ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Stiernstråle  (läst 412 gånger)

2016-02-20, 13:21
läst 412 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 19:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Att fåå weta huruwijda effter framledne Ryttmestaren Gustaf Stiernstråhl samt kyrkoheerde Marcus Sch?ltz som gådt i bårgen för för detta Arcliemestaren uti Kokenhusen Johan Fridrich Kylau nu för tijden befinnes någon säkerheet till Kongl. May:tz bethalning i fall uthi bem:te Arcliemestares Opbörd och redgiörande någon brist wore, har men Corresponderat med Hr Ståthållaren Strömfeldt, aldenstund begge desse Cautionister warit boendes uthi Dorptske orten, och icke skattas här hafwa någon Egendom, hwaröfwer hoosfogade swahr är inhämtat, och som deruthi förmäles at Ryttmestaren Stiernstråhls Enkefru numehra skall opphålla sig här i Riga, så har man och närmare giordt sig derom underrättat, och förnummit henne af oförmögenheet blifwit nödgat at sökia afläger under Godzet Suntzel, fördenskull och på der man en nogare beskied må kunna inhämta dher så behöfwes, huruwijda något hoos henne eller effter hennes sahl. Mann må wara at tillgåå till den åtagne borgens fullgiörelse, hwilket aldrasäkrast kan comm[unice]ras Kongl. Landträtten at undersökia. /.../
 
Riga d: 8 Maij 1709
 
G . Budberg
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709), bildid: A0065987_00076 ff
 
***
 
EÄ:
Gustaf. Fänrik vid artilleriet 1672-06-04. Löjtnant vid Gerhard Skantzenstiernas dragonskvadron 1676, Ryttmästare. Begraven 1701-03-00 i Dorpat på samma gång som brodern Johan.

2020-01-15, 22:41
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 19:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Till Hr Öfwerste Stiernstråles fångna son, af hwilcken Jag mig betient utj allahanda måhl, efter han det ryska språket mäktig ähr, gifwer HofBokhållaren wälb:de Hr Peter Eek utur Kongl: Cassan Tijo Rubel, låtandes sig deröfwer quittera. Musco d. 28 Novemb: 1721
Carl Gustaf Creutz

Efter åfwanstående befalning hafwer iag underteknad bekommit Tijo Rubel som här med quitterar
R: J. StiernStråhl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065223_00214
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/15


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernstr%C3%A5le_nr_571

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna