ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Moder Okänd  (läst 4331 gånger)

2006-05-12, 20:52
läst 4331 gånger

Magdalena Flodin

Har upptäckt att det ofta i födelseboken över Borås, (mellan år 1900 och fram till 1930-talet)står moder okänd. Alternativ: modern vill vara okänd. Att fadern ofta står som okänd är man van vid, men detta har jag aldrig stött på förrän nu. Ibland har det stått moderns födelsesiffror t ex 68 7/7, men inget namn. Det kan ju ej vara lätt att forska på sina rötter om moderns namn ej står.

2006-05-12, 23:13
Svar #1

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 20921
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:27
  • Visa profil
Ända fram till 30-talet har du väl ändå inte hittat 'okända' mödrar i födelseböckerna? Kvinnors rätt att föda anonymt upphörde ju 1917. Den hade då varit stadgad i lag sedan Gustav III:s regeringstid (exakt vilket år den infördes minns jag inte i skrivande stund). Dess syfte var att få slut på de då vanliga barnamorden. Då många ogifta kvinnor reste till en större stad för att dölja graviditeten och föda barnet för att genast lämna bort det, finner man de flesta av dessa 'föräldralösa' barn där, i synnerhet i Stockholm.  
 
Det är ibland omöjligt att hitta mödrar som fött anonymt, men ibland lyckas det. De kunde nämligen, om de så önskade, till barnets födelseförsamling (när de personligen anmälde födelsen, vilket de hade skyldighet att göra) medföra en förseglad namnsedel som fick prästens påskrift. Namnsedeln lämnades i församlingen  eller behölls av modern för att hon senare skulle kunna bevisa moderskapet och återfå barnet. I födelseböckerna ser man inte så sällan notering om att barn med okända föräldrar efter en tid erkänts av dem båda, och ganska ofta (åtminstone i Stockholm) finner man att barnet behölls av den ensamma modern trots att hon valt att föda anonymt.
Hälsar vänligen
Maud

2014-09-01, 23:52
Svar #2

Utloggad Alexander Edsjö

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2015-06-16, 15:42
  • Visa profil
Jag har en något relaterad fråga rörande moder okänd. Jag letar efter föräldrarna till ett barn som föddes med okänd moder 1912, även det i Malmö.
Han försökte senare i livet få reda på vilka hans föräldrar var, men lyckades aldrig.
Allt jag har är moderns födelsedatum, 29/5 1889. Jag antog att man inte kunde gå vidare med så lite information, men tydligen är det möjligt.
I dödboken finns 104 kvinnor som föddes på det datumet. Även om man räknar bort de omöjliga återstår tiotals personer.
Hur tar man reda på vem det gäller, rent konkret? Finns det något i församlingsboken?
 
Hälsningar Alexander Edsjö
 
Inlägget flyttades hit från Kända personers anor » Film / Teater » Rydberg, Eva (f. 1943). /Moderator Kändisar

2014-09-02, 18:31
Svar #3

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 20921
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:27
  • Visa profil
En eller flera av faddrarna vid barnets dop kan vara släkt med modern, så försök att identifiera dem och kartlägga deras familj/släkt.
 
Följ barnet i församlingsböckerna - ibland dyker namnet på modern upp där senare.
 
Kontrollera om barnet finns i de kommunala sociala arkiven (fattigvårds- och/eller barnavårdsnämnd) - det händer att man finner en i övrigt okänd moder antecknad där. Samma sak med barnhemsarkiv, om nu barnet var intaget på barnhem.
Hälsar vänligen
Maud

2014-09-03, 14:53
Svar #4

Utloggad Börje Nordström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 281
 • Senast inloggad: 2019-03-21, 13:04
  • Visa profil
Men hur gör man om varken moderns födelsedatum (endast ålder) eller faddrar/dopvittnen finns?
Med vänlig hälsning
Börje Nordström

2014-09-03, 19:24
Svar #5

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 20921
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:27
  • Visa profil
Om man inte har ett födelsedatum eller andra konkreta ledtrådar är det ofta - kanske i de flesta fall -  omöjligt att med någon säkerhet fastställa moderskapet. Men det händer ju att man genom att följa barnet i kyrkobokföringen finner senare anteckning om modern, likaså i barnhemsarkiv eller i de kommunala arkiv jag nämnt ovan. En del anonyma mödrar lämnade en förseglad namnsedel i barnets födelseförsamling eller till barnhemmet - har man tur finns en sådan.
 
Det var naturligtvis smärtsamt för barnen att inte kunna få kännedom om någon av sina biologiska föräldrar. Och det är förstås tråkigt för ättlingar att - efter att ha prövat alla sökvägar - tvingas konstatera att modern förblir okänd. Men det är knappast något att uppröras över, för det visar ju att lagen om ogifta barnaföderskors rätt att vara anonyma fungerade ganska bra. Den lagen räddade på sin tid (1778-1916) livet på tiotusentals barn och gav kvinnor möjlighet att undgå den bestraffning, vanära och sociala utstötning som var ogifta mödrars lott.
Hälsar vänligen
Maud

2014-09-04, 14:53
Svar #6

Utloggad Börje Nordström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 281
 • Senast inloggad: 2019-03-21, 13:04
  • Visa profil
I TV-programmet Vem tror du att du är den 1 sept 2014 nämndes att man i födelseboken alltid var skyldig att uppge moderns födelsedatum även om denne ville vara anonym men tydligen gällde det inte Hedvig Eleonora församling i Sthlm. Jag hjälpte en vän att spåra hennes mormors mor för ett par år sedan och i födelse- och dopboken stod endast moderns ålder (senast fyllda år) 27. Fadern var däremot känd eftersom han dök upp och tog sitt ansvar och tog hand om flickan när hon var i tonåren!!
Börje

2014-09-04, 16:04
Svar #7

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 20921
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:27
  • Visa profil
Det är först under senare delen/slutet av 1800-talet som den anonyma moderns födelsedatum börjar antecknas. Tidigare behövde hon bara uppge den ålder hon uppnått vid senaste födelsedagen.  
 
I den där programserien påstås en hel del som kan betecknas som sanningar med modifikation.
Hälsar vänligen
Maud

2014-09-14, 17:14
Svar #8

Utloggad Kristina Rylander

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3104
 • Senast inloggad: 2023-03-28, 20:31
  • Visa profil
Jag skulle behöva råd angående min farfar Alf Georg född 29/11 1912 enligt Malmö Sankt Petri CI:15 (1912-1915) sidan 38. Båda hans föräldrar är okända men hans mors födelsedatum är antecknat som 5/1 1892.  
 
Familjen har försökt med jämna mellanrum att försöka lista ut vem hans biologiska föräldrar var (sedan 1960 talet faktiskt) men utan att lyckats. Min farfar ville aldrig själv veta. Nu har jag försökt igen med lite hjälp från dödboken samt hans handlingar från Allmänna barnhuset i Stockholm (dit han kom en kort tid 3/2 1913-14/8 1913). Där finns även korrespondens mellan barnmorskan, allmänna barnhuset och modern under farfars uppväxt hos familjen Bengtsson i Helsingborg.
 
Jag har fastnat för en kvinna (som jag helst inte vill ange här eftersom jag inte är säker på släktskapet) som passar in väldigt bra. Hon är född det angivna datumet i Skåne. Följande information jag har kunna utläsa från Allmänna barnhuset (journal och korrespondens):
1. Modern ha varit ogift när min farfar föds, vilket denna kvinna var.
2. Min farfars andranamn Georg verkar vara ett ofta förekommande namn i kvinnans släkt.
3. Breven från modern är underteckande syster Maria. Kvinnan jag har hittat har Maria som ett av hennes tre namn och hon har jobbat som sjuksköterska på Malmö Allmänna Sjukhus en tid innan breven skrevs.
4. Adressen som står listad i hennes brev är Kiosken Stora teatern/järntorget (Haga). Vid denna tiden bodde kvinnan jag hittat i Haga församling i Göteborg.
5. Enligt ett brev från barnmorskan (från 1926) så ska farfars mor nu vara gift. Kvinnan jag hittat gifte sig 1919.
 
Jag har försökt att följa kvinnan under tiden för min farfars födelse, men det står ingen notering i hfl om att hon skulle varit i Malmö november 1912. Jag vet att hon var i Landskrona en tid under 1911 och att hon sedan flyttade till Stockholm 1913. Kan det vara så att hon ändå var i Malmö i slutet på 1912 men att det inte noterades någonstans, eller kan jag avskriva henne som kandidat?
 
Några råd om hus jag kan gå vidare?

2014-09-14, 19:35
Svar #9

Utloggad Helene Jorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6190
 • Senast inloggad: 2020-01-15, 20:53
  • Visa profil
Kristina!
 
Eftersom hon vistades i Landskrona så finns det ju naturligtvis den geografiska aspekten, det är bara drygt 4,5 mil mellan Landskrona och Malmö. En kortare vistelse i Malmö för att anonymt föda ett barn ger ju inget avtryck i varken hfl eller flyttlängder. Föddes din farfar en hemmiljö där hans mor biträddes av barnmorska eller föddes han på ett sjukhus/förlossningshem i Malmö? På DDSS.nu finns väldigt intressant information om de sk. namnsedlarna och de nämner just Sankt Petri fs. Ber att få citera:
 
Namnsedlar, i den mån de finns bevarade, brukar ligga bland bilagorna till födelse - och dop böckerna (serie H III ) i barnets hemförsamlings arkiv. I flera församlingar ligger dock dessa handlingar i separata, förseglade kuvert, som aldrig har öppnats. Präster i svenska kyrkan fick förr i sin utbildning instruktioner att namnsedlarna skulle hanteras med största sekretess. Det kommer också att enskilda arkiv med handlingar rörande barnmorskor kan innehålla namnsedlar. Det bör betonas att den nuvarande sekretesslagen stadgar en gräns som aldrig är längre än 70 år för uppgifter om enskild persons privata förhållanden. Denna lag kom 1980 men gäller retroaktivt och berör alltså också namnsedlarna. Eftersom inga sådana handlingar är daterade senare än 1917, betyder detta att alla namnsedlar som ingår i kyrkoarkiven kan öppnas och göras tillgängliga för forskning. Om det däremot finns korrespondens av yngre datum, som rör efterforskningen av barn och mödrar (se ovan) måste en sekretessprövning göras i varje enskilt fall - där kan ju nämligen finnas uppgifter om enskilda personer, som inte utan vidare kan lämnas ut. - Samtliga namnsedlar som förvaras i Malmö S: t Petri församlingsarkiv (både i stadsarkivet och hos pastorsämbetet) har öppnats, kopierats på arkivbeständigt papper (papperskvaliteten är ofta dålig)och anteckningar har gjorts i anmärknings- kolumnen i födelse - och dopboken om att uppgifter om moder finns bland bilagorna. I de fall sedlarna tidigare öppnats har de lagts i serie som betecknas HIb,  Allmänna handlingar, med underrubrik Förfrågningar hos pastorsämbetet. Om ett barn till en okänd moder kommit till pastorsexpeditionen t.ex. år 1920 och undersökningar inletts med utgångspunkt i en namnsedel, har såväl sedeln som korrespondensen lagts i volymen för 1920, även om barnet fötts år 1895. Anteckningar om var handlingarna finns har alltid gjorts i anmärkningskolumnen i födelse- och dopboken.
 
Jag tolkar dock ditt inlägg som att det inte finns någon notering i anmärkningskolumnen vid din farfars födelse.
 
Mvh Helene

2014-09-14, 19:44
Svar #10

Utloggad Kristina Rylander

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3104
 • Senast inloggad: 2023-03-28, 20:31
  • Visa profil
Hej Helene,
 
Tack för informationen! Nej, det finns ingen anmärkning i födelseboken, tyvärr. Så jag gissar att det inte finns någon nanmsedel då .? Min farfar föddes, om jag förstått det rätt, hemma hos barnmorskan Thilda Lundin, se Malmö Sankt Petri AIIa:57 (1912-1917) sidan 71. Hon hade ett antal barn hemma med okänd moder.
 
När det gäller kvinnan som jag tittar på så bodde hon i Åhus vid tiden som min farfar föddes (hos sina föräldrar). Ledsen om jag rörde till det med Landskrona, men hon var där bara några månader under 1911. Det finns dock en anteckning om fr. betyg 30/8 1912. Kan det betyda något?
 
Mvh, Kristina
 
(Meddelandet ändrat av kristinar 2014-09-14 19:48)

2014-09-15, 12:47
Svar #11

Utloggad Helene Jorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6190
 • Senast inloggad: 2020-01-15, 20:53
  • Visa profil
Det är så jag tolkat det men jag tycker nog ändå att du ska ta kontakt med Malmö Stadsarkiv. Vem vet? När jag läser din farfars barnhusakt så famgår det dock ganska tydligt att modern är orolig över att hennes identitet ska röjas så av den orsaken så ska du kanske inte ha så stora förhoppningar att hon lämnade en namnsedel.  
 
Jag undrar vad förkortningen 'fr.' (fr. betyg) kan stå för? Tror inte att jag har stött på den tidigare.
 
mvh Helene

2014-09-15, 13:09
Svar #12

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 20921
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:27
  • Visa profil
fr. betyg = frejdbetyg
Hälsar vänligen
Maud

2014-09-15, 13:18
Svar #13

Utloggad Helene Jorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6190
 • Senast inloggad: 2020-01-15, 20:53
  • Visa profil
Naturligtvis! Tack Maud!

2014-09-15, 17:34
Svar #14

Utloggad Kristina Rylander

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3104
 • Senast inloggad: 2023-03-28, 20:31
  • Visa profil
Tack!
 
Jag var i kontakt med Malmö stadsarkiv för ett par år sedan och frågade om de hade någon mer information angående min farfars födelse och om hans mor.  Då fick jag svaret att det inte fanns mer. Jag visste inte om detta med förseglade namnsedlar då, så jag har ju inte specifikt frågat om detta. Dock tror jag inte att det finns mer.
 
Av de två brev som jag har från modern så var det viktigt för henne att hon skulle förbli okänd då. Likaså brevet från barnmorskan Thilda Lundin till Allmänna Barnhuset indikerar detta (verkar som om barnmorskan haft kontakt med modern). Sen har min farmor iofs berättat att modern försökt ta kontakt med min farfar när han var vuxen (vet inte exakt när) men att farfar inte ville detta.
 
Då kan jag väl stryka det här med frejdbetyg? Det skulle inte kunna ha någonting att göra med en ev. graviditet.? Hon fick det den 30 augusti 1912.

2014-09-15, 18:58
Svar #15

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 20921
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:27
  • Visa profil
Frejdbetyg är ett af vederbörande präst utgifvet  
intyg angående en persons frejd. Sådant intyg  
erfordras vid sökande af tjänstebefattningar  
och stipendier, vid ansökan om burskap och  
handelsrättigheter, vid legitimering inför domstol  
såsom vittne o. s. v. Frejdbetyget skall angifva,  
huruvida personen vid tidpunkten för betygets  
utfärdande är välfrejdad, d. v. s. i besittning  
af medborgerligt förtroende, eller icke.  
Nordisk familjebok, Uggleupplagan (1905)
 
När straffpåföljden förlust av medborgerligt förtroende avskaffades 1918 ersattes frejdbetyget med prästbeviset/prästbetyget som inte innehöll några uppgifter om eventuella brott.
Hälsar vänligen
Maud

2015-03-26, 18:15
Svar #16

Utloggad Evy Johansson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 2
 • Senast inloggad: 2015-03-26, 18:15
  • Visa profil
Jag söker en okänd kusin, vars far var min farbror, född 1897 i Kinnareds socken, Halmstads härad. Från 2 oberoende källor (båda nu döda) har jag fått veta att han blev far tidigt) resp. han fick betala för att han gjorde en flicka med barn. Detta kan ha skett någon gång under första världskriget, möjligen när han gjorde militärtjänsten på regementet i Halmstad. Jag har frågat på kommunarkivet, men känner ju inte till vare sig barnets födelseår eller moderns namn. Min farbror gifte sig troligen 1923, fick en dödfödd son 1924 och en ännu levande son, min kusin, 1925. Han säger sig inte känna till något halvsyskon, men bekräftar att hans far fick jobba hårt för att han gått i borgen för en kompis. Jag funderar på om detta var en täckmantel för att han lånat pengar från sin far (min farfar), som lär ha varit mycket sträng. Förr var det ju en skam med utomäktenskapliga barn, men nu hade det varit roligt att få lära känna ev. ättlingar till denne okände/a kusin... 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann - kan någon hjälpa mej att hitta honom?

2015-03-26, 19:21
Svar #17

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9692
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:43
  • Visa profil
  • Gensvaret
Evy, det ser ut som ett knepigt fall. Jag antar att du redan har kollat bouppteckningen. Stämmer det att detta är den eventuelle barnafar som ärendet gäller?:
 
18971129
Emanuelsson, Karl Johan Albert
Ballabo 3
Död 12/9 1931.
Kyrkobokförd i Kinnared (Hallands län, Halland).
Född 29/11 1897 i Kinnared (Hallands län, Halland).
Ogift man.
 
(Ur Sv dödbok 6 och SCB-utdrag ur dödboken. Se även Kinnared AIIa:4 (1925-1938) Bild 170 / sid 9)
 
Man kan i så fall notera att han inte var gift. Enligt församlingsboken blev han också frikallad från militärtjänsten.

2015-03-27, 19:22
Svar #18

Utloggad Christina Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2945
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 19:12
  • Visa profil
Hej Evy
 
Du menar Bertil Ernst Johannes Johansson f 3/2 1897 i Björsjö, Kinnared?
Han gifte sig 15/9 1922 och fick en son 31/3 1925.
Det står ingenting i församlingsböckerna om något utomäktenskapligt barn.
 
Kinnared AIIa:3 (1914-1925) Bild 340 / sid 22
Långaryd AIIa:7 (1920-1934) Bild 3210 / sid 308
Långaryd AIIa:9 (1920-1934) Bild 3070 / sid 1099

2015-03-27, 19:32
Svar #19

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9692
 • Senast inloggad: 2023-03-29, 18:43
  • Visa profil
  • Gensvaret
Evy, du kan givetvis bortse från min fråga. Christina har identifierat rätt person.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna