ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Dubois  (läst 17708 gånger)

2015-02-12, 21:48
läst 17708 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tjust bergs- och hammarting 1708 5/6
Närvarande: Åldermannen mäster Bengt Svensson, bisittare Pierre Lemoin, Mårten
Goude, Johan Johansson och Gillius Andersson
 
§10 Bergsfogden Anders Törnberg berättade, att han anhållit hos brukspatronerna
att för deras masmästare Johan Hiort, Henrik Hero, Johan Hero och Collas deboy
deras mästarepenningar till ämbetslådan, men desamma ej kunnat erhålla.
Bruksherren Isak de Besche lovade att betala 10 Dr silv:mt för Johan och Henrik
Hero.
 
-----
 
Tjust bergs- och hammarting 1711 7/6
Närvarande: Bisittarna Johan Johansson och Gillius Andersson
 
§13 Eftersom masmästaren Collas de Bou betalat till ämbetslådan sina
mästarepenningar, därför beviljades honom dess mästarebrev.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-13 18:24)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-12, 22:09
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Gusums mässingsbruk bergsting 1705 21/10
Nämnden: Trådmästaren m:r Henrik Lickfett, byggmästaren mäster Jörgen Millerus,
brännmästaren Anders Månsson
 
§ kärade framlidne hjulmakaren m:r Pierre Palliardells änka hustru Kerstin
Persdotter, till nuvarande hjulmakaren m:r Collas deBou, angående de här vid
Gusums bruks uppbyggda husen, med verkstaden och träverket som framlidne
bruksbokhållaren Montell skall ha ifrån henne värderat till 200 Dr 19 öre k:mt
och efter hennes sal. mans död är blivna hennes barn för fäderne anslagna, men
deBou kommit sedermera att besitta och nyttja, påståendes hon att Debou antingen
bör samma 200 Dr 19 öre k:mt betala, eller skaffa henne vedergällning för detta
hos direktören h:r Petter DeGomse, uti vilkens tjänst Debou nu stadd är,
 
Svaranden tillstod sig besitta de husen som Palliardell i sin tid innehaft, men
förmäler att Palliardell allenast uppbyggt en kammare, som numera för honom
deBou ska vara onödig, emedan han kan nöja sig med stugan allena, som skall
komma bruket enskilt till. Vad verket anbelangar, inkände Debou att detsamma
inte varit Palliardells utan brukets egendom, emedan han i tiden ärligt njutit
verkspenningar, nekandes sig inte vilja betala de verktyg som Palliardell efter
sig i verkstaden lämnat, och han njutit har.
 
Byggmästaren m:r Jörgen Millerus som varit på värderingen, och arvskiftet
berättar att då anslogs till barnen den av Palliardell uppbyggda kammaren, 1
sådd rågtäppa, 1 kålgård med de därom kringvarande gärdsgårdar, 1 fähus, 1 stall
och en foderlada samt något verktyg och så mycket träverk som hörde Palliardell
enskilt till. Till måndagen.
 
-----
 
16/6
 
§ Uppvisade änkan hustru Kerstin Persdotter det inventarium och arvskifte som
efter hennes sal. man hjulmakaren mäster Pierre Palliardell d. 7 mars 1702
upprättat blivit, därmed såsom hon intygade att de hus, träverk, verktyg samt
råg- och kålgårdslycka som nuvarande hjulmakaren Collas deBou till sig tagit,
gagnat och ännu innehar, varit värderade för 200 Dr 19 öre k:mt.
 
Alltså resolverades, att bem:te Collas deBou, bör sådana 200 Dr 19 öre k:mt till
hustru Kerstin Persdotter på sådant sätt betala, som de nu inför rätten
förlikades, att patronen vid bruket årl:n för honom klarerar 50 Dr k:mt, vilka
ska avskrivas på den förtjänst som deBou årl:n kommer vid bruket att njuta, dock
som dessa penningar uti arvskiftet är Palliadells barn för fäderne anslagna, så
lär av vederbörande den behöriga försorgen dras, att icke modern må däröver till
en egenvillig och fri disposition komma.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1727 10-11/7
Nämnden: Byggmästaren Jörgen Millerus, glödgmästaren Sven Öjersson, valsmästaren
Henrik Adam, trådmästaren Henrik Lickfett, hammarsmeden Anders Simonsson och
brännmästaren Karl Månsson.
 
§9 Bruksbokhållaren Petter Jönsson anförde galmejmjölnaren Per Olofsson måtte
tillhållas, att i lära anta hjulmakaren Collas Debous son Jöns Debou; Därför
blev sådant såväl mjölnaren som hjulmakaren av bergstingsrätten antytt.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1736 8/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, brännmästaren Samuel Persson,
hammarsmeden Anders Simonsson, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland
Jönsson.
 
§10 Eftersom hjulmakaren Collas De Bou är genom döden avgången; alltså antogs i
hans ställe till hjulmakare dess son Collas Collasson De Bou.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1737 4/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, hammarsmeden Anders Simonsson,
tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland Jönsson.
 
§3 Den skuld som bruksfolket fördjupat sig uti, upplästes och tillstods, näml:n
Anders Simonsson hammarsmed 453 Dr 24 öre, Henrik Danielsson d:o dräng 83 Dr 9
öre, Hans Adam Valshusdräng 46 Dr 6 öre, Abraham Mejer tråddragare 2 Dr 4 öre,
Paul Kock 186 Dr 7 öre, Erland Jönsson d:o 7 Dr 25 öre, Johan Kock 7 Dr 5 öre,
Håkan Kock 64 Dr 26 öre, Anders Kock 47 Dr 29 öre, Fredrik Lickfett 27 Dr 27
öre, Karl Mysk 58 Dr 24 öre, Arvid Anschou(Anjou) hovslagare 34 Dr 4 öre, Collas Debou
snickare
59 Dr 25 öre
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1738 22/8
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och
Erland Jönsson.
§6 Erkände sig vara skyldiga, näml:n
Henrik Danielsson, hammarsmed 1o6 Dr 5 öre
Hans Adam, valshusdräng 38:25
Paul Kock, tråddragare 241:11
Håkan Kock, d:o 100:25
Anders Kock, d:o 24:4
Jakob Meijer, d:o 5:13
Fredrik Lickfett, d:o 32:11
Arvid Anschou(Anjou), hovslagare 155:25
Klas Debou, hjulmakare 230:13
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-13 18:23)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-05-30, 09:56
Svar #2

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
I Nordisk Vallongenealogi del I sid 212 har jag i tabell 63 redovisat en David Dubois med hustru och några barn. Jag tänkte mig, att denne kunde vara en av de vallonättlingar, som inte kunnat beredas arbete vid bruken utan måst söka sig till huvudstaden för att ägna sig åt något hantverksyrke eller bli soldat. Så kunde situationen se ut för många brukspojkar vid 1700-talets början.
 
Karin Uhrvik har meddelat mig en del kompletterande uppgifter, som fått mig att tänka om. Det förefaller nu i stället vara så, att David Dubois tillhör en helt annan släkt Dubois med rötter från Frankrike och textilindustrin där. Davids far torde ha inkommit till Sverige omkring ett halvsekel efter valloninvandringen, som i huvudsak avstannade efter Wellam de Besches död 1629.
 
Berörda medlemmar av denna gren Dubois ser ut så här i min egen databas:
 
Tabell 1
 
David Deboes får burskap i Stockholm 19/11 1685 enligt Handelskollegiets protokoll. Han sägs vara född i Frankrike och tjänat i Amsterdam för en silkesvävare. Han är gift med en dotter till Frans de Moij.
  Som florvävaren David du Bois med 4 barn förekommer han 8/11 1695 i Stockholms rådhusrätt och magistrats Kriminalprotokoll (AIIa:29).
 
Barn:   David   (tab 2)
   Frans   (tab 3)
 
Tabell 2
 
David Dubois, trol son till David (tab 1), finns 1713 i Livkompaniet av Svea Artilleriregemente (hfl AIa:1). Han uppges vara siuk. Några år senare är han vaktmästare och med sin hustru Magdalena Starck bosatt i Maria fs.
 
Barn:   Anna Christina   dp 3/6 1718
   David      dp 28/3 1721
   Magnus      dp 21/1 1724
 
Tabell 3
 
Frans David(son) Dubois, trol son till David (tab 1), är förare vid ett infanteriregemente i Stockholm. Hans hustru heter Helena Nilsdotter. Vid sonen Davids dop är David Dubois (tab 2) dopvittne.
 
Barn:   David   dp 26/1 1707 i Katarina fs

2015-05-30, 09:59
Svar #3

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Intressant! Tack Karin och Kjell!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-07-17, 13:22
Svar #4

Utloggad Helena Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2024-04-10, 18:55
  • Visa profil
Hej,  
 
Då jag letat ledtrådar i min egen släkt i födelseboken för Kungsholmen i Stockholm så har jag sett att en  
Magdalena föddes år 1688. Fader - David Dubois.  
Källa: Kungsholm C1:2, bild 9, sid.11
 
Min anmoder Madame Fyrschaft anges där som dopvittne.
 
Hennes namn var egentligen Rebecka Dalldorf, och hon var gift med traktören René Fyrschaft (Fierschaft, Fierschatt).
Denne René Fierschaft kom till Stockholm år 1664 och hette då René Le Conte och uppges ha varit född i Frankrike (se adliga ätten Fägerhierta i Svenska adelns ättartavlor).
 
Varför Madame Fyrschaft var med som dopvittne år 1688 vet jag inte. Kan man anta att det fanns släktskap bakom?
Eller var det bara så att man lärt känna en landsman och känt samhörighet sinsemellan?
 
Med vänlig hälsning
Helena

2015-11-04, 10:40
Svar #5

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Hej! Någon som vet var Anna Helena Dubois f 1756 d 1806 är född och vilka föräldrarna är? Hon var gift med Nils Fries f 1754 d 1790 och mor till Claes Hindrik Fries f 1778-10-12 i Stockholm (Vimmerby landsförsamling AI:7 sid 61). Tror Claes Hindrik är bror med Fredrik Ulrik Fries 1784-04-29. Namnen Claes, Henrik och Ulrik finns även med bland Claes Hindriks barn. Har rotat i Uppsala, Tensta, Film, Dannemora men utan framgång. Britt

2015-11-04, 11:19
Svar #6

Utloggad Stig Geber

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1302
 • Senast inloggad: 2024-02-22, 17:51
  • Visa profil
Britt!
 
Föräldrarna är bryggaren Johan Dubois, f 1727, död 1798-03-03 i Klara (AB) och Sara Helena Radou, f 1730, död 1798-03-17 i Klara (AB)
Stig Geber

2015-11-04, 15:22
Svar #7

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Tusen tack, Stig! Här hade jag kunnat sitta i veckor o plöja igenom alla bruken.  B

2015-11-04, 17:48
Svar #8

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Eftersom Stig inte skrev det, kan jag komplettera med Anna Helenas födelsenotering. Den finns i Klara fs CIb:1 sid 69 (AID: v87351.b39.s69)

2015-11-05, 08:12
Svar #9

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Tack snälla Kjell! Hade redan föräldrarna, eftersom jag hade systern Sara Catharina sedan tidigare. Födelseböckerna är jättefina. Har hittills hittat 7 av Jeans och Sara Helenas barn, ska tydligen finnas 14. 2 kusingiften bland Sara Catharinas och Anna Helenas barn. Värre blir det att hitta källbelägg på Johans (Dubois) och Sara Helenas (Radou) födelsedatum. B

2015-11-05, 09:01
Svar #10

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Britt!
 
Nej, inte alls svårt.
 
Johan Duboi, son till Gotfred, döps 24/1 1727 i Riddarholms fs i Stockholm. Han blir ägare till Hamburgerbryggerierna och ryttmästare vid borgerskapets kavalleri. Han gifter sig med Sara Helena Radou. De är bosatta i Riddarholms fs. Johan avlider 3/3 1798 och Sara Helena fjorton dagar senare.
 
Fadern Gotfred med familj hittar du i Nordisk Vallongenealogi del I sid 210 i Tabell 54 och sedan kan du läsa dig ytterligare två generationer bakåt.

2015-11-05, 10:02
Svar #11

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Stort tack, Kjell! Har hittat alla 14 barnen men paret verkar inte ha vigts vare sig i Klara el Riddarholmen. Ah, tur att det är jul snart, vallonböcker högst på önskelistan ;-) B

2015-12-19, 20:53
Svar #12

Mats Ohlsson

Hej alla !
 
Är ute på rejält tunn is. Har sprungit på namnet Anna Collasdotter De Boy bland mina förfäder. Jag är ovan vid att forska så långt tillbaka i tiden och det är även första gången jag sprungit på det jag misstänker är vallonsläkt. Hur som helst skulle det vara trevligt att få kedjan uppåt från denna kvinna så att jag kan komplettera mitt träd.
 
Min förfader hette Johan ( Jan ) Johansson Cedersten född i Mommeshåll Törnsfall 4 Aug 1728. Mor var nyss nämnda Anna Collasdotter De Boy och fader Johan ( Jan ) Nilsson. Jag har förstått att släkten väl heter Dubois och/eller Debou. Skulle någon vilja redovisa generationerna uppåt så långt de är kända vore jag ytterst tacksam. Gärna med källor i förekommande fall.  
 
Jag gissar att det finns fler släkter Dubois som invandrat varför det vore spännande att kunna söka fakta om just  min  släkt.
 
Tack på förhand ! / Med vänlig hälsning Mats
 
(Meddelandet ändrat av Mats_ohlsson 2015-12-20 15:22)

2015-12-20, 17:49
Svar #13

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Det enklaste torde vara att du besöker ditt närmaste bibliotek och läser min bok Nordisk Vallongenealogi del I släkten Dubois tabell 25 sid 204. Bland barnen återfinns dottern Anna döpt 14/1 1700, som är din Anna Collasdotter De Boy. I boken redovisas hennes anor tre generationer bakåt till invandraren Nicolas Dubois i tabell 6 sid 197. Det finns bl a ett rättegångsprotokoll, som säkert kommer att intressera dig.
 
Johan Nilsson och Anna får utöver sonen Johan ett flertal barn i Törnsfall under perioden 1728 till 1747 men det vet du säkert redan. Om du har fler frågor och vill kontakta mig direkt går det bra.

2015-12-20, 18:25
Svar #14

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
Hej!
 
1724-05-17 vigs Johan Nilsson i Vigelsbo och pigan Annika Collasdotter vid Masugnen, se C:2 Hallingeberg s 72.
 
Enligt Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 s 204, tabell 25 så är Anna Collasdotter Dubois dotter till masmästaren Collas Henriksson Dubois (de Boy) och Maria Johansdotter. Collas vid Rumhult och Ankarsrum mellan 1695-1720. Född ca 1670, död genom hängning 1720, begravd 1/5 i Hallingeberg. Anna döpt 1700-01-14 Hallingeberg (C:2 s 32). Anna Collasdotter Dubois sägs ha gift om sig med slottssmeden Erik Bomelius och Anna troligen begravd 1769-04-16 Nyköpings västra fs. Bouppteckning Nyköpings rådhusrätt FIIa:6 1770:1625.
 
Man hittar i AI:1 Hallingeberg s 52, Masugnen - Collas änka h Maria, sonen Collas och dotter Lisken Collasdotter. Änkan finns även på sidan 114 och 182. Jag ser att du bor i Vikingstad, då kan du nog låna (eller läsa på plats) ovanstående bok på Stadsbiblioteket i Linköping skulle jag tro. Kanske finns den hos ÖGF i Gamla Linköping också? Boken kan också köpas genom Rötters bokhandel t ex. Innehåller några fler generationer bakåt, blir för mycket att skriva ut här.
 
Med vänlig hälsning
 
Britt-Marie

2015-12-20, 19:36
Svar #15

Mats Ohlsson

Stort tack för detta !! Boken ska definitivt inhandlas via Rötter. Men till jag får den får den nog bli ett besök på Biblioteket i stan.
 
Jag forskar tillsammans med en släkting. Han har samling hembygdsböcker i 30 band skrivna av en Erik Lehman med titeln Pennorna. Han skannade in ett par sidor och mejlade över till mig. Där finns historien om Masmästare Collas Henriksson De Boys hädanfärd  omnämnd. Enligt boken skall brukets ( Rumshult ) dagar ha varit räknade redan innan branden. Vid gjutning av tackjärn for det upp gnistor som antände taket. Det blev en förödande brand varpå De Boy ska ha blivit så förtvivlad att han sprang och hängde sig i en ek. Till historien hör att trädet senare skulle fällas i en avverkning. Ingen ville/vågade dock sätta yxan i eken varpå den fick stå kvar. Även långt senare då trädet stormfällts vågade inte heller någon då hugga upp det till ved. Lite kuriosa, men om historien är sann så skulle alltså bruket ha brunnit 1720. Jag har för mig att jag läst nånstans att branden inträffade 1716...
 
Nåväl, åter stort tack !

2015-12-22, 21:21
Svar #16

Mats Ohlsson

Kjell: Har nu fått tag i boken. Först en eloge för ditt fina arbete. Måste vara resultatet av många års forskning. Nåväl, jag har en fråga av allmänintresse. När jag tittade i Ancestry efter Nicolas Dubois och dödsort Västra Ed i fann jag aningen förvånande att i några träd fanns föräldrar angivna till Nicolas. Det måste ju då vara föräldrar i Belgien. Antagligen har väl någon skrivit in detta och sedan har det kopierats av ett antal andra. Jag har inte lagt något krut på att kolla upp det, men har du kännedom om det är möjligt och i så fall hur var man skulle kunna gå till väga. Jag får för mig att sådana uppgifter antingen inte finns, att man måste göra det på plats eller att man måste vara väl insatt i belgisk genealogi ? / Mats

2015-12-23, 10:33
Svar #17

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Jag blir också förvånad, när du säger att föräldrar till invandraren Nicolas Dubois anges i Ancestry. Man känner inte till hans hemort, så vitt jag vet. I varje fall inte från uppgifter ur några svenska arkiv.  
Av annan anledning är jag inte förvånad. Det är ett understatement, när jag säger att källkritik inte tillhör Ancestry´s starkaste sidor. Att där försöka få fram vem som först lagt in uppgifterna med eventuell källangivelse kan vara omständigt eller omöjligt, precis som du säger.
 
Att forska i belgiska arkiv är också utomordentligt svårt. Du måste behärska franska språket, kunna läsa den gamla stilen (se t ex SVÄ:s kontraktsskiva med ursprungskontrakten) och veta i vilket av de belgiska arkiven du bör leta. Bättre då att skaffa sig en kontakt med någon släktforskare i Belgien, som kan hjälpa till. I och för sig börjar nu även belgiska arkiv lägga ut äldre dokument tillgängliga på Internet, så det kommer mer och mer, inte bara från Belgien. Några forskare i Sällskapet Vallonättlingar har t ex hittat uppgifter om återutvandrade svenskvalloner i baltiska och tyska arkiv på nätet.

2015-12-23, 20:36
Svar #18

Mats Ohlsson

En sista fråga Kjell: Nicolas Dubois hade enligt din bok en dotter, Maria. Död 1705 i Njurunda. När man tittar i div. träd på bl.a. Disbyt och Ancestry verkar många ha förväxlat henne med Nicolas hustru. Jag har så långt inte funnit vem som var Nicolas hustru tillika barnens mor. Jag ser henne inte nämnd i din bok på sid 197 tab 6. Jag är den petiga typen och vill att allt jag skriver in ska vara korrekt. Vet du vem som var hans hustru och har du i så fall funnit om Nicolas gift sig här eller om hon invandrat tillsammans med honom ? / Mvh Mats

2015-12-23, 21:08
Svar #19

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Jag vet inte vad Nicolas Dubois hustru hette och jag tror inte, att någon annan gör det heller. Om jag har fel, vill jag gärna bli underrättad.

2016-05-08, 06:49
Svar #20

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 967
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 08:19
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd
I Sparrsätra finns soldaten Frans Deboer 1716-01-15 när han anges som fader till konan Kerstins oäkta dotter Karin från Gnällbo.

Han gifter sig sedan och bor i Lönsåker. Barnen heter Claes döpt 1718-01-10, Margareta döpt 1719-12-23 och Sara döpt 1725-02-02. Moderns namn skrivs Karin Christophersdotter?, Karin Matsdotter och Karin Christophersdotter. Vid Saras dop skrivs Frans som Franstebur.
I husförhörslängden står vid soldaten Frans DeBoer och hans hustru Karin Matsdotter att han flyttade? till Stockholm, men också att han flyttade med sin hustru till Filmen vid midfastotiden 1727?

Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 53 / sid 48 (AID: v125953.b53.s48, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 58 / sid 53 (AID: v125953.b58.s53, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 61 / sid 56 (AID: v125953.b61.s56, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 94 / sid 89 (AID: v125953.b94.s89, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra AI:2 (1712-1744) Bild 88 / sid 81 (AID: v125919.b88.s81, NAD: SE/ULA/11372)

2016-09-03, 13:44
Svar #21

Utloggad Fredrik Lindell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2020-12-03, 11:34
  • Visa profil
Hej!


Vem ska man egentligen lita på - finns så många olika uppgifter som helst.


Min mormors farmors mormors farfars morfar är Per Dubois - kolare i Ullsarby i Morkarla (död 1748)


Tidigare i detta forum har det diskuterats vem hans far egentligen är - Samuel Mårtensson, kolare eller möjligtvis någon som heter Jacob Dubois - eftersom första sonen heter Jacob.


Kan inte gå vidare i forskningen så länge denna fråga inte är utredd definitivt. Har redan tagit bort massa grenar när jag hittade osäkra uppgifter angående Per Dubois fru - Katarina Pousette (född 1694 i skäfthammar)


Hur ska jag tänka?


Vill ju inte tro att någon är släkt, men inte är det.

2016-09-03, 20:47
Svar #22

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3750
 • Senast inloggad: 2024-04-21, 14:11
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Det bästa är att kolla Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 del 1. Där uppges han vara son till denne Jacob, utan någon som helst osäkerhet. Bl a verkar fadern ha haft koppling till Ullsarby, i varje fall bodde han också i Morkarla. Kjell Lindblom kan säkert själv motivera detta ytterligare.
Samma uppgifter finns f ö på Smedskivan. De andra uppgifterna kommer från Vallonskivan, som uppenbarligen inte är att lita på i detta fall.
Ulf Berggren

2016-09-04, 11:17
Svar #23

Utloggad Fredrik Lindell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2020-12-03, 11:34
  • Visa profil
Tack Ulf för svaret!


Lyder ditt råd och återkommer i frågan om jag fortfarande är osäker

2016-10-27, 11:16
Svar #24

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:36
  • Visa profil
Hej!

Undrar lite om Johannes Dubois son till Per (Pierre) Jacobsson Dubois och Catharina (Cathlin) Dubois (född Pousette).

Händelser i Johannes's liv:

1719 Födelse
Ulsarby eller Österby, Morkarla (C)
9 aug 1719
C:1 Bild 34

Gift med: Karin Dubois (född Andersdotter)
 
1747 Sons födelse: Johan Dubois
Nya kvarnen, Fasterna (AB) ?
11 sep 1747?

Frågor:

Var finns primärkälla om sonen Johan Dubois födelse samt giftermålet med Karin Dubois ?!

Mycket tacksam för svar ! //per-olov

2016-11-05, 18:39
Svar #25

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3750
 • Senast inloggad: 2024-04-21, 14:11
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Fasterna är ju en sammanslagning av Fasta och Esterna, och i detta fall finns födelsen i den del som var Fasta.
I födelsenotisen nämns även moderns namn.
Men att även kalla henne Dubois är anakronistiskt, om det nu är du eller någon som du har fått detta ifrån.
Ulf Berggren

2016-11-06, 00:30
Svar #26

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:36
  • Visa profil
Utomordentligt tack Ulf!

Hittade även mjölnaren Johan vid kvarnen på Björkö, Knutby(C) AI:3a Bild 36. Står där som drängen Jan Jansson född 11 sept. 1746. Samt finns han i Vällnora bruk, Knutby(C) AI:4 Bild 316 No 26 tillsammans med sin hustru Anna Blanck.

Fadern Johannes finns också i Vällnora bruk, Knutby(C) AI:4 Bild 317 No 28 där avliden 3 mar 1780 C:3 Bild 305 Nr 8.

Känner du också till datum för giftermålet mellan Johannes Dubois och Karin Andersdotter ?!

//per-olov

2016-11-12, 21:46
Svar #27

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3750
 • Senast inloggad: 2024-04-21, 14:11
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Nej, källan till att de är gifta är som sagt födelsenotisen i Fasta.
Ulf Berggren

2017-11-09, 19:56
Svar #28

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Mats Dubois den yngre, bruksarbetare, är bosatt vid Ullsarby i Morkarla och g m Lotta Lisa Jansdotter vid sin död 16/1 1847 (bou Oland tlg F:15 1847:163). Han är född 25/3 1811. De har en son Mathias född 30/7 1842 i Morkarla.

Mats är son till brukskolaren vid Ullsarby i Morkarla Matts Dubois den äldre född 17/1 1789 i Morkarla och hans hustru Cajsa Matsdotter född 11/8 1788 i Morkarla och död 28/12 1843 i Morkarla.

Den äldre Matts är son till bonden Mathias Andersson vid Åby i Morkarla född 1751 och dennes hustru Maria Mattsdotter.

Mathias är född 11/7 1751 vid Åby i Morkarla och son till Anders Åman och dennes hustru Anna Ersdotter.

Kan detta i något led gå tillbaka till en känd Dubois, eller är det en gren helt utan samband med vallonsläkten Dubois?

2017-11-09, 22:19
Svar #29

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3276
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 14:25
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Hej Kjell,

Jag har inte forskat så mycket om Dubois, och vet alltså inte särskilt mycket.
Men jag såg på Christer Lyrholms GENI-hemsida att Matts Dubois, f 1789, var gift med Catharina, f 1788.
Hon ska ha varit dotter till Matts Persson Dubois, f 1757-05-18 i Morkarla (C).

https://www.geni.com/people/Catharina-Dubois/6000000018416662476
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2017-11-10, 03:08
Svar #30

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:36
  • Visa profil
Hej Kjell,

Här är vad jag hittat om den äldre Matts:

Mats (Matths) Mattsson taget Dubois som efternamn

 Född: 17 jan 1789  I:   Åby, Morkarla (C)
 Avled: 9 maj 1855 (vid 66 års ålder) I:   Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
   
Händelser i Mats (Matths)'s liv:

1789      Födelse
Åby, Morkarla (C)
17 jan 1789
C:2 Bild 65 jfr AI:7 sid 59 samt AI:8 sid 47 samt AI:10 sid 50

Sysselsättning: Bruksarbetare, Kolare
 
1811  Ålder 22    Sons födelse: Matts (Mathias) Dubois
Ullsarby, Morkarla (C)
26 mar 1811
C:2 Bild 134 Nr 4 jfr AI:8 sid 47 samt AI:10 sid 50


1811  Ålder 22   Gift med: Cajsa (Catharina) Dubois
Morkarla (C)
22 nov 1811
F:1 Bild 95 Nr 11
Anm: sonen Mats var redan född och brudgummen Mats Mattsson antages sedan bytt efternam till Dubois. Enligt vigselboksanteckning betalade han år 1810 pengar till brudens far Mats Dubois.

1823  Ålder ‎~34‏   Namnändring: Bytt efternamn tii Dubois, kanske efter svärfaderns död 11/3 1828. jfr AI:9 sid 44.
Morkarla (C)
Mellan 1823 och 1829

 
1843  Ålder 54    maka död: Cajsa (Catharina) Dubois
Ullsarby, Morkarla (H)
28 dec 1843
F:1 Bild 66 Nr 22
 
1847  Ålder 57    Sons död: Matts (Mathias) Dubois
Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
16 jan 1847
F:1 Bild 68 Nr 2
 
1855  Ålder 66    Död
Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
9 maj 1855
F:1 Bild 73 Nr 4

Har inte hittat något släktskap bakåt i tiden med någon Dubois utan det verkar som om han bara har tagit sin frus namn som ogift, jfr ovan under vigselanteckningar.

/Per-Olov

2017-11-12, 10:51
Svar #31

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Tack Sven-Ove och Per-Olov!

Tydligen fanns det en koppling genom Cajsa (Catharina) Mattsdotter född 11/8 1788 i Morkarla. Hon är mycket riktigt dotter till bruksarbetaren Maths Persson Du Bois och Anna Matsdotter, vilka gifte sig 29/6 1783 i Morkarla.

Maths (Matthias) är i sin tur född 16/5 1757 i Morkarla som son till Petter Du Bois och Kerstin Matsdotter och då är vi inne på en känd agnatisk gren inom vallonsläkten Dubois.

2017-11-12, 16:31
Svar #32

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Då tar vi en annan luring, nämligen

Matts Eriksson Dubois är född 15/9 1796 i Edsbro och soldat på Sotter i Knutby, när han avlider 13/9 1835 (bou Närdinghundra hr FII:15 1835:294) (död i Stockholm under tjänstgöring, familjen finns vid Sotter i Knutby AI:12a sid 94). Hustrun heter Maja Lisa Persdotter och är född 5/3 1796 i Knutby.

Man undrar, varför Matts kallas Dubois? Så vitt jag kan se, finns ingen direkt anknytning till denna släkt. Någon som har ett uppslag?

2017-11-13, 00:10
Svar #33

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:36
  • Visa profil
Hej Kjell !

Kan vara så att Matts tog över soldatnamn från en annan soldat, jfr Knutby AI:10a sid 74 där Soldat No 86 Anders Andersson Dubois född 1787 i Stockholm flyttar till Bro och ersätts av Soldat No 86 Matts Dubois född den 15/9 1796 i Edsbro.

1821 flyttade han ifrån Prästgården och i Knutby AI:10a sid 2 hittar man Drängen Matts Ersson född den 15/9 1796 i Edsbro, vilket skulle styrka hypotesen ovan.

Alltså inget som tyder på att han har några närliggande anfäder med efternamnet Dubois, eftersom hans föräldrar hette Eric Jansson resp. Carin Andersdotter enligt Edsbro CI:1a Bild 116 Nr 25.

/Per-Olov Sjölund

2017-11-13, 17:53
Svar #34

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Per-Olov!

  Jag biträder din uppfattning. Anders Andersson är inte den förste soldaten Dubois på Sotter. Före honom fanns mellan 1809-15 en soldat Jacob Dubois född 4/10 1787 i Lunda. Denne soldat, hans mor och syster finns i Knutby AI:9a sid 79. En forskning på hans far, som också heter Jacob, ger följande:

  Jacob Dybois är fältväbel och vid sin bortgång gift med Catharina Westdahl samt bosatt på Stora Söderby i Lunda. I dödboken noteras att 1/5 1787 "begrafdes fältwebelen Jacob Dyboi, som d. 18 Mars medelst förgift afhändt sig lifwet enligit HäradsRättens dom å kyrkogården och Norra sidan om kyrkan såsom ett dödfödt barn njutit begrafning".

  Enligt Soldatregistret tillhör Jacob Hundra härads kompani av Upplands regemente. GMR för Upplands regemente anger, att Fouriern Jacob Dubois 31/10 1775 ersatt den tidigare soldaten på Hundra härads kompani nr 547/97 för Stora Söderby. Fältväbeln Dybois med sin hustru och dottern Maria Christina finns vid Stora Söderby redan i Lunda hfl AI:1 1765-67, men den noteringen måste ha gjorts långt senare, eftersom dottern är med.

  En änkefru på Råby Catharina Dubois får 23/1 1792 i Fasta en oäkta dotter Gustava. Det är änkan Westdahl, som nämns med makens släktnamn. Hon flyttar med dottern 1809 från Fasta till Knutby och bosätter sig vid Sotter hos sonen Jacob, som inflyttat dit 17/3 1808 från Skepptuna (Skepptuna AI:5 sid 94 och Knutby AI:9A pag 79). Till Skepptuna har sonen Jacob kommit 1806 från Gottröra.

  Nu undrar man förstås, om någon har hittat fler och tidigare uppgifter om fältväbeln Jacob? Jag känner på mig, att han kan vara en "riktig" Dubois.

2017-11-14, 02:54
Svar #35

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:36
  • Visa profil
Hej Kjell!

Det enda jag hittar är den här länken:
http://www.gunnarpalmborg.se/Slaktforskning/Erik/a9f08ff95.html#root

Där står fältväbeln Jacob Dubois, som du berättar om med hans fru Catharina West(er)dahl och hans barn Maria Christina samt Jacques Dubois, men han var född Jacob den 4/10 1787 enligt Lunda(AB) CI:3 Bild 67.

Mer intressant är fältväbelns föräldrar Jacob Dubois död 1762 och Christina Sälgström död 1766.

Hittar inte honom på VALLON-SKIVAN 4.0 2013 men du kanske har några uppgifter om dom från andra källor ?!

Per-Olov Sjölund

2017-11-14, 19:27
Svar #36

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej igen!

Det var intressant. Gunnar Palmborgs uppgifter på länken kopplar till en slottstimmerman Jacob Dubois och hans hustru Christina Sellström, som jag har några data om tidigare. Hustrun måste vara samma med lite olika stavning av släktnamnet. Så här ser mina uppgifter ut efter komplettering:

Jacob Dubois och Christina Sellström vigs 4/10 1743 i Jacob och Johannes fs. Jacob dör 11/5 1762 som slottstimmerman vid 76 års ålder och Christina 27/3 1766, båda i Jacob o Johannes fs. De är 1759 bosatta på Norrmalm i kvarteret Johannes större no 10 (AIa:8 sid 144). Jacob anges vara född 1688, medan hustrun är betydligt yngre och född 1719. Detta implicerar, att Jacob varit gift tidigare.

Barn:   Anna Christina dp 13/11 1744 i Jacob och Johannes fs
   Maria    dp 17/6 1746 i Jacob o Johannes fs, barn med Erik Högström
   Jacob    f 11/7 1749
   dotter bg 29/6 1752 i Jacob o Johannes fs

Timmermannens tidiga födelseår borde underlätta sökningen efter hans föräldrar. Men det behövs fler uppgifter om honom före giftermålet 1743. Kan han hittas i någon annan Stockholmförsamling? När kom han till Stockholm? Varifrån? Ev tidigare gifte?2017-11-14, 23:05
Svar #37

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:36
  • Visa profil
Kjell!

Det enda som jag hittade är ett spår från denna  Dubois-sida:

"Gusums mässingsbruk bergsting 1736 8/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, brännmästaren Samuel Persson,
hammarsmeden Anders Simonsson, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland
Jönsson.
 
§10 Eftersom hjulmakaren Collas De Bou är genom döden avgången; alltså antogs i
hans ställe till hjulmakare dess son Collas Collasson De Bou."

Hittat en Collas Collasson Duboi  på Ove Rengers släktplats i MyHeritage:
Collas* Collasson Dubois
1680 - 1736
Födelse: 1680 Risinge (E)
Dop: 28 nov 1680 Risinge (E)
Sysselsättning:   Körare 1701, hjulmakare vid Gusums bruk, Ringarum 1702
Giftermål: Gift med: Margareta Persdotter 1705
Giftermål: 1722
Död: 1736 Ringarum (E)
Jordfästning: 2 apr 1736

Collas hade en bror Jacob* Collasson Dubois
Dop:16 okt 1690 Finspångs bruk, Risinge(E) C:2 Bild 76
"Jacob Claes Julmakare i Finspång och hustru Margreta Michelsdotter".

Collas och Jacobs  föräldrar var enligt samma källa:

Clas* Johansson Dubois
Födelse: 1633 Lindesberg (T)
Dop: jan 1633 Lindesberg (T)
Sysselsättning: Hjulmakare vid Finspångs bruk, Risinge (E) 1670-talet
Jordfästning: 14 jun 1703 Finspångs bruk, Risinge (E)

samt

Ewa Dubois (född Hansdotter)
Jordfästning: 20 okt 1701 Finspångs bruk, Risinge (E)


Claes far var enligt samma källa:

Jan Dubois "Du Boy"
1600 - 1642
Födelse: Ungefär 1600
Sysselsättning: Masmästare vid Åker 1624-27, Fada och Nyköping 1629, Norberg 1630, Lindesberg 1633, Högfors 1637-41 och Färna 1641-42
Död: Ungefär 1642 Gunnilbo (U)

/Per-Olov

2017-11-15, 16:22
Svar #38

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej P-O!

Det finns ett par kända Jacob Dubois födda omkring 1690, som kan komma ifråga, varav den du nämner är den ene. Men det enda de har gemensamt är födelsenoteringen, ingenting annat. Och det räcker ju inte långt. Så den här gången ska man nog inte räkna med att hitta några uppslag med hjälp av nätet. Det blir i stället pionjärarbete i arkiven, som gäller.

Jag försökte leta efter en bouppteckning i Seminghundra häradsrätt efter fältväbeln, men det verkar inte finnas någon. Däremot finns det en bou efter makan Catharina i Långhundra häradsrätt vol FII:13 nr 428 enligt registerförteckningen. ArkivDigital har filmat alla volymer i serien FII:1-29 utom just FII:13. Snopet!

Mormonernas FamilySearch kan ibland vara bättre än nätet för att söka brett i deras register och få uppslag. Men inte heller där har jag fått napp. De har ju inte registrerat allt ännu. Så vi får nog avvakta, om möjligen någon annan forskare har stött på fältväbeln.

 

2017-11-16, 09:48
Svar #39

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 967
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 08:19
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil

Slottstimmermannen Jacob Dubo med hustru finns redan 1721 i Stockholm enligt mantalslängden för Norrmalms västra nedre del, sid 220.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:12:3 (1721-1721) Bild 223 / sid 220 (AID: v367120b.b223.s220, NAD: SE/SSA/003106)

Det ser inte ut att finnas någon dödbok för Johannes församling i början av 1740-talet och kyrkoräkenskaperna är inte fotograferade så sent. SVAR har Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, serie LIa, bara t.o.m. 1720.

Åtminstone delar av Timmermansämbetet i Stockholm förvaras vid Stockholms stadsarkiv. I protokollen 1675-1683 och 1683-1705 nämns födelseort för pojkarna som skrivs in i läran. Jag vet inte om det finns senare protokoll.

2017-11-18, 09:02
Svar #40

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Karin!

Roligt att du hade en notering om slottstimmermannen. Nu vet vi, att han varit gift minst en gång förut och bosatt i Stockholm redan 1721, sannolikt ännu tidigare. Det förefaller troligt, att han då gått i lära i huvudstaden och med ett födelseår omkring 1690 finns en hygglig chans, att han skrivits in senast 1705. Jag ska göra ett besök på SSA och gå igenom inskrivningshandlingarna. Det finns fler skråarkiv, som kan vara intressanta
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+b8d152af-4742-437d-a777-f300b500eba6&s=Balder

2017-11-20, 08:33
Svar #41

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 967
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 08:19
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Hej Kjell!

Hoppas att Jacob Dubois finns inskriven i den bevarade protokollsvolymen. Att jag missade honom när jag för många år sedan gick igenom Timmermansämbetet. Jag antecknade då bara lärlingar från Uppland, men jag borde ha reagerat på namnet Dubois även om han skulle vara född någon annanstans.

Risken finns ju att han började sin utbildning senare än 1705. Det är ett fysiskt krävande arbete.

2017-11-20, 22:08
Svar #42

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:36
  • Visa profil

2020-08-01, 15:12
Svar #43

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Jag undrar om hustru Mar: Duboe, som dog den 20/3 1759 i Vattholma i Lena socken, motsvarar dottern Margareta i Tabell 28 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois).
Enligt dödboken var Mar: Duboe född 1/1 1672 i Lena socken. Jag har inte hittat någon registrerad person i Lena hfl AI:1b (1750-1759) som jag tycker kan motsvara personen i dödboken.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004400_00078#?c=&m=&s=&cv=77&xywh=2900%2C812%2C2322%2C1025

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Jag ser nu, efter mitt nyligen gjorda inlägg, i en annan dödbok i Lena socken kyrkoarkiv att Mar: Duboe död 20/4 (20/3 enligt den andra dödboken) hette Maria. Min fråga blir då: vem var hon? Motsvarar hon dottern Maria i Tabell 7, eller dottern Maria i Tabell 38 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois)?
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00116#?c=&m=&s=&cv=115&xywh=428%2C1404%2C2781%2C1328

2020-08-03, 10:52
Svar #44

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil

Hej!


Det står visserligen att Maria Du Boe avlidit 20 april 1759 men några rader längre ner att hon begrofs 1 april. Om det inte är något aprilskämt från prästens sida utan en felskrivning, så kan du hålla fast vid 20 mars 1759 som dödsdatum. Hon benämns även Enkan hustru Maria Du Boe i Wattholma med angivet födelsedatum 1/1 1672 i Lena.

Med sina födelseuppgifter är hon knappast dotter till Simon (Tabell 7) och definitivt inte till Frantz (Tabell 38), vars dotter Maria har helt andra uppgifter enl boken. Eftersom Maria var det helt dominerande förnamnet på vallonflickor vid den här tiden, så får man tänka sig att det finns fler med det förnamnet i andra Duboisfamiljer i Lena. Vilka familjer Dubois fanns i Lena omkring 1670? Du hittar Frans (Tabell 28) och Petter (Tabell 35) som möjliga kandidater. Bägge har hustrur i fertil ålder. Vem är troligast far till Maria?

Inte lätt att svara på. Att placera vallonflickor i rätt familj är ofta en svår forskningsuppgift. Jag tror så här: Maria bör ha gift sig under 1690-talet i Lena. Om man letar i Lena F:1 under det decenniet hittar man 1698 11/12 att det "lystes för hammarsmeden Gottfrid Gilliam och Maria Pehrsdotter på Kohlbotten wijgdes den 6 Januari". Gottfrid Gilliam står som Tabell 19 sid 302 i N V del I. Som framgår av texten blir Maria Pehrsdotter änka i maj 1708 med två söner Gottfrid och Thussin. Den senare dör 1725 i Lena, vilket talar för att även modern bor kvar i Lena.

Lenas hfl börjar sent, varför man får försöka hitta andra källor. Som tur är finns det några, t ex Salsta gårdsarkiv, som jag vill minnas finns i Uppsala landsarkiv. Vidare finns s k avräkningsböcker för Wattholma bruk och ur en sådan 1744-45 (vol G3a:15) har jag noterat en Maja Deboe vid Strömhagen, som skulle kunna vara identisk med änkan Maria.

Men, att hon är dotter till Petter, det är alltså bara en hypotes, inget bevis!
2020-08-03, 16:44
Svar #45

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Tack för svaret Kjell! Eftersom det är augusti tar jag det inte för ett aprilskämt!  ;D

I dödboken där felskrivning förekommer står namnet Maria, och i den andra dödboken står (om jag ser rätt) Mar: eller möjligen Mar.
Användes kolon-tecken inte vid förkortningar? Är det i sådant fall inte konstigt att förkorta Maria till Mar:? Är det inte mer troligt att Mar: är en förkortning av det längre namnet Margareta? Men å andra sidan antar jag att det är svårt att bedöma vilken av de två anteckningarna som är fel.

Min fråga är alltså: kan det finnas möjlighet att även namnet har blivit en felskrivning förrutom månaden, dvs att hennes namn var Margareta och inte Maria. Enligt NV del I hade Frans du Bois (tabell 28) en dotter med namnet Margareta. Vet man något mer om henne än att hon gifte sig med dagsverkskarlen Christian Robert?

Vänliga hälsningar,
Jan

2020-08-21, 18:37
Svar #46

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2716
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 13:01
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Såssom Hantlangarne wed Kongl: Maÿ:ttz Artolleri och Christianstadz Guarnizon Jahan Tinsenberg för ett par Månader sedan erhållit General Gouverneurens der å Ohrten Högwälborne H: Baron Burenschiöldz Permission, att få resa hijt till besökia sin slächt, men som hans Permissions tijdh nu förfluten är och han för ålderdomb och siukligheet skull längst sökt sin Demission och nu i sådant afsende en annan ducktig karl wed Nampn David Dubois i sitt ställe anskaffat, Fördenskull hafwer iag här igenom hoos Eders HögeGrefl: Excell:ce Excell:ce och dhet Höglofl: Kongl. KrigzCollegium om bemelte Jahan Tinsenberg afskedzPass i ödmiukhet anhålla wehlat, dher iag i afwachtan af en höggunstig Resolution med all vördnat städze förbligwer.
Eders Höggrefl: Excell:ces Excellences och det Höglofl: Kongl: KrigzCollegij
Stockholm den  Novembris A:o 1712
Ödmiuk, hörsambste tienare
G: G: Appellmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_00667
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)

2021-04-19, 17:26
Svar #47

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan!

Kan det vara Frans Clason Deboir, tabell 10 i Nordisk Vallongenealogi, som dog/begravdes 67 år gammal (dvs född ca 1694) i Katarina församling i Stockholm den 25/5 1761?
I dödboken står (tror jag) "afsked. fältwäb. Frantz Dubois gift" (se bifogad bild).
Om jag har förstått informationen i dödboken rätt bekostades begravningen av (titel?) Johan Peter Dubois. I Stockholms mtl 1760 (stadens södra och västra kvarter) hittas handelsman Jean Peter Duois, 54 år och gift. Han bör alltså ha varit född omkr 1705. Kan Jean Peter ha varit Frans bror Johan, som var dansmästare i Stockholm 1727 enligt boken Nordisk Vallongenealogi?
I Kjell Lindbloms "Tillägg N V del I och II" står att Dubois tabell 10 flyttade från Sparrsätra sn (där jag gick i en liten landsbygds-skola intill kyrkan på 1970-talet  :) ) till Stockholm eller till Film sn med sin familj omkr 1727.

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Johan Peters titel har nog något med kaffe att göra. I registret till bouppteckningar i vilken man finner den efter Johan Peters hustru Margaretha Helena står att han var kaffekokare. Länk dit: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107673_00008#?c=&m=&s=&cv=7&xywh=464%2C477%2C2578%2C1195

2021-04-20, 17:23
Svar #48

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
...som parentes: vad kommer det sig att man använder namnet Petter i ordet kaffe-petter? Kan kaffekokaren Johan Peter, som enligt information i boken Nordisk Vallongenealogi endast tycks ha haft namnet Johan då han döptes, ha något med det att göra?  ??? ;D

Tack vare läshjälp bör det stå kaffeskänk i bouppteckningen efter Johan Petter Dubois hustru. Kan det stå så även i dödboken (se bild i mitt förra inlägg)?

Frantz de Boj bodde på tomt/i fastighet nr 15 i kvarteret Höken enligt uppgift i Katarina södra mtl 1755:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057070_00123#?c=&m=&s=&cv=122&xywh=671%2C2088%2C2579%2C1195

I samma mtl (dvs Katarina södra mtl 1755) hittas även några andra namn med släktnamnet Dubois/Dyboe.
- på tomten/i fastigheten nr 6 eller nr 31 (?) i kvarteret Forman bodde Johan Dyboe (69 år) med svårtydbar titel, som kanske kan ha med kaffe att göra (?) samt pigan Cajsa Dyboe (27 år):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057070_00113#?c=&m=&s=&cv=112&xywh=717%2C2146%2C2578%2C1195
- på tomten/i fastigheten nr 26 i kvarteret Fatburen bodde guldsmedsänkan Anna Dubois (70 år):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057070_00423#?c=&m=&s=&cv=422&xywh=647%2C3017%2C2578%2C1195

Eftersom de bodde i samma område av Södermalm kanske de var släkt med varandra.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-23, 08:26
Svar #49

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Johan Dyboe som bodde på tomt/fastighet nr 6 eller nr 31 i kvarteret Forman enligt Katarina södra mtl 1755 i Stockholm (se mitt förra inlägg) var fd kattuns-arbetare. Enligt SAOB är/var kattun = bomull alt. ett slags bomullstyg.

Guldsmedsänkan Anna Dubois (också i mitt förra inlägg) har jag nu förstått bör ha varit Gotfred Dubois (Dubois tabell 54 i boken Nordisk Vallongenealogi) hustru Anna Meijer.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-24, 21:52
Svar #50

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Jag har svårt tro, att den 1761 avlidne fältväbeln Frans Dubois skulle kunna vara identisk med avskedade soldaten Frans Deboir även om det ungefärliga födelseåret 1694 är lika för dem båda. I huvudstadens mtl 1730 återfinns soldaten Frans Deboir med hustru boende i kvarteret Oxögat i Norrmalm västra övre, så flytten 1727 gick inte till Film.

Jag har en bättre kandidat till fältväbeln och det är en helt ny gren Dubois, som borde varit med i Nordisk Vallongenealogi, om jag känt till den vid tiden för bokens utgivning (2012). Du hittar Frans och hans broder Jean Pierre (Johan Petter) bland barnen i nedanstående tabeller (kompletterade med dina uppgifter).


Tab 9601

Anthon Duboi med förmodad proveniens i Frankrike anhåller 8/7 1707 vid Karlskrona rådhusrätt att som traktör få etablera sig i staden (Göta Hovrätt Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:971 sid 468). Han straffas på hösttinget 1712 vid Villands häradsrätt för lönskaläge med Catharina Klemmetsdotter. Det visar sig dock på extra ordinarie ting året efter, att Anthon är gift, varför böterna åttadubblas för enkelt hor. Anthon är kock på Bäckaskogs slott i Kiaby socken. Utöver böterna
  Skolandes bem:te Kåck du Boj som af främmande religion sittia 3 söndagar å rad i ståcken för kyrkiodörrn; samt Qwinfolket Catharina Clemmetsdotter jämwäl sittia 3 söndagar å rad på plikte pallen, och hon sedan skriftas och aflösas (Villands häradsrätt CVI:1).
   Anthon konverterar 1707, vilket kan utläsas i Fransk-Lutherska församlingens register (C:1 sid 215) detta år:
  Antoine du Bois, né en Picardie, agé de 42 ans, Traiteur à Carlscrona, renonca aux erreurs de l´Eglise de Rome, embrassa la Religion Evangelique Lutherienne, Signe et communia le jour de l´an 1707.   
  Han är då född omkring 1665. Det är samme traktör Anton Dubois, efter vars änka Anna Elisabet Du Boy det förrättas bouppteckning i Stockholm 1734 (bou Sth 1734/1:1106) och arvsskifte påföljande år (Sth 1735/1:1369). Hon har avlidit 13/1 1734.

Barn utom äktenskapet:
   Anna Maria   dp 4/2 1712, Dom ca 5 p: Epiph: Baptiz in Kiaby kyrkia ett oäkta barn N: Anna
      Maria som war tillrått på Beckaskough af koken

Barn:   Frans      f c 1694, bg 25/5 1761 i Katarina fs, kallas fältväbel i moderns bou 1734
   (Jean) Pierre      (tab 9631)
   Anne Christine   g m skärsliparen Pierre Favre 11/4 1727 i Fransk-Lutherska fs
   Anne Elisabeth   g m Pierre Cres 29/4 1739 i Fransk-Lutherska fsTabell 9631
 
(Jean) Pierre Dubois, son till Anthon (tab 9601), noteras i Stockholms mtl 1730 som bodgosse i Staden västra no 169. Han uppges vara f c 1710 i Frankrike. Den Pierre Cres, som nio år senare gifter sig med Pierres syster, är också bodgosse på samma plats och uppges vara f c 1710 i Arabien!
  Pierre gifter sig första gången 30/4 1732 i Fransk-Lutherska fs med Anne Cecilie Hopp. Han får burskap som handelsman i Stockholm 27/9 1733. Vid hans andra giftermål 27/9 1744 i Fransk-Lutherska fs (C:1 sid 162) i huvudstaden skriver prästen:
  L`An 1744 Après les annonces avoient eté regulièrement publiées à l´Eglise Francoise, on benit le 27. Septembre le mariage de Monsieur Pierre Dubois Marchand à Stockholm et de Mademoiselle Marguerite Helene Ebbeltoft.
  Hon dör 22/3 1761 i Tyska fs (bou 17/9 1761 Sth rr 1:a avd. F1A/192 sid 285). Hans tredje hustru heter Marie Catharine Gahm med vigsel 25/10 1761 i Fransk-Lutherska fs. Hon efterlever honom. Jean Pierre avlider 10/4 1764 och begravs i Jacob fs (bou 1777/3:86). Barnen är döpta i Fransk-Lutherska fs. I mtl 1760 för Stockholms södra och västra kvarter återfinns gifte handelsman Jean Peter Dubois 54 år gammal. Det ger ett ungefärligt födelseår 1705 för honom.
 
Barn i 1. giftet:   Antoine                                           dp 4/12 1733
                              Jean Pierre                                    dp 11/10 1737
 
Barn i 2. giftet:   Marie Judith                                  dp 15/10 1747, d 24/4 1804 i Klara fs, g m kamreraren vid
                                                                                        Stockholms läns landskansli Carl Magnus Malmberg
                              Francois Sigefroi                          dp 8/10 1751, d senast 1761
                              Elisabeth Marguerite                   dp 14/6 1753
                             Christophe Theodore                   dp 29/7 1757, d senast 1761

2021-04-25, 08:43
Svar #51

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Det var spännande läsning! Tack Kjell!

Tabeller 9601 och 9631?!!  :D Betyder det att du har minst så många tabeller nu?! Om det kommer ut en ny upplaga av N V blir det en väldigt tjock bok!

Konstigt sammanträffande med de två brödraparen Frans och Johan (Petter), som var födda ungefär samma respektive år. En uppgift, som jag själv tycker är intressant och som saknas om (Jean) Pierre i din text om honom är att han har titeln kaffeskänk/kaffekokare i bouppteckningen efter hans andra hustru Margareta Helena. Den skrev ju 1761, och om jag har hittat riktig information rådde ett kaffeförbud då. Man kan undra hur han kunde bli registrerad som kaffeskänk under rådande kaffeförbud. Hade kanske personer tillhörande fransk-luterska församlingen ett undantag? ...min fantasi skenar lätt iväg med mig!  ;D

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-25, 11:00
Svar #52

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej igen!

Visserligen är Dubois en av de större vallonsläkterna i landet men fullt så många tabeller har jag inte. Det är mycket luft i numreringen för att inte behöva göra om, när nya individer tillkommer. Drygt 150 familjetabeller har jag just nu i min databas för släkten Dubois. Av dessa är 64 stycken födda på 1600-talet och medtagna i boken.

Någon ny upplaga av N V blir det inte heller. Jag börjar bli för gammal för att orka ta mig an ett sådant projekt.

Kaffekokare, ja? I egenskap av handelsman kan man tänka sig, att han hade tillstånd att både importera och utskänka kaffe under de perioder, då inget förbud rådde. Det här var dessutom Svenska Ostindiska kompaniets glansperiod. Se vidare https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29649

/K

2021-04-26, 11:11
Svar #53

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan Kjell!

Synd att du inte känner för en ny upplaga av N V! Jag har dock sett att det finns uppdaterad information på internet. Jag får nöja mig med det!  :)

Efter lite mer sökande om kaffeförbud har jag sett andra källor uppge att det första kaffeförbudet infördes 1756 och det andra 1766. Det senare förbudet upphörde 1769, men när det första förbudet upphörde har jag inte lyckats hitta, så det är nog troligt (eller åtminstone möjligt) att det inte rådde något förbud 1761 när Jean Petter nämns som kaffakokare/kaffeskänk eller kaffe..? i bouppteckningen respektive i dödsannonsen (den om Frantz Dubois bortgång).

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-28, 11:21
Svar #54

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen!

I Katarina församling (Stockholm) död- och begravningsbok FI:4 hittas kattunsarbetaren(?) Joh. Dubois hustru Maria Duboi, som dog av ålderdom(-sbräcklighet) 70 år gammal den 15/2 1759 (nr 71).

Länk till notisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055805_00184#?c=&m=&s=&cv=183&xywh=3133%2C1572%2C2800%2C1328

Är denne Johan Dubois son till Clas, tabell 53 i N V? Jag har sett i tillägg till N V att det till släkten/släkterna Dubois finns en ny tabell 53A: Johan Duboij vars hustru hette Maria Debou enligt Katarina församlings födelseböcker, men där står inte något om eventuellt annat yrke än sjöman i Stockholm. Undrar om det verkligen blev någon rymning till Ryssland för Johan Duboij (tabell 53A).  ;D

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Då Johan Dubois själv dog är skriften tydligare för mig, och det står "cattuns arbetaren" (kattuns-/bomullsarbetaren). Han dog eller begravdes i Katarina församling den 5/5 1760 (nr 205) och var då 87 år gammal, dvs född ca 1673. Tabell 53 Clas Dubois son Johan var född 1685, men kanske ålderuppgiften i dödboken är inom "felmarginalen". Vidare tycks det i notisen stå "af dess måg hallskomak: Johan Barck", som kanske betyder att mågen betalade för begravningen. Vad betyder hallskomakare???

Länk till notis om Johan Dubois död/begravning:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055805_00198#?c=&m=&s=&cv=197&xywh=3091%2C81%2C2799%2C1328

2021-04-29, 11:34
Svar #55

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej åter igen!

Den där fältväbeln Frans Dubois hustru/änka hette visst Lisa Duboi de Örn enligt Katarian församling (Stockholm) död- och begravningsbok FI:5. Hon dog/bg den 8/4 1963 och var då 84 år gammal. Begravningen betalades av kaffekokaren Johan Petter Duboi.

Länk till notisen (nr 202):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055806_00013#?c=&m=&s=&cv=12&xywh=315%2C2906%2C3025%2C1435

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-05-12, 19:04
Svar #56

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Efter önskemål om kompletterande uppgifter om Jacob Godos (tabell 18 i boken Nordisk Vallongenealogi (N V)) barnbarn (via dottern Brita) Jacobs vigsel med en tjej från Dubois-släkten ska jag göra ett försök att summariskt återge hur Mats Karlsson kom fram till de uppgifterna (se också hans inlägg den 2019-03-08 i diskussionsämnet DuBois/Duboe här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=159719.msg1498079#msg1498079). Om jag minns rätt har han skrivit en artikel om detta, kanske i Wattholma Kultur- och Hembygdsföreings tidskrift Änglabygden, men tyvärr har jag inte hittat information som bekräftar det. Följande uppgifter är alltså hämtade ur Mats Karlssons text, som han vänligen har delat med sig av. Med reservation för feltolkningar och felaktig avskrift!
PS: se också Mats Karlssons inlägg 2020-04-30 i diskussionsämndet DuBois/Duboe (samma länk som ovan).

Jacob Godos (tabell 18 i N V) dotter Brita hade bla sonen Jacob Andersson. För mer information om Brita, se mitt inlägg den 2021-05-12 under diskussionsämnet Goude / Gode / Godhe / Godet här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=67525.msg1586020#msg1586020.

Jacob Andersson gifte sig  16/10 1757 i Lena socken med Catharina Pehrsdotter, och det är hon som var en Dubois-tjej enligt Mats Karlssons släktforskning.
Länk till hfl där paret Jacob Andersson och Catharina Pehrsdotter finns i Björhammar i Lena socken:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004377_00102#?c=&m=&s=&cv=101&xywh=260%2C91%2C2579%2C1195

När Catharina Pehrsdotter dog 19/10 1777 står i dödboken att hon då hade åldern 42 år, 8 månader och 17 dagar vilket ger beräknat födelsedatum 2/2 1735.
Länk till dödbok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00121#?c=&m=&s=&cv=120&xywh=3070%2C3069%2C2826%2C1341

Enligt Lena socken födelsebok föddes Catharina Pehrsdotter den 2/2 1735 i Slässby, exakt samma datum som det beräknade utefter åldersuppgift i dödboken. I födelseboken står att hennes föräldrar hette Per Isacsson och Eva.
Länk till födelsebok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004399_00023#?c=&m=&s=&cv=22&xywh=3009%2C-38%2C2962%2C1405

Per Isacsson hade en halvsyster Anna (se information om deras pappa Isaac Pehrsson nedan) som i kyrkböcker är antecknad med släktnamnet Duboe. Det bör vara ett tecken på att deras gemensamma pappa Isaac Pehrsson tillhörde släkten Dubois. Ett annat sådant tecken, som Mats Karsson har hittat, är en arvstvist i Rasbo härad september 1697 mellan Isaac Perssons moder Karina Michelsdotter i Slässby och hennes bror. Enligt N V bodde tabell 35 Petter Frantzson i Släfsbyn/Slässby och även om han dog 1691 misstänker jag att det är troligt att Isaak Perssons mamma i Slässby 1697 kan vara tabell 35 Petter Frantzsons änka som bodde kvar i Slässby efter makens död. Själv har jag sett i Lena sn C:1b sida 24 att Eva Dubboue(?) fick barnet Daniel i Slässby den 23/2 1735. Denna Eva kan ha varit Isaac Perssons dotter född 28/6 1707 i Slässby (se Lena sn C:1a sida 14 Arkiv Digital). (Pappan till Daniel sades vara Eva Horns(?) lakej Daniel Brun. Kan han ha varit av en vallonsläkt Le Brun?) I samma bok (Lena sn C:1b sida 145) står att barnet Isac Persson från Slässbyn begravdes 28/12 1739 på Wattholma gravställe, vilket bör tyda på en koppling mellan familjen i Slässby och Wattholma bruk. I Slässby dog också Johan Frantzson Duboe (Johan du Bois, tabell 30 i N V) den 5/8 1740, så familjen Dubois hade en koppling dit. (Enligt N V hette Johan du Bois hustru Kierstin Nilsdotter, och inte Karina Michelsdotter, som enligt arvstvisten 1697 var Isaac Perssons mamma.)

 Enligt uppgift i Lena sn dödbok var Per Isacsson född 10/9 1702 och han dog 5/5 1775 i Björhammar i Lena socken.
Länk till dödbok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00101#?c=&m=&s=&cv=100&xywh=3110%2C3643%2C2800%2C1328

Han hittas också i Lena (födelse-)bok C:1a, sida 7 (Arkiv Digital), född i Slässby 10/9 (1702?) och pappans namn var Isaac Pehrsson.

Enligt uppgift i dödbok var Isaac Pehrsson född 1674 i Björkhagen i Lena socken och han dog den 14/8 1729 i Slässby i Lena socken.
Länk till dödbok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004399_00080#?c=&m=&s=&cv=79&xywh=777%2C2660%2C2491%2C1182

Möjligtvis har jag missat någon väsentlig information ur Mats Karlssons text, men enligt resonemanget ovan bör alltså Isaac Pehrsson ha varit son till Petter Frantzson (tabell 35 i N V).
Baserat på information i Mats Karlssons text finns följande data till Isaac Pehrssons ansedel:

Född: 1674 i Björkhagen i Lena socken
Föräldrar: Petter Frantzson (tabell 35 i N V) och Karin Mickelsdotter
Gift tre gånger; 1) 26/4 1696 i Lena socken med Maria Hansdotter (död mars 1698), 2) 7/10 1700 i Tensta socken med Anna Nilsdotter (dotter till Nils Persson i Botarby, död i juli 1710 i Lena socken), och 3) 10/1 1711 i Lena socken med Anna Ingelsdotter från Baggbol (dotter till Ingel Tomsson i Baggbol, som var körare i Wattholma bruk).
Barn:
 • Helena Isaacsdotter - piga i Slässby 1735
 • Margareta Isaacsdotter - gm Mickel Larsson i Hagberga torp i Lena sn
 • Per Isaacsson - 1701-1775 (se också info ovan)
 • Maria Isaacsdotter - f 23/10 1703 i Slässby i Lena sn, gm Anders Andersson i Wattholma (bland dopvittnen: Johan Fransson (Dubois) i Koltorpet)
 • Gabriel Isaacsson - f 26/1 1705 i Slässby i Lena sn
 • Nils Isaacsson - f 1/5 1706 i Slässby i Lena sn
 • Eva Isaacsdotter - f 28/6 1707 i Slässby i Lena sn (troligtvis hon som fick barn i Slässby 23/2 1735 och är där registrerad med efternamnet Dubboue)
 • Anna Isaacsdotter Duboe - f januari 1715 i Slässby i Lena sn, gm hammarsmed Mårten Gaude i Wattholma bruk, avrättad 18/1 1758 för begånget barnamord

Se också bifogad schematisk bild för kopplingen mellan Jacob Godo (tabell 18 i N V) och Petter Frantzson (tabell 35 i N V).

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

2021-05-16, 10:45
Svar #57

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil

Hej Jan!

Stort tack för detaljerad och övertygande redovisning. Särskilt glad blev jag över referensen till ärendet vid Rasbo häradsrätt 1697, som ger namnet på Petter Frantzson Dubois hustru. Även i övrigt har ditt inlägg gett en del kompletterande datum.

Jag är bara tillfälligt hemma idag och ska senare granska de uppgifter och frågor du lämnat under den gångna veckan om släkten Goude/Gode/...

Vänligen
Kjell

2021-05-17, 11:14
Svar #58

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej Kjell,

Det var roligt att det fanns nya uppgifter för dig! När jag läste Mats Karlssons text, som finns i en bifogad pdf-fil i hans inlägg 2020-04-30 i diskussionsämndet DuBois/Duboe (länk i mitt förra inlägg), blev jag imponerad av hans forskning och tack vare den fick jag reda på, och blev övertygad om, att jag har vallon-anor även på min pappas sida.

Dubois-släkten i Lena socken härör ju från Francoy du Boy, alias Frans Kolare (tabell 27 i N V), som lär ha utvandrat till Sverige 1633. För en tid sedan började jag titta på den belgiska versionen av Riksarkivets hemsida - ett arbete som har blivit avbrutet både av annan släktforskning och (kanske mest) av insikten om svårighetsgraden. Främst av en slump fick jag då se ett dokument som jag tror är ett kontrakt eftersom jag gjorde en sökning efter kontrakt (tror jag i alla fall  ;D ), och som bör ha blivit skrivet mellan 1627 och 1631. Dessutom tror jag att det ungefärliga italienska ordet "comparire" (på svenska ungefär "dyka upp"/"inställa sig") finns i inledningen av stycket. Om jag har förstått rätt finns kontraktet nu i Kortrijk, som ligger några få km norr om gränsen mellan Vallonien och den flamländska regionen, men det är för mig otydligt om det också var skrivet där eller någon annan stans. Det som fångade mitt intresse i kontraktet var ett namn: Franchois du Bossagh (se bifogade bilder). Bois betyder ju skog eller trä (eller också möjligtvis ved) på franska. Det italienska ordet för skog är bosco. Kanske kan man misstänka att bossagh kan vara/ha varit en dialektal form av ordet skog.

Jag inser förstås att kontraktet förmodligen inte alls gäller någon resa till Sverige och arbete där, men jag tycker det ändå är bästa att ställa frågan om någon kan tyda texten.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-07-16, 22:23
Svar #59

Utloggad Anders Berglund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 40
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 21:28
  • Visa profil
Hej ni vallonkunniga!


Jag stötte just på en (som jag tyder det) Welam de Båss som med hustrun Catharina Eriksdotter får en son Petter i Skinnskatteberg den 4/9 1692. Ett av dopvittnena var en Jaco(p) de Båss.
Jag hittar inte denne Welam i Nordisk Vallongenalogi, men gissar att han ändå är av släkten Dubois. Någon som vet mer om det?

Welam kan vara den "Melam byggemästare vid Skärviken" som figurerade som dopvittne tidigare samma år, 1692. Hans hustru Karin var också dopvittne vid samma tillfälle, och skrevs där som "byggemästaren Wilhems hustru".

Vänliga hälsningar,
Anders


2021-07-17, 07:46
Svar #60

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Anders!

Du har säkert rätt i att det är byggmästaren Welam (Wilhelm) och hans hustru Catharina som får sonen Petter angivet datum. Jag har gjort samma notering, men jag läser namnet som de Bäss. Det gör, att jag i stället gissar på byggmästarsläkten de Besche.

Erland de Flon har skrivit en bok, som heter "Släkten de Besche". Där kan du se, om det i slutet av 1600-talet finns någon byggmästare Welam de Besche med angiven hustru Catharina Eriksdotter. Tyvärr har jag inget eget ex, men boken finns säkert på ditt närmsta större bibliotek. Hör annars med Sällskapet Vallonättlingar, som garanterat har boken i sitt eget bibliotek och kan kolla upp.

Trevlig sommar
Kjell L

2021-07-17, 23:16
Svar #61

Utloggad Anders Berglund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 40
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 21:28
  • Visa profil
Tack för svaret, och jag önskar dig detsamma!


Anders

2021-07-25, 15:47
Svar #62

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej!

Här kommer kompletterande information om fältväbeln Frants Dubois (se Kjell Lindbloms och mina inlägg gjorda i april 2021 i det här diskussionsämnet).

I Katarina församling södra (Stockholm) mantalslängd 1731 (BA:14/4) hittas han på sidan 4, i kvarteret Bonden den större nr 10, som ägs och bebos av skräddare Anders Norman och dess hustru. Om jag har läst rätt tycks det stå "Bor förafskädade fältwäbelen Frantz Deboii/Deboij/Deboy med hustrun". Fältväbel Frans Dubois tycks alltså ha varit avskedad vid skrivandet av mtl 1731.

Länk till sidan i mtl:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057048_00107#?c=&m=&s=&cv=106&xywh=-426%2C682%2C5030%2C2332

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-23, 12:36
Svar #63

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

I Stockholms kronotaxeringslängd (ktl) 1745 står, om jag har tolkat texten rätt, att Johan Dubois (1727-98, son till Gotfred TAB 54 i Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi) var släkt med bryggaren Johan Wessman.
Det tycks mig stå (på två olika rader):

"1. Peruqve för slacktingen ___ 20"
"Johan Dubois på 16de året ___2"

Min osäkerhet är om peruken gäller Johan Dubois, som i sådant fall bör ha varit en släkting, eller om peruken gäller en annan släkting, vars namn inte är omnämnt. Om de var släkt, vet någon hur de var det?

Länk till sidan i ktl 1745:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060279_00352#?c=&m=&s=&cv=351&xywh=921%2C513%2C2579%2C1195

I bouppteckningen efter Johans pappa Gotfred/Gottfried står att Johan då var i lära hos bryggaren Johan Westman. Släktnamnet är alltså skrivet på två sätt i de två dokumenten: Wessman respektive Westman. I mina anteckningar, som rör en person (trädgårdsmästaren Matthias Gimström född (enligt uppgifter i Irsta kyrkoböcker) omkring 1720 i Skäfthammar - troligtvis vid Gimo bruk), förekommer båda släktnamnen Wessman och Westman. I Kjell Lindbloms bok framkommer att Gottfrids farfar var Johan Dubois (TAB 52). Finns det möjlighet att han var släkt med (tex bror med) Mårten du Bois (TAB 42), som hade flera söner verksamma vid Gimo bruk i slutet av 1600-talet enligt Kjells bok (tabellerna 44, 47, 49 och 50)? Den eventuella kopplingen mellan TAB 42 och TAB 52, via släktnamnet Wessman/Westman, har gjort att jag har funderat över den möjligheten. Därför skulle det vara kul att veta om, och eventuellt hur, Johan Dubois och bryggaren Johan Wessman/Westman var släkt med varandra.

Länk till bouppteckning efter Gottfried Dubois:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107621_00074#?c=&m=&s=&cv=73&xywh=3617%2C3004%2C2579%2C1195

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-23, 13:50
Svar #64

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1652
 • Senast inloggad: 2024-04-21, 10:13
  • Visa profil
Man kan ju fråga sig om en 15-åring ("på 16e året) på den här tiden bar peruk.

2022-09-24, 12:24
Svar #65

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Åldersuppgifter i mantalslängder (och kronotaxeringslängder) på ungdomar stämmer ofta inte har jag läst, och jag har också själv lagt märke till detta när jag har släktforskat. Anledningen lär ha varit att undvika betalning av mantalspengar/skatt för personer yngre än 16 år. Enligt Kjell Lindblom var Johan Dubois född 1727 och bör därför ha fyllt 18 år 1745. Kan man kanske gissa att Johan redan hade börjat att få vara med i "affärs-sammanhang"? Hur som helst kvarstår min osäkerhet huruvida Johan Dubois och Johan Wessman/Westman var släkt med varandra.

Det lär finnas en bryggarsläkt Westman och i den fanns medlemmen Johan, också född 1727 enligt sekundära uppgifter, men det tycks mig osannolikt att en 17-18 åring redan kom att kallas "Bryggaren Johan Wessman" 1745 (även om han tillhörde en "bryggarsläkt"). Här är en länk till de sekundära uppgifterna (t.o.m. med en målning av bryggaren Johan Westman! (TAB 18)!):
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Westman_-_Bryggarsl%C3%A4kten

För att göra kopplingen till Gimo bruk mer "aptitretande" kan nämnas att, på samma sida i ovan nämnda ktl 1745, är antecknad "KammarRådet Wattrangs arfwingar" (nr 161 i samma kvarter). Denne kammarråds farbror, Zakarias Wattrang, lär ha blivit häradshövding 1677 i Olands härad, som inbegriper bla Skäfthammar socken med Gimo bruk. Uppgiften om Zakarias Wattrang är tyvärr också sekundära uppgifter (se TAB 1):
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wattrang_nr_848#TAB_10

Trädgårdsmästaren Matthias Gimström, som förmodligen var född vid Gimo bruk ca 1720, flyttade från Stockholm till kammarrådet Wattrangs son i Ärla socken i januari 1749, men senare samma år flyttade han tillbaka till Stockholm. Sonen och hans syster, som lär ha dött 12/12 1745, var alltså arvingarna, som ägde tomten nr 161, som omnämns på sidan i ovan nämnda ktl 1745.

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-25, 17:10
Svar #66

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Bryggaren Johan Wessman/Westman, som eventuellt var släkt med bryggaren Johan Dubois, hade samma namn och yrke som bryggaren Johans Westman, som föddes 1727 enligt den sekundära källan (se mitt förra inlägg). Den förre (eventuellt släkt med Johan Dubois) var fc 1718 enligt ålersuppgift i mtl 1755 (kvareret Krukomakaren nr 146/147 i Maria Magdalena församling i Stockholm):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057071_00200#?c=&m=&s=&cv=199&xywh=250%2C3307%2C3981%2C1719

Enligt samma källa hette hans mamma Catharina Sundström, född (ca 1690) Andersdotter enligt bouppteckning efter Johan Wessman/Westmans plastpappa (Eric Sundström):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107623_00075#?c=&m=&s=&cv=74&xywh=2167%2C412%2C4783%2C2065

Johan gifte sig den 9/7 1740 i Maria Magdalena församling med Margareta Geting:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055218_00089#?c=&m=&s=&cv=88&xywh=437%2C169%2C2799%2C1328

Paret fick (bla?) följande barn i Maria Magdalena församling:
 • Johan dp 3/6 1741
 • Erich dp 5/2 1744 (madame Dubois bland faddrar)
 • Carl dp 19/2 1745 (herr Duboes bland faddra)

Bryggaren Johan Westmans hustru (oklart vilken Johan Westman!   :-\ ) var fadder vid dop av barn i Maria Magdalena församling den 24/3 1742.

Bryggaren Erik Sundström (kanske Johans plastpappa?) och jungfru Anna Brita Sundström var faddrar vid dop den 3/11 1743 i Maria Magdalena församling av myntdräng Herman Nyhmans och hustru Catharina Westmans son Johan Axel.

Länkar till alla ovan nämnda dop (i samma ordning):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00247#?c=&m=&s=&cv=246&xywh=2956%2C189%2C4187%2C1850
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00299#?c=&m=&s=&cv=298&xywh=3247%2C1029%2C2927%2C1293
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00321#?c=&m=&s=&cv=320&xywh=359%2C2291%2C2691%2C1277
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00263#?c=&m=&s=&cv=262&xywh=3187%2C3733%2C2908%2C1284
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00293#?c=&m=&s=&cv=292&xywh=92%2C2319%2C4215%2C1862

I den sista dopnotisen nämns bryggaren Claes Lampa. Om jag minns rätt vid genomgång av dopnotiserna i Maria Magdalena var en annan bryggare Lampa gift med person med släktnamnet Radou, som också förekommer i den sekundära källan om bryggarsläken Dubois.

Bryggaren Johan Wessman och (hans släkting?) Johan Dubois i ktl 1745 bodde i en fastighet ägd av Grubb.  Den 7/9 1742 döptes i Maria Magdalena församling krögare Petter Fredrich Grubbs och Margareta Godes son Petter Fredrich och bland faddrarna hittas jungfru Eva Helena Westman och bryggaren Petter Ströman.

2022-09-26, 02:57
Svar #67

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om Adam Radous bouppteckning se Ulf Berggrens inlägg i tråden om släkten Lampa här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=72020.msg1575508#msg1575508
hälsar en avlägsen Lampa-ättling  ;)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2022-09-26, 08:32
Svar #68

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Tack Stefan för länken!

Jag glömde nämna att bryggaren Johan Dubois var gift med Sara Helena Radou enligt sekundär källa (se TAB 6 i länken nedan).

http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Dubois#TAB_8

Den 25/7 1749 döptes bryggare Peter Lampa och Sara Elisabet Radouns dotter Sara i Maria Magdalena församling i Stockholm. Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055200_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=239%2C45%2C4030%2C1911

För att försöka ta reda på det eventuella släktskapet mellan bryggaren Johan Wessman/Westman och Johan Dubois börjar det bli så många personer inblandade (jag syftar på de dåtida samtida personerna förstås!  :D ) att jag nog måste göra en schematisk bild.

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-26, 09:23
Svar #69

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om du lyckas få till ett sådant schema så får du gärna delge det!  :P
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2022-09-26, 11:35
Svar #70

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Vi får se vad jag kan hitta på!  ;)

I Maria Magdalena (västra) ktl 1746 (kvarteret Kattrumpan 159+160) tycks det i alla fall vara bekräftat att bryggare Johan Wessman och Johan Dubois var släkt med varandra (och att Johan Dubois använde peruk trots sin låga ålder). Nu gäller det bara att försöka reda ut hur de var släkt med varandra. ...inte så bara kanske! Jag ska skriva och fråga om mer information om bryggaren Johan Wessman under diskussionsämnet "Wessman", men om jag får fram något mer om släktförhållandet lägger jag upp det här (med schematisk bild - jag lovar!  ;D ). Det gäller nog att få fram vem Wessmans pappa var.

Länk till sida med Kattrumpan 159+160 i ktl 1746:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060281_00334#?c=&m=&s=&cv=333&xywh=2901%2C1419%2C3084%2C1430

Nu ska jag leta upp adressen i ktl 148 och i ktl 1749. Förhoppningsvis finns där information om hur Johan och Johan var släkt med varandra.

2022-09-26, 13:54
Svar #71

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Ursäkta om jag stör genom att lägga upp enskilda fynd, istället för att göra en sammanställning av släktskapet mellan bryggare Johan Dubois och bryggare Johan Wessman (jag hade tänkt vänta...), men jag kan inte låta bli att dela en bild på Johan Dubois namnteckning. Den finns i bouppteckningen efter Johan Wessmans mamma (Catharina Andersdotter) av den anledningen att Dubois åtog sig förmyndarskapet av Johan Wessman (avliden) och Margareta Getings son Erik. Jag börjar luta åt att Johan Dubois var "ingift" släkting till Johan Wessman och istället "icke ingift" släkt med Margareta Geting.

Här är länk till notisen om Johan Dubois fyrmyndarskap:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107676_00463#?c=&m=&s=&cv=462&xywh=3233%2C2439%2C2577%2C1195

Här är länk till Johan (Jean) Dubois namnteckning:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107676_00467#?c=&m=&s=&cv=466&xywh=4146%2C1458%2C2147%2C995

I bouppteckningen framkommer (om jag tolkar texten rätt) att Margareta Radon var skyldig dödsboet pengar. Släktnamnet Radon misstänker jag är kopplat till det i Sällskapet Vallonättlingar omnämnda släktnamnet Radou (https://vallon.se/slaktlista/). Eftersom Johan Wessmans mamma, Catharina Andersdotter, tycks ha lånat ut pengar till Margareta Radon, kanske det är på hennes sida det finns ett släktskap med Johan Dubois (??). Tacksam för synpunkter!  :)

Länk till notis om Margareta Radon i bouppteckningen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107676_00466#?c=&m=&s=&cv=465&xywh=638%2C2210%2C2576%2C1194

2022-09-30, 17:05
Svar #72

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen,

Angående släktskapet mellan bryggare Johan Dubois och bryggare Johan Wessman/Westman har information om Johan Wessman/Westmans närmaste familjemedlemmar hittats.
Mer om dem finns här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=188406.msg1629685#new

Eftersom bryggare Johan Dubois var förmyndare åt Johan Wessmans barn Erik (se mitt förra inlägg) och eftersom det troligtvis var Johan Dubois mamma och pappa som var faddrar åt Johan Wessman och Margareta Getings andra respektive tredje barn, tycker jag att det borde finnas ett ganska nära släktskap mellan Johan och Johan. Emellertid hittas ingen direkt koppling mellan familjerna, när man tittar på Johan Wessmans närmaste familjemedlemmar. Därför återkommer jag till min misstanke att Johan Dubois kan ha varit (icke-ingift) släkt med Margareta Geting. I mina anteckningar om Galtströms bruk har jag hittat namnet Geting. Konstigt nog höll jag på att leta i register från Galtströms bruk när jag kom in på det här sido-sido-spåret, som släktskapet mellan Johan Dubois och Johan Wessman har inneburit för mig.  :D I Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi har jag sett att Johan Dubois pappa, Gotfred (tab 54), var född 1688 i Forsmark. Om jag minns rätt har jag läst någon stans att ett flertal bruksarbetare vid Forsmark flyttade till Galtströms bruk på 1680-talet. I letandet efter information om Johan Wessmans familj och liv stötte jag på namnet Ziegried (Sigrid?) Gieting i Maria Magdalena mtl 1730. Där står, om jag har lyckats tolka texten rätt, att hon var 21 år (dvs fc 1710, men kanske tidigare...) i Norrland.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00046#?c=&m=&s=&cv=45&xywh=2856%2C581%2C3535%2C1526

Lustigt nog höll jag på att leta efter spår efter eventuella vuxna barn till en le Brun och Sigrid vid Galtströms bruk innan jag som sagt kom in på det här sido-sido-spåret.  :o Ännu mer chockad blev jag, när jag fick se att Johan Wessmans bryggeri tycks ha blivit sålt efter hans död till en bryggare Olof Brun!

Enligt Maria Magdalena mtl 1730 bodde Sigrid Gieting i kvarteret Saturnus mindre nr 44 (eller möjligtvis i kv. Östergötland som enligt ktl 1729 har nummer 44) och i samma fastighet/gård och på samma sida, längre ner, hittas kaptenen vid Södermanlands regemente herr Lampa (ogift).

I Stockholm ktl 1739 framkommer att bryggaren Petter Ströman, vars namn jag nämnde i mitt inlägg här den 25/9, hade en brorson med släktnamnet Lampa. En möjlig förklaring är Petter Ströman och brodern Lampa hade samma mamma, men olika pappor. Troligtvis finns andra möjliga förklaringar!

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057050_00071#?c=&m=&s=&cv=70&xywh=461%2C983%2C3987%2C1721

Åter till mtl 1730! I den hittas namnet Niclas Geting, 14 år (dvs troligtvis född något år före 1716). Han är "gosse" hos bagare Hans Reimert i kv. Gripen nr 125.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00170#?c=&m=&s=&cv=169&xywh=328%2C609%2C3983%2C1720


I kvarteret Krukomakaren, där Johan Wessman (då 13 år) bodde i nr 147 (med sin plastpappa Erich Sundström), fanns i nr 153 bryggaren Adam Radon och hans hustru Margareta, vars namn också har varit omnämnd(a) i sammanhanget angående släktskapet mellan Johan och Johan. De hade då en barnflicka, som hette Helena Reimert (jfr bagare Reimert ovan).

Länkar:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00177#?c=&m=&s=&cv=176&xywh=2459%2C2686%2C4778%2C2063 och
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00180#?c=&m=&s=&cv=179&xywh=346%2C2123%2C3980%2C1719

Var Johan Wessmans blivande hustru, Margareta Geting bodde då mtl 1730 skrevs har jag inte lyckats bli klar över med 100%. Eventuellt var hon redan då gift med Anders Johansson Norman, som med säkerhet hittas i kv Kattrumpan nr 154 i ktl 1735. (Margareta Geting var alltså gm bryggare Anders Johansson Norman innan hon gifte sig med Johan Wessman/Westman. Mer om detta finns i mitt inlägg omnämnt i början av detta inlägg.)

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060267_00459#?c=&m=&s=&cv=458&xywh=3272%2C1834%2C3318%2C1433

I Maria Magdalena mtl 1731 motsvarar eventuellt Anders Johansson Norman den gifta gardist-karlen Norman på samma adress, dvs Kattrumpan 154.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057045_00107#?c=&m=&s=&cv=106&xywh=346%2C664%2C4125%2C1912

I samma mtl 1731, på nästa sida, finns i Kattrumpan 166/167 möjligtvis namnet Anders Geting, men vad står det ovanför hans namn??

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057045_00108#?c=&m=&s=&cv=107&xywh=3107%2C3036%2C3437%2C1593

Anders (Geting??) hyrde i alla fall av Petter Åberg, vars släktnamn tycks mig ha florerat när jag letade efter information om Johan Wessman.

I min förvirring av alla dessa släktnamn, som blir fler och fler(!!!), tog jag en paus och roade mig att markera de inblandade kvarteren på en karta från 1733 över Maria Magdalena församling (se bifogad bild).

På återskrivande!  ;D

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-10-02, 15:33
Svar #73

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan,

Eventuellt har ett släktskap mellan bryggare Johan Dubois och bryggare Johan Wessman funnits, men stor osäkerhet råder huruvida släktskapet stämmer och dessutom är det långt ifrån ett nära sådant, så det är kanske tveksamt om det är detta eventuella släktskap som åsyftades i kronotaxeringslängderna. I den bifogade bilden "eventuellt släktskap..." har jag tagit med så få personer som möjligt i syfte att få en tydlig schematisk bild.

Det eventuella släktskapet bygger bla på information i de här två bouppteckningarna: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107584_01735#?c=&m=&s=&cv=1734&xywh=2309%2C75%2C4455%2C2065 och https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107593_01260#?c=&m=&s=&cv=1259&xywh=2075%2C344%2C5348%2C2479
Dessutom bygger det på sekundära källor, som jag har nämnt tidigare.

Om hypotesen stämmer skulle släktskapet finnas på Johan Dubois mormors sida och på Johan Wessmans eventuella/(troliga?) sysslings svärmors sida. Med tanke på att Johan Dubois båda föräldrar var faddrar, var och en för sig, till två av Johan Wessmans barn skulle jag ha förväntat mig ett närmare släktskap, men kanske det fanns något annat motiv än släktskap till fadderskapen (tex "vägen in i bryggeribranchen" för sonen Johan Dubois?). Hur som helst tycker jag det är en spännande hypotes att Johan Wessmans hustru, Margareta Geting, kan ha något med släktskapet att göra. I den bifogade filen "anteckningar" har jag lagt in några kopplingar tex till Norrland. Enligt sekundär källa var Claes Danielsson Lampa född 1727 i Medelpad. Se TAB 2 i den här länken: https://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Lampa (I bilden finns mina anteckningar som rör ett annat projekt.)

Den i ktl 1739 omnämnda bryggaren Petter Strömans brorson Lampa, som jag nämnde i föregående länk, kan nog ha förklaringen att  barnet Lampa var en brorson till Petter Strömans hustru. Den 8/5 1715 vigdes nämligen bryggaren Petter Ströman och Elisabeth Lampa i handelsman Sperlings hus på Götgatan enligt notis i Maria Magdalena lysning- och vigselbok EI:1 sida 171. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055217_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=3277%2C155%2C3025%2C1435

Även bryggare Olof Brun omnämndes i mitt förra inlägg. En Anders Bruns arvingar omnämns i bouppteckning efter Andreas Berg, som jag tror kan ha varit Johan Wessmans morfar (se förklaring i bilden "anteckningar"). Med tanke på att bouppteckningen skrevs 1698 och på förnamnen Andreas och Olof misstänker jag att de inte hade något med släkten le Brun att göra. Länk till bouppteckningen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107536_01176#?c=&m=&s=&cv=1175&xywh=2725%2C728%2C5349%2C2479

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-10-03, 08:13
Svar #74

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6955
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 06:12
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Märkligt nog finns ingen möjlighet att följa skolmästaren i Sundsvall Petrus Lampa i Mattias Lomans släktutredning. Han ska i alla fall vara far till Daniel Lampa (ca 1663-1703), även han bryggare (bryggarålderman!) i Stockholm enilgt Stefan Simander. Han gick ett år i 3:e klass i trivialskolan i Härnösand 1677.


2022-10-20, 14:06
Svar #75

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej!

Kan anledningen till din observation, Per, vara att Mattias Lomans släktutredningar eventuellt främst är byggda på uppgifter tagna ur bouppteckningar? Jag har dock ingen aning om så är fallet!

Eftersom bryggare Johan Dubois pappa, Gottfrid, var född (och förmodligen uppvuxen) vid Forsmarks bruk enligt Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi (NV) (se Tabell 54 i släkten Dubois) började jag leta efter släktnamnet Geting där. Johan Dubois släkting bryggare Johan Wessman var ju gm Margareta Geting. Av fynden byggde jag upp ytterligare ett möjligt släktband mellan de båda bryggarna Johan. Jag är dock tveksam om hypotesen kan stämma, men eftersom släktbandet i sådant fall skulle kunna ge en antydan om släktskap mellan (tabellnummer och info tagna ur NV):

TAB 53 Clas Dubois vid Forsmarks bruk 1679-1697 (död där)

och

TAB 57 Mårten Dubois vid Forsmarks bruk 1682-1708 (död där)

...så tänkte jag att det kanske kunde vara av intresse att dela med mig av det eventuella släktbandet.

Mårten Dubois barnbarn Anna Martinell gifte sig nämligen 1731 vid Forsmarks bruk med Anders Geting. Om TAB 53 Clas Dubois och TAB 57 Mårten Dubois vore bröder skulle Anna Martinell och bryggare Johan Dubois ha varit sysslingar (se bifogad bild).

Anders Getings troliga pappa var ryttare Olof Geting (fc 1675), som dyker upp första gången i Forsmarks bruk mtl 1726. Eventuellt (troligen) motsvarar han ryttaren Olof Geting vid Roslags kompani vid livregementet till häst. Vi ska se om han hade fler barn än de troliga två, funna vid Forsmarks bruk, men åldersmässigt skulle han kunna vara pappa till Margareta Geting gm bryggare Johan Wessman.

Det som "haltar" i ovan nämnda spekulation är att Anna Martinell avled redan 1734, och även om hon fick ett barn (Olof f 1733) då hon var gm Anders Geting så låter det väl lite långsökt att Johan Dubois och Johan Wessman tio år senare, i Stockholms ktl:er 1744-1746, av den anledningen kom att kallas släktingar, eller?

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-12-01, 16:49
Svar #76

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan,

Enligt Maria Magdalena församlings räkenskapsbok LIa1:60 sida 54 (Stockholm) så begravdes där en ryttare Hindrich Debous den 20/2 1709. Kan han ha haft vallonskt ursprung? Länk till begravningsnotis:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055295_00032#?c=&m=&s=&cv=31&xywh=3664%2C2920%2C1825%2C832

Med förhoppningen om att hitta honom vid Roslags kompani i Livregementet till häst (jfr ryttaren Olof Geting i mitt förra inlägg) letade jag igenom dess GMR 1707, men hittade tyvärr ingen Hindrich Debous i den.

I ovan nämnda räkenskapsbok, sida 65, finns en notis om begravning den 7/4 1709 av ryttaren Hindrich Debos barn. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055295_00038#?c=&m=&s=&cv=37&xywh=981%2C1370%2C2151%2C980

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-12-01, 18:52
Svar #77

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Jag tror, att ryttaren Hindrich Dubois är samme som sonen Henrich i Tabell 16 Nordisk Vallongenealogi del I sid 200. Han är döpt 10/5 1685 och son till masmästaren Joris Dubois vid Nävekvarns bruk. Hindrich gifter sig 12/7 1708 i Maria fs med Kerstin Pehrsdotter. Observera att det inte är Henrich som dör 20/2 1709 utan hans barn, "Hindrich Debous dito", dito syftande på föregående begravningsnotis, som gäller ett barn. Långt senare, den 26/6 1721, får Hindrich en dotter Brita i Maria fs.

2022-12-02, 12:20
Svar #78

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen,

Jaha, det var hans barn som begravdes och inte han själv. Det förklarar varför det inte stod "salige" vid hans namn i den senare begravningsnotisen.

Jag har just tittat igenom hela Livregementet till hästs GMR 1710, som innehåller ryttarnas födelseuppgifter, men tyvärr hittade jag inte namnet Hindrich Debous i den.

I vigselnotisen står att brudparet Hendrick De Boo och Kierstin Persdotter (som väl bör ha varit änka vid före vigseln?) vigdes i sekreteraren Soltners änkas gård. I mina anteckningar angående (den eventuelle) Mårten le Brun har jag anteckningar om henne (hon hade släktnamnet Brun), men det kanske är bättre om jag skriver mer om det under diskussionsämnet Barbro Mårtensdotter le Brun.

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-01-26, 20:08
Svar #79

Utloggad Jonathan Lindfors

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2023-08-07, 17:26
  • Visa profil
Hej!

Lite nybörjare på det här med släktforskning och skulle behöva hjälp med vilka föräldrarna var till Katarina Johansdotter död 1746 i Stynsbo, Film.? Hon var hustru till Johan Dubois ca 1690-1742 i Film.

MVH

Jonathan Lindfors

2023-01-27, 11:43
Svar #80

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej Jonathan!

I vigselnotisen, då Katarina Johansdotter och Johan Dubois gifte sig (den 7/8 1720 i Film socken) står att Katarina då var piga från Stynsboskogen (se länk nedan och bifogad bild). Jag är lite osäker på att det står "skogen". Eftersom hon dog i Stynsbo, som du skriver, är det nog troligt att hennes föräldrar/förälder (eller syskon) bodde i Stynsbo(skogen) när hon gifte sig. Kolla om det finns någon Johan där omkring 1720!

Förhoppningsvis finns någon som har bättre svar!

Länk till vigselnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003461_00083#?c=&m=&s=&cv=82&xywh=339%2C1691%2C2809%2C1328

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: I Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi del 1 står på sidan 208 att Johan Dubois (tabell 46) var döpt 15/1 1689 i Film och på sida 209 står att Karin begravdes den 21/12 1736 i Film samt att Johan begravdes den 11/4 1742 i Film.

2023-01-30, 13:19
Svar #81

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan,

Vid dop den 5/12 1670 i Maria Magdalena församling i Stockholm (CIa:1 sida 119) finns namnet Jacoba Du Bois (tror jag) bland kvinnofaddrarna. Vem kan hon ha varit?

Länk till dopnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055194_00070#?c=&m=&s=&cv=69&xywh=3094%2C1620%2C3035%2C1435

Mitt försök till avskrift:
döptes Isaack Bex bookhållares och hustru Sara
Hovius [eller Leovius?] barn / Sara Lovijsa / faddrar herr
Gerrard De Geer [TAB 3 i De Geer nr 291?] Hugo von Erckelem [Erkelenz i Tyskland?] Dirck Bex
Qwuinfadrar. Jacoba Du Bois, Anna Siöhielm
Anna von Slingerland

Länk till De Geer nr 291 på adelsvapen.com (se TAB 3 Gerard till Österby):
https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_Geer_nr_291

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-02-04, 10:52
Svar #82

Utloggad Jonathan Lindfors

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2023-08-07, 17:26
  • Visa profil
Hej Jan!

Tack för hjälpen! Jag kollade runt lite i Stynsbo kring 1720 och hittade några Johan med döttrar som möjligtvis hette Karin. Svårt att läsa i vissa fall och undrar om någon här kunde hjälpa mig uttyda? Är någon kanske familjär med dessa personer? Johan Eriksson med hustru Kerstin, Johan Olofsson med hustru Brita och den sista där jag inte kan uttyda.

2023-02-05, 08:07
Svar #83

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen!

Jonathan, min tolkning av texten, som du skriver att du inte kan tyda är:

grufdr [dvs gruvdräng] Johan Skatas h [eller k, dvs hustru eller käresta] Karin
swärmod. h. Elisabet
dott. h. Anna
krympling dott. Uttsta[??]

Om du berättar i vilken volym/bok och på vilken sida texten finns, så kan jag kolla på Arkiv Digitals hemsida. Jag är ganska osäker om min tolkning av texten är rätt, så jag hoppas någon annan har lust att kontrollera.

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Jag har också tänkt på möjligheten att Johan Dubois bodde i Stynsbo innan han gifte sig med Katarina Johansdotter. Om detta inte framkommer i husförhörslängder kan det förhoppningsvis framkomma i mantalslängder. Om det förhåller sig på det sättet kanske man ska vara mer öppen för möjligheten att Katarina inte var född och/eller uppväxt i Stynsbo. Om Johan däremot inte hade någon koppling till Stynsbo innan vigseln (annat än att hans trolovade var piga i eller från Stynsboskogen) är det nog ganska troligt att Katarina, och hennes närmaske familj (håll ögonen öppna även efter syskon - dvs efternamnet Johansson och Johansdotter!), var därifrån.

2023-03-20, 11:03
Svar #84

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen!

Den där ryttaren Hindrich Dubois (se mitt och Kjell Lindbloms inlägg här den 2022-12-01) har jag nya funderingar över. De leder tillbaka till släktskapet mellan bryggare Johan Dubois och bryggare Johan Wessman (för den som inte redan är uttröttad av det diskussionsämnet: se diverse inlägg här fr.o.m. 2021-07-25 t.o.m 2022-10-20).

Den 1/8 1708 vigdes ryttare Hendrick De Boo (Dubois) och hustru Kierstin Persdotter i sekreterare Soltners änkas gård (Maria Magdalena EI:1, sida 33). Länk till lysning- och vigselnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055217_00021#?c=&m=&s=&cv=20&xywh=3446%2C1388%2C2809%2C1328

I en bouppteckning daterad 6/12 1720 (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:88 sida 115) står att sekreterare Tobias Soltners änka hette Christina Brun (död 1710). Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107569_01152#?c=&m=&s=&cv=1151&xywh=2360%2C93%2C4824%2C2199

En annan person med vallonsk härkomst, Helena Radou (kallad Adam Leijels hustru i dopnotis), bar Tobias och Christinas son Tobias när han döptes 15/2 1684 i Maria Magdalena församling i Stockholm. Parets dotter Anna Catharina (döpt 10/3 1686 i Maria Magdalena församling), eller annan trolig släkting med samma namn (Anna Catharina Soltner), lär ha varit gift med en person med vallonsk härkomst, dvs Johan Maniette f 1687 i Skäfthammar (se tabell 16 i Eddie Bjärrenholts inlägg den 29 april, 2000 här: http://forum.vallon.se/discus/messages/11/187.html).

Kopplingarna mellan Tobias Soltner/Christina Brun och de vallonska namnen Dubois, Radou och Maniette har gjort att jag har resonerat kring möjligheten att Christina hörde till den vallonska släkten Le Brun och att anledningen till att ryttaren Hindrich Dubois gifte sig i änkan Christina Bruns gård var ett släktskap mellan dem båda. Om jag har tolkat och resonerat kring information i Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi (NV) rätt bör kusinerna Cathlin/Karin Tilman (dotter till Gottfrid Tilman tab 2 och Barbro Claesdotter Boivi (Bevi?)) och Barbro Tilman (dotter till Francoy Tilman tab 10 och Catharina Pädersdotter) ha ”förenat” släkterna Dubois och Le Brun (se bifogade bild). Cathlin/Karin var gift med Clas Dubois (tabell 53 i NV) och Barbro var gift med Pacquet le Brun (tabell 5 i NV). Paret Cathlin/Karin Tilman och Clas Dubois är intressant angående släktskapet mellan de två bryggarna eftersom de var farmor och farfar till Johan Dubois (vars pappa var guldsmeden Gotfred Dubois, tabell 54 i NV). Tyvärr tycks det inte finnas uppgifter huruvida ryttaren Hindrich Dubois (son i tabell 16) och Clas Dubois (tabell 53) var släkt med varandra.

Om Johan Dubois/Johan Wessman var släkt med Tobias Soltner/Christina Brun misstänker jag att det är sannolikt att det också fanns ett släktskap även mellan Tobias Soltner/Christina Brun och ryttaren Hindrich Dubois. Utan att ha att säkra bevis vågar jag skriva att Johan Wessman tycks ha varit släkt med paret Soltner/Brun. Några uppgifter som jag anar är troliga:

1) bryggare Johan Wessmans mormor hette Christina Stöök (änka den 14/8 1697) se resonemang här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=188406.msg1629999#new och se bouppteckning efter hennes make bryggare Andreas Berg (död 14/8 1697, se bouppteckning daterad 17/8 1698, Stockholms F1A:55, sida 1135) här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107536_01176#?c=&m=&s=&cv=1175&xywh=2295%2C493%2C6437%2C2974.

2) Christina Stööks troliga syster, Catharina Stöök, var gift med bryggare Lars Sivert (död 27/11 1742, se bouppteckning daterad 3/3 1743, Stockholms F1A:133, sida 253).

3) Lars Siverts syster Maria var fc 1671 (se bouppteckning daterad 31/3 1688 efter deras troliga pappa, brännvinsbrännare Sivert Larsson, Stockholms F1A:40, sida 281).

4) systern Maria Siverts var troligen gift med pergament-makare mäster Erik Soltner, men blev kallad Margaretha Siverts i bouppteckning efter honom (död 1707, se bouppteckning daterad 19/11 1708, Stockholms F1A:67, sida 792). (Troligen var den andra systern, Catharina, gift med bryggare Per Lampa – se TAB 10 här: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lampa.)

Om någon har uppgifter som styrker, eller försvagar, ovanstående antaganden skulle jag vara tacksam för kommentarer.

Förrutom det gemensamma släktnamnet Soltner bodde Tobias Soltners änka, Christina Brun (men felaktigt skrivet Helena Brun), och paret Erik Soltner/Margaretha Siverts i intilliggande kvarter, Ormen respektive Gropen, enligt uppgifter i Maria Magdalena mtl 1705 (BA:9/1, sida 16 respektive sida 20). Det bör därför vara troligt att Christina Brun och Margareta Siverts var ingift släkt med varandra (förslagsvis ”ingifta svägerskor”).

Sammanfattning av ovanstående spekulationer/antaganden: Christina Bruns ”ingifta svägerska” Margaretha Siverts var syster till bryggare Lars Siverts (död 1742). Lars Siverts hustrus syster, Christina Stöök, var bryggare Johan Wessmans mormor. Om dessa antaganden stämmer var; 1) Christina Bruns barn och Margaretha Siverts barn kusiner med varandra, samt 2) Lars Siverts barn och bryggare Johan Wessmans mamma kusiner med varandra (se bifogad bild).

Eftersom Johan Dubois var släkt med Johan Wessman, som tycks/kan ha varit ”ingift släkt” med Christina Brun, kan man undra om inte ryttaren Hindrich Dubois också var släkt med Christina Brun eftersom han dessutom gifte sig i hennes gård vid tidpunkt då hon bör ha bott där (den 1/8 1708). I sådant fall misstänker jag att det är troligt att även Johan Dubois och ryttaren Hindrich Dubois var släkt med varandra – frågan är hur! Clas Dubois (tabell 53) står som möjlig son till Johan (tab 52) i Kjell Lindbloms NV. Finns det i stället möjlighet att Clas och ryttare Hindrich var bröder? Jag tolkar brudgummen ryttare Hindrich som son till Clas Classon (Dubois tabell 22 i NV). Skulle Clas Dubois (tabell 53) kunna vara son till Clas Classon (tabell 22)? Clas Dubois (tabell 53) gifte sig 1681 och bör därför ha varit född före 1663. Clas Classon (tabell 22) var fc 1643 baserat på åldersuppgift när han dog. Kan han möjligen ha varit född några år tidigare och ha varit pappa till både ryttaren Hindrich Dubois och till Clas Dubois (tabell 53)?

Jag har också en annan fråga om Clas Dubois son, guldsmeden Gotfred Dubois (tabell 54 i NV). Han står som förmyndare i två bouppteckningar efter Johan De Broen respektive Johan de Bröens änka Maria de Vilen (daterade 19/1 1740 respektive 4/8 1741, F1A:125, sida 223 respektive F1A:128, sida 639). Vet någon vad Gotfred hade för relationen till familjen de Broen/de Vilen?

Länk till bou efter Johan De Broen (död 19/1 1739):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107606_00236#?c=&m=&s=&cv=235&xywh=3056%2C333%2C4140%2C1913
Länk till bou efter Johan De Bröens änka Maria de Vilen (död 16/6 1741):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107609_00682#?c=&m=&s=&cv=681&xywh=2434%2C403%2C4470%2C2065
Länk till sida med Gotfreds eventuellt egenhändigt skrivna text (i bou efter Maria de Vilen):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107609_00685#?c=&m=&s=&cv=684&xywh=2926%2C4018%2C2155%2C996

Vänliga hälsningar,
Jan

Tabell-nummer i bilden nedan är tagna ur Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi.

2023-03-20, 14:51
Svar #85

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Vi är säkert många, som intresserat följer dina funderingar om kopplingar mellan diverse Stockholmssläkter. Vallonsläkterna le Brun och Dubois tillhör definitivt inte de enklare att utreda. Framför allt för den senare släkten har det efter böckernas utgivning 2012-13 tillkommit ett flertal kompletteringar och rättelser. Många hann jag redovisa på min hemsida, innan ComHem lade ner den. En viktig förändring, som berör frågan i ditt inlägg, har kanske inte nått fram till alla.

Vi kan utgå från Tabell 22 i NV del I sid 202. Där upptas fyra barn. Sonen Hindrich dör 7/10 1711 i Hannäs och han är inte identisk med ryttaren Hindrich Dubois, som ju lever 1721. Före Hindrich vill jag tillfoga ett femte barn, en son Collas, som vi kan ge tabellnummer 23A. Denna tabell är identisk med bokens Tabell 3 sid 196, vars första stycke ska lyda som följer
"Collas Collasson Deboe, trol son till Clas (tab 22), är nyanställd körare 1701 och sedan hjulmakare vid Gusums bruk i Ringarum från 1702 fram till sin begravning 2/4 1736. Han uppges då vara 57 år gammal, dvs f c 1679."

Hälsningar
Kjell

2023-03-21, 10:49
Svar #86

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Just släktnamnet Dubois har ju många ändringar och tillägg till ditt enastående verk Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 Del I och II på din gamla fina sida Kjell!  ;)
Om detta nu fungerar vill säga?  :P
Då kanske Jan och andra kan ha någon glädje av denna länk, om du inte redan sett den?

https://web.archive.org/web/20171216161902fw_/http://web.comhem.se/kjelltan/rattdel1.htm
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2023-03-21, 14:37
Svar #87

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Stefan!

Tack så mycket. Smicker kan aldrig bli för grovt!

/Kjell

2023-03-21, 21:46
Svar #88

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen!

Jag missade att kontrollera sidan med kompletteringar till NV där det står att ryttare Henrich Dubois (tab 21A) hade en dotter, Brita, döpt den 26/6 1721 i Maria Magdalena församling i Stockholm (CIa:5, sida 219). Sorry! En av faddrarna vid dopet var jungfru Ebba Ekrooth. En ”fundering” (som du, Kjell, snällt kallar mina spekulationer  ;D ) är huruvida Ebba var släkt med hökare Anders Ekeroth, som står som förmyndare till två barn i en bouppteckning, daterad 15/1 1734, efter Christina Brun (Anna Christina i en bilaga) – då gift med borgare och krögare Carl Brandius (Stockholms F1A:110, sida 283). Carl Brandius var möjligen samma person som, eller son till, handelsman Carl Brander, som var fadder vid dop av Tobias Soltner och Christina Bruns barn Helena den 15/10 1688 i Maria Magdalena församling i Stockholm. Om släktskap mellan de två ”Ekrötterna” bekräftas kanske denna information stärker indikationen om släktskap mellan ryttaren Henrich Dubois och paret Christina Brun/Tobias Soltner. En annan observation är ryttare Henrich Dubois svägerskas namn, Elizabeth Thomasdotter Funch (gm Nicolas Deboe, tab 17). Förslagsvis var det hennes pappa, Tommas Funck, vars arvingar ägde en gård och trädgård i kvarteret Laxen, som ligger vid Hornsgatan i Maria Magdalena församling, enligt Holms tomtbok 1679 (fol. 50, se bifogad bild). Tobias Soltner och Christina Bruns första barn, som hittas i Maria Magdalena församling kyrkoarkiv, döptes den 22/10 1680, dvs året efter färdigställandet(?) av Holms tomtbok. Christina Brun kan då, eller senast 1705 (mtl 1705), ha bott i gården/tomten ägd av Anders Holländares änka enligt Holms tomtbok 1679* i kvarteret Ormen den mindre, som också ligger vid Hornsgatan, ett kvarter ifrån Laxen.

*Möjligheten baseras på var grannen Hans Matssons gård var belägen i Holms tomtbok jämfört med var han bodde i mtl 1705 i förhållande till var Christina Brun då bodde.

Ryttare Henrich Dubois mamma hette Gertrud Niclasdotter (trol Oudart) enligt NV (se Joris Dubois, tab 16). Var Gertrud ett vanligt förnamn bland valloner/fransyskor runt 1700? Varning: här kommer en långsökt fundering (som säkerligen andra redan har gjort)!  8)

Kan Gertrud, liksom Tilman, också ha varit en länk mellan Dubois och Le Brun? Om Nicolas le Brun (tab 13) står i NV att han fick ett utomäktenskapligt barn med ”en franzoos kåna Gertrudca 1657 (avlat i Överum?, fött i Mogata socken). Kan det ha varit den franska Gertrud, som senare (ca 1660) gifte sig med Joris Dubois (tab 16) i Nävekvarn, som ligger strax norr om Mogata (men på andra sidan Bråviken)? I sådant fall skulle ryttare Henrich Dubois ha haft ett halvsyskon med släktnamnet Le Brun (såvida ett utomäktenskapligt barn fick pappans släktnamn, och såvida barnet levde då Henrich föddes). I en bouppteckning, daterad 12/7 1738, efter Christina Brun (död 22/5 1738, en annan än de två Christina Brun nämnda ovan  ::) ), står att dödsboet ägde en gård i Maria Magdalena församling och att Christina hade en dotter vid namn Gertrud Christina Gran, gift med handelsman och bryggare Petter Losen (F1A:120, sida 2048, länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107601_01203#?c=&m=&s=&cv=1202&xywh=1821%2C166%2C5365%2C2479). Självklart är det mycket mer troligt att denna dotterns namn Gertrud valdes av någon annan anledning, men tanken att hennes mormor var ”franzoos kåna Gertrud” och att hennes ”biologiska” morfar var Nicolas le Brun (tab 13) är ändå lite roande. Dessutom misstänker jag att några Brun i Maria Magdalena församling omkring 1700 var (andra) barn till Nicolas le Brun (tab 13) - mer om det vid senare tillfälle. I bouppteckningen efter Christina Brun (hon som dog 22/5 1738) är hustru Anna Depken och bryggare Adam Radou omnämnda i en bilaga. Kanske kan det vara ett tecken på en koppling mellan denna Christina Brun och valloner. Namnet Depken är ju kopplat till bl.a. Älvkarleö bruk, där det fanns personer med släktnamnet Le Brun vid den här tiden - mina anor till exempel! 😊

Tillman-länken mellan Dubois och Le Brun
Vad gäller Tillman har jag funderat lite över vem krukmakare Hindrik Tim i Maria Magdalenas kvarter Bocken, enligt Holms tomtbok 1679, kan ha varit (se bifogad bild). Tomten intill Hindriks ägdes av guldsmed Johan Schick, som förmodligen var pappa till Lucia Johansdotter Schick, gift med bryggare Claes Lampa (enligt adelsvapen.com om Lampa). Några funderingar kring stavningsvarianter av Tilman har jag gjort här (se mitt inlägg den 2023-03-06, där jag t.o.m. har spekulerat kring släktnamnet Lindblom!  :o ) : https://forum.rotter.se/index.php?topic=191503.0.

Frågan i mitt förra inlägg om relationen mellan guldsmed Gotfred Dubois (tab 54) och paret Johan De Broen/Maria de Vilen berör också en observation i Holms tomtbok 1679. I kvarteret Marsvinet, i Maria Magdalena församling, finns namnet skinnare mäster Petter Ville (se bifogad bild). Släktnamnet tycks mig misstänkt likt de Vile/de Ville. Intill Petters gård finns, i Holms tomtbok 1679, brännvinsbrännaren Lars Pukes gård. I den gården gifte sig Barbro Mårtensdotter Le Brun 1709, vilket jag har skrivit om här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=176804.0.

För översikt av kvarteren Laxen, Bocken och Marsvinets lägen i Maria Magdalena församling bifogar jag en bild från 1733-års karta. Kvarter nr 68 = Laxen, nr 49 = Bocken och nr 75 = Marsvinet.

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-05-15, 14:34
Svar #89

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan!

Den där fältväbeln Frans Dubois har dykt upp av en slump (igen) när jag letar efter annat!

Den här gången har jag sett att han blev registrerad i GMR 1719 för Uppsala kompani vid Upplands tremänningsregemente till fot.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029664_00252#?c=&m=&s=&cv=251&xywh=517%2C899%2C2405%2C1137

Om jag har läst rätt står att han var född i Göteborg (ca 1693), att han hade 6,5 tjänsteår, att han avancerade från sergeant till fältväbel den 27/1 1719 och att han var kommenderad till Åland. Eftersom mönstringen förrättades i oktober 1719 (i Stockholm) bör han ha börjat tjäna (vid Uppsala kompani?) våren 1713.

Uppgiften om att han var född i Göteborg blev intressant för mig eftersom även en viss skeppare Samuel Brun var född i Göteborg (troligen före 1660) enligt Handelskollegiets protokoll (se Karin
Uhrviks inlägg den 2023-04-11 här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=192401.msg1649450#new ).

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-05-25, 12:14
Svar #90

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan,

I Handelskollegiets volym AI:72 (Stockholm) med protokoll från 1731 står på sidorna 542 och 543 (om min avskrift är rätt):

”Den 27 November [1731] närwarande Borgmästaren högachtad h:r Johan Leijel och Rådmannen h:r Tobias Bremer

Handelsman Johan Petter Dubois som tjent hos Borgaren och handelsmannen Jaques Bizot i 10 åhrs tid inkom och gaf til kjänna sig wara nu nyligen utrikes ifrån hemkommen och täncker sig här af nedsättja och burskap winna allenast honom någon dilation förundt blifwer. Och emedan bemälte Dubis är ett swenskt infödt Barn och med sin husbondes attestatum och afskedspass bewiste, at han honom uti 10 åhr trol(?) och rederligen tjent; ty blef honom laglikrätigt(?) någon tid att omhugsa sig bewiljad.”

Vad betyder texten ” blef honom laglikrätigt(?) någon tid att omhugsa sig bewiljad”? Betyder det att han var tvungen att vänta ”någon tid” för att få sin ansökan beprövad innan den beviljades, eller blev den beviljad den 27/11 1731 (men med tidsbegränsningen "någon tid")?
PS: efter kontroll av betydelsen av verbet "omhugsa sig" i SAOB blir min tolkning att Johan Petter blev beviljad att fundera över saken någon tid.  ::) Tidsmässigt tycks detta passa in på datumet för burskapet nedan.

I tabell 9631 (se Kjell Lindbloms inlägg den 2021-04-24 i den här tråden) står att (Jean) Pierre Dubois uppges, i mtl 1730, ha varit fc 1710 i Frankrike och att han fick burskap som handelsman i Stockholm den 27/9 1733.

Om det rör sig om samma person blev hans födelseort uppgett felaktigt i en av noteringarna. Dessutom skulle han ha varit bara ca 11 år när han började tjäna hos Jaques Bizot (om han var fc 1710 och om uppgiften om 10 års tid stämmer).

Länk till sidan i Handelskollegiets volym: https://app.arkivdigital.se/volume/v950729?image=2980

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-05-25, 13:46
Svar #91

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Det står laglikmätigt, dvs enligt lag. Du har redan googlat ordet hugsa, som alltså (ålderdomligt) betyder överväga, begrunda.

Det är samme person med lite svävande ålders- och proveniensuppgifter. Det är ganska vanligt, att uppgifter om befolkningen i en stad var mer felaktig än motsvarande för landsbygdens invånare. Man hade helt enkelt bättre koll på sina medmänniskor på landet än i staden. Så är det än i dag.

Jag tackar för den kompletterande informationen ur Handelskollegiet!

2023-06-30, 19:03
Svar #92

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Den 22/8 1684 döptes (Dubois ny tabell 63 till Kjell Lindbloms NV del 1) David Dubois barn Isaac i tyska Sankta Gertrud församling i Stockholm (CI:1a, sida 645). Eftersom en av faddrarna var Frantz de Moij /de Moy d. ältere (den äldre) misstänker jag att mamman till Isaac var Frantz de Moijs dotter.

Jag har inte noterat något annat barn till David Dubois i dopboken när jag har letat fr.o.m 1680 t.o.m 22/8 1684, så Isaac kanske är hans första barn med de Moijs dotter (och kan ge en antydan om vad Davids pappa hette).

Länk till dopnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00302#?c=&m=&s=&cv=301&xywh=3012%2C3978%2C3081%2C1457

I samma dopbok har jag hittat dop av Frantz de Moij den yngres barn (Magdalena Regina dp 16/11 1683) vilket kanske tyder på att familjen de Moij, snarare än David Dubois, hade någon slags koppling till tyska församlingen.

Länk till dopnotisen den 16/11 1683:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00300#?c=&m=&s=&cv=299&xywh=444%2C2294%2C2935%2C1395

I en dopnotis i Maria Magdalena församling, den 30/3 1671, står att Frantz de Moij (förmodligen den äldre) var vinskänk. Hans namn finns bland faddrarna, liksom namnet "jungfru Catharina Clasdotter". Hon var möjligtvis dotter till bryggare Claes Brun, tabell 1 i mitt inlägg här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=192401.0
Uppgifter om dottern Chatarina finns i tabell 6, men jag har upptäckt en hel del felaktigheter och återkommer med en uppdatering av tabell 6 i ovanstående länk.

Länk till dopnotisen den 30/3 1671:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055194_00082#?c=&m=&s=&cv=81&xywh=2970%2C2186%2C3469%2C1649

Jag återkommer om jag hittar fler dopnotiser av David Dubois barn i tyska Sankta Gertruds församling.

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-01, 08:32
Svar #93

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Bra gissat, Jan!

Du behöver inte leta vidare i Sankta Gertrud. Jag kan bidraga med vad jag noterat om David.

Tabell 9451

David Deboes får burskap i Stockholm 19/11 1685 enligt Handelskollegiets protokoll. Han sägs vara född i Frankrike och tjänat i Amsterdam för en silkesvävare. Som florvävaren David du Bois med 4 barn förekommer han 8/11 1695 i Stockholms rådhusrätt och magistrats Kriminalprotokoll (AIIa:29). När sonen David döps kallas han fransysk perukmakare. Han begravs 1712 (Maria Magdalena LIa:1/63 sid 41).
  Han är gift med Fransina Fransdotter de Moij 22/10 1684 i Storkyrko fs. David De Boo änka begravs 11/11 1723 i Maria fs.

Barn:   Isaac   dp 22/8 1684 i Tyska Sankta Gertrud
   Magdalena   dp 23/5 1688 i Kungsholm fs
   David   (tab 9501)
   Frans   (tab 9551)

2023-07-01, 18:48
Svar #94

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Tackar!  :)

Ett litet bidrag med parallell information om perukmakare David Dubois är att hans troliga svåger (eller möjligen hans svärfar), vinskänk Frantz de Moij, gifte sig den 9/7 1678 (eller lysningens datum) i Sankta Gertrud fs, med vinhandlare Jacob Kochs dotter, jungfru Magdalena Kochin (jag har lagt märke till att kvinnors släktnamn (ofta) slutar med -in i notiserna i slutet av 1600-talet i tyska församlingens volym CI:1a). Kochin tycks vara ett tyskt släktnamn.

Länk till lysning- eller vigselnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00041#?c=&m=&s=&cv=40&xywh=725%2C1564%2C2567%2C1214

Här kommer lite spekulationer kring perukmakare David Dubois:

I tabell 2 om vinskänk Anders Bruun i mitt inlägg här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=192401.0 har jag skrivit att Catharina Brun, gm perukmakare Johan Meruchat, troligen var dotter till vinskänk Anders Bruun. Jag har nu sett att en tunnbindare(?) Anders Bruun, gifte sig med Gundela (Gunilla) Brinck, dotter till bokhållare Peter Brinck, den 5/5 1682 i tyska fs (CI:1a, sida 50). Den informationen bidrar starkt (tycker jag) till hypotesen att perukmakare Johan Meruchats svärfar var vinskänk (fd tunnbindare) Anders Bruun (se informationen, i tabell 2, om Catharina Bruns föräldrar, Anders och Gunilla Brun). Dessutom tyder släktnamnet Brinck (starkt) på att vinskänk Anders Bruun (tabell 2) var bror till bryggare Claes Bruun (tabell 1) eftersom han bör ha varit granne med brännvinsbrännare Måns Brinck (se tabell 18 i ovanstående länk).

Jag fortsätter att leta i Sankta Gertruds födelsebok. Jag har sett att en handelsman (kauffman) Martin Braun (Mårten Brun) gifte sig (eller lysning), den 30/11 1680 i tyska Sankta Gertruds fs i Stockholm, med Dorothea Dargemannin, dotter till herr Georg Dargemann, som var guldsmed enligt sekundär källa (adelsvapen.com om adliga ätten Manderstierna nr 1239). Jag tycker han passar in som möjlig pappa till piga Barbro Mårtensdotter Le Brun, som tycks ha haft någon slags koppling till den adliga släkten Meurman/Mannerstedt (nr 1083). (Mårten Brun dog 1694 enligt register, som jag inte har kontrollerat än, och Barbro gifte sig 1709 och var kanske piga eftersom hon var faderlös...) I den sekundära källan om Mannerstedt står att Henrik Muerman (1584-1613) var sidenkramhandlare och att han var föreståndare för tyska kyrkan i Stockholm och dess skola. I Martin Braun och Dorothea Dargemannins vigselnotis står något, som jag inte har lyckats tyda, om en tysk(? dvs deutsche) kyrka(? dvs kirchen) skola (schuhle). Om någon har lust att försöka tyda texten är länken till notisen här (tyska Sankta Gertrud, CI:1a, sida 63):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00042#?c=&m=&s=&cv=41&xywh=3359%2C1739%2C1485%2C702

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: min mammas kommentar när jag berättade om mina långsökta kopplingar var "vad lätt det tycks ha varit att bli adlad förr i tiden".  ;D

2023-07-04, 16:04
Svar #95

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Tyvärr skrev jag fel datum, i mitt förra inlägg, när Anders/Andreas Brun och Gundela Brinck vigdes (eller datum för lysning). Det var den 5/5 1672!

Vid dop i tyska Sankta Gertrud församling i Stockholm den 16/11 1683, av Frantz de Moij "der jungers" (den yngres) barn, Magdalena Regina, var en "Andreas Brun" fadder. Jag gissar att Andreas var samma person som vinskänk Anders Bruun (tabell 2 i länken i mitt förra inlägg). Möjligen kan det tyda på ett släktskap* mellan paren Anders Bruun och Gunilla Brinck samt Magdalena Koch och Frantz de Moij, vars troliga syster eller dotter Fransina Fransdotter de Moij gifte sig med perukmakare David Dubois knappt ett år senare, den 22/10 1684 i Storkyrko fs (se Kjell Lindbloms inlägg den 2023-07-01 i den här tråden.

* Förrutom den yrkesmässiga (både Anders Bruun och Frantz de Moij var vinskänkar) och eventuell annan typ av koppling.

Länk till dopnotisen av Frantz de Moijs barn Magdalena Regina, vars fadder var Andreas Brun:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00300#?c=&m=&s=&cv=299&xywh=474%2C2362%2C2809%2C1328

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-05, 14:59
Svar #96

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen,

Ytterligare en indirekt indikation om ett släktskap mellan paren Anders Bruun/Gunilla Brink och David Dubois/Fransina Fransdotter de Moij, via Fransinas troliga bror Frantz de Moij, är att Johan Scharenberg respektive hans hustru (troligen) var faddrar vid dop i tyska Sanka Gertrud församling i Stockholm:

-  6/11 1681 av vinskänk Andreas Bruns barn Heinrich, och
- 26/6 1685 av vinskänk Frantz de Moij juniors barn Regina (Frantz de Moij den äldre var en annan fadder)

Länk till dopnotisen 6/11 1681:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00293#?c=&m=&s=&cv=292&xywh=412%2C2869%2C2809%2C1328

Länk till dopnotisen 26/6 1685:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00306#?c=&m=&s=&cv=305&xywh=441%2C1195%2C2809%2C1328

Johan Scharenbergs hustru "madame Catterina Schiarenberg" och dotter var faddrar vid respektive två dop av krögare Daniel le Brun och Catharina Hansdotter Richters barn 1705 respektive 1706 i Storkyrkoförsamlingen.

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-07, 17:15
Svar #97

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Hoppas jag inte skapar förvirring med mina inlägg! Här kommer ytterligare en fundering med lite invecklade släktskap...

Men först: i mitt förra inlägg skrev jag "...släktskap mellan paren Anders Bruun/Gunilla Brink och David Dubois/Fransina Fransdotter de Moij...". Jag borde har skrivit "...släktskap, eller annan typ av relation (kommersiell, kulturell o.dy.) , mellan paren...".

David Dubois var perukmakare. En annan perukmakare (tror jag, se länk nedan för bedöming av det jag tror kan vara det tyska ordet "Perückenmacher" men "felstavat" med ett B istället för ett P), vars barn Scharlotta döptes 16/3 1687 i Sankta Gertrud fs (CI:1a, sida 664), hette Peter Boy. I Sällskapet vallonättlingars släktlista har jag sett att en stavningsvariant av Dubois (som väl egentligen är franskans "du bois"?) är du Boy.

Länk till dopnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00312#?c=&m=&s=&cv=311&xywh=346%2C3088%2C3035%2C1435

Bland faddrarna läser jag "fr. [frau] Maria Wachsmuth [Waxmuth]". Möjligen var Maria samma person som Sara Maria Waxmouth, svärmor till Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld. Se barnet Christian i tabell 1 här: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Riddersk%C3%B6ld_nr_1006

I ovan länkade sekundära källa står att Christian adopterades av råd- och handelsmannen i Stockholm Joh. Kohlmäter, men enligt min tolkning av artikel om släkten Kahlmeter (https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12309) och av Riddarhusets originalgenealogier om släkten Ridderschiöld hette rådmannen Hans Kohlmäter (inte Johan).

I Stockholms mtl 1683 (BA:6/1, Riksarkivets bild 83) tycks det stå att rådman Hans Kohlmäter hade en piga vid namn Maria Le Brun (fc 1658). Möjligen/Troligen hade hon vallonskt påbrå.

Länk till sida i mtl 1683:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0059660_00083#?c=&m=&s=&cv=82&xywh=354%2C2033%2C3714%2C1765

Notera att Hans Kohlmäster var granne med paret Anders Bruun och (troligen) Gunilla Brink.

Med andra, förhoppningsvis mindre krångliga, ord:

Hans Kohlmästers adoptivsons/fostersons svärmor, Sara Maria Waxmouth, kan ha varit fadder vid dop av perukmakare Peter Boys barn Scharlotta (dp 16/3 1687). Hans Kohlmäster hade en piga, 1683, som hette Maria Le Brun.

Kan man tänka sig att Boy är en förkortad variant av du Boy? Jag har noterat släktnamnet Boy vid genomgång av Sankta Gertruds födelsebok CI:1a, men inte "hajjat till" förrän nu, när jag fick se kopplingen "perukmakare" och "Waxmuth" (om det står dessa två ord/namn förstås!).

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-08, 14:01
Svar #98

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan åter igen!  :)

Den här gången gör jag ett bidrag utan spekulationer  ;D men med en fråga:

Den 20/6 1687 döptes, i tyska Sankta Gertrud fs, vinskänk ("weinschencke") David du Bois barn Regina.

Endast elva månader senare:

Den 23/5 1688 döptes, i Kungsholm fs, florvävare/perukmakare David Deboes barn Magdalena (se Kjell Linsbloms inlägg den 2023-07-01 i den här tråden).

Rör det sig om två olika personer?

Länk till dopnotisen den 20/6 1687:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00313#?c=&m=&s=&cv=312&xywh=333%2C68%2C3035%2C1435

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-08, 15:17
Svar #99

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Jag tror det är samma person.

2023-07-09, 11:06
Svar #100

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Tackar Kjell för svar!

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-11, 16:04
Svar #101

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen,

Kan det möjligen ha varit smältare Johan Dubois (tabell 52 i NV del 1, sida 210, gm Catherine Bevij) som flyttade tillbaka till Sverige (från Mannheim Neustadt eller från annan ort) och begravdes 1683 i Jakob och Johannes församling i Stockholm (LIa:42, Riksarkivets bild 19)?

Min tolkning och avskrift av texten:

d. 21 [augusti 1683] Öpningen på kyrkogården till En Calvie [kalvinist?] Johan Düburs lijk

Länk till notisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054828_00019#?c=&m=&s=&cv=18&xywh=503%2C2249%2C2639%2C1219


Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Förslagsvis gjordes inventering av ovan nämnda Johan Düburs dödsbo den 29/8 1683 i Stockholm (Rådhusrättens 1:a avdelining, F1A:33, sida 873). I bouppteckningen står att "Jean de oude Boier" hade varit skeppare (sida 873) och att hans arvingar fanns i Holland i staden Tessel / Tesset. Men: det är väl inte möjligt att det står "Till rättelse för dess häst och arfwingar..."?!  :o

På sida 874v står att notarierna(?) Jacob de Jong och Petter Hakert intygade att "de Bour" ägde 1/32-del av skeppet Delphin.

Jag misstänker att skepparen inte hade släktnamnet Dubois.

Infordrande skuld fanns hos Johan Scharenberg - ett släktnamn som återkommer i mina anteckningar.

Länk till bouppteckningen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107514_00936#?c=&m=&s=&cv=935&xywh=2997%2C584%2C5353%2C2474

2023-07-13, 17:58
Svar #102

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Jag önskar återkomma till David du Bois, som var vinskänk 1687 och perukmakare 1688 i Stockholm (se Kjell Lindbloms och mitt inlägg den 2023-07-08 i den här tråden).

Den 21/10 1682 upprättades inventarium efter perukmakare mäster Jonas Godes avlidna maka, hustru Christina Cramer (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 sida 1147). Baserat på barnens namn och beräknade födelseår var det samma Jonas Gode, som dog i april 1688 enligt bou daterad 22/12 1688 (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:40 sida 975). Han var då vinskänk.

Jonas Gode var alltså perukmakare 1682 och vinskänk 1688 i Stockholm.

Kan man tänka sig att David du Bois blev perukmakare efter Jonas Godes bortgång i april 1688?

Enligt Kjell Lindbloms inlägg den 2023-07-01, i den här tråden, sägs David Debois ha varit född i Frankrike.
Enligt Kjell Lindbloms inlägg den 2021-10-05 här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=67521.0 bör (ovan nämnda?) vinskänk Jonas Gode ha haft tyskt ursprung.

David du Bois och Jonas Gode hade några gemensamma nämnare:
•   de bodde i Stockholm på 1680-talet
•   de hade släktnamn, som även ”vallon-svenskar” hade på 1680-talet
•   de blev registrerade som både vinskänkar och perukmakare under 1680-talet

Genom att jämföra namn i bouppteckningar (se länkar nedan) och i mina anteckningar (rörande släktnamnen Brun och Geting) hittade jag några andra långsökta  ;D och eventuella gemensamma nämnare (baserade på några antaganden som jag inte har undersökt vidare).

1) Norrköping
•   David Dubois troliga svåger, vinskänk Frantz de Moij (d.y.), hade en dotter Magdalena (dp 16/11 1683 i S:ta Gertrud). Det var troligen hon som var gm sockerbagare Carl Geting (död 24/2 1719) vars dödsbo var skyldig pengar till vinskänk Jacob de Moij i Norrköping (se tabell 23 i mitt inlägg den 2023-04-25, 21:27 här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=70456.0 ).
•   Jonas Godes svåger i 2:a giftet var Jochum Langmühr i Norrköping enligt bou, daterad 22/12 1688, efter Jonas Gode. (Släktnamnet Langmühr har stavningsvarianten Langmeur, som med ett tyskt uttal kanske påminner lite om ”de Moij”?)

2) släktnamnet Lampa
•   David Dubois ovan nämnda troliga släkting, sockerbagare Carl Geting, var förmodligen släkt med Catharina Larsdotter Geting gm Johan Lampa (se tabell 20 i mitt inlägg den 2023-04-25, 21:27 här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=70456.0 ).
•   Jonas Gode bör ha haft koppling till Olof Grå (troligen samma person som Olof Hansson Grå) eftersom dödsboet efter Jonas Godes första hustru, Christina Cramer, hade ”wiss infodrande skuldh” hos honom (se sida 1148v i bou a) nedan, upprättad 21/10 1682 – se också namnet Jürgen Boy på sida 1149 – att jämföra med perukmakare Peter Boy nämnd i mitt inlägg den 2023-07-07 i den här tråden). (Förslagsvis hade Olof Grå köpt en peruk på kredit av Jonas Gode.) Olof Grås troliga svägerska, Lucia Skik (Schick, död 11/2 1675), var gm Claes Lampa, som gifte sig omkr 1680 med Olof Grås dotter Christina enligt sekundär källa (se nedan).
Enligt sekundär källa (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lampa) var Johan Lampa son till Claes Lampa.

3) släktnamnen Brun, Weber och Lylo (Lyllo eller Lijllo enligt personens egen namnteckning)
•   David Dubois svärfar, vinskänk Frantz de Moij (d.ä.), hyrde bostad av handelsman Anthoni Bruns änka i Stadens östra kvarter (hus nr 117) enligt uppgift i Stockholms mtl 1683. Enligt Kjell Lindbloms inlägg den 2022-11-20 här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=176804.0 var Anthoni Brun (död 1679) flamländare och faktor vid Åkers bruk.
•   David Dubois troliga svågers dotter, Magdalena Regina (dp 16/11 1683), hade faddern ”Andreas Brun”. Troligen var Andreas Brun samma person som vinhandlare Anders Bruun (tabell 2) här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=192401.0 (upprepning av mitt inlägg, den 2023-07-04, i den här tråden).
•   Jonas Godes dödsbo hade, 1688, ”wiss infordrande skuldh” hos (köpman) Gerdt Webers änka, som kan ha varit släkting till handelsman Anthoni Bruns måg, inspektor Hindrick Weber (död före 1711).
•   Jonas Godes ingifta svåger i 2:a giftet (se bou b) nedan och namnteckning på sista sidan), vinskänk Hinrich Lylo (död 1691), var fadder då Maria (egentligen Margareta) Brun (tabell 4 i ovanstående länk) och Nils Helgesson Linds dotter, Anna, döptes den 23/3 1684. Jag misstänker att Margareta Brun var brorsbarn till ovan nämnda vinhandlare Anders Bruun.
•   Ovan nämnda Olof Hansson Grås troliga svåger var vinskänk Georg Broun/Göran/Johan Bruun (tabell 18 i ovanstående länk), gm Elisabeth Hansdotter Grå (död mellan 1698 och 1711). Georg/Göran/Johan Brun var möjligen son till ovan nämnda vinhandlare Anders Bruun.

4) släktnamnet Scharenberg
•   David Dubois troliga svågers dotter, Regina (dp 26/6 1685), hade faddern ”Schahrenbergs frau”, som bör ha varit Catharina Scharenberg (gm Johan Scharenberg).
•   Jonas Godes dödsbo hade, 1688, betalande skuld till Catharina Scharenberg (då gm, eller änka efter, Johan Scharenberg, som dog före 21/4 1689).

Länkar till bouppteckningar:
a) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107513_01230#?c=&m=&s=&cv=1229&xywh=3185%2C351%2C5539%2C2633
b) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107521_01007#?c=&m=&s=&cv=1006&xywh=2544%2C291%2C3763%2C1789
c) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107577_01684#?c=&m=&s=&cv=1683&xywh=2953%2C2212%2C3103%2C1789
d) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107568_00409#?c=&m=&s=&cv=408&xywh=3574%2C3599%2C1496%2C691

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-15, 21:32
Svar #103

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan,

Ytterligare en fundering, som kanske andra redan har gjort...

Den 1/6 1690 vigdes (eller lystes för) guldsmed Christophorus (Christopher) Richter och jungfru Anna Maria Meijer, dotter till Nicolai Meijer, som tycks ha varit kirurg vid kungliga livgardet, i tyska Sankta Gertrud församling i Stockholm (CI:1a, sida 75).

Guldsmed Gotfred Dubois (tab 54 i NV del 1, sida 210) gifte sig 1720 med Anna Meijer. Kan man tänka sig att hon var barn, barnbarn, brosbarn, brorsbarnbarn e.dy. till kirurgen Nicolai Meijer?

Johan le Brun (tabell 3 i NV del 1, sida 107) hade en trolig son, Daniel le Brun. Daniels hustru Catharina Hansdotter Richter var troligen dottern Anna Catrina till hovslagare mäster Hans Richter (dc 1687) och Catharina Hök/Höök (dc sept 1703, se BOU 1704:69).

Hans Richter och Catharina Höks barn (alla döpta i Jakob och Johannes församling i Stockholm:
•   Carl dp 5/10 1680 (CIa:10, sida 30)
•   Anna Catrina dp 23/7 1684 (CIa:10, sida 155), troligen Daniel Le Bruns hustru (Catharina Hansdotter Richter)
•   Daniel dp 7/10 1686 (Cia:10, sida 169)

I ovan nämnda BOU är Anna Catharina och äldre barn nämnda, men inte Carl eller Daniel.

Vid dop den 4/6 1684 i Sankta Gertruds församling i Stockholm, av guldsmed Engelhard Schröders barn, Georg Engelhardt, var Friedrich Richter fadder. Troligen var Fredrich samma person som guldsmed mäster Fredric Richter, som i februari 1707 uppbjöd guld och silver som hade förpantats hos honom (Stockholms Magistrat och Rådhusrätt A1A:7) och möjligen/troligen var han en släkting (bror?) till Daniels svärfar, hovslagare Hans Richter.

Vid dop den 16/12 1688 i Sankta Gertruds församling i Stockholm, av snörmakare(?) Johan Mentler och Martha Bruns barn Johannes, var bla Maria Richter fadder.

Daniel le Bruns troliga pappa (och Catharina Hansdotter Richters troliga svärfar). hammarsmed Johan le Brun (tab 3 i NV del 1, sida 107), bör ha bott i Åkerby 1677.
Guldsmed Gotfred Dubois pappa, hammarsmed Clas Dubois (tab 53 i NV del 1, sida 210) var vid Åkerby 1678.

Är det bland annat baserat på dessa kopplingar som Daniel le Brun anses vara trolig son till hammarsmed Johan le Brun? Finns det andra uppgifter som indikerar far-/son-relationen?

Länk till vigselnotisen mellan guldsmed Christopher Richter och Anna Maria Meijer:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00048#?c=&m=&s=&cv=47&xywh=3455%2C3710%2C2809%2C1328

Länk till bouppteckning efter hovslagare Hans Richter och hustru Catharina Hök:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107543_00081#?c=&m=&s=&cv=80&xywh=2585%2C219%2C4466%2C2064

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-16, 07:06
Svar #104

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Är det samma Catharina Hök/Höök som nämns här?  :P
https://forum.rotter.se/index.php?topic=67656.msg1621114#msg1621114
------------

För övrigt nämns en skuld för Dubbelt Öl till (min mycket avlägsne släkting) Bryggaren Claes Lampa i Catharina Höks bouppteckning.  ;)
Vilket inte behöver betyda något i sammanhanget, men ändå en koppling, om endast ekonomisk.  :-*
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2023-07-16, 10:24
Svar #105

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan!

Oj då, då får ättlingar till Catharina Hök bjuda dig, Stefan, på en Dubbelt Öl!  ;D

Kanske kan det vara samma Catharina Hök/Höök i din länk Stefan. Det enda jag noterade i länken är att Catharina Hööks make Mathias Berentsson ska ha dött 1674. Om hon vore samma person som Catharina Hök gm hovslagare Hans Richter skulle deras första barn kunna vara fött 1675. Enligt min tolkning av bouppteckningen (BOU 1704:69) var Anna Catharina det yngsta omnämnda barnet, och hon var född 1684. Det är andra fyra barn omnämnda i bouppteckningen och dessutom hade Hans och Catharina sonen Carl född 1680. Jag har inte sett något barn mellan Anna Catharina (f 1684) och Carl (f 1680), men jag kan ha missat något eller ett barn kan ha blivit döpt i en annan församling. I annat fall skulle Hans Richter och Catharina Hök ha fått fyra barn mellan 1674 och 1680 (1675-1679), dvs fyra barn på fem år.

Stefan! Eftersom du är en avlägsen släkting till bryggare Claes Lampa och dessutom en duktig släktforskare  :-* vet du säkert om Lucia Skick (gm Claes Lampa) och Elisabeth Skick (gm Olof Hansson Grå) var systrar.

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Jag fick nyss se vigsel-/lysningsnotis, för perukmakare Jonas Godu och Elsabe (Elisabeth) Langmuhr, den 26/10 1682 i tyska Sankta Gertrud församling i Stockholm (CI:1a, sida 65). Fem dagar tidigare, den 21/10 1682 upprättades inventarium efter perukmakare mäster Jonas Godes avlidna maka, hustru Christina Cramer (se mitt inlägg den 2023-07-13 i den här tråden).
Länk till notisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00043#?c=&m=&s=&cv=42&xywh=3110%2C2528%2C2986%2C1453

Sorry att jag inte gör någon sammanställning innan jag skriver om fynden! Min ursäkt är att jag egentligen letar efter annat. Dessutom kanske det borde skrivas om perukmakare, och sedan vinskänk, Jonas Gode under diskussionsämnet Gode...  :-[

2023-07-16, 14:22
Svar #106

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7203
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:50
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stort tack för din uppskattning och dina uppgifter!

Om släkten Schick och de efterfrågade systrarna kan du läsa i mitt inlägg från 2002 och i de följande inläggen i Schick-tråden!
Fyll gärna på där om du har ytterligare uppgifter eller funderingar!

https://forum.rotter.se/index.php?topic=73998.msg1034229#msg1034229
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2023-07-18, 13:19
Svar #107

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Tack tillbaka Stefan!

Vad kul att mina misstankar stämde ...för en gång skull!  ;D

Jag ser i Schick-tråden att Lucia och Elisabeth hade en syster, Maria, gm remsnidarålderman Jakob Schultz. Även om släktnamnet Schultz tycks ha varit ganska vanligt i Stockholm runt 1700 vågar jag kanske ändå nämna en Schultz, den enda som jag har i mina anteckningar, eftersom det finns en koppling till Polen och systrarna Schicks pappa, ser jag, var född där. Jag skriver om det i Schick-tråden!

Hej så länge!
/Jan

2023-07-20, 21:38
Svar #108

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen,

Mina misstankar om systrarna Schick stämde, men konstigt nog stämmer troligtvis inte min misstanke att Olof Hansson Grå och Elisabeth Hansdotter Grå var syskon (se ”punkt 3” i mitt inlägg den 2023-07-13 här ovan). Olof är inte nämnd* i bou efter Elisabeths pappa, hökare Hans Svensson (med släktnamnet Grå i en dopnotis). Det har i och för sig inget att göra med kopplingen mellan perukmakarna David Dubois och Jonas Gode (se samma inlägg), men dels vill jag göra denna rättelse och dels vill jag berätta om en tredje perukmakare (Johan Meruchat), som troligtvis hade koppling till de andra två (se den röriga bifogade bilden).

*Att Olof inte är nämnd i bouppteckningen kan i och för sig bero på att han hade dött, utan barn, tidigare ("Död 78 år gammal 1698 i Sällinge, Fellingsbro" enligt Stefan Simanders inlägg den 2002-10-07, 03:01 under diskussionsämnet "övriga släkter - S / Schick"). Emellertid var Olof Hansson Grå fc 1620 (enligt uppgift under ”Schick-tråden”) och Hans Svensson Grå dog 1700. Om Hans var Olof Hanssons pappa skulle han ha blivit minst bortåt 100 år när han avled.

Länk till ovan nämnda bouppteckning (Stockholm den 3/8 1700, F!A:57, sida 822):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107538_00848#?c=&m=&s=&cv=847&xywh=2174%2C151%2C4470%2C2065

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-08-07, 18:53
Svar #109

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan,

Med risk att komma ifrån ämnet Dubois kan jag inte låta bli att berätta om en fjärde perukmakare under andra hälften av 1600-talet, troligen i Stockholm. Dessutom den tredje med ett släktnamn, som finns med i Sällskapet Vallonättlingars släktlista.

Den 12/3 1675 vigdes (eller lystes för) Johan Paulsson, hökare ("kauffman"), och hustru Brigita Michelsdotter, änka ("wittwen") efter borgare och perukmakare Paul Durant i tyska Sankta Gertrud församling i Stockholm (CI:1a, sida 55).

Länk till vigselnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00038#?c=&m=&s=&cv=37&xywh=3184%2C635%2C2809%2C1328

Är det inte ett konstigt sammanträffande med dessa tidsmässiga, geografiska och yrkesmässiga kopplingar med tre olika släktnamn, som finns med i Sällskapet Vallonättlingars släktlista?  ???

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Borgare och perukmakare Paul Durean och jungfru Brigitta, dotter till salige "handelsman" Micher Bertel / Bertol, vigdes den 2/3 1669 i tyska fs i Stockholm (CI:1a, sida 43). Även släktnamnet Berthole finns med i Sällskapet Vallonättlingars släktlista, så nu är vi uppe i fyra "vallonska" släktnamn! Eftersom Paul Durean står som borgare i vigselnotisen bör han ha fått burskap före 2/3 1669. Har du, Karin Uhrvik, eller någon annan möjligen mer information om honom?

Länk till notisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00031#?c=&m=&s=&cv=30&xywh=3434%2C2439%2C2567%2C1214

PS2: Då perukmakare Paul Durens (och Brigitta Michelsdotter Bertel/Bertols) barn Niclas döptes, den 30/3 1671 i tyska fs, var bla Itiene (Etienne) Moulie fadder. Även släktnamnet Molin, med stavningsvarianten Moulin (som betyder kvarn på svenska tror jag), finns med i Sällskapet vallonättlingars släktlista. Det är alltså femte släktnamnet i listan med koppling till perukmakare i Stockholm i slutet av 1600-talet.

Länk till dopnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00257#?c=&m=&s=&cv=256&xywh=3365%2C1217%2C2590%2C1225

2023-08-16, 13:46
Svar #110

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Jag önskar återkomma, igen!, till David du Bois (född i Frankrike), som var vinskänk 1687 och perukmakare 1688 i Stockholm (se Kjell Lindbloms och mitt inlägg den 2023-07-08 i den här tråden).

I mina anteckningar har jag skrivit följande:

I Stockholm stad Stadsarkivets Fastighetsregister 1675-1875 framkommer att bryggare Johan Ernst Hartman och bryggaränka Anna Catharina Hartman ägde en gård i kvarteret Draken nr 1 (hörnet Wollmar Yxkullsgatan/Björngårdsgatan), Draken nr 2 och Draken nr 12 (eller nr 10?) i andra halvan av 1700-talet. Arvingar till deras troliga son, Johan Hartman, sålde gården (nr 10) till handelsman och bryggare Hans Fredrik Malm, som var gm Johanna Catharina Dubois enligt tolkning av Fastighetsregistret. En trolig dotter eller barnbarn till Johan Ernst Hartman och Anna Catharina Hartman, Magdalena, var gm bryggare Johan Martelleur (i början av 1800-talet) enligt tolkning av Fastighetsregistret.

Min tanke var att, om Johanna Catharina Dubois vore en ättling till David du Bois, skulle hennes troliga koppling till bryggare Johan Martelleur kanske kunna vara en indikation om att David tillhörde "vallonsläkten" Dubois, trots att han var (registrerad som) född i Frankrike. Har någon möjligen information om eventuella ättlingar (barnbarn/barnbarnsbarn...) till David du Bois, och/eller om anor till Johanna Catharina Dubois, gm bryggare Hans Fredrik Malm?

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-08-23, 09:59
Svar #111

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Du frågar efter anor till Johanna Catharina Dubois, gift med Hans Fredrik Malm. Du hittar henne nästan längst ner här. Johan Dubois (1727-98) hittar du i NV del I sid 211 som son i Tabell 54. I boken kan du leta vidare på hennes anor.

Barnbarnsbarn till David Dubois har jag inte hittat några. Kan finnas efter barnbarnet Anna Christina dp 3/6 1718 och gift med inspektor Nils Lundblad 29/3 1741 i Jacob och Johannes.

Tabell 1971

Johan Duboi, son till Gotfred (tab 1921), döps 24/1 1727 i Riddarholms fs i Stockholm. Han blir ägare till Hamburgerbryggerierna och ryttmästare vid borgerskapets kavalleri. Han gifter sig med Sara Helena Radou. De är bosatta i Riddarholms fs. Johan avlider 3/3 1798 i Klara fs och Sara Helena fjorton dagar senare (bou 1798/2:4). Alla barn är födda i Klara.

Barn:   barn      bg 2/6 1752 i Riddarholms fs, dödfött
   Ebba Charlotta   f 13/6 1752, d senast 1798
   Johannes      f 11/6 1753, d senast 1798
   Hindric Gåtfried   f 9/9 1754, d senast 1798
   barn      bg 3/5 1755 i Riddarholms fs
   barn      bg 7/10 1755 i Riddarholms fs
   Anna Helena      f 13/3 1756, d 1806, g m överstelöjtnant Nils Fries 1775
   Judit      f 10/8 1757, d senast 1846, lever ogift 1823
   Hedwig Elisabeth   f 11/4 1760, d senast 1846, g m revisor Lars Johan Grönbom
   Johan Fridric      (tab 1977)
   Sara Catharina   f 6/3 1763, g m brukspatron Lars Hultman i Västervik
   Carl Gustav      f 26/2 1764, d 1767
   Ulrica Eleonora   f 1765, d 1845, g m handelsman Abraham Engel 1790
   Claes Ludwich      f 2/10 1766, d senast 1798
   Jacob Leonard      f 16/4 1768, d 1801 i Stockholm, bryggarlärling 1798,
         bryggare i Riga
   Maria Lowisa      f 3/9 1770, d 1846, ogift
   Gustaf      f 17/10 1774

Tabell 1977

Johan Fridric Dubois, son till Johan (tab 1971), föds 30/6 1761 i Klara fs. Han blir ägare till Hamburgerbryggerierna och liksom sin far ryttmästare vid Borgerskapets kavalleri. Hans hustru heter Anna Catharina Hartman med gifte 1790. Johan Fridric dör 26/2 1811 i Klara och hustrun 1826.

Barn:   Johan Henrik      (tab 1978)
   Johanna Catharina   f 1792, d 1880, g m bryggaren Fredric Malm
   Carolina Magdalena   f 1792, d 1875, g m godsägare Johan Gustaf Sergel

Hälsningar
Kjell

2023-08-24, 08:44
Svar #112

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan och tack för svar Kjell!

Att jag inte tänkte på bryggare Johan Dubois (tabell 1971 i ditt/Kjell Lindbloms förra inlägg) jag nar fick se namnen Johanna Catharina Dubois och hennes make bryggare Hans Fredrik Malm och deras koppling till kvarteret Draken i Maria Magdalena församling. Inget (känt) släktskap mellan vinskänk och perukmakare David Dubois och henne alltså.

Tack för uppgifterna om Davids barnbarn Anna Christina! Kanske kan några ledtrådar hittas där om David Dubois (även om jag känner mig tveksam). Jag ställde frågan om anorna/ättlingarna med förhoppningen om att David och Anna Christina skulle kunna ha varit ana/ättling med varandra.

Eftersom ovan nämnda bryggare Johan Dubois även var ryttmästare kopierar jag in följande information i mina anteckningar, som har med Hartman och kvarteret Draken att göra. Förmodligen har det inget inget att göra med Johan Dubois, eller hans pappa Gotfred, men man vet aldrig.

Den 12/8 1643 köpte vinhandlare Mårten Hartman ett hus i kvarteret Morpheus nr 3 i Gamla Stan (Gunnar Hellström, 1957, Vinskänkar och källar i Staden inom broarna under Karl XII:s tid till frihetstiden, Samfundet Sankt Eriks årsbok 1957). Mårten Hartman dog 1674.
Den 19/8 1669 vigdes, i tyska fs, vinhandlaren från Oppenheim am Rein Hans Jacob Schönman och jungfru Christina Hartman, (äldsta?) dotter till vinhandlare Martin Hartman. I Holms tomtbok 1679 framkommer att major Mårten Schönman ägde en ”träägårdh” (trädgård eller en gårdsbyggnad av trä) i kvarteret Draken i Maria Magdalena församling i Stockholm.

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-08-26, 17:49
Svar #113

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
En rättelse. Tag bort barnet Ebba Charlotta i mitt senaste inlägg. Hon har andra föräldrar.

/K

2023-09-25, 22:07
Svar #114

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

För några minuter sedan lade jag upp ett inlägg om en femte perukmakare, Niclas Tartarin (född i Paris) vars två vittnen, vid lysning/vigsel med jungfru Elisabetha de Prè, var Niclas "lemarin" (le Marinier?) och Noach Werl... (Verlaine?) här:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=191015.0

Vänliga hälsningar,
Jan

2024-01-29, 15:09
Svar #115

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hejsan,

Med risk att komma ifrån ämnet Dubois (igen!  :-[ ), men...

Eftersom släktnamnet de Moy/de Moij har nämnts här (sommaren/hösten 2023) och inget diskussionsämne tycks finnas om detta släktnamn, kommer här information om ett dop av ett "oäkta" barn vars mamma hette Gertrud och vars pappa "sägges wara" Anders Moy/Moij. Nej, det rör sig inte om Gertrud Niclasdotter, som var gm Joris Dubois (tabell 16 i NV del 1, sida 200)!

Den 20/3 1673 döptes i Katarina fs (CI:2, sida 125) "ett oechta barn widh nampn Anders, fadheren sägges wara en Compagnis siöman, Anders Moij, hon skall hafwa tient hoos mäst: Jöran Jesuvijt murmästare, sädan warit till huus i Consapellens Sijfwerts gårdh hoos hans huus[-]folk, Johan Ericksson siöman, hon konan är widh nampn Giärtrudh Bärtils//dotter, wittnar hustro Anna Påwelsdotter Boende i S. Maria församb."

Länk till dopnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055751_00074#?c=&m=&s=&cv=73&xywh=189%2C1952%2C3651%2C1722

För egen del tar jag informationen i dopnotisen med en nypa salt.
Anders släktnamn kan dessutom ha varit ett annat än "de Moij".
Men det är ett lustigt sammanträffande med namnet Gertrud i denna dopnotis, Joris Dubois hustru Gertrud Niclasdotter och "frantzoos kåna Gertrud" som fick ett utomäktenskapligt barn med en kolare benämnd Claas ca 1657 (NV del 1, sida 110). Dessutom tycker jag Gertruds patronymikon Bertilsdotter låter intressant (Bevi? Bajar?).

Då bryggare Claes Bruuns dotter Maria döptes i tyska fs den 14/2 1664 var Frantz de Moijs hustru fadder. Hon bör ha varit perukmakare David Dubois svärmor. Vet någon möjligen vad hon hette? Davids troliga "ingifta svåger", sockerbagare Carl Geting (gm Magdalena de Moij) hade halvsyskon vars kusin, Didric Standaert, var gm Maria Brun, dotter till vinhandlare Anders Brun, som möjligen var; 1) bror till bryggare Claes Bruun, och 2) släkting till sekreterare Tobias Soltners änka, Christina Bruun, i vars gård ryttare Hendrick De Boo (Dubois) gifte sig den 1/8 1708 i Maria Magdalena fs. Ryttare Hendrick var möjlig son till ovan nämnda Joris Dubois ("Dubois ny Tabell 21A" i Kjell Lindbloms tillägg till NV här: https://web.archive.org/web/20171216161901/http://web.comhem.se/kjelltan/).

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Ovan nämnda Jöran Jesuvijt bodde vid, eller hade yrkesmässig koppling till, Stadsgården. Det är nog inte så väsentlig information, men jag kan inte låta bli att dela följande dopnotis, med dramatiskt innehåll.

"Anno 1669 then 29 september. döptes ett // oechta barn, widh nampn Kirstin, fadherens Nampn sägges wara Anders Erick//sson, en målare lärdrängh. är mäst: Erick Olofssons murmästarens son. han som skiöt sigh till döds. och modheren haf. tient hoos mäster Jöran Jesuwiten i stads gårdhen, ther hon haf. blifwit medh barnet, af hans bemälte måghs son. modherens nampn är Margareta Nilsdotter, och nu födt barnet hoos M. Oloff Botwidhsson spismakare /."

För nyfikenhets skull: står det "af hans bemälte måghs son", och vad syftar man i sådant fall på?
Var murmästare Erik Olofsson måg till murmästare Jöran Jesuwiten?


Länk till notisen (Katarina CI:2, sida 155): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055751_00087#?c=&m=&s=&cv=86&xywh=66%2C2627%2C3651%2C1722

2024-03-08, 16:20
Svar #116

Utloggad Agneta Berghem

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 138
 • Senast inloggad: 2024-03-10, 11:37
  • Visa profil
Svar till Jan Johanssons inlägg den 15 juli 2023 då han bl.a. skrev:


Troligen var Fredrich samma person som [/size]guldsmed mäster Fredric Richter[/size], som i februari 1707 uppbjöd guld och silver som hade förpantats hos honom (Stockholms Magistrat och Rådhusrätt A1A:7) och möjligen/troligen var han en släkting (bror?) till Daniels svärfar, hovslagare Hans Richter.
[/size]
[/size]Jag har inte hittat något släktskap mellan guldsmeden Fredrik Richter (mina ana) och hovslagaren Hans Richter. Guldsmeden Fredrik Richter var son till guldsmeden David Richter och Margareta Hansdotter Bröms, död 1678, se Bou [/size]Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Bouppteckningar F 1 A:31 (1681) Bild 292 / s. 264.

[/size]Däremot är jag intresserad av källan till ovanstående uppgift om förpantat guld och silver. Jag kollade som hastigast i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt A1A:7 (1645-1646) (ganska svårläst). Men den tänkeboken täcker ju vad jag förstår bara åren 1645-1646.

2024-03-09, 14:44
Svar #117

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej Agneta,

Ursäkta! Jag skrev fel i inlägget! Notisen om guldsmed mäster Fredric Richters uppbjudan 1707 finns i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, volym A6a:7, sida 7. Det är protokoll nr 17 fört den 11/2 1707.

Jag försöker göra en avskrift:

”Gullsmeden M:r Fredric
Richter låter upbiuda
dät gull och silfwer jämte
allehanda cra...(?) af di-
verse sorter efter ingifwen
specification som åthskillige
personer hoos honom
pantsatt hafwa”.

Länk till uppslaget med sida 7 på ArkivDigital (abonnemang krävs):
https://app.arkivdigital.se/volume/v678858?image=2530

Då jag skrev inlägget den 15 juli 2023 hade jag ännu inte upptäckt att Svenska ättartal finns tillgänglig på ArkivDigital. I volym 11 (för år 1896, 11:e årgången) finns guldsmed-släkten Richter beskriven (Svensk Slägtkalender, vol 11, sidorna 346 – 356). På sida 346 är hovslagare Hans Richter (dc 1688) och hans hustru Catharina Höök (dc 1703) omämnda under ”öfriga bärare af detta namn i Sverige”.  Guldsmed Fredric Richter (fc 163(?6), levde 1714) hade en bror, som nämns som ”Johan (Hans), Davidsson” (fc 1632, dc 1695) på sida 348. Eftersom det fanns två samtida personer i Stockholm, i slutet av 1600-talet, med samma namn (Johan/Hans Richter) skulle jag (men kanske inte andra) vilja bedöma att sannolikheten är ganska hög att de var släkt med varandra. Dessutom var de båda smeder, om än väldigt olika smed-yrken kan kanske tyckas. Synd att det eventuella släktskapet inte tycks kunna bekräftas!

Guldsmed Fredric Richters son, Fredric Christoper (fc 1664), var gift ca 1690 med Anna Maria Meijer, dotter till fältskär Niclas Meijer (dc 1691) och Anna Hartwig (dc 1704) (Svensk Slägtkalender, vol 11, sida 351). Troligen var Anna Maria syster till kamrer Fredric Meijer, gm Anna Lundberg, vars dotter Maria döptes i Riddarholmen fs i Stockholm den 22/2 1688 (CI:1, Riksarkivets bild 113). Vid dopet var nämligen ”Fridrich Richters hustru” fadder. Möjligen var denna hustru ovan nämnda Anna Maria Meijer, men i sådant fall gifte sig paret före 1690. Vid samma dop var Gustav Lundbergs hustru och jungfru Margareta Lundberg faddrar (se vidare om Lundberg nedan). Troligen samma Fridrich (Christoper) Richter (eller möjligen hans pappa med samma namn) var fadder vid dop den 28/11 1686 i Riddarholmen fs (CI:1, Riksarkivets bild 109) av Johan Schick och Sara Lampas son Peter. Johan Schick var skinnare, men hans pappa var guldsmed vilket kan ha varit en bidragande orsak till ”fadder-skapet” (Fridrichs och Johans respektive pappor var ”kollegor”).

För säkerhets skull lägger jag upp länk till de två ovan nämnda dopnotiserna den 28/11 1686 respektive den 22/2 1688:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055334_00109#?c=&m=&s=&cv=108&xywh=3240%2C525%2C2816%2C1328
och
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055334_00113#?c=&m=&s=&cv=112&xywh=3274%2C2306%2C3000%2C1415

Guldsmed Gotfred Dubois gifte sig 1720 med Anna Meijer (Kjell Lindbloms NV del 1, sidorna 210 och 211). Möjligen var Anna dotter till ovan nämnda kamrer Fredric Meijer och Anna Lundberg. Är det någon som vet?

Guldsmed Fredric Richters dotter, Sabina (fc 1669), var gift ca 1686 med Gustaf Lundberg (dc 1701) (Svensk Slägtkalender, vol 11, sida 353). Som fotnot står att Gustav Lundberg ”måhända” var bror till Lars Lundberg, som var gm Catharina Steenberg vars släktnamn finns i samma volym 11 av Svenska ättartal. Catharina var dotter till Didric Steenberg (fc 1628), som var svåger till handelsman och brukspatron Antony (de) Bruyn (dc 1679) vars släkt också är utredd i volym 11. En annan släkt, med det liknande släktnamnet De Broen, är också(!) utredd i volym 11 (sidorna 103 – 105). Enligt mina anteckningar framkommer av den utredningen (men det kan röra sig om min sammanställning av ytterligare information, vars härledning jag tyvärr inte har hittat i skrivande stund) att guldsmed Gotfred Dubois och Anna Meijers barnbarn, Anna Henrica Höijer, var gift med sin halvkusin Johan Gottfried De Broen (se bifogad bild, som även innehåller en anteckning om det jag egentligen är intresserad av: släktnamnet Brun). För intresserad: notera i den bifogade bilden att stamfadern Johan De Broen var inom textilbranschen (kattunstryckare) liksom släkten Leffler* och grundaren av Lummelunda bruk där Jacob Momma/Reenstierna, svåger till Antony (de) Bruyn, var verksam. Gotfred Dubois troliga mormor, Barbro Bevi, var syster till Clas Clason Bäjer, som var bland de första anställda vid Lummelunda bruk (Kjell Lindbloms NV del 1, sida 44).

* Då konditor Sven Hansson Leffler och hustru Maria Mylianders son, Johannes, döptes den 25/6 1699 i Riddarholmen fs i Stockholm var bl.a. ”Matronan Maria Richter” fadder (CI:1, sida 148). Jag har inte lyckats placera denna Maria Richter. Har du, Agneta, eller någon annan gjort det?

Länk till dopnotisen den 25/6 1699:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055334_00148#?c=&m=&s=&cv=147&xywh=3089%2C644%2C2906%2C1370

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Observera att släktskapen i den bifogade bilden är min tolkning av uppgifter (bland annat?) i Svenska ättartal 11:e årgången. Det kan finnas felaktiga tolkningar!

2024-03-09, 16:05
Svar #118

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej igen,

Egentligen borde jag inte längre bli förvånad, men jag blev det ändå när jag började titta på något helt annat efter att ha skrivit texten om bl.a. guldsmed Gotfred Dubois i mitt förra långa inlägg.

Jag fick då se:

Dräng Gottfrid Dubois fc 1747 som fanns 1772 i Näs i Rö socken i Stockholms län.
Vet någon vem hans föräldrar var?

När jag tittade i hfl:er för att se om Gottfrid fanns i Näs andra år fick jag se släktnamnen Brun och Martelleur också i Näs. Dessutom släktnamnet Gimström, som inte är vallonskt, men bör ha "tagits" efter namnet på Gimo bruk.

För enkelhetens skull klistrar jag in anteckningarna, som även innehåller länkar till posterna.

Vänliga hälsningar,
Jan

ANTECKNINGAR:

Dräng Gottfrid Dubois fc 1747 fanns i Näs i Rö sn 1772:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029671_00093#?c=&m=&s=&cv=92&xywh=860%2C1595%2C2597%2C1194

Inspektor Petter Brun och hustru B. C. Walgz:(?) fc 1747 fanns i Näs i Rö sn 1770, men till Stockholm 1770:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029671_00117#?c=&m=&s=&cv=116&xywh=756%2C2471%2C1501%2C690

Martelleur fc 1721 fanns i Näs i Rö sn 1767-68:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029671_00117#?c=&m=&s=&cv=116&xywh=672%2C617%2C2161%2C994

Deja Johanna Gimström fc 1746 fanns i Näs i Rö sn 1782-88:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029672_00137#?c=&m=&s=&cv=136&xywh=350%2C3556%2C2165%2C996

2024-03-09, 17:13
Svar #119

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Med tanke på födelseåret 1747 är det nog sonen Gottfrid i nedanstående familjetabell du har hittat. Bortse från tabellnumren.

Johannes Dubois, son till Pierre (tab 1101), döps 9/8 1719 i Morkarla och är bosatt vid Burvik krog i Knutby 1739-40. Efter sitt giftermål med Karin Andersdotter blir han mjölnardräng vid Skällerö i Funbo 1743-45 medan hustrun stannar i Knutby. År 1745 flyttar familjen till Nykvarn i Fasta, där de finns kvar åtminstone till 1752. Vart de sedan beger sig är oklart. Johannes avlider 3/3 1780 vid Vällnora bruk i Knutby. Änkling blev han drygt två månader tidigare, på nyårsafton 1779 vid Rånäs bruk i Fasta.

Barn:   Johan   f 2/5 1743 i Knutby, d 3/9 1744
   son   bg 29/3 1747
   Pierre   f 13/1 1746 i Fasta, bg 24/2 1746
   Anders   f 13/1 1746, bg 24/2 1746
   Johan   (tab 1112)
   Gottfrid   f 11/9 1747, flyttar 1768 till Österby bruk i Film och 1769 till Uppsala, är fattighjon
      vid Sabbatsberg 1784
   Jacob Elias   f 7/12 1752, d 5/10 1794 i Adolf Fredrik, flyttar till Stockholm 1772, murardräng

Hälsningar
Kjell

2024-03-10, 11:37
Svar #120

Utloggad Agneta Berghem

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 138
 • Senast inloggad: 2024-03-10, 11:37
  • Visa profil
Hej Jan!
Tack för alla källor om Fredrik Richter m.fl. Jag skall dyka ner i dem så snart jag får tillfälle!


Fredrik hade en syster Maria Richter g m notarien Nils Biörk. Bägge makarna levde 1681, några andra data om dem har jag inte. Vet inte om hon är det dopvittne du söker.


Jag är intresserad av alla uppgifter om Kristoffer Richter och Anna Maria Meijer, gifta 1690-06-01 Tyska S:ta Gertrud, Stockholm och Gustaf Lundberg och Sabina Richter, gifta 1686-02-07 i Storkyrkoförsamlingen.
Mvh/Agneta

2024-03-10, 11:43
Svar #121

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej och  tack Kjell för svar!

Yrket mjölnare, släktnamnet Dubois och kopplingen till Knutby får mig att tänka på Christina Brun, som;

1) var gm Tobias Soltner (död mellan 1700 och 1705) vars släktnamn skulle kunna ha med orten Sotter i Knutby att göra (baserat på koppling till grundaren av ett bruk i Knutby om jag minns min tankegång rätt - sorry för en diffus kommentar!).

2) lät ryttare Hindrick De Boo (Dubois) gifta sig 1708 med Kierstin Persdotter i sin gård på Södermalm (Christina var då änka).

3) hade en dotter, Anna Catharina Soltner, som möjligen var samma person som var gm mjölnare Johan Maniette (fc 1687).

Vid fortsatt letande i Rö sn hfl 1760-tal fick jag se namnet Cajsa Duboe. Då jag tog reda på mer information om henne fick jag se att hon hade en bror, Gottfrid Duboe/Dubois, som var föddes 3/10 1746 i Norrtälje och de var barn till mjölnare Mårten Dubois och hustru Johanna Guillam.

Gottfrid Dubois i Rö sn fanns där 1772, men Cajsa/Catharina Duboe flyttade ifrån Rö sn 1769 vilket kan vara skäl för att tycka att dessa två "Duboiser" i Rö inte hade något med varandra att göra, men jag tycker det ändå låter sannolikt att det rör sig om de ovan nämnda syskonen.

Fråga 1: Finns möjligheten att Gottfrid Dubois i Rö var son till mjölnare Mårten i Norrtälje, eller dog Mårtens son Gottfrid före 1772, eller vet man att han fanns någon annan stans 1772?

Fråga 2: Finns släktskap mellan mjölnare Mårten Dubois i Norrtälje, mjölnare dräng Johannes Dubois i bl.a. Knutby och/eller ovan nämnda ryttare Hindrick De Boo?

Fråga 3: Eftersom både mjölnare Mårten Dubois och mjölnare dräng Johannes Dubois hade jämnåriga söner, som båda hette Gottfrid, undrar jag om det fanns någon koppling till guldsmed Gotfred Dubois, eller annan förekomst av namnet Gottfrid bland deras respektive (eller gemennsama) anor.

För enkelhets skull klistrar jag in mina anteckningar nedan (med länkar).

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Vanligtvis brukar jag kontrollera länkar i mina inlägg, men eftersom Riksarkivets bilder inte öppnar sig för tillfället har jag inte kunnat göra det med länkarna nedan. Hoppas de är de rätta!

--------------------------------------------------------------------------------

Piga Cajsa Duboe fc 1742 fanns 1761-62 samt 1765-66 i Söderby i Rö sn:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029671_00172#?c=&m=&s=&cv=171&xywh=793%2C799%2C3742%2C1752

Piga Cajsa Duboe fc 1742 fanns 1762-63 samt 1766 i Nibble i Rö sn:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029671_00161#?c=&m=&s=&cv=160&xywh=750%2C775%2C3742%2C1720

Piga Cajsa Duboe fc 1742 fanns 1764 i Ösby i Rö sn:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029671_00166#?c=&m=&s=&cv=165&xywh=734%2C939%2C3738%2C1719

Catrina Duboe (24 år, dvs fc 1743/44) gifte sig med Olof Olofsson (21 år) den 12/6 1768 i Rö sn (CI:2, sida 23).
Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029690_00021#?c=&m=&s=&cv=20&xywh=350%2C2253%2C3380%2C1594

Sonhustru Chat: Duboe fc 1742 fanns 1768-70 i Lisinge torp i Rö sn (Gottfrid Dubois fanns i Rö 1772). Familjen tycks flytta till Vallentuna 1769:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029671_00114#?c=&m=&s=&cv=113&xywh=756%2C729%2C3741%2C1720

Den 6/8 1769 döptes Olof Olsson och hustru Karin Mårtensdotters son Olof i Bergby i Vallentuna sn (CI:1, Riksarkivets bild 79). Vittnen var: Jan Stephansson i Bergby, dräng Anders Jansson i Wästanberga, Per Jons hustru Karin Jansdotter i Bergby och piga Caisa Olofsdotter i Foderby.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0049200_00079#?c=&m=&s=&cv=78&xywh=473%2C1440%2C2815%2C1328

Familjen finns i Vallentuna hfl AI:2, sida 154. Där står att Catharina (Mårtensdotter) Dyboe var född 1742 i Norrtälje.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0049169_00182#?c=&m=&s=&cv=181&xywh=629%2C3795%2C2596%2C1193

Även i Vallentuna hfl AI:3 står att Catharina Dyboe var född 1742 i Norrtälje (sida 59). I skrivande stund strejkar Riksarkivets version, så det blir länk till till ArkivDigital istället (abonnemang krävs):
https://app.arkivdigital.se/volume/v91546?image=68


Den 11/3 1742 föddes mjölnare Marten Duboe och hustru Johanna Giliams dotter Catharina i Norrtälje (CI:2, sida 30). Faddrar var: styrman Lars Govenius, mäster Joachim Hofwenschylt, Johan Nerström, madame Helleday, hustru Anna Udwal och barbro Nyland.

Länk (till ArkivDigitals version):
https://app.arkivdigital.se/volume/v88932?image=22

Den 4/1 1744 föddes mjölnare Mårten Duboi och hustru Johanna Guilliams son Mårten i Norrtälje (CI:2, sida 35). Faddrar var: Erik Hansson Lindman, Gustaf Holmberg, Petrus Wallén, fru Engellan(?), Maja Tillman och Eva Schiäl.

Länk (till ArkivDigitals version):
https://app.arkivdigital.se/volume/v88932?image=24

Den 3/10 1746 föddes mjölnare Mårten Dubois och hustru Johanna Guilliams son Gottfried i Norrtälje (CI:2, sida 43). Faddrar var fabrikör Herrman Eschenburg, besökare Swen Sundberg, dräng Johan Andersson, pastors hustru Anna Sahlman, hustru Sara Änk(?) och Christina Hofwenshöld.

Länk (till ArkivDigitals version):
https://app.arkivdigital.se/volume/v88932?image=28

2024-03-10, 12:51
Svar #122

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Svar på dina frågor:

1. Gottfred f 3/10 1746 avlider 15/10 1746 "Mölenaren Mäster De: Bois Lilla Son" (Norrtälje CI:2 sid 245)

2. Jag har inte hittat någon koppling i Sverige mellan mjölnarna Dubois och ryttaren De Boo.

3. Guldsmeden Gotfred Dubois mor heter Kattlin Gottfridsdotter Tillman. Gotfred har fått sin morfars förnamn.

Hälsningar
Kjell

2024-03-10, 13:15
Svar #123

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Tack Kjell för svar och information!

Frågan om namnet Gottfrid blev nog inte tydlig:

Jag tänkte på de två mjölnarna och varför de valde namnet Gottfrid till sina söner. (Och i efterhand tänker jag också på faddern Maja Tillman vid dopet den 4/1 1744 i Norrtälje - se mitt förra inlägg.)

Eftersom det står "Lilla Son" i dödsnotisen är det troligt att det var nyfödda Gottfred, men kan man tänka sig en annan son till Mårten, som avled den 15/10 1746 i Norrtälje?
Ursäkta att jag envisas ...som vanligt!

Vänliga hälsningar,
Jan

2024-03-10, 15:00
Svar #124

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej igen Jan!

Ibland lönar det sig att vara envis, men jag hittar ingen annan liten son, som kan förväxlas med Gotfred. Se familjetabellen nedan:

Mårten Dubois, son till Jacob (tab 1601), är född 7/6 1706 i Knutby och döps tre dagar senare. Han blir mjölnarmästare i Norrtälje och gifter sig där med Johanna (Pierresdotter) Guillaume på sin tjugofjärde födelsedag.
  Paret får åtta barn, innan Johanna begravs 17/7 1748 i Norrtälje. Den 10/12 1749 gifter Mårten om sig i staden med Maria (Michelsdotter) Dandanel, men begravs själv 14/7 1751 efter knappt två års äktenskap.

Barn i 1. giftet:   Jacob   f 9/3 1731, d 5/8 1751 i Norrtälje
   Johanna   dp 28/11 1732
   Barbro   f 10/1 1735, flyttar 1752 till Stockholm
   Pierre   f 20/4 1737, flyttar 1752 till Stockholm
   Maria   f 24/3 1740, flyttar 1752 till Knutby
   Katarina   f 11/3 1742, flyttar 1752 till Rö, piga på olika gårdar i Rö 1758-68, g m Olof
      Olofsson 12/6 1768 i Rö, flyttar till Vallentuna 1769
   Mårten   (tab 1681)
   Gottfried   f 3/10 1746, d 15/10 1746

Barn i 2. giftet:   Johan Michael      f 15/8 1750, bg 25/7 1751

/K

2024-03-11, 11:58
Svar #125

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Tack igen Kjell för svar!

Jag envisas vidare med namnet Gottfrid, som har tysk härledning enligt https://historiska.se/nomina/?nomina_name=gottfrid.

Denna gång har jag roat mig med att göra en schematisk bild med namnet Gottfrid bland personer med släktnamnet Dubois. (Jag har "petat in" ryttaren Hendrik De Boo också.) Tanken var att försöka se någon möjlig gemensam härledning till namnet Gottfrid bland släkten, eller släkterna, Dubois. Försöket lyckades så där... Kanske någon annan lyckas se något gemensamt mellan Gottfrid Tilman och Catharina Pouset?

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Jag hoppas att jag har fått till uppgifterna i den bifogade bilden rätt!

2024-03-12, 17:27
Svar #126

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2213
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:54
  • Visa profil
Hej!


Jag undrar om Påfvel Ankarman ( skrivs Ankerman ) i Äskhult, Hjorted ( H ), som 1 aug 1723 tillsammans med hustrun Chatarina Gustafsdotter får sonen Anders, är identisk med Påfvel Henriksson Dubois ? ( Hjorted C:! bild 169 / sid 331 )


mvh
Carina

2024-03-13, 17:57
Svar #127

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Hej Carina!

Ja, det verkar vara så. Min familjetabell på honom efter genomgång av mtl och GMR.

Paul Dubois, son till Hindrik (tab 901), döps 13/2 1681 i Västra Ed. Han är skutekarl vid Tovehults bruk i Gladhammar från 1705 och bosatt vid Skaftemåla. Vigseln med Catharina Göstasdotter sker 20/5 1703 i Hallingeberg. Hustrun står ensam i 1727 års mtl för Nästehult i Hjorted, likaså i mtl 1728, då maken kallas Pofvel Dibogg fördubl:.  I mtl 1729-30 kallas hustrun Påwel Deboys fördubl:. Paul är fördubblingsbåtsman vid Nybygget i Hjorted 1731-34 och ordinarie båtsman 1736-40, hela tiden med sin hustru. Åren 1739-40 finns även en tonårig son Nils med i mtl. I 1745 års mtl för Hjorted saknas samtliga.
  Paul finns i båtsmansrullan 1724 (Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EIIIa1:1b (1724-1740) Bild: 300) och kallas där Påfwel Hind: Ankerman. Han är 40 år gammal, född i Ed och antagen som fördubblingsbåtsman 1714 på n:o 99 i Tjusts kompani. 1729 års båtsmansrulla för Tjust har samma uppgifter på honom. Nästa bevarade rulla 1753 redovisar en sjöman Sven Jacobsson Anckarman på n:o 99. Båtsmansnamnet finns kvar på kompaniet, men Paul har tagit avsked.

Barn:   Hindrich   dp 6/3 1704 i Hallingeberg
   Catharina   f 18/9 1709 i Gladhammar
   Helena   f 18/4 1712 i Gladhammar
   Anders   dp 1/8 1723 i Hjorted
   Nils   f c 1724Vänligen
Kjell

2024-03-13, 18:56
Svar #128

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2213
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 16:54
  • Visa profil
Tack för ditt svar, Kjell. Det var intressanta uppgifter du redogör för. Så Påfvel Ankerman ( Dubois ) blev båtsman. Lite otippat för mig då jag mest automatiskt har tänkt på dessa som bruksfolk och inom brukets värld.


mvh
Carina.

2024-03-22, 19:27
Svar #129

Utloggad Maria Larsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2024-03-28, 22:15
  • Visa profil
Hej!

Jag har en Carl Jonsson Werme född runt 1710 i mina anor, han gifter sig med en Chatarina född ca 1709. I vissa släktträd står denna Chatarina som Chatarina Pålsdotter med Påvel/ Paul Henriksson Dubois som far. Jag har själv dock inte kunnat hitta några källor där hustrun Chatarinas efternamn framgår. Hon avlider 1755 i Hemmesjö Kronoberg men minst ett av parets barn föds i Kolsva Västmanland (1736) innan familjen flyttar till Ry eller Åryds bruk i Småland.

Är det någon som vet om det finns uppgifter om vem Paul Dubois dotter Chatarina, som föds 1709 i Gladhammar, gifter sig med?

Vänliga hälsningar
Maria

2024-03-23, 18:45
Svar #130

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1290
 • Senast inloggad: 2024-04-22, 15:57
  • Visa profil
Hej,

Jag har tidigare skrivit om ett släktskap mellan bryggare Johan Dubois (1727-98) och bryggare Johan Wessman / Westman (1717-62). På begäran och önskning har jag gjort en schematisk bild  :P , som tyvärr inte visar ett säkerställt släktskap, men förhoppningsvis ett gott förslag om ett sådant. Möjligtvis var både Johan Wessman och hans hustru Margareta Geting ingifta släktingar med Johan Dubois. Förhoppningsvis framkommer det av den schematiska bilden som jag har lagt upp här:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=188406.msg1672634#msg1672634

Vänliga hälsningar,
Jan

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna