ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Gyllenpamp  (läst 3341 gånger)

2003-03-04, 22:49
läst 3341 gånger

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Slottsvaktmästaren på Visingsborg Michael Larsson inlägger 1674 29-30/5 vid Vista härads rätt (Visingsborgs gevskaps dombok) ett original ”Permesbreef”
 
(I brevet min nystavning)
 
Vi Johan Casimir med Guds nåde, Pfaltzgreve vid ....[flera rader titlar]
göre vitterligt att såsom Kongl:
Majt: Vår Elskelige k. herr Svåger, och allernådigste Konung och Herre
underskr:na fullmakt, sub Dato. Aprilis 629. finnes ut
given, med alle omständigheter huruledes Bokhållarna i åtskillige Landsender, haver befallning Undfångit cronohemman försällia under
Skatte äger och egendom, der efter var nu sig försäkrat hela
gården hävda, bygga och Ervärdeligen behålla för avgående
ränta och utlagor; alltså medan Breefwijsare  f. Lars Pedersson
haver inlevererat; H.K. Majt:s ränte Kammer för ? Kronotorp
Finnarp i Ölmsta S. Sex Riks dal. därföre inrymma och till
ägnas honom hans hustru och bägges arvingar samma Finnarp för Skatte
gods, besitta, odriven bruka och Ervärdeligen behålla med alla
de villkor och lägenheter, som därtill lyder, med rätta ligga bör,
och lagligen tillvinnas kan, alldeles därmed göra och låta som lag säger
och Skattemanna rättighet medgiver. Doch detta allt på H. K.  
Majt: s nådige ratification, och med lika villkor, som andra av H.K M.
gårdar under skattebörd köpt hava, vilka lägenh:s skall härefter
i Jordeboken förändras från Krono till Skatte fört bliva. Där  
alla som detta vidkommer sig efterrätta vete, icke görandes ?? Lars
Pedersson , eller hans Arvingar häremot något hinder men eller förfång
Dat. Stockholm d. 2. April Ao: 1631
Johan Casimir Pfaltzgrefue  L.S.
Clas Fleming    Per Ärlandsson
    Olof Erichsson, Nils Olofsson
 
Samtidigt lägger Michael Larsson fram ett originalgåvobrev daterat 30 mars 1674 unerskrivet av
”Samptl. Hans Syskon och medarfua”. Därefter uppräknas:
 
Ryttemästaren Wälb. Lars Gyldenpamp, Peter Larsson, Anders Larsson, Swen Torstensson, Lars Månsson, Anders Wässbodr, Kirstin Larsdotter, Lars Bengtsson och Peder Esbjörnsson.
 
Där står: [Brevet] innehållandes dhem föreskr:ne hafua
Skiänckt och gifuet Wachtmästaren Michel Larsson sin Broder, alle sine
Lutter och Anparter i Skattejorden i finnarp.
 
Michel Larsson fick gåvobrevet confirmerat av rätten efter Jordb. 1 Cap.
 
1674 fanns vad jag har kunnat utröna endast en ryttmästare Lars Gyllenpamp, nämligen Lars Matsson Pamp, adlad Gyllenpamp (1660), född 1623 25/11, gift med Catharina Tornerefeldt (EÄ). I detta gifte kan han väl knappast ha varit en svåger .
 
Tacksam för synpunkter!
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2003-03-05, 17:42
Svar #1

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Möjligen är det fler än jag som funderar på ordet Breefwijsare som jag valde att skriva av i brevet ovan, då jag inte förstod dess innebörd. SAOB hade lösningen:
person som uppvisar l. öfverbringar bref l. dokument; innehafvare(n) l. öfverbringare(n) af detta bref;  
och ett exempel:
Som wij .. nu udi dette wårt öpne breffz krafft nådigst effterlåthe, att brefwysare M. Erick Petri Stabbyensis må der udi Upsala uprätha een booklåde.
 
/Olle
Vänligen,
Olle Elm

2003-03-06, 21:09
Svar #2

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Har gått igenom de namn som bärs av Lars Gyllenpamp och Catharina Tornerefelts barn:
Gabriel, Catharina, Karl, Anna Maria, Johan, Lars, Fredrik och Gustav.
Namnet Gabriel torde komma från Catharinas far Gabriel Andersson, adlad Tornerefelt, (gift med Karin Eriksdotter). Namnet Johan kan komma från Catharinas döde bror. Övriga namn är svårare att härleda. Det bör observeras att namnet Lars förekommer men ej namnet Mats. (Källa: EÄ)
Frågan är varifrån EÄ:s uppgifter kommer?
Vänligen,
Olle Elm

2003-03-08, 09:37
Svar #3

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1640
 • Senast inloggad: 2024-02-23, 10:39
  • Visa profil
Hej Olle,
Det ser väl ut som att Elgenstierna fått fel patronymikon på adl ätten Gyllenpamps stamfar. Av ditt domboksfynd att döma bör väl ryttmästaren heta Lars L a r s s o n  Gyllenpamp och inte Mattsson. Någon son Mats tycks han ju inte ha men väl en son Lars!
Är det någon som vet var i Skåne sedermera sekundryttmästaren Fredrik Gyllenpamp hade sitt kornettboställe?  Generalguvernörens i Skåne skrivelse till K M:t 1698 12/5 (RA) berörett icke namngivet kornettboställe, som skalll ställas till kornett Fredrik Gyllenpamps förfogande under Norra Skåningarnas kavalleriregemente. Om Fredrik, se även SoH 1995, s 297-298.
Enl N Åsbo hr dombok (renov) 1701 ST 3/5 krävde handelsman Lange i Landskrona följande personer på betalning:
Gabriel Gyllenpamp: 37 daler sm, Landskrona 1695
Gustaf            110                    1698
Johan              31                    1699
Carl              132       , Landskrona 1698
Lars               22                    1693
Fredrik             5        
Lars              299        
(salig överstelöjtnant).
 
En hårt skuldsatt familj, tydligen!
Nils H

2003-03-08, 20:02
Svar #4

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Nils,
Glädjande att Du av underlaget får samma hypotes som jag, även om andra möjligheter väl inte kan uteslutas. Nu gäller det bara att finna mer uppgifter. Att syskonen, kanske också genom systrarnas män, skänker Michael Larsson sina lotter kan väl tyda på att dessa inte var fattiga, samt att de av skrivaren möjligen var så kända att inga orter ansågs behöva anges.
Jag funderar vidare på om skrivningen  f. Lars Pedersson kan stå för fogde. Vad tänker Du som väl har omfattande erfarenhet av domboksstudier?
 
Har roat mig med att försöka utröna vad som finns att hämta i de få mtl som finns för grevskapet 1651-1680, nämligen för endast tre år (sic!) och ibland inte ens det.
1652 står Finnarp bland skattegårdarna. Nämnd är: Esbjörn och h. Britta Nilsdotter och p. Kerstin Larsdotter.
1658 anges Esbjörn och piga
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2003-07-14, 17:09
Svar #5

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Tjusts dombok (VaLA) år 1682, f  25r (domboken defekt, tingsdatumet var dock den 21 ...? , trol. vårtinget) nämns en profoss under rytteriet Lars Pamph, anklagad för att ha skjutit en hjort.  Kanske släkt med ovanstående.

2003-07-15, 11:11
Svar #6

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
En annan notis som lokaliserar ovannämnde Lars Pamp:
Tjusts dombok 1683 21/6, f 49v:
Heijderijdaren Christoffer herbst klagade öfwer Pro-/ pho?en Lar? Pamp i Spånga, dhet han skutit een hiort. Lar? war intet tillstäde? uthan bårtt Commenderat af sina officerare, för thenskull befrijade? för Stem- /ningz böterna.
 
Spånga bör vara gården i Gamleby socken.

2005-06-06, 13:32
Svar #7

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Ovanstående sannolike broder till Ryttemästaren Wälb. Lars Gyldenpamp, slottsvaktmästaren Mickel Larsson döms 1675 27/9 vid Vista häradstinget för att ha mökränkt Ingrid Andersdotter i Foglekärr. Bör vara Fågelkärr i Haurida sn vilket ligger vid sjön Bunn, alldeles intill gränsen till Ölmstad sn.
Vänligen,
Olle Elm

2005-06-06, 14:35
Svar #8

Ingrid Wikberg

Lite vid sidan om: mökränkt är ett fantastiskt ord....  -kan det kanske avse något så hemskt som våldtäkt? Jag har aldrig hört ordet förr.

2005-06-06, 15:10
Svar #9

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Svar ang ordet ges nedan under: Språk, ord och namn.
Vänligen,
Olle Elm

2005-10-04, 16:19
Svar #10

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Ölmstad kyrkoräkenskaper för år 1656 finns en notering som dock är något skymd vid fotograferingen: (GID 256.9.347)
Ao. [1]656 i Juni förärade h B[ri]
tas son i Finnarp leutanant L[ars]
Pamp till kyrkan - ½ R(?) dal[er]
den gavs ut för predikstolen
(min nystavning)
 
Rätta mig gärna om jag missat något.
Vänligen,
Olle Elm

2005-10-04, 17:44
Svar #11

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Ölmstad kyrkoräkenskaper för år 1656 Dominica XXI Trinit (GID 256.9.35500) gav Finnarpamågarna, nämligen Sven Torstensson och Lars Månsson till kyrkan. Jämför min anteckning 04 mars 2003.
Vänligen,
Olle Elm

2005-10-04, 22:47
Svar #12

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Förmodligen har jag uppgivet fel årtal på 1656 Dominica XXI Trinit (GID 256.9.35500) ovan. Satt på biblioteket och skrev och såg det troliga felet först när jag kom hem. Någon kanske kan rätta till det.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2006-04-08, 15:04
Svar #13

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Vaktmästaren Mikael Larsson Pamp i Finnarp (Ölmstad sn) begr. 1714 31/10 (GID 256.31.42300).
Denna angivelse torde väl ytterligare tydliggöra ovansteånde antagande.
Om också den dragon Henrik Andersson Pamp i Finnarp som 1720 26/12 gifter sig (GID 256.31.45400) med soldatänkan Kerstin Persdotter i Finnarp tillhör familjen, är ännu ej utrett, men jag noterar då namnet förekommer.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2006-04-08, 21:21
Svar #14

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Uppgiften ovan avseende Finnarpa mågarna avser 1662 och inget annat. Jämför GID 256.9.35500.
Vänligen,
Olle Elm

2006-07-23, 22:19
Svar #15

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Slottsvaktmästaren Michael Pamp är dv 1694 21/2 då Magister Harald Almqvists dotter Maria döps på Visingsö (GID 1146.29.77500)
Kallas 1696 10/5 Wachtmästaren Michel Larsson då han är dv wed Slottet.
Vänligen,
Olle Elm

2008-08-09, 12:44
Svar #16

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Årtalet för anteckningen om Finnarpamågarna i Ölmstad kyrkoräkenskaper KI:1 sid 55 skall sannolikt vara 1662.
Vänligen,
Olle Elm

2008-08-22, 22:17
Svar #17

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1655 återfinns Lars Pamp i Finnarp som givare i Haurida kyräk.
(Källa: Haurida C:1, sid 27)
Vänligen,
Olle Elm

2011-09-15, 22:27
Svar #18

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Svensk Genealogisk Tidskrift nr 1 2010 skrev jag en artikel om ätten Gyllenpamps ursprung, samt kartlade ursprungsfamiljen ytterligare. Stamfadern Lars Pedersson anges där endast känd från ett fynd 1631 - som avser ovan nämnda brev. Fann idag honom i jordeboken 1631, en källa jag inte sett att jag har tillgång till i Svar. (Källa: Jordeböcker, JordeböckerJönköpings län, SE/RA/55201/55201.06/1 (1631), bildid: A0055311_00382)
Likaså hittar jag 1635 hustru Brita i  Finnarp, vilket är tidigare än det som anges i artikeln.
Jordeböcker, JordeböckerJönköpings län, SE/RA/55201/55201.06/7 (1635:2), bildid: A0055314_00054
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2011-09-15 22:47)
Vänligen,
Olle Elm

2013-11-05, 16:33
Svar #19

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1640
 • Senast inloggad: 2024-02-23, 10:39
  • Visa profil
Var bodde Fredrik Gyllenpamp (d 1707) och hans maka, sedermera änka, Magdalena, född Tornerefelt?
Några data om Fredrik:
Generalguvernementets i Skåne skrivelse till Kgl Maj:t (RA) 1698 12/5 ang ett icke namngivet kornettboställe, som skall ställas till kornett FG:s förfogande under N Skånska kavregementet.
Militieräkenskaper (KrA) 1700, N Skånska kavreg, 8 komp (Claes Creutz): Kvartermästaren Abraham Mallien blev den 23/4 kornett, 12/5: fullmakt för FG, som fick ”hästehemmansräntorna” för maj.
D:o 1701, t komp (ryttm N Starckhufvud): Kvartermästare FG blev 28/3 kornett vid 3 komp.
D:o 1702: FG kvar på 3 komp.
D:o 1703: FG sekundlöjtnant vid Överstelöjtnants komp
Warnstedt i SoH 1995, s 286: FG var kornett 1701 28/3-1703 22/1, hade förut varit kvartermästare vid 6 komp, nu kornett vid 3 komp (= majorens), sedan sekundlöjtnant vid 2 komp.
D:o, s 277: FG var 1704 29/11 - 1705 17/10 löjtnant på Överstelöjtnants komp, sedan sekundryttmästare vid 8 komp.
 
Warnstedt anger i SoH 1996, s 25 i sin artikel om N Skånska kavreg att ”sekundbefälet kom ---- i mycket stor utsträckning utgöras av ogifta män, som inte hade några bekymmer för en familj.”
 
Von Henel: Det anno 1729 florerande Sverige: Överstelöjtnants komp av nämnda regemente hade Örkelljunga som löjtnantsboställe.
 
N Åsbo häradsrätts renov dombok 1701 3/5 ST: Handelsman Lange i Landskrona krävde dessa på betalning:
Gabriel Gyllenpamp, 37 daler silvermynt, Landskrona, 1695
Gustaf G, 110 dsm, 1698
Johan G, 31 dsm, 1699
Carl G, 132 dsm, Landskrona, 1698
Lars G, 22 dsm 3 öre, 1693
Fredrik, 5 dsm
Lars, sal överstelöjtnant, 299 dsm

2013-11-05, 18:51
Svar #20

Utloggad Bengt Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 324
 • Senast inloggad: 2015-04-20, 21:31
  • Visa profil
OM de verkligen var gifta är det ett minst sagt underligt äktenskap. Om hon, som suppliken antyder, första gången var gift med den 1656 stupade Jacob Jacobsson Pistol (d.y.), måste hon rimligen ha varit född före 1640. Fredrik Gyllenpamp dyker (om jag minns rätt) först upp i artilleriets rullor vid 1690-talets mitt och anges då vara 25 år gammal, d.v.s. åtminstone 30 år yngre än Margareta Tornerefelt. Hon ska alltså i två äktenskap, varav det först tycks ha varat enbart några månader och det andra ha ingåtts när hon var över 50 år gammal, ha producerat åtminstone 3 barn...

2013-11-05, 20:56
Svar #21

Utloggad Bengt Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 324
 • Senast inloggad: 2015-04-20, 21:31
  • Visa profil
Vid generalmönstringen i Landskrona 24 januari 1696 av kapten Wittens kompani vid Tyska Livregementet till fot är Fredrik Gyllenpamp upptagen som förare. Det anges att han tjänstgjort vid regementet i ett år och är 24 1/2 år gammal [Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1393 (1695) - SVAR bildid: A0029497_00155]
 
(Meddelandet ändrat av Benoi 2013-11-05 21:00)

2013-11-06, 08:11
Svar #22

Utloggad Bengt Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 324
 • Senast inloggad: 2015-04-20, 21:31
  • Visa profil
Det kan ju också vara värt att notera att denne Fredrik Gyllenpamp i GMR anges vara ogift, vilket naturligtvis gör den Tornerefeltska suppliken (se Pistol-diskussionen) än mer gåtfull.

2013-11-06, 17:06
Svar #23

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1640
 • Senast inloggad: 2024-02-23, 10:39
  • Visa profil
Ja, om Magdalena (ej Margareta) Tornerefelt var g m Fredrik Gyllenpamp, tycks hon ha varit ca 25 år äldre än maken.
Men dog hennes 1:e make, Jacob Pistol, verkligen så tidigt som 1656 ? Se under Pistol-diskussionen.

2013-11-06, 17:30
Svar #24

Utloggad Bengt Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 324
 • Senast inloggad: 2015-04-20, 21:31
  • Visa profil
En Jacob Jacobsson Pistol (kallad den unge) gifte sig uppenbarligen senast i november 1655 och en Jacob Jacobsson Pistol stupade vid Warszawa i juni 1656, i det polska kriget - precis som Magdalena T. skriver i den odaterade suppliken.  
 
Om Magdalena Tornerefelt gifte sig med Jacob Jacobsson Pistol (d.y.) år 1655 så lär man kunna utgå ifrån att hon var född före 1640. Att döma av ovan nämnda rulla för Tyska Livregementet till fot var Fredrik Gyllenpamp född ca 1670, så det skilde alltså minst 30 år dem emellan. Denne Fredrik Gyllenpamp tycks dessutom så sent som 1695 ha varit ogift, så ett ev. giftermål kan rimligen inte ha ägt rum dessförinnan. Det innebär i sin tur att Margareta Tornerefelt skulle ha gift om sig med en 30 år yngre man mer än 40 år efter att hon hade blivit änka.  
 
Ovanpå dessa osannolikheter kommer så de minst tre barn som hon skulle ha haft (enligt suppliken). Med tanke på hennes ålder efter 1695 och den korta tid som äktenskapet med Jacob Jacobsson Pistol d.y. varade så måste det i så fall ha rört sig om trillingar, födda 1656/57.  
 
Det tycks väl rätt uppenbart att det är något som inte stämmer. Antingen är suppliken en förfalskning eller också var den Fredrik Gyllenpamp som hon utpekar som make nr 2 en helt annan person, född betydligt tidigare än ca 1670.

2017-01-24, 13:13
Svar #25

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2239
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 20:43
  • Visa profil
  • Hemsida
Har någon löst vilka föräldrarna är till Mikael Larssons hustru, Katarina Tranhemia?
Hon dog 1716 i Finnarp, Ölmstad


2017-01-24, 13:47
Svar #26

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Fredrik,

Jag förmodar att Du läst min artikel i Svensk Genealogisk Tidskrift 2010:1.
Där nämner jag att hon åldersmässigt kan passa in som dotter till kyrkoherden i Flistad Sveno Nicolai Tranhemius, död 1673 och lite mer uppgifter.

Till den artikeln bör också bifogas uppgiften om vad som anges på Lars Larsson Gyllenpamps epitafie som Markus Gunshaga taget fram. Tack!
 
»Hans Kongl: May: wår
Allernådigste Konung och Herres
Troo Man och Öfwerste Lentenand
under Hans Kongl: May: Norre Cavalleri
och Högwäerdighe Generalmajor och Öf-
verstes Hans Isach Ridderhjelms commando
Wälborne LARS GYLLENPAMP är född
i Wästergötland Anno 1623 D: 25
Novebr: och j Herranom afsomnader
Anno 1706 D: 1 February».

Detta pekar än tydligare att fadern Lars Pedersson bör komma från Västergötland.
Jämför skrivningar i artikeln.

Vänligen,

Olle


Vänligen,
Olle Elm

2017-01-24, 15:45
Svar #27

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2239
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 20:43
  • Visa profil
  • Hemsida

2020-04-03, 18:39
Svar #28

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Hamlstad 2 Martij Anno 1678
Confirmation för Lars Gyllenpamps hustru Catharina Gyllentorneer[Sic!] på någre hemman.
Giöre witterligit, at oss hafwer Ryttmästaren Lars Gyllenpamps hustru, Edle och Wälbördige Catharina Torneerfelt ansökt om Wår nådige Confirmation på itt Kongl. Regeringens bref af d 26 Decemb: 1660 hwar uthj den gåfwa af någre få hemman som fordom Ryttmästaren Gabriel Tornerfelt först af hennes May:tt drotningh Christina fick, och sedermehra ehrhölt hans May:ttz Wår Sahl: Herr faders Confirmation uppå åhr 1656 medh nådigh frijkallelsse för fierdepartens afgift, så wähl som och på itt bref af d 21 Maij 1672 om samma sak hwar uthj som hennes Broderssons Transport öfwer samme hemman in på bem:te Gyllenpamp och dess manlige arfwingar gillas och stadfästas, Anhållandes hon nu underdånigst at Wij icke allenast här på, utan och på hemmanet Munkegården i Ny Sochn och Öster häradh i Smålandh som ähr 1666 blef honom donerat, täcktes honom Wår nådige Confirmation meddela. Hwar till wij i nåder samtyckt hafwan och i kraft af detta Wårt öpne breef, Confirmerom och bekräftom åfwanberörde donation och Transport, till een säker och roligh possession och besitningh för mehrbem:te Ryttmästare och hans manlige bröstarfwingar under Norkiöpingz besluutz rätt och wilkor, sampt åfwanbem:te brefz inneholdh och lydelsse. Här alle etc. Halmstad d 2 Martij 1678./.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00070 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


2020-08-25, 19:07
Svar #29

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Ervalla kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10219/F/1 (1758-1792), RA-bildid: C0000282_00049 finns en dödnotis som meddelats mig av Anders Boström.

Som ni ser anges en Maria Gyllenpamp gift med kronoskogvaktaren Håkan Brolin vilka skulle ha fått en dotter Brita Brolin i Sund socken, Ydre härad (Östergötland) år 1700.
Jag har ännu inte hittat denna Brita Brolings födelse och alltså ej heller hennes föräldrar. Tacksam för alla uppgifter.

Vänligen,
Olle Elm

2021-08-15, 16:59
Svar #30

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum 21 October A:o 1707
Till General Majoren Krassau swar, angående wagnarne och Ryttmästaren Stronsofski.
Carl .p. /C: Piper
Wår .p. Wij hafwe erhållit Eder i går daterade underdånige skrifwelse, och see där uthur i nåder /.../
Hwad för det öfrige Ryttmästaren Stromzofski widkommer som har mördat Ryttmästaren Gyllenpamp, så hafwer I at låta den öfwer honom påbegynte KrigzRätten för sig gå.
Och .p.
CAROLUS"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039139_00955
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/644 (1707)

EÄ tab. 3. Fredrik Gyllenpamp. "Ihjälskjuten i april 1707 i staden Lissa i Schlesien av en polack."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpamp_nr_675

2021-08-27, 11:26
Svar #31

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2684
 • Senast inloggad: 2024-02-29, 19:19
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

År 1707 "Den — — Aprill blef ryttmästaren af Nårra Skåninga Fredric Gyllenpamp ihiälskuten i staden Lissa af en Wisnowitzkis pållack." [se mitt inlägg ovan]

https://digital.ub.umu.se/relation/474339
Källa: Leonhard Kaggs Dagbok 1698-1722, Historiska Handlingar del. 24, Stockholm 1912

Ur namnregistret till Kaggs dagbok (s. 330):
"Wisniowiecki (Wisniowitzki), Michael Servatius, polsk furste [s.] 29, 59, 87, 93"

Se även:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Serwacy_Wi%C5%9Bniowiecki

och

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067026_00340
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 b, SE/RA/522/16/7b/48


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300173_00791
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/2


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065445_00205
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/179


Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna