersätt därför genomgående släktnamnet Herou med patronymikon i mitt förra inlägg från 26 januari, så blir det mer korrekt.  
Torsten, kan du inte här publicera innehållet i mejlet, så att alla kan ta del av det. Jag tycker att det för forskningen om Clas Hindersson framåt.  
 
Källa:  
----------------------------------------------------------------
 
Torsten Berglund:
 
Ang. Niclas Hindersson vid Hagge bruk  
 
I Bertil I W Kjelldorffs uppsats i Släkt och Hävd 1994:3-4 om släkterna Hero/Herou i tidiga led, har hammarsmeden Niclas Hindersson vid Hagge bruk i Norrbärke sn och hans barn upptagits under den egna rubriken Släkten Hiro (s 165-169), en från övriga redovisade Hero-släkter fristående släkt. Jämför även Kjell Lindbloms Vallonsläkter under 1600-talet, del 2 (1990), s 23, och Kjells redovisning här ovan (26 jan 2002 kl. 14.10).  
 
Av Kjelldorffs uppsats (s 166) framgår att Niclas Hindersson endast påträffats med släktnamnet Hiro en enda gång och han meddelar heller inga belägg för att sönerna skall ha använt detta namn. Belägget för Hiro finns i en förteckning över hammarsmederna i Grangärde, Norrbärke och Söderbärke socknar vid gruvtinget 4/3 1662 (Bergskollegii arkiv EIIf:1a, s 106r). Niklas Hindersson hiro står antecknad som mästare vid Hagge bruks andra hammare, men tittar man närmare i originaldomboken i RA så syns tydligt att Nicklas Hinderssons namn har skrivits över en annan raderad text som skymtar under hans namn. Jag misstänker därför att ordet hiro kvarstår från den raderade texten, kanske från en annan smeds efternamn? Enligt påpekande från Kjell Lindblom fanns i grannsocknen Söderbärke masmästaren Niclas Hero vid Billsjö bruk fram till 1660 och åter 1673-75.  
 
I kyrkböckerna i Norrbärke skrivs aldrig Niclas Hindersson och hans barn med namnet Hiro. Däremot har jag funnit ett par belägg för ett helt annat efternamn. När Niclas dör 1669 står endast i testamentsräkenskaperna (LIa:2) 1669 21/11 Mr Niclas Hinderson hammarsmed i Hagge, en frantzsos. Men allra första gången han nämns i Norrbärkes kyrkoräkenskaper, när han 1661 7/4 lämnade testamentspengar efter en dotter, står han antecknad som Mr Niclas Matthie hammarsmedh uthj Hagge (LIa:2, s 1v). Efternamnet Matthie återkommer även när sonen Hindrik gifter sig några månader senare i Norrbärke (C:1, s 14r) 1661 25/8 Hindrich Matthies hammarsmedh wid Hagge - Lisbet Månssdotter ibid.  
 
Jag har för ett tiotal år sedan diskuterat ovanstående problem med framlidne Björn Isheden, duktig domboksforskare och med stor kännedom om Västerbergslagens släkt- och personhistoria. Han var liksom jag av åsikten att Matthie borde förstås som smedernas efternamn. Han hade dock tidigare rådfrågat vallonforskaren Erik Appelgren om dennes åsikt i frågan. Denne gjorde då tolkningen att Niclas och hans son Hindrik var smeder hos en Mathias, gissningsvis Mathias De Geer, en intressant teori som dock inte finner något stöd i källmaterialet. Någon Mathias är inte belagd som ägare, arrendator eller på annat sätt involverad i driften av Hagge bruk vid den aktuella tiden och ingen annan brukspersonal omtalas för övrigt på ett sådant vis (som varande en viss persons personal) i kyrkböckerna i Norrbärke under den aktuella tidsperioden.  
 
Min egen gissning blir därför att Niclas Hindersson skulle kunna tillhöra släkten Mathieu. Enligt Kjell Lindblom, Vallonsläkter under 1600-talet, del 2, s 90, inkom 1609 till Kroppa bruk i Värmland smederna Jehan och Henry Matthieu och som trolig son till den senare upptas spiksmeden Gilius Mattheu vid Tunafors och sist i Lundby i Fors sn. Namnskicket tycks i alla fall stämma bra överens med Niclas Hinderssons familj, där sönerna hette Gilius, Hindrik och Johan.
 
Källa:
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-02, 21:37
Svar #1

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3276
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 14:25
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Det som gäller släkten Henrot/Hero/Herou här är gamla uppgifter som till stor del är felaktiga.
Serva Henrot avled på 1650-talet vid Åkers bruk i Åker (D).
Sonen Hindrich levde på 1660-talet och var verksam vid Horndals bruk i By (W).
Dessa är inte några anor till släkten Mathieu.
Clas Hindersson Hiro hör nog inte till släkten Hero. Kanske någon vet mera om ett samband med Mathieu, det har ju passerat ett antal år sedan Torsten skrev sitt inlägg om Hiro.
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2015-02-02, 21:42
Svar #2

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Bra klargörande Sven-Ove!  
 
Jag tyckte dock att det framgick av mitt ihopsatta inlägg att de gamla uppgifterna var ifrågasatta och rent av felaktiga!  
 
Nu hoppas vi på att nya belägg ska komma fram i ljuset!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-02, 22:45
Svar #3

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3276
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 14:25
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2015-02-03, 20:14
Svar #4

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3276
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 14:25
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Jag ville bara förtydliga. De inlägg du publicerat senaste tiden med sammanställningar av olika uppgifter tycker jag är mycket värdefulla.
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2015-02-03, 22:39
Svar #5

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-08, 11:15
Svar #6

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det finns flera familjer med namnet Bark, men bl.a. en med bergsmansbakgrund från Bergslagen. Äldste kände är Johan Johansson Bark (född 1677 i Riddarhyttan, dog 1748), som tog namnet Bark men själv tycks härstamma från en vallonsläkt, antingen Herou eller Mathieu.  
 
Namnet togs också av flera personer med anknytning till Söderbärke, bl.a. greven Samuel Bark.  
 
Källa:  
 
-----
 
 
Som framgår av tidigare inlägg av undertecknad och Kjell Lindblom under Vallonsläkter: Hero, (28 januari 2002 - 12:47) kan uppgiften att hammarsmeden Niclas Hindersson i Hagge bar efternamnet Hiro (Hero) starkt sättas ifråga.  
 
Det mesta pekar istället på att han tillhörde släkten Mathieu, eftersom både han och en av sönerna nämns ett par gånger med efternamnet Mathie i Norrbärkes kyrkböcker. Tillnamnet Hiro förekommer endast en enda gång i ett gruvtingsprotokoll från 1662 där hammarsmederna i Västerbergslagen förtecknas, där Niclas Hinderssons namn skrivits över ett annat raderat namn/ord varför ordet hiro troligtvis kvarstår från det raderade namnet/ordet och sedan missuppfattats som Niclas Hinderssons efternamn.
 
Källa:
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-08, 15:02
Svar #7

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Johan Johansson Bark är en medlem av släkten Mathieu och har inga, i varje fall inte av mig, kända kopplingar till Herou. Du hittar honom i N V del II sid 105. Bark/Barck förefaller vara ett soldatnamn taget efter (Norr)bärke, där man tidigast hittar namnet.
 
Bra att du tagit upp detta Stefan! Som framgår av ditt inledande inlägg under den här rubriken ligger det tyvärr fortfarande gammal och felaktig information om denne hammarsmed Niclas Hinderssons anor kvar ute på nätet, trots att det nu gått 13 år sedan Torsten Berglund först påpekade felet. Privata hemsidor skulle säkert kunna rättas, om man tar direktkontakt. Jag har tidigare gjort det i några andra fall, där jag sett felaktigheter. Men så länge inte nätföretagen Ancestry, MyHeritage m fl agerar på samma sätt mot sina kunder, lär det nog vara svårt att helt eliminera tidigare uppgifter. Dessvärre känner jag mig medskyldig, eftersom jag i Vallonsläkter under 1600-talet drog den felaktiga slutsatsen om Hiro. Men jag har i alla fall försökt rätta till det på Anbytarforum och i N V.

2017-09-11, 13:45
Svar #8

Utloggad Marie Spennare

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2024-02-19, 15:45
  • Visa profil
Stefan Simander, du skrev för två år sedan att Johan Johansson Bark var född i Riddarhyttan vilket är felaktigt. Han var född i Norrbärke Hagge 16 juli år 1677
(AD Norrbärke C:1 nederst höger på sidan34) Han var den förste som tog namnet Bark. Johan Johansson Bark flyttade till Riddarhyttan och arbetade som gruvdräng och avled där år 1748 (AD Skinnskatteberg F:1 sid 239). Han fick flera barn bland annat en Niclas (1706-1738) (född Skinnskatteberg C:3 sid 93, död F:1 sid 127). Niclas har på något vis missats som hans son. Däremot har nämnts en en Niclas som skulle varit hans bror och som också skulle ha bott i Skinnskatteberg, vilket är felaktigt. Johan hade en bror vid namn Niclas men han bodde hela sitt liv i Hagge. Maj-Britt Nergård har skrivit i sin bok om denna släkt och då felaktigt antagit att det var Johans bror.

2017-09-12, 13:28
Svar #9

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Så bra att det blev rätt nu i alla fall, tack Marie!  :)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2021-12-02, 20:05
Svar #10

Utloggad Karin Desirée Granqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 550
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 10:18
  • Visa profil

I mitt rotande i släkten har jag kommit fram till att jag har anor i två troliga Vallonsläkter
Jag har sökt efter information men har inte hittat så värst mycket. 
 

[...]
 
Tabell 102 
 
Gillius Herou, son till Nicolas (tab 101), döps någon gång mellan 16-23/9 1632 vid Kvarnbacka. Han följer sina föräldrar till Hagges bruk och gifter sig mot slutet av 1650-talet. Hans maka heter Sara Bastinsdotter (Michot). Familjen döper sina barn i flera olika bergsförsamlingar under 1660-talet, vilket tyder på att Gillius i sitt yrke som hammarsmed ofta byter arbetsplats. Vid Hagge finns de antecknade 1675 men flyttar sedan till Ludvika bruk i Grangärde och är 1682 i Ramsberg. Gillius dör 5/10 1702 i Ljusnarsberg. 
 
Barn: Maria f 16/7 1660 i Färna bruk i Gunnilbo, d 26/2 1735 i Grangärde, g m Erik Olsson 26/10 1680 i Grangärde 
 Anna f 26/10 1661 i Hagge i Norrbärke
 Johan (tab 103) 
 Claes (tab 106) 
 Gilius (tab 111) 
 Hindrich f i april/maj 1670 i Fermansbo i Ramnäs 
 Peter f c 1671 
 Sara f 1673 i Fermansbo i Ramnäs, d samma år 
 Mats f 1674 i Fermansbo i Ramnäs
 [...]

Anna född 1661 i Norrbärke socken har som fader "Gillius hammarsmed vid Hagge". Gillius heter i mantalslängderna för Hagge bruk "Gillius Claesson" de åren familjen bor där vilket var 1661-1663.

Mvh,
Desirée G

2021-12-02, 20:28
Svar #11

Utloggad Karin Desirée Granqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 550
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 10:18
  • Visa profil
För att förtydliga; alla de tre åren (1661-1663) Gillius Claesson bor i Hagge bruk i Norrbärke har han efternamnet Claesson. Hur någon kan tänka och tro att Gillius pappa hette Nicolas är oförståeligt.

Eller så har jag läst fel.

Men Gillius hammarsmed vid Hagge (bruk) som får dottern Anna 1661 i Norrbärke socken hette Gillius Claesson och ingenting annat i mantalslängderna. Och de under alla de tre åren familjen bodde i Hagge bruk. År 1663 står han under 'Hagge bruks folk' fjärde nedanifrån som "Gillius Classonn" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0007206_00138#?c=&m=&s=&cv=137&xywh=462%2C2840%2C1757%2C816

Mvh,
Desirée Gran

2021-12-03, 06:44
Svar #12

Utloggad Stefan Jernberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2135
 • Senast inloggad: 2024-03-17, 13:06
  • Visa profil
Nej du har inte läst fel Desirèe, men jag misstänker att för den här gruppen av personer (valloner) så är Claes och Nicolas samma namn.


Med vänliga hälsningar
Stefan Jernberg, Gustafs

2021-12-03, 23:08
Svar #13

Utloggad Karin Desirée Granqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 550
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 10:18
  • Visa profil
Hej Stefan,

självklart är Du 'här'  :) ;). Ja Claes är en tysk variant av Nikolas. Ska ha kommit till Sverige på 1300-talet med tyska invandrare.

Själv tycker jag dock att det är underligt att det i så fall inte är någon stringens i namnskicket. Var de tyskar borde de ha använt Claes rakt av. Men det är just nu bara min åsikt.

Ha en fin helg, Stefan.

Mvh,
Desirée G

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna