ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Bortlagda ättenamn  (läst 824 gånger)

2004-12-03, 13:43
läst 824 gånger

Erik P. O. Berggren

Finns det någon form av förteckning på individer ur ätter som bortlagt sina ättenamn för att de exempelvis nedsjunkit i bondeståndet eller liknande.
Finns det någon förteckning på återupptäckta ätter?
 
Med vänliga hälsningar
 
Erik P. O. Berggren

2004-12-03, 17:12
Svar #1

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Hej Erik!
 
Fråga 1: Nej, det är just vad det inte gör. Det ligger nämligen i sakens natur att de försvunnit i bondeståndet eller annorstädes just därför att Riddarhuset hade tappat kontroll över vilka de var, vilka de gift sig med, vilka barn de fått eller var i Sverige (eller utomlands) de befann sig. Ja, om du överhuvudtaget fortfarande existerade. Med dåtidens folkbokföring var det så gott som omöjligt att hålla reda på detta, när det inte ens fanns ett ättenamn att gå på/söka efter. Med dagens datatekinik hade det naturligtvis varit en enkel match, vilket det sannolikt hade varit även med ett grundligt och systematiskt släktforskningsarbete. Men vem kunde ha tid med detta i en tid då alla kyrkböcker fortfarande fanns kvar i församlingarna, landsvägarna var dåliga och tidvis oframkomliga, och det krävdes flera dagsresor för att ta sig bara från Stockholm till Nyköping....
 
Sedan är det ju så att det där med bortläggandet av namnet liksom inte gick till så att man i Riddarhusets sessionssal lade handen på vapenskölden och med hög röst förklarade att man avsade sig namnet.... Det var i stället oftast en långsam och succesiv process, som kunde sträcka sig över flera generationer. I vissa fall kunde prästen påskynda processen genom att direkt eller indirekt antyda det olämpliga och opassande i att en bonde gick omkring och ståtade med ett adligt namn. I andra fall kunde familjen själv tycka att det det var pinsamt att ha ett namn som alltför mycket avvek ifrån de andra böndernas, och började anlägga patronymika. När namnändringen blivit definitiv kanske det adliga namnet och det adliga ursprunget efter några generationer helt enkelt glömts bort.
 
Fråga 2: I Sveriges Ridderskaps och Adels kalender (populärt Adelskalendern) finns för varje utgåva (oftast årgång) upplysningar om vilka ätter som återfått representation på Riddarhuset.

2004-12-03, 19:16
Svar #2

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Rättelser:
Fråga 1:  
Stycke 1; rad 3: Ja, om de överhuvudtaget fortfarande existerade ska det ju naturligtvis vara.
Stycke 2; rad 3: ska vara: successiv
Fråga 2:  
I Adelskalendern finns för varje utgåva (oftast årgång) upplysningar om vilka ätter som återfått representation på Riddarhuset sedan förra utgåvan. Det finns ingen samlad förteckning över alla. Men det är troligt att Riddarhuset har (eller åtminstone kan framställa) en sådan.

2004-12-03, 21:12
Svar #3

Erik P. O. Berggren

Hej Carl-Fredrik!
 
Tack för Dina upplysningar
 
Tror Du att det(med anledning av vad Du skriver i Ditt andra inlägg)därför vore en id? att kontakta Riddarhuset för att få svar på frågan?
 
Mvh
 
Erik P. O. Berggren

2004-12-08, 09:01
Svar #4

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Hej Erik!
 
Ja, det vore nog värt en försök i alla fall. De borde ju ha uppgifterna.

2004-12-10, 09:01
Svar #5

Utloggad korste

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 13
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Det finns faktiskt ett fall där tre unga adelsmän vid en riksdag i slutet av 1700-talet ville avsäga sig sina adelskap på stående fot som en protest. Två av dem hette Hierta (kallade sig senare Järta) och Tham (kallade sig senare Tamm). Den tredje, vars namn jag i hastigheten glömt, reste sig även upp för att avsäga sig sitt adelskap, men hindrades av sin far som ropade över salen och påminde sonen om att han då även frånsade sig sitt fidiekommiss. Sonen satte sig då tigande.

2004-12-10, 19:28
Svar #6

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Denne son var friherre Johan Carl Adelswärd (vanligen kallad Jan Carl). Och fadern, friherre Erik Göran Adelswärd, innehavare av Sveriges enda baroni; Adelsnäs, ska då (åtminstone enligt traditionen) i en förmanade ton ha sagt till honom: Jan Carl, tänk på Adelsnäs!.

2004-12-12, 19:25
Svar #7

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Men den omnämnde Per Adolf Tamm, blev ånyo adlad (dock enl. ? 37) och blev t.o.m. friherre, så det där med avsägelsen, den rann s.a.s. ut i sanden.... Och ättlingar på spinnsidan till Hans Järta kom ju så småningom in i adelskalendern med namnet Hammarskjöld, och den grenen använde f.ö. namnet Järta som extra förnamn.
 
Men dessa officiella avsägelser av adelskapet som politisk protest, har inget med de tidigare nämnda adelsmän att göra, som nedersjönk i bondeståndet och så småningom bortlade ättenamnet. I de senare fallen är det ju sällan fråga om en medveten officiell handling, utan är i stället ett led i den mer eller mindre ständigt pågående ståndscirkulationen, som ju ingalunda endast har ett uppåtgående tendens, utan även en motsvarande nedåtgående dito.

2004-12-12, 22:08
Svar #8

Utloggad perth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1827
 • Senast inloggad: 2019-01-25, 11:52
  • Visa profil
Det finns säkert många varianter. Jag kände en adlig man i arbetarklassen, med ett ståtligt adligt krigarnamn. Han hatade (bokstavligen) Riddarhuset och vägrade att privat använda mera än halva sitt efternamn. Han förde en livslång, men fruktlös kamp för att bli struken ur adelskalendern.
 
På övertid vann han en posthum seger, genom att endast efterlämna döttrar.
 
Per Thorsell.

2007-06-03, 11:24
Svar #9

Maj-Lis Sjödahl

Undrar om namn som Eldstierna, Sackensköld, Riddermarck, Wetterhamn, Hilletan finns kvar?

2007-06-03, 18:10
Svar #10

Utloggad eya

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1465
 • Senast inloggad: 2018-04-19, 21:32
  • Visa profil
Riddermark & Wetterhamn finns enl svbef 1980 tre personer vardera. Resterande finns inte vad jag kan förstå / elisabet

2007-06-03, 21:39
Svar #11

carina helander

Vet att det funnits en släkt Hästhufvud på Holm i Stora Tuna, finns någon kvar av denna släkt?

2007-06-03, 22:10
Svar #12

Utloggad janj

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4732
 • Senast inloggad: 2014-07-06, 10:38
  • Visa profil
Enbart namnet Wetterhamn fanns upptagen i 1965 års namnlängd.

2007-06-04, 10:19
Svar #13

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Att ett adligt namn kan konstateras ha bärare 1965 resp. 1980 (eller 2007, om man nu skulle göra en sådan observation) behöver inte innebära att de nutida bärarna har något som helst samband med den adliga ätten i fråga. De adliga namnen var ju i princip skyddade, men under 1700- och 1800-talen kontrollerades detta inte särskilt noga, så åtskilliga adliga namn antogs under denna tid av helt oskylda personer. Dessutom har ju utdöda adliga namn med namnmyndigheternas tillstånd antagits under senare tid (vilket ju skulle kunna vålla problem; se mitt inledninginlägg under diskussionen Antagande av utdöda ätters namn, men det är ju annan diskussion...).  
 
Det kan ju dock finns samband, t. ex. att ofrälse grenar av samma släkt kunnat bära samma namn (många ätter adlades faktiskt under oförändrat namn), eller att utomäktenskapliga barn har fått det adliga namnet (men självfallet inte den adliga värdigheten). Detta får man ju kontrollera från fall till fall; det finns ju ingen generell regel. Men man kan ju inte a priori utgå ifrån att namnbärare tillhör eller har ett direkt samband med respekive ätt.

2007-06-04, 14:01
Svar #14

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Jag kan ju vidareutveckla uppgiften att många ätter adlades med oförändrat namn, med att som exempel på detta nämna ätter, som Rudbeck, Piper, Scheffer, Tessin och Hedin (Sven Hedin, den berömde forskningsresanden, var ju den siste som adlades i Sverige).  
 
En närstående kategori utgöres av ätter, som vid adlandet endast mariginellt förändrade stavningen av namnet; exempelvis Dahlman > Dalman, Sergell > Sergel och Ericsson > Ericson. Ett särfall är ju i sammanhanget Lennart Torstensson, som blev friherre och greve (han var ju redan adelsman - tillhörande Forstena-ätten) med bibehållet namn - så när som på ett -s-, men i detta fall under sitt patronymikon.
 
De senare förändringarna är ju så små, att ofrälse släktingar mycket väl också kunnat göra dessa (i princip, alltså: jag säger nu inte att de gjorde det), i likhet med helt andra, obesläktade namnbärare.

2010-11-21, 12:27
Svar #15

Utloggad jan_osterberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 160
 • Senast inloggad: 2017-09-17, 22:48
  • Visa profil
Hej  
 
Carl Fredrik Det är lite underligare än så faktiskt. En del av kvinnorna i Forstena ätten kallade sig för Sjöblad  
bla Anna Christoffersdotter född 1553-10 död 1648-04-28 alt enligt Elgenstierna när jag läste det första tänkte jag, det har dom efter vapnet, men sen släppte jag det Men det vore kanske något för Hedman grenen att forska på.

2010-11-21, 12:32
Svar #16

Utloggad jan_osterberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 160
 • Senast inloggad: 2017-09-17, 22:48
  • Visa profil
Hej igen
 
Carl Fredrik Apropå vad du postade Postat måndagen 04 juni 2007 - 10:19    
Det finns ett bra exempel namnet Ryning andvändes av nu levande släkt från Västergötland  
Dom lär ha fått namnet som soldatnamn. Den adliga ätten dog ut med den friherrliga grenen 1654

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna