ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Lindelöf, nr 143  (läst 1781 gånger)

2013-02-14, 23:51
läst 1781 gånger

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
I mina försök att reda ut släktförhållandena för några senmedeltida frälsesläkter med godsinnehav i Åbotrakten, så tror jag mig ha identifierat vem släkten Lindelöfs anfader  Anders var, samt sannolikt funnit ytterligare medlemmar av släkten, och en del sannolika felaktigheter. Då jag inte funnit dessa filiationer dokumenterade någonstans, så redovisar jag mina källor och slutsatser här på forumet.
 
Anders
 
År 1405 reduceras två gods i Mäkipä (Sagu), för Peder Skräddare [FMU 1213]. Nio år senare, 1414, skötar Jeppe Skelghe hustruns fäderne i Mäkipä till Anders Erlandsson [FMU 1440]. Sannolikt handlar det om Peder Skräddares gods – en stor del av godsen som reducerades 1405, återfanns ganska snart hos  de f.d. ägarna.
 
Ytterligare 58 år senare, enl. Svb 663, år 1472, så låter Tord Karpelan och och Magnus Balk mäster Håkan behålla Mäkipä [Anthoni, s. 327]. Tord var gift med en dotter, Katarina, till Anders Henriksson (Lindelöf) i hans  - av T. Vähäkangas förmodade - andra äktenskap, med Margareta Nilsdotter (Stjernkors).  Måns Balk var gift med Katarinas syster, Margareta, i hennes andra gifte. Mäster Håkan var en halvbror till Katarina och Margareta, son till Ingeborg Håkansdotter (Frille) och Anders Henriksson.
 
För att sluta cirkeln, så var Peder Skräddares – av mig postulerade – son, Henrik Skräddare, gift med Cecilia Andersdotter, en syster till Henrik Andersson (Lindelöf) [Ramsay].
 
Den logiska slutsatsen blir, att Jeppe Skelghe år 1414 skötade det gods hans hustru ärvt, till sin svågers, Henrik Skräddare, svärfar Anders Erlandsson – stamfar till släkten Lindelöf!
 
Mäkipä ärvdes sedan (helt eller delvis) av Henrik Andersson och hans ättlingar, vilka gjorde överenskommelsen 1472.  
Erland Andersson (Lindelöf) döptes uppenbarligen efter sin farafars far Anders Erlandson.  
 
Anders Henriksson
 
Enligt EÄ var Anders gift endast en gång, och det med Ingeborg Håkansdotter (Frille), och att Ingeborg var mor till alla barnen.  Detta bestrids av T. Vähäkangas i korrespondens med mig, och detta baserat på väl grundade argument. Han hävdar att Ingeborg Håkansdotter endast hade ett barn, kaniken Håkan Andersson. Hans syskon, Erland, Margareta och Katarina,  tillhörde en ”andra kull”. Slutsatsen baseras på en överenskommelse av år 1472. ”…(då)…sades nämligen att mäster Håkan var ”upa then ena sidan” och systers män av andra sida (REA 618,633). Efter Ingeborgs död har Anders Henriksson möjligen omgift med Margareta Nilsdotter (Stjernkors) före sitt senare gifte med Jon Stensson (ÄSF:201). Erland Andersson (Lindelöf) förde inte frillevapen motsat till Håkan Andersson utan först stjernkorsvapen senare tavastvapen (FMS 240, 275). Då kan vi förstå, varför Erland Andersson var en sigillvitne, när Knut Bitz gjorde sitt testamente.”
 
Jag delar Vähäkangas slutsats, med reservation att slutsatsen inte får tolkas som så, att det inte förekom syskon som vara döda år 1472.
 
Hypotesen om två kullar får dessutom stöd av en försäljning av ett gods i Vääntelä i Lemo, 1458, då Håkan Andersson säljer mödernet till Olof Nilsson (Tavast) [FMU 3069]. Dels nämns inte syskonen vid överlåtelsen, dels tycks överlåtelsesumman, 220 mk,  vara alldeles för hög för att utgöra endast en 1/3 av arvet.
   
Däremot tycks Ingeborg Håkansdotter och Anders Henriksson också haft en dotter, syster till Håkan,  gift med Peder Nilsson (Sluk?), vilken omnämns som ”Pädher Wentiala” år 1444 [FMU 2565]. Denna syster var uppenbarligen död före 1472.
 
Ett alternativt scenario vore att Ingeborg fått en dotter i ett tidigare äktenskapet, men kronologin talar mot detta.
 
Margareta Andersdotter
 
Åsikterna om Margaretas äktenskap, skiljer sig mellan de olika forskarna, men överlappar varandra delvis. Den hypotes som tycks stämma bäst med de källor jag har utgått ifrån, så var hon i sitt första gifte gift med Nils Stigulfsson, i sitt andra med Måns Nilsson till Hinnuris (Vemo) och i sitt tredje med Lasse Fransson, vilket Ramsay uppger under Finskilä-släkten, men inte under Lindelöf, där hon istället skriver Olof Kirves.
 
O. Rundt ifrågasatte Margaretas äktenskap med Magnus Balk när han framlägger sina skäl för ett troligt äktenskap med Lasse Fransson: ”Margareta Andersdotters giftermål med Magnus Balk försvagas ytterligare av ett vittnesbörd om att hon var hustru till en Lasse Frans. Denne godkänner tillsammans med Erland Andersson (Lindelöf) sin avlidna broder mäster Håkans gåva av en gård i Åbo till St Katarinas altare den 12 mars 1486. Enligt den tidens språkbruk kallades en sväger ofta broder och då Erland, som var Håkans broder nämns samtidigt är detta ordval naturligt. Lars Frans är sannolikt identisk med den Laurens Franzson som var den femte bland nämndemännen i lagmansrätten i Åbo den 19 juni 1486 [Genos 62(1991)].
 
Samtidigt skriver han i en not: ”Kustavi Grotenfelt publicerade redan 1897 en Lindelöf-stamtavla, där han som Margareta Andersdotters äkta man har Måns Balk och Lasse Frans. Olof Kirves nämner han inte. (Hist. Ark. XV, s. 311)”.
 
Enligt Ivar Flemings jordabok, så fick Marit till Finskala Hinnuris som morgongåva Måns Balck, vilket hon sålde till en Inge Larsson, som överlät H. till Joakim Fleming [Anthoni, s. 345]. Möjligen var Inge Larsson en vuxen son till Lasse Fransson, och styvson till Margareta.  
 
Matts Andersson i Årlax, son till Anders Henriksson och Margareta Nilsdotter?
 
Ett första indicium finner man i FMU 3378, utfärdad i Töfsala 21 april 1469. Urkunden avser ett jordabyte, varigenom Olof Kirves på sin hustrus, Märta Nilsdotters (Stjernkors), vägnar  åt hennes bror, domprosten Magnus Stjernkors (Magnus Nicolai) avstår sitt gods i Nummis by i Nousis socken mot denne tillhöriga godset Särkilaks i Tövsala.  Den först nämnde frälsemannen vid skötningen var Matts Andersson till Årlax, vilket starkt antyder att han var nära släkt med Märta Nilsdotter och hennes bror. Som postulerad son till Anders Henriksson Lindelöf i hans äktenskap med Margareta Nilsdotter (Stjernkors), så var han en systerson till Märta och Magnus.
 
Direkt efter Matts Andersson nämns Anders Gregersson (Garp), kusin till Märtas och Magnus mor, Elin Nilsdotter (Tavast). Det faktum att Matts Andersson, som tillhörde en klart yngre generation än Anders Garp, nämns först, stödjer hypotesen att Matts A. var den närmaste släktingen till syskonen Stiernkors.
 
Ett andra indicium finner man vid en godsöverlåtelse 1504  i Nautela (Lundo) då en Anna Hansdotter ger sitt i N. till Nådendal kloster [FMU 5080]. Någon gång kring 1530 tog en Mattis i Nautila ¼ i N. utan vederlag [FMU 6560].
 
Enligt H. Impola återtog Matts godset utan vederlag 1526 ”varav framgår att han eller hans hustru måste ha varit en släkting till Anna Hansdotter. Endera av dem var således en ättling till de frälsemän som ägde Nautela på 1400-talet. Dessa härstammade tydligen på ett obekant sätt från Jöns Jakobsson i Lundo som 1412 fick frälsebrev av konung Erik av Pommern”.
 
Utan att gå in på några detaljer, vill jag påstå att slutsatsen var i princip rätt, men att arvet inte kom från Jöns Jakobsson, utan från hans farbror Nils Nilsson (Skelghe). Anna Hansdotter var, av mig postulerad, dotter till Hannes Skräddare och Kristina Olofsdotter (Skelghe), sondotter till Nils Nilsson.
 
Matts Andersson till Årlax, var gift med en Elseby Olofsson [FMU 4078], vars postulerade far,  Olof Pedersson av Raukkala, och Anna Hansdotter, båda var ättlingar i 4: led till Peder Skräddare, varifrån Matts Anderssons bördsrätt torde komma.
 
Ovanståede resonemang leder till följande reviderade släkträd för släkten Lindelöf:
 


 
 
’The Clues are in the Connections’

2020-08-28, 15:31
Svar #1

Utloggad Matti Jauhiainen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2020-08-28, 17:48
  • Visa profil
I mina försök att reda ut släktförhållandena för några senmedeltida frälsesläkter med godsinnehav i Åbotrakten, så tror jag mig ha identifierat vem släkten Lindelöfs anfader  Anders var, samt sannolikt funnit ytterligare medlemmar av släkten, och en del sannolika felaktigheter. Då jag inte funnit dessa filiationer dokumenterade någonstans, så redovisar jag mina källor och slutsatser här på forumet.
 
Anders
 
År 1405 reduceras två gods i Mäkipä (Sagu), för Peder Skräddare [FMU 1213]. Nio år senare, 1414, skötar Jeppe Skelghe hustruns fäderne i Mäkipä till Anders Erlandsson [FMU 1440]. Sannolikt handlar det om Peder Skräddares gods – en stor del av godsen som reducerades 1405, återfanns ganska snart hos  de f.d. ägarna.
 
Ytterligare 58 år senare, enl. Svb 663, år 1472, så låter Tord Karpelan och och Magnus Balk mäster Håkan behålla Mäkipä [Anthoni, s. 327]. Tord var gift med en dotter, Katarina, till Anders Henriksson (Lindelöf) i hans  - av T. Vähäkangas förmodade - andra äktenskap, med Margareta Nilsdotter (Stjernkors).  Måns Balk var gift med Katarinas syster, Margareta, i hennes andra gifte. Mäster Håkan var en halvbror till Katarina och Margareta, son till Ingeborg Håkansdotter (Frille) och Anders Henriksson.
 
För att sluta cirkeln, så var Peder Skräddares – av mig postulerade – son, Henrik Skräddare, gift med Cecilia Andersdotter, en syster till Henrik Andersson (Lindelöf) [Ramsay].
 
Den logiska slutsatsen blir, att Jeppe Skelghe år 1414 skötade det gods hans hustru ärvt, till sin svågers, Henrik Skräddare, svärfar Anders Erlandsson – stamfar till släkten Lindelöf!
 
Mäkipä ärvdes sedan (helt eller delvis) av Henrik Andersson och hans ättlingar, vilka gjorde överenskommelsen 1472. 
Erland Andersson (Lindelöf) döptes uppenbarligen efter sin farafars far Anders Erlandson. 
 
Anders Henriksson
 
Enligt EÄ var Anders gift endast en gång, och det med Ingeborg Håkansdotter (Frille), och att Ingeborg var mor till alla barnen.  Detta bestrids av T. Vähäkangas i korrespondens med mig, och detta baserat på väl grundade argument. Han hävdar att Ingeborg Håkansdotter endast hade ett barn, kaniken Håkan Andersson. Hans syskon, Erland, Margareta och Katarina,  tillhörde en ”andra kull”. Slutsatsen baseras på en överenskommelse av år 1472. ”…(då)…sades nämligen att mäster Håkan var ”upa then ena sidan” och systers män av andra sida (REA 618,633). Efter Ingeborgs död har Anders Henriksson möjligen omgift med Margareta Nilsdotter (Stjernkors) före sitt senare gifte med Jon Stensson (ÄSF:201). Erland Andersson (Lindelöf) förde inte frillevapen motsat till Håkan Andersson utan först stjernkorsvapen senare tavastvapen (FMS 240, 275). Då kan vi förstå, varför Erland Andersson var en sigillvitne, när Knut Bitz gjorde sitt testamente.”
 
Jag delar Vähäkangas slutsats, med reservation att slutsatsen inte får tolkas som så, att det inte förekom syskon som vara döda år 1472.
 
Hypotesen om två kullar får dessutom stöd av en försäljning av ett gods i Vääntelä i Lemo, 1458, då Håkan Andersson säljer mödernet till Olof Nilsson (Tavast) [FMU 3069]. Dels nämns inte syskonen vid överlåtelsen, dels tycks överlåtelsesumman, 220 mk,  vara alldeles för hög för att utgöra endast en 1/3 av arvet.
   
Däremot tycks Ingeborg Håkansdotter och Anders Henriksson också haft en dotter, syster till Håkan,  gift med Peder Nilsson (Sluk?), vilken omnämns som ”Pädher Wentiala” år 1444 [FMU 2565]. Denna syster var uppenbarligen död före 1472.
 
Ett alternativt scenario vore att Ingeborg fått en dotter i ett tidigare äktenskapet, men kronologin talar mot detta.
 
Margareta Andersdotter
 
Åsikterna om Margaretas äktenskap, skiljer sig mellan de olika forskarna, men överlappar varandra delvis. Den hypotes som tycks stämma bäst med de källor jag har utgått ifrån, så var hon i sitt första gifte gift med Nils Stigulfsson, i sitt andra med Måns Nilsson till Hinnuris (Vemo) och i sitt tredje med Lasse Fransson, vilket Ramsay uppger under Finskilä-släkten, men inte under Lindelöf, där hon istället skriver Olof Kirves.
 
O. Rundt ifrågasatte Margaretas äktenskap med Magnus Balk när han framlägger sina skäl för ett troligt äktenskap med Lasse Fransson: ”Margareta Andersdotters giftermål med Magnus Balk försvagas ytterligare av ett vittnesbörd om att hon var hustru till en Lasse Frans. Denne godkänner tillsammans med Erland Andersson (Lindelöf) sin avlidna broder mäster Håkans gåva av en gård i Åbo till St Katarinas altare den 12 mars 1486. Enligt den tidens språkbruk kallades en sväger ofta broder och då Erland, som var Håkans broder nämns samtidigt är detta ordval naturligt. Lars Frans är sannolikt identisk med den Laurens Franzson som var den femte bland nämndemännen i lagmansrätten i Åbo den 19 juni 1486 [Genos 62(1991)].
 
Samtidigt skriver han i en not: ”Kustavi Grotenfelt publicerade redan 1897 en Lindelöf-stamtavla, där han som Margareta Andersdotters äkta man har Måns Balk och Lasse Frans. Olof Kirves nämner han inte. (Hist. Ark. XV, s. 311)”.
 
Enligt Ivar Flemings jordabok, så fick Marit till Finskala Hinnuris som morgongåva Måns Balck, vilket hon sålde till en Inge Larsson, som överlät H. till Joakim Fleming [Anthoni, s. 345]. Möjligen var Inge Larsson en vuxen son till Lasse Fransson, och styvson till Margareta. 
 
Matts Andersson i Årlax, son till Anders Henriksson och Margareta Nilsdotter?
 
Ett första indicium finner man i FMU 3378, utfärdad i Töfsala 21 april 1469. Urkunden avser ett jordabyte, varigenom Olof Kirves på sin hustrus, Märta Nilsdotters (Stjernkors), vägnar  åt hennes bror, domprosten Magnus Stjernkors (Magnus Nicolai) avstår sitt gods i Nummis by i Nousis socken mot denne tillhöriga godset Särkilaks i Tövsala.  Den först nämnde frälsemannen vid skötningen var Matts Andersson till Årlax, vilket starkt antyder att han var nära släkt med Märta Nilsdotter och hennes bror. Som postulerad son till Anders Henriksson Lindelöf i hans äktenskap med Margareta Nilsdotter (Stjernkors), så var han en systerson till Märta och Magnus.
 
Direkt efter Matts Andersson nämns Anders Gregersson (Garp), kusin till Märtas och Magnus mor, Elin Nilsdotter (Tavast). Det faktum att Matts Andersson, som tillhörde en klart yngre generation än Anders Garp, nämns först, stödjer hypotesen att Matts A. var den närmaste släktingen till syskonen Stiernkors.
 
Ett andra indicium finner man vid en godsöverlåtelse 1504  i Nautela (Lundo) då en Anna Hansdotter ger sitt i N. till Nådendal kloster [FMU 5080]. Någon gång kring 1530 tog en Mattis i Nautila ¼ i N. utan vederlag [FMU 6560].
 
Enligt H. Impola återtog Matts godset utan vederlag 1526 ”varav framgår att han eller hans hustru måste ha varit en släkting till Anna Hansdotter. Endera av dem var således en ättling till de frälsemän som ägde Nautela på 1400-talet. Dessa härstammade tydligen på ett obekant sätt från Jöns Jakobsson i Lundo som 1412 fick frälsebrev av konung Erik av Pommern”.
 
Utan att gå in på några detaljer, vill jag påstå att slutsatsen var i princip rätt, men att arvet inte kom från Jöns Jakobsson, utan från hans farbror Nils Nilsson (Skelghe). Anna Hansdotter var, av mig postulerad, dotter till Hannes Skräddare och Kristina Olofsdotter (Skelghe), sondotter till Nils Nilsson.
 
Matts Andersson till Årlax, var gift med en Elseby Olofsson [FMU 4078], vars postulerade far,  Olof Pedersson av Raukkala, och Anna Hansdotter, båda var ättlingar i 4: led till Peder Skräddare, varifrån Matts Anderssons bördsrätt torde komma.
 
Ovanståede resonemang leder till följande reviderade släkträd för släkten Lindelöf:
 


 
 
’The Clues are in the Connections’

2020-08-28, 15:35
Svar #2

Utloggad Matti Jauhiainen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2020-08-28, 17:48
  • Visa profil
I mina försök att reda ut släktförhållandena för några senmedeltida frälsesläkter med godsinnehav i Åbotrakten, så tror jag mig ha identifierat vem släkten Lindelöfs anfader  Anders var, samt sannolikt funnit ytterligare medlemmar av släkten, och en del sannolika felaktigheter. Då jag inte funnit dessa filiationer dokumenterade någonstans, så redovisar jag mina källor och slutsatser här på forumet.
 
Anders
 
År 1405 reduceras två gods i Mäkipä (Sagu), för Peder Skräddare [FMU 1213]. Nio år senare, 1414, skötar Jeppe Skelghe hustruns fäderne i Mäkipä till Anders Erlandsson [FMU 1440]. Sannolikt handlar det om Peder Skräddares gods – en stor del av godsen som reducerades 1405, återfanns ganska snart hos  de f.d. ägarna.
 
Ytterligare 58 år senare, enl. Svb 663, år 1472, så låter Tord Karpelan och och Magnus Balk mäster Håkan behålla Mäkipä [Anthoni, s. 327]. Tord var gift med en dotter, Katarina, till Anders Henriksson (Lindelöf) i hans  - av T. Vähäkangas förmodade - andra äktenskap, med Margareta Nilsdotter (Stjernkors).  Måns Balk var gift med Katarinas syster, Margareta, i hennes andra gifte. Mäster Håkan var en halvbror till Katarina och Margareta, son till Ingeborg Håkansdotter (Frille) och Anders Henriksson.
 
För att sluta cirkeln, så var Peder Skräddares – av mig postulerade – son, Henrik Skräddare, gift med Cecilia Andersdotter, en syster till Henrik Andersson (Lindelöf) [Ramsay].
 
Den logiska slutsatsen blir, att Jeppe Skelghe år 1414 skötade det gods hans hustru ärvt, till sin svågers, Henrik Skräddare, svärfar Anders Erlandsson – stamfar till släkten Lindelöf!
 
Mäkipä ärvdes sedan (helt eller delvis) av Henrik Andersson och hans ättlingar, vilka gjorde överenskommelsen 1472. 
Erland Andersson (Lindelöf) döptes uppenbarligen efter sin farafars far Anders Erlandson. 
 
Anders Henriksson
 
Enligt EÄ var Anders gift endast en gång, och det med Ingeborg Håkansdotter (Frille), och att Ingeborg var mor till alla barnen.  Detta bestrids av T. Vähäkangas i korrespondens med mig, och detta baserat på väl grundade argument. Han hävdar att Ingeborg Håkansdotter endast hade ett barn, kaniken Håkan Andersson. Hans syskon, Erland, Margareta och Katarina,  tillhörde en ”andra kull”. Slutsatsen baseras på en överenskommelse av år 1472. ”…(då)…sades nämligen att mäster Håkan var ”upa then ena sidan” och systers män av andra sida (REA 618,633). Efter Ingeborgs död har Anders Henriksson möjligen omgift med Margareta Nilsdotter (Stjernkors) före sitt senare gifte med Jon Stensson (ÄSF:201). Erland Andersson (Lindelöf) förde inte frillevapen motsat till Håkan Andersson utan först stjernkorsvapen senare tavastvapen (FMS 240, 275). Då kan vi förstå, varför Erland Andersson var en sigillvitne, när Knut Bitz gjorde sitt testamente.”
 
Jag delar Vähäkangas slutsats, med reservation att slutsatsen inte får tolkas som så, att det inte förekom syskon som vara döda år 1472.
 
Hypotesen om två kullar får dessutom stöd av en försäljning av ett gods i Vääntelä i Lemo, 1458, då Håkan Andersson säljer mödernet till Olof Nilsson (Tavast) [FMU 3069]. Dels nämns inte syskonen vid överlåtelsen, dels tycks överlåtelsesumman, 220 mk,  vara alldeles för hög för att utgöra endast en 1/3 av arvet.
   
Däremot tycks Ingeborg Håkansdotter och Anders Henriksson också haft en dotter, syster till Håkan,  gift med Peder Nilsson (Sluk?), vilken omnämns som ”Pädher Wentiala” år 1444 [FMU 2565]. Denna syster var uppenbarligen död före 1472.
 
Ett alternativt scenario vore att Ingeborg fått en dotter i ett tidigare äktenskapet, men kronologin talar mot detta.
 
Margareta Andersdotter
 
Åsikterna om Margaretas äktenskap, skiljer sig mellan de olika forskarna, men överlappar varandra delvis. Den hypotes som tycks stämma bäst med de källor jag har utgått ifrån, så var hon i sitt första gifte gift med Nils Stigulfsson, i sitt andra med Måns Nilsson till Hinnuris (Vemo) och i sitt tredje med Lasse Fransson, vilket Ramsay uppger under Finskilä-släkten, men inte under Lindelöf, där hon istället skriver Olof Kirves.
 
O. Rundt ifrågasatte Margaretas äktenskap med Magnus Balk när han framlägger sina skäl för ett troligt äktenskap med Lasse Fransson: ”Margareta Andersdotters giftermål med Magnus Balk försvagas ytterligare av ett vittnesbörd om att hon var hustru till en Lasse Frans. Denne godkänner tillsammans med Erland Andersson (Lindelöf) sin avlidna broder mäster Håkans gåva av en gård i Åbo till St Katarinas altare den 12 mars 1486. Enligt den tidens språkbruk kallades en sväger ofta broder och då Erland, som var Håkans broder nämns samtidigt är detta ordval naturligt. Lars Frans är sannolikt identisk med den Laurens Franzson som var den femte bland nämndemännen i lagmansrätten i Åbo den 19 juni 1486 [Genos 62(1991)].
 
Samtidigt skriver han i en not: ”Kustavi Grotenfelt publicerade redan 1897 en Lindelöf-stamtavla, där han som Margareta Andersdotters äkta man har Måns Balk och Lasse Frans. Olof Kirves nämner han inte. (Hist. Ark. XV, s. 311)”.
 
Enligt Ivar Flemings jordabok, så fick Marit till Finskala Hinnuris som morgongåva Måns Balck, vilket hon sålde till en Inge Larsson, som överlät H. till Joakim Fleming [Anthoni, s. 345]. Möjligen var Inge Larsson en vuxen son till Lasse Fransson, och styvson till Margareta. 
 
Matts Andersson i Årlax, son till Anders Henriksson och Margareta Nilsdotter?
 
Ett första indicium finner man i FMU 3378, utfärdad i Töfsala 21 april 1469. Urkunden avser ett jordabyte, varigenom Olof Kirves på sin hustrus, Märta Nilsdotters (Stjernkors), vägnar  åt hennes bror, domprosten Magnus Stjernkors (Magnus Nicolai) avstår sitt gods i Nummis by i Nousis socken mot denne tillhöriga godset Särkilaks i Tövsala.  Den först nämnde frälsemannen vid skötningen var Matts Andersson till Årlax, vilket starkt antyder att han var nära släkt med Märta Nilsdotter och hennes bror. Som postulerad son till Anders Henriksson Lindelöf i hans äktenskap med Margareta Nilsdotter (Stjernkors), så var han en systerson till Märta och Magnus.
 
Direkt efter Matts Andersson nämns Anders Gregersson (Garp), kusin till Märtas och Magnus mor, Elin Nilsdotter (Tavast). Det faktum att Matts Andersson, som tillhörde en klart yngre generation än Anders Garp, nämns först, stödjer hypotesen att Matts A. var den närmaste släktingen till syskonen Stiernkors.
 
Ett andra indicium finner man vid en godsöverlåtelse 1504  i Nautela (Lundo) då en Anna Hansdotter ger sitt i N. till Nådendal kloster [FMU 5080]. Någon gång kring 1530 tog en Mattis i Nautila ¼ i N. utan vederlag [FMU 6560].
 
Enligt H. Impola återtog Matts godset utan vederlag 1526 ”varav framgår att han eller hans hustru måste ha varit en släkting till Anna Hansdotter. Endera av dem var således en ättling till de frälsemän som ägde Nautela på 1400-talet. Dessa härstammade tydligen på ett obekant sätt från Jöns Jakobsson i Lundo som 1412 fick frälsebrev av konung Erik av Pommern”.
 
Utan att gå in på några detaljer, vill jag påstå att slutsatsen var i princip rätt, men att arvet inte kom från Jöns Jakobsson, utan från hans farbror Nils Nilsson (Skelghe). Anna Hansdotter var, av mig postulerad, dotter till Hannes Skräddare och Kristina Olofsdotter (Skelghe), sondotter till Nils Nilsson.
 
Matts Andersson till Årlax, var gift med en Elseby Olofsson [FMU 4078], vars postulerade far,  Olof Pedersson av Raukkala, och Anna Hansdotter, båda var ättlingar i 4: led till Peder Skräddare, varifrån Matts Anderssons bördsrätt torde komma.
 
Ovanståede resonemang leder till följande reviderade släkträd för släkten Lindelöf:
 


 
 
’The Clues are in the Connections’

2020-08-28, 16:11
Svar #3

Utloggad Matti Jauhiainen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2020-08-28, 17:48
  • Visa profil
Hei Leif. Det var jo vanskelig att komma in i Rötter.
Jeg undrade en gång vem Sten Henriksson er.


HYPOSITET:!!!!!


Jeg syns att han var Mattis till Aarelax farsbror. Dvs. att Henrik Andersson hade mera barn vi vet. Kanske två egtenskap.
Det,att StenHenrikksson var med Erland Anderssons kones ärfgifts som vitne av Erik Erikssons arfings.
Det ser ut han hörde till Lindelöfsläkten  på någon måte


Sten Henriksson og anna jacobsdottir egtenskap var vanskelig. Den lykkades efter den dredje gång. Derför
tror jeg dom båda hörde till Djäkensläkten på morssidan


SDHK 26645 vigtigaste!
SDHK 31729
SDHK 31730
FMU 4076-78, 4081,4086,  4090,4111  Genos Tapio Vähäkangas


Desutom alla finska biskop kom dissefrån släkter.


2022-06-10, 23:00
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2713
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 11:09
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Stockholm 6 September A:o 1660
Pardon för Corneten Hans Lindelöff p.
Wij Carl p. Giöre her medh witterligit, att såsom Corneten Edell och Wälbördigh Hans Lindelöff ähr för en tijdh sedan råkader uthj olycka för ett Manslagh, för huilken orsak, han först hafuer hållit sigh på flyende foot; Men lijkwäl opå wårt Krigz Collegii säkre Leigdebreff framkommit, samma saak för rätta att uthföra, och tå i medlertijdh, förlijkt sigh medh rätte Målsäganden, så att han wäl förnögder ähr, och der opå hoss Oss, bemälte Lindelöff igenom sin Supplication om pardon Underdånigst anhåller; Altså hafwe wij uthj samma Consideration, i synnerheet af mildheet och nådhe, honom Hans Lindelöff pardonerat och tillgifuit, såsom wij och i krafft af detta wårt öpne breff, honom Hans Lindelöff nådigast förunne och pardonere lijfwet, i så måtto, att sedan han erlagdt Konungsbothn, och stått sin Kyrckioplicht han tå blifuer frij för alt wijdare tilltahl och beswär för denne begågne Missgerningh; hwilket hwar och en, i synnerheet dee som det enkannerligen angå hafwe sigh till effterrättelse. Till yttermehra wisso p.
H. E.
Senatores"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038835_00027
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/340 (1660)

EÄ. barn tab. 8:
"Hans Lindelöf. Kom i tjänst 1655. Råkade i skada för en av Per Brahes tjänare och måste fly. Modern anhöll 1658-08-14 hos Per Brahe om lejd för honom att återkomma. Var 1668 kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död ogift 1673-02-00."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lindel%C3%B6f_nr_143

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna