ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Lilliegranat  (läst 3492 gånger)

2006-03-30, 23:35
läst 3492 gånger

Fredrik Blomquist

Är Gertrud Lilliegranat som är gift med Mats Rubenius en dotter till Hans Erlandsson Lilliegranat?
Hon finns inte upptagen i Elgenstierna, men Sara Lilliegranat, en annan dotter till Hans Erlandsson var gift med Andreas Hellman, som i sitt tidigare gifte var gift med Anna Rubenia, Mats Rubenius syster.
 
Någon vet mera?  
Tacksam för svar

2006-03-31, 09:38
Svar #1

Utloggad Kerstin Jonsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 89
 • Senast inloggad: 2011-06-16, 09:08
  • Visa profil
Hej Fredrik,
 
Nej, hon är en dotter till Johan Ludolf Schloffer (Schoffer?). Se nedan.
 
Göteryd C:1 1688 - 1787 sid 607:
 
Wälborna fruen Sophia Anna Liljegranat född von Hybener.
Född i Pommern, dess fader Joh. von Hybener amtman, modern fru Gertrud von der Öh(k)e af gammal adlig familie uti Pommern.
Hennes första man war Joh. Ludolf Schlofer med honom hade hon en dotter Gertrud Catharina som blef gift i ? med Sahl. Prosten Rubenius i Löderup.
Anno 1680 kom Salig ? efter sin mans död till Christian Stadt, Ao 1686 ingick hon andra giftet med Sal. Hr Capitainen Lilljegranat med hwilken hon hade ock en dotter Hedewig Sophia som blef gift med Prosten Blanxius uti Ifwertofta.
Ao 1700 dödde Capitain Lilljegranat då fruen därefter flötta till Askenäs.
 
Med vänlig hälsning
 
Kerstin

2010-11-22, 21:30
Svar #2

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Komplettering
Elgenstierna anger:
Gabriel Lilliegranat, född 1707 25/11 på Bassarp [i Östra Broby socken, Kristianstads län]. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1731 14/7 sergeant vid artilleriet i Stockholm. Död ogift 1736 i Stockholm.
Enligt Svea artilleriregementes församling F:1 (1735-1785) begravs han 1737 26/1.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2013-01-25, 15:11
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2711
 • Senast inloggad: 2024-03-24, 17:42
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Anno 1721 d 8 Februarij winterting uti Högs härad, Halland
 
Lands Gewaldigern Jonas Florman påminte härwid: att hemmanet Husallt, hwaraf han upbär ränttan hörer Sahl: Inspectoren Lilliegranats omyndige barn till, påstår derföre att deras Förmyndare Herr Kyrkioherden Magister Christopher Blanxius i Ifwetofta borde wetta här af, innan något dömmes öfwer hemmanetz Rätt i den omtwistade skogen, hwilket och Tingz Rätten pröfwade skiähligt, och altså med saken denne gången stannade till des Jordäganden sielf ell:r dess lagl:n constituerade fullmektige här uthi tahlar.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län EVIIAABA:597 (1721) Bild 590 (AID: v330849.b590)
 
EÄ tab. 3

2013-01-25, 18:44
Svar #4

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1951
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 22:47
  • Visa profil
Hejsan Magnus, och tack för uppgiften. Detta rör Jacob Lilliegranat direktör över salpetersjuderierna i Halland, Skåne och Blekinge. Han dog 1714. Hemmanet är Husalt i Knäreds socken. Förmyndaren för hans omyndiga barn, Kristoffer Blanxius, är gift med Jacob Lilliegranats halvsyster Hedvig Sofia Lilliegranat.
 
Vänligen,
Calle

2016-11-20, 23:10
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2711
 • Senast inloggad: 2024-03-24, 17:42
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Såsom det har behagat den Altzmäktige Guden, för kårt sedan, hädankalla Inspectoren här wid Skånska Sallpettersiuderjet, Jacob Lilliegranat, dy har iag icke underlåta bort sådant utj det Höglofl. Kongl. Krigz Collegio tillkiänna gifwa, och med min underdån- Ödmiukaste påminnelse der widh att inkomma.
Denne afledne Inspectoren Lilliegranat som hade sin hembwist långt uppe i Småland har Många åhr warit siuklig och swag, och för de Orsaker sällan kommit den långa wägen hijt neder sine sysslor wid Sallpetter siuderjet at förrätta. icke desto mindre är Salpetter tilwärkningen, så länge några penningar därwid till arbetarnes underhåld uthföll, här utj min Inspection wähl förrättat blefwen, at ingen ting, igenom hans siuklliga tillstånd ock långwarige utheblifwande, hwilket af mine förre giorde lefwerantzer nogsamt kan sees, är efftersatt och försummat wordet. Fördenskull synnes mig oförgrijpl. at denne under Inspectors tiensten, hwar wid Åhrligen på Staten 150 D:r Srmt beståhr, nu skähligen till Kongl. May:ts nytta och besparning indragas kan. /.../


Christianstadh d. 17 Febr. A:o 1714
Underdån- Ödmiukaste tiänare
J. Segerdahl"
[Jakob Segerdahl var överinspektor över salpetersjuderiverken i Skåne, Halland och Blekinge fr.o.m 1701-01-21]


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714), bildid: A0065992_01720 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliegranat_nr_1171

2017-12-26, 18:51
Svar #6

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
På annat håll har bl a Niklas Hertzman och Calle Lindström gjort en del inlägg om personer med namnet Qvast, Quast och Kost, Kåst förekommande i Småland. https://forum.genealogi.se/index.php?topic=26963.msg429107#msg429107

I EÄ Tab 1 under Lilliegranat anges Erland Qvast. Bodde i Småland och var gift 1630.

I mitt arbete med militieräkenskaperna har jag gjort en del fynd som kan rapporteras och samlas här efterhand som de hittas. Ryttaren Erland Quast i Västhorja, Värnamo socken, anges 1582/83 här på ett klosterhemman vilket är förlänat Jöran Månsson på livstid. (Möjligen samma som det som 1641 köps av Axel Lillie, se Almquist, Frälsegodsen sid 926.) Direkt efter Erland Quast anges ryttaren Måns Quast och "haver ingen gård".
Militieräkningar, 1579 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1579/14 (1579), bildid: A0063831_00363
1582 i Arvid Drakes fana med två hästar Erlandt Quast. Militieräkningar, 1586 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1586/17 (1586), bildid: A0063995_00074
1586 i Arvid Drakes fana med en häst Erland Quast. Militieräkningar, 1586 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1586/17 (1586), bildid: A0063995_00022
1587 i Arvid Drakes fana Erland Quast 1 häst Militieräkningar, 1587 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1587/9 (1587), bildid: A0064006_00016
1587 samma fana Erland Quast i Västhorja 1 häst Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00020
1588 samma fana Erland Quast 1 häst Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00017
1588 under Östbo och Västbo ryttare Erland Quast i Västhorja, 1 häst. Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00034


I samma härad och i Kävsjö socken hittar jag ryttaren Måns Quast i Flahults skattehemman på vilket han har KMT:s brev. Rustar med 2 hästar.
Militieräkningar, 1579 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1579/14 (1579), bildid: A0063831_00365
1587 Måns Quast p son(?) 2 hästar Militieräkningar, 1587 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1587/9 (1587), bildid: A0064006_00016
1587 straxt under Erland Quast står Måns Quast i Slätte, 2 hästar Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00020
1588 straxt under Erland Quast står Måns Quast i Slätte 2 hästar - Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00017
1588 straxt under Erland Quast i Västhorja står Måns Persson i Slette, 2 hästar. Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00034
 
I Arvid Drakes Smålandsfana finns också Sven Quast, kvartermästare - anges 1585 års lön - 2 hästar.
Militieräkningar, 1587 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1587/9 (1587), bildid: A0064006_00016
1587/88 i samma fana - kvartermästare Sven Kuast - 2 hästar Militieräkningar, 1587 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1587/9 (1587), bildid: A0064006_00056
Anges troligen kvartermästare Sven Persson samma år. Militieräkningar, 1587 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1587/9 (1587), bildid: A0064006_00017
1587 under befälen(?) Sven Quast, 2 hästar Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00020
1588 Sven Quast kvartermästare, 2 hästar under Östbo o Västbo härader. Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00032

Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2017-12-27, 15:41
Svar #7

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1951
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 22:47
  • Visa profil
hejsan Olle, tack för informationen.

Vänliga hälsningar,
Calle


2017-12-27, 17:49
Svar #8

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Varsågod Calle!

Då jag inte kan gå in ovan och redigera fortsätter jag här:

1589 Arvid Drakes fana, Västbo och Östbo, ryttare Erland Quast i Västhorja, 1 häst och direkt efter Måns Persson i Slette 2 hästar. Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00060
1589 - som ovan - ryttare Erland Quast, 1 häst, Militieräkningar, 1589 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1589/14 (1589), bildid: A0064050_00023
1590 - som ovan - Erland Kost, 1 häst Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00023
1590 - som ovan- Erland Quast, 1 häst Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00035


1589 Arvid Drakes fana, Måns Quast, 2 hästar Militieräkningar, 1589 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1589/14 (1589), bildid: A0064050_00022
1590 samma fana, Måns Kost, 2 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00022
1590 samma fana - Måns Quast, 2 hästar (står precis innan Sven Quast) Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00034
1591 20/8 i Ryssland, vid Nyen, Måns Persson Quast, 3 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00042
1592 21/2 i Finland, Måns Quast, 3 hästar, hade varit med Lars Fleming och kommer tillbaka till fanan 17/2 Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00051Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00051
1592 22/9 Måns Kost, 4 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00056
1593 - Måns Kost, 4 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00062
1593 6/7 i Bringetofta - Måns Kost - 3 hästar - Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00068
1593 Måns Quast, 2 hästar, Militieräkningar, 1593 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1593/17 (1593), bildid: A0064199_00023
1593 Måns Quast, tre hästar, Militieräkningar, 1593 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1593/17 (1593), bildid: A0064199_00027

1589 Arvid Drakes fana, Västbo och Östbo, kvartermästare Sven Quast, 2 hästar, Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00056
1589 Arvid Drakes fana, kvartermästare Sven Quast, 2 hästar Militieräkningar, 1589 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1589/14 (1589), bildid: A0064050_00022
1590 samma fana, Sven Kost, 1 häst,
Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00022
1590 samma fana kvartermästare Sven Quast, 1 häst, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00034
1591 28/8 vid Nyen i Ryssland, Sven Quast, 1 häst, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00042
1593 6/7 i Bringetofta - Sven Kost - 1 häst - Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00069
Vänligen,
Olle Elm

2017-12-29, 23:34
Svar #9

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Varsågod Calle!

Då jag inte kan gå in ovan och redigera fortsätter jag här:

1589 Arvid Drakes fana, Västbo och Östbo, ryttare Erland Quast i Västhorja, 1 häst och direkt efter Måns Persson i Slette 2 hästar. Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00060
1589 - som ovan - ryttare Erland Quast, 1 häst, Militieräkningar, 1589 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1589/14 (1589), bildid: A0064050_00023
1590 - som ovan - Erland Kost, 1 häst Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00023
1590 - som ovan- Erland Quast, 1 häst Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00035


1589 Arvid Drakes fana, Måns Quast, 2 hästar Militieräkningar, 1589 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1589/14 (1589), bildid: A0064050_00022
1590 samma fana, Måns Kost, 2 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00022
1590 samma fana - Måns Quast, 2 hästar (står precis innan Sven Quast) Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00034
1591 20/8 i Ryssland, vid Nyen, Måns Persson Quast, 3 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00042
1592 21/2 i Finland, Måns Quast, 3 hästar, hade varit med Lars Fleming och kommer tillbaka till fanan 17/2 Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00051Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00051
1592 22/9 Måns Kost, 4 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00056
1593 - Måns Kost, 4 hästar, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00062
1593 6/7 i Bringetofta - Måns Kost - 3 hästar - Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00068
1593 Måns Quast, 2 hästar, Militieräkningar, 1593 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1593/17 (1593), bildid: A0064199_00023
1593 Måns Quast, tre hästar, Militieräkningar, 1593 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1593/17 (1593), bildid: A0064199_00027

1589 Arvid Drakes fana, Västbo och Östbo, kvartermästare Sven Quast, 2 hästar, Militieräkningar, 1588 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1588/16 (1588), bildid: A0064027_00056
1589 Arvid Drakes fana, kvartermästare Sven Quast, 2 hästar Militieräkningar, 1589 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1589/14 (1589), bildid: A0064050_00022
1590 samma fana, Sven Kost, 1 häst,
Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00022
1590 samma fana kvartermästare Sven Quast, 1 häst, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00034
1591 28/8 vid Nyen i Ryssland, Sven Quast, 1 häst, Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00042
1593 6/7 i Bringetofta - Sven Kost - 1 häst - Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00069


Efter ovanstående noteringar finner jag inga notiser i Arvid Drakes fana. Däremot observerar jag en diskussion som tidigare förekommit i AF och där jag själv deltagit. Läs till slutet av diskussionen https://forum.genealogi.se/index.php?topic=25855.0

Edit/ I 1606 års rulla och Sven Somes finner jag Måns Kost som hovslagare Militieräkningar, 1606 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1606/13 (1606), bildid: A0064404_00006
Vänligen,
Olle Elm

2017-12-30, 20:13
Svar #10

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1614 16 maj nämns Måns Kåst i Måns Persson Stiernas fana och bland befälen. Möjligen är han rumormästare.
Vänligen,
Olle Elm

2017-12-31, 10:34
Svar #11

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1951
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 22:47
  • Visa profil
Hejsan Olle, stort tack för att du delar med dig av dina fynd.  Önskar dig ett Gott Nytt år.

Vänligen,
Calle

2018-01-01, 15:00
Svar #12

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1073
 • Senast inloggad: 2024-03-17, 10:53
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Hej Olle !

Stort tack för dina uppgifter om Quastarna. Jag sitter och funderar på ett par saker.

Den Erland Quast som nämns i Västhorja, Värnamo 1579- tror du verkligen att det är samma Erland som är pappa till Hans Erlandsson Qvast (adlad Lilliegranat). Han skall ju vara född 1631 och är det samma Erland som är ryttare/rusthållare 1579 då han minst bör vara 20 år gammal och alltså född senast 1559 är han över 70 år gammal 1631. Visst, ingen omöjlighet, men ...?

Den Quast som nämns i Kävsjö på Flahult 1579 heter Suenn Quast och inte Måns som du skriver (Militieräkningar, 1579 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1579/14 (1579), bildid: A0063831_00365)

Gott Nytt 2018.
Niklas Hertzman

2018-01-01, 16:48
Svar #13

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Niklas,

Jag har inte gjort någon bedömning; Har endast bidraget med avskrift/noteringar när jag ändå var inne i materialet och letade/lusläste efter sådant som betydligt svårare. Jag brukar göra sådant här för att visa att det går och att andra kan göra samma sak. Du vet - alla noteringar som är sökbara är bra att ha. Därefter får de kontrolleras/rättas/värderas.

Gott Nytt till Dig!

Olle
Vänligen,
Olle Elm

2018-10-04, 19:25
Svar #14

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Några mer ströfynd med Quastar.
1578 mönstras i Bringetofta ryttare från Olof Anderssons Smålandsfana. Finner:
Sven Kåst kvartermästare
Han verkar ha bott i Flathult i ? socken.
Militieräkningar, 1577 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1577/12 (1577), bildid: A0063789_00033
Vänligen,
Olle Elm

2018-10-04, 20:20
Svar #15

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11057
 • Senast inloggad: 2024-04-08, 22:32
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I den här anteckningen blir det tydligt under vilka förhållanden Sven Kåst rider.
Vänligen,
Olle Elm

2019-09-10, 09:40
Svar #16

Utloggad Henrik Lennermark

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 20:04
  • Visa profil
Flahult ligger i Barnarps socken

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna