ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Stiernkors  (läst 2514 gånger)

2012-12-29, 21:01
läst 2514 gånger

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Enligt Elgenstierna, så hade släktens anfader Nils Pedersson och hans hustru Karin Olofsdotter  - dotter till Olof Kirves och Marta Nilsdotter av äldre ätten Stienkors – två söner,  Gustaf och Måns.
 
Utöver dessa hade Nils Pedersson och Karin Olofsdotter ytterligare två barn enligt H Impola (s. 286 i hans bok), nämligen herr Påvel i Säxmäki och hustru Märta till Söderpå.
 
Påvel skall ha varit den förste lutherske prästen i Säxmäki, och hade med en okänd hustru sönerna Israel och Timoteus. Märta var gift med borgaren i Åbo, Erik Skalm i sitt första gifte, och med borgaren Jöns Lång i ett andra äktenskap.
 
Beträffande Nils Pedersson, så säger Impola att  hans ”…eventuella frälseanor har förblivit okända. Hans söner Gustafs och Måns’ släktgrenar blev i varje fall 1625 utan adlande introducerade på svenska riddarhuset under namnet Stiernkors och nr 39.”  Påvels gren blev aldrig introducerad, och en del av hans ättlingar antog släktnamnet Ståhl.
 
Om Nils Pederssons ursprung är inget mer känt än att han var borgare i Åbo. I avsnittet om hustru Märta till Söderpå (Sorpå, Pargas) i Impolas bok, omnämns han även som borgmästare i Åbo.
 
Baserat på (för mig) nya uppgifter i Impolas bok – i kombination med vad som står i Anthonis bok, och i mitt eget ’hypotetiska’ släktträd – så har jag identifierat en mycket trolig kandidat som far till Nils Pedersson, nämligen  borgmästaren i Nådendal,  Peder Nilsson (Sluk?) i Väntiälä.  Nils Pedersson skulle i så fall vara bror till Jeppe Pedersson, som  efterföljde sin far som borgmästare i Nådendal, och där använde sin fars ’ofrälse’ sigill, d.v.s. ett sigill med bomärke. Detta stämmer väl med hypotesen Nils Pedersson tillhörde en frälsesläkt, men saknade vapen och sköldebrev.
 
Ett starkt indicium (förutom namn, kronologi och geografi) utgör följande utdrag ur H. Impolas bok (s. 301): ”Konung Gustaf gav Erik Skalm 1529 tillstånd att på Märta Nilsdotters  och hennes bröders vägnar ’kännas vid’några frälsehemman som legat under Nykoret vid Åbo domkyrka: Sjusholm i Tövsala, Ukkilax i Vemo, Vallas i Virmo, Övre Väntiälä i Lundo (min kursivering)…”  Övre Väntiäla har uppenbarligen  tillhört någon av deras föräldrars släkt – sannolikt Nils Pederssons.  Nils Pederssons far – (av mig postulerad) Peder Nilsson i Väntiäla - hade förmodligen fått Väntiälä vid ett gifte med en dotter till Anders Henriksson (Lindelöf) och Ingeborg Håkansdotter (Frille), vilka fått Väntiälä av biskopen år 1444 (Anthoni, s. 318).
 
Omkring år 1555 ville herr Mikael i Tövsala ”upplåta och bebreva” KM:t åtskilliga gods som hans mors far, farfar och farbröder skänkt till Nådendals kloster och Åbo domkyrka men som främmande män med orätt tillvällat sig ”undan hans rätta börd”: Väntiälä i Lundo…(Impola, s. 275). Det rör sig i detta fall sannolikt om nedre Väntiäla. Mikael var son till Anna Tordsdotter Carpelan, vars mor var Karin Andersdotter Lindelöf – dotter till  Anders Henriksson. Det var alltså förmodligen på moderns sida hans anspråk gällde – inte på faderns, Michael Remigius. De som sannolikt avses som de som med ’orätt tillvällat sig’ Väntiälä, var säkerligen, förutom Erik Skalm,  Per Fleming till Friskala, vilken ca 1530 genom sin halvbror domprosten Hans Petri från Åbo domkyrka inlöste frälsegodset Friskala som blev hans sätesgård, och en gård i Väntiälä i Lundo … Dessa transaktioner, m.fl. kritiserades starkt av Teitt…(Impola, s. 325).
 
Den del som  Per Flemings övertog  i Väntiälä, torde vara kopplat till att hans syster Valborg gifte sig med Måns Nilsson (Stiernkors)  - vars farmor alltså enligt min hypotes, var dotter till Anders Henriksson (Lindelöf) i Väntiälä…

2012-12-30, 13:11
Svar #1

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Ett indirekt indicium för hypotesen ovan - att den yngre ätten Stiernkors på svärdsidan härstammade från släkten Sluk - utgör hypotesen att Slukättlingen Harald Stålhandske i sitt första gifte kom att gifta sig med Per Flemings dotter Margareta.
 
Under rubriken Stålhandske skrev jag den 19:e november: När Harald Tyrilsson blev förordnad till Ryttmästare i Småland 1563, så förde Ivar Månsson Stjernkors befäl över en del av det svenska rytteriet. Ivar Månsson var son till Måns Nilsson, som i sitt andra äktenskap var gift med Valborg Johansdotter Fleming [EÄ]. Valborg Fleming var alltså styvmor till Ivar Månsson, men också faster till Haralds första (postulerade) hustru, Margareta Pedersdotter Fleming!.
 
Ivar Månsson skulle, enligt ovanstående hypotes, också vara 4-männing med Haralds far, Tyril Nilsson Sluk...

2014-08-24, 14:46
Svar #2

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Sedan mitt inlägg ovan har jag blivit alltmer övertygad om att stamfadern för ätten Stiernkors, Nils Pedersson till Särkilaks, var son till Peder Nilsson (Sluk) i Väntiälä. I bilden nedan har jag försökt åskådliggöra ägarföljden för V. Bilden är inte heltäckande, då för sammanhanget mindre väsentliga delar , personer  och relationer,  medvetet har  utelämnats.
 
Jag antog tidigare att Peder Nilsson  förmodligen fått V vid ett gifte med en hypotetisk dotter till Anders Henriksson (Lindelöf) och Ingeborg Håkansdotter (Frille). Enligt Vähäkangas hade emellertid Ingeborg endast ett barn, sonen Håkan:  ” I övenskommelse av år 1472 sades nämligen att mäster Håkan var ”upa then ena sidan” och systers män av andra sida (REA 618,633)”. Ett troligare alternativ är då att Peder Nilsson 'fått' en del av V,  av Henrik Skräddares änka, ungefär samtidigt som biskopen, Magnus II, köpte en del och gav till Ingeborg.  Jag har dock kvar båda alternativen tills vidare för kontinuitetens skull.
 
Bilden demonstrerar f.ö. de komplexa släktrelationerna mellan de 'finska' frälsesläkerna.
 
 

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna