ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Hummerhielm  (läst 1304 gånger)

2002-04-23, 19:52
läst 1304 gånger

Lars Ohlander

Söker efter en målning på Helena Hummerhielm f.1700 d.1778.
Saknar även datum för 1:a gifte m.m.
mer info se: www.intercoin.se/helena.htm
Lars Ohlander

2004-03-07, 19:36
Svar #1

Lars Ohlander


2019-01-04, 17:25
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 2687
  • Senast inloggad: 2024-03-03, 09:36
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil

"Högh och Wälborne Herrar Commissarier till nästkommande General Munstringh i Östergiöttlandh; Collegium kan Edher goda Herrar härmed icke förhålla, att endoch brefwijsare Ryttaren under Skånske Cavalleri, Ehrligh och Wälförsökt Alexander Hummer jämpte sin insinuerade Supplication, hafwer nu här oppewarande i ödmiukheet låtit producra Kongl. Krigz Collegij breef in Originali, de dato den 22 Aprilis A:o 1655 stält för hans framledne Fadher Lieutenanten under Östgiöte Cavalleri Päär Joonsson Hummer opå Rustningshållet af Cronehemmanet Skäggesta uti Törnewalla Sokn och Åkerbo Häradh belägit, och efter hans dödh jämwäl opå barnen, som dhe och inthet annat förmodat, än skulle der samma beneficium wärkligen hafwa nutit tillgoedo: Men så beklagar han lijkwäl medh samptlige sine andre fattige och faderlöse barn och syskon /:af hwilka fyra ännu omyndige ähre:/ dhem wara emoth åfwanberörde brefwetz krafft och rätta innehålldh, så wijda förnär skedt, att sedan deres Mooder Åhr 1662 trädde uthi annat Gifftermåhl medh dhenne senare Mannen, som nu är Barnens StiufFader, Joon Andersson widh Nampn, hafwer han alt sädhan, trängt dhem ifrån dheras wälfångne Rustningsrättigheet och Wilkor uthi Skäggesta hemman, och dhem deraf waanlige gående Ränta och Uthlagor: Oachtat, att han barnsens Fäderne, emoth een opprättat förlijkningsskrifft Sub dato Skeggesta den 14 Januarij 1662 till öfwerflödh, medh sigh ännu innehafwer, Ödmiukeligen dy denne äldste Sonen Alexander Hummer bediandes, att tillika medh dhe andre sine Syskon, widh förre Collegij breef gunstigst blifwa handhafd, och beskyddade.
/.../
Datum Stockholm den 8 Aprilis 1671."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053877_00275

Källa: Öfverste Hans Ulfsparres kavalleriregemente 1672, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1672/9 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hummerhielm_nr_114

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna