ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Peder Matsson Upplänning - "en halv lilja i balk"?  (läst 1862 gånger)

2002-05-22, 17:23
läst 1862 gånger

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 839
 • Senast inloggad: 2020-10-05, 20:41
  • Visa profil
Hej,
 
En av mina anfäder var Peder Matsson Upplänning, som enligt herdaminnet för hans son, kyrkoherden Mattias Petri i Västra Husby (1533-1611), omkring år 1520 var ägare till frälsegods i Uppland och sedermera borgare i Söderköping.
 
Enligt odaterade anteckningar från Elias Benegård om Oppeby socken förde denne Peder Matsson i sitt vapen en halv lilja i balk.
 
Då denne Peder Matssons härstamning dragits i tvivelsmål (hans tidigare påstådda härstamning från Gustav I är uppenbart felaktig, se diskussionen om släkten Puke) är jag mycket intresserad av alla tips, råd och upplysningar om honom.
 
Finns det någon som känner till vilka frälsegods i Uppland som han skall ha varit ägare till?
 
Och finns det någon som känner igen hans påstådda vapen, och på den grunden kan ge några ledtrådar till hans ursprung?
 
Med vänlig hälsning,
 
Christian Juliusson

2002-05-23, 17:12
Svar #1

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 839
 • Senast inloggad: 2020-10-05, 20:41
  • Visa profil
Hej igen,
 
Som ett tillägg till min efterlysning ovan kan nämnas att när Peder Matssons sonson, Per Mattsson Stiernfelt (1568-1639), adlades år 1629 förde han samma ättemärke som sin farfar.
 
Allt enligt Elias Benegårds anteckningar.
 
Kanske finns det någon med tillgång till Elgenstierna (eller Raneke) som kan kasta nytt ljus över dessa personers ursprung?
 
MVH,
 
Christian Juliusson

2002-05-24, 10:21
Svar #2

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Christian!
Citat från Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor, bd 7 (Sthlm 1932), s. 644, adliga ätten Stiernfelt eller Grubbe nr 171:
 
I Svenska ättartal för 1889 har V. Örnberg visat, att ättens påstådda härstamning på mödernet från Vasaätten måste förkastas. Det torde även få anses sannolikt, att fädernehärstamningen (före 1500-talet) från den frälsesläkt, som blivit kallad Upplänning, sådan den föreligger på riddarhusgenealogien, är uppkonstruerad, sedan det visat sig, att den släktledning, som ligger till grund för genealogien och som uppgjorts av någon av de bekanta släktforskarne Hadorph eller Peringsköld, vilka båda via mödernet härstammade från denna släkt, vimlar av felaktigheter och osannolikheter. Den förste, som med säkerhet kan sättas som ättens stamfader, är nedanstående Per Mattsson, som blivit kallad Upplänning och uppgives varit av en frälsesläkt, som i vapnet förde en halv lilja, men sedan nedsatt sig som borgare i Söderköping.
 
I Ranekes Svenska medeltidsvapen I-III (1982-1985) finns inga uppgifter om Per Matsson eller någon släkt med det ovan beskrivna vapnet som kan sättas i samband med honom.  
 
I Johan Axel Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden (Stockholm 1931), I:2, s. 744, står: Myrby (även Mörby), 1 mt. frälse i Bälinge hd och Skattunge sn, var sätesgård redan under medeltiden och tillhörde då släkten Upplänning, som genom kunglig nåd konfirmerades i besittningen 1536 (Lokalförvaltningen I: s. 66). Sedermera fick ärkebiskop Laurentius Petri Nericius (d. 1573), som var gift med Peder Matsson Upplännings styvdotter, 1562 7/2 (13/2) Mörby i förläning.  
 
Almquist utgår här uppenbarligen från de felaktiga riddarhusgenealogierna (se Elgenstierna) och Peder Matsson Upplänning är feltryck för Mats Persson. Ärkebiskopen Larurentius Petri var nämligen gift med en dotter till Didrik myntmästare och Birgitta Kristiernsdotter (Vasa), se SBL, bd 22, s. 376 och Äldre svenska frälsesläkter II:1 (2001), s. 112. I ÄSF framgår av Hans Gillingstams utredning om ätten Vasa att Birgitta Kristiernsdotter blev omgift senast 1531 med Mats Persson (d. 1552-54), slottsfogde i Stockholm 1530-31 och därefter häradshövding i Tierp, Vendel och Tegelsmora, Norunda och Bälinge.
 
I Johan Axel Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 (Stockholm 1917), s. 66, framgår att Mats Persson bekom 1535 Lövsta socken i Norra Roden samt tre gårdar i Ulleråkers härad i förläning, fick 1536 jord i Upssala, som lytt under S. Erik, och året därpå Mörby gård i Skuttunge socken (...).  
 
Av Det medeltida Sverige, I:3 (1982), s. 95, framgår att Myrby i Skuttunge var frälsejord som tillhörde Peder Bosson (krökt arm?). Godset tilldömdes 1396 Uppsala domkyrka eftersom Peder Bossons hustru Elin Björnsdotter givit Myrby till Uppsala domkyrka. Myrby var hennes morgongåvogods i ett tidigare gifte med Anund Stut (kluven sköld med halv lilja och halvt oxhuvud). Därefter var Myrby landbohemman under Uppsala domkyrka fram till 1527 då det drogs in till kronan. 1537 förlänade kronan Myrby gård till fogden och häradshövdingen Mats Persson Upplänning.
 
Sammanfattningsvis kan föjande sägas:  
Uppgiften om att ätten Stiernfelts stamfader, borgaren i Söderköping Per Matsson, var ägare till frälsejord i Uppland, kommer enligt Örnberg, Svenska ättartal 1889, s. 451, från dennes sonsons, biskopen i Strängnäs Johannes Matthiae, personalier - d.v.s. från personalierna i likpredikan.
 
På grund av denna uppgift om frälsejordsinnehav, har äldre genealoger (Hadorph/Peringsköld) tydligen velat identifiera borgaren Per Matssons i Söderköping far med häradshövdingen Mats Persson Upplänning, vilket är uppenbart oriktigt och uteslutet av kronologiska skäl.  
 
Denne häradshövding, vars släktförhållande är okända, försågs av samma genealoger med medeltida förfäder och en frälsesläkt Upplänning har på så sätt uppstått. Påståendet att borgaren Per Matsson tillhörde frälsesläkten Upplänning som i vapnet skall ha fört en halv lilja, är uppenbarligen en ren konstruktion av Hadorph/Peringsköld. Vapnet med den halva liljan har man antagligen hämtat från godset Myrbys tidigaste kände ägare Anund Stut på 1300-talet, som man tydligen trodde var släkt med Myrbys ägare från 1537 Mats Persson. Anund Stuts släktförhållanden är inte kända, se Raneke, s. 871.

2002-05-24, 10:31
Svar #3

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Tilläggas kan att hovrättsassessorn Peder Matsson (1568-1639), adlad Stiernfelt, ingalunda förde någon halv lilja i vapnet vid adlandet 1629. Istället upptog han sin svärfaders, ärkebiskopen Andreas Laurentii, vapen (delad sköld med tre svarta björnramar i guldfält över tre stjärnor i silver i svart fält), vilket tyder på att han saknade eget släktvapen.

2002-06-04, 17:48
Svar #4

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 839
 • Senast inloggad: 2020-10-05, 20:41
  • Visa profil
Hej Torsten,
 
Och stort tack för ett (som vanligt) initierat inlägg. Jag inser nu att jag nått vägs ände när det gäller denne Per Mattsson...
 
Känner Du däremot möjligen till något om hans svärdotters far, borgmästaren Dan(iel) Jonsson Gubbe i Norrköping (se diskussion om detta tillnamn)?
 
Det vore spännande att veta.
 
MVH,
 
Christian J

2008-08-13, 15:28
Svar #5

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 839
 • Senast inloggad: 2020-10-05, 20:41
  • Visa profil
Hej,
 
I hopp om att en gång för alla kunna skala bort de oriktiga uppgifter som omgärdar Peter Mattsson Upplänning (och hans hustru Christina, men det återkommer vi till under diskussionen om Puke) har vi börjat ta oss an så ursprungliga källor som möjligt i jakten på hans ursprung.
 
Det har då, spännande nog, i Älvsborgs lösen 1571 visat sig finnas såväl en hustru Kierstin, Per Matzsons och en hustru Kierstin, Per Opplennings i Söderköping.
 
Dessa personer tycks även förekomma i de bevarade kyrkräkenskaperna för Söderköping:
 
1568-69: Påskeräntan: Per Matzsson, 2 öre  
1570: Hustru Cirstin, Per Matzssons, 2 öre
1575: Påskakrukan: Kirstin, P. Oplenings  
1578: I påskekrukan: Kirstin, P. Oplenings.
Pengar som är sålt för spannmål, korn och malt: Kirstin, Per Oplenings.
1583: Vid påsken: Hustru Kirstin, Per Upplänningx skänkte ½ öre.
1584: H. Kirstin, P. Upplännings skänkte pengar (nämnd alldeles efter en Jacob Matzsson).
1588: Klockpengar för Kirstin, P. Oplennings piga.
 
Frågan är vilket – om något – av dessa par som var föräldrar till Matthias Petri (och Margareta Persdotter, gift med Jacob Gröneberg i Söderköping)?
 
För att lösa detta så måste man rimligen reda ut var/när Peter och Christinas patronymikon dyker upp för första gången...
 
Den äldsta uppgift om dem som vi hittills kunna finna, är Johannes Matthiae likpredikan från år 1670. Där kallas de kort och gott Päder Upplänning och Christina Puke (där finns f ö också uppgiften om att de ska ha ägt adliga gods icke långt ifrån Uppsala och Mora Steen, och tvingats fly därifrån under Kristian II:s tid, och kommit att bosätta sig i Söderköping).
 
Är Matsson en skapelse av Hadorph/Peringsköld i syfte att passa med den Mats Persson i Uppsala som nämns i tidigare inlägg?
 
Eller finns det några primärkällor där efternamnet verkligen förekommer?
 
Det lär t ex finnas en bevarad likpredikan över Peter Matsson Stiernfeldt (död år 1639). Kan den månne innehålla uppgifter om detta?
 
Alla synpunkter på ovanstående samt hjälp med att reda ut detta skulle tas emot med största tacksamhet.
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Kristina Edström och Christian Juliusson

2013-12-30, 17:24
Svar #6

Utloggad Andreas Rasmussen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 346
 • Senast inloggad: 2020-03-21, 17:20
  • Visa profil
I likpredikan över Peder Matsson Stiernfelt finns följande uppgifter om hans bakgrund (likpredikan av Jonas Petri Gothus, tryckt 1641):
 
   Först är han födder här uthi Östergötlandh uthi Westerhusby Prestegårdh then 24 Novembris, åhr 1568. Hans Föräldrar hafwa warit Hederlia och Wällärde Her Matz Petri, fordom Kyrkioherde uthi Westerhusby;
   Hans Moder war Dygdesamme Matrona, Hustru Anna Dans dotter.
   Hans Faderfader hafwer kallatz Peder Upländing, aff then orsak, at han widh Kong Christierns tyrannens tijd, war kommen uhr Upland, hwarest han tilförne något godz på Landet icke långt ifrån Upsala besutit hade; Och nedersatte sigh sedan i Söderköping, ther han ock en förnemblig Handelsman, in til sin dödh warit hafwer, såsom ännu månge skääl och monumenter ther sammestädz uthwijsa.
   Hans Moderfader war Borgemestare, och en förnemblig Handelsman i Norköping Dan Jönsson benemdt; hwilke hans Förfäder, Slecht och Förwanter på både sijdor hafwa warit och ära ännu i dagh, både mykit wijdlöfftigt, som ock hederligit, förnembligit och gott Christeligit folk.
 
I likpredikan över Johannes Matthiæ (från 1670 av Nicolaus Rudbeckius) finns även uppgifter om dessa personer:
 
Hans Fader war den Hederlige och Ährewyrdige Mannen Herr Matthias Petri fordom Kyrckioherde och Siälesöriare thersammastädes [Wästerhuseby]; Hans Moder war den Dygderijke och Gudfruchtige Matronan Hustro Anna Dahns Dotter, Sahligh Daan Gubbes (hwilken i Konung Erichs tijdh brukades för Höfwitzman i then tå warande Danske Feigden) älskelige käre Dotter: Och ehuruwäl hans Fader war en berömmeligh Prästman, jemwäl för thet ståndet skul heder och ähra wärd, hwar til han genom tijdernes tilfälle och förandring är aff Gudi ledder och förder worden, så kan man doch här icke förtijga, at thesse hederlige Föräldrar, så til Möderne som Fäderne äro aff förnämblig härkomst, ty thenne Sahlige Biskopens Farfader war Päder Uplänning, hwars Huus-Frw war Frw Christina Puke, hwilka icke långt ifrån Upsala och Mora Steen hafwa adeliga Godz besuttit, men uthi Tyrannens Christiern then andres tijdh, för the olägen heeter som månge måste på then tijden swäfwa uthi, äre nödgade at draga sigh undan, och är altså neder til Östergiötland och Söderköping kommen, hwarest han sin öfrige Lijffztijdh medh ährligh nähring och lefwerne hafwer fulländat.
 
MVH Andreas

2013-12-31, 08:44
Svar #7

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Frågan blir då vilka Peder/Per som kan återfinnas i Söderköping under 1530-talet och framåt. Christian Juliusson påpekar ovan en intressant fråga: Är Matsson en skapelse av Hadorph/Peringsköld i syfte att passa med den Mats Persson i Uppsala som nämns i tidigare inlägg? . Peder Upplännings patronymikon kan alltså ha varit något helt annat än Matsson. Jonas Petri Gothus likpredikan ifrån 1641 synes vara den mest vederhäftiga angående förfäderna.


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna