ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Christopher von Warnstedts arkiv  (läst 4943 gånger)

2003-12-28, 19:23
läst 4943 gånger

Utloggad Lars Norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 478
 • Senast inloggad: 2023-11-24, 19:36
  • Visa profil
Hej!
 
I min forskning har jag kommit att intressera mig för en ännu helt verifierad ana vid namn Johan Stenflycht. I mina efterforskningar efter tryckta källor har jag stött på Christopher von Warnstedt vid ett par tillfällen. Denna tycks ha särkilt intresserat sig för Stenflychts liv och öde och har förutom en artikel om Stenflychts anor i Östergötlands genealogiska tidskrift (ÖGF-lövet?) även gjort efterlysningar om ytterligare material. Utifrån den nämnda artikeln får man intrycket att CvW förde en omfattande forskning i Johan Stenflychts öden. Bland annat tycks han ha studerat originalhandlingar i Hamburgs stadsarkiv.
 
Själv har jag inte forskat speciellt länge och är inte vidare bekant med CvW, hans forskning och gärning. Det enda jag känner till om honom som person är att han är avliden.
 
Min undran är om någon kan berätta om CvW och hans gärning. Jag är också av flera anledningar angelägen om att få reda på vart hans material tagit vägen.        
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Norrby,
Eksta

2003-12-29, 12:12
Svar #1

Utloggad Tord Påhlman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2085
 • Senast inloggad: 2017-11-13, 21:51
  • Visa profil
Har du, till att börja med, sökt i Rötters söktjänst? Där får du 56 träffar på Warnstedt, som var en mycket välkänd person i släktforskarkretsar.

2003-12-29, 12:35
Svar #2

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Vem är vem inom släktforskningen Biografiska och bibliografiska uppgifter av Håkan Skogsjö kan man läsa:
Warnstedt, Carl Gustaf CHRISTOPHER Wilhelm Kanaris von  
Son t. Wilhelm Edvard von Wernstedt.  
Född 30 augusti 1918, död 18 februari 1998 i Stockholm. Filosofie kandidat, skriftställare, bosatt i Stockholm.
Redaktör för GT 1946-1948.  
Medarbetat i GT, SoH, SHT.  
Skrifter: (sign.: Ch.v.W.)  
Källor: GT 1947, s. 152. - Adelskalendern 1983. - Hildebrand, s. 299-300.  
 
I SoH 1998:1 återfinns följande:
 
Vänligen,
Olle Elm

2003-12-29, 12:36
Svar #3

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Och fortsättningen:

Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2003-12-30, 12:00
Svar #4

Utloggad Lars Norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 478
 • Senast inloggad: 2023-11-24, 19:36
  • Visa profil
Tack för klippet, Olle!
 
Frågan kvarstår emellertid. Finns CvW´s efterlämnade material arkiverat någonstans?
 
 
MVH
Lars Norrby

2003-12-30, 13:02
Svar #5

Utloggad Jan-Christer Strahlert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1111
 • Senast inloggad: 2015-01-12, 17:43
  • Visa profil
  • hem.bredband.net/strjan/
Hej Lars Anders
Eftersom jag kände Christopher skulle mitt tips vara att höra med Krigsarkivet vad som skulle kunna finnas där, samt med GF (Genealogiska Föreningen). Kanske ngn i SSGF känner till ngt eller kan ge ngt tips. Det kan många ggr vara svårt att få ta del av efterlämnat material. Tyvärr så är det ofta strött för vinden, har själv upplevt detta många ggr när det gällt nära forskarvänner till mig. Egentligen bör man deponera sitt material tidigt och hos en arkivbeständig myndighet. Kanske ngt för Släktforskarförbundet att ta upp på sin Agenda hur vi forskare skall slutförvara våra forskningsrön och dokument, med andra ord, vårt efterlämnade arkiv.
Jan-Christer

2003-12-31, 12:08
Svar #6

Bengt Nilsson

Som en detalj i sammanhanget kan jag nämna att jag för några månader sedan på ett antikvariat kom över ett större bokverk som tillhört Warnstedt. Nu vet jag inte vilka vägar det hade gått efter hans död, men det hade sannolikt inte funnits där särdeles länge.  
 
W. hade f.ö. gjort talrika marginalanteckningar och det var inte utan att man log igenkännande vid läsningen av dödsrunan...

2004-01-01, 15:04
Svar #7

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Även jag skulle vara intresserad av att ta del Christopher von Warnstedts efterlämnade papper. I både telefonsamtal och brev omtalade han sina ”samlingar”, vilka bl a angavs bestå av notiser samlade i pärmar. Själv skulle jag vilja se t ex ”von Jern”-materialet och avskrifter ur Hovräkenskaperna ...  
Även jag har trott att materialet - det handskrivna - skulle hamna hos GF, men så kanske inte blev fallet till slut. Att böcker ur hans samling säljs på auktioner har omtalats även i ”bokkretsar” i Göteborg.
 
I mina kontakter med CvW - vilka inte var omfattande - men som varade mellan 1995 och 1997, vill jag framhålla den ingång nedanstående brev gav till min egen forskning och hans tips om för mig okända samlingar i framför allt RA. I min artikel i SlfÅb?98 har jag i noter redogjort för vilka uppgifter han lämnat till mig.
 
När vi här diskuterar hans ev. efterlämnade material, känns det besvärligt - men nödvändigt - att nämna att de uppgifter CvW ibland lämnade, inte alltid var väl underbyggda. På vanlig småländska skulle vi nog sagt hemma, att ”han for iväg”. I nedanstående brev till mig - dat 24/1 1997 - kallar han en person Anna Katarina (von) Watz. Varför? Ja inte vet jag, men jag kan få föreställningar om (gissa) att då denna person enlig hans sammanställningar var dotter till löjtnanten Anton Watz som i sin tur var son till ännu en Anton Watz, kapten, som var gift med en Elisabeth Clara von Stoisloff  ”av en förnämlig Mecklenburgisk ätt”, så kom det till ett (von).  
 
I en sammanställning över ”Ätten von Stoisloff”, daterad 18/7 1997 har Elisabeth Claras make fått namnet Anton von Watz.  
 

(urklipp av sammanställningen)
 
Det kan förefalla speciellt märkligt att ”kpt Ög Infrgt” begåvats med ett ”von”. Både han och fadern Anders Watz  torde varit väl kända för CvW då de båda återfinns - relaterade till varandra - i Kugelberg, Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, femte delen. Varken där eller i några (av mig undersökta) rullor finns något von angivet.
(forts följer)
Vänligen,
Olle Elm

2004-01-01, 15:08
Svar #8

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Här kommer brevet från CvW - uppdelat i två delar p g a filstorleken: (Jag har maskerat adresser och telefon då familjen möjligen fortafarande har dessa).
 

 
(forts följer)
Vänligen,
Olle Elm

2004-01-01, 15:11
Svar #9

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info

(Kisa anteckningen som nämns handlade om en Winter i Kisa sn. Den har överlämnats av mig som gåva till Kinda kommunbiblioteks samlingar)
 
CvW var gammal och sjuk när han skrev brevet och anteckningen till mig och kanske berodde skrivningen på detta. Dock har jag funnit liknande anteckningar av tidigare datum. I Harald Bergmans samling, VaLa, finns ett brev från CvW till Harald Bergman, daterat 13/1 1973, där han - visserligen med hänvisning till ”Ihrfors excerpter”, anger två ”suspekta individer” i Rogslösa sn: ”Kerstin Mårtensdotter von Järn” och Jonas Mårtensson Järn.  Varför? Inte heller här känner jag till skälet, men gissar att då CvW på den tiden, ej kände till relationen till Kisa-släkten Jern (Se min artikel i SlfÅB?96), utan misstänkte ett samband med bl a ryttarkorpralen Olof von Jern och dennes broder Sven Andersson i Appunna sn, - inte långt från Rogslösa- så kom det till ett ”von”. Den enda gången jag funnit Kerstin Mårtensdotter med familjenamnet, är i Rogslösa vigselbok 22/10 1721. Hon kallas då Kirstin Mårtensdotter Järn.
 
Skälet till att publicera ovanstående i den här diskussionen är två:
- att göra andra uppmärksamma på att CvW:s uppgifter bör kontrolleras
- att visa hans handstil som man kan finna i t ex refverk på RA och som är lätt att känna igen
 
Den kritik jag framför här och kanske också visar genom kartläggningen i SlfÅb?98, hann jag till en del redovisa för CvW. Responsen blev välvillig.  
 
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2004-02-07, 09:23
Svar #10

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Ovan redovisas bl a den nekrolog Alf Åberg skrev om CvW i SoH. Åberg nämner honom en av vårt lands mest bemärkta släktforskare samt skicklig och välorienterad släktforskare och arkivman. Själv redovisar jag - med konkreta exempel - hur CvW stundom kunde vara opålitlig, och trots sin sannolikt omfattande erfarenhet, kunde fara iväg och göra mindre väl underbyggda slutsatser. Åbergs och min bild av CvW divergerar, vilket gjort mig fundersam då jag själv inte är utbildad historiker.
I ovan nämnda SlfÅb ?98 skriver Urban Sikeborg i sin artikel Ge historien liv, Om släktforskning och källkritik (sid 10):
Det bästa och mest utförliga som skrivits i ämnet för släktforskare är professor Bengt Hildebrands expose? över den historiska metoden i Handbok i släkt- och personhistoria (1961), kapitel 2, en bok som för övrigt är oundgänglig för varje seriös genealog.
I nämnda arbete, sid 181, skriver Hildebrand i ett avsnitt om Dynastisläkterna och dem närstående ätter.: För C. von Warnstedts hithörande uppsats (Folkunganummer av Släkthist. tidskr., årg. 2, 1950, nr 1) kan man - oaktat enstaka notiser naturligtvis äro korrekta - endast bestämt varna, på grund av hans forsknings allmänna opålitlighet i metodiskt hänseende.
 
Är det någon som känner till varför åsikterna om CvW:s verk bedöms så olika? Själv har jag ju endast några exempel på att det blev fel.
 
Vänligen,
Olle Elm
 
PS. Är oaktat ovanstående fortfarande intresserad av CvW:s material, då det kan ge ingångar i forskningen. DS
Vänligen,
Olle Elm

2004-02-08, 09:20
Svar #11

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Är det inte en allmän tendens att man alltid har varit mera framstående i nekrologen än i livet?

2004-02-08, 16:45
Svar #12

Bengt Nilsson

Man kanske ändå ska vara lite försiktig med att värdera Warnstedts totala insats utifrån ett kritiskt uttalande från 1961, hur välgrundat det än må ha varit. W. sysslade väl under de sista decennierna bl.a. med stormaktstidens militär och det är ju ett stycke från medeltidshistoria. Man måste väl låta vart och ett av hans resultat stå på egna ben och behandla dem lika kritiskt som man skulle göra varje annan forskares arbete, vare sig mer eller mindre. En dödsruna är förvisso oftast mycket positiv, det ligger väl i sakens natur. Å andra sidan kan väl generellt negativa omdömen också ha inslag av annat än en helt objektiv bedömning av arbetet.  
 
Kan inte W:s efterlevande fortfarande ha hans manuskript och noteringar?

2009-11-05, 17:30
Svar #13

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej,
Är det någon som vet var CvW:s efterlämnade handlingar hamnade efter hans död i slutet av 90-talet? Vi hade kontakt i samband med min Watz-artikel (som framgår i SlfÅb´98), och han nämnde ofta om sina stora samlingar av anteckningar från mångåriga studier på RA. Är bl a nyfiken på excerpter från hovstaten (15-1600-tal).  
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2009-11-06, 07:16
Svar #14

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Hej Olle
 
Jag har för mig att samlingen inte finns samlad längre. Fast hoppas att jag har fel.
 
Hittade övrigt om källor där du skrev
 
Vänligen Patrick
 
(Meddelandet ändrat av patrick 2009-11-06 07:20)
Vänligen Patrick : )

2009-11-06, 07:34
Svar #15

Utloggad Leif Persson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 652
 • Senast inloggad: 2023-07-20, 15:08
  • Visa profil
En stor hjälp i dessa frågor om var diverse arkiv finns är ju Nationell ArkivDatabas (NAD)  
 
Där framgår att det finns 5 volymer i Skriftställare Christoffer Warnstedts samling mellan åren 1979-1994, och att de förvaras på Riksarkivet.  se länk
 
I övrigt finns också ett von Warnstedtska släktarkivet där.
 
(Meddelandet ändrat av lp72 2009-11-06 07:35)

2009-11-06, 09:26
Svar #16

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Tack Leif!  
Då vet jag var jag skall leta - alltså i Skriftställare Christopher von Warnstedts samling på RA.  
Det blir att sätta på planeringslistan, om inte någon vänlig själ som har nära till RA hinner lägga en stund och rapportera till oss vad samlingen innehåller. Av det lilla som står i arkivinformationen verkar det vara varierande.
 
Patrick, om Du hittar den förra diskussionen är Du välkommen här med det; Minnet är stundom bra men kort.
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2009-11-06, 09:46
Svar #17

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Om man läser på NAD så ser man att de 0,4 m som förvaras där är av politisk karaktär. Se se länk ovan.
 
Däremot så kan släktarkivet vara intressant. Sedan har jag privat korrespondans mellan en redaktör och Christopher i den von Warnstedska frågan. Det var inte riktigt svart och vitt kan jag säga!
 
Däremot kan ju
Vänligen Patricl
Vänligen Patrick : )

2009-11-06, 13:51
Svar #18

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Tack Patrik!
 
En kuriositet i sammanhanget är att CvW - som kan ses i inlägget - har en karakteristisk handstil. När jag arbetat med referenslitteratur på RA, har det hänt att jag stött på anteckningar/kompletteringar som sannolikt kommer från hans hand. Kommer ihåg att jag tänkte; - Vem har/hade behörighet att skriva här? ....
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2011-04-11, 09:44
Svar #19

Utloggad Erland Ringborg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2023-11-01, 09:29
  • Visa profil
Många har frågat efter Christopher von Warnstedts efterlämnade forskningsmaterial. Det har sedan hans död vilat i ett magasin i Södertälje. I samband med att hans söner nu avvecklat familjens lager i detta magasin har Genealogiska Föreningen (GF) erbjudits och tagit emot en donation, omfattande 60 flyttkartonger, av material av intresse för släktforskningen. På grund av materialets storlek har föreningen hyrt ett temporärt förråd för att härbärgera det. Ambitionen är att successivt gå igenom kartongernas innehåll och i lämplig form och omfattning införliva det i Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek på Anderstorpsvägen i Huvudsta. Förhoppningsvis kommer därför von Warnstedt-material att finnas tillgängligt hos GF till hösten.
 
Erland Ringborg (ordförande i GF)
Erland Ringborg

2011-04-13, 02:21
Svar #20

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7170
 • Senast inloggad: 2023-11-23, 20:46
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2011-04-14, 23:32
Svar #21

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 589
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 19:48
  • Visa profil
Utan att ha någon åsikt om von Warnstedts forskning eller efterlämnade material, som jag bara ytligt känner till, kan jag göra några reflexioner baserat på erfarenheter av andra, liknande forskargärningar.  
 
Det finns olika inriktningar av personhistorisk forskning - t ex att kartlägga en viss släkt eller vissa personer, att belysa en organisation eller ett historiskt skede. Metoderna varierar därefter. Det finns också forskning som har mera likhet med samlande. Rent praktiskt kan arbetssätt och organisation av materialet variera betydligt - ganska vanligt är nog, att forskaren inte tänkt på att själva råmaterialet skulle publiceras.
 
Kvalitetsmässigt kan det förekomma häpnadsväckande variationer inom den snäva gruppen av akademiska forskare. Jag kan på rak arm erinra mig en som framstående ansedd landsarkivarie, som inte lämnat en enda källhänvisning efter sig. En annan har i en mycket intressant och detaljrik skildring av ett 1600-talsdrama refererat till själva grunden för uppsatsen med orden genom den lyckosamma förekomsten i RA av en handling gällande målet... kan följande historia berättas. Denne författares efterlämnade papper spårades till Vitterhetsakademin, där jag kunde konstatera, att inte en enda anteckning gjorts om den aktuella forskningen och att manuskriptet till uppsatsen saknades.
 
Det kan alltså komma att visa sig, att åratals arbete måste läggas ner på kartongerna för att göra materialet tillgängligt i någon djupare mening.  
 
Allt detta sagt utan minsta aning om hur det förhåller sig i det aktuella fallet, mera som en dämpning av entusiasmen (även min, eftersom jag, tyvärr efter von Warnstedts död, måste ha gått i en del av hans fotspår).
LOE

2011-04-16, 10:56
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7170
 • Senast inloggad: 2023-11-23, 20:46
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Intressanta synpunkter Lars-Olov!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-12-18, 00:45
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7170
 • Senast inloggad: 2023-11-23, 20:46
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Är detta material sorterat och tillgängligt nu?
 
Lars-Olov, har du möjligen kollat materialet i så fall?
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-12-18, 11:23
Svar #24

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 589
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 19:48
  • Visa profil
Jag har ingen aning om läget och har inte haft minsta befattning med materialet .
LOE

2012-12-18, 22:41
Svar #25

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1920
 • Senast inloggad: 2023-11-28, 17:59
  • Visa profil
Hejsan Stefan, enligt muntlig uppgift från Erland Ringborg (GF:s ordf) för några veckor sedan hade inget skett med materialet. Dock hade Erland ambitionen att börja sortera i detta omfattande material snarast.
Det är så långt jag vet.
 
Vänligen,
Calle

2012-12-21, 05:42
Svar #26

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7170
 • Senast inloggad: 2023-11-23, 20:46
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stort TACK för svaren! Då har det redan passerat två höstar. Hoppas materialet är inhöstat i GF:s arkiv, när nästa kommer!  
 
God Jul och Gott Nytt Sorterings-och Forskar-År önskas alla inblandade!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2016-02-12, 15:45
Svar #27

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej alla CvW-intresserade,
Vid besök på Genealogiska Föreningen och i Släktforskarförbundets lokaler, har jag nu med egna ögon sett hyllor fyllda med pärmar med olika typer av material från CvW. Sortering och registrering pågår säkert fortfarande, då arkivet är så omfattande. Jag vet precis var jag skulle leta om jag fick tid.
En annan gång när det inte är släktforskarseminarium eller nedläggning av en förening - då skall jag arbeta med materialet.
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2016-02-12, 21:26
Svar #28

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 589
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 19:48
  • Visa profil
Med tanke på omfattningen och tidigare antydningar om, ska vi säga, ickeortodoxa principer för struktureringen, undrar man vad som gjorts åt materialet som arkivobjekt. Någon som vet ?
LOE

2016-02-13, 10:09
Svar #29

Utloggad Ulf Dahlberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 79
 • Senast inloggad: 2020-05-03, 21:31
  • Visa profil
Utan kunskap om vilken von Warnstedt var eller hus hans material står sig, så kan jag dock ändå göra jämförelse med en annan skriftställare, Linus Brodin.
 
Om honom sägs också att han inte var tillförlitlig, att man ska vara kritiskt i granskandet av hans efterlämnade material.
 
Mot detta kan jag anföra att jag, i mina egna efterforskningar, kunnat jämföra vad Linus Brodin fått fram mot säkra källor. Därvid har inget framkommit som varit felaktigt, möjligen skulle det kunna anmärkas att det inte var fullständigt.
 
Å andra sidan gäller det ju vid all efterforskning att vara kritisk och gardera sig med uppgifter från så många källor som möjligt.
 
Jag skulle kunna tänka mig att von Warnstedts material kan ses som en fingervisning vart jman kan söka uppgifter och själv se hur det stämmer.
 
Jag har även sett exempel på så kallade tillförlitliga uppgiftssamlare som har lite tveksamma uppgifter jämfört med säkra källor.
 
Problemet är nog snarare att väga ihop allting än att ensidigt säga att en uppgiftssamlare är korrekt och en annan inte.

2016-02-13, 12:11
Svar #30

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 589
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 19:48
  • Visa profil
Jag vill betona att jag inte har någon som helst erfarenhet av detta arkiv. Det jag undrar över är hur tillgängligt det är. I värsta fall kan ju den levande arkivägaren krävas som ingång till materialet.  
 
Nu har det gått så lång tid, att GF måste kunna svara på sådana frågor. Hur är materialet organiserat, finns det förteckningar som gör att man kan ta sig an det på ett systematiskt sätt ?
LOE

2019-03-13, 21:52
Svar #31

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Har meddelat ovan att jag besökt rummet på GF och sett alla pärmar och liknande med CvW:s samling. Eftersom tråden nu varit tyst en längre tid vill jag bara påminna om dess existens samt att samlingen nu flyttar till GF:s nya lokaler.
Vänligen,
Olle Elm

2023-11-16, 12:18
Svar #32

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 737
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:14
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
En uppdatering angående CvW arkiv. Materialet finns alltså på GF men är i huvudsak inte tillgängligt för forskning. Ett arbeta har påbörjats med vissa delar.


Innehållet är mycket disparat. Exempelvis så hade CvW skannat kartoteksregistret till arkivet Rullor på KrA. Nu finns ju dessa digitaliserade och tillgängliga så de är i sig inte särskilt intressanta. På vissa av dessa hade han dock gjort kompletterande anteckningar. De senare är sparade (och är tillgängliga) med kopior utan anteckningar har rensats.


Det mesta av materialet finns organiserat i pärmar med olika temata; främst indelning efter regementen eller adel från olika delar av det tidigare tyskspråkiga området. Innehållet i dessa pärmar är av mycket varierad kvalitet. En del är småskrifter och dessa kommer att överföras till biblioteket om det är så att de saknar anteckningar. Väldigt mycket är kopior av källor utan källhänvisningar och anteckningar på lösas blad. Dessa mesta kommer att rensas även om anteckningsbladen får bedömas särskilt. Även tidningsklipp och en mängd broschyrer, utan genealogiskt eller personhistoriskt innehåll, kommer att rensas.


Det finns dock ett antal manuskript men det är oklart om någon av dessa är opublicerade. Av intresse är hans licentiatsavhandling om Elgenstiernas ättartavlor. Det finns också korrespondens. Manus till opublicerade artiklar samt korrespondens kommer förstås att sparas.


Under arbetet har det också hittats originalhandlingar vars närmaste proveniens torde vara RA eller KrA.


Min förhoppning är att vi ska kunna återuppta arbetet med hans arkiv under 2024.


TILLÄGG 1: Han har även en samling på RA (0,4 hm): ”Under åtskilliga år var han en aktiv medlem av Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot av Hedvig Eleonora församlings kyrkoråd." Det är politiska texter från dessa aktiviteter som finns där. Smått parodiskt blir det dock där följande står att läsa i NAD ovanför förra citatet: "Såsom huvudman för adliga ätten von Warnstedt (även Wernstedt, von Wernstedt) deltog han i adelsmötena och bevistade dessa klädd i adelsuniform med plym och värja."

TILLÄGG  2: Jag nämnde ovan hans licavhandling. Är vart fall är manus betitlat så hos GF, men RA uppger i NAD att han blev fil kand i historia 1963 (han var recentior 1939!).
//Michael Lundholm

2023-11-20, 00:03
Svar #33

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:18
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Michael - tack för informationen. Som du kan se ovan betitlade sig Christopher på annat sätt. Lägger in en bild från ett brev till mig.
Vänligen,
Olle Elm

2023-11-20, 00:14
Svar #34

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 737
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 00:14
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Svåitt det är känt hade han ingen utländsk grad utan detta är helt och hållet fejk.
//Michael Lundholm

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna