ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Finnar i Dalsland  (läst 954 gånger)

2007-07-12, 14:31
läst 954 gånger

Utloggad jeb

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 548
 • Senast inloggad: 2019-07-10, 14:33
  • Visa profil
Hej alla Dalslandforskare
 
Jag har hållit på att forska om finnar och finnmarker sedan ett tiotal år. Men inte hittat särsilt mycket i litteraturen om finnar i Dalsland.  
 
Jag har skummat lite genom mantals- och roteringslängder samt Nordals härads dombok. Och faktiskt hittat en del, bl.a. i Hult i Ärtemark socken, Hallersbyn i Dalskog socken och Mosstakan i Mo socken. Men det bör finnas betydligt mera. Särskilt i gränssocknarna mot Värmland?! Många misstänkt finska namn förekommer i källorna.  
 
 
Mina frågor är:
1) Var kan jag lära mera om indelningen av Dalsland under 1600-talet?
2) Finns något att läsa om finnarna i Dalsland?
3) Har någon uppgifter om finnar i Dalsland?
 
Taxam för kontakt i frågan
 
Med utmärkt tack på förhand!!
Jan-Erik Björk
medlem i FINNSAM-nätverket för finnar
hälsningar
Jan-Erik Björk

2007-07-12, 18:01
Svar #1

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Indelningen av socknar och härader var nog densamma som idag. Jag känner inte till någon sammanställning ang finnar i Dalsland, men jag antar att du redan kollat igenom Hembygden och sockemonografier etc. Jag har mest hållt på med Ånimskog och kan på rak arm inte minnas att jag stött på någon finne där. Jag har sett dem nämnas ibland i domboksutdragen, men de uppgifterna har jag inte tecknat ned. Om du lägger upp en lista på Internet över de finnar du träffat på i Dalsland kan du säkert få fler tips. Det beror förståss också på hur djupt du tänker gå med detta. Om varje fynd är av intresse etc
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2007-07-12, 23:19
Svar #2

Utloggad jeb

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 548
 • Senast inloggad: 2019-07-10, 14:33
  • Visa profil
Hej C-G
 
Och tack för ditt snabba svar!  
 
Du har självfallet rätt om din synpunkt på djupet i forskningen. FINNSAM nätverk har till syfte att bedriva forskning om finnar och finnbygder i olika delar av Sverige. Några av oss har intresserat sig för byggnadstekniker, andra har språk och sedvänjor som forskningsområde. Åter andra pratar svedjebruk etc på våra sammankomster. Mitt intresse är fokuserat på emigration, kolonisation, uppodling etc. Därför är alla uppgifter om finnar intressanta. Har du någon uppfattning om vilken dombok dina observationer kan finnas i? Just nu håller jag på att skriva en bok om skogsfinsk kolonisation i Västerbergslagen. Och göra sammandrag av Älvdals härads dombok och ge ut del 2. Men min avsikt är nog, i varje fall på sikt, att försöka ställa samman och publicera någon form av skriftlig informaton eller liknande om detta hittills okända område i sammanhanget. Tack för tipset om Internet!!
 
Jag är, som du nog förstår, helt novis på Dalsland som forskningsområde. Du nämner Hembygden. Är det en tidskrift som kan lånas till mitt hemmabibliotek? Enligt en annan forskare är finnar nästan inte alls omnämnda i denna, varför det verkar vara mindre intressant. Men det är nog en klok id? att kolla årgångarna ändå.  
 
Sockenmonografier verkara vara något av en Dalslandsgrej. Finns sådana för socknarna närmast Värmlandsgränsen?  
 
Med de varmaste forskarhälsningar  
 
Jan-Erik Björk
hälsningar
Jan-Erik Björk

2007-07-13, 13:54
Svar #3

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Lite info om Dalslandslitteraturen.
 
Jag har alla Dalsländska domboksutdrag. Minns inte i vilket härad det var. Antagligen från flera. Om jag minns rätt står finnarna oftast med efternamnet Finne och förnamnet, men har man väl hittat en person kan man ju följa den i andra källor tills mer info ev dyker upp. Om jag stöter på någon finne ska jag notera det nästa gång nu när jag vet att alla fynd är av intresse ... och, som sagt, har du en lista över de finnar du hittat behöver man ju inte skicka sådant du redan känner till.
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2007-07-14, 10:11
Svar #4

Liv S. Hansen

Her henger jeg meg med! At det fantes finner i Dalsland og også i den østre delen av fylket Østfold i Norge (som grenser inntil Dalsland), har jeg vært sikker på lenge.  
Jeg har opp gjennom åra også funnet ting som tydelig viser det i Dombøker og annet. Jeg ble en gang fortalt at slekten Kart(oinen) visstnok i en tid var i Dalsland(?)
 
Følgende finner du i boken om Ingevaldslekten av Olof Ljung s. 75 del 1. Store deler av denne slekta bodde og levde rundt Mellerud i Dalsland:
 
”Til Elin Svendsdotter i Liane Dalskog kom på 1660 tallet finnen Påvel Finne i fra Lunnebo en gang, og ville hos henne pantsette en kobberkjele imot at han fikk låne 8 daler, noe han fikk. Påvel Finne kom aldri tilbake og innløste kjelen, og ved høsttinget 1668 i Mellerud ble det bestemt at Elin Svensdotter i Liane skulle beholde kjelen, men ikke før hun av finnen blitt ”hembuden 3 gånger på 3 måneder”.
 
Videre står dette: ”I norra Värmland var ikke alltid finnene så godt ansett, og slik ble det i Dalskog ved Mellerud også. Den over her nevnte finnen Påvel ble 1647 stevnet inn for tinget ettersom finnen hadde gjort stor skade på Lunnebo skog. En annen finne med navnet Lars, som hadde flyttet fra Gällsjöhult i Östervallskog (Liv: ved grensa til Rømskog i Østfold) i Värmland, hadde svedjet og brent av hele Lunnebo skog og gjort stor skade. Disse finnene forsvant etter hvert fra Dalskog og Bäckeskogene, men de minnes enda i navn som Påvelkasen (senere Fattigkasen) og Finnekasa i Bäcke”.
Finnene hadde ikke sjelden et heftig humør skriver Ljung, som eksempel hadde Påvels hustru slått ut to tenner på finnen Lars hustru BARBRO SIMONSDOTTER (her er navn!) på Lunneboskogen. Dette har du kanskje funnet i Dombøkene.
 
Under Finnekasa i Bjørtveten i boka om Bäke (Bäckefors hembygdsförening), står på side 284:  
Finner fra Värmland hadde slått seg ned i skogtraktene omkring Dalskog og Bäcke. Påwel og Lars var aktive svedjefinner og det ble stadig klaget på Powels framfart. Hvem av disse finnene som svedjet i Björtvetens utmarker for at odla opp mark til det torp som siden kalles Finnekasan er ikke kjent.  
 
Ifølge fødselsboken 1689 bodde det en finne med navnet Jöns i Björtveten, og som samme år døpte en sønn, Phillipe. Navnet Philip var ikke vanlig blant almogen i Bäcke og Dalskog.  
 
År 1691 dør en gammel hustru i Finnekasa, 50 år og fattig.  
 
Jeg har notert en god del mer ”finnegreier”  blant annet fra Steneby i Dalsland, men jeg trenger tid å finne dette frem.  
 
Selv har jeg aner bakover på både svensk og norsk side i Finnskogen.  
 
Liv

2007-07-14, 14:08
Svar #5

Utloggad jeb

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 548
 • Senast inloggad: 2019-07-10, 14:33
  • Visa profil
Hej  
 
och stort tack till C-G och Liv för era mycket intressanta svar! Och tack för alla Läsa vidare tips.
 
Som sagt bedriver jag forskning om finnar bl.a. i Värmland och Dalarna och nu i Dalsland. Finnarna som i varje fall i slutet av 1500-talet och första hälften av 1600-talet var väldigt rörliga satte sig ned på skogarna i Värmland och Dalsland. Min tro är att det finns många släktförbindelser dem emellan i gränsområdena mellan Dalsland, Värmland och Norge.
 
Apropå namnet Kartuinen här ovan är jag inte helt enig med Liv om att detta verkligen var ett finsk släktnamn. Under denna tid var Kart ett ganska vanligt namn bland lägre tjänstemän, fogdar etc i Värmland och Dalsland, redan under tiden innan den finska invandringen. Men jag vill inte heller utesluta möjligheten av ett finskt släktnamn.  
 
Förresten, var ligger/låg Björtveten? I Bäcke socken?
 
Finnarna var vid denna tid svenskar men hade flyttat till Sverige från en annan del av det svenska riket. Det förde med sig att tjänstemän och andra som bokförde mm dessa finnar inte alltid noterade epitetet finne eller deras särskilda släktnamn. Det gör det svårt för oss sentida forskare! Men skam den som ger sig. Jag har hittills antecknat följande finnar i källorna.
 
Från roteringslängder.
1) 1647 Steneby gäld Ärtemarks socken, Hult Mats finne  
 
2) 1649 Tössbo härad Edsleskog socken, Hult? Mats finne
 
3) 1653 Edsleskog socken, Rådanne Mats finne
 
4) 1653 Mo socken, Mosstakan Filip finne  
 
5) 1654 Nordal härad Dalskog socken Hallersbyn, Olof Grelsson finne.
 
 
Härutöver har jag gjort lite efterforskningar i mantalslängderna:
 
1) 1643 Edsleskog Hult, Mats finne
 
 
Från Nordals härads dombok:
 
1) 1662 Johan finne i Trollungebyskogen
 
2) 1665 Påvel (Filipsson) finne i Lunneby, Dalskog
 
3) 1667 Lars finne i Gällsjöhult i Östervallskog
 
4) 1667 Jöns finne i Lunnebo
 
5) 1671 Jon (Nilsson) finne i Lunnebo
 
6) 1684 Henrik finne i Sösäter
 
I övrigt kan jag notera att det bland bönderna och andra som enbart nämns vid sitt namn utan något epitet finns personer med typiska finska namn som Grells, Mats, Mickel, Jakob, Mårten, Sigfrid och Simon. Men förekomsten av sådana namn gör det ju inte självklart att beteckna alla dessa som finnar. Det krävs mycket mera forskning kring dessa personer och hemman.  
 
I det fall någon har kommenterar om de nämnda fynden är det väl bäst att diskutera dessa under resp. socken här i Anbytarforum.
 
Med de bästa forskarhälsningar och trevlig helg!
 
Jan-Erik Björk
hälsningar
Jan-Erik Björk

2007-07-14, 16:58
Svar #6

Liv S. Hansen

Karttuinen er et godt kjent finnenavn blant annet i Fryksände i Värmland. Slekten har på begge sider av grensen blitt forkortet til Kart i enkelte kilder. (Jeg er klar over den svenske slekten Kart som var fogder osv, de finnes også i Dalsland).
 
Den finske slekten KARTTUINEN er funnet ved Arnsjön, Norra Runnsjötorp, Sorktjärn, Södra Metbäcken i Östmark, Bogen og Kösstorp i Gunnarskog. Av slekten KARTUINEN kan nevnes at de er funnet i Axland i Gunnarsskog, Karttorp, Kvarntorpet, Norra Lekvattnet, Stensgård utskog og Södra Lekvattnet, Alle beliggende i Lekvatten, Fryksände. 
Som du skjønner skrives navnet med både en og to t'er. 
 
Fra Finnemanntallet Norge 1686 finner vi slekten Kartuinen på Gravberget i Hof sogn, Solør: Marit Erichsdatter Karten, 40 år barnefødt i Fryksdalen i Sverige av finske foreldre. 
Slekten er også funnet i Vinger og Eidskog i Norge. 
 
Jeg har selv en Påhl Påhlsson Kartuinen blant mine aner. Han slo seg ned i Tväråna i Östmark i slutten av 1640 åra, og kaltes også Kart i Domboka for Fryksdals härad. Han ble stamfar for en stor etterslekt.   
Tväråna eller Suhola på finsk ligger mellom Röjdafors og Mellmark. 
Navnet er foruten i Gottlunds förteckningar blitt beskrevet i bøker av Niclas Persson, Anna Forsberg og Jan Myhrvold. Nevnes må også Solør Slektshistorielag som har funnet mye om denne finneslekta.
 
Bjærtveten ligger ved Bäckefors, i dag Bengtfors kommun, i dag Västra Götalands län. Det blir vel Vedbo härad. Prøv et søk på Lantmäteriet. 
 
Hilsen Liv

2007-07-15, 12:48
Svar #7

Utloggad jeb

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 548
 • Senast inloggad: 2019-07-10, 14:33
  • Visa profil
Tack Liv för ditt svar!
 
Tyvärr föreligger en missuppfattning! Jag ber om ursäkt! Mina kommentarer i föregående inlägg var inte ämnat att ifrågasätta släkten Karttuinen som sådan. Jag känner väl till dess förekomst i Värmland eftersom jag har en hel del att göra med både Jan och Niclas. Vi håller tillsamamns på att inventera förekomster av finska släktnamn i källorna. Jag har hittat släkten i Dalarna också faktiskt. Du får gärna återkomma om du vill, i denna fråga.
 
Mitt inlägg syftade till osäkerheten av namnet i Dalsland! Alltså risken för förväxling med fogdesläkten/erna Kart. Det finns ju en del av dem såvitt jag kan förstå.  
 
Ha en trevlig helg
 
Jan-Erik
hälsningar
Jan-Erik Björk

2007-08-06, 16:00
Svar #8

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Inte säkert det har något med en finne att göra, men i Tössbo härads domboksutdrag nämns 1701 Gamle soldaten Jon Hjort på Finnetorpet under Tollesbyn, stulit från Olof Jonsson i Tollesbyn. Tollesbyn ligger i Ånimskogs socken. För länge sedan skrev jag rent mantalslängderna för Ånimskog fram till 1650. Vid tillfälle kan jag se om där ges någon mer information om en ev finne i nämnda by.
 
Vad gäller Vedbo härad finns utdragen för 1613-1693 publicerade på P O Bergmans hemsida. Kan inte hitta något som har med finnar att göra där, men om man söker på annat än finne/finnar/finnmarker kanske där finns någon ledtråd.
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2007-10-02, 16:32
Svar #9

Utloggad jeb

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 548
 • Senast inloggad: 2019-07-10, 14:33
  • Visa profil
Hej igen C-G
 
Tack för dina uppgifter!! Det var ett tag sedan jag var inne på Dalslandssidorna. Därför har jag inte sett dem förrän nu!
 
Tack även för ditt tips om P O Bergman. Det finns väl anledning att komma tillbaka till finnarna i Dalsland.
 
ha det bra!
hälsar  Jan-Erik
hälsningar
Jan-Erik Björk

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna